11.02.2014 – Pismo Z. Kękusia do Ambasadora Ukrainy Prof. Markijana Malskyja

Krakow, dnia 11 lutego 2014 r.

Zbigniew Kekus

Ekscelencja

Prof. Markijan Malskyj

Ambasador Ukrainy w Polsce

Al. J. Ch. Szucha 7

00-580 Warszawa

 

Panstwo:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 5. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 6. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan Radoslaw Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

 11. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 12. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 13. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 14. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 15. Pan ml. insp. Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow; sygn. akt 4 Ds. 256/13

 16. Pan nadkom. Artur Kasicki, Komendant Komisariatu Policji II w Krakowie, ul. Lubicz 21, 31-503 Krakow

 17. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 18. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 19. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 20. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 21. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 23. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 27. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 28. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 29. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 30. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 31. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 38. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 39. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego do przedstawicieli wladz i opozycji Ukrainy o zmiane prawa na Ukrainie z powodu wyroku niezawislego sadu w sprawie bylej premier Ukrainy Julii Tymoszenko.

 2. Prosba o wyznaczenie przez Ambasadora Ukrainy w Polsce Ekscelencji Markijana Malskyja terminu spotkania ze mna celem zapoznania sie z posiadanymi przeze mnie dokumentami w sprawie scigania mnie przez wladze Rzeczypospolitej Polskiej od czerwca 2006 r. z razacym naruszeniem prawa polskiego i europejskiego.

 3. Prosba o wystapienie przez Ambasadora Ukrainy w Polsce Ekscelencje Markijana Malskyja, po spotkaniu ze mna, do przedstawicieli najwyzszych wladz Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o zapewnienie mi moznosci korzystania z prawa okreslonego w artykule 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:„Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

 

Prezydent Komorowski zwrocil sie w srode z prosba o zmiane “anachronicznego” prawa do wszystkich sil politycznych Ukrainy – i do ugrupowan rzadzacych, i do opozycji. Deputowany Wolodymyr Olijnyk jako pierwszy odniosl sie do apelu prezydenta Polski Bronislawa Komorowskiego. (…) Nasi koledzy w Europie powinni zrozumiec, ze Tymoszenko odpowiada za przekroczenie uprawnien sluzbowych, a nie za decyzje polityczne.

(…) Podobne zapisy istnieja takze w kodeksie karnym Polski.”

Polska Agencja Prasowa, 29-05-2012

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potepia tlumienie przy uzyciu sily wolnosci i praw obywatelskich,

zwlaszcza do (…) swobody wypowiedzi”.

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wydarzen na Ukrainie, 24 stycznia 2014 r.

 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym,

urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”

Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Wasza Ekscelencjo!

 

W maju 2012 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronislaw Komorowski apelowal do przedstawicieli wladz i Ukrainy o zmiane „anachronicznego”, jak je nazwal, prawa, na podstawie ktorego niezawisly sad wydal wyrok w sprawie bylej premier Ukrainy Julii Tymoszenko.

Deputowany Wolodomyr Olijnyk pouczyl Prezydenta B. Komorowskiego, ze takie samo jak na Ukrainie „anachroniczne prawo” istnieje w kodeksie karnym Polski.

Chodzi o prawo okreslone w art. 231 ustawy Kodeks karny: „§ 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3. § 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.”

 

W dniu 24 stycznia 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalil rezolucje w sprawie wydarzen na Ukrainie, w ktorej miedzy innymi potepil tlumienie przy uzyciu sily praw i wolnosci obywatelskich, zwlaszcza prawa do wolnosci slowa.

 

W zwiazku z powyzszym pragne poinformowac, ze ja jestem scigany od dnia 12 czerwca 2006 r. – w tym bylem skazany prawomocnym wyrokiem, uchylonym przez Sad Najwyzszy z powodu razacego naruszenia prawa przez sedziego, ktory go wydal – za zniewazenie i/lub znieslawienie za posrednictwem Internetu Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej prof. Andrzeja Zolla, jego malzonki, wykonujacej zawod adwokata Wieslawy Zoll oraz pietnastu sedziow z Krakowa.

Ja nie popelnilem zadnego z przypisanych mi czynow, sciganie za szesnascie z przypisanych mi osiemnastu czynow jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., jeden czyn nigdy nie byl przestepstwem, a karalnosc siedemnastu ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r.

 

Informowani przeze mnie o wyzej wymienionej sprawie, przedstawiciele najwyzszych wladz Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz akceptuja pozbawianie mnie od ponad 7 lat moznosci korzystania ze stanowionych prawem polskim i europejskim praw i wolnosci obywatelskich.

 

W zwiazku z powyzszym, w tym w zwiazku z interwencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego u przedstawicieli wladz Ukrainy w sprawie skazanej prawomocnym wyrokiem sadu bylej Premier Ukrainy Julii Tymoszenko oraz apelem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do wladz Ukrainy o zapewnienie obywatelom Ukrainy moznosci korzystania z wolnosci i praw obywatelskich, przy jednoczesnym od wielu lat naruszaniu przez wladze Rzeczypospolitej Polskiej moich praw i wolnosci obywatelskich oraz pozbawianiu mnie moznosci korzystaniu z praw obywatelskich uprzejmie prosze jak na wstepie.

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

Zbigniew Kekus

 

L’oxyde d’azote active alors l’enzyme guanylate cyclase, ce qui entraine une augmentation des cialis acheter en pharmacie concentrations de guanosine-monophosphate cyclique (GMPc) induisant un relachement kamagra commander des muscles lisses du corps caverneux et favorisant l’afflux sanguin.
C’est a peu pres deux fois levitra pas cher ligne moins que pour les precedents, prix du levitra 25 mg mais l’arrivee du generique du Viagra devrait bientot changer la donne.
Il ne faut kamagra pas cher pas que ni la femme ni l’homme priligy pharmacie soit stresse par cette situation.

Combien de femmes ont deja fantasme sur acheter viagra original un homme qui joue un vente viagra pour femme air de guitare (pas du pipeau !) en les regardant dans les yeux ?
Les enfants doivent egalement etre informes de la conduite a tenir et, ce, d’autant plus que c’est pour eux un traumatisme supplementaire que de se sentir impuissants. La strategie therapeutiquepour l’insuffisance erectile est tres pragmatique. Mais beaucoup plus encourageant, les chercheurs ont constate que les femmes souffrant de vestibulite mais ayant un compagnon comprehensif etaient davantage satisfaites sexuellement. Ainsi, les donnees d’utilisation de ce generique acheter kamagra medicament vardenafil prix sont limitees. Le fait est, que toutes ces taches achat levitra 10mg kamagra en ligne com qui sont presentes avec les humains depuis leur creation n’ont jamais etes aussi difficile. impuissance physique et impuissance psychologique. Si vous n’y arrivez pas seuls, demandez de l’aide professionnelle. En nourrissant ses fantasmes a l’egard d’une personne et qu’on pense a elle en boucle, on risque de detourner l’energie sexuelle de son partenaire.
Dans l’approche Sexocorporelle, on nomme ce concept corps-cerveau, ou tout changement corporel (mouvement, tension, gestuelle, vente de viagra sur le net posture, etc.) aura une influence agreable ou achat viagra livraison rapide desagreable sur notre cerveau (emotions, pensees, croyances, imaginaire sexuel, etc.).
Alterant ainsi les capacites du muscle lisse du penis a se viagra pfizer pas cher dilater.
Cette cialis generique 10mg identification avec une autre personne vecue comme double souffrant est presente prix cialis pharmacie maroc dans tous les cas de sujets addictes et anorexiques presentes par Kestemberg et al.
E monitorare attentamente la sua reazione alla vostra levitra 20 mg prezzo in farmacia acquistare levitra senza ricetta proposta.
Il sesso puo diventare ancora piu appagante in situazioni “speciali”, cioe acquisto cialis postepay quando dove acquistare il cialis generico avviene fuori dalla camera da letto e va contro alle regole prestabilite e alla consuetudine.
Altri acquistare cialis 20 mg esami utili per individuare generico de viagra en farmacias la presenza di salpingite sono:
Attualmente la prostatectomia radicale nerve-sparing dovrebbe essere considerata la tecnica comprar viagra cialis and levitra di scelta nella maggior parte degli uomini candidati alla come si acquista viagra in farmacia chirurgia prostatica per tumore.
L’ uso di Viagra dove acquistare viagra on line non protegge dall’ HIV (il virus comprare propecia on line che causa l’ AIDS) e da altre malattie a trasmissione sessuale.
Sono molto importanti le coccole intime con il priligy generico online partner che precedono il grande passo, perche aiutano a dilatare progressivamente l’imene cialis in vendita e a renderlo elastico, cosi da consentire una penetrazione meno dolorosa.
L’ambiente vaginale, nell’immaginario di questi uomini, viene vissuta come dentata, cioe contenente elementi di tipo cannibalico. In questo caso si raccomanda di aumentare il dosaggio giornaliero del preparato Viagra Super Active fino a 200 mg. Il pesce piu efficace per desiderio sessuale e sgombro e passera. Dopo un’operazione adeguata il paziente prova una completa anastesia della testina del pene e con il viagra generico prezzo tempo si forma un normale riflesso eiaculativo, che in futuo aiutera di controllare la durata dell’atto sessuale. Il Levitra e il farmaco ancora piu potente del Viagra, e puo aiutare anche quegli uomini che acquistare viagra online non hanno avuto aiuto dal Viagra. Viagra ha aiutato piu di 20 milioni di uomini in dove acquistare viagra torino tutto il mondo per risolvere i propri problemi di impotenza. Secchezza della bocca , anorgasmia viagra generico vendita on line e rimanere bloccati viagra sin receta en farmacias nei vostri pensieri sono i possibili effetti collaterali di uso alte dosi . Non vi resta che andare dal medico e fare tutti i test di controllo necessari e sarete pronti ad assumere Viagra o farmaci generici simili se il vostro fisico sara in condizione di sopportarlo.
Viagra o levitra Levitra®- Comprare Levitra originale in Italia Il levitra prezzo Levitra e un prodotto per sconfiggere la disfunzione erettile che per la sua popolaritaa e allo levitra farmacia online stesso livello del Viagra.
Il cialis generico en farmacia dove comprare il viagra acquistare viagra online reato diaframma e un soffice dischetto a forma di cupola, in lattice sottile, la cui circonferenza e delimitata da un anello metallico piatto o spiraliforme, anch’esso rivestito in lattice.
Si manifesta dove comprare viagra generico con siti sicuri dove acquistare viagra progressiva acquistare levitra on line riduzione dell’erezione e talvolta con erezione incompleta.
Ce n`est pas comme peut on acheter viagra sans ordonnance si vous obtenez acheter viagra le vrai une erection spontanee juste par avaler la vente viagra usa pilule.
Il voyeur di solito e timido, comprare viagra generico on line fa di tutto viagra prezzo pfizer per non mostrarsi anche se a volte, quando viene invitato, priligy vendita on line partecipa ai giochi delle coppie.
Il vous faudra alors parcourir kamagra achat en ligne 7 cm a travers ou acheter du cialis paris le rectum pour stimuler la prostate.
Mi e cialis vendita on line capitato piu volte di provare imbarazzo come acquistare il cialis on line nel riconoscermi appartenente alla specie umana e, segnatamente, al come comprare viagra line genere maschile.
Les hommes viagra prix 50 qui ont kamagra acheter en belgique ou ont eu une maladie cardiaque, une crise cardiaque ou un avc devraient consulter leur medecin avant de prendre un viagra en pharmacie prix medicament contre la dysfonction erectile.
Consommez-vous une quantite excessive achat cialis en ligne achat viagra net cialis soft pas cher d’alcool?
Gli esercizi hanno dimostrato di contribuire alla lotta contro la farmacia on line levitra disfunzione erettile, mantenendo i livelli di propecia generico online acquistare kamagra generico italia circolazione adeguati.
Tous les couples sont confrontes un jour viagra en france prix ou l’autre a la baisse du desir acheter du viagra sur le net ou commander du cialis sexuel.
Levitra (vardenafil) aiuta ad ottenere erezioni stabili permettendo rapporti sessuali soddisfacenti ed e indicato cialis vendita farmacia anche per gli uomini over ’50 o che soffrono viagra acquisto on line di cialis 20 mg prezzo farmacia malattie come il diabete.
La acheter du vrai viagra super active sur internet femme adore achat viagra pharmacie cette position car le contact entre les deux corps est presque total.
Les divers modeles de lingerie fine et erotique sont par exemple les dessous, viagra super active les bustiers, corsets, nuisettes, ensembles 2 et 3 viagra pharmacie pieces, robe lingerie, strings guepieres, porte-jarretelles, boxer, body, soutien-gorge, etc.
Se avete un sensibilita per gli come comprare cialis online ingredient, soprattutto per il sildenafil, cosi per cialis 5 mg costi lei non e possibile prendere questa medicina.
Giovanni smedile, professore di andrologia cialis generico in farmacia italiana in messina, dimostra che l’approccio della prezzo del cialis generico d.e.