13.02.2014 – Pismo Z. Kękusia do Komendantów Policji w Krakowie

Krakow, dnia 13 lutego 2014 r.

Zbigniew Kekus

Panowie

 1. insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. ml. insp. Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 3. nadkom. Artur Kasicki, Komendant Komisariatu Policji II w Krakowie, ul. Lubicz 21, 31-503 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Portier Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 2. Pan Andrzej Tyka, Dyrektor Wydzialu Finansowo-Administracyjnego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 5. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 6. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 7. Pan Robert Hernand, Zastepca Prokuratora Generalnego, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 8. Pani Lucyna Czechowicz, Prokuratur Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, sygn. akt: 4 Ds/256/13

 9. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy; Pracownicy w.w. instytucji

 10. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 11. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 12. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 13. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 14. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 15. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 17. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 18. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 19. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 20. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 21. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 22. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 23. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 24. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 25. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 26. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 27. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 29. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 30. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 31. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 32. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 33. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 34. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 35. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 36. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 37. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 38. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 40. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 41. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 42. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 43. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 44. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 45. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 46. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 47. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o prawdopodobnym wezwaniu w dniu 17 lutego 2014 r. po godz. 14:00 przez Dyrektora Wydzialu Finansowo-Administracyjnego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Andrzeja Tyke, lub przez Portiera Prokuratury, funkcjonariuszy Policji w celu udzielenia pomocy Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie Arturowi Wronie w pozbawieniu mnie moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych”.

 2. Zawiadomienie o mozliwosci prowadzenia przeze mnie 24-godzinnego, slusznego protestu w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie /ul. Cystersow 18/ od dnia 17 lutego 2014 r., po godz. 14:00.

 3. Prosba o zapewnienie mi ochrony przez Policje w przypadku prowadzenia przeze mnie protestu, jak w pkt. II.

 4. Zawiadomienie o mozliwosci wydania Policji w dniu 17 lutego 2014 r. nakazu zatrzymania mnie w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie i doprowadzenia do Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod celem przesluchania mnie w charakterze podejrzanego o popelnienie przestepstw:

  1. z artykulu 190a § 1 K.k. – nekanie,

  2. z artykulu 212 K.k. – znieslawienie

 5. Wyjasnienie, dlaczego zawsze nalezy poddawac sie woli prokuratorow i sedziow z Krakowa oraz prof. Andrzeja Zolla i jego malzonki, adw. Wieslawy Zoll.

 6. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykul 14.1.2 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

 

Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych”

Artykul 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowni Panowie,

 

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 10 lutego 2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony zawierajacego – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych” – o wydanie mi w dniu 17 lutego 2014 r. kopii pisma, z pieczecia Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron, sporzadzonego w dniu 22 czerwca 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda i skierowanego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, prezentujacego wykazane przez autora pisma nieprawidlowosci postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/ pod nadzorem:

  1. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Lidii Jaryczkowskiej – obecnie Prokurator Okregowy w Krakowie,

  2. p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotra Kosmatego – obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,

  3. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – obecnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

  4. p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Kusnierz – obecnie prokurator Okregowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie

 2. Zawiadomienie, ze w przypadku odmowy przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie wydania mi kopii pisma, jak w pkt. I rozpoczne w dniu 17 lutego 2014 r. 24-godzinny protest w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie.

 3. Zawiadomienie, ze o zamiarze prowadzenia przeze mnie protestu, jak w pkt. II i jego przyczynach poinformuje:

  1. Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji, insp. Mariusza Dabka

  2. Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, ml. insp. Wadima Dybe

  3. Komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie, nadkom. Artura Kasickiego

  4. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego Stanislawa Kracika.

 4. Zawiadomienie, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod prowadzi dwa postepowania ze mna w charakterze podejrzanego o popelnienie przestepstw:

  1. nekania – art. 190 a § 1 K.k.,

  2. znieslawienia – art. 212 K.k.”

Dowod: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 10 lutego 2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony – Zalacznik 1

 

Moje dotychczasowe, od 2005 roku, doswiadczenia z prokuratorami z Krakowa wskazuja, ze w dniu 17 lutego 2014 r. po godz. 14:00 Dyrektor Wydzialu Finansowo-Administracyjnego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Andrzej Tyka – lub Portier – wezwie Policje do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie celem udzielenia pomocy Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie Arturowi Wronie w pozbawieniu mnie moznosci skorzystania z mojego konstytucyjnego prawa dostepu do dotyczacego mnie urzedowego dokumentu – art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Prokurator Artur Wrona jest od czerwca 2011 r. w posiadaniu skierowanego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda pisma sluzbowego z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11, w ktorym autor wykazal nieprawidlowosci postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/ pod nadzorem prokuratorow: Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego, Krystyny Kowalczyk i Edyty Kusnierz.

O ujawnienie do jego wiadomosci tresci tego pisma prosil Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, interweniujacy u niego na moja prosbe Posel Prawo i Sprawiedliwosc Andrzej Duda, podajac w pismie z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prokuratora Generalnego – Zalacznik 1.14: „Pan Zbigniew Kekus przedstawil mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w ktorym Pan Prokurator zobowiazal sie, oprocz wniesienia w jego sprawie kasacji (co tez zostalo uczynione) do zwrocenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnosnie stwierdzonych nieprawidlowosci w postepowaniu prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. (…) Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod.”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1.14

 

Prokurator Generalny odmowil Poslowi Andrzejowi Dudzie wydania wyzej wymienionego pisma. W uzasadnieniu zamieszczonym na str. 1 – 3 pisma z dnia 15 lipca 2013 r., sygn. PG VII G 070/21/13, do Posla Andrzeja Dudy, zastepca dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesolowski podal – Zalacznik 1.16: „Odnosnie zawartego w pismie Pana posla z dnia 10 czerwca 2013 roku wniosku o przekazanie do wiadomosci tresci pisma skierowanego w tej sprawie w dniu 22 czerwca 2011 roku do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pod sygn. PG IV KSK 699/11, uprzejmie informuje, iz przedmiotowe pismo stanowi wewnetrzne pismo instrukcyjne, ktore niezaleznie od wyrazonej w nim oceny w zakresie sposobu gromadzenia materialu dowodowego na etapie postepowania przygotowawczego, zawiera takze odniesienie sie do sposobu gromadzenia przez sad dowodow w toku sadowego rozpoznania oskarzenia. Uwagi dotyczace sprawy 1 Ds. 1121/04 Prokuratury sa Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod w Krakowie, sa o tyle aktualne, iz Sad Najwyzszy rozpoznajac kasacje od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. II K 451/06/, kasacje te uwzglednil i sprawe przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. Zawarte w przedmiotowym pismie spostrzezenia, adresowane do prokuratora, ktory w tej sprawie pelni funkcje oskarzyciela, a ktore w konsekwencji zawiera swoiste zalecenia w zakresie prezentowania dowodow i skladania wnioskow dowodowych przez wystepujacego w tej sprawie przed sadem prokuratora, nie moze zostac ujawnione nie tylko z uwagi na tajemnice postepowania, ale takze, majac na uwadze zapis art. 48 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze /tekst jedn. Dz. U. Nr 270, poz. 1599 z 2011 roku ze zm./ – tajemnice prokuratorska. Nadal bowiem w tej sprawie prokurator jest oskarzycielem realizujacym swoje ustawowe uprawnienia. Ujawnienie tresci tego pisma, stanowiloby takze naruszenie zasady rownouprawnienia stron i zasady kontradyktoryjnosci w toczacym sie w tej sprawie procesie karnym.

Zauwazam takze, iz przepisy ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posla i senatora, na ktore powoluje sie Pan Posel w swoim pismie z dnia 10 czerwca 2013 roku /tekst jedn. Dz. U. Nr 7, poz. 29 z 2011 roku/, nie nakladaja na organ prokuratury obowiazku ujawniania poslom tresci dokumentow w zwiazku z prowadzonym postepowaniem przygotowawczym.

O toku i rodzaju podjetych przez Prokurature Generalna w sprawie Pana Zbigniewa Kekusia czynnosciach zostal Pan Posel szczegolowo pisemnie poinformowany w dniu 3 lipca 2103 roku, sygn. PG IV KSK 699/11.

Informuje takze, iz pismo z dnia 22 czerwca 2011 roku, adresowane do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, sygn. PG IV KSK 699/11, bedace wewnetrznym pismem instrukcyjnym prokuratora, nie stanowi takze informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 w powiazaniu art. 6 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm./, a tym samym nie podlega udostepnieniu na podstawie jej przepisow.

Dodatkowo informuje, iz Zastepca Prokuratora Generalnego podczas osobistego przyjecia w dniu 2 lipca 2013 roku Pana Zbigniewa Kekusia poinformowal go o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma z dnia 22 czerwca 2011 roku, ktore zawiera krytyczne uwagi dotyczace postepowania prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie sygn. 1 Ds. 1121/04 /tj. 1 Ds. 112/04 nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ i pismo to zostalo zainteresowanemu okazane.Zastepca Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesolowski”

Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 070/21/13, pismo Zastepcy

Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Zalacznik 1.16

 

Odmowe Prokuratora Generalnego przekazania do wiadomosci Posla Andrzeja Dudy tresci pisma z dnia 22 czerwca 2011 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony trzeba uszanowac.

Proszony przeze mnie o udzielenie mi pomocy Pan Posel Andrzej Duda nie jest strona w prowadzonym przeciwko mnie postepowaniu, a zatem stojacy na strazy prawa i praworzadnosci Prokurator Generalny Andrzej Seremet – patrz: Zalacznik 1 – rzeczywisciemial prawo oddalic wniosek Pana Posla.

Ja jednak jestem strona tego postepowania, uczestnicze w nim – od dnia 12 czerwca 2006 r. – jako oskarzony.

Bylem juz nawet skazany wyrokiem, ktory wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. do sygn. akt II K 451/06 sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma.

Wyrok ten uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w zakresie 16 z 18 przypisanych mi czynow. Sad w Rzeszowie zarzucil sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k,

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. – wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22.08.2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 – w zakresie pozostalych dwoch czynow.
  Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu Tomaszowi Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.k.

 

Po uchyleniu skazujacego mnie wyroku wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Najwyzszego i przekazaniu przez nie sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ja – na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/ – do sygn. akt sedzia Beata Stoj.

Jak wielokrotnie informowalem Adresatow niniejszego pisma, Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji, insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, ml. insp. Wadima Dybe, prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 przestepstw, tj.:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Poniewaz w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem za nie – drugi raz – scigany, wskazac nalezy, ze ja nie jestem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Prokurator Radoslawa Ridan przed jego sporzadzeniem niedopelnila ustawowych obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k., co poswiadczyl sedzia Tomasz Kuczma podajac w postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan – Zalacznik 1.13: „Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego duzej ilosci materialu dowodowego, akta sprawy wskazuja na istotne braki tego postepowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.

Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

(…) Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. (…)

Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 1.13

 

Prokurator Radoslawa Ridan zaskarzyla postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. zazaleniem z dnia 8 grudnia 2006 r., w ktorym podala:

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach,ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego..Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 1.12

 

Prokurator R. Ridan nie tylko przyznala sie zatem w osobiscie przez nia sporzadzonym dokumencie, ze niedopelnila obowiazkow, ale nawet udzielila Sadowi wskazowki/pouczenia, jak sie ma zachowac – tzn. wydac wyrok uniewinniajacy mnie – gdy powezmie uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa przypisanych mi czynow i mojej winy.

 

Jeszcze dokladniej i dosadniej niz sedzia Tomasz Kuczma w w.w. postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r., wykazal ktorych obowiazkow niedopelnila prokurator Radoslawa Ridan prowadzac przez prawie dwa lata postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie, podczas ktorego li tylko osobiscie ujawniala, przegladala i drukowala ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand w sporzadzonym przez niego po zapoznaniu sie z aktami sprawy przeciwko mnie wyzej wymienionym pismie z dnia 22 czerwca 2011 r.

Ja znam tresc tego pisma, bo mi go jego autor, prokurator Robert Hernand udostepnil – na moj wniosek oparty na prawie okreslonym w art. 51.3 Konstytucji RP: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych” – do przeczytania w jego i prokuratora Prokuratury Generalnej Antoniny Suwala obecnosci podczas ich spotkania ze mna w Prokuraturze Generalnej w dniu 2 lipca 2013 r.

Po zapoznaniu sie z trescia w.w. pisma z dnia 22.06.2011 r. poprosilem prokuratora Roberta Hernanda o:

 1. zaprezentowanie w odpowiedzi na w.w. pismo Posla Andrzeja Dudy z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prokuratora Generalnego, stanowiska Zastepcy Prokuratora Generalnego z dnia 22 czerwca 2011 r.,

 2. wydanie mi jego kopii.

 

Prokurator Robert Hernand wyjasnil mi, ze nie moze mi wydac kopii pisma z dnia 22.06.2011 r. na ustna prosbe i poprosil, zebym zlozyl w tej sprawie wniosek na pismie.

Wniosku jak wyzej na pismie o wydanie mi kopii pisma Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda z dnia 22.06.2011 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie nie zlozylem po spotkaniu w dniu 2 lipca 2013 r., poniewaz zblizala sie pora odjazdu pociagu do Krakowa, a na nastepny musialbym czekac kilka godzin.

 

Opisany wyzej przebieg spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. w Prokuraturze Generalnej Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda ze mna poswiadcza dokument, tj. protokol spotkania sporzadzony przez jego uczestniczke, zatrudniona w Wydziale Skarg i Wnioskow Prokuratury Generalnej prokurator Antonine Suwala. Prokurator A. Suwala podala w protokole – Zalacznik 1.17: „Zastepca Prokuratora Generalnego poinformowal zainteresowanego, ze 22 czerwca 2011 skierowal do Pana Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie /Artura Wrony – ZKE/ pismo odnoszace sie do postepowania 1 Ds. 112/04 /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ a sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10 – ZKE/ Sadu Rejonowego w Debicy odnoszace sie do tego postepowania, dotyczace krytycznych uwag co do tego postepowania. Pismo zostalo wyslane.W tym miejscu Zastepca Prokuratora Generalnego okazal Panu Zbigniewowi Kekusiowi w/w pismo. (…) Zbigniew Kekus prosi, aby w odpowiedzi udzielonej Panu Poslowi Andrzejowi Dudzie zaznaczono stanowisko Zastepcy Prokuratora Generalnego z dnia 22 czerwca 2011 r.

Co do prosby o kserokopie dokumentu, Pan Zbigniew Kekus poproszony zostal o sporzadzenie takiego wniosku. (…) Robert Hernand, Antonina Suwala Prokurator Prokuratury Okregowej w Warszawie delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowod: Prokuratura Generalna, protokol spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego

Roberta Hernanda z Z. Kekusiem – Zalacznik 1.17

 

Udostepniajac mi pismo z dnia 22.06.2011 r., czytajac je razem ze mna – w tym w obecnosci protokolujacej nasze spotkanie prokurator Antoniny Suwaly – i komentujac je, autor, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand dal mi moznosc skorzystania z mojego w.w. prawa konstytucyjnego okreslonego w art. 51.3 Konstytucji.

Gdyby nie rychly wtedy odjazd pociagu do Krakowa i brak czasu na uczynienie zadosc prosbie autora pisma z dnia 22.06.2011 r., prokuratora Roberta Hernanda o zlozenie wniosku o wydanie mi jego kopii, otrzymalbym ja w Prokuraturze Generalnej.

Wobec powyzszego, tj. wobec wspolnego ze mna przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda przeczytania – w obecnosci prokurator Antoniny Suwaly – pisma jego pisma z dnia 22.06.2013 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony, zdumiewa postawa adresata tego pisma, tj. prokuratora Artura Wrony, ktory w przeciwienstwie do Zastepcy Prokuratora Generalnego, pozbawia mnie moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 51.3 Konstytucji i nie chce mi wydac kopii w.w. pisma do niego z dnia 22.06.2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11.

Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona, jak zaden inny prokurator w Krakowie powinien znacw dalszej czesci niniejszego pisma wyjasnie, dlaczego napisalem, ze powinien znac, a nie ze zna – prawo, w tym konstytucyjne i karne.

Powinien zatem wiedziec, ze – art. 51.3 Konstytucji stanowi: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych”

Kazdy … zatem ja takze.

Wydaje sie zatem, ze Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona nie zna prawa konstytucyjnego.

Moze zachodzic jednak takze inna przyczyna pozbawiania mnie przez niego moznosci skorzystania z mojego prawa konstytucyjnego okreslonego w art. 51.3 Konstytucji.

Znajac tresc pisma prokuratora Roberta Hernanda z dnia 22.06.2011 r., wiedzac jakie – jeszcze powazniejsze i lepiej opisane niz te wskazane przez sedziego Tomasza Kuczme w w.w. postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. oraz Prokurator Generalny w kasacji z dnia 22.08.2011 r. – autor przedstawil zarzuty, Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona chroni interesy swojej podwladnych, tj.

 1. autorki aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r. prokurator Radoslawy Ridan,

 2. prokuratorow, ktorzy sprawowali nadzor nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, tj. Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego, Krystyny Kowalczyk i Edyty Kusnierz

 

Nie chce mi wydac kopii tego pisma, bo obawia sie, ze ja po jej otrzymaniu przekaze ja do publicznej wiadomosci.

Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona nie ma wszak prawa do pozbawiania mnie moznosci korzystania z mojego prawa konstytucyjnego na podstawie antycypowania przez niego przyszlych zdarzen.

Poza tym Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona powinien – jesli zna prawo karne – jak zaden inny prokurator w Krakowie wiedziec, ze jesli ja, otrzymawszy kopie pisma prokuratora Roberta Hernanda, wykorzystam ja w sposob sprzeczny z prawem, to on … zlozy zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie jakiegos – Prokurator Apelacyjny Artur Wrona bedzie wiedzial jakiego – przestepstwa.

Nasz – bo nie tylko moj – problem spolecznosci z obszaru apelacji Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony na tym jednak polega, ze on nie zna prawa konstytucyjnego i ustawowego, albo, co jeszcze gorsze, swiadomie pozbawia nas moznosci korzystania z niego w ochronie interesu podleglych mu prokuratorow.

W moim pismie do niego z dnia 10 lutego 2014 r. – Zalacznik 1 – opisalem w szczegolach, w jakich okolicznosciach odmowil mi dostepu do informacji publicznej w postaci informacji o wynagrodzeniu rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie prokuratora Piotra Kosmatego.

Wniosek w tej sprawie skierowalem pismem z dnia 8 lipca 2013 r. do jego dwojga adresatow, tj. do rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotra Kosmatego oraz do rzecznika Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawy Marcinkowskiej.

W uzasadnieniu podalem, ze prokurator Piotr Kosmaty – miedzy innymi – nadzorowal w 2006 r., jako p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan zakonczone sporzadzeniem w dniu 12.06.2006 r. aktu oskarzenia i skutkujace – miedzy innymi – utrata przeze mnie pracy, wydaniem skazujacego mnie wyroku, po jego uchyleniu kontynuacja scigania mnie za czyny przypisane mi przez prokurator R. Ridan, w tym kierowaniem mnie na badania psychiatryczne, grozeniem mi przez sedzie Beate Stoj umieszczeniem mnie w areszcie itp.

Innymi slowy, zniszczeniem mi – i mojej rodzinie – zycia.

Zamiast adresatow pisma z dnia 8.07.2013 r. odpowiedzieli na nie ich przelozeni, tj. Prokurator Apelacyjny Artur Wrona oraz jego sluzbowa podwladna, Prokurator Okregowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska.

Prokurator Apelacyjny Artur Wrona poinformowal mnie w osobiscie przez niego sporzadzonym pismie z dnia 5 sierpnia 2013 r., ze – Zalacznik 1.19: „W rozpoznaniu Pana wniosku o udzielenie informacji publicznej (pkt II Panskiego pisma z 8 lipca br.) uprzejmie zauwazam, iz z analogicznym zapytaniem wystapil Pan do tut. Prokuratury Apelacyjnej w ubieglym roku, pismem z dnia 6 czerwca 2012 roku. W odpowiedzi na rzeczone pismo, w dniu 18 czerwca ubr. poinformowano Pana iz indywidualne wynagrodzenie prokuratora oraz jego skladniki nie stanowia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej, (…) Artur Wrona”

Dowod: Prokurator Apelacyjny w Krakowie, Ap I IP 9/13, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony z dnia 5

sierpnia 2013 r. – Zalacznik 1.19

 

Wyjasniam, ze wskazane przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrone pismo z dnia 18 czerwca 2012 r. sporzadzil … takze Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona.

Wskazac zatem nalezy, ze prokurator, kazdy, a tym bardziej Apelacyjny, powinien byc nie tylko uprzejmyczego z pewnoscia nie mozna odmowic prokuratorowi Arturowi Wronie i chwala mu za to, bo rozni zdarzaja sie osobnicy w korpusie prokuratorow Rzeczypospolitej Polskiej – ale takze, przede wszystkim, kompetentny. Czego o prokuratorze Arturze Wronie niestety powiedziec nie mozna.

Oto bowiem sluzbowa podwladna Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony, Prokurator Okregowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska w odpowiedzi na to samo moje pismo z dnia 8 lipca 2013 r. … udzielila mi pelnej, rzetelnej, z podaniem jej podstawy prawnej, odpowiedzi – Zalacznik 1.20: „W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 8 lipca br., ktory potraktowany zostal jako zlozony w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. NR 112 poz. 1198 ze zm.), uprzejmie informuje, ze Pan Prokurator Piotr Kosmaty otrzymuje nastepujace wynagrodzenie: w 2012 roku i czerwcu 2013 roku w stawce 7 (siodmej), tj. 2,75 kwoty bazowej, wynoszacej w 2012 roku 3197,85, a w 2013 roku 3496,82. Ponadto otrzymuje przez caly ten czas 15% dodatku za dlugoletnia prace oraz dodatek funkcyjny wg mnoznika 0,3 w/w kwoty bazowej. Lidia Jaryczkowska w/z Zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Wieslaw Wolnik”

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r. – Zalacznik 1.20

 

Odpowiedz to nie tylko – jak w przypadku sporzadzonej przez Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrone – uprzejma, ale takze, co najwazniejsze, merytoryczna, poswiadczajaca … ze ja w niektorych jej jego dziedzinach, lepiej znam prawo niz Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona.

Nawiasem mowiac Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona jest jedynym zokolo tuzina funkcjonariuszy publicznych, ktorych prosilem o doreczenie mi informacji o ich samych lub ich podwladnych wynagrodzeniu i ktory poinformowal mnie, ze indywidualne wynagrodzenie funkcjonariusza publicznego nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej.

 

Szanowni Panowie,

 

Nie bez przyczyny zaprezentowalem, w jaki sposob moj wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi informacji publicznej w postaci informacji o wynagrodzeniu rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotra Kosmatego potraktowali Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona i Prokurator Okregowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska.

Prokurator Apelacyjny Artur Wrona zastosowal powszechnie stosowana przez funkcjonariuszy publicznych, „standardowa” procedure …

Na tym polega, ze funkcjonariusz publiczny udziela sprzecznej z prawem odpowiedzi na kierowany do niego wniosek, a gdy go ponowic, gdy wyjasniac, ze przeciez zlozony wniosek jest sluszny, ze ma oparcie w prawie … autor odpowiedzi sam sie ze soba zgadza. Ewentualnie zgadzaja sie z nim jego przelozeni.

W duzo powazniejszych niz opisana wyzej sprawa, obywatelowi oszukanemu przez funkcjonariusza publicznego korzystajacego ze wsparcia kolezanek i kolegow funkcjonariuszy oraz Rzecznika Praw Obywatelskich nie pozostaje nic innego, jak – na przyklad – prowadzic protest.

Wtedy niekompetentni lub swiadomi oszusci funkcjonariusze publiczni … wzywaja na pomoc Policje.

 

Wzywanie na pomoc Policji to jedno ze standardowych zachowan naruszajacych prawo prokuratorow /a takze podobnych im sedziow/. W ten sposob – wyslugujac sie Policja – demonstruja ofiarom ich niekompetencji ich „sile”.

Jak wiedza doskonale Adresaci niniejszego pisma z powodu Panow podwladnych interwencji, ja mam juz za soba tego rodzaju doswiadczenia. Z Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk.

Jak wspomnialem, jestem scigany – w tym w dacie sporzadzenia niniejszego pisma – na podstawie aktu oskarzenia prokuratura Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. za popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. , w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl 18czynow przedstawionych na stronie 4 niniejszego pisma.

Nie ja je popelnilem i nie w Krakowie je popelniono.

Brak dowodow poswiadczajacych, ze ja bylem sprawca czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan potwierdzila nawet sedzia referent w sprawie przeciwko mnie Beata Stoj podajac w postanowieniu sporzadzonym w … siodmym roku scigania mnie, tj. w dniu 11 grudnia 2012 r.: „(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z dnia 11

grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

 

Nie przeszkadza to jednak sedzi Beacie Stoj scigac mnie za czyny, popelnione … za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

 

Co wiecej:

 1. karalnosc przypisanych mi czynow z art. 212 § 2 K.k. ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. oraz z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

 2. sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego /w tym sedziego/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409,

 3. czyn XVII aktu oskarzenia, przypisany mi z art. 226 § 3 K.k., a opisany jako „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla”, nie wyczerpuje znamion czynu opisanego w art. 226 § 3 K.k. poniewaz nawet byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll – a takze inni eksperci w dziedzinie prawa karnego – podaje w wydawanym od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarzu do kodeksu karnego, ze:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. § 3 art. 226 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow.

Prof. Andrzej Zoll cieszy sie – podobnie jak jego malzonka adw. Wieslawa Zoll – szczegolnymi przywilejami sedziow i prokuratorow.

 

Scigajac mnie w opisanych wyzej okolicznosciach za wyzej wymienione czyny, sedzia Beata Stoj – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – kieruje mnie na badania psychiatryczne, wydaje Policji kolejne nakazy zatrzymania mnie i doprowadzenia mnie na nie, grozi mi umieszczeniem mnie w areszcie w celu poddania mnie badaniu sadowo-psychaitrcznemu.

 

Poniewaz sedzia Beata Stoj sciga mnie za wyzej wymienione czyny, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, kieruje do prokurator Krystyny Kowalczyk kolejne wnioski o to, zeby skorzystala z jej ustawowych uprawnien i skierowala wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, nieslusznie, tj. z powodu niedopelnienia obowiazkow, przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

Przeciez sama prokurator Radoslawa Ridan podala w w.w. zazaleniu z dnia 8.12.2006 r., przypomne – Zalacznik 1.12:

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach,ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego..Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 1.12

 

Nieskazitelnego charakteru Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk oraz takze nieskazitelnego charakteru Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol informuje mnie, ze prokurator moze zlozyc wniosek, o ktorego zlozenie wnosze, o ile … uzna to za zasadne oraz ze Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia zlozy wszelkie wnioski … w mowach koncowych.

To znaczy … po ustaniu karalnosci wszystkich przypisanych mi czynow, tj. w pazdzierniku 2015 r.

Sedzia Beata Stoj wie przeciez – i Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk tez wie – ze nie moze mnie skazac drugi raz za czyny, za ktore skazal mnie wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. sedzia Tomasz Kuczma, uchylonym nastepnie z powodu razacego przez sedziego naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

 

Z powodu pozbawiania mnie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk moznosci skorzystania z ustawowego prawa do zlozenia przez nia wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny wniosku o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan z powodu niedopelnienia przez nia obowiazkow, zapowiedzialem jej, ze jesli nie zlozy wniosku, o ktory prosze, bede prowadzil w dniu 22 stycznia 2014 r., a nastepnie w dniu 29 stycznia 2014 r. protest glodowy w kierowanej przez nia Prokuraturze.

Skonczylo sie … dwukrotnym wezwaniem Policji.

Prokurator Rejonowy, nieskazitelnego charakteru Krystyna Kowalczyk polecila swojej zastepcy nieskazitelnego charakteru Edycie Fraczek-Padol poinformowac mnie, ze trwa w stanowisku, a gospodyni budynku, w ktorym miesci sie siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, Prokurator Okregowy w Krakowie nieskazitelnego charakteru Lidia Jaryczkowska nakazala w obydwoch przypadkach wezwac przeciwko mnie Policje. Nakazala wyprowadzic mnie na dwor, mimo ze temperatura w nocy przekraczala -10?C.

Przebieg zdarzen z udzialem Policji, w dniu 22.01.2014 r. w Prokuraturze oraz w dniu 29.01.2014 r. w Prokuraturze i przed nia opisalem w moim pismie z dnia 3 lutego 2014 r. do Adresatow niniejszego pisma, Panow insp. Mariusza Dabka i ml. insp. Wadima Dyby zawierajacym – Zalacznik 2: „Podziekowanie za wzorowe, w tym humanitarne, wypelnianie obowiazkow przez Policje podczas slusznych protestow prowadzonych przeze mnie w dniu 22 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod oraz w dniu 29 stycznia 2014 r. przed Prokuratura, w tym:

1. w dniu 22 stycznia 2014 r. przez Panow: st. posterunkowego Radoslawa Kozucha /nr sluzbowy 764422/ i st. posterunkowego Tomasza Obrzuta /nr sluzbowy 764421/,

2. w dniu 29 stycznia 2014 r. m.in. przez Panow: Dzielnicowego Komisariatu II Policji w Krakowie /„Bialy Domek”/ st. posterunkowego Zdzislawa Szklarza oraz st. sierzanta Kamila Janika /numer sluzbowy 763163/ i posterunkowego Grzegorza Szatana /numer sluzbowy 764716/

oraz przez sluzbowych zwierzchnikow wyzej wymienionych Funkcjonariuszy Policji.”

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 3 lutego 2014 r. do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policjiinsp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby – Zalacznik 2

 

Szanowni Panowie,

 

Na podstawie moich opisanych wyzej doswiadczen z:

 1. ogromnie niechetna do przyznania sie do niedopelnienia w 2006 r. okreslonych w art. 326 K.p.k. obowiazkow nadzoru nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan do sygn. 1 Ds. 39/06/S, w 2006 r. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, a obecnie Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia Wschod nieskazitelnego charakteru Krystyna Kowalczyk

 2. kiepsko znajacym prawo lub swiadomie swiadczacym uslugi ochrony wizerunku swoim podwladnym Prokuratorem Apelacyjnym w Krakowie nieskazitelnego charakteru Arturem Wrona,

taki przewiduje, z ogromnie prawdopodobnym udzialem Policji, przebieg zdarzen w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w dniu 17 lutego 2014 r. od godz. 14:00:

 1. stawie sie na cotygodniowym dyzurze pelnionym w kazdy poniedzialek od godz. 14:00 przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie,

 2. poprosze – jak w pismie z dnia 10.02.2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego /Zalacznik 1/ – o wydanie mi kopii pisma sporzadzonego w dniu 22 czerwca 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda i skierowanego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, prezentujacego wykazane przez autora pisma nieprawidlowosci postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/,

 3. Prokurator Apelacyjny Artur Wrona, lub inny prokurator pelniacy dyzur odmowi mi wydania pisma,

 4. opuszcze pomieszczenie, w ktorym odbedzie sie spotkanie i rozpoczne 24-godzinny protest w hallu Prokuratury Apelacyjnej, skladajac pismo w tej sprawie w Biurze Podawczym oraz informujac Portiera,

 5. po zakonczeniu godzin urzedowania Prokuratury Dyrektor Wydzialu Finansowo-Administracyjnego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Pan Andrzej Tyka, lub Portier, wezwie Policje, zeby … wyprowadzajac mnie pod przymusem z Prokuratury udzielila pomocy Prokuratorowi Apelacyjnemu Arturowi Wronie polegajacej na uchronieniu go przed zapewnieniem mi moznosci skorzystania z prawa okreslonego w wart. 51.3 Konstytucji,

 6. wyprowadzony przez Policje pod przymusem przed Prokurature, tam bede kontynuowal 24-godzinny protest.

 

Po zakonczeniu protestu sporzadze z niego raport – w tym z opisem przyczyny jego prowadzenia – i dostarcze go Panom oraz Adresatom kopii niniejszego pisma,

 

Wskazac nalezy, ze prokurator Artur Wrona nalezy do elitarnego grona 16 najbardziej nieskazitelnego charakteru prokuratorow w Polsce – Prokurator Generalny, 4 jego zastepcow oraz 11 prokuratorow apelacyjnych.

Jak wiadomo … szlachectwo zobowiazuje.

Tym zabawniejsze bedzie zatem jesli odmowi mi nieskazitelnego charakteru Artur Wrona wydania kopii dokumentu, o ktory prosze.

Bedzie to jego kolejna kompromitacja po tej, gdy mu Prokurator Okregowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska udowodnila, ze ja, ekonomista z wyksztalcenia – i nie zeby szef instytucji wymiaru sprawiedliwosci majacy do dyspozycji kilka tuzinow prawnikow – lepiej znam od niego, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie … podstawowe przepisy prawa – patrz: str. 5, 6 niniejszego pisma.

No bo jakiego – wobec tego, ze jego sluzbowy zwierzchnik i autor pisma z dnia 22.06.2011 r., Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand czyniac zadosc mojemu prawu okreslonemu w art. 51.3 Konstytucji, nie tylko przeczytal je razem ze mna w obecnosci swojej podwladnej prokurator Antoniny Suwaly, ale poproszony przeze mnie o wydanie mi jego kopii poprosil mnie /Zalacznik 1.17/ „Co do prosby o kserokopie dokumentu, Pan Zbigniew Kekus poproszony zostal o sporzadzenie takiego wniosku.” – uzyje argumentu na uzasadnienie odmowy …?
Jakiego by nie uzyl, bedzie to taki sam „argument”, jak ten, ktorym sie dwukrotnie bronil przed udzieleniem mi informacji publicznej o wynagrodzeniu rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotra Kosmatego, to znaczy, „ubranemu” w inne slowa, jakas madrze brzmiaca i kategorycznie wyrazona, niezaskarzalna regule … „nie, bo … nie!”

To, w jaki sposob potraktuje mnie w dniu 17 lutego 2014 r. prokurator Artur Wrona bedzie testem na nieskazitelnosc charakteru najbardziej nieskazitelnego charakteru prokuratora w Krakowie i okolicy, tj. w obszarze apelacji Prokuratura Apelacyjnego w Krakowie.

Na prokuratorze Piotrze Kosmatym go oblal prokurator Artur Wrona.
Ocene niedostateczny wystawila Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie jego podwladna, Prokurator Okregowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska.

Ale wstyd!

 

Szanowni Panowie,

 

Moze sie takze zdarzyc, ze celem niedopuszczenia do mojego spotkania z Prokuratorem Apelacyjnym w Krakowie Arturem Wrona w dniu 17.02.2014 r., ktorys z prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod wyda Policji polecenie zatrzymania mnie w Prokuraturze Apelacyjnej i doprowadzenia pod przymusem do Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod celem przesluchania mnie w zwiazku z … kolejnymi dwoma sprawami karnymi prowadzonymi przeciwko mnie.

Wnosze o odmowe wykonania takiego polecenia.

W ostatnich dniach dwukrotnie odwiedzila mieszkanie mojej matki Dzielnicowa Komisariatu Policji IV w Krakowie, z poleceniem wreczenia mi wezwan do stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod celem przesluchania w charakterze podejrzanego o popelnienie przestepstw:

 1. z art. 190a § 1 K.k. – nekanie

 2. z art. 212 K.k. – znieslawienie

 

Jak poznalem metody dzialania funkcjonariuszy publicznych oraz niektorych z nich wobec mnie „strategie”, nie watpie, ze prokuratorzy, ktorzy prowadza w.w. postepowania wydadza postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Sprawa sadowa to doskonaly dla sedziow i prokuratorow oraz dla Rzecznikow Praw Obywatelskich jak prof. Andrzej Zoll i dla adwokatow, jak Wieslawa Zoll sposob na pozbycie sie przeciwnika.

Po to wciaz sa w Kodeksie karnym przepisy o zniewazeniu, znieslawieniu. Rychlo dojdzie wymyslona przez propagatora „polityki milosci” Donalda Tuska … „mowa nienawisci”.

 

Poprosilem Pania Dzielnicowa, zeby zwrocila w.w. wezwania Prokuraturze, a ta doreczyla mi je poczta. W przypadku jednego z nich nie byl dochowany 7-dniowy okres dzielacy date wezwania i date mojego stawiennictwa.

Po tym gdy mi zostana doreczone wezwania w w.w. sprawach, stawie sie w wyznaczonych mi terminach i natychmiast przyznam do czynow, o ktorych popelnienie jestem podejrzewany.

Poniewaz w niniejszym pismie opisalem moje niektore doswiadczenia z prokuratorami z Krakowa, podziele sie z Panami oraz Adresatami niniejszego pisma jeszcze jednym …

Otoz z funkcjonariuszami publicznymi z Krakowa, sedziami, prokuratorami, Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Andrzejem Zollem i jego malzonka adw. Wieslawa Zoll zawsze trzeba sie – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – zgadzac, nigdy nie wolno sie przeciwstawiac ich woli.

Bo … po czlowieku.

Wsrod osob wymienionych na stronie 4 niniejszego pisma nie brak najzwyklejszego bydla – „bydle”: «przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75. Niektorzy z nich – sedziowie, Agata Wasilewska-Kawalek, Ewa Handerek, Jan Kremer, Anna Kowacz-Braun, Maria Kus-Trybek, byly RPO Andrzej Zoll – to zwyrodnialcy, okrutnicy, sadysci. Sedziny, Agnieszka Oklejak, Teresa Dyrga, Malgorzata Ferek i Izabela Strozik to rzadkie tumany, a sedzia Teresa Dyrga w dodatku zlodziej. Niektore tumany nawet pisac po polsku dobrze nie potrafia i liczyc na poziomie … nizszej klasy szkoly podstawowej.

Kazde z nich to tuman msciwy, bo kazde – uwazajac sie za pokrzywdzona/pokrzywdzonego przeze mnie – obciazalo mnie zeznaniami w sprawach, w ktorych scigano mnie w sprzecznosci z przepisami obowiazujacego prawa.

Ale wladza …

Zazydzone instytucje wymiaru sprawiedliwosci Krakowa. Zmajoryzowane przez ortodoksyjnych Zydow pozbawionych empatii, wrazliwosci spolecznej, okrutnych, chciwych, pozbawionych ambicji i honoru, niedouczonych i gardzacych nie-Zydami.

Zydowskie bydle, Andrzej Zoll przez kilka lat pozbawial, jako … Rzecznik Praw Obywatelskich, mojego syna moznosci korzystania z praw obywatelskich, a jego malzonki adw. Wieslawy Zoll podstawowa „taktyka” procesowa bylo poslugiwanie sie – pod ochrona sedziow – klamstwami i oszustwami.

Po tym, gdy mnie Zydowka „sedzia” Teresa Dyrga okradla z kwoty ok. 20.000,00 zl, a nastepnie razem z reszta wymienionych na str. 4 sedziow oraz Andrzejem i Wieslawa Zoll uczynila przestepca i z tego powodu stracilem prace, Zydowka prezes Sadu Okregowego w Krakowie „sedzia” Barbara Baran postanowila … okrasc mnie z mieszkania. Celem wyegzekwowania ode mnie kwoty 8.750,00 zl tytulem roszczenia, ktore uleglo przedawnieniu przed wydaniem zarzadzenia o sciagnieciu ode mnie w.w. kwoty – w dodatku powstalego skutkiem wyroku wydanego przez sedzie T. Dyrge, gdy byla wylaczona – nakazala komornikowi sprzedac mieszkanie, w ktorym mieszkaja moje dzieci.

Czyz nie bydle?
Tak rodza sie czyjes – hien – fortuny.

Zeby zapobiec grabiezy, prowadzilem przez 16 dob – 26 lipca do 10 sierpnia 2012 r. – protest glodowy przez Sadem Okregowym w Krakowie. Ostatecznie, po naglosnieniu sprawy przez portale internetowe, dzienniki krakowskie oraz media ogolnopolskie /Panorama TVP/, wycofala sie zlodziejka. Jak to ortodoksyjna Zydowka, na koniec nakazala swoim podwladnym oszukac redakcje „Gazety Krakowskiej” informacja, ze … gdybym ja zlozyl wczesniej odpowiednie pismo, to sprawa bylaby dawno zalatwiona.

Skladem je od sierpnia 2011 r. a ortodoksyjne, zydowskie, klamliwe, pozbawione honoru bydle lgalo w kierowanych do mnie odpowiedziach, ze jako Prezes Sadu Okregowego … nie posiada uprawnien do skierowania wniosku do komornika o umorzenie postepowania przeciwko mnie, z tytulu wyroku wydanego przez sedzie tego Sadu.

Co zatrwazajace – ale tez bedace klarownym sygnalem dla bydla, na jak wiele moze sobie pozwolic – to ze takie zachowanie, tj. oszukiwanie mnie przez rok, a potem trzymanie przez 16 dob prowadzacego protest glodowy, zanim zlecono prowadzenie postepowania wyjasniajacego w sprawie przyczyn protestu, Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie uznal za zgodne z prawem nasz lokalny Sitting Bull1, samozwanczy rozbijacz sedziowskiej sitwy sprawiedliwosci Jaroslaw Gowin.

 

Czlowiek sie uczy, potem przez ponad dwadziescia lat uczciwie pracuje, cieszy sie dziecmi i nagle los go styka z bydlem, czlonkami „sekty” autorytetow moralnych i nieskazitelnych charakterow, tepym ortodoksyjnym zydostwem i … po czlowieku.

Bydlo mu kreuje wizerunek chorego psychicznie i nadaje status przestepcy.

Pozbawia czlowieka wszystkiego.

Lepiej sie zatem z bydlem – zdrowymi psychicznie (?) autorytetami moralnymi (?) o nieskazitelnych charakterach (?) – zgadzac, nie sprzeciwiac mu.

Megalomani ortodoksi tego nie lubia.

Przyklaskiwac bydlu, uprzedzac jego zadania.

No i mowic mu, ze jest inteligentne i profesjonalne. To bydlo lubi najbardziej.

Chce sie ortodoksyjne zydowskie bydle poznecac nad chorym dzieckiem, niechze sie bydle wyzyje. Sprzeciw rodzica nie-Zyda nic nie da, a tylko moze skonczyc jako przestepca, ktory zniewazyl, znieslawil, po prostu … skrzywdzil.

Chce nas zlodziej sedziowskiej todze okrasc, w tym z mieszkania … trzeba mu je dac, bo mozna skonac podczas protestu glodowego. Ofiara bydla straci zycie, a bydle … dokonczy egzekucje komornicza.

Ortodoksyjne zydostwo.

Zeby bydlo w pelni usatysfakcjonowac, im bardziej krzywdza swoja ofiare, tym bardziej, tym gorecej trzeba bydlo przepraszac.

W moim przypadku prokurator oskarzyciel, Prokurator Rejonowy w Debicy Jan Zak zazadal w mowie koncowej podczas rozprawy glownej w dniu 18 grudnia 2007 r., zebym … ja przeprosil wszystkich „pokrzywdzonych”, czyli autorytety moralne i nieskazitelne charaktery wymienione na str. 4 niniejszego pisma.

Na to nawet sedzia Tomasz Kuczma sie nie zdobyl.

A jak juz Panstwa jakis tuman msciwy uczyni przestepca, rekomenduje … brac wyrok, jaki by nie byl i – bron Boze! – nie starac sie go wzruszyc.

Gdybym ja nie doprowadzil do wzruszenia skazujacego mnie, nieslusznego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., ten … juz dawno ulegl by zatarciu.

A ze po latach staran go wzruszylem, to … znowu jestem – i bede do pazdziernika 2015 r., jesli dozyc pozwola – scigany. W dodatku z kreowana mi przez sedzie Beate Stoj – przy udziale Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – opinia niepoczytalnego. Od stycznia 2003 r., co sedzia Beata Stoj wymyslila marcu 2011 r.

Czy jest jeszcze w Polsce ktos, kto wierzy, ze:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym,

urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”

Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Poza – oczywiscie – panoszacymi sie pod rzadami amoralnego, okrutnego blazna Donalda Tuska czlonkami „sekty” autorytetow moralnych i nieskazitelnych charakterow. Czyli bydlem.

Nie chcialbym, zeby ktokolwiek pomyslal, ze powyzsze, to wszystkich sedziach, prokuratorach, Rzecznikach Praw Obywatelskich, adwokatach i Zydach.

Bron Boze!

To tylko o bydle, ktore sie wygodnie usadowilo w tych zawodach oraz na tych urzedach i wsparte przez swoje media udaje autorytety moralne.

Pomyslec, ze glupi, msciwy, chciwy, okrutny Zyd prof. dr hab. Andrzej Zoll byl kandydatem Zydow ze srodowisk bylej Unii Wolnosci na prezydenta Polski.

To bysmy wszyscy mieli …

To, co ja.

Kwintesencje ortodoksyjnego zydostwa.

 

Szanowni Panowie,

 

Jak wiedza Adresaci niniejszego pisma, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek i Komendant Miejski Policji w Krakowie ml. insp. Wadim Dyba, sedzia Beata Stoj rozpoznajaca od listopada 2010 r. sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan wydaje Policji kolejne nakazy zatrzymania mnie i doprowadzenia do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babinskiego celem poddania mniebadaniom psychiatrycznym.

W styczniu 2013 r. Poslanka Anna Grodzka interweniowala w sprawie poszukiwania mnie w tym celu przez Policje u Malopolskiego Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Mariusza Dabka.

Sedzia Beata Stoj uznala, ze ja jestem niepoczytalny – i to od stycznia 2003 r. – natychmiast po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., zarzucajac mu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego. Drugi z wyrokow wznowieniowych, ten Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r., mimo ze go Sad wydal z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego prawa procesowego … utwierdzil sedzie Beate Stoj w jej stanowisku co do mojej niepoczytalnosci. Nie tylko wydala zaraz po nim kolejne postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – chce mnie nawet umiescic w areszcie, zeby mnie tam poddac badaniom – ale w dniu 16 kwietnia 2012 r. wydala zarzadzenie: „Sygn. akt II.K.854/10 ZARZADZENIE Dnia 16 kwietnia 2012 r. Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w sprawie z urzedu w przedmiocie wyznaczenia obroncy z urzedu na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i art. 81 § 1 k.p.k. zarzadza wyznaczyc oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi obronce z urzedu w osobie adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej przy ulicy Kraszewskiego 5 w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r.

 

Wskazac nalezy, ze art. 79 § 1 pkt 3 kpk stanowi: „§ 1. W postepowaniu karnym oskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

Sedzia Beata Stoj nie chce mi wyjasnic, na czym polega jej „uzasadniona watpliwosc” co do mojej niepoczytalnosci.

A przeciez tez – jak w.w. prokuratorzy – jest nieskazitelnego charakteru:

 

Na stanowisko sedziego sadu rejonowego moze byc powolany ten, kto: (…)

2) jest nieskazitelnego charakteru”

Artykul 61. § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych

 

Nieskazitelnego charakteru sedzia Beata Stoj czyni – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod nieskazitelnego charakteru Krystyny Kowalczyk – co w jej mocy, zeby mi wykreowac wizerunek osoby niepoczytalnej, zeby mnie umiescic w szpitalu psychiatrycznym lub w areszcie.

Sprawdzimy zatem, jaki jest stan zdrowia psychicznego prokuratora …

Nie nieskazitelnego charakteru Krystyny Kowalczyk.

Jej przelozonego, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony.

Jak wyjasnilem na str. 8 niniejszego pisma, to co sie zdarzy w dniu 17 lutego 2014 r. po godz. 14:00 w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie bedzie testem na nieskazitelnosc charakteru najbardziej nieskazitelnego charakteru prokuratora w Krakowie i okolicy, tj. Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony.

Bedzie to takze test na stan jego zdrowia psychicznego.

Jesli nie wyda mi w dniu 17.02.2014 r. kopii pisma z dnia 22.06.2011 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, natychmiast po spotkaniu z nim – lub z innym prokuratorem pelniacym dyzur – rozpoczne 24-godzinny protest.

Byc moze zatroskany o swoich niekompetentnych podwladnych, chroniacy ich interesu Prokurator Apelacyjny wyda Policji nakaz – to znaczy … wyda go Dyrektor Wydzialu Finansowo-Administracyjnego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Andrzej Tyka, albo Portier, ale wiadomo, ze gospodarzem budynku jest Prokurator Apelacyjny Artur Wrona i tylko z powodu troski o swoj wizerunek on sam nie wezwie Policji – wyprowadzenia mnie pod przymusem z Prokuratury.

Czy znajdzie sie wtedy w Polsce ktos, kto uzna za zdrowego psychicznie prokuratora Artura Wrone, ktory zmusi mnie ofiare patologii – czyli niedopelnienia obowiazkow – jego podwladnych do prowadzenia slusznego protestu, w tym byc moze na dworze, zeby mnie pozbawic moznosci skorzystania z prawa konstytucyjnego?

To znaczy dlatego, ze nie chce mi wydac kopii pisma z dnia 22 czerwca 2011 r., ktorego tresc znam doskonale, bo mi je okazal i je razem ze mna czytal – w obecnosci osoby trzeciej, prokuratora Wydzialu Skarg i Wnioskow Prokuratury Generalnej Antoniny Suwaly – autor pisma, a zarazem sluzbowy zwierzchnik Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand

 

Jak poznalem prokuratorow z Krakowa, w tym Artura Wrone – a takze Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta /Zalacznik 1/ – wiem, ze wszystkiego moge sie po nich spodziewac. Moze sie zatem okazac, ze jednak bede zmuszony prowadzic w dniach 17/18 lutego 2014 r. protest w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie.

Po jego przeprowadzeniu sporzadze raport i dorecze go Panom oraz Adresatom kopii niniejszego pisma.

Nastepnie poinformuje Panstwa o moich kolejnych dzialaniach na rzecz dochodzenia moich praw.

 

Zakladam oczywiscie, ze moze sie nie odbyc dyzur Prokuratora Apelacyjnego w dniu 17.02.2014 r., ze zostanie odwolany, bo prokurator, ktory mial go pelnic – na przyklad – rozchoruje sie. To odlozy o tydzien nasze spotkanie.

Chyba, ze wielce zyczliwy dla swoich podwladnych Prokurator Generalny Andrzej Seremet zwolni czlonkow najwyzszych kierownictw prokuratur ze spotkan z obywatelami. Dla niektorych wszak – na przyklad dla Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol – nawet sporzadzenie notatki ze spotkania podczas dyzuru jest problemem, ktorego nie jest w stanie rozwiazac bez wezwania po pomoc … Policji /patrz: Zalacznik 2/.

 

Oczywiscie podczas ewentualnego z nim spotkania w dniu 17.02.2014 r. nie powiem Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie Arturowi Wronie, co o nim mysle. To napisalem w niniejszym pismie, ktore mu dorecze przed 17.02.2014 r.

Podczas naszego spotkania bede dla niego grzeczny, mily i uprzejmy. Zeby mnie nie uczynil przestepca winnym jego zniewazenia podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych.

Ja pokaze prokuratorowi Arturowi Wronie klase – „klasa”: «o kims albo o czyms doskonalym, pierwszorzednym, wysokiego gatunku»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 329.

Ciekaw jestem, co mnie z jego, najbardziej nieskazitelnego charakteru prokuratora w Krakowie i okolicy, strony czeka.

Poinformuje Panow oraz Adresatow kopii niniejszego pisma o tym.

Wnosze i informuje jak na wstepie.

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 10 lutego 2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony

 2. Pismo Z. Kekusia z dnia 3 lutego 2014 r. do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policjiinsp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby

 

1„Staram, sie – jako pierwszy minister sprawiedliwosci nieprawnik – doprowadzic do tego, by wymiar sprawiedliwosci nie sluzyl interesom prawnikow, a dobru obywateli. Wiem, ze to, co robie, jest niepopularne wsrod sedziow i prokuratorow, adwokatow, czy notariuszy, ale od tego jestem ministrem, zeby dzialac na rzecz ogolu. (…) Raczej bym sie identyfikowal z Sitting Bullem czy innym wodzem plemion indianskich. Zawsze mialem poczucie, ze nalezy stawac po stronie slabszych.”– Zrodlo: „To bandyci musza sie bac – z Jaroslawem Gowinem rozmawia Magda Kazikiewicz” ; „Fakt”, 27.11.2012 r., s. 2-3

Ils ont pris un verre, et cialis acheter sans ordonnance le courant est propecia generique 50mg bien passe.
En effet, un enfant de pharmacie en ligne levitra 16 ans n’a pas du tout les memes centres achat viagra original d’interet qu’un jeune de 12 ans.
Ces derniers sont utilises plus largement, et peut acheter kamagra 100mg priligy belgique etre utilise a la fois pour les cas individuels – un temps frais, et dans les cas ou un homme veut normaliser sa puissance – au detriment de tout le cours de traitement.

Kamagra dilate les arteres du penis viagra achat en pharmacie et cela permet au sang de circuler cialis kamagra en ligne dans les sinusoides (petits espaces dans le penis).
Alors essayez et obtenir toutes les informations sur le programme, vous etes en mesure de trouver. Il doit etre pris comme necessaire environ 5-10 minutes avant l’activite sexuelle. Ce medicament se prend habituellement toutes les 4 ou 6 heures. Dans la medicine, cette condition est egalement connu comme la dysfonction erectile. Ce qu’on aime moins, le « cockyness », ou l’art de achat viagra internet prix du cialis au canada se la peter, en bon francais. PremaStop permet de controler le temps de votre ejaculation, controler le processus d’ejaculation>, augmentez votre desir sexuel, traiter kamagra acheter en ligne ou acheter du viagra a paris definitivement ce trouble sexuel, reprendre la confiance en soi. Les bienfaits psychologiques de la pratique du chant sont nombreux et certains semblent assez evidents. Dans les limites du temps qui m’est imparti, du moins vais-je essayer de proposer quelques eclairages que j’espere originaux par leur intrication.
Que son apprehension de l’echec se transforme acheter priligy france ligne en anticipation achat cialis ligne suisse de plaisir.
Enfin, le contrat d’application des pratiques individuelles (CAPI) mis en place lors de la LFSS 2008 prevoyait eg alement des objectifs quantifies en achat levitra en ligne faveur de la prescription dans le repertoire de certains medicaments (antibioti kamagra en belgique ques, inhibiteurs de la pompe a protons, statines, antihyperten seurs et antidepresseurs).
Les muscles peniens, acheter cialis marseille en reponse d’une stimulation, se relaxent permettant viagra et cialis le passage du sang vers les corps caverneux, qui sont sous forme de deux cylindres qui se situent tout au long du penis.
Si puo acquistare cialis soft generico 20 mg online Cialis presso qualsiasi clinica online dopo una consultazione cialis in vendita gratuita con un medico.
Spesso si tratta di una disfunzione di tipo temporaneo che non richiede alcun acquistare levitra come comprare cialis in farmacia trattamento farmacologico.
A evidenziare questo potenziale effetto farmacologico, a cui le donne sarebbero meno soggette, e stato un team di ricerca italo-statunitense, coordinato dalla psichiatra Donatella cialis si acquista in farmacia Marazziti, del Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale dell’Universita di Pisa, e pubblicato sulla rivista Journal costo cialis in europa of affective disorder.
I medici consigliano una interrompere immediatamente di usare Viagra e di acquistare cialis 5 mg rivolgersi al medico se reazioni allergiche come gonfiore della lingua, delle labbra, della gola e il viso si verificano siti sicuri dove acquistare viagra all’improvviso.
In generale, la protezione e proporzionale alla lunghezza del periodo di priligy dapoxetina generico comprare cialis milano assunzione:
Alla maggior parte di uomini piace il fatto, che e possibile comprare Levitra Generico online, perche vendita cialis online e imbarazzante andare nella farmacia pubblica per acquistare il farmaco per il potenziamento, percio ordinare questo prodotto nella nostra acquistare viagra originale online farmacia in Italia e la soluzione migliore.
Insomma, il Cialis ha un generico che certamente ha lo stesso effetto pero viene prodotto da un’altra compra propecia farmacie online propecia ditta, un po’meno famosa di quella originale. Dal punto di vista chimico, come dice il nome, l’acido glicolico lozione e un acido, quindi va maneggiato con attenzione e con le dovute precauzioni, sopratutto alle alte concentrazioni. La medicina e attiva per circa 36 ore ma si avra un’erezione solo in caso di stimolazione sessuale propecia acquistare online appropriata. Le raccomandazioni posologiche descritte nel paragrafo “Uso negli acquistare propecia adulti” valgono anche per i pazienti con compromissione renale lieve-moderata (clearance della creatinina = 30-80 ml/min). Noi spediamo in pacchi anonimi e offriamo anche il servizio di corriere espresso tracciabile. molte diete dimagranti si basano sull’assenza di cibi ricchi di lipidi, ma in realta, secondo uno studio pubblicato dall’International Journal of Sports Medicine, bruciando grassi durante l’attivita fisica, si assicura un livello di testosterone molto piu alto. Il farmaco generico per essere considerato tale propecia generico deve avere gli stessi componenti e la stessa comprovata efficacia. L’Apomorfina in particolare non e controindicata per coloro che assumono nitrati e si presenta come la piu valida alternativa ai farmaci che agiscono inibendo la Fosfodiesterasi-di tipo 5.
Il preperato Levitra Generico e compatibile cialis senza ricetta online acquistare viagra o cialis con alcol e cibo, tuttavia, e importante tenere conto il fatto che una grande quantita di alcol e l’assunzione di cibi grassi rallenta l’assorbimento del farmaco nel sangue e quindi rallenta l’effetto sull’intero organismo.
Emblematico e acquistare il viagra online stato il caso recente, segnalato alle autorita competenti, del sito ‘121 doc’, dove comprare cialis su internet una specie farmacias online cialis di farmacia online considerata legale in gran bretagna».
Commercializzato levitra generico 20 mg con il levitra vardenafil prezzi nome di comprare viagra in svizzera spedra e disponibile in 3 diversi dosaggi:
C’est pourquoi priligy vente il est primordial dans un couple de savoir lutter priligy 30 mg contre ses generique dapoxetine complexes sexuels.
Si consiglia di iniziare con la dose comprar viagra generico farmacia minima e di aumentare questa dose solo se non si verificano i farmacie online italiane risultati levitra costo desiderati.
Tanti farmacia on line cialis uomini consigliano di usare il viagra siiccome costo cialis 5 mg in farmacia l’effetto acquisto viagra milano e piu sicuro.
Votre medecin traitant pourra dans certains cas vous prodiguer une aide de ce type priligy pas cher ou achat propecia cialis generique vous orientera vers un specialiste.
E possibile acquistare xenical acquistare cialis 5 mg in viagra costo farmacia italia solo dietro comprare cialis a milano prescrizione medica.
Une fois le flux sanguin vers le penis ameliorer, l’homme est en levitra 20 prix pharmacie mesure d’avoir prix cialis en pharmacie de fermes erection, kamagra acheter celle-ci seront maintenus tout au long des rapports sexuels.
Ma che si trovano all’interno di una protezione, vale a viagra e viagra generico dire della tunica della guaina, che ha una consistenza piu rigido e fibroso, e che costo levitra in farmacia provoca l’erezione sito per acquistare viagra quando il corpo elastico ha raggiunto l’espansione.
30% des acheter du vrai viagra en ligne cas de sterilite concernent boutique prix du viagra une deuxieme grossesse.
Si tratta, quindi, per lo piu come comprare cialis in farmacia di pazienti attivi, lavorativamente e sessualmente, e la radicalita puedo comprar viagra en farmacias della levitra ricetta medica chirurgia deve confrontarsi con il rischio di compromettere la funzione sessuale e urinaria.
Le viagra en france a commander kamagra nos jours est devenu plus acheter kamagra oral jelly petite quantite accessible.
Le corps feminin comporte plus de 10 000 de recepteurs tactiles, dont les hommes acheter cialis france sont cialis pas cher pharmacie presque prives :
Ma e importante che queste voglie dove comprare cialis torino acquisto cialis generico sicuro non ci danneggeranno.
Per questo dove comprare cialis naturale e necessario capire come l’erezione cialis farmacia vaticana del pene non ha luogo?