26.02.2014 – Pismo Z. Kekusia do biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Krakowie

Krakow, dnia 26 lutego 2014 r.

Zbigniew Kekus

Panstwo:

 1. lek. med. Katarzyna Bilska-Zaremba, biegly sadowy Sadu Okregowego w Krakowie, psychiatra, Poradnia psychiatryczna, Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Krakow

 2. lek. med. Mariusz Patla, biegly sadowy Sadu Okregowego w Krakowie, psychiatra, Zaklad Opieki Zdrowotnej Aresztu Sledczego w Krakowie – Szpital Oddzial Obserwacji Sadowo-Psychiatrycznej, ul. Montelupich 7,
  31-155 Krakow

 3. Ryszard Janczura, biegly sadowy Sadu Okregowego w Krakowie, psycholog, Areszt Sledczy Krakow, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pan plk mgr inz. Robert Bartyzel, Dyrektor Aresztu Sledczego, Areszt Sledczy, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 2. Pani lek. med. Malgorzata Winkiel-Skora, Dyrektor Niepublicznego Zaklad Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Krakow

 3. Pan plk mgr Krzysztof Trela, Dyrektor Okregowy Sluzby Wieziennej, Okregowy Inspektorat Sluzby Wieziennej, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 4. Pan Bartlomiej Sienkiewicz, Minister Spraw Wewnetrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 5. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 6. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 7. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 8. Pan adw. Wiktor Mordarski, Kancelaria Adwokacka, ul. Mogilska 11, 31-542 Krakow

 9. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 10. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 11. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 12. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 14. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 16. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 17. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 18. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 19. Pan nadkom. Artur Kasicki, Komendant Komisariatu Policji II w Krakowie, ul. Lubicz 21, 31-503 Krakow

 20. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 21. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy; Pracownicy w.w. instytucji

 22. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 23. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 24. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 25. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 28. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 30. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 31. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 32. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 33. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 34. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 39. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 40. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 43. Pan Pawel Woldan, Redaktor Naczelny, „Angora”, ul. Piotrkowska 94, 90-103 Lodz

 44. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zlozenia niniejszego pisma, tj. do dnia 5 marca 2014 r. – przez kazdego z Adresatow niniejszego pisma oswiadczenia, czy na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w 2014 r. sporzadzi wiarygodna opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

 2. Wniosek – w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie, jak w pkt. I – o sporzadzenie wykazu narzedzi badawczych /metod, testow itp./, ktore zastosuje kazde z Panstwa, Adresatow niniejszego pisma w 2014 r. celem ustalenia stanu mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

 3. Wniosek o doreczenie odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I i II do dnia 5 marca 2014 r.:

  1. przez Panow lek. med. Mariusza Patle i Ryszarda Janczure Dyrektorowi Aresztu Sledczego w Krakowie, Panu plk mgr inz. Robertowi Bartyzelowi,

  2. przez Pania lek. Katarzyne Bilska-Zarembe Dyrektorowi Niepublicznego Zaklad Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, Pani Malgorzacie Winkiel-Skorze.

 4. Zawiadomienie, ze po odpowiedzi kazdego z Adresatow niniejszego pisma na wnioski, jak pkt. I i II stawie sie w dniu 6 marca 2014 r.:

  1. po godz. 10:00 w Sekretariacie Dyrektora Niepublicznego Zaklad Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, Pani Malgorzaty Winkiel-Skory,

  2. po godz. 11:00 w Sekretariacie Dyrektora Aresztu Sledczego w Krakowie, Pana plk mgr inz. Roberta Bartyzela.

 5. Zawiadomienie, ze:

  1. w dniu wydania postanowienia w przedmiocie poddania mnie przez Adresatow niniejszego pisma badaniu sadowo-psychiatrycznemu, tj. 24 stycznia 2014 r., autorka postanowienia, sedzia Beata Stoj byla – na podstawie art. 40 § 1 K.p.k. – wylaczona z mocy prawa,

  2. z przyczyny, jak w pkt. V.1 postanowienie z dnia 24 stycznia 2014 r. jest dotkniete niewaznoscia.

 6. Zawiadomienie, ze w przypadku wydania przez sedzie Beate Stoj – lub przez Adresatow niniejszego pisma – polecenia Policji doprowadzenia mnie pod przymusem na badanie sadowo-psychiatryczne, z przyczyn podanych w niniejszym pismie:

  1. nie poddam sie badaniu,

  2. poddany na polecenie Adresatow niniejszego pisma obserwacji psychiatrycznej rozpoczne protest glodowy.

 7. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo oraz odpowiedzi na nie jego Adresatow – lub informacje o odmowie sporzadzenia takowych – zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Przyjmuje z szacunkiem i wdziecznoscia dla moich Mistrzow nadany mi tytul lekarza i w pelni swiadomy zwiazanych z nim obowiazkow przyrzekam: – obowiazki te sumiennie spelniac;

(…) strzec godnosci stanu lekarskiego i niczym jej nie splamic (…).”

Przyrzekam to uroczyscie!

Przyrzeczenie lekarskie

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 196 § 3 Kodeksu postepowania karnego: „Jezeli ujawnia sie powody oslabiajace zaufanie do wiedzy lub bezstronnosci bieglego albo inne wazne powody, powoluje sie innego bieglego.”

 2. Artykul 202 Kodeksu postepowania karnego:
  㤠1. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarzonego sad, a w postepowaniu przygotowawczym prokurator, powoluje co najmniej dwoch bieglych lekarzy psychiatrow.
  § 2. Na wniosek psychiatrow do udzialu w wydaniu opinii powoluje sie ponadto bieglego lub bieglych innych specjalnosci.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

W dniu 24 stycznia 2014 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj wydala postanowienie o tresci – Zalacznik 1: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 24 stycznia 2014 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: st. sekr. sad. Magdalena Jedynak po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne z urzedu w przedmiocie dowodu z opinii bieglych na podstawie art. 196 § 3 k.p.k. i art. 202 § 1 i 2 k.p.k. postanawia zmienic postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 wrzesnia 2013 r. sygn. akt II K 407/13, w ten sposob, ze w miejsce bieglych sadowych Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej powoluje bieglych psychiatrow Mariusza Patle i Katarzyne Bilska-Zarembe oraz bieglego psychologa Ryszarda Janczura i zwraca sie do nich o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie, na podstawie dokumentow z akt sprawy i wynikow badania, opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na pytania zawarte w postanowieniu z dnia 19 wrzesnia 2013 r. albowiem czas oczekiwania na termin badania u poprzednio wyznaczonych bieglych sadowych jest zbyt dlugi. Na oryginale wlasciwe podpisy Za zgodnosc Starszy Sekretarz Katarzyna Cygan”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 24 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1

 

Tak, jakby biegli – a nie sad, w tym przypadku sedzia Beata Stoj – wyznaczali terminy badan …

 

W powolanym przez sedzie B. Stoj postanowieniu z dnia 19 wrzesnia 2013 r. sedzia podala – Zalacznik 2: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne, na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
1.
Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia
/styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
2.
Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 2

 

W uzupelnieniu do zacytowanego wyzej postanowienia z dnia 19 wrzesnia 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienie z dnia 23 wrzesnia 2013 r., w ktorym podala – Zalacznik 3: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 23 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwaz art. 226 § 1 k.k.i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne, z urzedu w przedmiocie dowodu z opinii bieglego, na podstawie art. 202 § 2 k.p.k. postanawia powolac do wydania opinii w niniejszej sprawie, zgodnie z postanowieniem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 wrzesnia 2013 r., sygn. akt II K 407/13, dodatkowo biegla psycholog Grazyne Macznik”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 3

 

Po wydaniu w.w. postanowienia z dnia 19 wrzesnia 2013 r. sedzia Beata Stoj wyekspediowala w dniu 24 wrzesnia 2013 r. Wezwanie dla mnie do stawiennictwa na badania psychiatryczne – Zalacznik 4: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 23/09/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Stawiennictwo osobiste obowiazkowe Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny wzywa Pana do stawienia sie na badanie, ktore odbedzie sie w dniu 25 pazdziernika 2013 r. o godz. 10.00 w Szpitalu im. J. Babinskiego w Krakowie ul. Babinskiego 29 przez bieglych lek. med. Krystyne Sosinska-Stepniewska, lek. med. Ewe Burzynska-Rzucidlo i psycholog Grazyne Macznik. Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/

POUCZENIE

 1. Na badanie nalezy zglosic sie z dowodem osobistym i posiadana dokumentacja medyczna.

 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej do osobistego stawienia sie na badanie moze byc zarzadzone przymusowe doprowadzenie jej przez policje.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23

wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 4

 

Z przyczyn podanych w dalszej czesci niniejszego pisma nie stawilem sie na badania w wyznaczonym przez sedzie B. Stoj terminie.

 

Wskazac nalezy, ze sedzia Beata Stoj juz dwukrotnie wczesniej wydawala postanowienia w przedmiocie dowodu z opinii bieglych sadowych o stanie mojego zdrowia psychicznego, polecajac jej sporzadzenie bieglym sadowym lek. med. Ewie Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystynie Sosinskiej Stepniewskiej. Byly to postanowienia:

 1. z dnia 15 marca 2011 r., w ktorym sedzia B. Stoj podala – Zalacznik 5: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2011 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ rozpoznal sprawe Zbigniewa Kekusia oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej oraz mgr Magdaleny Palkij o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
  1.Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII)/styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/, mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
  2.
  Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 15 marca 2011 r. – Zalacznik 5

 1. z dnia 29 czerwca 2012 r., w ktorym sedzia B.Stoj podala – Zalacznik 8: „Sygn. akt II K 854/10 WYCIAG Z PROTOKOLU rozprawy glownej z dnia 29 czewrca 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy w skladzie Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: /imie i nazwisko – ZKE/ rozpoznal sprawe Zbigniewa Kekusia oskarzonego z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.w zw. z art. 12 k.k. i inne (…) Na rozprawe stawila sie prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie Srodmiescie Wschod Ewa Sacha (…) Na podstawie art. 202 § 1 k.p.k. postanowil zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej oraz o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badania opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
  1.Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/, stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
  2.Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 854/10, II K 451/06/ postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2013 r. – Zalacznik 8

 

W sprawie do sygn. akt II K 407/13 sedzia Beate Stoj sciga mnie od listopada 2010 r. na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ za czyny ktore zostaly popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Sedzia Beata Stoj sciga mnie na podstawie w.w. aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan za to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.plZalacznik 7:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 7

 

W sprawie, jak wyzej raz juz zostal wydany skazujacy mnie wyrok.Wydal go w dniu 18 grudnia 2007 r. przypisujac mi wszystkie wyzej wymienione czyny, sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma. Wyrok ten uchylily nastepnie:

 1. w zakresie 16 czynow – czyny I, III-XVII – Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.,

 2. w zakresie pozostalych 2 czynow – czyny II i XVIII – Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22 sierpnia 2011 r./ z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i 366 § 1 K.p.k.

 

Zaden z sadow odwolawczych, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie ani Sad Najwyzszy, nie wskazaly jako przyczyny uchylenia wyroku sedziego T. Kuczmy stanu mojego zdrowia psychicznego w okresie popelniania czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Podkreslic nalezy, ze takze sedzia Tomasz Kuczma, ktory sprawe przeciwko mnie rozpoznawal w okresie od dnia 14 listopada 2006 r. do dnia 18 grudnia 2007 r. nie mial zadnych watpliwosci co do mojej poczytalnosci – tak w okresie popelniania przypisanych mi czynow, jak i w okresie rozpoznawania przez niego sprawy i nie kierowal mnie na badania psychiatryczne.

Watpliwosci co stanu mojej poczytalnosci nabrala dopiero sedzia Beata Stoj – prywatnie kolezanka sedziego Tomasza Kuczmy1 – po tym, gdy w.w. Sady odwolawcze uchylily wydany przez niego wyrok z powodu razacego przez niego naruszenia prawa materialnego i procesowego.

 

Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2014 r. sedzia Beata Stoj wydala Panstwu polecenie – Zalacznik 1: „(…) przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie, na podstawie dokumentow z akt sprawy i wynikow badania, opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na pytania zawarte w postanowieniu z dnia 19 wrzesnia 2013 r.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 24 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1

 

Wskazac nalezy, ze w dniu wydania postanowienia, jak wyzej, tj. 24 stycznia 2014 r. sedzia Beata Stoj byla – z mocy prawa okreslonego w art. 40 § 1 pkt 7 K.p.k. – wylaczona z mocy prawa.

Uzasadnienie dla mojego stanowiska prezentuje w moim pismie w tej sprawie z dnia 25 lutego 2014 r. do sprawujacego nadzor na postepowaniem rozpoznawanym przez sedzie Beate Stoj do sygn. akt II K 407/13, Prezesa Sadu Okregowego w Rzeszowie Tomasza Wojciechowskiego – Zalacznik 6:
Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. Prez. 0231-44/10, pismo Z. Kekusia do Prezesa Sadu

Tomasza Wojciechowskiego z dnia 25 lutego 2014 r. – Zalacznik 6

 

Sedzia B. Stoj byla wylaczona z mocy prawa w dniu 24.01.2014 r. poniewaz w dniu 14 czerwca 2013 r. wydala orzeczenie, tj. postanowienie, ktore w calosci, z przyczyn lezacych wylacznie po stronie sedzi B. Stoj uchylil postanowieniem z dnia 27.08.2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie.

Artykul 40 § 1. ustawy Kodeks postepowania karnego: „Sedzia jest z mocy prawa wylaczony od udzialu w sprawie, jezeli: (…) 7) bral udzial w wydaniu orzeczenia, ktore zostalo uchylone

Postanowienie z dnia 24.01.2014 r., ktorym sedzia Beata Stoj powolala Panstwa jako bieglych w sprawie sygn. II K 407/13 jest zatem jako wydane przez sedzie wylaczona z mocy prawa dotkniete niewaznoscia.

 

Co sie z kolei tyczy obowiazku nalozonego przez sedzie Beate Stoj na Panstwa wskazac nalezy, ze pytania zawarte w postanowieniu z dnia 19 wrzesnia 2013 r., na ktore sedzia B. Stoj powolala sie w postanowieniu z dnia 24 stycznia 2014 r. to – Zalacznik 1:

1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
2.
Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 1

 

Moze okazac sie, ze sedzia Beata Stoj wyda Policji polecenie – lub ze wyda takowe, ktos z Panstwa – doprowadzenia mnie pod przymusem na badanie sadowo-psychiatryczne w Zakladzie Opieki Zdrowotnej Aresztu Sledczego w Krakowie.

Uprzejmie informuje, ze z przyczyn podanych w niniejszym pismie:

 1. nie poddam sie badaniu,

 2. poddany na polecenie Adresatow niniejszego pisma obserwacji, rozpoczne protest glodowy.

 

Przypomne, ze przed kilkoma laty, w dniu 18 stycznia 2008 r. w Areszcie Sledczym w Krakowie przy ul. Montelupich 7 skonal z glodu po prowadzonym od dnia 10 wrzesnia 2007 r. protescie glodowym 33-letni obywatel Rumunii Claudiu Crulic.

Byl tak samo niewinny przypisanych mu zarzutow jak ja w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 rozpoznawanej obecnie przez sedzie Beate Stoj przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk, na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S.2

W przypadku sp. Claudiu Crulica prokurator Piotr Kosmaty – obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie – ustalil, ze zamordowali go ze szczegolnym okrucienstwem, tj. zaglodzili go … lekarze Aresztu.

Ale … niechcaco, znaczy nieumyslnie. No nie wiem …

Ja uwazam, ze zeby doprowadzic 33-letniego czlowieka do wagi 27 kilogramow oraz do stanu, jak fotografii – Zalacznik 10 – musieli sie mocno starac … prokuratorzy i sedziowie.

Druga wszak ewentualnie w Areszcie Sledczym w Krakowie w dosc krotkim przeciez okresie czasu smiertelna – zaglodzona – ofiara niedopelniania obowiazkow przez prokuratorow i sedziow, w tym w moim przypadku miedzy innymi rzadkiej patologii nieskazitelnego charakteru sedziow Tomasza Kuczmy i Beaty Stoj3 oraz tchorzostwa nieskazitelnego charakteru prokurator Krystyny Kowalczyk4, ktora w 2006 roku nadzorowala postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, a teraz nie chce sie przyznac do niedopelnienia wtedy obowiazkow, bylaby juz chyba wstydem dla demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej /art. 2 Konstytucji RP/, ktorego najwyzsi ranga funkcjonariusze publiczni z tak wielka pasja angazuja sie w walke o obrone praw obywatelskich … na Ukrainie, Kubie, Bialorusi, w Chinach itp. itd.

xxx

 

Gdy doswiadczam tego, co ze mna wyczynia – to najbardziej wlasciwe okreslenie – sedzia Beata Stoj przy udziale prokurator Krystyny Kowalczyk, za wiedza oraz przyzwoleniem Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz, Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i Ministra Sprawiedliwosci Marka Biernackiego, a wczesniej Jaroslawa Gowina, nabieram przekonania, ze celem tych panstwa jest zapewnienie mi takiej przyszlosci, jaka ma terazniejszosc Krystian Broll, ktorego, bezprawnie od … 2006 roku przetrzymywanego w szpitalu psychiatrycznym historie opisal tygodnik „NIE” w Nr 5 (31.I – 6.II), a za nim opublikowala „ANGORA” w Nr 6 (9.II 2014) w artykule pt. „Dom wariatow dla kazdego”Zalacznik 11.

Trzymaja K. Brolla tak samo w szpitalu psychiatrycznym, jak trzymano sp. C. Crulica w areszcie. Czekaja. To oczywiste, ze go nie wypuszcza az umrze. Zeby sie nie przyznac do pomylki. A jak umrze – na przyklad „popelni samobojstwo” – wszyscy obroncy praw czlowieka w Polsce beda sie przescigac w udzielaniu wywiadow na temat … co robic, zeby podobna sytuacja juz nigdy sie nie powtorzyla.

To … standard. Zawsze tak jest. Tak bylo po zaglodzeniu, tj. zamordowaniu ze szczegolnym okrucienstwem niewinnego przedstawionych mu zarzutow – po jego smierci … dziennikarka z „Tygodnika Powszechnego” Malgorzta Nocun ustalila, ze go w dniu popelnienia przypisanych mu czynow nie bylo w … Polsce, byl we Wloszech, w Mediolanie – C. Crulica.

Ja tez jestem scigany od 2006 roku za czyny, ktorych nie popelnilem, bo sie grupa nabzdyczonych megalomanow, tumanow msciwych postanowila zemscic na mnie za to, ze ich wizerunek autorytetow moralnych mocno … sami przeciez nadwerezyli.

Bylem juz nawet za to skazany nieslusznym wyrokiem i trwalem w statusie skazanego przez ponad 4 lata, od grudnia 2007 r. do – ostatecznie – stycznia 2012 r.

Nie ma jednak chetnych do przyznania sie do niedopelnienia obowiazkow. A ze z powodu sporzadzonego przeciwko mnie aktu oskarzenia, a potem skazujacego mnie wyroku ponioslem ogromne straty – dwukrotnie wyrzucono mnie z pracy – to gdy Sad Okregowy w Rzeszowie dowiodl, ze mnie sedzia T. Kuczma skazal wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. za czyny, z tytulu ktorych sciganie jest niedopuszczalne od 19 pazdziernika 2006 r., a potem Sad Najwyzszy poswiadczyl – za kasacja Prokuratora Generalnego – ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja bylem sprawca przypisanych mi czynow, to nieskazitelnego charakteru sedzia Beata Stoj wymyslila w marcu 2011 r., ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r.

To jest jej wersja i tej sie trzyma sedzia Beata Stoj.

Kierowalem wnioski do sedzi Beaty Stoj, zeby sporzadzila i doreczyla mi uzasadnienia dla jej kolejnych postanowien w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Za kazdym razem mi odmowila, informujac mnie, ze nie ma takiego obowiazku.

W taki sposob sedzia/prokurator we wspolpracy z bieglymi sadowymi z kazdego moze zrobic – w sporzadzonej przez bieglych opinii – osobe niepoczytalna, wymagajaca obserwacji, hospitalizacji itp.

Obecnie sedzia Beata Stoj angazuje Panstwa w przeprowadzenie badan, ktore maja zweryfikowac slusznosc jej tezy z marca 2011 r., ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r.

Dla zawodowych nieudacznikow i moralnych karlow – to zawsze idzie w parze – uznanie ich ofiary za niepoczytalna, umieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym to jedyna szansa na kontynuowanie funkcjonariuszowskich karier w statusach autorytetow moralnych i nieskazitelnych charakterow.

xxx

 

Jak wspomnialem, czyny, za ktore jestem scigany byly popelniane przed 11, 10 i ponad 8 laty, tj. w okresie – jak podala prokurator Radoslawa Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /Zalacznik 7/ – „od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.”

W zwiazku z powyzszym wnosze o sporzadzenie przez kazdego z Adresatow niniejszego pisma oswiadczenia, czy na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w lutym 2014 r.– raczej pozniej – sporzadzi wiarygodna opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego przed … 11, 10 i ponad 8 laty, tj. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Jesli tak, prosze o sporzadzenie wykazu narzedzi badawczych /metod, testow itp./, ktore zastosuje kazde z Panstwa, Adresatow niniejszego pisma w 2014 r. lub pozniej celem ustalenia stanu mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Uprzejmie informuje, ze po sporzadzone przez Panstwa odpowiedzi na moje wnioski, jak w pkt. I i II, str. 1 i 2 niniejszego pisma stawie sie w dniu 6 marca 2014 r.

 1. po godz. 10:00 w Sekretariacie Dyrektora Niepublicznego Zaklad Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, Pani lek. med. Malgorzaty Winkiel-Skory,

 2. po godz. 11:00 w Sekretariacie Dyrektora Aresztu Sledczego w Krakowie, Pana plk mgr inz. Roberta Bartyzela.

 

Na zakonczenie pragne wyjasnic, ze odpowiedzi, o ktorych sporzadzenie Panstwa prosze beda miec wplyw na ekonomike procesowa oraz na dalsze w sprawie przeciwko mnie sygn. II K 407/13 procedowanie przez sedzie Beate Stoj. Jesli stwierdzicie Panstwo, ze na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w 2014 r. nie bedzie w stanie sporzadzic wiarygodnej opinii o stanie mojego zdrowia psychicznego przed 11, 10 i ponad 8 laty, sedzia Beata Stoj, bedzie musiala wydac wyrok konczacy sprawe sygn. II K 407/13 w pierwszej instancji, zrezygnowawszy z jej zamiaru poddania mnie badaniom. Nie tylko bowiem moj obecnie, w 2014 r. stan zdrowia psychicznego nie ma zadnego zwiazku – choc sedzia Beata Stoj najwyrazniej tego nie rozumie – z czynami popelnianym w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., ale ja nie musze, jesli nie chce, uczestniczyc w sprawie do sygn. II K 407/13. Poza tym sedzia Beata Stoj przeprowadzila juz w dniu 15 marca 2011 r., w obecnosci prokuratora, dowod z moich zeznan w tej sprawie.

Panstwo jestescie jej ostatnia nadzieja na zakonczenie sprawy po jej – przez wzglad na dobro sprawiedliwosci – mysli.

 

Z powazaniem,

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 24 stycznia 2014 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Wezwanie z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 15 marca 2011 r.

 6. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. Prez. 0231-44/10, pismo Z. Kekusia do Prezesa Sadu Tomasza Wojciechowskiego z dnia 25 lutego 2014 r.

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 854/10, II K 451/06/ postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2013 r.

 9. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

 10. Sp. Claudiu Crulic

 11. Dom wariatow dla kazdego” „ANGORA” Nr 6 (9.II 2014)

1 „(…) W pisemnym oswiadczeniu, SSR Beata Stoj wskazala, iz zarzuty Zbigniewa Kekusia sa calkowicie bezzasadne, gdyz co prawda zna i utrzymuje kolezenskie stosunki z Tomaszem Kuczma, lecz nie ma zadnego interesu w tym by sprawa ta byla rozpoznana w okreslony sposob, jak tez trudno wyobrazic sobie, by Tomasz Kuczma byl zainteresowany konkretnym rozstrzygnieciem sprawy.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie SSR Artura Mieleckiego z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o wylacznie sedzi Beaty Stoj

 

2 W postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzia Beata Stoj podala – Zalacznik 9: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A.

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. (…) Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow. (…)”.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik 9

3 Artykul 61. § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych: „Na stanowisko sedziego sadu rejonowego moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru”

4 Artykul 14.1.2 ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.: „Prokuratorem moze byc powolany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.”

Les prix viagra pharmacie lyon economies engendrees par ce vente en ligne propecia plan peuvent etre evaluees a plus de 4 milliards d’euros entre 2005 et 2007 (source GERS).
Plaire a l’elu(e) de son c?ur, certes, mais aussi a son patron, a ses collegues, a ses acheter vrai cialis internet amis… Gagner la sympathie des les premiers contacts savoir la conserver implique autant l’etre prix boite viagra pharmacie que le paraitre.
On acheter du kamagra pour femme dispose depuis quelques jours des resultats d’une etude … «preliminaire».

Contrairement a un homme jeune, il ne peut plus achat de viagra en belgique forcement avoir une erection spontanee uniquement en pensant a quelque chose d’erotique ou grace a une viagra en pharmacie stimulation visuelle.
Si vous avez peu ou pas de relations sexuelles avec votre partenaire, il faut vous demander si vous avez envie d’apporter des changements a votre situation. Vous pouvez avoir un rabais pour l’achat des medicaments en ligne et economiser votre argent pour l’achat de quelque chose que vous aimez bien. « – C’est vrai, j’ai horreur de me trouver dans cette situation. A surjouer le populaire, Arnaud Montebourg finit aussi par avoir tout de l’animateur de fete du village. Meme les sexologues qui nient que l’ejaculation precoce est d’origine physiologique et pratiquent des therapies cognitives, ont tendance a donner des exercices viagra vente ordonnance viagra generique prix de respiration et a appliquer des techniques d’arret-depart. ou peut on acheter du cialis avis achat viagra ligne En 2009, sur les 1.855 dossiers deposes, seulement 95 AMM ont ete refuses. La dysmenorrhee primaire, egalement appele PD, est la cause la plus commune de la douleur pelvienne chez la femme. L’imprudent recoit un mail avec des echantillons du film et la menace de voir l’ensemble publie sur Internet ou envoye a ses connaissances, en se voyant par exemple accuse de pedophilie ou autre, dans le cas ou il n’effectuerait pas un paiement.
Je acheter viagra ligne suis sur que tu es la gentille du groupe, Tu dois etre celle qui plaque avant de baisse prix cialis soft maroc se faire quitter… A noter.
Chez le patient insuffisant renal chronique, l’origine de la DE est kamagra vente en france achat kamagra oral jelly multifactorielle.
Sia uomo sia la donna si sentono esausti, sfiniti come comprare cialis senza ricetta quando verso sera, dopo una intensa giornata, raggiungono acquisto cialis con postepay il proprio partner nella abitazione condivisa.
Uomini che acquistare il viagra online hanno deciso di affrontare il problema della disfunzione erettile con il metodo medico, si si puo comprare viagra in farmacia scontrano con il problema della scelta:
L’ingrediente principale del Cialis e tadalafil, mentre il componenete primar viagra naturale farmacia senza ricetta della Levitra puedo comprar viagra en la farmacia e vardenafil.
Evitare la priligy acquistare online bicicletta, cialis a poco prezzo poiche puo aumentare i rischi d’impotenza.
A fronte della riduzione costante della spesa pubblica, diminuita in termini nominali in un solo anno dell’8%, come si diceva, nel Rapporto si osserva che la cialis si puo acquistare in farmacia cialis online con paypal spesa privata segue un andamento opposto di crescita costante, pari a +12,3% dal 2008 al 2012.
Lo stress emotivo o mentale in qualsiasi campo della vostra acquistare viagra vita puo viagra prezzo pfizer contribuire all’eiaculazione precoce, limitando spesso la cialis farmacia senza ricetta possibilita di rilassarvi e concentrarvi durante i rapporti.
Nel periodo gennaio-marzo 2014 le ricette sono state oltre 158 milioni, pari a 2,65 comprare cialis a san marino ricette per vendita propecia ciascun dove comprare cialis a milano cittadino.
En cette generique propecia journee de la femme, il en est une que j’aimerais particulierement achat propecia generique france mettre priligy dapoxetine en avant.
E necessario precisare che la tabella sull’incidenza dell’impotenza erettile a seconda dell’eta e indicativa, in quanto vanno tenuti in conto aspetti importanti come il vendita kamagra italia vizio del fumo, l’abuso di alcol e droghe, l’impiego cialis generico costo mexico di acquistare viagra farmaci o psicofarmaci, l’ipertensione, i problemi cardiovascolari ed il diabete.
De cette facon, levitra vardenafil en ligne original intensifie le flux du sang vers le penis levitra generique 50mg ce qui permet d’obtenir une erection lors d’une propecia vente excitation sexuelle.
In condizioni basali la cuffia, riempita di liquido, costringe l’uretra (come in condizioni normali) viagra prezzo farmacia e previene comprare viagra on line e reato la pillola viagra le perdite di urina.
Pour le docteur hutchinson, achat de viagra en ligne commander du kamagra en ligne la femme est responsable de acheter du cialis ligne son propre plaisir.
Potrete viagra e viagra generico comprare viagra originale e di nuovo sentirvi un comprare propecia on line uomo acquistare levitra on line potente.
Cela peut passer par des massages, par des activites douces en plein air, par de la achat cialis france relaxation, du yoga pour evacuer le stress, ou commander viagra pas cher achat de cialis au luxembourg de la danse orientale pour eveiller sa sensualite.
Prendere il viagra puo offrire aiuto nella cura del melanoma, poiche il tumore della pelle vendita cialis roma si presenta con una duplice azione, infatti da un lato le cellule del sistema immunitario attaccano le cellule tumorali e dall’altro lato, quasi tutti i tumori inducono una risposta infiammatoria che sopprime viagra generico dove acquistare l’immunita specifica verso cialis senza ricetta milano il tumore.
Cette crainte acheter cialis ligne france a quelques viagra internet points viagra pfizer en ligne positifs:
La vendita viagra senza ricetta societa italiana di andrologia (sia), sezione regionale marche-emilia romagna-san marino ha attivato un indirizzo priligy farmacia online di viagra en una farmacia posta elettronica:
L’apparence physique joue un role tres important dans la acheter viagra sans ordonnance performance sexuelle, la comparatif viagra en ligne confiance en soi est un agent tres actif dans l’activite sexuelle masculine.
Mon experience de pres de 25 ans avec plus de deux milles ejaculateurs precoces vente viagra france de tous les types, me permet d’affirmer a quel point un travail tres concret, base sur l’approche sexocorporelle est, sans l’ombre d’un doute, la methode la plus efficace pour aider ces hommes a reprogrammer leur corps pour parvenir a gerer leur viagra prix excitation.
E se sei cheavete ricevuto la proposta vorrei comprare viagra – non abbiate fretta di accettare, pensare ai viagra costo costa rica vostri interessi reali di swing, soprattutto quando si tratta di voi e la vostra amata.
Priligy, viagra generico farmacia italia come ogni farmaco, presenta delle controindicazioni, le quali, nel caso in cui dovessero manifestarsi sono solitamente lievi e di breve durata.