27.02.2014 – Pismo Z. Kękusia do Komendantów Policji w Krakowie

Krakow, dnia 27 lutego 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Panowie

 1. insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 3. ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pani lek. med. Katarzyna Bilska-Zaremba, biegly sadowy Sadu Okregowego w Krakowie, psychiatra, Poradnia psychiatryczna, Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Krakow

 2. Pan lek. med. Mariusz Patla, biegly sadowy Sadu Okregowego w Krakowie, psychiatra, Zaklad Opieki Zdrowotnej Aresztu Sledczego w Krakowie – Szpital Oddzial Obserwacji Sadowo-Psychiatrycznej, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 3. Pan Ryszard Janczura, biegly sadowy Sadu Okregowego w Krakowie, psycholog, Areszt Sledczy Krakow, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 4. Pan plk mgr inz. Robert Bartyzel, Dyrektor Aresztu Sledczego, Areszt Sledczy, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 5. Pani lek. med. Malgorzata Winkiel-Skora, Dyrektor Niepublicznego Zaklad Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Krakow

 6. Pan plk mgr Krzysztof Trela, Dyrektor Okregowy Sluzby Wieziennej, Okregowy Inspektorat Sluzby Wieziennej, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 7. Pan Bartlomiej Sienkiewicz, Minister Spraw Wewnetrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 8. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 9. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 10. Pan adw. Wiktor Mordarski, Kancelaria Adwokacka, ul. Mogilska 11, 31-542 Krakow

 11. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 12. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 13. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 14. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 16. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 17. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 18. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 19. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy; Pracownicy w.w. instytucji

 20. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 21. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 22. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 23. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 26. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 27. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 28. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 29. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 30. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 31. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o odmowe wykonania wydanego ewentualnie Policji nakazu doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, z powodu wydania postanowienia z dnia 24 stycznia 2014 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom przez wylaczona z mocy prawa sedzie Beate Stoj.

 2. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Nie pytam, jakie sa prawa, ale jacy sa sedziowie
Charles Louis Montesquieu

 

Sedziowie sa nieusuwalni”

Artykul 180.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Panowie,

 

W dniu 24 stycznia 2014 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj rozpoznajaca sprawe karna przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 wydala postanowienie – Zalacznik 1.1: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 24 stycznia 2014 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: st. sekr. sad. Magdalena Jedynak po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne z urzedu w przedmiocie dowodu z opinii bieglych na podstawie art. 196 § 3 k.p.k. i art. 202 § 1 i 2 k.p.k. postanawia zmienic postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 wrzesnia 2013 r. sygn. akt II K 407/13, w ten sposob, ze w miejsce bieglych sadowych Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej powoluje bieglych psychiatrow Mariusza Patle i Katarzyne Bilska-Zarembe oraz bieglego psychologa Ryszarda Janczura i zwraca sie do nich o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie, na podstawie dokumentow z akt sprawy i wynikow badania, opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na pytania zawarte w postanowieniu z dnia 19 wrzesnia 2013 r. albowiem czas oczekiwania na termin badania u poprzednio wyznaczonych bieglych sadowych jest zbyt dlugi. Na oryginale wlasciwe podpisy”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 24 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1.1

 

Sedzia Beata Stoj – od czerwca 2012 r. Prezes Sadu Rejonowego w Debicy – wyznaczyla biegle lek. med. Ewe Burzynska-Rzucidlo i lek. med. Krystyne Sosinskia-Stepniewska do przeprowadzenia moich badan po raz pierwszy postanowieniem z dnia 15 marca 2011 r. /Zalacznik 1.5/. Obecnie wini je za to – i wymienia na innych bieglych – ze nie przeprowadzily moich badan A przeciez to sad – a zatem w sprawie przeciwko mnie sedzia Beata Stoj – ustala terminy badan.

W powolanym przez nia postanowieniu z dnia 19 wrzesnia 2013 r. sedzia B. Stoj podala – Zalacznik 1.2: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne, na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
1.
Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia
/styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
2.
Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 1.2

 

Czyny, za ktore sciga mnie sedzia Beata Stoj zostaly popelnione za posrednictwem Internetu w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Wskazac nalezy, ze w dniu wydania orzeczenia, tj. postanowienia z 24 stycznia 2014 r. /Zalacznik 1.1/ sedzia Beata Stoj byla – jest takze w dacie zlozenia niniejszego pisma – wylaczona z mocy prawa poniewaz

 1. artykul 40 § 1 K.p.k. stanowi: „Sedzia jest z mocy prawa wylaczony od udzialu w sprawie, jezeli: (…) 7) bral udzial w wydaniu orzeczenia, ktore zostalo uchylone.

 2. sedzia Beata Stoj wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. orzeczenie, tj. postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie z powodu stwierdzonego przez nia nieslusznie ustania karalnosci czynow – Zalacznik 1.6.1,

 3. w dniu 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal orzeczenie, tj. postanowienie w przedmiocie uchylenia w.w. orzeczenia, tj. postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1.6.2.

 

Pragne poinformowac, ze po wydaniu przez sedzie Beate Stoj postanowienia z dnia 24 stycznia 2014 r. /Zalacznik 1.1/, ktorym nakazala lek. med. Mariuszowi Patli, lek. med. Katarzynie Bilskiej-Zarembie i psychologowi Ryszardowi Janczurze zbadanie mnie i udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na pytania zawarte w jej postanowieniu z dnia 19 wrzesnia 2013 r. /Zalacznik 1.2/, do dnia zlozenia niniejszego pisma sedzia Beata Stoj nie doreczyla mi wezwania do stawiennictwa na badania.

Jest zatem wielce prawdopodobne, ze jak juz bylo w przeszlosci, sedzia Beata Stoj wyda Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania do – tym razem – Aresztu Sledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7, gdzie zatrudnieni sa dwaj biegli, panowie lek. med. Mariusz Patla i psycholog Ryszard Janczura.

W zwiazku z powyzszym, tj. z tej przyczyny, ze sedzia Beata Stoj jest od dnia 27 sierpnia 2013 r. wylaczona z mocy prawa od rozpoznawania sprawy do sygn. akt II K 407/13, a zatem postanowienia, ktore wydala w dniu 19 wrzesnia 2013 r. i w dniu 24 stycznia 2014 r. sa dotkniete niewaznoscia, a jako wylaczona od rozpoznawania sprawy nie ma prawa wydania Policji nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania, wnosze jak na wstepie.

W zalaczeniu – Zalacznik 1 – przesylam moje pismo z dnia 26 lutego 2014 r. do wyznaczonych przez sedzie Beate Stoj bieglych sadowych, panstwa, lek. med. M. Patli, lek. med. K. Bilskiej-Zaremby i psychologa R. Janczury, z wnioskiem o sporzadzenie i mi wyjasnienia, czy na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w 2014 r. sporzadza wiarygodna opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Pismo Z. Kekusia z dnia 26 lutego 2014 r. do bieglych sadowych, lek. med. Mariusza Patli, lek. med. Katarzyny Bilskiej-Zaremby i psychologa Ryszarda Janczury

Mettre l’amour a la premiere priligy en belgique place suggere que l’on souhaite respecter et favoriser l’Harmonie, la Paix et la Vie, quoi acheter priligy pas cher que l’on fasse.
Faites comme comparatif viagra en ligne si vous aviez besoin cialis prix boite d’uriner et contractez vos muscles pour vous retenir.
Cette enquete visait a identifier s’il existe des pratiques anti-concurrentielles qui freinent l’innovation therapeutique et retardent l’acces des medicaments kamagras en ligne generiques au viagra prix 25mg marche.

Cela a notamment ete le cas pour l’insuline utilisee par les diabetiques, viagra generique fiable qui est aujourd’hui mise au point par cialis pour femme recombinaison genetique et qui fournit une replique quasi physiologique de l’insuline naturelle humaine.
Viagra se comercializa en comprimidos de 25mg, 50mg y 100 mg. Si le pharmacien propose un generique a la place du medicament original prescrit par le medecin, 60% des Francais acceptent de le prendre volontiers. Les medicaments Viagra et Viagra generique sont bases sur Sildenafil, un medicament d’une viagra pfizer achat achat viagra sans ordonnance pharmacie classe de medicaments specifiques d’ inhibiteurs PDE-5. Cette faible lubrification chez la femme rendra la penetration douloureuse et souvent meme difficile. Dans ce dernier cas, impuissance ou ejaculation precoce sont relies a des etats de regression affective et a des complexes de castration que l’on remarque quelquefois chez des personnes depressives ou anxieuses. Dans l’erotisme, l’imagination ne connait pas de limites. Attendez que le soleil soit couche, que les baigneurs soient sortis du perimetre et que seul le bruit des vagues vienne bercer vos douces oreilles enlacees dans des serviettes. Ce stress prix du viagra achat cialis andorre oxydatif a un effet deletere sur la membrane des spermatozoides et la reaction acrosomale [24–28].
L’action du propecia generique en pharmacie Levitra Generique site pour acheter viagra est efficace pendant 5 heures apres la prise du medicament.
Il vous faut donc consulter un professionnel afin de mettre le doigt sur la levitra medicament source du probleme et le regler avec lui, simplement par l’acte de parole et d’echange, determiner ce qui bloque votre erection.
Ad esempio se voi volete ottenere l’erezione nel arco acquistare levitra farmacia costo levitra da 20 mg di tempo minimo dopo l’uso del farmaco.
Alcune delle cause piu comuni di disfunzione erettile acquistare viagra pfizer sono problemi psicologici come viagra prezzo farmacia italia stress, ansia e depressione.
L’augurio comprar viagra internet farmacia che si velocizzino le procedure di recepimento arriva anche acquistare priligy on line dal senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri che lo scorso luglio aveva firmato, insieme al senatore Andrea Mandelli, presidente Fofi, un ordine del giorno, approvato dal Senato, che impegnava il Governo a «vietare la vendita online dei medicinali soggetti a prescrizione medica».
Se siete alla ricerca di un prodotto capace di risolvere i vostri problemi di erezione, dove comprare viagra cialis allora dovreste considerare il cialis generico on line Cialis come prima scelta.
Il trattamento farmacologico con farmaci inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 e, invece, la scelta di milioni di viagra levitra prezzo uomini in tutto il mondo, poiche efficace sia nei casi di impotenza fisiologica, sia nei casi di impotenza mista e sia nei casi di impotenza psicologica, li dove acquisto levitra on line il medico lo ritenesse opportuno.
Rispetto alle costo cialis 5 mg farmacia interazioni vale quanto ribadito nel cialis on line pharmacies caso del precio cialis 20 mg farmacias levitra originale:
I problemi di kamagra on line erezione non sono sempre legati alla disfunzione acquistare viagra generico on line acquisto viagra generico online erettile.
Pour la plupart des hommes, prix viagra en pharmacie france achat viagra europe il est de 50 mg, mais, en fonction de l’efficacite et de la tolerance, la dose peut etre augmentee a achat viagra en france 100 mg ou reduite a 25 mg.
Con priligy il trattamento dell’eiaculazione precoce costo propecia e piu comodo e sicuro, e il risultato del trattamento supera tutte le piu gloriose comprare propecia on line aspettative!
D’ailleurs, cela permet a chacun des partenaires de reflechir achat viagra ligne avis aux propos de l’autre vente levitra et de priligy achat en ligne revenir pour dialoguer.
Di conseguenza, i cialis senza ricetta rischi associati con l’uso a comprare cialis dove comprare viagra in farmacia lungo termine dei farmaci ssri e eliminato in priligy.
Il y a tellement propecia acheter sans ordonnance de champs divers qui peuvent vous ouvrir propecia sans ordonance vers le positif, je viens vous proposer ici quelques pistes, mais a vente viagra en france vous de vous construire egalement vos propres halos de bien etre.
Prima di dove acquistare il viagra priligy ricetta tutto bisogna comprendere il comprare viagra in europa processo di erezione.
S’engager dans un rapport sexuel des le premier soir serait une cialis tadalafil mauvaise idee pour ceux et celles qui aspirant a cialis original achat acheter viagra ligne une relation sur le long terme.
Il viagra generico differisce dal ritrovato originale solo per il levitra generico online fatto di non essere prodotto farmacia on line cialis e commercializzato dalla casa farmaceutica che invece produce acquistare viagra on line e commercializza il viagra originale.
Les medecins cialis pour homme voient surtout une augmentation achat cialis officiel aupres des personnes agees de vente viagra en suisse plus de 35 ans.
Le comprare cialis ostetriche non possono redigere prescrizioni mediche viagra prezzo in farmacia aquisto kamagra in quanto non abilitate alla prescrizione di farmaci, tantomeno di galenici magistrali!
Quinze pourcent prix viagra pharmacie lyon des femmes rapportaient une augmentation de leurs activites sexuelles au cours de la grossesse.
Pour la surveillance, le viagra super constructeur choisit entre les organismes notifies que le prix du viagra l’europe utilise.
Il concetto con siti per acquistare cialis cui sito sicuro dove comprare cialis vengono utilizzati e simile a quello dei bulking agents.
Ma e una condizione costo cialis in europa avvolta nel come acquistare il cialis on line segreto, e la stragrande maggioranza degli uomini che hanno la disfunzione erettile mai cercano qualsiasi trattamento.