27.02.2014 – Usprawiedliwienie nieobceności Z. Kękusia w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieści Zachód

Krakow, dnia 27 lutego 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Pani

Lucyna Czechowicz

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt: 4 Ds/256/13

 

Do wiadomosci:

 1. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 2. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 3. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13

 4. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 5. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 6. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 7. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 11. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 13. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 14. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy; Pracownicy w.w. instytucji

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 16. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 26. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 32. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 33. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 34. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 35. Pan Pawel Woldan, Redaktor Naczelny, „Angora”, ul. Piotrkowska 94, 90-103 Lodz

 36. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Usprawiedliwienie niestawiennictwa w dniu 3 marca 2014 r.

 2. Zawiadomienie o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 27 lutego 2014 r. wniosku o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika – Zalacznik 1.

 3. Zadanie doreczenia mi wezwania do stawiennictwa czyniacego zadosc wymogom prawa ustawowego okreslonego w art. 129 § 1 K.p.k., w tym prezentujacego:

  1. wszystkie przestepstwa, o popelnienie ktorych jestem podejrzewany w sprawie do sygn. akt 4 Ds/256/13.

  2. imiona i nazwiska wszystkich pokrzywdzonych w sprawie sygn. akt 4 Ds/256/13.

 1. Wniosek o nie wydanie Policji nakazu doprowadzenia mnie pod przymusem do Prokuratury w celu przesluchania.

 2. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Andrzej Seremet: „Jestem za tym, by prokuratorzy i sedziowie zarabiali wysmienicie.

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

 

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 129 § 1 Kodeksu postepowania karnego:
  „W wezwaniu nalezy oznaczyc organ wysylajacy oraz podac, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma sie stawic adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiazkowe, a takze uprzedzic o skutkach niestawiennictwa.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Rozpoznajacy sprawe do sygn. akt 4 Ds/256/13prokurator Dariusz Furdzik sporzadzil wezwanie dla mnie z dnia 20 grudnia 2013 r. do stawiennictwa w Prokuraturze, w ktorym podal – Zalacznik 1.1: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie-Zachod /adres – ZKE/Sygn. akt 4 Ds/256/13 Krakow, dnia 20 grudnia 2013 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Termin dnia: 13 stycznia 2013 r. Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 13.01.2013 r. o godz. 10.00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie przy ul. Mosieznicza 2 Krakow pokoj nr 114jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./256/13 o przestepstwo z art. 190a § 1 kk i in. Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc. Referent Prawny Anna Karteczka

Objasnienie 1. Podejrzany pozostajacy na wolnosci jest obowiazany stawic sie na kazde wezwanie prokuratury i zawiadomic prokuratora o kazdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, trwajacej dluzej niz 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego stawiennictwa podejrzanego, mozna go sprowadzic przymusowo(art. 75 § 1 kpk).

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 20 grudnia 2013 r. – Zalacznik 1.1

 

Nie stawilem sie w dniu 13 stycznia 2014 r. poniewaz odebralem je – w terminie – w dniu 14 stycznia 2014 r.

 

Kolejne wezwanie w sprawie do tej samej sygn. akt 4 Ds/256/13 prokurator Dariusz Furdzik sporzadzil w dniu 30 stycznia 2014 r. podajac w nim – Zalacznik 1.2: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie-Zachod /adres – ZKE/Sygn. akt 4 Ds/256/13 Krakow, dnia 30 stycznia 2014 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Termin dnia: 3 marca 2014 r. Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 3 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie przy ul. Mosieznicza 2 Krakow pokoj nr 114jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./256/13 o przestepstwo z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc. Referent Prawny /imie i nazwisko – ZKE/

Objasnienie 1. Podejrzany pozostajacy na wolnosci jest obowiazany stawic sie na kazde wezwanie prokuratury i zawiadomic prokuratora o kazdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, trwajacej dluzej niz 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego stawiennictwa podejrzanego, mozna go sprowadzic przymusowo (art. 75 § 1 kpk).”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 30 stycznia 2014 r. do stawiennictwa w dniu 21 lutego 2014 r. – Zalacznik 1.2

 

Rozpoznajac sprawe do sygn. akt 4 Ds./256/13 prokurator D. Furdzik:

 1. w wezwaniu z dnia 20 grudnia 2014 r. podal, ze wzywa mnie jako podejrzanego: „o przestepstwo z art. 190a § 1 kk i in.”,

 2. w wezwaniu z dnia 30 stycznia 2014 r. podal, ze wzywa mnie jako podejrzanego: „o przestepstwo z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.”

 

Prokurator Dariusz Furdzik ukrywa przede mna, w jakiej sprawie wzywa mnie jako podejrzanego.

W wezwaniu z dnia 30 stycznia 2014 r. podal, ze wzywa mnie jako podejrzanego o przestepstwa z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk.

Tymczasem w wezwaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w tej samej sprawie do sygn. akt 4 Ds./256/13 podal, ze wzywa mnie jako podejrzanego o przestepstwo z art. 190a § 1 kk i in.

Przestal mnie zatem w okresie pomiedzy od 20 grudnia 2013 r. do 30 stycznia 2014 r. scigac prokurator Dariusz Furdzik jako podejrzanego o przestepstwo z art. 190a § 1 K.k., czy ukrywa przede mna, ze mnie za nie sciga?

 

Podkreslic nalezy, ze w tej samej sprawie do sygn. akt 4 Ds/256/13, w pelni profesjonalnie sporzadzone wezwanie z dnia 30 stycznia 2014 r. doreczyla mi Komenda Miejska Policji w Krakowie podajac – Zalacznik 1.3: L. dz. MD-560/193/13 Data 30.01.2014 r.sygn. 4 Ds. 256/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 21.02.2014 r. o godz. 09:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24 pokoj nr 123jako podejrzanego w sprawie zniewazenia A. i W. Zoll tj. o czyn z art. 212 § 1 kk i inne.

Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc.”
Dowod: Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13, wezwanie z dnia

30.01.2014 r. do stawiennictwa w dniu 21 lutego 2014 r. – Zalacznik 1.3

 

Komenda Miejska Policji w Krakowie nie ukrywa przede mna – jak prokurator Dariusz Furdzik – w jakiej sprawie mnie wzywa.

W wezwaniu z dnia 30 stycznia 2014 r. podano – czyniac zadosc wymogom art. 129 § 1 K.p.k. – ze w sprawie „zniewazenia A. i W. Zoll”.

Podajac pelna informacje o tym, w jakiej sprawie mnie wzywa, Policja umozliwia mi – podejrzanemu – przygotowanie sie do zlozenia zeznan, w tym do ewentualnej obrony przed stawianymi mi zarzutami.

Prokurator Dariusz Furdzik chroni – w tym naruszajac prawo okreslone w art. 129 § 1 K.p.k. – interes, w tym przypadku wizerunek, dwojga zdemoralizowanych, rozkapryszonych ulegloscia i sluzalczoscia okazywana im przez prokuratorow i sedziow degeneratow1, Andrzeja i Wieslawy Zoll.

Pozbawia mnie – podejrzanego w prowadzonym przez niego postepowaniu – w ten sposob moznosci rzetelnego przygotowania sie do przesluchania.

Z tej przyczyny pismem z dnia 27 lutego 2014 r. zlozylem wniosek o wylaczenie chroniacego interes Andrzeja i Wieslawy Zoll stronniczego prokuratora Dariusza Furdzika – Zalacznik 1.

 

Informuje, ze w zwiazku ze sporzadzeniem przez stronniczego prokuratora Dariusza Furdzika wezwania z dnia 30 stycznia 2014 r. – tak samo jak wezwania z dnia 20 grudnia 2013 r. – z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 129 § 1 K.p.k., pozbawiony przez niego moznosci rzetelnego przygotowania sie do przesluchania, nie stawie sie w dniu 3 marca 2014 r.

Z podanych w niniejszym pismie przyczyn wnosze, by Prokuratura nie wydala Policji nakazu doprowadzenia mnie pod przymusem do stawiennictwa w sprawie do sygn. akt 4 Ds./256/13.

Poinformowany w sporzadzonym zgodnie z prawem okreslonym w art. 129 § 1 K.p.k. wezwaniu o popelnienie jakich ostatecznie przestepstw jestem podejrzewany – tj. czy o przestepstwo z art. 190a § 1 K.k. takze – oraz kto uczestniczy w sprawie jako pokrzywdzony stawie sie celem przesluchania mnie.

Uprzejmie informuje, ze jesli okaze sie, ze prokurator, ktory po wylaczeniu stronniczego prokuratora Dariusza Furdzika ukryl przede mna w doreczonym mi wezwaniu – jak ukrywal dwukrotnie prokurator Dariusz Furdzik – o jakie przestepstwa jestem podejrzewany oraz kto uczestniczy w sprawie przeciwko mnie jako pokrzywdzony, po przesluchaniu mnie poinformuje Adresatow kopii niniejszego pisma o oszustwie popelnionym przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod w interesie pokrzywdzonych w sprawie do sygn. akt 4 Ds./256/13.

 

Uprzedzajac ewentualne posluzenie sie przez Prokurature Policja celem doreczenia mi wreszcie prawidlowo sporzadzonego dla mnie wezwania do stawiennictwa, pragne wyjasnic, ze w niniejszej sprawie z cala pewnoscia nie zachodzi taka potrzeba.

Policjanci nie sa „chlopcami na posylki” dla doskonale oplacanych, jakkolwiek bywa niedouczonych, czy tez wzbraniajacych sie przed wykonywaniem najprostszych nawet czynnosci prokuratorow2.

 

Przyzwyczajony od lat do sluzalczosci okazywanej przez prokuratorow Andrzejowi i Wieslawie Zoll zadam zapewnienia mi moznosci korzystania z praw obywatelskich w tym doreczenia mi wezwania do stawiennictwa sporzadzonego w zgodzie z prawem ustawowym okreslonym w art. 129 § 1 K.p.k., a zatem prezentujacego:

 1. wszystkie przestepstwa, o popelnienie ktorych jestem podejrzewany, zamiast nic nie znaczacego dopisku i in.,

 2. imiona i nazwiska wszystkich pokrzywdzonych w sprawie sygn. 4 Ds/256/13.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

 

1„Degenerat”: «czlowiek, ktorego psychika odznacza sie cechami trwalej degeneracji, glownie w zakresie charakterologicznym»; zrodlo: Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 126

2Przykladowo, w dniu 29 stycznia 2014 r. wysmienicie oplacana Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol wezwala do swojego gabinetu dwoch najpewniej w porownaniu z nia kiepsko zarabiajacych Policjantow w celu wyswiadczenia jej uslugi ochrony przed … sporzadzeniem notatki urzedowej z trwajacego nie wiecej niz 5 minut spotkania ze mna.

 

Dans les nevralgies pudendales Dans notre experience, la prise en charge des patients prix cialis cialis presentant des nevralgies pudendales par 12 a 15 seances de reeducation adaptee permet des ameliorations souvent significatives avec 61 % d’amelioration tres nette, 11 % kamagra prix en pharmacie d’amelioration nette, 20 % d’amelioration discrete et 8 % d’absence d’amelioration [22].
Souvent, les desaccords les plus frequents se font sur l’argent, achat de vrai viagra l’education des enfants, la sexualite, les taches dans la maison et acheter kamagra original les valeurs personnelles.
Et achat cialis ligne france certains fantasmes devraient demeurer a l’etat de propecia generique en pharmacie pensees; par exemple, une relation a trois n’est jamais une bonne idee pour aucun des partenaires.

A vrai dire, peu lui importe d’etre je veux acheter du cialis objectif, il prefere se cantonner a son systeme etabli qui lui permet de sauvegarder le sentiment de acheter du viagra en france son bon droit et de sa droiture.
Quoi qu’il en soit, avant de penser au viagra vente libre paris prix du viagra pharmacie pire (il a une maitresse), remettez-vous egalement en question et parlez-en ensemble. sous ce terme se cache un probleme d’hypersensabilite de la vulve. Cette semaine, nous faisons le tour de la question. C’est lui qui est aux commandes, mais elle aime ca! Comme tout medicament, l’usage du viagra orignal peut entrainer des effets secondaires chez certains patients. Cette formule kamagra generique avis acheter levitra ordonnance completement naturelle de renforcement masculin contient des ingredients de premiere qualite consistant des herbes exotiques, minerales et des aminoacides essentiels. Les generiques, surtout, sont-ils si « semblables » au medicament d’origine qu’on le pense ? C’est-a-dire qu’un meme souvenir peut aboutir a une emotion completement differente si la volonte et les moyens ont ete mis en place pour se reprogrammer.
Car les histoires heureuses comme celle acheter cialis en ligne france prix cialis montreal de Marcel et Jocelyne ne sont pas legion…
Les medicaments faisant appel a un dispositif medical d’administration par acheter levitra en ligne levitra 20mg voie respiratoire ne peuvent aujourd’hui etre inscrits au repertoire des medicaments generiques.
Le ostetriche NON possono redigere prescrizioni mediche in levitra prezzo quanto non abilitate alla prescrizione acquistare levitra di farmaci, tantomeno di galenici magistrali!
Molti casi di impotenza sono trattati con l’aiuto di farmaci come il Viagra, Cialis e acquistare cialis generico in farmacia comprare cialis a palermo Levitra.
L’incapacita di avere un’erezione ed e stato viagra cialis senza ricetta per migliaia di anni, ma prima che l’uomo vecchio dove comprare viagra generico sicuro con erezioni morbide erano unica e caratteristica della vecchiaia.
Sono davvero sufficienti questi tre principi per prezzo cialis da 10 mg smussare i disagi che facilmente s’insinuano vendita viagra in francia tra i partner?
Per esempio, puo aumentare il rischio di levitra vendita on line levitra generico italia incontinenza urinaria.
In un come comprare viagra on line test dove il punteggio massimo attribuibile era acquisto cialis online sicuro 30, i pazienti che comprare cialis online avevano specificato 15 come valore antecedente all’assunzione di tadalafil hanno poi riportato i punteggi 22.6 e 25 (chi ha assunto rispettivamente dosaggi da 10mg e 20mg).
Levitra – sono compresse, creato farmacia online viagra cialis viagra cialis levitra prezzo da kamagra farmacia medici tedeschi e britannici.
Presque chaque homme est prix de viagra ordonnance cialis une fois pharmacie viagra dans sa vie a un point, cependant, veulent une augmentation de puissance.
L’incurvamento puo?essere dorsale (verso l?alto), laterale o ventrale propecia online (verso il basso) o farmacie online italiane nei viagra natural precio casi piu?complessi misto.
Cialis peut etre pris priligy en ligne pas cher commander du propecia entre 30 minutes et 12 heures avant kamagra acheter sur internet toute activite sexuelle.
La dose cialis prezzo farmacia iniziale per la terapia al bisogno e di 10 mg o 20 mg, non piu di una venta cialis costa rica compressa al giorno.
Sur ce achat cialis europe site, vous pourrez achat viagra toulouse facilement trouver prix cialis prix toutes les informations necessaires sur les produits pour la puissance.
Difficile acquisto cialis in farmacia cibarsene con precio cialis 20 mg farmacias le posate, obbligando i commensali a consumarla con le mani, succhiandone alcune come acquistare viagra on line parti, come la coda.
Pour plus d’informations, parlez-en a votre medecin et consultez viagra generique quebec le site de vente cialis doctissimo pharmacie ligne vente cialis l’adirs.
Pertanto il prezzo di un equivalente puo essere molto cialis senza ricetta piu basso dove comprare cialis in italia del prezzo che aveva comprare kamagra on line la specialita di marca, quando il principio attivo era ancora coperto da brevetto.
Les cialis soft generique levres, la langue, les mains deviennent achat levitra en pharmacie des allies acheter cialis qualite importants a son excitation…
Tenga in conto che anche le comprar propecia en farmacia stimolante sessuali senza ricetta e rimedi medicinali, cioe kamagra farmacia medicine, e non devono costo cialis 5 mg in farmacia essere consumati da donne, persone minori di 18 anni, bambine e persone che possano mettere in pericolo la sua salute dovuto ad all’inizio attivo contenuto.
Il y a dans la peripherie des organes sexuels acheter viagra sans ordonnance en belgique des zones viagra naturel erogenes qui adorent etre caressees !
Rendez-vous importants, concours, nouvelle viagra prix en france orientation professionnelle ou affective, epreuve sportive, accident… la encore, l’organisme fait face.quand le stress est plus achat viagra shop online org grave, deces d’un proche par exemple, l’organisme peut encore reagir, plus ou moins bien, grace a ses trois systemes de defense.
Normalmente si assume una dose di 10mg per un intera come acquistare cialis senza ricetta giornata, nel comprare cialis slovenia senso che il corpo diviene pronto al rapporto sessuale dopo circa 30 minuti dall’assunzione e fino a circa 6 ore dopo.
Bisogna cambiare un modo di vita sito affidabile dove comprare cialis per come avere cialis senza ricetta trattare la disfunzione erettile.