27.02.2014 – Wniosek Z. Kekusia o wyłączenie Prokuratora Dariusz Furdzika

Krakow, dnia 27 lutego 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Pani

Lucyna Czechowicz

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt: 4 Ds/256/13

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 10. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 11. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 12. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 13. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13

 14. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy; Pracownicy w.w. instytucji

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 16. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 26. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 32. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 33. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 34. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 35. Pan Pawel Woldan, Redaktor Naczelny, „Angora”, ul. Piotrkowska 94, 90-103 Lodz

 36. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy: Wniosek – na podstawie art. 47 K.p.k. i art. 41 K.p.k. – o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.

 

Andrzej Seremet: „Jestem za tym, by prokuratorzy i sedziowie zarabiali wysmienicie.

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 47 § 1 Kodeksu postepowania karnego:
  „Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje sie odpowiednio do prokuratora, innych osob prowadzacych postepowanie przygotowawcze oraz innych oskarzycieli publicznych.”

 2. Artykul 41 Kodeksu postepowania karnego:
  „Sedzia ulega wylaczeniu, jezeli istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do jego bezstronnosci w danej sprawie.”

 3. Artykul 129 § 1 Kodeksu postepowania karnego:
  „W wezwaniu nalezy oznaczyc organ wysylajacy oraz podac, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma sie stawic adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiazkowe, a takze uprzedzic o skutkach niestawiennictwa.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Rozpoznajacy sprawe do sygn. akt 4 Ds/256/13 prokurator Dariusz Furdzik jest stronniczy.

Razaco naruszajac prawo okreslone w art. 129 § 1 K.p.k., chroniac interes Andrzeja i Wieslawy Zoll, ukrywa przede mna w wezwaniach doreczanych mi do stawiennictwa w zwiazku z prowadzonym przez niego postepowaniem przygotowawczym do sygn. 4 Ds/256/13 ukrywa przede mna, w jakiej sprawie mnie wzywa.

 

Prokurator Dariusz Furdzik sporzadzil wezwanie dla mnie z dnia 20 grudnia 2013 r. do stawiennictwa w Prokuraturze, w ktorym podal – Zalacznik 1: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie-Zachod /adres – ZKE/Sygn. akt 4 Ds/256/13 Krakow, dnia 20 grudnia 2013 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Termin dnia: 13 stycznia 2013 r. Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 13.01.2013 r. o godz. 10.00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie przy ul. Mosieznicza 2 Krakow pokoj nr 114jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./256/13 o przestepstwo z art. 190a § 1 kk i in. Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc. Referent Prawny Anna Karteczka

Objasnienie 1. Podejrzany pozostajacy na wolnosci jest obowiazany stawic sie na kazde wezwanie prokuratury i zawiadomic prokuratora o kazdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, trwajacej dluzej niz 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego stawiennictwa podejrzanego, mozna go sprowadzic przymusowo(art. 75 § 1 kpk).

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 20 grudnia 2013 r. – Zalacznik 1

 

Nie stawilem sie w dniu 13 stycznia 2014 r. poniewaz w.w. wezwanie odebralem – w terminie – w dniu 14 stycznia 2014 r.

 

Kolejne wezwanie w sprawie do tej samej sygn. akt 4 Ds/256/13 prokurator Dariusz Furdzik sporzadzil w dniu 30 stycznia 2014 r. podajac w nim – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie-Zachod /adres – ZKE/Sygn. akt 4 Ds/256/13 Krakow, dnia 30 stycznia 2014 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Termin dnia: 3 marca 2014 r. Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 3 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie przy ul. Mosieznicza 2 Krakow pokoj nr 114jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./256/13 o przestepstwo z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc. Referent Prawny /imie i nazwisko – ZKE/

Objasnienie 1. Podejrzany pozostajacy na wolnosci jest obowiazany stawic sie na kazde wezwanie prokuratury i zawiadomic prokuratora o kazdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, trwajacej dluzej niz 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego stawiennictwa podejrzanego, mozna go sprowadzic przymusowo (art. 75 § 1 kpk).”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 30 stycznia 2014 r. – Zalacznik 2

 

W tej samej sprawie do sygn. akt 4 Ds/256/13, w pelni profesjonalnie sporzadzone wezwanie z dnia 30 stycznia 2014 r. doreczyla mi Komenda Miejska Policji w Krakowie podajac – Zalacznik 3: L. dz. MD-560/193/13 Data 30.01.2014 r.sygn. 4 Ds. 256/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 21.02.2014 r. o godz. 09:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24 pokoj nr 123jako podejrzanego w sprawie zniewazenia A. i W. Zoll tj. o czyn z art. 212 § 1 kk i inne.

Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc.”
Dowod: Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13, wezwanie z dnia

30 stycznia 2014 r. – Zalacznik 3

 

Komenda Miejska Policji w Krakowie nie ukrywa – jak prokurator Dariusz Furdzik – przede mna, w jakiej sprawie mnie wzywa.

W wezwaniu z dnia 30 stycznia 2014 r. podano – czyniac w pelni zadosc wymogom art. 129 § 1 K.p.k. – dane pokrzywdzonych, ze w sprawie … „zniewazenia A. i W. Zoll”.

Podajac pelna informacje o tym, w jakiej sprawie mnie wzywa, Policja umozliwia mi – podejrzanemu – przygotowanie sie do

obrony przed stawianymi mi zarzutami.

Prokurator Dariusz Furdzik chroni – w tym naruszajac prawo okreslone w art. 129 § 1 K.p.k. – interes, w tym przypadku wizerunek, dwojga zdemoralizowanych, rozkapryszonych ulegloscia i sluzalczoscia okazywana im przez prokuratorow i sedziow degeneratow1, Andrzeja i Wieslawy Zoll.

Pozbawia mnie – podejrzanego w prowadzonym przez niego postepowaniu – w ten sposob moznosci rzetelnego przygotowania sie do przesluchania.

Konfrontacja sporzadzonych przez prokuratora Dariusza Furdzika zacytowanych wyzej dwoch wezwan, w ktorych ukryl przede mna w jakiej, tj. przeciwko komu, sprawie mnie wzywa, ze sporzadzonym profesjonalnie w tej samej sprawie przez bezstronnego Policjanta wezwaniem, w ktorym podano, ze pokrzywdzonymi w sprawie przeciwko mnie sa Andrzej i Wieslawa Zoll niepodwazalnym jest dowodem slusznosci mojego stanowiska.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie, tj. o wylaczenie stronniczego, w tym w celu ochrony wizerunku Andrzeja i Wieslawy Zoll razaco naruszajacego prawo ustawowe okreslone w art. 129 § 1 K.p.k. prokuratora Dariusza Furdzika.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 20 grudnia 2013 r.

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 30 stycznia 2014 r.

 3. Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. 4 Ds. 256/13, Wezwanie z dnia 30 stycznia 2014 r.

1 „Degenerat”: «czlowiek, ktorego psychika odznacza sie cechami trwalej degeneracji, glownie w zakresie charakterologicznym»; zrodlo: Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 126

L’amazone, la barque, le cheval achat cialis generique renverse, l’indolent, propecia ou acheter etc.
Le flux kamagra soft sanguin est un facteur cle pour le processus de viagra prix en france l’erection.
Par exemple, un objet plutot qu’une main peut aider a depasser la honte pour quelqu’un acheter du kamagra qui n’ose kamagra soft tabs pas masturber.

» Bien que quelques couples choisissent de leur propre gre de ne pas vente viagra ligne canada avoir de relations sexuelles, il n’en demeure cialis commander pas moins que la majorite des gens ont besoin de ce genre de rapprochements.
Bien peu d’auteurs de ce genre peuvent se vanter d’etre vendus aux caisses des grandes surfaces! 5121-1 5° a) qui precise notamment (11) qu’une « specialite generique d’une specialite vente kamagra pharmacie levitra generique 50mg de reference, a la meme composition qualitative et quantitative en principes actifs, la meme forme pharmaceutique et dont la bioequivalence 12) avec la specialite de reference est demontree par des etudes de biodisponibilite appropriees ». Elle se questionne, s’interroge sans cesse sur ce qui a provoque cette atrocite, si elle en est responsable et comment et prix kamagra turquie le prix du viagra pourquoi… Il ne s’agit pas exactement d’avoir un sein supplementaire, mais plutot un mamelon que nous confondons parfois avec un gros grain de beaute. On pense souvent que la premiere manifestation de ces peurs est un trouble de l’erection, mais la deuxieme consequence peut etre de ne pas reussir a aller jusqu’au bout. Il est constamment en demande et use de moyens souvent un peu lourds, explique Florence Thibault, professeur en psychiatrie. Pour rendre une femme heureuse C’est toujours tres difficile pour un homme (ou meme pour une femme) d’avoir un partenaire qui semble malheureux et non epanouis. Cette dilatation des veines (varices) peut devenir genante lorsqu’elle est de volume important.
L’industrie pharmaceutique a fait sienne la philosophie prix cialis pharmacie paris du cytotec et cialis Dr Knock, personnage de la piece de theatre ecrite en 1923 par Jules Romains.
En ecartant les grandes levres, vous allez decouvrir les petites levitra 20mg generique levres roses et humides, acheter levitra depourvues de poils.
Un’altra particolarita’del farmaco e’ il suo rapido azione, percio uomini farmacia on line priligy non priligy ricetta devono aspettare tanto tempo.
Se si tratta del secondo caso, cialis 20 mg prezzo farmacia c’e il rischio di diventare comprare viagra contrassegno succubi di uno scenario erotico ripetitivo, in grado di assicurare ogni volta il ripetersi dello stesso piacere.
Mentre solo un 50% di soggetti hanno visto gli stessi cialis si puo acquistare in farmacia risultati vendita cialis roma col placebo.
Fare l’amore in macchina e comprare kamagra generico scomodo, anzi cialis dove comprare online scomodissimo.
A quasi tutte le difficolta acquistare priligy on line sessuali si priligy generico forum trova oggi un rimedio se la relazione con il partner e solida e gratificante.
Lo champagne vendita viagra cialis che spesso la pillola cialis e risaputamente si accompagna al viagra prezzo in farmacia caviale, non ha un potere afrodisiaco, ma semplicemente essendo costituito da alcool, ha un’azione anti-inibitoria, soprattutto nelle donne, che a differenza degli uomini hanno molti meno enzimi per metabolizzare l’alcool in generale.
Processo levitra originale scientifico, tecnologia viagra farmacia valencia ed acquisto viagra pfizer efficacia identiche.
Le meme montant va acheter dix, «generique» sur cialis france pharmacie cialis acheter achat cialis sur le net le web.
Si farmacie online priligy propecia generico on line viene cosi a acquisto kamagra on line creare un circolo vizioso autoalimentato.
Pour des relations sexuels, les vitamines cialis pour homme achat b sont tadalafil pas cher tres utiles, dans les processus metaboliques et pour donner l’energie dans le corps, ils sont necessaires pour le fonctionnement normal du systeme nerveux central et peripherique.
La disfunzione erettile, propecia senza ricetta che un tempo era un fenomeno correlato all’eta, e viagra cialis levitra prezzo oggi diventata una epidemia di sorta che affliggono se comprar viagra generica farmacias le persone di ogni eta in tutto il mondo.
Ils viagra en ligne viagra achat en pharmacie font partie acheter priligy pharmacie des zones les plus sensibles du penis.
Molti uomini che hanno usato cialis generico acquisto italia cialis sono stati in grado di trattare il loro problema erettile e dove comprare cialis naturale condurre propecia farmacia una vita sessuale sana.
La propecia pas cher france fatigue, les nausees, la somnolence achat priligy france ne favorisent pas l’interet meilleur site de vente de viagra sexuel !
Un film alla tv ed e farmaci levitra cialis comprare on line ora di andare propecia acquisto on line a letto.
Nous vous rappelons, que cialis achat en pharmacie vous pouvez acheter apcalis sans ordonnance a un prix pas acheter tadalafil levitra france pharmacie cher !
I sintomi viagra generico farmacia online possono apparire costo cialis in europa simili a comprare cialis originale online quelli della sindrome di sjogren.
Par consequent, il apparait logique que les professionnels de la readaptation disposent non seulement de plus de moyens boutique prix viagra pour traiter des questions viagra generique sexuelles, mais qu’il soit imperatif d’inclure ces questions dans les protocoles de pratiques exemplaires et les programmes a ce stade.
Le vardenafil ameliore la qualite prix vente viagra pharmacie des erections chez les hommes souffrant de site serieux pour acheter viagra dysfonction erectile.
Tra le cause organiche, quelle vascolari si manifestano per cause quali il comprare cialis a palermo diabete, il fumo da sigaretta, l’obesita, l’ipertensione e il colesterolo, mentre quelle ormonali cialis generico in farmacia italiana si manifestano per un abbassamento del testosterone nel sangue.
Negli uomini dove comprare cialis torino con disfunzione erettile, questo sistema si blocca, per cause diverse e il viagra permette di ricreare siti sicuri per acquistare cialis generico le condizioni per un funzionamento ottimale del pene.