31.01.2014 – Pismo Z. Kękusia do Prokurator Edyty Frączek Padoł

Krakow, dnia 31 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani Edyta Fraczek – Padol

Zastepca Prokuratora Rejonowego

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt: 1 Ds. 39/06/S

 

Do wiadomosci:

 1. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

 2. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 5. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 6. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 7. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 11. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 12. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 13. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 16. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 17. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 18. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 19. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 20. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 22. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 23. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 25. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 26. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 27. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 28. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 29. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 30. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 31. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 38. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 39. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 40. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi informacji publicznej w postaci informacji o:

  1. kwocie calkowitego wynagrodzenia brutto wyplaconego adresatce niniejszego pisma przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod w 2013 r.,

  2. kwocie obecnego – styczen 2014 r. – miesiecznego wynagrodzenia brutto adresatki niniejszego pisma.

 2. Wniosek – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych” – o sporzadzenie kopii dla mnie zapisow dokonanych przez adresatke niniejszego pisma w zeszycie Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod po spotkaniach ze mna podczas dyzurow skargowych w dniach:

  1. 4 wrzesnia 2014 r.,

  2. 29 stycznia 2014 r.

 3. Zawiadomienie, ze po odbior sporzadzonej na pismie informacji publicznej, jak w pkt. I.1, I.2 oraz kopii zapisow jak w pkt. II, stawie sie na dyzurze skargowym Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 5 lutego 2014 r.

 4. Przebieg spotkania adresatki niniejszego pisma ze mna podczas dyzuru skargowego Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 29 stycznia 2014 r.

 5. Roznica w relacji Policji:

  1. z adresatka niniejszego pisma,

  2. ze mna.

 6. Skarga na adresatke niniejszego pisma zlozona przeze mnie do Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej.

 7. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie zamieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania

oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

W dniu 29 stycznia 2014 r. stawilem sie na dyzurze skargowym Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

Celem mojego stawiennictwa bylo odebranie stanowiska Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w sprawie zgloszonej przeze mnie pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. zawierajacym: Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

 2. Wniosek, by w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. I Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod podal prawo oraz powolal sie na prawdziwe ustalenia faktyczne i dowody, jak na str. 5 do 9 niniejszego pisma, w tym:

  1. w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. powolal sie na:

   1. postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/,

   4. wyrok Sadu Najwyzszego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/,

   5. postanowienie sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 407/13,

   6. dowody zlozone do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy przez operatorow internetowych, tj.:

    1. pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2006 r. – karty 3098, 3099 sprawy sygn. II K 407/13,

    2. pismo Interii.PL z dnia 1 pazdziernika 2006 r. – karta 3183 akt sprawy sygn. II K 407/13

  2. w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od „stycznia 2003 r.” , na:

   1. pismo Interii.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 1 pazdziernika 2006 r.,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11,

  3. w zakresie czynow z pkt. I, III – XVI, opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, powolal sie na wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

  4. w zakresie czynu z pkt. II opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, powolal sie na prawo okreslone w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k..,

  5. w zakresie czynu przypisanego mi z art. 226 § 3 K.k. w pkt. XVII aktu oskarzenia, powolal sie na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla prezentowane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanym od wielu lat pod jego redakcja naukowa,

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 29 stycznia 2014 r. na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak w pkt. I.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia prowadzonego calodobowo slusznego protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w dniu 29 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku niezlozenia przez Prokuratora Rejonowego wniosku jak w pkt. I lub odmowy wydania mi jego kopii,

  2. prowadzenia protestu jak w pkt. IV.1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I,

  3. prowadzenia protestu, jak w pkt. IV.1 na dworze, w przypadku ewentualnego wyprowadzenia mnie tam pod przymusem przez Policje.

 5. Pouczenie o odpowiedzialnosci Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod z art. 162 K.k. w przypadku nie podjecia dzialan na rzecz zapobiezenia prowadzeniu przeze mnie protestu, jak w pkt. IV.1.

 6. Wniosek o zasiegniecie przez Adresatke niniejszego pisma do dnia 29 stycznia 2014 r. opinii ekspertow w sprawie skutkow dla czlowieka niejedzenia i niepicia.

 7. Prosba o osobiste przez Adresatke niniejszego pisma spotkanie ze mna podczas dyzuru skargowego Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 29 stycznia 2014 r.

 8. Zawiadomienie o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. /Zalacznik 3/ skierowanym do Prokuratora Okregowego w Krakowie zawiadomienia o popelnieniu przez:

  1. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – obecnie Prokuratury Okregowej w Krakowie – Radoslawe Ridan przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./.

  2. Adresatke niniejszego pisma:

   1. gdy byla Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 326 ustawy Kodeks postepowania karnego i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./

   2. jako Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod przestepstwa znecania sie psychicznego nade mna /art. 207 § 1 K.k./.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

Pani pelnila dyzur skargowy w dniu 29.01.2014 r.

Oto przebieg naszego spotkania:

ZKE /Zbigniew Kekus/: „Dzien dobry”

EFR /Edyta Fraczek-Padol/: „Dzien dobry. Wiem po co pan przyszedl. Ja nie zmieniam stanowiska.”

ZKE: „To ja informuje, ze rozpoczne, jak napisalem, protest glodowy w prokuraturze.”

EFR: „Prosze bardzo.”

ZKE: „Prosze w takim razie o sporzadzenie notatki urzedowej z naszego spotkania.”
EFE: „Nie, nie zrobie.”
ZKE: „Ale przeciez prokurator …”
EFR przerywajac: „Wiem, ze prokurator Tomasz Waszczuk sporzadzil notatke1, ale ja nie. Zapisuje w zeszycie Prokuratury, ze pan byl.”

ZKE: „To ja nie wyjde z pani gabinetu, dopoki pani nie sporzadzi notatki.”

EFR do policjantow, ktorzy przyprowadzili mnie do gabinetu Zastepcy Prokuratora Rejonowego: Panowie, ja skonczylam z tym panem, prosze wyprowadzic.

 

Do gabinetu weszlo dwoch wezwanych przez Pania Policjantow.

Nie trzeba mnie bylo wyprowadzac.

Wyszedlem.

 

Kto Pania tego nauczyl? Gdzie z tego szkola funkcyjnych prokuratorow?

Tak sobie mysle … jak Pani – Zastepca Prokuratora Rejonowego – radzi sobie w innych, ciut bardziej skomplikowanych sprawach niz pragnienie unikniecia sporzadzenia notatki poswiadczajacej przebieg spotkania …?

Kogo Pani prosi, zeby Pani udzielil pomocy?

Przypomne, ze takze podczas Pani spotkania ze mna podczas dyzuru skargowego, ktory pelnila Pani w dniu 4 wrzesnia 2013 r. odmowila mi Pani sporzadzenia notatki, wyjasniajac, ze dokona Pani odpowiedniego zapisu w „zeszycie”.

 

Pani uwaza, ze Pani „skonczyla ze mna”, proszac w celu „zakonczenia” o udzielenie Pani pomocy przez Policje, celem unikniecia sporzadzenia „notatki urzedowej” ze spotkania ze mna.

Pozwoli Pani zatem, ze ja przypomne, w jaki sposob Pani ze mna „zaczela”, tj. jak, w osobiscie przez Pania sporzadzonymi dowodami poswiadczyla Pani, ze jest – Zastepca Prokuratora Rejonowego – sztywnym w mysleniu cwanym2 tumanem3.

Otoz Pani przelozona, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk uczestniczy w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej przez Sad Rejonowy w Debicy od dnia 4 listopada 2006 r., na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – obecnie po awansie, w Prokuraturze Okregowej w Krakowie – Radoslawy Ridan.

W sprawie jak wyzej, Sad Rejonowy w Debicy raz juz wydal skazujacy mnie wyrok – sedzia T. Kuczma w dniu 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – uchylony nastepnie wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2010 r. i Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., z powodu razacego naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego i prawa procesowego.

Sad Najwyzszy wydal wyrok wznowieniowy na podstawie kasacji wniesionej na moja korzysc przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w dniu 23 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11.

Po uchyleniu skazujacego mnie wyroku w.w. wyrokami wznowieniowymi i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, rozpoznaje ja sedzia Beata Stoj do sygn. akt II K 407/13.

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala – w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie 16 czynow z powodu ustania ich karalnosci. W uzasadnieniu podala – Zalacznik 1: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Dowod: Sad Rejonoy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

 

Wniosek z uzasadnienia sedzi Beaty Stoj taki, ze 9 lacznie funkcjonariuszy publicznych – 3 sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie /SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk/, 3 prokuratorow Prokuratury Generalnej /Prokurator Generalny Andrzej Seremet, ktory wniosl kasacje, jej autor, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand oraz prokurator Mieczyslaw Tabor, ktory bronil kasacji przed Sadem Najwyzszym/ oraz 3 sedziow Sadu Najwyzszego /Jerzy Grubba, Barbara Skoczkowska, Henryk Komisarski/ – wzruszylo skazujacy mnie wyrok, po tym gdy ustala karalnosc czynow, za ktore skazal mnie sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. i po dniu 15 wrzesnia 2010 r. /data wydania wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie/ nakazali mnie scigac za czyny ktorych karalnosc ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

 

Sedzia Beata Stoj – od czerwca 2012 r. prezes Sadu Rejonowego w Debicy – zaprezentowala wyzej wymienionych 9 funkcjonariuszy publicznych jako bezmyslnych idiotow.

Pani, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod uznala w.w. postanowienie sedzi Beaty Stoj za za … sluszne

Pismem z dnia 26 czerwca 2013 r. poinformowala mnie Pani – Zalacznik 3: „Postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 roku zostalo uznane za sluszne i nie bylo przedmiotem zaskarzenia. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 26 czerwca 2013 r. – Zalacznik 3

 

A przeciez Pani ustawowym obowiazkiem jest prawidlowo rozumowac posilkujac sie przy tym wskazaniami posiadanej przez Pania wiedzy. Przypomne:

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania

oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

Ja nie jestem tak wycwiczony w prawidlowym rozumowaniu, jak Pani i nie posiadam, jak Pani – Zastepca Prokuratora Rejonowego – rozleglej wiedzy prawniczej, ale … po pierwszym, pobieznym zapoznaniu sie z trescia w.w. postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r. nie mialem najmniejszych watpliwosci, ze jest ono niesluszne.

Uznawszy je za takowe, zaskarzylem je i w dniu 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal postanowienie, ktorym mnie przyznal racje, tj. uchylil postanowienie sedzi B. Stoj, podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 2: Zazalenie oskarzonego jest zasadne o tyle,o ile skutkuje koniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia i przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania kwestii umorzenia postepowania z powodu przedawnienia karalnosci poszczegolnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynow.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13 – Zalacznik 2

 

Sad Okregowy w szczegolach wyjasnil, dlaczego uznal postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. za niesluszne, tj. ktore prawo naruszyla wydajac je.

 

Poltora miesiaca po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie w.w. postanowienia z dnia 27.08.2013 r., ktorym zgadzajac sie ze mna, za niesluszne uznal uznane przez Pania za sluszne postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r., Pani poinformowala mnie pismem z dnia 7 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 4: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ 1 Ds. 39/06 Krakow 7.10.13r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ (…) Ponadto odnosnie pisma z dnia 25.09.13 informuje, iz do moich obowiazkow jako Z-cy Prokuratora Rejonowego, nalezy decyzja o celowosci zaskarzenia orzeczen sadowych. W tej sytuacji postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14.06.2013 r. uznalam za sluszne kierujac sie aktualnie obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny.Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 7 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 4

 

Zaskoczony wielce pismem jak wyzej, skierowalem pismo do Pani z dnia 30.10.2013 r. zawierajace: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w ustawowym terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma – wykazow:orzeczen /wnosze o podanie ich tresci i sygnatur/, pogladow doktryny,z ktorymi wedlug Pani zgodne jest postanowienie sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia

30.10.2013 r. do Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol

 

W odpowiedzi otrzymalem sporzadzone przez Pania w dniu 11 listopada 2013 roku o tresci – Zalacznik 5: „W odpowiedzi na pismo z dnia 30 pazdziernika 2013 roku informuje, iz podtrzymuje stanowisko wyrazone w kierowanych do Pana pismach. Jednoczesnie pragne zauwazyc, ze organy prokuratury nie maja obowiazku udzielania informacji na temat interpretacji przepisow, a orzecznictwo i poglady doktryny sa powszechnie dostepne. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 11 listopada 2013 r. – Zalacznik 5

Pani pasjami uwielbia zgadzac sie z sama soba.

To jednak osobliwe, ze nawet wtedy, gdy lepiej od Pani znajacy prawo, orzecznictwo i poglady doktryny udowodnia – jak w opisany wyzej przypadku troje sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie, SSO Marcin Swierk, SSO Piotr Popek, SSR del. do SO Anna Romanska – autorow obnazajacego postanowienia z dnia 27.08.2013 r. – Pani niekompetencje.

 

O ile uznawszy oczywiscie niesluszne postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r. za sluszne, udowodnila Pani, ze jest Pani bezmyslnym tumanem, to pismem z dnia 11 listopada 2013 r. dostarczyla Pani dowod, ze jest Pani bezmyslnym tumanem cwanym.

To, ze organ – jak Pani – nie ma obowiazku udzielania informacji na temat interpretacji przepisow wiem od dawna.

Doswiadczam tego licznych od lat skutkow.

Wskazac wszak nalezy, ze organem bedac – sama sie Pani tak nazwala w pismie do mnie z dnia 11 listopada 2013 r. – jest Pani ustawowym obowiazkiem ksztaltowac swe przekonanie …

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodniez uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania

oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

Powinna je Pani – organ postepowania – ksztaltowac z uwzglednieniem wskazan wiedzy”.

Gdy jednak po tym, gdy Pani poinformowala mnie pismem z dnia 7 pazdziernika 2013 r., ze uznala postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.062013 r. „W tej sytuacji postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14.06.2013 r. uznalam za sluszne kierujac sie aktualnie obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”, a ja zazadalem pismem z dnia 30.10.2013 r., zeby Pani sporzadzila i doreczyla mi wykazy: „orzeczen /wnosze o podanie ich tresci i sygnatur/, pogladow doktryny,z ktorymi wedlug Pani zgodne jest postanowienie sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10.” … zbyla mnie Pani wyjasnieniem z pisma z dnia 11 listopada 2013 r. , ze: orzecznictwo i poglady doktryny sa powszechnie dostepne”.

To dowod na to, ze Pani nie posiada wiedzy prawniczej.

A takze kolejny dowod na to, ze Pani jest pozbawiona zdolnosci do prawidlowego rozumowania.

Jesli troje sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie wydalo orzeczenie, ktorym uznalo postanowienie sedzi Beaty Stoj za niesluszne i je uchylilo, to jedyny sluszny z tego wniosek, ze … dla nieslusznego orzeczenia nie moga istniec orzecznictwo oraz poglady doktryny, ktore czynia go – jak Pani chce – slusznym.

Jesli nie istnieja, a Pani mi wmawia, ze istnieja, to znaczy, ze … ma Pani – organie – ogromny problem z wlasciwa interpretacja orzecznictwa i pogladow doktryny.

Z tego powodu – tj. niedostatkow wiedzy i ogromnych problemow z prawidlowym rozumowaniem, czy tez brakiem zdolnosci do prawidlowego rozumowania – pozostaja Pani tylko buta i wolanie o pomoc Policji.

 

Sama – tj. sporzadzonymi przez Pania osobiscie dowodami/dokumentami – zaprezentowala mi sie Pani jako egzemplifikacja slusznosci mojej tezy, ze w instytucjach wymiaru sprawiedliwosci obowiazuje bardzo czesto – w Krakowie powszechnie – selekcja negatywna.

Funkcyjnymi zostaja sedziowie i prokuratorzy nie tylko nie posiadajacy wiedzy, ale takze bezmyslne tumany, ktorych tylko po to sie powoluje, zeby orzekali … przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci, tj. chronili – jak Pani – interesow czlonkow ferajny.

xxx

 

Mysle, ze ciekawe bedzie dla Adresatow kopii niniejszego pisma dowiedziec sie, ile podatnik placi Pani za Pani hucpe.

Prosze zatem o przygotowanie dla mnie na dyzur skargowy w dniu 5 lutego 2014 r. informacji o Pani wynagrodzeniach, jak w pkt. I str. 1 niniejszego pisma.

Pragne wyjasnic, ze jest Pani osoba publiczna i jest Pani obowiazkiem udostepnic mi informacje o Pani wynagrodzeniach.

Jako dowody slusznosci mojego stanowiska w zalaczeniu do niniejszego pisma przesylam:

 1. informacje o wynagrodzeniach rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotra Kosmatego sporzadzona na moj wniosek z pisma z dnia 8 lipca 2013 r., przez Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidie Jaryczkowska w dniu 22 lipca 2013 r.– Zalacznik 6:

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r. – Zalacznik 6

 1. informacje o wynagrodzeniach Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz sporzadzona na moj wniosek z pisma z dnia 23 maja 2012 r., przez Zastepce Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Magdalene Krawczynska-Krupa w dniu 6 czerwca 2012 r. – Zalacznik 7
  Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. BDG-0140-86/2012/EGK, pismo Dyrektora

Generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Magdaleny Krawczynskiej-Krupa z dnia 6 czerwca 2012 r. – Zalacznik 7

 

Mam nadzieje, ze nie tylko z Pani przelozona, tj. Prokuratorem Okregowym w Krakowie, ale takze z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz nie bedzie Panie polemizowac i przygotuje Pani dla mnie informacje, o ktore prosze.

Poniewaz w dniu 29.01.2014 r. w calkowicie blahej sprawie – tj. celem unikniecia sporzadzenia notatki ze spotkania ze mna – Pani udowodnila mi, ze sprawuje urzad Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wedlug metody „Jak trwoga, to do … Policji”, na wypadek, gdyby Pani miala w zamysle, ze jej Pani nie przygotuje, a gdy ja bede w dniu 05.02.2014 r. podczas mojego stawiennictwa w Prokuraturze nalegal, Pani znowu wezwie policjantow, kopie niniejszego pisma rozdam przed dniem 5.02.2014 r. Policjantom Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie realizujacym zadania ochrony Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Jesli Pani, w swoim – przetestowanym na mnie w dniu 29.01.2014 r. podczas pelnionego przez Pania dyzuru skargowego, a byc moze takze … setki razy wczesniej – zwyczajem wyda im polecenie: „Panowie, ja skonczylam z tym panem, prosze wyprowadzic.”, niech wiedza, kto im je wydal … tj. bezmyslny, cwany tuman, ktory wbrew stanowisku Prokuratora Okregowego w Krakowie i Rzecznika Praw Obywatelskich ukryc chce przed opinia publiczna informacje o tym, ile Pani placi podatnik, za usluge ochrony, ktora swiadczy Pani przestepcom w prokuratorskich i sedziowskich togach oraz bylemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, zwyrodnialcowi i tumanowi msciwemu prof. Andrzejowi Zollowi i jego malzonce oszustce adw. Wieslawie Zoll.

 

Prosze tez, by Pani przygotowala dla mnie na dyzur w dniu 05.02.2014 r. kopie zapisow, ktorych dokonala Pani – jak mnie Pani poinformowala podczas spotkan ze mna na dyzurach w dniach 4.09.2013 r. i 29.01.2014 r. – w „zeszycie” Prokuratury.

Mam prawo Pani nie ufac i chcialbym sprawdzic, czy poza tym, ze jest Pani bezmyslnym tumanem – sama Pani to udowodnila – na uslugach prokuratorow i sedziow, nie jest Pani takze oszustka.

Tj. chce wiedziec, czy Pani w ogole dokonala zapisow w „zeszycie” i co Pani wpisala.

 

xxx

 

Na zakonczenie przedstawie Pani inna jeszcze roznice – tj. poza ta, ze ja nie bedac, jak Pani, Zastepca Prokuratora Rejonowego w calkiem sporym miescie, lepszym okazalem sie od Pani prawnikiem i udowodnilem, ze w przeciwienstwie do Pani, posiadam w miare rozwinieta zdolnosc do prawidlowego rozumowania – pomiedzy Pania, a mna.

Dotyczy naszych, tj. Pani i moich, relacji z Policja.
Otoz celem unikniecia wykonania tak prozaicznego zadania – i bez cienia najmniejszego sprzeciwu wykonanego przez drugiego z Zastepcow Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, Tomasza Waszczuka podczas spotkania ze mna w czasie dyzuru skargowego pelnionego przez niego w dniu 22 stycznia 2014 r. – jak sporzadzenia notatki z naszego, trwajacego nie wiecej niz 3 minuty spotkania w dniu 29.01.2014 r., Pani dokonala przede mna demonstracji sily i wydala komende policjantom: „Panowie, ja skonczylam z tym panem, prosze wyprowadzic.”

Uznala Pani, ze Pani musi wezwac Policje.

Uwazam, ze to – jesli wziac pod uwage okolicznosci – w jakich Pani uznala interwencje Policji za zasadna kompromitacja. Pani przede wszystkim – bo czym Pani, tuman, chce imponowac – ale takze Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

 

W moim przypadku bylo chwile potem, zupelnie inaczej …

Policja z wlasnej woli wykazala troske o mnie.

Otoz po tym, gdy mi Pani zakomunikowala podczas spotkania ze mna w dniu 29.01.2014 r. ze: „Wiem po co Pan przyszedl. Ja nie zmienilam stanowiska.”, ja, zgodnie z zapowiedzia z pisma z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk rozpoczalem w Prokuraturze protest glodowy.

Zlozylem pismo w tej sprawie do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk i Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej.

Po zakonczeniu godzin urzedowania Prokuratury policjanci wydali mi – na polecenie gospodarza obiektu, Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej – polecenie opuszczenia Prokuratury.

Podporzadkowalem sie wydanemu mi nakazowi i kontynuowalem protest przed Prokuratura.

Chwile po opuszczeniu przeze mnie Prokuratury przyjechal do mnie Dzielnicowy Komisariatu II Policji w Krakowie st. post. Zdzislaw Szklarz. Poinformowal mnie, ze jego przelozeni zawiadomili go o mozliwosci prowadzenia przeze mnie protestu – o ewentualnosci jego prowadzenia poinformowalem pismem z dnia 28.01.2014 r. Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dybe – i otrzymali polecenie otoczenia mnie opieka.

Niedlugo potem przyjechalo kolejnych dwoch Policjantow, ktorych danych personalnych nie spisalem.

Po nastepnych okolo 40 minutach przyjechali st. sierzant Kamil Janik /numer sluzbowy 763163/ i posterunkowy Grzegorz Szatan /numer sluzbowy 764716/. Spytali mnie, jak sie czuje. Wyjasnili mi – w obecnosci towarzyszacej mi osoby – ze otrzymali polecenie od przelozonych stawiania sie u mnie co pol godziny i zapewnienia, zeby protest, ktory prowadze nie zagrazal mojemu zdrowiu.

Podziekowalem i wyjasnilem, ze nie ma potrzeby, by stawiali sie u mnie, co pol godziny, bo jestem dobrze przygotowany, mam napoje, ciepla odziez i spiwor.

Panowie Kamil Janik i Grzegorz Szatan przyjezdzali jednak do mnie co pol godziny.

Uznawszy, ze nie ma sensu, zeby:

 1. z powodu tumanow msciwych – sedziowie /SSO Maja Rymar byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski/ Zyd ortodoks radykalny Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll i adw. Wieslawa Zoll – ktorzy po latach naruszania moich dzieci i moich praw obywatelskich i pozbawiania nas moznosci korzystania z naszych praw postanowili uczynic mnie przestepca,

 2. z winy prokurator Radoslawy Ridan, ktora niedopelnila obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie, zakonczone sporzadzeniem aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.,

 3. z winy prokuratorow, ktorzy nadzorowali postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, tj. Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego, Krystyny Kowalczyk i Edyty Kusnierz,

 4. Pani, ktora mnie informuje od lipca 2013 r., ze „stanowisko Prokuratury pozostaje wciaz aktualne” i Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ktora ukrywa sie za Pania przede mna,

policjanci nie mogli wypelniac ich podstawowych obowiazkow, odwiedzajac mnie co pol godziny, a Skarb Panstwa mial tego ponosic koszty, troche juz zmarzniety, okolo godz. 21:30, poinformowalem st. sierz. Kamila Janika i post. Grzegorza Szatana o moim stanowisku, jak wyzej i spytalem, czy mnie zawioza do domu.

Po skontaktowaniu sie ze swoimi przelozonymi, Panowie st. sierz. Kamil Janik i post. Grzegorz Szatan zawiezli mnie do domu.

Byc moze uratowali mi zdrowie.

Mogli juz pozniej wykonywac swoje glowne obowiazki. Skarb Panstwa nie musial poniesc kosztow ich kilkunastu – do otwarcia Prokuratury rankiem nastepnego dnia, gdybym kontynuowal protest – u mnie interwencji.

Dostrzega Pani roznice …?
Pani uznala, ze potrzebna byla interwencja Policji, zeby policjanci uchronili Pania przed sporzadzeniem notatki ze spotkania ze mna podczas pelnionego przez Pania raz w tygodniu dyzuru.

Do mnie Policjanci przyjezdzali z wlasnej woli, w trosce o moje zdrowie, zagrozone z Pani winy, bo Pani, na uslugach lajdakow i tumanow jedyne, co mi ma do powiedzenia od pol roku, to ze … wciaz aktualne pozostaje stanowisko Prokuratury.

Czegoz sie jednak spodziewac po sztywnym w mysleniu tumanie, ktorego nawet sprzeczne z Pani stanowiskiem orzeczenie z dnia 27 sierpnia 2013 r. Sadu Okregowego w Rzeszowie nie zmusilo do zmiany myslenia o w rzeczywistosci nieslusznym, wydanym w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod postanowieniu sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Solidarnosc sponsorowanych – tj. ile by wam nie placono przeplacanych o kwote waszego wynagrodzenia – z budzetu panstwa tumanow.

 

Ja oraz Adresaci kopii niniejszego pisma mamy prawo wiedziec, ile Pani placimy za uslugi swiadczone przez Pania ferajnie.

Mam nadzieje, ze Pani nie wezwie znowu przeciwko mnie Policji celem unikniecia obowiazku doreczenia mi informacji, ile Pani placi podatnik za Pani hucpe i brak kwalifikacji merytorycznych korygowany buta.

Wystarczy, ze dwoch wezwanych przez Pania Policjantow uchronilo Pania przed … sporzadzeniem notatki ze mna z naszego spotkania podczas pelnionego przez Pania dyzuru skargowego Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

Niech Pani przestanie sie – oraz Pani pracodawce, Prokurature Rejonowa dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – osmieszac.

Jesli Pani wezwie jednak znowu Policje przeciwko mnie, poinformuje o tym Adresatow niniejszego pisma.

 

Wnosze jak na wstepie.

 

Informuje, ze w zwiazku z wezwaniem przez Pania dwoch policjantow celem uchronienia sie przed sporzadzeniem notatki ze spotkania ze mna podczas dyzuru pelnionego przez Pania zgodnie z art. 253 Kodeksu postepowania administracyjnego, pismem z dnia 31 stycznia 2014 r. skierowanym do Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej zlozylem skarge na Pania – Zalacznik 8.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonoy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. II Kz 246/13

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 26 czerwca 2013 r.

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 7 pazdziernika 2013 r.

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 11 listopada 2013 r.

 6. Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r.

 7. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. BDG-0140-86/2012/EGK, pismo Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Magdaleny Krawczynskiej-Krupa z dnia 6 czerwca 2012 r.

 8. Prokuratura Okregowa w Krakowie, skarga z dnia 31 stycznia 2014 r. na Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyte Fraczek-Padol do Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej

1 Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Tomasz Waszczuk sporzadzil „Notatke urzedowa” po spotkaniu ze mna podczas dyzuru skargowego pelnionego w dniu 22 stycznia 2014 r.

2 „cwany”«przebiegly»»;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 105.

3 „tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051.

C’est souvent ce que l’on vous conseille apres une rupture, site fiable pour achat cialis mais ce « passer a autre chose dapoxetine pas cher » semble irrealisable si on ne l’explicite pas.
Si vente cialis sans ordonnance on se pose la acheter kamagra pas cher question, c’est qu’on n’est pas une pro du fait.
A l’oppose si l’un ou l’autre, voir les deux parents sont complexes dans vente cialis cialis levitra ce domaine, mal dans leurs peaux, angoisses, kamagra oral jelly frustres et psychorigides, forcement les bases d’une education saine ne sont pas reunies pour accompagner l’enfant dans la decouverte d’une sexualite respectueuse de soi et de l’autre.

» Il faut dedramatiser la problematique et faire preuve d’empathie en evitant de multiplier les invitations au lit. Son efficacite moindre par rapport aux IIC, son cout superieur et ses effets indesirables (douleurs uretrales) lui font preferer les IIC en cas d’inefficacite ou de contre-indication aux IPDE5. Les Casanova, qui multiplient les conquetes le font justement pour se « rassurer » sur leur valeur, se donner l’impression qu’ils sont capables de seduire n’importe qui et vente propecia generique generique tadalafil finalement evitent de s’engager par peur de se tromper. Cette intervention comporte deux temps avec un temps laparoscopique classique et un temps vaginal pour extraire la piece operatoire par une colpotomie semi-circulaire posterieure. Puis la nouveaute qui n’en est pas une arrive en pharmacie au prix fort. Ils ne doivent jamais etre utilises en association les uns avec les autres dans l’espoir d’obtenir de meilleurs resultats. Dans une premiere, des participants devaient se rappeler une experience personnelle dans laquelle ils avaient ordonnance pour acheter viagra acheter du viagra en pharmacie ete exclus socialement, alors que d’autres devaient se rappeler une experience dans laquelle ils avaient ete acceptes dans un groupe. La dysfonction erectile peut etre primaire (des le debut de la puberte) et secondaire (de la vie sexuelle normale).
Ces hommes avaient fourni de nombreux renseignements sur les acheter viagra pas cher france caracteristiques prix viagra pas cher de leur alimentation.
Comment s’y prendre quand site serieux vente de cialis nous avons l’impression que tout a deja cialis vente libre ete essaye ?
La pressione come comprare cialis on line alta, il colesterolo dove acquistare il cialis generico alto e i problemi cardiaci che sono strettamente vietati nelle altre medicine.
Il vendita cialis online italia preparato comprare viagra contrassegno Cialis non va necessariamente assunto piu di 1 volta al giorno.
Oggi per molti uomini e importante il piacere come acquistare cialis con postepay della compagna, qualsiasi sia il acquisto cialis san marino modo e il mezzo per gratificarla.
Durante l’orgasmo femminile, il corpo produce testosterone ed estrogeni, viagra on line con ricetta che rinforza levitra generico l’immunita permettendo alla donna di ammalarsi e rimanere meno giovaen e attraente.
Funziona imitando la reazione naturale del corpo, cioe l’erezione si verifichera quando un uomo viene cialis a poco prezzo stimulato in modo sessuale.
Vardenafil – prezzo vendita viagra un principio attivo del generico de viagra en farmacias farmaco famoso – levitra, altri viagra in italia farmaci meno famosi.
Come avviene l’erezione il meccanismo dell’erezione e legato alla particolare vascolarizzazione del comprar priligy italia pene ed e regolato dal flusso del sangue nei dove comprare viagra a milano corpi cavernosi (i due siti dove acquistare viagra cilindri dilatabili che si trovano all’interno del pene).
Des etudes in meilleur site achat cialis vitro ont montre que le cialis pas cher france sildenafil etait selectif pour la pde5 vente cialis qui est impliquee dans le processus erectile.
Solitamente la donna puo avvertire dolori simili a viagra generico miglior prezzo viagra prezzo in farmacia quelli cialis farmacia mestruali, anche se piu forti, prima e durante l’aborto.
Ils sont tous propecia pas cher france deux deficients intellectuels en propecia en pharmacie prix plus d’etre viagra prix 25mg atteints d’une maladie mentale.
Cialis once a cialis farmacia venta day e un farmaco dedicato a tutti coloro che precio cialis 20 mg farmacias hanno superato comprare viagra online e sicuro la maggiore eta e che soffrono di problematiche legate all’impotenza in modo persistente.
Problemes chroniques de kamagra vente en ligne viagra en pharmacie en france sante ou prix du viagra pfizer en pharmacie problemes psychologiques.
A livello pratico si tratta di una serie di esercizi di esercizi cialis soft tabs pene, comprar viagra sin receta en farmacias con l’utilizzo delle mani, che tentano di come comprare cialis senza ricetta “elasticizzare” il pene aumentandone la lunghezza ed il diametro.
Les pilules de sildenafil sont l’une d’une nouvelle gamme de medicaments utilises pour traiter l’ed peut acheter viagra paris (dysfonctionnement de dapoxetine france l’erection) en autorisant plus de sang prix du viagra en france a passer dans votre penis, ainsi en autorisant une erection a etre atteinte et supporte.
A sessuale ripetuta stimolazione del pene si viagra prezzo online riempie di sangue nuovo , che si acquisto viagra con mastercard traduce in una potente erezione vendita viagra e cialis .
A present vous pouvez acheter et achat viagra en ligne resoudre vos viagra prix 50 problemes achat kamagra oral jelly d’ erection.
In quest’ultimo caso la relazione come avere cialis senza ricetta di coppia si mantiene stabile, nel caso di scoperta di evasioni o tentativi di evadere la comprare viagra in svizzera relazione kamagra generico acquisto on line di coppia rischia la rottura.
Le minerale cialis generique prix acheter tadalafil de sodium normalise le bilan hydrologique.
Il cialis generique prix ne doit pas hesiter non plus a la guider lors de tadalafil l’echange pour faciliter le resultat.
L’uso di questi farmaci e controindicato in caso di terapia con nitrati (usati nell’angina vendita viagra e cialis pectoris) poiche l’associazione dei due creerebbe un effetto sinergico viagra pfizer precio espana di vasodilatazione che potrebbe risultare estremamente pericoloso.
Se tutto cio non generico do viagra sem receita porta a nessun risultato, e bene contattare un medico, ricordando che si puo comprare viagra in svizzera stiamo parlando di un sintomo che puo nascondere patologie importanti e per questo e importante fare una diagnosi”.