31.01.2014 – Pismo z Kękusia do Prokurator Kidii Jaryczkowskiej

Krakow, dnia 31 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani Lidia Jaryczkowska

Prokurator Okregowy w Krakowie

ul. Mosieznicza 2\

30-965 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

 2. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 10. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 11. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 12. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 15. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 16. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 21. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 22. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 24. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 27. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 28. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 29. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 30. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 31. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 38. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 39. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 40. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 41. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 42. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy: Skarga na Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyte Fraczek-Padol.

 

W dniu 29 stycznia 2014 r. stawilem sie na dyzurze skargowym Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

Celem mojego stawiennictwa bylo odebranie stanowiska Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w sprawie zgloszonej przeze mnie pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. zawierajacym: Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

 2. Wniosek, by w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. I Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod podal prawo oraz powolal sie na prawdziwe ustalenia faktyczne i dowody, jak na str. 5 do 9 niniejszego pisma, w tym:

  1. w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. powolal sie na:

   1. postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/,

   4. wyrok Sadu Najwyzszego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/,

   5. postanowienie sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 407/13,

   6. dowody zlozone do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy przez operatorow internetowych, tj.:

    1. pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2006 r. – karty 3098, 3099 sprawy sygn. II K 407/13,

    2. pismo Interii.PL z dnia 1 pazdziernika 2006 r. – karta 3183 akt sprawy sygn. II K 407/13

  2. w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od „stycznia 2003 r.” , na:

   1. pismo Interii.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 1 pazdziernika 2006 r.,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11,

  3. w zakresie czynow z pkt. I, III – XVI, opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, powolal sie na wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

  4. w zakresie czynu z pkt. II opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, powolal sie na prawo okreslone w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k..,

  5. w zakresie czynu przypisanego mi z art. 226 § 3 K.k. w pkt. XVII aktu oskarzenia, powolal sie na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla prezentowane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanym od wielu lat pod jego redakcja naukowa,

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 29 stycznia 2014 r. na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak w pkt. I.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia prowadzonego calodobowo slusznego protestu glodowego – nie bede jadl ani pil – w dniu 29 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku niezlozenia przez Prokuratora Rejonowego wniosku jak w pkt. I lub odmowy wydania mi jego kopii,

  2. prowadzenia protestu jak w pkt. IV.1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I,

  3. prowadzenia protestu, jak w pkt. IV.1 na dworze, w przypadku ewentualnego wyprowadzenia mnie tam pod przymusem przez Policje.

 5. Pouczenie o odpowiedzialnosci Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod z art. 162 K.k. w przypadku nie podjecia dzialan na rzecz zapobiezenia prowadzeniu przeze mnie protestu, jak w pkt. IV.1.

 6. Wniosek o zasiegniecie przez Adresatke niniejszego pisma do dnia 29 stycznia 2014 r. opinii ekspertow w sprawie skutkow dla czlowieka niejedzenia i niepicia.

 7. Prosba o osobiste przez Adresatke niniejszego pisma spotkanie ze mna podczas dyzuru skargowego Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 29 stycznia 2014 r.

 8. Zawiadomienie o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. /Zalacznik 3/ skierowanym do Prokuratora Okregowego w Krakowie zawiadomienia o popelnieniu przez:

  1. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – obecnie Prokuratury Okregowej w Krakowie – Radoslawe Ridan przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./.

  2. Adresatke niniejszego pisma:

   1. gdy byla Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 326 ustawy Kodeks postepowania karnego i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./

   2. jako Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod przestepstwa znecania sie psychicznego nade mna /art. 207 § 1 K.k./.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora

 

Dyzur pelnila Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol.

Oto przebieg naszego spotkania:

ZKE /Zbigniew Kekus/: „Dzien dobry”

EFR /Edyta Fraczek-Padol/: „Dzien dobry. Wiem po co pan przyszedl. Ja nie zmieniam stanowiska.”

ZKE: „To ja informuje, ze rozpoczne, jak napisalem, protest glodowy w prokuraturze.”

EFR: „Prosze bardzo.”

ZKE: „Prosze w takim razie o sporzadzenie notatki urzedowej z naszego spotkania.”
EFE: „Nie, nie zrobie.”
ZKE: „Ale przeciez prokurator …”
EFR przerywajac: „Wiem, ze prokurator Tomasz Waszczuk sporzadzil notatke, ale ja nie. Zapisuje w zeszycie Prokuratury, ze pan byl.”

ZKE: „To ja nie wyjde z pani gabinetu, dopoki pani nie sporzadzi notatki.”

EFR do policjantow, ktorzy przyprowadzili mnie do gabinetu Zastepcy Prokuratora Rejonowego: Panowie, ja skonczylam z tym panem, prosze wyprowadzic.

 

Do gabinetu weszlo dwoch wezwanych przez prokurator E. Fraczek Policjantow.

Nie trzeba mnie bylo wyprowadzac.

Wyszedlem.

Prokurator Edyta Fraczek-Padol ewidentnie naduzywa wladzy.

Policja z cala pewnoscia nie jest od tego, zeby chronic prokurator Edyte Fraczek-Padol przed wykonywaniem czynnosci, bez sprzeciwu wykonywanych przez innych prokuratorow.

Tydzien wczesniej, w dniu 22 stycznia 2014 r. dyzur pelnil Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Tomasz Waszczuk.

Poproszony przeze mnie o sporzadzenie notatki z naszego spotkania, sporzadzil ja, a nastepnie wreczyl mi jej odpis – Zalacznik 1.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, „Notatka urzedowa” sporzadzona przez Zastepce Prokuratora Rejonowego Tomasza Waszczuka – Zalacznik 1

 

Podkreslic nalezy, ze Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol odmowila mi sporzadzenia notatki ze spotkania ze mna na dyzurze pelnionym przez nia zgodnie z informacja przekazana mi przez jej przelozona, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk pismem z dnia 3 lipca 2013 r. – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, dnia 3 lipca 2013 r. 1 Ds.39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 3 lipca 2013 r. (zlozonego w tut. Prokuraturze w dniu 3 lipca 2013 r.) w sprawie o sygn. 1 Ds. 39/06 uprzejmie informuje, iz Prokurator Rejonowy lub Jego1 Zastepcy zgodnie z art. 253 Kodeksu Postepowanie Administracyjnego przyjmuja interesantow w sprawie skarg i wnioskow w kazda srode godzinach 14.00 – 16.00. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 3 lipca 2013 r. – Zalacznik 2

 

Prokurator Edyta Fraczek-Padol juz podczas spotkania ze mna podczas dyzuru pelnionego przez nia w dniu 4 wrzesnia 2013 r. odmowila mi sporzadzenia notatki ze spotkania.

Podkreslic nalezy, ze prokurator Edyta Fraczek-Padol jest jedynym prokuratorem, z ktorymi spotkalem sie w ciagu ostatnich kilku lat, ktory nie tylko notorycznie odmawia sporzadzenia notatki /protokolu, zapiska/, poswiadczajacego spotkanie z nia podczas dyzuru pelnionego przez nia na podstawie art. 253 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, ale celem unikniecia sporzadzenia takowej angazuje Policje.

Nie powinna pelnic dyzurow skargowych, jesli celem odmowy sporzadzenia dokumentu poswiadczajacego spotkanie z osoba, ktora stawia sie na dyzur grozi jej interwencja Policji.

Uwazam, ze Policja ma inne, wazniejsze do wykonania zadania, niz chronic Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyte Fraczek-Padol, przed wykonaniem czynnosci, ktora bez zadnego sprzeciwu podczas takiego samego, jak ona, pelnionego tydzien wczesniej dyzuru wykonal drugi z Zastepcow Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Tomasz Waszczuk.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, „Notatka urzedowa” sporzadzona przez Zastepce Prokuratora Rejonowego Tomasza Waszczuka

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 3 lipca 2013 r.

 

 

 

 

1Gdybym ja mial sie podpisac pod zacytowanym wyzej pismem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, to bym slowo „interesantow” napisal rozpoczynajac od duzego „I”, a slowo „jego” od malego „j”. W kulturach bowiem organizacji, w ktorych ja pracowalem – zanim mi prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan zakonczyla kariere zawodowa sporzadzajac akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. – najwazniejszy byl Klient tych organizacji, interesant, a nie ich kadra kierownicza. Nawet jesli pracownik organizacji, w ktorych pracowalem mial zawyzona samoocene, lub odczuwal potrzebe dowartosciowywania sie, to ze swoja megalomania lub kompleksami nie wolno mu bylo obnosic sie przed klientami firmy.

Organizacje, w ktorych pracowalem funkcjonowaly wedlug zasady: „Po pierwsze Klient”. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod funkcjonuje juz od czasow, gdy Prokuratorem Rejonowym byla prokurator Lidia Jaryczkowska, a potem prokurator Piotr Kosmaty, wedlug zasady: „Po pierwsze Prokurator”.

W organizacjach, w ktorych pracowalem nie bylo tez miejsca dla aroganckich, sztywnych w mysleniu tumanow, jak prokurator Edyta Fraczek-Padol.

Tam sie pracuje. Nie ma miejsca na sponsoring.

Nie pisalbym o tym, gdyby nie fakt, ze w przypadku sprawy, przeciwko mnie, w ktorej Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod sciga mnie lacznie 9 rok – postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow prokurator R. Ridan sporzadzila w dniu 2 listopada 2005 r. – zasady, wedlug ktorych Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk sporzadzila pismo z dnia 3 lipca 2013 r. sa skutkiem kultury organizacyjnej Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Le suivi est ensuite realise habituellement une viagra pas cher marseille fois par an par l’urologue ou le viagra plus cialis medecin referent du patient.
Une seconde analogie peut egalement etre analysee et se reveler porteuse de sens, il s’agit de celle kamagra generique france kamagra en ligne com « du rayonnement ».
Plus de 14000 cialis achat en ligne belgique personnes dans 48 pays ont viagra et cialis participe a l’etude en remplissant des questionnaires anonymes.

Si vous avez besoin d’autres pilules comme Cialis, Viagra ou Levitra, s’il vous plait visitez la Pharmacie Europeenn. Car etre ainsi touche « en plein c?ur » met immediatement tous les sens en alerte et engendre une grande exaltation. Travailler n’est plus suffisant, aujourd’hui, pour tisser des liens ou s’inserer dans la societe, et la precarite des contrats y contribue pour beaucoup. Et il trouve – viagra, qu` il est facile d`acheter a la pharmacie sans ordonnance. Essayer de passer plus de temps avec vos amis a l’exterieur et d’avoir beaucoup d’activites avec eux. Toutefois, dans de rares cas, certains excipients sont la cause d’une mauvaise tolerance chez des patients sensibles (souvent allergiques cialis achat en ligne belgique priligy acheter ou presentant un syndrome d’intolerance particulier). Pour une penetration moins profonde, je suggere que la achat kamagra generique acheter viagra lyon femme soit couchee sur le ventre et pour une position tout en douceur, « la cuillere » est conseillee. Les deux demographes ont voulu savoir ou les Francais rencontrent leur premier partenaire sexuel et conjoint.
L’analyse des complications selon Clavien retrouvait quatre patients grade I, quatre grade II, un grade IIIb, ordonnance viagra un grade acheter levitra ligne IV et deux grade V, dont une reprise chirurgicale pour saignement actif.
Qu’il soit classique ou a saveur, achat viagra cialis en ligne il est cialis en ligne maroc indispensable a l’utilisation des objets vibrants mentionnes plus haut et tres plaisant lors de la masturbation.
I comprare cialis acquisto cialis generico disturbi maschili sarebbero principalmente la perdita della libido, l’eiaculazione precoce e l’ansia da performance; le donne riportano piu facilmente prezzo del cialis da 10 mg l’assenza di orgasmo e il dolore durante i rapporti.
«In effetti e cosi – dicono gli autori dello studio – Chi ha piu malattie concomitanti viagra o cialis senza ricetta medica e quindi corre un rischio piu elevato di malattie acute cardiovascolari e in genere piu attento ai farmaci che deve prendere, vendita viagra a san marino come le statine».
La donna e stata spinta a modellare il levitra senza ricetta suo comportamento su quello maschile, piuttosto dove comprare cialis su internet che a far emergere la sua specificita.
Durante il sesso i generico do viagra pfizer muscoli levitra farmacia online della vescica fanno ginnastica.
Ma ha anche la cialis lo trovo in farmacia possibilita di partire Levitra cialis generico farmacia italia generico per la meta per ottenere 2 dose di 10mg di Vardenafil.
Ma purtroppo, secondo gli scienziati, possiamo vedere questo farmaco sul levitra compra mercato dopo farmacias online viagra circa propecia italia 10 anni di studi clinici.
Puo essere comprato come comprare viagra line in dosi comprar cialis generico en valencia da 5, 10 o 20 mg in modo da adattare l’assunzione ai propri acquistare cialis 20 mg bisogno.
89% achat cialis site serieux des partenaires ont note une amelioration des erections quand la prise acheter cialis en ligne acheter cialis a lyon de viagra.
L’impotenza fisiologica costo kamagra in farmacia comprar viagra internet farmacia e dovuta alle propecia prezzo farmacia malattie tipo:
Pour eviter cela, il leur faut prendre une dose quotidienne constante d’alpha-bloquant achat de viagra en ligne avant acheter cialis d’entamer le traitement priligy en france de viagra.
Siamo dell’opinione che un un buon viagra generico acquisto online servizio clienti e offerte interessanti siano il miglior modo per cialis generico farmacia italia accoglierti nel nostro sito e vendita kamagra italia farti diventare un cliente abituale.
Les hommes ages vente viagra pfizer doivent commencer par une viagra par internet dose minimale – 25 acheter vrai viagra ligne mg.
Se acquisto viagra italia nella prescrizione non viene effettuata la specificazione del nome del titolare, il farmacista puo consegnare al paziente kamagra on line un cialis senza ricetta milano generico corrispondente.
Si vous levitra original pas cher etes en colere contre votre partenaire, nommer les emotions exactes achat kamagra en ligne france que acheter cialis en ligne france vous ressentez.
Altre forme di molestia sessuale sono le telefonate oscene, l’esibizionismo non richiesto viagra prezzo farmacia italia ed infine la ricerca del contatto fisico a bordo dei trasporti pubblici, al comprare viagra senza ricetta in farmacia cinema, nell’ambiente lavorativo (la pacca sul sedere rientra acquisto kamagra on line tra questo genere), e anche in certi ambulatori medici, purtroppo.
Des prix viagra pas cher imitations chinoises bon cialis vente marches acheter vardenafil ne sont pas vendues dans notre pharmacie.
E’ importante sottolineare come alla base del meccanismo acquisto cialis senza ricetta erettivo ci sia una stretta sinergia tra il sistema nervoso centrale (dove nasce farmacias online viagra il levitra 20 mg precio generico desiderio attraverso le sensazioni visive, tattili, olfattive e psicogene) e il sistema vascolare.
Sourire nous rend plus beaux, plus aimables cialis cialis ou levitra affirme nicolas gueguen, dans son ouvrage « pourquoi faut-il cialis pour femme au quebec sourire si l’on n’est pas beau ?
Le priapisme est une affection – rare mais grave- acheter tadalafil qui se caracterise par une erection anormalement longue (au moins deux site officiel vente cialis heures), douloureuse et qui ne donne pas lieu a une ejaculation.
Le parafilie, note anche come perversioni o deviazioni sessuali e caratterizzate da impulsi o comportamenti sessuali e sicuro comprare viagra online farmacia online viagra cialis che implicano attivita, oggetti o situazioni inusuali.
L’immagine seguente mostra l’esatta collocazione comprare viagra online sicuro dei viagra costo farmacia dispositivi protesici.