31.01.2014 – Pismo Z. Kekusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Krakow, dnia 31 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 10. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 11. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 12. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 15. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 16. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 21. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 22. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 24. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 27. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 28. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 29. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 30. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 31. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 38. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 39. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 40. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 41. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 42. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie pisemnego wyjasnienia dla mnie, z jakich przyczyn Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod odmawia uczynienia zadosc mojemu slusznemu zadaniu zlozenia wniosku przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S.

 2. Zawiadomienie, ze po odpowiedz na wniosek, jak w pkt. I stawie sie na dyzurze skargowym Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 5 lutego 2014 r.

 3. Wniosek o sporzadzenie przez prokuratora, ktory bedzie pelnil dyzur skargowy w dniu 5 lutego 2014 r. notatki urzedowej ze spotkania ze mna.

 4. Zawiadomienie, ze w przypadku nie wreczenia mi podczas dyzuru w dniu 5 lutego 2014 r. odpowiedzi na wniosek, jak pkt. I, bede sie po nia stawial na kolejnych, co tydzien dyzurach skargowych Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

 5. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie zamieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozylem:

Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

 2. Wniosek, by w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. I Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod podal prawo oraz powolal sie na prawdziwe ustalenia faktyczne i dowody, jak na str. 5 do 9 niniejszego pisma, w tym:

  1. w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. powolal sie na:

   1. postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/,

   4. wyrok Sadu Najwyzszego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/,

   5. postanowienie sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 407/13,

   6. dowody zlozone do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy przez operatorow internetowych, tj.:

    1. pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2006 r. – karty 3098, 3099 sprawy sygn. II K 407/13,

    2. pismo Interii.PL z dnia 1 pazdziernika 2006 r. – karta 3183 akt sprawy sygn. II K 407/13

  2. w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od „stycznia 2003 r.” , na:

   1. pismo Interii.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 1 pazdziernika 2006 r.,

   2. zazalenie z dnia 8 grudnia 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, z dnia 30.11.2006 r.,

   3. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11,

  3. w zakresie czynow z pkt. I, III – XVI, opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./, powolal sie na wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

  4. w zakresie czynu z pkt. II opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, powolal sie na prawo okreslone w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k..,

  5. w zakresie czynu przypisanego mi z art. 226 § 3 K.k. w pkt. XVII aktu oskarzenia, powolal sie na stanowisko bylego rzecznika praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla prezentowane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanym od wielu lat pod jego redakcja naukowa,

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 29 stycznia 2014 r. na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku jak w pkt. I.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo z dnia 27 stycznia 2014 r. do Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

Przedstawilem uzasadnienie dla wnioskow, jak wyzej.

Pelniaca dyzur skargowy w dniu 29.01.2014 r. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol poinformowala mnie – jak wielokrotnie wczesniej, gdy wnioski, jak wyzej kierowalem do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, a prokurator E. Fraczek-Padol sporzadzala odpowiedzi na nie – ze nie zmienila stanowiska.

Wczesniej informowala mnie, ze Prokuratura nie zlozy wniosku, o ktory prosze.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

 

Le lit est l’endroit acheter kamagra suisse le plus souvent choisi tadalafil sans ordonance pour les ebats sexuels.
Il faut notamment que les etudes vente kamagra pharmacie realisees pour une premiere indication aient ete conduites aupres de la population dans site pour acheter kamagra laquelle la pathologie est la plus representative.
Puis, propecia generique 50mg vient un moment ou les pulsions sexuelles deviennent plus intenses, et la recherche des moyens pour prix de viagra les assouvir plus concrete.

En boostant la secretion d’ocytocine, le Viagra pourrait bien aider les hommes a tomber amoureux… Et adopte la meme strategie que pour Tahor, son traitement du cholesterol dont le brevet a expire il y a un an en France, faisant chuter ses ventes de 90%. Et il est important de continuer a en avoir pour installer un cercle vertueux. Il est ou commander du viagra acheter vrai viagra france simple de prendre Cialis, mangez un comprime avec un peu d’eau 30 minutes avant le sexe et attandez son action qui vient tres vite. On estime que plus de 39% des francais rencontrent occasionnellement des problemes d’erection [1]. Meme si cela procure une jouissance et un soulagement, ce mode d’excitation ne permet pas de gouter la volupte. Il subsiste de nombreux freins au developpement des generiques en France. Il ne faut pas oublier qu’il y a un grand generique kamagra generique propecia pas entre le fantasme et la realite…
La femme retire beaucoup vente de viagra en europe de plaisir dans cette position puisque la jambe acheter cialis france ligne de son partenaire frotte legerement sur son clitoris et lui procure un maximum de sensation.
Petit a petit, cialis pour femme elle devient frustree de ne plus avoir envie de cet homme qui partage sa vie, ordonnance cialis et sans que ce soit vraiment la solution ideale, elle se laisse plus facilement tenter par d’autres hommes qui ont une meilleure hygiene de vie.
Prima di procedere all’acquisto di viagra, siate certi di essere a conoscenza di tutte comprare cialis a roma queste controindicazioni.
L’ideale sarebbe raggiungere delle acquistare viagra o cialis calette solitarie dove comprare viagra cialis con la barca o il gommone.
Tanti sono i modi e le forme in viagra o cialis senza ricetta medica cui l’orgasmo femminile si esprime, ordinazione cialis vediamolo insieme.
Cialis priligy farmacia sin receta a sua volte puo essere costo del viagra in italia suddiviso in varie sottocategorie.
Questo farmaco puo essere preso da tutte le donne, come comprare cialis su internet acquisto cialis online sicuro le uniche controindicazioni sono allergie ai componenti e la Porfiria, una rara malattia del sangue.
Questo cialis vendita farmacia rende il costo priligy in farmacia viagra il trattamento per viagra precio en farmacia la disfunzione erettile piu affidabile sul mercato.
Questo e il motivo principale per cui la maggior parte degli uomini hanno paura di raccontare i loro partner, dove acquistare cialis in farmacia comprar viagra generico farmacia perche temono che potrebbero essere respinti viagra en la farmacia sin receta subito dopo.
Levitra est cialis viagra en ligne un medicament d’ordonnance indique pour le traitement de la dysfonction erectile achat cialis securise de achat cialis pfizer divers degres chez les hommes.
L’astinenza sessuale acquistare cialis 10 mg e la causa di circa il 60% delle vendita di viagra online nevrosi, di farmacie online italiane depressioni e di maggiore aggressivita.
A l’epoque de la revolution sexuelle aux usa, l’idee kamagra prix en pharmacie presque unanimement partagee etait que certains ou acheter priligy en france couples acheter cialis 10mg etaient malheureux en mariage parce que leur union n’etait pas basee sur le sexe.
In quanto seriamente propecia generico online cialis farmacia vaticana la donna si avvicina priligy acquisto on line a questo problema dipende il successo dell’armonia sessuale fra i partner.
Il a un effet positif sur achat kamagra sans ordonnance la fonction viagra ou cialis pas cher viagra prix paris gonadique, favorise la synthese des hormones sexuelles.
Questi rimedi per impotenza cialis senza ricetta online cialis farmacia senza ricetta pero erano invasivi, come nel caso della chirurgia, o si costituivano come dei meri palliativi, in quanto non specificatamente indicati per il acquistare il viagra online trattamento della disfunzione erettile.
Elle kamagra prix en france necessite un apprentissage cialis prix pfizer parfois laborieux.
Sildenafil priligy vendita online funziona nel sistema circolatorio, non nel sistema nervoso e riproduttivo, come spesso kamagra generico acquisto si pensa.
Dans prix du cialis 20 le meilleur des mondes, certains mentionnent vouloir avoir un partenaire stable qui le laissera combler ses besoins avec l’autre viagra super active vente cialis en ligne france sexe a l’occasion.
Evento fisiologico, determina alcune modificazioni a carico della tonicita della pelle, dove acquistare viagra on line della distribuzione del pannicolo adiposo sul corpo, viagra acquisto senza ricetta della lubrificazione vaginale e, soprattutto, del trofismo della mucosa vaginale, una tendenza viagra generico farmacia milano all’osteoporosi, oltre sintomi generali, come le vampate di calore e la sudorazione abbondante.
Le jeune homme sera alors juge impuissant, ce qui peut commander cialis etre tres destabilisant, achat tadalafil autant pour lui que pour elle.
Des blocages physiques en resultent parfois, manifestes par des acheter cialis ligne quebec troubles de tadalafil sans ordonance la sexualite.
Certo, che dove acquistare viagra senza ricetta non tutti possono assumere tadalafil.
Cialis come comprare viagra line deve essere preso prima dell’attivita sessuale indipendente e sicuro comprare viagra online di alimentazione.