31.01.2014 – Wniosek Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Krakow, dnia 31 stycznia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 10. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 11. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 12. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 15. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 16. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 21. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 22. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 24. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 27. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 28. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 29. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 30. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 31. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 38. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 39. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 40. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 41. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 42. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie dla mnie informacji publicznej w postaci informacji o:

  1. kwocie calkowitego wynagrodzenia brutto wyplaconego:

   1. adresatce niniejszego pisma przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod

   2. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edycie Fraczek-Padol,

w 2013 r.,

  1. kwocie obecnego – styczen 2014 r. – miesiecznego wynagrodzenia brutto:

   1. adresatki niniejszego pisma

   2. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edycie Fraczek-Padol,

 1. Zawiadomienie, ze po odbior sporzadzonej na pismie informacji publicznej, jak w pkt. I stawie sie na dyzurze skargowym Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 5 lutego 2014 r.

 2. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie zamieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Pragne przypomniec, ze pismem z dnia 5 wrzesnia 2013 r. skierowanym do adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozylem – Zalacznik 1: „(…) II. Wniosek o sporzadzenie i dostarczenie mi (…) 3. informacji publicznej w postaci informacji o wynagrodzeniu miesiecznym – stawka bazowa, jej krotnosc oraz dodatki wraz z ich tytulami: 1. Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod, 2. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek – Padol.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Z. Kekusia z dnia 5 wrzesnia 2013 r. do

Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 

Do dnia zlozenia niniejszego pisma nie otrzymalem odpowiedzi.
Pragne wyjasnic, ze jestescie Panie, Pani i Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod osobami publicznymi i jest Pani obowiazkiem udostepnic mi informacje o Pan wynagrodzeniach.

Jako dowody slusznosci mojego stanowiska w zalaczeniu do niniejszego pisma przesylam:

 1. informacje o wynagrodzeniach rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotra Kosmatego sporzadzona na moj wniosek z pisma z dnia 8 lipca 2013 r., przez Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidie Jaryczkowska w dniu 22 lipca 2013 r.– Zalacznik 1:

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r. – Zalacznik 1

 1. informacje o wynagrodzeniach Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz sporzadzona na moj wniosek z pisma z dnia 23 maja 2012 r., przez Zastepce Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Magdalene Krawczynska-Krupa w dniu 6 czerwca 2012 r. – Zalacznik 2
  Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. BDG-0140-86/2012/EGK, pismo Dyrektora

Generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Magdaleny Krawczynskiej-Krupa z dnia 6 czerwca 2012 r. – Zalacznik 2

 

 

Wnosze jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Z. Kekusia z dnia 5 wrzesnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 2. Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r.

 3. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. BDG-0140-86/2012/EGK, pismo Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Magdaleny Krawczynskiej-Krupa z dnia 6 czerwca 2012 r.

Une infographie realisee par EuroClinix achat cialis quel site prix viagra 100mg pharmacie permet d’expliquer mieux ce phenomene.
Vous avez en effet defini votre bonheur et votre valeur personnelle dans la vente kamagra europe achat tadalafil dependance d’une personne qui vous aime.
La pratique du priligy france cote-a-cotisme vient nourrir, voire viagra cialis acheter combler certains fantasmes.

Mais ce moyen de changer la vie sexuelle d’une vente viagra en pharmacie cialis vente libre quebec femme reste un mystere irresolu, d’autant plus que ce n’est meme pas reconnu par le milieu medical, alors il vaut mieux eviter ce procede. Proposez a votre partenaire de faire la meme chose, vous verrez, viagra acheter pharmacie priligy prix a paris quand on est bien dans sa peau, le desir sexuel est decuple ! Eh oui, la subtilite et la delicatesse font parfois du bien dans un monde ou le sexe est hypermediatise. Toutes les regles de bonne pratique pour les instillations du BCG sont resumees dans le poster de l’AFU qui a ete envoye a chaque membre de l’association et est presente en Annexe 2. L’equipe se demande egalement si le fait que l’ensemble de leurs participants avaient une greffes de rein aurait aussi influence les resultats. Ces quelques exemples donnes a l’intention des jeunes ne sont pas les seuls. Cette semaine, nous faisons ensemble le decompte des erreurs les plus frequentes que nous commettons au lit. En parlant de sujet en etat limite, nous avons souhaite accentuer les risques afferents a l’a-structuration psychique des sujets en proie a l’angoisse du vide et egalement souligner l’aspect desorganisateur de l’experience du vide et du vertige.
Alors, leurs fantasmes changent pour prix viagra 100mg pharmacie etre plus conformes a ceux de leur chum ou pour lui viagra prix 50 plaire, parce qu’elles croient que la porno qu’il consomme represente necessairement ses fantasmes.
Mais viagra ou cialis pas cher malheureusement aucun ministre de la sante vente cialis generique france n’a eu le courage d’installer dans les colleges, lycees et facultes des distributeurs de preservatifs !
Insomma, l’essere senza sigarette non getta piu nello sconforto cialis senza la ricetta il soggetto, che non deve piu appoggiarsi all’oggetto ed al gesto vendita cialis roma per rafforzare la propria posizione all’interno delle dinamiche sociali.
Per un prodotto che e ora cialis si acquista in farmacia che costano quasi 54 € per quattro compresse, quindi, il risparmio potrebbe cialis farmacia italia essere circa 20-25 euro per confezione.
In realta, non c’e alcuna differenza tangibile in termini di viagra generico farmacia italia propecia online efficacia.
I principali effetti secondari sono il mal di testa priligy online levitra generico acquisto on line e i problemi gastrici, di solito poco intensi.
Protesi del pene sono prezzo cialis in italia un tipo semplice di chirurgia, ma e piuttosto difficile da come comprare cialis senza ricetta nascondere in qualche tipo di abbigliamento.
E l’aggressivita, anche sessuale, viene promossa sia compra propecia da subite frustrazioni di bisogni sessuali (reali piu che virtuali) sia acquisto cialis napoli acquistare viagra e cialis da modelli violenti.
Usare levitra ricetta medica cialis compra insieme il levitra costo levitra e alfabloccanti e controindicato.
Les entreprises pharmaceutiques vente cialis internet produisent plusieurs analogues cialis prix pharmacie de pharmacie ligne vente cialis ce produit.
Per le varie priligy farmacia modalita propecia acquisto on line e condizioni da cui viagra vendita on line trae origine, il basso desiderio sessuale viene considerata una patologia multicausale:
L’imprudent, souvent acheter viagra paris un homme donc, pense qu’il a seduit une cialis en ligne france belle femme en quelques vente viagra en ligne en france minutes a peine.
In questa viagra naturale farmacia senza ricetta seconda fase le dove comprare cialis online sicuro crisi possono farsi piu forti e critiche, per questa ragione l’utilizzo della rodiola e riservato a viagra prezzo farmacia quest’ultima fase.
Mais ce n’est viagra pour femme achat pas parce qu’il acheter viagra sans ordonnance n’y a pas de lesions que le probleme ou acheter du viagra sur le net est « psychologique ».
Anche 10 mg levitra online analizzare la prestazione, domandare all’altro se e piaciuto ( se la donna ha raggiunto l’orgasmo) o fare paragoni e commenti sulla durata (se lui ha raggiunto l’orgasmo troppo venta cialis costa rica precocemente) sono da cialis 5 mg generico prezzo bandire.
Meme les jeunes se vente viagra pharmacie toulouse commander du kamagra posent assez souvent la question achat viagra en ligne quelle est l’influence du viagra generique sur les hommes sains.
Il viagra vendita on line nome levitra generico di questo kamagra acquisto on line preservativo femminile e femidom.
Apres avoir vue quelles sont les raisons qui poussent les hommes a simuler, achat cialis en belgique voici egalement un moyen viagra acheter sans ordonnance de se rendre prix viagra compte qu’un homme simule.
In questo se vende viagra generico en farmacias modo la pillola cialis il sangue puo prezzo del viagra in farmacia tornare ad affluire e la suddetta muscolatura distendersi.
Le troisieme type est exprime par la kamagra en ligne reception d’un plaisir a provoquer d’autres achat de cialis kamagra douleurs physique et d’angoisse.
Une fois le niveau d’excitation atteint, cialis activera votre potentiel achat cialis erectile et vous ressentirez immediatemment votre membre se raidir tadalafil prix fermement.
A momento comprare viagra sembra una delle cose piu normali del mondo e le sue vendite sono in grande crescita acquistare viagra originale anno viagra farmacia valencia dopo anno.
Riposo attivo, l’acquisto congiunto della costo del viagra in italia comprare viagra sicuro preziosa esperienza e lunga durata anni spettanti.