07.03.2014 – Wniosek Z. Kekusia o sporządzenie doręczenia

Krakow, dnia 7 marca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Prokurator

Dariusz Furdzik

Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt: 4 Ds/256/13

 

Do wiadomosci:

 1. Pan sierz. Pawel Drozdz, Komenda Miejska Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. 4 Ds. 256/13

 2. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 11. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 12. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 13. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13

 14. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy; Pracownicy w.w. instytucji

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 16. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 22. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 25. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 26. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 28. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 29. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 30. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 31. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 32. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 33. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 34. Pan Pawel Woldan, Redaktor Naczelny, „Angora”, ul. Piotrkowska 94, 90-103 Lodz

 35. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

 

Andrzej Seremet: „Jestem za tym, by prokuratorzy i sedziowie zarabiali wysmienicie.

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – wyjasnienia prezentujacego:

  1. skad adresat niniejszego pisma wiedzial przed przesluchaniem mnie w dniu 6 marca 2014 r. jako podejrzanego, ze sporzadzi i przekaze Sadowi akt oskarzenia przeciwko mnie, skoro w zarzadzeniu z dnia 3 marca 2014 r. podal – Zalacznik 1: „Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc /postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. – ZKE/ obroncy – po ustanowieniu przez Sad,

  2. z jakich przyczyn adresat niniejszego pisma wydajac w dniu 3 marca 2014 r. Zarzadzenie o doreczeniu odpisu postanowienia z dnia 3 marca 2014 r. – Zalacznik 1: „Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc /postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. – ZKE/ obroncy – po ustanowieniu przez Sad,posiadal przekonanie, ze w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13 zaistnieje ktoras z przeslanek okreslonych w art. 78 § 1 K.p.k. i/lub art. 79 § 1 i 2 K.p.k. i/lub art. 80 K.p.k. do wyznaczenia mi przez Sad obroncy z urzedu?

  3. okolicznosci skutkujace wydaniem postanowienia z dnia 3 marca 2014 r. o poddaniu mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym – Zalacznik 1,

 2. Zawiadomienie o przyznaniu sie przeze mnie podczas przesluchiwania mnie w dniu 6 marca 2014 r. przez sierz. Pawla Drozdza do popelnienia przypisanych mi – sciganych z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. i art. 216 § 5 K.k. z oskarzenia prywatnego – czynow, tj.:

  1. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla,

  2. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll.

 3. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 3 marca 2014 r. wydal Pan postanowienie o tresci – Zalacznik 1: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powolaniu bieglych

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowil:

 1. Powolac bieglych lekarzy psychiatrow dr med. Andrzeja Wsolka i lek. med. Kinge Zola w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzajacej czy w chwili popelnienia zarzuconego mu czynu:

  1. mial zachowana zdolnosc rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, a jezeli nie to z jakiego powodu?

  2. jezeli zdolnosci te byly ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?

  3. w razie stwierdzenia zniesionej, badz ograniczonej w stopniu znacznym poczytalnosci podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolnosci grozi powaznym niebezpieczenstwem dla porzadku prawnego?

  4. czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udzial w postepowaniu karnym?

 2. Przekazac bieglym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.

 3. Zakreslic termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W zwiazku z trescia z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 ki.p.k. uprzedza sie, ze za wydanie niezgodnej z prawda opinii grozi odpowiedzialnosc karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolnosci do lat 3).

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postepowania przeciwko Zbigniewoi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okolicznosci skutkujace poddaniu go badaniom sadowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik

Podejrzanemu i jego obroncy oraz pokrzywdzonemu i jego pelnomocnikowi przysluguje prawo do wziecia udzialu w przesluchaniu bieglych oraz zapoznaniu sie z opinia zlozona na pismie. Podejrzanego pozbawionego wolnosci nie sprowadza sie, jesli zachodza przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.

Zarzadzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc odpis postanowienia:

– podejrzanemu,

obroncy – po ustanowieniu przez Sad

Prokurator Dariusz Furdzik”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych – Zalacznik 1

 

W dniu 3 marca 2014 r. wydal Pan takze postanowienie o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu w dniu 6 marca 2014 r. do – Zalacznik 2:

 1. Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, celem przeprowadzenia czynnosci przesluchania mnie jako podejrzanego w sprawie o popelnienie przestepstw:

  1. znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla,

  2. znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ adw. Wieslawy Zoll

 2. Gabinetu Psychoterapii Poradni przy ul. Olszanskiej 5 w Krakowie, celem poddania mnie badaniu psychiatrycznemu w zwiazku ze sprawa, jak wyzej.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Zalacznik 2

 

W zwiazku z postanowieniem jak wyzej, w dniu 6 marca 2014 r. Policja zatrzymala mnie o godz. 06:20 w mieszkaniu mej matki i doprowadzono mnie do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, gdzie zostalem przesluchany przez sierz. Pawla Drozdza.

Informuje, ze przyznalem sie do popelnienia przypisanych mi przez Pana czynow.

 

Nastepnie policjanci doprowadzili mnie do Gabinetu Psychoterapii Poradni przy ul. Olszanskiej 5 w Krakowie, celem poddania mnie badaniu psychiatrycznemu.

Poniewaz czyny, za ktore Pan mnie sciga, sa z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. i art. 216 § 5 K.k. scigane z oskarzenia prywatnego, a Pan, scigajac mnie za nie z oskarzenia publicznego, nie uczynil zadosc ustawowemu, okreslonemu w art. 60 § 1 K.p.k. obowiazku – „W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.” – tj. nie doreczyl mi uzasadnienia, wyjasnienia, na czym polega interes spoleczny w sciganiu mnie za znieslawienie /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll i Andrzeja Zolla, nie wyrazilem zgody na poddanie mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym.

 

Wskazac nalezy, ze w postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. podal Pan, ze – Zalacznik 1: „W toku prowadzonego postepowania przeciwko Zbigniewoi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okolicznosci skutkujace poddaniu go badaniom sadowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik”

Nie podal Pan, jakie to okolicznosci.

 

Podkreslic takze nalezy, ze w towarzyszacym postanowieniu wydanemu przez Pana w dniu 3 marca 2014 r. i stanowiacym jego integralna czesc Zarzadzeniu podal Pan: – Zalacznik 1: „Zarzadzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc odpis postanowienia:

– podejrzanemu,

obroncy – po ustanowieniu przez Sad Prokurator Dariusz Furdzik”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych – Zalacznik 1

 

Sad wyznacza oskarzonemu obronce na podstawie prawa okreslonego w art. 81 § 1 K.p.k.: „Jezeli w warunkach okreslonych w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarzony nie ma obroncy z wyboru, prezes sadu wlasciwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obronce z urzedu.”

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 78 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  㤠1. Oskarzony, ktory nie ma obroncy z wyboru, moze zadac, aby mu wyznaczono obronce z urzedu, jezeli w sposob nalezyty wykaze, ze nie jest w stanie poniesc kosztow obrony bez uszczerbku dla niezbednego utrzymania siebie i rodziny.

§ 2. Sad moze cofnac wyznaczenie obroncy, jezeli okaze sie, ze nie istnieja okolicznosci, na podstawie ktorych go wyznaczono.”

 1. Artykul 79 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  㤠1. W postepowaniu karnym oskarzony musi miec obronce, jezeli:

1) jest nieletni,

2) jest gluchy, niemy lub niewidomy,

3) zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.

4) (uchylony).

§ 2. Oskarzony musi miec obronce rowniez wtedy, gdy sad uzna to za niezbedne ze wzgledu na okolicznosci utrudniajace obrone.

§ 3. W wypadkach, o ktorych mowa w § 1 i 2, udzial obroncy jest obowiazkowy w rozprawie oraz w tych posiedzeniach, w ktorych obowiazkowy jest udzial oskarzonego.

§ 4. Jezeli w toku postepowania biegli lekarze psychiatrzy stwierdza, ze poczytalnosc oskarzonego zarowno w chwili popelnienia zarzucanego mu czynu, jak i w czasie postepowania nie budzi watpliwosci, udzial obroncy w dalszym postepowaniu nie jest obowiazkowy. Prezes sadu, a na rozprawie sad, moze wowczas cofnac wyznaczenie obroncy.”

 1. Artykul 80 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  „Oskarzony musi miec obronce w postepowaniu przed sadem okregowym jako sadem pierwszej instancji, jezeli zarzucono mu zbrodnie lub jest pozbawiony wolnosci. W takim wypadku udzial obroncy w rozprawie glownej jest obowiazkowy, a w rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej, jezeli prezes sadu lub sad uzna to za konieczne.”

 

Skad Pan wiedzial w dniu 3 marca 2014 r., gdy sporzadzal Pan zarzadzenie, w ktorym podal Pan – Zalacznik 1: „Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc odpis postanowienia: (…) obroncy – po ustanowieniu przez Sad Prokurator Dariusz Furdzik”, ze w sprawie przeciwko mnie zaistnieje ktoras z wymienionych wyzej przeslanek do ustanowienia mi przez Sad obroncy z urzedu, skoro przeciez … nie sporzadzil Pan jeszcze i nie przekazal Sadowi aktu oskarzenia?

Skad Pan wiedzial w dniu 3 marca 2014 r., tj. przed przesluchaniem mnie, ze Pan sporzadzi i przekaze Sadowi akt oskarzenia?

To tak samo zasadne pytanie, jak to, skad Pan wiedzial w dniu 3 marca 2014 r., ze sporzadzi akt oskarzenia przeciwko mnie, tj. ze przekaze sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi.

Zastanawiam sie Panie Furdzik, czy Pan jest … prorokiem, czy tylko stronniczym prokuratorem, ktory z gory, tj. jeszcze przed przesluchaniem podejrzanego wie, jaka podejmie decyzje w sprawie, ktora rozpoznaje, tj. ze sporzadzi przeciwko podejrzanemu i skieruje do Sadu akt oskarzenia.

 

Wnosze, jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

C’est au demandeur de l’AMM de demander vente priligy france a beneficier kamagra super active de ces dispositions derogatoires.
Trouver une maison vide et silencieuse au retour de propecia commander son achat securise de cialis soft travail.
Par la suite votre vie levitra soft tabs sexuelle viagra 100mg prix ne devrait pas etre modifiee.

Le niveau bas de serotonine est l’une des kamagra on line causes physiques principales acheter priligy qui mene a l’ejaculation precoce.
Apres cette date, elles devront etre accompagnees d’une « confirmation ecrite » de la part des autorites competentes du pays d’exportation confirmant notamment le respect des BPF, sauf viagra prix 25mg viagra generique pas cher si elles proviennent d’un pays dont le systeme est reconnu par l’Union europeenne. Seconde difference, son prix nettement plus faible que les autres: De meme l’acetyl-L-carnitine a ete teste sans effet [19]. Le Priligy generique (dapoxetine) est un medicament oral utilise pour le traitement de l’ejaculation precoce. ces emissions ne achat viagra en ligne acheter levitra en suisse vont-elles pas trop loin, et ne sont-elles pas toxiques ? Cette obligation avait entraine d’importants retards dans la creation de nouveaux groupes generiques. On pense meme assister a une veritable liberation. Nous ne le connaissons peut-etre pas, a la limite nous ne savons meme pas son nom, et nous nous en fichons.
Les signes presentes par le patient et son age vous conduisent a pratiquer un examen cardiovasculaire acheter cialis rapidement complet et a lui prescrire une epreuve acheter viagra 50 milligrams d’effort ainsi qu’une radiographie pleuropulmonaire.
Ils ont remis leur rapport au Premier ministre David Cameron jeudi vente de kamagra en belgique acheter viagra detail 20 decembre.
Si, en plus de ce fort attachement, on augmentait le niveau kamagra commander de motivation, on acheter kamagra livraison 24h aurait plus de chances de maintenir le nombre de salaries heureux au travail, voire de l’augmenter.
Nei disturbi psicogeni acquistare o cialis uso di “Viagra” prezzo di cialis e opportuno combinare con l’aiuto della psicoterapia.
Il metodo dell’ipnosi psicologica, che ha comprare cialis acquisto cialis generico dimostrato l’efficacia di mentire solo viagra en una farmacia nei 20-30% dei casi.
L’effetto non comprar viagra internet farmacia dove acquistare viagra on line e affatto alterato dall’alcool o il cibo.
Comprare Viagra Originale e diventato facile e comprare viagra conveniente, grazie alla nostra dove comprare cialis a milano farmacia, che garantisce in un breve periodo di tempo e in modo anonimo, consegnare i prodotti a casa vostra.
Per quanto si tratti di un disturbo estremamente comune che colpisce almeno una volta nella vita il 70% delle donne, il 28% delle adolescenti e il 25% delle italiane in gravidanza, solo costo propecia il 10% delle intervistate dalla SIGO vendita viagra a san marino e a conoscenza del fatto che la causa sia un fungo.
L’Avanafil, gia in produzione acquisto viagra con mastercard ma non ancora commercializzato alle nostre latitudini, e sempre un PDE5i selettivo e potenzialmente dove acquistare viagra online a rapida azione con un tempo di azione di 35 minuti ed un’emivita di 60-90 minuti.
Quest’ultimo tipo di spirale viene utilizzato anche comprare kamagra generico a scopo terapeutico, oltre che anticoncezionale, perche riduce in modo significativo la quantita del flusso mestruale e puo quindi venire impiegata kamagra generico nelle donne con problemi dovuti ad un flusso mestruale troppo abbondante. Tra i essai che e possibile che vengano richiesti Ricordiamo: Gradito Gabriele, chicago ringrazio for each la sua postal mail il quale michigan fornisce los angeles mezzo che care una giudizio a new una quesito gna mi kamagra vendita line viene fermata ogni volta piu fitto. Inoltre, questo prodotto e in grado di acquistare kamagra aumentare la seconda lunghezza dell’erezione, ricevuta dopo la prima eiaculazione tramite l’azione del farmaco. Nell’Abruzzese-pensiero la buona politica ha il dovere di prendere spunto dalle esperienze positive degli altri enti non perdendo, tuttavia, di vista le necessita e le peculiarita del territorio che si e demandati ad amministrare. Talvolta pero il esso che si accerta kamagra generico acquisto con i cromosomi non corrisponde a quello fisico, come nel caso della sindrome di Morris, dove una persona e geneticamente maschio, ma non lo e nel corpo ne nella mente. Entrambi Cialis e Levitra si inibisce l’enzima chiamato PDE-5, al fine di rilassarsi muscoli intorno alla zona del pene. Quando la persona presenta al Tribunale di residenza domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, secondo la legge 164/82, il giudice istruttore puo disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato (art.
E per questa ragione che cialis vendita on line Love 36 e diventato uno dei migliori prodotti d’aumento acquistare cialis generico in italia mammario oggi.
L’eiaculazione precoce in alcuni casi puo rendere difficile o impossibile viagra vendita online italia la fecondazione per le comprare viagra line italia viagra farmacia online coppie che stanno cercando di concepire un figlio.
La comodita di essere in grado di pagare in contanti alla consegna viagra e e anche offerto di testimoniare che il servizio di questa clinica online acquisto propecia on line senza sorprese i nostri clienti ricevano solo i farmaci originali esattamente cialis senza ricetta milano come vendita cialis online si desidera.
Il y a un naturel pillules de volume de sperme ou acheter du viagra pour femme qui peut etre une grande meilleur site pour achat viagra aide et viagra original achat l’addition pour augmenter votre fertilite.
L’impotenza fisiologica costo kamagra in farmacia comprar viagra internet farmacia e dovuta alle propecia prezzo farmacia malattie tipo:
Elle peut acheter viagra veritable ainsi affecter les mains et les pieds de la commander du kamagra cialis pour homme diabetique.
Siamo dell’opinione che un un buon viagra generico acquisto online servizio clienti e offerte interessanti siano il miglior modo per cialis generico farmacia italia accoglierti nel nostro sito e vendita kamagra italia farti diventare un cliente abituale.
Les hommes ages vente viagra pfizer doivent commencer par une viagra par internet dose minimale – 25 acheter vrai viagra ligne mg.
Questo tipo di disturbo si manifesta attraverso un persistente o ricorrente cialis italia ritardo, o assenza, dell’orgasmo in prezzo cialis da 10 mg seguito ad una fase normale di viagra cialis senza ricetta eccitazione sessuale (apa, 2001).
Les arteres, les muscles et autres tissus achat cialis sur le net endommages, sans doute peut acheter viagra internet en cas prix du viagra sur internet de maladie, sont la raison la plus frequente a l’origine de l’impuissance.
L’informatore statunitense e stato bloccato levitra 10 mg nell’aeroporto internazionale sheremetevo di mosca, da quando e arrivato da hong kong il 23 giugno, mentre dove acquistare cialis online si recava in ecuador, poiche il governo degli stati uniti ha annullato il suo cialis costo 5 mg passaporto.
De nouvelles methodes d’education mises en ?uvre en acheter viagra en ligne avis famille n’ont cependant viagra en pharmacie donne prix cialis montpellier aucun resultat.
La sessualita e un mix di kamagra in italia elementi che va dalla viagra sin receta en farmacias prevenzione alla complicita al dialogo di coppia all’affrontare in viagra senza ricetta maniera consapevole le proprie defiance.
Sachez que cette therapie ne garantit pas de peux-t on acheter du viagra sans ordonnance securite acheter du viagra moins cher contre l’infection vih ou d’autres maladies sexuellement transmissibles.
« nous avons ete en mesure de determiner avec une precision de 90% viagra super active livraison rapide prix viagra en france quels avaient ete les patients decedes pendant cette periode », explique eisenberg.
Questo dimostra si puo comprare viagra svizzera che non bisogna avere ‘paura’ dei rapporti occasionali, affermano i vendita di viagra online ricercatori.
I risultati sono costo del viagra slovenia stati viagra generico sicuro raccolti da esperti della university hospital di singapore e sono registrati nel journal of sexual medicine.