07.03.2014 – Wniosek Z. Kękusia o wyłączenie Prokuratora Dariusza Furdzika

Krakow, dnia 7 marca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Prokurator

Dariusz Furdzik

Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt: 4 Ds/256/13

 

Do wiadomosci:

 1. Pan sierz. Pawel Drozdz, Komenda Miejska Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. 4 Ds. 256/13

 2. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 11. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 12. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 13. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13

 14. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy; Pracownicy w.w. instytucji

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 16. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 22. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 25. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 26. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 28. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 29. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 30. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 31. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 32. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 33. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 34. Pan Pawel Woldan, Redaktor Naczelny, „Angora”, ul. Piotrkowska 94, 90-103 Lodz

 35. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 47 K.p.k. i art. 41 K.p.k. – o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.

 2. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Andrzej Seremet: „Jestem za tym, by prokuratorzy i sedziowie zarabiali wysmienicie.

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 47 § 1 Kodeksu postepowania karnego:
  „Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje sie odpowiednio do prokuratora, innych osob prowadzacych postepowanie przygotowawcze oraz innych oskarzycieli publicznych.”

 2. Artykul 41 Kodeksu postepowania karnego:
  „Sedzia ulega wylaczeniu, jezeli istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do jego bezstronnosci w danej sprawie.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Prokurator Dariusz Furdzik rozpoznaje sprawe przeciwko mnie jako podejrzanemu o popelnienie przestepstw:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla,

 2. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll.

 

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydal postanowienie o tresci – Zalacznik 1: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powolaniu bieglych

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowil:

 1. Powolac bieglych lekarzy psychiatrow dr med. Andrzeja Wsolka i lek. med. Kinge Zola w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzajacej czy w chwili popelnienia zarzuconego mu czynu:

  1. mial zachowana zdolnosc rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, a jezeli nie to z jakiego powodu?

  2. jezeli zdolnosci te byly ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?

  3. w razie stwierdzenia zniesionej, badz ograniczonej w stopniu znacznym poczytalnosci podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolnosci grozi powaznym niebezpieczenstwem dla porzadku prawnego?

  4. czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udzial w postepowaniu karnym?

 2. Przekazac bieglym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.

 3. Zakreslic termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W zwiazku z trescia z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 ki.p.k. uprzedza sie, ze za wydanie niezgodnej z prawda opinii grozi odpowiedzialnosc karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolnosci do lat 3).

UZASADNIENIE W toku prowadzonego postepowania przeciwko Zbigniewoi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okolicznosci skutkujace poddaniu go badaniom sadowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik

Podejrzanemu i jego obroncy oraz pokrzywdzonemu i jego pelnomocnikowi przysluguje prawo do wziecia udzialu w przesluchaniu bieglych oraz zapoznaniu sie z opinia zlozona na pismie. Podejrzanego pozbawionego wolnosci nie sprowadza sie, jesli zachodza przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.

Zarzadzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc odpis postanowienia: – podejrzanemu,

obroncy – po ustanowieniu przez Sad Prokurator Dariusz Furdzik”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych – Zalacznik 1

 

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydal takze postanowienie o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu w dniu 6 marca 2014 r. do – Zalacznik 2:

 1. Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, celem przeprowadzenia czynnosci przesluchania mnie jako podejrzanego w sprawie o popelnienie przestepstw:

  1. znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla,

  2. znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ adw. Wieslawy Zoll

 2. Gabinetu Psychoterapii Poradni przy ul. Olszanskiej 5 w Krakowie, celem poddania mnie badaniu psychiatrycznemu w zwiazku ze sprawa, jak wyzej.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Zalacznik 2

 

W zwiazku z postanowieniem jak wyzej, w dniu 6 marca 2014 r. Policja zatrzymala mnie o godz. 06:20 w mieszkaniu mej matki i doprowadzono mnie do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, gdzie zostalem przesluchany przez sierz. Pawla Drozdza.

 

Wskazac nalezy, ze w towarzyszacym postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych i stanowiacym jego integralna czesc Zarzadzeniu prokurator Dariusz Furdzik podal: – Zalacznik 1: „Zarzadzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc odpis postanowienia: – podejrzanemu,

obroncy – po ustanowieniu przez Sad Prokurator Dariusz Furdzik”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych – Zalacznik 1

 

W dniu 3 marca 2014 r., gdy wydal zarzadzenie – Zalacznik 1: „Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc odpis postanowienia: (…) – obroncy – po ustanowieniu przez Sad”prokurator Dariusz Furdzik nie znal moich zeznan, bo sierz. Pawel Drozdz przesluchiwal mnie dopiero trzy dni pozniej, w dniu 6 marca 2014 r.

Prokurator Dariusz Furdzik jeszcze przed zlozeniem przeze mnie, jako podejrzanego, zeznan zalozyl, ze sporzadzi akt oskarzenia przeciwko mnie i przekaze go Sadowi.

Trudno o lepszy dowod stronniczosci prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze przeciwko podejrzanemu.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie, tj. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

Les prix du kamagra 25 mg vieilles gens prix du viagra 25 peuvent etre plus sensibles aux effets secondaires.
Faites comme comparatif viagra en ligne si vous aviez besoin cialis prix boite d’uriner et contractez vos muscles pour vous retenir.
Cette enquete visait a identifier s’il existe des pratiques anti-concurrentielles qui freinent l’innovation therapeutique et retardent l’acces des medicaments kamagras en ligne generiques au viagra prix 25mg marche.

S’endormant difficilement, ces etudiants se propecia pharmacie reveillent parfois en pleine propecia generique prix nuit, se sentant obliges de repondre a un texto.
Viagra se comercializa en comprimidos de 25mg, 50mg y 100 mg. Si le pharmacien propose un generique a la place du medicament original prescrit par le medecin, 60% des Francais acceptent de le prendre volontiers. Les medicaments Viagra et Viagra generique sont bases sur Sildenafil, un medicament d’une viagra pfizer achat achat viagra sans ordonnance pharmacie classe de medicaments specifiques d’ inhibiteurs PDE-5. Cette faible lubrification chez la femme rendra la penetration douloureuse et souvent meme difficile. Dans ce dernier cas, impuissance ou ejaculation precoce sont relies a des etats de regression affective et a des complexes de castration que l’on remarque quelquefois chez des personnes depressives ou anxieuses. Dans l’erotisme, l’imagination ne connait pas de limites. Attendez que le soleil soit couche, que les baigneurs soient sortis du perimetre et que seul le bruit des vagues vienne bercer vos douces oreilles enlacees dans des serviettes. Ce stress prix du viagra achat cialis andorre oxydatif a un effet deletere sur la membrane des spermatozoides et la reaction acrosomale [24–28].
Certains condoms contiennent meme un gel concu pour achat viagra generic retarder viagra pfizer prix france l’ejaculation.
D’autres, coinces par un gros endettement, accepteront de vendre leurs corps au lieu de recevoir une raclee pour couvrir leurs dettes.
L’autre se acheter kamagra en france sentira embrouille et ambivalent devant ses choix – son partenaire, son amant et les nombreuses possibilites sexuelles kamagra acheter et relationnelles qu’offre l’Internet.
La coppia sadismo-masochismo e considerata da Freud come una delle grandi polarita che caratterizzano la vita sessuale, reperibile nelle coppie vendita cialis attivita-passivita, maschile-femminile, comprare cialis palermo fallico-castrato.
Negli uomini che hanno piu di 50 anni d’eta, che praticano l’anonismo soffrono del levitra 20 mg precio generico vendita viagra e cialis cancro alla prostata molto di meno.
Questo significa che gli effetti collaterale, associati con i farmaci anti-depressivi, non dove comprare cialis naturale vi acquistare cialis su internet riguardano.
Una volta effettuato il controllo medico, Viagra originale viagra in farmacia sara spedito all’indirizzo richiesto senza cialis generico in farmacia in italia perdite di tempo.
Se gia e abbastanza comprar propecia en farmacia difficile trovarlo non cialis soft generico 20 mg pensiate che stimolarlo sia una cosa facile.
Siamo presenti sul mercato italiano da piu di viagra on line vendita cinque viagra generico prezzo anni.
Ai 20 anni, la disfunzione acquistare levitra erettile dell’uomo arriva al acquistare levitra senza ricetta suo punto massimo e dopo di cio diminuisce con il tempo. E sicuramente un metodo semplice, costo levitra da 20 mg alla portata di tutti che pero puo risultare sgradito e frustrante sia per l’uomo che per la donna perche interrompe bruscamente il rapporto, interferendo con il piacere e l’intensita dell’orgasmo. Sta a noi scoprire tutti questi semi, per sostenerli, curarli e farli crescere nel modo giusto. Carnes, noto studioso di tale disturbo, autore di numerose pubblicazioni e direttore del Sexual Disorder Service all’Istituto Meadows in Arizona (USA). Oltre di 65.000 uomini senza malattia di levitra generico acquisto cuore all’inizio dello studio ed oltre di 29.000 uomini con malattia cardiovascolare sono stati coinvolti nelle indagini. avere un rapporto in macchina regala l’illusione di fare un salto nel tempo, tornare giovani e levitra 20 mg prezzo forse piu innamorati; oppure di essere travolti da una passione che non lascia il tempo di arrivare in camera da letto. Nonostante il grande volume di siti che vendono la Cialis Tadalafil non tutti possono assicurare la qualita del prodotto a disposizione. Se ha dubbi deve consultare il medico o il farmacista.
Dura piu a lungo, aiutando gli uomini ad ottenere le erezioni per comprar cialis farmacia espana 24 ore contro la durata di quattro ore che fornisce sito affidabile dove comprare cialis Viagra.
La maggior parte di queste ragioni sono costo levitra in farmacia ovvie e portano ai problemi comprare viagra senza ricetta italia acquistare cialis generico europa di ogni genere.
A questo proposito si puo dire che esiste cialis generico costo mexico una casistica nello schema acquisto cialis farmacia italiana dell’impotenza, che differisce da uomo a acquisto propecia senza ricetta uomo:
L’idee que vente viagra feminin la generisk viagra online dysfonction acheter viagra en france erectile est inevitable avec l’age n’est pas tout a fait correcte.
Solitamente la donna puo avvertire dolori simili a viagra generico miglior prezzo viagra prezzo in farmacia quelli cialis farmacia mestruali, anche se piu forti, prima e durante l’aborto.
A viagra pour femme prix savoir plus, n’he sitez levitra pas cher france pas a acheter du viagra en france contacter notre service-client.
Cialis once a cialis farmacia venta day e un farmaco dedicato a tutti coloro che precio cialis 20 mg farmacias hanno superato comprare viagra online e sicuro la maggiore eta e che soffrono di problematiche legate all’impotenza in modo persistente.
Problemes chroniques de kamagra vente en ligne viagra en pharmacie en france sante ou prix du viagra pfizer en pharmacie problemes psychologiques.
Tant’e che l’italia e ancora tra dove acquistare viagra in italia i paesi europei con farmacia on line cialis vardenafil 20mg il piu basso tasso di utilizzo del farmaco anticoncezionale:
Il appartient acheter cialis lyon vente viagra lyon prix viagra france a la famille des antidepresseurs.
Ho rastrellato il nicaragua acquistare cialis generico in farmacia viagra generico vendita online per la banca internazionale brown brothers, nel acquistare cialis on line 1902-1912.
Actuellement, cialis pas cher il ya 5 groupes de traitement generique tadalafil de la dysfonction erectile:
Levitra puo cialis si acquista in farmacia esaggerare dove comprare levitra online l’effetto dell’abbassamento della presione sanguigna causato per medicinali viagra generico alfa-bloccanti (terazosin o hytrin).
De plus, cela n’apportera ni une science indispensable supplementaire ni une recompense plus grande, ni meme un changement dans le comportement sexuel viagra prix en pharmacie entre conjoints, si ce n’est, au contraire, quel est le prix du viagra en pharmacie une perte de temps et d’efforts, voire une frustration, dans le recherche de ce fameux point g, dont l’existence n’est meme pas prouvee.
Plus nous en apprivoisons, plus viagra ou cialis pas cher nous pouvons nous adapter a ordonnance pour acheter viagra notre situation, explorer diverses sensations et grandir dans notre sexualite.
E noto che l’impotenza sessuale e un dove comprare il viagra problema che si verifica in piu della meta dei soggetti acquistare viagra in svizzera maschili affetti da questa patologia; circa la meta di questi riferiscono il problema nel giro di un decennio dall’insorgenza del diabete.
Cio che impedisce alle persone di orientamento comprare viagra generico on line piu tradizionale sessuale venta de viagra en chile sin receta tollera le minoranze sessuali?