10.03.2014 – Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika

Krakow, dnia 10 marca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

Wydzial II Karny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Krakow

 

za posrednictwem:

 

Prokurator

Dariusz Furdzik

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod: 4 Ds. 256/13

 

Do wiadomosci:

 1. Pan sierz. Pawel Drozdz, Komenda Miejska Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. 4 Ds. 256/13

 2. Prokurator Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 12. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 13. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13

 15. Funkcjonariusze Policji Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy; Pracownicy w.w. instytucji

 16. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 22. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 26. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 32. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 33. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 34. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 35. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zazalenie na postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o przymusowym doprowadzeniu mnie przez Policje w dniu 6 marca 2014 r. do Gabinetu Psychoterapii w Poradni w Krakowie przy ul. Olszanskiej 5 celem poddania mnie – na podstawie postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. /Zalacznik 2/ o powolaniu bieglych – badaniom sadowo-psychiatrycznym – Zalacznik 1.

 2. Wniosek o zbadanie przez Sad zasady legalnosci postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o przymusowym doprowadzeniu mnie przez Policje w dniu 6 marca 2014 r. do Gabinetu Psychoterapii w Poradni w Krakowie przy ul. Olszanskiej 5 celem poddania mnie – na podstawie postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. /Zalacznik 2/ o powolaniu bieglych – badaniom sadowo-psychiatrycznym – Zalacznik 1.

 3. Zawiadomienie, ze prokurator Dariusz Furdzik nie doreczyl mi wezwania do stawiennictwa na badania sadowo-psychiatryczne przed wydaniem w dniu 3 marca 2014 r. postanowienia o przymusowym doprowadzeniu mnie – na podstawie postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. /Zalacznik 2/ o powolaniu bieglych – przez Policje w dniu 6 marca 2014 r. do Gabinetu Psychoterapii w Poradni w Krakowie przy ul. Olszanskiej 5 celem poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym – Zalacznik 1.

 4. Wniosek o doreczenie mi postanowienia Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny w Krakowie w niniejszym zgloszonej sprawie, przed podjeciem przez prokuratora Dariusza Furdzika dalszych czynnosci procesowych w sprawie do sygn. 4 Ds. 256/13.

 5. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym,

urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”
Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 246 Kodeksu postepowania karnego:
  㤠1. Zatrzymanemu przysluguje zazalenie do sadu. W zazaleniu zatrzymany moze sie domagac zbadania zasadnosci, legalnosci oraz prawidlowosci jego zatrzymania.
  § 2. Zazalenie przekazuje sie niezwlocznie sadowi rejonowemu miejsca zatrzymania lub prowadzenia postepowania, ktory rowniez niezwlocznie je rozpoznaje.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Prokurator Dariusz Furdzik prowadzi z oskarzenia publicznego postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie jako podejrzanemu o popelnienie przestepstw:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla

 2. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator D. Furdzik wydal postanowienie o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu – Zalacznik 1: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie po zapoznaniu sie z aktami dochodzenia 4 Ds. 256/13 w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. – na podstawie art. 247 § 1 k.p.k. art. 248 § 1 k.p.k., art. 220 k.p.k. zarzadzil:

 1. zatrzymanie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Zbigniewa Kekusia, PESEL /nr PESEL – ZKE/ s. /imiona rodzicow – ZKE/ ur. 2 maja 1958 r. w Krakowie zamieszkalego /adres – ZKE/ do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 celem przeprowadzenia czynnosci przesluchania podejrzanego Zbigniewa Kekusia a nastepnie doprowadzenie do Poradni przy ul. Olszanskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b celem przeprowadzenia z jego udzialem badania przez bieglych w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10.00,

 2. przeprowadzic w razie takiej koniecznosci przeszukanie pomieszczen w miejscu zamieszkania Zbigniewa Kekusia oraz innych miejsc w przypadku istnienia prawdopodobienstwa przebywania tam podejrzanego.

 3. wykonanie zarzadzenia powierzyc funkcjonariuszom Policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

 4. doreczenie zatrzymanemu odpisu niniejszego postanowienia podejrzanemu Zbigniewowi Kekusiowi.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod nadzoruje dochodzenie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Zgodnie z art. 247 § 1 Kodeksu postepowania karnego prokurator moze zarzadzic zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jezeli zachodzi uzasadnione obawa, ze nie stawi sie ona na wezwanie w celu przeprowadzenia czynnosci procesowej, w inny bezprawny sposob bedzie utrudniala przeprowadzenie tej czynnosci albo jezeli zachodzi potrzeba niezwlocznego zastosowania srodka zapobiegawczego.

Zbigniew Kekus kilkukrotnie nie stawil sie na wezwania kierowane do niego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury. Nie stawil sie w dniu 3 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwany za posrednictwem Policji), w dniu 21 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwanie odebral w dniu 19 lutego 2014 r.), w dniu 12 lutego 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod (wezwany za posrednictwem Policji), w dniu 3 marca 2014 r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod (wezwanie odebral w dniu 18 lutego 2014 r.). W zadnym z tych przypadkow podejrzany nie usprawiedliwil w wystarczajaco swego niestawiennictwa a przysylane przez niego pisma do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury daja dowod tego, iz utrudnia on prowadzenie postepowania w sprawie przeciwko niemu.

Z uwagi na koniecznosc zabezpieczenia toku postepowania przed dalszym ignorowaniem swoich obowiazkow przez podejrzanego – postanowiono jak w sentencji. Prokurator Dariusz Furdzik

Pouczenie. Na powyzsze postanowienie zatrzymanemu przysluguje zazalenie do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny w terminie 7 dni od daty zatrzymania. (art. 246 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 247 § 2 k.p.k.) Wniesienie zazalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.) Zazalenie wnosi sie za posrednictwem prokuratora, ktory wydal postanowienie.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Zalacznik 1

 

Prokurator Dariusz Furdzik wydal postanowienie w dniu 3 marca 2014 r. o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu w dniu 6 marca 2014 r. na badania psychiatryczne w zwiazku z drugim postanowieniem wydanym przez niego w dniu 3 marca 2014 r. tj. o powolaniu bieglych /Zalacznik 2/.

Prokurator Dariusz Furdzik wydal zatem w dniu 3 marca 2014 r. postanowienie o powolaniu bieglych w celu poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym /Zalacznik 3/ i natychmiast, tj. tego samego dnia, 3 marca 2014 r., nie wezwawszy mnie do stawiennictwa na badania, wydal postanowienie o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na badania /Zalacznik 2/.

 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych prokurator Dariusz Furdzik podal – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powolaniu bieglych

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowil:

 1. Powolac bieglych lekarzy psychiatrow dr med. Andrzeja Wsolka i lek. med. Kinge Zola w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzajacej czy w chwili popelnienia zarzuconego mu czynu:

  1. mial zachowana zdolnosc rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, a jezeli nie to z jakiego powodu?

  2. jezeli zdolnosci te byly ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?

  3. w razie stwierdzenia zniesionej, badz ograniczonej w stopniu znacznym poczytalnosci podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolnosci grozi powaznym niebezpieczenstwem dla porzadku prawnego?

  4. czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udzial w postepowaniu karnym?

 2. Przekazac bieglym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.

 3. Zakreslic termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W zwiazku z trescia z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 ki.p.k. uprzedza sie, ze za wydanie niezgodnej z prawda opinii grozi odpowiedzialnosc karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolnosci do lat 3).

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postepowania przeciwko Zbigniewoi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okolicznosci skutkujace poddaniu go badaniom sadowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik

Podejrzanemu i jego obroncy oraz pokrzywdzonemu i jego pelnomocnikowi przysluguje prawo do wziecia udzialu w przesluchaniu bieglych oraz zapoznaniu sie z opinia zlozona na pismie. Podejrzanego pozbawionego wolnosci nie sprowadza sie, jesli zachodza przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.

Zarzadzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc odpis postanowienia:

– podejrzanemu,

– obroncy – po ustanowieniu przez Sad

Prokurator Dariusz Furdzik
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych – Zalacznik 2

 

W dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 w mieszkaniu mojej matki zatrzymalo mnie trzech funkcjonariuszy Policji – Zalacznik 3:

Dowod: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Ldz. MWD-560/193/13, sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow

Srodmiescie Zachod 4 Ds. 256/13, Protokol zatrzymania osoby z dnia 6 marca 2014 r. – Zalacznik 3

 

Policjanci doprowadzili mnie do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie /ul. Siemiradzkiego 24/, gdzie zostalem przesluchany przez sierz. Pawla Drozdza.

Po przesluchaniu mnie funkcjonariusze Policji doprowadzili mnie do Gabinetu Psychoterapii Poradni przy ul. Olszanskiej 5 w Krakowie celem poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym.

Wskazac nalezy, ze:

 1. postanowienie o powolaniu bieglych /Zalacznik 2/ prokurator Dariusz Furdzik wydal w dniu 3 marca 2014 r.,

 2. postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych /Zalacznik 2/ sierz. Pawel Drozdz wreczyl mi, po zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r.,

 3. art. 247 § 1 K.p.k., na podstawie ktorego prokurator Dariusz Furdzik wydal w dniu 3 marca 2014 r. postanowienie o zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. i przymusowym doprowadzeniu do Gabinetu Psychoterapii Poradni przy ul. Olszanskiej 5 w Krakowie stanowi: „Prokurator moze zarzadzic zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jezeli zachodzi uzasadniona obawa, ze nie stawi sie ona na wezwanie w celu przeprowadzenia czynnosci procesowej, w inny bezprawny sposob bedzie utrudniala przeprowadzenie tej czynnosci albo jezeli zachodzi potrzeba niezwlocznego zastosowania srodka zapobiegawczego. W tym celu wolno zarzadzic przeszukanie. Przepisy art. 220-222 i 224 stosuje sie odpowiednio.”

 4. prokurator Dariusz Furdzik nie doreczyl mi wezwania na badania sadowo-psychiatryczne przed doprowadzeniem mnie, pod przymusem, w dniu 6 marca 2014 r. przez funkcjonariuszy Policji na podstawie jego postanowien z dnia:

  1. 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych /Zalacznik 2/,

  2. 3 marca 2014 r. o zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. i przymusowym doprowadzeniu /Zalacznik 1/,

do Gabinetu Psychoterapii Poradni przy ul. Olszanskiej 5 w Krakowie celem poddania mnie badaniom.

 

Z powodu – miedzy innymi – podanych wyzej przyczyn, doprowadzony w dniu 6 marca 2014 r. ok. godz. 09:00 przez funkcjonariuszy Policji do Gabinetu Psychoterapii Poradni przy ul. Olszanskiej 5 w Krakowie, nie wyrazilem zgody na poddanie mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym.

xxx

 

Na podstawie przedstawionych wyzej faktow, poswiadczonych dowodami, dokumentami sporzadzonymi przez prokuratora Dariusza Furdzika i Policje, tj.:

 1. postanowieniem prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych – Zalacznik 2,

 2. postanowieniem prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu w dniu 6 marca 2014 r. do Gabinetu Psychoterapii Poradni przy ul. Olszanskiej 5 celem poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym – Zalacznik 1,

 3. sporzadzonym w dniu 6 marca 2014 r. przez sierz. Pawla Drozdza protokolem zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Gabinetu Psychoterapii Poradni przy ul. Olszanskiej 5 celem poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym – Zalacznik 3,

uwazam, ze postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o zatrzymaniu mnie przez Policje i przymusowym doprowadzeniu w dniu 6 marca 2014 r. do Gabinetu Psychoterapii Poradni przy ul. Olszanskiej 5 celem poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym zostalo wydane z naruszeniem zasady legalnosci.

Jesli prokurator Dariusz Furdzik uznal, ze ujawnil okolicznosci skutkujace poddaniem mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym i z tego powodu wydal w dniu 3 marca 2014 r. postanowienie o powolaniu bieglych /Zalacznik 2/, to bylo jego ustawowym obowiazkiem sporzadzic i doreczyc mi wezwanie do stawiennictwa na badania.

Tymczasem prokurator Dariusz Furdzik tego samego dnia gdy wydal postanowienie o powolaniu bieglych /Zalacznik 2 – tj. 3 marca 2014 r. – wydal takze postanowienie o zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. i przymusowym doprowadzeniu do Gabinetu Psychoterapii Poradni przy ul. Olszanskiej 5 w Krakowie /Zalacznik 1/ na badania sadowo-psychiatryczne.

 

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie, tj. o zbadanie przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Wydzial II Karny zasady legalnosci postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o przymusowym doprowadzeniu mnie przez Policje w dniu 6 marca 2014 r. do Gabinetu Psychoterapii w Poradni w Krakowie przy ul. Olszanskiej 5 celem poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym /Zalacznik 1/, bez uprzedniego doreczenia mi wezwania do stawiennictwa na badania.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych

 3. Komenda Miejska Policji w Krakowie, Ldz. MWD-560/193/13, sygn., akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod 4 Ds. 256/13, Protokol zatrzymania osoby z dnia 6 marca 2014 r.

 

En achat levitra generique prix viagra espagne outre, la pratique des marges arriere, versees desorm ais par les fabricants sous forme de prestations commerciales, perdure.
Il suffit de feuilleter les pages mode pour decouvrir des jeunes filles dont l’IMC viagra achat securise ne depasse pas 12 ou 13…Cerise sur achat de cialis en suisse le gateau, on vous apprend COMMENT PARAITRE riche alors que vous ne gagnez QUE 10 000 euros par mois…
Si ca duree acheter kamagra oral jelly d’efficacite acheter kamagra pas cher paris n’est pas assez longue comparer a celle de ses homologue de la meme categorie, il a tout de meme cette avantage que son usage est tres doux.

Tout ce cialis pharmacie que j’ai appris, je l’ai appris par ce que acheter du cialis en suisse j’aime.
Parmi les jeux sexuels les plus populaires en couple, le jeu de role est souvent le plus apprecie, acheter priligy pharmacie achat de viagra moins cher autant chez propecia generique en france generique viagra soft l’homme que chez la femme. Et en cas de fatigue, on peut aussi employer les doigts ou un jouet erotique», indique-t-elle. En fait, l’homme peut inconsciemment associer l’acte sexuel a la violence ou a la vulgarite. A l’apogee, Mime, qui ne parvient pas a forger une epee assez solide, se desespere de cette douleur interminable. On observe frequemment que l’amour est le seul moteur essentiel capable de tordre le cou aux mauvaises habitudes alimentaires. cicatrices, problemes de sensibilite et les morceaux gras et accumulation ou ce n’est pas cense etre accumules. Certaines definitions reposent sur des criteres biopsiques, d’autres sur l’analyse de la piece de prostatectomie totale. Chaque prescription sera adaptee par le medecin aux troubles du patient.
Un cancer de la prostate peut acheter kamagra pas cher paris survenir a distance comparatif viagra en ligne sur la prostate restante, sans que cela n’ait de lien avec l’intervention.
Cette quete viagra prix quebec de la acheter viagra pharmacie sexualite est au service d’un autre projet.
Une harmonisation des pratiques semble indispensable.
E ‘ancora comprare kamagra online considerato come un soggetto che non possono o non devono essere discusso in pubblico in acquistare kamagra farmacia conformita con essa.
Oggi infatti e forse diventata un’abitudine come acquistare viagra o cialis comune comprare viagra, anche nel nostro Paese (inserendo in un motore di ricerca comprare kamagra generico le parole chiave ‘viagra Italy ‘, vi renderete conto di quanto il problema della disfunzione erettile incida in Italia).
In Italia Kamagra si vende solo acquistare cialis su internet con la ricetta, la quale e possibile ottenere solo passando il dove comprare viagra cialis controllo medico.
Il Diabete puo provocare i problemi di disfunzione erettile, e gli uomini che soffrono da questa malattia sono quattro volte piu suscettibili degli altri acquistare viagra via internet cialis farmacia on line uomini di avere problemi di questo genere.
Tra i prodotti abbiamo l’ananas, levitra generico acquistare viagra originale il kiwi e il melono che rendono l’odore dello sperma piu leggero.
Viagra e un farmaco assolutamente sicuro destiano a cialis a basso prezzo acquistare propecia generico trattare la disfunzione erettile maschile.
6) Una stimolazione continua del clitoride puo priligy acquisto a volte diventare fastidiosa Questo avviene perche si tratta di una zona molto sensibile. Con altre parole, sotto l’effetto del medicamento per il miglioramento, durante l’eccitazione sessuale dilatare i vasi sanguigni nel pene. E spesso chiamato Super Viagra, perche agisce piu rapidamente ed ha priligy generico on line un effetto piu duraturo. Di fronte a vendita priligy line questa patologia gli uomini hanno due possibilita: Anzi, la sessualita matura, che sottolinea l’importanza dei preliminari, si arricchisce con l’intesa reciproca e permette ai partner di avvicinarsi ancora di acquistare priligy piu. Il professionista del Viagra non dovrebbe anche essere usato con la droga nitrato-nitrate-based. Dal punto di vista della sicurezza, masochismo non provoca gravi danni, in relazione al sadismo. La maggior parte dei medici ritengono che sia priligy prezzo necessario per svezzare i bambini da masturbarsi.
Secondo uno studio statunitense kamagra prezzo farmacia questa situazione si verifica sia per le stimolazioni a kamagra in italia livello psicologico che muscolare.
Provate, infatti, oltre alle gia citate fragole, l’avocado, i aquisto levitra frutti della passione; molto afrodisiaci anche i fichi e acquisto viagra milano le vendita cialis online mandorle.
Rinforzando comprar levitra en farmacia i muscoli kamagra in italia del pavimento pelvico e possibile ritardare l’eiaculazione in chi e propecia costo ‘troppo veloce’.
– radiotherapie/rayons x site serieux achat viagra viagra vente achat viagra pharmacie (traitement du cancer) :
Analizzando cervelli di transessuali con la risonanza magnetica e stato osservato che queste persone presentano strutture piu simili acquistare viagra via internet vendita propecia a quelle del viagra farmacia online genere psicologico rispetto a quelle del sesso fisico.
Cialis est un medicament securitaire qui a recu l`approbation de l`afssaps (agence francaise de securite cialis en france sanitaire de produit de sante), cialis generique en ligne agence qui propecia sans ordonnance controle la fiabilite de toute sorte de produits et de medicaments.
La dove posso acquistare cialis online ricerca consisteva acquisto priligy senza ricetta in 95.038 uomini di 45 anni o piu.
« l’autorite parentale est un ensemble de droits et cialis acheter en pharmacie de devoirs prix du viagra en france ayant levitra acheter en ligne pour finalite l’interet de l’enfant.
Se diventi viagra sin receta en farmacias insolitamente stanco durante il rapporto viagra generico dove comprare sessuale potrebbe essere a causa acquistare priligy farmacia di disfunzioni sessuali.
Ils plus cialis generique montreal vente cialis internet acheter cialis en ligne quebec approchent pour des hommes souffrant de troubles de l’erection legers.
Sul piano vascolare, il farmaco farmacias online kamagra aumenta cialis senza la ricetta comprare cialis online in italia l’afflusso di sangue al pene, migliorando sia la rigidita, sia la durata dell’erezione.
Gli uomini tra i 40 ei prix cialis en pharmacie 60 anni altre cialis jelly persone sono alti, commander viagra generique piu problemi alla prostata sono numerosi.
La sigaretta di dove comprare il cialis a milano tabacco, grazie all’alto contenuto in nicotina, l’alcaloide piu famoso della pianta proveniente dal acquisto viagra cialis centro america, e in grado di interagire in maniera piuttosto complessa con il recettore cerebrale delle sensazioni di piacere, dando cialis prezzo un immediata (ma apparente) sensazione di sollievo e tranquillita.
En plus de retenir la achat viagra en ligne france partenaire, ou se procurer du viagra le cunnilingus ainsi que l’orgasme qu’il provoque causent ce qu’on appelle la retention de sperme.
Il acheter du viagra en france sans ordonnance peut susciter viagra prix au maroc seul son erection en se mettant dans un etat emotionnel d’excitation, par exemple avec des pensees erotiques.
Il tadalafil e in grado di bloccare questo enzima dove posso acquistare cialis online e ripristinare, dopo aver avuto una stimolazione, il corretto corso delle reazioni dove comprare cialis generico line nel corpo maschile ovvero l’erezione.
Il termine hay cialis generico en farmacias impotenza comprende una enorme varieta di alterazioni cialis lo trovo in farmacia dell’erezione, che vanno dall’eiaculazione all’orientamento e alla preferenza sessuale.