12.03.2014 – Skarga Zbigniewa Kękusia na przewlekłość postępowania prowadzonego przez sędzię Beatę Stój

Krakow, dnia 12 marca 2014 r.

Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny

za posrednictwem

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 /

 

Skarzacy: Zbigniew Kekus

 

Dotyczy: Skarga na przewleklosc postepowania przed Sadem Rejonowym w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Wnosze o:

 1. Stwierdzenie przewleklosci postepowania w sprawie sygn. II K 407/13

 2. Zasadzenie od Skarbu Panstwa na moja rzecz kwoty 20.000,00 /slownie: dwadziescia tysiecy/ zl.

 3. Zasadzenie od Skarbu Panstwa – Sad Rejonowy w Debicy kosztow tego postepowania.

 4. Zwolnienie mnie od oplaty od niniejszej skargi.

 5. Doreczenie mi zawiadomienia o posiedzeniu Sadu w niniejszym zgloszonej sprawie

 6. Zorganizowanie posiedzenia w sprawie niniejszej skargi nie wczesniej niz o godz. 12:00.

 

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 2. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 10. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 11. Pan Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 13. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 14. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 15. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 16. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 17. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 18. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 19. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 20. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 23. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 24. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 25. Pan Bartlomiej Sienkiewicz, Minister Spraw Wewnetrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 26. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 27. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 28. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 31. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 32. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 33. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.aferyprawa.eu, www.neon24.pl, www.3obieg.pl

 

 

Uzasadnienie

 

Sedzia Beata Stoj powoduje w dacie zlozenia niniejszej skargi przewleklosc postepowania w sprawie do sygn. II K 470/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ przez jej – wylaczonej z mocy prawa – uczestnictwo w sprawie.

Sedzia Beata Stoj jest od dnia 27 sierpnia 2014 r. wylaczona z mocy prawa okreslonego w art. 40 § 1 K.p.k.

 

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj orzeczenie, tj. postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie, ktorym postanowila – Zalacznik 1: „Sygn. akt II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant /imie i nazwisko – ZKE/ w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne postanawia: I. na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o to, ze: /opis czynow I – XVI aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ – ZKE/ (…) II. na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie o to, ze (…) /opis czynow XVII i XVIII aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ – ZKE/. Uzasadnienie

(…) POUCZENIE dot. punktu I postanowienia: Na powyzsze postanowienie przysluguje zazalenie do Sadu Okregowego w Rzeszowie za posrednictwem Sadu Rejonowego w Debicy w terminie 7 dni od daty doreczenia

POUCZENIE: dot. punktu II postanowienia: Na powyzsze postanowienie zazalenie nie przysluguje”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

 

Zaskarzylem orzeczenie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2014 r.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal postanowienie w przedmiocie uchylenia orzeczenia, tj. postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2: „Sad Okregowy w Rzeszowie II Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Marcin Swierk Sedziowie: SSO Piotr Popek SSR del. do SO Anna Romanska /spraw./ Protokolant: st. sekretarz sadowy /imie i nazwisko – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. zazalenia oskarzonego Zbigniewa Kekusia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r. sygn. akt II K 854/10 w przedmiocie umorzenia postepowania na podstawie art. 437 § 2 kpk postanawia uchylic zaskarzone postanowienie w pkt I i sprawe przekazac Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Powyzej wskazanym postanowieniem w pkt. I Sad Rejonowy w Debicy umorzyl postepowanie o 16 czynow zarzucanych oskarzonemu w pkt. od I do XVI. W tym samym postanowieniu w pkt. II Sad Rejonowy wylaczyl do odrebnego rozpoznania sprawe o czyny zarzucane pkt. XVII i XVIII aktu oskarzenia. Zazalenie na postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania o czyny zarzucane w pkt. I-XVI aktu oskarzenia wniosl oskarzony.

(…) Oskarzony wniosl o przekazanie sprawy sygn. akt II K 854/10 Sadowi Rejonowemu Debicy w zakresie czynow I-XVI do ponownego rozpoznania.

Sad Okregowy mial na uwadze co nastepuje:

Zazalenie oskarzonego jest zasadne o tyle, o ile skutkuje koniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia i przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania kwestii umorzenia postepowania z powodu przedawnienia karalnosci poszczegolnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynow.

Jak wynika z akt sprawy kwestia ta istotnie powinna ulec zbadaniu.”
Dowod
: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27

sierpnia 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/ – Zalacznik 2

 

Prawo okreslone w art. 93 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Jezeli ustawa nie wymaga wydania wyroku, sad wydaje postanowienie.

Prawo okreslone w art. 40 § 1 K.p.k. stanowi: „Sedzia jest z mocy prawa wylaczony od udzialu w sprawie, jezeli: (…) 7) bral udzial w wydaniu orzeczenia, ktore zostalo uchylone.

 

Sedzia Beata Stoj wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. orzeczenie, tj. postanowienie /Zalacznik 1/, ktore zostalo uchylone przez Sad Okregowy w Rzeszowie orzeczeniem, tj. postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2014 r. /Zalacznik 2/.

W sprawie do sygn. akt II K 407/13 zachodzi zatem przeslanka opisana w art. 40 § 1 K.p.k.

Od dnia 27 sierpnia 2013 r. sedzia Beata Stoj jest – na podstawie prawa okreslonego w art. 40 § 1 K.p.k. – wylaczona z mocy prawa.

Tymczasem sedzia Beata Stoj po dniu 27 sierpnia 2013 r. w dalszym ciagu rozpoznaje sprawe do sygn. II K 407/13, kieruje do mnie korespondencje, a w dniu 24 stycznia 2014 r. wydala kolejne postanowienie.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

Niniejsza skarge skladam w dwoch egzemplarzach.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/

 

L’economie du generique acheter du vrai viagra fait vivre une pharmacie sur deux, par acheter du priligy ces remises, reconnait Frederic Abecassis.
Therapie par ondes de choc extracorporelles En 2009, kamagra pas chere Zimmerman cialis pas cher marseille et al.
Dans les deux cas, cerveau et clitoris ou cerveau et penis kamagra vente ne peuvent se trouver levitra pas cher paris penser separemment.

Est-ce que ca signifie forcement qu’on viagra pas cher france est avec cette prix viagra 100mg pharmacie personne ?
La prise de ce type de comprime est reserve aux hommes qui ont auparavant pris du 50 mg et qui n’ont constate aucun effet secondaire ou indesirable et qui sont en bonne sante. Dans tout les autres cas que ceux cites precedemment, il cialis pa apoteket acheter viagra mexique faudra soupconner une cause organique a l’impuissance ce qui necessitera imperativement une consultation medicale. Cependant, aucun materiel ne peut combiner l’ensemble de ces criteres. Etes-vous fatigue d’attendre jusqu’a ce generique viagra acheter viagra boutique que le viagra agisse sur vous? D’autant qu’il s’agit d’une relation furtive dans 63% des cas. Non, mais c’est quand meme assez « intense » ce qui peut etre entendu dans un bar, si vous y portez attention ! Fonctions de Levitra Generique Un principe actif du Levitra Generique est Vardenafil. Ce medicament vous a ete personnellement prescrit.
Pour trois generiques la vitesse de dissolution est legerement allongee et 20 generi ques contenaient un taux de 6,11 di – O – methyl erythromycine viagra france A de moins de 0,8 % (masse/masse) , norme maximale du fabricant du viagra prix suisse princeps.
Une recherche bibliographique en langue francaise et anglaise par Medline® et Embase® en utilisant les mots cles « BCG », « mitomycine C », « vessie », « complication », « toxicite », « effet indesirable », vente propecia generique « prevention » et « acheter cialis 10 milligrams traitement » a ete effectuee.
La grande majorite de ces personnages viagra cialis levitra sont violents, ce que ne seront jamais plus de 90% des viagra cialis acheter vrais schizophrenes.
L’acquisto del viagra puo essere effettuato con acquistare propecia generico un clic; con qualche clic in piu potrete propecia acquisto on line prevenire spiacevoli conseguenze provocate da un uso non corretto.
Le temperature piu basse inturgidiscono i capezzoli rendendoli ipersensibili, quelle tiepide aumentano invece, l’irrorazione delle grandi labbra, rendendo la cialis in vendita penetrazione piu fluida e vendita viagra cialis morbida.
Il consumo sessuale, infatti, si dove acquistare viagra torino basa anch’esso, come tutti i consumi, su di un bisogno alimentato ad prezzo cialis in svizzera arte, su di un mancato appagamento gia previsto e programmato.
Oggi per molti uomini e importante il piacere come acquistare cialis con postepay della compagna, qualsiasi sia il acquisto cialis san marino modo e il mezzo per gratificarla.
Puo cialis si acquista in farmacia farmacie online propecia anche manifestarsi reazioni allergiche (inclusi rash).
«L’alternativa del cialis farmacia senza ricetta «mammo» o della «madre prezzo vendita viagra padrona»?
Una volta cialis 5 mg generico prezzo che il medico vi autorizzera ad assumere il Levitra vi dira anche quali saranno le precauzioni che dovrete prendere. A seconda delle comprare cialis on line particlarita dell’organismo mascuile, si potra aumentare il dosaggio giornaliero del preparato cialis generico acquisto farmacia Viagra fino al dosaggio massimo, pari a 250 mg. Deve essere cosi, perche un’erezione permanente comporta un grave rischio per i corpi cavernosi. La domanda piu frequente riguarda la possibilita di risolvere definitivamente il problema, cosa che costo cialis 5 mg in farmacia al momento e piu attuabile con il trattamento giornaliero, come per le altre patologie. Modo d’uso cialis a basso prezzo di Cialis Cialis Generico deve essere assunto, con acqua, 45 minuti prima dell’atto sessuale. Per quanto riguarda ad essere in grado di penetrare il proprio partner, gli utenti Cialis, in media, ha detto che erano in grado di su poco piu di 3 su 4 tentativi (75,4%) rispetto a meno della meta in precedenza (43,6%). Succo di pompelmo e molto famoso per la sua composizione utile per la salute, infatti pompelmo contiene una grande quantita della vitamina C e altre vitamine importanti e acidi organici, questo succo aiuta anche a curare l’ipertonia e aiuta a combattere l’epatite C! Si puo ora essere somministrato a bambini di eta compresa tra 1 e 17 anni con la stessa condizione, anche.
Nonostante Viagra sildenafil possa essere assunto indipendentemente dai pasti, e preferibile propecia acquistare online non consumare alcol o pasti troppo abbondanti al fine propecia in farmacia di evitare il processo di assorbimento del farmaco.
Anche dove comprare levitra online l’impotenza in uomini maggiore kamagra italia di 50 anni puo essere sintomo dove acquistare viagra on line di un’altra indisposizione come arteriosclerosi o un’alta pressione arteriale.
Un farmaco innovativo viagra generico acquisto online e siti per acquistare cialis invece priligy dapoxetina, il solo ed unico trattamento come comprare viagra on line farmacologico specifico per risolvere l’eiaculazione precoce.
Les experts sont tous d’accord achat cialis pour vente legale de cialis dire que les maladies cardiovasculaires en sont la principale cause s’ajoutent a cela les troubles psychologiques prix cialis montreal qui peuvent toucher l’homme lorsqu’il se met a douter de sa virilite.
Gli stessi levitra online saranno venta de viagra en farmacias esposti anche nelle sale come comprare viagra senza ricetta medica di attesa di numerosi medici di famiglia.
La fertilite et l’impossibilite kamagra prix de paternite apres traitement doivent priligy acheter pharmacie faire partie de l’information des patients ayant un cancer de prostate et acheter du cialis en suisse de leur partenaire.
Cialis original n’est pas site securise vente cialis achat kamagra en pharmacie adapte pour femmes et egalement pour viagra soft tabs les personnes de moins de 18 ans.
E piu spesso per comprare viagra originale risolvere tutti questi problemi nella sfera intima prezzo cialis in italia e sufficiente utilizzare il farmaco per aumentare la potenza e il trattamento della disfunzione erettile, come l’acquisto di levitra generico in farmacia.
Plus ils vente de viagra sur le net prix cialis en france ont de la pression, acheter vrai viagra moins ils sont tentes.
Questo e causa di alcune caratteristiche aggiuntive come la sua capacita di non viagra generico en farmacia causare visione offuscata cialis italia e anche di non levitra vardenafil prezzi causare vertigini, permettendo cosi all’utente di guidare auto e anche di operare macchinari pesanti senza alcun timore.
La grande viagra cialis acheter partie des urologues dans le monde entier, particulierement en france, recommande aux patients d’acheter le viagra prix kamagra oral jelly 100mg qui leur aidera a restaurer le achat viagra online pouvoir et recevoir la construction.
L’effetto indesiderato piu comune (riscontrato acquistare propecia on line in piu di un cialis farmacia online paziente su 10) e il generico do viagra pfizer mal di testa.
Pourtant, ces gigolos ne demandent pas d’argent car ils percoivent que contrairement aux hommes, les femmes cherchent souvent autre chose que cialis pas cher purement du sexe dans ces bon site pour acheter cialis super active aventures.
Devrait egalement cialis ou viagra prix etre dit sur les effets vente viagra pharmacie toulouse“>vente viagra pharmacie toulouse secondaires.
E un nuovo alleato delle donne cialis soft tabs perche garantisce il buon controllo del ciclo mestruale ed un’elevata sicurezza (la stessa delle pillole gia in commercio); possiede un’alta tollerabilita ed costo di una scatola di cialis un ridottissimo impatto metabolico.
Il nome, ironico e giocoso, nasconde un disturbo che cialis generico in farmacia in italia cialis si acquista in farmacia si consuma tutto nella fantasia del paziente.