12.03.2014 – Wniosek Zbigniewa Kękusia do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariusza Dąbka

Krakow, dnia 12 marca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

insp. Mariusz Dabek

Malopolski Komendant Wojewodzki Policji

ul. Mogilska 109

31-571 Krakow

 

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 2 Ds. 48/14

 

Do wiadomosci:

 1. Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia

 2. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 11. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 12. Pan Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 14. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 15. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 16. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 22. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 23. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 24. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 25. Pan Bartlomiej Sienkiewicz, Minister Spraw Wewnetrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 26. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 27. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 28. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 31. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 32. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 33. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.aferyprawa.eu, www.neon24.pl, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o wydanie funkcjonariuszom Policji Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie nakazu odmowy wykonania wydanego im ewentualnie przez czlonka najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, ktory bedzie pelnil dyzur w dniu 19 marca 2014 r. od godz. 14:00, polecenia wyprowadzenia mnie z pokoju, w ktorym bedzie pelniony dyzur, przed sporzadzeniem i wreczeniem mi protokolu spotkania ze mna.

 2. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Jestem za tym, zeby prokuratorzy i sedziowie zarabiali wysmienicie
Andrzej Seremet, w: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

 

 

Szanowny Panie,

 

Pismem z dnia 12 marca 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem – Zalacznik 1: Dotyczy:

 1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dyzur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 19 marca 2014 r. /sroda/:

  1. kopii zlozonego przeze mnie, zdaniem prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod Magdaleny Sikory, w dniu 7 stycznia 2014 r. ustnie zawiadomienia o przestepstwie z art. 267 § 2 kk., tj. – Zalacznik 1: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”,

  2. wezwania dla mnie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod w sprawie, jak w pkt. I.1.

 2. Zawiadomienie, ze prokurator Magdalena Sroda wydala w dniu 17 stycznia 2014 r. zarzadzenie o udzieleniu zgody na wydanie mi kserokopii protokolu przyjecia zlozonego przeze mnie jej zdaniem zawiadomienia o przestepstwie jak w pkt. I.

 3. Zawiadomienie, ze po odbior kopii:

  1. zawiadomienia jak w pkt. I,

  2. wezwania, jak w pkt. I.2,

stawie sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 19 marca 2014 r. /sroda/.

 1. Zadanie sporzadzenia protokolu spotkania ze mna Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod podczas dyzuru w dniu 19 marca 2014 r.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, pismo Z. Kekusia z dnia 12 marca 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

Prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Magdalena Sikora wydala w dniu 31 stycznia 2014 r. postanowienie o odmowie wszczecia dochodzenia w sprawie – Zalacznik 1.1: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia” , tj. o przestepstwo z art. 267 § 2 kk

Twierdzi, ze ja zlozylem zawiadomienie w rozpoznanej przez nia sprawie.

Ja twierdze, ze nigdy, w zadnej formie takowego zawiadomienia nie zlozylem. Nic mi nie wiadomo, zeby takowe przestepstwo zostalo kiedykolwiek popelnione. Nic mi o tym nie wiadomo, dlatego ze nie ja zalozylem strone www.kekusz.pl, nie ja jestem tej strony administratorem, nigdy nie mialem oraz nie mam do tej strony dostepu.

W zwiazku z powyzszym skierowalem pismo z dnia 12 marca 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, ktorym zawiadomilem ja o moim stawiennictwie w dniu 19 marca 2014 r. na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod, celem odebrania kopii dokumentow, jak w tym pismie.

Moje doswiadczenia z Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol potwierdzaja, ze niektorzy czlonkowie najwyzszego kierownictwa tej Prokuratury w klopotliwych dla nich sytuacjach wzywaja po pomoc funkcjonariuszy Policji Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie.

Tak bylo – na przyklad – w srode 29 stycznia 2014 r., gdy pelniaca cotygodniowy dyzur prokurator Edyta Fraczek-Padol odmowila mi sporzadzenia protokolu /notatki, zapiska/ z trwajacego kilka minut spotkania ze mna. Gdy nalegalem, bo go sporzadzila, prokurator Edyta Fraczek-Padol wezwala po pomoc funkcjonariuszy Policji Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie.

Oto przebieg spotkania Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol ze mna w dniu 29 stycznia 2014 r.:

ZKE /Zbigniew Kekus/: „Dzien dobry”

EFR /Edyta Fraczek-Padol/: „Dzien dobry. Wiem po co pan przyszedl. Ja nie zmieniam stanowiska.”

ZKE: „To ja informuje, ze rozpoczne, jak napisalem, protest glodowy w prokuraturze.”

EFR: „Prosze bardzo.”

ZKE: „Prosze w takim razie o sporzadzenie notatki urzedowej z naszego spotkania.”
EFE: „Nie, nie zrobie.”
ZKE: „Ale przeciez prokurator …”
EFR przerywajac: Wiem, ze prokurator Tomasz Waszczuk sporzadzil notatke, ale ja nie. Zapisuje w zeszycie Prokuratury, ze pan byl.”

ZKE: „To ja nie wyjde z pani gabinetu, dopoki pani nie sporzadzi notatki.”

EFR do policjantow, ktorzy przyprowadzili mnie do gabinetu Zastepcy Prokuratora Rejonowego: Panowie, ja skonczylam z tym panem, prosze wyprowadzic.

Do pokoju weszlo dwoch przebywajacych w pomieszczeniu przylegajacym do niego, wezwanych przez prokurator Edyte Fraczek-Padol funkcjonariuszy Policji.

Nie trzeba mnie bylo wyprowadzac, wyszedlem dobrowolnie. Wielce rozbawiony. Bo jak sie nie smiac – w duchu, bo mi przeciez mogla Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol przedstawic zarzut jej zniewazenia podczas pelnienia przez nia obowiazkow sluzbowych – z prokuratora, w dodatku czlonkini najwyzszego kierownictwa Prokuratury, ktora celem unikniecia sporzadzenia notatki ze spotkania ze mna, trwajacego nie wiecej niz 3 minuty, korzystac musiala ze wspomagania dwoch funkcjonariuszy Policji?

Zachowanie prokurator Edyty Fraczek-Padol tym bardziej kwalifikuje sie do nazwania go groteskowym, ze w identycznej sytuacji, takze podczas dyzuru czlonka najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod pelnionego w dniu 22 stycznia 2014 r. przez takze – jak prokurator Edyta Fraczek-Padol – Zastepce Prokuratora Rejonowego, Tomasza Waszczuka, ten, poproszony przeze mnie o sporzadzenie protokolu naszego spotkania, bez zadnego sprzeciwu sporzadzil notatke urzedowa i po zaakceptowaniu przeze mnie jej tresci wreczyl mi jej kopie – Zalacznik 2.

Pomny opisanego wyzej zachowania w dniu 29 stycznia 2014 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol, wnosze jak na wstepie.

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, pismo Z. Kekusia z dnia 12 marca 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, notatka urzedowa sporzadzona w dniu 22 stycznia 2014 r. przez Zastepce Prokuratora Rejonowego Tomasza Waszczuka

Mais ca a pris des annees d’orgasmes feints pour surmonter acheter cialis livraison 48h l’idee que j’etais compliquee, que ma jouissance etait trop acheter du cialis online longue a venir!
Il acheter priligy en france faut absolument prevenir le patient de ce risque qui peut survenir achat priligy france dans 5% des cas notamment chez les diabetiques.
Il generique propecia faut par contre s’inquieter lorsque le probleme se repete et persiste, lorsqu’on vit un changement de sa sexualite sur une duree de plusieurs mois, vente kamagra europe entrainant une perte de la qualite de vie, allant jusqu’a provoquer une profonde detresse psychique, emotionnelle ou des problemes de couple et familiaux.

Les vetements achetes pendant cette periode auraient tendance a etre inconsciemment plus provocants afin de rivaliser avec la competition propecia en ligne france prix cialis et d’attirer un partenaire desirable.
Des millions de gens se sont persuades en effet de l’efficacite de Cialis Generique. Une meta – analyse portant sur l’ensemble des etudes cliniques publiees comparant l’efficacite des generiques de medicament CV vs leurs princeps a ete realis ee par l’equipe de Kesselheim (2008) suivant une methodologie rigoureuse (48) , repondant aux criteres reconnus pour valider les meta – analyses ( 33, 34 et 35 ). Pour les femmes c’est extremement frustrant et devalorisant de vivre avec un homme impuissant. meilleur site viagra en ligne achat viagra ligne france Il est egalement possible que vous augmentiez les risques d’effets secondaires. Votre fantasme vous a permis de connecter vos emotions a l’autre. D’autres se les posent brusquement et les reponses sont plutot agreables. Mais ce qui apparait comme un comportement ineluctablement fige, pourrait sous l’influence d’une prise de conscience au contact de son essence, de son Etre ou encore de son vrai Moi, liberer l’Homme des chaines, avec lesquelles il s’est lui-meme entrave. En effet quelque soit le domaine aborde, l’economie, la sante, la science, la politique, etc., il existe toujours une acheter cialis ligne andorre achat libre de viagra maniere de vulgariser et de rendre simple un domaine d’expertise, ou l’Humain et la Vie occupent la premiere place.
Contre-indication L’IPOP viagra pack doit etre proscrite en cas d’hematurie macroscopique et/ou de perforation vesicale (niveau generique viagra france de preuve 2).
Les acheter pilule viagra raisons physiques et psychologiques sont cialis prix officiel interdependants.
Faites des petits meilleur site vente cialis mouvements circulaires avec votre langue, et vous verrez que votre homme achat viagra ou cialis aura une erection.
Per compra propecia passare dalla pillola anticoncezionale al cerotto non occorre fare una pausa tra propecia online l’uno e l’altro metodo.
Fare l’amore e un piacere e priligy acquistare online rafforza l’affinita di coppia, e fin qui siamo acquistare viagra e cialis tutte d’accordo.
Per trattare possibili cause fisiologiche, un medico prendera in considerazione l’uso della psicoterapia tuttavia, ci dove acquistare viagra in italia sono una serie di alternative, in forma di cialis soft generico 20 mg farmaci, dispositivi di vuoto, o un intervento chirurgico.
In realta, non c’e alcuna differenza tangibile in termini di viagra generico farmacia italia propecia online efficacia.
Assumere comprare kamagra generico una pastiglia di Propecia Finasteride 1 mg al giorno con un bicchiere kamagra in italia d’acqua.
Sono stati selezionati i termini di ricerca predefiniti prezzo del viagra 100 vendita viagra senza ricetta in inglese.
Nella produzione di queste sostanze utilizzano metodi di sintesi modificati che sono pericolosi per la salute! Alla fine cio che avrete provato e realizzato vi fara sentire sensuali e quando vi troverete davanti al vostro partner avrete addosso una nuova carica sensuale. Si prepara una crema (crema base o anche un unguento) tramite una apposita macchina che permette di miscelare omogeneamente la polvere nella crema; la 5 fluorouracile crema viene poi chiusa in tubetti per proteggerla dalla luce (si evitano anche il contatto con l’aria e la contaminazione del medicinale con le dita). Una volta provata l’esperienza del dolore, i partner tendono ad evitare acquistare viagra e cialis i rapporti completi per l’ansia legata all’idea di poter riprovare vendita viagra cialis quella sensazione insopportabile. I ricercatori hanno osservato la vita sessuale di un gruppo di 371 studenti che faceva sesso senza avere una relazione fissa. La Societa Italiana di Urologia (SIU) e l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) hanno infatti inaugurato l’apertura dei Dipartimenti dove comprare cialis in italia per vendita cialis online italia il Benessere di Coppia negli ospedali come comprare cialis in farmacia pubblici del Paese. Sono molte le donne che non usano metodi contraccettivi orali per paura di un eccesso di ormoni: Queste erezioni lunghe sono molto pericolose perche possono causare danno irreversibile al pene.
Il nostro virtuale e molto felice di fare da soli farmaci disponibili ai compra propecia migliori prezzi vendita propecia del mercato farmacia.
Si aquisto cialis la pillola viagra cerca di guadagnare un po’ kamagra prezzo farmacia di piu negli ultimi mesi di monopolio, poi anche il produttore dovra ridurre il prezzo.
La clorexidina collirio viene preparata estemporaneamente dietro presentazione farmacias online propecia di comprare viagra senza ricetta in farmacia ricetta medica ripetibile, valida 6 mesi per un massimo di 10 preparazioni.
Bien cialis achat en pharmacie que l’achat viagra, de cialis et de levitra aient ete benefiques pour vente cialis italie beaucoup d’hommes, certains hommes ne devraient pas utiliser ces medicaments avec des cialis original en ligne prescriptions d’autres medicaments et autres problemes de sante.
Tenere anche in conto il siti dove acquistare viagra nostro offerta-buono kamagra generico acquisto on line per domande cialis a basso prezzo grandi!
«je peux acheter propecia france cialis achat securise comprendre cialis prix belgique pharmacie qu’on se sente depasse par ca.
Kamagra acquisto kamagra on line generico e’ un prodotto acquistare priligy dapoxetina che migliora erezione vendita propecia italia ed anche fa durarla al tempo piu’ lungo.
Elle survient lorsque la circulation sanguine est interrompue au niveau du nerf optique et acheter vrai cialis internet peut conduire a une achat de viagra france ou commander du levitra perte definitive de la vision.
Ci sono un sacco di farmaci per la disfunzione farmacia on line viagra erettile che si puo come acquistare il cialis on line acquistare nelle comprare cialis a roma nostre farmacie online.
Mouvement, levitra acheter en pharmacie kamagra france acheter pression, point achat cialis site serieux precis, vitesse…
Alla base del farmaco c’e la dapoxetina che ha la funzione acquisto cialis san marino acquistare cialis 5 mg di inibire acquisto cialis con postepay l’assorbimento di serotonina, un neurotrasmettitore che agisce a livello del sistema nervoso centrale.
Donc beaucoup d’hommes qui sont touches par ce achat cialis vente legale de cialis probleme ne peuvent pas avoir le acheter du levitra traitement.
Tra comprare cialis on line l’altro questa verifica viene effettuata, utilizzando viagra generico farmacia la formula vendita viagra e cialis intera, che comprende anche gli eccipienti, in modo da avere la sicurezza che l’effetto farmacologico ottenuto non differisca da quello svolto dal medicinale sottoposto al brand.
Mais lorsque la personne devient trop possessive et que les crises sont constantes, cialis super active prix canada la jalousie est nocive pour site officiel vente cialis le couple.
Apres une relation sexuelle sans protection, cialis prix differents moyens existent pour diminuer le risque d’une grossesse non acheter cialis a lyon programmee.
Questo fatto di cialis in vendita scarso significato fisiopatologico provoca specialmente nei comprare cialis con postepay pazienti di giovane eta gravi problemi psicologici e di adattamento.
Effetti viagra cialis senza ricetta collaterali di cialis 5 mg precio argentina alcuni medicinali: