12.03.2014 – Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk o wydanie kopii dokumentu

Krakow, dnia 12 marca 2014 r.

Zbigniew Kekus


Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt 2 Ds. 48/14

 

Do wiadomosci:

 1. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 2. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 11. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 12. Pan Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 14. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 15. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 16. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 22. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pan Bartlomiej Sienkiewicz, Minister Spraw Wewnetrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 25. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 26. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 27. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 30. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 31. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.aferyprawa.eu, www.neon24.pl, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dyzur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 19 marca 2014 r. /sroda/:

  1. kopii zlozonego przeze mnie, zdaniem prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod Magdaleny Sikory, zawiadomienia o przestepstwie – Zalacznik 1: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”,

  2. wezwania dla mnie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod w sprawie, jak w pkt. I.1.

 2. Zawiadomienie, ze prokurator Magdalena Sroda wydala w dniu 17 stycznia 2014 r. zarzadzenie o udzieleniu zgody na wydanie mi kserokopii protokolu przyjecia zlozonego przeze mnie – jej zdaniem – zawiadomienia o przestepstwie jak w pkt. I.

 3. Zawiadomienie, ze po odbior kopii:

  1. zawiadomienia jak w pkt. I,

  2. wezwania, jak w pkt. I.2,

stawie sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 19 marca 2014 r. /sroda/.

 1. Zadanie sporzadzenia protokolu spotkania ze mna Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod podczas dyzuru w dniu 19 marca 2014 r.

 2. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

 

Informuje, ze w dniu 31 stycznia 2014 r. Pani podwladna, prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Magdalena Sikora wydala postanowienie w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 48/14 o tresci – Zalacznik 1: „Sygn. akt 2 Ds. 48/14 Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ POSTANOWIENIE o odmowie wszczecia dochodzenia Krakow, dnia 31 stycznia 2014 r. Magdalena Sikora – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod po rozpoznaniu sprawy zawiadomienia Zbigniewa Kekusia datowanego na dzien 16 grudnia 2013 r. na podstawie art. 305 § 1 kpk, art. 17 § 1 pkt 1 kpk postanowil odmowic wszczecia sledztwa w sprawie: bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia tj. o przestepstwo z art. 267 § 2 kk wobec stwierdzenia iz brak jest danych dostatecznie uzasadniajacych podejrzenie popelnienia czynu /art. 17 § 1 pkt 1 kpk/.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2013 r. do tut. jednostki wplynelo pismo Zbigniewa Kekusia datowane na 16 grudnia 2013 r. a zawierajace w swej tresci szereg zarzutow dotyczacych postepowania toczacego sie przed Sadem Rejonowym w Debicy sygn,. II K 407/13 oraz zawiadomienie o fakcie publikowania w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl, „wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez Sad Rejonowy w Debicy”. Przesluchiwany w charakterze swiadka – zawiadamiajacego, Zbigniew Kekus odmowil udzielenia odpowiedzi na pytania dot. domniemanego „cyberprzestepstwa” i poprosil o ewentualne ponowne wezwanie do zlozenia zeznan.

W sprawie niniejszej podniesc nalezy, co nastepuje.

Artykul 303 kpk wskazuje, ze prowadzenie konkretnego sledztwa lub dochodzenia jest dopuszczalne, gdy istnieja przeslanki: materialne – uzasadnione podejrzenie popelnienia przestepstwa oraz formalna – procesowy akt organu scigania, stwierdzajacy istnienie podstawy materialnej (postanowienie o wszczeciu sledztwa lub dochodzenia).

Podstawa wszczecia postepowania jest uzasadnione podejrzenie popelnienia przestepstwa (tzw. podstawa faktyczna). Takie okreslenie tej przeslanki wskazuje, ze nie jest wymagana pewnosc organu procesowego co do faktu zaistnienia przestepstwa. Decydujace znaczenie ma wiec nie to, ze wedlug oceny organu procesowego istnieje podejrzenie popelnienia przestepstwa, ale to, ze podjerzenie to jest obiektywnie uzasadnione. Nie jest wystarczajace przypuszczenie, ze moglo zaistniec przestepstwo, ale konieczne jest cos wiecej, musza istniec dowody wskazujace na popelnienie przestepstwa, czyli uprawdopodobniajace jego popelnienie. O tym, czy podejrzenie to jest uzasadnione decyduje subiektywna ocena organu procesowego. Zatem obiektywne jest uprawdopodobnienie faktu popelnienia przestepstwa, a subiektywny jest stopien tego prawdopodobienstwa. By podejrzenie bylo uzasadnione, musi sie opierac co najmniej na poszlakach, a nie tylko na niczym niepopartych domyslach, ktore nie moga stwarzac prawdopodobienstwa popelnienia przestepstwa; musza istniec informacje stwarzajace domniemanie, ze rzeczywiscie zostalo popelnione przestepstwo. Uzasadnione podejrzenie ma sie odnosic do zaistnienia czynu oraz do tego, ze wyczerpuje on znamiona przestepstwa. Uzasadnione podejrzenie musi dotyczyc konkretnego czynu, dajacego sie zakwalifikowac z okreslonego przepisu Kodeksu karnego lub innej ustawy karnej.

Stwierdzic nalezy, iz w sprawie niniejszej brak jest jakichkolwiek dowodow na potwierdzenie zaistnienia czynu okreslonego przez zawiadamiajacego mianem „cyberprzestepstwa”.

Analiza zgromadzonego materialu prowadzi do wniosku, iz brak jest jakichkolwiek przeslanek do ustalenia o jakim dokladnie zachowaniu, wypelniajacym znamiona jakiego czynu zabronionego, zawiadamia Zbigniew Kekus. Bedac przesluchiwanym w dniu 07 stycznia 2014 r. mial zapewniona mozliwosc szczegolowego opisania „cyberprzestepstwa” jakie mialo zostac popelnione na jego szkode, z ktorej to sposobnosci jednak nie skorzystal. Brak jest jakichkolwiek danych mogacych umozliwic subsumcje przestepnego zachowania pod odpowiedni przepis ustawy karnej.

Poniewaz nie jest dopuszczalne wszczecie postepowania przygotowawczego gdy brak jest faktycznej podstawy postepowania, na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk, wobec stwierdzenia iz brak jest danych dostatecznie uzasadniajacych podejrzenie popelnienia czynu postanowiono o odmowie wszczecia postepowania. Prokurator Prokuratury Rejonowej Magdalena Sikora”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, postanowienie prokurator Magdaleny Sikory z dnia 31 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1

 

Prokurator Magdalena Sroda twierdzi, ze ja zlozylem zawiadomienie w sprawie rozpoznawanej przez nia do sygn. 2 Ds. 48/14.

Twierdze, ze nie tylko 7 stycznia 2014 r., ani pismem z dnia 16 grudnia 2013 r., ale w ogole, w zadnej formie – tj. ustnie lub pisemnie – nie zlozylem zawiadomienia, w sprawie ktorego prokurator Magdalena Sroda wydala:

 1. postanowienie z dnia 31 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1,

 2. zarzadzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. – Zalacznik 2,

tj. „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”.

Nic mi nie wiadomo, zeby takowe przestepstwo zostalo kiedykolwiek popelnione. Nic mi o tym nie wiadomo, dlatego ze nie ja zalozylem strone www.kekusz.pl, nie ja jestem tej strony administratorem, nigdy nie mialem oraz nie mam do tej strony dostepu.

Przestepstwa, ktorego zgloszenie przypisuje mi prokurator Magdalena Sroda nie zglosilem:

 1. ustnie w dniu 7 stycznia 2014 r.,

 2. pismem z dnia 16 grudnia 2013 r., co do ktorego tresci sama prokurator Magdalena Sroda podala, ze poinformowalem nim Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod – Zalacznik 1: W dniu 18 grudnia 2013 r. do tut. jednostki wplynelo pismo Zbigniewa Kekusia datowane na 16 grudnia 2013 r. a zawierajace w swej tresci szereg zarzutow dotyczacych postepowania toczacego sie przed Sadem Rejonowym w Debicy sygn,. II K 407/13 oraz zawiadomienie o fakcie publikowania w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl, „wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez Sad Rejonowy w Debicy”.

 

We wspomnianym przez prokurator Magdalene Srode pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod – Adresatka niniejszego pisma – uczestniczacego jako oskarzyciel w sprawie przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy do sygn. akt II K 407/13 podalem, ze: „Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w dniu 7 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt.1.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 7 stycznia 2014 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. 1 i wydania mi jego kopii.

 4. Zawiadomienie, ze kopie wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez Sad Rejonowy w Debicy – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – sprawy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 2 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

To nie jest zawiadomienie o popelnieniu na moja szkode przestepstwa – jak podala prokurator Magdalena Sroda: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia.”

 

W dniu 17 stycznia 2014 r. prokurator Magdalena Sroda wydala zarzadzenie o tresci – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Sygn. akt 2 Ds. 48/14 ZARZADZENIE o udzieleniu zgody na udostepnienie akt sprawy Krakow, dnia 17 stycznia 2014 r.

Magdalena Sikora – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie wobec zlozonego pisemnie w dniu 07 stycznia 2014 r. przez pokrzywdzonego wniosku o wydanie kserokopii protokolu przyjecia ustnego zawiadomienia o przestepstwie z akt sprawy sygn. 2 Ds. 48/14 na podstawie art. 156 § 1 k.p.k. zarzadzil:

 1. udzielic zgody na udostepnienie akt postepowania 2 Ds. 48/14 celem zapoznania sie, w ten sposob, iz wydac kserokopie zadanego dokumentu z akt sprawy po wniesieniu przez wnioskodawce stosownej oplaty;

 2. Stosownie do art. 100 § 2 o tresci zarzadzenia powiadomic wnioskodawce przesylajac odpis zarzadzenia.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie zostala zawiadomiona przez Zbigniewa Kekusia o mozliwosci popelnienia przestepstwa. Zbigniew Kekus zostal przesluchany w charakterze swiadka – zawiadamiajacego w dniu 07 stycznia 2014 r.

Tego samego dnia Zbigniew Kekus zlozyl pisemny wniosek o wydanie kserokopii sporzadzonego protokolu przyjecia ustnego zawiadomienia o przestepstwie.

Majac na uwadze charakter spray, jej dobro nie stoi na przeszkodzie zapoznaniu sie przez strone postepowania z protokolem przyjecia ustnego zawiadomienia o przestepstwie. Biorac pod uwage powyzsze, zarzadzono jak w sentencji.Prokurator Prokuratury Rejonowej Magdalena Sikora”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, zarzadzenie prokurator Magdaleny Sikory z dnia 17 stycznia 2014 r. – Zalacznik 2

 

Pragne poinformowac, ze pismem z dnia 5 marca 2014 r. skierowanym do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia – za posrednictwem Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod – zlozylem:

 1. Zazalenie na postanowienie prokurator Magdaleny Sikory z dnia 31 stycznia 2014 r.

 2. Zawiadomienie, ze nie zlozylem zawiadomienia o popelnieniu przestepstwa, ktore rozpoznala prokurator Magdalena Sikora.

 3. Wniosek o okazanie przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia podczas posiedzenia w sprawie niniejszym zlozonego zazalenia:

  1. zawiadomienia, ktore rozpoznala prokurator Magdalena Sikora w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 48/14,

  2. wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 48/14.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, zazalenie z dnia 5 marca 2014 r.

 

Pragne przypomniec, ze w dniu 7 stycznia 2014 r. stawilem sie w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod wylacznie w zwiazku z zadaniem i zawiadomieniem z mojego pisma z dnia 2 stycznia 2014 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod, Adresatki niniejszego pisma: „Dotyczy:

I. Zadanie podporzadkowania sie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wytycznym prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta podejmowania czynnosci zgodnie z zasada obiektywizmu, zarowno na korzysc, jak i niekorzysc oskarzonego, i wystapienia z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny /sygn. II K 407/13/ o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

II. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 7 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod celem odbioru kopii wniosku Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny /sygn. II K 407/13/ o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

(…) IV. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia prowadzonego calodobowo protestu glodowego w dniu 7 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku odmowy wydania mi kopii wniosku, jak w pkt. I i prowadzenia protestu do dnia jego wydania mi.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 2 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

Podczas spotkania w dniu 7 stycznia 2014 r. z prokuratorem Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Adamem Zbierankiem przedstawilem przyczyny protestu, ktory zamierzalem prowadzic.

Po zakonczeniu spotkania prowadzacy je prokurator dal mi do odczytania protokol z niego. Po zapoznaniu sie z jego trescia podpisalem go, a nastepnie zlozylem wniosek o wydanie mi jego kserokopii.

Poniewaz prokurator Magdalena Sroda:

 1. wydala w sprawie sygn. 2 Ds. 48/14 postanowienie z dnia 31 stycznia 2014 r. o odmowie wszczecia dochodzenia w sprawie – Zalacznik 1: bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia,

 2. podala w uzasadnieniu do w.w. postanowienia z dnia 31 stycznia 2014 r., ze ja poprosilem o ewentualne „ponowne wezwanie”Zalacznik 1: Przesluchiwany w charakterze swiadka – zawiadamiajacego, Zbigniew Kekus odmowil udzielenia odpowiedzi na pytania dot. domniemanego „cyberprzestepstwa” i poprosil o ewentualneponowne wezwaniedo zlozenia zeznan.

 3. wydala w dniu 7 stycznia 2014 r. zarzadzenie, sygn. 2 Ds. 48/14, w ktorym podala – Zalacznik 2: „Magdalena Sikora – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie wobec zlozonego pisemnie w dniu 07 stycznia 2014 r. przez pokrzywdzonego wniosku o wydanie kserokopii protokolu przyjecia ustnego zawiadomienia o przestepstwie z akt sprawy sygn. 2 Ds. 48/14 na podstawie art. 156 § 1 k.p.k. zarzadzil: 1. udzielic zgody na udostepnienie akt postepowania 2 Ds. 48/14 celem zapoznania sie, w ten sposob, iz wydac kserokopie zadanego dokumentu z akt sprawy po wniesieniu przez wnioskodawce stosownej oplaty;

informuje, ze wniose przed dniem 19 marca 2014 r. stosowna oplate za kserokopie protokolu z dnia 7 stycznia 2014 r., a takze za kserokopie wezwania dla mnie Prokuratury w sprawie sygn. 2 Ds. 48/14 – prokurator Magdalena Sroda podala w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 31.01.2014 r. – Zalacznik 1: W dniu 18 grudnia 2013 r. do tut. jednostki wplynelo pismo Zbigniewa Kekusia datowane na 16 grudnia 2013 r. a zawierajace w swej tresci szereg zarzutow dotyczacych postepowania toczacego sie przed Sadem Rejonowym w Debicy sygn,. II K 407/13 oraz zawiadomienie o fakcie publikowania w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl, „wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez Sad Rejonowy w Debicy”. Przesluchiwany w charakterze swiadka – zawiadamiajacego, Zbigniew Kekus odmowil udzielenia odpowiedzi na pytania dot. domniemanego „cyberprzestepstwa” i poprosil o ewentualne ponowne wezwanie do zlozenia zeznan.” – oraz wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, postanowienie prokurator Magdaleny Sikory z dnia 31 stycznia 2014 r.

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, zarzadzenie prokurator Magdaleny Sikory z dnia 17 stycznia 2014 r.

D’autres fois, un dispositif propecia commander de mise sous vide de ou acheter du cialis en suisse la verge (vacuum) sera utilise.
Il ne se rapproche pas, sa acheter cialis france ligne phobie l’incite a fuir toujours plus loin.
Si les gens sont capables de changer de ville, de pays, d’aspect ou de achats viagra pas cher silhouette par amour, pourquoi ne pourraient-ils pas changer leurs habitudes alimentaires, une sexualite heureuse priligy prix est un facteur d’equilibre psycho-corporel ».

En voici queqlues infos pratiques pour pouvoir prix levitra pfizer pharmacie utiliser.
Les causes de l’impuissance peuvent aussi etre liees a la prise de certains medicaments. Autrement dit, s’ils decident d’avaler un petit comprime, ca n’a rien a voir avec des raisons tangibles. Il s’agit notamment de medicaments indiques dans le traitement de l’asthme ou de la broncho- pneumopathie obstructive des voies aeriennes (BPCO). Environ 50% des hommes diabetiques sont touches par des troubles erectiles ou des problemes d’ejaculation. Il releve dans ce cas des perversions sexuelles, s’apparentant a une autre maladie, elle meme distante des deviances telles que l’exhibitionnisme, le fetichisme ou le voyeurisme. Evidemment cette contrainte est nouvelle (avec Julie la question ne se posait pas) et il n’a jamais imagine qu’une mesure de prevention qui est presentee partout comme allant de soi, allait poser autant de problemes. Dans ce cas, l’evaluation de la demande d’AMM est realisee par l’Etat membre acheter du viagra sans risque cialis generique montreal dans lequel le medicament a initialement ete autorise, en lien avec les Etats dans lesquels une demande d’AMM est deposee. Mais, face a ce fleau, une fois le constat fait qu’il existe des « facteurs de risque », ne faut-il pas voir acheter du viagra pas cher en france cialis original en ligne ce qu’il en est du cote des « facteurs de protection ».
Nous vous souhaitons achat cialis en ligne france une excellente annee et nous aimerions vous voir achat propecia prochainement……
Chaque achat viagra ou cialis pharmacie fixe librement ses tarifs soft viagra de medicaments.
Read acheter cialis en ligne quebec conseille, quant a prix cialis 25 elle, de faire montre de beaucoup d’empathie.
Per esempio, la propecia compra follia del poeta, che compone i suoi versi quando e posseduto dalle Muse; o quella del profeta, che vede il futuro nel farmacias online propecia momento in cui e ispirato da Apollo.
Il cardamomo avrebbe proprieta tonificanti levitra costo e snellenti, essendo in grado di risolvere molti problemi digestivi e conseguenti inestetismi come gonfiore addominale e problemi priligy generico forum di meteorismo.
La maggior parte di uomini hanno venta de viagra femenino la pillola cialis avuto esperienza positiva, usando Levitra ed e poco probabile di scambiare Levitra per qualche altro prodotto per il potenziamento.
Nella nostra cultura, il piede e la scarpa che lo avvolge, forniscono molte indicazioni sulla prezzo di cialis nostra personalita comprare viagra contrassegno e storia:
Federico di Prussia Kurfyust anche cercato di ammorbidire la legge contro gli omosessuali.
I dati hanno confermato come qual o preco do viagra na farmacia la breve durata del sonno acquisto viagra generico on line tra gli uomini e il sonno agitato sia tra uomini che donne siano risultati correlati all’incidenza dei sintomi del basso tratto urinario:
Tuttavia, l’impotenza puo essere causata da problemi cardiovascolari, o entrambi, vendita on line di cialis a seguito di riduzione del flusso sanguigno nelle arterie e un aumento relativamente ampio del flusso attraverso le vene genitale. Pompelmo oppure i prodotti che lo contengono, aumentano gli effetti collaterali. Questa malattia non e legata con l’eta o con il tipo di attivita dell’uomo creando una grave disarmonia nei rapporti sessuali tra i partner. Non esistono ricercatori ne cialis generico in farmacia in italia scienziati famosi che consiglino o promuovano alcun tipo di intervento non chirurgico per aumentare le dimensioni del pene, quindi le pubblicita fanno affidamento sui testimonial, su dati manipolati e su foto “prima” e “dopo” che spesso non sono autentiche. La pillola del giorno dopo con lavonorgestrel, presente in Italia acquisto cialis napoli da parecchi cialis costo svizzera anni, e acquistabile in farmacia sotto prescrizione medica. volete avere una buona erezione nell’arco di tanti anni – dovete allora seguire uno stile di vita giusto come acquistare cialis senza ricetta e sano. Tuttavia, ci sono gli uomini di 70-80 anni con un normale livello di testosterone nel plasma sanguigno. Con i relativi rischi di farmaci contraffatti e di dubbia fattura e provenienza.
Secondo propecia prezzo uno studio condotto da alcuni ricercatori dell’Universita di Harward (Stati Uniti) i grassi acquistare propecia generico saturi comprometterebbero la fertilita maschile :
Potete cambiare la prezzo cialis originale farmacia vostra vita semplicemente a acquisto viagra senza ricetta partire da oggi e ottenere il pene piu grande per avere una migliore vita sessuale e aumentare la fiducia acquisto viagra in farmacia in voi stessi.
Moltissimi uomini vendita on line di cialis che acquistano viagra prezzo hanno comprare viagra generico line solo 40-50 anni.
D’autres etudes montrent ou peut on acheter du cialis que ca peut aussi cialis en ligne en suisse etre acheter cialis ligne belgique vrai apres 60 ans.
Ovviamente la erezione indotta e innaturale da propecia farmacia richiamo di sangue venoso e quindi si puo avere la sensazione di pene viagra acquisto senza ricetta comprare cialis con postepay freddo, soffice, intorpidito, di colorito bluastro ecc.
Decouvrez propecia en propecia en ligne kamagra vente france sur notre prix du cialis pharmacie site!
Ha provato farmaci specifici priligy senza ricetta per a quando viagra generico in italia la disfunzione cialis generico costo mexico erettile?).
Elle correspond a des troubles psychologiques vecus comme une grande cialis original en ligne souffrance, puisque le achat cialis ligne suisse desir sexuel reste prix cialis ligne inassouvi malgre de nombreux rapports et une consultation compulsive de supports pornographiques.
Difficile ogni cialis costo 5 mg tentativo di definizione in comprare viagra online sicuro termini di normalita, in considerazione acquisto viagra senza ricetta del fatto che e in funzione del tempo.
La grande vente viagra difference du cialis par rapport au viagra et levitra, est que le commander du kamagra en ligne cialis produit ses effets jusqu`a 36 prix cialis montpellier heures.
Al viagra in farmacia prezzo proposito, la chiesa viagra vendita online italia nel medioevo siti per acquistare cialis divenne un focolaio di omosessualita.
Les vente cialis resultats du cialis furent tres encourageants lors des essais acheter du viagra pas cher en france cliniques viagra ou cialis pas cher :
Funziona bloccando l`enzima farmacias online kamagra fosfodiesterasi comprare viagra generico farmacia che normalmente riduce i livelli di una sostanza chiamata gmp compra kamagra ciclico (cgmp).
Cette capacite a long terme lui a faitgagner le surnom de la site de confiance achat cialis soft « pilule du cialis super active 20mg prix weekend.
Ne laissez pas des rides sur le corps masculin sans attention, en particulier dans la region de acheter cialis pas cher l’aine, sous les meilleur site de vente de cialis super active fesses et sous les genoux.
Questo da un uomo la possibilita comprar cialis generico en valencia di fare sesso con la compagna cialis online pharmacy amata, anche se soffre della disfunzione erettile.
Molte case farmaceutiche come comprare cialis sicuro che fabbricano pillole cialis farmacia venta contenenti sildenafil citrato (il principio attivo) si stanno muovendo in altre direzioni, per cui ecco che hanno iniziato ad apparire sul mercato le cosiddette soft tabs.