17.03.2014 – Wyjaśnienie przez Zbigniewa Kękusia posłom Małopolski i redaktorom naczelnym gazet i czasopism z Krakowa, że za propagowanie idei nierówności poseł-premier Donald Tusk zasłużył, żeby „wisieć na latarni”

Krakow, dnia 17 marca 2014 r.

Zbigniew Kekus


Panstwo:

1. Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

2. Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

3. Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

4. Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

5. Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

7. Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

8. Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

9. Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

10. Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29,

31-048 Krakow

11. Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29,

31-048 Krakow

12. Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

13. Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

14. Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

15. Pan Juliusz Braun, Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

16. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

17. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

18. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

19. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

20. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 2. Adw. Janusz Raglewski, Kancelaria Adwokacka, ul. Siemiradzkiego 21/1, 31-137 Krakow

 3. Sedzia Aneta Mansfeld, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow, sygn. akt Kp 93/14/S

 4. Panstwo: dr med. Andrzej Wsolek, lek. med. Kinga Zola, Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Olszanska 5, 31-513 Krakow

 5. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 6. Adw. Pawel Gieras, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 7. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 8. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 10. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 11. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 12. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 13. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 14. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 16. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan mec. Wiktor Mordarski, Kancelaria Adwokacka, ul. Mogilska 11, 31-542 Krakow

 22. Pan plk mgr Krzysztof Trela, Dyrektor Okregowy Sluzby Wieziennej, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 23. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 24. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 25. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 26. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 27. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Musimy sie ruszyc, odzyskac idee rownosci. Inaczej przyjdzie to „cos” i bedziemy wisiec na latarniach

mowi Marcin Krol? w rozmowie z Grzegorzem Sroczynskim.”

Zrodlo: Prof. Marcin Krol, w: Bylismy glupi; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 12, 13

 

Dotyczy:

 1. Dlaczego Posel-Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk zasluguje zeby „wisiec na latarni” – idea rownosci na przykladzie corki Donalda Tuska Katarzyny i mojego syna.

 2. Metody zarobkowania przez protegowanego Donalda Tuska, prof. Andrzeja Zolla na przeciwnikach procesowych klientow Wieslawy Zoll, a nastepnie ich niszczenia przy uzyciu prokuratorow i sedziow.

 3. Prezentacja przyczyny zatrzymania mnie w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 przez funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i doprowadzenia pod przymusem – na podstawie postanowien prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r., sygn. 4 Ds. 256/13 – na badania sadowo-psychiatryczne w sprawie karnej przeciwko mnie z zawiadomienia prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll.

 4. Prosba o uczestnictwo Adresatow niniejszego pisma lub Panstwa przedstawicieli w posiedzeniu w dniu 24 marca 2014 r. Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial XIV Karny w przedmiocie rozpoznania mojego zazalenia na postanowienie z dnia 31 pazdziernika 2013 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Malgorzaty Stryszowskiej w sprawie o popelnienie przestepstwa z art. 271 § 1 K.k. przez adw. Janusza Raglewskiego, pelnomocnika prof. Andrzeja Zolla w sprawie z mojego powodztwa przeciwko prof. A. Zollowi o wyplate odszkodowania, rozpoznawanej przez sedzie Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbiete Bednarczuk.

 5. Zawiadomienie, ze materialy dotyczace niniejszym pismem zgloszonej sprawy sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

W wojnie nerwow wygrywa mniej zdenerwowany

Ten co unika zbednych dysput i dobrze wie

Ze skunks nie wyzbedzie sie natury skunksa

I ze zachowac trzeba rownowage ducha”

Artur Miedzyrzecki, fragment wiersza„Wojna nerwow”

 

Skunks”«smierdziel»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 928

 

Kazdy ma do pokonania bardzo dlugi most, a najwazniejsza zasada jest

nie czuc ani strachu, ani zwatpienia.”

Rabin Nachman z Braclawia

 

Szanowni Panstwo,

 

W dniu 24 marca 2014 r. przed Sadem Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Wydzial XIV Karny odbedzie sie posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zazalenia na postanowienie z dnia 31 pazdziernika 2014 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Malgorzaty Stryszowskiej w sprawie o popelnienie przestepstwa z art. 271 § 1 K.k. przez adw. Janusza Raglewskiego, pelnomocnika prof. Andrzeja Zolla w sprawie z mojego powodztwa przeciwko prof. A. Zollowi o wyplate odszkodowania, rozpoznawanej przez sedzie Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbiete Bednarczuk.

O posiedzeniu jak wyzej zawiadomil mnie Sad zawiadomieniem z dnia 31 stycznia 2014 r. o tresci – Zalacznik 21: „Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie Wydzial XIV Karny Krakow, dnia 31 stycznia 2014 r. Sygn. akt XIV Kp 93/14/S [= 4 Ds. 1217/13] Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, Wydzial XIV Karny zawiadamia, ze posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zazalenia na postanowienie Prokuratora w przedmiocie odmowy wszczecia dochodzenia dotyczace Pana sprawy zostalo wyznaczone na dzien 24 marca 2014 r. o godz. 08.30, sala B-29 w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7. Stawiennictwo nie jest obowiazkowe. St. protokolant Elzbieta Lezanska”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie Wydzial XIV Karny Krakow, sygn. akt XIV Kp 93/14/S

zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2014 r. – Zalacznik 21

 

W zawiadomieniu z dnia 31 stycznia 2014 r. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial XIV Karny nie podal, w jakiej sprawie zorganizowal posiedzenie.

Sad najpewniej celowo naruszyl prawo slusznie przewidujac, ze podam tresc zawiadomienia do wiadomosci publicznej.

Utajnil w jakiej sprawie zorganizowal posiedzenie w trosce o wizerunek adwokata oszusta Janusza Raglewskiego.

Adw. Janusz Raglewski uczestniczyl jako pelnomocnik prof. Andrzeja Zolla w rozpoznawanej przez sedzie Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbiete Bednarczuk do sygn. akt I C 2213/12 sprawie z mojego powodztwa przeciwko prof. A. Zollowi o odszkodowanie. Popelnil przestepstwo poswiadczenia nieprawdy w sporzadzonym przez siebie dokumencie. Zlozylem pozew przeciwko prof. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie poniewaz:

 1. wykorzystujac urzad rzecznika praw obywatelskich w celach prywatnych:

  1. uczynil mnie przestepca przez zlozenie obciazajacych mnie zeznan:

   1. po tym, gdy w okresie od stycznia 2002 r. do lutego 2006 r. pozbawial mojego wtedy maloletniego chorego na skolioze, garb zebrowy i lordoze syna moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych – ustawa Konwencja o ochronie praw dziecka – praw dziecka do ochrony zdrowia,

   2. w sprzecznosci ze wskazaniami doktryny prawnej, ktore prezentuje jako sluszne w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego,

  2. chronil interesy jego malzonki oszustki, adw. Wieslawy Zoll.

 2. z powodu zlozenia przez prof. A. Zolla obciazajacych mnie zeznan i prowadzonej na ich podstawie sprawy karnej przeciwko mnie dwukrotnie stracilem prace,

 3. przy kazdej po temu okazji prof. A. Zoll rozpowszechnia wiadomosci o mnie, ze jestem osoba niezrownowazona, ze wymagam poddania badaniom psychiatrycznym, ze mu zatruwam zycie, co dodatkowo – poza tym, ze jestem od czerwca 2006 r. scigany na podstawie zlozonych przez niego zeznan, w tym bylem raz juz skazany wyrokiem uchylonym nastepnie z przyczyn lezacych po stronie prof. A. Zolla i sedziego, ktory wydal wyrok – rujnuje mi opinie, w tym na rynku pracy.

Od czerwca 1997 r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny rozpoznawal do sygn. akt XI CR 603/04 sprawe z mojego powodztwa o rozwod, w ktorej jako pelnomocnik mojej zony uczestniczyla malzonka prof. Andrzeja Zolla, adw. Wieslawa Zoll.

Pismami skierowanymi do rzecznika praw obywatelskich w 2002 r. zglosilem rzecznikowi po raz pierwszy sprawy:

 1. Razacego naruszenia przez sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSO Ewe Handerek, SSR del. Agate Wasilewska-Kawalek, SSA Jana Kremera, SSA Anne Kowacz-Braun i SSA Marie Kus Trybek konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego syna do ochrony zdrowia.

 2. Naruszania prawa konstytucyjnego i ustawowego przez adw. Wieslawe Zoll.

 

Do pism do Rzecznika zalaczylem kopie zaswiadczen lekarskich i wynikow przeswietlen rtg kregoslupa syna, poswiadczajacych wystepowanie u niego skoliozy, lordozy i garbu zebrowego:

 1. „Historia Choroby” Wojewodzkiego Osrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie, w ktorej podano miedzy innymi: „18.03.97 Skolioza piers. Prawoskretna z prawdopodob. garbu zebr.”

Dowod: „Historia Choroby” Wojewodzkiego Osrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, Krakow ul. Sudolska 1 – Zalacznik 18

 1. Karta Badania Radiologicznego z dnia 31 stycznia 2001 r., w ktorej podano: „Nazwisko i imie /imie dziecka – ZKE/ Kekus lat 13 Wynik Badania Zdjecie boczne kregoslupa ledzwiowego wykazuje poglebienie fizjologicznej lordozy oraz prawie poziome ustawienie kosci krzyzowej.”
  Dowod: Lekarska Spoldzielnia Pracy Pracownia Rentgenowska, Krakow, Rynek Glowny 32, Karta Badania

Radiologicznego, wynik badania z dnia 31.01.2001 r. – Zalacznik 19

 

Przedstawilem rzecznikowi praw obywatelskich skutki skoliozy gdy nierehabilitowana: „Skolioza” „boczne, patologiczne wygiecie kregoslupa, wystepujace zawsze z torsja (skreceniem) wzdluz jego osi dlugiej. Dewiacje te pociagaja za soba znieksztalcenie klatki piersiowej, z uposledzeniem funkcji oddychania i krazenia, a czesto rowniez znieksztalcenie miednicy”. Wystepuje miedzy 5 i 8 oraz 11 a 14 rokiem zycia dziecka, prowadzi do powaznych znieksztalcen kregoslupa i miednicy; moze powodowac garb zebrowy. Jest odwracalna przez zastosowanie postepowania korygujacego

Przypomnialem rzecznikowi praw obywatelskich, stanowione prawem polskim i europejskim prawa dziecka, jak te:

 

We wszystkich dzialaniach dotyczacych dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki spolecznej, sady, wladze administracyjne lub ciala ustawodawcze, sprawa nadrzedna bedzie najlepsze zabezpieczenie interesow dziecka.”

Artykul 3 Konwencji o Ochronie Praw Dziecka, Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 120, poz. 526

 

Wladze publiczne sa obowiazane do zapewnienia szczegolnej opieki zdrowotnej dzieciom (…)”

Artykul 68.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochrone praw dziecka. Kazdy ma prawo zadac od organow wladzy publicznej ochrony dziecka przed przemoca, okrucienstwem, wyzyskiem i demoralizacja.”
Artykul 72.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Poinformowalem rzecznika pismami zlozonymi w 2002 roku o tym, ze sedzia SSO Liliana Siodlarz-Kapera, a nastepnie SSO Ewa Handerek i SSR del. Agata Wasilewska-Kawalek zezwolily mi na spotkania z synami – w 2002 r. 13 i 10 lat – raz na dwa tygodnie w weekend’y, mimo ze biegle Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sadzie Okregowym w Krakowie, takie juz w 1999 r. przedstawily Sadowi opinie o mnie i na ich podstawie rekomendacje w sprawie kontaktow dzieci ze mna:

Wnioski: (…) Na podstawie przeprowadzonych badan i analizy zebranego materialu stwierdza sie, ze (…)

Maloletni Michal i Tomasz wymagaja szerokich, nieskrepowanych kontaktow z ojcem

odbywajacych sie zarowno w domu jak i poza miejscem zamieszkania.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, Opinia Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego z 14.06.1999r. – Psycholog Osrodka, Spec. II stopnia mgr Zofia Achalej, Pedagog Osrodka mgr Danuta Kurdziel, Kierownik RODK w Krakowie mgr Zofia Nowacka-Spiewla

 

Dzieci powinny miec jak najszerszy kontakt z ojcem co jest zawarte w opinii (…). Troska o dzieci zostala zweryfikowana przez badania psychologiczne i dzieci ujawnily, ze ojciec jest troskliwy i opiekunczy i zaangazowany w sprawy dzieci.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, zeznania bieglej Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Krakowie, psychologa, mgr Z. Achalej w 1999r. karty 257, 258 akt sprawy

 

Nie widzialysmy przeciwwskazan do ograniczania kontaktow ojca dziecmi a wrecz przeciwnie uwazalysmy ze kontakty powinny byc nieskrepowane i nieograniczone. Skoro nie ma przeciwwskazan to jest to korzystne dla prawidlowego rozwoju dzieci.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, zeznania bieglej Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Krakowie, pedagoga, mgr D. Kurdziel w 1999r., karta 319 akt sprawy XI CR 603/04

 

Prosilem rzecznika o interwencje zgodna z prawem okreslonym w ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o RPO.

Przypomne, ze moj syn, w ktorego sprawie prosilem o interwencje rzecznika praw obywatelskich mial wtedy 13 lat.

 

Po kilku latach bezskutecznego proszenia sedziow oraz samorzadowcow z Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Naczelnej Rady Adwokackiej o zobowiazanie adw. Wieslawy Zoll do przestrzegania prawa ustawowego i konstytucyjnego zglosilem takze rzecznikowi sprawe:

 1. notorycznego przez adw. Wieslawe Zoll naruszania prawa okreslonego w art. 31, art. 1262 i art. 1293 ustawy Kodeks postepowania cywilnego przez poswiadczanie nieprawdy w skladanych przez nia pismach procesowych w w.w. sprawie sygn. XI CR 603/04, w tym miedzy innymi przez:

  1. powolywanie sie w skladanych przez nia pismach procesowych na:

   1. nieistniejace prawo,

   2. nigdy nie zlozone przez nia, ani przez moja zone do akt sprawy zaswiadczenia,

  2. podawanie w skladanych przez nia pismach procesowych informacji sprzecznych z informacjami, ktore … sama nawet podawala w osobiscie przez nia wczesniej sporzadzonych pismach procesowych,

 2. pozbawiania mnie przez kilka lat moznosci korzystania z prawa okreslonego w art. 54.1 Konstytucji – Kazdy ma prawo do zadania sprostowania oraz usuniecia informacji nieprawdziwych, niepelnych lub zebranych w sposob sprzeczny z ustawa.” – przez odmowe sprostowania oraz usuniecia nieprawdziwych informacji o mnie w sporzadzanych przez nia pismach procesowych, w tym celem bezpodstawnie przedstawionego mi zarzutu zlozenia falszywych zeznan.

 

Rzecznik praw obywatelskich, prof. Andrzej Zoll upowaznil do sporzadzenia odpowiedzi dyrektora Zespolu Prawa Rodzinnego Biura RPO Grazyne Rdzanek-Piwowar, a ta nie rozpoznawszy sprawy, ktora zglosilem rzecznikowi, tj. naruszenia przez sedziow praw mojego syna, „murem” stanela za sedziami oraz adw. Wieslawa Zoll i pismem z dnia 20 sierpnia 2002 r. miedzy innymi – Zalacznik 1:

 1. Rekomendowania mi utrzymywaniem z chorym synem kontaktow posrednich czyli telefonicznych: „Uprzejmie informuje, ze niezaleznie od zabezpieczonych kontaktow bezposrednich z synami konieczne jest utrzymywanie kontaktow posrednich, tj. telefonicznych.” Nie wyjasnil mi niestety rzecznik praw obywatelskich – choc wielokrotnie prosilem rzecznika A. Zolla – do lutego 2006 r., gdy prof. Andrzej Zoll zakonczyl kadencje, jak rehabilitowac skolioze, garb zebrowy i lordoze dziecka za posrednictwem kontaktow posrednich z dzieckiem polegajacych na rozmowach telefonicznych.

 2. Pouczenia mnie, ze za zlozenie wniosku o wylaczenie sedziego w zlej wierze grozila mi ze strony sedziego, ktorego wniosek dotyczyla kara grzywny w wysokosci 500,00 zl: „Uprzejmie informuje, ze wnioski o wylaczenie sedziego rowniez moga skutkowac ukaraniem grzywna. Zgodnie bowiem z art. 53 Kpcsad ukarze zglaszajacego w zlej wierze wniosek o wylacznie sedziego grzywna w wysokosci 500 zl.”

 3. Pouczenia mnie, ze: „Zgodnie z art. 43 § 1 prawa o ustroju sadow powszechnych sad moze ukarac winnego „ciezkiego naruszenia powagi, spokoju lub porzadku czynnosci sadowych, albo ublizenia sadowi, innemu organowi panstwowemu lub osobom bioracym udzial w sprawie”, podobnie – za ublizenie sadowi w pismie lub uzycie wyrazow obrazliwych”. Sedzia A. Wasilewska-Kawalek nalozyla na mnie w lipcu 2001 r. kare grzywny w kwocie 1.000,00 zl za ublizenie powadze sadu przez nazwanie jej i sedzi Ewy Handerek „okrutnymi sedziami”.

 4. Pouczenia mnie, ze: „nie strona lub jej pelnomocnik, ale Sad dorecza stronie przeciwnej lub jej pelnomocnikowi odpisy zlozonych pisma procesowych i zalacznikow. Przepisy nie mowia nic o obowiazku doreczenia przez strone drugiej stronie odpisow pism, zwlaszcza pism, ktorych nie przedstawila Sadowi, a jedynie na tresc ktorych w pismie sie powoluje, nie odnosi sie to zwlaszcza do pism autorstwa drugiej strony, czy dokumentow doreczonych stronie wczesniej”.
  Zapoznajcie sie Panstwo, prosze, z trescia podanych w przypisach 1, 2, 3 przepisow art. 3, art. 126 i art. 129 ustawy Kodeks postepowania cywilnego, a przekonacie sie jak bardzo jest to stanowisko rzecznika niezgodne z prawem. Zreszta, wystarczy odrobina zdrowego rozsadku … Jak sad moze doreczyc stronie odpis dowodu, na ktore powolal sie pelnomocnik strony przeciwnej celem uzasadnienia swojego stanowiska, ale ktorego nie zlozyl do akt sprawy? Zdaniem rzecznika praw obywatelskich prof. Andrzeja Zolla, mogl.

 5. Rekomendowania mi poddania sie badaniom psychiatrycznym. Natychmiast po tym, gdy w listopadzie 2001 r. zlozylem skarge na sedzie Agate Wasilewska-Kawalek do prezesa Sadu Okregowego w Krakowie, ze pozbawia mojego syna moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, ta podczas najblizszego posiedzenia zazadala ode mnie, zebym sie poddal badaniom psychiatrycznym. Gdy sie nie zgodzilem – bo nie przedstawila podstawy prawnej zadania, ani zadnego dlan uzasadnienia – sedzia natychmiast zaczela wydawac jedno po drugim postanowienie o oddaleniu zgloszonych przeze mnie dowodow. Z lekka przerazony, ze powodowana emocjami gotowa wydac niekorzystny dla mnie i dla moich dzieci wyrok, wyrazilem zgode na poddanie sie badaniom. Nastepnego dnia wycofalem ja, informujac sedzie A. Wasilewska-Kawalek, ze poddam sie badaniom psychiatrycznym, gdy ona doreczy mi uzasadnienie dla jej zadania i przedstawi prawo, na ktorym je oparla. Sedzia A. Wasilewska-Kawalek nie uczynila do konca postepowania zadosc mojemu wnioskowi. O sprawie poinformowalem rzecznika praw obywatelskich, a G. Rdzanek-Piwowar rekomendowala mi pismem z dnia 20.08.2002 r. poddanie sie badaniom psychiatrycznym: „Generalnie nadmienic nalezy, ze podniesione przez Pana twierdzenia i argumenty w istocie stanowia polemike z wnioskami zlozonymi przez pelnomocnika zony /adw. W. Zoll – ZKE/ Ocena zasadnosci wnioskow, jak i zebranego w sprawie materialu dowodowego – jak rowniez odmowy poddania sie przeprowadzenia dowodu – nalezy do niezawislego sadu. W tym miejscu ubolewac nalezy, ze cofnal Pan wczesniej wyrazona zgode na poddanie sie badaniom psychiatrycznym i tym samym uniemozliwil przeprowadzenie dowodu tak istotnego dla tej sprawy.”
  Nawiasem mowiac rzecznik praw obywatelskich nie wyjasnil mi – choc go wielokrotnie o to prosilem – do lutego 2006 r., gdy prof. Andrzej Zoll zakonczyl kadencje, na czym polega relacja miedzy stanem zdrowia psychicznego ojca krzywdzonego przez sedziow dziecka, a prawami tego dziecka do ochrony zdrowia, tj. dlaczego rekomendujac mi poddanie sie badaniom psychiatrycznym, nie rozpoznal sprawy, ktora zglosilem rzecznikowi.

 6. Poinformowania mnie, ze: „Uprzejmie informuje, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie oczekuje od Pana dalszej korespondencji w tej sprawie i ewentualne kolejne pisma pozostana bez odpowiedzi.

Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-3 98574-XI/02/MK, pismo dyrektora

Zespolu Prawa Rodzinego, Grazyny Rdzanek-Piwowar z dnia 20 sierpnia 2002r. – Zalacznik 1

 

Poproszony przeze mnie o zapewnienie mojemu synowi moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll poinformowal mnie o tym, o czym wiedzialem juz wczesniej od sedziow, tj. ze im i adw. Wieslawie Zoll wszystko wolno, a ja musze sie podporzadkowac ich woli, bo zostane ukarany.

 

Poniewaz rzecznik praw obywatelskich trwal w stanowisku jak z w.w. pisma dnia 20.08.2002 r. przez kolejne lata, w kwietniu 2004 r. zglosilem rzecznikowi praw dziecka Pawlowi Jarosowi sprawe naruszenia konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego syna do ochrony zdrowia przez SSO Ewe Handerek, SSR del. Agate Wasilewska-Kawalek, SSA Jana Kremera, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek oraz przez rzecznika praw obywatelskich prof. Andrzeja Zolla.

Rzecznik praw dziecka nigdy nie rozpoznal zgloszonej mu przeze mnie sprawy. Pismem z dnia 16 sierpnia 2006 r. poinformowal mnie Dyrektor Zespolu Informacyjno-Interwencyjnego Biura RPD Slawomir Rytych: „Warszawa 16 sierpnia 2006r. Rzeczpospolita Polska Biuro Rzecznika Praw Dziecka ZII-410-124/04/DK/MH/MK Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Szanowny Panie, Z upowaznienia Rzecznika Praw Dziecka pragne Pana powiadomic o zamknieciu przez Rzecznika sprawy ZII-410-124/04/DK/MH/MK. Zamkniecie sprawy Pana maloletnich synow, Michala i Tomasza, wynika z wyczerpania dostepnych Rzecznikowi na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia 2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 69), prawnych srodkow dzialania. (…) Z powazaniem p.o. Dyrektor Zespolu Informacyjno-Interwencyjnego Slawomir Rytych”

Dowod: Biuro Rzecznika Praw Dziecka ZII-410-124/04/DK/MH/MK, pismo p.o. Dyrektora Zespolu Informacyjno-Interwencyjnego Slawomira Rytycha z dnia 16 sierpnia 2006r.

 

Rzecznik praw dziecka nie rozpoznal do sierpnia 2006 r. sprawy zgloszonej mu przeze mnie pismem z dnia 23 kwietnia 2004 r. poniewaz przewodniczaca Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie sedzia Agnieszka Oklejak i dyrektor Zespolu Prawa Rodzinnego Biura RPO Grazyna Rdzanek-Piwowar … przez dwa lata odmawialy dostarczenia rzecznikowi dokumentow, ktorych ten od nich zadal.

 

Jak sie dowiedzialem kilka lat pozniej, zaraz po tym, gdy ja pismem z dnia 23.04.2004 r. zglosilem rzecznikowi praw dziecka sprawe pozbawiania przez sedziow i RPO Andrzeja Zolla mojego syna moznosci korzystania z jego praw obywatelskich, sympatyk, sprzymierzeniec i obronca funkcjonariuszowskiej patologii owczesny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie zlozyl w dniu 2 czerwca 2004 r. zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie za posrednictwem Internetu przestepstw na szkode sedziow, RPO Andrzeja Zoll i adw. Wieslawy Zoll.

Jeszcze – do 10 kwietnia 2006 r. – toczylo sie postepowanie w w.w. sprawie o rozwod, a juz sedziowie oraz RPO A. Zoll i adw. W. Zoll skladali przed prokuratorem obciazajace mnie zeznania, wiedzieli – gdyby odmowili zlozenia zeznan prokurator musialby, na podstawie art. 322 § 1 K.p.k. umorzyc wszczete przeciwko mnie sledztwo – ze mnie uczynia przestepca.

W dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. popelnilem w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl 18 czynow, tj. – Zalacznik 2:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 2

 

Na wniosek wladz wlasciwego miejscowo do rozpoznania sprawy Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal sprawe przeciwko mnie do rozpoznania – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci /art. 37 K.p.k./ – Sadowi Rejonowemu w Debicy i po prowadzeniu rozprawy glownej od dnia 27 marca 2007 r., w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia tego Sadu Tomasz Kuczma wydal wyrok, ktorym przypisal mi wszystkie wyzej wymienione czyny.

Wyrok sedziego T. Kuczmy zostal nastepnie uchylony w zakresie wszystkich 18 czynow, tj.:

 1. w zakresie 16 czynow – czyny I, III-XVI – uchylil go i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

 2. w zakresie pozostalych 2 czynow – czyny II i XVIII – uchylil go Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. wydanym na podstawie kasacji prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22 sierpnia 2011 r. Prokurator generalny i Sad Najwyzszy zarzucili sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc yroku naruszenie prawa procesowego.

 

Wiecej informacji na temat wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i wyrokow wznowieniowych Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego znajduje sie w materialach umieszczonych w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wydal z przyczyn lezacych wylacznie po stronie sedziego T. Kuczmy wyrok wznowieniowy z dnia 15.09.2010 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj, ktora rozpoznaje sprawe po wznowieniu nabrala przekonania, ze ja bylem niepoczytalny w okresie popelniania przypisanych mi czynow, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., a takze potem i wydala w dniu 15 marca 2011 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Po tym, gdy prokurator generalny w kasacji z dnia 22.08.2011 r. i Sad Najwyzszy w wyroku wznowieniom z dnia 26.01.2012 r. przedstawili sedziemu T. Kuczmie kolejne zarzuty naruszenia prawa, sedzia Beata Stoj utwierdzila sie w przekonaniu, ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i wydala dwa kolejne – w dniach 29 czerwca 2012 r. i 24 stycznia 2014 r. – postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Kieruje do mnie kolejne wezwania na badania, grozi mi umieszczeniem mnie w areszcie w celu poddania mnie badaniom, wydaje Policji nakazy doprowadzenia mnie na nie.

Sedzi Beacie Stoj – a nie watpie, ze takze „pokrzywdzonym” – chodzi, po prostu o to, zeby przy zastosowaniu wymyslonej przez nia „taktyki” przeciagnac sprawe do dnia 1 pazdziernika 2015 r., gdy ustanie karalnosc ostatniego czynu, za ktory jestem scigany. Chyba ze wczesniej wprowadzone zostanie prawo, na podstawie ktorego sedzia B. Stoj bedzie mogla umorzyc postepowanie w zakresie … ostatniego sposrod 18 czynow, za ktore wciaz mnie z pasja sciga.

Ostatniego albowiem pominawszy fakt, ze prokurator generalny w uzasadnieniu do kasacji z dnia 22.08.2011 r. oraz Sad Najwyzszy w uzasadnieniu do wyroku wznowieniowego z dnia 26.01.2012 r., a nawet sedzia Beata Stoj w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r. podali, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja bylem sprawca czynow, ktore – niedopelniwszy okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze – przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.4, wskazac nalezy i podkreslic, ze sedzia Beata Stoj zupelnie niepotrzebnie, tj. z razacym naruszeniem prawa sciga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, ktora w 2006 r. jako Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod nadzorowala postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan i niedopelnila okreslonych w art. 326 K.p.k. obowiazkow prokuratora nadzorujacego – w dacie sporzadzenia niniejszego pisma:

 1. za 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. – czyny I, III-XVI – z ktorego sciganie w zakresie przypisanym mi przez prokurator Radoslawe Ridan – zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 2. z artykulu 226 § 3 K.k. – „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.” – za czyn, ktory prokurator R. Ridan opisala w pkt. XVII aktu oskarzenia jako – Zalacznik 2: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII. w okresie od stycznia 2004 r. do maja 2005 r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.ww.interia.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Tymczasem sam byly przez prawie 6 lat – od czerwca 2000 r. do lutego 2006 r. – rzecznik praw obywatelskich prof.

dr hab. Andrzej Zoll w kolejnych edycjach wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do

kodeksu karnego podaje w zakresie trybu scigania z art. 226 § 3 K.k., ze:

  1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.
   Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prof. A. Zolla prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek, Marek Mozgawa.

  2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
   Stanowisko tozsame z tym zacytowanym wyzej prof. Andrzeja Zolla prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek, M. Krolikowski i R. Zablocki.

Co oczywiste, stanowisko prof. Andrzeja Zolla i innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego wyklucza mozliwosc scigania mnie z art. 226 § 3 K.k. za zniewazenie … konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla.

 1. za 17 czynow z art. 212 § 2 K.k., tj. za scigane w trybie prywatnoskargowym znieslawienie. Poniewaz wedlug opisow sporzadzonych przez prokurator Radoslawe Ridan czyny te zostaly popelnione w okresie do maja i wrzesnia 2005 r. – patrz: akt oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., Zalacznik 2 – to z mocy prawa okreslonego w art. 212 K.k.5, 101 K.k.6 i 102 K.k.7 ich karalnosc ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. /czyny: I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI/ lub 1 pazdziernika 2013 r. /czyny: II, III, IV, V, VII, IX, X/.

 

Niezawislej i nieusuwalnej sedzi Beacie Stoj to – co przedstawilem powyzej w zgodzie z obowiazujacym prawem oraz rzeczywistym stanem faktycznym sprawy przeciwko mnie – ani troche nie przeszkadza w sciganiu mnie za w.w. czyny, a nawet kierowaniu mnie na badania psychiatryczne.

 

Gdyby podsumowac trwajaca z podanych wyzej przyczyn od 2002 roku relacje prof. Andrzeja Zolla ze mna wskazac nalezy, ze:

 1. jako rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll odmowil mojemu synowi wypelnienia jego konstytucyjnych i ustawowych obowiazkow wobec dziecka,

 2. jako rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll pozbawil mojego syna moznosci skorzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia,

 3. wykorzystal urzad rzecznika praw obywatelskich w celach prywatnych, tj. w celu uczynienia mnie przestepca i zlozyl dwukrotnie – tj. w prowadzonym przez prokurator R. Ridan postepowaniu przygotowawczym oraz podczas prowadzonej przez sedziego T. Kuczme – rozprawy glownej – obciazajace mnie zeznania,

 4. zlozyl zeznania, jak w pkt. 3 w sprawie, w ktorej scigany jestem w sprzecznosci ze wskazaniami doktryny prawnej, ktore on sam prezentuje jako sluszne w wydawanym pod jego redakcja naukowa Komentarzu do kodeksu karnego,

 5. w 2014 r. zlozyl w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod zawiadomienie o jego przeze mnie znieslawieniu /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazeniu /art. 216 § 1 K.k./.

 

To nie wszystko, bo prof. Andrzej Zoll:

 1. Nie posiadajac wyksztalcenia z zakresu psychiatrii – nawet przez siebie samego podawanego prawa karnego dobrze nie zna – przy kazdej po temu okazji informuje sedziow i prokuratorow, ze ja powinienem zostac poddany badaniom psychiatrycznym.

 2. Zlozyl falszywe zeznania w zamiarze dowiedzenia slusznosci jego stanowiska, ze ja go zniewazalem. Przesluchiwany w dniu 17 lipca 2007 r. przez sedziego T. Kuczme zeznal miedzy innymi- Zalacznik 3: „Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa (…) Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 3

Ulotki rozprowadzalem nie ja, lecz Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, Pan Krzysztof Lapaj. Nawiasem mowiac nie bylo w nim nic zniewazajacego nie tylko konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich, ale nawet Andrzeja Zolla. Zawieraly informacje o sposobie (nie)wypelniania przez A. Zolla konstytucyjnych i ustawowych obowiazkow rzecznika praw obywatelskich.

 1. Poinformowal prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika i prokuratora Prokuratury Rejonowej w Debicy Bernarda Brucha, ze ja jestem osoba niezrownowazona i ze go atakuje.
  Poniewaz nie ja rozprowadzalem ulotki jak w pkt. 2, zlozylem w Prokuraturze Rejonowej w Debicy zawiadomienie o popelnieniu przez Andrzeja Zolla przestepstwa zlozenia falszywych zeznan w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy do sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 407/13/. Sprawe rozpoznawal prokurator w.w. Prokuratury Bernard Bruch, a w ramach pomocy prawnej A. Zolla przesluchiwal prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusz Furdzik. Andrzej Zoll zeznal miedzy innymi: „Jak zostalem Rzecznikiem zaczalem otrzymywac listy wyrazajace skargi na dzialania sedziow i mojej zony. Ja przekazywalem listy do Rady Adwokackiej w Krakowie. Dyrektor mojego Biura odpowiedzialny za sprawy rodzinne odpisal panu Kekusiowi, ze moze niedobrze sie stalo, ze on nie zgodzil sie na propozycje sadu na przebadanie psychiatryczne, jak to zdanie sie pojawilo, zaczal sie atak na mnie. (…) Ja stalem sie obiektem atakow osoby niezrownowazonej i to nie jest komfortowa sytuacja.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt Ko 1551/10, Protokol przesluchania swiadka Andrzeja Zolla w dniu 11 stycznia 2011 r.

Ostatecznie prokurator Bernard Bruch umorzyl dochodzenie na podstawie zeznan prof. Andrzeja Zolla. Mnie nie przesluchal. W uzasadnieniu podal, ze o tym, iz ja bylem osoba, ktora rozprowadzala ulotki prof. Andrzej Zoll poinformowal … swoja malzonke, adw. Wieslawe Zoll i dlatego jego stanowisko polega na prawdzie, a moje nie, bo … kieruja mna emocje.
Gdy zaskarzylem to postanowienie, podajac ze ulotki rozdawal Pan Krzysztof Lapaj, ktory przyznaje sie do ich rozdawania, prokurator Bernard Bruch udzielil mi pouczenia, ze … nie przysluguje mi prawo do zaskarzenia jego postanowienia. Oszust prof. Andrzej Zoll pozostal bezkarny.

 1. Rujnuje mi opinie za posrednictwem mediow. Poproszony przez red. Dorote Stec-Fus z „Dziennika Polskiego” o zaprezentowanie stanowiska w sprawie, w ktorej w jego przypadku jestem scigany w opisanych wyzej okolicznosciach, tj. w sprzecznosci ze wskazaniami doktryny prawnej prezentowanymi przez niego jako sluszne, A. Zoll powiedzial – Zalacznik 20:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07- Zalacznik 20

 

Jesli ja nie przekonalem Panstwa, ze Andrzej Zoll nie zna prawa karnego, ze nie odroznia urzedu od osoby, ktora ten urzad sprawuje, to zacytowana wyzej wypowiedzia sam A. Zoll dostarczyl Panstwu – i czytelnikom „Dziennika Polskiego” – slusznosci mojego stanowiska dowod niepodwazalny.

Ja nie pisalem skarg na adw. Wieslawe Zoll do jej malzonka, ale zglaszalem rzecznikowi praw obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej sprawe:

 1. notorycznego naruszania przez adw. Wieslawe Zoll prawa ustawowego okreslonego w art. 3, art. 126 i art. 129 ustawy Kodeks postepowania cywilnego – patrz: przypisy 1, 2, 3, str. 3, 4 niniejszego pisma,

 2. pozbawiania mnie przez adw. Wieslawe Zoll moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 51.4 Konstytucji: Kazdy ma prawo do zadania sprostowania oraz usuniecia informacji nieprawdziwych, (…)”

w w.w. sprawie do sygn. akt XI CR 603/04.

A co robil rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll ze zglaszana mu przeze mnie sprawa …?

Przekazywal ja do rozpoznania … Okregowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Bo – jak wyjasnil sedziemu – byl … w trudnej sytuacji. Zeznal przed sedzia Tomaszem Kuczma – Zalacznik 3:

Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 3

 

W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o RPO brak przepisow, uprawniajacych rzecznika praw obywatelskich do kierowania sprawy dotyczacej naruszenia prawa do … Okregowych Rad Adwokackich.

Uznawany przez jego srodowisko za jednego z najwybitniejszych prawnikow w Polsce, prof. Andrzej Zoll w taki wlasnie sposob, gdy byl rzecznikiem, procedowal – jak sam zeznal – ze zglaszana przeze mnie sprawa naruszania prawa ustawowego i konstytucyjnego przez adw. Wieslawe Zoll.

A tam – tj. w Okregowej Radzie Adwokackiej w Krakowie – tylko czekali, zeby … przyznac racje adw. Wieslawie Zoll.

Przedstawie na dwoch przykladach, w jaki sposob rozpoznawal sprawy oczywistego przez adw. Wieslawe Zoll poswiadczania nieprawdy w skladanych przez nia pismach procesowych, owczesny wicedziekan ORA w Krakowie adw. J. Gladyszowski.

W pismie procesowym z dnia 28.01.1999 r. celem zdyskredytowania moich staran o zapewnienie synom jak najlepszych warunkow do nauki podala – Zalacznik 4: „Powod faktycznie oplaca szkole dzieciom, ale cala kwote ma prawo odliczac sobie od podatku.
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny, sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R, pismo

procesowe adw. Wieslawy Zoll z dnia 28.01.1999 r. – Zalacznik 4

 

Trudno o wieksza bzdure. Skarb Panstwa nigdy nie sponsorowal nauki dzieci w prywatnych szkolach. Skargi, ktore w zwiazku z powyzszym kierowalem na adw. W. Zoll do Sadu, a potem do rzecznika praw obywatelskich pozostaly nierozpoznane. W 2002 roku oddalil moja skarge takze wicedziekan ORA w Krakowie adw. Janusz Gladyszowski wyjasniajac mi pismem z dnia 13 maja 2002 r., ze … nie ma deliktu: „Podobnie nie jest klamstwem stwierdzenie, ze oplacajac szkole dzieciom ma Pan prawo „cala kwote odliczac sobie od podatku”. Rzeczywiscie temu sformulowaniu brak precyzji. Byc moze nalezalo rozroznic odliczenie od podatku czy tez od podstawy opodatkowania, ale powstaje pytanie, czy podajac konsekwencje prawne pewnych dzialan /tu wplywu oplat za szkole na wysokosc podatku/ i czyniac to nieprecyzyjnie czy wrecz nieprawidlowo dziala z checia wprowadzenia w blad sadu. Zastanawiajac sie nad zagadnieniem ogolnej natury nalezy rozwazyc, czy adwokat prezentujacy odosobniony poglad prawny, tj. poglad, ktory w nauce prawa i orzecznictwie sadow nie jest przyjety, popelnia delikt dyscyplinarny. Na takie pytanie nalezy z pewnoscia odpowiedziec przeczaco. (…) Reasumujac nie widze podstaw do wszczecia postepowania przeciwko adwokat Wieslawie Zollowej.

Dowod: Okregowa Rada Adwokacka, sygn. akt 135/2001, pismo Wicedziekana ORA, dr J. Gladyszowskiego z dnia 13 maja 2002r.

 

Wolno lgac!

Okazalo sie, ze klamca – nigdy nie sprostowala zacytowanego wyzej klamstwa – adw. Wieslawa Zoll nie klamala, lecz prezentowala … „odosobniony poglad prawny, tj. poglad, ktory w nauce prawa i orzecznictwie sadow nie jest przyjety.”

To tak, jakby nie bylo ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Taka – „odosobniony poglad prawny” – „linie obrony” wymyslil samorzadowiec z ORA w Krakowie adw. J. Gladyszowski klamcy adw. Wieslawie Zoll.

Ten sam wicedziekan ORA J. Gladyszowski w rownie kuriozalny sposob wybronil oszustke adw. W. Zoll przed innym moim zarzutem. Otoz adw. W. Zoll przedstawila w jej pismie procesowym zlozonym w sadzie II instancji, tj. Sadzie Apelacyjnym w Krakowie, mnie i mojej matce zarzut zlozenia falszywych zeznan. Podala– Zalacznik 2: „Oswiadczenia powoda o rzekomo ponoszonych kosztach na dom okazaly sie nieprawdziwe, co rowniez pozwana wykazala zaswiadczeniami. Powod twierdzil i zeznajaca jego matka, ze czynsz za mieszkanie placi powod. Okazalo sie, ze czynsz w ogole nie byl placony i cala zaleglosc musiala uiscic pozwana zaciagajac na ten cel pozyczke.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, pismo procesowe adw. Wieslawy Zoll z dnia 28 stycznia 1999r. – Zalacznik 2

 

Poniewaz moja zona nie zlozyla do akt sprawy zaswiadczen, na ktore powolala sie adw. W. Zoll stawiajac mnie i mojej matce zarzut zlozenia falszywych zeznan, a ja w zgodzie z naszymi zeznaniami oplacalem czynsz, kierowalem wnioski do Sadu, a potem do rzecznika praw obywatelskich o zobowiazanie adw. Wieslawy Zoll do okazania zaswiadczen, na ktore sie powolala /art. 3, art. 126, art. 129 K.p.c. – patrz: przypisy 1, 2, 3, str. 3, 4 niniejszego pisma/ albo sprostowania i usuniecia nieprawdziwej informacji /art. 54.1 Konstytucji/. Na prozno. A w 2002 roku wyjasnil mi wicedziekan ORA adw. Janusz Gladyszowski: „W podanych przez Pana przykladach nie zauwazam by adw. W. Zoll poslugiwala sie „klamstwem”. Zauwazam natomiast, ze naduzywa Pan slowa „klamstwo”i nie odroznia go Pan od „mowienia nieprawdy”. A roznica jest o fundamentalnym znaczeniu (…). Klamstwem jest jedynie swiadome podanie nieprawdziwych okolicznosci. Jezeli zatem, jak Pan podaje, moze Pan dowiesc, ze placil Pan czynsz to prosze to uczynic i uzyska Pan zapewne w tej kwestii sukces przed sadem.”

Dowod: Okregowa Rada Adwokacka, sygn. akt SK-135/2001, pismo Wicedziekana ORA w Krakowie, dr J. Gladyszowskiego z dnia 13 maja 2002r.

 

Jesli adw. Wieslawa Zoll nieswiadomie oklamala Sad Apelacyjny w Krakowie w sporzadzonym przez nia pismie, to po tym, gdy w pismie procesowym, ktore takze otrzymala, zlozylem wniosek zeby zlozyla do akt sprawy zaswiadczenia, o ktorych podala: „co rowniez pozwana wykazala zaswiadczeniami.”, albo sprostowala i usunela nieprawdziwa informacje, powinna uczynic zadosc moim zadaniom.

Zamiast tego adw. Wieslawa Zoll skarzyla sie na mnie sedzinom Agacie Wasilewskiej-Kawalek, a potem Izabeli Strozik, uzalala na mnie, ze ja zniewazam, znieslawiam i szkaluje.

Oni tak oboje maja, jojcza, labiedza i … robia swoich przeciwnikow przestepcami.

Na tym sie skonczylo, ze ja – zgodnie z rada udzielona mi przez wicedziekana ORA adw. J. Gladyszowskiego – udowodnilem zlozonymi do akt sprawy zaswiadczeniami, ze placilem czynsz, a adw. Wieslawa Zoll razem z chroniacymi jej interesu sedziami Agata Wasilewska-Kawalek i Izabela Strozik obciazyly mnie zeznaniami i uczynily przestepca.

Jeszcze sie po uchyleniu skazujacego mnie wyroku jedna sprawa przeciwko mnie nie zakonczyla, a juz adw. Wieslawa Zoll i prof. Andrzej Zoll zlozyli kolejne zawiadomienia o popelnieniu przeze mnie przestepstw ich zniewazenia i znieslawienia.

Konca nie widac …

xxx

 

Z podanych wyzej przyczyn, tj. z powodu uczynienia mnie przez prof. Andrzeja Zolla w opisanych wyzej okolicznosciach przestepca oraz dodatkowo rujnowania mi opinii, w listopadzie 2012 r. zlozylem pozew przeciwko niemu o odszkodowanie z tytulu naruszenia mojej godnosci i zniszczenia mi opinii na rynku pracy, a z tym zycia. Rozpoznawala go do sygn. akt I C 2213/12 sedzia Wydzialu I Cywilnego Sadu Okregowego w Krakowie Elzbieta Bednarczuk.

W uzasadnieniu do pozwu przedstawilem wyzej wymienione fakty.

Prof. Andrzej Zoll w odpowiedzi zazadal oddalenia mojego pozwu i zasadzenia ode mnie na jego korzysc kosztow zastepstwa adwokackiego, a do odpowiedzi zalaczyl dowody w postaci wydrukowanych przez niego kilkudziesieciu stron materialow z Internetu prezentujacych „linki” do materialow pod tytulami – miedzy innymi:

 1. „Polska jest sojusznikiem i dobrym przyjacielem Izraela” – Wladyslaw Bartoszewski

 2. Przedsiebiorstwo Holocaust

 3. Zydokomuna w Polsce – III RP (PRL bis)

 4. Judeofaszyzm – zbior filmow

 5. Slowianskie niewolnice w rekach zydowskich Panow

 6. Judeopolonia – bat na zydowskie klamstwa

 7. Prawda za bramami Auschwitz – film

 8. O zydowskim rodowodzie masonerii – Henryk Pajak

 9. Psychopatologia judaizmu

 10. Wojna z chrzescijanstwem

 11. NWO

 12. Mit „6 milionow”

 13. Zydowski holokaust jest oszustwem

 14. Obrona przeciwko Zydowskiej agresji

 15. Zydomasonska rewolucja w Kosciele Katolickim

 16. Spis artykulow o holoszwindlu

 17. Protokoly Medrcow Syjonu

 18. Zydowski faszyzm

 19. Holokaustyczny przemysl

 

Co za tuman …

Ja nawet nigdy nie widzialem tych materialow. Nie wiem, co mialo wspolnego z moim pozwem, ze wedlug Wladyslawa Bartoszewskiego Polska jest sojusznikiem i dobrym przyjacielem Izraela, albo ze ktos twierdzi, ze Holokaust jest oszustwem. Ja przeciez nie z powodu Holokaustu, psychopatologii judaizmu, czy tez zydowskiego faszyzmu zlozylem pozew przeciwko prof. Andrzejowi Zollowi, lecz z opisanych wyzej, lezacych wylacznie przyczyn po jego stronie przyczyn. Nawet pelnomocnik Andrzeja Zolla, adw. Janusz Raglewski nie potrafil udzielic sedzi Elzbiecie Bednarczuk odpowiedzi na pytanie, dlaczego i po co jego mocodawca zlozyl te dowody.

Zlozylem wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznan A. Zolla w celu wyjasnienia przez niego, z jakich przyczyn zlozyl wyzej wymienione dowody. Sedzia Elzbieta Bednarczuk wydala w dniu 13 lutego 2013 r. postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznan prof. Andrzeja Zolla, a potem, jakby przerazona tym, co zrobila, nie uchyliwszy tego postanowienia, nie przesluchala A. Zolla i tydzien pozniej, w dniu 20 lutego 2013 r. wydala konczacy sprawe wyrok.

Sedzia Elzbieta Bednarczuk pozbawila mnie moznosci skorzystania z prawa do obrony moich praw.

Pierwsza rozprawe zorganizowala w dniu 13 lutego 2013 r.

Ja nie uczestniczylem w tej rozprawie, co poswiadcza zapis w protokole – Zalacznik 5: „Sygn. akt PROTOKOL Dnia 13 lutego 2013 r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny w skladzie nastepujacym: Przewodniczacy: SSO Elzbieta Bednarczuk (…) powod Zbigniew Kekus – nieobecny, dowod doreczenia w aktach”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny, sygn. akt I C 2213/12, protokol rozprawy w dniu 13 lutego

2013 r. – Zalacznik 5

 

W sprawie do sygn. akt I C 2213/12 wystepowalem bez pelnomocnika.

Nastepna rozprawe sedzia Elzbieta Bednarczuk przeprowadzila juz tydzien pozniej, w dniu 20 lutego 2013 r.

Nie wezwala mnie na nia, ani mnie o niej nie zawiadomila. Nie bylo nawet czasu – tygodniowy odstep miedzy dwoma rozprawami – na zawiadomienie mnie lub wezwanie.

Podczas rozprawy w dniu 20 lutego 2013 r. sedzia Elzbieta Bednarczuk wydala wyrok konczacy sprawe, orzekla – Zalacznik 6: „Sygn. akt IC 2213/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2013 r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny w skladzie nastepujacym: Przewodniczacy: SSO Elzbieta Bednarczuk Protokolant: st. sekretarz /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 r. w Krakowie sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Andrzejowi Zollowi o zaplate I. oddala powodztwoII. zasadza od powoda Zbigniewa Kekusia na rzecz pozwanego Andrzeja Zolla kwote 7.200 zl tytulem kosztow zastepstwa procesowego.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial I Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, wyrok z dnia 20 lutego 2013 r. sedzi

Elzbiety Bednarczuk – Zalacznik 6

 

Jesli wziac pod uwage, ze sedzia Elzbieta Bednarczuk po rozprawie w dniu 13 lutego 2013 r., na ktorej bylem nieobecny, nastepna rozprawe zorganizowala juz po tygodniu, tj. w dniu 20 lutego 2013 r. nie wezwawszy mnie na nia, ani o niej nie zawiadomiwszy i wydala wyrok nie przesluchawszy mnie, to znaczy, ze mnie sedzia Elzbieta Bednarczuk okradla na korzysc prof. Andrzeja Zolla z kwoty 7.200,00 zl.

Zlozylem apelacje od wyroku sedzi Elzbiety Bednarczuk. Podalem, ze nie wzywajac mnie na rozprawe w dniu 20 lutego 2013 r. ani o niej nie zawiadamiajac sedzia E. Bednarczuk naruszyla prawo, w tym pozbawila mnie moznosci obrony moich praw.

Pelnomocnik Andrzeja Zolla adw. Janusz Raglewski sporzadzil odpowiedz na nia, w ktorej podal miedzy innymi: W zlozonej apelacji Powod zupelnie nieprzekonujaco tlumaczy swoja nieobecnosc na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2013 r. Wedlug Jego relacji, w dniu 19 lutego 2013 r.uzyskal telefonicznie z Sekretariatu Sadu Okregowego w Krakowie informacje o wyslaniu do niego wezwania do usuniecia brakow formalnych zlozonych w lutym 2013 r. pism procesowych. Jak stwierdza: „Zawiadomiony w dniu 19 lutego 2013 r. o wyekspediowanym do mnie Wezwaniu, nie stawilem sie na posiedzenie w dniu 20 lutego 2013 r.” (s. 2 apelacji). W takiej sytuacji nie sposob uznac, ze Powod zostal pozbawiony moznosci obrony swoich praw. Sam przyznaje, ze uzyskana w dniu 19 lutego 2013 r. z Sekretariatu Sadu Okregowego w Krakowie informacja telefoniczna dotyczyla tylko kwestii uzupelnienia brakow formalnych zlozonych przez Powoda pism procesowych.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. I C 2213/12, odpowiedz z dnia 26 czerwca 2013 r. adw. dr hab. Janusza Raglewskiego na apelacje

 

To nieprawda. Ja nie podalem w apelacji, nie „przyznalem sam”, ze uzyskalem w dniu 19 lutego 2013 r. telefonicznie z Sekretariatu Sadu Okregowego w Krakowie … jakakolwiek informacje telefoniczna.

Nie moglem tego podac, bo ani ja nie dzwonilem do Sekretariatu Sadu Okregowego w Krakowie w dniu 19 lutego 2013 r. ani zaden z pracownikow Sekretariatu Sadu nie dzwonil do mnie. Pelnomocnik prof. Andrzeja Zolla adw. dr hab. Janusz Raglewski posluzyl sie klamstwem – „klamstwo”: «twierdzenie niezgodne z rzeczywistoscia; falsz, nieprawda»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 334.

Adw. oszukal Sad Apelacyjny w Krakowie celem zapewnienia swojemu klientowi korzystnego rozstrzygniecia.

Byla doskonala – bo przed Sadem Apelacyjnym w Krakowie – okazja dla wyjasnienia przyczyn oszustwa adw. dr hab. Janusza Raglewskiego.

Rozprawa apelacyjna od wyroku sedzi E. Bednarczuk odbyla sie w dniu 11 pazdziernika 2013 r. Uczestniczyli w niej, na moja prosbe, miedzy innymi przedstawiciele krakowskich mediow. Byli zatem swiadkami opisanych nizej zdarzen.

Z podanych wyzej przyczyn zlozylem wniosek, by obecny na sali adw. Janusz Raglewski odczytal z mojej apelacji, co podal w jego odpowiedzi na nia, tj.: „Wedlug Jego relacji, w dniu 19 lutego 2013 r.uzyskal telefonicznie z Sekretariatu Sadu Okregowego w Krakowie informacje (…) Sam przyznaje, ze uzyskana w dniu 19 lutego 2013 r. z Sekretariatu Sadu Okregowego w Krakowie informacja telefoniczna dotyczyla tylko kwestii uzupelnienia brakow formalnych zlozonych przez Powoda pism procesowych.”

Wyjasnilem Sadowi, ze adw. J. Raglewski poswiadczyl nieprawde w sporzadzonej przez niego apelacji.

W natychmiastowej obronie pelnomocnika prof. Andrzeja Zolla, adw. Janusza Raglewskiego stanal … przewodniczacy skladu sedziowskiego, jeden z najbardziej znanych sedziow w Krakowie, SSA Wojciech Kosciolek, ktory wyjasnil mi, ze ja moim wnioskiem … pozbawiam adw. Janusza Raglewskiego prawa do korzystania z prawa do wolnosci slowa.

Z takim stanowiskiem sedziego W. Kosciolka zgodzili sie pozostali czlonkowie skladu orzekajacego, tj. SSA Maria Kus-Trybek i SSA Grzegorz Krezolek.

Korzystajac z rozlozonego nad nim przez sedziow parasola ochronnego oszust adw. J. Raglewski nawet nie podjal proby wyjasnienia przyczyn oszustwa. Nie zapomnial natomiast zlozyc wniosku o zasadzenie na korzysc prof. Andrzeja Zolla kosztow – kolejnych – zastepstwa adwokackiego.

Potem sedzia Wojciech Kosciolem oglosil wyrok, ktorym orzekl, ze mam zaplacic prof. Andrzejowi Zollowi dodatkowo – tj. ponad zasadzonych przez sedzie Elzbiete Bednarczuk – 5.400,00 zl kosztow zastepstwa adwokackiego.

Lacznie mam zatem zaplacic prof. Andrzejowi Zollowi 12.600,00 zl.

W zamieszczonym w „Dzienniku Polskim” reportazu z w.w. rozprawy apelacyjnej w dniu 11 pazdziernika 2013 r. red. Dorota Stec-Fus podala – Zalacznik 7: „Sad Apelacyjny w Krakowie oddalil wczoraj wniosek Zbigniewa Kekusia, domagajacego sie 300 tys. zl zadoscuczynienia od prof. Andrzeja Zolla. W skladzie sedziowskim znalazla sie Maria Kus-Trybek, z ktora Kekus ma … sprawe karna, rownoczesnie toczaca sie przed Sadem Rejonowym w Debicy.

Zbigniew Kekus, dr nauk ekonomicznych, od 1997 r. bezskutecznie walczyl w krakowskim sadzie o prawo do nieskrepowanych kontaktow z dziecmi. Walczac nie szczedzil przykrych slow pod adresem Temidy. W grudniu 2007 r. Sad Rejonowy w Debicy uznal, ze jest winny obrazy 15 krakowskich sedziow, ktorzy orzekali w jego sprawie rodzinnej, a takze mec. Wieslawy Zoll, pelnomocnika bylej zony, oraz prof. Andrzeja Zolla, ktorego jako rzecznika praw obywatelskich prosil o udzielenie pomocy jego choremu synowi (Kekus chcial wozic syna na rehabilitacje, a to wymagalo zgody sadu).

Wszyscy – 15 sedziow oraz prof. Zoll i jego zona Wieslawa – jezdzili do Debicy, aby zeznawac przeciwko zdesperowanemu ojcu. To sprawa bezprecedensowa.

Jako skazany Kekus stracil dobra prace i nie moze znalezc innej. Rozpoczal wiec walke o mozliwosc powrotu do normalnosci. W 2010 r. sad w Rzeszowie, a w 2012 r. Sad Najwyzszy uchylily skazujacy go wyrok. Sprawa zostala przekazana do ponownego rozpatrzenia sadowi w Debicy, gdzie wciaz czeka na final.

Rownoczesnie Zbigniew Kekus wystapil o 300 tys. zl zadoscuczynienia od prof. Andrzeja Zolla za krzywdy spowodowane postawieniem go w stan oskarzenia i niesluszny, jak sie okazalo, wyrok skazujacy. W lutym Sad Okregowy w Krakowie oddalil pozew, a wczoraj decyzje te podtrzymal Sad Apelacyjny. W skladzie orzekajacym znalazla sie Maria Kus-Trybek, jedna z 15 „obrazonych” sedziow.

O komentarz poprosilismy sedziego, ktory doskonale zna sprawe Kekusia (prosil o niepodawanie nazwiska). – Fakt, ze wniosek rozpatrywal sad w Krakowie, ktory w calosci powinien sie wylaczyc, to kpina z wymiaru sprawiedliwosci. Przypominam, ze prezes Sadu Apelacyjnego/SSA Krzysztof Sobierajski – ZKE/jest wsrod „15 obrazonych”. Wszyscy oni licza sie z tym, ze Kekus rowniez przeciwko nim zechce wystepowac o zadoscuczynienie. Nie dosc, ze sadza we wlasnej sprawie, to jeszcze go rujnuja, chcac zniechecic do dalszej walki. Kekus musi teraz, na mocy ich decyzji, wplacic na rzecz pelnomocnika Andrzeja Zolla 12,6 tys. zl – stwierdzil.”
Zrodlo: Dorota Stec-Fus, „Krakowski sad sedzia we wlasnej sprawie”; „Dziennik Polski”, 12-13 pazdziernika 2013,

s. A04 – Zalacznik 7

 

Poniewaz podane wyzej oszustwo pelnomocnika prof. A. Zolla, adw. J. Raglewskiego z jego odpowiedzi na moja apelacje od wyroku sedzi Elzbiety Bednarczuk ma kluczowe znaczenie dla sprawy z mojego powodztwa przeciwko prof. A. Zollowi, a sedziowie, SSA W. Kosciolek, SSA Maria Kus-Trybek i SSA Grzegorz Krezolek, uznali je za korzystanie przez adw. J. Raglewskiego z prawa do wolnosci slowa, pismem z dnia 15 pazdziernika 2013 r. zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przez adwokata, dr hab. Janusza Raglewskiego przestepstwa z art. 271 § 1 Kodeksu karnego – „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, ktora poswiadcza w nim nieprawde co do okolicznosci majacej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.” – tj. poswiadczenia nieprawdy w odpowiedzi na moja apelacje, jak wyzej.

Sprawe rozpoznala bardzo zyczliwa adw. J. Raglewskiemu prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Malgorzata Stryszowska, ktora wydala w dniu 31 pazdziernika 2013 r. postanowienie, sygn. 4 Ds. 1217/13, o … odmowie wszczecia dochodzenia. Wyjasnila, ze – Zalacznik 8: „Pisma procesowe (pozew, odpowiedz na pozew, wniosek, zazalenia, apelacja, odpowiedz na apelacje itp.) skladane przez strony, czy ich pelnomocnikow zawieraja twierdzenia co do pewnych okolicznosci i podlegaja ocenie sadu. Nie maja charakteru dokumentow urzedowych.

Tym samym brak jest jakichkolwiek podstaw do wszczecia w przedmiotowej sprawie postepowania karnego. Zgodnie bowiem z dyspozycja art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. nie wszczyna sie postepowania przygotowawczego, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Prokurator Malgorzata Stryszowska”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 1217/13, postanowienie prokurator Malgorzaty Stryszowskiej z dnia 31 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 8

 

Okazuje sie zatem, ze oszust adw. J. Raglewski moze lgac, oszukiwac sady, bo:

 1. zdaniem sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Wojciecha Kosciolka, SSA Marii Kus-Trybek i SSA Grzegorza Krezolka on w ten sposob, tj. lzac, tworzac nie istniejace „fakty”, na obrone swojego stanowiska, korzysta z … prawa do wolnosci slowa,

 2. zdaniem prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Malgorzaty Stryszowskiej odpowiedz na apelacje nie jest dokumentem.

 

Wskazac zatem nalezy, ze zacytowane wyzej wyjasnienie prokurator Malgorzaty Stryszowskiej – a raczej jej usprawiedliwienie dla oszusta adw. J. Raglewskiego – jest calkowicie sprzeczne z definicja dokumentu podana przez ustawodawce w ustawie karnej. Art. 115 § 14 Kodeksu karnego stanowi: „Dokumentem jest kazdy przedmiot lub inny zapisany nosnik informacji, z ktorym jest zwiazane okreslone prawo, albo ktory ze wzgledu na zawarta w nim tresc stanowi dowod prawa, stosunku prawnego lub okolicznosci majacej znaczenie prawne.”

 

W zwiazku z powyzszym, poniewaz lgarstwo adw. J. Raglewskiego mialo znaczenie prawne, tj. lgal, zeby przekonac Sad Apelacyjny, ze ja niezawiadomiony o w.w. rozprawie przed Sadem Okregowym w Krakowie prowadzonej przez sedzie E. Bednarczuk pismem z dnia 20 listopada 2013 r. powinienem w niej uczestniczyc – „Powod zupelnie nieprzekonujaco tlumaczy swoja nieobecnosc na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2013 r. Wedlug Jego relacji, w dniu 19 lutego 2013 r.uzyskal telefonicznie z Sekretariatu Sadu Okregowego w Krakowie informacje (…)” – zlozylem zazalenie na postanowienie prokurator Malgorzaty Stryszowskiej z dnia 31 pazdziernika 2013 r.

Tak sie zlozylo, ze … tego samego dnia, tj. 20 listopada 2013 r. sporzadzono wezwanie dla mnie do stawiennictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie w nadzorowanej przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod sprawie, w ktorej uczestnicze jako podejrzany o popelnienie przestepstw:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i znieslawienia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla

 2. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll

 

Zawiadomienie o popelnieniu w.w. przestepstw zlozyli sami uwazajacy sie za pokrzywdzonych, tj. Andrzej Zoll i Wieslawa Zoll.

To zupelnie nowa sprawa. Nie ma nic wspolnego z ta rozpoznawana przez Sad Rejonowy w Debicy na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – patrz: str. 5 do 7 niniejszego pisma.

Poniewaz rozpoznajacy te sprawe prokurator Dariusz Furdzik nie potrafil mnie wezwac prawidlowo, tj. w zgodzie z prawem procesowym okreslonym w art. 129 § 1 K.p.k.8, tj. albo zle liczyl dni przed sporzadzeniem wezwania i wezwal mnie do stawiennictwa w dniu 13 stycznia 2014 r., a ja odebralem jego wezwanie, w terminie, w dniu 14 stycznia 2014 r., albo ukrywal przede mna w jakiej sprawie mnie wzywal, nie stawialem sie na doreczane mi wezwania.

Po otrzymaniu wezwania do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 3 marca 2014 r., dwoma pismami z dnia 27 lutego 2014 r. skierowanymi do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz zlozylem:

 1. niosek o wylaczenie prokuratora referenta w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13 Dariusza Furdzika, podajac w uzasadnieniu, ze jest stronniczy, tj. notorycznie – w tym takze w sporzadzonym przez niego wezwaniu do stawiennictwa w dniu 3 marca 2014 r. – ukrywa przede mna, w jakiej sprawie mnie wzywa,

 2. usprawiedliwienie niestawiennictwa w dniu 3 marca 2014 r., w uzasadnieniu do ktorego wyjasnilem, ze stawie sie w Prokuraturze, gdy mnie prokurator Dariusz Furdzik wezwie – wreszcie – prawidlowo, tj. gdy sporzadzi wezwanie zgodne z prawem okreslonym w art. 129 § 1 K.p.k.

 

Na prokuratorze D. Furdziku spoczywa przeciez obowiazek okreslony w art. 7 Konstytucji: „Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawi i w granicach prawa.” Okazalo sie, ze prokurator D. Furdzik o tym nie wiedzial.

W dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 w mieszkaniu mojej matki w Krakowie stawilo sie trzech poszukujacych mnie funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Policjanci zatrzymali mnie.

W tym samym czasie, tj. ok. godz. 06:30 dwoch innych funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie poszukiwalo mnie w mieszkaniu – przeszukujac je – w ktorym jestem zameldowany i w ktorym mieszkaja moje dzieci z moja byla zona.

Po tym, gdy ubralem sie, zalozono mi na rece kajdanki i doprowadzono do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, gdzie zostalem poddany przesluchaniu.

Nastepnie ponownie nalozono mi na rece kajdanki i doprowadzono mnie do Gabinetu Psychoterapii Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszanskiej 5 w Krakowie, celem poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym.

Uznawszy, ze prokurator Dariusz Furdzik naruszyl zasade legalizmu nie poddalem sie badaniom.

Zrealizowanie w dniu 6 marca 2014 r. przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie dzialan jak wyzej potwierdza sporzadzony przez sierz. Pawla Drozdza w dniu 6 marca 2014 r. Protokol zatrzymania osoby – Zalacznik 9:

Dowod: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Ldz. MWD-560/193/13, sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow

Srodmiescie Zachod 4 Ds. 256/13, Protokol zatrzymania osoby, z dnia 6 marca 2014 r. – Zalacznik 9

 

Nie mam zastrzezen do dzialan funkcjonariuszy Policji. Realizowali polecenia prokuratora Dariusza Furdzika z dwoch postanowien, ktore on wydal w dniu 3 marca 2014 r., tj.

 1. postanowienia o powolaniu bieglychZalacznik 11,

 2. postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanegoZalacznik 10.

 

Ad. 1

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych prokurator Dariusz Furdzik podal – Zalacznik 11: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powolaniu bieglych

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowil:

 1. Powolac bieglych lekarzy psychiatrow dr med. Andrzeja Wsolka i lek. med. Kinge Zola w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzajacej czy w chwili popelnienia zarzuconego mu czynu:

  1. mial zachowana zdolnosc rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, a jezeli nie to z jakiego powodu?

  2. jezeli zdolnosci te byly ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?

  3. w razie stwierdzenia zniesionej, badz ograniczonej w stopniu znacznym poczytalnosci podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolnosci grozi powaznym niebezpieczenstwem dla porzadku prawnego?

  4. czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udzial w postepowaniu karnym?

 2. Przekazac bieglym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.

 3. Zakreslic termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W zwiazku z trescia z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 ki.p.k. uprzedza sie, ze za wydanie niezgodnej z prawda opinii grozi odpowiedzialnosc karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolnosci do lat 3).

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postepowania przeciwko Zbigniewoi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okolicznosci skutkujace poddaniu go badaniom sadowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik

Podejrzanemu i jego obroncy oraz pokrzywdzonemu i jego pelnomocnikowi przysluguje prawo do wziecia udzialu w przesluchaniu bieglych oraz zapoznaniu sie z opinia zlozona na pismie. Podejrzanego pozbawionego wolnosci nie sprowadza sie, jesli zachodza przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.

Zarzadzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc odpis postanowienia:

– podejrzanemu,

obroncy – po ustanowieniu przez Sad

Prokurator Dariusz Furdzik
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych – Zalacznik 11

 

Ad. 2

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego prokurator Dariusz Furdzik podal – Zalacznik 10: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie po zapoznaniu sie z aktami dochodzenia 4 Ds. 256/13 w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. – na podstawie art. 247 § 1 k.p.k. art. 248 § 1 k.p.k., art. 220 k.p.k. zarzadzil:

 1. zatrzymanie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Zbigniewa Kekusia, PESEL /nr PESEL – ZKE/ s. /imiona rodzicow – ZKE/ ur. 2 maja 1958 r. w Krakowie zamieszkalego /adres – ZKE/ do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 celem przeprowadzenia czynnosci przesluchania podejrzanego Zbigniewa Kekusia a nastepnie doprowadzenie do Poradni przy ul. Olszanskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b celem przeprowadzenia z jego udzialem badania przez bieglych w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10.00,

 2. przeprowadzic w razie takiej koniecznosci przeszukanie pomieszczen w miejscu zamieszkania Zbigniewa Kekusia oraz innych miejsc w przypadku istnienia prawdopodobienstwa przebywania tam podejrzanego.

 3. wykonanie zarzadzenia powierzyc funkcjonariuszom Policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

 4. doreczenie zatrzymanemu odpisu niniejszego postanowienia podejrzanemu Zbigniewowi Kekusiowi.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod nadzoruje dochodzenie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Zgodnie z art. 247 § 1 Kodeksu postepowania karnego prokurator moze zarzadzic zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jezeli zachodzi uzasadnione obawa, ze nie stawi sie ona na wezwanie w celu przeprowadzenia czynnosci procesowej, w inny bezprawny sposob bedzie utrudniala przeprowadzenie tej czynnosci albo jezeli zachodzi potrzeba niezwlocznego zastosowania srodka zapobiegawczego.

Zbigniew Kekus kilkukrotnie nie stawil sie na wezwania kierowane do niego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury. Nie stawil sie w dniu 3 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwany za posrednictwem Policji), w dniu 21 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwanie odebral w dniu 19 lutego 2014 r.), w dniu 12 lutego 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod (wezwany za posrednictwem Policji), w dniu 3 marca 2014 r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod (wezwanie odebral w dniu 18 lutego 2014 r.). W zadnym z tych przypadkow podejrzany nie usprawiedliwil w wystarczajaco swego niestawiennictwa a przysylane przez niego pisma do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury daja dowod tego, iz utrudnia on prowadzenie postepowania w sprawie przeciwko niemu.

Z uwagi na koniecznosc zabezpieczenia toku postepowania przed dalszym ignorowaniem swoich obowiazkow przez podejrzanego – postanowiono jak w sentencji. Prokurator Dariusz Furdzik

Pouczenie. Na powyzsze postanowienie zatrzymanemu przysluguje zazalenie do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny w terminie 7 dni od daty zatrzymania. (art. 246 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 247 § 2 k.p.k.) Wniesienie zazalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.) Zazalenie wnosi sie za posrednictwem prokuratora, ktory wydal postanowienie.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Zalacznik 10

 

Nie wezwawszy mnie zatem ani raz do stawiennictwa na badania sadowo-psychiatryczne, wydawszy w dniu 3 marca 2014 r. postanowienie o powolaniu bieglych, tego samego dnia, 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Durdzik wydal postanowienie o zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. i przymusowym doprowadzeniu na badania.

Uprzejmie prosze, abyscie Panstwo, Adresaci niniejszego pisma oraz Adresaci jego kopii zwrocili uwage na:

 1. zadanie, ktore prokurator D. Furdzik postawil przed bieglymi oraz pouczenie, ktorego im udzielil,

 2. date posiedzenia Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w sprawie sygn. XIV Kp 93/14/S oraz date wyznaczona przez prokuratora Dariusza Furdzika bieglym na sporzadzenie opinii o stanie mojego zdrowia psychicznego.

 

Ad. 1

Obydwa przestepstwa, za ktore prokurator Dariusz Furdzik sciga mnie w przypadku Andrzeja i Wieslawy Zoll – znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 K.k./ – z oskarzenia publicznego, sa scigane z oskarzenia prywatnego z mocy prawa ustawowego okreslonego w:

 1. artykule 212 § 4 K.k.: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

 2. artykule 216 § 5 K.k.: „Sciganie odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

Wyswiadczajac zatem przysluge prof. Andrzejowi Zollowi i adw. Wieslawie Zoll, tj. scigajac mnie z oskarzenia publicznego za ich z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. i w art. 216 § 5 K.k. z oskarzenia prywatnego znieslawienie i zniewazenie, prokurator Dariusz Furdzik nakazal wyznaczonym przez siebie bieglym udzielic odpowiedz na pytanie – Zalacznik 10: „w razie stwierdzenia zniesionej, badz ograniczonej w stopniu znacznym poczytalnosci podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolnosci grozi powaznym niebezpieczenstwem dla porzadku prawnego?’

I zaraz potem postraszyl prokurator D. Furdzik bieglych udzielonym im pouczeniem – Zalacznik 10: „W zwiazku z trescia z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 ki.p.k. uprzedza sie, ze za wydanie niezgodnej z prawda opinii grozi odpowiedzialnosc karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolnosci do lat 3).”

To jakby zawoalowana grozba wobec bieglych … I to tylko dlatego, ze prof. Andrzej Zoll i adw. Wieslawa Zoll poczuli sie znieslawieni i zniewazeni, a prokurator Dariusz Furdzik uznal, ze mnie bedzie za to scigal z urzedu.

 

Ad. 2

Prokurator Dariusz Furdzik wydal postanowienie o powolaniu bieglych w dniu 3 marca 2014 r. /Zalacznik 10/ i od razu, tego samego dnia, tj. 3 marca 2014 r. wydal postanowienie o zatrzymaniu mnie trzy dni pozniej, w dniu 6 marca 2014 r. i przymusowym doprowadzeniu na badania /Zalacznik 11/.

Rodzi sie pytanie: po co ten pospiech, dlaczego prokurator D. Furdzik nie wezwal mnie choc raz do stawiennictwa na badania?

Odpowiedz na tak postawione pytania lezy byc moze w terminach wyznaczonych przez prokuratora D. Furdzika oraz przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia.

Otoz wydawszy w dniu 3 marca 2014 r. postanowienie o powolaniu bieglych i od razu tego samego dnia, tj. 3 marca 2014 r. postanowienie o zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. i przymusowym doprowadzeniu na badania, prokurator Dariusz Furdzik zakreslil wybranym przez siebie bieglym termin na sporzadzenie opinii o stanie mojego zdrowia psychicznego – Zalacznik 10:„Zakreslic termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.”

Tymczasem Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie wyznaczyl termin w.w. posiedzenia w sprawie sygn. XIV Kp 93/14/S na dzien … 24 marca 2014 r.

Byc moze zatem pospiech zyczliwego Andrzejowi i Wieslawie Zoll prokuratora Dariusza Furdzika tym byl spowodowany, ze on chcial za wszelka cene posiadac opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego przed dniem 24 marca 2014 r., na ktory Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia wyznaczyl w.w. posiedzenie.

Poniewaz prokurator Dariusz Furdzik naruszyl zasade legalnosci, nie poddalem sie w dniu 6 marca 2014 r. badaniom.

Uprzejmie prosze Panstwa Adresatow niniejszego pisma o uczestnictwo w posiedzeniu Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial IV Karny w dniu 24 marca 2014 r.

Wcale sie nie zdziwie, gdy mi sedzia wyjasni, ze adw. Januszowi Raglewskiemu wolno lgac, oklamywac sad.

Niektorzy sedziowie – a juz zaangazowani w sprawy z udzialem Andrzeja Zolla szczegolnie – dzialaja wedlug zasady: „co mi Kekus zrobisz, jak mnie zlapiesz na naruszeniu prawa?”

Faktycznie, co takiemu moge zrobic?

A on mi moze … Tzn. moze mnie – na przyklad – skierowac na badania psychiatryczne, obserwacje itp.

 

Szanowni Panstwo,

 

Dluga bylaby lista funkcjonariuszy publicznych, ktorzy niedopelniajac obowiazkow, przekraczajac uprawnienia, pozbawiajac mnie moznosci korzystania z moich praw ponosza odpowiedzialnosc za to, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany przez sedzie Beate Stoj za czyny wymienione na str. 5-7 niniejszego pisma.

Najbardziej groteskowym, a zarazem najgrozniejszym dla spoleczenstwa demokratycznego ze wzgledu na posiadana przez niego wladze jest posel-premier Donald Tusk.

Oto moje z nim osobiste doswiadczenia od maja 2009 r.

Pismem z dnia 25 maja 2009 r. skierowanym do niego jako posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i zlozonym w Kancelarii Sejmu oraz w biurze poselskim D. Tuska w Gdansku zlozylem – Zalacznik 12: „Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, Biuro Poselskie Posla Donalda Tuska, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk Dotyczy:

I. Wniosek o spowodowanie przez Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska powolania Sejmowej Komisji Sledczej– Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Sledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. – w sprawie:

 1. Wyjasnienia przyczyn nierozpoznania do dnia zlozenia niniejszego pisma przezRzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej /Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski/ zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 20 kwietnia 2002 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, ktorzy prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestepca, skazanym za ich zniewazenie i znieslawienie, tj. sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie: SSO Ewe Handerek i SSR (del.) Agate Wasilewska-Kawalek oraz sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek.

 2. Wyjasnienia przyczyn nierozpoznania do dnia zlozenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Dziecka zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 23 kwietnia 2004 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, ktorzy prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestepca, skazanym za ich zniewazenie i znieslawienie, tj. sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie: SSO Ewe Handerek i SSR (del.) Agate Wasilewska-Kawalek, sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek oraz konstytucyjny organ PR, Rzecznika Praw Obywatelskich,Andrzeja Zolla. (…)”

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009 r. do posla Donalda Tuska – Zalacznik 12

 

Posel Donald Tusk nie rozpoznal zgloszonej mu przeze mnie sprawy, lecz moje pismo do niego z dnia 25 maja 2009 r. przeslal do rozpoznania … sobie samemu jako Prezesowi Rady Ministrow i w odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 25 czerwca 2009 r. Radcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Jerzego Izdebskiego o tresci – Zalacznik 13: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II Warszawa, dnia 25 czerwca 2009r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow – Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow wyjasnia, co nastepuje. Prezes Rady Ministrow nie posiada – zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa – uprawnien do rozpatrzenia opisanej sprawy zgodnie z Pana oczekiwaniem w sytuacji gdy jej stan prawny uregulowany jest powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

(…) Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski”

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 25 czerwca 2009r. – Zalacznik 13

 

Przyjrzyjcie sie Panstwo, uprzejmie prosze, mojemu pismu z dnia 25 maja 2009 r. do Donalda Tuska – Zalacznik 12.

Zgadzacie sie Panstwo z Radca Szefa KPRM Jerzym Izdebskim, ze adresatem tego pisma byl Prezes Rady Ministrow Donald Tusk, czy ze mna, ktory twierdze, ze skierowalem je do posla Donalda Tuska?

Poniewaz rzeczywisty adresat mojego pisma z dnia 25 maja 2009 r. posel Donald Tusk nie rozpoznal zgloszonej mu przeze mnie sprawy, z prosba o jej rozpoznanie zwrocili sie do niego – tj. do posla Donalda Tuska – pismem z dnia 7 wrzesnia 2009 r. moja matka i moi synowie, podajac – Zalacznik 14: „Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, 2. Biuro Poselskie Posla Donalda Tuska, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk, 3. Biuro Poselskie, ul. Marszalkowska 87/85, 00-683 Warszawa

My, nizej podpisani, matka i synowie Zbigniewa Kekusia, uprzejmie prosimy o udzielenie przez Pana Posla odpowiedzi na wnioski z pisma naszego syna i ojca do Pana Posla z dnia 25 maja 2009r. /data wyslania do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej: 25 maja 2009r., data zlozenia w Biurze Poselskim w Gdansku: 8 czerwca 2009r. Zalacznik 1. (…) Wanda Kekus, Michal Kekus, Tomasz Kekus”

Dowod: Pismo Wandy, Michala i Tomasza Kekus do posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z dnia 7 wrzesnia 2009r. – Zalacznik 14

 

Pismo jak wyzej wyslalem na wskazane w nim adresy posla Donalda Tuska. Takze tym pismem skierowana do niego sprawe posel Donald Tusk przekazal do rozpoznania Prezesowi Rady Ministrow Donaldowi Tuskowi.

W odpowiedzi moja matka i synowie otrzymali pismo z dnia 24 wrzesnia 2009 r. Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Michala Holeksy, ktory ich poinformowal – Zalacznik 15: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Warszawa, dnia 24 wrzesnia 2009r. Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH Panstwo Wanda, Michal, Tomasz Kekus Szanowni Panstwo, w odpowiedzi na Panstwa skarge z dnia 7 wrzesnia 2009r. Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow informuje, ze pismo Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 25 maja 2009r. zostalo przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow do stosownego rozpatrzenia. W zwiazku z tym Departament w dniu 25 czerwca 2009 roku udzielil Panu Zbigniewowi Kekusiowi odpowiedzi (kopia w zalaczeniu).

(…) Z powazaniem Naczelnik Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michal Holeksa Zalacznik: 1 karta

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 24 wrzesnia 2009r. do Wandy, Michala i Tomasza Kekus – Zalacznik 15

 

Zalacznikiem do pisma Naczelnika Michala Holeksy z dnia 24 wrzesnia 2009 r. bylo pismo Radcy Jerzego Izdebskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. /Zalacznik 13/.

Podkreslic nalezy, ze o ile Radca – notoryczny oszust – Jerzy Izdebski podal w pismie do mnie z dnia 25 czerwca 2009 r., ze – Zalacznik 13: „Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow (…).”, to Naczelnik M. Holeksa podal w pismie z dnia 24 wrzesnia 2009 r. do mojej matki i synow w zgodzie ze stanem faktycznym, ze – Zalacznik 15: „(…) informuje, ze pismo Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 25 maja 2009r. zostalo przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow do stosownego rozpatrzenia.”

Oszust Jerzy Izdebski wciaz jest Radca Szefa KPRM i wciaz ze mna koresponduje. Donald Tusk potrzebuje takich wlasnie … oszustow uzytecznych.

 

To wprawdzie oczywiste, ale celem rozwiania jakichkolwiek watpliwosci wyjasnie, ze Donald Tusk jako posel posiada uprawnienia do rozpoznania sprawy, ktora mu zglaszalem ja, a takze moja matka i moi synowie, a jako Prezes Rady Ministrow nie posiada po temu uprawnien.

Dlatego amoralny blazen – „blazen”: «czlowiek niepowazny, osmieszajacy sie, stajacy sie posmiewiskiem wskutek swego zachowania»;Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 57 – korespondowal z … samym soba.

To zydowskie bydle – „bydle” : «o czlowieku z podkresleniem jego cech ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75 – solidaryzujace sie z Zydem – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.9 – skurwy …10, w tym miedzy innymi zwyrodnialcem, oszustem i tchorzem Andrzejem Zollem nie powstrzymalo sie przed oszukaniem nawet mojej matki i moich synow.

Potem jeszcze wielokrotnie kierowalem pisma do posla Donalda Tuska w sprawie, jak w pismie z dnia 25 maja 2009 r.

Posel Donald Tusk przekazywal je Prezesowi Rady Ministrow Donaldowi Tuskowi, zeby mi Radca Szefa KPRM oszust notoryczny Jerzy Izdebski mogl niezmiennie odpowiadac, ze Prezes Rady Ministrow nie posiada uprawnien do rozpoznania sprawy. Ktora ja zglaszalem poslowi Donaldowi Tuskowi.

Gdy prosilem posla Donalda Tuska o spotkanie ze mna i pismo do niego w tej sprawie zlozylem w jego biurze poselskim w Warszawie, to mnie … Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski poinformowal w odpowiedzi, ze Prezes Rady Ministrow nie ma czasu na spotkania z obywatelami, ktorzy maja problemy.

A w dniu 13 listopada 2009 r. Prezes Rady Ministrow powolal tumana msciwego prof. Andrzeja Zolla na przewodniczacego … Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci. Oto tresc aktu powolania – Zalacznik 16:

Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 13 listopada 2009 r. Pan Andrzej ZOLL Na podstawie § 3 ust. 1 w zwiazku z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie utworzenia, organizacji i trybu dzialania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz. U. Nr 232, poz. 2319 z poz. zm.), powoluje Pana z dniem 16 listopada 2009 r. na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego na okres 4 lat Donald Tusk otrzymalem Andrzej Zoll 20.11.09
Dowod: Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, akt powolania z dnia 13 listopada 2009 r. Andrzeja

Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci – Zalacznik 16

 

Na takich ze strony Donalda Tuska zachowaniach zaczela sie i zakonczyla nasza relacja. Widzac, z jakim osobnikiem mam do czynienia, po kilku latach zaprzestalem kierowania do niego prosb.

W tej samej, ktora jemu zglaszalem sprawie, zwrocilem sie z prosbami o udzielenie mi pomocy do Poslow – w kolejnosci chronologicznej kierowanych przeze mnie pism – Zbigniewa Wassermanna, Bronislawa Komorowskiego, Anny Grodzkiej Andrzeja Dudy. Kazde z tych Panstwa udzielilo mi pomocy mieszczacej sie w ramach ich poselskich uprawnien. Wiecej na ten temat w materialach umieszczonych na stronie http://www.kekusz.pl.

 

xxx

 

Pod koniec stycznia media podaly, ze corka Donalda Tuska Katarzyna otrzymala od podwladnego Donalda Tuska, ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza prezent w postaci ochrony funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu. Gazeta codzienna „Fakt” podala na str. 1 wydania z dnia 30 stycznia 2014 r:

 

Najwazniejsza corka w panstwie bezpieczna! Wrogow i nachalnych amantow odgoni BOR”

Zrodlo: „Kasia Tusk ma rzadowa ochrone”; „Fakt”, 30 stycznia 2014 r., str. 1

Na stronie 6 wydania z dnia 30 stycznia 2014 r. „Fakt” podal:

 

Podobno groza jej nieznani wrogowie i nekaja amanci. Katarzyna Tusk (27 l.) ma nowych opiekunow – roslych agentow rzadowej ochrony, ktorzy jezdza za nia cywilnym autem i nie spuszczaja jej z oczu. (…) – Ochrone przyznal minister spraw wewnetrznych /B. Sienkiewicz- ZKE/. Powodem byly wysylane pogrozki oraz korespondencja od licznych wielbicieli, ktorzy zglaszaja Kasi matrymonialne propozycje – zdradzil nam nasz rozmowca z ministerstwa. Kasia nie jest jednak wozona limuzyna BOR – jezdzi wlasnym autem, a za nia oficerowie w srebrnej skodzie.”

Zrodlo: Mar, „Corka premiera ma rzadowa ochrone”; „Fakt”, 30.01.2014 r., str. 6

 

Katarzyna Tusk jest osoba infantylna bo majac 25 lat, w czerwcu 2012 r. umiescila w Internecie fotografie swej pupy opatrujac komentarzem: „Dla jednych bede za chuda szkapa, dla innych Kasia, ktora ma kawal pupy, szerokie biodra i duze uda.” Ukazujacy sie w nakladzie ponad 500.000 egzemplarzy „Fakt” zaprezentowal na stronie 1 wydania z dnia 18 czerwca 2012 r. fotografie Katarzyny Tusk opatrzona komentarzem:

 

Kasia Tusk pisze o swojej pupie. Jestem chuda szkapa, czy mam kawal pupy? – pyta Kasia Tusk.

Burza na blogu premierowny. (…)”

Zrodlo: „Kasia Tusk pisze o swojej pupie”; „Fakt”, 18 czerwca 2012 r., s. 1

 

Na osmej stronie w.w. wydania, w materiale, ktoremu nadano tytul: „Naga prawda o Kasi Tusk!” Goraca dyskusja w sieci o pupie corki premiera. Odwazna sesja zdjeciowa znanej blogerki” umieszczono zamieszczone przez Katarzyne Tusk w Internecie fotografie jej pupy i informacje o jej blogu w tym m.in.:

 

(…) Emocje w sieci wzbudzily odwazne zdjecia w polprzezroczystej, mocno przylegajacej do ciala sukience, ujawniajac w pelni wdzieki corki premiera. Zamieszczone na modowym blogu zdjecia tak rozgrzaly internautow,

ze najpierw dlugo spierali sie, czy i jaka bielizne skrywa pod kreacja Kasia Tusk, potem zas stwierdzili, ze tak doskonalych ksztaltow nie posiada nikt nawet corka premiera. „Na wszystkich zdjeciach widac retusz” – napisal internauta. „Nie posiadam Photoshopa. Ale bardzo sie ciesze, ze zdjecia wygladaja na obrabiane, potraktuje to wiec jako naprawde mily komplement (…) „Dla jednych bede za chuda szkapa, dla innych Kasia, ktora ma kawal pupy, szerokie biodra i duze uda.

Zrodlo: „Naga prawda o Kasi Tusk!” Goraca dyskusja w sieci o pupie corki premiera. Odwazna sesja zdjeciowa znanej blogerki”; „Fakt”, 18 czerwca 2012 r.s, 8

Rozumiem buzia, ale – za przeproszeniem – dupa … I radosc 25-letniej „Kasi”, jak o sobie napisala, z komplementow, ze wypadla jak nie obrobiona przez photoshopa. Himalaje infantylizmu.

Jak infantylna nie bylaby corka Donalda Tuska, to jednak jest dojrzala kobieta i powinna byc swiadoma skutkow jej osobliwej promocji.

Zyskala dzieki niej nie tylko sympatykow i amantow, ale takze wrogow. To wszak jedno z ryzyk zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza prowadzona przez nia za posrednictwem Internetu dzialalnoscia gospodarcza.

Osiaga z jej tytulu ogromne dochody, wedlug niektorych mediow do 50.000,00 zl miesiecznie. Ostatnio kupila mieszkanie.

Stac ja wiec na to, zeby pokrywac koszty ryzyk zwiazanych z prowadzona przez nia dzialalnoscia gospodarcza.

Poza tym wskazac nalezy, ze artykul 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu stanowi:

1. Do zadan BOR, z zastrzezeniem ust. 2, nalezy ochrona:

  1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszalka Sejmu, Marszalka Senatu, Prezesa Rady Ministrow, wiceprezesa Rady Ministrow, ministra wlasciwego dla spraw wewnetrznych oraz ministra wlasciwego do spraw zagranicznych,

  2. innych osob ze wzgledu na dobro panstwa;

  3. bylych prezydentow Rzeczypospolitej Polskiej;

  4. delegacji panstw obcych przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5. polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach miedzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

  6. obiektow i urzadzen o szczegolnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania;

  7. prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektow Sejmu i senatu;

  8. obiektow sluzacych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrow, ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych oraz ministrowi wlasciwemu do spraw zagranicznych.

2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, z zachowaniem przepisow o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzje o objeciu ochrona osob, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2.”

 

Czlonkowie rodzin osob pelniacych funkcje wymienione w ustawie nie podlegaja ochronie BOR. Inne, poza osobami pelniacymi funkcje wymienione w ustawie osoby moga otrzymac ochrone BOR wylacznie ze wzgledu na dobro panstwa.

Nie lezy w interesie panstwa finansowanie przez Skarb Panstwa ochrony prowadzacej doskonale prosperujaca dzialalnosc gospodarcza Katarzyny Tusk.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 10 lutego 2014 r. skierowanym do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska zlozylem: „Wniosek o skierowanie przez Adresata niniejszego pisma wniosku do ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza o odwolanie decyzji o swiadczeniu Katarzynie Tusk uslugi ochrony swiadczonej jej przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu.”

Odpowiedz sporzadzil uzyteczny oszust Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski, ktory poinformowal mnie pismem z dnia 25 lutego 2014 r. – Zalacznik 17: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Nr DSWRU-571-1415/09-(169)14/JI Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Odpowiadajac na korespondencje z dn. 10 lutego 2014 – Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow uprzejmie informuje, ze Kancelaria Prezesa Rady Ministrow nie jest wlasciwa do rozpoznania opisanej sprawy. Zgodnie z art. 228 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 267) skargi i wnioski sklada sie do organow wlasciwych do ich rozpatrzenia.

W przypadku sprawy opisanej przez Pana w pismie z dnia 10 lutego 2014 r. wlasciwy do jej rozpatrzenia – zgodnie z w.w. przepisem – jest Minister Spraw Wewnetrznych, do ktorego zwrocil sie Pan uprzednio z wnioskiem (pismo w zalaczeniu) o udzielenie wyjasnien w opisanej sprawie. Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski”
Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow,

Nr DSWRU-571-1415/09-(169)14/JI, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego z dnia 25 lutego 2014 r. – Zalacznik 17

 

To nieprawda. Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 146.4 Konstytucji stanowi: „W zakresie i na zasadach okreslonych w Konstytucji i ustawowych Rada Ministrow w szczegolnosci: (…) 4. chroni interesy Skarbu Panstwa.”

 2. Artykul 148 Konstytucji stanowi: „Prezes Rady Ministrow: (…) 5. koordynuje i kontroluje prace czlonkow Rady Ministrow, (…) 7. jest zwierzchnikiem sluzbowym pracownikow administracji rzadowej.”

 

Prezes Rady Ministrow Donald Tusk byl zatem – jako konstytucyjne sluzbowy zwierzchnik ministra Bartlomieja Sienkiewicza i jako czlonek Rady Ministrow, na ktorym ciazy konstytucyjny obowiazek chronienia interesow Skarbu Panstwa – najbardziej wlasciwym adresatem mojego, zacytowanego wyzej wniosku do niego z dnia 10 lutego 2014 r.

Jak ma w zwyczaju od lat, ukryl sie jednak za notorycznego oszusta uzytecznego Radce Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 11 marca 2014 r. skierowanym do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

zlozylem: „Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popelnieniu przez:

  1. ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 146.4 pkt 4 Konstytucji i przez to dzialania na szkode interesu publicznego – art. 231 § 1 K.k.,

  2. Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska przestepstwa pomocnictwa – art. 18 § 3 K.k. – ministrowi spraw wewnetrznych Bartlomiejowi Sienkiewiczowi w popelnieniu przestepstwa, jak w pkt. I.1.

 2. Wniosek o przekazanie przez prokuratora generalnego niniejszym zlozonego zawiadomienia do rozpoznania prokuraturze wlasciwej miejscowo.

 3. Wniosek o doreczenie mi kopii pisma, przy ktorym prokurator generalny przekaze niniejszym zlozone zawiadomienie prokuraturze wlasciwej miejscowo.

 4. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.”

 

Ciekaw jestem, w jaki sposob prokurator, ktory dostapi zaszczytu obrony Prezesa Rady Ministrow Donalda Tusk i lizusa ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza uchroni ich przed poniesieniem odpowiedzialnosci za niedopelnienie obowiazku okreslonego w art. 146.4 pkt 4 Konstytucji. Domyslam sie, ze otrzymam odpowiedz, ze … to nie moja sprawa.

Dorecze ja Panstwu.

Szanowni Panstwo,

 

Opublikowanemu w wydaniu z dnia 8-9 lutego 2014 r. „Gazety Wyborczej” wywiadowi z prof. Marcinem Krolem redakcja nadala tytul:

Musimy sie ruszyc, odzyskac idee rownosci. Inaczej przyjdzie to „cos” i bedziemy wisiec na latarniach

mowi Marcin Krol w rozmowie z Grzegorzem Sroczynskim.”

Zrodlo: Prof. Marcin Krol, w: „Bylismy glupi”; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 12, 13

 

Powyzej podalem jeden z mnostwa pod rzadami Donalda Tuska przykladow nierownosci.

Nierownosci w traktowaniu przez wladze Rzeczypospolitej Polskiej naszych – tj. Donalda Tuska i mojego – dzieci.

Nierownosci, ktorej Donald Tusk jest w obydwoch przypadkach swiadomym sprawca.

Gdy go, jako posla, prosilem o udzielenie mi pomocy – czy tez gdy prosili go moja matka i moi synowie – mieszczacej sie w ramach jego poselskich uprawnien, odsylal moje pisma sobie samemu jako Prezesowi Rady Ministrow, zeby mi Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski mogl odpisywac, ze Prezes Rady Ministrow nie posiada uprawnien do rozpoznania sprawy.

Zachowywal sie w taki sposob Donald Tusk przez kilka lat chroniac interesow Andrzeja Zolla. Wiedzac ode mnie, w jakich okolicznosciach A. Zoll uczynil mnie przestepca, powolal go na przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci.

Znajdujac obronce i promotora w posle-Prezesie Rady Ministrow Donaldzie Tusku, ktory kompromitowal dla niego przez kilka lat nie tylko siebie samego, ale przede wszystkim sprawowany przez niego urzad posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Andrzej Zoll takiej nabral pewnosci co do swej nietykalnosci, ze mimo iz od 2006 roku jestem scigany na podstawie jego zeznan w sprzecznosci z prawem karnym, ktore on sam podaje, u schylku 2014 r. sam zlozyl zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw jego znieslawienia i zniewazenia.

W efekcie, do mojego syna – ofiary naruszania prawa i pozbawiania go moznosci korzystania z jego, wtedy dziecka, konstytucyjnych praw do ochrony zdrowia przez protegowanego Donalda Tuska, prof. Andrzeja Zolla, gdy byl rzecznikiem praw obywatelskich – dzisiaj wpadaja tuz po godz. 6-ej rano przeszukujacy mieszkanie w poszukiwaniu mnie celem zatrzymania funkcjonariusze Policji.

To calkiem jak w 2005 i 2006 roku, gdy scigajac mnie na podstawie zeznan A. Zolla za – miedzy innymi – zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla, prokurator Radoslawa Ridan wyslala do moich dzieci dwa razy funkcjonariuszy Policji. Raz z poleceniem wreczenia im wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze, a potem, gdy ja prosilem, zeby dala dzieciom spokoj, bo z nimi nie mieszkam, celem przesluchania mojej zony w ich obecnosci.

 

W tym samym czasie, gdy moj syn jest budzony przez funkcjonariuszy Policji poszukujacych mnie z przyczyn lezacych po stronie protegowanego i pupila Donalda Tuska, prof. Andrzeja Zolla, ten sam Donald Tusk razem z ministrem w jego rzadzie Bartlomiej Sienkiewicz razaco naruszaja prawo konstytucyjne przydzielajac sponsorowana przez Skarb Panstwa ochrone funkcjonariuszy BOR corce D. Tuska Katarzynie.

W dodatku wmawiajac Polakom, ze to … przez wzglad na dobro panstwa.

Jakby tego bylo malo, D. Tusk proszony przeze mnie, zeby spowodowal odwolanie decyzji ministra B. Sienkiewicza o ochronie przez BOR jego corki, chowa sie swoim – tj. praktykowanym od lat, zawsze gdy w klopotach – zwyczajem, za notorycznego oszusta Radce Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego, ktory informuje mnie, ze … naruszanie prawa konstytucyjnego przez ministra w jego rzadzie, to nie jest sprawa Prezesa Rady Ministrow.

Zenada. Nie tylko … W wywiadzie udzielonym G. Sroczynskiemu prof. Marcin Krol mowi:

 

(…) -Bo jak sie zdarzy to „cos”, to mozemy wisiec na latarniach. PO prostu. Nic nie robiac, hodujemy sily, ktore zmienia swiat po swojemu. I nie beda negocjowac.

Kto?

– Chocby nacjonalisci. Przeciez idzie ta fala.”

Zrodlo: Prof. Marcin Krol, w: „Bylismy glupi”; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 12, 13

 

Mam nadzieje, ze tylko przez niedopatrzenie redakcja „Gazety Wyborczej” sformulowania „bedziemy wisiec na latarniach” nie wziela w cudzyslow. Chyba, ze jest juz az tak zle, ze … jest to rzeczywiscie bardzo realny scenariusz.

Szczerze mowiac, sam traktowany – zeby tylko ja, ale przeciez nawet moj syn gdy byl maloletni i chory – przez Zydow, jak opisalem w niniejszym pismie, czyli jak bydlo, jestem w stanie zrozumiec rozumnych Zydow najbardziej nawet kasandryczne, ku przestrodze, wizje.

Sam jestem pacyfista, z mojej strony tepemu, panoszacemu sie zydostwu nie grozi zaden przejaw agresji, ale inni mniej moga byc powsciagliwi.

Eskalacji nierownosci spolecznych, rosnacej pysze, bucie, arogancji majacego swoich „5 minut” pod rzadami Donalda Tuska tepego zydostwa wcale nie nacjonalisci lub nie tylko nacjonalisci musza sie przeciwstawic.

Jakkolwiek tak samo, jak nam Zydzi w obronie swoich interesow przyklejaja latki antysemitow, gdy zajdzie po temu potrzeba nazwa nas nacjonalistami. Za komuny nie bylo nacjonalizmu, to zydowskie kacyki partyjne nazywali robotnikow warcholami. I ich tlukli i mordowali. Nie o nazewnictwo przeciez chodzi, ale o pretekst, wymowke, usprawiedliwienie nikczemnosci.

Donald Tusk najwyrazniej swiadom, jakie moga byc skutki jego polityki, w tym juz zapomnianej polityki milosci, ktora on sam okazuje wylacznie zydowskiej ferajnie, jak prof. Andrzej Zoll. Przed dwoma miesiacami media podaly:

 

10 stycznia 2014 r. Sejm RP uchwalil ustawe /198 poslow Platformy Obywatelskiej – ZKE/ legalizujaca udzial formacji zbrojnych panstw trzecich „we wspolnych operacjach”, do ktorych zaliczone zostaly dzialania w celu ochrony porzadku, bezpieczenstwa i zapobiegania przestepczosci w zwiazku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi lub podobnymi wydarzeniami)na terytorium Rzeczypospolitej.
Wnioskodawca projektu jest premier Donald Tusk.”

http://futrzak.wordpress.com/2014/01/16/bo-polska-sama-bronic-sie-ani-porzadku-utrzymac-juz-nie-potrafi/

 

Donalda Tuska rozumiem. Slusznie sie obawia, ze mu Polacy odmowia posluszenstwa.

Nie rozumiem tych, co glosowali za ta ustawa …

Polakom wiadomo, ze Donald Tusk trzyma swoich poslow mocna, ba bardzo mocna reka, co posel Miroslaw Sekula tak kiedys opisal:

 

W pracach nad kolejnymi ustawami parlamentarzysci PO dostaja z kancelarii premiera gotowe projekty i harmonogram, kiedy maja je uchwalic. Bez prawa zmian. Miroslaw Sekula dowcipnie to okreslil,

ze poslowie sa tylko interfejsem miedzy sciagawka do glosowania a przyciskiem.”
Zrodlo: Piotr Gursztyn, „Miedzy sprzecznosciami, czyli paradoksy platformy”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 12 listopada 2009r., s. A14

 

Ale przeciez poslowie, senatorowie doskonale pamietaja, jak nas – bylismy wtedy uczniami, studentami – i naszych rodzicow tlukli przed laty broniacy przed utrata wladzy zydokomune funkcjonariusze jej formacji zbrojnych. Byli to Polacy.

Jesli Donald Tusk uzna, ze nam – czyli jemu i jego kamaryli, ale wiadomo, ze Zydzi zawsze robia wszystko przez wzglad na … dobro panstwa, pomyslnosc Ojczyzny, dobro obywateli itp. itd., sam D. Tusk chroni swoja corke korzystajac z funkcjonariuszy BOR tez tylko … przez wzglad na dobro panstwa /artykul 2.1.2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu/ – zagrazaja „nacjonalisci” i „antysemici”, to skorzystawszy z prawa okreslonego ustawa z dnia 10.01.2014 r. sprowadzi na nas formacje zbrojne innych panstw. Widzac, z kim najlepiej sie wspolpracuje Donaldowi Tuskowi, tj. komu najwiekszy okazuje serwilizm, wiadomo kto bedzie bronil ewentualnie zagrozonej – nawet, gdy tylko z urojenia przerazonych wizja koniecznosci zakupu garnituru dla siebie i ciuchow dla zony za swoje, a nie partyjne pieniadze … – polskiej demokracji …

O ile redakcja „Gazety Wyborczej” sformulowania prof. Marcina Krola „albo bedziemy wisiec na latarniach” nie wziela w cudzyslow, to ja podajac w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma: Dlaczego Zyd polonofob Donald Tusk zasluguje jako pierwszy w Polsce zeby „wisiec na latarni”, czyli idea rownosci wedlug Posla-Prezesa Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej – na przykladzie corki Donalda Tuska Katarzyny i mojego syna Michala.” traktuje je jako przenosnie, metafore.

Niech sobie idace po trupach do celu bydle, adresat kopii niniejszego pisma zyje. Lekcewazone, pogardzane, tak, jak sobie na to zasluzyl.

Gdybyscie Panstwo mieli watpliwosci co do slusznosci mojego stanowiska, obejrzyjcie prosze umieszczona na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl oraz na stronie http://www.kekusz.pl prezentacje pt.: „„Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”. Przekonacie sie Panstwo, w jaki sposob dwa beztroskie, bezrefleksyjne tumany albo zdrajcy – ja twierdze, ze zdrajcy, bo az takimi tumanami byc, po prostu, nie mozna – celem zyskania popularnosci wsrod spolecznosci zydowskiej na calym swiecie zamierzali zamienic Polske murowana w drewniana.

Gdy pismem z dnia 30.01.2009 r. poinformowalem premiera D. Tuska o groznych dla finansow panstwa wadach projektu ustawy reprywatyzacyjnej ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada z grudnia 2008 r., to mnie tydzien pozniej wyrzucono w trybie natychmiastowym ze Spolki Skarbu Panstwa Polskiej Linie Lotnicze LOT S.A., w ktorej centrali w Warszawie bylem zatrudniony na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury i nad ktora nadzor wlascicielski sprawowal … minister Skarbu Panstwa Aleksander Grad.

Na stronie http://www.kekusz.pl znajdziecie Panstwo takze materialy poswiadczajace, w jaki sposob Donald Tusk osobiscie spowodowal fiasko przetargu na sprzedac stoczni w Gdyni i Szczecinie, a minister Aleksander Grad wzial to na siebie.

Byc moze z tej przyczyny, tj. z powodu uchronienia Donalda Tuska przed gniewem stoczniowcow upadlych stoczni i pracownikow firm polaczonych z nimi lancuchami kooperacyjnymi, Aleksander Grad robi teraz ogromna kariere finansowa.

 

Donald Tusk i jego ferajna zamierzaja penalizowac za tzw. „mowe nienawisci”. Majac i tak mnostwo problemow z przesladujacym mnie bydlem niewrazliwym na skutki dla jego ofiar bydla dzialan, ale uwrazliwionym na mowe, pragne raz jeszcze wyjasnic adresatowi kopii niniejszego pisma Donaldowi Tuskowi – informowalem go juz o tym – i jego zydowskiej ferajnie, jak tuman msciwy prof. Andrzej Zoll, ze ja go nie nienawidze. Ja nikogo nie nienawidze.

A Donalda Tuska, dla ktorego wazna jest tylko jego corka, po prostu – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – pier …11, znaczy lekcewaze, gardze nim tak samo, jako to klamliwe, tchorzliwe zydowskie bydle gardzi moimi prawami i lekcewazy nie tylko mnie, ale nawet moja matke i moje dzieci.

Czlonkow ferajny tego amoralnego blazna prezentujacym ewentualnie stanowisko, ze ja uzywajac wulgaryzmow naruszam zasady wspolzycia spolecznego pragne wyjasnic, ze jak wiadomo: „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.12, a ja chce do tej prawdziwej, tej „kurwa inteligencji”, a poza tym kolesiow z ferajny Donalda Tuska o mnie zdanie – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – pier … w opisanym tego slowa wyzej znaczeniu, znaczy lekcewaze.

Sa sprawy wazniejsze niz slowa i zasady wspolzycia spolecznego.

Na przyklad prawo.

A to – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – pier … amoralny blazen Donald Tusk w interesie Zyda – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – skur … Andrzeja Zolla.

Zydowskie, nabzdyczone, obrazalskie, zwyrodniale bydlo zrobilo mnie po latach mojej nauki, a potem ponad dwoch dekadach uczciwej pracy przestepca, dziadem, zebrakiem,

A i to bydlu, jak Andrzej i Wieslawa Zoll malo. Wciaz nienasycone, niezaspokojone.

I – jak to bydlo – bezwstydnie zdane na laske tumanow-lajdakow i slugusow w prokuratorskich i sedziowskich togach.

 

Szanowni Panstwo

 

Bede Panstwa informowal o:

 1. dalszym przebiegu sprawy rozpoznawanej przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj do sygn. akt II K 407/13 na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., w tym czwarty rok po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15 wrzesnia 2010 r. i trzeci rok po wydaniu przez Sad Najwyzszy wyroku wznowieniowego z dnia 26 stycznia 2012 r.

 2. przebiegu sprawy rozpoznawanej przeciwko mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika, w ktorej na podstawie zeznan prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll prokurator sciga mnie – w tym w opisany wyzej sposob – z oskarzenia publicznego za ich, scigane z oskarzenia prywatnego, znieslawienie i zniewazenie.

 

Bede … oczywiscie o ile nie zostane umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Co zdaje sie byc celem nadrzednym moich przeciwnikow, zawodowych nieudacznikow, ignorantow i tumanow msciwych.

Moim najwiekszym doswiadczeniem z wielu lat moich relacji z prokuratorami i sedziami jest to, ze gdy oni chca kogos – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – zniszczyc, to sprawe ich ofiary powierzaja do rozpoznania najwiekszemu w prokuraturze i sadzie tumanowi – „tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051- i lajdakowi – „lajdak”: «czlowiek niegodziwy, postepujacy haniebnie, godny potepienia»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 424.

Jest regula, ze tumany sa zarazem lajdakami – patrz: np. prokurator Radoslawa Ridan, prokurator Dariusz Furdzik, sedzia Tomasz Kuczma, sedzia Beata Stoj – a im wiekszy tuman, tym wiekszy lajdak. Tuman, jaki by nie byl tepy wie, ze bycie zarazem lajdakiem to dla niego byc albo nie byc. Niektorzy funkcyjni takich potrzebuja i dlatego takowi – dedykowani do wykonywania „zadan specjalnych” – zawsze korzystaja z parasola ochronnego rozkladanego nad nimi przez ich przelozonych. Tak jest od lat w przypadku prokurator Radoslawy Ridan.

Nie watpie, ze tak samo bedzie w sprawie prokuratora Dariusza Furdzika, tj. ze mnie jego przelozeni, w kolejnosci:

 1. prokurator Lucyna CzechowiczProkurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod,

 2. prokurator Lidia JaryczkowskaProkurator Okregowy w Krakowie,

 3. prokurator Artur WronaProkurator Apelacyjny w Krakowie,

 4. prokurator Andrzej SeremetProkurator Generalny

beda informowac – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – ze prokurator Dariusz Furdzik li tylko przestrzega prawa. Az ten sporzadzi akt oskarzenia przeciwko mnie.

A potem – takze przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – zostane z oskarzenia publicznego skazany za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie i zniewazenie adw. Wieslawy Zoll i prof. Andrzeja Zolla.

A nastepnie – albo podczas – beda mnie przekonywac, ze to ja jestem niepoczytalny.Skad to wiem …? Bo cos takiego – tj. kontakty z niezaleznym, niezawislym, nieusuwalnym ergo nietykalnym bydlem – mam nie tylko znowu przed, ale takze juz za soba.

Na zakonczenie pragne wyjasnic, ze moje komentarze, uwagi nie dotycza oczywiscie wszystkich prokuratorow i sedziow. Dotycza wylacznie tumanow i lajdakow, czyli bydla dedykowanego do wykonywania – przez wzglad do dobro wymiaru sprawiedliwosci, tj. w celu ochrony interesow innych tumanow i lajdakow w prokuratorskich i sedziowskich togach – zadan specjalnych.

Pragne takze wyjasnic, ze nie jestem rasista, w tym antysemita. Nie mam natomiast problemu z wyjasnieniem zydowskiemu, radykalnemu, ortodoksyjnemu bydlu, co – i dlaczego – o nim mysle. Wylacznie przez wzglad na dobro bydla. Zeby przestroga prof. Marcina Krola nie stala sie faktem, tj. zeby fanatyczni, ortodoksyjni zwolennicy idei nierownosci, tepi rasisci nie zawisli na latarniach.

Prosze i informuje jak na wstepie.

 

Bohaterowi niniejszego pisma i adresatowi jego kopii, amoralnemu blaznowi, slugusowi i patronowi lajdakow, zadnemu popularnosci szkodnikowi Donaldowi Tuskowi dedykuje fragmenty wiersza Marka Grechuty pt. „Wolnosc”, zeby zmienil priorytety, w tym pragnienie zdobycia popularnosci wsrod tych, od ktorych zalezy jego kariera polityczna na skutecznosc dzialan dla tych, ktorzy mu zaufali:

Wolnosc to skrzypce z ktorych dzwiekow cud

Potrafi wyczarowac mistrza trud

Lecz kiedy zagra na nich slaby gracz

To slychac bedzie tylko pisk, zgrzyt, placz

 

Bo wolnosc – to wsrod madrych ludzi zyc

Widziec dobroc w oczach ich i szczescie

Wolnosc – to wsrod zycia gor i chmur

Poprzez kazdy bor i mur znac przejscie

 

Wolnosc to takze i odpornosc serc

By na zla droge nie probowac zejsc

Bo sa i tacy, ktorzy w wolnosci cud

Potrafia wmieszac swoich sprawek brod

 

A wolnosc, to krolestwo dobrych slow

Madrych mysli, pieknych slow

To wiara w ludzi”

Marek Grechuta, fragmenty wiersza „Wolnosc”

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-3 98574-XI/02/MK, pismo dyrektora Zespolu Prawa Rodzinego, Grazyny Rdzanek-Piwowar z dnia 20 sierpnia 2002r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 4. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny, sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R, pismo procesowe adw. Wieslawy Zoll z dnia 28.01.1999 r.

 5. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny, sygn. akt I C 2213/12, protokol rozprawy w dniu 13 lutego 2013 r.

 6. Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial I Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, wyrok z dnia 20 lutego 2013 r. sedzi Elzbiety Bednarczuk

 7. Dorota Stec-Fus, „Krakowski sad sedzia we wlasnej sprawie”; „Dziennik Polski”, 12-13 pazdziernika 2013, s. A04

 8. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 1217/13, postanowienie prokurator Malgorzaty Stryszowskiej z dnia 31 pazdziernika 2013 r.

 9. Komenda Miejska Policji w Krakowie, Ldz. MWD-560/193/13, sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod 4 Ds. 256/13, Protokol zatrzymania osoby, z dnia 6 marca 2014 r.

 10. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

 11. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych

 12. Pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009 r. do posla Donalda Tuska

 13. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 25 czerwca 2009r.

 14. Pismo Wandy, Michala i Tomasza Kekus do posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z dnia 7 wrzesnia 2009r.

 15. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 24 wrzesnia 2009r. do Wandy, Michala i Tomasza Kekus

 16. Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, akt powolania z dnia 13 listopada 2009 r. Andrzeja Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci

 17. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1415/09-(169)14/JI, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego z dnia 25 lutego 2014 r.

 18. „Historia Choroby” Wojewodzkiego Osrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, Krakow ul. Sudolska 1

 19. Lekarska Spoldzielnia Pracy Pracownia Rentgenowska, Krakow, Rynek Glowny 32, Karta Badania Radiologicznego, wynik badania z dnia 31.01.2001 r.

 20. Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 21. Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie Wydzial XIV Karny Krakow, sygn. akt XIV Kp 93/14/S, zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2014 r.

 

 

 

1 Artykul 3 Kodeksu Postepowania Cywilnego: „[Zasada prawdy] § 1. Strony i uczestnicy postepowania obowiazani sa dawac wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i bez zatajania czegokolwiek i przedstawiac dowody.

2 Artykul 126 Kodeksu Postepowania Cywilnego: „Kazde pismo procesowe powinno zawierac (…) p. 3 (…) dowody na poparcie przytoczonych okolicznosci.”

3 Artykul 129 Kodeksu Postepowania Cywilnego: Strona powolujaca sie w pismie na dokument obowiazana jest na zadanie przeciwnika zlozyc oryginal dokumentu w sadzie jeszcze przed rozprawa.”

 

4 W uzasadnieniu do postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzia Beata Stoj podala:: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”; Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj

 

5 Artykul 212 Kodeksu karnego: § 1. Kto pomawia inna osobe, grupe osob, instytucje, osobe prawna lub jednostke organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej o takie postepowanie lub wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.

§ 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 za pomoca srodkow masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

6 Artykul 101 Kodeksu karnego: § 1. Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat: 1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 – gdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 – gdy chodzi o pozostale wystepki. 5) (uchylony).

§ 2. Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.

7 Artykul 102 Kodeksu karnego: „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

 

8 Artykul 129 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „W wezwaniu nalezy oznaczyc organ wysylajacy oraz podac, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma sie stawic adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiazkowe, a takze uprzedzic o skutkach niestawiennictwa.”

 

9Gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy,kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./, Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller wcale nie jest chamem lecz inteligentem. Sporzadzil mowe obroncza, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na … Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Dawne elity ulegaja erozji i przestaja obowiazywac inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupelnie zaniklo poczucie jezykowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12

10 „Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

11 „Pierdolic”«lekcewazyc»; Slownik Jezyka Polskiego

12 Patrz: przypis 9, str. 15

?MARCIN KROL – ur. 1944., jest filozofem i historykiem idei. W marcu 1968 roku jako doktorant na UW bral udzial w studenckich protestach, zostal aresztowany. W latach 70. pracowal w PAN i redagowal podziemne czasopismo „Res Publica”, pisal tez do paryskiej „Kultury”. W czasie „Solidarnosci” doradca Regionu Mazowsze. W 1989 r. uczestniczyl w obradach Okraglego Stolu, potem zaangazowal sie w kampanie prezydencka Tadeusza Mazowieckiego, w koncu jednak zrezygnowal z polityki. Byl dziekanem na UW, zasiadal w zarzadzie Fundacji Batorego. Wyklada, pisze ksiazki – ostatnia to „Europa w obliczu konca”.

Sur un mode anecdotique, et principalement dans la presse grand public et financiere ( Wall Street Journal ), des prix viagra 50 mg pharmacie articles mettant en cause l’efficacite des generiques dans le domaine cardiovasculaire ont ete publies acheter levitra en ligne ( 45, 46 et 47 ).
Les avis acheter viagra ligne medicaments sont utilises contre les viagra vente libre espagne problemes avec la dysfonction erectile.
Ces donnees sont issues d’une nouvelle segmentation du marche, realisee par IMS Health, qui assure priligy vente france vente viagra italie la comparabilite des resultats.

L’erection survient normalement lorsque une stimulation physique ou psychologique declenche des impulsions dans le cerveau qui prix boite viagra 100 descendent achat viagra pfizer ligne jusqu’aux nerfs du penis.
Et des methodes pour viagra en pharmacie propecia finasteride ne pas prendre de poids – ou en perdre – devraient leur etre conseilles parallelement pendant leur traitement. Toutes les sources de stress ont un effet nefaste sur le desir sexuel. Un sujet qui demeure encore controverse de nos jours. En general, le dosage recommande est d’un seul comprime tous les 3 jours viagra pfizer pas cher achat viagra generique ligne selon vos besoins. Elle permet d’apprecier le volume de la prostate, la presence d’un lobe median, la protrusion vesicale de la prostate. Il est possible de determiner si la dysfonction erectile est physique ou psychologique, dependant de la presence d’erections spontanees et involuntaires. Mais au-dela du simple habit, il existe bon nombre de deguisements croustillants qui incitent au jeu de role. Des parents ont cree une association des victimes du Roaccutane et generiques (AVRG).
Armee d’une meilleure image d’elle-meme, la personne sort petit a petit de ou acheter du levitra pfizer l’isolement et se reconstruit prix viagra espagne une vie sociale.
Les prix propecia france realiser peut donc leur faire perdre un viagra prix en france peu de leur pouvoir erotique.
Par ailleurs, les entreprises autorisees a fabriquer les medicaments et kamagra generique france les substances actives, le sont sans distinction de la validite du brevet des kamagra acheter en ligne substances amenees a etre produites.
Durante l’ultima conferenza di associazione di gerontologia a Londra si e discusso dei acquistare priligy generico risultati di uno comprare priligy online studio.
Tuttavia, alcuni degli effetti collaterali riportati a seguito dell’assunzione di Levitra orodispersibile sono stati mal di comprare cialis a san marino testa, naso chiuso viagra vendita online italia e lievi irritazioni cutanee.
Il PDE-5 prezzo viagra originale e un enzima naturale dove acquistare viagra in italia che abbassa i valori del cGMP dopo l’erezione.
Eredita del machismo o semplice caratteristica maschile, fatto propecia compra sta che gli uomini fanno piu fatica a parlare dei loro problemi psicologici, percio la malattia levitra 20 mg costo viene spesso diagnosticata solo quando compaiono sintomi violenti – per esempio un tentativo di suicidio.
Oggi cialis senza ricetta milano e mutato il rapporto dove comprare cialis su internet fra medico e paziente, soprattutto in tema di informazione medico scientifica.
Viagra e un farmaco che si presenta priligy senza ricetta sotto forma di pillole dove comprare cialis generico line di colore blu che contengono il principio attivo sildenafil e viene rilasciato dietro prescrizione medica.
Una ricerca condotta presso l’Universita di Roma La Sapienza e registrata presso i National quanto costa priligy in farmacia Institutes of Health degli Stati Uniti ha riscontrato priligy acquisto che il sildenafil contribuisce al recupero della funzionalita cardiaca nei soggetti diabetici.
Ti rassicuriamo che ne la partner ne tu si puo acquistare il viagra in farmacia stesso non cialis farmacia online notate nessuna differenza tra la acquisto cialis in farmacia forma originale e la forma generico.
Una compressa di levitra viagra on line trattiene viagra vendita europa 20mg da principio comprare viagra on line attivo.
Avant de prendre des viagra en ligne belgique antidepresseurs, aucune des femmes n’avait de vente de viagra en france problemes vente viagra original sexuels.
Questo puo avvenire mediante delle disostruzioni o dei cialis soft generico 20 mg dove comprare cialis naturale comprare propecia online by-pass.
Les levitra mint strips propecia generique prix cialis pas cher sont disponibles selon un acheter viagra sans risque dosage maximal de 20 mg.
Quindi, se siete nuovi dove comprare viagra a milano al sesso e sperimentate problemi di erezione, rivolgetevi al vostro medico e fategli comprare cialis acquisto cialis generico viagra quanto costa in farmacia presente la vostra preferenza.
De meme, on peut lire dans achat viagra sans ordonnance le new york times que les lesbiennes sont [traduction] « encore ou acheter du cialis moins visibles » que les gais (3 nov.
Molti uomini che hanno usato cialis generico acquisto italia cialis sono stati in grado di trattare il loro problema erettile e dove comprare cialis naturale condurre propecia farmacia una vita sessuale sana.
La propecia pas cher france fatigue, les nausees, la somnolence achat priligy france ne favorisent pas l’interet meilleur site de vente de viagra sexuel !
Un film alla tv ed e farmaci levitra cialis comprare on line ora di andare propecia acquisto on line a letto.
Nous vous rappelons, que cialis achat en pharmacie vous pouvez acheter apcalis sans ordonnance a un prix pas acheter tadalafil levitra france pharmacie cher !
I sintomi viagra generico farmacia online possono apparire costo cialis in europa simili a comprare cialis originale online quelli della sindrome di sjogren.
Selon cette vision, la sexualite est une www.synthroid fonction corporelle dont l’index achat synthroid d’accomplissement est, comme pour les autres fonctions organiques, la sensation de plaisir, avec l’idee supplementaire que le plaisir sexuel est le premier de tous les plaisirs.
Deuxiemement, il est viagra acheter du viagra doctissimo necessaire un montant normal de circulation hormonale.
C’e stato un sacco costo viagra peru di storie con un finale triste, quando uno dei partner in altalena generico viagra 0.58 capi che il partner temporaneo lo attira piu del suo.
E necessario assicurarsi che sia consapevole delle proprie reazioni a questo farmaco mezza pillola di viagra fa effetto prima di guidare o viagra meno costoso di usare macchinari.