18.03.2014 – Wyjaśnienie przez Zbigniewa Kękusia posłowi-premierowi Donaldowi Tuskowi, że za propagowanie idei nierówności zasłużył, żeby „wisieć na latarni”

Krakow, dnia 18 marca 2014 r.

Zbigniew Kekus


Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrow

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

Al. Ujazdowskie 1/3\

00-583 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 5. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 8. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 9. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 12. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 13. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 14. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 15. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 16. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 17. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 18. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 19. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 20. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 21. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 22. Adw. Pawel Gieras, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 23. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 26. Sedzia Aneta Mansfeld, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 27. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 28. Pan mec. Wiktor Mordarski, Kancelaria Adwokacka, ul. Mogilska 11, 31-542 Krakow

 29. Adw. Janusz Raglewski, Kancelaria Adwokacka, ul. Siemiradzkiego 21/1, 31-137 Krakow

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 31. Pan plk mgr Krzysztof Trela, Dyrektor Okregowy Sluzby Wieziennej, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 32. Panstwo: dr med. Andrzej Wsolek, lek. med. Kinga Zola, Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Olszanska 5, 31-513 Krakow

 33. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 34. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 35. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 36. Pan Juliusz Braun, Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 37. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 40. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 41. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 42. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Musimy sie ruszyc, odzyskac idee rownosci. Inaczej przyjdzie to „cos” i bedziemy wisiec na latarniach

mowi Marcin Krol? w rozmowie z Grzegorzem Sroczynskim.”

Zrodlo: Prof. Marcin Krol, w: Bylismy glupi; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 12, 13

 

Glowna motywacja mojej aktywnosci publicznej byla potrzeba wladzy i zadza popularnosci. Ta druga byla nawet silniejsza od pierwszej, bo chyba jestem bardziej prozny niz spragniony wladzy. Nawet na pewno …”

Donald Tusk /Zrodlo: Marek Pyza, „Pozory prawdy” ; „Uwazam Rze”, 10-16 IX 2012, numer 37(84) s. 15

 

Dotyczy: Wyjasnienie, dlaczego uwazam, ze Adresat niniejszego pisma zasluzyl zeby „wisiec na latarni”.

 

 

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 17 marca 2014 r. do poslow Malopolski i redaktorow naczelnych gazet i czasopism z Krakowa, zawierajacego miedzy innymi – Zalacznik 1:„Dotyczy:

 1. Dlaczego Posel-Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk zasluguje zeby „wisiec na latarni” – idea rownosci na przykladzie corki Donalda Tuska Katarzyny i mojego syna.

 2. Metody zarobkowania przez protegowanego Donalda Tuska, prof. Andrzeja Zolla na przeciwnikach procesowych klientow Wieslawy Zoll, a nastepnie ich niszczenia przy uzyciu prokuratorow i sedziow.

 3. Prezentacja przyczyny zatrzymania mnie w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 przez funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i doprowadzenia pod przymusem – na podstawie postanowien prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r., sygn. 4 Ds. 256/13 – na badania sadowo-psychiatryczne w sprawie karnej przeciwko mnie z zawiadomienia prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll.

 4. Prosba o uczestnictwo Adresatow niniejszego pisma lub Panstwa przedstawicieli w posiedzeniu w dniu 24 marca 2014 r. Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial XIV Karny w przedmiocie rozpoznania mojego zazalenia na postanowienie z dnia 31 pazdziernika 2013 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Malgorzaty Stryszowskiej w sprawie o popelnienie przestepstwa z art. 271 § 1 K.k. przez adw. Janusza Raglewskiego, pelnomocnika prof. Andrzeja Zolla w sprawie z mojego powodztwa przeciwko prof. A. Zollowi o wyplate odszkodowania, rozpoznawanej przez sedzie Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbiete Bednarczuk.”

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 17 marca 2014 r. do poslow Malopolski i redaktorow naczelnych gazet i czasopism z Krakowa – Zalacznik 1

 

Prezentuje w nim uzasadnienie dla mojego stanowiska, ze jako pierwszy w Polsce propagator idei nierownosci – m.in. wykorzystywanie sprawowanych urzedow w celach prywatnych, w tym zakupy dla siebie i malzonki odziezy za panstwowe pieniadze, przyznanie prowadzacej za posrednictwem Internetu, w tym promujacej … pupe, dzialalnosc gospodarcza corce, ochrony Biura Ochrony Rzadu przez wzglad na dobro … panstwa /?/, ochrona i promocja funkcjonariuszy publicznych razaco naruszajacych prawo i pozbawiajacych obywateli, w tym nawet maloletnie chore dzieci, moznosci korzystania z praw obywatelskich – powinien Pan „wisiec na latarni”.

Uzytkownik i popularyzator tego sformulowania, prof. Marcin Krol uzywajac go bez cudzyslowu, zaprezentowal wiszenie na latarniach jako realna grozbe dla tych – jak slusznie zauwazyl – glupich, ktorzy zachlysnieci posiadana wladza, w pogardzie maja idee rownosci. Ja wobec Pana uzywam go w cudzyslowie. Jako przenosni, metafory.

Uwazam, ze jako amoralny oszust-blazen, slugus i lizus przedstawicieli wplywowych, opiniotworczych srodowisk, ktore moga miec wplyw na Pana osobista kariere polityczna, powinien Pan byc bojkotowany przez wszystkich prawych i uczciwych ludzi w Polsce i na swiecie. Zyc po kres Pana kariery politycznej – im szybciej nastapi, tym, przez wzglad na pomyslnosc Ojczyzny i dobro obywateli lepiej – w takiej samej pogardzie i takim samym lekcewazeniu, z jakim traktuje Pan ludzi zwracajacych sie do Pana z prosba o udzielenie im mieszczacej sie w ramach posiadanych przez Pana uprawnien pomocy.

Uwazam, ze dla Pana, proznego i zadnego popularnosci glupca, osobnika, jak niedawno – tj. zanim zaczela sobie kupowac odziez za pieniadze Platformy Obywatelskiej i, przepraszam za kolokwializm, ale on dobrze opisuje rzeczywistosc, dupe wozic samochodem Platformy na zajecia z tenisa – mowila o Panu Pana malzonka Malgorzata, nedznego, to kara bardziej dotkliwa niz z arsenalu barbarzyncy – tak samo, jak metody stosowane wobec mnie i mojej rodziny przez slugusow w prokuratorskich togach /Radoslawa Ridan z Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod (obecnie Prokuratura Okregowa w Krakowie), Dariusz Furdzik z Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod/ Pana zdemoralizowanego, by nie rzec zdegenerowanego pupila prof. Andrzeja Zolla – wrozone przez prof. Marcina Krola glupcom-propagatorom idei nierownosci, rzeczywiste wieszanie na latarniach. Nawiasem mowiac, chyba nie jest dobrze – moze dlatego Pana pomyslu ustawa z 10.01.2014 r. o mozliwej interwencji w Polsce „formacji zbrojnych panstw trzecich” – gdy takowa grozbe prezentuje prof. Marcin Krol w gazecie Zyda Adama Michnika, czy tez Szechtera, jak podaja liczne, zweryfikowane co do wiarygodnosci przez redakcje „Nesweeka” zrodla internetowei.

Na zakonczenie raz jeszcze, tak samo, jak przed kilkoma laty, gdy byc moze jako pierwszy w Polsce doswiadczylem, co – poza zdolnoscia wyrzucania z siebie krasomowczych slowotokow o tym, co Pan kiedys tam zrobi, w istocie robiac wylacznie … kariere – Pan, tepy i okrutny Zydzie polonofobie soba prezentuje, dedykuje Panu i Pana ferajnie kilka rymow Juliana Tuwima:

 

Izraeliccy doktorowie,

Widnia, zydowskiej Mekki, flance,

Co w Bochni, Stryju i Krakowie

Szerzycie kulturalna france!

Ktorzy chlipiecie z „Naje Fraje”

Swa intelektualna zupe,

Madrale, oczytane faje,

Calujcie mnie wszyscy w dupe”

Julian Tuwim, fragment wiersza:„Wiersz, w ktorym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastepy bliznich,

aby go w dupe pocalowali”

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Pismo Z. Kekusia z dnia 17 marca 2014 r. do poslow Malopolski i redaktorow naczelnych gazet i czasopism z Krakowa

?MARCIN KROL – ur. 1944., jest filozofem i historykiem idei. W marcu 1968 roku jako doktorant na UW bral udzial w studenckich protestach, zostal aresztowany. W latach 70. pracowal w PAN i redagowal podziemne czasopismo „Res Publica”, pisal tez do paryskiej „Kultury”. W czasie „Solidarnosci” doradca Regionu Mazowsze. W 1989 r. uczestniczyl w obradach Okraglego Stolu, potem zaangazowal sie w kampanie prezydencka Tadeusza Mazowieckiego, w koncu jednak zrezygnowal z polityki. Byl dziekanem na UW, zasiadal w zarzadzie Fundacji Batorego. Wyklada, pisze ksiazki – ostatnia to „Europa w obliczu konca”.

i „PYSZALEK. A kiedy narodzil sie Michnik narcyz, pyszalek? Czy rzeczywiscie istnieje? Koledzy wspominaja, ze swoim gwiazdorstwem juz na studiach irytowal otoczenie, w tym najblizszych sobie „komandosow”. Michnikowi wypominaja egzaltacje, salonowe gusta i niezrozumiale relacje z ludzmi bliskimi wladzy. Czy Michnik pyszalek narodzil sie juz w czasach dziecinstwa? Bo od dziecka w lezacej jeszcze w gruzach stolicy, Michnik mieszka w alei Przyjaciol, gdzie w domach otoczonych krzakami roz windy wjezdzaja wprost do mieszkan? Bo jego ojciec Ozjasz Szechterjest komunistycznym dygnitarzem. (…) Byc moze Michnik jest pyszalkiem i narcyzem, niektorzy, nawet wsrod jego przyjaciol sa tego pewni. Sa pewni, ze to moze byc jedna z istotnych cech jego charakteru.” – Zrodlo: Igor Miecik, „Czlowiek Orla Bialego”; „Newsweek”, 46/2010, 14.11.10, s. 21-23

 

Le secteur, qui reposait sur un modele d’integration verticale poussee, est depuis une dizaine d’annees en ou trouver du viagra pas cher forte mutation conduisant viagra achat securise notamment a l’externalisation croissante de certaines fonctions.
Parce que je recois chaque jour des femmes (et des hommes aussi) qui arrivent avec des idees toutes faites sur la sexualite puisees la plupart du temps dans les magazines, je me achat de cialis en ligne fais un devoir d’en parcourir regulierement acheter pilule viagra france un certain nombre.
Je sais que vous etes puissants parce que, pour la plupart, vous avez une tres forte libido et, on le sait, vous viagra generique doctissimo achat cialis andorre etes tres facilement excitables.

Monsieur se love derriere vous et peut vous embrasser vente cialis en france la nuque, vous caresser le ventre et achat viagra ligne france les seins.
?A conserver a une temperature ne depassant pas 30°c.? De cette facon, ils ont l’impression de retrouver leur masculinite. Votre reverie peut etre en achat levitra sans ordonnance propecia achat en ligne conclusion accomplie grace aux analyses et aux recherches scientifiques, diverses methodes sont mises a votre service pour vous donner la possibilite d’accentuer la forme de votre phallus. Probablement, cela se passe puisqu’ils ne suivent pas le mode de vie saine, boivent plus d’alcool et evitent les etudes du sport. Nous pourrions considerer cette hypothese comme une sorte de vengeance. Les pharmaciens sont autorises a substituer depuis 1978 et disposent d’une incitation financiere a la delivrance de generiques. Si vous avez besoin, buvez un grand verre d’eau avant. Des dessins rupestres datant quel site acheter viagra vente viagra pharmacie de la prehistoire montrent des scenes de fellation.
Elles ont conduit l’organisme de prix du kamagra belgique certification europeen 5 acheter cialis pour femme a retirer de nombreux agrements de conformite aux fabricants c oncernes.
Comment imaginez-vous une situation ou votre levitra 20mg partenaire cialis acheter online est seduit(e) ?
Mais s’il continue, il peut se developper jusqu’a devenir levitra achat un probleme emotionnel plus inquietant, que l’on pourrait caracteriser acheter levitra online comme le phenomene des pots de colle.
Qual’eta In e deve cialis senza ricetta online rinunciare al sesso, e, se comprare cialis milano del caso, e in generale?
Les produits chimiques contenus dans les medicaments propecia acquisto pour le pouvoir peuvent etre facilement elimines par le corps et par consequent peuvent egalement etre utilises par des hommes qui ne souffrent pas de problemes d’impuissance, mais seulement pour comprare viagra roma l’augmenter.
Assumerlo con il succo d’uva Non molte persone sanno che se assumono questo farmaco assieme a del succo d’uva il livello viagra sin receta en farmacias del sangue puo salire nel corpo e acquisto sicuro viagra generico causare dei cambiamenti nella pressione sanguigna.
L’uso di Levitra non offre alcuna acquisto viagra cialis protezione contro le malattie come acquistare cialis senza ricetta sessualmente trasmissibili.
E efficace per gli cialis farmacia vaticana uomini con il priligy vendita online diabete, colesterolo alto e pressione alta.
Ma cosa ha levitra generico acquisto on line reso dove e come acquistare il viagra cosi celebre e attraente questi romanzi?
L’organismo degli uomini “dimentica” questa informazione tra 18 mesi, ma l’organismo delle vendita cialis online donne la porta in se per molti anni.
Per cialis acquistare online le cinquantamillesimali (lm) il procedimento non cambia comprare cialis a roma ma il rapporto levitra 10 mg costo sara 1:50000.
Ragazzi con eczema, la condizione della pelle allergica che kamagra generico acquisto on line coinvolge eruzioni cutanee squamose e pruriginose, sono sotto il rischio elevato costo cialis in europa del 60% di avere de rispetto agli altri uomini, dice uno studio di quasi 4.000 uomini comprare kamagra pubblicato sulla rivista di medicina sessuale.
Le regard site serieux pour achat cialis acheter cialis en france tendre et desirant que vous cialis generique en ligne portez sur votre partenaire.
Per sei mesi rimane in osservazione acquistare priligy on line viagra in farmacia prezzo con colloqui psicologici e indagini ormonali, cui segue un periodo di “test di levitra 20 mg prezzo in farmacia vita reale” e somministrazione di ormoni.
Certe achat viagra en ligne france levitra original est reconnu pour son manque d’effet secondaire, cependant il est kamagra par internet probable que dans certains priligy generique en france cas des effets indesirables se produisent.
Il problema, quindi, e solo online, ed e importante che si intervenga con come acquistare cialis con postepay una regolamentazione che stabilisca quali farmaci si possano vendere, nella fattispecie quelli senza ricetta, e kamagra acquisto on line che dia un riconoscimento alla farmacia che vende online perche ci sia la garanzia che sia davvero una farmacia.
Vous l’aurez compris par vous-meme, ce dernier vacuum est achat viagra en ligne complet, de cialis acheter tres bonne levitra belgique qualite et surtout le seul a etre livre avec des anneaux peniens en silicone de bonne qualite, souples et extensibles (voir ci-dessous).
Tuttavia, vendita viagra e cialis il viagra non e priligy 30 mg sicuro da prendere insieme a farmaci acquistare cialis generico europa che contengono nitrati.
Les insurrections et les guerres civiles succedant a la dictature et a la priligy acheter pharmacie guerre prirent meilleur viagra en ligne par surprise des forces d’occupation ignorant la distance culturelle et historique qui les separait des populations locales mais obligees de prolonger leur presence, de prendre en main le pays et de devenir impopulaires, viagra achat securise si elles ne l’etaient deja.
Non sono lesbiche, e dove comprare viagra a roma nemmeno bisessuali, acquistare kamagra farmacia ma solo barsexual, ragazze che in priligy farmacia online pubblico si baciano e si toccano per gioco, e per stuzzicare l’interesse maschile.
A achat cialis toute securite cet age, l’impuissance constitue un symptome precurseur essentiel susceptible achat cialis en pharmacie d’orienter le diagnostic vers ces kamagra 100mg pathologies.
Se david beckham aveva viagra precio en farmacia kamagra generico online bisogno di una ricetta per il viagra avrebbe comprare kamagra probabilmente in grado di strappare qualche dal medico della squadra discretamente anche.
En france achat viagra online par exemple pour acheter viagra original en pharmacie, il faut au viagra generique en france prealable se munir d’une ordonnance, ce qui veut dire passer une consultation.
Mais il arrive que viagra pack la cause de acheter viagra discretion l’impuissance soit la combinaison de trouble a la fois organique et psychologique.
Uno di questi, ricercato come tale da ogni generazione e la sessualita, vendita cialis in farmacia come piacere cialis si acquista in farmacia sensoriale.
Mal di testa, arrossamento del volto e nausea sono rari e solitamente associati alle prime assunzioni cialis vendita farmacia del farmaco.