26.03.2014 – Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk o doręczenie kopii zawiadomienia

Krakow, dnia 26 marca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt 2 Ds. 48/14

 

Do wiadomosci:

 1. Prokurator Magdalena Sikora, Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Prokurator Adam Zbieranek, Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 7. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 10. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 11. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 12. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 14. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 15. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 16. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 17. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 18. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 19. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 20. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 21. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 24. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 27. Sedzia Aneta Mansfeld, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 28. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 30. Panstwo: dr med. Andrzej Wsolek, lek. med. Kinga Zola, Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Olszanska 5, 31-513 Krakow

 31. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 32. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 33. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 34. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 39. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dyzur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 2 kwietnia 2014 r. /sroda/:

  1. kopii zlozonego przeze mnie, zdaniem prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod Magdaleny Sikory, zawiadomienia o przestepstwie – Zalacznik 1: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”,

  2. wezwania dla mnie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod w sprawie, jak w pkt. I.1,

lub sporzadzenie w dniu 2 kwietnia 2014 r. Notatki urzedowej ze spotkania ze mna, ktorej autor poswiadczy, w zgodzie ze stanem faktycznym, ze ja nie zlozylem zawiadomienia o przestepstwie, w sprawie ktorego prokurator Magdalena Sikora wydala postanowienie w dniu 31 stycznia 2014 r. o odmowie wszczecia dochodzenia.

 1. Zawiadomienie, ze po odbior kopii zawiadomienia jak w pkt. I.1 i wezwania, jak w pkt. I.2,stawie sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 2 kwietnia 2014 r. /sroda/.

 2. Zadanie sporzadzenia Notatki urzedowej ze spotkania ze mna Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod podczas dyzuru w dniu 2 kwietnia 2014 r.

 3. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Fantasmagoria”«przywidzenie, urojenie, iluzja»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 201

 

 

Uzasadnienie

 

Informuje, ze w dniu 31 stycznia 2014 r. Pani podwladna, prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Magdalena Sikora wydala postanowienie w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 48/14 o tresci – Zalacznik 1: „Sygn. akt 2 Ds. 48/14 Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ POSTANOWIENIE o odmowie wszczecia dochodzenia Krakow, dnia 31 stycznia 2014 r. Magdalena Sikora – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod po rozpoznaniu sprawy zawiadomienia Zbigniewa Kekusia datowanego na dzien 16 grudnia 2013 r. na podstawie art. 305 § 1 kpk, art. 17 § 1 pkt 1 kpk postanowil odmowic wszczecia sledztwa w sprawie: bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia tj. o przestepstwo z art. 267 § 2 kk wobec stwierdzenia iz brak jest danych dostatecznie uzasadniajacych podejrzenie popelnienia czynu /art. 17 § 1 pkt 1 kpk/.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2013 r. do tut. jednostki wplynelo pismo Zbigniewa Kekusia datowane na 16 grudnia 2013 r. a zawierajace w swej tresci szereg zarzutow dotyczacych postepowania toczacego sie przed Sadem Rejonowym w Debicy sygn,. II K 407/13 oraz zawiadomienie o fakcie publikowania w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl, „wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez Sad Rejonowy w Debicy”. Przesluchiwany w charakterze swiadka – zawiadamiajacego, Zbigniew Kekus odmowil udzielenia odpowiedzi na pytania dot. domniemanego „cyberprzestepstwa” i poprosil o ewentualne ponowne wezwanie do zlozenia zeznan.

W sprawie niniejszej podniesc nalezy, co nastepuje.

Artykul 303 kpk wskazuje, ze prowadzenie konkretnego sledztwa lub dochodzenia jest dopuszczalne, gdy istnieja przeslanki: materialne – uzasadnione podejrzenie popelnienia przestepstwa oraz formalna – procesowy akt organu scigania, stwierdzajacy istnienie podstawy materialnej (postanowienie o wszczeciu sledztwa lub dochodzenia).

Podstawa wszczecia postepowania jest uzasadnione podejrzenie popelnienia przestepstwa (tzw. podstawa faktyczna). Takie okreslenie tej przeslanki wskazuje, ze nie jest wymagana pewnosc organu procesowego co do faktu zaistnienia przestepstwa. Decydujace znaczenie ma wiec nie to, ze wedlug oceny organu procesowego istnieje podejrzenie popelnienia przestepstwa, ale to, ze podjerzenie to jest obiektywnie uzasadnione. Nie jest wystarczajace przypuszczenie, ze moglo zaistniec przestepstwo, ale konieczne jest cos wiecej, musza istniec dowody wskazujace na popelnienie przestepstwa, czyli uprawdopodobniajace jego popelnienie. O tym, czy podejrzenie to jest uzasadnione decyduje subiektywna ocena organu procesowego. Zatem obiektywne jest uprawdopodobnienie faktu popelnienia przestepstwa, a subiektywny jest stopien tego prawdopodobienstwa. By podejrzenie bylo uzasadnione, musi sie opierac co najmniej na poszlakach, a nie tylko na niczym niepopartych domyslach, ktore nie moga stwarzac prawdopodobienstwa popelnienia przestepstwa; musza istniec informacje stwarzajace domniemanie, ze rzeczywiscie zostalo popelnione przestepstwo. Uzasadnione podejrzenie ma sie odnosic do zaistnienia czynu oraz do tego, ze wyczerpuje on znamiona przestepstwa. Uzasadnione podejrzenie musi dotyczyc konkretnego czynu, dajacego sie zakwalifikowac z okreslonego przepisu Kodeksu karnego lub innej ustawy karnej.

Stwierdzic nalezy, iz w sprawie niniejszej brak jest jakichkolwiek dowodow na potwierdzenie zaistnienia czynu okreslonego przez zawiadamiajacego mianem „cyberprzestepstwa”.

Analiza zgromadzonego materialu prowadzi do wniosku, iz brak jest jakichkolwiek przeslanek do ustalenia o jakim dokladnie zachowaniu, wypelniajacym znamiona jakiego czynu zabronionego, zawiadamia Zbigniew Kekus. Bedac przesluchiwanym w dniu 07 stycznia 2014 r. mial zapewniona mozliwosc szczegolowego opisania „cyberprzestepstwa” jakie mialo zostac popelnione na jego szkode, z ktorej to sposobnosci jednak nie skorzystal. Brak jest jakichkolwiek danych mogacych umozliwic subsumcje przestepnego zachowania pod odpowiedni przepis ustawy karnej.

Poniewaz nie jest dopuszczalne wszczecie postepowania przygotowawczego gdy brak jest faktycznej podstawy postepowania, na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk, wobec stwierdzenia iz brak jest danych dostatecznie uzasadniajacych podejrzenie popelnienia czynu postanowiono o odmowie wszczecia postepowania. Prokurator Prokuratury Rejonowej Magdalena Sikora”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, postanowienie prokurator Magdaleny Sikory z dnia 31 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1

 

Prokurator Magdalena Sroda twierdzi, ze ja zlozylem zawiadomienie w sprawie rozpoznawanej przez nia do sygn. 2 Ds. 48/14.

Twierdze, ze nie tylko 7 stycznia 2014 r. ustnie, czy tez pismem z dnia 16 grudnia 2013 r., ale w ogole, w zadnej formie – tj. ustnie lub pisemnie – nie zlozylem zawiadomienia, w sprawie ktorego prokurator Magdalena Sroda wydala postanowienie z dnia 31 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”.

Nic mi nie wiadomo, zeby takowe przestepstwo zostalo kiedykolwiek popelnione. Nic mi o tym nie wiadomo, dlatego ze nie ja zalozylem strone www.kekusz.pl, nie ja jestem tej strony administratorem, nigdy nie mialem oraz nie mam do tej strony dostepu.

Przestepstwa, ktorego zgloszenie przypisuje mi prokurator Magdalena Sroda nie zglosilem:

 1. ustnie w dniu 7 stycznia 2014 r.,

 2. pismem z dnia 16 grudnia 2013 r., co do ktorego tresci sama prokurator Magdalena Sroda podala, ze poinformowalem nim Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod – Zalacznik 1: W dniu 18 grudnia 2013 r. do tut. jednostki wplynelo pismo Zbigniewa Kekusia datowane na 16 grudnia 2013 r. a zawierajace w swej tresci szereg zarzutow dotyczacych postepowania toczacego sie przed Sadem Rejonowym w Debicy sygn,. II K 407/13 oraz zawiadomienie o fakcie publikowania w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl, „wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez Sad Rejonowy w Debicy”.

 

We wspomnianym przez prokurator Magdalene Srode pismie z dnia 16 grudnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod – adresatka niniejszego pisma – uczestniczacego jako oskarzyciel w sprawie przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy do sygn. akt II K 407/13 podalem, ze: „Dotyczy:

 1. Zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w dniu 7 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt.1.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 7 stycznia 2014 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego w budynku Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. 1 i wydania mi jego kopii.

 4. Zawiadomienie, ze kopie wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez Sad Rejonowy w Debicy – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – sprawy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

To nie jest zawiadomienie o popelnieniu na moja szkode przestepstwa – jak podala prokurator Magdalena Sroda: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia.”

 

Pragne poinformowac, ze pismem z dnia 5 marca 2014 r. skierowanym do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia – za posrednictwem Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod – zlozylem:

 1. Zazalenie na postanowienie prokurator Magdaleny Sikory z dnia 31 stycznia 2014 r.

 2. Zawiadomienie, ze nie zlozylem zawiadomienia o popelnieniu przestepstwa, ktore rozpoznala prokurator Magdalena Sikora.

 3. Wniosek o okazanie przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia podczas posiedzenia w sprawie niniejszym zlozonego zazalenia:

  1. zawiadomienia, ktore rozpoznala prokurator Magdalena Sikora w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 48/14,

  2. wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 48/14.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, zazalenie z dnia 5 marca 2014 r.

 

Pragne przypomniec, ze w dniu 7 stycznia 2014 r. stawilem sie w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod wylacznie w zwiazku z zadaniem z mojego pisma z dnia 2 stycznia 2014 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod, Adresatki niniejszego pisma: „Dotyczy:

I. Zadanie podporzadkowania sie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wytycznym prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta podejmowania czynnosci zgodnie z zasada obiektywizmu, zarowno na korzysc, jak i niekorzysc oskarzonego, i wystapienia z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny /sygn. II K 407/13/ o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

II. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 7 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod celem odbioru kopii wniosku Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny /sygn. II K 407/13/ o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

(…) IV. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia prowadzonego calodobowo protestu glodowego w dniu 7 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku odmowy wydania mi kopii wniosku, jak w pkt. I i prowadzenia protestu do dnia jego wydania mi.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 2 stycznia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

Podczas spotkania w dniu 7 stycznia 2014 r. z prokuratorem Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Adamem Zbierankiem przedstawilem przyczyny protestu, ktory zamierzalem prowadzic.

Po zakonczeniu spotkania prowadzacy je prokurator dal mi do odczytania protokol z niego. Po zapoznaniu sie z jego trescia podpisalem go, a nastepnie zlozylem wniosek o wydanie mi jego kserokopii.

Poniewaz prokurator Magdalena Sroda:

 1. wydala w sprawie sygn. 2 Ds. 48/14 postanowienie z dnia 31 stycznia 2014 r. o odmowie wszczecia dochodzenia w sprawie – Zalacznik 1: bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia,

 2. podala w uzasadnieniu do w.w. postanowienia z dnia 31 stycznia 2014 r., ze ja poprosilem o ewentualne „ponowne wezwanie”Zalacznik 1: Przesluchiwany w charakterze swiadka – zawiadamiajacego, Zbigniew Kekus odmowil udzielenia odpowiedzi na pytania dot. domniemanego „cyberprzestepstwa” i poprosil o ewentualneponowne wezwaniedo zlozenia zeznan.

pismem z dnia 12 marca 2014 r. skierowanym do adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod zlozylem:„Dotyczy:

 1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dyzur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 19 marca 2014 r. /sroda/:

  1. kopii zlozonego przeze mnie, zdaniem prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod Magdaleny Sikory, zawiadomienia o przestepstwie – Zalacznik 1: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”,

  2. wezwania dla mnie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod w sprawie, jak w pkt. I.1.

 2. Zawiadomienie, ze prokurator Magdalena Sroda wydala w dniu 17 stycznia 2014 r. zarzadzenie o udzieleniu zgody na wydanie mi kserokopii protokolu przyjecia zlozonego przeze mnie – jej zdaniem – zawiadomienia o przestepstwie jak w pkt. I.

 3. Zawiadomienie, ze po odbior kopii:

  1. zawiadomienia jak w pkt. I,

  2. wezwania, jak w pkt. I.2,

 4. stawie sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 19 marca 2014 r. /sroda/.

 5. Zadanie sporzadzenia protokolu spotkania ze mna Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod podczas dyzuru w dniu 19 marca 2014 r.

 6. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. 2 Ds. 48/14, pismo Z. Kekusia z dnia 12 marca 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

W uzasadnieniu przedstawilem podane wyzej fakty.

Zgodnie z zapowiedzia z w.w. pisma z dnia 12 marca 2014 r., w dniu 19 marca 2014 r. stawilem sie w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod z zamiarem zgloszenia sie na dyzur Prokuratora Rejonowego.

Pracownik Punktu Informacyjnego, ktorego poprosilem o zgloszenie Prokuratorowi Rejonowemu mojego stawiennictwa, poinformowal mnie, ze jest dla mnie korespondencja w Biurze Obslugi Klienta.

W eskorcie przydzielonego mi przez Prokuratora Rejonowego funkcjonariusza Policji udalem sie do Biura i odebralem przygotowany dla mnie dokument. Byla to kopia wspomnianego przeze mnie wyzej, sporzadzonego w dniu 7 stycznia 2014 r. przez prokuratora Adama Zbieranka kopia „Protokolu przyjecia ustnego zawiadomienia o przesluchaniu swiadka”. Zapisal w nim prokurator Adam Zbieranek – Zalacznik 2:Sygn. akt 2 Ds. 48/13 Krakow, dnia 07 stycznia 2013 roku godzina 12.50 PROTOKOL PRZYJECIA USTNEGO ZAWIADOMIENIA O PRZESLUCHANIU SWIADKA

Adam Zbieranek – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie o sygn. na podstawie art. 177 § 1 kpk i art. 143 § 1 pkt 2 kpk przesluchal nizej wymienionego Zbigniewa Kekusia w charakterze swiadka. Tozsamosc swiadka stwierdzil na podstawie dowodu osobistego numer ANV 391401 wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 28 grudnia 2007 roku Nr ewidencyjny /Nr PESEL – ZKE/ Swiadka uprzedzono o odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania (art. 233 § 1 kk), co swiadek potwierdza wlasnorecznym podpisem (art. 190 kpk):

Swiadka pouczono rowniez o uprawnieniach wynikajacych z art. 182 kpk.

Imie i nazwisko: Zbigniew Kekus

Nazwisko panienskie (dla mezatek): nie dotyczy

Imiona rodzicow: /imiona rodzicow – ZKE/

Data i miejsce urodzenia 02 maja 1958 roku w Krakowie

Miejsce zameldowania /adres – ZKE/

Adresat dla doreczen w kraju (art. 138 kpk) /adres – ZKE/

Zajecie: bezrobotny

Wyksztalcenie: wyzsze

Karalnosc za falszywe zeznania: wedlug oswiadczenia za falszywe zeznania nie karany

Stosunek do stron: obcy

Swiadka – pokrzywdzonego pouczono ponadto o przyslugujacych mu uprawnieniach wynikajacych z tresci art. 53, 54, 59, 60, 62, 63, 69, 156 § 1, 2 i 5, 157 § 3, 177 § 1a, 316, 317, 147 kpk oraz o obowiazkach i konsekwencjach okreslonych w art. 138, 139, 150 § 2, 177 § 1, 179, 184, 191 § 3 i 192 kpk.

Uprzedzony(a) o tresci art. 233 § 1 kk, art. 182 i 183 kpk i pouczony o tresci art. 185 kpk oswiadczam, ze pouczenia zrozumialem. Ja jezeli chodzi o cyberprzestepstwo, o ktorym mowa w moim pismie z dnia 16 grudnia 2013 roku, to ja nie bede odpowiadal na zadne pytanie w tym zakresie i nie bede kwitowal odbioru pouczenia pokrzywdzonego. Jezeli bedzie taka koniecznosc to prosze o wezwanie mnie do zlozenia zeznan. Celem mojej obecnosci w dniu dzisiejszym jest realizacja mojego zamierzenia zgloszonego Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wschod pani Krystynie Kowalczyk, pismami z dnia 16 grudnia 2013 roku i 02 stycznia 2014 roku, odbioru wniosku skierowanego przez w.w. do Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13 o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku, sygn. 1 Ds. 39/06/S z powolaniem sie na potwierdzona przez Prokuratora Generalnego w kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 roku, Sad Najwyzszy w wyroku wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 roku i sedziego referenta w sprawie II K 407/13 braku dowodow poswiadczajacych, ze jestem sprawca lub wspolsprawca czynow za ktore jestem scigany oraz znajdowania sie w aktach sprawy dowodow poswiadczajacych, ze inne niz ja osoby sa sprawcami przypisanych mi czynow, oraz ze czyny te zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie, jak podano w akcie oskarzenia. Jako przeslanke stanowiaca uzasadnienie dla mojego wniosku i dotyczaca czynu przypisanego mi w punkcie 17 aktu oskarzenia, to jest zniewazenie konstytucyjnego organu RP, RPO w osobie sprawujacego ten urzad prof. A. Zolla, podalem, ze profesor A. Zoll oraz wielu innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego podaje, iz RPO bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem RP, a takze to, ze paragraf 3 art. 226 kk ma zastosowanie do organu czyli do urzedu, nie zas jego pracownika, czy tez grupy pracownikow. Zgodnie z informacja przekazana w ww pismach z 16.12.2013 r. i 02.01.2014 r. informuje, ze jesli Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod odmowi mi zlozenia ww wniosku w dniu 07 stycznia 2014 roku, rozpoczne protest w Prokuraturze Rejonowej Srodmiescie Wschod i bede go prowadzil do dnia wreczenia mi wniosku j.w. W uzasadnieniu dla wniosku jw. Pragne podac takze, ze rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie pani Boguslawa Marcinkowska poinformowala media a informacje te opublikowano w „Dzienniku Polskim”, wyd. z dnia 27 grudnia 2013 roku, strona A5, ze „Prokurator ma podejmowac zgodnie z zasada obiektywizmu konieczne czynnosci zarowno na korzysc jak i na niekorzysc oskarzonego”. To wszystko co mam do zeznania. Podpis Omowienie poprawek i uzupelnien w tekscie protokolu (art. 151 § 1 kpk): Oswiadczenia, wnioski, zadania i zarzuty swiadka oraz osob bioracych udzial w czynnosci (art. 148 § 2, 150 § 2 kpk): Protokol niniejszy swiadek przeczytal. Przesluchanie zakonczono dnia 07 stycznia 2014 roku godzina 13.17.”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, Protokol przyjecia ustnego

zawiadomienia o przesluchaniu swiadka – Zalacznik 2

 

Wskazac nalezy, ze podany przez prokuratora Adama Zbieranka w Protokole:

 1. artykul 177 § 1 K.p.k. stanowi: Kazda osoba wezwana w charakterze swiadka ma obowiazek stawic sie i zlozyc zeznania.”

 2. artykul 143 § 1 pkt 2 K.p.k. stanowi: Spisania protokolu wymagaja: (…) 2) przesluchanie oskarzonego, swiadka, bieglego i kuratora,

 

A ja przeciez nie zostalem wezwany przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod do stawiennictwa w dniu 7 stycznia 2014 r. Stawilem sie w tym dniu w Prokuraturze z wlasnej woli, z przyczyn podanych:

 1. przeze mnie w pismach z dnia 16 grudnia 2013 r. i 2 stycznia 2014 r. do adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod, a nastepnie

 2. przez prokuratora Adama Zbieranka w Protokole sporzadzonym w dniu 7 stycznia 2014 r.,

tj. w zwiazku z moim wnioskiem do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod z pism z dnia 16.12.2013 r. i 2.01.2014 r., dotyczacym sprawy rozpoznawanej przeciwko mnie przez Sad Rejonowy w Debicy do sygn. akt II K 407/13, na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

Tresc Protokolu, ktorego kopie wreczonego mi w dniu 19 marca 2014 r. jest calkowicie zgodna z moim stanowiskiem zaprezentowanym wyzej oraz w pismie z dnia 12 marca 2014 r. do adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Ja w dniu 7 stycznia 2014 r. nie zglosilem zawiadomienia o przestepstwie: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”.

Na dzien 7 stycznia 2014 r. nie zostalem takze wezwany przez Prokurature. Stawilem sie z wlasnej woli, z przyczyn podanych przeze mnie i poswiadczonych przez prokuratora Adama Zbieranka w Protokole.

Wskazac nalezy, ze:

 1. prokurator Magdalena Sikora podala w postanowieniu z dnia 31 stycznia 2014 r., co sie tyczy mojej obecnosci w Prokuraturze w dniu 7 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1: „Przesluchiwany w charakterze swiadka – zawiadamiajacego, Zbigniew Kekus odmowil udzielenia odpowiedzi na pytania dot. domniemanego „cyberprzestepstwa” i poprosil o ewentualne ponowne wezwanie do zlozenia zeznan.”

 2. przesluchujacy mnie w dniu 7 stycznia 2014 r. prokurator Adam Zbieranek zapisal w Protokole pod moje dyktando: „Ja jezeli chodzi o cyberprzestepstwo, o ktorym mowa w moim pismie z dnia 16 grudnia 2013 roku, to ja nie bede odpowiadal na zadne pytanie w tym zakresie i nie bede kwitowal odbioru pouczenia pokrzywdzonego. Jezeli bedzie taka koniecznosc to prosze o wezwanie mnie do zlozenia zeznan.

 

W postanowieniu z dnia 31 stycznia 2014 r. o odmowie wszczecia dochodzenia prokurator Magdalena Sikora podala, ze ja zglosilem zawiadomienie o przestepstwie – Zalacznik 1: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”

Protokol sporzadzony w dniu 7 stycznia 2014 r. przez prokuratora Adama Zbieranka jest dowodem, ktory poswiadcza, ze ja w tym dniu stawilem sie z wlasnej woli – a nie na wezwanie do stawiennictwa w charakterze swiadka w sprawie sygn. 2 Ds. 48/14 – w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod oraz ze nie zglosilem w tym dniu zawiadomienia o przestepstwie, ktore rozpoznala prokurator Magdalena Sikora.

Skoro nie zglosilem go ustnie w dniu 7 stycznia 2014 r. to – jak wynika z postanowienia prokurator Magdaleny Sikory z dnia 31 stycznia 2014 r. – moglem je zglosic jeszcze tylko w pismie z dnia 16 grudnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod.

Ja twierdze, ze nie zglosilem takze w tym pismie zawiadomienia o przestepstwie, ktore rozpoznala prokurator M. Sikora. To pismo nie bylo zawiadomieniem o popelnieniu jakiegokolwiek przestepstwa. Czego dotyczylo podalem na str. xxx niniejszego pisma.

Poniewaz ja nie zglosilem zawiadomienia o popelnieniu przestepstwa, ktore rozpoznala prokurator Magdalena Sikora w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 48/14, wydajac w dniu 31 stycznia 2014 r. postanowienie o odmowie wszczecia dochodzenia /Zalacznik 1/ i nigdy nie zostalem wezwany przez Prokurature do stawiennictwa w charakterze swiadka w tej sprawie, a prokurator Magdalena Sikora:

 1. wydala w dniu 31 stycznia 2014 r. postanowienie o odmowie wszczecia dochodzenia w sprawie – Zalacznik 1: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”

 2. podala w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 31.01.2014 r. – Zalacznik 1: „Przesluchiwany w charakterze swiadka – zawiadamiajacego, Zbigniew Kekus odmowil udzielenia odpowiedzi na pytania dot. domniemanego „cyberprzestepstwa” i poprosil o ewentualne ponowne wezwanie do zlozenia zeznan.”

wnosze jak na wstepie, tj. o przygotowanie dla mnie na dyzur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 2 kwietnia 2014 r. /sroda/ kopii:

 1. kopii zlozonego przeze mnie rzekomo, tj. zdaniem prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod Magdaleny Sikory, zawiadomienia o przestepstwie – Zalacznik 1: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”,

 2. rzekomego, tj. wymyslonego przez prokurator Magdalene Sikore wezwania dla mnie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod do stawiennictwa w sprawie, jak w pkt. 1.

 

Najlepiej wszak bedzie – czyli, po prostu, w zgodzie ze stanem faktycznym, tj. z prawda – jesli nieskazitelnego charakteru1 czlonek najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, ktory pelnil bedzie dyzur w dniu 2 kwietnia 2014 r. sporzadzi Notatke urzedowa ze spotkania ze mna, w ktorym poda, ze:

 1. ja nie zglosilem w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w zadnej formie zawiadomienia o przestepstwie – Zalacznik 1: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”,

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod nie wezwala mnie nigdy do stawiennictwa w jakimkolwiek charakterze – w tym w charakterze swiadka – w sprawie rozpoznanej przez prokurator Magdalene Sikore do sygn. akt 2 Ds. 48/14 o przestepstwo jak w pkt. 1.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, postanowienie prokurator Magdaleny Sikory z dnia 31 stycznia 2014 r.

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, Protokol przyjecia ustnego zawiadomienia o przesluchaniu swiadka

1 Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.: „Prokuratorem moze byc powolany ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”

 

Le niveau de cGMP augmente suite a la vente viagra europe fixation des recepteurs prix du propecia pharmacie de la guanylate cyclase et presente l’oxyde nitrique dans le corps caverneux.
L’anxiete des patients est un element a prendre en compte, puisque dans ces differentes experiences, commander tadalafil elle a ou acheter du viagra pour femme conduit a un traitement actif de 10 a 20 % des patients inclus.
A la lecture cialis generique prix des resultats, il apparait une tres grande heterogeneite des pratiques kamagra oral jelly generique pour la realisation de ces instillations [4].

«Ce serait catastrophique si ma partenaire se mettait a penser qu’elle est la cause du probleme, parce qu’en plus d’etre epuise, je me sentirais coupable.» Au lieu de vous montrer blesse ou en colere, vente legale de cialis creez un contexte pour discuter de ce qui le fatigue tellement viagra generique doctissimo dans sa vie.
C’est du scandale sanitaire du debut des annees 1960 – la thalidomide, tranquillisant prescrit a des femmes enceintes – qu’est ne le systeme actuel des autorisations de mises sur le marche. De meme, s’ils sont systematiquement la cause de disputes, ils finiront par etre pris en grippe. Trop souvent negligees (surtout par les hommes), les caresses de postludes sont pourtant tres importantes. En tant que tel, veuillez aussi prendre achat de viagra viagra piller note de nos informations medicales. Ils ont aussi des effets secondaires dangereux sur la sante de l’homme et sur ses organes sexuels. Et les resultats, qui viennent d’etre avis achat viagra net propecia prix de vente publies dans le Journal de medecine de la Nouvelle-Angleterre, sont sans appel. Desormais, grace a cette invention qui n’implique qu’un frolement des telephones des deux interesses, les insulaires ne dragueront plus par megarde leur cousin ou cousine. C’est lui montrer qu’on accorde un interet a sa parole.
Tout au long du processus de commande jusqu’a la meilleur site achat cialis reception du colis, le Service Patients de est disponible pour toute site pour acheter kamagra demande d’informations et pour signaler le moindre probleme.
L’autre se acheter kamagra en france sentira embrouille et ambivalent devant ses choix – son partenaire, son amant et les nombreuses possibilites sexuelles kamagra acheter et relationnelles qu’offre l’Internet.
Il preservativo quindi, diffuso nelle coppie stabili, e da considerarsi indispensabile nei rapporti sessuali occasionali, dove comprare o cialis sia come anticoncezionale che come protezione acquisto cialis farmacia italiana nei confronti di queste malattie.
Parla con il dove comprare cialis generico line tuo medico e consulta un medico di salute mentale per viagra o cialis senza ricetta medica affrontare queste questioni.
Non saranno molte le persone che alzeranno la mano a questa domanda e anche senza averlo mai utilizzato, dove comprare il cialis on line la maggior parte delle persone sa di che cosa si stia parlando quando farmacia on line levitra si nomina il Viagra.
Questo non significa che cialis acquisto l’erezione durera per tutto il tempo, semplicemente in se vende viagra en la farmacia periodo di tempo quando voi sarete piu attivi.
Bisogna tenere conto che da molto tempo la psicoanalisi ha individuato, accanto alla piu evidente invidia della bambina per il dove comprare cialis in italia pene, anche un’oscura invidia maschile cialis si acquista in farmacia per il corpo femminile e per le sue straordinarie funzioni.
Il viagra, il cialis ed acquisto propecia on line il levitra sono farmaci ancora coperti da farmacie online propecia brevetto per cui le uniche case farmaceutiche produttrici autorizzate per la produzione sono vendita viagra su internet pfizer, lilly icos e bayer rispettivamente.
Dal 2008, levitra costo in farmacia priligy era levitra generico acquisto on line stato testato in cinque studi clinici principali di fase iii con oltre 6.000 soggetti totale, ed e stato trovato per aumentare la latenza eiaculatoria intravaginale tempo (tempo fino eiaculazione viagra senza ricetta durante il rapporto sessuale), cosi come il senso degli utenti ‘di controllo sulla eiaculazione e soddisfazione complessiva sessuale .
Car etre ainsi touche « en plein c?ur achat propecia sans ordonnance » met immediatement tous propecia generique en france les sens en alerte et engendre une grande prix du propecia pharmacie exaltation.
E stato possibile levitra costi notare che i dove posso acquistare cialis online topi a cui e viagra prezzo farmacia stato somministrato sildenafil, sono sopravvissuti il doppio rispetto agli altri roditori non trattati.
Il s’agit achat cialis net de la dysfonction erectile premier et le plus doux, souvent associee a une mauvaise sante acheter levitra sans ordonnance generale ou pour des raisons levitra generique 10mg psychologiques.
Capita sempre piu spesso e a uomini anche costo levitra originale molto giovani, disorientati nei confronti della sessualita viagra farmacia e impauriti dal acquistare propecia farmacia confrontarsi con gli altri.
Des commander tadalafil gros plans propecia commander incroyables realizes avec des appareils photos numeriques de la plus prix boite viagra 50mg hautes qualite.
Come anticipato sopra, il citrato di sildenafil contenuto all’interno della pillola blu, e in grado di interagire con l’enzima pde-5 (fosfodiesterasi di tipo 5 ) inibendolo, permettendo un aumento del costo levitra in farmacia guanosin-monofosfato ciclico o cgmpn, che vendita cialis italia determina un corretto rilassamento delle arterie peniene ed una conseguente vasodilatazione.
Suite a ce processus les corps caverneux sont site officiel vente cialis efficacement prix du levitra 25 mg remplis par le sang lors de l’excitation sexuelle, en resultant par l’erection achat cialis officiel stable.
Alcune donne hanno dichiarato di cialis generico en farmacia sentirsi maggiormente appagate, poiche comprare viagra pfizer i partner sono risultati piu predisposti a condividere i propri dove comprare il cialis a milano desideri sessuali.
Vous pouvez acheter cialis ou acheter du viagra a paris generique acheter viagra en pharmacie sans ordonnance et ne pas vente tadalafil se souvenir d’un probleme purement masculine.
I piu importanti cialis costo 5 mg svantaggi dei vacuum device sono costituiti dalla loro macchinosita che richiede una certa destrezza da parte del paziente e dal limite massimo di 30 minuti il prezzo del cialis in farmacia comprare viagra online italia per il loro utilizzo.
Ces etudes sont particulierement vente viagra importants dans le viagra sans ordonance cas des medicaments pour le traitement de maladies chroniques:
A ce viagra achat france moment l’ejaculation a deja ete accomplie, le penis petit site fiable achat viagra a petit retrouve sa taille de repos et les testicules redescendent.
Sbarca anche in italia nexplanon, cialis farmacia italia il nuovo contraccettivo spezzare pillola cialis ormonale sottocutaneo:
La masturbazione viene praticata da tutti anche dagli adulti, in particolare quando i rapporti sessuali cialis basso prezzo sono impossibili miglior sito per acquistare cialis o insoddisfacenti.