27.03.2014 – Wniosek Zbigniewa Kękusia do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariusza Dąbka o wydanie nakazu funkcjonariuszom Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odmowy wykonania wydanego im ewentualn

Krakow, dnia 27 marca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

insp. Mariusz Dabek

Malopolski Komendant Wojewodzki Policji

ul. Mogilska 109

31-571 Krakow

 

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 2 Ds. 48/14

 

Do wiadomosci:

 1. Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 6. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 9. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 10. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 11. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 13. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 14. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 15. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 16. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 17. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 18. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 19. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 20. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 21. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 26. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 27. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 28. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 29. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 30. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 31. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o wydanie funkcjonariuszom Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie nakazu odmowy wykonania wydanego im ewentualnie przez:

  1. czlonka najwyzszego kierownictwa Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie polecenia wyprowadzenia mnie z pokoju, w ktorym bedzie pelniony dyzur w dniu 31 marca 2014 r. przed wreczeniem mi pisma zawierajacego informacje publiczna w postaci informacji o wynagrodzeniu Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony,

  2. czlonka najwyzszego kierownictwa Prokuratury Okregowej w Krakowie polecenia wyprowadzenia mnie z pokoju, w ktorym bedzie pelniony dyzur w dniu 31 marca 2014 r. przed wreczeniem mi pisma zawierajacego informacje publiczna w postaci informacji o wynagrodzeniu:

   1. Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej

   2. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk

   3. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol

   4. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz

   5. prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Zachod Dariusza Furdzika

   6. prokuratora Prokuratury Okregowej w Krakowie Radoslawy Ridan

  3. czlonka najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod polecenia wyprowadzenia mnie z pokoju, w ktorym bedzie pelniony dyzur w dniu 2 kwietnia 2014 r., przed wreczeniem mi:

   1. kopii zlozonego przeze mnie, zdaniem prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod Magdaleny Sikory, zawiadomienia o przestepstwie „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”,

   2. wezwania dla mnie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod w sprawie, jak w pkt. I.3.1, lub

   3. Notatki urzedowej ze spotkania ze mna, ktorej autor poswiadczy, w zgodzie ze stanem faktycznym, ze ja nie zlozylem zawiadomienia o przestepstwie, jak w pkt. I.3.1, tj. w sprawie ktorego prokurator Magdalena Sikora wydala postanowienie w dniu 31 stycznia 2014 r. o odmowie wszczecia dochodzenia.

  4. czlonka najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod polecenia wyprowadzenia mnie z pokoju, w ktorym bedzie pelniony dyzur w dniu 2 kwietnia 2014 r. przed udostepnieniem mi akt sprawy sygn. 4 Ds/256/13 rozpoznawanej przeciwko mnie przez prokuratora Dariusza Furdzika.

 2. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Jestem za tym, zeby prokuratorzy i sedziowie zarabiali wysmienicie
Andrzej Seremet, w: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

 

 

Szanowny Panie,

 

Pragne poinformowac, ze:

 1. pismem z dnia 24 marca 2014 r. skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony zlozylem – Zalacznik 1: „Wniosek o sporzadzenie dla mnie do dnia 31 marca 2014 r. informacji publicznej w postaci informacji o biezacej kwocie miesiecznego wynagrodzenia brutto wraz z dodatkami /za dlugoletnia prace, funkcyjnym itp./ Adresata niniejszego pisma.”

 2. pismem z dnia 24 marca 2014 r. skierowanym do Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej zlozylem – Zalacznik 2: „Wniosek o sporzadzenie dla mnie do dnia 31 marca 2014 r. informacji publicznej w postaci informacji o kwocie miesiecznego wynagrodzenia brutto wraz z dodatkami /za dlugoletnia prace, funkcyjnym itp./ w dacie zlozenia niniejszego pisma:

  1. Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Okregowego w Krakowie

  2. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk

  3. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol

  4. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz

  5. prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Zachod Dariusza Furdzika

  6. prokuratora Prokuratury Okregowej w Krakowie Radoslawy Ridan

 3. pismem z dnia 26 marca 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem – Zalacznik 3: Dotyczy:

I. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dyzur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 2 kwietnia 2014 r. /sroda/:

  1. kopii zlozonego przeze mnie, zdaniem prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod Magdaleny Sikory, zawiadomienia o przestepstwie – Zalacznik 1: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”,

  2. wezwania dla mnie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod w sprawie, jak w pkt. I.1,

lub sporzadzenie w dniu 2 kwietnia 2014 r. Notatki urzedowej ze spotkania ze mna, ktorej autor poswiadczy, w zgodzie ze stanem faktycznym, ze ja nie zlozylem zawiadomienia o przestepstwie, w sprawie ktorego prokurator Magdalena Sikora wydala postanowienie w dniu 31 stycznia 2014 r. o odmowie wszczecia dochodzenia.

II. Zawiadomienie, ze po odbior kopii zawiadomienia jak w pkt. I.1 i wezwania, jak w pkt. I.2,stawie sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 2 kwietnia 2014 r. /sroda/.

III. Zadanie sporzadzenia Notatki urzedowej ze spotkania ze mna Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod podczas dyzuru w dniu 2 kwietnia 2014 r.”

 1. pismem z dnia 26 marca 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz zlozylem – Zalacznik 4: Wniosek o przygotowanie dla mnie na dyzur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod w dniu 2 kwietnia 2014 akt sprawy sygn. 4 Ds/256/13, rozpoznawanej przeciwko mnie przez prokuratora Dariusza Furdzika z zawiadomienia prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll.”

 

Moje doswiadczenia potwierdzaja, ze niektorzy, wysmienicie oplacani czlonkowie najwyzszych kierownictw Prokuratora w klopotliwych dla nich sytuacjach wzywaja po pomoc kiepsko oplacanych funkcjonariuszy Policji Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie.

Tak bylo – na przyklad – w srode 29 stycznia 2014 r., gdy pelniaca cotygodniowy dyzur prokurator Edyta Fraczek-Padol odmowila mi sporzadzenia protokolu /notatki, zapiska/ z trwajacego kilka minut spotkania ze mna. Gdy nalegalem, bo go sporzadzila, prokurator Edyta Fraczek-Padol wezwala po pomoc funkcjonariuszy Policji Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie.

Oto przebieg spotkania Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol ze mna w dniu 29 stycznia 2014 r.:

ZKE /Zbigniew Kekus/: „Dzien dobry”

EFR /Edyta Fraczek-Padol/: „Dzien dobry. Wiem po co pan przyszedl. Ja nie zmieniam stanowiska.”

ZKE: „To ja informuje, ze rozpoczne, jak napisalem, protest glodowy w prokuraturze.”

EFR: „Prosze bardzo.”

ZKE: „Prosze w takim razie o sporzadzenie notatki urzedowej z naszego spotkania.”
EFE: „Nie, nie zrobie.”
ZKE: „Ale przeciez prokurator …”
EFR przerywajac: Wiem, ze prokurator Tomasz Waszczuk sporzadzil notatke, ale ja nie. Zapisuje w zeszycie Prokuratury, ze pan byl.”

ZKE: „To ja nie wyjde z pani gabinetu, dopoki pani nie sporzadzi notatki.”

EFR do policjantow, ktorzy przyprowadzili mnie do gabinetu Zastepcy Prokuratora Rejonowego: Panowie, ja skonczylam z tym panem, prosze wyprowadzic.

Do pokoju weszlo dwoch przebywajacych w pomieszczeniu przylegajacym do niego, wezwanych przez prokurator Edyte Fraczek-Padol funkcjonariuszy Policji.

Nie trzeba mnie bylo wyprowadzac, wyszedlem dobrowolnie. Wielce rozbawiony. Bo jak sie nie smiac – w duchu, bo mi przeciez mogla Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol przedstawic zarzut jej zniewazenia podczas pelnienia przez nia obowiazkow sluzbowych – z prokuratora, w dodatku czlonkini najwyzszego kierownictwa Prokuratury, ktora celem unikniecia sporzadzenia notatki ze spotkania ze mna, trwajacego nie wiecej niz 3 minuty, korzystac musiala ze wspomagania dwoch funkcjonariuszy Policji?

Zachowanie prokurator Edyty Fraczek-Padol tym bardziej kwalifikuje sie do nazwania go groteskowym, ze w identycznej sytuacji, takze podczas dyzuru czlonka najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod pelnionego w dniu 22 stycznia 2014 r. przez takze – jak prokurator Edyta Fraczek-Padol – Zastepce Prokuratora Rejonowego, Tomasza Waszczuka, ten, poproszony przeze mnie o sporzadzenie protokolu naszego spotkania, bez zadnego sprzeciwu sporzadzil notatke urzedowa i po zaakceptowaniu przeze mnie jej tresci wreczyl mi jej kopie.

 

Innym moim doswiadczeniem z moich relacji z prokuratorami jest, ze klamia w klopotliwych dla nich sytuacjach. I tak – na przyklad – Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona informowal mnie dwukrotnie osobiscie przez niego sporzadzonymi pismami, ze informacja o wynagrodzeniu rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotra Kosmatego, o ktorej doreczenie mi go prosilem, nie jest informacja publiczna, a Prokurator Okregowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska sporzadzila i doreczyla mi te wlasnie jako informacje publiczna – patrz: Zalacznik 1.

To dowod ignorancji lub cwaniactwa Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony, przyjaciela Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

Wsrod spraw zgloszonych przeze mnie szefom wyzej wymienionych Prokurator jest tez sprawa wiecej niz groteskowa. Otoz prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Magdalena Sikora sporzadzila postanowienie o odmowie wszczecia dochodzenia w sprawie o popelnienie przestepstwa „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”.

Prokurator Magdalena Sikora podala, ze ja zlozylem zawiadomienie o popelnieniu tego przestepstwa. A ja takowego nie zglosilem. Wiecej na ten temat w w.w. pismie z dnia 26 marca 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 3.

Nie wiem, jak z tej sytuacji wybrnie przelozona prokurator Magdaleny Sikory, Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk, ale wiedzac, ze ja nie zlozylem zawiadomienia, ktore rozpoznala jej podwladna, moze nie chciec tego faktu poswiadczyc na pismie i wezwac po pomoc funkcjonariuszy Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie w celu uchronienia jej przed – jak w dniu 29 stycznia 2014 r. prokurator Edyty Fraczek-Padol – sporzadzeniem Notatki urzedowej ze spotkania ze mna.

W zwiazku z powyzszym, a takze z tej przyczyny, ze tozsamego z opisanym wyzej zachowaniem prokurator Edyty Fraczek-Padol nie mozna wykluczyc ze strony pozostalych czlonkow najwyzszych kierownictw Prokuratur, z ktorymi zamierzam sie spotkac podczas dyzurow pelnionych przez nich w dniach 31 marca 2014 r. i 2 kwietnia 2014 r. wnosze jak na wstepie.

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 24 marca 2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony

 2. Prokuratura Okregowa w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 24 marca 2014 r. do Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, pismo Z. Kekusia z dnia 26 marca 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, pismo Z. Kekusia z dnia 26 marca 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

Il s’agit du Kama site serieux pour achat cialis sommeil -la science des bonnes postures pour vente propecia dormir- que les professionnels de la literie ont invente pour nous(2).
Pire cela kamagra achat impliquait de achat de cialis kamagra salir l’organe sacree par excellence.
Ne serait-ce que parce kamagra en ligne qu’elles ne pensent acheter dapoxetine plus qu’a ca.

«Il y a souvent un cialis pour homme achat fond de verite derriere les sarcasmes et les blagues mesquines», confirme Naomi*, expliquant pourquoi elle et acheter cialis 10mg son mari evitent les remarques humiliantes, meme sous forme de plaisanterie.
Elle est donc ideale pour amorcer la relation sexuelle. Elles possedent parfois une gourmandise naturelle envers le sexe de l’homme. Il est aussi important que l’homme complimente sa partenaire car ca l’aide a s’aimer, a etre achat pillule viagra kamagra pas chere bien dans son corps, et a en jouir pleinement. Mais a partir de quand un desir intense pour le sexe devient-il une dependance? La fellation, le cunnilingus, la penetration vaginale sont des pratiques a risques. La neuro-imagerie corticale montre que les zones activees dans les douleurs myofasciales sont les memes que celles constatees dans toutes les hyperalgesies quelqu’en soit l’origine [36,37]. Certains medicaments, peuvent, en effet, acheter viagra ligne acheter kamagra livraison 48h franchir la barriere placentaire et atteindre le f?tus. Devenir l’ame s?ur de quelqu’un est un choix qui exige qu’on soit pret a aimer profondement une autre personne et a s’ouvrir entierement a son amour.
Cette medication ne doit pas etre utilisee par les femmes cialis prix pharmacie ou acheter cialis 10 milligrams les enfants aussi que par les patients ayant manifeste une reaction d’hypersensibilite au Tadalafil.
Quant a Cope, il ecope lui aussi d’une bonne place levitra generique commander vardenafil au palmares des cancres.
Janata e Kingsberg (2005), sono due priligy 30 mg autori priligy dapoxetina generico che si sono molto occupati di questa dolorosa ed invalidante problematica sessuale.
Questi includono Levitra orodispersibili, viagra generico dove acquistare comprare cialis spagna che si scioglie sulla lingua, e il Viagra Jet, una forma masticabile del trattamento impotenza che e stato pubblicato in Messico.
Alla lunga puo come comprare cialis senza ricetta provocare stress e ansie personali, inoltre puo compromettere l’armonia della coppia.
Il testosterone e certamente il piu costo cialis in farmacia importante quando si tratta di potenza sessuale e benefici vitalita nei rapporti con le viagra prezzo pfizer donne sono innegabili, ma non dimenticate che un buon livello di testosterone nel sangue migliora il benessere di corpo e mente.
Secondo i sondaggi, l’intimita al di fuori del letto piace comprare priligy online priligy acquisto on line sempre di piu:
Jeffrey viagra in farmacia serve ricetta cialis senza ricetta online peipert ha seguito circa 9.000 donne per due anni, dal 2008 al 2010, la maggior parte delle priligy costo quali povere o senza assistenza sanitaria.
Non e necessario assumerlo con acqua e la sua assunzione e farmacie online italiane possibile indipendentemente dall’assunzione farmacie online italiane di cialis soft generico 20 mg cibo.
Notre siege viagra ou cialis pas cher interet en angleterre, cialis achat securise mais vous pouvez acheter legalement chez nous meme oui cialis 10mg prix vous etes en france.
Cgmp rilassa i muscoli e assicura un aumento del flusso acquistare cialis milano sanguigno, acquistare cialis generico in italia ma pde5 enzima rompe giu viagra prezzo cgmp.
Les traits viagra pas cher marseille de surdose de cialis 20mg cialis en pharmacie sont des douleurs thoraciques, des nausees, des vente en ligne propecia battements cardiaques irreguliers, encore evanouissement.
Si stima, infatti che l’ep abbia acquistare viagra on line italia un’incidenza sulla popolazione maschile dove acquistare viagra on line adulta superiore al 20% malgrado solo comprare propecia on line il 9% di questi si rivolga al medico.
Il est normal de se poser des questions mais dans un couple chacun doit avoir prix viagra france sa achat cialis pas cher part acheter priligy france de jardin secret.
Ogni comprar kamagra en farmacia contatto fisico diventa piu sensibile, grazie a questo l’atto dove acquistare viagra on line viagra generico farmacia online sessuale potra portare all’orgasmo.
De plus, le corps est beaucoup plus cialis ou viagra prix leger dans l’eau alors nous pouvons nous adonner a des positions moins accessibles sur la terre achat levitra 10 mg ferme… et meme si nous avons tous deja entendu que nous pouvions rester pris sous l’eau, rassurez-vous, c’est impossible!
I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista dell’accademia americana delle scienze acquistare viagra generico italia cuanto vale levitra farmacia pnas (proceedings of national academy kamagra farmacia of sciences, marzo 2009).
C’est d’ailleurs pour cette raison que la methode vente viagra en pharmacie du calendrier viagra naturel pour femme n’est pas un moyen de contraception ideal viagra sans ordonance :
Possiamo proporre compra propecia anche viagra levitra prezzo un alternativa agli amatori del levitra 20 mg caffe.
Les implants mammaires fabriques par la societe poly implant prothese (pip) sont anormalement fragile enveloppe remplie de gel de silicone utilise dans le pip romprait dans 10% des cas (risque present dans les premieres annees), prix viagra 50 mg pharmacie comparativement a 1% avec acheter viagra pour homme d’autres systemes.
Certes, il peut toujours y avoir une sexualite erotique, mais apparaissent aussi une sexualite de femme-maman (et d’ailleurs aussi de partenaire-papa) avec achat viagra belgique leurs vecus emotionnels differents, et leurs preoccupations pour la conseil pour acheter du viagra bonne sante de l’enfant.
Ha dove trovare cialis senza ricetta nella sua sostanza un ingredient atttivo simile al cialis di ordinazione cialis marca.
Cosa piu grave riguarda per comprare il cialis ci vuole la ricetta cialis basso costo invece il secondo punto dove lo sfruttamento e strettamente collegato con la “violenza”, ovvero il non rispetto dell’altro.