27.03.2014 -Wniosek Zbigniewa Kękusia do posła Ireneusza Rasia o złożenie zawiadomień o popełnieniu przestępstw przekroczenia uprawnień przez ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Krakow, dnia 27 marca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Ireneusz Ras

Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Poselskie

ul. Zlotej Jesieni 6

31-831 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 2. Pan Donald Tusk, Przewodniczacy Platformy Obywatelskiej, Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej, ul. Wiejska 12a, pietro IV, 00-490 Warszawa

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 7. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 10. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 11. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 12. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 14. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 15. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 16. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 17. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 18. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 19. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 20. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 21. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 24. Sedzia Aneta Mansfeld, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 25. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 26. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 27. Panstwo: dr med. Andrzej Wsolek, lek. med. Kinga Zola, Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Olszanska 5, 31-513 Krakow

 28. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 29. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 30. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 31. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 34. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 35. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 36. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek na podstawie:

  1. artykulu 304 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „Kazdy dowiedziawszy sie o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu ma spoleczny obowiazek zawiadomic o tym prokuratora lub Policje. Przepis art. 191 § 3 stosuje sie odpowiednio.”

  2. artykulu 304 § 2 Kodeksu postepowania karnego: „Instytucje panstwowe i samorzadowe, ktore w zwiazku ze swa dzialalnoscia dowiedzialy sie o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu, sa obowiazane niezwlocznie zawiadomic o tym prokuratora lub Policje oraz przedsiewziac niezbedne czynnosci do czasu przybycia organu powolanego do scigania przestepstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarzadzenia, aby nie dopuscic do zatarcia sladow i dowodow przestepstwa.”

o niezwloczne dopelnienie ustawowego, spolecznego obowiazku zlozenia w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Srodmiescie zawiadomien o popelnieniu:

  1. przez ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza przestepstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, przekroczenia w styczniu 2014 r. uprawnien okreslonych w ustawie z dnia 16 marca 2001 r o Biurze Ochrony Rzadu przez podjecie decyzji o objeciu ochrona Biura Ochrony Rzadu Katarzyny Tusk i dzialaniu w ten sposob na szkode interesu publicznego.

  2. przez prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska przestepstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego przekroczenia w dniu 16 maja 2009 r. uprawnien okreslonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.), przez ingerencje w przetarg na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie i dzialaniu w ten sposob na szkode interesu publicznego.

 1. Wniosek o sporzadzenie odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty jego zlozenia.

 2. Zawiadomienie, ze po odpowiedz na niniejsze pismo stawie sie w Biurze Poselskim jego adresata w dniu 28 kwietnia 2014 r.

 3. Zawiadomienie, ze kopie niniejszego pisma oraz odpowiedzi na nie zostana umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Przed rozpoczeciem sprawowania mandatu poslowie skladaja przed Sejmem nastepujace slubowanie: „Uroczyscie slubuje rzetelnie i sumiennie wykonywac obowiazki wobec Narodu, strzec suwerennosci i interesow Panstwa, czynic wszystko dla pomyslnosci Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegac Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” Slubowanie moze byc zlozone z dodaniem zdania „Tak mi dopomoz Bog.”

Artykul 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

-Polska jest silnym i bezpiecznym krajem. (…) zapewnia premier. (…) Oredzie zakonczyl znamiennym zdaniem: Polska znaczy wolnosc!

Zrodlo: „Premier w specjalnym oredziu: Polska znaczy wolnosc!”; „Fakt”, 20.03.2014, s. 2

 

Polska znaczy wolnosc!” wedlug Donalda Tuska:

Wolnosc Donku w swoim domku!

Zbigniew Kekus

 

Wielce Szanowny Panie Posle Ras,

 

W dniu 24 marca 2014 r. doreczono mi Pana pismo o tresci – Zalacznik 1: „IRENEUSZ RAS POSEL NA SEJM RP Krakow, dnia 18 marca 2014 r. Szanowny Pan Zbigniew Kekus W odpowiedzi na prosbe skierowana do mnie na pismie oraz po wnikliwej analizie dostarczonej mi dokumentacji musze poinformowac Pana o braku mozliwosci podjecia dzialan interwencyjnych. Mozliwosci dzialania posla sa ograniczone zakresem jego kompetencji, okreslonym w ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora.

Posel zgodnie z tym nie moze zastepowac organow administracji publicznej, instytucji wymiaru sprawiedliwosci oraz organow scigania w zalatwianiu spraw nalezacych do ich kompetencji. Nie przysluguje mu rowniez prawo do ingerowania w niezawislosc sedziowska. Z wyrazami szacunku Ireneusz Ras Posel na Sejm RP”
Dowod: Biuro Poselskie Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ireneusza Rasia, pismo posla Ireneusza Rasia z

dnia 18 marca 2014 r. – Zalacznik 1

 

Po wnikliwej analizie pisma Pana Posla musze poinformowac, ze:

 1. jest ono wielce enigmatyczne, tj. Pan Posel nie podal daty pisma skierowanego przeze mnie do Pana Posla, ani jakiej dotyczylo sprawy. Mysle, ze zachowal sie Pan Posel w ten sposob, zeby ukryc, ze – patrz: pkt. 2

 2. Pan Posel mogl skorzystac celem uczynienia zadosc prosbie skierowanej przeze mnie do Pana Posla z uprawnien okreslonych w art. 14 pkt. 1 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora.

 

Pan Posel poinformowal mnie o braku mozliwosci podjecia dzialan interwencyjnych, wyjasniajac, ze mozliwosci dzialania posla sa ograniczone zakresem kompetencji okreslonym w ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora.

Pragne zatem zwrocic uwage Pana Posla, ze art. 14 wspomnianej przez Pana Posla ustawy stanowi: „1. W wykonywaniu obowiazkow poselskich posel w szczegolnosci ma prawo: (…) 7. wnosic interpelacje i zapytania poselskie.”

Uwazam, ze w sprawie, ktora zglosilem Panu Poslowi pismami z dnia 10 marca 2014 r. i 17 marca 2014 r. Pan Posel – gdyby chcial, tj. gdyby byl prawym i uczciwym czlowiekiem – powinien skorzystac z w.w. prawa.

Skoro jednak Pan Posel uznal – po wnikliwej analizie dostarczonej przeze mnie Panu dokumentacji – ze nie moze skorzystac z zadnego z uprawnien opisanych w w.w. przepisie, z naleznym Panu Poslowi szacunkiem przyjmuje do wiadomosci Pana stanowisko.

Potwierdza to, co o Panu ludzie mowia w Krakowie, tj. ze „na Rasia nie ma co liczyc”.

 

Pragne wszak przypomniec o ustawowym, okreslonym w art. 304 Kodeksu postepowania karnego, spolecznym obowiazku Pana Posla denuncjacji, tj. zawiadomienia prokuratora lub Policji o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu.

W zwiazku z powyzszym, w zalaczeniu przesylam moje pismo z dnia 25 marca 2014 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zawierajace – Zalacznik 3:„Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 1.1, art. 2.4, art. 3, art. 6.2, ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu oraz art. 144 ust. 3 pkt 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o zlozenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej marszalkowi Sejmu wstepnego wniosku o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza za naruszenie ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu (Dz. U.2004, Nr 163, poz. 1712) przez podjecie decyzji o objeciu ochrona Biura Ochrony Rzadu Katarzyny Tusk.”

Dowod: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 25 marca 2014 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zalacznik 3

 

Jak podaly media, w styczniu 2014 r. minister spraw wewnetrznych Bartlomiej Sienkiewicz podjal decyzje o przyznaniu ochrony Biura Ochrony Rzadu 27-letniej corce Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska, Katarzynie Tusk.

W odpowiedzi dla mnie z dnia 17 marca 2014 r. na pismo w tej sprawie do ministra spraw wewnetrznych poinformowal mnie pismem z dnia 17 marca 2014 r. zastepca dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnetrznych Miroslaw Hakiel – Zalacznik 2: „Warszawa, dn. 17 marca 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnetrznych Departament Nadzoru DN-TiPZ-051-3-5/2014 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Szanowny Panie Odpowiadajac na Panskie pismo z dnia 3 marca br., skierowane do Ministra Spraw Wewnetrznych, informuje, ze przepisy ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu (Dz. U.2004, poz. 1712 z pozn zm.) uprawniaja Ministra Spraw Wewnetrznych do przyznawania ochrony Biura Ochrony Rzadu osobom ze wzgledu na dobro panstwa. Przedmiotowe uprawnienie okresla art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt. Ustawy. Zastepca Dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnetrznych Miroslaw Hakiel”

Dowod: Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, sygn. DN-TiPZ-051-3-5/2014, pismo zastepcy dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnetrznych Miroslawa Hakiela z dnia 17 marca 2014 r. – Zalacznik 2

Wspomniany przez dyrektora M. Hakiela artykul 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu stanowi:

1. Do zadan BOR, z zastrzezeniem ust. 2, nalezy ochrona:

 1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszalka Sejmu, Marszalka Senatu, Prezesa Rady Ministrow, wiceprezesa Rady Ministrow, ministra wlasciwego dla spraw wewnetrznych oraz ministra wlasciwego do spraw zagranicznych,

 2. innych osob ze wzgledu na dobro panstwa;

 3. bylych prezydentow Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. delegacji panstw obcych przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach miedzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

 6. obiektow i urzadzen o szczegolnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania;

 7. prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektow Sejmu i senatu;

 8. obiektow sluzacych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrow, ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych oraz ministrowi wlasciwemu do spraw zagranicznych.”

2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, z zachowaniem przepisow o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzje o objeciu ochrona osob, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2.”

Czlonkowie rodziny Prezesa Rady Ministrow nie sa objeci ochrona Biura Ochrony Rzadu.

Katarzyna Tusk dobrowolnie uczynila z siebie osobe publiczna, prowadzac dzialalnosc gospodarcza za posrednictwem Internetu. Z tytulu prowadzonego przez nia bloga modowego osiaga dochody siegajace – jak podaja media – kwoty 50.000,00 /slownie: piecdziesiat tysiecy/ zl miesiecznie, a ostatnio kupila z wlasnych srodkow mieszkanie.

Jesli uczyniwszy z siebie osobe publiczna czuje sie zagrozona, to osiaga dochody umozliwiajace jej korzystanie z uslug firmy swiadczacej usluge ochrony.

xxx

 

W Aneksie do w.w. pisma z dnia 25 marca 2014 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego przedstawilem dowody poswiadczajace razace naruszenie przez Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska w dniu 16 maja 2009 r. uprawnien okreslonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.), przez ingerencje w przetarg na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie i dzialaniu w ten sposob na szkode interesu publicznego.

W wydaniu tygodnika „POLITYKA” z dnia 8 sierpnia 2009 r. opublikowano artykul red. Wawrzynca Smoczynskiego pt. „Emirat na gazie”, w ktorym autor podal – Zalacznik 3.2:

 

Po poludniu 16 maja w Kancelarii Premiera panowala nerwowa atmosfera. Od czterech dni trwala licytacja polskich stoczni. Uczestnicy skladali oferty za posrednictwem Internetu, pozostajac dla siebie anonimowi,

ale rzad wiedzial, kto bierze udzial w przetargu.

Godzine przed zamknieciem wciaz brakowalo najbardziej wyczekiwanej oferty.

W koncu Donald Tusk kazal polaczyc sie z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim.

Kilkanascie minut pozniej w systemie pojawila sie oferta Stiching Particulier Fonds Greenrights,

spolki z Antyli Holenderskich, ktora ostatecznie wygrala przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.”

Zrodlo: Wawrzyniec Smoczynski, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34 – Zalacznik 3.2

 

Przetarg na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie byl prowadzony na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. 2008 r. Nr 233, poz. 1569).

Z mocy prawa okreslonego w art. 2.1 w.w. ustawy przetarg prowadzil niezalezny zarzadca kompensacji.

Z mocy prawa okreslonego w art. 82.1: „Zarzadca kompensacji dokonuje sprzedazy skladnikow majatku stoczni wyodrebnionych w planie sprzedazy, na rzecz kupujacego wylonionegow otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyjnym, bezwarunkowym przetargu, przeprowadzonym z zachowaniem warunkow uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym.”

 

Donald Tusk nie byl – jako premier ani jako posel – czlonkiem niezaleznego zarzadcy kompensacji, ktory mial dokonac sprzedazy stoczni w Gdyni i Szczecinie w: „otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyjnym, bezwarunkowym przetargu, przeprowadzonym z zachowaniem warunkow uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym.”

Premier Donald Tusk przeprowadzajac na godzine przed zakonczeniem przetargu rozmowe – po ktorej firma zwiazana z rozmowca zlozyla oferte, ktora zwyciezyla – z premierem Kataru naruszyl niemal wszystkie okreslone przez ustawodawce warunki przetargu.

Ostatecznie przetarg zakonczyl sie fiaskiem. Jego zwyciezca, wybrany w okolicznosciach opisanych przez red. W. Smoczynskiego, nie uiscil dwukrotnie oplaty.

Jego nieuprawniona ingerencja w ostatniej godzinie trwajacego cztery dni przetargu na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie Prezes Donald Tusk oczywiscie i razaco naruszyl ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).

xxx

 

W podsumowaniu wskazac nalezy, ze osiagajaca doskonale wyniki finansowe z tytulu prowadzonej przez siebie za posrednictwem Internetu dzialalnosci gospodarczej corka Zyda amoralnego blazna-szkodnika Donalda Tuska korzysta z uslugi ochrony swiadczonej jej na koszt Skarbu Panstwa, a on sam, Zyd-szkodnik polonofob, Donald Tusk bezprawnie ingerowal w przetarg na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie, co ostatecznie skutkowalo fiaskiem przetargu, utrata pracy przez okolo 100.000 stoczniowcow i pracownikow firm powiazanych ze stoczniami wieziami kooperacyjnymi i upadkiem przemyslu stoczniowego w Polsce.

 

Poniewaz Pana Posla ustawowym, spolecznym obowiazkiem okreslonym w art. 304 § 1 i § 2 K.p.k. jest po powzieciu wiadomosci o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu niezwlocznie zawiadomic o tym organy scigania, a jest Pan Posel z cala pewnoscia prawym i uczciwym czlowiekiem, wnosze o wnikliwa analize zalaczonych do niniejszego pisma materialow, a nastepnie dopelnienie ustawowego, spolecznego obowiazku zlozenia w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Srodmiescie zawiadomien o popelnieniu:

 1. przez ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza przestepstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, przekroczenia w styczniu 2014 r. uprawnien okreslonych w ustawie z dnia 16 marca 2001 r o Biurze Ochrony Rzadu przez podjecie decyzji o objeciu ochrona Biura Ochrony Rzadu Katarzyny Tusk i dzialaniu w ten sposob na szkode interesu publicznego,

 2. przez prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska przestepstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego przekroczenia w dniu 16 maja 2009 r. uprawnien okreslonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.), przez ingerencje w przetarg na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie i dzialaniu w ten sposob na szkode interesu publicznego.

 

Uprzejmie informuje, ze kopia niniejszego pisma wraz z zalacznikami oraz kopia odpowiedzi na nie Pana Posla zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Zeby elektorat mial okazje przekonac sie, na ile Pan wierny – gdy w gre chodzi interes Donalda Tuska – zlozonemu slubowaniu, w tym, ze Pan bedzie przestrzegal praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedyne, czym Pan Posel ryzykuje czyniac zadosc moim wnioskom, to ze amoralny blazen szkodnik, Zyd polonofob Donald Tusk nie umiesci Pana na jakiejs liscie. Ale przeciez poza byciem poslem Pan potrafi zapewne robic wiele innych rzeczy.

Tym razem Pan Posel nie tylko posiada mozliwosci podjecia dzialan, ale ich podjecie jest Pana Posla ustawowym, spolecznym obowiazkiem.

Uprzejmie prosze o jego dopelnienie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Biuro Poselskie Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ireneusza Rasia, pismo posla Ireneusza Rasia z dnia 18 marca 2014 r.

 2. Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, sygn. DN-TiPZ-051-3-5/2014, pismo zastepcy dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnetrznych Miroslawa Hakiela z dnia 17 marca 2014 r.

 3. Pismo Z. Kekusia z dnia 25 marca 2014 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego

 

Par viagra pfizer acheter consequent, il devient difficile d’obtenir une erection viagra a acheter pour avoir un rapport sexuel satisfaisant.
Il generique viagra france ne faut pas voir acheter du cialis pas cher cette mise en garde comme un exces de pruderie.
Les IIC sont parfois difficiles a accepter par le patient, du fait prix viagra en belgique achat vardenafil de leur caractere contraignant et des possibles effets secondaires, mais les resultats sont excellents, permettant des erections de bonne qualite.

Soit dit en passant, vous pouvez le lancer levitra prix en france dans quand viagra generique la douche ou le bain.
L’insuffisance erectile fait suite, chez ces patients, a des lesions traumatiques interrompant les voies nerveuses issues de centres cerebraux et se projetant vers les centres spinaux commandant l’erection. Certes, il peut arriver que l’on ait effectivement des difficultes a faire un travail, que l’on agisse mal parfois, que l’on ait quelques defauts. Par contre, en le chatouillant sur une partie de son cialis prix pharmacie maroc cialis sans ordonance corps « disgracieuse », c’est clair vous allez retenir son attention ! Le charisme est donc toujours une operation mysterieuse, si mysterieuse qu’elle est immediatement associee au divin. Cette situation pourrait creer un nombre de problemes devant les partenaires qui pourraient mener vers l’echec dans une vie epouses et un complexe d’inferiorite. «Cet essai aura la particularite viagra en ligne france ou commander du viagra d’etre finance en grande partie par la Securite sociale (750.000 euros) et pour le reste par un particulier, un mecene» a declare le responsable; soit 1,2 million d’euros au total. Durant cet entretien, les chercheurs ont glisse une fausse information concernant un evenement qui ne s’etait pas produit au cours de leur mission. Les maux de tete et la digestion troublee sont les effets les plus souvent remarques pour les patients utilisant Cialis.
Lorsque prix priligy le raisonnement est prive propecia pas cher france de nuances, tout ce qui n’est pas une victoire devient une defaite, tout ce qui n’est pas sans risque devient dangereux, etc.
Je me achat levitra en ligne levitra generique 50mg souviens d’avoir ete sur une plage a Nice, en France, quand j’avais 22 ans.
Le cause priligy farmacia sin receta sono legate priligy generico online a fattori fisici o psicologici.
Una donna che si sente poco desiderata e amata, e anche una donna che perdera presto la voglia di fare l’amore con il suo compagno», spiega Donatella Marazziti (puoi chiederle un consulto), professore associato di psichiatria costo cialis in farmacia all’Universita prezzo del cialis da 10 mg di Pisa.
Si pensa che potrebbe avere indicazioni promettenti ed interessanti in comprare cialis a roma presenza di vendita viagra in slovenia una DE e di un disturbo concomitante del desiderio sessuale.
Sebbene si possa pensare a tale affermazione come incontestabile, un’interessante ricerca condotta da uno scienziato americano pare comprare cialis originale senza ricetta offrire un cialis generico farmacia italia curioso punto di vista differente sull’argomento!
In Italia solo il 16,2% prezzo priligy in farmacia si affida alla pillola priligy ricetta contraccettiva.
Sappiate cialis generico in farmacia in italia che comprar viagra sin receta en farmacias la trasposizione pratica di una priligy acquistare online fantasia non e semplice:
Il dsm-iv-tr specifica che questo tipo di disturbo si osserva piu frequentemente tra uomini giovani e si manifesta aquisto cialis fin dai viagra generico dove comprare loro primi rapporti sessuali viagra generico farmacia milano (apa, 2001).
L`acte sexuel n’est plus considere comme prix cialis prix quelque chose acheter cialis 10 milligrams cialis jelly de coupable.
Sildenafil kamagra online citrato levitra originale deve essere consumato un’ora prima di cominciare l’atto d’amore.
S’il ne retrouve pas la acheter viagra a paris sensation de la main qui prix cialis generique serre son penis, achat propecia le film ne se fait pas.
La disfunzione erettile piu comune e quella come avere cialis senza ricetta siti sicuri dove acquistare viagra secondaria viagra on line senza ricetta mentre quella primaria puo essere espressione di patologie piu importanti e complesse.
Vous n’avez pas viagra vente ordonnance a site serieux pour achat cialis imiter cialis jelly les actrices de films pornographiques !
Il varicocele primario aquisto propecia acquistare cialis on line e comprare cialis milano causato dalla insufficienza delle valvole presenti nella vena testicolare.
Sachez viagra achat avis que votre homme a droit acheter viagra boutique a son viagra sur internet jardin secret.
A se vende viagra en la farmacia differenza di levitra pastiglie acquistare cialis generico europa rivestite, per ora, il dove acquistare il cialis generico levitra orodispersibile e solo disponibile in nella da 10mg.
Les effets indesirables les plus frequemment rapportes au cours des essais cliniques parmis les patients traites achat viagra en ligne en france par sildenafil ont levitra pas cher ete des cephalees, rougeurs, dyspepsie, troubles de la vision, congestion nasale, sensations vertigineuses et alteration de la levitra pas cher ligne vision des couleurs.
Questo, per preservare la salute dei pazienti, acquistare cialis in svizzera dal momento che il farmaco puo risultare molto cialis senza la ricetta pericoloso dove posso acquistare cialis online per talune categorie di soggetti.
Il ne viagra et cialis faut pas oublier qu’il y a un grand pas entre le quel est le prix d’une boite de viagra fantasme et la realite…
L’erection a egalement tendance a etre moins puis je acheter viagra sans ordonnance complete avec l’age.
Medici trattano de usando la psicoterapia, tecniche di modificazione del comportamento, farmaci come acquistare cialis con postepay per via orale, farmaci iniettati localmente, dispositivi di vuoto, e dispositivi precio cialis 10 mg farmacia impiantati chirurgicamente.
E poi, finalmente, e stata l’adozione della tanto attesa acquistare cialis online sicuro risoluzione.