04.01.2013 – Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie o udziale w zorganizowanej grupie przestępczej: SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Małgorzaty Fere

Krakow, dnia 1 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
Wydzial V do Spraw Przestepczosci Zorganizowanej i Korupcji
ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow, sygn. akt II Ca 1354/13

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 6. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 9. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 10. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 11. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 13. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 14. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 15. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 16. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 17. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 18. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 19. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 20. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 21. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 24. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 27. Pan mec. Wiktor Mordarski, Kancelaria Adwokacka, ul. Mogilska 11, 31-542 Krakow

 28. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 30. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 31. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Pan Bartosz Pilitowski, Prezes zarzadu Fundacji Court Watch Polska, ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Torun

 33. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 34. Pan Juliusz Braun, Prezes zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 35. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 40. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa z art. 231 § 1 i § 2 K.k. na moja szkode przez zorganizowana grupe przestepcza z udzialem:

  1. sedzin Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny:

   1. SSO Agnieszki Oklejak /przewodniczaca Wydzialy/,

   2. SSO Teresy Dyrgi /zastepca przewodniczacego Wydzialu/,

   3. SSO Malgorzaty Ferek

   4. SSO Izabeli Strozik

  2. sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie:

   1. SSA Pawla Rygla

   2. SSA Andrzeja Struzika

   3. SO del. Piotra Rusina

  3. prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod:

   1. Radoslawy Ridan /obecnie Prokuratura Okregowa w Krakowie/,

   2. Piotra Kosmatego /obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie/,

   3. Krystyny Kowalczyk – Prokurator Rejonowy

  4. prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka

  5. sedziow Sadu Rejonowego w Debicy:

   1. Tomasza Kuczmy

   2. Beaty Stoj /prezes Sadu/,

 2. Wniosek o uczestnictwo prokuratoraWydzialu V do Spraw Przestepczosci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie w majacej sie odbyc w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 08:30 w Sadzie Okregowym w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy /ul. Przy Rondzie 7, sala k-419/ rozprawie apelacyjnej w sprawie /sygn. akt II Ca 1354/13/ z mojego powodztwa przeciwko Skarbowi Panstwa-prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o zaplate.

 3. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma wraz z zalacznikami oraz odpowiedz na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Czesc I Streszczenie

 

Sedziny Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek i SSR del. Izabela Strozik razem z sedziami Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Pawlem Ryglem, SSA Andrzejem Struzikiem, SO del. Piotrem Rusinem niedopelniajac obowiazkow okradly mnie z kwot, 7.700,00 zl, 600,00 zl i 10.000,00 zl, a nastepnie z pomoca niedopelniajacych obowiazkow:

 1. prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan i Piotra Kosmatego,

 2. Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka

 3. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy

obciazyly zeznaniami w prowadzonej przeciwko mnie sprawie karnej i uczynily przestepca winnym ich znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenia w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./.

Po uchyleniu skazujacego mnie wyroku, jestem scigany w dacie zlozenia niniejszego pisma za te czyny przez prezesa Sadu Rejonowego w Debicy sedzie Beate Stoj, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, mimo ze:

 1. karalnosc czynow przypisanych mi z art. 212 § 2 K.k ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r.,

 2. sciganie z art. 226 § 1 K.k. w przypisanym mi przez prokuratora zakresie – zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 

Czesc II Uzasadnienie

 

Od czerwca 1997 r. Sad Okregowy w Krakowie rozpoznawal do sygn. akt 1 IC 1115/97/R, a nastepnie XI CR 603/04 sprawe z mojego powodztwa o rozwod. Rozpoznajace ja sedziny okradly mnie:

 1. SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek, SSR del. Izabela Strozik z kwoty 7.700,00 zl,

 2. SSO Teresa Dyrga z kwoty 600,00 zl,

 3. SSO Teresa Dyrga z kwoty 10.000,00 zl.

 

Ad. I

W dniu 23 kwietnia 2003 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi referenta w sprawie sygn. XI CR 603/04 Izabeli Strozik.. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny nie rozpoznal tego wniosku. Z tego powodu pismem zlozonym w dniu 19 maja 2003 r. usprawiedliwilem moja nieobecnosc na rozprawie wyznaczonej przez sedzie I. Strozik na dzien 21 maja 2003 r. Podalem: „W zwiazku z przedstawionymi wyzej regulacjami prawnymi uniemozliwiajacymi Sedziemu prowadzenie postepowanie az do momentu rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie, swiadom, ze Sedzia Pani I. Strozik, przestrzegajac prawa wstrzyma sie od udzialu w sprawie i planowana na dzien 21 maja 2003 r. rozprawa nie dojdzie do skutku, takze ja nie stawie sie na przeslane mi poczta wezwanie”.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, pismo procesowe Z. Kekusia z dnia 19 maja 2003r.

 

Na poczatku rozprawy w dniu 21 maja 2003 r. sedzia I. Strozik poswiadczyla jej wiedze o zlozonym przeze mnie wniosku o jej wylaczenie. Podala do protokolu: Sad postanowil: uznac niestawiennictwo powoda na rozprawie za nieusprawiedliwione, prowadzic postepowanie pomimo zlozonego wniosku o wylaczenie Sedziego, uznac wniosek powoda o odroczenie rozprawy z tego powodu za nieuzasadnione(podkreslenie moje – ZKE)

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21 maja 2003r.

 

Nastepnie, zamiast wstrzymac sie od udzialu w sprawie i wykonywac wylacznie czynnosci nie cierpiace zwloki, sedzia Izabela Strozik prowadzila rozprawe i wydala wyrok konczacy sprawe w I instancji.

Zlozylem apelacje od tego wyroku.

Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny wezwal mnie do uiszczenia oplaty od apelacji w kwocie 7.700,00 /slownie: siedem tysiecy siedemset/ zl.

Uiscilem ja w dniu 6 pazdziernika 2003 r.

W dniu 29 stycznia 2004 r. odbyla sie przed Sadem Apelacyjnym w Krakowie rozprawa apelacyjna od w.w. wyroku z dnia 21 maja 2003 r. sedzi Izabeli Strozik. Sad Apelacyjny wydal wyrok, ktorym uchylil wyrok sedzi I. Strozik. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 29.01.2004 r. Sad Apelacyjny przeprowadzil dowod na to, ze cztery sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie, SSO Agnieszka Oklejak /przewodniczaca Wydzialu/, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek i SSR del. Izabela Strozik to rzadkie tumany. Sad podal: – Zalacznik 1: „Sygn. akt I ACa 1186/03 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 29 stycznia 2004r. Sad Apelacyjny w Krakowie – Wydzial I Cywilny w skladzie Przewodniczacy: (…) na skutek apelacji powoda od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003r. sygn. akt I 1 C 1115/97/R /po przywroceniu sprawy do Sadu I instancji zmieniona na XI CR 603/04 – ZKE/ Sad Apelacyjny w Krakowie – Wydzial I Cywilny w skladzie SSA Wojciech Kosciolek, Sedziowie: SSA Marta Romanska, SSA Andrzej Struzik (…) po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003 r. (…) uchyla zaskarzony wyrok, znosi postepowanie w zakresie objetym rozprawa w dniu 21 maja 2003 r. i sprawe przekazuje do ponownego rozpatrzenia i orzeczenia o kosztach postepowania apelacyjnego.”

UZASADNIENIE (…) Na rozprawie w dniu 21 maja 2003 r. powod nie stawil sie, stawil sie natomiast pelnomocnik powoda, ktoremu, jak wynika z protokolu, doreczono „odpis postanowienia Sadu Okregowego wydanego w dniu 19 maja 2003 r., w ktorym sprostowano oczywista omylke pisarska w odpisach postanowienia wydanego w sprawie w dniu 25.04.2003 r.”. Rozprawie tej przewodniczyl sedzia /Izabela Strozik – ZKE/, ktorego wylaczenia domagal sie powod we wniosku zlozonym 22 kwietnia 2003 r. Na rozprawie tej prowadzono postepowanie dowodowe, Przeprowadzono dowody z szeregu dokumentow, opinii RODK, a takze z przesluchania pozwanej, natomiast postanowiono pominac dowod z przesluchania powoda uznajac jego niestawiennictwo za nieusprawiedliwione. Wowczas tez zamknieto rozprawe i bezposrednio po tym ogloszono wyrok. Majac na uwadze powyzsze okolicznosci nalezy stwierdzic, ze wniosek powoda o wylaczenie sedziego nie zostal dotychczas rozpoznany, albowiem opisany wyzej dokument datowany 25 kwietnia 2003 r. i znajdujacy sie na karcie 1524 akt nie stanowi postanowienia. Jak wskazuje Sad Najwyzszy w postanowieniu z dnia 21 stycznia 2003 r. sygn. III CZP 84/02 (publikowane OSNC 2003/10/140) „postanowienie o charakterze formalnym, podlegajace zaskarzeniu wydane na posiedzeniu niejawnym – skonstruowane w ten sposob, ze jego sentencja wraz z uzasadnieniem stanowi jeden dokument – nie istnieje w znaczeniu procesowym w sytuacji, w ktorej sklad sadu podpisal tylko uzasadnienie, natomiast nie podpisal sentencji.”Sad Apelacyjny poglad ten w pelni akceptuje i wielokrotnie prezentowal go w swoich orzeczeniach. Jakkolwiek w „postanowieniu” z dnia 25 kwietnia 2003 r. nie zostala graficznie oddzielona sentencja od uzasadnienia, to nie budzi watpliwosci, ze jego czesc zaczynajaca sie od slowa „albowiem” stanowi uzasadnienie, a zatem podpisane zostalo jedynie uzasadnienie. W konsekwencji uznac ja nalezy za postanowienie nie istniejace.Skoro wniosek o wylaczenie sedziego nie zostal rozpoznany, stosownie do art. 50 § 3 k.p.c. sedzia ten mogl spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki, a zatem nie mogla przewodniczyc rozprawie w dniu 21 maja 2003 r. i wydac wowczas wyroku. (…) W konsekwencji przyjac nalezy, iz postepowanie przed Sadem I instancji, w zakresie objetym ostatnia rozprawa, dotkniete jest niewaznoscia (art. 379 pkt 4 i 5 k.p.c.). a zatem na podstawie art. 386 § 2 i art. 108 § 2 k.p.c. nalezalo orzec jak w sentencji.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrokSadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2004 r. /sygn. akt I ACa 1186/03/ – Zalacznik 1

 

Wskazac nalezy, ze jest okreslonym w art. 108 § 1 K.p.c. – „Sad rozstrzyga o kosztach w kazdym orzeczeniu konczacym sprawe w instancji.” – obowiazkiem Sadu I instancji orzec o kosztach postepowania apelacyjnego, jezeli sprawa przeszla przez ten szczebel instancyjny a zaskarzony wyrok uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania.

Po przekazaniu sprawy sygn. XI CR 603/04 Sadowi Okregowemu w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny do ponownego rozpoznania, rozpoznawala ja sedzia Teresa Dyrga.

Sedzia Teresa Dyrga wydala w dniu 22 listopada 2004 r. wyrok w sprawie sygn. XI CR 603/04 i nie orzekla o zwroceniu mi kwoty 7.700,00 zl – Zalacznik 2:

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok sedzi Teresy

Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r. – Zalacznik 2

 

Zlozylem apelacje od wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r.

Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SO del. Piotr Rusin wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. oddalil moja apelacje i utrzymal w mocy wyrok sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r.

Zagrabiona mi w opisanych wyzej okolicznosciach w 2003 roku kwote 7.700,00 zl, Sad Okregowy w Krakowie zwrocil mi dopiero w dniu 1 grudnia … 2009 r – Zalacznik 3:

Dowod:Sad Okregowy w Krakowie Oddzial Finansowy, przekaz pocztowy, odcinek dla adresata, dowod nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. dla Z. Kekusia kwoty 7.700,00 zl – Zalacznik 3

 

Sad Okregowy w Krakowie zwrocil mi zgarbiona bezprawnie – tj. z powodu niekompetencji sedzin, SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik – w dniu 6 pazdziernika i bezprawnie przetrzymywana do dnia 1 grudnia 2009 r. kwote 7.700,00 zl bez odsetek.

Sad nie chce mi ich wyplacic.

Wskazac nalezy, ze jedna z wyzej wymienionych sedzin, SSO Teresa Dyrga, ograbila mnie z kwoty 7.700,00 zl dwa razy:

 1. po raz pierwszy, gdy razem z SSO Agnieszka Oklejak i SSO Malgorzata Ferek wydala w dniu 25 kwietnia 2003 r. nieistniejace w sensie prawnoprocesowym „postanowienie” o oddaleniu mojego wniosku o wylaczenie sedzi Izabeli Strozik, co skutkowalo wydaniem przez sedzie I. Strozik dotknietego niewaznoscia wyroku z dnia 21.05.2003 r., od ktorego zlozylem apelacje i musialem uiscic oplate od w kwocie 7.700,00 zl,

 2. po raz drugi, gdy wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. nie orzekla – naruszajac prawo okreslone w art. 108 § 1 K.p.c. – o zwroceniu mi kwoty 7.700,00 uiszczonej przeze mnie jako oplata od apelacji od dotknietego – z winy m.in. SSO T. Dyrgi niewaznoscia wyroku sedzi I. Strozik z dnia 21.05.2003 r.

 

Ad. II

Pismem z dnia 30 sierpnia 2004 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Teresy Dyrga.

Wniosek ten zostal rozpoznany i oddalony postanowieniem Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Pismem z dnia 16 wrzesnia 2004 r. zlozylem zazalenie na postanowienie z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

Wskazac nalezy, ze:

 1. artykul 394 § 1 K.p.c. stanowi:„Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na postanowienia sadu pierwszej instancji konczace postepowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sadu pierwszej instancji i zarzadzenia przewodniczacego, ktorych przedmiotem jest: (…) 10. oddalenie wniosku o wylacznie sedziego.,

 2. artykul 395 K.p.c. stanowi: „§ 1. Akta sprawy wraz z zazaleniem sad pierwszej instancji przedstawia sadowi drugiej instancji po doreczeniu zazalenia stronie przeciwnej, a w wypadkach wskazanych w art. 394 § 1 pkt 2 i 5 – niezwlocznie po zlozeniu zazalenia bez doreczenia do stronie przeciwnej. Odpowiedz na zazalenie moze byc wniesiona wprost do sadu drugiej instancji w terminie tygodniowym od doreczenia zazalenia.”

 3. artykul 51 K.p.c. stanowi: „Sedzia powinien zawiadomic sad o zachodzacej podstawie swego wylaczenia i wstrzymac sie od udzialu w sprawie.”

 4. artykul 50 § 3 K.p.c. stanowi „Az do rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie sedzia moze spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki”

 5. artykul 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazda ze stron ma prawo do zaskarzenia orzeczen i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjatki od tej zasady oraz tryb zaskarzania okresla ustawa.”

 

Sedzia Teresa Dyrga zamiast przekazac akta sprawy razem z moim zazaleniem Sadowi Apelacyjnemu w Krakowie /art. 395 § 1 K.p.c./, wstrzymac sie od udzialu w sprawie /art. 51 K.p.c./ i wykonywac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki /art. 50 § 3 K.p.c/, wyznaczyla termin kolejnego posiedzenia na dzien 11 pazdziernika 2004 r.

Poniewaz ustawodawca wyposazyl strony postepowan rozpoznawanych przez sedziow w prawo okreslone w art. 394 § 1 K.p.c.: „Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na postanowienia sadu pierwszej instancji konczace postepowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sadu pierwszej instancji i zarzadzenia przewodniczacego, ktorych przedmiotem jest: (…) 10. oddalenie wniosku o wylacznie sedziego., to znaczy, ze rozstrzygniecie sprawy o wylaczenie nastepuje po rozpoznaniu wniosku strony postepowania przez sady dwoch instancji.

Nie tylko przez sad I instancji.

 

Podczas posiedzenia w dniu 11 pazdziernika 2004 r. prowadzonego przez sedzie Terese Dyrge zlozylem wniosek o dopuszczenie do udzialu w nim zgloszonej przeze mnie z mocy prawa okreslonego w art. 154 § 1 K.p.c. – Podczas posiedzenia odbywajacego sie przy drzwiach zamknietych moga byc obecni na sali: strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pelnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z kazdej strony.” – osoby zaufania. Pelnomocnik mojej zony adw. Barbara Szczaniecka zlozyla – oczywiscie i razaco sprzeczny z prawem okreslonym w art. 154 § 1 K.p.c. – wniosek o oddalenie mojego wniosku: „Pelnom. pozwanej /adw. Barbara Sczaniecka – ZKE/ sprzeciwia dopuszczeniu do udzialu w uczestnictwie w rozprawie w charakterze meza zaufania (imie, nazwisko mej osoby zaufania – ZKE)

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. XI CR 603/04, protokol posiedzenia w dniu 11 pazdziernika 2004 r., karta 2031

 

Gdyby sedzia Teresa Dyrga znala prawo art. 154 k.p.c. wiedzialaby, ze wniosek adw. B. Sczanieckiej jest sprzeczny z prawem, natychmiast oddalilaby go i kontynuowala posiedzenie, zezwalajac zgloszonej przeze mnie osobie zaufania na uczestnictwo w posiedzeniu. Tymczasem sedzia T. Dyrga … oglosila przerwe na narade, tak ja potem usprawiedliwiajac: „Przewodniczacy /sedzia Teresa Dyrga – ZKE/ zarzadzil krotka przerwe po zlozeniu przez pelnomocnika powoda wniosku o dopuszczenie do udzialu w sprawie w charakterze osoby zaufania /imie i nazwisko – ZKE/ i sprzeciwie ze strony pelnomocnika pozwanej /adw. Barbary Sczanieckiej – ZKE/proszac obecnych o opuszczenie sali, ktora nie ma odrebnego pokoju narad.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, uzasadnienie do wyroku z dnia 22.11.2004 r., s. 15

 

Poniewaz sedzia T. Dyrga byla w dniu 11 pazdziernika 2004 r. z podanych wyzej przyczyn wylaczona, po ogloszonej przez nia przerwie nie wrocilem na sale przekonany, ze sedzia podporzadkuje sie jej ustawowym obowiazkom okreslonym w zacytowanych wyzej art. 50 § 3 K.p.c. i 51 K.p.c., tj wstrzyma sie od udzialu w sprawie i bedzie wykonywac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki. Tymczasem wylaczona w dniu 11.10.2006 r. sedzia Teresa Dyrga w ramach czynnosci nie cierpiacej zwloki …nalozyla na mnie kare grzywny w kwocie 600,00 /slownie: szescset/ zl za, jak mnie zawiadomila: „Sad zawiadamia o ukaraniu grzywna w kwocie 600zl powoda, za oddalenie sie nieusprawiedliwione z sali w dn. 11.10.04r.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, Wezwanie z dnia

11.10.2004 r.

 

Moje zazalenie z dnia 16 wrzesnia 2004 r. na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny z dnia 2 wrzesnia 2004 r. zostalo rozpoznane przez Sad Apelacyjny w Krakowie dopiero w dniu … 17 listopada 2004 r., tj. ponad miesiac po prowadzeniu przez sedzie Terese Dyrge posiedzenia w dniu 11 pazdziernika 2004 r. Sad Apelacyjny w Krakowie podal w postanowieniu z dnia 17 listopada 2004 r. – Zalacznik 4: „Sygn. akt A.Cz 1706/04 POSTANOWIENIE Dnia 17 listopada 2004 r. Sad Apelacyjny w Krakowie – Wydzial I Cywilny w skladzie nastepujacym: Przewodniczacy: Sedzia SA Krzysztof Sobierajski, Sedzia SA Elzbieta Wasik, Sedzia SA Jozef Wasik po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko /imie i nazwisko – ZKE/ o rozwod na skutek zazalenia powoda od postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 2 wrzesnia 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04 postanawia oddalic zazalenie”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie Sadu

Apelacyjnego z dnia 17 listopada 2004 r. – Zalacznik 4

 

Jesli Sad Apelacyjny w Krakowie rozpoznal dopiero w dniu 17 listopada 2004 r. moje zazalenie z dnia 16 wrzesnia 2004 r. na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny z dnia 2 wrzesnia 2004 r. o oddaleniu mojego wniosku o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi, to znaczy, ze z mocy prawa okreslonego w art. 50 § 3 K.p.c. i 51 K.p.c., sedzia Teresa Dyrga byla w dniu 11 pazdziernika 2004 r. wylaczona, tj. nieuprawniona do prowadzenia posiedzenia.

Jej postanowienie z dnia 11 pazdziernika 2004 r. o nalozeniu na mnie kary grzywny w kwocie 600,00 zl jest zatem dotkniete niewaznoscia.

 

Ad. III

Podczas w.w. posiedzenia w dniu 11 pazdziernika 2004 r. sedzia T. Dyrga nie dosc, ze prowadzila je wylaczona, to ostatecznie pozbawila mnie moznosci skorzystania z okreslonego w art. 154 § 1 K.p.c. prawa do uczestnictwa w posiedzeniu zgloszonej przeze mnie osoby zaufania. Z tego powodu w dniu 19 listopada 2004 r. zlozylem wniosek o jej wylaczenie. Wniosek ten zostal rozpoznany przez sad I instancji, tj. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny i oddalony w dniu 20 listopada 2004 r.Zalacznik 5: „Sygn. akt XI CR 603/04 Postanowienie Sad Okregowy w Krakowie Dnia 20.11.2004 r. Przewodniczacy SSO Agnieszka Oklejak, Sedziowie SSO Jadwiga Osuch, SSO Danuta Klosinska po rozpoznaniu w dniu 20.11.2004 w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod postanawia: oddalic wniosek z dn. 19.11.2004 r. o wylaczenie Sedzi Teresy Dyrgi. Uzasadnienie. Wniosek ulega oddaleniu gdyz miedzy Sadzia a stronami i ich pelnomocnikami nie zachodzi zadna z przyczyn wylaczenia sedziego wymieniona w art. 48 i 49 Kpc. Nalezy tez podniesc, ze poprzednie wnioski o wylaczenie Sedzi Teresy Dyrgi byly przedmiotem badania w Sadzie Apelacyjnym i zostaly prawomocnie oddalone – ostatni w dniu 17.11.2004 r.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r. o oddaleniu wniosku o wylaczenie sedzi Teresy Dyrga – Zalacznik 5

 

Na postanowieniu z dnia 20 listopada 2004 r. o oddaleniu mojego wniosku z dnia 19 listopada 2004 r. o wylacznie sedzi Teresy Dyrgi przybito pieczec, ktorej tresc stanowi zgodne z w.w. art. 394 § 1 pkt 10 K.p.c. pouczenie – Zalacznik 5: „POUCZENIE Od postanowienia sluzy zazalenie do Sadu Apelacyjnego w Krakowie zlozone za posrednictwem Sadu Okregowego w Krakowie w terminie tygodnia od doreczenia postanowienia
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia

20 listopada 2004 r. – Zalacznik 5

 

Bylo zatem konstytucyjnym i ustawowym, okreslonym w podanych wyzej przepisach art. 78 Konstytucji oraz art. 394 § 1 K.p.c., art. 395 K.p.c., art. 51 K.p.c., art. 50 § 3 K.p.c. oraz pouczeniem udzielonym mi postanowieniem z dnia 20 listopada 2004 r. /Zalacznik 5/ obowiazkiem sedzi Teresy Dyrgi doreczyc mi to postanowienie i do jego uprawomocnienia sie – w tym po zlozeniu przeze mnie zazalenia na jego rozpoznanie – wstrzymac sie od udzialu w sprawie i wykonywac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.

Tymczasem sedzia Teresa Dyrga dwa dni po wydaniu postanowienia z dnia 20 listopada 2004 r., jeszcze przed jego doreczeniem mi, w dniu 22 listopada 2004 r. prowadzila rozprawe i w ramach czynnosci nie cierpiacych zwloki … wydala wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04 w pierwszej instancji, ktorym orzekla miedzy innymi – Zalacznik 2: „Sygn. akt XI CR 603/04Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 22 listopada 2004r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, w skladzie SSO Teresa Dyrga (…) VI. ustala wpis ostateczny od rozwodu na kwote 10.000zl (dziesiec tysiecy zlotych). VII zarzadza sciagniecie na rzecz Skarbu Panstwa (Kasa tut. Sadu) tytulem uzupelnienia wpisu ostatecznego od rozwodu oraz tytulem kosztow opinii RODK od powoda Zbigniewa Kekusia kwote 8.750 (osiem tysiecy siedemset piecdziesiat zlotych) (…)”.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok SSO Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004r. – Zalacznik 2

 

W tym samym dniu, gdy wydala w.w. wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04 w pierwszej instancji, tj. 22 listopada 2004 r., sedzia Teresa Dyrga wyslala do mnie postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r. sadu I instancji, tj. Wydzialu XI Cywilnego-Sadu Okregowego w Krakowie w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 19 listopada 2004 r. o jej wylaczenie. Doreczono mi je w dniu 26 listopada 2004 r.

Dopiero zatem w dniu 26 listopada 2004 r. – cztery dni po wydaniu przez sedzie Terese Dyrge w dniu 22 listopada 2004 r. wyroku konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04 w pierwszej instancji – zaczal bieg tygodniowy termin na zlozenie przeze mnie zazalenia na postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r.

Orzekajac w dniu 22 listopada 2004 r. sedzia Teresa Dyrga byla wylaczona z mocy prawa okreslonego w art. 51 K.p.c., art. 50 § 3 K.p.c.

W zwiazku z powyzszym zlozylem apelacje od wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r.

Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny wezwal mnie do uiszczenia oplaty od apelacji w kwocie 10.000,00 zl.

Uiscilem ja w dniu 1 sierpnia 2005 r.

W dniu 10 kwietnia 2006 r. odbyla sie przed Sadem Apelacyjnym w Krakowie rozprawa apelacyjna od wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r.

Sedziowie, SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SO del. Piotr Rusin oddalili moja apelacje podajac w uzasadnieniu do wydanego przez nich wyroku miedzy innymi – Zalacznik 6: „Rzeczywisty motyw skladania tych wnioskow /o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi – ZKE/ powod jednoznacznie wskazal w apelacji gdzie stwierdza, ze wniosek w dniu 19 listopada 2004 r. zlozyl nie chcac dopuscic by sprawa zostala rozpoznana przez sedziego dotychczas ja prowadzacego. W istocie zatem mamy tutaj do czynienia z klasycznym przypadkiem naduzycia prawa procesowego, ktore nie moze podlegac ochronie, gdyz akceptacja tego rodzaju postepowania prowadzilaby do umozliwienia stronom sparalizowania pracy sadu.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrokSadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05 – Zalacznik 6

 

Przeciez ustawodawca w tym wlasnie celu wprowadzil do Kodeksu postepowania cywilnego „instytucje” wylaczenia sedziego, zeby z niej mogly korzystac strony postepowan, gdy uznaja sedziego za stronniczego.

Takiego – o paralizowaniu pracy sadu przez zlozenie oddalonego po rozpoznaniu przez sad I instancji, a nie odrzuconego wniosku o wylaczenie sedziego – orzecznictwa nawet nie ma, nie znalezli sedziowie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SO del. Piotr Rusin. Oni sami to wymyslili, zeby utrzymac w mocy wyrok sedzi T. Dyrgi z dnia 22.11.2004 r.

Podkreslic nalezy, ze stanowisko sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Pawla Rygla, SSA Andrzeja Struzika i SO del. Piotra Rusina nie tylko nie znajduje – w okolicznosciach, jak w przypadku zachowania sedzi Teresy Dyrgi w dniu 22 listopada 2004 r. – potwierdzenia w orzecznictwie sadowym, ale takze w dowodzie, tj. w dokumencie wydanym przez sad I instancji, tj. przez sedziny Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, SSO Agnieszke Oklejak, SSO Jadwige Osuch, SSO Danute Klosinska, ktore w dniu 20 listopada 2004 r. rozpoznaly i oddalily – nie odrzucily – moj wniosek z dnia 19 listopada 2004 r. o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi.

Rozpoznajac moj wniosek w dniu 20 listopada 2004 r. sedziny SSO Agnieszka Oklejak, SSO Jadwiga Osuch, SSO Danuta Klosinska „awansem” podwazyly wiarygodnosc stanowiska sedziow SSA Pawla Rygla, SSA Andrzeja Struzika i SO del. Piotra Rusina, ze w przypadku zlozenia przeze mnie wniosku o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi: „W istocie zatem mamy tutaj do czynienia z klasycznym przypadkiem naduzycia prawa procesowego, ktore nie moze podlegac ochronie, gdyz akceptacja tego rodzaju postepowania prowadzilaby do umozliwienia stronom sparalizowania pracy sadu.”

Wylacznie z przyczyn lezacych po stronie sedzi Teresy Dyrgi, ktora wydala wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04 w I instancji przed doreczeniem mi postanowienia z dnia 20.11.2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z pisma z dnia 19.11.2004 r. o jej wylaczenie, Sad Apelacyjny w Krakowie nie rozpoznal mojego zazalenia na postanowienie z dnia 20.11.2004 r. przed wydaniem przez – z tego powodu wylaczona w dniu orzekania, tj. 22 listopada 2004 r. – sedzie Terese Dyrge wyroku z dnia 22.11.2004 r. konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04.

 

Poniewaz postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny z dnia 20 listopada 2004 r. doreczono mi w dniu 26 listopada 2004 r. – cztery dni po wydaniu przez sedzie Terese Dyrge wyroku z dnia 22 listopada 2004 r. – i od tego czasu zaczal bieg termin dla mnie na zlozenie zazalenia na nie, zlozylem takowe pismem z dnia 2 grudnia 2004 r.

Zostalo rozpoznane przez Sad Apelacyjny w Krakowie w dniu 6 kwietnia 2005 r., tj. … piec miesiecy po wydaniu przez sedzie T. Dyrge wyroku z dnia 22.11.2004 r. konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04 w pierwszej instancji

Poniewaz Sad Apelacyjny w Krakowie rozpoznal moje – zlozone przeze mnie w terminie – zazalenie na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 20 listopada 2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z pisma z dnia 19 listopada 2004 r. o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi dopiero w dniu 6 kwietnia 2005 r., to znaczy, ze sedzia Teresa Dyrga wydajac w dniu 22 listopada 2004 r. wyrok konczacy sprawe do sygn. XI CR 603/04 w I instancji, to znaczy, ze:

 1. w dniu 22 listopada 2004 r., gdy orzekala, sedzia Teresa Dyrga byla wylaczona,

 2. poniewaz sedzia Teresa Dyrga byla wylaczona w dniu 22 listopada 2004 r., to wydany przez nia w tym dniu wyrok jest dotkniety niewaznoscia.

 

A zatem Sad Okregowy w Krakowie ma mi zwrocic kwote 10.000,00 zl – wraz z odsetkami – uiszczona przeze mnie jako oplate od dotknietego niewaznoscia wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r.

To, ze sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik i SO del. Piotr Rusin utrzymali wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. wyrok sedzi T. Dyrgi z dnia 22.11.2004 r. w mocy, nie znaczy, ze sedzia Teresa Dyrga wydala wyrok w zgodzie z prawem, lecz wylacznie to, ze oni postanowili jej wyswiadczyc przysluge z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 379 Kodeksu postepowania cywilnego: „Niewaznosc postepowania zachodzi: (…) 4) jezeli sklad sadu orzekajacego byl sprzeczny z przepisami prawa albo jezeli w rozpoznaniu sprawy bral udzial sedzia wylaczony z mocy ustawy”.

xxx

 

Ograbiwszy mnie w opisany wyzej sposob z kwot 7.700,00 zl, 600,00 zl i 10.000,00 zl sedziny SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek i SSR del. Izabela Strozik postanowily uczynic mnie przestepca.

Skorzystaly z okazji, jaka bylo zlozone przez owczesnego prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedziego Wlodzimierza Barana w dniu 2 czerwca 2004 r. – tj. kilka miesiecy przed wydaniem przez sedzie T. Dyrge w opisanych wyzej okolicznosciach, w dniu 22.11.2004 r. wyroku konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04 w I instancji – w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw na ich szkode za posrednictwem Internetu.

Wskazac nalezy, ze wszystkie wyzej wymienione sedziny pragnely mnie uczynic przestepca, bo mnie obciazyly zeznaniami w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokurator Radoslawe Ridan w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do 12 czerwca 2006 r.

Gdyby kazda z nich, gdy wezwana przez prokurator R. Ridan oswiadczyla, ze nie stawi sie na wezwanie poniewaz nie jest zainteresowana prowadzeniem postepowania odnosnie jej osoby i nie czujac sie pokrzywdzona moim dzialaniem nie chce aby byly prowadzone z jej udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe, prokurator musialaby … umorzyc sledztwo przeciwko mnie na podstawie art. 322 § 1 K.p.k. – „Jezeli postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, a nie zachodza warunki okreslone w art. 324, umarza sie sledztwo bez koniecznosci uprzedniego zaznajomienia z materialami postepowania i jego zamkniecia.” – tj. wobec stwierdzenia, ze postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia.

W taki sposob zachowala sie sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Malgorzata Wlodarczyk,, ktora sedzia W. Baran takze zglosil – bez konsultacji stanowiska z sedzia – Prokuraturze jako pokrzywdzona przeze mnie.

Sedziny SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek i SSR del. Izabela Strozik pragnely mnie jednak uczynic przestepca i zlozyly obciazajace mnie zeznania.

Na ich podstawie w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do maja/wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl znieslawilem /art. 212 § 2 K.k/ i zniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych: SSO Agnieszke Oklejak, SSO Terese Dyrge, SSO Malgorzate Ferek i SSR del. Izabele Strozik – Zalacznik 7:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 7

 

Na wniosek wladz wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Akta sprawy dostarczono Sadowi Rejonowemu w Debicy w dniu 14 listopada 2006 r., a sedzia referentem zostal sedzia Tomasz Kuczma.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia w.w. czynow, skazal mnie na kare grzywny w kwocie 3.000,00 zl dla kazdej z sedzin.

Wskazac nalezy, ze:

 1. z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. czyn z art. 212 § 2 K.k. jest scigany z oskarzenia prywatnego,

 2. sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 

Ad. 1

Artykul 212 § 4 Kodeksu karnego stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

Ustawodawca dopuscil mozliwosc scigania z art. 212 § 2 K.k. z oskarzenia publicznego po spelnieniu przeslanki okreslonej w art. 60 § 1 Kodeksu postepowania karnego: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.

W zwiazku z powyzszym, byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly Rzecznik Praw Obywatelskich, byly przez dwie kadencje przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, byly przewodniczacy Rzadowego Centrum Legislacji, byly kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego, obecnie czlonek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, Andrzej Zoll podaje:Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.) – zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Tymczasem prokurator Radoslawa Ridan nie stwierdzila w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie z oskarzenia publicznego za scigane oskarzenia prywatnego znieslawienie sedzin SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik.

To nie moje tylko, oparte na dokumentach sporzadzonych przez prokurator Radoslawe Ridan – postanowienie z dnia 5 listopada 2005 r. o przedstawieniu zarzutow, akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. – stanowisko.

Poswiadczyl je nawet Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski.

Po tym, gdy sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyzej wymieniony wyrok, ktorym skazal mnie za czyny z art. 212 § 2 K.k., pismem z dnia 6 listopada 2009 r. skierowalem wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego o wniesienie kasacji od tego wyroku na moja korzysc. W uzasadnieniu podalem, ze sedzia T. Kuczma skazujac mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ razaco naruszyl prawo materialne okreslone w art. 212 § 4 K.k.

W odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich poinformowal mnie pismem z dnia 7 stycznia 2010 r. – Zalacznik 8: „Przestepstwo z art. 212 § 2 kk jest przestepstwem sciganym z oskarzenia prywatnego, jednakze art. 60 § 1 kpk zezwala prokuratorowi na wszczecie postepowania w tego rodzaju sprawach, jezeli wymaga tego interes spoleczny, a ocena w tym zakresie nalezy do prokuratora. Tak wiec wszczecie postepowania i przedstawienie Panu zarzutow oraz w nastepstwie tego, wniesienie aktu oskarzenia, ktorym zarzucono Panu popelnienie czynow nie tylko z art. 226 § 1 kk ale i w zbiegu z art. 212 § 2 kk (stanowiacym przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego) stanowi wyrazenie przez prokuratora swojej woli realizacji uprawnienia wynikajacego z art. 60 § 1 kpk. Fakt powolania przez oskarzyciela publicznego kwalifikacji prawnej czynu sciganego z oskarzenia prywatnego jest rownoznaczne ze sciganiem przez niego czynu w calej postaci, a wiec i w zakresie prywatnoskargowym (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 26 wrzesnia 2007 r. sygn. IV KK 251/07, OSN w SK 2007/1/2098). Tak wiec zaistniala skarga uprawnionego oskarzyciela, dopuscil sie Pan czynow z art. 212 § 2 kk, nie zaistnialy okolicznosci stanowiace o wylaczeniu odpowiedzialnosci, a zatem bledne przyjecie kumulatywnego zbiegu z art. 226 § 1 kk nie mialo istotnego wplywu na tresc wyroku skoro podstawe wymiaru kary stanowil przepis art. 212 § kk.”

Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/02/K.Ku, pismo dnia 7.01.2010 r. – Zalacznik 8

 

Rzecznik Praw Obywatelskich poswiadczyl, ze prokurator „wyrazil swa wole” realizacji uprawnienia wynikajacego z art. 60 § 1 K.k.

To znaczy, ze … w domysle uznala prokurator Radoslawa Ridan, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik.

Bo w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. tego nie stwierdzila – Zalacznik 7:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 7

 

Ad. 2

Kilka miesiecy po sporzadzeniu przez prokurator R. Ridan aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., w dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, sygn. akt P 3/06, ktorym orzekl, ze: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. Trybunal Konstytucyjny podal: „Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie z pelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. zostal ogloszony w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 r.

Artykul 190. 1. Konstytucji stanowi: „Orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne.”

Od dnia 19 pazdziernika 2006 r. jest zatem niedopuszczalne sciganie mnie za zniewazenie SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych.

Bylo zatem po wejsciu w zycie w dniu 19.10.2006 r. wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. obowiazkiem autorki aktu oskarzenia, prokurator Radoslawy Ridan zlozyc wniosek do Sadu o modyfikacje kwalifikacji prawnej zarzucanych mi czynow poprzez wyeliminowanie z niej zarzutow z art. 226 § 1 K.k.

Byla po temu doskonala okazja poniewaz zaraz po doreczeniu w dniu 14 listopada 2006 r. akt sprawy przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy sedzia Tomasz Kuczma wydal w dniu 30 listopada 2006 r. postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wschod Piotrowi Kosmatemu w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan.

Nadzorujacy postepowanie przygotowawcze prowadzone przez prokurator Radoslawe Ridan, Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty, ani autorka aktu oskarzenia prokurator R. Ridan nie zlozyli jednak wniosku o zmodyfikowanie aktu oskarzenia przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 K.k.

Sedzia Tomasz Kuczma rozpoczal rozprawe glowna w dniu 27 marca 2007 r., tj. ponad 5 miesiecy po wejsciu w zycie w.w. wyroku TK z dnia 19.10.2006 r. i … takze nie wyeliminowal przepisu art. 226 § 1 K.k. z kwalifikacji prawnej czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan.

Sedzia T. Kuczma scigal mnie zatem w sprzecznosci z wyrokiem TK z dnia 11.10.2006 r., a sedziny SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek i SSR del. Izabela Strozik, takze w sprzecznosci z tym wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego skladaly zeznania w okresie od 7 maja 2007 r. do 27 wrzesnia 2007 r. Ostatnia, wlasnie w dniu 27.09.2007 r. sedzia Izabela Strozik.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. II K 451/06, nastepnie sygn. II K 407/13/, ktorym uznal mnie z oskarzenia publicznego za winnego tego, ze w okresie od stycznia 2003 r. do maja/wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl znieslawilem /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ SSO Agnieszke Oklejak, SSO Terese Dyrge, SSO Malgorzate Ferek i SSR del. Izabele Strozik – czyny IV, IX, X, XIV aktu oskarzenia – Zalacznik 7:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 7

 

Sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok z dnia 18.12.2007 r. przy udziale Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka, ktory jako oskarzyciel przedstawil zadanie uznania mnie za winnego zarzuconych mi czynow, co poswiadcza zapis protokolu rozprawy – Zalacznik 9: „Sygn. akt II K 451/06 PROTOKOL ROZPRAWY GLOWNEJ Dnia 18 grudnia 2007 r. Sad Rejonowy w Debicy sprawa karna Zbigniewa Kekusia oskarzonego z art. 226 § 1 kk i inne OBECNI Przewodniczacy SSR Tomasz Kuczma (…) Prokurator Rejonowy w Debicy Jacek Zak (…) Oskarzyciel wnosi o uznanie oskarzonego za winnego zarzucanych mu czynow i wymierzenie kary grzywny (…) zobowiazanie oskarzonego do przeproszenia pokrzywdzonych oraz zasadzenie kosztow postepowania.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ protokol rozprawy glownej w

dniu 18 grudnia 2007 r. – Zalacznik 9

 

Sedzia T. Kuczma razaco naruszyl prawo materialne okreslone w art. 226 § 1 K.k., tj. wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. – przy udziale Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka – wyrok sprzeczny z wyrokiem TK z dnia 11.10.2006 r., obowiazujacym od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

Z tego powodu, prawie trzy lata pozniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal – na wniosek mojego obroncy, adw. Malgorzaty Wassermann – wyrok, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie wyzej wymienionych czynow, wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie wyzej wymienionych czynow V, IX, X, XIV aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

W uzasadnieniu do wyroku wznowieniowego z dnia 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie podal miedzy innymi – Zalacznik 10: „Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 383/10/ – Zalacznik 10

 

Po zwroceniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy rozpoznaje ja sedzia – od 15 czerwca 2012 r. prezes Sadu – Beata Stoj.

Wiedzac, jaka byla przyczyna w.w. wyroku wznowieniowego Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sedzia Beata Stoj sciga mnie … czwarty rok z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

Sciga mnie z takim zaangazowaniem, zapamietaniem za czyny, z tytulu ktorych sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., ze nie zwrocila uwagi, ze w 2013 roku … ustala karalnosc czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan z art. 212 § 2 K.k.

Otoz w opisach przypisanych mi zarzutow prokurator Radoslawa Ridan podala w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ze czyny na szkode:

 1. SSO Malgorzaty Ferek popelnialem w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.,

 2. SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSR del. Izabeli Strozik popelnialem w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

 

Wprawdzie sedzia B. Stoj sciga mnie z urzedu za znieslawienie SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Izabeli Strozik, ale nie zmienia faktu, iz do czynow tych stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Poswiadczyla to sama sedzia Beata Stoj w postanowieniu, ktore wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 11:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 11

 

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. artykul 101 Kodeksu karnego stanowi: 㤠1. Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat:1) 30 Рgdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 Рgdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 Рgdy chodzi o pozostale wystepki, 5) (uchylony).
  § 2. Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje
  z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa,nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

 2. artykul 102 Kodeksu karnego stanowi- Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, niepozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

 

Oczywisty wniosek ze sporzadzonych przez prokurator Radoslawe Ridan opisow ram czasowych przypisanych mi czynow oraz z prawa okreslonego w art. 101 § 2 i art. 102 K.k., ze:

 1. karalnosc przypisanego mi znieslawienia SSO Malgorzaty Ferek ustala z dniem 1 czerwca 2013 r.,

 2. karalnosc przypisanego mi znieslawienia SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSR del. Izabeli Strozik ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

W dacie zlozenia niniejszego zawiadomienia sedzia Beata Stoj sciga mnie zatem za:

 1. znieslawienie SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Izabeli Strozik, ktorych karalnosc ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r.

 2. zniewazenie SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Izabeli Strozik w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, z tytulu ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 

Pragne nadmienic, ze z przyczyny podanej w pkt. 2, pismami z dnia 25 marca 2013 r. skierowanymi do uwazajacych sie za pokrzywdzone przeze mnie i udajace, ze nie wiedza o wyroku TK z dnia 11.10.2006 r., SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Izabeli Strozik zlozylem: „Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, ze z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, p. 1409/ od dnia 19 pazdziernika 2006 r. niedopuszczalne jest sciganie z art. 226 § 1 k.k., w zakresie, w jakim ten penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

 2. Zadanie, by Adresaci niniejszego pisma uzupelnili zeznania w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ i zlozyli – w terminie tygodnia od daty zlozenia przeze mnie niniejszego pisma – zawiadomienia do akt sprawy, jak wyzej, ze z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, p. 1409/ od dnia 19 pazdziernika 2006 r. niedopuszczalne jest sciganie z art. 226 § 1 k.k., w zakresie, w jakim ten penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

 3. Wniosek o doreczenie mi kopii pism zlozonych do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10, jak w p. II.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, pisma Z. Kekusia z dnia 25 marca 2013 r. do SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Izabeli Strozik

 

Poinformowalem je w.w. pismem z dnia 25.03.2013 r., ze: „Zawiadomienie, ze nie skladajac w terminie tygodnia od daty zlozenia przeze mnie niniejszego pisma zawiadomien, jak w p. II, Adresaci niniejszego pisma popelnia przestepstwa z art.:

 1. Artykul 235 Kodeksu karnego: „Kto przez tworzenie falszywych dowodow lub inne podstepne zabiegi, kieruje przeciwko okreslonej osobie sciganie o przestepstwo, w tym i przestepstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postepowania zabiegi takie przedsiebierze, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 2. Artykul 236 Kodeksu karnego: 㤠1. Kto zataja dowody niewinnosci osoby podejrzanej o popelnienie przestepstwa, w tym i przestepstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.
  § 2. Nie podlega karze, kto zataja dowody niewinnosci z obawy przed odpowiedzialnoscia karna grozaca jemu samemu lub jego najblizszym.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, pisma Z. Kekusia z dnia 25 marca 2013 r. do SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Izabeli Strozik

 

Panie nie uczynily chyba zadosc mojemu wnioskowi, bo kolejny rok minal a sedzia Beata Stoj w dalszym ciagu – tj. w dacie zlozenia niniejszego pisma – sciga mnie z art. 226 § 1 K.k. za zniewazenie SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Izabeli Strozik … w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

 

Z podanych wyzej przyczyn – tj. dlatego, ze mnie sedzia B. Stoj sciga za czyny, ktorych karalnosc ustala z dniem 1.06.2013 r. i 1.10.2013 r. oraz za czyny, z tytulu ktorych sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. – kieruje od kilku miesiecy wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o zlozenie wniosku do sedzi Beaty Stoj o wyeliminowanie z przypisanej mi kwalifikacji prawnej czynow, art. 212 § 2 K.k. i 226 § 1 K.k.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 11 grudnia 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta zawiadomila mnie – Zalacznik 12: „W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia w zakresie pkt I, ktory zawiera zadanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13 o uniewinnienie Pana od wszystkich zarzutow opisanych aktem oskarzenia w sprawie 1 Ds. 39/06/S informuje, ze stanowisko tut. Prokuratury dotyczace niniejszego postepowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sadowego w mowach koncowych. Z- ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora

Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 grudnia 2013 roku – Zalacznik 12

 

Myslalem, ze wyrok Trybunalu Konstytucyjnego czyniacy niedopuszczalne sciganie za jakis czyn, czy tez ustanie karalnosci czynu, oznacza dla organow scigania, tj. prokuratora i sedziego, a takze dla oskarzonego … koniec scigania.

Nie dla Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk …

 

xxx

 

Po tym, gdy mnie w opisanych wyzej okolicznosciach okradly przy pomocy sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Pawla Rygla, SSA Andrzeja Struzika i SO del. Piotra Rusina z kwot 7.700, 00 zl, 600,00 zl i 10.000,00 zl sedziny SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek i SSR del. Izabela Strozik, uczynily mnie przestepca z pomoca prokuratorow Radoslawy Ridan, Piotra Kosmatego, Jacka Zaka oraz sedziego Tomasza Kuczmy.

Gdy Sad Okregowy w Rzeszowie orzekl wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., ze skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. zostal wydany z razacym i majacym wplyw na jego tresc naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. i z tego powodu go uchylil, sedzinom Agnieszce Oklejak, Teresie Dyrdze, Malgorzacie Ferek i Izabeli Strozik z pomoca przyszly prezes Sadu Rejonowego w Debicy, sedzia referent w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Beata Stoj i Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk, ktore scigaja mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma z uporem za sedzin, SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Izabeli Strozik:

 1. z art. 212 § 2 K.k. znieslawienie mimo ze – pomijajac, ze to czyny scigane z oskarzenia prywatnego – ich karalnosc ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r,

 2. z art. 226 § 1 K.k. zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, mimo ze sciganie z tego tytulu jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/.

 

A ja … wciaz nie odzyskalem skradzionych mi przez SSO Agnieszke Oklejak, SSO Terese Dyrge, SSO Malgorzate Ferek i SSR del. Izabele Strozik kwot 600,00 zl i 10.000,00 zl oraz nie otrzymalem odsetek od skradzionej mi przez nie – w tym przypadku skutkiem ich wspolnej „pracy zespolowej” – i przetrzymywanej bezprawnie przez ponad 6 lat kwoty 7.700,00 zl.

W zwiazku z powyzszym w sierpniu 2012 r. zlozylem w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia Wydzial VI Cywilny pozew przeciwko Skarbowi Panstwa-prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o:

 1. zwrot kwoty 600,00 zl wraz z odsetkami ustawowymi,

 2. zwrot kwoty 10.000,00 zl wraz z odsetkami ustawowymi,

 3. wyplate odsetek od kwoty 7.700,00 zl za okres od dnia 6 pazdziernika 2003 r. do dnia 1 grudnia 2009 r.

 

Sprawe rozpoznawala do sygn. akt VI C 1353/12/S sedzia Ewa Krakowiak, ktora wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r.:

 1. odrzucila pozew o wyplacenie mi odsetek od kwoty 7.700,00 zl,

 2. oddalila pozew o zwrot kwot 600,00 zl i 10.000,00 zl wraz z odsetkami ustawowymi

 

W dniu 11 kwietnia 2014 r. odbedzie sie przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy rozprawa apelacyjna w sprawie apelacji, ktora zlozylem od wyroku sedzi Ewy Krakowiak – patrz: str. 13 niniejszego pisma.

 

Czesc III Wnioski

 

Sedziny Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek, SSO Izabela Strozik niedopelnily obowiazkow i dzialaly na szkode mojego interesu prywatnego w ten sposob, ze:

 1. SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek wydaly w dniu 25 kwietnia 2003 r. nieistniejace w sensie prawnoprocesowym postanowienie o oddaleniu mojego wniosku o wylaczenie sedzi Izabeli Strozik, co skutkowalo wydaniem przez nia dotknietego niewaznoscia wyroku,

 2. SSR del. Izabela Strozik wydala w dniu 21 maja 2003 r. dotkniety niewaznoscia wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04 w I instancji

Z powodu wydania przez SSO Agnieszke Oklejak, SSO Terese Dyrge i SSO Malgorzate Ferek nieistniejacego w sensie prawnoprocesowym postanowienia z dnia 25 kwietnia 2003 r., a przez sedzie Izabele Strozik uiscic musialem – w dniu 6 pazdziernika 2003 r. – kwote 7.700,00 zl od apelacji od dotknietego niewaznoscia wyroku, zwrocona mi dopiero w dniu 1 grudnia 2009 r.

 

SSO Teresa Dyrga przekroczyla uprawnienia/niedopelnila obowiazkow i dzialala na szkode mojego interesu prywatnego bo:

 1. bedac wylaczona w dniu 11 pazdziernika 2004 r. nalozyla na mnie kare grzywny w kwocie 600,00 zl,

 2. bedac wylaczona w dniu 22 listopada 2004 r. wydala wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04 w I instancji i orzekla wpis ostateczny w kwocie 10.000,00 zl, ktora musialem nastepnie uiscic jako oplate od apelacji, ktora wnioslem od wyroku z dnia 22.11.2004 r.

 3. orzekajac w dniu 22 listopada 2004 r. w sprawie sygn. XI CR 603/04 nie orzekla o zwroceniu mi kwoty 7.700,00 zl uiszczonej przeze mnie w dniu 6 pazdziernika 2003 r. jako oplata od apelacji zlozonej przeze mnie od uznanego przez Sad Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29.01.2004 r. za dotkniety niewaznoscia wyroku sedzi Izabeli Strozik z dnia 21 maja 2003 r.,

 

Sedziny Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek, SSO Izabela Strozik niedopelnily obowiazkow i dzialaly na szkode mojego interesu prywatnego w ten sposob, ze nie zapoznawszy sie z prawem, w okresie od 7 maja 2007 r. do 27 wrzesnia 2007 r. skladaly przed sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomaszem Kuczma obciazajace mnie zeznania w sprawie, w ktorej scigany jestem z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., tj. za ich zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

W ten sposob uczynily mnie wyrokiem wydanym w dniu 18.12.2007 r. przestepca winnym popelnienia czynow, ktore nie sa przestepstwami od dnia 19.10.2006 r.

W dacie zlozenia niniejszego pisma jestem wciaz scigany za te czyny.

Sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Pawel Rygiel, SSA Andrzej Struzik, SO del. Piotr Rusin przekroczyli uprawnienia i dzialali na szkode mojego interesu prywatnego bo wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. utrzymali w mocy wyrok z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. XI CR 603/04 sedzi Teresy Dyrgi, ktory ta wydala bedac wylaczona, bo przed uprawomocnieniem sie postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny z dnia 20 listopada 2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 19.11.2004 r. o jej wylaczenie.

 

Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan i Piotr Kosmaty niedopelnili obowiazkow i dzialali na szkode mojego interesu prywatnego, bo:

 1. po wejsciu w zycie w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. czyniacego niedopuszczalne sciganie z art. 226 § 1 K.k. za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

 2. po zwroceniu postanowieniem z dnia 30.11.2006 r. przez sedziego T. Kuczme sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, zadne z nich nie zlozylo wniosku o zmodyfikowanie aktu oskarzenia przeciwko mnie przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 K.k.,

co skutkowalo wydaniem wyroku skazujacego mnie z tego artykulu za czyny, ktore wedlug opisow prokurator R. Ridan nie wypelnialy znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 1 K.k. – zniewazenie SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – i skutkuje sciganiem mnie za te czyny w dacie zlozenia niniejszego pisma.

 

Prokurator Rejonowy w Debicy Jacek Zak niedopelnil obowiazkow i dzialal na szkode mojego interesu prywatnego, bo jako oskarzyciel podczas rozprawy glownej w dniu 18.12.2007 r. przed Sadem Rejonowym w Debicy w sprawie do sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/ nie zlozyl wniosku o zmodyfikowanie aktu oskarzenia przeciwko mnie przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 K.k., co skutkowalo wydaniem wyroku skazujacego mnie z tego artykulu za czyny, ktore wedlug opisow prokurator R. Ridan nie wypelnialy znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 1 K.k. – zniewazenie SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – i skutkuje sciganiem mnie za te czyny w dacie zlozenia niniejszego pisma

 

Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma niedopelnil obowiazkow i dzialal na szkode mojego interesu prywatnego, bo jako referent w sprawie sygn. II K 451/06 nie zmodyfikowal aktu oskarzenia przeciwko mnie przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 K.k., wydal wyrok skazujacy mnie z tego artykulu za czyny, ktore wedlug opisow prokurator R. Ridan nie wypelnialy znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 1 K.k. – zniewazenie SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych .

Z powodu niedopelnienia przez niego w.w. obowiazku, w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany za te czyny

 

Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj przekracza uprawnienia i dziala na szkode mojego interesu prywatnego poniewaz w dacie zlozenia niniejszego pisma sciga mnie w sprawie do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ za znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik, mimo ze:

 1. karalnosc czynow opisanych jako znieslawienia ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

 2. sciganie z art. 226 § 1 K.k. za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 

Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk niedopelnia obowiazkow i dziala na szkode mojego interesu pryatnego poniewaz uczestniczac w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj oddala moje wnioski o skierowanie wnioskow do Sadu o wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej zarzucanych mi czynow zarzutow z art. 212 § 2 K.k. i 226 § 1 K.k., co taki ma skutek, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma sciga mnie w sprawie do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ za znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik, mimo ze:

 1. karalnosc czynow opisanych jako znieslawienia ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i z dniem 1 pazdziernika 2013 r.,

 2. sciganie z art. 226 § 1 K.k. za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 

Czesc IV Zakonczenie

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 231 Kodeksu karnego stanowi:
  㤠1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.
  § 2.
  Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.”

 2. Artykul 115 § 4 Kodeksu karnego stanowi:
  Korzyscia majatkowa lub osobista jest korzysc zarowno dla siebie, jak i dla kogo innego.”

 3. Artykul 258 Kodeksu karnego stanowi:
  „§ 1. Kto bierze udzial w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

 

Dzialania wszystkich przedstawionych w niniejszym pismie funkcjonariuszy publicznych – SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Izabeli Strozik, SSA Pawla Rygla, SSA Andrzeja Struzika, SO del. Piotra Rusina, Radoslawy Ridan, Piotra Kosmatego, Krystyny Kowalczyk, Jacka Zaka, Tomasza Kuczmy, Beaty Stoj – wyczerpuja znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 1 K.k., tj. niedopelnienia obowiazkow/przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego.

Ponadto:

 1. Dzialania sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Pawla Rygla, SSA Andrzeja Struzika i SO del. Piotra Rusina wyczerpuja takze znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 2 K.k. poniewaz niedopelnili obowiazkow w celu osiagniecia korzysci osobistej w jej rozumieniu jak w art. 115 § 4 K.k., tj. w celu osiagniecia korzysci dla sedzi Teresy Dyrgi i uchronienia jej przed konsekwencjami wydania wyroku konczacego sprawe sygn.XI CR 603/04 w I instancji w dniu 22 listopada 2004 r., tj. przed uprawomocnieniem sie postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny z dnia 20 listopada 2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 19.11.2004 r. o jej wylaczenie.

 2. Dzialania prokuratorow Radoslawy Ridan, Piotra Kosmatego i Jacka Zaka oraz sedziego Tomasza Kuczmy wyczerpuja takze znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 2 K.k. poniewaz przekroczyli uprawnienia w celu osiagniecia korzysci osobistej w jej rozumieniu jak w art. 115 § 4 K.k., tj. w celu osiagniecia korzysci dla SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik, i uczynili mnie wyrokiem wydanym przez sedziego T. Kuczme w dniu 18 grudnia 2007 r. przestepca z art. 226 § 1 K.k. winnym ich – na podstawie zeznan zlozonych przez nie w postepowaniu przygotowawczym1– zniewazenia w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, mimo ze sciganie z tego tytulu jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 3. Dzialania sedzi Beaty Stoj wyczerpuja takze znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 2 K.k. poniewaz przekracza uprawnienia w celu osiagniecia korzysci osobistej w jej rozumieniu, jak w art. 115 § 4 K.k., tj. w celu osiagniecia korzysci dla SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik, scigajac mnie – na podstawie zeznan zlozonych przez nie w postepowaniu przygotowawczym2– w dacie zlozenia niniejszego pisma za ich:

  1. znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./, mimo ze karalnosc tych czynow ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r.,

  2. z art. 226 § 1 K.k. za ich zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, mimo ze sciganie z tego artykulu w tym zakresie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 1. Dzialania Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk wyczerpuja takze znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 2 K.k. poniewaz niedopelnia obowiazkow w celu osiagniecia korzysci osobistej w jej rozumieniu jak w art. 115 § 4 K.k., tj. w celu osiagniecia korzysci dla SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik, i odmawia mi skierowania wnioskow do Sadu Rejonowego w Debicy o modyfikacje kwalifikacji prawnej zarzucanych mi czynow poprzez wyeliminowanie z niej art. 212 § 2 K.k. i art. 226 § 1 K.k., co tym skutkuje, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma za ich:

  1. znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./, mimo ze karalnosc tych czynow ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r.,

  2. z art. 226 § 1 K.k. za ich zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, mimo ze sciganie z tego artykulu w tym zakresie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 

Wymienieni w niniejszym zawiadomieniu funkcjonariusze publiczni, tj.:

 1. sedziny Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny:

  1. SSO Agnieszka Oklejak

  2. SSO Teresa Dyrga

  3. SSO Malgorzata Ferek

  4. SSO Izabela Strozik

 2. sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie:

  1. SSA Pawel Rygiel

  2. SSA Andrzej Struzik

  3. SO del. Piotr Rusin

 3. sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny Ewy Krakowiak

 4. prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod:

  1. Radoslawa Ridan

  2. Piotr Kosmaty

  3. Krystyna Kowalczyk

 5. Prokurator Rejonowy w Debicy Jacek Zak

 6. sedziowie Sadu Rejonowego w Debicy:

  1. Tomasz Kuczma

  2. Beata Stoj

biora udzial w zorganizowanej grupie przestepczej – art. 258 K.k.

Wszyscy popelnili lub popelniaja przestepstwo niedopelnienia obowiazkow/przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k.

Sedziowie SSA Pawel Rygla, SSA Andrzej Struzik i SO del. Piotr Rusina popelnili je w celu osiagniecia korzysci osobistej, tj. w celu osiagniecia korzysci /art. 115 § 4 K.k./ dla sedzi Teresy Dyrgi – art. 231 § 2 K.k.

Prokuratorzy, Radoslawa Ridan, Piotr Kosmaty i Jacek Zak oraz sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma popelnil je, a sedzia Beata Stoj i Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk popelniaja w dacie zlozenia niniejszego pisma celu osiagniecia korzysci osobistej, tj. w celu osiagniecia korzysci /art. 115 § 4 K.k./ dla SSO Agnieszki Oklejak, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik, SSO Teresy Dyrgi – art. 231 § 2 K.k.

 

xxx

 

W zalaczeniu przesylam zawiadomienie – Zalacznik 13: „Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy /adres – ZKE/ Krakow, dnia 20 lutego 2014 r. Sygnatura akt: II Ca 1354/13, sygn. akt I inst. VI C 1353/12/S Krakow, dnia 20 lutego 2014 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Termin: 11 kwietnia 2014 r. o godz. 08:30 sala K-419 paw. K ZAWIADOMIENIE Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy zawiadamia o rozprawie apelacyjnej w sprawie z powodztwa Zbigniewa Kekus przeciwko Skarbowi Panstwa – Sadowi Okregowemu w Krakowie o zaplate, ktora odbedzie sie w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 08:30 sala K-419 paw. K.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy, sygn. akt II Ca 1354/13, Zawiadomienie z dnia

20 lutego 2014 r. – Zalacznik 13

 

Bedzie to rozprawa apelacyjna w sprawie apelacji, ktora zlozylem od wyroku z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt VI C 1353/12/S sedzi Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial VI Cywilny Ewy Krakowiak w sprawie z mojego powodztwa przeciwko Skarbowi Panstwa-Prezesowi Sadu Apelacyjnego w Krakowie o zaplate /tj. zwrot kot 600,00 zl i 10.000,00 zl wraz z odsetkami ustawowymi oraz odsetek ustawowych od kwoty 7.700,00 zl/ – patrz: str. 10niniejszego pisma.

Okaze sie, czy rozpoznajace moja apelacje sedziny SSO Anna Kozlinska, SSO Beata Tabaka, SSO Magdalena Besztak – Malinowska … przystapia do zaprezentowanej wyzej zorganizowanej grupy przestepczej.

Wnosze, by w rozprawie jak wyzej uczestniczyl prokurator Wydzialu V Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie do Spraw Przestepczosci Zorganizowanej i Korupcji.

Bedzie mial okazje byc swiadkiem:

 1. kolejnego przestepstwa popelnionego przez kolejne sedziny Sadu Okregowego w Krakowie, lub

 2. poczatku konca karier sedziowskich SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Izabeli Strozik.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrokSadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2004 r. /sygn. akt I ACa 1186/03/

 2. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r.

 3. Sad Okregowy w Krakowie Oddzial Finansowy, przekaz pocztowy, odcinek dla adresata, dowod nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. dla Z. Kekusia kwoty 7.700,00 zl

 4. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie Sadu Apelacyjnego z dnia 17 listopada 2004 r.

 5. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r. o oddaleniu wniosku o wylaczenie sedzi Teresy Dyrga

 6. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrokSadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/

 8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/02/K.Ku, pismo dnia 7.01.2010 r.

 9. Sad Rejonowy w Debicy, akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ protokol rozprawy glownej w dniu 18 grudnia 2007 r.

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 383/10/

 11. Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 12. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 grudnia 2013 r.

 13. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy, sygn. akt II Ca 1354/13, Zawiadomienie z dnia 20 lutego 2014 r.

1 Gdyby odmowily zlozenia zeznan w postepowaniu przygotowawczym, prokurator R. Ridan musialaby umorzyc sledztwo – patrz: str. 6 niniejszego zawiadomienia

2 j.w.

Entre mythologie et pathologie Qu’elles s’appellent Salmacis, Lotis,…toutes ces acheter kamagra ligne creatures ont selon la mythologie une responsabilite dans viagra en vente libre les maux du coeur et les troubles du sexe.
D’autres etudes pourraient propecia vente donc etre menees dans la plupart kamagra super active des universites du pays, en analysant de plus pres le comportement sexuel des etudiantes americaines, mais egalement des femmes qui ont fait leur entree dans la vie active.
Vous savez, la pile de vetements sales peut attendre et la vaisselle achat kamagra pas cher ou acheter du viagra sur paris aussi.

Dans le cas vente viagra en suisse contraire, une incision de la priligy en belgique plaque avec greffe est proposee.
C’est le medicament revolutionnaire pour les hommes cialis plus acheter du priligy souffrant des problemes de dysfonctionnement erectile ou manque de tonicite sexuelle. Pas question de remettre en cause les performances sexuelles de Jules… Que la cause de cette cialis en ligne achat viagra generique ligne difficulte soit emotionnelle ou physique (diabete, fragilite vasculaire, neurologique…). Il est constamment en demande et use de moyens souvent un peu lourds, explique Florence Thibault, professeur en psychiatrie. Allez a la decouverte de votre corps, commencez par vous deshabiller ou bien conservez une tenue legere, prenez le temps necessaire, de vous observez physiquement mais egalement dans quel etat d’esprit vous vous trouvez. Le prix fabriquant hors taxe (PFHT) des medicaments dispenses en ville (et inscrits sur la liste des medicaments remboursables aux assures sociaux) sont fixes par negociation entre le CEPS et l’entreprise exploitant le medicament. ‘La courbure de la verge est un phenomene plutot banal. Plusieurs ressources presentent des produits contrefaits et manquent d’authenticite, ce qui presente un grand danger pour de millions d’hommes souffrant d’impuissance sexuelle.
Une achat cialis andorre dose plus importante est administree acheter viagra en france par le medecin.
L’experience peut etre traumatisante si une des achat viagra pas cher personnes presentes est mal a l’aise avec cialis prix belgique pharmacie son corps.
Dans une meta – analyse (77) realisee par Veronin (2011), une recherche bibliograp hique exhaustive (Medline, Embase), selon la methodologie de Chow et achat cialis en pharmacie Liu (1997) ( 78 ) , a permis d’identifier 66 etudes impliquant des antibiotiques, antifongiques, achat cialis pfizer antiviraux et des antipaludeens.
A mettere tutti d’accordo ci pensa l’omeopatia, levitra 20 mg precio generico perche equilibrando la salute ne aumenta l’energia vitale che levitra generico acquisto on line si esprime anche attraverso l’attivita sessuale, contribuendo a migliorarla.
Les produits chimiques contenus dans les medicaments propecia acquisto pour le pouvoir peuvent etre facilement elimines par le corps et par consequent peuvent egalement etre utilises par des hommes qui ne souffrent pas de problemes d’impuissance, mais seulement pour comprare viagra roma l’augmenter.
Il Viagra vendita cialis san marino vendita viagra e cialis e indicato per tutti gli uomini che non riescono ad avere o a mantenere un’erezione sufficiente a completare un rapporto sessuale, tuttavia affinche si ottenga un’erezione e necessario che vi sia stimolazione sessuale.
Il pane sano e quello di segale perche contiene la vitamina B necessario per l’erezione lungo dove comprare cialis online sicuro e stabile.
Durante il sesso i generico do viagra pfizer muscoli levitra farmacia online della vescica fanno ginnastica.
Il PDE-5 e l’enzima che non permette la modificazione dei nitrati prodotti siti dove acquistare viagra su ordine del cervello, il quale sollecitato dall’eccitazione sessuale, richiede una distensione delle arterie (prodotta se vende viagra generico en farmacias proprio dai nitrati) ed una conseguente vasodilatazione.
Negli studi con dosi fisse, la percentuale dei pazienti che ha riportato un miglioramento e stata del 62% (25 mg), 74% (50 mg) e 82% (100 mg), rispetto al 25% riportato con il placebo. I farmaci aiutano, ma risolvere il problema dell’eiaculazione precoce e anche un fatto psicologico. I problemi di erezione possono derivare da uno qualsiasi di questi fattori e stress, mancanza di autostima, ansia e nervosismo certamente contribuiscono a causare o peggiorare la situazione. E’ noto a tutti che i generici sono sostituti a basso costo della costosa pillola blu che e stata creata da Pfizer. Di questi ragazzi alle prese con le prime compra priligy esperienze si parla molto. Per priligy in farmacia esempio, se una pastiglia di famosa Viagra contiene massimo 100mg priligy on line originale di priligy acquisto on line principio attivo dove posso acquistare priligy – citrato di Sildenafil, e Cialis Massimo- 20mg di Tadalafil, prodotto falsificato contiene di solito molto di piu. La liberalizzazione della societa a partire dalla seconda meta del XX secolo. Gli effetti collaterali si possono rafforzare in caso di scorretta assunzione del dosaggio.
Molti sono convinti che anche facendo petting si possa rischiare una gravidanza, ma non sanno che levitra vardenafil prezzi levitra 10 mg per la fecondazione e necessario che spermatozoo e ovulo si incontrino e questo avviene generalmente con un rapporto completo.
Per disfunzione dove comprare viagra generico erettile basato, alcune domande di acquistare viagra pfizer da tariffa includono medica al tuo:
Casi di disfunzione erettile che non reagiscono ai farmaci possono essere trattati usando i protesi del pene, cialis super active generico che sono aste impresa o dispositivi gonfiabili collocati all’interno del pene cuanto vale levitra farmacia per consentire l’erezione artificiale.
Rappelez-vous que les filles qui s’activent a l’ecran ou qui posent pour acheter cialis paris son plaisir sont generalement choisies pour leur viagra plus cialis plastique, justement pour emoustiller le desir des hommes qui depenseront plusieurs achat cialis ligne france dollars, chaque mois, pour les admirer.
Non e sufficiente essere dotati viagra naturale farmacia di organi sessuali adeguatamente funzionanti ed farmaci levitra avere pulsioni per poter agire una sessualita gratificante cialis online con se e con altri.
En utilisant les lois du corps (espace, tonicite et rythme), on peut moduler son excitation sexuelle, site serieux vente cialis amplifier notre imaginaire sexuel, cialis prix pharmacie maroc changer nos perceptions priligy prix a paris et augmenter notre plaisir durant nos comportements sexuels (masturbations, sexe oral, sexe anal, penetration, etc.).
Esiste anche un test che serve per rilevare acquisto cialis generico online l’attivita dei corpi cavernosi durante il sonno, fase nella quale dovrebbero avvenire cialis on line le cosiddette erezioni spontanee.
La personne peut posseder un desir plus grand que celui d’un autre partenaire et il importe que chaque partenaire propecia generique prix fasse sa part acheter cialis lyon viagra super active plus pour rejoindre le niveau ou l’autre se sentira confortable plutot que de s’attendre que l’un des deux fera tous les compromis pour augmenter (ou reduire) son desir sexuel.
Tra l’altro, vendita viagra cialis comprare kamagra questo unguento non e prodotto dall’industria cialis senza la ricetta farmaceutica:
Sur les sites, il est possible cialis acheter en pharmacie achat cialis legal de faire un achat vente libre de viagra de differentes quantites.
L’equilibrio relazione dove comprare cialis generico line e sessuale che si crea con la pratica e dove acquistare viagra online viagra levitra prezzo difficilmente re­versibile.
Face a ce probleme, tadalafil prix on a achat viagra naturel essaye d’agir de differentes manieres :
Spesso con il pretesto dell’insicurezza, si tagliano fuori delle farmacia on line levitra comprare cialis generico con postepay vendita on line di cialis soluzioni o delle opportunita solo per la paura dell’ignoto.
Si vous n’arrivez propecia pas cher pas a eteindre le acheter finasteride poste :
La spirale presente un risque important d’infection, en particulier propecia generique chez les femmes qui www.finasteride n’ont pas une vie sexuelle stable.
La levitra generico contrassegno funzione del cialis e levitra generico 20 mg dunque quella di aumentare l’afflusso di sangue in presenza di stimolazione sessuale:
In generale, i peli ed i capelli hanno un ciclo prezzo viagra cialis levitra biologico costante che li porta a acquistare levitra crescere ed a cadere naturalmente: