07.04.2014 – List Otwarty Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta: Wytyczne z dnia 26 lutego 2014 r. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa z nienawiści, czyli dlaczego ortodoksyjn

Krakow, dnia 7 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan
Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Rakowiecka 26-30
02-528 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla w.w. instytucji

 2. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pani Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 8. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 11. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 12. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 13. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 15. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 16. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 17. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 18. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 19. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 20. Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk

 21. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 22. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 23. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. akt 4 Ds. 256/13

 24. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 25. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 26. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 30. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 31. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 32. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 33. Pan Bartosz Pilitowski, Prezes zarzadu Fundacji Court Watch Polska, ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Torun

 34. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 39. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 40. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „W SIECI”, Ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 41. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 43. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 44. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Musimy sie ruszyc, odzyskac idee rownosci. Inaczej przyjdzie to „cos” i bedziemy wisiec na latarniach

mowi Marcin Krol? w rozmowie z Grzegorzem Sroczynskim”

Zrodlo:Prof. Marcin Krol, w: „Bylismy glupi”; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 12, 13

 

LIST OTWARTY

Do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

Wytyczne z dnia 26 lutego 2014 r. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w zakresie prowadzenia postepowan o przestepstwa z nienawisci, czyli dlaczego ortodoksyjni Zydzi pasozyty i polonofoby moga wisiec na latarniach

nierownosci spoleczne, ich kreatorzy, beneficjenci i ofiary,

na przykladzie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta,

oraz Katarzyny Tusk, Michala Kekusia i ich ojcow,

Zyda posla-premiera Donalda Tuska i katolika, autora niniejszego Listu Otwartego

 

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, dlaczego adresat niniejszego pisma Prokurator Generalny Andrzej Seremet:

  1. oszukiwal mnie w okresie od dnia 12 maja 2010 r. do dnia 16 czerwca 2011 r., informujac mnie, ze w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/ nie zachodzily okreslone w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanki do wniesienia kasacji na moja korzysc od prawomocnego skazujacego mnie wyroku z dnia 18 grudnia 2007r.,

  2. potrzebowal 16 dni prowadzonego przeze mnie przed siedziba Prokuratury Generalnej w Warszawie calodobowo protestu – 30 maja 2011 r. do 16 czerwca 2011 r. – w tym od dnia 30 maja 2011 r. do dnia 10 czerwca 2011 r. glodowego, zeby przyznac mi racje i poinformowac mnie, ze wniesie kasacje na moja korzysc od wyroku, jak w pkt. I.1,

  3. w kasacji wniesionej w dniu 22 sierpnia 2011 r. od wyroku, jak pkt. I.1 zlozyl wniosek o sciganie mnie z oskarzenia publicznego za scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ adwokat Wieslawy Zoll,

  4. zezwolil swojej podwladnej z Biura Prokuratura Generalnego Janinie Szmudzie-Wieckowskiej rozpoznac i oddalic moje zawiadomienie z dnia 16 kwietnia 2013 r. o popelnieniu przez adresata niniejszego pisma, Prokuratora Generalnego, przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k.

 2. Zawiadomienie, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany z oskarzenia publicznego w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk za 18 czynow, z ktorych:

  1. nie popelnilem zadnego,

  2. za pietnascie – art. 226 § 1 K.k. – sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

  3. jeden – z art. 226 § 3 K.k., zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad Andrzeja Zolla – nigdy nie byl i nie jest przestepstwem,

  4. siedemnascie – z art. 212 § 1 K.k. znieslawienie, w tym adwokat Wieslawy Zoll – jest sciganych z oskarzenia prywatnego,

  5. siedemnastu – z art. 212 § 2 K.k. znieslawienie, w tym adw. Wieslawy Zoll – karalnosc ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r.

 3. Zawiadomienie, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany z oskarzenia publicznego w sprawie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, przez prokuratora Dariusza Furdzika, za scigane z oskarzenia prywatnego:

  1. znieslawienie /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 K.k./ adwokat Wieslawy Zoll,

  2. znieslawienie /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla.

 4. Skutki dla mnie i moich dzieci naruszenia prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. lub akceptacji naruszenia tego prawa celem ochrony interesu Andrzeja Zolla i Wieslawy Zoll przez miedzy innymi:

  1. prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan i Piotra Kosmatego

  2. Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka

  3. sedziow Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme i Beate Stoj

  4. Prokuratorow Generalnych: Zbigniewa Cwiakalskiego, Andrzeja Czume, Krzysztofa Kwiatkowskiego

  5. adresata niniejszego pisma

  6. sedziow Sadu Najwyzszego: SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego

  7. Rzecznika Praw Obywatelskich Irene Lipowicz

  8. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk

 5. Wniosek o zapoznanie sie z:

  1. umieszczona na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl prezentacja pt.: „„Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”,

  2. umieszczonym na stronie http://www.kekusz.pl moim pismie z dnia 27 marca 2014 r. do posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ireneusza Rasia, zawierajacym: „Wniosek o niezwloczne dopelnienie ustawowego, spolecznego obowiazku zlozenia w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Srodmiescie zawiadomien o popelnieniu:

   1. przez ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza przestepstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, przekroczenia w styczniu 2014 r. uprawnien okreslonych w ustawie z dnia 16 marca 2001 r o Biurze Ochrony Rzadu przez podjecie decyzji o objeciu ochrona Biura Ochrony Rzadu Katarzyny Tusk i dzialaniu w ten sposob na szkode interesu publicznego,

   2. przez prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska przestepstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego przekroczenia w dniu 16 maja 2009 r. uprawnien okreslonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.), przez ingerencje w przetarg na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie i dzialaniu w ten sposob na szkode interesu publicznego.”

 6. Zawiadomienie, ze kopie dokumentow/dowodow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym Liscie Otwartym sa umieszczone na stronie http://www.kekusz.pl.

 7. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

 8. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz odpowiedz na nie zostana umieszczone w Internecie w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

xxx

 

Tylko Zydzi sa ludzmi, goje nie sa ludzmi, tylko bydlem”

Talmud, Keritot 6b

 

Wszystkie niezydowskie dzieci sa zwierzetami”

Talmud, Yebamoth 98a

 

W czasie procesu sadowego wolno oszukiwac, zeby Zyd zawsze wygral.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

 

Dzisiejsi Zydzi amerykanscy, europejscy, rosyjscy, kaukascy oraz inni to etniczni, czystej krwi potomkowie koczownikow Turkow-Chazarow, ktorzy w VIII wieku zwrocili sie ku judaizmowi.”

Tatiana Graczowa „Niewidzialna Chazaria”1

 

Dzicz” «dzicy ludzie»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 175

 

Dziki”«o ludziach: nie cywilizowanych»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 180

 

Plany Zydow:
wyniszczyc kraj
/Polske – ZKE/ finansowo,
(…)
oczyscic kraj z inteligencji patriotycznej

Zrodlo: wponline.freeserves.com/antysemityzm1.htm

 

Pycha kroczy przed upadkiem”

Salomon

 

xxx

 

W dniu 26 lutego br. wydal Pan do sygn. akt PG VII G 021/54/13 dokument pt.: „Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie prowadzenia postepowan o przestepstwa z nienawisci.”Zalacznik 1:

Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. akt PG VII G 021/54/13, Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 26 lutego 2014 r. – Zalacznik 1

 

Szkoda, ze przed wydaniem Wytycznych nie zastanowil sie Prokurator Generalny nad ich konsekwencjami, w tym spowodowanymi interpretacjami „mowy”. Prof. J. Bralczyk takie prezentowal przed ponad rokiem stanowisko w sprawie tzw. „mowy nienawisci”:

 

– W ogole nie uzywam tego terminu „mowa nienawisci”. To nie jest odpowiednie okreslenie, dlatego ze juz samo uzywanie slowa „nienawisc” te nienawisc moze wywolywac. Ale zawsze trzeba patrzec na kontekst wypowiedzi i na to, kto to mowi. Emocjonalne okreslenie, jak w przypadku Lecha Walesy o Lechu Kaczynskim,

jest wlasciwe dla ludzi porywczych.

W ich przypadku nie nalezy sie dopatrywac nienawisci, a tylko zlosci. A zlosc jest latwiej wybaczyc.”
Zrodlo: „Chamom mowimy stanowczo: precz! – z prof. Jerzym Bralczykiem rozmawia Katarzyna Jachowicz” ;

„Fakt”, 10 grudnia 2012 r., s. 2-3

 

Ja uwazam, ze Lech Walesa wrecz „zional nienawiscia” do Lecha Kaczynskiego.

Ja jednak nie jestem autorytetem-ekspertem jak profesor i moge sie mylic.

Rzecz jednak w tym, ze penalizowanie za mowe jeszcze nie „ruszylo”, a juz bylo wiadomo, ze beda „rowniejsi”, korzystajacy z ulg za … zlosc i porywczosc.

Czyli … pelna uznaniowosc, subiektywizm oceny.
Autorytety beda ustalac, czy mowca byl li tylko porywczy, czy tez az nienawidzil.

Ta sama „mowa” bedzie interpretowana jako zlosc osoby uznanej za porywcza, lub jako nienawisc, gdy „mowca” bedzie … a priori wspolny kandydat „pokrzywdzonego”, prokuratora i sedziego na przestepce – to nie demagogia, w dalszej czesci niniejszego pisma zaprezentuje na Pana miedzy innymi i Pana podwladnych przykladzie, na czym taka wspolpraca w praktyce polega i czym sie konczy dla „mowcy” niepokornego.

Kwalifikacja skutkiem bedzie emocji „kwalifikatora”, tj. prokuratora i/lub sedziego sympatii lub wrogosci wobec „mowcy” i „omawianego”.

Skutki bardzo latwej w tym przypadku pomylki „interpretatora-kwalifikatora” moga byc dramatyczne dla jej ofiary. Przypomne, ze art. 257 K.k. stanowi: „Kto publicznie zniewaza grupe ludnosci albo poszczegolna osobe z powodu jej przynaleznosci narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowosci lub z takich powodow narusza nietykalnosc cielesna innej osoby, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

W dalszej czesci niniejszego pisma podam przyklad z cala pewnoscia trudnej dla „interpretatora-kwalifikatora” sytuacji, z Panem, Prokuratorem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz z poslem-premierem Donaldem Tuskiem w roli „omawianych”.

 

Nie wyjasnil Pan, z jakich przyczyn wydal Wytyczne.

Pana momentami zenujaca – na tle innych Pana, zaprezentowanych w niniejszym pismie zachowan – uleglosc wobec administracji Donalda Tuska podpowiada, ze na jego wlasnie zyczenie. Tzw. „mowa nienawisci” to przeciez jego i niektorych czlonkow jego kamaryli pomysl. Sprawe zglosil byly TW SB – obecnie kandydat na „europejczyka”, tj. posla do Parlamentu UE – Michal Boni, a przez dlugi czas „frontmanem” byl Krzysztof Kwiatkowski. Zyd, ktory sprawowany urzad Prokuratora Generalnego wykorzystywal w celach prywatnych, tj. w celu ochrony interesow zydowsko-sedziowskiej sitwy.

Oni – D. Tusk, M. Boni, K. Kwiatkowski – po to wymyslili tzw. „mowe nienawisci”, zeby nie wolno bylo dobierac najbardziej wlasciwych okreslen wartosciujacych ich zachowania i „osiagniecia” w sluzbie publicznej.

Pana autorstwa „Wytyczne” to asekuracja, narzedzie eliminowania przez penalizacje niepokornych.

Traktuje je jako kolejne z Pana dzialan majace sluzyc obronie interesow panoszacego sie pod rzadami Zyda polonofoba Donalda Tuska z coraz wieksza buta, pycha, bezczelnoscia i arogancja ortodoksyjnego, tepego, antypolskiego zydostwa.

Pana „Wytyczne” to takze Pana samego odruch … samoobrony.

Przed konsekwencjami chronienia – z razacym naruszeniem prawa Rzeczypospolitej Polskiej – interesow zydowskiej ferajny„ferajna”: «grupa osob zzytych ze soba, trzymajacych sie razem»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 204.

Tym razem zrealizowal Pan dzialanie na skale ogolnopolska.

Wczesniej chronil Pan interesow niektorych, nalezacych do najbardziej zdemoralizowanej frakcji, czlonkow patologicznego, wielce groznego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej nie-Zydow srodowiska.

Poniewaz zamierza Pan chronic przed tzw. „mowa nienawisci” i penalizowac za nia, przypomne Panu, Pana, Prokuratora Generalnego rzadko okrutne zachowanie – nie zeby „gadanie” – tj. traktowanie mnie, a ze mna mojej rodziny, w celu ochrony interesow Zyda ortodoksa radykalnego, tumana msciwego, bylego Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla i jego malzonki oszustki adw. Wieslawy Zoll oraz grupy pietnasciorga ich osobowosciowych „klonow”, sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie. Zaprezentuje skutki dla mnie i mojej rodziny uleglosci okazanej Andrzejowi Zollowi przez Pana oraz przez moim zdaniem glownego sprawce pojawienia sie tematu„mowy nienawisci”, powszechnie rozpoznawanego jako okrutnego i msciwego Donalda Tuska.

 

W pierwszym dniu pelnienia przez Pana funkcji Prokuratora Generalnego, 31 marca 2010 r., ja oraz Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pan Krzysztof Lapaj skierowalismy pisma do Pana, ktorymi poinformowalismy Prokuratora Generalnego, ze w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal prawomocny wyrok /sygn. II K 451/06, nastepnie II K 854/10, II K 407/13/, ktorym skazal mnie za 18 czynow, ktore w rzeczywistosci popelnily inne niz ja osoby.

Sedzia Tomasz Kuczma uznal mnie – na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ – za winnego tego, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 przestepstw, tj. ze:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Wyzej wymienione osoby postanowily, ze mnie uczynia przestepca po tym, jak przez kilka lat, podczas sprawy o rozwod rozpoznawanej przez Sad Okregowy w Krakowie w okresie od czerwca 1997 r. do kwietnia 2006 r., naruszaly moich wtedy maloletnich dzieci i moje prawa obywatelskie, pozbawialy nas moznosci korzystania z naszych praw.

Uwazajaca sie za pokrzywdzona i uznana za takowa przez prokurator Radoslawe Ridan i sedziego Tomasza Kuczme Zydowka SSO Teresa Dyrga ograbila mnie – na przyklad – z kwot 7.700,00 zl, 600,00 zl i 10.000,00 zl. W grabiezy kwoty 7.700,00 zl wielce dopomogly im „pokrzywdzone” SSO Agnieszka Oklejak, SSO Malgorzata Ferek i wtedy SSR del. a obecnie SSO, Izabela Strozik.

 

Wyzej wymienionym pismem z dnia 31 marca 2010 r. Prezes ZG SOPO poinformowal Pana nie tylko o tym, ze nie ja bylem sprawca przypisanych mi przestepstw, ale ze znane sa mu osoby, ktore popelnily mnie omylkowo – z powodu niedopelnienia przez prokurator R. Ridan obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. – przypisane czyny.

Ja w moim pismie z dnia 31 marca 2010 r. wskazalem takze inne – poza tym, ze zostalem skazany za czyny popelnione przez inne niz ja osoby – wady prawne wyroku sedziego T. Kuczmy i zarazem aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan.

Pan osobiscie zapoznal sie z trescia Pana K. Lapaja i mojego pism, co poswiadczyl Pan swoimi na ich pierwszych stronach podpisami i delegacjami.

Prokurator Generalny informowal mnie pismami z dnia 12 maja 2010 r. i 21 wrzesnia 2010 r., ze … wnikliwe badanie akt sprawy sygn. II K 451/06 nie potwierdzalo istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 K.k. do wywiedzenia kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Przypomne, ze art. 523 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia;

Tymczasem tydzien przed sporzadzeniem w.w. pisma z dnia 21.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow – czyny I, III-XVI – zakwalifikowanych z art. 226 § 1 K.k.

Sad Okregowy w Rzeszowie podal w uzasadnieniu do wyroku, ze: „Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. –

 

Otoz od dnia 19 pazdziernika … 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne jest sciganie za zniewazenie funkcjonariusza w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, a nie … podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

Oszukal mnie zatem Prokurator Generalny pismem z dnia 12.05.2010 r., a pismem z dnia 21.09.2010 r., tj. sporzadzonym po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie w.w. wyroku z dnia 15.09.2010 r., trwajac w oszustwie poswiadczyl, ze … nie byl na biezaco.

Nie poprzestal Prokurator Generalny na tych oszustwach.

Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil skazujacy mnie wyrok w zakresie 16 czynow. Zostaly dwa – czyny II i XVIII – a ja wiedzialem, ze nie bylem sprawca zadnego z 18 mi przypisanych.

Zlozonym osobiscie w Biurze Podawczym Prokuratury Generalnej, skierowanym do Pana pismem z dnia 4 listopada 2010 r. zlozylem: „Dotyczy:

 1. Prosba o spotkanie ze mna w dniu 9 listopada 2010r., godz. 09:00 w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego celem zapoznania sie z posiadanymi przeze mnie dowodami, na podstawie ktorych sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007r. prawomocny wyrok skazujacy mnie z art. 226 § 1 kk i inne /sygn. akt II K 451/06/, za popelnienie czynow, ktorych ja nie bylem sprawca i ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz ja osoby.

 2. Prosba o zobowiazanie p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Danuty Bator oraz czlonka Krajowej Rady Prokuratury Andrzeja Pogorzelskiego do uczestnictwa w mej prezentacji, jak w p. 1.

 3. Prosba o udostepnienie w dniu 9 listopada 2010r. w godz. 9:00 do 9:30 pomieszczenia w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego, w ktorym dokonam prezentacji – dla Adresata niniejszego pisma oraz Przewodniczacego Krajowej Rady Prokuratury Edwarda Zalewskiego, Czlonka Krajowej Rady Prokuratury Andrzeja Pogorzelskiego oraz p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Danuty Bator – dowodow, na podstawie ktorych sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007r. prawomocny wyrok skazujacy mnie z art. 226 § 1 kk i inne.”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt: PR V 861 – 1995/08, pismo Z. Kekusia z dnia 10 listopada 2011 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

Gdy stawilem sie w Prokuraturze Generalnej w dniu 9 listopada 2010 r. skontaktowalem sie telefonicznie z Sekretariatem Prokuratora Generalnego pytajac, czy Prokurator Generalny spotka sie ze mna.
Pana asystentka wyjasnila mi, ze Prokurator Generalny w ogole nie spotyka sie z obywatelami oraz polecila mi spotkac sie z prokuratorem z Biura Skarg i Wnioskow pelniacym dyzur w dniu 9.11.2010r.

Spotkalem sie – w obecnosci towarzyszacego mi Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pana Krzysztofa Lapaja – z pelniaca dyzur prokurator Antonina Suwala. Prokurator A. Suwala sporzadzila protokol z naszego spotkania, podajac w nim – Zalacznik 2: „Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow Protokol przyjecia wniosku Antonina Suwala – Prokurator Prokuratury Okregowej w Warszawie del. do Prokuratury Generalnej 9 listopada 2010 r. – dyzur prokuratora

Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Krzysztof Lapaj Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

Pan Zbigniew Kekus dolacza nastepujace kserokopie pism:

– pismo Wirtualna Polska z dnia 6 lipca 2007 do Sadu Rejonowego w Debicy w sprawie I K 451/06

– zalacznik do wymienionego pisma – dane osobowe uzytkownika zgsopo ze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”

– pismo Wirtualna Polska z dnia 6 sierpnia 2007 do sedziego Tomasza Kuczmy S. Rejonowy w Debicy wraz z zalacznikiem osobowym uzytkownika zgsopo

– pismo Sadu Rejonowego w Debicy /w podpisie sedzia Tomasz Kuczma z dnia 24 sierpnia 2007 r. sygn. II K 451/06 do INTERIA S.A.

– odpowiedz INTERIA z dnia 1 X 2007 do Sadu Rejonowego w Debicy

Wymieniony prosi o dolaczenie wymienionych kserokopii pism do akt PG 861-1995/08. W zwiazku ze zlozonymi w dniu dzisiejszym pismami dowodami Pan Zbigniew Kekus prosi o spotkanie z czlonkiem Kierownictwa Prokuratury Generalnej. Pan Zbigniew Kekus zarzuca wyrokowi Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 bledy w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego 11 X 2006 sygn. P 3/06 i wnosi o ponowne zbadanie tej sprawy. Celem spotkania bedzie nie tyle kwestia skazania wyrokiem razaco naruszajacym prawo materialne, lecz jak wskazuje Pan Zbigniew Kekus, skazanie wymienionego za popelnienie czynow, ktorych skarzacy nie byl sprawca i ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne osoby.”

Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow, protokol przyjecia w

dniu 9 listopada 2010 r. wniosku przez prokurator Antonine Suwala – Zalacznik 2

 

W dniu 10 listopada 2010 r. zlozylem osobiscie w Biurze Podawczym Prokuratury Generalnej skierowane do Pana, Prokuratora Generalnego pismo /sygn. akt: PR V 861 – 1995/08/, ktorym zlozylem:„Dotyczy:

1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie wyjasnienia, co – zdaniem Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej – poza dostarczeniem Prokuratorowi Generalnemu dowodow braku winy, powinien uczynic obywatel omylkowo skazany prawomocnym wyrokiem sadu, by Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Seremet wniosl kasacje od niesprawiedliwego wyroku wydanego z powodu niedopelnienia ustawowych obowiazkow przez sedziego, ktory wydal skazujacy wyrok oraz przez prokuratora oskarzyciela.

2. Dowody, na podstawie ktorych sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007r. prawomocny wyrok skazujacy mnie z art. 226 § 1 kk i inne /sygn. akt II K 451/06/, za popelnienie czynow, ktorych ja nie bylem sprawca i ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz ja osoby.

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt: PR V 861 – 1995/08, pismo Z. Kekusia z dnia 10 listopada 2011 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 

Do pisma z dnia 10 listopada 2010 r. zalaczylem kopie tych samych dowodow mojej niewinnosci, ktore wreczylem w dniu 9 listopada 2010 r. Pana podwladnej prokurator Antoninie Suwale podczas pelnionego przez nia dyzuru, tj.:

 1. pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. – Zalacznik 3:
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6

sierpnia 2007r., karta 3098, 3099 – Zalacznik 3

 1. pismo Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 4:
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r.

INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 4

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 listopada 2010 r. otrzymalem pismo z dnia 2 grudnia 2010 r. o tresci – Zalacznik 5: „Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji Warszawa, dnia 2 .12.2010 r., sygn. akt PR V 861-1995/08 Odpowiadajac na Pana pisma z dnia 4, 8 i 10 listopada 2010 r. kierowane do Prokuratura Generalnego oraz Dyrektora i Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej a takze nawiazujac do Pana ustnego wniosku zlozonego w czasie spotkania z prokuratorem z Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego /Antonina Suwala – ZKE/ w dniu 9 listopada 2010 r., po zapoznaniu sie z zalaczonymi przez Pana dokumentami informuje, iz Pana wniosek ponowne zapoznanie sie z aktami sprawy i skierowanie kasacji w sprawie II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy stal sie bezprzedmiotowy.

Kasacja jest bowiem nadzwyczajnym srodkiem odwolawczym wnoszonym od prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.

Tymczasem kwestionowany przez Pana wyrok zostal w zakresie czynow z pkt I i III – XVII uchylony wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. II Ko 283/10 i w tym zakresie sprawe przekazano Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, w wyniku rozpoznania wniosku Pana obroncy o wznowienie prawomocnie zakonczonego postepowania karnego.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy bedzie Pan mial prawo skladania wnioskow dowodowych, w tym zmierzajacych do wykazania, ze rzeczywistym sprawca zarzucanych Panu czynow jest inna osoba. Zal. plik
Dowod: Prokuratura Generalna sygn. PR V 861-1995/08, pismo z dnia 2 grudnia 2010 r. – Zalacznik 5

 

Od dnia 12 maja 2010 r. nie znajdywal zatem Prokurator Generalny podstaw do wniesienia kasacji, a po dniu 15 wrzesnia 2010 r. bylo na nia dla Prokuratora Generalnego za pozno …

Za adnotacja „Zal. plik” krylo sie … zwrocenie mi przez Prokuratora Generalnego przy pismie z dnia 2 grudnia 2010 r. dowodow mojej niewinnosci wreczonych przeze mnie osobiscie prokurator Antoninie Suwale podczas dyzuru pelnionego przez nia w dniu 9 listopada 2010 r. oraz zalaczonych przeze mnie do pisma z dnia 10 listopada 2010 r. do Pana.

Pan pozbyl sie, usunal z Prokuratury Generalnej dowody mojej niewinnosci i raz jeszcze – lacznie trzeci – poinformowal mnie, ze nie wniesie kasacji.

Tym razem, bo – Zalacznik 5: „po zapoznaniu sie z zalaczonymi przez Pana dokumentami informuje, iz Pana wniosek ponowne zapoznanie sie z aktami sprawy i skierowanie kasacji w sprawie II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy stal sie bezprzedmiotowy.

Wczesniej, nie mogl jej Pan wniesc bo – jak mnie informowal Prokurator Generalny pismami z dnia 12.05.2010 r. i 21.09.2010 r. – okreslona w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanka – rzekomo – nie zachodzila …

Poniewaz wiem, ze nie bylem sprawca zadnego z przypisanych mi czynow – gdybym nim byl, to musialbym o tym wiedziec – pismem z dnia 24 maja 2011 r. zawiadomilem Prokuratora Generalnego, ze jesli nie zleci jeszcze jednego – tj. … czwartego w przypadku adresata niniejszego pisma – postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku i nie wniesie kasacji od niego na moja korzysc, w dniu 30 maja 2011 r. rozpoczne protest glodowy przed siedziba Prokuratury Generalnej w Warszawie.

Zanim przedstawie, w jaki sposob na moj wniosek i grozbe zareagowal Prokurator Generalny przypomne Pana spontaniczna, dynamiczna, entuzjastyczna, tj. natychmiastowa reakcje na wezwanie ministra Radoslawa Sikorskiego w kwestii zydowskiej. W wydaniu z dnia 30 grudnia 2010 r. „Gazeta Wyborcza” podala:

 

Radoslaw Sikorski domaga sie od prokuratora generalnegoscigania antysemickich wpisow w internecie i hasel na stadionach. Chodzi – jak pisze – o wizerunek Polski.”

Zrodlo: Ewa Siedlecka, „MSZ: Wstyd na stadionach”; „Gazeta Wyborcza”, 30 grudnia 2010 r.

 

Nastepnego dnia, 31 grudnia 2010 r. „Gazeta Wyborcza” podala:

„Prokurator Generalny Andrzej Seremet sprawdzi, czy slusznie prokuratura w Rzeszowie umorzyla watek sledztwa w sprawie antysemickich hasel na stadionie.

(…) Przytoczylismy dwa ostatnie przyklady. Jednym z nich bylo umorzenie przez rzeszowska prokurature sprawy wobec dwoch kibicow Resovii. W maju podczas meczu na trybunach pojawil sie transparent z napisem „Smierc garbatym nosom”. I. drugi – z karykatura Zyda w jarmulce. Wiceszef tamtejszej prokuratury tlumaczyl „Gazecie”, ze gdyby bylo haslo „Jude won”sprawa bylaby bardziej jednoznaczna. A to, ze podejrzani stali pod transparentem, nie dowodzi, ze solidaryzowali sie z jego trescia. (…) W czwartek/30 grudnia 2010 r. – ZKE/prokurator generalny polecil pilne zbadanie przez Prokurature Apelacyjna w Rzeszowie zasadnosci decyzji o umorzeniu. I przeslanie wnioskow wraz z aktami do Prokuratury Generalnej – powiedzial „Gazecie” rzecznik prokuratora generalnego Mateusz Martyniuk. Prokuratura Generalna ma dostac akta z opinia do 10 stycznia.”
Zrodlo: Ewa Siedlecka, „Antysemityzm stadionowy do kontroli”; „Gazeta Wyborcza”, 31 grudnia – 2 stycznia 2011 r.

 

Na wniosek ministra Radoslawa Sikorskiego w sprawie napisow dotyczacych Zydow Pan nie tylko podjal dzialania natychmiast, w dniu zgloszenia sprawy, ale wyznaczyl takze swoim podwladnym ekspresowy, 10-dniowy termin na sformulowanie wnioskow.

Wrocmy zatem do mojego protestu glodowego …

We wspomnianym wyzej pismie do Pana z dnia 24 maja 2011 r. raz jeszcze przedstawilem, jakie czyny przypisal mi sedzia Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. oraz zalaczylem do niego dowody – odeslane mi przez Prokuratora Generalnego przy pismie z dnia 2 grudnia 2011 r., ktorym Prokurator Generalny po raz kolejny poinformowal mnie, ze brak jest podstaw do wniesienia kasacji – mojej niewinnosci, tj. zlozone do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pisma operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. i Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r.

Przypomnialem, ze zabral mi Pan rok w dochodzeniu moich praw oszukujac mnie od dnia sporzadzenia pisma z dnia 12 maja 2012 r. /sygn. akt PR V 861 – 1995/08/, ktorym Prokurator Generalny poinformowal mnie – Zalacznik 6: „Odpowiadajac na pismo z dnia 31 marca 2010r. uprzejmie informuje, ze nie znaleziono podstaw do zmiany stanowiska zajetego w skierowanej do Pana korespondencji z dnia 12 lutego 2009r./Prokurator Generalny Andrzej Czuma – ZKE/i 24 marca 2010 r./Prokurator Generalny Krzysztof Kwiatkowski – ZKE/w przedmiocie odmowy wniesienia kasacji od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy zapadlego w sprawie sygn. II K 451/06. Akta wymienionej sprawy byly przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku ktorego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzysc.

Aktualne Pana pismo nie zawiera takich istotnych okolicznosci, ktore uzasadnialyby zmiane zajetego w tej sprawie stanowiska.

W zwiazku z trescia pisma wyjasnic dodatkowo nalezy, ze postepowanie kasacyjne odbywa sie wylacznie na podstawie materialow znajdujacych sie w aktach postepowania karnego, co powoduje, ze wszelkie okolicznosci, ktore nie wynikaja z akt sprawy II K 451/06 nie moga zostac wykorzystane w postepowaniu kasacyjnym i stanowic zarzutu kasacji. W tym stanie rzeczy aktualne twierdzenia Pana, ze nie popelnil przypisanych mu czynow i, ze znane sa Panu osoby, ktore ten czyn popelnily nie moga stanowic zarzutu kasacyjnego, albowiem nie wynikaja z akt sprawy sygn. II K 451/06.” /Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo z dnia 12 maja 2010r. – Zalacznik 6/do dnia zlozenia przeze mnie przedmiotowego pisma z dnia 24.05.2011 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 maja 2011 r. otrzymalem nawiazujace wielce do opisanego wyzej traktowania mnie przez Pana przez ponad rok w zgodzie z zasada:

Tylko Zydzi sa ludzmi, goje nie sa ludzmi, tylko bydlem”

Talmud, Keritot 6b

 

pismo z dnia 26 maja 2011 r. „prokurator” Janiny Serowik o tresci – Zalacznik 7: „Warszawa, dnia 26.05.2011 r., Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego PG VII Ko2 739/11 Pan Zbigniew Kekus Uprzejmie potwierdzam wplyw pisma z dnia 24.05.2011 r. skierowanego do Prokuratora Generalnego, informujacego o rozpoczeciu protestu glodowego. Jednoczesnie informuje, iz powyzsze pismo dolaczono do numeru jak wyzej.”

Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII Ko2 739/11, pismo z dnia 16 maja 2011 r. prokurator Janiny Serowik – Zalacznik 7

 

Jedyne, co o Panstwu, prokuratorach Prokuratury Generalnej mozna powiedziec, to ze jestescie uprzejmi. Nierzetelni, nieuczciwi, ale uprzejmi.

Nie zebym zalowal, ze nie urodzilem sie Zydem, ale przeciez urodzenie sie takowym, nie jest wcale Pana zasluga i nie powinien mi Pan az tak okazywac pogardy, lekcewazenia moich praw. Slubowal Pan przeciez przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Obejmujac stanowisko Prokuratora Generalnego, uroczyscie slubuje stac na strazy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawa, strzec praworzadnosci, a powierzone mi obowiazki wypelniac sumiennie.”. Slubowanie moze byc zlozone z dodaniem zwrotu: „Tak mi dopomoz Bog.”.

Artykul 10a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

Skoro moje pismo z dnia 24.05.2011 r. zostalo – po roku oszukiwania mnie przez Pana – zlozone przez Prokuratora Generalnego do „numeru jak wyzej”, zgodnie z zapowiedzia z pisma z dnia 24.05.2011 r., w dniu 30 maja 2011 r. stawilem sie w Prokuraturze Generalnej. Poinformowano mnie, ze Pan nie rozpoznal zgloszonej przeze mnie Prokuratorowi Generalnemu sprawy, a zatem zgodnie z zapowiedzia rozpoczalem prowadzony calodobowo protest glodowy.

W pierwszym dniu protestu, 30 maja 2011 r. skierowalem pismo do Pana, ktorym podalem: „Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny /adres – ZKE/ Dotyczy: Zawiadomienie o glodowce protestacyjnej prowadzonej przeze mnie od dnia 30 maja 2011 r., godz. 11:00 przed Biurem Prokuratora Generalnego oraz o zamiarze jej kontynuowania przeze mnie (…). Zbigniew Kekus”

Dowod: Prokuratura Generalna, pismo Z. Kekusia z dnia 30 maja 2011 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 

Pilem wode i soki. Noce spedzalem w spiworze rozkladanym na gumowej wycieraczce przed glownym wejsciem do Prokuratury Generalnej.

W drugim dniu protestu, tj. 31 maja 2011 r. stawilem sie na dyzurze prokuratora Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego. Pelniaca go prokurator Krystyna Resiak sporzadzila protokol, w ktorym podala – Zalacznik 8: „Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow L.dz. PGVII G-052-181/11 Protokol przyjecia skargi/wniosku Prokurator Krystyna Resiak Biuro Prokuratora Generalnego 31 maja 2011 r. Prokuratura Generalna 1. Pan Zbigniew Zygmunt Kekus /adres – ZKE/ 2. /imie, nazwisko, adres osoby towarzyszacej – ZKE/ Stawil sie P. Zbigniew Kekus wraz z osoba towarzyszaca P. /imie i nazwisko osoby towarzyszacej – ZKE/ pelnomocnikiem w/w, lecz nie jest prawnikiem. Pan Zbigniew Kekus informuje, ze od dnia 30 maja 2011 r. godziny 11.00 rozpoczal glodowke protestacyjna przed Prokuratura Generalna. Glodowka spowodowana jest tym, ze od dnia 31 marca 2010 r. stajacy P. Zb. Kekus oraz P. Krzysztof Lapaj (Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca) wielokrotnie informowali Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, ze P. Zb. Kekus nie jest sprawca czynow, za ktore zostal skazany prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 i ze sprawcami tych czynow sa inne osoby oraz ze w aktach przedmiotowej sprawy znajduja sie dowody poswiadczajace, ze P. Zb. Kekus nie jest sprawca czynow za ktore zostal skazany oraz wskazujace, kto jest rzeczywistym sprawca tych czynow. P. Zb. Kekus wnosil o wniesienie przez PG kasacji od tego wyroku. Jedyna reakcja bylo pismo podpisane przez P. Dyr. Bator z Departamentu Postepowania Sadowego z dnia 12 maja 2010 r., ktora poinformowala, iz z akt sprawy nie wynika, ze P. Zb. Kekus nie jest sprawca czynow, za ktore zostal skazany i w zwiazku z tym nie zachodza warunki do wniesienia kasacji. Sprawa zostala wzruszona poniewaz skazujacy P. Zb. Kekusia wyrok zostal wydany z razacym naruszeniem prawa materialnego. Sad Rejonowy w Debicy wydal postanowienie o poddaniu P. Zb. Kekusia badaniom psychiatrycznym, nie rozpoznajac sprawy w granicach przekazania (art. 442 kpk). P. Zb. Kekus informuje, ze wielokrotnie prosil o rozmowy z Prokuratorem Generalnym, albo z czlonkiem Kierownictwa Prokuratury Generalnej i wszystkie te wnioski zostaly oddalone.

P. Zb. Kekus informuje, ze od dnia 30 maja 2011 r. rozpoczal glodowke. Noc z 30/31 maja 2011 r. spedzil na wycieraczce przed wejsciem do Prokuratury Generalnej (…) Krystyna Resiak prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie delegowany do Prokuratury Generalnej”
Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow L.dz. PGVII G-052-

181/11 protokol przyjecia wniosku sporzadzony w dniu 31 maja 2011 r. przez prokurator Krystyne Resiak – Zalacznik 8

 

Panu sie nie spieszylo.

Jak w przypadku sprawy zgloszonej przez ministra Sikorskiego.

Wprawdzie w dniu 2 czerwca 2011 r. dyrektor Biura Prokuratora Generalnego Ryszard Tluczkiewicz poinformowal mnie, ze Pan zlecil zastepcy Prokuratora Generalnego Robertowi Hernandowwi przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego w zgloszonej przeze mnie sprawie, ale … dalej nic sie nie dzialo.

W dniu 3 czerwca 2011 r. stawilem sie – w obecnosci Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pana Krzysztofa Lapaja – na dyzurze prokuratora Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego. Pelnila go prokurator Anna Czarnecka, ktora w sporzadzonym przez nia „Protokole przyjecia skargi/wniosku” podala miedzy innymi – Zalacznik 9: „Oswiadczenie Pana Krzysztofa Lapaj: „Ja nizej podpisany Lapaj Krzysztof pelniacy funkcje Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca oswiadczam, ze Pan doktor Zbignieww Kekus nigdy nie posiadal zadnych kodow jak i hasel na portale internetowe gdzie moglby umieszczac jakiekolwiek informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl oraz www.zkekus.w.interia.pl.
Pan dr Zbigniew Kekus nie zalozyl zadnej z tych stron, nie administrowal nimi, ani nie umieszczal na nich zadnych materialow. Wyzej wymienione strony byly administrowane przez czlonkow Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca z Warszawy – koniec oswiadczenia Pana Lapaj Krzysztofa

W tym miejscu Pan Zbigniew Kekus prosi o mozliwie jak najszybsze rozpoznanie przez Prokuratora Generalnego sprawy II K 451/06 ze wzgledu na prowadzona przez niego od dnia 30 maja 2011 r. przed siedziba Prokuratury Generalnej glodowka protestacyjna.”

Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, Wydzial Skarg i Wnioskow protokol przyjecia skargi/wniosku sporzadzony przez prokurator Anne Czarnecka w dniu 3 czerwca 2011 r. – Zalacznik 9

 

I … dalej nic sie nie dzialo.

W dniu 6 czerwca 2011 r. spotkal sie ze mna Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hertnand, ktorego w obecnosci prokurator Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego Haliny Stolinskiej-Zaadzkiej poinformowalem o prowadzonym przeze mnie od 30.05 protescie glodowym i jego przyczynach, co znalazlo potwierdzenie w protokole spotkania – „Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow Protokol przyjecia skargi/wniosku Robert Hernand – Zastepca Prokuratora Generalnego Dnia 06.06.2011 r. – Prokuratura Generalna Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Prokurator Halina Stolinska-Zawadzka – Biuro Prokuratora Generalnego (…) Pan Zbigniew Kekus na zadane pytanie dotyczace punktu 2 powiadamia li tylko Prokuratora Generalnego o rozpoczetej glodowce. (…) Robert Hernand”
Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow, protokol spotkania w

dniu 6 czerwca 2011 r. z Zastepca Prokuratora Generalnego Robertem Hernandem

 

I … dalej nic sie nie dzialo.

Ja z moim protestem glodowym spowodowanym skazaniem mnie z powodu niedopelnienia obowiazkow przez prokuratora i sedziego to jednak nie minister Radoslaw Sikorski z jego napisami w sprawie Zydow.
Kontynuowalem protest glodowy, a Pan nic nie robil.

Niektorzy pracownicy firmy swiadczacej Prokuraturze Generalnej usluge ochrony mowili o Panu – cytat: „ale skurwysyn”.

Niektorzy prokuratorzy Prokuratury Generalnej mowili o Pana traktowaniu mnie – cytat: „skandal”.

Az wreszcie w dniu 7 czerwca 2011 r. – tj. w 9 dniu mojego protestu – nastapil przelom … Oddelegowany przez Pana prokurator Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagala udal sie w podroz sluzbowa do Sadu Okregowego w Rzeszowie, gdzie znajdowaly sie akta sprawy przeciwko mnie, sygn. II K 451/06.

Prokurator Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagala udal sie tam, zeby zapoznac sie z tymi samymi dowodami mojej niewinnosci, ktore ja w dniu 9 listopada 2010 r. wreczylem w Prokuraturze Generalnej pelniacej dyzur prokurator Antoninie Suwale i ktore zalaczylem do pisma do Prokuratora Generalnego z dnia 10 listopada 2010 r. i ktore … Prokurator Generalny odeslal mi z powrotem przy pismie z dnia 2 grudnia 2010 r. – Zalacznik 5: „Zal. plik”.

Po trzech dniach, pobytu w Rzeszowie, w dniu 10 czerwca 2010 r. prokurator K. Domagala stawil sie wpracy w Prokuraturze Generalnej, a ja przerwalem protest glodowy i kontynuowalem prowadzona calodobowo przed Prokuratura Generalna pikiete.

Trzeba bylo jeszcze tylko kolejnych … czterech dni i w dniu 15 czerwca 2011 r. w godzinach wczesno popoludniowych prokurator K. Domagala wreczyl mi pismo o tresci – Zalacznik 10: „Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji /adres – ZKE/, Warszawa, dnia 15.06.2011 r., PG IV KSK 669/11 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Uprzejmie informuje, ze po ponownej analizie akt sprawy o sygnaturze II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy oraz przedstawionymi przez Pana argumentami, Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet podjal decyzje o wniesieniu w trybie art. 521 kpk kasacji na Pana korzysc, w zakresie prawomocnie osadzonych czynow z pkt II (czyn z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na szkode Wieslawy Zoll) i XVIII (z art. 241 § 1 kk w zw. z art. 12 kk) wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r.

(…) Krzysztof Domagala prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly – Zalacznik 10

 

Po odebraniu pisma jak wyzej zakonczylem rozpoczety w dniu 30 maja 2011 r. protest, w tym prowadzony do dnia 10 czerwca 2011 r. jako – za Pana, Prokuratora Generalnego wiedza – glodowy. Informowaly o nim portale internetowe – www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu – oraz tygodnik „Tylko Polska” fotoreportazem zamieszczonym na 1 i 14 stronie wydania z dnia 16 czerwca 2011 r. – Zalacznik 11:
Dowod: „Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie” ; „Tylko

Polska”, Nr 24, 16.06-22.06.2011, s. 1, s. 14 – Zalacznik 11

 

W najkrotszej recenzji tego, co mnie z Pana strony spotkalo mam prawo napisac, ze dla Pana, jak innych Zydow – Andrzeja Zolla, Ireny Lipowicz, Donalda Tuska – imperatywem jest zasada:

 

Tylko Zydzi sa ludzmi, goje nie sa ludzmi, tylko bydlem

Talmud, Keritot 6b

 

W sprawie antysemickich napisow Pan, Prokurator Generalny byl „na gwizdek” filosemity Sikorskiego, w mojej, nie-Zyda sprawie, nawet protest glodowy nie spowodowal Pana chocby w polowie tak szybkiej, jak w przypadku „zlecenia” ministra Sikorskiego reakcji – nie wspominajac, ze mnie Pan wczesniej przez rok oszukiwal.

A potem raz jeszcze pokazal Pan – Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej – co Pan soba prezentuje …

W zwiazku z Pana, Prokuratora Generalnego, opisanym wyzej traktowaniem mnie, oszukiwaniem pismami z dnia 12.05.2010 r., 21.09.2010 r., 2.12.2010 r., a nastepnie trzymaniem mnie przez 16 dni prowadzacego sluszny, spowodowany tymi oszustwami protest, w tym przez 12 dni glodowy, skierowanym do Prokuratora Generalnego pismem z dnia 16 kwietnia 2013 r. skierowanym do Pana zlozylem – zeby zweryfikowac tzw. nieskazitelnosc Pana charakteru:

 1. Zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przestepstw z art.:

  1. 231 § 1 Kodeksu karnego – „Funkcjonariusz publiczny, ktory (…) nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu (…) prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”,

  2. 271 § 1 Kodeksu karnego – „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, ktora poswiadcza w nim nieprawde co do okolicznosci majacej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do 5 lat.”

 2. Wniosek o przekazanie przez Prokuratora Generalnego niniejszego zawiadomienia prokuraturze wlasciwej miejscowo, bez zbednej zwloki, w terminie tygodnia od daty jego wplywu.”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. PG VII G 051/50/13, pismo Z. Kekusia z dnia 16 kwietnia 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 

Pan przerazony kompromitacja nie przekazal mojego zawiadomienia do rozpoznania wlasciwej miejscowo prokuraturze, ale … wybral wariant jeszcze gorszej kompromitacji.

Otoz polecil Pan rozpoznac moje zawiadomienie … swojej podwladnej z Biura Prokuratora Generalnego, Janinie Szmudzie-Wieckowskiej, ktora poinformowala mnie pismem z dnia 24 maja 2013 r. – Zalacznik 12: „Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego/adres – ZKE/Warszawa, dnia 24.05.2013 r. PG VII G 051/50/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16 kwietnia 2013 r., okreslone jako zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przestepstwa z art. 231 § 1 kk. oraz z art. 271 § 1kk., po jego ocenie przekazane przez Departament Postepowania Przygotowawczego przy pismie z dnia 23 kwietnia 2013 r. do Biura Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow, uprzejmie informuje, iz tresc tego pisma nie zezwala na potraktowanie go jako zawiadomienia o przestepstwie, ktore nalezaloby rozpoznac trybie procesowym.

(…) Stwierdzic nalezy, iz podnoszone przez Pana zarzuty wobec Prokuratora Generalnego nie moga stanowic podstawy podjecia czynnosci w trybie art. 305 kpk, zgodnie z brzmieniem ktorego, postanowienie o wszczeciu wydaje sie jedynie wowczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popelnienia przestepstwa.

Podniesc nalezy, iz sam fakt niezadowolenia z wydanej decyzji merytorycznej, sposobu zalatwienia sprawy czy niezadowolenie z tresci otrzymanej odpowiedzi nie moze byc podstawa przyjecia postulowanego przez Pana zaistnienia w opisanej sprawie przestepstwa z art. 231 § 1k.k., co skutkowaloby koniecznoscia wdrozenia postepowania karnego.

Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 051/50/13, pismo

prokurator Janiny Szmudy-Wieckowskiej z dnia 24 maja 2013 r. – Zalacznik 12

 

Zenada …

Jak sie Pan nie wstydzil.

Zrobil Pan z siebie posmiewisko wsrod swoich podwladnych, zrobil Pan z siebie ich dluznika.

Obaj wiemy, ze w zgloszonej przeze mnie Prokuratorowi Generalnemu sprawie wlasciwy miejscowo prokurator powinien wydac postanowienie.

Gdyby byl bezstronny, sprawiedliwy, niezalezny i … uczciwy, powinno to byc postanowienie o wszczeciu sledztwa.

 

O ile wczesniej w odpowiedzi na moje do Pana, Prokuratora Generalnego wnioski o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. informowal mnie Prokurator Generalny pismami z dnia 12 maja 2010 r. i 21. wrzesnia 2010 r., ze nie zachodzi przeslanka okreslona w art. 523 § 1 K.k., a pismem z dnia 2 grudnia 2010 r., ze moj wniosek o wniesienie kasacji stal sie bezprzedmiotowy, to po przeprowadzeniu czwartego, tym razem spowodowanego moim w.w. protestem glodowym, postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. zmienil Pan calkowicie stanowisko i jednak wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. do Sadu Najwyzszego – na podstawie wskazywanego Panu przeze mnie wielokrotnie wczesniej bezskutecznie art. 523 § 1 K.p.k. – kasacje na moja korzysc od tego wyroku.

Podal Pan w niej miedzy innymi – w tym powolujac sie na wczesniej zwrocone mi przy pismie z dnia 2 grudnia 2010 r. dowody, tj. pisma Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. /Zalacznik 3/ i Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /Zalacznik 3/ – Zalacznik 13: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Genralnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/06 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pjt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia.

Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…)

II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, (…) i wnosze o uchylenie zaskarzonego wyroku w zakresie rozstrzygniec zawartych w pkt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej i przekazanie sprawy w tym zakresie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

(…) Na zadanie Sadu Rejonowego w Debicy portal Interia PL udzielil odpowiedzi, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal swoich danych osobowych, zas portal Wirtualna Polska poinformowal, ze strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapaja zamieszkalego w Warszawie ul. /nazwa ulicy – ZKE/ (k.3098-3099 i 3183).

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiow sprawy.

W tej sytuacji wniesienie kasacji z urzedu na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia jest uzasadnione.

z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego
Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22

sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 2

 

Ja zatem mialem racje …

Czy odda mi Pan zabrany mi – i mojej rodzinie – rok …?

Gdyby Pan te kasacje wniosl po tym, gdy zlozylem moje pierwsze w tej sprawie do Pana pismo z dnia 31 marca 2010 r., objelaby swoim zakresem wszystkich 18 czynow, za ktore zostalem skazany. Wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, wszystkich zatem dotyczyly zarzuty kasacji.

Poniewaz Pan mnie oszukal pismem z dnia 12 maja 2010 r. a w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyzej wymieniony – patrz: str. 5 – wyrok wznowieniowy w zakresie 16 czynow, tj. I, III-XVII, Prokurator Generalny mogl po wydaniu tego wyroku wniesc kasacje wylacznie w zakresie dwoch pozostalych czynow. Artykul 519 K.p.k. stanowi bowiem: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”

 

Ktos by pomyslal, ze Pan po ponad roku oszukiwania mnie i tymi, trzykrotnie w okresie od 12.05 do 2.12.2010 r., oszustwami zmuszeniu mnie do prowadzenia przez szesnascie dni protestu – w tym przez dwanascie glodowego – przed siedziba Prokuratury Generalnej, Pan kasacja wniesiona w dniu 23.08.2011 r. dokonal aktu ekspiacji.

Nic bardziej blednego.

Z przyczyn, ktore Pan podal w kasacji mogl przeciez – powinien – Prokurator Generalny zlozyc wniosek o uniewinnienie mnie od czynow objetych kasacja.

Pan zlozyl jednak wniosek: „wnosze o uchylenie zaskarzonego wyroku w zakresie rozstrzygniec zawartych w pkt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej i przekazanie sprawy w tym zakresie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.”

Wiekszej przyslugi nie mogl Pan wyswiadczyc adw. Wieslawie Zoll, jak zlozyc wniosek o … sciganie mnie od nowa za jej znieslawienie.

Pan – Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej – w celu ochrony interesu Wieslawy Zoll razaco naruszyl prawo materialne okreslone w art. 212 § 4 K.k. i prawo procesowe okreslone w art. 60 § 1 K.p.k.

Punkt II skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. to czyn opisany przez prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia jako: w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu zniewazyl publicznie uzywajac wobec niej slow obrazliwych – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl oraz strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.plWieslawe Zoll i pomowil ja o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata, tj. przestepstwa z ar. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 

Sedzia T. Kuczma podal w wyroku z dnia 18.12.2007 r. podstawe wymierzenia mi kary: „(…) i za to na podstawie art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk skazuje go na kare grzywny w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych przy okresleniu wysokosci jednej stawki na kwote 100 (sto) zlotych.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06 /nastepnie II K 854/10, II K 407/13/, wyrok sedziego T.

Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.

 

Przestepstwo znieslawienia – art. 212 § 2 K.k. – jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. – „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.” – z oskarzenia prywatnego.
W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /sygn. P 3/06/ Trybunal Konstytucyjny, podal miedzy innymi: „Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 

Ustawodawca dopuscil mozliwosc scigania z art. 212 § 2 K.k. z oskarzenia publicznego po spelnieniu przeslanki okreslonej w art. 60 § 1 Kodeksu postepowania karnego: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.

W zwiazku z powyzszym, byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly Rzecznik Praw Obywatelskich, byly przez dwie kadencje przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, byly przewodniczacy Rzadowego Centrum Legislacji, byly kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego, obecnie czlonek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, Andrzej Zoll podaje:Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.) – zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Tymczasem prokurator Radoslawa Ridan nie stwierdzila w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie z oskarzenia publicznego za scigane oskarzenia prywatnego znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ adw. Wieslawy Zoll.

Wiarygodnosc postawionego Panu przeze mnie zarzutu – ze Pan, Prokurator Generalny, w celu ochrony interesu wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll oczywiscie i razaco naruszyl prawo materialne okreslone w art. 212 § 4 K.k. i prawo procesowe okreslone w art. 60 § 1 K.p.k. – a zarazem Pana uczciwosc, bardzo latwo moga zweryfikowac Adresaci kopii niniejszego pisma.

Akt oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. jest umieszczony na stronie http://www.kekusz.pl.

Nie znajda w nim slowa chocby uzasadnienia prokurator R. Ridan dla scigania mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll. Prokurator Radoslawa Ridan wyswiadczyla – po prostu – przysluge adw. Wieslawie Zoll.

Po niej wyswiadczyl ja takze adw. Wieslawie Zoll sedzia Tomasz Kuczma skazujacym mnie wyrokiem z dnia 18.12.2007 r., a gdy Panu nie udalo sie Pana oszustwami utrzymac tego wyroku w mocy i ja „wyglodowalem” i „wyspalem” na wycieraczce Prokuratury Generalnej kasacje, to … znowu mnie Pan oszukal i zlozyl Pan wniosek o ponowne sciganie mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Akces do fanklubu adw. Wieslawy Zoll zglosilo takze troje sedziow Sadu Najwyzszego, SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski, ktorzy podczas rozprawy kasacyjnej w dniu 26 stycznia 2012 r. zastosowali sie do Pana wniosku i wyrokiem wznowieniom , ktory wydali do sygn. akt IV KK 272/11 nakazali Sadowi Rejonowemu w Debicy scigac mnie od nowa z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Panstwa – miedzy innymi: prokurator Radoslawy Ridan /oraz prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, ktorzy nadzorowali prowadzone przez nia przeciwko mnie postepowanie przygotowawcze: Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego, Krystyny Kowalczyk, Edyty Kusnierz/, sedziego Tomasza Kuczmy, Pana, Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda, sedziow Sadu Najwyzszego SSN Jerzego Grubby, SSN Barbary Skoczkowskiej, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego – stosunek do adw. Wieslawy Zoll trudno okreslic inaczej niz serwilizm. Niebywaly. Ortodoksyjny. Okazywany jej z razacym naruszeniem prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem wznowieniom z dnia 15.09.2010 r. oraz przez Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, rozpoznaje ja sedzia Beata Stoj.

Sedzia Beata Stoj jej sluzalczoscia okazywana adw. Wieslawie Zoll „przebila” wszystkich wyzej wymienionych Panstwa razem wzietych serwilizm.

Nie dosc bowiem, ze sciga mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – do czego Panstwo przyzwyczailiscie nie tylko adw. Wieslawe Zoll, ale i mnie – to sciga mnie za ten czyn w dacie zlozenia niniejszego pisma, mimo ze jego karalnosc ustala z dniem … 1 pazdziernika 2013 r.

Skad o tym wiem?
Bo mi sama sedzia Beata Stoj wyjasnila.

Otoz w postanowieniu, ktore wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. podala – slusznie, tj. w zgodzie z prawem – ze do czynu z art. 212 § 2 K.k.: „stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – patrz: strona http://www.kekusz.pl

Podane przez sedzie Beate Stoj przepisy prawa stanowia:

 1. Artykul 101 Kodeksu karnego: 㤠1. Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat:1) 30 Рgdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 Рgdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 Рgdy chodzi o pozostale wystepki, 5) (uchylony).
  § 2. Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje
  z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa,nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

 2. Artykul 102 Kodeksu karnego – Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, niepozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

 

Poniewaz 3 + 5 = 8 i nie zmienia tego scigajace mnie prezes Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj i Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk, to karalnosc przypisanego mi przez prokurator Radoslawe Ridan znieslawienia adw. Wieslawy Zoll ustala 8 lat od czasu jego popelnienia.

Prokurator Radoslawa Ridan okreslila wszak w akcie oskarzenia ramy czasowe popelniania tego czynu jako: „od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 

Osiem lat „od wrzesnia 2005 r.” uplynelo w dniu 1 pazdziernika 2013 r.

Ani troche nie przeszkadza to sedzi Beacie Stoj w sciganiu mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – za ten czyn w dacie zlozenia niniejszego pisma.

Za Pana, Prokuratora Generalnego wiedza oraz za wiedza i przyzwoleniem Pana przyjaciela2, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony. A przeciez, jak mnie poinformowano pismem z dnia 3 lipca 2013 r., Prokurator Generalny zlecil Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie po interwencji w sprawie przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. Posla Prawo i Sprawiedliwosc Andrzeja Dudy, Prokurator Generalny zlecil Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie – Zalacznik 14: „(…) W tej sytuacji zostalo skierowane w dniu 03 lipca 2013 r., zgodnie z § 18 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuraturypismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie /Artura Wrony – ZKE/ o zbadanie w ramach nadzoru udzialu prokuratora we wskazanym postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, zgodnie z § 27 pkt 3 wymienionego Regulaminu.

Dowod: Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. Zastepcy Dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Zalacznik 14

 

Interes adw. Wieslawy Zoll jest dla Pana przyjaciela Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony nadrzedny. Wazniejszy od dobra wymiaru sprawiedliwosci, ktory kompromituje. Tak samo, jak Pan.

Jak Pan wie, na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. jestem scigany o znieslawienie – art. 212 § 2 K.k. – nie tylko adw. Wieslawy Zoll /pkt II aktu oskarzenia/, ale takze bylego RPO Andrzeja Zolla i 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, pkt I, III-XVII aktu oskarzenia.

Tymczasem prokurator R. Ridan okreslajac ramy czasowe popelniania przypisanych mi przez nia czynow podala w akcie oskarzenia, ze przestepstwo znieslawienia – art. 212 § 2 K.k.:

 1. opisane w pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI popelnialem w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.

 2. opisane w pkt II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII popelnialem w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 

A zatem karalnosc czynow z art. 212 § 2 K.k.:

 1. z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan ustala z dniem 1 czerwca 2013 r.

 2. z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Wskazac zatem nalezy, ze art. 17 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: (…) 6) nastapilo przedawnienie karalnosci,

Tymczasem w dacie zlozenia niniejszego pisma Pana podwladna, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk wciaz sciga mnie – razem z sedzia Beata Stoj – za te czyny.

Sciganie mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma przez sedzie Beate Stoj, przy udziale Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk, z naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k., art. 101 § 2 K.k., 102 K.k. oraz prawa procesowego okreslonego w art. 60 § 1 K.p.k. z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienia adw. Wieslawy Zoll, Andrzeja Zolla i 15 sedziow, ktorych to czynow karalnosc ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. nie sa jedynymi oczywistymi i razacymi naruszeniami prawa przez nie.

Otoz scigaja mnie sedzia Beata Stoj i prokurator Krystyna Kowalczyk drugi raz z naruszeniem przepisow prawa materialnego i procesowego okreslonych w – miedzy innymi:

 1. art. 226 § 1 Kodeksu karnego

 2. art. 226 § 3 Kodeksu karnego

 

Ad. I

Sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim prokurator R. Ridan przypisala mi 15 czynow z tego artykulu – zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/, gdy w zycie wszedl wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /sygn. P 3/06/, ktorym Trybunal orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ad. II

Czyn, ktory prokurator R. Ridan przypisala mi z art. 226 § 3 K.k. /pkt XVII aktu oskarzenia/ – tj. zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla – nigdy nie byl i nie jest przestepstwem poniewaz nawet sam uwazajacy sie za pokrzywdzonego Andrzej Zoll w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja Komentarza do kodeksu karnego przedstawia jako sluszne – i wyjasnia dlaczego sa sluszne – wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – bo nie jest powiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa3,

 2. § 3 art. 226 K.k.: „ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio.”4

 

Poglad tozsamy z przedstawionym w pkt. 1 prezentuje wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek5, Marek Mozgawa6 i inni.

Poglad tozsamy z przedstawionym w pkt. 2 prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek7, M. Krolikowski i R. Zablocki8.

Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej i § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu nie zas jego pracownikow, to … czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., opisany przez nia jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad Andrzeja Zolla i zakwalifikowany przez prokurator R. Ridan jako przestepstwo z art. 226 § 3 K.k.nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Sam Andrzej Zoll wyjasnia zatem w publikacjach wydawanych pod jego redakcja, dlaczego wykluczona jest mozliwosc zniewazania Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3 K.k.

A jednak ja jestem scigany za ten czyn przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod i Sad Rejonowy w Debicy lacznie osmy rok, w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma.

Raz juz bylem skazany. Za „skrzywdzenie” – w opisanych wyzej okolicznosciach – Andrzeja Zolla sedzia T. Kuczma nalozyl na mnie kare grzywny w kwocie 4.000,00 zl.

xxx

 

Powyzej przedstawilem, w jakich okolicznosciach jestem w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 407/13 scigany osmy rok, w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma, z oczywistym i razacym naruszeniem prawa:

 1. materialnego okreslonego w art. 226 § 3 K.k., art. 212 § 4 K.k., art. 101 § 2 K.k., art. 102, K.k i prawa procesowego okreslonego w art. 60 § 1 K.k. za zniewazenie /art. 226 § 3 K.k./ i znieslawienie /art. 212 § 2 K.k/. konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zollapkt. XVII aktu oskarzenia,

 2. materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k., art. 101 § 2 K.k., art. 102, K.k i prawa procesowego okreslonego w art. 60 § 1 K.k. za znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ adw. Wieslawy Zoll – pkt II aktu oskarzenia.

 

Poniewaz sciganie mnie – po raz drugi, tj. po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynu z pkt. XVII i przez Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. w zakresie czynu z pkt. II – za te czyny to kompromitacja dla Andrzeja i Wieslawy Zoll oraz ich podporzadkowanej im ferajny, tj. tzw. autorytetow moralnych i nieskazitelnych charakterow, czyli prokuratorow i sedziow nikczemnikow, a dodatkowo Andrzej Zoll przy kazdej po temu okazji rozpowszechnia o mnie wiadomosci, ze wymagam poddania badaniom psychiatrycznym, ze jestem osoba niezrownowazona, ze go atakuje, a jego malzonke obrazam, cos musieli Andrzej i Wieslawa Zoll wymyslic …

Poniewaz Andrzej i Wieslawa Zoll to postaci patologiczne, w dodatku od lat utwierdzane – w tym, obok prokuratorsko-sedziowskiego „planktonu”, takze przez Pana, bylych Prokuratorow Generalnych Andrzeja Czume i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Irene Lipowicz – ze im wszystko wolno i kazde ich zyczenie spotka sie przychylnoscia poslusznych im funkcjonariuszy publicznych, wymyslili …

Calkiem w ich stylu … Zlozyli – w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod – kolejne zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla

 2. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll

 

Jeszcze sie rozpoznawana osmy rok na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. sprawa – z ich jako „pokrzywdzonych” udzialem – nie zakonczyla, a juz Andrzej Zoll z malzonka zainicjowali nastepna.

Trudno o lepszy przyklad tzw. „ucieczki do przodu”. Tworczy wprawdzie nie sa Wieslawa i Andrzej Zoll, wrecz monotonni, bo stosuja wciaz te sama prymitywna taktyke, ale w miare – dzieki pomagierom, jak Pan, „nieskazitelnego charakteru”, z Pana „nieskazitelnych charakterow” podwladnymi:

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru;”

Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

– skuteczni.

O ile w poprzedniej sprawie przysluge wyswiadczyla im na poczatku prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan, to w przypadku nowo zainicjowanej przez nich sprawy sluzalczosc okazuje im prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusz Furdzik.

Prokurator Dariusz Furdzik nawet prawidlowo, tj. w zgodzie z art. 129 § 1 K.p.k.9 wezwac nie potrafi.

Pierwsze wezwanie dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze nie dosc, ze wystawil na termin przypadajacy po terminie dla mnie odbioru przesylki, ktora je do mnie wyslal, to podal bledna kwalifikacje prawna czynu, co jego przelozona, zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Monika Dziedzic-Jamborska usprawiedliwila obarczajac wina … pracownika sekretariatu. Podala w pismie do mnie z dnia 14 marca 2014 r. /sygn. RA-051/10/14 – Zalacznik 15: „W pierwszym wezwaniu do stawiennictwa w tut. Prokuraturze w dniu 13 stycznia 2014 r. /odebralem je, w terminie, w dniu 14 stycznia 2014 r. – ZKE/ istotnie blednie zostala wpisana kwalifikacja z art. 190a § 1 kk, zamiast kwalifikacji z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Jak ustalono bylo to wynikiem omylki pracownika sekretariatu sporzadzajacego wezwanie na polecenie prokuratora.
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt RA-051/10/14, pismo zastepcy Prokuratora

Rejonowego Moniki Dziedzic-Jamborskiej z dnia 14 marca 2014 r. – Zalacznik 15

 

Zenada … Prokurator Dariusz Furdzik prawidlowe wydal polecenie pracownikowi sekretariatu, ale ten sie pomylil i podal w Wezwaniu dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze bledna kwalifikacje prawna czynow.

Dorecze kopie niniejszego pisma pracownikom Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, w tym jej sekretariatu. Beda mieli mozliwosc ocenic profesjonalizm prokuratora Dariusza Furdzika i wiarygodnosc jego przelozonej prokurator Moniki Dziedzic-Jamborskiej.

Poniewaz prokurator D. Furdzik wzywal mnie nieprawidlowo – w tym w kazdym z doreczonych mi wezwan inne podawal kwalifikacje prawne przypisanych mi czynow i ukrywal przede mna, kto jest w sprawie pokrzywdzony, uniemozliwiajac mi w ten sposob przygotowanie sie do przesluchania, po doreczeniu mi wezwania do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 3 marca 2014 r., dwoma pismami z dnia 27 lutego 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz zlozylem:

 1. Dotyczy: Wniosek – na podstawie art. 47 K.p.k. i art. 41 K.p.k. – o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z

dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

 1. Dotyczy:
  I. Zawiadomienie o moim niestawiennictwie w dniu 3 marca 2014 o godz. 10:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod z przyczyn lezacych po stronie Prokuratury.
  II. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, w jakiej sprawie Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod prowadzi postepowanie do sygn. akt 4 Ds. 256/13.
  III. Wniosek o podanie w prawidlowo sporzadzonym – tj. takim, ktore poda, w jakiej sprawie jest prowadzone postepowanie do sygn. akt 4 Ds. 256/13 – imienia i nazwiska osoby /lub imion i nazwisk osob/, ktora:

  1. uwaza sie za nekana przeze mnie i/lub

  2. uwaza sie za znieslawiona przeze mnie.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z

dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

 

W dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 zatrzymalo mnie w mieszkaniu mojej matki trzech funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W tym czasie, gdy sie ubieralem zadzwonili do mnie synowie. Okazalo sie, ze inni funkcjonariusze Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie poszukiwali mnie w mieszkaniu zamieszkiwanym przez nich z moja byla zona.

Nie mam zadnych zastrzezen do dzialan funkcjonariuszy Policji.

Realizowali polecenia Pana i Pana przyjaciela, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony podwladnego, prokuratora Dariusza Furdzika, ktory wydal w dniu 3 marca 2014 r. dwa postanowienia, tj.:

 1. o powolaniu bieglych”Zalacznik 16

 2. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego”Zalacznik 17

 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o powolaniu bieglych” prokurator Dariusz Furdzik podal – Zalacznik 16: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powolaniu bieglych

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowil:

 1. Powolac bieglych lekarzy psychiatrow dr med. Andrzeja Wsolka i lek. med. Kinge Zola w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzajacej czy w chwili popelnienia zarzuconego mu czynu:

  1. mial zachowana zdolnosc rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, a jezeli nie to z jakiego powodu?

  2. jezeli zdolnosci te byly ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?

  3. w razie stwierdzenia zniesionej, badz ograniczonej w stopniu znacznym poczytalnosci podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolnosci grozi powaznym niebezpieczenstwem dla porzadku prawnego?

  4. czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udzial w postepowaniu karnym?

 2. Przekazac bieglym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.

 3. Zakreslic termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W zwiazku z trescia z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 ki.p.k. uprzedza sie, ze za wydanie niezgodnej z prawda opinii grozi odpowiedzialnosc karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolnosci do lat 3).

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postepowania przeciwko Zbigniewoi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okolicznosci skutkujace poddaniu go badaniom sadowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik

Podejrzanemu i jego obroncy oraz pokrzywdzonemu i jego pelnomocnikowi przysluguje prawo do wziecia udzialu w przesluchaniu bieglych oraz zapoznaniu sie z opinia zlozona na pismie. Podejrzanego pozbawionego wolnosci nie sprowadza sie, jesli zachodza przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.

Zarzadzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc odpis postanowienia:

– podejrzanemu,

obroncy – po ustanowieniu przez Sad

Prokurator Dariusz Furdzik
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych – Zalacznik 16

 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu” prokurator Dariusz Furdzik podal – Zalacznik 17: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie po zapoznaniu sie z aktami dochodzenia 4 Ds. 256/13 w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. – na podstawie art. 247 § 1 k.p.k. art. 248 § 1 k.p.k., art. 220 k.p.k. zarzadzil:

 1. zatrzymanie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Zbigniewa Kekusia, PESEL /nr PESEL – ZKE/ s. /imiona rodzicow – ZKE/ ur. 2 maja 1958 r. w Krakowie zamieszkalego /adres – ZKE/ do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 celem przeprowadzenia czynnosci przesluchania podejrzanego Zbigniewa Kekusia a nastepnie doprowadzenie do Poradni przy ul. Olszanskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b celem przeprowadzenia z jego udzialem badania przez bieglych w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10.00,

 2. przeprowadzic w razie takiej koniecznosci przeszukanie pomieszczen w miejscu zamieszkania Zbigniewa Kekusia oraz innych miejsc w przypadku istnienia prawdopodobienstwa przebywania tam podejrzanego.

 3. wykonanie zarzadzenia powierzyc funkcjonariuszom Policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

 4. doreczenie zatrzymanemu odpisu niniejszego postanowienia podejrzanemu Zbigniewowi Kekusiowi.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod nadzoruje dochodzenie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Zgodnie z art. 247 § 1 Kodeksu postepowania karnego prokurator moze zarzadzic zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jezeli zachodzi uzasadnione obawa, ze nie stawi sie ona na wezwanie w celu przeprowadzenia czynnosci procesowej, w inny bezprawny sposob bedzie utrudniala przeprowadzenie tej czynnosci albo jezeli zachodzi potrzeba niezwlocznego zastosowania srodka zapobiegawczego.

Zbigniew Kekus kilkukrotnie nie stawil sie na wezwania kierowane do niego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury. Nie stawil sie w dniu 3 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwany za posrednictwem Policji), w dniu 21 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwanie odebral w dniu 19 lutego 2014 r.), w dniu 12 lutego 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod (wezwany za posrednictwem Policji), w dniu 3 marca 2014 r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod (wezwanie odebral w dniu 18 lutego 2014 r.). W zadnym z tych przypadkow podejrzany nie usprawiedliwil w wystarczajaco swego niestawiennictwa a przysylane przez niego pisma do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury daja dowod tego, iz utrudnia on prowadzenie postepowania w sprawie przeciwko niemu.

Z uwagi na koniecznosc zabezpieczenia toku postepowania przed dalszym ignorowaniem swoich obowiazkow przez podejrzanego – postanowiono jak w sentencji. Prokurator Dariusz Furdzik

Pouczenie. Na powyzsze postanowienie zatrzymanemu przysluguje zazalenie do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny w terminie 7 dni od daty zatrzymania. (art. 246 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 247 § 2 k.p.k.) Wniesienie zazalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.) Zazalenie wnosi sie za posrednictwem prokuratora, ktory wydal postanowienie.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Zalacznik 17

 

Prokuratorowi Dariuszowi Furdzikowi wolno ignorowac jego ustawowe obowiazki …

Ostatecznie broni przeciez swojego podwladnego zastepca Prokuratora Rejonowego Monika Dziedzic-Jamborska informujac mnie, ze to nie on je – sporzadzenie zgodnego z prawem wezwania – ignorowal, ale ze … pracownik sekretariatu sie pomylil podajac wezwaniu dla mnie bledna kwalifikacje prawna czynow, za ktore mnie sciga prokurator Furdzik – patrz: tekst powyzej oraz Zalacznik 15.

Ach ci … nieprofesjonalni pracownicy … sekretariatow. Co by robily tumany w prokuratorskich i sedziowskich togach, gdyby nie oni, tj. gdyby nie bylo na kogo wine „zwalic”.

 

Funkcjonariusze Policji, ktorzy mnie na polecenie prokuratora Dariusza Furdzika zatrzymali w dniu 6.03.2014 r. zalozyli mi na rece kajdanki i doprowadzili do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, gdzie przedstawiono mi zarzuty znieslawienia i zniewazenia Wieslawy Zoll i Andrzeja Zolla.

Nastepnie ponownie zalozono mi na rece kajdanki i doprowadzono do Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszanskiej 5 w Krakowie.

Poinformowawszy bieglych sadowych, ze uwazam, iz prokurator Dariusz Furdzik wydal w.w. postanowienia z dnia 3 marca 2014 r. z naruszeniem zasady legalnosci, odmowilem poddania sie badaniom.

Po opuszczeniu gabinetu zostalem zwolniony przez funkcjonariuszy Policji.

Dowodem poswiadczajacym opisane wyzej zdarzenia jest sporzadzony w dniu 6 marca 2014 r. przez funkcjonariusza Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie sierz Pawla Drozdza „Protokol Zatrzymania Osoby” – Zalacznik 18:

Dowod: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Wydzial Kryminalny, Ldz. MWD-560/193/13, „Protokol Zatrzymania Osoby” sporzadzony w dniu 6 marca 2014 r. przez sierz Pawla Drozdza – Zalacznik 18

 

Pismem z dnia 7 marca 2014 r. skierowanym, do prokuratora Dariusza Furdzika zlozylem: „Wniosek o doreczenie mi – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – postanowienia o przedstawieniu mi zarzutow wraz z uzasadnieniem, w tym uzasadnienia dla scigania mnie z oskarzenia publicznego za scigane na podstawie art. 212 § 4 K.k. i art. 216 § 5 K.k. z oskarzenia prywatnego:

 1. znieslawienie /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla,

 2. znieslawienie /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 7

marca 2014 r. do prokuratora Dariusza Furdzika

 

W odpowiedzi prokurator Dariusz Furdzik ukrywajac przede mna – podejrzanym – postanowienie, doreczyl mi wylacznie uzasadnienie z dnia 10 marca 2014 r. do postanowienia o przedstawieniu zarzutow o tresci – Zalacznik 19: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/, dnia 10 czerwca 2014 r. sygn. akt 4 Ds. 256/13 UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutow ogloszonych Zbigniewowi Kekusiowi w dniu 6 marca 2014 r., podejrzanego o to, ze:

I. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. dzialajac w krotkich odstepach czasu, w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osob publicznych i roznych instytucji uzywajac obrazliwych slow zniewazyl Andrzeja Zolla i pomowil go o postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly go ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu nauczyciela akademickiego i Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. dzialajac w krotkich odstepach czasu, w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osob publicznych i roznych instytucji uzywajac obrazliwych slow zniewazyl Wieslawe Zoll i pomowil ja o postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu adwokata – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Podstawa przedstawienia podejrzanemu zarzutow stal sie zgromadzony w dotychczasoym toku postepowania material dowodowy, na ktory skladaja sie w szczegolnosci kopie pism i dokumentow kierowanych przez podejrzanego do instytucji panstwowych oraz zeznania pokrzywdzonych Andrzeja Zolla i Wieslawy Zoll. Wskazany material dowodowy uzasadnial dostatecznie podejrzenie popelnienia przez Zbigniewa Kekusia zarzucanych mu przestepstw, dlatego tez zgodnie z trescia art. 313 § 1 k.p.k. nalezalo wydac postanowienie o przedstawieniu zarzutow i oglosic je podejrzanemu. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, uzasadnienie z dnia 10 marca 2014 r. do postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika o przedstawieniu zarzutow – Zalacznik 19

 

Poniewaz prokurator Dariusz Furdzik doreczyl mi uzasadnienie z dnia 10 marca 2014 r. do postanowienia o przedstawieniu mi zarzutow, ale – z jemu tylko znanych przyczyn – ukryl przede mna samo postanowienie, pismem z dnia 1 kwietnia 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod zlozylem: „Wniosek o doreczenie mi – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – postanowienia o przedstawieniu mi zarzutow w sprawie do sygn. 4 Ds. 256/13.”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 1

kwietnia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

 

Podkreslic nalezy, ze obydwa czyny, za ktore prokurator Dariusz Furdzik sciga mnie z oskarzenia publicznego w przypadku uznanych przez niego za pokrzywdzonych Wieslawy i Andrzeja Zolla, tj. znieslawienie /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 K.k./ sa scigane z oskarzenia prywatnego poniewaz:

 1. artykul 212 § 4 Kodeksu karnego stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 2. artykul 216 § 5 Kodeksu karnego stanowi: „Sciganie odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

 

Smialosc prokuratora Dariusza Furdzika wyrazajaca sie w sciganiu mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie i zniewazenie Wieslawy i Andrzeja Zoll ma niewatpliwie swoja przyczyne w dotychczasowym traktowaniu mnie przez funkcjonariuszy publicznych, jego pewnosci, ze to oczywiste przez niego naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k i 216 § 5 K.k. zyska akceptacje jego przelozonych.

Tak samo, jak sciganie mnie osmy rok – w tym po ustaniu karalnosci czynow – w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia publicznego znieslawienie – art. 212 § 2 K.k. – Wieslawy Zoll i Andrzeja Zolla.

Jakkolwiek prokurator Radoslawa Ridan nie stwierdzila w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., ze interes spoleczny wymaga scigania mnie za te czyny z oskarzenia publicznego, to jednak … sporzadzila ten akt oskarzenia.

Zanim sedzia Tomasz Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. skazujacy mnie za te – miedzy innymi – czyny, minister sprawiedliwosci-prokurator generalny Zbigniew Cwiakalski oddalil pismem z dnia 5 grudnia 2007 r. moj wniosek o objecie nadzorem sprawy II K 451/06 z powodu licznych wad prawnych aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r.

Nieskazitelnego charakteru Zbigniewa Cwiakalskiego mozna zrozumiec. Aleksander Szumanski tak pisal o poczatkach jego relacji z Andrzejem Zollem:

 

Wydzial Prawa Uniwersytetu Jagiellonskiego z czasow PRL-u ma swoja niechlubna tradycje.Po wielkim luminarzu nauk prawniczych prof. Wladyslawie Wolterze kierownictwo katedry objal Kazimierz Buchala wysoko oceniany w archiwach Sluzby Bezpieczenstwa – Tajny Wspolpracownik /TW/ o pseudonimie “Magister”,

promujacy swoich ulubiencow Andrzeja Zolla i Zbigniewa Cwiakalskiego.

Zrodlo: A. Szumanski, „Gestapowcy, masoni, autorytety z Uljanem w tle”,

w: „Tajemnice Swiata Dziwny Jest Ten Swiat”, 2008, nr 1 (3)/2008, str. 19, 20

 

Wedlug prof. Tomasza Studnickiego Andrzej Zoll byl mistrzem dla mlodego Zbigniewa Cwiakalskiego:

 

To byl bardzo upartyjniony wydzial w latach 70. Do pracy w Katedrze Prawa przyjal go /tj. Zbigniewa Cwiakalskiego – ZKE/ Kazimierz Buchala, czlowiek mocno osadzony w komunistycznym establishmencie. W tej samej katedrze pracowali m.in. Andrzej Zoll. (…) W mojej ocenie Andrzej Zoll byl wtedy rodzajem mistrza Zbyszka Cwiakalskiego – potwierdza profesor Tomasz Studnicki, jeden z niewielu ludzi tego srodowiska, ktory do partii nigdy nie wstapil.” Zrodlo: http://www.rp.pl/artykul/2,83244.html

 

Dzisiaj Andrzej Zoll i Zbigniew Cwiakalski sa przyjaciolmi:

 

W tym roku akademickim rozpoczalem wyklady i seminaria w Wyzszej Szkole Prawa i Administracji w Przemyslu. Prowadze je we wspanialych obiektach tej niepublicznej szkoly w Rzeszowie. Wyklada tam prawo karne takze

moj przyjaciel, a zarazem wspolpracownik w Katedrze Prawa Karnego UJ, Zbigniew Cwiakalski,”

Andrzej Zoll, „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 207

 

Mozna zatem zrozumiec stronniczosc Zbigniewa Cwiakalskiego, gdy byl proszonym przeze mnie o objecie nadzoru nad prowadzona przeciwko mnie sprawa.

Przyjazn ma swoje prawa i minister Z. Cwiakalski uznal, ze jego nadrzednym obowiazkiem byla ochrona interesu swojego przyjaciela Andrzeja Zolla – ktorego uczynil doradca ministra, znaczy swoim – i malzonki przyjaciela.

Do grona swoich przyjaciol Andrzej i Wieslawa Zoll powinni takze zaliczyc:

 1. Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka, ktory podczas rozprawy w dniu 18.12.007 r. przed Sadem Rejonowym w Debicy zazadal, by sedzia Tomasz Kuczma uznal mnie za winnego popelnienia w.w. czynow,

 2. sedziego Tomasza Kuczme, ktory wydal – uchylony potem i wycofany z obrotu prawnego jako w zakresie w.w. czynow razaco naruszajacy prawo materialne i prawo procesowe – skazujacy mnie wyrok za w.w. czyny,

 3. prokuratorow generalnych Andrzeja Czume, Krzysztofa Kwiatkowskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich Irene Lipowicz ktorzy zanim skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy zostal uchylny wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego badali „wnikliwie” /Andrzej Czuma nawet dwa razy, w lutym 2009 r. i pazdzierniku 2009 r./ akta sprawy sygn. II K 451/06 i stwierdzali, ze nie zachodza okreslone w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanki do wniesienia kasacji na moja korzysc od tego wyroku,

 4. adresata niniejszego pisma, ktory:

  1. zanim w dniu 23.08.2011 r. wniosl – po moim protescie glodowym – kasacje na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.007 r., informowal mnie pismami z dnia 12.05.2010 r. /Zalacznik 6/ i 21.09.2011 r., ze nie zachodzi przeslanka do wniesienia kasacji, a pismem z dnia 2.12.2010 r. /Zalacznik 5/, ze moj wniosek z 10.11.2010 r. o wniesienie kasacji jest bezprzedmiotowy,

  2. kasacja wniesiona w dniu 23.08.2011 r. zlozyl wniosek do Sadu Najwyzszego o sciganie mnie po raz drugi z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll,

 5. sedziow Sadu Najwyzszego, SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego, ktorzy wyrokiem wznowieniowym z dnia 26.01.2012 r. skierowali wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy o sciganie mnie po raz drugi z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll,

 6. sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj, ktora sciga mnie z takim zapamietaniem za – miedzy innymi – znieslawienie Wieslawy Zoll i konstytucyjnego organu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla, ze jeszcze – kwiecien 2014 r. – sie nie zorientowala, ze karalnosc znieslawienia Wieslawy Zoll ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r., a RPO A. Zolla z dniem 1 czerwca 2013 r. /nie wspominajac, ze RPO nie jest konstytucyjnym organem RP – patrz: str. 13/,

 7. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk, przy udziale ktorej sedzia Beata Stoj sciga mnie w okolicznosciach, jak w pkt. VI.

 

Ostatnio akces do grona sprzymierzencow, sympatykow i obroncow Wieslawy i Andrzeja Zoll zglosil – w opisany wyzej sposob – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusz Furdzik.

Pomyslec, ze Andrzej Zoll skarzac sie na mnie mediom, ze to ja jemu zatruwam zycie, nie wstydzi sie takze twierdzic, ze to ja potrzebuje pomocy:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic,

gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Zrodlo – Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

Ja potrzebuje pomocy …

Co on by, chlopina, poczal bez pomocy zyczliwej mu i jego malzonce ferajny?

Nie rozumiem, dlaczego Andrzej Zoll skarzy sie na mnie mediom, ze „pisalem” do niego skargi na adw. Wieslawe Zoll.

A do kogo mialem, jesli interesu bezczelnej oszustki adw. Wieslawy Zoll bronili sedziowie Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz samorzadowcy z Naczelnej Rady Adwokackiej i Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie?
Ja nie pisalem przeciez skarg do Andrzeja Zolla, malzonka moralnego dna, adw. Wieslawy Zoll, lecz je kierowalem do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Andrzej Zoll najwyrazniej tego nieswiadom. Jeszcze sie chlopina nie nauczyl sie odrozniac urzedu od osoby. Mimo ze w publikacjach z zakresu teorii prawa wydawanych pod jego redakcja naukowa wyjasnia, na czym ta roznica polega.
Ergo … Andrzej Zoll albo nie czyta, pod czym sie od lat podpisuje, albo czyta calkowicie bez zrozumienia. Chyba, ze … czyta i rozumie, ale przekonany o skutecznosci dzialan jego ferajny w pacyfikowaniu jego i jego malzonki przeciwnikow uwaza, ze jego nie dotyczy prawo, ktorego naucza innych.

To nie jest normalne. A przeciez na mnie skarzy sie Andrzej Zoll prokuratorowi Dariuszowi Furdzikowi:

 

Ja /Andrzej Zoll – ZKE/ stalem sie obiektem atakow osoby niezrownowazonej /mnie – ZKE/

i to nie jest komfortowa sytuacja.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt Ko 1551/10,

protokol przesluchania Andrzeja Zolla w dniu 11 stycznia 2011 r.

 

Ja mam – z moja rodzina – dzieki Wieslawie i Andrzejowi Zoll i ich, chroniacej ich interesu ferajnie komfortowa sytuacje … Zydowskie, talmudyczne, okrutne bydle.

xxx

 

Powyzej przedstawilem, w jaki sposob Andrzej i Wieslawa Zoll niszcza bez skrupulow swoich przeciwnikow, korzystajac w tym celu z uslugi ochrony ich interesu swiadczonej im przez funkcjonariuszy w sluzbie publicznej, tj. prokuratorow, w tym z Prokuratury Generalnej i sedziow, w tym z Sadu Najwyzszego, oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Irene Lipowicz.

Przypomne, ze moja relacja z adw. Wieslawa Zoll stad sie wziela, ze ona byla – w okresie od czerwca 1997 r. do maja 2003 r. – pelnomocnikiem mojej zony w sprawie z mojego powodztwa o rozwod, rozpoznawanej przez Sad Okregowy w Krakowie do sygn. akt XI CR 603/04.

Lgala, klamala, oszukiwala sady I i II instancji, tj. Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny Krakowie, moje maloletnie dzieci wykorzystywala jako narzedzia realizacji jej celow procesowych, jojczala i uzalala sie nad soba, gdy skladalem wnioski, by ja Sad zobowiazal do dowiedzenia wiarygodnosci informacji prezentowanych przez nia w pismach procesowych lub usuniecia ich – tj. klamstw – z akt sprawy.

Ostatecznie uciekla z postepowania, a po kilku latach obciazyla mnie zeznaniami i uczynila przestepca, dzieki zyczliwosci okazanej jej przez prokurator Radoslawe Ridan i sedziego Tomasza Kuczme.

Gdy prawda wyszla na jaw, tj. gdy okazalo sie, ze zyczliwi jej prokurator Radoslawa Ridan i sedzia Tomasz Kuczma czyniac mnie na jej zyczenie przestepca naruszyli prawo i wyrok zostal uchylony, adw. Wieslawa Zoll … zlozyla nastepne zawiadomienie o jej przeze mnie znieslawieniu.

Andrzej Zoll uczynil mnie przestepca – a gdy skazujacy mnie, a kompromitujacy jego, bo wydany na podstawie zlozonych przez niego zeznan wyrok zostal uchylony z powodu naruszenia prawa przez sedziego T. Kuczme, jak jego malzonka zlozyl kolejne zawiadomienie – po tym, jak:

 1. do lutego 2006 r., gdy zakonczyl sprawowanie urzedu RPO, nie rozpoznal zgloszonej przeze mnie po raz pierwszy Rzecznikowi Praw Obywatelskich w styczniu 2002 r. sprawy naruszenia praw mojego maloletniego chorego na skolioze, lordoze i garb zebrowy syna przez sedziny Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny SSO Ewe Handerek i SSR del. Agate Wasilewska-Kawalek oraz sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Jana Kremera, SSA Marie Kus-Trybek i SSA Anne Kowacz-Braun,

 2. odmawial mojemu synowi realizacji jego konstytucyjnych i ustawowych obowiazkow wobec dziecka, pozbawiajac go zarazem moznosci korzystania z konstytucyjnych /art. 68.310, art. 72.111 Konstytucji/ i ustawowych /art. 31. ustawy Konwencja o Ochronie Praw Dziecka12/

 3. zamiast zapewnic mojemu synowi moznosc korzystania z jego praw, mnie od sierpnia 2002 r. rekomendowal, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, poddanie sie badaniom psychiatrycznym. Profesor prawa, ktory nawet tresci publikacji wydawanych pod swoja redakcja naukowa nie zna.

 

Do pism, ktore w okresie od stycznia 2002 r. kierowalem do Rzecznika Praw Obywatelskich zalaczalem miedzy innymi kopie zaswiadczen lekarskich i wynikow przeswietlen rtg kregoslupa syna, poswiadczajace wystepowanie u niego skoliozy, lordozy i garbu zebrowego – Zalacznik 20:

 1. „Historia Choroby” Wojewodzkiego Osrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie, w ktorej podano miedzy innymi: „18.03.97 Skolioza piers. Prawoskretna z prawdopodob. garbu zebr.”

Zrodlo: „Historia Choroby” Wojewodzkiego Osrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie – Zalacznik 20

 1. Karta Badania Radiologicznego z dnia 31 stycznia 2001 r., w ktorej podano – Zalacznik 21: „Nazwisko i imie /imie dziecka – ZKE/ Kekus lat 13 Wynik Badania Zdjecie boczne kregoslupa ledzwiowego wykazuje poglebienie fizjologicznej lordozy oraz prawie poziome ustawienie kosci krzyzowej.”
  Zrodlo: Lekarska Spoldzielnia Pracy Pracownia Rentgenowska, Karta Badania Radiologicznego, wynik

badania z dnia 31.01.2001 r. – Zalacznik 21

 

Informowalem takze Rzecznika Praw Obywatelskich o skutkach skoliozy gdy nierehabilitowana, podajac jej definicje: „Skoliioza”«boczne, patologiczne wygiecie kregoslupa, wystepujace zawsze z torsja (skreceniem) wzdluz jego osi dlugiej. Dewiacje te pociagaja za soba znieksztalcenie klatki piersiowej, z uposledzeniem funkcji oddychania i krazenia, a czesto rowniez znieksztalcenie miednicy”. Wystepuje miedzy (…) 11 a 14 rokiem zycia dziecka, prowadzi do powaznych znieksztalcen kregoslupa i miednicy; moze powodowac garb zebrowy. Jest odwracalna przez zastosowanie postepowania korygujacego».

Tym sie to dla mnie skonczylo, ze Rzecznik Andrzej Zoll wzial w obrone sedziow, a mnie razem z nimi i malzonka Wieslawa uczynili przestepca.

xxx

 

Powyzej opisalem, w jakich okolicznosciach i w jaki sposob Andrzej Zoll uczynil mnie przestepca, czym sie to dla niego skonczylo oraz jakie kolejne podejmuje dzialania, zeby dopiac celu. Podalem takze, kto udziela mu pomocy w realizacji jego celu i kto chroni jego i jego malzonki oszustki, adw. Wieslawy Zoll interesow.

Zaprezentowalem metody dzialania podporzadkowanych mu prokuratorow – w tym generalnych, w tym Pana – i sedziow.

Nie tyle zreszta metody, co jedna metode … klamstwo. Andrzej Zoll obciazywszy mnie zeznaniami w sprawie, w ktorej jestem scigany wbrew prawu, ktore nawet on sam podaje, nie pozostawil Panstwu, jego obroncom i sprzymierzencom zadnej innej mozliwosci … Zeby chronic jego interesu musicie klamac.

Bardzo lekko to Panstwu zreszta przychodzi. Na poczatku sie dziwilem, potem sie przyzwyczailem, a teraz, gdy Was poznalem bardzo dobrze, dziwie sie, gdy ktos z Was nie klamie.

Rzadko, bo rzadko, ale zdarza sie.

 

Gdy ofiara Panstwa solidarnosci w patologii jest skazana na kleske w konfrontacji z sedziami i prokuratorami wspieranymi i chronionymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich Irene Lipowicz, ostatnia dla niej „deska ratunku” staja sie poslowie.

Ja sam mam za soba tego rodzaju doswiadczenia. Doskonale z poslami Zbigniewem Wassermannem, Andrzejem Duda i Anna Grodzka. Niezle z Bronislawem Komorowskim /jako prezydent potraktowal mnie i traktuje, na tle innych jego zachowan, jak lajdak/. Fatalne, najgorsze z mozliwych z Jaroslawem Gowinem i Donaldem Tuskiem.

Gowin jest, jak wiadomo, passe. Na nic lepszego nie zasluzyl samozwanczy „Super Lider”, „Sitting Bull”, „rozbijacz” sedziowskiej sitwy. W istocie jej zagorzaly sympatyk i obronca.

Poniewaz celem niniejszego pisma jest prezentacja uzasadnienia dla realnego moim zdaniem zagrozenia przed ortodoksyjnymi Zydami i polonofobami zawisniecia na latarniach z powodu nie tyle nawet ich pogardy dla idei rownosci, co bezczelnego, nachalnego wprowadzania nierownosci, przedstawie Panu – oraz Adresatom kopii niniejszego pisma – moja relacje z tepym, okrutnym, wykorzystujacym sprawowane urzedy w celach prywatnych Zydem polonofobem Donaldem Tuskiem.

Przedstawie nasze osiagniecia zawodowe i warunki, w jakich obecnie zyja nasze dzieci.

Jestesmy niemal rowiesnikami. Ja mam prawie 56 lat, a Donald Tusk 57.

„Laczy” nas Andrzej Zoll. Wrog mojego dziecka i moj przesladowca, pupil Donalda Tuska w jego obydwoch rolach, posla i premiera.

Pismem z dnia 26 maja 2009 r. skierowanym do posla Donalda Tuska zlozylem w zwiazku z opisanymi wyzej zdarzeniami z moim i Andrzeja Zolla oraz sedziami Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie udzialem – Zalacznik 22: „Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o spowodowanie przez Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska powolania Sejmowej Komisji Sledczej Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Sledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. – w sprawie:

1. Wyjasnienia przyczyn nierozpoznania do dnia zlozenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej /Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski/ zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 20 kwietnia 2002 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, ktorzy prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestepca, skazanym za ich zniewazenie i znieslawienie, tj. sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie: SSO Ewe Handerek i SSR (del.) Agate Wasilewska-Kawalek oraz sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek.

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009r. – Zalacznik 22

 

Zamiast Posla Donalda Tusk na moje pismo z dnia 25.05.2009r. odpowiedzial funkcjonariusz publiczny, pracownik administracji rzadowej /wladza wykonawcza/, tj. Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski, ktory pismem z dnia 25 czerwca 2009r. poinformowal mnie – Zalacznik 23: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II Warszawa, dnia 25 czerwca 2009r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow – Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow wyjasnia, co nastepuje.

Prezes Rady Ministrow nie posiada – zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa – uprawnien do rozpatrzenia opisanej sprawy zgodnie z Pana oczekiwaniem w sytuacji gdy jej stan prawny uregulowany jest powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

(…) Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 25 czerwca 2009r. – Zalacznik 23

 

Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski poswiadczyl nieprawde podajac w zacytowanym wyzej pismie do mnie z dnia 25 czerwca 2009r.: „Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow (…)”

Moje pismo z dnia 25 maja 2009r. skierowalem /zaadresowalem/ do Donalda Tuska jako Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej /patrz: Zalacznik 22/, a nie jako – jak podal J. Izdebski – „Prezesa Rady Ministrow”.

Uczynilem tak z tej samej przyczyny, ktora J. Izdebski przedstawil w jego pismie do mnie z dnia 25 czerwca 2009r. /Zalacznik 23/, tj. swiadom, ze jako Prezes Rady Ministrow Donald Tusk nie posiadal uprawnien do rozpoznania zgloszonej mu przeze mnie sprawy. Posiada je natomiast jako adresat mojego pisma, tj. posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Po kilku miesiacach nie rozpoznawania przez posla Donalda Tuska sprawy zgloszonej mu przeze mnie pismem z dnia 25.05.2009r., z prosba o jej rozpoznanie zwrocili sie do posla Donalda Tusk pismem z dnia 7 wrzesnia 2009r. moja matka oraz moi synowie – Zalacznik 24: „Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,

 2. Biuro Poselskie Posla Donalda Tuska, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk

 3. Biuro Poselskie, ul. Marszalkowska 87/85, 00-683 Warszawa

My, nizej podpisani, matka i synowie Zbigniewa Kekusia, uprzejmie prosimy o udzielenie przez Pana Posla odpowiedzi na wnioski z pisma naszego syna i ojca do Pana Posla z dnia 25 maja 2009r. /data wyslania do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej: 25 maja 2009r., data zlozenia w Biurze Poselskim w Gdansku: 8 czerwca 2009r. Zalacznik 1. (…) Wanda Kekus, Michal Kekus, Tomasz Kekus”

Dowod: Pismo Wandy, Michala i Tomasza Kekus do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tusk z dnia 7 wrzesnia 2009r. – Zalacznik 24

 

Na pismo z dnia 7 wrzesnia 2009r. mojej matki oraz moich synow odpowiedzi udzielil pismem z dnia 24 wrzesnia 2009r. … kolejny funkcjonariusz publiczny administracji rzadowej zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, tj. Naczelnik Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Michal Holeksa, ktory poinformowal moja matke i synow – Zalacznik 25: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Warszawa, dnia 24 wrzesnia 2009r. Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH Panstwo Wanda, Michal, Tomasz Kekus Szanowni Panstwo, w odpowiedzi na Panstwa skarge z dnia 7 wrzesnia 2009r. Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow informuje, ze pismo Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 25 maja 2009r. zostalo przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow do stosownego rozpatrzenia. W zwiazku z tym Departament w dniu 25 czerwca 2009 roku udzielil Panu Zbigniewowi Kekusiowi odpowiedzi (kopia w zalaczeniu).

(…) Z powazaniem Naczelnik Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michal Holeksa Zalacznik: 1 karta

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 24 wrzesnia 2009r. do Wandy, Michala i Tomasza Kekus – Zalacznik 25

 

To okrutne, zydowskie ortodoksyjnie klamliwe bydle, posel-pasozyt Donald Tusk tym razem oszukal – w interesie Andrzeja Zolla – moja matke i moje dzieci.

Nawiasem mowiac, prosze o porownanie tresci pisma do mnie Radcy J. Izdebskiego z dnia 25 czerwca 2009r., w ktorym ten podal – Zalacznik 23: „Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow (…)” , z trescia pisma z dnia 24 wrzesnia 2009r. Naczelnika M. Holeksy do mojej matki i synow, w ktorym ten podal – Zalacznik 25: „Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow informuje, ze pismo Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 25 maja 2009r. zostalo przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow do stosownego rozpatrzenia.”

Klamliwe bydle na uslugach klamliwego zydowskiego bydla Donalda Tuska, Radca Jerzy Izdebski wciaz w sluzbie publicznej, wciaz na uslugach Donalda Tuska prowadzi ze mna korespondencje – patrz: tekst ponizej.

Zyd, wnuk funkcjonariusza Wehrmachtu, Donald Tusk traktowal mnie – a takze moja matke i moje dzieci – wedlug tych samych talmudycznych regul, co poniemiecki13 Zyd, wnuk czlonka hitlerowskiej Akademii Prawa Niemieckiego Andrzej Zoll:

Tylko Zydzi sa ludzmi, goje nie sa ludzmi, tylko bydlem”

Talmud, Keritot 6b

 

Wszystkie niezydowskie dzieci sa zwierzetami”

Talmud, Yebamoth 98a

 

Taka – opisana wyzej – „gre” prowadzil Zyd posel-pasozyt Donald Tusk ze mna przez kilka lat. Ja kierowalem pisma do posla Donalda Tuska a odpowiedzi na nie udzielali pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrow informujac mnie, ze … Prezes Rady Ministrow „nic nie moze”.

Ja skladalem pismo w Biurze posla Donalda Tuska w Warszawie proszac o spotkanie ze mna posla Donalda Tuska, a Radca Jerzy Izdebski informowal mnie, ze w odpowiedzi na moje pismo skierowane do … Prezesa Rady Ministrow on mnie informuje, ze Prezes Rady Ministrow Donald Tusk jest zapracowany i nie spotyka sie z obywatelami, ktorzy maja problemy.

A przeciez posel-pasozyt spoleczny, oszust korzystajacy z uslug oszusta Jerzego Izdebskiego Donald Tusk otrzymuje wynagrodzenie z budzetu panstwa za sprawowanie mandatu posla.

Prawda, ze bydle – „bydle” : «o czlowieku z podkresleniem jego cech ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75 – z Donalda Tuska.

Sowicie oplacany – sponsorowany – z budzetu panstwa Zyd ortodoks, polonofob.

Wiedzac z moich pism, co soba prezentuje – jako czlowiek /uczynil mnie przestepca w opisanych wyzej okolicznosciach/ i jako prawnik /rzadki tuman/ – okrutny zdemoralizowany Zyd Andrzej Zoll, Donald Tusk powolal go w dniu 13 listopada 2009 r. na przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci Oto tresc aktu powolania – Zalacznik 26: Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 13 listopada 2009 r. Pan Andrzej ZOLL Na podstawie § 3 ust. 1 w zwiazku z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie utworzenia, organizacji i trybu dzialania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz. U. Nr 232, poz. 2319 z poz. zm.), powoluje Pana z dniem 16 listopada 2009 r. na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego na okres 4 lat Donald Tusk otrzymalem Andrzej Zoll 20.11.09
Dowod: Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, akt powolania z dnia 13 listopada 2009 r. Andrzeja

Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci – Zalacznik 26

W opisany wyzej sposob zachowuje sie Donald Tusk jako posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako Prezes Rady Ministrow zrealizowal natomiast dzialania, ktore powinny skutkowac postawieniem go przed prokuratorem i Trybunalem Stanu.

Uprzejmie prosze o zapoznanie sie przez Prokuratora Generalnego z:

 1. umieszczona na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl prezentacja pt.: „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”,

 2. umieszczonym na stronie http://www.kekusz.pl moim pismie z dnia 27 marca 2014 r. do posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ireneusza Rasia, zawierajacym: „Wniosek o niezwloczne dopelnienie ustawowego, spolecznego obowiazku zlozenia w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Srodmiescie zawiadomien o popelnieniu: (…) przez prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska przestepstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego przekroczenia w dniu 16 maja 2009 r. uprawnien okreslonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.), przez ingerencje w przetarg na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie i dzialaniu w ten sposob na szkode interesu publicznego.”

 

Ad. I

W prezentacji „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”, przedstawiam, jak nas, Polakow, Zyd Donald Tusk juz na samym poczatku sprawowania urzedu Prezesa Rady Ministrow, wtedy gdy cieszyl sie najwiekszym spolecznym zaufaniem zdradzil, razaco naruszajac przy tym prawo konstytucyjne.

Niedlugo po rozpoczeciu w dniu 27.11.2007 r. sprawowania urzedu Prezesa Rady Ministrow, w dniu 11 marca 2008 r. Donald Tusk udal sie do Nowego Jorku na spotkanie z przedstawicielami czolowych amerykanskich organizacji zydowskich – Komitet Zydow Amerykanskich /AJC/, Konferencja ds. Roszczen Zydowskich /JCC/, Liga Przeciw Znieslawieniom /ADL/ – ktorym zlozyl obietnice, w taki sposob przedstawione mediom przez wiceprezesa Swiatowego Kongresu Zydow Kalmana Sultanika: Premier Tusk sam poruszyl problem prywatnej wlasnosci, byl bardzo otwarty i potwierdzil to, o czym zapewnil mnie w Polsce wiceminister skarbu Laszkiewicz, ktory powiedzial, ze ten rzad zobowiazuje sie do rozwiazania tego problemu.Premier powiedzial, ze do wrzesnia ustawa o reprywatyzacji zostanie uchwalona, i szybko, jeszcze w tym roku wprowadzona w zycie” – powiedzial Sultanik” – Zrodlo: Dziennik.PL, 12 marca 2008r. http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article137101/Tusk _zwroci_Zydom_majatek.html

 

Organizatorzy spotkania byli zachwyceni otwartoscia D. Tuska i zlozona przez niego obietnica. Michael Saldberg z Ligi Przeciw Znieslawieniom /ADL/ powiedzial po spotkaniu: „- Chcielismy sie poznac z nowym polskim premierem. Zobaczyc, jakie jest jego stanowisko w sprawie dialogu polsko-zydowskiego. Tymczasem on wystapil z tak wspaniala deklaracja. Do konca tego roku ma zostac przyjeta ustawa reprywatyzacyjna – opowiada „Rz” Michael Saldberg z ADL.” – Zrodlo: http://www.rp.pl/artykul/105482.html

 

W kwietniu 2008 roku Donald Tusk udal sie z kolei do Izraela i tam obiecywal premierowi Izraela oraz ubolewal: „Chce podkreslic z cala moca, ze moj rzad doprowadzi w najblizszych miesiacach do sfinalizowania procesu legislacji, ktory zakonczy bardzo trudny i bolesny problem reprywatyzacji – obiecywal w czasie wizyty w Izraelu w kwietniu zeszlego roku Donald Tusk. (…) Nie ma nic gorszego, niz powiedziec slowo „oddam” i nie moc oddac dodal na wspolnej konferencji prasowej z owczesnym premierem Izraela Ehudem Olmertem.” – Zrodlo: Jedrzej Bielecki, „Ustawa reprywatyzacyjna wciaz w powijakach, a Unia nas naciska”; „Dziennik Polska Europa Swiat”, 1 lipca 2009r., s.

 

Donaldowi Tuskowi nie wolno bylo zlozyc tych obietnic. Skladajac je razaco naruszyl prawo konstytucyjne okreslone w art. 118 – 122 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zeby tylko w taki sposob chcial sie przysluzyc Zydom z calego swiata i zbudowac swoja popularnosc …

W ekspresowym tempie, na zadanie D. Tuska, minister Skarbu Panstwa Aleksander Grad przygotowal w grudniu 2008 r. projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Zakladal, ze Donald Tusk … sprzeda za 20 mld zl nalezace jeszcze – tj. pozostale po wielkiej wyprzedazy zainicjowanej przez kiedys premiera, a dzisiaj przewodniczacego Przewodniczacy Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrow, kolege Donalda Tuska Krzysztofa Bieleckiego /wedlug licznych zrodel internetowych, ktorych wiarygodnosc pozytywnie zeryfikowal Newsweek, Izaak Blumenfeld/ – do Skarbu Panstwa akcje przedsiebiorstw i tych 20 mld zl przeznaczy na wyplate rekompensat beneficjentom ustawy, w tym rozsianym po swiecie Zydom. Pokrzywdzonym oraz ich potokom.

Donald Tusk promowal nam efekt kilkumiesiecznej pracy ministra A. Grada jako sprawiedliwa i przyzwoita ustawe:

 

Konrad Piasecki: „To teraz o stosunkach polsko-zydowskich w kontekscie reprywatyzacji. Czy taka reprywatyzacja, ktora odda m.in. dawnym polskim Zydom jedna piata majatku, nazwalby pan

cytujac premiera – sprawiedliwa i przyzwoita?
Szewach Weiss: „Jedna sprawa, lepiej pozniej niz nigdy. Druga sprawa, wiem,

ze nasz ambasador zajmuje sie ta sprawa bardzo efektywnie.
Wywiad Konrada Piaseckiego z bylym ambasadorem Izraela w Polsce Szewachem Weiss, RMF FM, 2009.01.05., godz. 8:02. http://www.rmf.fm/fakty/?id=149315

 

Ten zajmujacy sie bardzo efektywnie polska ustawa reprywatyzacyjna ambasador, to David Peleg. Jeden z najbardziej roszczeniowo wobec Polski usposobionych Zydow. Zadal miedzy zwrotu Zydom tzw. mienia bezspadkowego.

Prezes Rady Ministrow Donald Tusk i minister Skarbu Panstwa Aleksander Grad nie dostrzegali konfliktu interesow w tym, ze jeden z najbardziej roszczeniowych wobec Polski Zydow zajmowal sie sprawa ustawy reprywatyzacyjnej.

Byc moze to „bardzo efektywne” zajmowanie sie nia D. Pelega projektem ustawy tym skutkowalo, ze autorzy projektu ustawy pomylili sie w szacunku przyszlych roszczen o ponad … 1.000 proc. i po wejsciu w zycie zdaniem Donalda Tuska „sprawiedliwej i przyzwoitej ustawy” Polska musialaby wyplacic jej beneficjentom nie 20 mld zl, ale … 200 mld zl.

Jesli wziac pod uwage, ze nad projektem pracowal przez kilka miesiecy zespol ekspertow, ze sam Aleksander Grad zalozyl i szefowal przez wiele lat firmie – Malopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A. – ktora miala w zakresie dzialalnosci wycene nieruchomosci, jest niemozliwe, zeby zadna z osob pracujaca nad nim nie zorientowala sie, jak bardzo grozne bylo dla finansow Polski jego najwazniejsze zalozenie, tj. ze przyszli beneficjenci ustawy beda otrzymywac 20 proc. biezacej rynkowej wartosci skonfiskowanego przed laty mienia.

Oni zalozyli, ze 20 proc. od kazdej kwoty powyzej 100 mld zl, nigdy nie przekroczy … 20 mld zl.

Autorzy projektu nie mieli „bladego pojecia” o tym, jaka moze byc calkowita kwota roszczen. Aleksander Grad szacowal, ze nie przekroczy 100 mld zl. Z danych dostarczonych mi przez dyrektora Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat Ministerstwa Skarbu Panstwa Andrzeja Relidzynskiego pismem z dnia 6 lipca 2011 r. /Drin-GD-561-130/11(DRiR/2237/11), tj. sredniej wartosci odszkodowania wyplaconego ze srodkow Funduszu Reprywatyzacji w 2010 r. /671.000 zl/ oraz z szacowanej liczby przyszlych beneficjentow ustawy – „Rzad wstrzymal prace nad ustawa o odszkodowaniach dla bylych wlascicieli. To oznacza, ze ponad dwa miliony Polakow, ktorzy stracili majatki w wyniku nacjonalizacji, nie dostana nawet symbolicznych rekompensat.” /Zrodlo:„Koniec z reprywatyzacja”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 11-13 marca 2011 r. – wynika, ze najpewniej bylaby wiecej niz 10-krotnie wieksza, tj. przekroczylaby kwote 1 bln zl.

Stad nie 20 mld zl uzyskanych przez D. Tuska z wyprzedazy bogactwa narodowego, ale ponad 200 mld zl musialby wyplacic Polska, gdyby ustawa weszla w zycie.

A chcial ja Donald Tusk wprowadzic bardzo szybko. Rzecznik Ministerstwa Skarbu Panstwa Maciej Wiewior informowal media w grudniu 2008 r.:

 

Ustawa reprywatyzacyjna, dzieki ktorej pokrzywdzeni odzyskaja okolo jednej piatej wartosci tego, co utracili jest juz gotowa, w styczniu trafi do Sejmu. (…) Rzad chce dzialac szybko. Juz na poczatku stycznia projekt zostanie przyjety przez cala Rade Ministrow i trafi do Sejmu. Ustawa powinna wejsc w zycie wczesna wiosna, o ile nie zawetuje jej prezydent – mowi „Dziennikowi” rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewior. (…) Co zaklada projekt? Rzad chce przeznaczyc na rekompensaty 20 mld zl. Tyle moze wygospodarowac, sprzedajac nalezace jeszcze do Skarbu Panstwa akcje przedsiebiorstw i nieruchomosci.

Rzad spodziewa sie jednak, ze roszczenia moga wyniesc nawet 100 mld zl. Jesli tak sie stanie, pokrzywdzeni odzyskaja okolo 20 proc. majatku.

Wnioski o rekompensaty bedzie mozna skladac przez 12 miesiecy od wejscia w zycie ustawy. Pozniej beda one wyplacane przez kilkanascie lat.

Kto bedzie mial do nich prawo? – Ci ktorzy w chwili utracenia majatku byli polskimi obywatelami, oraz ich potomkowie. Ci ostatni nie musza juz jednak miec polskiego obywatelstwa – zaznacza Maciej Wiewior. Nie jest tez konieczne, aby beneficjenci dzisiaj mieszkali w Polsce.”

Zrodlo: Jedrzej Bielecki: „Panstwo zwroci 20 procent”, „Dziennik Polska Europa Swiat”, 23.12.2008r., s. 3

 

W styczniu 2009 r. poslowie mieli dopiero poznac projekt ustawy, a juz wczesna wiosna miala wejsc w zycie. Skad wiedzial M. Wiewior w grudniu 2008 r., ze wejdzie, jesli nie zawetuje jej prezydent – tj. ze zaakceptuje projekt A. Grada Rada Ministrow, poslowie i senatorowie – pozostanie jego tajemnica.

Tusk mu z Gradem powiedzieli …?

Poniewaz Zyd zdrajca Donald Tusk – az tak wielkim tumanem14 nie mozna byc, zeby sie nie zorientowac w pulapce na finanse panstwa wmontowanej w przepisy ustawy i dlatego promowac ja jako „sprawiedliwa i przyzwoita” – chcial dzialac „szybko” … jeszcze szybciej trzeba bylo przeciwdzialac realizacji jego zdradzieckiego planu.

Po zapoznaniu sie z opublikowanymi w wydaniu z dnia 23 grudnia 2008 r. „Dziennika Polska Europa Swiat” zalozeniami projektu ustawy reprywatyzacyjnej, sporzadzilem i zaraz po przerwie swiateczno-noworocznej, w poniedzialek 5 stycznia 2009 r. zlozylem w Kancelarii Sejmu pismo skierowane do marszalka Sejmu B. Komorowskiego, zawierajace miedzy innymi – Zalacznik 27: „Dotyczy:

1.Wniosek o zlecenie przez Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenia przez powolana w tym celu przez Marszalka komisje sejmowa postepowania, majacego na celu wyjasnienie przyczyn umieszczenia w opracowanym przez rzad premiera D. Tuska projekcie ustawy reprywatyzacyjnej zapisow, ktore wedlug informacji przekazanych mediom przez rzecznika Ministerstwa Skarbu, Macieja Wiewiora – Zalacznik 1 – skutkowac moga przymusem wyplacenia przez Polske odszkodowan w kwocie kilkukrotnie wiekszej niz dedykowana przez rzad premiera D. Tuska na wyplate pokrzywdzonym odszkodowan kwota 20 mld zl.

(…) 4. Wniosek o wydanie polecenia Szefowi zespolu, ktory przygotowal projekt ustawy reprywatyzacyjnej, doreczenia mi – w terminie 14 dni od daty zlozenia przeze mnie niniejszego pisma – prezentacji modelu i danych, ktore do niego wprowadzono, na podstawie ktorych ustalono, ze maksymalna kwota roszczen pokrzywdzonych przez III Rzesze i wladze PRL nie przekroczy 100 mld zl.”

Dowod: Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Poskiej, pismo Z. Kekusia z dnia 5 stycznia 2009 r. do marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego – Zalacznik 27

 

Pismo jak wyzej zostalo umieszczone w Internecie.““`

Pismem z dnia 30 stycznia 2009 r. skierowanym do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska zlozylem – Zalacznik 28: „Dotyczy:

1. Wniosek o odwolanie pana Aleksandra Grada ze stanowiska Ministra Skarbu Panstwa, z przyczyn:

 1. Prowadzenia polityki kadrowej w Spolce Skarbu Panstwa, PLL LOT S.A., sprzecznej ze standardami prezentowanymi w mediach przez Przewodniczacego Klubu Platformy Obywatelskiej, Pana Zbigniewa Chlebowskiego, przez utrzymywanie na stanowisku Dyrektora Generalnego-Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A., pana Dariusza Nowaka, dyskryminujacego mnie i zmuszajacego do rezygnacji z korzystania z mych praw i wolnosci obywatelskich.

 2. Przygotowania projektu ustawy reprywatyzacyjnej, ktorej zapisy stanowia zagrozenie dla finansow Rzeczypospolitej Polskiej i skutkowac moga – miedzy innymi – potrzeba zadluzenia Polski, i/lub podniesienia podatkow.”

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, pismo Z. Kekusia z dnia 30 stycznia 2009 r. do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska – Zalacznik 28

Nie otrzymalem odpowiedzi na zadne z wyzej wymienionych pism.

 

Na zakonczenie watku deklaracji zlozonych przez D. Tuska w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej, a potem promowania przez niego projektu ustawy A. Grada jako „sprawiedliwej i przyzwoitej” wskazac nalezy, ze artykul 129 Kodeksu Karnego stanowi: „Kto, bedac upowazniony do wystepowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rzadem obcego panstwa lub zagraniczna organizacja, dziala na szkode Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.”

Artykul 101 § 1 K.k. stanowi: „Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat: (…) 2a) 15 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat,”

Donaldowi Tuskowi nie wolno bylo zlozyc podanych wyzej deklaracji, ani w dniu 11 marca 2008 r. w Nowym Jorku przedstawicielom organizacji zydowskich – Komitet Zydow Amerykanskich /AJC/, Konferencja ds. Roszczen Zydowskich /JCC/, Liga Przeciw Znieslawieniom /ADL/ – ani w kwietniu 2008 r. premierowi Izraela Ehudowi Olmertowi na wspolnej konferencji prasowej.

Ma Pan, Prokurator Generalny, zatem … wiele lat, z pewnoscia do konca Pana kadencji na urzedzie Prokuratora Generalnego, na wszczecie postepowania w sprawie popelnienia przez Donalda Tuska przestepstwa z art. 129 K.k., dzialania na szkode Rzeczypospolitej Polskiej.

Skladajac deklaracje jak wyzej Donald Tusk popelnil przestepstwo z art. 129 K.k. Promujac grozacy Polce bankructwem, sporzadzony z jego inicjatywy projekt ustawy reprywatyzacyjnej ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada z grudnia 2008 r. jako „sprawiedliwa i przyzwoita ustawe”, Zyd Donald Tusk zaprezentowal sie Narodowi Polski, jako wyjatkowy tuman, albo zdrajca interesu narodowego. Poniewaz uwazam, ze az takim tumanem, jak sie pokazal w tej sprawie byc nie mozna, jest wedlug mnie Donald Tusk zdrajca.

Gdyby zostala wprowadzona w zycie wedlug Zyda polonofoba Donalda Tuska „sprawiedliwa i przyzwoita” ustawa reprywatyzacyjna wedlug projektu A. Grada stalaby sie doskonalym narzedziem rozlozonego na lata wyniszczania Polski finansowo.

Ustawa reprywatyzacyjna wedlug projektu ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada nigdy nie weszla – choc ja Donald Tusk chcial wprowadzic bardzo szybko – w zycie.

Po tym, gdy pismami z dnia 5.01.2009 r. do marszalka Sejmu B. Komorowskiego i z dnia 30.01.2009 r. do Prezesa Rady Ministrow D. Tuska wskazalem to zagrozenie ich adresatom, w dniu 6 lutego 2009 r. wyrzucono mnie w trybie natychmiastowym z pracy w centrali w Warszawie Spolki Skarbu Panstwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., gdzie na podstawie Umowy menedzerskiej bylem zatrudniony od dnia 15 wrzesnia 2008 r. na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury.

Zarzad PLL LOT S.A. pozbawil mnie moznosci skorzystania z wszystkich warunkow – okres wypowiedzenia, zakaz konkurencji itp. – warunkow Umowy zawartej ze mna przez prezesa Zarzadu.

A przeciez gdyby Bronislaw Komorowski i Donald Tusk byli uczciwymi ludzmi – nie mowiac patriotami, ale to … nie w modzie – to by mi doreczyli pisma z podziekowaniem za zwrocenie im uwagi na zagrozenie spowodowane brakiem profesjonalizmu ministra Aleksandra Grada – obecnie zarabia w sprywatyzowanej przez niego gdy byl ministrem spolce Tauron 125.000,00 zl miesiecznie – i jego zespolu podobnych mu „ekspertow”, ktorzy jako najwazniejsze w ich projekcie ustawy zalozenie przyjeli, ze 20 proc. od kazdej kwoty wiekszej od 100 mld zl, to … nigdy nie bedzie wiecej niz 20 mld zl.

Tacy „profesjonalisci” decyduja o naszych losach, a gdy im na to zwrocic uwage to brutalnie pozbawiaja pracy recenzenta uprawianej przez nich hucpy.

Wiecej na ten temat w w.w. prezentacji „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”,

 

Ad. II

Donald Tusk osobiscie spowodowal upadek stoczni w Gdyni i Szczecinie. W tym przypadku razaco naruszyl ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).

W wydaniu tygodnika „POLITYKA” z dnia 8 sierpnia 2009 r. opublikowano artykul red. Wawrzynca Smoczynskiego pt. „Emirat na gazie”, w ktorym autor podal – Zalacznik 29:

 

Po poludniu 16 maja w Kancelarii Premiera panowala nerwowa atmosfera. Od czterech dni trwala licytacja polskich stoczni. Uczestnicy skladali oferty za posrednictwem Internetu, pozostajac dla siebie anonimowi,

ale rzad wiedzial, kto bierze udzial w przetargu.

Godzine przed zamknieciem wciaz brakowalo najbardziej wyczekiwanej oferty.

W koncu Donald Tusk kazal polaczyc sie z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim.

Kilkanascie minut pozniej w systemie pojawila sie oferta Stiching Particulier Fonds Greenrights,

spolki z Antyli Holenderskich, ktora ostatecznie wygrala przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.”

Dowod: Wawrzyniec Smoczynski, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34 – Zalacznik 29

 

Przetarg na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie byl prowadzony na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. 2008 r. Nr 233, poz. 1569).

Z mocy prawa okreslonego w art. 2.1 w.w. ustawy przetarg prowadzil niezalezny zarzadca kompensacji.

Z mocy prawa okreslonego w art. 82.1: „Zarzadca kompensacji dokonuje sprzedazy skladnikow majatku stoczni wyodrebnionych w planie sprzedazy, na rzecz kupujacego wylonionegow otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyjnym, bezwarunkowym przetargu, przeprowadzonym z zachowaniem warunkow uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym.”

Donald Tusk nie byl czlonkiem niezaleznego zarzadcy kompensacji.

Nie wolno mu bylo brac udzialu w przetargu.

Wybrany w opisanych wyzej okolicznosciach na „zwyciezce” libanski handlarz bronia dwukrotnie nie uiscil oplaty. Przetarg zakonczyl sie fiaskiem.

Wskazac nalezy, ze przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu stanowia:

 1. Artykulu 1.1:
  Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzedowania, odpowiedzialnosc konstytucyjna przed Trybunalem Stanu ponosza: (…) 2. Prezes Rady Ministrow.

 2. Artykulu 2.4:
  Czlonkowie Rady Ministrow ponosza odpowiedzialnosc przed Trybunalem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a takze za przestepstwa popelnione w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem.

 3. Artykulu 3:
  Odpowiedzialnosc konstytucyjna obejmuje czyny, ktorymi osoby wymienione w art. 1 ust. 1, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzedowania, chociazby nieumyslnie, naruszyly Konstytucje lub ustawe.”

 

Donald Tusk powinien poniesc odpowiedzialnosc konstytucyjna za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.), przez nieuprawniona ingerencje w dniu 16 maja 2009 r. w przetarg na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie i dzialaniu w ten sposob na szkode interesu publicznego.

Ingerujac w opisany przez red. W. Smoczynskiego sposob w przetarg na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie Donald Tusk przekroczyl – bo ni byl czlonkiem ustanowionego ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. niezaleznego zarzadcy kompensacji – uprawnienia i dzialal na szkode interesu publicznego.

Przypomne zatem , ze art. 231 Kodeksu karnego stanowi:

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.”

Z mocy zacytowanego wyzej art. 101 § 1 K.k. ma adresat niniejszego pisma jeszcze minimum miesiac na wszczecie sledztwa w sprawie o popelnienie przez Donalda Tuska przestepstwa przekroczenia uprawnien okreslonych ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.) i dzialania w ten sposob na szkode interesu publicznego.

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,

 

Nie bez przyczyny przedstawilem powyzej dwa z „osiagniec” zawodowych Donalda Tuska w jego zawodzie polityka.

W przypadku obydwoch sam uczynil z siebie przestepce, a takze niekwestionowanego kandydata do poniesienia odpowiedzialnosci przed Trybunalem Stanu.

A jednak zaden prokurator w Polsce nigdy nie wyda postanowienia o wszczeciu sledztwa przeciwko Donaldowi Tuskowi, nigdy nie wyda postanowienia o przedstawieniu mu zarzutow, ani nie sporzadzi aktu oskarzenia przeciwko niemu.

Panstwo wedlug innych kryteriow niz rzeczywiste sprawstwo dobieracie kandydatow na przestepcow.

Ja, ktory nie popelnilem – o czym nawet Pan, Prokurator Generalny wie, bo potwierdzil te wiedze w kasacji z dnia 22.08.2011 r. – czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. jestem za nie scigany osmy rok, w tym czwarty po uchyleniu skazujacego mnie wyroku z powodu razacego naruszenia prawa przez sedziego T. Kuczme, ktory ten wyrok wydal.

Skoro bylo o „osiagnieciach” zawodowych polityka – z cala pewnoscia przestepcy, jakkolwiek chronionego przed tym statusem przez prokuratorow Donalda Tuska – napisze kilka slow o przebiegu mojej kariery zawodowej.

Po ukonczeniu w 1982 r. z wynikiem bardzo dobrym studiow na Akademii Ekonomicznej Krakowie /obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/ wladze Uczelni zaproponowaly mi podjecie pracy na niej w charakterze asystenta. Pracowalem na Akademii przez 10 lat, w tym czasie miedzy innymi uzyskalem tytul doktora nauk ekonomicznych.

W 1992 roku zrezygnowalem – z przyczyn finansowych, mialem na utrzymaniu niepracujaca zone i dwoje maloletnich dzieci – z pracy na Uczelni. Od tego czasu, korzystajac co kilka lat ze skladanych mi ofert, pracowalem na kierowniczych stanowiskach w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych – Coca-Cola Polska Sp. z o.o., Nestle Polska Sp. z o.o., Ahold Polska Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A.

Az w listopadzie 2006 r. wyrzucono mnie z pracy w ING Banku Slaskim S.A. – gdzie trzy dni robocze przed wyrzuceniem mnie, zostalem zatrudniony na stanowisku dyrektora Pionu Uslug – z powodu aktu oskarzenia, ktory sporzadzila przeciwko mnie w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan.

Potem, w lutym 2009 r., w opisanych wyzej okolicznosciach wyrzucono mnie z pracy w Spolce Skarbu Panstwa Polskie Lotnicze LOT S.A.

Od tego czasu, nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca.Nie dosc przeciez, ze mnie dwukrotnie wyrzucono z pracy, to moj status prawny od 2006 roku zmienia sie z oskarzonego w przestepce, potem z powrotem w oskarzonego, a ostatnio jestem dodatkowo podejrzany, bo taki maja znowu kaprys Wieslawa i Andrzej Zoll.

W dodatku moi przeciwnicy – Andrzej Zoll i sedzia Beata Stoj od lat, a od dnia 3 marca 2014 r. takze prokurator Dariusz Furdzik – nie ustaja w wysilkach na rzecz kreowania mi opinii osoby chorej psychicznie.

 

To, co Panstwo, funkcjonariusze publiczni wyczyniacie ze mna nie pozostaje oczywiscie bez wplywu na moja rodzine.

I tak, na przyklad, gdy postepowanie przeciwko mnie prowadzila prokurator Radoslawa Ridan, to w grudniu 2005 r. i w lutym 2006 r. wysylala do mieszkania, w ktorym mieszkaja moje dzieci – wiedziala, ze tam nie mieszkam – funkcjonariuszy Policji, w tym, zeby w obecnosci moich synow przesluchiwali moja byla zone w sprawie ze mna jako podejrzanym.

W dniu 6 marca 2014 r. z kolei o godzinie 06:20 moich synow obudzili funkcjonariusze Policji na polecenie prokuratora Dariusza Furdzika poszukujacy mnie celem zatrzymania i doprowadzenia na przesluchanie i badania psychiatryczne.

Bo prokurator Dariusz Furdzik ma kaprys scigania mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll i Andrzeja Zolla.

W obydwoch opisanych wyzej przypadkach ofiarami patologii prokurator Radoslawy Ridan – Pan wie, ze ona niedopelnila obowiazkow i oskarzyla mnie o czyny, ktorych sprawcami byly inne niz ja osoby – i prokuratora Dariusza Furdzika sa moje dzieci.

Przyjrzyjmy sie zatem, jakie zycie wiedzie dziecko, corka autentycznego, ale calkowicie bezkarnego przestepcy Donalda Tuska.

Gazeta codzienna „Fakt” podala na str. 1 wydania z dnia 30 stycznia 2014 r:

 

Najwazniejsza corka w panstwie bezpieczna! Wrogow i nachalnych amantow odgoni BOR”

Zrodlo: „Kasia Tusk ma rzadowa ochrone”; „Fakt”, 30 stycznia 2014 r., str. 1

 

Na stronie 6 wydania z dnia 30 stycznia 2014 r. „Fakt” podal:

 

Podobno groza jej nieznani wrogowie i nekaja amanci. Katarzyna Tusk (27 l.) ma nowych opiekunow – roslych agentow rzadowej ochrony, ktorzy jezdza za nia cywilnym autem i nie spuszczaja jej z oczu. (…) – Ochrone przyznal minister spraw wewnetrznych /Bartlomiej Sienkiewicz- ZKE/. Powodem byly wysylane pogrozki oraz korespondencja od licznych wielbicieli, ktorzy zglaszaja Kasi matrymonialne propozycje – zdradzil nam nasz rozmowca z ministerstwa. Kasia nie jest jednak wozona limuzyna BOR – jezdzi wlasnym autem,

a za nia oficerowie w srebrnej skodzie.”

Zrodlo: Mar, „Corka premiera ma rzadowa ochrone”; „Fakt”, 30.01.2014 r., str. 6

 

Wskazac takze nalezy, ze artykul 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu stanowi:

1. Do zadan BOR, z zastrzezeniem ust. 2, nalezy ochrona:

  1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszalka Sejmu, Marszalka Senatu, Prezesa Rady Ministrow, wiceprezesa Rady Ministrow, ministra wlasciwego dla spraw wewnetrznych oraz ministra wlasciwego do spraw zagranicznych,

  2. innych osob ze wzgledu na dobro panstwa;

  3. bylych prezydentow Rzeczypospolitej Polskiej;

  4. delegacji panstw obcych przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5. polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach miedzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

  6. obiektow i urzadzen o szczegolnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania;

  7. prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektow Sejmu i senatu;

  8. obiektow sluzacych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrow, ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych oraz ministrowi wlasciwemu do spraw zagranicznych.

2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, z zachowaniem przepisow o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzje o objeciu ochrona osob, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2.”

 

Ochrona czlonkow rodziny Prezesa Rady Ministrow nie nalezy do zadan BOR.

Minister spraw wewnetrznych podejmuje decyzje o objeciu ochrona BOR innych osob niz wymienione w ustawie, ze wzgledu na dobro panstwa.

Minister Bartlomiej Sienkiewicz podjal decyzje o objeciu ochrona BOR Katarzyny Tusk, ktora:

 1. dobrowolnie uczynila z siebie osobe publiczna prowadzac bloga modowego,

 2. osiaga z tytulu prowadzonej przez nia za posrednictwem Internetu dzialalnosci gospodarczej doskonale wyniki finansowe.

 

Decyzja ministra Bartlomieja Sienkiewicza o ochronie przez BOR Katarzyny Tusk nie ma nic wspolnego z dobrem panstwa.

 

Wskazac nalezy, ze uczyniwszy z siebie osobe publiczna, prowadzac bloga modowego Katarzyna Tusk osiaga doskonale wyniki finansowe. Jak podal „Fakt” w wydaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. zarabia 50.000,00 zl miesiecznie – Zalacznik 30:

 

Zarabia 50 tys. zl, a spi za nasze! Jak szacuja eksperci na swoim blogu o modzie Tuskowna miesiecznie moze zarabiac nawet 50 tys. zl.”
Zrodlo: Michal Piasecki, Bartlomiej Leczek, „Luksusowe zycie Kasi Tusk”; „Fakt”, 2.04.2014, s. 4 – Zalacznik 30

 

Katarzyna Tusk rozpoczynala prowadzenie dzialalnosci gospodarczej za posrednictwem Internetu w wielce osobliwy sposob.
Od promocji swej … pupy.

Ukazujacy sie w nakladzie ponad 500.000 egzemplarzy „Fakt” zaprezentowal na stronie 1 wydania z dnia 18 czerwca 2012 r. fotografie Katarzyny Tusk opatrzona komentarzem:

 

Kasia Tusk pisze o swojej pupie. Jestem chuda szkapa, czy mam kawal pupy? – pyta Kasia Tusk.

Burza na blogu premierowny. (…)”

Zrodlo: „Kasia Tusk pisze o swojej pupie”; „Fakt”, 18 czerwca 2012 r., s. 1

 

Na osmej stronie w.w. wydania, w materiale, ktoremu nadano tytul: „Naga prawda o Kasi Tusk!” Goraca dyskusja w sieci o pupie corki premiera. Odwazna sesja zdjeciowa znanej blogerki” umieszczono zamieszczone przez Katarzyne Tusk w Internecie fotografie jej tylnej czesci ciala i informacje o jej blogu w tym m.in.:

 

(…) Emocje w sieci wzbudzily odwazne zdjecia w polprzezroczystej, mocno przylegajacej do ciala sukience, ujawniajac w pelni wdzieki corki premiera. Zamieszczone na modowym blogu zdjecia tak rozgrzaly internautow,

ze najpierw dlugo spierali sie, czy i jaka bielizne skrywa pod kreacja Kasia Tusk, potem zas stwierdzili, ze tak doskonalych ksztaltow nie posiada nikt nawet corka premiera. „Na wszystkich zdjeciach widac retusz” – napisal internauta. „Nie posiadam Photoshopa. Ale bardzo sie ciesze, ze zdjecia wygladaja na obrabiane, potraktuje to wiec jako naprawde mily komplement (…) „Dla jednych bede za chuda szkapa, dla innych Kasia, ktora ma kawal pupy, szerokie biodra i duze uda.

Zrodlo: „Naga prawda o Kasi Tusk!” Goraca dyskusja w sieci o pupie corki premiera. Odwazna sesja zdjeciowa znanej blogerki”; „Fakt”, 18 czerwca 2012 r.s, 8

 

Dupa 25-letniej „Kasi” jednak nieobrobiona przez photoshopa /?/.

Corka Donalda Tuska ma zupelnie inne problemy, niz moje dzieci, jak ja ofiary patologii pupilka jej ojca, Andrzeja Zolla.

Infantylna corka Donalda Tuska – 25-letnia Katarzyna wdzieczy sie pupa do internautow i uradowana, ze ta wyglada jak obrobiona przez photoshopa pisze: „Dla jednych bede za chuda szkapa, dla innych Kasia, ktora ma kawal pupy, szerokie biodra i duze uda.” kupczyla zatem pupa w Internecie, jak jej ojciec Polska w swiecie.

Pupa, Polska … to nie ma najmniejszego znaczenia. W rodzinie Donalda Tuska wszystko jest na sprzedaz, liczy sie popularnosc i zwiazane z nia korzysci.

A gdy w przypadku Katarzyny Tusk frymarczenie pupa oraz inne rodzaje jej internetowej aktywnosci okazaly sie skuteczne, gdy szefowa firmy zdobyla amantow, ale i wrogow, to podwladny jej ojca uznal, ze ze wzgledu na … dobro panstwa – art. 1.2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu – maja ja ochraniac funkcjonariusze Biura Ochrony Rzadu.

Nie mozemy sie tez dowiedziec, na czym to dobro panstwa polega bo art. 2 w.w. ustawy stanowi: „2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, z zachowaniem przepisow o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzje o objeciu ochrona osob, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2.”

Nie mozemy nawet wiedziec, ile placi podatnik za usluge wyswiadczona corce Prezesa Rady Ministrow przez ministra spraw wewnetrznych – patrz: tekst ponizej.

Czyniac z siebie osobe publiczna Katrzyna Tusk powinna sama ponosic koszty zwiazanych z prowadzona przez nia dzialalnoscia ryzyk, a nie – korzystajac z uprzejmosci dla niej sluzbowego podwladnego jej ojca, ministra Bartlomieja Sienkiewicza – przerzucac ich ciezar na podatnika.

W zwiazku z powyzszym:

 1. pismem z dnia 3 marca 2014 r. skierowanym do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska zlozylem: „Wniosek o odwolanie Bartlomieja Sienkiewicza z urzedu ministra spraw wewnetrznych z powodu:

  1. naruszenia prawa okreslonego w:

   1. art. 146.1 pkt 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. art. 2.1 pkt ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu

  1. popelnienia przestepstwa niedopelnienia obowiazku okreslonego w art. 146.1 pkt 4 Konstytucji i dzialania na szkode interesu publicznego.”

 1. pismem z dnia 3 marca 2014 r. skierowanym do ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza zlozylem: „Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporzadzenie i doreczenie mi informacji publicznej w postaci informacji o calkowitych kosztach ochrony Katarzyny Tusk przez Biuro Ochrony Rzadu w miesiacu lutym 2014 r.”

 2. pismem z dnia 11 marca 2014 r. skierowanym do adresata niniejszego pisma zlozylem: „Zawiadomienie o popelnieniu przez:

  1. ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza przestepstwa niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 146.4 pkt 4 Konstytucji i przez to dzialania na szkode interesu publicznego – art. 231 § 1 K.k.,

  2. Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska przestepstwa pomocnictwa – art. 18 § 3 K.k. – ministrowi spraw wewnetrznych Bartlomiejowi Sienkiewiczowi w popelnieniu przestepstwa, jak w pkt. I.1.”

 

Ad. I.

W odpowiedzi na wniosek z pisma z dnia 3 marca 2014 r. do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska otrzymalem pismo z dnia 26 marca 2014 r. Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego o tresci – Zalacznik 31: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Warszawa, dnia 26 marca 2014 r. NR DSWRU-571-1415/09-(1760/14/JI Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Odpowiadajac na pismo Pana z dn. 03 marca 2012 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrow – Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow informuje, ze indywidualny wniosek „o odwolanie Bartlomieja Sienkiewicza z urzedu ministra spraw wewnetrznych” nie stanowi podstawy do podjecia przez Pana Premiera oczekiwanej przez Pana decyzji. Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski”
Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Warszawa, dnia 26 marca 2014 r. NR DSWRU-571-1415/09-

(1760/14/JI, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego z dnia 26 marca 2014 r. – Zalacznik 31

 

Ad. II.

W odpowiedzi na wniosek z pisma z dnia 3 marca 2014 r. do ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza otrzymalem decyzje z dnia 14 marca 2014 r. podwladnego ministra B. Sienkiewicza, Zastepcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Miroslawa Hakiela – Zalacznik 32: „Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Minister Spraw Wewnetrznych DN-TPZ-0212-1/2014 DECYZJA Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198 z pozn. zm.). w zwiazku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2013, poz. 267), po rozpoznaniu wniosku Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 3 marca 2014 roku o udostepnienie informacji publicznej w przedmiocie przekazania informacji o calkowitych kosztach realizacji przez Biuro Ochrony Rzadu zadan ochronnych wobec corki Prezesa Rady Ministrow – Katarzyny Tusk, wykonywanych w lutym 2014 roku, odmawiam udostepnienia informacji publicznej.
(…) Majac na uwadze, iz koszty zwiazane z realizacja zadan ochronnych sa bezposrednio zalezne od zakresu tych dzialan (opatrzonych klauzula niejawnosci i podlegajacych przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych), wylacza to mozliwosc ich udostepniania na podstawie ustawy o dostepie do informacji publicznej. W zwiazku z powyzszym, Minister Spraw Wewnetrznych postanowil jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 w zw. z art. 129 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, stronie przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniesiony do Ministra Spraw Wewnetrznychw terminie 14 dni od doreczenia decyzji. Minister Spraw Wewnetrznych z up. Miroslaw HAKIEL Zastepca Dyrektora Departamentu Nadzoru”
Dowod: Minister Spraw Wewnetrznych, DN-TPZ-0212-1/2014 Decyzja z dnia 14 marca 2014 r. – Zalacznik 32

 

Wniosek z pisma M. Hakiela taki, ze albo on sam cierpi na manie wielkosci, albo laskaw – za pieniadze podatnika – dla corki swego pryncypala minister Sienkiewicz tak ma, ze on sam rozpoznaje skargi kierowane do … niego na … niego.

M. Hakiel przeciez Decyzja z dnia 14 marca 2014 r. – Zalacznik 32:

 1. poinformowal mnie, ze: „(…) Minister Spraw Wewnetrznych postanowil jak w sentencji.”

 2. pouczyl, ze: „(…) stronie przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniesiony do Ministra Spraw Wewnetrznych>”

 

Z kazdym dniem coraz bardziej zaskakuje mnie Bartlomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnetrznych …

Nie dosc, ze wielce – za pieniadze podatnika – laskaw dla corki szefa, to sam „robi” za dwie instancje.

Zyje 55 lat. Jeszcze tak w Polsce nie bylo, zeby tak bylo, jak jest pod rzadami Zyda Donalda Tuska, w tym w resorcie Bartlomieja Sienkiewicza.

 

Ad. III.

W odpowiedzi na zawiadomienie skierowane przeze mnie pismem z dnia 11 marca 2014 r. do Pana otrzymalem kopie pisma z dnia 1 kwietnia 2014 r. prokuratora Prokuratury Okregowej w Warszawie Katarzyny Kazmierczak do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotow, o tresci – Zalacznik 33: „Rzeczpospolita Polska Prokuratura Okregowa w Warszawie Wydzial III Nadzoru nad Postepowaniem Przygotowawczym Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 roku III Ko 290/14 Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotow w Warszawie

W zalaczeniu uprzejmie przesylam przekazane z Prokuratury Generalnej przy pismie sygn. PG II Ko? 1487/11 z dnia 26 marca 2014 r., pismo Pana Zbigniewa Kekusia z 11 marca 2014 r., dotyczace podejrzenia popelnienia przestepstwa przekroczenia uprawnien przez wymienionych w pismie funkcjonariuszy publicznych w zwiazku z przyznaniem ochrony BOR Katarzynie Tusk, celem stosownego rozpoznania. Prokurator Prokuratury Okregowej w Warszawie mgr Katarzyna Kazmierczak”
Dowod: Prokuratura Okregowa w Warszawie Wydzial III Nadzoru nad Postepowaniem Przygotowawczym

Warszawa, sygn. III Ko 290/14, pismo prokurator Katarzyny Kazmierczak z dnia 1 kwietnia 2014 roku – Zalacznik 33

 

Ci „wymienieni w pismie funkcjonariusze publiczni” to minister spraw wewnetrznych Bartlomiej Sienkiewicz i jego konstytucyjne sluzbowy zwierzchnik Prezes Rady Ministrow Donald Tusk.

 

W podsumowaniu tego watku niniejszego pisma wskazac nalezy, ze ja skonczylem z wynikiem bardzo dobrym studia, potem przez dekade pracowalem jako nauczyciel akademicki, a nastepnie przez kilkanascie lat na kierowniczych stanowiskach w Polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych. Az mnie dopadla zdominowana przez Zydow ferajna, sedziowie, prokuratorzy oraz Andrzej i Wieslawa Zoll. Uczynili mnie przestepca, pozbawili pracy. Dzisiaj moje dzieci budza poszukujacy mnie policjanci, bo Andrzej i Wieslawa Zoll zlozyli kolejne zawiadomienie o ich przeze mnie znieslawieniu i zniewazeniu, a prokurator Dariusz Furdzik postanowil im zrobic przyjemnosc i mnie za to scigac z oskarzenia publicznego.

Obronca interesu Andrzeja Zolla i jego promotor Zyd Donald Tusk marnym byl, jak wiadomo studentem. „Poszedl” w polityke. Jako polityk okazal sie nie tylko obronca interesu zydowskiej ferajny, ale takze rzadkim tumanem, ktory – miedzy innymi – doprowadzil do upadku stoczni w Gdyni i Szczecinie /patrz: str. 24/ i zdrajca interesu narodowego /patrz: str. 21/.

Sam kupuje sobie jednak garnitury, koszule i krawaty za publiczne pieniadze. Jego malzonka z publicznych srodkow kupuje sobie najdrozsze sukienki i jezdzi partyjnym samochodem na zajecia z tenisa, a prowadzaca doskonale prosperujaca dzialalnosc gospodarcza corka korzysta z ochrony … Biura Ochrony Rzadu, bo taki mial kaprys podwladny jej ojca minister Bartlomiej Sienkiewicz i uznal, ze tak bedzie dobrze przez wzglad na dobro … panstwa.
Chodzilo mu oczywiscie o Panstwa …. Tusk.

Jakkolwiek usluge swiadczy pokrywajac jej koszty z publicznych srodkow.

Polska na zydowska modle.

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,

 

Tatiana Graczowa napisala w ksiazce „Niewidzialna Chazaria”:

 

Dzisiejsi Zydzi amerykanscy, europejscy, rosyjscy, kaukascy oraz inni to etniczni, czystej krwi potomkowie koczownikow Turkow-Chazarow, ktorzy w VIII wieku zwrocili sie ku judaizmowi.”

Tatiana Graczowa „Niewidzialna Chazaria”15

 

Jak poczytac o Chazarach i doswiadczyc skutkow Waszego zdziczenia stwierdzic trzeba, ze T. Graczowa moze miec racje.

Wy rzeczywiscie sprawiacie wrazenie genetycznie obciazonych barbarzynstwem.

To jakby o Was, o Panu, Donaldzie Tusku – dzikusa, ktorego okrucienstwo, msciwosc staja sie wrecz przyslowiowe – Andrzeju Zollu, Irenie Lipowicz i wielu innych Zydach „na swieczniku”.

Jestescie dzikusy. Pozbawione empatii, wyzute z ludzkich uczuc, nie wiedzace, co honor i ambicja. Wredni, falszywi, obludni barbarzyncy. Pasozyty zerujace na innych ludziach.

Moje z Wami doswiadczenia uprawniaja mnie do stwierdzenia, ze Zyd ortodoks bez „mrugniecia okiem”, bez najmniejszych skrupulow, bez zadnego zahamowania zrobi to, co katolikowi nawet na mysl nie przyjdzie.

I bedzie wmawial ofierze swego zdziczenia, ze robi to na jej korzysc, w ostatecznosci, ze skrzywdzil ja … nieswiadomie.

Cywilizacja okrucienstwa, szwindla, oszustwa i pogardy dla czlowieka, gdy ten nie-Zydem.

Cywilizacja nierownosci.

Gdy przygladam sie Polsce z perspektywy przezytych przeze mnie 55 lat zauwazam, ze jesli chodzi o ludnosc z terenu miedzy Tatrami a Baltykiem, pod rzadami Donalda Tuska wykrystalizowal sie podzial na dwa narody: narod wybrany i – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligentwie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.16 – i Narod jebany„jebac”«wyzyskiwac»; Slownik Jezyka Polskiego.

Wybrany to Zydzi ortodoksi radykalni, spoleczne pasozyty, bywa – po prostu – dzicz.

Ten drugi to ja, moje dzieci i … cala reszta, w tym z najwiekszym upodobaniem wyzyskiwani /jebani/ madrzejsi od ortodoksow barbarzyncow Polacy katolicy.

Wprawdzie to mnie zyczliwa ferajnie – Andrzej i Wieslawa Zoll, 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – sedzia Beata Stoj uwaza od marca 2011 r. za niepoczytalnego od stycznia 2003 r. i takiego samego przekonania nabral co do mojej osoby prokurator Dariusz Furdzik – ten z kolei uwaza, ze jestem niepoczytalny od 2007 roku – po tym, gdy mnie zaczal w marcu 2014 r. scigac z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie i zniewazenie Wieslawy i Andrzeja Zoll, ale przeciez dowody poswiadczaja, ze to:

 1. Zyd„trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” skurwysyn17, tuman msciwy Andrzej Zoll:

  1. przez 4 lata nie rozpoznal zgloszonej mu jako Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawy pozbawienia przez sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie mojego maloletniego syna moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia,

  2. obciazyl mnie zeznaniami i uczynil przestepca w sprzecznosci z teoria prawa karnego, ktora sam podaje od lat w publikacjach z zakresu teorii prawa karnego wydawanych pod jego redakcja naukowa,

  3. gdy okazalo sie, ze jest tumanem msciwym, bo mnie uczynil przestepca, jak w pkt. I.2. to … zlozyl nastepne zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw na jego szkode.

To jest normalne … ? Chyba na zydowska – byc moze „chazarska” – modle.

Zydowskie bydle Donald Tusk oszukiwal mnie – a nawet moja matke i moich synow – korespondujac z samym soba, zeby nie rozpoznac zglaszanej mu przeze mnie sprawy i chronic interes Zyda – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysyna Andrzeja Zolla.
To jest normalne … ? Chyba na zydowska – byc moze „chazarska” – modle.

 1. Pan mnie oszukiwal przez ponad rok chroniac interesu ferajny, a potem trzymal mnie przez 9 dni prowadzacego protest glodowy zanim wydal Pan polecenie zrealizowania dzialan na rzecz wreszcie – po roku – uczciwego rozpoznania spraw.

To jest normalne … ? Chyba na zydowska – byc moze „chazarska” – modle.

Czy Pan sie zastanawial – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – teraz tchorzliwie schowany za swoja podwladna skurwysynie, co sie wtedy dzialo z moja matka i z moimi dziecmi w Krakowie, gdy Pan mi sie przygladal caly dniami, jak ja prowadze protest glodowy pod oknami Pana – Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej – gabinetu…?

 

Przed kilkoma laty na nalezacych do Agory S.A. wyswietlaczach w metrze w Warszawie prezentowano informacje, ze stanowiac zaledwie 0,02 proc. ludnosci swiata, Zydzi otrzymali 20 proc. Nagrod Nobla.

Byc moze dlatego, ze sie nimi sami obdarowujecie, jak w Polsce, lasi na swiecidelka18.

Jesli nawet 20 proc. z ogolu przyznanych Nagrod Nobla rzeczywiscie nalezalo sie Zydom, a nie dostali ich „po znajomosci”, bo Zydzi im je dali, to moje osobiste z Wami doswiadczenia upowazniaja mnie do stwierdzenia, ze minimum 90 proc. Zydow, z ktorymi mialem do czynienia to lajdacy, bydlo za nic majace nie-Zydow.

Poznawszy Was przez lata twierdze, ze zaden narod nie wydal tylu pyszalkow, narcyzow, megalomanow, idiotow co zydowski. Majac w swoich dziejach tyle za soba pogromow, zadnej lekcji niektorzy z Was – np. Andrzej Zoll, Donald Tusk, Irena Lipowicz /rzadkie zydowskie bydle, pasozyt chroniacy wylacznie interesow Zydow/, Krzysztof Bielecki, Adam Michnik itp. – z nich nie wyciagacie.

Jakbys sterowal Wami „gen autodestrukcji”.

 

Moze jednak skorzystajcie – dla wlasnego dobra i dobra tych sposrod Zydow, ktorzy normalni – z przestrogi prof. Marcina Krola:

Musimy sie ruszyc, odzyskac idee rownosci. Inaczej przyjdzie to „cos” i bedziemy wisiec na latarniach

mowi Marcin Krol w rozmowie z Grzegorzem Sroczynskim.

(…) -Bo jak sie zdarzy to „cos”, to mozemy wisiec na latarniach. Po prostu. Nic nie robiac, hodujemy sily, ktore zmienia swiat po swojemu. I nie beda negocjowac.

Kto?

– Chocby nacjonalisci. Przeciez idzie ta fala.”

Zrodlo: Prof. Marcin Krol, w: „Bylismy glupi”; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 12, 13

 

Niedlugo mozemy sie dowiedziec z nalezacych do Was mediow, ze … wszyscy Polacy nie-Zydzi to nacjonalisci.

Tak jak kiedys robotnicy walczacy o swoje prawa byli dla zydokomuny warcholami.

Zaprowadzona przez Zyda amoralnego blazna polonofoba Donalda Tuska zydokracja /„demokracja” na zydowska modle, tj. rzady oparte na regulach Talmudu/ ani troche nie rozni sie od sposobu przed laty sprawowania wladzy przez zydokomune.

Coraz czesciej slychac glosy, ze jest jeszcze gorzej, bo nawet poskarzyc sie nie ma komu.

Ja, zeby bronic swoich praw, a potem mieszkania, ktorego chcialy mnie pozbawic – ograbic z niego celem wyegzekwowania kwoty … 8.750,00 zl tytulem … przedawnionego roszczenia, z tytulu wyroku wydanego przez … wylaczona sedzie Tertese Dyrge – Zydowki, sedzia Teresa Dyrga i jej przelozona, prezes Sadu Okregowego w Krakowie sedzia Barbara Baran prowadzic musialem dwa razy protesty glodowe. Przed Prokuratura Generalna w okresie od 30 maja do 10 czerwca 2011 r. i przed Sadem Okregowym w Krakowie w okresie od 26 lipca do 10 sierpnia 2012 r. – patrz: http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,

A ze w obydwoch przypadkach byly to protesty sluszne, to mi ferajna kreuje wizerunek chorego psychicznie.

A mialo byc inaczej …

 

Zacytowana wyzej przestroga prof. Marcina Krola to dowod, ze co swiatlejsi z Was, izolujacy sie od ciemnogrodu, doskonale widza, jak sie zachowuje zydowska rzadzaca dzicz i wiedza, czym sie to moze skonczyc.

Zyd kacyk Donald Tusk tez tego doskonale swiadom. Media informowaly na poczatku roku:

 

10 stycznia 2014 r. Sejm RP uchwalil ustawe /198 poslow Platformy Obywatelskiej – ZKE/ legalizujaca udzial formacji zbrojnych panstw trzecich „we wspolnych operacjach”, do ktorych zaliczone zostaly dzialania w celu ochrony porzadku, bezpieczenstwa i zapobiegania przestepczosci w zwiazku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi lub podobnymi wydarzeniami)na terytorium Rzeczypospolitej.
Wnioskodawca projektu jest premier Donald Tusk.”

http://futrzak.wordpress.com/2014/01/16/bo-polska-sama-bronic-sie-ani-porzadku-utrzymac-juz-nie-potrafi/

 

Na okolicznosc, ze mu Polacy – w tym wojsko i Policja – wypowiedza posluszenstwo, zapewnil sobie Donald Tusk ochrone … formacji zbrojnych panstw trzecich.

Gdy zatem Polacy stwierdza, ze maja dosc, miedzy innymi ciaglego „zaciskania pasa” – kiedys tez przeciez dowiemy sie, , na jaka kwote Donald Tusk zadluzyl Polske; dowiemy sie pewno po tym, gdy Donald Tusk zostanie przewodniczacym Komisji Europejskiej – i przy tym ogladania jego corki korzystajacej z ochrony BOR oraz malzonki kacyka strojacej sie za publiczne pieniadze i jezdzacej partyjnym samochodem na zajecia z tenisa, to Donald Tusk poprosi o udzielenie mu bratniej pomocy kanclerz Angele Merkel.

Beda prac …

Zanim tak sie stanie, bedzie Donald Tusk – jak powszechnie wiadomo okrutny i msciwy, jak … ogromna wiekszosc Zydow, z ktorymi zetknal mnie los – pacyfikowal „opozycjonistow”.

Z Pana pomoca.

Po to wymysliliscie „mowe nienawisci”, a Pan wprowadzil w zycie w dniu 26 lutego br: „Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie prowadzenia postepowan o przestepstwa z nienawisci.”

Zapobiegliwosc.

To juz Wam penalizowanie za znieslawienie i zniewazenie nie wystarcza?

Bedziecie nas tepi Zydzi barbarzyncy – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – skurwysyny, traktowac jak bydlo, bedziecie sie sadysci znecac na naszymi dziecmi, bedziecie nas zlodzieje okradac z dorobku zycia, bedziecie naruszac nasza godnosc, a tego, kto sie Wam przeciwstawi … do wiezienia. Za mowe.

Oczywiscie – jak zawsze w przypadku Zydow barbarzyncow – dla dobra ogolu. Waszymi dzialaniami zawsze kieruje przeciez jakies, czyjes dobro.

W gruncie rzeczy zawsze chodzi o dobro … zydostwa.

W te Wasza, cwanego zydostwa, strategie doskonale wpisuje sie kombatant w walce o prawa obywatelskie Bronislaw Komorowski. Media informuja:

Do wiezienia za obraze prezydenta!

A miala byc zmiana prawa

Z kodeksu karnego miala zniknac kara wiezienia za zniewazanie prezydenta. Ale rzad, na wyrazne zyczenie Bronislawa Komorowskiego (61 l.) wycofal sie z takich planow. (…) Obecny prezydent broni swojej osoby.

Jego zdaniem zlagodzenie prawa przyczyniloby sie do brutalizacji zycia publicznego.

W ocenie prezydenckich prawnikow, obowiazujace przepisy … nie ograniczaja swobody wypowiedzi.”
Zrodlo: Do wiezienia za obraze prezydenta! A miala byc zmiana prawa”; „Fakt”, 11.09.2013 r., s. 4

 

To o co chodzilo w tej przed 30 laty walce o prawa i wolnosci obywatelskie, w tym o prawo do wolnosci slowa?

Czy Was, europejczycy – jak mowia mlodzi – pogielo?!
Brutalizacja to byla jak B. Komorowski lgal przez lata, ze jest hrabia, az wyjasnilo sie, ze z niego taki hrabia, jak z „koziej dupy traba”.

Teraz wychodzi, ze z walka o prawa i wolnosci obywatelskie bylo tak samo.

Ale o siebie i swoj „dwor” – az sie na nim roi od Zydow; jednego mialem okazje poznac …. rzadki pasozyt. Kim juz nie byl Jan Litynski /Jakub Leman/? – dba B. Komorowski:

„Komorowski jednym z najdrozszych prezydentow Europy:

Jesli senat zatwierdzi nowelizacje budzetu, w tym roku na utrzymanie Bronislawa Komorowskiego wydamy 175 milionow zlotych. W odniesieniu do wielkosci gospodarki kraju najwiecej na utrzymanie prezydenta wydaja obywatele Malty, Wloch i Lotwy. Bronislaw Komorowski jest w tym zestawieniu czwartym najdrozszym prezydentem republik Unii Europejskiej– donosi “Dziennik Gazeta Prawna”.

Zrodlo: Komorowski jednym z najdrozszych prezydentow Europy: www.wprost.pl, 2013-09-4

 

Slusznie pyta w kontekscie urzedu prezydenta felietonista „Faktu” Tomasz Kontek:

Po co nam taki urzad?”

Zrodlo: Tomasz Kontek, „Polityczny teatrzyk z konstytucja w tle”; „Fakt”, 21 grudnia 2012 r., s. 2

Dobre pytanie …?

W sprawie paru innych urzedow tez by je nalezalo postawic. Szczegolnie, ze czasy coraz ciezsze dla Polakow pod rzadami Zyda Donalda Tuska.

xxx

 

Zagrozony po dwakroc – ciagnaca sie od czerwca 2006 r. sprawa Sadu Rejonowego w Debicy do sygn. akt II K 407/13 oraz zapoczatkowana w marcu tego roku przez prokuratora Dariusza Furdzika sprawa Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod – statusem przestepcy za znieslawienie i zniewazenie Andrzeja Zolla, Wieslawy Zoll i innych, jak oni tumanow msciwych, pragnac uniknac dodatkowego oskarzenia o mowe nienawisci, uprzejmie wyjasniam, ze mimo iz mnie Pan oszukiwal przez rok, a potem przygladal mi sie przez 16 dni jak prowadze – sluszny – protest, w tym glodowy przed siedziba Prokuratury Generalnej, uprzejmie informuje, ja Pana, lajdaku, slugusie ferajny, w tym zydowskiego bydla /np. Andrzej Zoll z malzonka/ ani ciut nie nienawidze.

Ja na Pana, Panie Prokuratorze Generalny, nawet nie jestem zly.

Ja Pana, tak samo, jak Andrzeja Zolla, Donalda Tuska, Irene Lipowicz i reszte tepej, okrutnej, zydowskiej, niecywilizowanej ferajny – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – pierdole19.

Powyzej wyjasnilem dlaczego.

Wolno mi Pana o tym poinformowac, bo na nic innego jak na pogarde i lekcewazenie Pan nie zasluguje, a przeciez:

 

Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania swoich pogladow”

Artykul 54.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ja wiem, ze Pan, Prokurator Generalny, nie moze mi udzielic pomocy w „wojnie”, jaka wypowiedziala mi w 2006 roku prokurator Radoslawa Ridan – pod nadzorem prokuratorow Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego, Edyty Kusnierz i Krystyny Kowalczyk – i ktora teraz prowadza ze mna sedzia Beata Stoj z prokurator Krystyna Kowalczyk.

Poinformowal Pan o tym – tj. ze nic nie moze – Posla Andrzeja Dude, gdy po zapoznaniu sie z dowodami zebranymi przeciwko mnie w tej sprawie Pan Posel skierowal wnioski do Pana, zeby Pan:

 1. wycofal akt oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan

 2. objal nadzorem postepowanie prowadzone przeciwko mnie przez sedzie Beate Stoj na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan.

 

Jak Panstwa poznalem, nic Wam nie sprawia takiej satysfakcji, radosci i ulgi, jak wyjasnienie osobie, ktora Was prosi o udzielenie pomocy, ze … nic nie mozecie.

Okrutny tepy Zyd Donald Tusk nawet korespondowal z samym soba – tj. posel Donald Tusk z premierem Donaldem Tuskiem – zeby mnie Radca Izdebski z KPRM mogl informowac, ze premier Tusk nic nie moze w sprawie, ktora ja zglaszalem poslowi Tuskowi.

To patologia, ale czego jeden tepy Zyd nie zrobi dla innego tepego Zyda.

Cywilizacja szwindla.

Jakkolwiek ogromna wiekszosc Zydow, z ktorymi styka mnie los – w tym z powodu zmajoryzowania przez Zydow instytucji wymiaru sprawiedliwosci – to osobniki okrutne i msciwe, to zachodzi wyraznie zauwazalna prawidlowosc …

Im Zyd glupszy, tym bardziej okrutny. Trudno o lepsza egzemplifikacje slusznosci mojej tezy niz pupilek Donalda Tuska Andrzej Zoll.

 

Rozumiem, ze w sprawie, ktora zainicjowal przeciwko mnie prokurator Dariusz Furdzie z zawiadomienia Andrzeja i Wieslawy Zoll tez Pan nic nie moze …

No coz ja nie jestem ministrem Radoslawem Sikorskim, dla ktorego Pan … wszystko moze.

Moze dlatego Pan moze, ze Pan – po prostu – chce. A moze ze strachu …

Skoro dla mnie Pan nic nie moze formalnie, mam do Pana goraca prosbe – glodzil mnie Pan przez 12 dni przed siedziba Prokuratury Generalnej po roku oszukiwania mnie, zatem cos dla mnie tez moglby Pan zrobic nieformalnie …

Jak Pan wie mam 55 lat.

Pana podwladne, Radoslawa Ridan i Krystyna Kowalczyk, bezmyslne tumany na uslugach tumanow msciwych, Andrzeja i Wieslawy Zoll oraz sedziow wymienionych na str. xxx niniejszego pisma, zmarnowaly mi z nich prawie 8, zniszczyly zycie mnie i moim dzieciom.

Dariusz Furdzik nie mniejszym jest od nich ignorantem.

Niech im Pan, pozbawiony ambicji i honoru Prokuratorze Generalny, uprzejmie prosze, doradzi nieformalnie, zeby sie ode mnie wreszcie, przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – odpierdolili20.

Przeciez dobrze wiecie„trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – okrutne skurwysyny, ze nie ja bylem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan. Nie macie zadnych dowodow poswiadczajacych, ze to bylem ja. Macie wylacznie dowody poswiadczajace, ze to nie bylem ja.

Niech mi Pan nie ma, uprzejmie prosze, za zle tych kilku wulgaryzmow. Jak wiadomo … „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.”, a ja bym bardzo chcial do tej inteligencji prawdziwej, tej „kurwa – inteligencji”.

 

Antoni Slonimski taki mial – swietny – pomysl:

 

Powinno powstac nowe prawo.

Ilekroc przestepca okazuje sie madrzejszy od praw, ktore naruszyl, bezkarny jest.”
Antoni Slonimski

To jest wytyczna!!!

Najlepsza z mozliwych dla polglowkow w prokuratorskich i sedziowskich togach.

A jesli juz prokuratura musi kogos scigac, to niech sciga rzeczywistych sprawcow przestepstw, jak Donald Tusk – patrz: str. 21 i 24.

Na zakonczenie pragne wyjasnic, ze nie jestem antysyjonista. Jest mi wszak zupelnie obojetne jesli jakis Zyd ortodoks radykalny barbarzynca niecywilizowany polglowek megaloman uwaza, ze jestem. Takich tez nie nienawidze …

 

Wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. akt PG VII G 021/54/13, Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 26 lutego 2014 r.

 2. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow, protokol przyjecia w dniu 9 listopada 2010 r. wniosku przez prokurator Antonine Suwala

 1. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., karta 3098, 3099

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 3. Prokuratura Generalna sygn. PR V 861-1995/08, pismo z dnia 2 grudnia 2010 r.

 4. Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo z dnia 12 maja 2010r.

 5. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII Ko2 739/11, pismo z dnia 16 maja 2011 r. prokurator Janiny Serowik

 6. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow L.dz. PGVII G-052-181/11 protokol przyjecia wniosku sporzadzony w dniu 31 maja 2011 r. przez prokurator Krystyne Resiak

 7. Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, Wydzial Skarg i Wnioskow protokol przyjecia skargi/wniosku sporzadzony przez prokurator Anne Czarnecka w dniu 3 czerwca 2011 r.

 8. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly

 9. Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie” ; „Tylko Polska”, Nr 24, 16.06-22.06.2011, s. 1, s. 14

 10. Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 051/50/13, pismo prokurator Janiny Szmudy-Wieckowskiej z dnia 24 maja 2013 r.

 11. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/

 12. Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. Zastepcy Dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 13. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt RA-051/10/14, pismo zastepcy Prokuratora Rejonowego Moniki Dziedzic-Jamborskiej z dnia 14 marca 2014 r.

 14. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych

 15. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

 16. Komenda Miejska Policji w Krakowie, Wydzial Kryminalny, Ldz. MWD-560/193/13, „Protokol Zatrzymania Osoby” sporzadzony w dniu 6 marca 2014 r. przez sierz Pawla Drozdza

 17. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, uzasadnienie z dnia 10 marca 2014 r. do postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika o przedstawieniu zarzutow

 18. „Historia Choroby” Wojewodzkiego Osrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie

 19. Lekarska Spoldzielnia Pracy Pracownia Rentgenowska, Karta Badania Radiologicznego, wynik badania z dnia 31.01.2001 r.

 20. Pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009r.

 21. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 25 czerwca 2009r.

 22. Pismo Wandy, Michala i Tomasza Kekus do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tusk z dnia 7 wrzesnia 2009r.

 23. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 24 wrzesnia 2009r. do Wandy, Michala i Tomasza Kekus

 24. Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, akt powolania z dnia 13 listopada 2009 r. Andrzeja Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci

 25. Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Poskiej, pismo Z. Kekusia z dnia 5 stycznia 2009 r. do marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego

 26. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, pismo Z. Kekusia z dnia 30 stycznia 2009 r. do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska

 27. Wawrzyniec Smoczynski, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34

 28. Michal Piasecki, Bartlomiej Leczek, „Luksusowe zycie Kasi Tusk”; „Fakt”, 2.04.2014, s. 4

 29. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Warszawa, dnia 26 marca 2014 r. NR DSWRU-571-1415/09-(1760/14/JI, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego z dnia 26 marca 2014 r.

 30. Minister Spraw Wewnetrznych, DN-TPZ-0212-1/2014 Decyzja z dnia 14 marca 2014 r.

 31. Prokuratura Okregowa w Warszawie Wydzial III Nadzoru nad Postepowaniem Przygotowawczym Warszawa, sygn. III Ko 290/14, pismo prokurator Katarzyny Kazmierczak z dnia 1 kwietnia 2014 r.

 32. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Kadr i Odznaczen, sygn. BKO 417-661/12, pismo z dnia 7 listopada 2012 r. Dyrektora Biura Malgorzaty Neumann

1 zrodlo: Tatiana Graczowa, „Swieta Rus przeciwko Chazarii”, Drukarnia OFRA, Warszawa 2014, s. 3

2 „Andrzej Seremet – „Niesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”, „niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie. Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot, czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow.

Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okregowy w Krakowie. /obecnie Prokurator Apelacyjny w Krakowie, powolany przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – ZKE/– Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

 

3 Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131

4 Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130

5 zob.Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

6 zob.Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289

7 zob.Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

8zob.M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

9 Artykul 129 § 1 K.p.k.: „W wezwaniu nalezy oznaczyc organ wysylajacy oraz podac, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma sie stawic adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiazkowe, a takze uprzedzic o skutkach niestawiennictwa.”

 

10 Artykul 68.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:„Wladze publiczne sa obowiazane do zapewnienia szczegolnej opieki zdrowotnej dzieciom (…)”

11 Artykul 72.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochrone praw dziecka. Kazdy ma prawo zadac od organow wladzy publicznej ochrony dziecka przed przemoca, okrucienstwem, wyzyskiem i demoralizacja.”

12 Artykul 3.1 ustawy Konwencja o Prawach Dziecka [Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 120, poz. 526]: „We wszystkich dzialaniach dotyczacych dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki spolecznej, sady, wladze administracyjne lub ciala ustawodawcze, sprawa nadrzedna bedzie najlepsze zabezpieczenie interesow dziecka.”

13„Prof. Fryderyk Zoll („mlodszy” dla odroznienia od ojca, wybitnego znawcy prawa rzymskiego – prof. Fryderyka Zolla zwanego „starszym”), dziadek prof. dr. Andrzeja Zolla, obecnego rzecznika praw obywatelskich, urodzil sie 1 lutego 1865 r. w podkrakowskim wowczas Podgorzu. Ich przodkowie przybyli do Polski z niemieckiej Wirtembergii pod koniec XVIII stulecia i bardzo szybko, podobnie jak wiele innych rodzin cudzoziemskich, dzieki przyciagajacej sile polskiej kultury ulegli rychlej polonizacji.” – Zrodlo: Krzysztof Pol, Fryderyk Zoll (mlodszy) (1865–1948). W 140. rocznice urodzin”, PALESTRA, Pismo Adwokatury Polskiej, Rok XLVIII

14 „Tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,

s. 1051

15 zrodlo: Tatiana Graczowa, „Swieta Rus przeciwko Chazarii”, Drukarnia OFRA, Warszawa 2014, s. 3

16 Gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem ale … inteligentem.

Sporzadzil mowe obronna, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na … Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” /Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12/.

17 „Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

18 W dniu 11 listopada 2010 r. prezydent B. Komorowski wreczyl Order Orla Bialego Krzysztofowi Bieleckiemu, powiedzial, ze za … budowanie: „- To wielki przywilej prezydenta, ze mozew imieniu calego spoleczenstwa, narodu, panstwa docenic zaslugi m.in. odznaczeniami, orderami, w tym tym najwiekszym, jakim jest Order Orla Bialego – powiedzial.”Zrodlo: Pawel Wronski, „Orzel Bialy za budowanie; „Gazeta Wyborcza”, 12 listopada 2010r., s. 4

„Gazeta Wyborcza” podala:„Wniosek /o przyznanie K. Bieleckiemu, A. Michnikowi i A. Hallowi Orderu Orla Bialego – ZKE/ zlozyla w 2005r. przewodniczaca kapituly prof. Barbara Skarga i zaaprobowala go kapitula w skladzie: Krzysztof Skubiszewski, Tadeusz Mazowiecki, Bronislaw Geremek i Wladyslaw Bartoszewski.

Jednak ze wzgledu na to, ze kadencja Aleksandra Kwasniewskiego sie konczyla, decyzje pozostawiono nastepnemu prezydentowi Lechowi Kaczynskiemu. Ten jej nie podjal.” Zrodlo: Pawel Wronski, „Orzel Bialy za budowanie”; „Gazeta Wyborcza”, 12 listopada 2010r., s. 4

Gazeta Wyborcza”, jak to „Gazeta Wyborcza” … sklamala. Cywilizacja szwindla …

Przekonany, ze K. Bielecki bardziej zasluzyl na Trybunal Stanu za wyprzedaz niz na najwyzsze polskie odznaczenie „za budowanie”, pismem z dnia 22 pazdziernika 2012 r. skierowanym do prezydenta B. Komorowskiego zlozylem wniosek o doreczenie mi kopii wniosku kapituly Orderu o przyznanie mu Orderu.

Oto tresc odpowiedzi z dnia 7 listopada 2012 r. Dyrektor Biura Kadr i Odznaczen Kancelarii Prezydenta Malgorzata Neumann.– Zalacznik 34: „Warszawa, 07 listopada 2012 r. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Kadr i Odznaczen Dyrektor Malgorzata Naumann BKO 417-661/12 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana pismo, w ktorym prosi Pan o doreczenie kopii wniosku Kapituly Orderu Orla Bialego o nadanie Orderu panu Krzysztofowi Bieleckiemu, uprzejmie wyjasniam.

Order Orla Bialego zostal nadany panu Krzysztofowi Bieleckiemu z inicjatywy wlasnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego. W zwiazku nie byl skladany w tej sprawie wniosek Kapituly Orderu.

Dodatkowo informuje, ze decyzja Prezydenta o nadaniu orderu nie jest aktem administracyjnym i w zwiazku z tym, nie wymaga uzasadnienia, z powazaniem” – Zrodlo: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Kadr i Odznaczen, sygn. BKO 417-661/12, pismo z dnia 7 listopada 2012 r. Dyrektora Biura Malgorzaty Neumann – Zalacznik 34
Zenada!

Cywilizacja szwindla.

19 „Pierdolic” «lekcewazycy»; Slownik Jezyka Polskiego

20 „Odpierdolic sie” «dac sobie spokoj»; Slownik Jezyka Polskiego

?MARCIN KROL – ur. 1944., jest filozofem i historykiem idei. W marcu 1968 roku jako doktorant na UW bral udzial w studenckich protestach, zostal aresztowany. W latach 70. pracowal w PAN i redagowal podziemne czasopismo „Res Publica”, pisal tez do paryskiej „Kultury”. W czasie „Solidarnosci” doradca Regionu Mazowsze. W 1989 r. uczestniczyl w obradach Okraglego Stolu, potem zaangazowal sie w kampanie prezydencka Tadeusza Mazowieckiego, w koncu jednak zrezygnowal z polityki. Byl dziekanem na UW, zasiadal w zarzadzie Fundacji Batorego. Wyklada, pisze ksiazki – ostatnia to „Europa w obliczu konca”.

Une a achat cialis doctissimo pproche coordonnee du controle de la qualite de ces produits a ete mise en ?uvre en 1999 avec la DEQM charg ee de coordonner l’echantillonnage et les essais par les differents laboratoires des etats cialis france pharmacie membres.
Souvent, les desaccords les plus frequents se font sur l’argent, achat de vrai viagra l’education des enfants, la sexualite, les taches dans la maison et acheter kamagra original les valeurs personnelles.
Et achat cialis ligne france certains fantasmes devraient demeurer a l’etat de propecia generique en pharmacie pensees; par exemple, une relation a trois n’est jamais une bonne idee pour aucun des partenaires.

Il faut du temps aux partenaires pour bien se viagra moins cher connaitre et savoir ce acheter priligy en belgique qui les excite reellement.
Quoi qu’il en soit, avant de penser au viagra vente libre paris prix du viagra pharmacie pire (il a une maitresse), remettez-vous egalement en question et parlez-en ensemble. sous ce terme se cache un probleme d’hypersensabilite de la vulve. Cette semaine, nous faisons le tour de la question. C’est lui qui est aux commandes, mais elle aime ca! Comme tout medicament, l’usage du viagra orignal peut entrainer des effets secondaires chez certains patients. Cette formule kamagra generique avis acheter levitra ordonnance completement naturelle de renforcement masculin contient des ingredients de premiere qualite consistant des herbes exotiques, minerales et des aminoacides essentiels. Les generiques, surtout, sont-ils si « semblables » au medicament d’origine qu’on le pense ? C’est-a-dire qu’un meme souvenir peut aboutir a une emotion completement differente si la volonte et les moyens ont ete mis en place pour se reprogrammer.
Dans les films d’amour – j’aime les films girly – les amoureux se disputent, se dechirent – voyez Mr et Mrs Smith – et ou acheter du cialis au bout du compte, ils se reconcilient, s’embrassent et filent le parfait amour pour des cialis sans ordonnance siecles et des siecles.
Cette cialis en ligne maroc technique n’est cependant pas nouvelle bien prix viagra pas cher que sous-utilisee dans le monde urologique actuellement.
Avec ce acheter bon kamagra oral jelly type de relation, pas de stabilite pas de couple acheter kamagra qui se construit…
Profili difensivi forti, fobici, o esperienze cialis 20 mg prezzo farmacia profonde particolari.
Anche ad una singola assunzione Priligy Dapoxetine e efficace e dopo ventiquattro ore acquistare cialis generico farmacia viene espulsa dall’organismo, per questo Priligy Dapoxetine e completamente propecia prezzo sicura per la salute.
Inoltre anche l’assunzione dell’alcol potrebbe dove comprare il cialis on line vendita cialis online ridurre l’effetto del Viagra.
E ‘meglio priligy generico forum discutere con il personale sanitario che puo davvero dire se dove acquistare levitra senza ricetta questo prodotto e buono per voi.
Il viagra poco prezzo periodo fertile e quello che comprende il primo giorno dalla comparsa di questa caratteristica comprare cialis milano fino ai 4 giorni successivi alla fine della stessa.
Se la ricerca rivelasse che vendita viagra a san marino la pomata SST-6006 non crea problemi di effetti indesiderati, sarebbe un grande passo in avanti dal punto di vista scientifico viagra natural precio ed umano per chi soffre di disfunzioni erettile.
Quando ci si usa non c’e nessun dubbio della sua efficacia siccome il suo funzionamento e provato dai moltissimi test e prove del farmaco. Tuttavia molte donne attribuiscono a questo periodo di essere il segnale della fine della vita sessuale e del piacere. levitra 20 mg costo Se ordinate la consegna dei preparati sul territorio degli USA, non dovrete pagare i dazi doganali. Sul fatto che l’alcol influisce sulla potenza sessuale, la gente sapeva viagra levitra prezzo molto tempo fa. Ordinando prodotti per il potenziamento nella farmacia online potete essere sicuri di ottenere la consultazione riguardante l’applicazione del medicinale e tutte le informazioni utili al riguardo dei prodotti da noi offerti. Le dosi da 2,5mg e 5mg sono state sviluppate farmacie online italiane per uso giornaliero, offrendo agli uomini la possibilita di raggiungere un’erezione a qualsiasi ora levitra italia della giornata. Levitra e efficace per gli uomini di ogni eta, funziona in modo rapido e fornisce vitalita sessuale negli uomini che soffrono del disturbo per la prima volta, anche quelli che hanno il diabete mellito o sono stati sottoposti a prostatectomia radicale. La modernita porta con se levitra prezzo differenti problematiche che molto spesso si insinuano senza essere percepite dalla maggioranza delle persone.
Spesso si e tentato di mettere in relazione i problemi acquisto viagra cialis sessuali come l’impotenza con lo stress o la vecchiaia per una migliore comprensione della cialis prezzo svizzera condizione.
Devi imparare a cialis prezzo svizzera mantenere la vostra vendita priligy online rabbia, acquisto viagra italia perdonare.
Priligy dapoxetina come acquistare viagra via internet e un farmaco di prescrizione che e associato generico do viagra pfizer con alcuni effetti priligy acquistare online indesiderati .
Effets sur la vision des cas d’anomalies visuelles ont viagra en ligne comparatif ete rapportes spontan ement suite a achat viagra uk la prise achat de viagra canada de sildenafil et d’autres inhibiteurs de la pde5 (voir rubr ique 4.8).
L’astinenza sessuale acquistare cialis 10 mg e la causa di circa il 60% delle vendita di viagra online nevrosi, di farmacie online italiane depressioni e di maggiore aggressivita.
Avec le achat viagra sans ordonnance temps, achat priligy surtout apres la acheter cialis pharmacie ligne construction des religions monotheistes, le sexe en groupe est devenu tabou.
In quanto seriamente propecia generico online cialis farmacia vaticana la donna si avvicina priligy acquisto on line a questo problema dipende il successo dell’armonia sessuale fra i partner.
Il a un effet positif sur achat kamagra sans ordonnance la fonction viagra ou cialis pas cher viagra prix paris gonadique, favorise la synthese des hormones sexuelles.
Sono convinto cialis vendita farmacia che succedera – spiega vincenzo gentile, ordinario di urologia a roma e primario all’umberto i – i prezzo del viagra 100 pazienti propecia acquisto on line sentono molto il prezzo, soprattutto in questo periodo di crisi.
Renforce le cour, rappelant les resultats de viagra achat en ligne sports pour tadalafil prix les viagra en vente en suisse jeunes.
Esperimenti ufficiali mostrano che il levitra funziona molto bene – fino a viagra prezzo in farmacia 80% propecia italia degli uomini hanno riportano un miglioramento nell’erezione, indipendentemente dalla causa.
Ce vente kamagra pharmacie sont surtout les adeptes de ou commander du levitra la pensee psychanalytique (freud) qui se sont penches sur les causes viagra pas cher possibles d’un tel comportement.
La maggior parte prezzo di cialis dei clienti comprare kamagra online sono in grado di trovare i come si acquista viagra in farmacia prodotti ricercati e completare l’ordine in circa 5 minuti.
Ce qui ne faut ne pas faire c’est viagra et cialis pas cher viagra en france prix de resigner lorsqu’elle se manifeste.
Par le fait meme, celle-ci est moins viagra piller disposee site officiel vente viagra aux relations sexuelles pour une certaine periode.
?possiamo avere un ottimo piano, ma la verita acquistare viagra a san marino e che hamas e il vincitore, fino comprare viagra con pagamento alla consegna ad oggi.