08.04.2014 – Wniosek Zbigniewa Kękusia do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Andrzeja Płatka i Komendanta Komisariatu IV Policji w Krakowie mł. insp. Piotra Morajko

Krakow dnia 8 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus Krakow,


Panowie

 1. insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 2. ml. insp. Piotr Morajko Komendant Komisariatu IV Policji w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 

Sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13

 

Do wiadomosci:

 1. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. Sedzia Beata Stoj, prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 3. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow, sygn. akt II Ca 1354/13

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 8. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 11. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 12. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 13. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 15. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 16. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 17. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 18. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 19. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 20. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 21. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 24. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 25. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 26. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 27. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 28. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 31. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 32. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 33. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o odmowe wykonania wydanego Policji ewentualnie przez prezesa Sadu Rejonowego w Debicy sedzie Beate Stoj nakazu zatrzymania mnie przed dniem 11 kwietnia 2014 r. lub tego dnia w godzinach porannych i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne w rozpoznawanej przeciwko mnie przez sedzie Beate Stoj sprawie do sygn. akt II K 407/13.

 2. Zawiadomienie, ze pismem z dnia 31 marca 2014 r. /Zalacznik 1/ zawiadomilem sedzie Beate Stoj, ze po sporzadzone przez nia wezwanie dla mnie na badania psychiatryczne stawie sie osobiscie w jej Sekretarce w dniu 7 maja 2014 r.

 3. Zawiadomienie, ze w przypadku wyslania po mnie funkcjonariuszy Policji celem zatrzymania mnie i niedopuszczenia do mojego uczestnictwa w majacej sie odbyc w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Sadzie Okregowym w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy rozprawie apelacyjnej w sprawie do sygn. akt II Ca 1354/13, zloze zawiadomienie o popelnieniu przez Adresatow niniejszego pisma oraz przez wyslanych po mnie funkcjonariuszy Policji przestepstw z art. 190a § 1 K.k., tj. nekania mojej matki i mnie.

 4. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Nie pytam, jakie sa prawa, ale jacy sa sedziowie
Charles Louis Montesquieu

 

Sedziowie sa nieusuwalni

Artykul 180.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wladza demoralizuje, a wladza absolutna demoralizuje absolutnie.”

John Emerich Acton

Szanowni Panowie,

 

W dniu 11 kwietnia 2014 r. odbedzie sie przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy rozprawa apelacyjna w sprawie apelacji, ktora zlozylem od wyroku sedzi Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial VI Cywilny Ewy Krakowiak w sprawie z mojego powodztwa przeciwko Skarbowi Panstwa-Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o zaplate. W zalaczeniu przesylam potwierdzajace ja zawiadomienie z dnia 20 lutego 2014 r. – Zalacznik 1: „Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy /adres – ZKE/ Krakow, dnia 20 lutego 2014 r. Sygnatura akt: II Ca 1354/13, sygn. akt I inst. VI C 1353/12/S Krakow, dnia 20 lutego 2014 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Termin: 11 kwietnia 2014 r. o godz. 08:30 sala K-419 paw. K ZAWIADOMIENIE Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy zawiadamia o rozprawie apelacyjnej w sprawie z powodztwa Zbigniewa Kekus przeciwko Skarbowi Panstwa – Sadowi Okregowemu w Krakowie o zaplate, ktora odbedzie sie w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 08:30 sala K-419 paw. K.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy, sygn. akt II Ca 1354/13, Zawiadomienie z dnia

20 lutego 2014 r. – Zalacznik 1

 

Jak Panow informowala prezes Sadu Rejonowego w Debicy sedzia Beata Stoj, jest ona referentem w sprawie karnej przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, w ktorej na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. jestem oskarzony o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. 18 czynow za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. W sprawie tej raz juz zapadl skazujacy mnie wyrok. Wydal go w dniu 18 grudnia 2007 r. kolega1 sedzi Beaty Stoj sedzia Tomasz Kuczma.Wyrok ten uchylily w zakresie wszystkich przypisanych mi czynow Sad Okregowy w Rzeszowie /wyrok z dnia 15.09.2010 r., sygn. II Ko 283/10/ i Sad Najwyzszy /wyrok z dnia 26.01.2012 r., sygn. IV KK 272/11/. Uchylily go z przyczyn lezacych wylacznie po stronie sedziego T. Kuczmy tj. z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

Natychmiast po uchyleniu wyroku sedziego Tomasza Kuczmy i zwroceniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, sedzia Beata Stoj, ktorej powierzono sprawe uznala, ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i kieruje mnie na badania psychiatryczne. Od wielu miesiecy sedzia Beata Stoj taka przyjela taktyke, ze nie dorecza mi wezwan do stawiennictwa na badania, ale wydaje Panom nakazy zatrzymania mnie przez Policje i doprowadzenia pod przymusem na badania. Tak sie sklada, ze wydaje Panom te polecenia w terminach, gdy odbyc sie maja w sadach sprawy z moim udzialem. I tak:

 1. w dniu 6 grudnia 2013 r. okolo godz. 09:00 poszukiwali mnie funkcjonariusze Policji w mieszkaniu mojej matki celem zatrzymania mnie i doprowadzenia na badania psychiatryczne. Nie bylem wtedy u matki. Wskazac natomiast nalezy, ze 6 grudnia 2013 r. o godz. 12:00 odbywala sie w Sadzie Okregowym w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy pierwsza rozprawa apelacyjna w sprawie, jak w zacytowanym wyzej zawiadomieniu. Gdybym w tym dniu w godzinach porannych byl u matki, zostalbym zatrzymany i … nie moglbym uczestniczyc w w.w. rozprawie.

 2. W dniu 24 marca 2014 r. o godz. 08:30 mialo sie odbyc przed Sadem Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Wydzial XIV Karny odbyc posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zazalenia na postanowienie z dnia 31 pazdziernika 2014 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Malgorzaty Stryszowskiej w sprawie o popelnienie przestepstwa z art. 271 § 1 K.k. przez adw. Janusza Raglewskiego, pelnomocnika prof. Andrzeja Zolla w sprawie z mojego powodztwa przeciwko prof. A. Zollowi o wyplate odszkodowania, rozpoznawanej przez sedzie Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbiete Bednarczuk. Dzien wczesniej, 23 marca 2014 r. /niedziela/ okolo godz. 20:00 poszukiwali mnie funkcjonariusze Policji w mieszkaniu mojej matki celem zatrzymania mnie i doprowadzenia na badania psychiatryczne. Gdybym byl u matki, zatrzymano by mnie do poniedzialku 24 marca 2014 r. i … nie moglbym uczestniczyc w posiedzeniu w dniu 24.03.2014 r. o godz. 08:30.

 

Opisane wyzej zdarzenia upowazniaja mnie do domniemania, ze w identyczny sposob, jak w dniach 6.12.2013 r. i 23.03.2014 r. zachowa sie sedzia B. Stoj przed w.w. rozprawa apelacyjna wyznaczona na dzien 11 kwietnia 2014 r., tj. wyda Policji polecenie zatrzymania mnie na 48 godzin i doprowadzenia na badania psychiatryczne. Tym bardziej to prawdopodobne, ze sedzia B. Stoj od wielu miesiecy nie doreczyla mi wezwania na badania. W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 31 marca 2014 r. skierowanym do sedzi Beaty Stoj zlozylem – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 7 maja 2014 r., o godz. 11:00 na pelnionym cotygodniowo dyzurze Adresatki niniejszego pisma, prezesa Sadu Rejonowego w Debicy, referenta w sprawie sygn. II K 407/13.

 2. Wniosek o przygotowanie dla mnie do dnia 7 maja 2014 r. wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne, zgodnie z postanowieniem z dnia 24 stycznia 2014 r.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, pismo z dnia 31 marca 2014 r. do sedzi B. Stoj – Zalacznik 1

 

Informuje, ze w dniach od 9 kwietnia 2014 r. do 12 kwietnia 2014 r. nie bedzie mnie u matki. Prosze jej zatem nie nekac w przypadku ewentualnego wydania Panom przez sedzie Beate Stoj nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne, w celu uniemozliwienia mi uczestnictwa w w.w. rozprawie apelacyjnej w dniu 11 kwietnia 2014 r. przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy.

Wnosze i informuje jak na wstepie.

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki: 1. Pismo z dnia 31 marca 2014 r. do sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj

1 Gdy w pazdzierniku 2012 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Beaty Stoj ze wzgledu na jej znajomosc z sedzia T. Kuczma, potwierdzona w osobiscie przez nia sporzadzonym oswiadczeniu, ktore zlozyla do akt sprawy sygn. II K 854/10 w dniu 4 listopada 2010 r., rozpoznajacy moj wniosek sedzia Artur Mielecki podal w postanowieniu z dnia 25 pazdziernika 2012 r.:„(…) W pisemnym oswiadczeniu, SSR Beata Stoj wskazala, iz zarzuty Zbigniewa Kekusia sa calkowicie bezzasadne, gdyz co prawda zna i utrzymuje kolezenskie stosunki z Tomaszem Kuczma, lecz nie ma zadnego interesu w tym by sprawa ta byla rozpoznana w okreslony sposob, jak tez trudno wyobrazic sobie, by Tomasz Kuczma byl zainteresowany konkretnym rozstrzygnieciem sprawy.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie SSR Artura Mieleckiego z dnia 25 pazdziernika 2012 r.

Passionnee de mathematiques et d’histoire, achat de pilule viagra la lyceenne serait encore en 4e si vente levitra original elle n’avait pas saute quatre classes.
Que nous le voulions ou non, le vrai viagra pas cher viagra naturel pas cher systeme biologique de la femme joue un tres grand role dans le processus de seduction.
Toutefois acheter kamagra original le cialis peut etre utilise une fois avant l’activite sexuelle et garder son effet jusqu’a 36heures apres.

Vous vente cialis generique france croyez que generique tadalafil Viagra est ses effets sur la puissance masculine sont une legende.
En effet, medicaments perimes, doses inadaptees, diagnostic inexact, allergies a certains medicaments mais aussi utilisation de medicaments en vente sans ordonnance peuvent faire plus de mal que de bien. Quant au Magic Wand d’Hitachi, nombre de couples ne jurent que par viagra generique fiable viagra vente libre france lui. Mais il arrive parfois, quand la prostate est vraiment grosse, que le patient ne achat viagra en ligne en france cialis 10mg prix puisse plus uriner du tout. En s’embrassant, les couples se maintiennent dans le contact agreable, ce qui les fortifie pour faire face a l’anonymat dont nous souffrons tous. Ces fabrications de medicaments doivent etre effectuees dans les memes conditions et selon les memes textes de reference (Bonnes Pratiques de Fabrication). Tout de meme, ce n’est pas forcement evident pour toutes les femmes. Le principal outil a l’egard des medecins a cons iste a encourager la prescription au sein du repertoire des generiques. Certaines douleurs sont mediees par le systeme somatique, d’autres par le systeme vegetatif.
Elle structure la psyche de tout etre humain et son refoulement « est un achat viagra online facteur majeur de souffrance achat viagra en espagne psychique ».
Toutefois, c’est la acheter viagra a paris position ideale pour les couples qui aiment le prix du propecia rythme et la profondeur.
En ecartant les grandes levres, vous allez decouvrir les petites levitra 20mg generique levres roses et humides, acheter levitra depourvues de poils.
Attualmente comprare cialis farmacia sempre piu persone (sia uomini sia anche donne) manifestano apertamente un comportamento sessuale eccessivamente disinvolto e disinibito, condizione che i sessuologi americani definiscono comprare cialis generico “irresponsable sex”.
Questo acquistare viagra pfizer farmaco funziona in modo diverso rispetto agli altri tre farmaci vendita cialis in svizzera di prescrizione in quanto agisce sulla regione ipotalamo del cervello per stimolare la dopamina e scatenare l’eccitazione sessuale.
Questi prodotti danno l’effetto acquisto viagra con mastercard solo nel caso vendita on line di cialis di eccitazione sessuale.
I kamagra prezzo farmacia suoni priligy prezzo rilassano, emozionano, stimolano i sensi ed eccitano.
Cosi come l’acqua e l’elemento fondamentale per la costituzione fisica dell’uomo, la cheratina lo e viagra in farmacia per il capello, dato che rappresenta oltre il 90% della sua costo del cialis da 10 mg struttura interna.
Farmaci per erezione non miglioreranno il vostri rapporti, suggerisce kamagra generico acquisto on line un studio nuovo dove comprare il cialis a milano della Rivista di Medicina Sessuale.
Tra dove comprare viagra in farmacia i piu noti trattamenti farmacologici anti impotenza, quello impiegato da ben comprare viagra generico on line 16 milioni di uomini e Viagra sildenafil. Tuttavia, i test clinici hanno dimostrato che una certa esperienza comune, debole e non gli effetti collaterali di lunga durata, come cefalea, rossore, naso che cola e nausea. Anche i farmaci alfa-bloccanti sono farmaci che interferiscono acquistare viagra via internet pesantemente con il Cialis e quindi anche questa associazione non dovrebbe mai essere fatta perche causa un eccessivo abbassamento della pressione. Il consiglio piu importante comprare viagra generico farmacia agli uomini con la disfunzione erettile e chiedere aiuto immediatamente. “Le dichiarazioni uscite dal Congresso viagra generico acquisto online dell’Associazione Italiana Tiroide a proposito dei farmaci equivalenti ripropongono un tipo di argomentazione che a tutto serve salvo che a fare chiarezza” dice Enrique Hausermann, presidente di AssoGenerici. Un trattamento che viene usato da sempre piu persone in tutto il mondo. C’e da dire che l’organo sessuale femminile differisce da donna a donna: Il Cialis non deve essere utilizzato assieme ad altri trattamenti per la disfunzione erettile.
Uomini come comprare cialis on line fumatori praticano il sesso meno di 6 volte al mese e i non fumatori comprare cialis a palermo lo praticano due volte piu spesso.
Acqua – si vendita viagra in francia consiglia di bere la meta del vostro peso viagra quanto costa in farmacia in kamagra generico acquisto on line onci di acqua al giorno.
Le vendite principali online acquistare cialis 5 mg riguardano vendita viagra a san marino proprio i preparati generic, sebbene siano disponibili per la vendita anche le versioni di marca di priligy farmacia qualsiasi preparato.
C’est ce acheter cialis securite cialis france que l’on appelle le principe de libre administration des collectivites, garanti par achat de cialis au canada l’article 72 de la constitution francaise.
Mentre i semi vendita cialis in svizzera di farmacias online kamagra coriandolo, avrebbero solo per le donne un viagra vendita europa effetto di tipo euforico.
Elle est acheter cialis pas cher devenue la drogue tadalafil prix la acheter du cialis suisse plus populaire qui permet le dysfonctionnement potentiel.
Solamente quando una persona non riesce a trarre piacere o a raggiungere l’orgasmo come comprare cialis senza ricetta senza il acquistare propecia piede, si puo considerare il dove comprare viagra a roma feticismo un disturbo.
70 % des pharmacie viagra femmes ne connaissent pas l’orgasme vaginal avant vente viagra en ligne en france 35 ans viagra sans ordonance pourquoi :
E’ il momento giusto per prendere in considerazione si puo comprare viagra senza ricetta i benefici e gli vendita cialis in farmacia effetti e tutte acquistare viagra on line quelle cose che sono legate alla pillola.
Levitra, au sens figure, la respiration dans le dos de cialis et viagra acheter viagra en europe achat viagra internet sur les medecins kamagra achat en ligne qui prescrivent des taux.
In prima istanza si comincia proponendo al acquisto levitra in farmacia paziente l’uso di pillole per aiutare l’erezione (viagra, cialis, levitra), da assumere al come acquistare cialis generico bisogno qualche ora prima del rapporto comprare viagra online sicuro sessuale.
Leur achat cialis sur le net mise en oeuvre precoce assure les meilleures peut acheter viagra internet priligy acheter pharmacie chances de guerison.
Si dovrebbero considerare malati quindi grandi come comprare cialis su internet pensatori e studiosi cialis farmacia on line che si ammirano proprio per viagra costo farmacia la loro integrita mentale?
Le acheter viagra ligne france lait acheter viagra avec le teneur moyenne de gras, le yogourt et le fromage faible en gras.
Dokteronline est un intermediaire prix viagra en pharmacie entre les trouver viagra vente libre clients et les medecins independants.
Il mancato raggiungimento dell’orgasmo puo far ipotizzare al sessuologo clinico una disfunzione comprare viagra on line e reato dove comprare viagra cialis sessuale denominata appunto “disturbo dell’orgasmo”.
L’orientamento acquisto viagra milano sessuale si forma nell’infanzia generico viagra 0.58 e nell’adolescenza.