08.04.2014 – Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, dlaczego poświadczył dwukrotnie nieprawdę, że wynagrodzenie rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotra Kosmatego n

Krakow, dnia 8 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla w.w. Prokuratur

 2. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Prokurator Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Prokurator Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 6. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 7. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 9. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 10. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 11. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 13. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 14. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 15. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 17. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 18. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 19. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 20. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 21. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 22. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 23. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 24. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 25. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 26. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 30. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 31. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 38. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie 30 dni od daty zlozenia niniejszego pisma – i doreczenie mi wyjasnienia, z jakich przyczyn Adresat niniejszego pisma w osobiscie sporzadzonych pismach do mnie z dnia 18 czerwca 2012 r. i 5 sierpnia 2013 r. odmowil mi doreczenia informacji publicznej o wynagrodzeniu rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie prokuratora Piotra Kosmatego poswiadczajac nieprawde, ze wynagrodzenie prokuratora oraz jego skladniki nie stanowia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej.

 2. Zawiadomienie, ze kopie niniejszego pisma oraz odpowiedz na nie – lub informacje o odmowie jej udzielenia – dostarcze Adresatom jego kopii oraz zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Andrzej Seremet – „Niesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”, „niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie.

Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot, czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow.

Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okregowy w Krakowie./powolany w kwietniu 2010 r. przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta do pelnienia funkcji Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie – ZKE/

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

Szanowny Panie,

 

Sporzadzonymi przez Pana osobiscie pismami z dnia 6 czerwca 2012 4. oraz z dnia 5 sierpnia 2013 r. poinformowal mnie Pan, ze informacja o wynagrodzeniu prokuratora nie stanowi informacji publicznej. Chodzilo o rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotra Kosmatego. W pismie z dnia 5 sierpnia 2013 r. podal Pan – Zalacznik 1: „Rzeczpospolita Polska Prokurator Apelacyjny w Krakowie /adres – ZKE/ Krakow, dnia 05 sierpnia 2013 r. Ap I IP 9/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W rozpoznaniu Pana wniosku o udzielenie informacji publicznej (pkt II Panskiego pisma z 8 lipca br.) uprzejmie zauwazam, iz z analogicznym zapytaniem wystapil Pan do tut. Prokuratury Apelacyjnej w ubieglym roku, pismem z dnia 6 czerwca 2012 roku. W odpowiedzi na rzeczone pismo, w dniu 18 czerwca ubr. poinformowano Pana, iz indywidualne wynagrodzenie prokuratora oraz jego skladniki nie stanowia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej, wskazujac rownoczesnie, ze kwestie wynagrodzenia prokuratorow i ich dodatkow funkcyjnych uregulowane zostaly w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa. Do takich bowiem regulacji zaliczyc nalezy ustawe o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 roku i rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorow oraz wysokosci dodatkow funkcyjnych przyslugujacych prokuratorom (Dz. U. nr 56, poz. 339).

W przypadku Pana Prokuratora Piotra Kosmatego zarowno wysokosc wynagrodzenia jak tez jego skladniki od czasu poprzedniego zapytania nie ulegly zmianie. Artur Wrona”
Dowod: Prokurator Apelacyjny w Krakowie, Ap I IP 9/13, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony z dnia 5

sierpnia 2013 r. – Zalacznik 1

 

Przeciwne Panu stanowisko zajela w tej samej sprawie Pana sluzbowa podwladna, Prokurator Okregowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska, ktora w odpowiedzi na to samo moje pismo z dnia 8 lipca 2013 r., na ktore Pan sporzadzil zacytowana wyzej odpowiedz z dnia 5 sierpnia 2013 r. udzielila mi pismem sporzadzonym dwa tygodnie wczesniej, tj. 22 lipca 2013 r. pelnej informacji o wynagrodzeniu rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie prokuratora Piotra Kosmatego – Zalacznik 2: Prokurator Okregowy w Krakowie, Krakow dnia 22 lipca 2013 r. I IP 16/13 Pan Zbigniew Kekus W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 8 lipca br., ktorypotraktowany zostal jako zlozony w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. NR 112 poz. 1198 ze zm.), uprzejmie informuje, ze Pan Prokurator Piotr Kosmaty otrzymuje nastepujace wynagrodzenie: w 2012 roku i czerwcu 2013 roku w stawce 7 (siodmej), tj. 2,75 kwoty bazowej, wynoszacej w 2012 roku 3197,85, a w 2013 roku 3496,82. Ponadto otrzymuje przez caly ten czas 15% dodatku za dlugoletnia prace oraz dodatek funkcyjny wg mnoznika 0,3 w/w kwoty bazowej. Wymienione dane wynikaja z Rozporzadzenia Rady Ministrow z 2 kwietnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorow oraz wysokosci dodatkow funkcyjnych przyslugujacych prokuratorom (Dz. U. z 2010 r. Nr 56 poz. 339), ustawowy o prokuraturze z dnia 30 czerwca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, pz. 1599) oraz z ustawy budzetowej. Lidia Jaryczkowska w/z Zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Wieslaw Wolnik”

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r. – Zalacznik 2

 

A potem Pan sam poswiadczyl, ze informacja o wynagrodzeniu prokuratora stanowi informacje publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej.

Skierowanym do Pana pismem z dnia 24 marca 2014 r. zlozylem:„Wniosek o sporzadzenie dla mnie do dnia 31 marca 2014 r. informacji publicznej w postaci informacji o biezacej kwocie miesiecznego wynagrodzenia brutto wraz z dodatkami /za dlugoletnia prace, funkcyjnym itp./ Adresata niniejszego pisma.”

W odpowiedzi Pan osobiscie sporzadzil dla mnie informacje z dnia 4 kwietnia 2014 r. o Pana wynagrodzeniu – Zalacznik 3:

Rzeczpospolita Polska Prokurator Apelacyjny w Krakowie Krakow, dnia 04 kwietnia 2014 roku Ap I IP 13/14 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Realizujac Pana wniosek z dnia 24 marca br. o udostepnienie informacji publicznej podaje, co nastepuje:

 1. Wynagrodzenia prokuratorow i ich dodatkow funkcyjnych uregulowane zostaly w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa, a to w ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2010 r., NR 270, poz. 1599) oraz jej przepisach wykonawczych – w tym zwlaszcza w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorow oraz wysokosci dodatkow funkcyjnych przyslugujacych prokuratorom (Dz. U. z 2010 r., Nr 56, poz. 339).

 2. Prokurator Apelacyjny w Krakowie aktualnie otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce IX przy zastosowaniu mnoznika w wysokosci 3,12 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora okreslonego w art. 61a ustawy o prokuraturze. Nadto otrzymuje on dodatek za wysluge lat w wysokosci 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek funkcyjny w wysokosci 0,95 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, okreslonej w przywolanym wyzej art. 61a ustawy o prokuraturze. Artur Wrona

Dowod: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, Ap I IP 13/14, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony z dnia 4 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 3

 

Uprzejmie dziekuje za sporzadzona przez Pana i doreczona mi informacje publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej, o wynagrodzeniu Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie.

Wnosze jak na wstepie.

 

Z powazaniem,

 

 

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokurator Apelacyjny w Krakowie, Ap I IP 9/13, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony z dnia 5 sierpnia 2013 r.

 2. Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r.

 3. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, Ap I IP 13/14, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony

Si acheter du levitra ligne votre homme n’est plus avec elle, acheter viagra sans risque c’est que vous etes mieux qu’elle.
Un envoi en express au achat levitra net prix d’un cout supplementaire prix cialis en pharmacie vous sera delivre dans un delai de 4 a 6 jours.
La majorite des autres cas tourne autour de acheter cialis sur le net mauvaises habitudes acheter viagra discount alimentaires ou de mauvais comportements.

La position de la deesse lui permet aussi de frotter son clitoris contre le pubis de son partenaire pour une achat de pilule cialis double extase (le clitoris est un organe sexuel tres erectile cialis acheter online !).
75% des hommes regardent l’age avant tout et 73% estiment que la photo est prioritaire. Si l’homme ne recoit pas le resultat necessaire apres l’accueil d’un comprime, il lui est necessaire d’accepter encore une pilule. Le Soliste (Jamie Foxx), Some Voices (Daniel Craig) et Canvas (Marcia Gay Harden). Ingredient courant et actif de Levitra – il Vardenafil. L’espace externe est observable par les mouvements de notre corps soit des bras, des jambes, du cou, des mains, des pieds, etc. Vous faisiez toujours plus des concessions, non pas parce que le present en valait la peine mais dans l’espoir d’un avenir plus satisfaisant. C’est souvent pour cette raison que certains hommes ne se sentent pas en mesure de ressentir du desir pour commander cialis propecia pas cher france leur conjointe kamagra generique en france viagra france pharmacie pendant quelque temps apres l’accouchement. En intervenant, il fait de l’education», a-t-elle dit.
Bien au contraire, un homme eprouve plus de plaisir s’il parvient a se retenir (un peu) pour que cela dure plus longtemps, plutot que cialis generique prix s’il enchaine acheter levitra en suisse les ejaculations toute la nuit.
L’autre risque prix levitra pharmacie est que le patient, a force de lectures, sache exactement quels sont les symptomes du trouble qu’il s’attribue et ait tendance a les decrire de maniere theorique, et pas forcement selon la realite des signes qu’il ressent viagra pas cher pharmacie vraiment.
acheter vardenafil La decoration Pour oublier son ex, avec qui l’on a vecu, on n’hesite prix du levitra en pharmacie pas a s’offrir une nouvelle decoration.
Solo uno su tre dove comprare cialis lo utilizza per i rapporti cialis 5 mg generico prezzo sessuali, mentre il 27% non ne ha mai comprato uno.
Ma da altra parte esiste punto di vista contrario, basato comprare cialis a palermo su risultati delle ricerche del scieziato Cristoforo dove e come acquistare il viagra Hart.
Dopo circa 40 giorni acquistare cialis generico farmacia si puo avere il dove acquistare il viagra primo rapporto sessuale.
A livello mondiale il mercato del sildenafil e degli altri farmaci contro la disfunzione erettile vale dove acquistare cialis online 5,5 miliardi priligy 30 mg di dollari.
La paura piu difusa tra le donne e acquistare cialis generico in italia la paura di non dove comprare il cialis on line giustificare le aspettative degli uomini.
Il farmaco puo essere preso senza rischio sea prezzo cialis originale farmacia per giovani che per anziani.
Imparare viagra prezzo online a masturbarsi e piu importante per la donna che per l’uomo, visto che sono poche le donne che lo fanno spontaneamente. Anche se la battaglia si annuncia violenta, nessun altro induttore di erezione puo vantare la diffusione dove acquistare il viagra del Viagra®: Viagra 100 mg inizia ad agire prezzo viagra pfizer a circa 30 minuti dall’assunzione ed i suoi effetti possono protrarsi, in presenza di stimolazione sessuale, per 4 – 6 ore successive all’assunzione. Soprattutto quando si parla del Rinascimento, quando l’Italia ha subito la rivoluzione sessuale. L’unico effetto di Mega Hoodia 400mg e invece quello desiderato: Basti pensare per esempio al Silagra, un nome che piano piano acquisto viagra line italia si sta facendo conoscere all’interno del mercato dei farmaci per curare l’impotenza. Il principio attivo principale e Tadalafil, comprare viagra online e sicuro appartenente al gruppo degli inibitori della PDE 5. Una maggior quantita di sangue arriva ai corpi cavernosi che cosi si “gonfiano” e determinano l’aumento delle dimensioni del pene.
Uno studio di quattro acquistare cialis in svizzera settimane dei comprare cialis milano maschi (eta media di 54) ha rilevato che il Cialis ha indotto cambiamenti cardiovascolari ed endoteliali profondi ed altamente desiderabili.
Il sildenafil acquistare viagra originale non e dipendente acquisto pillole viagra da alcol o dall’assunzione dei pasti puedo comprar viagra en farmacias :
Grazie al crescente mercato della pubblicita e dei media le persone compra levitra acquistare cialis milano sono disposti ad acquistare cialis generico in farmacia aprire gli occhi ad accettare cambiamenti nella vita.
Au-dela acheter cialis rapidement des questions de cultures et de traditions, les mutilations sexuelles feminines constituent de graves atteintes a l’integrite physique de prix cialis pharmacie maroc kamagra acheter en ligne la personne.
Studi sul lungo termine hanno mostrato che levitra generico 20 mg il 50% degli uomini ha continuato ad utilizzare le iniezioni, ma il 22% di essi erano formati i bit noioso alla base del farmacie online italiane dove comprare viagra a milano pene a causa della continua penetrazione dell’ago (questi sono piccoli noduli solidi tessuto cicatrizzatosi raramente noioso).
Il vous est surement arrive de faire « la bagatelle » avec votre partenaire apres avoir entendu les ebats d’un couple dans kamagra acheter en belgique un viagra pfizer achat motel, generique propecia ou un appartement voisin.
Se un uomo non e capace comprare viagra in svizzera di correre una dove acquistare viagra line maratona, acquistare viagra online per voi e malato?…
Notre pharmacie vente cialis internet cialis france pharmacie en ligne propose viagra cialis acheter le meilleur prix de propecia en france.
Quello viagra quanto costa in farmacia studio room e stato pubblicato sul journal riguardo male cialis on line vendita cialis online impotenze study.
Ainsi, pour l’homme qui a la kamagra pfizer achat de et le diabete, la glycemie est achat priligy pas cher essentielle pour prevenir les cialis pas cher dommages des nerfs.
Una compressa di levitra orosolubile deve essere assunta da 30 fino a acquistare cialis milano 10 minuti prima viagra generico prezzo del rapporto, lasciandola sciogliere sotto la viagra on line vendita lingua.
Cette substitution peut entrainer des reactions cialis achat en ligne belgique allergiques qui peuvent acheter cialis pour femme cialis en pharmacie s’averer severes.
E consigliato di visitare il cialis a poco prezzo medico per scoprire dove acquistare cialis online se comprare cialis originale italia e il risultato di dosaggio sbagliato di cialis.
L’effet du sildenafil peut etre augmente par les medicaments qui contiennent du ritonavir, du saquinavir, de l’itraconazole, du ketoconazole, de la ou acheter viagra generique cimetidine ou de site serieux achat viagra l’erythromycine :
Pour la plupart des hommes, il achat viagra livraison rapide vente de viagra paris est parfois difficile d`obtenir une erection ou de la maintenir.
Si ricorre allora all’asportazione chirurgica della ghiandola mammaria e della cute eccedente, alla riduzione dell’areola acquisto viagra cialis e del generico brasileiro do viagra volume del capezzolo.
Anche se ci sono molti trattamenti erettile maschile nel regno unito , gli uomini si astengano viagra quanto costa in farmacia da visita di un medico fino a quando acquistare viagra in contrassegno i problemi sembra incurabile.