11.04.2014 – Wniosek Z. Kękusia do prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Anety Mansfeld o podanie definicji akt sprawy

Krakow, dnia 11 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Pani

Aneta Mansfeld

Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Prokurator Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Mogilska 3, 31-547 Krakow

 3. Sedzia Barbara Baran, Prezes Sadu Okregowego w Krakowie, ul. Mogilska 7, 31-547 Krakow

 4. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Prokurator Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 6. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 7. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 8. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 11. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 12. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 14. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 15. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 16. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 17. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 18. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 19. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 20. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 21. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 22. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 23. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 24. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 25. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 26. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 27. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 29. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 31. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 32. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 38. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 39. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Sygn. akt:

 1. Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Wydzial II Karny: II Kp 211/14/S

 2. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod: 4 Ds. 256/13

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia:

  1. czy trzy spiete, liczace po jednej kartce dokumenty w sprawie sygn. II Kp 211/14/S slusznie nazywam aktami sprawy do sygn. II Kp 211/14/S?

  2. jesli trzy spiete kartki, ktore Sad zarejestrowal nadajac im sygnature, nie sa aktami, to czym sa, jak je Sad nazywa?

 2. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

 

Skierowanym do Pani pismem z dnia 10 kwietnia 2014 r. zlozylem – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, z jakich przyczyn na moj wniosek z pisma z dnia 3 kwietnia 2014 r. o udostepnienie mi w dniu 8 kwietnia 2014 r. do wgladu akt sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 przekazanych Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, w dniu 8.04.2014 r. udostepniono mi tylko akta do sygnatury Sadu II Kp 224/11/S. ukrywajac przede mna akta do sygnatury Sadu II Kp 211/14/S.

 2. Wniosek o podanie mi imienia i nazwiska sedziego, ktory niedopelnil obowiazku udostepnienia mi akt sprawy Prokuratury sygn. 4 Ds. 256/13 do sygnatury akt Sadu II Kp 211/14/S.

 3. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I i II bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

 4. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusz Furdzik prowadzi do sygn. akt 4 Ds. 256/13 postepowanie w sprawie o popelnienie przeze mnie przestepstw:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll

 2. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla.

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydal dwa postanowienia:

 1. o powolaniu bieglych”

 2. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego”

Zaskarzylem postanowienia jak wyzej i Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod przekazala akta sprawy Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny.

Pismem z dnia 26 marca 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz zlozylem: „Wniosek o przygotowanie dla mnie na dyzur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod w dniu 2 kwietnia 2014 akt sprawy sygn. 4 Ds/256/13, rozpoznawanej przeciwko mnie przez prokuratora Dariusza Furdzika z zawiadomienia prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll.”

W dniu 2 kwietnia 2014 r. stawilem sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod celem zapoznania sie z aktami sprawy sygn. 4 Ds. 256/13. Pelniaca dyzur Zastepca Prokuratora Rejonowego Monika Dziedzic –Jamborska poinformowala mnie, ze w zwiazku z zaskarzeniem przeze mnie w.w. postanowien prokuratora D. Furdzika z dnia 3 marca 2014 r., akta sprawy 4 Ds. 256/13 zostaly przekazane Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny. Skierowala mnie do jej podwladnych w celu uzyskania przeze mnie dalszych informacji.

Pracownica Prokuratury, do ktorej mnie skierowala Zastepca Prokuratora Rejonowego poinformowala mnie – w obecnosci towarzyszacej mi osoby – ze Sad nie wyznaczyl jeszcze terminu posiedzenia w sprawie mojego zazalenia oraz ze nie jest jej znana sygnatura nadana sprawie przez Sad.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 3 kwietnia 2014 r. skierowanym do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny zlozylem: „Wniosek o udostepnienie mi w dniu 8 kwietnia 2014 r. /wtorek/ do wgladu akt sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 przekazanych Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod.”

W dniu 7 kwietnia 2014 r. odebralem dwie przesylki listowe polecone, zawierajace korespondencje do mnie Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Wydzial II Karny w zwiazku ze sprawa Prokuratury sygn. 4 Ds. 256/13.

Sad nadal im dwie sygnatury, tj. II Kp 211/14/S oraz II Kp 224/14/S.

Gdy w dniu 8 kwietnia 2014 r. stawilem sie w Czytelni Akt celem zapoznania sie z aktami, jak w moim wyzej wymienionym pismie z dnia 3 kwietnia 2014 r., udostepniono mi wylacznie akta Sadu do sygn. II Kp 224/14/S, ukrywajac przede mna akta do sygn. II Kp 211/14/S.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. odbedzie sie przed Sadem Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie posiedzenie w sprawie moich zazalen jak wyzej.

Jak sie dowiedzialem, sprawa do sygn. II Kp 211/14/S dotyczy wyznaczenia mi obroncy z urzedu.

Wniosek zlozyl prokurator D. Furdzik.

W dniu 13 marca 2014 r. Przewodniczaca Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia SSR Beata Donhoffner-Grodzicka wydala zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu.

Ukrywajac przede mna akta Prokuratury w czesci zlozonej do akt Sadu sygn. II Kp 211/14/S, sedzia ktory niedopelnil obowiazku udostepnienia mi tych akt mogl mi uniemozliwic – pismem z dnia 8.04.2014 r. skierowanym do Sadu zlozylem wniosek o udostepnienie mi akt do sygnatury Sadu II Kp 211/14/S w dniu 10 kwietnia 2014 r. – przygotowanie sie do posiedzenia Sadu w dniu 17 kwietnia 2014 r.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie. Zbigniew Kekus”

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, pismo Z. Kekusia z dnia 10 kwietnia 2014 r. do prezesa Sadu Anety Mansfeld – Zalacznik 1

 

Po tym, gdy mi w dniu 8 kwietnia 2014 r. w okolicznosciach opisanych w pismie do Pani z dnia 10.04.2014 r. nie udostepniono akt sprawy do sygn. II Kp 211/14/S, skierowanym tego dnia do Wydzialu II Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia zlozylem wniosek o ich udostepnienie mi w Czytelni Akt w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Gdy w dniu 10 kwietnia 2014 r. stawilem sie w Czytelni, poinformowano mnie, ze Wydzial II Karny kierowanego przez Pania Sadu nie doreczyl akt, o ktore prosilem.

Udalem sie zatem do Sekretariatu Wydzialu II Karnego Sadu i spytalem, dlaczego nie uczyniono zadosc mojemu wnioskowi.

W odpowiedzi pracownik Sekretariatu wyjasnil mi – w obecnosci towarzyszacej mi osoby – ze to sa tylko trzy kartki, ze … to nie sa akta i z tej przyczyny, ze to nie sa akta, on nie zrealizowal mojego wniosku i ich nie przekazal do Czytelni Akt.

Po zapoznaniu sie z trescia dokumentow, spytalem, czy moge gdzies usiasc, bo chcialbym przepisac jej – tj. wniosku prokuratora Dariusza Furdzika o wyznaczenie mi obroncy z urzedu – tresc.

Wtedy ten sam pracownik, ktory mi wyjasnial, ze trzy spiete kartki o sygnaturze II Kp 211/14/S to nie sa akta, polecil mi udac sie do … Czytelni Akt i tam mi je doreczyl, polecajac pracownikom obslugi Czytelni dopisanie przyniesionych przez niego – moim zdaniem – akt do sygn. II Kp 211/14/S do … wykazu akt przekazanych w dniu 10.04.2014 r. przez Sad do Czytelni.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, pismo Z. Kekusia z dnia 10 kwietnia 2014 r. do prezesa Sadu Anety Mansfeld

Certains ont pu etre maries pendant plusieurs annees, puis la disparition de leur conjoint (divorce kamagra 100 mg oral jelly ou veuvage) les pousse je veux acheter du cialis a releguer leur vie sexuelle au dernier plan de leur existence.
Voici les causes possibles propecia generique 50mg de ces cialis pas cher pharmacie douleurs, ainsi que quelques conseils pour y remedier.
Elles acheter propecia en ligne site serieux vente viagra seraient alors plus attirees par les hommes aux traits feminins.

La mention non substituable a gauche du nom de marque de la specialite acheter viagra ligne france pharmaceutique doit etre redigee actuellement « sous forme exclusivement manuscrite » ( 8 ) , ce qui a l’epoque electronique n’apparait pas raisonnable et peut conduire a des fraudes (le malade pouvant lui – meme rajouter levitra 10mg prix pharmacie la mention a la main).
Vous n’avez pas a imiter les actrices de films pornographiques ! En premiere intention, des comprimes oraux peuvent etre pris. Pas de mots doux qui caressent l’ame dans le temps parce qu’ils peuvent etre reecoutes pour soi dans l’absence, dans les doutes comme un remede a l’inquietude, acheter viagra en ligne propecia generique en pharmacie comme un baume pour reparer les blessures des disputes et du passe. votre photo et vos mensurations sont jugees par les membres. Les papas protecteurs pourraient donc etre tentes de choisir Gertrude plutot que Sabrina, en hommage aux mamies, alors que d’un autre cote les malignes vont peut-etre changer de prenom. Trop souvent negligee, la sexualite est laissee de cote durant les exercices de sophrologie ! Il s’agit notamment de viagra vente libre france achat levitra luxembourg medicaments indiques dans le traitement de l’asthme ou de la broncho- pneumopathie obstructive des voies aeriennes (BPCO). Il peut y avoir une repulsion pour le sang, d’autant que les regles degagent une odeur particuliere, rappelle le Dr Leleu.
J’ai l’impression que la acheter du cialis online satisfaction a acheter viagra qualite 70 ans vient de cette pression qui est dans le passe.» – Jocelyne Robert, sexologue MYTHE No 3:
Faut-il rappeler que la circoncision n’est pas un geste anodin et que lorsqu‘elle est pratiquee kamagra generique en ligne dans un etablissement de soin, le taux de complication est viagra generique en pharmacie de 0,4 a 2 %.
Sans achat viagra cialis attribuer la cause de cette maladie a un taux anormal d’hormones sexuelles, elle estime que ces site serieux vente cialis hormones sont tout de meme concernees dans un type particulier de schizophrenie.
Aziona attraverso l’aumento di rilassamento dei muscoli lisci usando acquisto levitra in farmacia l’ossido nitrico, un componente chimico prodotto normalmente in risposta alla stimolazione sessuale.
Il vero problema invece e l’eiaculazione precoce che comprare propecia on line si verifica viagra pfizer vendita nel primo rapporto.
Questa disfunzione sessuale maschile puo essere un dove acquistare viagra line fattore cialis generico in farmacia italiana capace di creare notevoli problemi e disagi intrapersonali e relazionali.
Il questionario acquistare cialis online sicuro aiutera a fare certe dichiarazioni circa la propria salute e richiede la massima puedo comprar viagra en farmacias correttezza dei dati inseriti.
Il Sildenafil non e dipendente da alcol o dall’assunzione viagra generico acquisto online dei acquistare viagra pfizer pasti :
La levitra 10 mg costo depressione puo affettare la capacita di acquisto viagra italia un uomo a mantenere l’erezione.
Il Sildenafil (o Viagra) e disponibile in due versioni: E una sensazione spiacevole che interessa il 70% delle donne, almeno dove comprare viagra generico una volta nella vita. In rari casi , la chirurgia dei vasi sanguigni siti sicuri dove acquistare viagra puo essere necessaria. Come devo prendere il Sildenafil (Viagra generico)? ViagraSildenafil.it acquistare viagra on line italia offre la possibilita di comprare Viagra online affinche tutti gli uomini, anche i piu riservati, possano avvalersi di una valida cura comprar viagra internet farmacia contro l’impotenza ma senza correre il benche minimo rischio. Dopo i nostri connazionali, compaiono gli spagnoli e i acquisto viagra milano tedeschi. Non vi resta che decidere se continuare con le vostre difficolta o invece dare un cambio drastico alla vostra vita con l’assunzione di una semplice pastiglia “magica”. Cialis e un farmaco da prescrizione medica prodotto dalla casa farmaceutica Lilly Icos usato per il trattamento della disfunzione erettile (impotenza).
Anche confidando nel vostro problema ad un buon amico per chiedergli di ottenere una prescrizione per voi sarebbe irto di difficolta, imbarazzo e potenziale pericolo anche il levitra in italia tuo amico farmaci levitra non potrebbe avere il trucco stesso medico come te.
E anche il sesso puo diventare particolarmente eccitante perche, cialis prezzo farmacia a livello inconscio, si comprar levitra en farmacia crea una forma di competizione con l’altra che ti dove comprare viagra su internet fa sperimentare nuove situazioni e posizioni per sorprenderlo e stupirlo.
In tali siti web di farmacie viagra prezzo farmacia autorizzate, e possibile acquistare farmaci da prescrizione, over-the cialis in vendita – counter farmaci, cosi come le medicine di comprare cialis europa stile di vita come il viagra.
Le dysfonctionnement erectile acheter viagra pfizer pas cher ou l’ed est prix viagra contrefait une complication potentielle de viagra pfizer 100mg prix ce procede.
La dose massima quotidiana e una pastiglia, cialis 20 mg prezzo in farmacia che vendita priligy prezzo di cialis non puo essere superata.
Plusieurs medicaments ciblant la demande d’echange, peuvent fournir generale de la sante-regenerant priligy generique effet, ou acheter du kamagra sur paris un priligy en belgique effet positif sur tout le corps.
Esse sono disturbi della preferenza sessuale viagra in farmacia senza ricetta medica come comprare cialis su internet e consistono nel ritenere indispensabili, per la propria eccitazione sessuale, fantasie o atti insoliti e anche farmacie online italiane bizzarri che, comunque, deviano dall’atto sessuale, per cui al desiderio segue solitamente l’eccitazione e a questa l’orgasmo.
Demonstration avec propecia acheter pharmacie achat propecia en ligne la masturbation feminine ou acheter du viagra paris :
Come nel vaginismo, anche nella dispareunia, il dolore da coito sarebbe un alibi, una strategia difensiva messa in atto da molte donne cialis generico farmacia italia per acquistare kamagra evitare contatti troppo intimi con levitra generico acquisto il partner non solo a livello fisico, ma anche e soprattutto a livello psichico.
La medecine moderne a beaucoup de medicaments qui site serieux pour achat viagra viagra naturel achat viagra ou cialis permettent de resoudre de tels problemes.
In genere, tutti questi sintomi possono essere ben compensati dall’uso di terapie ormonali sostitutive che si dove acquistare viagra on line sono cialis generico in farmacia in italia come acquistare viagra on line dimostrate utili anche a contrastare la sintomatologia psicologica e psichiatrica.
Puisque prix cialis pharmacie maroc vardenafil influence sur les ferments repondant kamagra on line a l’excitation acheter du cialis suisse sexuelle, il agit seulement, quand ces ferments assistent dans l’organisme.
Con priligy on line originale comprare viagra online e sicuro quale frequenza soffrite priligy ricetta di eiaculazione precoce?
C’est donc la notion meme de date achat viagra livraison rapide prix viagra pharmacie algerie de peremption qui se trouve compromise.
Mais souvent (mais pas achat viagra en ligne en france achat pilule viagra toujours), la qualite est plus basse, elle aussi.
Normalmente si assume una dose di 10mg per un intera come acquistare cialis senza ricetta giornata, nel comprare cialis slovenia senso che il corpo diviene pronto al rapporto sessuale dopo circa 30 minuti dall’assunzione e fino a circa 6 ore dopo.
Bisogna cambiare un modo di vita sito affidabile dove comprare cialis per come avere cialis senza ricetta trattare la disfunzione erettile.