14.04.2014 – Skarga Zbigniewa Kękusia do prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Barbary Kursy na komornika sądowego Rafała Nowickiego de Poraj

Krakow, 5 wrzesnia 2012 r.

Zbigniew Kekus

Sedzia

Barbara Kursa

Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Krakow

 

Sygn. akt Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Rafala Nowickiego de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie

al. Pokoju 29 B/48, 31-564 Krakow: III KMS 98/10

 

Do wiadomosci:

 1. Komitet Obrony Praw dr. Zbigniewa Kekusia przy Slaskim Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca”, Zarzad Slaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ul. Sw. Jana 8/3c, 40- 012 Katowice

 2. Pracownicy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia; Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla w.w. instytucji.

 3. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13

 4. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 5. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 6. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 7. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 8. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 11. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 12. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 14. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 15. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 16. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 17. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 18. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 19. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 20. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 21. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 22. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 23. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 24. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 25. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 26. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 30. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 31. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 38. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 39. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 40. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Skarga na Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafala Nowickiego de Poraj w zwiazku z nie poinformowaniem od dnia 17 sierpnia 2012 r. zarzadow bankow o umorzeniu prowadzonego przeciwko mnie postepowania egzekucyjnego.

 2. Wniosek o wydanie komornikowi Rafala Nowickiego de Poraj polecenia natychmiastowego zawiadomienia zarzadow wszystkich bankow w Polsce, ktore zawiadomil w zwiazku ze sprawa sygn. III KMS 98/10 o zajeciu mojego rachunku bankowego i o zakazie wyplat, ze w dniu 17 sierpnia 2012 r. umorzyl prowadzone przez niego postepowanie egzekucyjne.

 3. Wniosek o rozpoznanie sprawy, jak w pkt. 2 bez zbednej zwloki.

 4. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl,

 

Wielce Szanowna Pani Prezes,

 

Od marca 2010 r. Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj prowadzil na zlecenie prezesa Sadu Okregowego w Krakowie Barbary Baran postepowanie egzekucyjne w sprawie do sygn. III KMS 98/10. Tytul egzekucyjny stanowilo roszczenie Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny w kwocie 8.750,00 zl z tytulu wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22 listopada 2044 r., sygn. XI CR 603/04.

Roszczenie Sadu z w.w. tytulu uleglo przedawnieniu z dniem 11 kwietnia 2009 r., a sedzia Teresa Dyrga wydala zarzadzenie w przedmiocie egzekucji ode mnie w.w. kwoty w dniu 23 listopada 2009 r.

Informowalem o tym prezes Barbare Baran od sierpnia 2011 r. i kierowalem kolejne wnioski do niej o wystapienie z wnioskiem do komornika R. Nowickiego de Poraj o umorzenie prowadzonego przeciwko mnie postepowania.

Prezes B. Baran udzielala mi pouczen, ze prezes Sadu Okregowego w Krakowie nie posiada uprawnien do wystapienia z wnioskiem do komornika o umorzenie postepowania egzekucyjnego, w ktorym kierowany przez nia Sad jest wierzycielem.

Prezes Barbara Baran klamala.

Po tym, gdy kontynuujacy postepowanie komornik Rafal Nowicki de Poraj wydal rzeczoznawcy majatkowemu zlecenie dokonania wyceny mieszkania zamieszkiwanego przez moje dzieci razem z moja byla zona celem egzekucji z niego w.w. kwoty 8.750,00 zl, w dniu 26 lipca 2012 r. rozpoczalem prowadzony calodobowo protest glodowy przed Sadem Okregowym w Krakowie.

W 16 dobie protestu wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie sedzia Michal Niedzwiedz sporzadzil i wreczyl mi osobiscie pismo o tresci – Zalacznik 1: Prezes Sadu Okregowego w Krakowie L 050 – 76/11 Krakow, dnia 10 sierpnia 2012 r. Szanowny Pan Zbigniew Kekus Po zapoznaniu sie z trescia Pana pisma z dnia 10 sierpnia 2012 r. uprzejmie informuje, iz uznaje podniesiony w nim zarzut przedawnienia roszczenia o zwrot kosztow sadowych orzeczonych w punkcie VII wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 utrzymanego w mocy wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 10 kwietnia 2006 r. w kwocie 8.750 zl.
Jednoczesnie informuje, iz wystapilem do Komornika przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Rafala Nowickiego de Poraj Kancelaria komornicza w Krakowie przy al. Pokoju 29 B/48 w sprawie o sygn. III KMs 98/10 z wnioskiem o umorzenie postepowania egzekucyjnego wobec uwzglednienia zarzutu przedawnienia podniesionego przez dluznika.

Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michal Niedzwiedz

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michala Niedzwiedzia – Zalacznik 1

 

Na podstawie wniosku SSO Michala Niedzwiedzia, w dniu 17 sierpnia 2012 r. komornik Rafal Nowicki de Poraj wydal postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w sprawie sygn. III KMS 98/10 – Zalacznik 2:
„Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie /adres – ZKE/ sygn. akt III KMS 98/10 Kekus Zbigniew /adres – ZKE/ Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postepowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sad Okregowy w Krakowie /adres – ZKE/ przeciwko dluznikowi: Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ o egzekucje naleznosci pienieznych POSTANAWIA 1. Postepowanie egzekucyjne umorzyc

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj

UZASADNIENIE W dniu 16.09.2012 r. wierzyciel zlozyl w kancelarii komornika wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego w niniejszej sprawie. Wobec powyzszego na podstawie art. 825 kpc nalezalo postanowic jak na wstepie.Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj

Dowod: Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj, sygn. akt III

KMS 98/10, Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2012 r. – Zalacznik 2

 

W dniu 11 kwietnia 2014 r. stawilem sie w Banku Pekao S.A. w Krakowie, Rynek 47. Obslugujacy mnie doradca potwierdzil, ze moj rachunek bankowy jest wciaz – od dnia 12 maja 2011 r. – zajety przez komornika Rafala Nowickiego w sprawie do sygn. komornika III KMS 98/10 na kwote laczna 9.468, 95 zl. Na moja prosbe sporzadzil notatke o tresci – Zalacznik 3: „12.05.2011 RAFAL NOWICKI DE PORAJ 8750,00, 718,95 Suma kosztow 9468,95 kwota na dzien 11.04.2014 Na zajecie III KMS 98/10”

Dowod: Notatka sporzadzona w dniu 11 kwietnia 2014 r. przez doradce Banku Pekao S.A., Rynek 47 w Krakowie –

Zalacznik 3

 

Poniewaz uwazam, ze kontynuacja zajecia rachunku bankowego prawie dwa … lata po umorzeniu przez komornika Rafala Nowickiego de Poraj egzekucji, ktora byla przyczyna zajecia to niepodwazalny dowod niedopelnienia przez niego – – ze szkoda dla mnie – obowiazkow, wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michala Niedzwiedzia

 2. Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2012 r.

 3. Notatka sporzadzona w dniu 11 kwietnia 2014 r. przez doradce Banku Pekao S.A., Rynek 47 w Krakowie

 

Chaque groupe comprend la viagra en ligne pas cher specialite de reference (identifiee par la lettre «R») et ses generiques (identifies par cialis prix belgique pharmacie la lettre «G»), et ses autres specialites substituables (identifiees par la lettre « S »).
Trois, on a plus de risque de presenter des effets secondaires (maux de tete, rougeurs sur le visage, vertiges, indigestion, nez bouche, palpitations, commander levitra troubles de la vision, hypotension…), acheter kamagra 100mg previent le Pr Stephane Droupy, chirurgien urologue.
Les vente de levitra pas cher objectifs assignes a acheter cialis ligne pas cher l’industrie pharmaceutique ont donc ete largement atteints au cours de la periode recente.

Les plus gros seins du acheter viagra discount monde C’est Chelsea Charms qui viagra et cialis pas cher detient le record des plus gros seins au monde.
Trop engourdi par l’alcool, le cerveau a plus de difficulte a envoyer les messages d’excitation au corps. Le cialis achat internet acheter cialis ligne belgique quotidien «La Provence» revele, dans son edition de jeudi, que Me Collard a engage une action contre trois laboratoires commercialisant acheter kamagra livraison 24h achat pillule levitra cette molecule. La douleur est horrible et les conditions d’hygiene tellement insuffisantes qu’elles entrainent parfois la mort de la fillette des suites d’une infection. Ceci ne peut etre obtenu qu’a condition d’une suppression de l’ecoulement du sang hors du penis par les veines de drainage. Les femmes qui ne prenaient pas la pilule ont plus ete seduites en revanche les hommes plus ‘virils’ aux traits plus prononces. «N’oubliez pas que la depression est une maladie physique et non un trouble psychologiques,» explique M. Il ne s’agit absolument pas d’une simulation volontaire ni consciente, mais d’une expression par le corps d’une detresse qui ne peut etre dite ni meme reconnue par la personne. La dapoxetine convient en general a beaucoup de patients, et un grand nombre d’entre eux y repondent tres bien.
Lorsque prix priligy le raisonnement est prive propecia pas cher france de nuances, tout ce qui n’est pas une victoire devient une defaite, tout ce qui n’est pas sans risque devient dangereux, etc.
Si vous souffrez acheter du viagra online de la acheter cialis tunisie dysfonction de l’erection, analysez, avant tout, le mode de vie.
Meme si l’on en entend parler assez vente cialis italie souvent, la sodomie cialis acheter online est une pratique minoritaire.
Dai risultati e emerso che cialis farmacia on line coloro che assumevano alcolici con moderazione acquistare cialis 10 mg mostravano tassi di impotenza del 25-30% inferiori rispetto agli astemi.
Esistono in commercio alcune tipologie di Viagra con principi cialis costo 5 mg attivi come comprare viagra line differenti.
In questo periodo ha l’erezione rigida comprare cialis a milano acquistare cialis generico europa e sicura quando ti serve essere eccitato!
Indipendentemente dallo stato sociale, gli uomini sono soggetti a varie paure e preoccupazioni, e acquistare cialis generico in italia questo e siti dove acquistare viagra normale.
Tuttavia, la ricerca non ha mostrato se vita sessuale attiva influenza la felicita dei coniugi, acquistare viagra e cialis o le coppie felici hanno una maggiore probabilita di avere una vita sessuale attiva.
Mantenere un buon livello di grassi monoinsaturi (presenti nell’olio extra vergine e nella frutta fresca) e grassi viagra vendita europa saturi (nella carne e nei latticini), aumenta il livello di testosterone che costo cialis 5 mg in farmacia stimola il desiderio sessuale nelle donne.
Questi caratteri dimostrano la volonta e la possibilita dell’uomo di fare il sesso, ma non la sua qualita sessuale. Per i pazienti che usano ritonavir si consiglia di non aumentare la dose massima viagra generico di 25mg una volta in 48 se vende viagra en la farmacia ore. La fluidita sessuale e la bisessualita sono inclinazioni a cui qualcuno decide di dare spazio. viagra naturale farmacia Si stima siano circa 150mila gli italiani sieropositivi. Esse infatti non conoscono i vantaggi dell’autoerotismo, altrimenti lo praticherebbero. Ogni anno serviamo migliaia di clienti e siamo la prima comprar viagra generico farmacia farmacia italiana in questo settore. Se compaiono disturbi, questi si manifestano solo da una a tre settimane dopo che se comprar viagra farmacias sin receta l’infezione si e sviluppata. Gli ingredienti per capelli sfibrati (doppie punte) sono:
Molte donne, ma anche molti uomini, sono convinti che cialis soft generico 20 mg per avere un orgasmo la donna deve acquistare cialis generico europa essere penetrata e piu precisamente stimolata nel famoso punto G.
I ricercatori hanno anche osservato una riduzione significativa in kamagra acquisto on line come comprare cialis online proteina c-reattiva ed in conta di vascolare molecola di adesione puedo comprar viagra en la farmacia cellulare.
Accanto alla terapia farmacologica, una acquisto viagra line italia regolare attivita fisica, per favorire una maggior soddisfazione di se utile a vivere il rapporto fisico e la nudita con maggior piacere, e l’abolizione dei acquistare cialis generico europa classici “nemici come acquistare viagra svizzera del letto”, droghe, fumo e alcol, possono contribuire ad allentare le tensioni, con effetti benefici sulle prestazioni sessuali.
Le traitement de prix du viagra 25 la dysfonction erectile associee a des facteurs site officiel vente viagra physiologiques generalement limitees aux fins de la prise ou acheter du viagra a paris des medicaments comme le viagra.
Gli uomini trattati hanno in genere piu di 50 anni, viagra pfizer vendita il 42% propecia acquistare online da 61 propecia costo anni o piu.
Levitra est contre-indique viagra vente libre france aux certaines achat kamagra en ligne france acheter viagra rapidement categories des gens:
Vi permettera infatti viagra on line un viagra en una farmacia erezione naturale per dove comprare viagra generico circa quattro o cinque ore dopo il suo utilizzo.
Acheter du viagra ordonnance cialis a prix pas cher en france, c’est achat cialis toute securite facile sur le achat de cialis sur internet site de notre pharmacie en ligne.
Stare col vendita viagra in italia fiato sul collo acquisto viagra generico online del bambino non viagra prezzo significa proteggerlo dall’errore, ma fargli acquisire un’immagine del se come di un bambino incapace di agire da solo, perche non abbastanza forte, non abbastanza bravo.
Selon cialis moins cher la tolerance et l’efficacite du traitement de viagra, le dosage en sildenafil priligy france pharmacie pourra etre progressivement achat levitra sur internet augmente, apres validation d’un specialiste medical.
Ma ha anche la possibilita di partire levitra comprare viagra originale generico per la meta per se vende viagra generico en farmacias ottenere levitra vendita line 2 dose di 10mg di vardenafil.
Hbp (hyperplasie benigne de prostetic) est un agrandissement de la levitra soft tabs prostate ou du developpement ordonnance pour acheter viagra des nodules qui compriment l’uretre interrompant avis acheter viagra en ligne l’ecoulement urinaire.
25mg, 50mg e 100mg e vi permettera di mantenere la acquisto viagra line italia cialis prezzo farmacia vostra erezione comprare viagra generico on line per le quattro o cinque ore successive alla sua ingestione.
A travers les statistiques, environ 90 % des hommes jeunes et plus ages site securise pour acheter du lasilix vente lasilix sans ordonnance france se masturbent.
Mais cette prevention est levitra delicate, en fait le discours preventif habituel qui tourne autour de ou commander du levitra :
L’unico problema acquistare levitra con la pillola miracolosa fino ad ora levitra bayer prezzi e sempre stato il prezzo:
Entrambe le abitudini hanno un effetto levitra 20 mg precio generico“>levitra 20 mg precio generico nocivo sulla capacita di ottenere erezione levitra bayer prezzo farmacia forte e mantenerla.