14.04.2014 – Wniosek Zbigniewa Kękusia do prezesa zarządu Telewizja Polska S.A. Juliusza Brauna o wykonanie działania na rzecz realizacji misji publicznej Telewizji Polskiej

Krakow, dnia 11 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Juliusz Braun

Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A.

ul. Jana Pawla Woronicza 17

00-999 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Komitet Obrony Praw dr. Zbigniewa Kekusia przy Slaskim Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca, Zarzad Slaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ul. Sw. Jana 8/3c, 40- 012 Katowice

 2. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddzialu Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Krakow

 3. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 4. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 5. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 6. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 7. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 8. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 9. Prokurator Dariusz Furdzik, Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 10. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 11. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 12. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 13. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 14. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 15. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 16. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 17. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 18. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 19. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 20. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 21. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 22. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 23. Pracownicy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia; Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla w.w. instytucji.

 24. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 25. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 26. Prokurator Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 27. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 28. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 29. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 30. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 31. Sedzia Aneta Mansfeld, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 32. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 33. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13

 34. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 35. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 36. Pan Witold Kotulski, Prezes Zarzadu Slaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ul. Sw. Jana 8/3c, 40-012 Katowice

 37. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 38. Pan Bartosz Pilitowski, Prezes zarzadu Fundacji Court Watch Polska, ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Torun

 39. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 40. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 41. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 42. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 43. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 44. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie:

  1. art. 21 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,

  2. Zasad realizowania przez Telewizje Polska S.A. misji publicznej /zalacznik do Uchwaly Zarzadu TVP S.A nr 108/2005 z dnia 29 marca 2005 roku/

o nagranie przez Telewizje Polska S.A. i wyemitowanie do dnia 9 maja 2014 r. w pierwszym programie Telewizji Polskiej programu z moim udzialem na temat scigania mnie od dnia 12 czerwca 2006 r. – w tym od dnia 11 marca 2011 r. kierowania mnie na badania psychiatryczne – za czyny:

  1. ktorych sprawcami byly inne niz ja osoby,

  2. ktore nie sa – w tym jeden nigdy nie byl – przestepstwami,

  3. ktorych karalnosc ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r.

 1. Wniosek o zaproszenie do uczestnictwa w programie, jak w pkt. I:

  1. Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dude – adres: Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

  2. Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anne Grodzka – adres: Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

  3. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – adres: ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

  4. Rzecznika Praw Obywatelskich Irene Lipowicz – adres: Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

  5. Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika – adres – ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

  6. czlonka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci Andrzeja Zolla – adres: Ministerstwo Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. asesor Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Katarzyna Duda i

  2. asesor Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Barbara Sikora

zamordowaly – pod nadzorem swoich przelozonych – przez zaglodzenie w areszcie w Krakowie ofiare niedopelnienia przez nie obowiazkow, 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica.

 1. Zawiadomienie, ze jesli Zarzad Telewizji Polskiej S.A. nie uczyni zadosc mojemu wnioskowi, jak w pkt. I, po dniu 9 maja 2014 r. rozpoczne prowadzony calodobowo protest przed siedziba Biura Zarzadu Telewizji Polskij S.A. w Warszawie, ul. Jana Pawla Woronicza 17.

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych przedstawione w niniejszym pismie fakty sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl,

 

Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 3

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto:

(…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.”

Artykul 14.1.2 ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

 

Na stanowisko sedziego sadu rejonowego moze byc powolany ten, kto:

(…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykul 61. § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych

 

Nie pytam, jakie sa prawa, ale jacy sa sedziowie
Charles Louis Montesquieu

 

Sedziowie sa nieusuwalni

Artykul 180.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wladza demoralizuje, a wladza absolutna demoralizuje absolutnie.”

John Emerich Acton

Szanowny Panie,

 

W niedziele 6 kwietnia 2014 r. Telewizja Polsat wyemitowala w programie „Panstwo w panstwie” reportaz o przetrzymywanym od 2006 roku w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku Krystianie Brollu. Jest oskarzony o grozby karalne. Mial powiedziec do sasiada, ze go zabije. K. Broll nie przyznaje sie do popelnienia czynu. Twierdzi, ze w ogole nie znal osoby uznanej za pokrzywdzona. Sam uznany za pokrzywdzonego twierdzi, ze w sprawie nie byl przesluchiwany przez prokuratora ani przez sad. Swiadkow zdarzenia nie bylo. K. Broll nigdy nie byl wczesniej karany. Nie byl tez leczony psychiatrycznie.

Uczestnicy programu nazwali postepowanie Prokuratora Generalnego w sprawie Krystiana Brolla glupota, a o Rzeczniku Praw Obywatelskich mowili, ze jest bezduszna.

Niniejsze pismo kieruje do Pana, poniewaz przesladowany od wielu lat przez kilkunastu sedziow z Krakowa, bylego RPO Andrzeja Zolla i jego malzonke adw. Wieslawe Zoll oraz zyczliwych im sedziow i prokuratorow, chronionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich Irene Lipowicz i Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, nie chcialbym skonczyc, jak Krystian Broll, lub inna ofiara zwyrodnienia funkcjonariuszy publicznych, sp. Claudiu Crulic – patrz: str. 11 niniejszego pisma.

 

xxx

 

Pragne poinformowac, ze jestem osmy rok scigany na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan za to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 przestepstw, tj. ze:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adw. Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Przypisane mi czyny mialem popelnic w zwiazku ze sprawa o rozwod rozpoznawana przez Sad Okregowy w Krakowie w okresie od czerwca 1997 r. do kwietnia 2006 r. /sygn. XI CR 603/04/.

Zawiadomienie zlozyl w dniu 2 czerwca 2004 r. – tj. dwa lata przed wydaniem wyroku konczacego sprawe o rozwod – owczesny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran.

Wyrok konczacy sprawe o rozwod w II instancji wydano w dniu 10 kwietnia 2006 r. a dwa miesiace pozniej, w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie.

Zanim go sporzadzila, sedziowie oraz Wieslawa i Andrzej Zoll przez wiele lat naruszali moich wtedy maloletnich dzieci i moje konstytucyjne i ustawowe prawa obywatelskie. Niektorzy z wyzej wymienionych sedziow i RPO Andrzej Zoll pozbawiali jednego z moich synow moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych /Konwencja o Ochronie Praw Dziecka/ praw do ochrony zdrowia. Inni z sedziow okradli mnie – przy akceptacji RPO Andrzeja Zolla – z kwoty okolo 20.000,00 zl.

A potem solidarnie wszyscy, w pragnieniu uczynienia mnie przestepca obciazyli mnie zeznaniami w prowadzonym przeciwko mnie postepowaniu karnym z zawiadomienia sedziego Barana. Gdyby ich nie zlozyli, prokurator R. Ridan musialaby umorzyc sledztwa.

Na wniosek wladz wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal sprawe do rozpoznania – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci /art. 37 K.p.k./ – Sadowi Rejonowemu w Debicy.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia tego Sadu Tomasz Kuczma wydal wyrok, ktorym skazal mnie za popelnienie wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan. Wyrok ten uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w zakresie 16 czynow /czyny I, III – XVII/, na wniosek mojego obroncy adw. Malgorzaty Wassermann. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. Od dnia 19 pazdziernika 2006 r. – tj. 14 miesiecy przed wydaniem skazujacego mnie wyroku – z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz.U z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne jest sciganie za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, a nie podczas i w zwiazku z ich pelnieniem.

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. – wydanym na podstawie kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – w zakresie pozostalych dwoch czynow /czyny II i XVIII/. Prokurator Generalny zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i 366 § 1 K.k.
  Sad Najwyzszy uznal wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna.

 

Po uchyleniu wyroku z dnia 18.12.2007 r. przez Sad Okregowy w Rzeszowie i przekazaniu sprawy przeciwko mnie do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII, rozpoznajaca ja, utrzymujaca stosunki kolezenskie z sedzia Tomaszem Kuczma1 sedzia Beata Stoj uznala, ze … jestem niepoczytalny od poczatku okresu popelniania czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan, tj. od stycznia 2003 r., i w dniu 18 marca 2011 r. wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Odmowila mi sporzadzenia uzasadnienia dla tego postanowienia. Wyjasnila, ze nie musi sporzadzic takowego.

Po tym, gdy Sad Najwyzszy wydal drugi – w dniu 26.01.2012 r. – wyrok wznowieniowy sedzia Beata Stoj … utwierdzila sie w jej przekonaniu, ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i:

 1. w dniu 16 kwietnia 2012 r. wydala zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu z powodu rzekomego posiadania przez nia uzasadnionej watpliwosci – rzekomego, bo sedzia B. Stoj nie chce mi wyjasnic, na czym ta uzasadniona watpliwosc polega – co do mojej poczytalnosci /art. 79 § 1 pkt 3 K.p.k./,

 2. w dniu 29 czerwca 2012 r. wydala kolejne postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

 

Do postanowienia z dnia 29.06.2012 r. takze nie sporzadzila uzasadnienia. A potem sedzia Beata Stoj:

 1. doreczyla mi kilka wezwan do stawiennictwa na badania psychiatryczne,

 2. grozila mi dwukrotnie, ze mnie umiesci w areszcie celem tam poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym,

 3. wydala trzykrotnie – styczen 2013r., grudzien 2013 r., marzec 2014 r. – Policji nakazy zatrzymania mnie w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne. Nie bylem wtedy, gdy mnie poszukiwala Policja u matki.

W dniu 24 stycznia 2014 r. sedzia B. Stoj wydala kolejne postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Po raz kolejnym wydala wybranym przez nia bieglym sadowym polecenie wydania na podstawie wynikow moich badan opinii, czy bylem poczytalny od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. Oddalila – jak zawsze – moj wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi uzasadnienia dla tego postanowienia. Znowu mi wyjasnila, ze … nie musi.

A nastepnie, w marcu br. wydala Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia na badania.

Nie chce mi wyjasnic sedzia Beata Stoj nie tylko, dlaczego uwaza mnie za niepoczytalnego od stycznia 2003 r., ale dlaczego uwaza, ze wybrani przez nia biegli sa w stanie na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w marcu 2014 r. – gdy wydala Policji kolejny nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia na badania – wydac wiarygodna opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Ogromnym zaskoczeniem sa dla mnie biegli:

 1. lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska i lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo zatrudnione w Szpitalu Specjalistycznym im dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie, ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 2. lek. Katarzyna Bilska-Zaremba zatrudniona wPoradni psychiatrycznej, Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Krakow

 3. lek. med. Mariusz Patla zatrudniony w Zakladzie Opieki Zdrowotnej Aresztu Sledczego w Krakowie – Szpital Oddzial Obserwacji Sadowo-Psychiatrycznej, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 4. psycholog Ryszard Janczura, zatrudniony w Areszcie Sledczym w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 

Proszeni przeze mnie o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnien, czy sa w stanie sprostac tak postawionemu im przez sedzie Beate Stoj zadaniu … milcza. Albo zatem nauka poczynila ogromne postepy i sa pewni, ze uczynia zadosc zadaniu sedzi Beaty Stoj, albo – czego tez nie mozna wykluczyc – boja sie, ze nie beda otrzymywac nastepnych zlecen, jesli sporzadza zgodne ze slubowaniem, ktore zlozyli odpowiedzi na moje wnioski.

A to przeciez zrodlo dochodu jest.

Byc moze biegli czekaja az zostane doprowadzony do nich – obecnie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba, lek. med. Mariusz Patla, psycholog Ryszard Janczura – przez Policje pod przymusem.

Wtedy zrobia przyjemnosc sedzi Beacie Stoj – i ferajnie, ktora mnie raz juz nieudolnie uczynila przestepca i wiedzac, ze nie moze tego zrobic w tej samej sprawie drugi raz, czeka na ogloszenie mnie niepoczytalnym – i od tego czasu beda … najbardziej rozchwytywanymi bieglymi w Polsce poludniowej.

 

Wydawanie przez sedzie B. Stoj Policji kolejnych nakazow – w tym ostatnio w marcu 2014 r. – zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne, ktorych wyniki maja wykazac, czy bylem poczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. i czy jestem poczytalny obecnie, nie jest jedynym humorystycznym, ba, groteskowym zachowaniem sedzi Beaty Stoj. Otoz sedzia Beata Stoj sciga mnie czwarty rok po uchyleniu uznanego za niesluszny wyroku jej kolegi sedziego T. Kuczmy, na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. za 18 popelnionych w w.w. okresie, w Krakowie za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl czynow wymienionych na stronie 3 niniejszego pisma:Sciga mnie sedzia Beata Stoj w dacie zlozenia niniejszego pisma:

 1. Za czyny, co do ktorych nawet ona sama poswiadczyla jej wiedze o tym, ze nie ja jestem ich sprawca.
  Jeszcze zanim sedzia Tomasz Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r.

  1. Wirtualna Polska S.A. zlozyla do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo z dnia 6.08.2007 r., ktorym poswiadczyla, ze zalozycielem i administratorem strony www.zgsopo.webpark.pl byl w okresie objetym aktem oskarzenia mieszkaniec … Warszawy, Pan Krzysztof Lapaj /Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca/ – Zalacznik 1:
   Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska”

z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 1

  1. Interia.PL S.A. zlozyla do akt w.w. sprawy pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r., ktorym poinformowala Sad, ze uzytkownik strony www.zkekus.w.interia.pl nie podal danych osobowych oraz ze nie dysponuje logami za caly okres objety aktem oskarzenia.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r.

Interia.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 2
Komputery, ktorych numery IP Interia.PL S.A. podala Sadowi byly przez caly okres objety aktem oskarzenia zlokalizowane w Warszawie

Pozostanie tajemnica sedziego T. Kuczmy, dlaczego mnie skazal za te czyny.

Najpewniej postanowil zrobic frajde ferajnie.
A dlaczego sciga mnie za nie czwarty rok po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy jego kolezanka sedzia Beata Stoj … tez wie tylko ona. Co ciekawe, to ze gdy zlozylem – z w.w. przyczyn podanych przez operatorow internetowych – wniosek, by przekazala sprawe przeciwko mnie do rozpoznania wlasciwemu miejscowo sadowi w Warszawie, to go sedzia Beata Stoj oddalila postanowieniem z dnia 11 grudnia 2012 r. … poswiadczajac w uzasadnieniu – Zalacznik 3: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie

sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 3

Nie przeszkadza to sedzi Beacie Stoj scigac mnie za te czyny, a nawet kierowac mnie w zwiazku z tym sciganiem na badania psychiatryczne, w tym grozic mi umieszczeniem mnie w areszcie i wydawac Policji kolejne nakazy doprowadzenia mnie na badania.

 1. Za pietnascie czynow, z tytulu ktorych sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika … 2006 roku.
  Prokurator R. Ridan przypisala mi 15 czynow /czyny I, III – XVI/ z art. 226 § 1 K.k., a sedzia Beata Stoj sama poswiadczyla w postanowieniu, ktore sporzadzila osobiscie w dniu 14 czerwca 2013 r. fakt powszechnie znany od dnia 19 pazdziernika 2006 r., ze od tego wlasnie dnia, z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. jest niedopuszczalne sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie przypisanym mi przez prokurator R. Ridan, tj. za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

 2. Za czyn, ktory nigdy nie byl i nie jest przestepstwem.
  Czyn, ktory przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan w pkt. XVII aktu oskarzenia z art. 226 § 3 K.k. i opisany przez nia jako: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad Andrzeja Zolla” nigdy nie byl i nie jest przestepstwem poniewaz nawet sam Andrzej Zoll w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego przedstawia jako sluszne i wyjasnia, dlaczego sa sluszne – wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Tozsame ze stanowiskiem Andrzeja Zolla stanowisko prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek2, Marek Mozgawa3 i inni.

  1. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow” -Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.

Tozsame ze stanowiskiem Andrzeja Zolla stanowisko prezentujawszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek4, M. Krolikowski i R. Zablocki5

Andrzej Zoll nie byl organem. Byl – od czerwca 2000 r. do lutego 2006 r. – pracownikiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, a § 3 art. 226 K.k.„ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow”, to czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., przypisany mi z art. 226 § 3 K.k. i opisany przez nia jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad Andrzeja Zolla i zakwalifikowany przez prokurator R. Ridan jako przestepstwo z art. 226 § 3 K.k. … nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

 1. Siedemnascie czynow, za ktore jestem osmy rok scigany z oskarzenia publicznego, to czyny scigane z oskarzenia prywatnego.
  W przypadku siedemnastu czynow przypisanych mi w pkt. I – XVII aktu oskarzenia, prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o znieslawienie – w zbiegu z art. 226 § 1 K.k. /sedziowie/, w zbiegu z art. 226 § 3 K.k. /RPO Andrzej Zoll/, lub samoistnie /adw. Wieslawa Zoll/ – tj. o czyn z art. 212 § 2 K.k.
  Artykul 212 § 4 K.k. stanowi: – „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego. Wprawdzie art. 60 § 1 Kodeksu postepowania karnego: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”, ale prokurator Radoslawa Ridan nie stwierdzila w akcie oskarzenia w przypadku zadnej z w.w. 17 osob, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie z oskarzenia publicznego za ich znieslawienie.
  Sciganie z art. 212 § 2 kk moze odbywac sie z mocy prawa okreslonego w art. 60 § 1 kpk z oskarzenia publicznego tylko wtedy, gdy pokrzywdzony jest osoba niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu. Zadna z osob uznanych przez prokurator R. Ridan za znieslawiona przeze mnie nie spelnia tego kryterium. Kazda z tych osob – sedziowie; byly RPO, byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, a obecnie jej czlonek Andrzej Zoll; adw. Wieslawa Zoll – jest z wyksztalcenia prawnikiem, posiada rozlegla wiedze prawnicza, czynnie wykonuje zawody pranicze.

 2. Za siedemnascie czynow, ktorych karalnosc ustala w dniach 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r.
  W przypadku siedemnastu czynow przypisanych mi w pkt. I – XVII aktu oskarzenia, prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o znieslawienie – w zbiegu z art. 226 § 1 K.k. /sedziowie/, w zbiegu z art. 226 § 3 K.k. /RPO Andrzej Zoll/, lub samoistnie /adw. Wieslawa Zoll/ – tj. o czyn z art. 212 § 2 K.k.
  Jako okresy popelnienia tych czynow prokurator Radoslawa Ridan podala:

  1. czyny z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia: styczen 2003 r. do maj 2005 r.”

  2. czyny z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia – styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r.”

Czyn z art. 212 § 2 K.k. jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigany z oskarzenia prywatnego. Do czynow z oskarzenia prywatnego stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k.6 i art. 102 k.k.7 Z mocy prawa okreslonego w tych przepisach karalnosc czynow przypisanych mi w:

  1. w pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia ustala z dniem 1 czerwca 2013 r.

  2. w pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

A jednak sedzia Beata Stoj wciaz – tj. w dacie zlozenia niniejszego pisma – sciga mnie za te czyny, mimo ze ich karalnosc ustala 9 i 5 miesiecy temu.

A przeciez art. 17 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: (…) 6) nastapilo przedawnienie karalnosci,

 

Sedzia Beata Stoj sciga mnie w opisanych wyzej okolicznosciach za czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, ktora jako zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod … nadzorowala – z opisanymi w niniejszym pismie skutkami – postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan i zakonczone sporzadzeniem przez nia aktu oskarzenia.

 

xxx

 

Z przyczyn podanych w pkt. I, II, III, od dnia 31 marca 2010 t., tj. od dnia rozpoczecia przez Andrzeja Seremeta sprawowania urzedu Prokuratora Generalnego kierowalem wnioski do niego o przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/ oraz o wniesienie do Sadu Najwyzszego kasacji na moja korzysc od tego wyroku. Pierwsze do niego pismo w tej sprawie zlozylem w dniu 31 marca 2010 r.

Prokurator Generalny Andrzej Seremet oszukiwal mnie, informujac mnie – pismami z dnia 12 maja 2010 r. /Zalacznik 9/ i 21 wrzesnia 2010 r. /Zalacznik 3/ – ze wnikliwa analiza akt sprawy sygn. II K 451/06 nie wykazala istnienia przeslanki okreslonej w art. 523 § 1 K.p.k. do wywiedzenia przez Prokuratora Generalnego na podstawie art. 521 § 1 K.p.k.8 kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku.

Artykul 523 § 1 K.p.k stanowi.: „Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innegorazacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia;”

Po sporzadzeniu i doreczeniu mi przez Prokuratora Generalnego pisma z dnia 12 maja 2010 r. /Zalacznik 9/, a przed sporzadzeniem i doreczeniem mi pisma z dnia 21 wrzesnia 2010 r. /Zalacznik 3/ Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok wznowieniowy w zakresie 15 czynow w sprawie sygn. II K 451/06, podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 4: Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 4

 

Jak wspomnialem, od dnia 19 pazdziernika 2006 r. jest niedopuszczalne sciganie z art. 226 § 1 K.k. za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

Wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie poswiadczyl zatem, ze zachodzila zatem w sprawie do sygn. II K 451/06 okreslona w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanka – „razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia– do wniesienia przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Nic to nie znaczylo dla szefa prokuratorskiej ferajny Andrzeja Seremeta. On … wnikliwie badal i analizowal.

Co wrecz groteskowe – a zarazem potwierdza „profesjonalizm” Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i jego ferajny z centrali w Warszawie – to, ze nawet po tym, gdy w dniu 15.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok wznowieniowy zarzuciwszy sedziemu T. Kuczmie „razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 §1 kk, Prokurator Generalny ponownie poinformowal mnie pismem sporzadzonym kilka dni pozniej, tj. dnia 21 wrzesnia 2010 r., ze – Zalacznik 5: „(…) Ponownie informuje, ze w mysl art. 523 § 1 k.p.k. kasacje mozna wniesctylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 k.p.k. – tzw. bzwzgledne przyczyny odwolawcze – lubz powodu innego naruszenia prawa, jesli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia. Majac na uwadze, iz w analizowanej wczesniej sprawie nie stwierdzono tego rodzaju bledow, Pana kolejne prosby o skierowanie przez Prokuratora Generalnego kasacji na Pana korzysc nie mogly zostac uwzglednione.

Jednoczesnie informuje, iz kolejne pismo nie wskazujace na nowe okolicznosci, zostanie pozostawione bez dalszego biegu.”

Dowod: Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji, sygn. akt PR V 861-1995/ pismo z dnia 21 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 5

 

Takie otrzymawszy pouczenie od Prokuratora Generalnego – „Jednoczesnie informuje, iz kolejne pismo nie wskazujace na nowe okolicznosci, zostanie pozostawione bez dalszego biegu.”,w dniu 9 listopada 2010 r. wreczylem osobiscie – w obecnosci towarzyszacego mi Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pana Krzysztofa Lapaja – pelniacej dyzur w tym dniu prokurator Antoninie Suwale z Wydzialu Skarg i Wnioskow Prokuratury Generalne dowody mojej niewinnosci, tj. kopie w.w. pism operatorow internetowych:

 1. Wirtualnej Polski z dnia 6 sierpnia 2007 r. – Zalacznik 1,

 2. Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 2.

W dniu 10 listopada 2010 r. zlozylem w Biurze Podawczym Prokuratury Generalnej kolejne pismo skierowane do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta zawierajace wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie nieslusznie wyroku z dnia 18.12.2007 r. Do tego pisma takze zalaczylem kopie w.w. pism Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A.

W odpowiedzi otrzymalem pismo Prokuratora Generalnego z dnia 2 grudnia 2010 r. o tresci – Zalacznik 6: „Odpowiadajac na Pana pisma z dnia 4, 8 i 10 listopada 2010 r. kierowane do Prokuratura Generalnego oraz Dyrektora i Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej a takze nawiazujac do Pana ustnego wniosku zlozonego w czasie spotkania z prokuratorem z Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego /Antonina Suwala – ZKE/ w dniu 9 listopada 2010 r., po zapoznaniu sie z zalaczonymi przez Pana dokumentami informuje, iz Pana wniosek ponowne zapoznanie sie z aktami sprawy i skierowanie kasacji w sprawie II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy stal sie bezprzedmiotowy.

Kasacja jest bowiem nadzwyczajnym srodkiem odwolawczym wnoszonym od prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie. Tymczasem kwestionowany przez Pana wyrok zostal w zakresie czynow z pkt I i III – XVII uchylony wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. II Ko 283/10 i w tym zakresie sprawe przekazano Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, w wyniku rozpoznania wniosku Pana obroncy o wznowienie prawomocnie zakonczonego postepowania karnego.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy bedzie Pan mial prawo skladania wnioskow dowodowych, w tym zmierzajacych do wykazania, ze rzeczywistym sprawca zarzucanych Panu czynow jest inna osoba. Zal. plik
Zrodlo: Prokuratura Generalna sygn. PR V 861-1995/08, pismo z dnia 2 grudnia 2010 r. – Zalacznik 6

 

Tym razem bylo z kolei … za pozno dla Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, moj wniosek stal sie bezprzedmiotowy.

Od dnia 12 maja 2010 r. nie znajdywal Prokurator Generalny – choc wnikliwie badal i analizowal akta sprawy – podstaw do wniesienia kasacji, a po dniu 15 wrzesnia 2010 r., tj. po wydaniu wyroku wznowieniowego bylo na nia dla niego za pozno …

Za adnotacja „Zal. plik” w pismie z dnia 2.12.2010 r. krylo sie … zwrocenie mi przez Prokuratora Generalnego przy tym pismie dowodow mojej niewinnosci wreczonych przeze mnie osobiscie prokurator Antoninie Suwale podczas dyzuru pelnionego przez nia w dniu 9 listopada 2010 r. oraz zalaczonych przeze mnie do pisma z dnia 10 listopada 2010 r.

Szef prokuratorskiej ferajny, Prokurator Generalny Andrzej Seremet usunal z Prokuratury Generalnej dowody mojej niewinnosci i raz jeszcze – lacznie trzeci – poinformowal mnie, ze nie wniesie kasacji.

Bo wniosek stal sie bezprzedmiotowy.

Scigany piaty lacznie rok za czyny, ktorych nie popelnilem, w tym takze czyny, ktore wedlug opisow prokurator Radoslawy Rida nie byly albo od dnia 19.10.2006 r. /z art. 226 § 1 K.k./ albo nigdy /z art. 226 § 3 K.k/ przestepstwami, pismem z dnia 24 maja 2011 r. zawiadomilem Prokuratora Generalnego, ze jesli nie wniesie kasacji od nieslusznie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r., w dniu 30.05.2011 r. rozpoczne protest glodowy przed siedziba Prokuratury Generalnej w Warszawie.

Prokurator Generalny poinformowal mnie, ze przyjal do wiadomosci moja informacje, a pismo zlozyl do akt sprawy.

W dniu 30 maja 2014 r. rozpoczalem zatem protest glodowy przed siedziba Prokuratury Generalnej w Warszawie, informujac o nim Prokuratora Generalnego zlozonym w tym dniu – pismem.

Pilem wode i soki. Noce spedzalem w spiworze rozkladanym na gumowej wycieraczce przed glownym wejsciem do Prokuratury Generalnej.

W kolejnych dniach protestu stawialem sie na dyzurach prokuratorow Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego pelnionych przez Krystyne Resiak i Anne Czarnecka.

W dniu 6 czerwca 2011 r. spotkal sie ze mna w sprawie mojego protestu Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hertnand

Ale szef ferajny, pod ktorego gabinetu oknami prowadzilem protest, najbardziej nieskazitelnego charakteru prokurator w Polsce, Prokurator Generalny Andrzej Seremet nie podejmowal zadnych dzialan.

Najpewniej badal wnikliwie i wnikliwie analizowal.

 

Zupelnie inaczej ten sam Andrzej Seremet reaguje, gdy stawiany do pionu przez ministra Radoslawa Sikorskiego w kwestii … napisow o tresci uznanej za antysemicka:

W wydaniu z dnia 30 grudnia 2010 r. „Gazeta Wyborcza” podala:

 

Radoslaw Sikorski domaga sie od prokuratora generalnegoscigania antysemickich wpisow w internecie i hasel na stadionach. Chodzi – jak pisze – o wizerunek Polski.”

Zrodlo: Ewa Siedlecka, „MSZ: Wstyd na stadionach”; „Gazeta Wyborcza”, 30 grudnia 2010 r.

 

Nastepnego dnia, 31 grudnia 2010 r. „Gazeta Wyborcza” podala:

„Prokurator Generalny Andrzej Seremet sprawdzi, czy slusznie prokuratura w Rzeszowie umorzyla watek sledztwa w sprawie antysemickich hasel na stadionie.

(…) W czwartek/30 grudnia 2010 r. – ZKE/prokurator generalny polecil pilne zbadanie przez Prokurature Apelacyjna w Rzeszowie zasadnosci decyzji o umorzeniu. I przeslanie wnioskow wraz z aktami do Prokuratury Generalnej – powiedzial „Gazecie” rzecznik prokuratora generalnego Mateusz Martyniuk. Prokuratura Generalna ma dostac akta z opinia do 10 stycznia.”
Zrodlo: Ewa Siedlecka, „Antysemityzm stadionowy do kontroli”; „Gazeta Wyborcza”, 31 grudnia – 2 stycznia 2011 r.

 

Na wniosek ministra Radoslawa Sikorskiego w sprawie napisow dotyczacych Zydow Prokurator Generalny nie tylko podjal dzialania natychmiast, w dniu zgloszenia sprawy, ale wyznaczyl takze swoim podwladnym ekspresowy, 10-dniowy termin na sformulowanie wnioskow.

Wrocmy zatem do mojego protestu glodowego prowadzonego skutkiem oszukiwania mnie przez ponad rok przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta …

Wrocmy refleksja …

Co by robili Zydzi w Polsce, w Europie /w tym ci z kierownictw instytucji Unii Europejskiej/, na swiecie, gdyby w Polsce prowadzil przez – powiedzmy – dwa dni protest glodowy jakis Zyd skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwosci, co by robili prezydent Komorowski, premier Tusk i minister spraw zagranicznych Radoslaw Sikorski? Co by na ich polecenie robil Prokurator Generalny A. Seremet, skoro w sprawie li tylko napisow postawil na bacznosc swoich podwladnych ?

Bo ze mna robil tak …

W dniu 7 czerwca 2011 r. – tj. w 9 dniu mojego protestu, to chyba namiastki sadyzmu, jakze typowego dla … srodowiska, czyli ferajny Andrzej Seremet okazal mi wreszcie jego wielkodusznosc, wspanialomyslnosc i niezwykla wrazliwosc spoleczna. Oddelegowal prokuratora Krzysztofa Domagale do Sadu Okregowego w Rzeszowie, gdzie znajdowaly sie akta sprawy przeciwko mnie, sygn. II K 451/06.

Prokurator Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagala udal sie tam, zeby zapoznac sie z tymi samymi dowodami mojej niewinnosci, ktore ja w dniu 9 listopada 2010 r. wreczylem w Prokuraturze Generalnej pelniacej dyzur prokurator Antoninie Suwale oraz ktore zalaczylem do pisma do Prokuratora Generalnego z dnia 10 listopada 2010 r. i ktore … Prokurator Generalny odeslal mi z powrotem przy pismie z dnia 2 grudnia 2010 r. – Zalacznik 6: „Zal. plik”.

Po trzech dniach, pobytu w Rzeszowie, w dniu 10 czerwca 2010 r. prokurator K. Domagala stawil sie w pracy w Prokuraturze Generalnej, a ja przerwalem protest glodowy i kontynuowalem prowadzona przed Prokuratura Generalna pikiete.

Prokurator Generalny potrzebowal jeszcze tylko kolejnych … czterech dni i w dniu 15 czerwca 2011 r. w godzinach wczesno popoludniowych prokurator K. Domagala wreczyl mi pismo o tresci: „Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji /adres – ZKE/, Warszawa, dnia 15.06.2011 r., PG IV KSK 669/11 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Uprzejmie informuje, ze po ponownej analizie akt sprawy o sygnaturze II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy oraz przedstawionymi przez Pana argumentami, Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet podjal decyzje o wniesieniu w trybie art. 521 kpk kasacji na Pana korzysc, w zakresie prawomocnie osadzonych czynow z pkt II (czyn z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na szkode Wieslawy Zoll) i XVIII (z art. 241 § 1 kk w zw. z art. 12 kk) wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r.

(…) Krzysztof Domagala prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly

 

A jednak!

Czwarte przeprowadzone przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wnikliwe badanie, czy tez wnikliwa analiza poswiadczyla, ze ja mialem racje. Szef ferajny nie odda mi straconego przeze mnie z jego winy ponad roku i ponad dwoch tygodni spedzonych pod oknami jego gabinetu w stolicy.

Po odebraniu pisma jak wyzej zakonczylem rozpoczety w dniu 30 maja 2011 r. protest, w tym prowadzony do dnia 10 czerwca 2011 r. jako – za Pana, Prokuratora Generalnego wiedza – glodowy. Informowaly o nim portale internetowe – www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu – oraz tygodnik „Tylko Polska” fotoreportazem zamieszczonym na 1 i 14 stronie wydania z dnia 16 czerwca 2011 r. – Zalacznik 7:
Dowod: „Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie” ; „Tylko

Polska”, Nr 24, 16.06-22.06.2011, s. 1, s. 14 – Zalacznik 7

 

Szefowie innych mediow, telewizji, gazet, czasopism nie byly zainteresowanie tematem.

Kombatant w walce o prawa i wolnosci obywatelskie prezydent Bronislaw Komorowski, zawiadomiony w dniu 6 czerwca 2011 r. pismem Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca o prowadzonym przeze mnie protescie i proszony o interwencje, po kilku … tygodniach odpowiedzial, ze to nie jego sprawa.

W 2012 roku ten sam Bronislaw Komorowski majacy za nic moj – sluszny – protest glodowy, uzyczyl majestatu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przestepcy i „grzmial” na cala Europe w obronie antypolskiej nacjonalistki Julii Tymoszenko9.

Laska Komorowskiego na pstrym koniu jezdzi …

Gdybym go nazwal bydlem – „Bydle”«przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75/ – to by mnie do wiezienia wsadzili za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

Niech sobie zatem bedzie Bronislaw Komorowski li tyko organem. Konstytucyjnym oczywiscie.

 

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl – jednak! – kasacje na moja korzysc, jak w zacytowanym wyzej pismie. W uzasadnieniu do niej podal miedzy innymi – Zalacznik 8: „Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…)

II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, (…) i wnosze o uchylenie zaskarzonego wyroku w zakresie rozstrzygniec zawartych w pkt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej i przekazanie sprawy w tym zakresie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiow sprawy.
Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego

wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 8

 

Czyli przyznal Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Seremet, ze mnie oszukiwal mnie od dnia 12 maja 2010 r., gdy mnie po raz pierwszy, sporzadzonym w tym dniu pismem poinformowal, ze – Zalacznik 9: „Akta wymienionej sprawy byly przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku ktorego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzysc. Aktualne Pana pismo nie zawiera takich istotnych okolicznosci, ktore uzasadnialyby zmiane zajetego w tej sprawie stanowiska.

Zrodlo: Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo z dnia 12 maja 2010r. – Zalacznik 9

 

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII.

Prokurator Generalny nie mogl wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 czynow, ktore przypisal mi sedzia T. Kuczma poniewaz artykul 519 K.p.k. stanowi : Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”, a w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok wznowieniowy w zakresie 16 czynow, za ktore bylem skazany.

Gdyby mnie nie oszukiwal Prokurator Generalny, nieskazitelnego charakteru And Seremet od dnia 12 maja 2010 r., to by wtedy, w maju 2010 r., wniosl kasacje na moja korzysc w zakresie wszystkich 18 czynow, za ktore skazal mnie sedzia T. Kuczma. Zarzuty kasacyjne dotyczyly bowiem wszystkich 18 czynow. Wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem Internetu.

 

Andrzej Seremet jest zatem oszustem, na uslugach funkcjonariuszy publicznych, ktorzy razem z Wieslawa Zoll uczynily mnie przestepca.

Z ambicja i honorem tez u niego kiepsko. Po tym przeciez, gdy Donald Tusk poinformowal, ze nie przyjal jego raportu za 2013 r. powinien– przynajmniej pro forma – podac sie do dymisji. Czlowiek honoru by tak postapil. Nie wiem, gdzie ta jego … nieskazitelnosc charakteru.

Jest tez A. Seremet bezwstydnym tchorzem. Skierowanym do niego pismem z dnia 16 kwietnia 2013 r. zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przez niego – z podanych wyzej przyczyn – przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./.

Jesli Prokurator Generalny A. Seremet oszukiwal mnie przez rok – w tym m.in. odeslal mi doreczone mu przeze mnie dowody mojej niewinnosci – a potem przez 9 dni przygladal mi sie glodujacemu, zanim polecil przeprowadzenie postepowania zakonczonego … przyznaniem mi racji, tj. wniesieniem kasacji to z cala pewnoscia okresie od dnia 12 maja 2010 r. do dnia 22 sierpnia 2011r.:

 1. niedopelnial obowiazkow i

 2. dzialal na szkode mojego interesu prywatnego.

 

Obowiazkiem Prokuratora Generalnego bylo po zapoznaniu sie z trescia zawiadomienia, przekazac je do rozpoznania wlasciwej miejscowo prokuraturze.

Taki zreszta wniosek skierowalem do Prokuratora Generalnego A. Seremeta w.w. pismem z dnia 16.04.2013 r.

A Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Seremet przekazal moje zawiadomienie do rozpoznania … swojej podwladnej z Biura Prokuratora Generalnego prokurator Janinie Szmudzie-Wieckowskiej, ktora poinformowala mnie pismem z dnia 24 maja 2013 r.: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16 kwietnia 2013 r., okreslone jako zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przestepstwa z art. 231 § 1 kk. oraz z art. 271 § 1kk., po jego ocenie przekazane przez Departament Postepowania Przygotowawczego przy pismie z dnia 23 kwietnia 2013 r. do Biura Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow, uprzejmie informuje, iz tresc tego pisma nie zezwala na potraktowanie go jako zawiadomienia o przestepstwie, ktore nalezaloby rozpoznac trybie procesowym. (…) Podniesc nalezy, iz sam fakt niezadowolenia z wydanej decyzji merytorycznej, sposobu zalatwienia sprawy czy niezadowolenie z tresci otrzymanej odpowiedzi nie moze byc podstawa przyjecia postulowanego przez Pana zaistnienia w opisanej sprawie przestepstwa z art. 231 § 1k.k., co skutkowaloby koniecznoscia wdrozenia postepowania karnego.”

Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 051/50/13, pismo

prokurator Janiny Szmudy-Wieckowskiej z dnia 24 maja 2013 r.

 

Zenada …

To ma byc wsrod wszystkich prokuratorow w Polsce osoba o najbardziej nieskazitelnym charakterze.

Wzorzec dla swoich podwladnych, Ridanow, Furdzikow, Kowalczykow, Kosmatych, Wron i im podobnych.

Andrzej Seremet zrobil z siebie posmiewisko w Prokuraturze Generalnej. Uczynil siebie dluznikiem swoich podwladnych.

Gdy zatem, po opisanych wyzej moich osobistych doswiadczeniach z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem slysze, jak on twierdzi dzisiaj z cala stanowczoscia, ze na tupolewie dniu 10 kwietnia 2010 r. pod Smolenskiem nie bylo wybuchu, to nie tyle mam watpliwosci, co mnie smiech ogarnia.

Nie dlatego, ze uwazam, ze byl wybuch. Sam w niego nie wierze.

Powatpiewam i smiech mnie ogarnia z tego powodu, ze w tak waznej sprawie, glos zabiera … oszust i tchorz, ktory sprawowany przez siebie urzad Prokuratora Generalnego wykorzystuje celach prywatnych, tj. w celu ochrony interesu jego podwladnych, prokuratorow … sponsorowanych przez budzet panstwa przestepcow niedopelniajacych obowiazkow, jak – na przyklad – Radoslawa Ridan. Andrzej Seremt to przeciez najmniej wiarygodny – a raczej najbardziej niegodny zaufania – prokurator Rzeczypospolitej Polskiej.

xxx

 

Jak wspomnialem, po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie oraz przez Sad Najwyzszy skazujacego mnie wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynow, sprawe rozpoznaje, prowadzac rozprawe glowna … czwarty rok – sedzia T. Kuczma prowadzil rozprawe glowna w tej samej sprawie przez 9 miesiecy, tj. od dnia 27 marca 2007 r. do dnia 18 grudnia 2007 r. – sedzia Sadu Rejonowego w Debicy, Beata Stoj, ktora w dniu 18 marca 2011 r. uznala mnie za niepoczytalnego od stycznia 2003 r. i od tego dnia kieruje mnie na badania psychiatryczne, w tym grozi mi, ze mnie celem poddania badaniom umiesci w areszcie oraz wydaje Policji kolejne nakazy zatrzymania mnie mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia na badania.

Funkcjonariusze Policji wykonywali te nakazy w dniach 6 stycznia 2013 r., 6 grudnia 2013 r. i 23 marca 2014 r. Nie bylem w tych dniach u matki.

Dla niej, prawie 80-letniej, kazda wizyta poszukujacych mnie policjantow to ogromne zagrozenie dla zdrowia, zycia.

Nie tylko tego nie szczedza jej moi przeciwnicy. W tym najbardziej zagorzali, Wieslawa i Andrzej Zoll razem z zyczliwym im prokuratorem Dariuszem Furdzikiem

Na stronach 4 – 6 przedstawilem, jak mnie sedzia Beata Stoj razem z Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia Wschod scigaja – z razacym naruszeniem prawa materialnego i procesowego – osmy rok za czyny przypisane mi jako popelnione na szkode Wieslawy i Andrzeja Zoll.

Jeszcze sie ta sprawa nie zakonczyla, a Wieslawa I Andrzej Zoll swiadomi ich kompromitacji, tj. ze mnie obciazyli zeznaniami w sprawie, w ktorej jestem scigany – w tym bylem skazany nieslusznym, uchylonym na moja korzysc wyrokiem – z razacym naruszeniem prawa, zlozyli w dniu 27 wrzesnia 2013 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie na szkode kazdego z nich z osobna przestepstw znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 226 § 1 K.k./.

Mimo, ze sa to czyny scigane z oskarzenia prywatnego z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k.10 i 216 § 5 K.k.11, to w dniu 2 pazdziernika prokurator w.w. Prokuratury Dariusz Furdzik wydal postanowienie w o objeciu sciganiem mnie za w.w. czyny z oskarzenia publicznego.

Poniewaz prokurator D. Furdzik wzywal mnie nieprawidlowo do stawiennictwa w Prokuraturze – jego przelozona zastepca Prokuratora Rejonowego Monika Dziedzic-Jamborska usprawiedliwila go potem, ze, miedzy innymi, pracownik sekretariatu pomylil sie, gdy sporzadzal wezwanie dla mnie – tj. doreczal mi wezwania sporzadzone z naruszeniem prawa okreslonego w art. 129 § 1 K.p.k., nie stawialem sie na jego wezwania.

Po doreczeniu mi kolejnego, do stawiennictwa w dniu 3 marca 2014 r., dwoma pismami z dnia 27 lutego 2014 r. skierowanymi do przelozonej prokuratora D. Furdzika, Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz:

 1. poinformowalem ja, ze nie stawie sie w dniu 3 marca 2014 r. na wezwanie prokuratora D. Furdzika i zlozylem wniosek, zeby sporzadzil wezwanie dla mnie w zgodzie z prawem okreslonym w art. 129 § 1 K.p.k.,

 2. zlozylem wniosek o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.

 

W dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 zatrzymali mnie w mieszkaniu mojej matki trzej funkcjonariusze Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Po porannej w obecnosci jednego z nich toalecie i ubraniu sie, nalozono m, ze kajdanki i zawieziono do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie celem przesluchania mnie. Nastepnie po raz kolejny nalozono mi na rece kajdanki i zawieziono do Poradni Zdrowia Psychicznego celem poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym.

Funkcjonariusze Policji realizowali polecenia prokuratora Dariusza Furdzika wydane im dwoma postanowieniami wydanymi w dniu 3 marca 2014 r., tj.:

 1. postanowieniem „o powolaniu bieglych”

 2. „postanowieniem „ozatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego”

 

Uznawszy, ze prokurator Dariusz Furdzik naruszyl zasade legalnosci, odmowilem poddania sie badaniom i biegli odstapili od nich.

Zlozylem tez zazalenia na w.w. postanowienia.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. odbedzie sie przed Sadem Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny posiedzenie w przedmiocie rozpoznania moich zazalen.

 

Szanowny Panie,

 

Jak wspomnialem, uczestnicy emitowanego w niedziele 6 kwietnia 2014 r. przez Telewizje Polsat programu „Panstwo w panstwie” reportazu o przetrzymywanym od 2006 roku w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku Krystianie Brollu, nazwali postepowanie Prokuratora Generalnego w jego sprawie glupota, a Rzeczniku Praw Obywatelskich mowili, ze jest bezduszna.

Powyzej opisalem, w jaki sposob mnie traktowal Prokurator Generalny Andrzej Seremet celem ochrony interesu sedziow, prokuratorow oraz Andrzeja i Wieslawy Zoll, ktorzy uczynili mnie przestepca wyrokiem wydanym w dniu 18 grudnia 2007 r. z razacym naruszeniem prawa materialnego i prawa procesowego.

Prokurator Generalny Andrzej Seremet oszukiwal mnie – w tym odeslal mi doreczone mu dowody mojej niewinnosci – a gdy w nastepstwie jego oszustw rozpoczalem w dniu 30 maja 2011 r. prowadzony calodobowo protest glodowy przed siedziba Prokuratury Generalnej, kazal mi czekac az 9 dob, zanim polecil zrealizowac dzialania na rzecz zweryfikowania slusznosci zarzutow, ktore kierowalem do niego od dnia 31 marca 2010 r. w sprawie skazujacego mnie wyroku.

W tak samo bezduszny sposob traktowala mnie Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

Ja tez prosilem, zeby wniosla – z mocy prawa okreslonego w art. 521 § 1 K.p.k.: Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

Ona tez mnie poinformowala – pismem z dnia 4 stycznia 2011 r. – dnia, ze zbadala akta sprawy sygn. II K 451/06 i ze … nie wniesie kasacji i … zebym juz do nie pisal: Uprzejmie nadmieniam, iz Rzecznik Praw Obywatelskich nie wniesie kasacji na Pana korzysc od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 451/06, (w czesci, w jakiej wyrok tej nie zostal uchylony w toku postepowania o wznowienie – art. 540 § 2 kpk).

Nadmieniam, iz powyzsze akta byly przedmiotem analizy w tut. Biurze, zostal Pan poinformowany o stanowisku zajetym przez Rzecznika, a zatem kolejne pisma pozostana bez odpowiedzi.”

Dowod Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/03/K.Ku, pismo z dnia 4 stycznia 2011 r.

 

Kilka miesiecy po doreczeniu mi w.w. pisma z dnia 4 stycznia 2011 r., w dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl kasacje na moja korzysc od … prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 451/06, (w czesci, w jakiej wyrok tej nie zostal uchylony w toku postepowania o wznowienie).

A przeciez:

 

Rzecznikiem moze byc obywatel polski wyrozniajacy sie wiedza prawnicza, doswiadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze wzgledu na swe walory moralne i wrazliwosc spoleczna.”

Artykul 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

Irena Lipowicz jest, niestety, wylacznie … uprzejma.

To nie jest substytut wiedzy, walorow moralnych i wrazliwosci spolecznej.

 

Jak wspomnialem skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy zostal ostatecznie – mimo ogromnego oporu ze strony Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz – uchylony w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi nim czynow.

Po jego – na moja korzysc, z powodu razacego naruszenia prawa przez sedziego T. Kuczme, a takze autorki aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan – jestem jednak za te same czyny scigany czwarty rok.

Za wiedza i akceptacja … Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz i Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, ktory wniosl kasacje od wyroku sedziego T. Kuczmy zarzucajac sedziemu, ze razaco naruszyl prawo procesowe teraz, gdy jestem po wniesieniu przez niego kasacji drugi raz scigany za te same czyny, nie dziwi, ze scigajac mnie za nie sedzia Beata Stoj chce mnie umiescic w areszcie celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu. Wiedze o tym Prokuratora Generalnego poswiadczyla ta sama prokurator – i tym samym pismem – ktorej Andrzej Seremet polecil nie nadawac trybu procesowego skierowanemu przeze mnie do niego, celem jeszcze raz zweryfikowania nieskazitelnosi jego charakteru, zawiadomienia o popelnieniu przez niego na moja szkode przestepstwa z art. 231 § 1 K.k. Jego podwladna, prokurator Janina Szmuda Wieckowska poinformowala mnie pismem z dnia 24.05.2014 r.: Jednoczesnie informuje, iz majac na uwadze, ze Pana pismo /zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przestepstwa z art. 231 § 1 K.k. – ZKE/ zawiera rowniez zastrzezenia dotyczace sposobu procedowania przez obecnego sedziego – referenta Sadu Rejonowego w Debicy /sedzia Beata Stoj – ZKE/, miedzy innymi odnosnie zastosowania tymczasowego aresztowania celem poddania Pana badaniu sadowo – psychiatrycznemu – jego kopie przekazano do Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy /sedzia Beata Stoj – ZKE/ Janina Szmuda-Wieckowska prokurator Prokuratury Okregowej w Gdansku delegowana do Prokuratury Generalnej”
Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 051/50/13, pismo prokurator

Janiny Szmudy-Wieckowskiej z dnia 24 maja 2013 r.

 

Tylko zatem czekac, jak zostane umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. W sprawie przeciwko mnie nie zachodzi oczywiscie okreslona w art. 249 § 1 kpk przeslanka ogolna zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, tj. prokurator oskarzyciel ani Sad w Debicy nie ustalili, kto byl sprawca przypisanych mi czynow i sedzi Beacie Stoj ani przez mysl nie powinno przejsc umieszczenie mnie w areszcie, ale … sedzia Beata Stoj mysli.

Co poswiadczyla prokurator Janina Szmuda-Wieckowska z Prokuratury Generalnej.

 

Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym czlowieka, ktory nie popelnil zadnego przestepstwa i przetrzymywanie go tam – jak Krystiana Brolla – ponad 7 … lat, wcale nie musi byc dla ofiary funkcjonariuszy publicznych demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej /art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej/ najgorszym rozwiazaniem.

Barbarzyncom w prokuratorskich i sedziowskich togach wolno nawet zamordowac ze szczegolnym okrucienstwem ofiare niedopelnienia przez nich obowiazkow i … dalej w zawodzie, nadal autorytety moralne. Nawet po awansach.

Bo sledztwo w sprawie mordu powierza sie lajdakowi od zadan specjalnych, ktory chroni interesu ferajny.

Byc moze slyszal Pan, w jakich okolicznosciach prokuratorzy i sedziowie z Krakowa zamordowali 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica.

Przypomne …

C. Crulic zostal skazany nieprawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia za kradziez.

Odpowiadal z wolnej stopy.

Twierdzil, ze nie popelnil przypisanej mu kradziezy i zlozyl apelacje od skazujacego go wyroku. Sad Okregowy w Krakowie wyznaczyl rozprawe apelacyjna na dzien 10 wrzesnia 2007 r. Rumun specjalnie w tym dniu przyjechal do Polski, do Krakowa, zeby sie na nia stawic.

Niedopuszczono jednak do tego, zeby sie odbyla. Kilka godzin przed jej rozpoczeciem C. Crulica aresztowano i umieszczono w areszcie. Zarzucono mu, ze 11 lipca 2007 r. w Krakowie ukradl portfel z kartami i dzien pozniej, tj. 12 lipca 2007 r. podjal z konta wlasciciela – znanego sedziego – 22,5 tys. zl.

Rumun twierdzil, ze i tych kradziezy nie popelnil, ze go w dniach ich popelnienia w ogole nie bylo w Polsce. Natychmiast po umieszczeniu go w areszcie rozpoczal protest glodowy.

Skonal z glodu po ponad czterech miesiacach, w dniu 18 stycznia 2008 r.

Jak podala „Gazeta Wyborcza” w wydaniu z dnia 9 kwietnia 2009 r.: Data kradziezy jest bardzo istotna. Jak podaje najnowszy „TP”, aresztowany domagal sie, by do akt dochodzenia dolaczono bilet autobusowy na przejazd z Krakowa do Mediolanu wystawiony na 10 lipca. Crulic twierdzil, ze jechal wtedy tym autobusem, nie mogl wiec dokonac kradziezy.

TP” rozmawial z pilotka autobusu, ktora twierdzi, ze znala Crulica, bo byl czestym pasazerem jej firmy (we Wloszech mieszka jego matka i siostra). I ze 10 lipca o 14.20 wsiadl w Krakowie do autobusu. Na liscie pasazerow odznaczono jego nazwisko. Pilotka nie zostala przesluchana przez prokuratora. Dlaczego?

Rzeczniczka krakowskiej prokuratury Boguslawa Marcinkowska mowi, ze prokuratura pisemnie zwrocila sie w tej sprawie do biura podrozy. – Odpowiedziano nam, ze nie wykluczaja mozliwosci, by z tym biletem mogla wyjechac inna osoba. Nie bylo wiec koniecznosci podejmowania innych krokow – odpowiada Marcinkowska.

Jednak jak podaje „TP”, na pytanie prokuratury, czy Crulic kupil bilet i czy byl pasazerem autokaru jadacego do Wloch, przewoznik odpowiedzial twierdzaco.

 

W opublikowanym w wydaniu z dnia 4 grudnia 2011 r. „Gazety Wyborczej” artykule Malgorzaty Rejmer pt. „Umre jako kamien” autorka podala:

– Claudiu Crulic wytoczyl polskiemu wymiarowi sprawiedliwosci wojne – mowi z kolei Anca Damian.

On w jakis niepojety, idealistyczny sposob wierzyl, ze skoro jest niewinny, to prawda zwyciezy, ktos wreszcie polaczy wszystkie fakty w calosc i okaze sie, ze zaszla pomylka.

– Mysle, ze zdawal sobie sprawe, ze umiera, wiedzial, ze jest juz za pozno, ale do konca wierzyl, ze zostanie oczyszczony z zarzutow.

Jest jeszcze cos duzo powazniejszego niz obojetnosc: pewnosc wszystkich ludzi dookola Crulica, ze jest winny i ze oni maja racje – mowi Elena Vladareanu.

– Nikt nie wzial pod uwage tego, ze podczas procesu mogl zostac popelniony blad.

Wszyscy zalozyli domniemanie winy zamiast domniemania niewinnosci.

Ma alibi: twierdzi, ze wsiadl w autobus biura podrozy Jordan i ze informacje te mozna sprawdzic. Faktycznie, prokuratura wysyla pismo do biura w tej sprawie. Odpowiedz jest nastepujaca: tak, wystawiono bilet na nazwisko Claudiu Crulic, kierunek Mediolan, wyjazd z Polski 10 lipca. Tak, przed rozpoczeciem podrozy pracownik sprawdza paszport i bilet pasazera. Tak, istnieje mozliwosc, ze pasazer przekroczy granice Polski na bilecie imiennym innej osoby.
I taka odpowiedz satysfakcjonuje prokurature.Alibi Crulica zostaje uznane za “nie majace znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy“.
Juz po smierci Claudiu Crulica dziennikarka “Tygodnika Powszechnego” Malgorzata Nocun dociera do pracownicy biura podrozy Jordan, ktora jechala 10 lipca do Mediolanu.
Kobieta stwierdza, ze owego dnia Claudiu Crulic byl jedynym pasazerem, ktory wsiadl do autokaru na przystanku Dworzec Glowny – zapamietala go, bo jezdzil ta linia wiele razy. Wysiadl dopiero we Wloszech, nastepnego dnia.

(…) Swiadectwo lekarskie z 3 stycznia 2008 r. oznajmia, ze pacjent jest w stanie zlym, wyniszczony i odwodniony, zimny jak kamien, temperatura: 35., stopnia. Pacjent zostal poinformowany, ze docelowo glodowka moze skonczyc sie smiercia, informacje do wiadomosci przyjal, przyjac plynow nie zamierza. Uprasza sie sad o wyrazenie zgody na przymusowe nakarmienie pacjenta. Claudiu nie da sie juz nakarmic. Jego cialo jest tak wyniszczone, ze nie ma dla niego ratunku. Papier wedruje z biurka na biurko.

9 stycznia 2008 r. sad oznajmia, ze na przymusowe karmienie pacjenta zgode wyraza. Papier znow podrozuje z biurka na biurko. Swiadectwo lekarskie z 11 stycznia 2008 r. oznajmia, ze stan pacjenta ulegl pogorszeniu, tetno slabe napiete, temperatura kamienia i w zwiazku z brakiem decyzji sadu co do zgody na przymusowe leczenie informuje sie, ze w dniu dzisiejszym zostana podjete procedury majace na celu ratowanie zycia obywatela rumunskiego.

Sad rozwaza te wszystkie okolicznosci zaawansowanej agonii i 12 stycznia 2008 r. decyduje, ze osadzony w areszcie sledczym winien byc niezwlocznie zwolniony.

Niezwlocznosc trwa kolejne piec dni. 17 stycznia 2008 r. sad orzeka, ze Crulic nie moze byc leczony w warunkach aresztu. Albowiem jest w stanie ogolnym bardzo ciezkim: skrajnie wyniszczony, z nasilonymi zanikami miesniowymi i przykurczami stawowymi z powodu wielotygodniowej glodowki.

Kamienne cialo Crulica zostaje przewiezione karetka do szpitala. Swiadectwo lekarskie: rokowania bardzo powazne, poglebianie sie zaburzen moze doprowadzic do zgonu.

Po 16 godzinach lekarz pochylony na lozkiem Crulica stwierdza zgon.

Matka Claudiu Crulica, ktorej zostaja okazane zwloki nie bedzie mogla uwierzyc, ze to, co widzi, to jej syn.

Zrodlo -Malgorzata Rejmer, „Umre jako kamien”; „Gazeta Wyborcza – Duzy Format”, 2011.12.04

 

Zamordowano niewinnego czlowieka.

Sledztwo w sprawie mordu ze szczegolnym okrucienstwem powierzono prokuratorowi Prokuratury Okregowej w Krakowie Piotrowi Kosmatemu, a ten oskarzyl o … nieumyslne spowodowanie smierci Rumuna … lekarzy ze szpitala w areszcie:

 1. Kierowniczke ambulatorium Krystyne M. o to, ze w okresie od 13 do 23 grudnia 2007 r. niedopelnila obowiazkow i nie wystapila do sadu o wydanie zgody na przymusowe leczenie C. Crulica,

 2. Dyrektora szpitala Katarzyne L. i ordynatora oddzialu wewnetrznego Piotra S. o to, ze od 3 do 11 stycznia 2008 r. nieumyslnie doprowadzili do smierci C. Crulica poniewaz nie podjeli w pore decyzji o ratowaniu go w sytuacji bezposredniego zagrozenia zycia.

 

A to przeciez nie lekarze umiescili i przetrzymywali w areszcie niewinnego przypisanych mu czynow Claudiu Cruliuca.

Innych niz sledczy Kosmaty winnych mordu wskazywal byly kierownik Zakladu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellonskiego, wiceprezes Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, czlonek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejetnosci, prof. dr hab. Zbigniew Holda, ktory w wywiadzie w kwietniu 2008 r. dla „Tygodnika Powszechnego” powiedzial:

 

Trzeba jasno powiedziec, ze glownym odpowiedzialnym za smierc oskarzonego jest tu sad.

Obawiam sie jednak, ze sedziowie nie widza swojej winy i nie czuja wyrzutow sumienia.

Klopot w tym, ze w Polsce sa to czesto bezduszni biurokraci.

A przeciez powinni to byc ludzie o najwyzszych kwalifikacjach etycznych i fachowych, z zyciowym doswiadczeniem i umiejetnoscia dobrze zorganizowanej pracy.

Oczywiscie, swoja czesc winy ponosza prokuratura i Sluzba Wiezienna, ktore najwyrazniej sie pogubily i nie potrafily zareagowac adekwatnie i na czas.

Ale, powtorzmy, glownym odpowiedzialnym za smierc jest sad.

Prof. dr hab. Zbigniew Holda, Tygodnik Powszechny, kwiecien 2008 r.

 

Prosze przyjrzec sie fotografii z ostatnich chwil zycia sp. Claudiu Crulica – Zalacznik 15.

Czy napewno zdrowi psychicznie, w pelni poczytalni, majacy zdolnosc rozpoznania znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem prokuratorzy i sedziowie mogli go doprowadzic do tego stanu, a zaraz potem smierci glodowej?

To -patrz: Zalacznik 15 – efekt nieumyslnego, zdaniem zyczliwego mordercom z ferajny sledczego Kosmatego, przez ponad cztery miesiace traktowania czlowieka, tylko dlatego, ze:

 1. we wstepnej fazie prowadzonego przeciwko niemu postepowania pomylila sie asesor Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Katarzyna Duda,

 2. asesor Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Barbara Sikora postanowila wyswiadczyc przysluge kolezance asesor z Prokuratury i trzymac w areszcie az do smierci glodowej ofiare jej pomylki.

 

Nawiasem mowiac to troche dziwne, ze tak trudna sprawe wladze Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod i Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia powierzyly do rozpoznawania poczatkujacym w zawodach asesorom. A moze za nimi ukryli sie … decydenci? Tuzy? Przeciez C. Crulica jako zlodzieja rozpoznal znany sedzia Sadu Okregowego w Krakowie. Ktos powinien wyjasnic, o co w tej sprawie naprawde chodzilo, ze z taka zawzietoscia, z tak niebywalym okrucienstwem mordowano mlodego czlowieka. Moze C. Crulic mial – na przyklad – majatek w Krakowie do przejecia? Na przyklad mieszkanie?
Ja tez musialem przeciez prowadzic w okresie od 26.07 do 10.08.2012 r. /16 dob/ sluszny – bo zakonczony moim zwyciestwem – protest glodowy przed Sadem Okregowym w Krakowie, bo mnie dwie sedziny Zydowki, Teresa Dyrga razem z prezesem Sadu Barbara Baran ograbic chcialy z mieszkania, celem wyegzekwowania ode mnie kwoty 8.750,00 zl tytulem … przedawnionego roszczenia, z tytulu wyroku wydanego przez … wylaczona Terese Dyrge.

Po tym, jak mnie Teresa Dyrga wczesniej okradla z kwoty prawie 20.000,00 zl.

 

Co charakterystyczne dla „linii rozumowania” degeneratow w prokuratorskich i sedziowskich togach, to ze do ostatnich dni zycia oni poddawali mordowanego przez nich ze stoickim spokojem C. Crulica … badaniom psychiatrycznym. Oni … Jego … Niewinnego przedstawionych mu zarzutow.

Asesorom Katarzynie Dudzie i Barbarze Sikorze – a przede wszystkim prokuratorom i sedziom nadzorujacym prowadzone przez nie postepowania, bo one mlode byly, rozpoczynaly kariery – usluge ochrony przed dla sp. Claudiu Crulica … ostatecznymi konsekwencjami niedopelniania przez nie obowiazkow wyswiadczyl sledczy Kosmaty.

O tym, ze akt oskarzenia przeciwko C. Crulicowi skierowala do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia asesor Katarzyna Duda, a sprawa zostala przydzielona asesor tego Sadu Barbarze Sikorze, oraz ze C. Crulic rozpoczal glodowke w dniu 10 wrzesnia 2007 r. zawiadomila mnie prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Aneta Mansfeld pismem z dnia 15 marca 2011 r. – Zalacznik 14: „Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia /adres – ZKE/ Krakow, dnia 15 marca 2011 roku Prez. Adm. 400 – 2/11/S Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 25 lutego 2011 roku, stanowiace wniosek o udzielenie informacji publicznej, w oparciu o dane, ktorymi dysponuje tutejszy Sad, a w szczegolnosci na podstawie akt sprawy II K 14/08/S oraz II K 344/08/S przedstawiam ponizsze informacje.

 1. Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania i nakaz przyjecia podejrzanego Claudiu Crulica zostaly wydane przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie.

 2. Claudiu Crulic rozpoczal glodowke w dniu 10 wrzesnia 2007 roku.

 3. Claudiu Crulic przed smiercia wystosowal pisma do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie oraz Dyrektora Aresztu Sledczego przy ul. Montelupich 7 w Krakowie.

 4. Akt oskarzenia przeciwko Claudiu Crulicowi skierowala do tutejszego Sadu Katarzyna Duda Asesor Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, sprawa ta zostala przydzielona do referatu Asesor Sadu Rejonowego Barbary Sikory.

 5. Sprawa oskarzonego Claudiu Crulica zostala prawomocnie umorzona postanowieniem Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie z dnia 27 lutego 2008 roku. Postanowienie to wydala ASR Barbara Sikora, zatem w sprawie Claudiu Crulica nie zostal wydany wyrok w Sadzie I instancji, gdyz oskarzony Claudiu Crulic zmarl przed merytorycznym zakonczeniem postepowania.

 6. W sprawie Claudiu Crulica nie toczylo sie postepowanie odwolawcze.

Jednoczesnie informuje, iz o pozostale wnioskowane informacje nalezy zwrocic sie do wlasciwych organow, ktore takimi informacjami dysponuja.”

Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie SSR Anna Mansfeld”

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, sygn.: Prez. Adm. 400 – 2/11/S, pismo prezesa Sadu Anny Mansfeld z dnia 15 marca 2011 r. – Zalacznik 14

 

Wciaz jest rozpoznawana sprawa mordu dokonanego na C. Crulicu, czyli jak to ujal – przez tzw. „wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci” – sledczy Kosmaty, „nieumyslnego spowodowania smierci” Rumuna.

Ostatnio media podawaly, ze jest przelom w sprawie, bo wskazanym przez prokuratora P. Kosmatego jako winnym nieumyslnego spowodowania smierci lekarzom rozszerzono zarzuty. A to przeciez nie lekarze sa sprawcami mordu.

Zarzut jego zamordowania ze szczegolnym okrucienstwem sledczy P. Kosmaty powinien byl postawic, zgodnie z teza prof. Z. Holdy: „Trzeba jasno powiedziec, ze glownym odpowiedzialnym za smierc oskarzonego jest tu sad.”

Co do prokuratora Piotra Kosmatego, ktory tak wielka laskawosc okazal prokuratorom i sedziom, ktorzy umiescili w areszcie i trzymali w nim do smierci glodowej niewinnego przedstawionych mu zarzutow 33-letniego Rumuna, nalezy wskazac i podkreslic, ze:

 1. w 2006 roku jako p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod nadzorowal postepowanie przygotowawcze prowadzone w w.w. sprawie przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, w pieciu osobiscie sporzadzonych przez niego pismach informowal mnie, ze prokurator R. Ridan prowadzi postepowanie w zgodzie z prawem i ostatecznie dopuscil do sporzadzenia przez nia aktu oskarzenia przeciwko mnie wylacznie na podstawie … wydrukow ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. Prokurator R. Ridan w osobiscie przez nia sporzadzonym zazaleniu na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. przyznala sie, ze:

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 

Ja przez to jej „li tylko” jestem osmy rok scigany, w tym bylem skazany, dwa razy stracilem prace … itd.

 1. to jedna z najszybszych karier prokuratorskich w Krakowie, a moze i w Polsce. Dzisiaj juz rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Egzemplifikacja slusznosci mojej tezy o selekcji negatywnej w prokuraturze.

 

No i Piotr Kosmaty tez jest – jak wszyscy prokuratorzy w Polsce – nieskazitelnego charakteru. Jednego z bardziej nieskazitelnych w Malopolsce, bo robi blyskotliwa kariere.

 

Na zakonczenie watku mordu dokonanego ze szczegolnym okrucienstwem na 33-letnim C. Crulicu pragne zauwazyc, ze wtedy gdy go ze stoickim spokojem mordowali do 18 stycznia 2008 r. sedziowie, ich przelozona byla prezes Sadu Okregowego w Krakowie sedzia Maja Rymar, ktora w tym samym czasie uczynila mnie wyrokiem sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. przestepca winnym jej znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenia w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./. To jedna z niekompetentnych megalomanek. Zeznaniami przed Sadem obciazyla mnie kilka miesiecy po tym, gdy w dniu 19.10.2006 r. wszedl w zycie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r., czyniacy niedopuszczalne sciganie z art. 226 § 1 K.k. za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych. Okazala sie osoba po wielokroc bardziej zainteresowana wlasnym wizerunkiem niz zyciem ofiary niekompetencji jej podwladnych. A zarazem jej samej.

Jej, przelozonej mordercow, za mord dokonany na niewinnym przedstawionych mu zarzutow Rumunie tez nikt nigdy nie rozliczyl. A ja jestem osmy rok scigany – w tym bylem skazany – za … slowa o niej.

Demokratyczne panstwo prawne?

Rzady ferajny! Stad podobnie jak W. Bartoszewski:

 

Dlatego tez postanowilem nazwac rzeczy po imieniu i – jak ujal to jeden z przedwojennych satyrykow –

«przestac uwazac bydlo za niebydlo»

Wladyslaw Bartoszewski

Prawdziwe bydlo rozni od czlonkow ferajny o rzekomo nieskazitelnych charakterach in plus.

Nie morduje osobnikow swojego gatunku, nie zneca sie – jak SSO Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Ewa Handerek, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun i RPO Andrzej Zoll – z sadystycznym zacieciem nad najmlodszymi w stadzie. Takie zachowania sa typowe wylacznie dla istot czlekoksztaltnych, ortodoksyjnych autorytetow moralnych o ortodoksyjnie nieskazitelnych charakterach.

 

Szanowny Panie,

 

Scigany czwarty rok przez sedzie Beate Stoj w okolicznosciach opisanych na stronach 4-6 niniejszego pisma – tj. drugi raz, po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – zwracalem sie z prosbami o udzielenie mi pomocy do kilkorga poslow na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Po spotkaniu ze mna i zapoznaniu sie z dokumentami w sprawie przeciwko mnie – w tym dowodami, na podstawie ktorych jestem scigany przez sedzie Beate Stoj – Posel Anna Grodzka z Twojego Ruchu skierowala wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy – Zalacznik 10: „Krakow, 22 kwietnia 2013 r. Posel Anna Grodzka Biuro Poselskie /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny /adres – ZKE/ Sygn. akt II K 854/10 Na podstawie art. 90 § 1 kpk Wnosze o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu wspolpracownikow Poslanki na sejm RP Anny Grodzkiej na zasadzie amicus curiae.

UZASADNIENIE Oskarzony w niniejszej sprawie, Pan Zbigniew Kekus, zam. /adres – ZKE/ zwrocil sie do Biura Poselskiego Poslanki na Sejm RP Anny Grodzkiej z szeregiem watpliwosci odnosnie do biegu toczacego sie postepowania karnego. Sprawa jawi sie jako skomplikowana i wielowatkowa, zas dotyczy w znacznej mierze funkcjonariuszy Wymiaru Sprawiedliwosci. Jest zatem uzasadnione, by mogla toczyc sie przy obserwacji spolecznej, dla zapewnienia maksymalnych parametrow bezstronnosci i obiektywizmu Sadu orzekajacego. Do udzialu w postepowaniu deleguje przedstawicieli mojego Biura Pania Sylwie Rapicka i Pana Piotra Wojtowicza. Anna Grodzka Poslanka na Sejm RP”
Zrodlo: Biuro Poselskie Poslanki Anny Grodzkiej, pismo Poslanki Anny Grodzkiej z dnia 22 kwietnia 2013 r. do

Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny – Zalacznik 10

 

Nieskazitelnego charakteru sedzia Beata Stoj nie zyczy swiadkow swego „profesjonalizmu”, „bezstronnosci” i „sprawiedliwosci”. Oddalila wniosek Posel Anny Grodzkiej wyjasniajac jej pismem z dnia 22 maja 2013 r. – Zalacznik 11: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 22/05/2013 Sygnatura akt II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ Biuro Poselskie Posla na Sejm RP Anny Grodzkiej /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny informuje, ze nie moze brac pani udzialu w postepowaniu toczacym sie pod sygnatura akt II K 854/10. Przepis Kodeksu postepowania karnego, na ktory pani posel powoluje sie z swoim pismie dotyczy organizacji spolecznych, a przeslanka ich dopuszczenia do udzialu w sprawie jest objeta statutowymi zadaniami potrzeba ochrony interesu spolecznego lub waznego interesu indywidualnego, w szczegolnosci ochrona wolnosci i praw czlowieka. Do udzialu w tym postepowaniu nie uprawniaja pani posel takze przepisy Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora. Nadmieniam, ze rozprawa w niniejszej sprawie jest niejawna z uwagi na tresc art. 359 pkt 2 k.p.k. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj”
Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo z dnia 22 maja

2013 r. sedzi Beaty Stoj do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik 11

 

Okazuje sie, ze wedlug sedzi Beaty Stoj kazdy w Polsce musi „ortodoksyjnie” wrecz przestrzegac prawa poza … nia sama – patrz: str. 4-6 niniejszego pisma.

Nawiasem mowiac na Posel Annie Grodzkiej spoczywaja obowiazki, jak je przedstawila sedzia Beata Stoj w w.w. pismie do niej z dnia 22 maja 2013 r.:

 

Przed rozpoczeciem sprawowania mandatu poslowie skladaja przed Sejmem nastepujace slubowanie:„Uroczyscie slubuje rzetelnie i sumiennie wykonywac obowiazki wobec Narodu, strzec suwerennosci i interesow Panstwa, czynic wszystko dla pomyslnosci Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegac Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” Slubowanie moze byc zlozone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomoz Bog.”

Artykul 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z tego powodu, ze wierna rocie zlozonego slubowania, Posel Anna Grodzka podjela interwencje w mojej sprawie.

Sedzia Beata Stoj poinformowala ja, ze … bezprawny jej wniosek.

 

Z prosba o udzielenie mi pomocy zwrocilem sie takze do Posla Prawo i Sprawiedliwosc Andrzeja Dudy.

Po rozmowie ze mna i zapoznaniu sie z dokumentami, w tym dowodami w sprawie, Posel Andrzej Duda skierowal wnioski do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o:

 1. wycofanie aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r.,

 2. objecie nadzorem sprawy rozpoznawanej przez sedzie Beate Stoj

Zalacznik 12: „Krakow, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyzuru poselskiego, zwrocil sie do mnie Pan Zbigniew Kekus proszac o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygniecia sprawy sadowej. Z przedstawionych przez niego dokumentow oraz udzielonych wyjasnien wynika, ze w jego sprawie toczy sie przed Sadem Rejonowym w Debicy, Wydzial II Karny pod sygn. akt II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ postepowanie w ktorym Pan Kekus jest oskarzony o popelnienie czynow zabronionych okreslonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyc, ze w jego sprawie juz raz od skazujacego za powyzej okreslone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku skladal kasacje (sygn. PG IV KSK 699.11), ktora zostala uznana przez Sad Najwyzszy za w pelni zasadna. Tym samym postepowanie w tej sprawie zostalo ponownie skierowane do sadu pierwszej instancji (wskazanego powyzej), jednakze proszacy mnie o interwencje obywatel formuluje powazne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposob nalezyty zarowno ze strony sadu, jak i tez podlegajacej Panu Prokuratorowi prokuratury. Pan Zbigniew Kekus przedstawil mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w ktorym Pan Prokurator zobowiazal sie, oprocz wniesienia w jego sprawie kasacji (co tez zostalo uczynione) do zwrocenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnosnie stwierdzonych nieprawidlowosci w postepowaniu prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Jednoczesnie wskazuje on, ze w chwili obecnej, mimo powaznych watpliwosci co do zasadnosci aktu oskarzenia sporzadzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sadowego, co naraziloby go na powazne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod.

Z wyrazami glebokiego szacunku Andrzej Duda”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Zalacznik 12

 

W odpowiedzi na pismo do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta Posel Andrzej Duda otrzymal pismo z dnia 3 lipca 2013 r. sporzadzone przez Zastepce Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Haline Niemiec, ktorym ta poinformowala Pana Posla – Zalacznik 13: Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego PG IV KSK 699/11 Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Pan Andrzej Duda Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Posle, (…) W tej sytuacji zostalo skierowane w dniu 03 lipca 2013 r., zgodnie z § 18 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie o zbadanie w ramach nadzoru udzialu prokuratora we wskazanym postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, zgodnie z § 27 pkt 3 wymienionego Regulaminu.
(…) Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Halina Niemiec

Dowod: Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia

3 lipca 2013 r. Zastepcy Dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Zalacznik 13

 

Przyjaciel Prokuratora Generalnego Seremeta, Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona w taki sposob wykonuje od lipca 2013 r. polecenie Prokuratora Generalnego, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem wciaz scigany przez sedzie Beate Stoj, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, w okolicznosciach przedstawionych na stronach 4-6 niniejszego pisma. Jak to miedzy przyjaciolmi:

 

Andrzej Seremet– „Niesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”, „niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie.

Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot, czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow.

Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okregowy w Krakowie./obecnie Prokurator Apelacyjny w Krakowie, powolany w kwietniu 2010 r. przez swojego przyjaciela Andrzeja Seremeta – ZKE/

Zrodlo: Michal Krzymowski, Pan Zagadka – Andrzej Seremet; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046 – Zalacznik 1

 

Andrzej Seremet juz nie zagadka … Przynamniej nie dla mnie. Oszust, bezwstydny, amoralny tchorz z zadatkami na sadyste.

Szanowny Panie,

 

Niniejszym pismem kieruje wniosek do Pana o nagranie przez Telewizje Polska S.A. i wyemitowanie do dnia 9 maja 2014 r. w pierwszym programie Telewizji programu z moim udzialem na temat scigania mnie od dnia 12 czerwca 2006 r. – w tym od dnia 11 marca 2011 r. kierowania mnie na badania psychiatryczne – za czyny, jak na str. 3 niniejszego pisma. Wniosek ten znajduje uzasadnienie w misji Telewizji Polskiej powierzonej jej oraz zdefiniowanej art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji: Misja publiczna publicznej radiofonii i telewizji

1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misje publiczna, oferujac, na zasadach okreslonych w ustawie, calemu spoleczenstwu i poszczegolnym jego czesciom, zroznicowane programy i inne uslugi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujace sie pluralizmem, bezstronnoscia, wywazeniem i niezaleznoscia oraz innowacyjnoscia, wysoka jakoscia i integralnoscia przekazu.

2. Programy i inne uslugi publicznej radiofonii i telewizji powinny:
1) kierowac sie odpowiedzialnoscia za slowo i dbac o dobre imie publicznej radiofonii i telewizji;
2) rzetelnie ukazywac cala roznorodnosc wydarzen i zjawisk w kraju i za granica;
3) sprzyjac swobodnemu ksztaltowaniu sie pogladow obywateli oraz formowaniu sie opinii publicznej;
4) umozliwiac obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w zyciu publicznym poprzez prezentowanie zroznicowanych pogladow i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki spolecznej”

 

Przypomne, ze w Zalaczniku do Uchwaly Zarzadu TVP S.A. nr 108/2005 z dnia 29 marca 2005 roku zdefiniowano: „Zasady realizowania przez Telewizje Polska S.A. misji publicznej”. Podano w nich miedzy innymi: „I. Wstep

(1) Telewizja Polska jako element systemu publicznej radiofonii i telewizji w Polsce realizuje misje publiczna, powierzona jej oraz zdefiniowana Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.12

(2) Uwzgledniajac znaczenie realizacji misji publicznej radiofonii i telewizji w demokratycznym panstwie prawnym oraz jej funkcje w ksztaltowaniu wzorcow osobowych, postaw spolecznych i obywatelskich, w umozliwianiu dialogu spolecznego bedacego fundamentem spoleczenstwa obywatelskiego, jej role kreatora kultury w obszarze jezyka polskiego, uprawniajaca do traktowania telewizji publicznej jako swojego rodzaju dobra publicznego;13

(…) (4) traktujac sluzbe czlowiekowi i spoleczenstwu jako swa podstawowa powinnosc, i dostrzegajac umocowanie misji publicznej radiofonii i telewizji w wolnosciach i prawach czlowieka i obywatela, oraz w, stanowiacej ich zrodlo, przyrodzonej i niezbywalnej godnosci czlowieka,

(5) w poczuciu powinnosci wspierania budowy spoleczenstwa obywatelskiego, promowania spojnosci spolecznej i przeciwdzialania spolecznemu wykluczeniu, wspierania rozwoju mysli tworczej, oraz zapewnienia zaufanego i wiarygodnego punktu odniesienia w swiecie nadmiaru informacji okresla sie nastepujace zasady realizacji misji publicznej Telewizji Polskiej S.A.:

II. Zasady ogolne 2. Zroznicowanie.

(14) Dazenie TVP do wszechstronnej realizacji zadan nadawcy publicznego przejawia sie w zroznicowaniu oferty pod wzgledem adresatow, charakteru programow i innych uslug publicznych, struktury gatunkowej.

2.1. Zroznicowanie adresatow

15) TVP zaspokaja potrzeby zarowno widowni masowej, jak i roznych grup spolecznych, wspolnot i mniejszosci. Powinny one znajdowac w programach i innych uslugach TVP odzwierciedlenie swojego zycia, zainteresowan, przekonan i dazen oraz pomoc w rozumieniu otaczajacej rzeczywistosci i okresleniu w niej swego miejsca, z uwzglednieniem przemian w kraju i za granica, skutkow integracji europejskiej oraz procesow globalizacji.

(…) 4. Pluralizm

(25) Programy i inne uslugi publiczne TVP odzwierciedlaja, w mozliwie najszerszym zakresie, cala roznorodnosc opinii i przekonan oraz nurtow politycznych, filozoficznych, religijnych, naukowych i artystycznych.

(26) Rzetelnie ukazujac cala roznorodnosc wydarzen i zjawisk w kraju i za granica oraz tworzac forum otwartej debaty publicznej, prezentujacej stanowiska roznych grup i sil spolecznych, politycznych lub gospodarczych, TVP sprzyja swobodnemu ksztaltowaniu sie pogladow obywateli oraz formowaniu sie opinii publicznej. Programy i inne uslugi publiczne TVP umozliwiaja obywatelom poznanie i zrozumienie polityki organow wladzy publicznej, a jednoczesnie sluza jawnosci zycia publicznego oraz umozliwiaja spoleczna krytyke i kontrole dzialalnosci wladzy i instytucji publicznych.

 1. Wiarygodnosc i odpowiedzialnosc

(47) Zaufanie odbiorcow oraz wiarygodnosc wynikajaca z obiektywizmu, jakosci i rzetelnosci przekazu sa zasadniczym celem TVP oraz najwazniejsza miara realizacji jej misji publicznej.

(48) TVP zawsze kieruje sie odpowiedzialnoscia za slowo i przekazywane tresci oraz dba o dobre imie publicznej telewizji. Na tej podstawie publiczna telewizja buduje swoja marke oraz wizerunek poszczegolnych programow, audycji i uslug, tak by pelnic role punktu orientacyjnego oraz wiarygodnego i zaufanego przewodnika w rozdrobnionym srodowisku medialnym i w swiecie nadmiaru informacji.”

 

W niniejszym pismie przedstawilem dwa przypadki poswiadczajace, ze zdemoralizowani posiadana wladza sedziowie moga nie tylko trzymac przez 7 lat ofiare ich niekompetencji w szpitalu psychiatrycznym, jak jest w przypadku K. Brolla, ale nawet calkowicie bezkarnie zamordowac ze szczegolnym okrucienstwem niewinnego czlowieka, co spotkalo C. Crulica.

Przyczyna takich zdarzen jest nie tylko ich bezposrednich sprawcow zdziczenia obyczajow. Jest to takze skutkiem „klimatu dla barbarzynstwa” kreowanego przez przedstawicieli najwyzszych wladz, a nawet Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po mordzie dokonanym na C. Crulicu Prezes Rady Ministrow Donald Tusk „zamiotl sprawe pod dywan”, nie zdymisjonowal kierownictwa resortu sprawiedliwosci. Dal – najpewniej zatroskany o osobista kariere polityczna – przyzwolenie na mordowanie. Przypomne, ze w po wielokroc mniej drastycznych okolicznosciach, gdy samobojstwo w zakladzie karnym popelnil w styczniu 2009 r. jeden z zabojcow K. Olewnika, D. Tusk natychmiast zdymisjonowal ministra Z. Cwiakalskiego zarzucajac mu niechlujstwo.

Zaglodzenie w areszcie na smierc niewinnego czlowieka to nie bylo niechlujstwo?

To bylo cos wiecej. Barbarzynstwo. Ale o tej sprawie media dowiedzialy sie wiele miesiecy po zamordowaniu Rumuna i media nie wywolaly nadwrazliwego na wyniki sondazy, amoralnego, okrutnego blazna Donalda Tuska „do tablicy”.

Sposob, z kolei, w jaki Prokurator Generalny Andrzej Seremet i Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz traktuja sprawe przetrzymywanego w szpitalu psychiatrycznym ponad 7 lat Krystiana Brolla, ani troche mnie nie dziwi po moich osobistych z nimi, opisanych wyzej doswiadczeniach.

To kolejni bezduszni biurokraci.

 

Scigany ponad 7 lat za czyny, ktorych nie popelnilem – ktore wedlug opisow prokuratora nie sa przestepstwami wedlug przypisanych mi kwalifikacji prawnych oraz ktorych karalnosc ustala przed wieloma miesiacami – w tym raz juz skazany za nie, jestem obecnie kandydatem sedzi Beaty Stoj na aresztanta celem poddania mnie w areszcie badaniom sadowo-psychiatrycznym.

Swiadomi kleski, jaka poniesli, funkcjonariusze publiczni realizuja wobec mnie „wariant C. Crulica”. Wiedzac, jak bardzo sie skompromitowali, swiadomi, ze mnie drugi raz nie moga uczynic przestepca za czyny, za ktore raz juz skazal mnie sedzia T. Kuczma uznanym potem za niesluszny wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. … nie zakonczywszy tej sprawy, wrabiaja mnie w nastepne przestepstwa, konsekwentnie kreujac mi przy tym wizerunek osoby chorej psychicznie, niepoczytalnej.

Wieslawa i Andrzej Zoll zlozyli w dniu 27 wrzesnia 2013 r. zawiadomienia o popelnieniu przeze mnie przestepstw ich znieslawienia /art. 212 § 1 K.k/ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./. Mimo ze sa to czyny scigane z oskarzenia prywatnego, to prokurator Dariusz Furdzik nie tylko natychmiast – w dniu 2 pazdziernika 2013 r. – objal je sciganiem z urzedu, ale nabral przekonania, ze ja jestem niepoczytalny od marca 2007 r., ktory wskazal jako poczatek okresu popelniania przypisanych mi czynow, wydal w dniu 3 marca 2014 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym i nawet mi nie doreczywszy jednego chocby wezwania na badania, od razu, w dniu 3 marca 2014 r. wydal nakaz Policji doprowadzenia mnie pod przymusem na badania.

Nabral prokurator Dariusz Furdzik tak wielkiego przekonania o mojej niepoczytalnosci, ze w dniu 6 marca 2014 r. skierowal wniosek do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia o wyznaczenie mi z tego powodu obroncy z urzedu.

Nie wyjasnil prokurator D. Furdzik, na czym polega jego „uzasadniona watpliwosc” co do mojej poczytalnosci.

Z obronca z urzedu wyznaczonym mi na jego zadanie moze mu sie doskonale wspolpracowac …

 

W zwiazku ze zdarzeniami z moim uczestnictwem – jako oskarzonego, potem skazanego, po uchyleniu skazujacego mnie wyroku ponownie oskarzonego, w kolejnej sprawie, zainicjowanej przez W. i A. Zoll jako podejrzanego, w obydwoch sprawach uznanego za niepoczytalnego i kierowanego na badania psychiatryczne, zagrozonego umieszczeniem w areszcie – opisanymi w niniejszym pismie uwazam prosbe, ktora kieruje do Pana jako w pelni uzasadniona.

Tak zdefiniowana ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji misja Telewizji Polskiej S.A., jak i waga sprawy, ktora Panu zglaszam.

Prokuratorzy i sedziowie robia ze mna przeciez od lat, co im sie rzewnie podoba.

Moga mnie zatem w kazdej chwili umiescic w areszcie lub w szpitalu psychiatrycznym.

Raz umieszczony moge w ramach realizacji misji Telewizji Polskiej S.A. nagrano program z moim oraz osob podanych w pkt. I str. 1 niniejszego pisma udzialem.

Andrzej Zoll bedzie mial okazje wyjasnic telewidzom, dlaczego dwie juz podjal proby uczynienia mnie przestepca i dlaczego w przypadku pierwszej obciazyl mnie zeznaniami w sprawie, w ktorej jestem scigany w sprzecznosci ze wskazaniami doktryny prawnej, ktore on prezentuje jako sluszne w publikach z zakresu teorii prawa karnego.

Prokurator Generalny Andrzej Seremet i Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz wyjasnia, dlaczego:

 1. oszukiwali mnie w 2010 r. i 2011 r., informujac mnie w niezgodzie ze stanem faktycznym potwierdzonym kasacja wniesiona przez Prokuratora Generalnego A. Seremeta do Sadu Najwyzszego w dniu 23.08.2011 r., ze w sprawie skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. nie zachodzila okreslona w art. 523 § 1 K.k. przeslanka do wniesienia kasacji na moja korzysc,

 2. nie interweniuja, gdy po uchyleniu wyroku, jak w pkt. 1 jestem znowu, tym razem czwarty rok, scigany przez sedzie Beate Stoj za ta same czyny, czyli z razacym naruszeniem prawa materialnego i prawa procesowego, w tym wskazanego przez Prokuratora Generalnego w kasacji wniesionej w dniu 22.08.2011 r.

 

Prokurator Dariusz Furdzik wyjasni, dlaczego uwaza mnie za osobe niepoczytalna oraz dlaczego sciga mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego:

 1. znieslawienie /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll

 2. znieslawienie /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla

 

Dla Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta spotkanie w studio TVP z prokuratorem Dariuszem Furdzikiem bedzie doskonala okazja do zwrocenia uwagi zyczliwemu Wieslawie i Andrzejowi Zollom prokuratorowi Dariuszowi Furdzikowi uwagi, ze obejmujac sciganiem z oskarzenia publicznego czyny scigane z oskarzenia prywatnego ma sie kierowac wytycznymi Prokuratora Generalnego z dnia 29.10.2012 r., sygn. PG VII G 021/24/12.

 

Poslowie Anna Grodzka i Andrzej Duda wyjasnia telewidzom oraz Prokuratorowi Generalnemu A. Seremetowi i Rzecznik Irenie Lipowicz, dlaczego po zapoznaniu sie z dowodami w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez sedzie Beate Stoj interweniowali w sposob opisany powyzej.

Ja zaprezentuje skutki dla mnie i mojej rodziny scigania mnie przez prawie 8 lat – w tym skazania nieslusznym wyrokiem sedziego T. Kuczmy – za czyny wymienione na stronie 3 niniejszego pisma.

 

Uwazam, ze jesli Telewizja Polsat wyemitowala w dniu 6 kwietnia 2014 r. program o przetrzymywanym ponad 7 lat w szpitalu psychiatrycznym Krystianie Brollu, Telewizja Polska S.A. moze – w ramach realizacji misji publicznej – nagrac i wyemitowac program o przesladowaniu mnie przez prawie 8 lat z powodu:

 1. niedopelnienia obowiazkow przez prokurator Radoslawe Ridan, ktora postanowila wyswiadczyc przysluge Wieslawie i Andrzejowi Zoll oraz sedziom wymienionym na str. 3 niniejszego pisma,

 2. chronienia przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i Rzecznika Praw Obywatelskich Irene Lipowicz interesu Wieslawy i Andrzeja Zoll oraz prokuratorow i sedziow, ktorzy raz juz uczynili mnie przestepca i chca mnie nim uczynic po raz kolejny.

 

Informuje, ze jesli Zarzad Telewizji Polskiej S.A. nie wyrazi zgody na nagranie i emisje programu, jak w pkt. I str. 1 niniejszego pisma, bede prowadzil – razem z osobami udzielajacymi mi wsparcia i pomocy w zapewnieniu sobie moznosci korzystania z praw i wolnosci obywatelskich – protest przed siedziba Biura Zarzadu Telewizji Polskiej S.A.

Nie po to kiedys ukonczylem studia z wynikiem bardzo dobrym, a potem przez prawie trzydziesci lat uczciwie pracowalem, zebym mial zakonczyc konfrontacje z ferajna, tj. autorytetami moralnymi o nieskazitelnych charakterach – w tym zwyrodnialcami, sadystami, tumanami, zlodziejami, oszustami w prokuratorskich i sedziowskich togach – jak przebywajacy osmy rok w szpitalu psychiatrycznym Krystian Broll, czy tez jak sp. Claudiu Crulic.

Nawiasem mowiac uwazam, ze raczej chaly nie przynosi chwaly wymiarowi sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej, ze ja jestem kierowany na badania psychiatryczne w opisanych wyzej okolicznosciach – tj. bez podania przez sedzie Beate Stoj i przez prokuratora Dariusza Furdzika uzasadnien dla ich postanowien o poddaniu mnie badaniom – a w prokuraturach i sadach zatrudnienie, czyli … bardzo dobrze oplacane przez podatnika schronienie, znajduja nie tylko zlodzieje, oszusci, sadysci, ale nawet mordercy, barbarzyncy niszczacy ofiary niedopelnienia obowiazkow ze szczegolnym, niewyobrazalnym dla normalnego czlowieka okrucienstwem.

Wprawdzie Andrzej Seremet mowi:

Jestem za tym, zeby prokuratorzy i sedziowie zarabiali wysmienicie
Andrzej Seremet, w: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

 

ale jest roznica miedzy uczciwym zarobkowaniem, a pasozytnictwem i Skarb Panstwa nie moze sponsorowac amoralnych ignorantow i przestepcow na urzedach prokuratorow.

 

Zarzad Telewizji Polskiej S.A. realizujac misje publiczna Telewizji moze moim przeciwnikom, zawodowym nieudacznikom i moralnym dnom, uniemozliwic realizacje ich wobec mnie zamiarow, poswiadczonych ich opisanymi w niniejszym pismie dzialaniami i zalaczonymi don kopiami dokumentow.

Komercyjna Telewizja Polsat realizuje misje publiczna, prezentujac skutki dla ich ofiar patologii funkcjonariuszy publicznych. Tym bardziej powinna Telewizja Polska S.A. Tym bardziej, bo publiczna, tym bardziej, ze obowiazek realizacji misji publicznej ma wpisany w ustawe o radiofonii i telewizji.

W zwiazku z powyzszym, a takze dlatego, ze po moich osobistych, opisanych w niniejszym pismie doswiadczeniach z prokuratorami nie mam najmniejszych watpliwosci, ze Prokuratura pod wodza Andrzeja Seremeta jest najlepiej w Polsce zorganizowana i zarazem najlepiej chroniona, bo przez … prokuratorow, w tym przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, a nawet przez Rzecznika Praw Obywatelskich Irene Lipowicz, grupa przestepcza, o czym trzeba, przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci i pomyslnosc obywateli Rzeczypospolitej Polskiej poinformowac telewidzow programu pierwszego Telewizji Polskiej, wnosze jak na wstepie.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. Interia.PL.S.A., karta 3183

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 4. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r

 5. Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji, sygn. akt PR V 861-1995/ pismo z dnia 21 wrzesnia 2010r.

 6. Prokuratura Generalna sygn. PR V 861-1995/08, pismo z dnia 2 grudnia 2010 r.

 7. Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie” ; „Tylko Polska”, Nr 24, 16.06-22.06.2011, s. 1, s. 14

 8. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/

 9. Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo z dnia 12 maja 2010r.

 10. Biuro Poselskie Poslanki Anny Grodzkiej, pismo Poslanki Anny Grodzkiej z dnia 22 kwietnia 2013 r. do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo z dnia 22 maja 2013 r. sedzi Beaty Stoj do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 12. Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.

 13. Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. Zastepcy Dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 14. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, sygn.: Prez. Adm. 400 – 2/11/S, pismo prezesa Sadu Anny Mansfeld z dnia 15 marca 2011 r.

 15. sp. Claudiu Crulic

 

1 Gdy w pazdzierniku 2012 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Beaty Stoj ze wzgledu na jej znajomosc z sedzia T. Kuczma, potwierdzona w osobiscie przez nia sporzadzonym oswiadczeniu, ktore zlozyla do akt sprawy sygn. II K 854/10 w dniu 4 listopada 2010 r., rozpoznajacy moj wniosek sedzia Artur Mielecki podal w postanowieniu z dnia 25 pazdziernika 2012 r.:„(…) W pisemnym oswiadczeniu, SSR Beata Stoj wskazala, iz zarzuty Zbigniewa Kekusia sa calkowicie bezzasadne, gdyz co prawda zna i utrzymuje kolezenskie stosunki z Tomaszem Kuczma, lecz nie ma zadnego interesu w tym by sprawa ta byla rozpoznana w okreslony sposob, jak tez trudno wyobrazic sobie, by Tomasz Kuczma byl zainteresowany konkretnym rozstrzygnieciem sprawy.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie SSR Artura Mieleckiego z dnia 25 pazdziernika 2012 r.

2 zob.Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

3 zob.Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289

4 zob.Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

5zob.M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

6 Artykul 101 Kodeksu karnego: 㤠1. Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat:1) 30 Рgdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 Рgdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 Рgdy chodzi o pozostale wystepki, 5) (uchylony).

§ 2. Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa,nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

7 Artykul 102 Kodeksu karnego – Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, niepozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

8 Artykul 521 § 1 K.p.k.: „Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

 

9 „Salon glownosciekowymi telewizjami probuje lzawic oczy Polakow gehenna tej skazanej bidulki Tymoszenko, ani slowem nie napomykajac, ze owa pani (…) jako polityk byla antypolska nacjonalistka, jej sztab partyjny skladal sie z pogrobowcow UPA, a jej gwardie przyboczna stanowili nazibandyci, ktorych ulubiony sport stanowilo regularne dewastowania lwowskiego Cmentarza Orlat.” – Zrodlo: Waldemar Lysiak, „Ukrainski oksymoron”; „Do Rzeczy”, Nr 4, 20-26 stycznia 2014 r., s. 99

 

10 Artykul 212 § 4 Kodeksu karnego – „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

11 Artykul 216 § 5 Kodeksu karnego – „Sciganie odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 

12 Dz. U. z 2004 r., Nr 253, poz.2531, dalej zwana „ustawa”.

13 Wyrok TK z 9.9.2004, K 2/03.

Ces travaux, realises pilule cialis pas cher propecia acheter chez le rat, demandent a etre confirmes chez l’humain.
Cette loi cialis generique prix autorise egalement les laboratoires generiqueurs a deposer leur demande d’enregistrement vente veritable viagra avant la date effective d’expiration du brevet du princeps.
Le Viagra est actuellement le medicament kamagra en pharmacie le plus contrefait vente priligy france au monde.

Mais, parallelement, bien acheter levitra 20 que le spaghetti soit delicieux, il perdra prix cialis pharmacie maroc de son attrait si vous en mangez chaque jour.
Cette gelee orale est disponible a l’arome de vanille, d’oranges, d’ananas, de bananes, de fraises, de raisins et de caramel. Acheter viagra original en France sans ordonnance dans notre pharmacie. Avant l’acquisition de viagra il faut prendre en consideration certains details. Pire, vous passez votre temps a analyser son comportement, ses agissements, a chercher ou acheter priligy acheter viagra par internet une raison de lui en vouloir. Il doit non seulement vous verser la remuneration convenue, mais il doit aussi respecter votre qualification, qui est un element dit « essentiel » du contrat de travail. En effet, sur une base d’un cout de production correspondant a 54 % du prix TTC des medicaments generiques 101 , les prestations commerciales (en prenant comme hypothese un montant global de 400M€, cf. En tout cas, nous sommes prets a etre le plus utile pour vous. Vous pouvez meme y adjoindre Ribes nigrum, Rosmarinus et Eleutherococcus pour un effet aphrodisiaque quelquefois priligy commander viagra ou acheter utile aussi.
Cette augmentation est tout simplement due aux faits que la circulation sanguine augmente lors de l’excitation et que les vaisseaux cialis moins cher se dilatent a l’interieur de chacun des viagra pas cher en france seins.
Impressionner ordonnance pour acheter viagra ses copains, se venger d’une acheter cialis veritable infidelite, accomplir un rite de passage…
7-81), causes vente de cialis generique d’angoisses blanches ; achat de cialis sur le net la destructivite de la depression averee est secondaire et vient en guise de reinvestissement des trous narcissiques.
Questo permette agli cialis farmacia venta uomini di avere un maggior controllo comprare cialis a palermo eiaculatorio, con una minore perdita della sensibilita sessuale.
Inoltre si crede che le pillole di bassa dose kamagra prezzo farmacia potrebbero cialis acquisto causare meno effetti collaterali.
La viagra farmacia valencia disfunzione erettile peraltro non e la conseguenza acquistare viagra o cialis inevitabile dell’invecchiamento.
Tutte comprare viagra online sicuro le nostre medicine di marca e generici si dispensano senza ricetta dal viagra generico prezzo nostro Farmacia online.
Gli studi clinici recentemente presentati al Congresso Nazionale cialis lo trovo in farmacia AURO (Associazione Urologi Italiani) ha rivelato che 1 su costo levitra originale 3 uomini che soffrono di problemi di erezione pene curvo indietro, che soffre di impotenza.
Molti individui acquistare viagra o cialis hanno on line comportamenti sessuali (sadomaso, con inclinazioni omosessuali o pedofili) che non viagra farmacia valencia manifestano mai nel mondo reale.
Sildenafil crea una prestazione migliore in camera da letto. Usando fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE 5), gli uomini non hanno una erezione costante – sono semplicemente reattivi agli stimoli sessuali. Il problema raggiunse poi le tv e la politica con un’interrogazione parlamentare a cura di Maran (Pd). sui pacchetti delle sigarette), ma si cerca di lavorare per eliminare la convinzione che la sigaretta possa essere comprare viagra on line e reato la sorgente di tutte le sensazioni positive di calma, relax e piacevolezza. Se questo e viagra generico farmacia italia il caso, dovrebbe parlare col suo medico o farmaceutico, per prendere le misure di precauzione necessarie. Sperimenti fatti sui volontari sani hanno dimostrato che l’uso singolo del farmaco nella dose di 800 mg viagra on line con ricetta provoca effetti collaterali uguali a viagra vendita ricetta medica quelli che si sono verificati usando la dose piu piccola pero la frequenza e la gravita degli effetti aumentava. Un pene che non si alza, quando e necessario, puo portare a conseguenze devastanti. In altre parole, il farmaco sulla strada dal produttore all’acquirente, che l’acquista nella farmacia tradizionale prezzo del viagra 100 urbana, passa attraverso una dozzina dei mediatori, ognuno dei quali deve ottenere il loro profitto.
Nel corpo umano il principio attivo Tadalafil, contenuto nel Cialis generico, puo agire dove comprare il cialis on line cialis originale senza ricetta fino a 36 ore.
Jeffrey viagra in farmacia serve ricetta cialis senza ricetta online peipert ha seguito circa 9.000 donne per due anni, dal 2008 al 2010, la maggior parte delle priligy costo quali povere o senza assistenza sanitaria.
Non e necessario assumerlo con acqua e la sua assunzione e farmacie online italiane possibile indipendentemente dall’assunzione farmacie online italiane di cialis soft generico 20 mg cibo.
Essayer de determiner le niveau de prix viagra en pharmacie connaissances et d’education du client a propos boutique prix du viagra de prix du viagra ces questions.
Questi non dovranno piu comprar propecia en farmacia sentirsi acquistare viagra online deboli senza la sigaretta, ma dovranno riuscire a rafforzare la propria personalita kamagra prezzo evitando di utilizzare la “bionda” come una stampella sulla quale appoggiare la propria sicurezza.
Les hommes et les femmes, les deux peuvent etre touches du cialis prix maroc dysfonctionnement sexuel et cela prix viagra pas cher peut se produire vente de viagra a n’importe quel temps dans la vie.
Pour le docteur john prix priligy gray, achat cialis en ligne auteur du livre les hommes viennent acheter vrai viagra en ligne de mars, les femmes viennent de venus, il s’agit d’un probleme serieux :
Alli, che dovrebbe farmacia online viagra cialis colpire scaffali farmacia di questa estate, e costituito da una dove comprare viagra o cialis ridotta resistenza formula del farmaco xenical popolare perdita di peso (orlistat) ed e l’unico farmaco dimagrante approvato dalla us food and drug viagra in farmacia administration e messi a disposizione senza prescrizione medica.
On frole son corps doucement, viagra naturel en ligne on propecia en pharmacie se laisse guider achat levitra pas cher par nos mouvements simultanes.
I comportamenti che di solito pensiamo come i preliminari puo diventare l’evento principale durante il sesso, e dare alle come si acquista viagra in farmacia come acquistare il cialis on line coppie la possibilita di aquisto kamagra riscoprire se stessi e gli altri sessualmente .
Le composant du viagra et le sildenafil celui-ci a pour effet de fluidifier le sang c’est un inhibiteur qui permet de dilater les veines permettant ainsi prix cialis prix au penis d’avoir une erection propecia prix pharmacie durable pendant acheter viagra paris l’acte sexuel.
Dopo la cura e necessario che la donna effettui un controllo ginecologico si puo comprare viagra on line acquistare viagra o cialis per confermare l’esito cialis acquisto on line del trattamento.
Drole d’idee pour certains, franchement lasilix pas cher excitant pour d’autres, le fantasme du sexe a la plage lasilix fait l’unanimite aussi bien chez les hommes que chez les femmes… et en le realisant, c’est un ete inoubliable qui reste grave a jamais.
Il y a le vente levitra narcissique tres sur de levitra internet lui ou d’elle, tel le psychorigide, ne se remet pas en question.
Se comprar priligy en farmacia date un’occhiata piu da vicino, vedrete invece che tutte comprare priligy on line le pretese di sicurezza ed efficacia non sono mai state dimostrate.
Questo consente un accesso piu ampio alla cura contro il colesterolo che acquistare priligy deve essere priligy online espana continuata per un lungo periodo».