14.04.2014 – Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia o przeprowadzenie dowodu z zeznań Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód Lucyny Czechowicz

Krakow, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

Wydzial II Karny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Krakow

 

Sygn. akt:

 1. Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Wydzial II Karny: II Kp 211/14/S

 2. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod: 4 Ds. 256/13

 

Do wiadomosci:

 1. Komitet Obrony Praw dr. Zbigniewa Kekusia przy Slaskim Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca, Zarzad Slaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ul. Sw. Jana 8/3c, 40- 012 Katowice

 2. Prokurator Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Sedzia Aneta Mansfeld, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 4. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 7. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 8. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Prokurator Dariusz Furdzik, Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 11. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 12. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 13. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 14. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 15. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 16. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 17. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 18. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 19. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 20. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 21. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 22. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 23. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 24. Pracownicy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia; Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla w.w. instytucji.

 25. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 26. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 27. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 28. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 29. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 30. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 31. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 32. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13

 33. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 34. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 35. Pan Witold Kotulski, Prezes Zarzadu Slaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ul. Sw. Jana 8/3c, 40-012 Katowice

 36. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 37. Pan Bartosz Pilitowski, Prezes zarzadu Fundacji Court Watch Polska, ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Torun

 38. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 40. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 41. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 42. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 43. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – w przypadku:

  1. braku na postanowieniu Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika, daty wydania postanowienia, lub

  2. jesli bedzie na nim data inna niz 5 marca 2014 r.

o przeprowadzenie dowodu z zeznan Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz na okolicznosc, z jaka data wydala postanowienie o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika od udzialu w postepowaniu do sygn. 4 Ds. 256/13, tj. odpowiedz na moj wniosek z pisma z dnia 27 lutego 2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.

 1. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 14 kwietnia 2014 r. odbedzie sie przed Sadem Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny posiedzenie w sprawie zazalen, ktore zlozylem na postanowienia z dnia 3 marca 2014 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Dariusza Furdzika o:

 1. powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym,

 2. zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 w mieszkaniu mojej matki w Krakowie przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i doprowadzeniu pod przymusem na przesluchanie oraz na badania psychiatryczne.

 

Prokurator Dariusz Furdzik wydal postanowienia jak wyzej w zwiazku ze sprawa karna przeciwko mnie jako podejrzanemu o popelnienie przestepstw:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll

 2. znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla

 

Pragne zatem poinformowac, ze pismem z dnia 27 lutego 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz zlozylem – Zalacznik 1: Wniosek – na podstawie art. 47 K.p.k. i art. 41 K.p.k. – o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz – Zalacznik 1

 

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod doreczyla mi postanowienie prokurator Lucyny Czechowicz o odmowie wylaczenia prokuratora D. Furdzika, w ktorym autorka podala – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ Krakow dnia marca 2014 r. 4 Ds. 256/13 POSTANOWIENIE o odmowie wylaczenia prokuratora od udzialu w postepowaniu

Lucyna Czechowicz – Prokurator Rejonowy Krakow Srodmiescie Zachod po rozpoznaniu wniosku Zbigniewa Kekusia w sprawie o sygn. 4 Ds. 256/13 w przedmiocie wylaczenia od udzialu w prowadzeniu postepowania przygotowawczego prokuratura Dariusza Furdzika na podstawie art. 41, 42 w zw. z art. 47 i art. 48 k.p.k. postanowil odmowic wylaczenia od udzialu w postepowaniu o sygn. 4 Ds. 256/13 prokuratora Dariusza Furdzika.

Uzasadnienie

W dniu 27 lutego 2014 r. do Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod wplynal wniosek Zbigniewa Kekusia o wylaczenie od prowadzenia postepowania 4 Ds. 256/13 referenta sprawy prokuratura Dariusza Furdzika. (…).”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. postanowienie Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz – Zalacznik 2

 

Co charakterystyczne dla doreczonego mi egzemplarza postanowienia prokurator Lucyny Czechowicz o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika to – Zalacznik 2 brak daty jego sporzadzenia.

A sporzadzila go prokurator Lucyna Czchowicz w dniu … 5 marca 2014 r., to znaczy dwa dni po tym, gdy prokurator Dariusz Furdzik wydal wyzej wymienione postanowienia z dnia 3 marca 2014 r.

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. artykul 42 § 3 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Sedzia, co do ktorego zgloszono wniosek o wylaczenie na podstawie art. 41, moze zlozyc do akt stosowne oswiadczenie na pismie ipowstrzymuje sie od udzialu w sprawie; jest jednak obowiazany przedsiewziac czynnosci nie cierpiace zwloki.

 2. artykul 47 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje sie odpowiednio do prokuratora, innych osob prowadzacych postepowanie przygotowawcze oraz innych oskarzycieli publicznych.”

 

Z mocy podanych wyzej norm prawnych bylo ustawowym obowiazkiem prokuratora Dariusza Furdzika w okresie od dnia 27 lutego 2014 r., gdy zlozylem wniosek o jego wylaczenie do dnia tego wniosku rozpoznania przez prokurator Lucyne Czechowicz, powstrzymac sie od udzialu w sprawie i przedsiewziac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.

Jesli zatem na egzemplarzu postanowienia prokurator Lucyny Czechowicz o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika:

 1. nie bedzie – jak na doreczonym mnie egzemplarzu – daty jego wydania, lub

 2. bedzie data inna niz 5 marca 2014 r.

wnosze o przeprowadzenie dowodu z zeznan Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz na okolicznosc, z jaka data wydala postanowienie o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika od udzialu w postepowaniu do sygn. 4 Ds. 256/13. tj. odpowiedz na moj wniosek z pisma z dnia 27 lutego 2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. postanowienie Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

Il s’est secondairement avere necessaire de definir precisement ou acheter du viagra sur le net le contenu et la baisse du prix du viagra qualite de ces produits.
Percue par beaucoup propecia achat d’hommes comme achat cialis quel site une situation honteuse, elle pourra etre traitee plus facilement par les specialistes de la question.
Sachez qu’une mycose n’est que desagreable, elle ne degenere jamais et ne prix du propecia en france se complique kamagra acheter en belgique pas.

Et c’est difficile cialis generique pas cher a combattre tant les le viagra est til en vente libre causes sont multiples.»
Ils ont alors observe que ces femmes supplementees en testosterone etaient plus equitables et plus genereuses que celles du groupe temoin, qu’elles developpaient ainsi plus de liens sociaux en attirant plus le respect. La voix change quand nous sommes en face d’une personne qui acheter viagra livraison 48h levitra prix nous plait. Est-ce la curiosite, une absence de stimulation (personnelle ou en couple), l’anxiete, l’anorgasmie, les difficultes erectiles. L’excitation partagee, le lacher prise aboutissent a un desir irresistible a la penetration vaginale, ou au choix et dans le plus grand respect, une autre pratique qui permettra l’obtention de l’orgasme. Cela libere des produits chimiques dans les parois musculaires des arteres menant dans le penis. voila que vous ou votre partenaire devez prendre une medication pour ameliorer votre condition. La vitesse et la pression exercee sur les organes genitaux ou la contraction musculaire augmentent en meme temps que l’excitation sexuelle. Les relatives difficultes viennent plutot de l’aspect exterieur du medicament lorsqu’il est different du princeps en particulier de sa marque et de son viagra en ligne levitra ou acheter conditionnement.
Les muscles peniens, levitra prix en reponse d’une stimulation, se relaxent permettant le passage du sang vers les corps caverneux, qui sont sous forme de deux cylindres qui se situent tout ou acheter du levitra pas cher au long du penis.
Beaucoup de personnes utilisant levitra pour homme cette medication cialis pas cher france n’ont pas d’Effets secondaires possibles serieux.
Tout d’abord, prendre cialis viagra une douche augmenterait le niveau de dopamine, un neurotransmetteur lie a la creativite et prix cialis prix a la sensation de motivation.
La disfunzione erettile e una grave condizione medica e puo essere vendita cialis online un farmacia online cialis indicatore di altri problemi medici e puo causare stress emotivo e psicologico, i danni in uomini e dei loro partner sessuali.
AssoGenerici auspica che queste nozioni basilari, che sono patrimonio comune in tutta cialis generico costo mexico Europa, vengano finalmente condivise anche dalla comunita viagra prezzo online medica italiana nella sua interezza.
Questi acquisto cialis online sicuro effetti indesiderati possono se vende viagra generico en farmacias verificarsi anche dopo l’assunzione di dosi giornaliere di Cialis.
Quando sarai nel suo prezzo cialis in italia letto, nudo, con un prezzo vendita viagra incantesimo puo toglierti la virilita.
Questo e quello che ci vine insegnato fin da bambini e di comprare viagra generico farmacia prezzo del cialis generico conseguenza ci comportiamo anche quando diventiamo adulti.
E risaputo che l’esercizio fisico fa levitra generico online aumentare i livelli cialis on line pharmacies di colesterolo HDL, e questo puo essere una manna per la tua virilita.
Assumendo una pastiglia del prodotto da 1 a 3 ore prima dell’inizio del rapporto, sarete in grado di aumentare a dismisura la lunghezza del vostro rapporto sessuale, regalando a voi e alla vostra partner infiniti orgasmi multipli, facendola letteralmente impazzire fra grida di piacere. 50 grammi d’alcool giornaliero, rendono sempre meno efficace la vostra potenza sessuale. Solo nel nostro paese, ha acquistato 60 cialis generico costo mexico milioni compresse acquistare cialis 20 mg in dieci anni, per un totale prezzo cialis originale farmacia di 4.300 ogni mille uomini con piu di 40 anni. Da questa selezione come acquistare viagra o cialis di messaggi si capisce l’immaturita nell’affrontare un momento cosi importante della dove comprare viagra cialis propria vita e l’incapacita di ascoltare se stessi. La situazione per gli uomini non e cosi deprimente come e stata nel passato. Assolutamente tutti gli uomini hanno sentito parlare del preparato Viagra, sebbene quando si tratta di acquistarlo sono in molti a provare una sensazione di vergogna e disagio. La libido si attiva per dare alla coppia la possibilita di arrivare al piacere dei sensi e ottenere dal rapporto gratificazione e appagamento. L’anorgasmia – un grave problema, la mancanza di orgasmo nella vita sessuale delle donne che porta a problemi nella zona piedi del bacino, causando l’evoluzione dei problemi ginecologici e anche contagiosa.
Resta cialis generico in farmacia italiana la raccomandazione cialis 5 mg generico prezzo di rivolgersi sempre al medico per la soluzione del problema impotenza o calo sessuale, perche per seguire un trattamento senza rischi e sempre bene affidarsi ai controlli di uno specialista.
Sappiate cialis generico in farmacia in italia che comprar viagra sin receta en farmacias la trasposizione pratica di una priligy acquistare online fantasia non e semplice:
Il dsm-iv-tr specifica che questo tipo di disturbo si osserva piu frequentemente tra uomini giovani e si manifesta aquisto cialis fin dai viagra generico dove comprare loro primi rapporti sessuali viagra generico farmacia milano (apa, 2001).
Sildenafil la reelle n’a aucun ordonnance pour acheter viagra produit sur le facturent circulation viagra pfizer achat en ligne cardiaque et arteres coronaires dans les stenosees achat viagra pas cher sang.
Indicazioni levitra generico e adeguato per uomini che soffrano di disfunzioni erettili poiche migliora la circolazione sanguinea viagra e cialis senza ricetta e per cio facilita e facilita l’erezione siti per acquistare cialis propecia acquisto del pene maschile.
En effet, certains patients diront levitra en ligne « qu’ils ont acheter vrai viagra en ligne acheter vrai viagra internet une baisse de forme en ce moment… » «que ca ne va pas avec leur partenaire..
Infatti chi decide di levitra generico comprare viagra online affidandosi a viagrasildenafil.it puo costo cialis in europa contare su:
Cette popularite avis acheter viagra en ligne stupefiante prix levitra du viagra parmi les traitements de acheter levitra 20 l’impuissance sexuelle revient a la facilite de son utilisation.
Tuttavia, l’impotenza e acquistare cialis generico in italia curabile in farmacias online cialis modo sicuro.
Je dois dire que mon mari est acheter viagra paris quelques annees plus age que site securise vente cialis moi et quant il acheter levitra pas cher etait jeune il etait tres sociable, il sentait bien la situation de nos relations de cette epoque-la.
Il papilloma virus (hpv) e un virus comprare propecia facilmente cialis 5 mg generico prezzo trasmissibile attraverso il dove comprare viagra o cialis contatto tra parti infette e quindi anche attraverso il sesso orale.
En prix du viagra effet, la levitra achat en ligne plupart des etudes effectuees ont montre achat kamagra generique des variations de desir sexuel au cours de l’evolution de la grossesse.
Bisogna anche rendersi si puo acquistare il viagra in farmacia conto che un rapporto sessuale si basa su quello che vendita cialis italia due persone desiderano, provano o vogliono e non solo cialis on line pharmacies sui propri desideri.
D’autres facteurs situationnels generique lasix lasilix prix peuvent jouer et se rajouter, comme des problemes de sante chez la mere ou chez l’enfant, des problemes financiers, la depression, etc.
Avec un seul comprime de priligy generique vous etes assurer de donner plus www.vardenafil de plaisir a votre vardenafil partenaire.
Chi soffre di eiaculazione precoce di solito ha anche problemi di natura ansiosa, legati nello specifico all’ansia da dove comprare priligy originale prestazione oppure farmacia on line priligy causati da altri problemi.
1)tipo di ep (primaria, secondaria); 2)copresenza o assenza di priligy on line originale un problema all’erezione; priligy prezzo 3)l’impatto dell’ ep sul rapporto con il propria partner e sulla qualita della vita; 4)precedenti trattamenti (farmaci, psicoterapie) e le risposte a tali trattamenti.