15.04.2014 – Skarga Zbigniewa Kękusia na spowodowaną przez sędziny Anetę Mansfeld, Ewę Ługowską i Ewę Krakowiak przewlekłość postępowania prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Cywilny w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękusia

Krakow, dnia 15 kwietnia 2014

Sad Okregowy w Krakowie

za posrednictwem

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie

Wydzial VI Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Krakow

 

Sygn. akt VI C 1353/12/S

 

Skarzacy: Zbigniew Kekus

 

Dotyczy: Skarga na przewleklosc postepowania przed Sadem Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie do sygn. akt VI C 1353/12/S

 

Wnosze o:

 1. Stwierdzenie przewleklosci postepowania w sprawie sygn. VI C 1353/12/S

 2. Zasadzenie od Skarbu Panstwa na moja rzecz kwoty 20.000,00 /slownie: dwadziescia tysiecy/ zl.

 3. Zasadzenie od Skarbu Panstwa – Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny kosztow tego postepowania.

 4. Zwolnienie mnie od oplaty od niniejszej skargi.

 5. Zawiadomienie mnie o terminie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania niniejszym zlozonej skargi.

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 5. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 8. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 9. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 12. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 13. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 14. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 15. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 16. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 19. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 20. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 21. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 22. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 26. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 27. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 28. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 29. Pan Juliusz Braun, Prezes zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 30. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 33. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 34. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 35. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Autorytet moralny sedziego przemawia za wiarygodnoscia zlozonego wyjasnienia

i jezeli strona zadajaca wylaczenia zaprzecza jego prawdziwosci obowiazana jest wskazac i udowodnic okolicznosci, ktore by podwazaly wiarygodnosc oswiadczenia sedziego (postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 25 sierpnia 1971 r., I CZ 121/71, OSNCP 1972/3 poz. 55).”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, sygn. akt VI C 1353/12/S, postanowienie z dnia 19 grudnia 2012 r.

SSR Ewy Lugowskiej, SSR Katarzyny Rozwody, SSR Edyty Zyly – Zalacznik 8

Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia /Aneta Mansfeld – ZKE/ stwierdzil w powyzszych okolicznosciach, ze wniosek z dnia 5 listopada 2012 roku nie moze byc uwzgledniony bowiem informacja w postaci uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekarskiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 roku nie ma charakteru informacji, ktorej ujawnienia sluzyc bedzie interesowi publicznemu.

(…) Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie SSR Aneta Mansfeld
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie, sygn. akt Adm. 400 – 5/12/S, Decyzja prezesa Sadu

Anety Mansfeld z dnia 28 listopada 2012 r. – Zalacznik 2

 

Wnioskodawca Zbigniew Kekus we wniosku z dnia 5 listopada 2012 r. wniosl o udostepnienie informacji publicznej miedzy innymi w postaci uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekarskiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 r.Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie /sedzia Aneta Mansfeld – ZKE/ odmowil udostepnienia informacji publicznej w postaci wyzej opisanego zaswiadczenia lekarskiego, wskazujac w uzasadnieniu decyzji, ze wniosek nie moze zostac uwzgledniony, gdyz zadana informacja nie ma charakteru informacji, ktorej ujawnienia sluzyc bedzie interesowi publicznemu. (…)

Prezes Sadu Okregowego w Krakowie zwazyl, co nastepuje:

(…) Nie bylo zatem zasadne zastosowanie do wniosku trybu wlasciwego dla zadania informacji przetworzonej, a tym samym decyzja organu pierwszej instancji jest wadliwa,

gdyz narusza art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej;

reasumujac – brak bylo w ustalonym stanie faktycznym podstawy prawnej do wydania zaskarzonej decyzji. (…)

Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt Prez.Adm.0165-18/13/SO, Decyzja z dnia 21 stycznia 2013 r.

wiceprezes Sadu Liliany Kaltenbek-Skarbek – Zalacznik 5

 

UZASADNIENIE

 

Sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny Ewa Krakowiak, naruszajac podczas rozprawy prowadzonej przez nia w dniu 17 grudnia 2012 r. prawo okreslone w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej, oraz:

 1. wiceprezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Ewa Lugowska naruszajac to prawo odpowiedzia z dnia 6 listopada 2012 r. /sygn. Adm. 400 – 5/12/S/ na moj wniosek z dnia 5 listopada 2012 r. – Zalacznik 1

 2. prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Aneta Mansfeld naruszajac to prawo uznana nastepnie za wadliwa decyzja Nr 3/12 z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. Adm. 400 – 5/12/S – Zalacznik 2

spowodowaly przewloke w sprawie do sygn. akt VI C 1353/12/S trwajaca od dnia 17 grudnia 2012 r. do dnia 6 grudnia 2013 r.

 

Ja stawilem sie – w obecnosci towarzyszacej mi publicznosci w liczbie ponad 10 osob – na rozprawe w dniu 17 grudnia 2012 r. Sedzia Ewa Krakowiak mogla podczas tej rozprawy przeprowadzic dowod z moich zeznan. Nie przeprowadzila go wylacznie z winy jej samej, a takze prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Anety Mansfeld i wiceprezesa Ewy Lugowskiej.

SSR Aneta Mansfeld, SSR Ewa Lugowska i SSR Ewa Krakowiak pozbawily mnie moznosci skorzystania z prawa o dostepie do informacji publicznej okreslonego w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej.

Gdyby SSR Aneta Mansfeld, SSR Ewa Lugowska i SSR Ewa Krakowiak nie naruszyly tego prawa, nie mialbym podstaw do zlozenia wniosku o wylaczenie sedzi Ewy Krakowiak, co uczynilem podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r. Sedzia przeprowadzilaby podczas tej rozprawy dowod z moich zeznan. Nie wydalaby – co uczynila w dniu 28 lutego 2012 r. – wyroku konczacego sprawe sygn. VI C 1353/12/S, z pozbawieniem mnie moznosci obrony moich praw.

Z powodu wydania przez sedzie Ewe Krakowiak w dniu 28.02.2013 r. wyroku z pozbawieniem mnie moznosci obrony moich praw, tj. bez uprzedniego przeprowadzenia dowodu z moich zeznan, zlozylem apelacje od wydanego przez nia wyroku. Pierwsza rozprawa apelacyjna odbyla sie w dniu 6 grudnia 2013 r.

Naruszajac prawo okreslone w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej SSR Aneta Mansfeld, SSR Ewa Lugowska i SSR Ewa Krakowiak spowodowaly przewloke w postepowaniu do sygn. akt VI C 1353/12/S w okresie od dnia 17 grudnia 2012 r. do dnia 6 grudnia 2012 r.

Naruszenie przez prezes Anete Mansfeld, wiceprezes Ewe Lugowske i sedzie referenta w sprawie sygn. VI C 1353/12/S Ewe Krakowiak prawa okreslonego w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej poswiadczyla prezes Sadu Okregowego w Krakowie decyzja z dnia 21 stycznia 2013 r., sygn. Prez. Adm. 0165-18/13/SO – Zalacznik 5.

xxx

 

Sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny Ewa Krakowiak rozpoznaje sprawe z mojego powodztwa przeciwko Skarbowi Panstwa-prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o zaplate.

Termin pierwszego posiedzenia w sprawie sedzia Ewa Krakowiak wyznaczyla na dzien 18 pazdziernika 2012 r.

Nie stawila sie wtedy, a zastepujaca ja sedzia poinformowala mnie oraz zgromadzona na sali publicznosc, ze sedzia Ewa Krakowiak jest chora oraz ze nastepna rozprawe wyznaczyla na dzien 17 grudnia 2012 r.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 5 listopada 2012 r. skierowanym do Prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Anety Mansfeld zlozylem wniosek o wydanie mi kopii zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego chorobe sedzi Ewy Krakowiak w dniu 18 pazdziernika 2012 r., z pieczecia Sadu poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem.

Pismem z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. Adm. 400 – 5/12/S, odmowila mi wydania kopii wiceprezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Ewa Lugowska, podajac – Zalacznik 1: „(…) Natomiast w kwestii wydania uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekarskiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 roku wyjasniam, iz art. 3 pkt 1 ust. 1 ww. ustawy precyzuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym takze informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczegolnie istotne dla interesu publicznego. Wzywam zatem do uzupelnienia wniosku poprzez wykazanie szczegolnego interesu publicznego w uzyskaniu przez Pana zadanego odpisu zaswiadczenia lekarskiego w terminie czternastu dni, pod rygorem odmowy wydania tego dokumentu.

Wiceprezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie SSR Ewa Lugowska
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, pismo wiceprezesa Sadu, sedzi Ewy Lugowskiej z

dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt Adm – 400 – 5/12/S – Zalacznik 1

 

W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 26 listopada 2012 r. skierowanym do prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Anety Mansfeld ponowilem wniosek z pisma z dnia 5 listopada 2012 r. o wydanie mi kopii w.w. zaswiadczenia lekarskiego, wskazujac szczegolny interes spoleczny w jego uzyskaniu przeze mnie.

Prezes Aneta Mansfeld wydala w dniu 28 listopada 2012 r. Decyzje /sygn. Adm. 400 -5/12/S/ o odmowie udostepnienia mi informacji publicznej w postaci uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekarskiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 r., podajac miedzy innymi – Zalacznik 2: „Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie /adres – ZKE/ Krakow, dnia 28 listopada 2012 roku Adm. 400 -5/12/S DECYZJA Nr 3/12 Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) na wniosek Pana Zbigniewa Kekusia Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowei SSR Aneta Mansfeld odmawia Panu Zbigniewowi Kekusiow udostepnienia informacji publicznej w postaci uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekarskiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 roku.

UZASADNIENIE Wnioskodawca Zbigniew Kekus w dniu 5 listopada 2012 roku wniosl m.on. o udostepnienie informacji publicznej w postaci uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekarskiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 roku. Wiceprezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie /SSR Ewa Lugowska – ZKE/ pismem z dnia 6 listopada 2012 roku wezwal wnioskodawce do uzupelnienia wniosku z dnia 5 listopada 2012 roku o udostepnienie informacji publicznej poprzez wykazanie szczegolnie istotnego interesu publicznego, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

Pan Zbigniew Kekus zlozyl kolejne pismo w dniu 26 listopada 2012 roku, lecz nie wykazal w nim zadanego przez Wiceprezesa Sadu szczegolnie istotnego interesu publicznego w uzyskaniu przedmiotowego dokumentu.

Zgodnie z trescia art. 2. ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pozn. zm.) kazdemu przysluguje – z zastrzezeniem art. 5 – prawo dostepu do informacji publicznej, zas art. 3 ust. 1 pkt 1 tejze ustawy stanowi, ze prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczegolnie istotne dla interesu publicznego. Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia stwierdzil w powyzszych okolicznosciach, ze wniosek z dnia 5 listopada 2012 roku nie moze byc uwzgledniony bowiem informacja w postaci uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekutkiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 roku nie ma charakteru informacji, ktorej ujawnienia sluzyc bedzie interesowi publicznemu.

Majac na uwadze tresc powolanych powyzej przepisow Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej i jej cel, nalezalo w odpowiedzi na wniosek Pana Zbigniewa Kekusia odmowic udzielenia zadanej informacji. Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie SSR Aneta Mansfeld”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie, sygn. akt Adm. 400 – 5/12/S, Decyzja prezesa

Sadu Anety Mansfeld z dnia 28 listopada 2012 r. – Zalacznik 2

 

Po doreczeniu mi Decyzji prezes Anety Mansfeld, zaskarzylem ja zazaleniem z dnia 2 stycznia 2014 r.

Wczesniej, pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. – tj. zlozonym 5 dni przed rozprawa w dniu 17 grudnia 2012 r. – skierowanym do sedzi Ewy Krakowiak zlozylem – Zalacznik 3:

 1. Wniosek o okazanie mi podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r. zwolnienia lekarskiego adresatki niniejszego pisma za dzien 18 pazdziernika 2012 r.

 2. Wniosek – w przypadku nieistnienia zwolnienia, jak w p. 1 – o wylaczenie sie adresatki niniejszego pisma ze sprawy sygn. akt VI C 1353/12/S.”

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny, sygn. akt VI C 1353/12/S, pismo procesowe Z. Kekusia z dnia 12 grudnia 2012 r. – Zalacznik 3

 

W rozprawie w dniu 17 grudnia 2012 r. uczestniczyla zaproszona przeze mnie publicznosc w liczbie ponad 10 osob.

Na poczatku rozprawy sedzia Ewa Krakowiak spytala mnie, czy podtrzymuje wniosek o okazanie mi przez nia Zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego jej chorobe w dniu 18.10.2012 r. oraz czy jesli mi go nie okaze ja podtrzymuje wniosek o jej wylaczenie. Po tym, gdy potwierdzilem moje stanowisko, sedzia Ewa Krakowiak poinformowala mnie oraz obecna na sali publicznosc, ze sad – to znaczy ona, sedzia Ewa Krakowiak – nie moze mi okazac zaswiadczenia poswiadczajacego jej chorobe. Powtorzyla to kilka razy. Ja podtrzymalem w zwiazku z tym wniosek o jej wylaczenie. W uzasadnieniu podalem, ze jesli w rzeczywistosci nie byla chora w dniu 18.10.2012 r., pozbawila mnie moznosci skorzystania z konstytucyjnego prawa do rozpoznania sprawy bez zbednej zwloki – art. 45.1 Konstytucji.

Sedzia Ewa Krakowiak odroczyla rozprawe do dnia 28 lutego 2013 r.

 

Moj wniosek o wylaczenie sedzi Ewy Krakowiak zostal rozpoznany i oddalony przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial VI Cywilny w dniu 19 grudnia 2012 r. Zazaleniem z dnia 21 stycznia 2013 r. zaskarzylem to postanowienie.

Zostalo rozpoznane przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy w dniu 12 lutego 2013 r.

Sedzia Ewa Krakowiak wyslala je do mnie jednak dopiero po trzech tygodniach od daty jego wydania, tj. w dniu 4 marca 2013 r., przesylka listowa polecona o numerze (00)359007731023268508 – Zalacznik 4:

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny, sygn. akt VI C 1353/12/S, przesylka listowa

polecona nr (00)359007731023268508 nadana w dniu 4 marca 2013 r. w UPT Krakow 132 – Zalacznik 4

 

Podkreslic nalezy, ze sedzia Ewa Krakowiak musiala byc w posiadaniu w.w. postanowienia z dnia 12 lutego 2014 r. przed rozprawa, ktora zapowiedziala w dniu 17 grudnia 2012 r. na dzien 28 lutego 2013 r.

Musiala je posiadac przed dniem 28 lutego 2013 r., bo … musialo znajdowac sie w aktach sprawy sygn. VI C 1353/12/S zwroconych jej przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy po jego wydaniu w dniu 12 lutego 2013 r. aktach sprawy.

Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy nie zwrocil przeciez Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny akt sprawy sygn. VI C 1353/12/S bez postanowienia z dnia 12 lutego 2013 r. Gdyby go w nich nie bylo, sedzia Ewa Krakowiak bylaby wylaczona i do czasu jego zlozenia do akt sprawy przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy musialaby sie wstrzymac od udzialu w sprawie

Bedac zatem w jego posiadaniu przed rozprawa w dniu 28.02.2013 r. wyslala je do mnie tydzien po tej rozprawie.

Podczas rozprawy w dniu 28 lutego 2013 r. sedzia Ewa Krakowiak wydala wyrok konczacy sprawe sygn. VI C 1353/12/S w I instancji.

 

Ja nie uczestniczylem w rozprawie w dniu 28 lutego 2013 r.

Nie stawilem sie na nia poniewaz:

 1. sedzia Ewa Krakowiak nie doreczyla mi przed ta rozprawa postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial II Cywilny w sprawie mojego zazalenia na postanowienie z dnia 19 grudnia 2012 r. /sygn. VI C 1353/12/S/ Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny o oddaleniu mojego wniosku z dnia 6 grudnia 2012 r. o jej wylaczenie,

 2. w dniu 13 lutego 2013 r. doreczono mi decyzje prezesa Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2013 r., sygn. Prez. Adm. 0165-18/13/SO w przedmiocie uchylenia w calosci w.w. decyzji prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Anety Mansfeld z dnia 28 listopada 2012 r. o odmowie udostepnienia mi informacji publicznej w postaci uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekarskiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 roku. Autorka decyzji z dnia 21 stycznia 2013 r., wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek podala – Zalacznik 5: „Prezes Sadu Okregowego w Krakowie Prez Adm.0165-18/13/SO Krakow, dnia 21 stycznia 2013 r. DECYZJA Prezes Sadu Okregowego w Krakowie – po rozpatrzeniu odwolania Zbigniewa Kekusia od decyzji Prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie/sedzia Aneta Mansfeld – ZKE/z dnia 28 listopada 2012 r. Nr 3/12 – dzialajac na podstawie art. 1, art. 2, art. 3, art. 16 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112 poz. 1198 z pozn. zm.) oraz art. 104, 107 i 138 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) uchyla decyzje w calosci i przekazuje sprawe do ponownego rozpatrzenia Prezesowi Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie. UZASADNIENIE
  Wnioskodawca Zbigniew Kekus we wniosku z dnia 5 listopada 2012 r. wniosl o udostepnienie informacji publicznej miedzy innymi w postaci uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekarskiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 r. Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie
  /sedzia Aneta Mansfeld – ZKE/ odmowil udostepnienia informacji publicznej w postaci wyzej opisanego zaswiadczenia lekarskiego, wskazujac w uzasadnieniu decyzji, ze wniosek nie moze zostac uwzgledniony, gdyz zadana informacja nie ma charakteru informacji, ktorej ujawnienia sluzyc bedzie interesowi publicznemu. Jednoczesnie organ wskazal, ze wnioskodawca zostal wezwany do uzupelnienia wniosku poprzez wykazanie szczegolnie istotnego interesu publicznego, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, a temu wezwaniu wnioskodawca nie zadoscuczynil. Od powyzszej decyzji wnioskodawca wniosl odwolanie podnoszac, ze w szczegolnie istotnym interesie publicznym lezy, by informacja o zachowaniu i kwalifikacjach sedzi Ewy Krakowiak zostala rozpowszechniona publicznie.
  Prezes Sadu Okregowego w Krakowie zwazyl, co nastepuje.
  (…) W niniejszej sprawie organ pierwszej instancji/prezes Aneta Mansfeld – ZKE/uznal, ze wnioskodawca zada udzielenia informacji przetworzonej, a wobec niewykazania przeslanki zadania jej udzielenia wydal decyzje odmowna.
  (…) Z uwagi na tresc wniosku zadana informacja w ocenie organu odwolawczego nie stanowi informacji przetworzonej, gdyz dla jej udzielenia niezbedne byloby jedynie zanomizowanie dokumentu poprzez zakreslenie numeru choroby, o co zreszta wyraznie wniosl wnioskodawca, ewentualnie zanomizowanie dokumentu w szerszym zakresie, po dokonaniu analizy jego tresci, o czym bedzie mowa nizej.
  Nie bylo zatem zasadne zastosowanie do wniosku trybu wlasciwego dla zadania informacji przetworzonej, a tym samym decyzja organu pierwszej instancji jest wadliwa, gdyz narusza art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej; reasumujac – brak bylo w ustalonym stanie faktycznym podstawy prawnej do wydania zaskarzonej decyzji.

  (…) Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt Prez.Adm.0165-18/13/SO, Decyzja z dnia 21 stycznia 2013 r. wiceprezes Liliany Kaltenbek-Skarbek – Zalacznik 5

 

A zatem bylo ustawowym obowiazkiem Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial VI Cywilny doreczyc mi juz w … listopadzie 2012 r. – gdy zlozylem sluszny wniosek w tej sprawie, negatywnie rozpoznany przez wiceprezes Ewe Lugowska /pismo z dnia 6.11.2012 r. – Zalacznik 1/ – kopie zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego chorobe sedzi Ewy Krakowiak w dniu 18.10.2012 r.

Sprzeczne z prawem bylo wezwanie dla mnie wiceprezes Ewy Lugowskiej z pisma z dnia 6 listopada 2012 r. – Zalacznik 1: „Natomiast w kwestii wydania uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekarskiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 roku wyjasniam, iz art. 3 pkt 1 ust. 1 ww. ustawy precyzuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym takze informacji przetworzonej w takim zakresie,w jakim jest to szczegolnie istotne dla interesu publicznego. Wzywam zatem do uzupelnienia wniosku poprzez wykazanie szczegolnego interesu publicznego w uzyskaniu przez Pana zadanego odpisu zaswiadczenia lekarskiego w terminie czternastu dni, pod rygorem odmowy wydania tego dokumentu.”

Sprzeczne z prawem, bo jak to wyjasnila wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie Liliana Kaltenbek-Skarbek prezesowi Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia sedzi Anecie Mansfeld – Zalacznik 5: „Nie bylo zatem zasadne zastosowanie do wniosku trybu wlasciwego dla zadania informacji przetworzonej, a tym samym decyzja organu pierwszej instancji jest wadliwa, gdyz narusza art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej”

 

Po otrzymaniu w dniu 13 lutego 2013 r. decyzji prezesa Sadu Okregowego w Krakowie mialem prawo byc przekonanym, ze Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy pozytywnie rozpozna moje zazalenie na postanowienie z dnia 19 grudnia 2012 r. Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie o oddaleniu mojego wniosku o wylaczenie sedzi Ewy Krakowiak. Prezes Sadu Okregowego w Krakowie poswiadczyla przeciez decyzja z dnia 21 stycznia 2013 r., ze sluszny byl moj wniosek o jej wylaczenie, bo mnie podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r. pozbawila – odmawiajac mi okazania zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego jej chorobe w dniu 17 grudnia 2012 r. – moznosci skorzystania z prawa dostepu do informacji publicznej.

Tymczasem sedzia Ewa Krakowiak ukrywszy przede mna postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy z dnia 12 lutego 2013 r. o oddaleniu mojego wniosku o jej wylaczenie – jak wspomnialem, otrzymawszy je przed rozprawa wyznaczona przez nia na dzien 28 lutego 2013 r., wyslala je do mnie dopiero w dniu 4 marca 2013 r. /patrz: Zalacznik 4/ – przeprowadzila rozprawe w dniu 28 lutego 2013 r. i wydala wyrok konczacy sprawe sygn. VI C 1353/12/S w I instancji.

Ostatecznie Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial VI Cywilny przyznal mi racje i … doreczyl mi kopie zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego chorobe sedzi Ewy Krakowiak w okresie od dnia 17 pazdziernika 2012 r. do dnia 19 pazdziernika 2012 r.Zalacznik 6:
Dowod: ZUS ZLA, Zaswiadczenie Lekarskie z dnia 17 pazdziernika 2012 r. Ewy Krakowiak – Zalacznik 6

 

Doreczyla mi ja wiceprezes Sadu Ewa Lugowska – ktora pismem z dnia 6 listopada 2012 r. odmowila mi jej dostarczenia – przy pismie z dnia 9 kwietnia 2013 r. o tresci – Zalacznik 7: „Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie /adres – ZKE/ Krakow, dnia 9 kwietnia 2013 roku Adm. 400-5/12/S Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/W zalaczeniu przedstawiam kserokopie zaswiadczenia lekarskiego z dnia 17 pazdziernika 2012 roku, potwierdzajace niezdolnosc do pracy Pani SSR Ewy Krakowiak w okresie od 17 do 19 pazdziernika 2012 roku – po usunieciu danych indywidualizujacych osoby niebedace funkcjonariuszami publicznymi. Wiceprezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie SSR Ewa Lugowska”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, sygn. akt Adm. 400-5/12/S, pismo wiceprezesa

Sadu sedzi Ewy Lugowskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. – Zalacznik 7

 

xxx

 

W podsumowaniu przedstawionych wyzej faktow poswiadczonych dowodami, tj. doreczona mi ostatecznie – przy pismie z dnia 9 kwietnia 2013 r. – kopia zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego chorobe sedzi Ewy Krakowiak w dniu 18 pazdziernika 2012 r. i dokumentami sporzadzonymi przez Sad Okregowy w Krakowie oraz przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny, w tym sedziego referenta w sprawie sygn. VI C 1353/12/S Ewe Krakowiak, wiceprezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia sedzie Ewe Lugowska, prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Anete Mansfeld i wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie sedzie Liliane Kaltenbek-Skarbek wskazac nalezy, ze:

 1. bylo ustawowym – poswiadczonym decyzja z dnia 21 stycznia 2013 r., sygn. Prez. Adm. 0165-18/13/SO prezesa Sadu Okregowego w Krakowie – okreslonym w art. 16 ust.1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej, obowiazkiem Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial VI Cywilny uczynienie zadosc mojemu zadaniu z pisma z dnia 5 listopada 2012 r. dostarczenia mi kopii zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego chorobe sedzi Ewy Krakowiak w dniu 18 pazdziernika 2012 r.,

 2. gdyby sedziny SSR Ewa Lugowska, SSR Aneta Mansfeld nie naruszyly prawa okreslonego w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej, kazda z nich powinna mi doreczyc kopie zaswiadczenia lekarskiego, jak w pkt. 1, przed dniem 17 grudnia 2012 r. SSR E. Lugowska pozbawila mnie moznosci skorzystania z tego prawa pismem z dnia 6 listopada 2012 r. /Zalacznik 1/, a SSR A. Mansfeld wadliwa decyzja z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. Adm. 400 – 5/12/S /Zalacznik 2/

 3. gdyby sedzia Ewa Krakowiak nie naruszyla – przez odmowe okazania mi w.w. zaswiadczenia lekarskiego – podczas prowadzonej z udzialem publicznosci rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r. prawa okreslonego w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej, nie zlozylbym podczas tej rozprawy wniosku o jej wylaczenie,

 4. gdybym nie zlozyl podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r. slusznego – spowodowanego pozbawieniem mnie przez nia moznosci skorzystania z prawa, jak w pkt. III – wniosku o wylaczenie sedzi Ewy Krakowiak, sedzia przeprowadzilaby podczas tej rozprawy dowod z moich zeznan, a nastepnie wydalaby sprawiedliwy wyrok.

 5. poniewaz mnie sedzia Ewa Krakowiak:

  1. podczas rozprawy prowadzonej w dniu 17.12.2012 r. pozbawila moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej, co skutkowalo zlozeniem przeze mnie wniosku o jej wylaczenie,

  2. podczas rozprawy prowadzonej w dniu 28 lutego 2013 r. pod moja, usprawiedliwiona opisanymi wyzej przyczynami, nieobecnosc pozbawila moznosci obrony moich praw wydajac wyrok konczacy sprawe sygn. VI C 1353/12/S,

wydala w dniu 28 lutego 2013 r. wyrok niesprawiedliwy, co skutkowalo zlozeniem przeze mnie apelacji, z powolaniem sie na pozbawienie mnie moznosci obrony moich praw.

 

Wskazac nalezy, ze w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 19 grudnia 2012 r. o oddaleniu mojego wniosku z dnia 17 grudnia 2012 r. o wylaczenie sedzi Ewy Krakowiak, sedziny Wydzialu VI Cywilnego Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia SSR Ewa Lugowska, SSR Katarzyna Rozwoda, SSR Edyta Zyla udzielily mi pouczenia – Zalacznik 8:

 

Autorytet moralny sedziego przemawia za wiarygodnoscia zlozonego wyjasnienia

i jezeli strona zadajaca wylaczenia zaprzecza jego prawdziwosci obowiazana jest wskazac i udowodnic okolicznosci, ktore by podwazaly wiarygodnosc oswiadczenia sedziego (postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 25 sierpnia 1971 r., I CZ 121/71, OSNCP 1972/3 poz. 55).”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, sygn. akt VI C 1353/12/S, postanowienie z dnia 19 grudnia 2012 r.

SSR Ewy Lugowskiej, SSR Katarzyny Rozwody, SSR Edyty Zyly – Zalacznik 8

W sprawie zgloszonej niniejszym pismem nie ja udowodnilem okolicznosci podwazajace wiarygodnosc sedzi Ewy Krakowiak ale prezes Sadu Okregowego w Krakowie decyzja z dnia 21 stycznia 2013 r.,, sygn. akt Prez. Adm. 0165-18/13/SO – Zalacznik 5.

 

Ja sam nigdy nie watpilem i nie watpie w autorytet moralny sedzi Ewy Krakowiak.

Tak samo, jak w autorytet moralny sedzi Anety Mansfeld i sedzi Ewy Lugowskiej.

Autorytet moralny nie jest wszak substytutem kwalifikacji fachowych.

Oto dowody slusznosci mojego stanowiska …

W uzasadnieniu do decyzji Nr 3/12 z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. Adm. 400 – 5/12/S o odmowie „Panu Zbigniewowi Kekusiow udostepnienia informacji publicznej w postaci uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekarskiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 roku.” prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Aneta Mansfeld wyjasnilaZalacznik 2: „Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia stwierdzil w powyzszych okolicznosciach, ze wniosek z dnia 5 listopada 2012 roku nie moze byc uwzgledniony bowiem informacja w postaci uwierzytelnionego odpisu zaswiadczenia lekutkiego SSR Ewy Krakowiak z dnia 18 pazdziernika 2012 roku nie ma charakteru informacji, ktorej ujawnienia sluzyc bedzie interesowi publicznemu.

(…) Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie SSR Aneta Mansfeld
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie, sygn. akt Adm. 400 – 5/12/S, Decyzja prezesa

Sadu Anety Mansfeld z dnia 28 listopada 2012 r. – Zalacznik 2

 

Nastepnie Prezes Sadu Okregowego w Krakowie uznala te decyzje sedzi Anety Mansfeld za wadliwa i ja w calosci uchylila decyzja z dnia 21 stycznia 2013 r., zarzucajac sedzi A. Mansfeld naruszenie prawa okreslonego w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej /Zalacznik 5/.

Czy ta decyzja prezesa Sadu Okregowego w Krakowie oznacza, ze sedzia Aneta Mansfeld nie jest autorytetem moralnym?
Na tak postawione pytanie nalezy udzielic odpowiedzi negatywnej.

Jako prezes Sadu jest niekwestionowanym autorytetem moralnym.

Jak mnie juz w 2005 roku pouczyla prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Marta Gdanska-Kusior postanowieniem z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zlozonego przeze mnie zawiadomienia o popelnieniu przestepstwa przez przewodniczaca Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie sedzie Agnieszke Oklejak

Uchybienia, a nawet powazne bledy – zdarzajace sie w kazdej ludzkiej dzialalnosci – nie dowodza zamiaru celowego (swiadomego) ich niedopelnienia, a w procesie same w sobie nie dowodza o braku bezstronnosci sedziego.”.

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4Ds. 1050/05,

postanowienie prokurator Marty Gdanskiej-Kusior z dnia 21 listopada 2005 r.

 

Wadliwa decyzja prezes Anety Mansfeld oznacza zatem tyle tylko, ze ona niedopelnila obowiazkow, bo blednie zinterpretowala prawo okreslone w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej.

Gdyby ja przed doreczeniem mi skonsultowala z kims lepiej od niej – oraz od wiceprezes Ewy Lugowskiej – znajacym prawo, nie pomylila by sie.

 

Co sie tyczy sedziego referent w sprawie sygn. VI C 1353/12/S Ewy Krakowiak …

Czy powtarzanie przez nia kilkukrotnie podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r. prowadzonej przez nia w obecnosci licznie zgromadzonej publicznosci, ze sad – znaczy sedzia Ewa Krakowiak – nie moze mi okazac zaswiadczenia poswiadczajacego jej chorobe w dniu 18.10.2012 r. oznacza, ze nie jest autorytetem moralnym?

Alez skad!

Tez nim jest. Musi byc takowym. Nie zostalaby przeciez awansowana do Sadu Okregowego w Krakowie.

Podobnie jak w przypadku prezes Anety Mansfeld naruszenie przez nia prawa okreslonego w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej oznacza li tylko niedostatki w kwalifikacjach zawodowych.

Gdyby jej stanowisko skonsultowala przed rozprawa w dniu 17.12.2012 r. z kims lepiej od niej – oraz od prezes Anety Mansfeld i wiceprezes Ewy Lugowskiej – znajacym prawo nie pomylila by sie.

Wskazac nalezy, ze dalem sedzi Ewie Krakowiak az 5 dni na zastanowienie sie na moim wnioskiem.

Zlozylem go przeciez pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. – Zalacznik 3.

 

Nie kwestionujac zatem autorytetu moralnego sedzi Ewy Krakowiak – a takze prezes Anety Mansfeld i wiceprezes Ewy Lugowskiej – raz jeszcze podkreslic musze slusznosc zacytowanego wyzej stanowiska, ze: „Uchybienia, a nawet powazne bledy – zdarzajace sie w kazdej ludzkiej dzialalnosci – nie dowodza zamiaru celowego (swiadomego) ich niedopelnienia, a w procesie same w sobie nie dowodza o braku bezstronnosci sedziego.”.

 

Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek poswiadczyla decyzja z dnia 21.01.2013 r., ze sedziny Ewa Lugowska, Aneta Mansfeld i Ewa Krakowiak popelnily powazny blad, bo naruszyly prawo okreslone w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej.

Ich bledne stanowiska sedzia Liliana Kaltenbek-Skarbek zweryfikowala negatywnie w oparciu o posiadana przez nia wiedze.

Nie polemizowaly ze stanowiskiem wiceprezes L. Kaltenbek-Skarbek z decyzji z dnia 21.01.2013 r., lecz mi doreczyly – wiceprezes Ewa Lugowska w kwietniu 2013 r. – kopie zaswiadczenia, o ktorej doreczenie mi po raz pierwszy zlozylem wniosek pismem z dnia 5 listopada 2012 r.

 

Identyczna sytuacja zachodzi w przypadku merytorycznego rozstrzygniecia dokonanego przez sedzie Ewe Krakowiak wyrokiem, ktory wydala w dniu 28 lutego 2013 r. w sprawie sygn. VI C 1353/12/S konczac ja w I instancji.

Wydala go wylacznie w oparciu o dokumenty sporzadzone przez sedziow, tj. sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie.

Z jej wylacznie – a takze prezes A. Mansfeld i wiceprezes E. Lugowskiej – winy nie przeprowadzila dowodu z moich zeznan.
Mnie pozbawila w ten sposob moznosci obrony moich praw, a siebie szansy na zweryfikowanie stanowiska sedziow Wydzialu XI Cywilnego Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ktorych postepowanie skutkowalo zlozeniem przeze mnie pozwu przeciwko Skarbowi Panstwa – prezesowi Sadu Okregowego Krakowie.

Gdyby poznala moje stanowisko, z cala pewnoscia orzekla by – jako autorytet moralny – sprawiedliwie.

Poniewaz mnie pozbawila moznosci obrony moich praw zmuszony bylem zlozyc apelacje od wyroku, ktory wydala w dniu 28 lutego 2013 r. Powolalem sie w niej na okolicznosc pozbawienia mnie moznosci obrony moich praw /art. 379 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego – Zalacznik 9.

Dowod:Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial VI Cywilny, sygn. akt VI C 1353/12/S, apelacja od wyroku sedzi Ewy Krakowiak z dnia 28 lutego 2013 r. – Zalacznik 9

 

Pierwsza rozprawa apelacyjna odbyla sie w dniu 6 grudnia 2013 r., tj. rok po rozprawie w dniu 17 grudnia 2012 r., w ktorej uczestniczylem i podczas ktorej przeprowadzilaby dowod z moich zeznan, gdyby mnie razem z prezes Aneta Mansfeld i wiceprezes Ewa Lugowska nie pozbawila moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej.

 

Nie byloby w ogole mojej apelacji, gdyby mnie sedzia Ewa Krakowiak nie pozbawila przed wydaniem wyroku konczacego sprawe do sygn. VI C 1353/12/S w I instancji moznosci obrony moich praw, tj. gdyby przeprowadzila dowod z moich zeznan.

Mogla przeprowadzic sedzia Ewa Krakowiak dowod z moich zeznan podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r., w ktorej uczestniczylem.

Zlozylem podczas tej rozprawy wniosek o wylaczenie sedzi Ewy Krakowiak, bo mnie pozbawila moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 16 ust. 1 w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej przez odmowe uczynienia zadosc mojemu slusznemu wnioskowi z pisma z dnia 12 grudnia 2012 r. – ponowionemu przeze mnie osobiscie podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2012 r. – okazania mi zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego jej chorobe w dniu 18 pazdziernika 2012 r.

Nie mialbym podstaw do zlozenia tego wniosku, gdyby wczesniej wiceprezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Ewa Lugowska pismem z dnia 6 listopada 2012 r. /Zalacznik 1/ i prezes Sadu Aneta Mansfeld uznana przez prezesa Sadu Okregowego za wadliwa decyzja z dnia 28 listopada 2012 r. /Zalacznik 2/, nie odmowily doreczenia mi kopii w.w. zaswiadczenia lekarskiego.

Sedzia Ewa Krakowiak nie miala prawa odmowic mi okazania zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego jej chorobe w dniu 18 pazdziernika 2012 r. Jej ustawowym obowiazkiem bylo nie tyle okazac mi, co wreczyc jego zanonimizowana kopie. Ktora na moje wnioski kierowane od dnia 5 listopada 2012 r. wyekspediowano do mnie dopiero w dniu … 9 kwietnia 2013 r. /Zalacznik 7/.

Nawiasem mowiac, gdyby sedzia Ewa Krakowiak rownie dobrze znala ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej jak autorka decyzji z dnia 21.01.2013 r. /Zalacznik 5/, wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek, to jako sedzia referent w sprawie do sygn. VI C 1353/12/S, natychmiast po tym, gdy mi wiceprezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Ewa Lugowska odmowila pismem z dnia 6.11.2012 r. dostarczenia kopii zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego jej chorobe w dniu 18.10.2012 r., sama by mi ja dostarczyla, w wersji, jak doreczonej mi przy pismie z dnia 9 kwietnia 2013 r. /Zalacznik 6/.

Ja wprawdzie uczynilem adresatka pisma z dnia 5.11.2012 r. zawierajacego: „Wniosek o przygotowanie dla mnie kopii zwolnienia lekarskiego – z pieczecia Sadu – poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem – sedzi Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny Ewy Krakowiak za okres obejmujacy dzien 18 pazdziernika 2012 r.” prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Anete Mansfeld, ale podalem na nim sygnature akt VI C 1353/12/S i jako oznaczone ta sygnatura pismo to zostalo zlozone do akt sprawy rozpoznawanej przez sedzie Ewe Krakowiak.

 

xxx

 

Poswiadczonym przez prezesa Sadu Okregowego w Krakowie decyzja z dnia 21 stycznia 2013 r., sygn. Prez. Adm. 0165 -18/12/SO naruszaniem w okresie od dnia 5 listopada 2012 r. do dnia 17 grudnia 2012 r. prawa i pozbawianiem mnie moznosci skorzystania z tego prawa przez odmowe doreczenia mi kopii zaswiadczenia lekarskiego poswiadczajacego chorobe sedzi Ewy Krakowiak w dniu 18 pazdziernika 2012 r. prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Aneta Mansfeld, wiceprezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Ewa Lugowska i sedzia referent w sprawie sygn. do sygn. akt VI C 1353/12/S spowodowaly przewloke w tej sprawie trwajaca rok, tj. od dnia 17 grudnia 2012 r. do dnia 6 grudnia 2013 r.

Gdyby sedzia Ewa Krakowiak przeprowadzila w dniu 17 grudnia 2012 r. dowod z moich zeznan, nie pozbawilaby mnie moznosci obrony moich praw, wydalaby – jako autorytet moralny – na podstawie moich zeznan sprawiedliwy i bezstronny wyrok, od ktorego ja nie zlozylbym – bo nie zostalbym pozbawiony przez sedzie Ewe Krakowiak moznosci obrony moich praw – apelacji w sprawie ktorej pierwsza rozprawa odbyla sie w dniu 6 grudnia 2013 r.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

Niniejsza skarge skladam w dwoch egzemplarzach.

Informuje, ze w sprawie do sygn. VI C 1353/12/S jestem zwolniony z kosztow postepowania.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

Wszystkie dokumenty zgloszone jako dowody w niniejszej sprawie znajduja sie w aktach Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny sygn. VI C 1353/12/S.

 

 1. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, pismo wiceprezesa Sadu, sedzi Ewy Lugowskiej z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt Adm – 400 – 5/12/S

 2. Sad Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie, sygn. akt Adm. 400 – 5/12/S, Decyzja prezesa Sadu Anety Mansfeld z dnia 28 listopada 2012 r.

 3. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny, sygn. akt VI C 1353/12/S, pismo procesowe Z. Kekusia z dnia 12 grudnia 2012 r.

 4. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny, sygn. akt VI C 1353/12/S, przesylka listowa polecona nr (00)359007731023268508 nadana w dniu 4 marca 2013 r. w UPT Krakow 132

 5. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt Prez.Adm.0165-18/13/SO, Decyzja z dnia 21 stycznia 2013 r. wiceprezes Liliany Kaltenbek-Skarbek

 6. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, sygn. akt Adm. 400-5/12/S, pismo wiceprezesa Sadu sedzi Ewy Lugowskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r.

 7. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, sygn. akt Adm. 400-5/12/S, pismo wiceprezesa Sadu sedzi Ewy Lugowskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r.

 8. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, sygn. akt VI C 1353/12/S, postanowienie z dnia 19 grudnia 2012 r. SSR Ewy Lugowskiej, SSR Katarzyny Rozwody, SSR Edyty Zyly

L’amazone, la barque, le cheval achat cialis generique renverse, l’indolent, propecia ou acheter etc.
Toute caresse de la bouche vente levitra original et des mains peut etre appreciee du moment que les deux partenaires sont prix cialis ligne sur la meme longueur d’onde.
Elles ont besoin d’une restauration de leur vente viagra usa vagin, classiquement possible avec des estrogenes mais ce traitement n’est ici pas envisageable en raison des antecedents de cancer acheter cialis en ligne quebec du sein.

Si vous etes un « gourmet erotique » ou voulez le devenir, developpez le mode ondulatoire et faites durer votre acheter du cialis ligne viagra generique achat plaisir.
Des que l’homme percoit les sensations qui annoncent l’orgasme, c’est le moment de baisser l’excitation et de faire une pause de quelques minutes. Un enfant precoce est aussi souvent hypersensible et aura tendance a preferer la compagnie des adultes. Des problemes sexuels peuvent etre causes par des maladies vasculaires qui lesent les vaisseaux sanguins ainsi que d’endurcir et de resserrer les arteres. ‘Le Viagra n’est pas seulement capable d’eliminer les problemes erectiles, il pourrait acheter viagra livraison 24h commander vardenafil aussi prevenir les prises de poids excessives’, explique le Dr Alexander Pfeifer, directeur de l’etude. L’action du Sildenafil-Viagra, Tadalafil-Cialis, Vardenafil-Levitra est une amplification de la relaxation de sorte que sans desir, aucun de ces produits n’a site serieux vente de cialis viagra pas cher belgique d’efficacite. Pour plusieurs femmes, endosser le role a la fois de mere et de maitresse semble au debut incompatible. Autre astuce utile pour le traitement de l’impuissance est de manger des repas plus petits et plus frequemment au lieu de prendre les repas lourds qui vous font sentir rassasie. Mieux vaut y aller doucement et/ou interroger son partenaire…
Le tout etant de faire de nouvelles viagra pour femme en france experiences afin prix du viagra pfizer de, petit a petit, apprehender ces situations angoissantes.
D’une part, dans la classification internationale des maladies de l’OMS (CIM), le transsexualisme fait toujours partie de la liste des maladies mentales, au titre des « troubles de la acheter cialis pas cher france personnalite et du comportement chez l’adulte kamagra en ligne pas cher » (alors que l’homosexualite en a disparu en 1990).
Certaines pilules sont achat viagra cialis france composees d’une forte dose d’?strogene cialis prix pfizer et de progesterone et d’autres, uniquement de progesterone, tel est le cas du Norlevo.
Per cialis comprare on line prima cosa va considerato che la scelta del giusto dosaggio del vendita cialis in farmacia Viagra deve avvenire solo dopo un consulto medico che accerti le condizioni di salute del soggetto e la possibile presenza di altre patologie oltre all’impotenza sessuale.
Paura di non cialis costo avere erezione in momento piu importante – una paura piu comprare cialis originale senza ricetta comune, che hanno quasi tutti uomini.
Sildenafil citrato e un inibitore di costo del cialis da 10 mg comprare viagra line italia fosfodiestrasi del tipo 5, e’ un principio attivo del Viagra generico che si utilizza per la cura della disfunzione erettile (impotenza) e disfunzione erettile negli uomini.
Problemi del cuore, ipertensione, dove comprare levitra online ipotensione, colesterolo alto, tumore e venta de viagra femenino diabete, malattie renali etc.
La disfunzione erettile e un siti sicuri dove acquistare viagra indice di minore quanto costa viagra virilita?
Quando si dice motel si pensa al sesso, perche dove acquistare viagra line spesso sito sicuro dove comprare cialis in Italia e il classico luogo degli amanti, dei clandestini e di tutti coloro che hanno qualcosa da nascondere (transessuali compresi).
L’invio mi fu fatto da un come acquistare cialis generico collega amico, che ricordava il mio passato di sessuologo. Il cibo e un elemento chiave per la salute, insieme ad uno stile di vita sano; esiste uno stretto rapporto tra disfunzioni sessuali, problemi cardiovascolari e obesita, perche la molecola che innesca l’erezione viene prodotta dalle cellule che rivestono le arterie dei corpi cavernosi del pene, chiamate cellule endoteliali. Sono circa 3,5 milioni gli italiani colpiti da eiaculazione precoce (EP), acquistare cialis generico europa un problema per la sessualita del 22,3% degli uomini italiani. C’e una cosa che devi ricordare – la medicina deve essere presa circa 30 minuti prima di cominciare l’eccitazione sessuale con il partner. Come comprare Viagra, Cialis e Levitra senza prescrizione? Foglio illustrativo Cialis Lilly ICOS come assumere Tadalafil 10mg cialis originale senza ricetta e Tadalafil 20mg Gli effetti del farmaco non vengono compromessi se assunto a stomaco pieno, ma e meglio evitare di assumere la pillola hai bevuto molto l’alcool. Cialis Once a Day e un farmaco da prescrizione per come comprare cialis su internet il trattamento della disfunzione erettile. Allo stesso modo, i commenti che sono stati selezionati i test statistici con differenti disegni, ma nota che questo modello ha permesso una migliore dove acquistare cialis in farmacia rappresentazione della popolazione generale.
Da evitare pero che l’esposizione induca danni profondi, cialis farmacia venta cialis on line pharmacies eritemi e scottature che facilitano l’insorgenza di tumori.
La de e acquistare levitra generico italia prezzo del viagra in farmacia una condizione diffusa propecia farmacia online che interessa il 13% della popolazione maschile.
Affinche vivanza cialis originale vendita on line cialis a poco prezzo abbia effetto e generico de viagra en farmacias necessaria la stimolazione sessuale.
J`ai acheter cialis lyon la sp, achat cialis a paris et souffre donc cialis prix pharmacie maroc de dysfonction erectile, puis-je prendre du viagra?
Si potrebbe essere avere kamagra farmacia un grave come acquistare cialis generico effetto collaterale acquisto cialis postepay di tadalafil.
Il apparait que l’idee de reflexe preservatif commander cialis achat cialis generique est incompatible avec l’acte sexuel accompli, c’est-a-dire qui implique l’individu comme kamagra en ligne totalite.
Spesso le persone che hanno sperimentato effetti collaterali moderati acquisto cialis san marino o severi dopo l’assunzione di levitra generico online viagra vengono consigliati viagra in italia levitra.
La forme pharmaceutique de viagra (citrate de sildenafil) – ce sont les pilules dapoxetine en pharmacie en france en 50 acheter viagra pharmacie ou 100 mg (1 pilule dans la cartouche), prix vente viagra france 50 ou 100 mg (4 pilules dans la cartouche).
Camerino nei comprare cialis palermo grandi magazzini, un viagra generico miglior prezzo viagra e cialis senza ricetta altro posto molto famoso dove le coppie praticano l’attivita sessuale.
D’abord, etape incontournable pour viagra pour femme achat ne pas se ramasser a la acheter viagra original premiere tentative propecia generique en ligne :
Le cialis pas cher suisse resultat plus leger prix cialis en france de la prise simultanee de plusieurs medicaments pour le pouvoir dans une journee est une cialis sans ordonance manifestation d’effets secondaires augmentee.
Per questo parole levitra vardenafil prezzi come restrizioni, costrizioni o astinenza devono scomparire, perche come nelle diete troppo ferree il rischio e quello delle abbuffate, nel sesso astenersi generico de viagra en farmacias completamente dai propri bisogni porta comprare propecia poi a ossessioni e manie.
Se penchant sur levitra pas cher vente vardenafil la mauvaise interpretation du resultat francais, certains de nos voisins se sont meme laisse aller a des cris de joie :
Cette decouverte, faite par dapoxetine hasard, contribue a expliquer l’augmentation globale de l’incidence de l’infertilite masculine et ouvre dapoxetine en ligne des perspectives dans le schema des traitements pour la production et la qualite des spermatozoides, voire dans un nouveau mode de contraception masculine.
Viagra aiuta gli uomini ad avere e mantenere un’erezione durante i dove comprare viagra in farmacia comprare viagra con postepay rapporti sessuali.
Inoltre, alcuni pazienti possono avere una viagra costo confezione reazione allergica agli comprare viagra online e sicuro ingredienti principali di queste pillole.