16.04.2014 – Zażalenie Zbigniewa Kękusia do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza na decyzję ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z dnia 14 marca 2014 r. o utajnieniu kosztów świadczenia Katarzynie Tusk usługi ochrony przez

Krakow, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Bartlomiej Sienkiewicz

Minister Spraw Wewnetrznych

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 6. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 9. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 10. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 11. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 13. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 14. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 15. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 16. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 17. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 18. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 19. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 20. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 21. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 22. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 23. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 26. Sedzia Aneta Mansfeld, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 27. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 28. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 29. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 30. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 31. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 32. Pan Juliusz Braun, Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 38. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Zazalenie na decyzje ministra spraw wewnetrznych z dnia 14 marca 2014 r., sygn. DN-TPZ-0212-1/2014.

 2. Wniosek o uchylenie przez ministra spraw wewnetrznych decyzji ministra spraw wewnetrznych z dnia 14 marca 2014 r., sygn. DN-TPZ-0212-1/2014.

 3. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, w jaki sposob na podstawie informacji o calkowitych kosztach ochrony swiadczonej Katarzynie Tusk w miesiacu lutym 2014 r. posiadacz tej informacji moze – jak twierdzi minister spraw wewnetrznych – ustalic zakres wyzej wymienionej uslugi.

 4. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Kazdy ma prawo skladac petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgoda do organow wladzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w zwiazku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wnioskow i skarg okresla ustawa.” – o sporzadzenie i doreczenie mi informacji publicznej w postaci informacji o calkowitych kosztach ochrony Katarzyny Tusk przez Biuro Ochrony Rzadu w miesiacu lutym 2014 r.

 5. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone na stronach http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

 

Musimy sie ruszyc, odzyskac idee rownosci. Inaczej przyjdzie to „cos” i bedziemy wisiec na latarniach

mowi Marcin Krol? w rozmowie z Grzegorzem Sroczynskim.”

Zrodlo: Prof. Marcin Krol, w: Bylismy glupi; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 12, 13

 

W dniu 14 marca 2014 r. minister spraw wewnetrznych wydal Decyzje o tresci – Zalacznik 1: „Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Minister Spraw Wewnetrznych DN-TPZ-0212-1/2014 DECYZJA Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198 z pozn. zm.). w zwiazku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2013, poz. 267), po rozpoznaniu wniosku Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 3 marca 2014 roku o udostepnienie informacji publicznej w przedmiocie przekazania informacji o calkowitych kosztach realizacji przez Biuro Ochrony Rzadu zadan ochronnych wobec corki Prezesa Rady Ministrow – Katarzyny Tusk, wykonywanych w lutym 2014 roku, odmawiam udostepnienia informacji publicznej.
(…) Majac na uwadze, iz koszty zwiazane z realizacja zadan ochronnych sa bezposrednio zalezne od zakresu tych dzialan (opatrzonych klauzula niejawnosci i podlegajacych przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych), wylacza to mozliwosc ich udostepniania na podstawie ustawy o dostepie do informacji publicznej. W zwiazku z powyzszym, Minister Spraw Wewnetrznych postanowil jak w sentencji.

Pouczenie: Na podstawie art. 127 § 3 w zw. z art. 129 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, stronie przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniesiony do Ministra Spraw Wewnetrznychw terminie 14 dni od doreczenia decyzji. Minister Spraw Wewnetrznych z up. Miroslaw HAKIEL Zastepca Dyrektora Departamentu Nadzoru”
Dowod: Minister Spraw Wewnetrznych, DN-TPZ-0212-1/2014 Decyzja z dnia 14 marca 2014 r. – Zalacznik 1

 

To wiecej niz dziwne – a i chyba sprzeczne z prawem – ze wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza strona moze skierowac do … ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza. To przeciez z gory skazanie skarzacego Pana decyzje na niepowodzenie.Pan jest przeciez z cala pewnoscia przekonany o slusznosci swej decyzji i nie bedzie jej chcial zmienic. Takze ze wzgledow ambicjonalnych.

 

Pragne poinformowac, ze z naleznym ministrowi spraw wewnetrznych Rzeczypospolitej Polskiej szacunkiem przyjmuje do wiadomosci, ze niejawne jest uzasadnienie decyzji ministra spraw wewnetrznych o objeciu Katarzyny Tusk ochrona Biura Ochrony Rzadu.

Z oczywistych dla kazdego w miare prawidlowo rozumujacego czlowieka wzgledow nie moge sie natomiast zgodzic ze stanowiskiem ministra, ze niejawna jest takze informacja o calkowitych kosztach jej ochrony w jakims okresie, bo, jak twierdzi minister – Zalacznik 1: „(…) Majac na uwadze, iz koszty zwiazane z realizacja zadan ochronnych sa bezposrednio zalezne od zakresu tych dzialan (opatrzonych klauzula niejawnosci i podlegajacych przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych), wylacza to mozliwosc ich udostepniania na podstawie ustawy o dostepie do informacji publicznej. W zwiazku z powyzszym, Minister Spraw Wewnetrznych postanowil jak w sentencji.”

Dowod: Minister Spraw Wewnetrznych, DN-TPZ-0212-1/2014 Decyzja z dnia 14 marca 2014 r. – Zalacznik 1

 

To jest wymowka niegodna czlonka Rady Ministrow. Zastosowana celem ukrycia przede mna informacji, o ktorej sporzadzenie i doreczenie mi wnosze. Nikt nie jest w stanie na podstawie informacji o calkowitych kosztach swiadczenia przez BOR Katarzynie Tusk uslugi ochrony w miesiacu lutym 2014 r. ustalic jaki byl zakres tej uslugi. Poniewaz Pan minister odmienne w tej sprawie od mojego, nie-ministra, prezentuje stanowisko, postaram sie przekonac Pana ministra, ze jest w bledzie …

W 2014 roku luty mial 28 dni. Calkowity koszt swiadczenia Katarzynie Tusk przez BOR uslugi ochrony w miesiacu lutym stanowil kwote … „x”.

Pan minister twierdzi, ze „koszty zwiazane z realizacja zadan ochronnych sa bezposrednio zalezne od zakresu tych dzialan”, i dlatego wydal Pan decyzje o odmowie doreczenia mi informacji o calkowitych kosztach swiadczenia Katarzynie Tusk przez BOR uslugi ochrony w lutym 2014 r.

Prosze zatem o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia – bo dla mnie to intelektualnie niewykonalne zadanie – w jaki sposob na podstawie informacji, jaka kwota kryje sie za „x”, Pan minister ustali zakres dzialan skladajacych sie na usluge ochrony swiadczona Katarzynie Tusk w miesiacu lutym 2014 r.

Zwracam uwage, ze z dwoch danych, tj. kwoty i liczby dni w lutym br. nie wiadomo nawet tego … przez ile z 28 dni lutego 2014 r. BOR swiadczyl Katarzynie Tusk usluge ochrony. Nie mowiac o innych „skladnikach” slowa zakres. Mam nadzieje, ze czlonkowie rzadu Rzeczypospolitej Polskiej nie musze wyjasniac, co sie za nim kryje w przypadku uslugi ochrony swiadczonej Katarzynie Tusk przez BOR.

Cala Polska wie – doswiadczajac tego skutkow – wedlug jakich kryteriow amoralny blazen Donald Tusk dokonuje doboru czlonkow Rady Ministrow.

Uwazam wszak, ze czas najwyzszy, zeby zaprzestal Pan kompromitowania siebie i swojego pryncypala.

W zwiazku z powyzszym wnosze – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Kazdy ma prawo skladac petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgoda do organow wladzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w zwiazku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wnioskow i skarg okresla ustawa.” – jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Minister Spraw Wewnetrznych, DN-TPZ-0212-1/2014 Decyzja z dnia 14 marca 2014 r.

 

?MARCIN KROL – ur. 1944., jest filozofem i historykiem idei. W marcu 1968 roku jako doktorant na UW bral udzial w studenckich protestach, zostal aresztowany. W latach 70. pracowal w PAN i redagowal podziemne czasopismo „Res Publica”, pisal tez do paryskiej „Kultury”. W czasie „Solidarnosci” doradca Regionu Mazowsze. W 1989 r. uczestniczyl w obradach Okraglego Stolu, potem zaangazowal sie w kampanie prezydencka Tadeusza Mazowieckiego, w koncu jednak zrezygnowal z polityki. Byl dziekanem na UW, zasiadal w zarzadzie Fundacji Batorego. Wyklada, pisze ksiazki – ostatnia to „Europa w obliczu konca”.

Enfin, ses acheter vrai cialis internet bonnes graisses prix cialis protegent le c?ur des maladies cardiovasculaires.
Proposez acheter generique levitra a votre partenaire de faire la viagra feminin prix meme chose, vous verrez, quand on est bien dans sa peau, le desir sexuel est decuple !
Dans les deux cas, nous sommes dans la configuration du stress chronique avec le risque que celui-ci fait peser sur la sante de la femme et subsequemment sur celui de la cellule familiale, parce qu’une mere malade peut ne pas repondre viagra vente libre europe aux exigences acheter viagra de son foyer et aux besoins elementaires de ses enfants.

Au-dela de la chimie, la recherche sur ces pilules plaisir a priligy 30 mg permis de dapoxetine 60 mg comprendre enfin la sexualite feminine.
Ces produits ou specialites ne priligy en belgique vente viagra pfizer sont pas identifies comme princeps ou generiques au sein du dictionnaire des medicaments de la BNPV, ce qui rend impossible toute analyse co mparative entre medicaments princeps et generiques. Nul etant une personne adequate serait jeter quatre mille dollars juste pour obtenir un organe lese et une vie de regrets. Hier, j’ai craque, j’ai mange toute la soiree jusqu’a ne plus en pouvoir. La nature de la relation n’aurait pas non plus d’influence sur la sante mentale des femmes interrogees. Evitez les bras croises, l’?il ricanant ; n’oubliez pas que vous parlez a la personne que vous aimez. Elle se refuse a reglementer la prostitution, elle la tolere, mais lutte contre achat cialis super active 24h achat cialis officiel le proxenetisme, dont le champ est extremement etendu. L’hypersexualite atteint negativement la vie sociale. Bien avant les apparitions sur scene de Christina Aguilera, du temps ou Samantha Fox donnait ses concerts, le 36 15 Ulla faisait deja des ravages sur le Minitel rose.
Or, qui oserait nier que acheter bon kamagra oral jelly dans nos grands Etats propecia achat en ligne modernes, ils se sont alteres ?
En effet, lorsque dans un reve je me laisse aller a voler, j’en ai toutes les sensations, acheter cialis belgique comme si cela etait pharmacie francaise en ligne viagra naturel, j’en suis tout a fait capable et ne trouve pas cela absurde ou choquant.
En revanche, les erections kamagra on line pourront etre declenchees artificiellement par l’injection de prostaglandine E1 dans les corps caverneux du comparatif kamagra en ligne penis.
A mettere tutti d’accordo ci pensa l’omeopatia, levitra 20 mg precio generico perche equilibrando la salute ne aumenta l’energia vitale che levitra generico acquisto on line si esprime anche attraverso l’attivita sessuale, contribuendo a migliorarla.
La Kamagra aiuta bene ad uomini sia giovani che come acquistare il cialis in farmacia anziani cialis generico acquisto farmacia e cura rapidamente l’impotenza.
«In effetti e cosi – dicono gli autori dello studio – Chi ha piu malattie concomitanti viagra o cialis senza ricetta medica e quindi corre un rischio piu elevato di malattie acute cardiovascolari e in genere piu attento ai farmaci che deve prendere, vendita viagra a san marino come le statine».
Pertanto, e necessario rispondere a queste domande, ma anche per distinguere comprar viagra generico farmacia il vendita viagra senza ricetta complesso della solita riluttanza a nulla.
Proprio per questo il suo uso in altri campi e stato piu di una volta dibattuto, ma sembra che proprio grazie a studi recenti, vendita kamagra italia il progetto di curare alcuni bambini con la somministrazione di Viagra potra avere luogo in non molto tempo in territorio Americano prezzo del viagra in farmacia ovviamente, non sappiamo quale altro Stato permetterebbe una cosa del genere.
Riassumendo il massaggio ayurvedico puo dove comprare cialis su internet avere numerosi viagra on line pagamento alla consegna benefici:
Molti sono convinti che anche facendo petting si possa rischiare una gravidanza, ma non sanno che levitra vardenafil prezzi levitra 10 mg per la fecondazione e necessario che spermatozoo e ovulo si incontrino e questo avviene generalmente con un rapporto completo.
Se sta assumendo vendita cialis roma cialis in forma compressa morbido quindi acquisto viagra line italia si puo prendere entro 15 minuti di inizio acquisto viagra pfizer attivita sessuale.
Questo e solo la comprare cialis milano punta dove acquistare viagra online di un iceberg kamagra farmacia online nel trattamento della disfunzione erettile naturale.
La publicite, toujours a priligy france priligy en france l’affut des mutations socioculturelles, ne s’y priligy achat en ligne trompe pas.
Sildenafil kamagra online citrato levitra originale deve essere consumato un’ora prima di cominciare l’atto d’amore.
Beaucoup de jeunes gens francais eprouvent des difficultes a parler de leurs problemes d`erection viagra achat en ligne belgique a un autre, generique vardenafil meme s`il ou acheter du viagra sur le net s`agit d`un docteur.
La disfunzione erettile piu comune e quella come avere cialis senza ricetta siti sicuri dove acquistare viagra secondaria viagra on line senza ricetta mentre quella primaria puo essere espressione di patologie piu importanti e complesse.
Vous n’avez pas viagra vente ordonnance a site serieux pour achat cialis imiter cialis jelly les actrices de films pornographiques !
Tra l’altro, vendita viagra cialis comprare kamagra questo unguento non e prodotto dall’industria cialis senza la ricetta farmaceutica:
Sur les sites, il est possible cialis acheter en pharmacie achat cialis legal de faire un achat vente libre de viagra de differentes quantites.
L’equilibrio relazione dove comprare cialis generico line e sessuale che si crea con la pratica e dove acquistare viagra online viagra levitra prezzo difficilmente re­versibile.
Face a ce probleme, tadalafil prix on a achat viagra naturel essaye d’agir de differentes manieres :
Spesso con il pretesto dell’insicurezza, si tagliano fuori delle farmacia on line levitra comprare cialis generico con postepay vendita on line di cialis soluzioni o delle opportunita solo per la paura dell’ignoto.
Il est clair que ce propecia generique en pharmacie jour-la, votre rencontre finasteride amoureuse se passera tres bien.
L’impuissance sexuelle chez la achat propecia europe femme entre dans le cadre des dysfonctions sexuelles vente de propecia paris feminines.
Poi pero spesso si autogiudicano e si fanno prendere comprare viagra con contrassegno da idee moraliste e si sentono osservate viagra generico farmacia milano da qualcuno mentre fanno l’amore.
L’inibizione farmacologica (per viagra generico con pagamento in contrassegno es.,con sildenafil e tadalafil) di questo enzima conduce a una vasodilatazione, al rilassamento della muscolatura liscia cavernosa, all’aumento del flusso ematico arterioso nei dove acquistare viagra torino corpi cavernosi e all’erezione.