17.04.2014 – Wniosek Zbigniewa Kękusia do sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny Dariusza Stachurskiego o dopełnienie ustawowego obowiązku denuncjacji przez złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejo

Krakow, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus


Pan

SSR Dariusz Stachurski

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

Wydzial II Karny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Krakow

 

Sygn. akt:

 1. Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Wydzial II Karny: II Kp 224/14/S

 2. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod: 4 Ds. 256/13

 

Do wiadomosci:

 1. Komitet Obrony Praw dr. Zbigniewa Kekusia przy Slaskim Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca, Zarzad Slaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ul. Sw. Jana 8/3c, 40- 012 Katowice

 2. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 3. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Prokurator Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Sedzia Aneta Mansfeld, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 6. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 9. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 10. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 11. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 12. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 13. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 14. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 15. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 16. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 17. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 18. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 19. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 20. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 21. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 22. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 23. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 24. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 25. Pracownicy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia; Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla w.w. instytucji.

 26. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 27. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 28. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 29. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 30. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 31. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 32. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 33. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13

 34. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 35. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 36. Pan Bartosz Pilitowski, Prezes zarzadu Fundacji Court Watch Polska, ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Torun

 37. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 40. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 41. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 42. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o dopelnienie przez Adresata niniejszego pisma, ustawowego, okreslonego w art. 304 § 2 K.p.k. obowiazku denuncjacji – Instytucje panstwowe i samorzadowe, ktore w zwiazku ze swa dzialalnoscia dowiedzialy sie o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu, sa obowiazane niezwlocznie zawiadomic o tym prokuratora lub Policje oraz przedsiewziac niezbedne czynnosci do czasu przybycia organu powolanego do scigania przestepstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarzadzenia, aby nie dopuscic do zatarcia sladow i dowodow przestepstwa.” – przez zlozenie we wlasciwej miejscowo prokuraturze zawiadomienia o popelnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika przestepstwa z art. 276 Kodeksu karnego, przez ukrycie lub usuniecie:

  1. zlozonego przeze mnie w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w dniu 27 lutego 2014 r. pisma skierowanego do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz i zawierajacego wniosek o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika,

  2. postanowienia Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika od udzialu w postepowaniu.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbednej zwloki.

 3. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

 

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

 

Przy powolaniu prokurator sklada slubowanie wobec Prokuratora Generalnego wedlug nastepujacej roty:
Slubuje uroczyscie na powierzonym mi stanowisku prokuratora sluzyc wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,

stac na strazy prawa i strzec praworzadnosci, obowiazki mojego urzedu wypelniac sumiennie, dochowac tajemnicy prawnie chronionej, a w postepowaniu kierowac sie zasadami godnosci i uczciwosci;

skladajacy slubowanie moze dodac na koncu zwrot: “Tak mi dopomoz Bog.

Artykul 45.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 276 Kodeksu karnego: Kto niszczy, uszkadza, czyni bezuzytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, ktorym nie ma prawa wylacznie rozporzadzac, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusz Furdzik prowadzi do sygn. akt 4 Ds. 256/13 postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie – na podstawie zawiadomien zlozonych przez prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawe Zoll – jako podejrzanemu o popelnienie przestepstw:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll

 2. znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla

 

Pismem z dnia 27 lutego 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz zlozylem – Zalacznik 1: „Pani Lucyna Czechowicz Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ Sygn. akt: 4 Ds. 256/13 Wniosek – na podstawie art. 47 K.p.k. i art. 41 K.p.k. – o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz – Zalacznik 1

 

Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz wydala postanowienie o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika od udzialu w postepowaniu do sygn. 4 Ds. 256/13 – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ Krakow dnia marca 2014 r. 4 Ds. 256/13 POSTANOWIENIE o odmowie wylaczenia prokuratora od udzialu w postepowaniu

Lucyna Czechowicz – Prokurator Rejonowy Krakow Srodmiescie Zachod po rozpoznaniu wniosku Zbigniewa Kekusia w sprawie o sygn. 4 Ds. 256/13 w przedmiocie wylaczenia od udzialu w prowadzeniu postepowania przygotowawczego prokuratura Dariusza Furdzika na podstawie art. 41, 42 w zw. z art. 47 i art. 48 k.p.k. postanowil odmowic wylaczenia od udzialu w postepowaniu o sygn. 4 Ds. 256/13 prokuratora Dariusza Furdzika.

Uzasadnienie

W dniu 27 lutego 2014 r. do Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod wplynal wniosek Zbigniewa Kekusia o wylaczenie od prowadzenia postepowania 4 Ds. 256/13 referenta sprawy prokuratura Dariusza Furdzika. (…).”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. postanowienie Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz – Zalacznik 2

 

Na doreczonym mi egzemplarzu postanowienia prokurator Lucyny Czechowicz o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika nie podano daty, jego wydania, tj. dnia, w ktorym zostalo wydane.

Podano tylko miesiac /marzec/ i rok /2014/ – Zalacznik 2.

Wskazac zatem nalezy, ze prokurator Lucyna Czechowicz wydala wyzej wymienione postanowienie w dniu 5 marca 2014 r.

Podkreslic nalezy, ze wydanie przez prokurator Lucyne Czechowicz postanowienia o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika w dniu 5 marca 2014 r. poswiadczyla … sama prokurator Lucyna Czechowicz w e-mail’u wyslanym w dniu 12 marca 2014 r. do red. Krystyny Gorzynskiej.
Prokurator Lucyna Czechowicz podala w w.w. e-mailu z dnia 12 marca 2014 r.: „Postanowienie Prokuratora Rejonowego Krakow – Srodmiescie Zachod o odmowie wylaczenia od sprawy 4 Ds. 256/13 Dariusza Furdzika zostalo wydane w dniu 5 marca 2013 r. i tego samego dnia wyslane do podejrzanego.”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, e-mail Prokuratora Rejonowego

Lucyny Czechowicz z dnia 12 marca 2014 r. do red. Krystyny Gorzynskiej

Wskazac nalezy, ze:

 1. artykul 42 § 3 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Sedzia, co do ktorego zgloszono wniosek o wylaczenie na podstawie art. 41, moze zlozyc do akt stosowne oswiadczenie na pismie ipowstrzymuje sie od udzialu w sprawie; jest jednak obowiazany przedsiewziac czynnosci nie cierpiace zwloki.

 2. artykul 47 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje sie odpowiednio do prokuratora, innych osob prowadzacych postepowanie przygotowawcze oraz innych oskarzycieli publicznych.”

 

Z mocy podanych wyzej norm prawnych bylo ustawowym obowiazkiem prokuratora Dariusza Furdzika w okresie od dnia 27 lutego 2014 r., gdy zlozylem wniosek o jego wylaczenie do dnia 5 marca 2014 r., gdy Prokurator Rejonowy Lucyna Czechowicz rozpoznala ten wniosek, powstrzymac sie od udzialu w sprawie i przedsiewziac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki. Tymczasem w dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydal dwa postanowienia:

 1. o powolaniu bieglych”Zalacznik 3:

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych – Zalacznik 3

 1. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego”Zalacznik 4:

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Zalacznik 4

 

Postanowienia wydane przez prokuratora Dariusza Furdzika w dniu 3 marca 2014 r. sa zatem dotkniete niewaznoscia. Prokurator Dariusz Furdzik oczywiscie i razaco naruszyl prawo okreslone w art. 42 § 3 K.p.k. w zw. z art. 47 K.p.k.

Celem unikniecia odpowiedzialnosci za naruszenie prawa okreslonego w art. 42 § 3 K.p.k. w zw. z art. 47 K.p.k. i wydanie w dniu 3 marca 2014 r. dwoch postanowien dotknietych niewaznoscia, prokurator Dariusz Furdzik ukryl lub usunal z akt sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 dwa dokumenty, tj.

 1. zlozone przeze mnie w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w dniu 27 lutego 2014 r. pismo skierowane do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz i zawierajace wniosek o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika – Zalacznik 1,

 2. postanowienia Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika od udzialu w postepowaniu – Zalacznik 2.

 

W dniu 16 kwietnia 2014 r. zapoznalem sie w Czytelni Akt Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia z aktami Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13. Otwiera je dokument „Przeglad akt”.

Oto sporzadzony przeze mnie „wyciag” z niego:

Poz.

Nazwa dokumentu

Nr kart

(…)

   

21

Pismo Z. Kekusia z dn. 27.02.2014 r. + zal.

61 – 64

22

Zwrotka

65

23

Pismo Z. Kekusia z dn. 16.01 + zal.

66 – 67

24

Pismo Z. Kekusia z dn. 03.02 + zal.

68 – 71

25

Zaswiadczenie z CBD

72 – 73

26

Post. o zatrz. i przymus. doprow. podejrzanego

74 – 75

   

76 – 77

27

Post. o zatrzymaniu

78

28

Prot. przeszukania

79 – 80

29

Notatka urzedowa

81 – 82

30

Postanowienie o powolaniu bieglych

83

31

Prot. przesluchania podejrzanego

84 – 85

32

Pouczenie podejrzanego

86

33

Notatka urzedowa

87

34

Zazalenie na zatrzymanie + zal.

88 – 90

35

Pismo Z. Kekusia z dn. 07.03.14 r.

91 – 92

(…)

   

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, akta sprawy, Tom I, „Przeglad Akt”, karta 1

 

W sporzadzonym przez prokuratora Dariusza Furdzika „Przegladzie Akt” nie ujeto wspomnianych wyzej i posiadanych przeze mnie dokumentow, tj.:

 1. mojego pisma z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz, zawierajacego wniosek o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika – Zalacznik 1,

 2. postanowienia Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika od udzialu w postepowaniu – Zalacznik 2.

 

Prokurator Dariusz Furdzik ukryl lub usunal z akt sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 dokumenty poswiadczajace, ze w dniu 3 marca 2014 r., gdy wydal postanowienia:

 1. o powolaniu bieglych”Zalacznik x

 2. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego”Zalacznik x

byl wylaczony – oczywiscie i razaco naruszyl prawo okreslone w art. 42 § 3 K.p.k. w zw. z art. 47 K.p.k. – a zatem postanowienia te sa dotkniete niewaznoscia.

Dzialanie prokuratora Dariusza Furdzika wyczerpuje znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 276 Kodeksu karnego.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. postanowienie Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

L’industrie pharmaceutique a developpe levitra generique des propecia generique medicaments qui envoient de la dopamine dans le systeme et par cela, qui aident a la relaxation des muscles et contrent le syndrome.
Nous le savons deja, notre cycle menstruel influence levitra original pas cher achat levitra 20mg beaucoup notre etat psychologique.
Parlez par cialis 10mg prix exemple de acheter kamagra suisse vos gouts et de vos centres d’interets communs, echangez sur vos films preferes ou vos lieux de vacances et assurez-vous au detour avec tact que la personne est bien ce qu’elle pretend etre, et que vos attentes convergent.

Ces medicaments sont l’archetype des traitements a marges kamagra generique en france therapeutiques etroites qui necessitent, compte acheter priligy france ligne tenu aussi de la tres forte variabilite interindividuelle (metabolisme, interaction medicament / medicament ou medicament / alimentation), des adaptations posologiques basees sur les dosages plasmatiques (monitoring therapeutique).
Donnez votre chance a la Acheter Viagra en France pharmacie devousmontrer comment elle fonctionne et de prouver que vous cooperez avec la compagnie professionnelle dont on parle beaucoup partout. En plus abordable, Acheter Viagra a notre portail est beaucoup plus rapide et plus facile. Mais ce n’est pas tout puisque le sperme contiendrait egalement du cortisol, une matiere qui augmente le sentiment d’affection, et de l’ocytocine et de l’?strone, qui favorisent la bonne humeur. tadalafil sans ordonance prix du propecia en france Vous etes prix du propecia en france peut acheter viagra internet amoureux et vous ne pouvez envisager la vie sans lui ou sans elle ! Douleur myofasciale n’est donc pas synonyme d’hypertonie musculaire. L’augmentation recente, en France, correspond a l’offre generique de l’industrie suscitee par l’Etat. Ce probleme est explique par l’angoisse et le stress ressentis par l’homme lors de la penetration. Et n’oubliez pas de faire dans l’originalite dans vos propositions de rendez-vous.
Et, quand leur partenaire est fatigue, acheter du viagra sur internet elles en changent, tout simplement dapoxetine pas cher ».
L’amour, acheter du viagra feminin au sens erotique du terme, c’est aussi dans le corps que ca viagra en ligne avis se vit’.
A present cette preparation est achat kamagra en belgique beaucoup reclamee en Europe, particulierement en kamagra generique France.
Janata e Kingsberg (2005), sono due priligy 30 mg autori priligy dapoxetina generico che si sono molto occupati di questa dolorosa ed invalidante problematica sessuale.
Quasi il cinque per cento dei maschi di eta superiore a 4 decenni comprare viagra online sperimentare questa malattia che cifra puo arrivare fino a 20 al 50% per i si puo comprare viagra senza ricetta maschi di 65 anni di eta di anni o anche di piu.E ‘anche fondamentale che si comprendere il processo di erezione prima di parlare come si puo affrontare.
A tale scopo si e tenuto un viagra generico dove acquistare incontro dove acquistare cialis in farmacia dal titolo ”Coppia e sessualita’:
I californiani, grazie all’uso di elettrodi, hanno individuato il luogo esatto in cui si trovano i neuroni acquisto viagra generico on line che si accendono sia durante una farmacie online priligy rissa con un topo maschio sia nell’accoppiamento con una femmina.
Se cio che crea imbarazzo e il sangue e la paura di sporcare dove comprare cialis naturale lenzuola e acquisto pillole viagra divani, basta mettere un asciugamano sotto i corpi, oppure fare l’amore in doccia.
Tutti possiamo imparare ad essere seduttivi e questo non significa necessariamente confezionare il corpo per un uomo con il rischio come acquistare cialis senza ricetta di ottenere comprare viagra online un effetto grottesco.
Secondo i sondaggi, l’intimita al di fuori del letto piace comprare priligy online priligy acquisto on line sempre di piu:
Questi caratteri dimostrano la volonta e comprare viagra on line la possibilita dell’uomo di fare viagra in farmacia il sesso, ma cialis si acquista in farmacia non la sua qualita sessuale.
Gli uomini levitra farmacia che esercitano regolarmente tagliato il rischio della de a meta, secondo priligy 30 mg i ricercatori di acquistare viagra on line italia universita di emory.
Pfizer a developpe le medicament pour traiter des etats viagra pour homme achat pathologiques graves viagra 100mg prix achat viagra quel site et suffisamment grave.
Alcuni medicinali usati per trattare l’ipertensione possono causare disfunzione erettile percui e importante comprare cialis online in italia essere come comprare cialis senza ricetta a comprar viagra sin receta en farmacias conoscenza delle possibili contraindicazioni.
Des acheter kamagra 100mg medicaments generiques arrivent sur le marche viagra prix suisse apres l’expiration de la protection acheter cialis paris par brevet pour une substance active.
Levitra cuanto vale levitra farmacia generico dove comprare cialis torino propecia on line e commercializzato anche come:
Ainsi, priligy vente le rythme de la vie sexuelle est l’un des facteurs cialis en ligne france importants de la achat cialis avis prevention des troubles sexuels.
Oggetto il prezzo del cialis in farmacia di ricerca e nello acquisto levitra in farmacia acquisto cialis con postepay specifico la proteina trpa1, sulla quale agisce il paracetamolo e sulla quale dovrebbero agire i nuovi medicinali.
Quelqu’un avec un reaction allergique au medicament ou quelqu’un prescrit avec des medicaments d’oxyde nitrique ou nitrates (frequemment utilises kamagra en ligne pour kamagra acheter en ligne traiter l’angine) ne devrait prendre pilule cialis pas cher du tadalafil.
Le donne che acquistare kamagra si trovavano nel loro periodo fertile, a cialis originale vendita on line meta ciclo, prezzo di cialis hanno definito appetibile l’odore (anche se forte) dei maschi dominanti.
Le site acheter viagra en ligne quebec acheter cialis en ligne france d’achat kamagra generique est une source fiable et plus rapide pour prix du cialis soft france une erection plus saine permettant aux deux partenaires d’avoir une parfaite satisfaction dans leurs rapports sexuels.
Solitamente la differenza tra il fare l’amore con il miglior amico e cialis farmacia italia con un amante e che con il primo non esistono gelosia e ansia di possesso kamagra on line o venta viagra farmacias sin receta da prestazione.
Ce vente viagra europe medicament acheter viagra petite quantite vous a ete personnellement prescrit.
Notre pharmacie a une bonne credibilite acheter viagra ligne france cela viagra vente libre pharmacie s’est produit avec le nombre croissant de nos clients chaque jour.
L’eiaculazione precoce e un problema acquistare viagra a san marino molto diffuso, le stime variano a seconda degli studi, dove acquistare viagra torino ma circa un uomo su tre puo essere affetto da questo problema almeno una volta nella vita.
Potrebbe essere leggermente efficace per coloro che sono in grado di ottenere una erezione anche minimi, ma non in grado di mantenere il drenaggio venoso del dove acquistare viagra line si puo comprare viagra in farmacia sangue dall’interno verso l’esterno.