19.03.2013 – Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia byłego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla, że zgodnie z teorią prawa karnego, podawaną w publikacjach wydawanych pod redakcją prof. Andrzeja Zolla Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest kons

Krakow, dnia 19 marca 2013 r.

Zbigniew Kekus


Pan

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej

Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. akt II K 854/10

 2. SSO Elzbieta Bednarczuk, Sad Okregowy w Krakowie I Wydzial Cywilny, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow, sygn. akt: I C 2213/12

 3. Pan Jaroslaw Gowin, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 4. Sedzia Barbara Baran – Prezes Sadu Okregowego w Krakowie Sad Okregowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 5. Pracownicy Sadu Okregowego w Krakowie, Funkcjonariusze Policji Sadowej Sadu Okregowego w Krakowie, Pracownicy Firmy swiadczacej Sadowi usluge ochrony

 6. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 7. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 8. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 9. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 10. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 11. Panstwo: Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 12. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego, ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 13. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 14. Pan Marian Mikolajski, Konsul Honorowy Krolestwa Norwegii w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, 30- 019 Krakow

 15. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 16. Pan ml. insp. Piotr Morajko Komendant Komisariatu IV Policji w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 17. Pani dr n. med. Malgorzata Poplawska Dyrektor Naczelny Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Lazarza 14, 31-530 Krakow

 18. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 19. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 20. Panstwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 21. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 22. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 23. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 24. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 25. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 26. Pan Jaroslaw Kaczynski – Prezes Prawo i Sprawiedliwosc, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 27. Pan Leszek Miller – Przewodniczacy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 28. Pan Janusz Palikot, Przewodniczacy Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa

 29. Pan Janusz Piechocinski – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 30. Pani Danuta Przywara,Prezes Zarzadu, Helsinska Fundacja Praw Czlowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa

 31. Pan Wojciech Biedron, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 37. Pani Krystyna Gorzynska, portal „Nowy Ekran”

 38. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 39. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 40. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 41. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. Panstwo Zdzislaw Raczkowski i Helena Fleszar, portal „Afery Prawa”

 45. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 46. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 47. Strony internetowe: www.aferyprawa.eu, www.NowyEkran.pl, www.monitor–polski.pl i inne

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, ze zgodnie z teoria prawa karnego, podawana w publikacjach wydawanych pod redakcja Adresata niniejszego pisma, Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wniosek o uzupelnienie przez prof. Andrzeja Zolla zeznan zlozonych w dniu 17 lipca 2007 r. w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 /Zalacznik 3/, przez skierowanie pisma – w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – do akt sprawy w.w. Sadu, sygn. II K 854/10 /adres: Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica/, zawierajacego zawiadomienie, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Zawiadomienie, ze:

  1. skladajac zeznania w sprawie, w ktorej scigano mnie – i skazano – za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla, Adresat niniejszego pisma popelnil przestepstwo z art. 235 k.k.,

  2. zatajajac przed Sadem Rejonowym w Debicy przed wydaniem wyroku w sprawie sygn. akt II K 854/10, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, Adresat niniejszego pisma, prof. Andrzej Zoll popelni przestepstwa z art. 235 k.k. i 236 § 1 k.k.

 4. Wniosek o doreczenie mi – w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – kopii pisma, jak w p. II, skierowanego do Sadu Rejonowego w Debicy.

 

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek / ja – ZKE/zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie1 na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona,mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

Tak to juz jest na swiecie dziwnie –

Raz jest wesolo, a raz przeciwnie.”

Katarzyna Kozlowska, „Oj misiu, misiu!”, Wydawnictwo Krzesiek, Poznan 2008, s. 10

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 235 Kodeksu karnego:

Kto przez tworzenie falszywych dowodow lub inne podstepne zabiegi, kieruje przeciwko okreslonej osobie sciganie o przestepstwo, w tym i przestepstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postepowania zabiegi takie przedsiebierze, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 1. Artykul 236 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto zataja dowody niewinnosci osoby podejrzanej o popelnienie przestepstwa, w tym i przestepstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.
§ 2. Nie podlega karze, kto zataja dowody niewinnosci z obawy przed odpowiedzialnoscia karna grozaca jemu samemu lub jego najblizszym.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

W dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan wydala – na podstawie zawiadomienia zlozonego w dniu 2 czerwca 2004 r. przez prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedziego Wlodzimierza Barana – akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie miedzy innymi – Zalacznik 1: „Akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o przest. z art. (…) 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (…). Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow (…) Andrzeja Zolla (k:256-257) Oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) ojca dwojga dzieci w wieku 19 i 15 lat pozostajacych na jego utrzymaniu, z zawodu ekonomiste, zatrudnionego jako Dyrektor Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami Banku Zachodniego WBK SA (…) o to, ze: (…) XVII. w okresie od stycznia 2003r. do maja 2005r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl Andrzeja Zolla piastujacego urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/s, akt oskarzenia prokurator

Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006r. – Zalacznik 1

 

Gdyby mnie Pan nie obciazyl zeznaniami podczas postepowania przygotowawczego, prokurator R. Ridan umorzylaby sledztwo w w.w. sprawie.

W taki sposob zachowala sie w tej samej sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej do sygn. akt 1 Ds. 39/06/s sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy Wydzial III Rodzinny i Nieletnich Maria Wlodarczyk. Prokurator R. Ridan wydala w dniu 14 czerwca 2006 r. postanowienie – wczesniej, w dniu 12.06.2006 r. wydajac postanowienie /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ o wylaczeniu materialow w sprawie SSR Marii Wlodarczyk do odrebnego postepowania – o umorzeniu sledztwa, podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 2:

(…) W toku postepowania przygotowawczego w sprawie z zawiadomienia Prezesa Sadu Apelacyjnego podjeto czynnosci w kierunku przesluchania w charakterze swiadka SSR Marii Wlodarczyk. Jednakze wymieniona oswiadczyla, iz nie stawi sie na wezwanie albowiem nie jest zainteresowana prowadzeniem postepowania odnosnie jej osoby i nie czujac sie pokrzywdzona dzialaniem Zbigniewa Kekusia nie chce aby byly prowadzone z jej udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe.

Majac powyzsze na uwadze – w zakresie czynu opisanego w sentencji niniejszego postanowienia – sledztwo przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi nalezalo umorzyc wobec stwierdzenia, ze postepowanie w tym zakresie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia. Prokurator Radoslawa Ridan”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1Ds. 80/06/S, postanowienie prokurator

Radoslawy Ridan z dnia 14 czerwca 2006r. o umorzeniu sledztwa – Zalacznik 2

 

Pan tez tak mogl.

Pan pragnal jednak uczynic mnie przestepca.

 

Na podstawie postanowienia Sadu Najwyzszego z dnia 27 pazdziernika 2006r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie z oskarzenia prokurator R. Ridan przekazano do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, a w nim sedziemu Tomaszowi Kuczma.

Pan obciazyl mnie zeznaniami takze podczas rozprawy glownej prowadzonej przez sedziego T. Kuczme.

Zeznal Pan w dniu 17 lipca 2007 r. – Zalacznik 3:

Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa.

Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie. Ja zapoznawalem sie z pismami, ktore byly do mnie adresowane. Dyrektor mojego biura przeslal do p. Kekusia pismo w ktorym sugerowal, ze zle sie stalo, ze pan Kekus nie poddal sie badaniom psychiatrycznym. To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorych p. Kekus mnie atakowal. Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie. Nic wiecej w tej sprawie nie moge powiedziec.”

Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 3

 

Na podstawie zlozonych przez Pana zeznan – nawiasem mowiac, ja nigdy nie rozprowadzalem zadnych ulotek przed Biurem RPO – w dniu 18.grudnia 2007 r. sedzia T. Kuczma wydal wyrok, ktorym orzekl:

Sygn. akt II K 451/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma (…) w obecnosci Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka (…) XVII uznaje oskarzonego Zbigniewa Kekusia za winnego tego, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, takze wspolnie i w porozumieniu z inna osoba – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl oraz strony internetowej pod domenawww.zkekus.w.interia.plzniewazyl Urzad Rzecznika Praw Obywatelskich i piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanej funkcji, tj. przestepstwa z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art.12 kk i za to na podstawie art. 226 § 3 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 12 kk skazuje go na kare grzywny w wymiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych przy okresleniu wysokosci jednej stawki dziennej na kwote 100(sto) zlotych.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, wyrok sedziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.

 

Sedzia T. Kuczma jako podstawe wyroku podal art. 226 § 3 k.k., ktory stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

 

Wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczma w zakresie w.w. czynu i przekazal sprawe sygn. II K 451/06 do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Uchylil go z innej przyczyny niz ta, ze RPO nie jest konstytucyjnym organem RP.

Rozpoznaje ja sedzia Beata Stoj do sygnatury II K 854/10, co poswiadczyla pismem do mnie z dnia 21.04.2011 r. – Zalacznik 4: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny Data wyslania: 21.04.2011 Sygnatura akt II K 854/10 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny informuje Pana, ze: – sprawa II K 451/06 po wznowieniu toczy sie pod sygnatura II K 854/10 (…).”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny, sygn. II K 854/10, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 21.04.2011 r.

Zalacznik 4

 

Znowu jestem zatem oskarzony o zniewazenia /art. 226 § 3 k.k./ konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, w Pana, piastujacego ten urzad osobie.
To bezprawie, bo Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, co poswiadczono miedzy innymi w Komentarzu do kodeksu karnego wydanym pod Pana redakcja: „Art. 226 § 3. (…) Przedmiot czynnosci wykonawczej (…) Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej,tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa.Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” /Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business, s. 942/.

Nie wymienia Pan wsrod organow konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wyjasnia Pan, dlaczego.

 

Stanowisko, ze RPO nie jest konstytucyjnym organem RP jest dobrze znane – z Pana publikacji – nawet poczatkujacym w zawodach prawniczych asesorom, jak np. Maciejowi Gorskiemu z Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia, ktory w postanowieniu z dnia 30 lipca 2010 r. podal: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3.

Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

 

W podsumowaniu przedstawionych wyzej faktow, majacych potwierdzenie w obowiazujacym prawie – w tym podawanym w publikacjach z zakresu teorii prawa wydawanych pod Pana redakcja – oraz w dokumentach, ktorych kopie zalaczylem do niniejszego pisma, Pan:

 1. obciazajac mnie, jako Rzecznik Praw Obywatelskich zeznaniami w sprawie, w ktorej scigano mnie – i skazano na podstawie zlozonych przez Pana dwukrotnie zeznan – za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w Pana, piastujacego ten urzad osobie, popelnil przestepstwo z art. 235 k.k.
  Zastosowal Pan podstepny zabieg, tj. ukryl Pan przed – niedouczonymi – prokurator Radoslawa Ridan i sedzia Tomaszem Kuczma, ze Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. zatajajac przed Sadem Rejonowym w Debicy, rozpoznajacym sprawe sygn. II K 854/10, w ktorej jestem oskarzony o zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w Pana, piastujacego ten urzad osobie, spowoduje Pan kontynuacje scigania mnie za czyn, ktory … nigdy nie byl i nie jest przestepstwem, tj. sam Pan popelni przestepstwo z art. 236 § 1 k.k.

 

W wywiadzie udzielonym na moj temat red. Dorocie Stec z „Dziennika Polskiego”, powiedzial Pan:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek / ja – ZKE/zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

Fakt, los nie byl dla mnie laskaw, ze mnie zetknal z Panem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ktory celem uczynienia mnie przestepca czynil w toku prowadzonego przeciwko mnie postepowania karnego podstepne zabiegi, polegajace na zatajeniu przed prokuratorem i sedzia, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako byly Rzecznik Praw Obywatelskich, w dodatku ekspert w dziedzinie prawa karnego, pod ktorego redakcja wydawane sa publikacje prezentujace jako sluszna doktryne prawna, wedlug ktorej RPO nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogl Pan o tym nie wiedziec.

Jesli nawet Pan nie wiedzial … po zapoznaniu sie z trescia niniejszego pisma juz Pan wie.

W zwiazku z powyzszym wnosze, jak na wstepie, tj. by zawiadomil Pan w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajacy ponownie sprawe do sygn. akt II K 854/10, w ktorej jestem oskarzony o popelnienie przestepstwa zniewazenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, w Pana, piastujacego ten urzad osobie /art. 226 § 3 k.k./, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Niech Pan juz, Panie profesorze, nie czyni podstepnych zabiegow, niech Pan nie zataja.

Nie tylko nie wypada, ale moze Pan popasc w konflikt z prawem, zostac przestepca.

Pragne wyjasnic, ze ujawniajac dowody mojej niewinnosci nie naraza Pan siebie ani najblizszych Panu osob na odpowiedzialnosc karna – art. 236 § 2 kk.

Zatajajac je natomiast przed Sadem, popelnia Pan – jako swiadek w sprawie, ktory dwukrotnie zlozyl obciazajace mnie zeznania – przestepstwo z art. 236 § 1 k.k.

Wnosze o doreczenie mi kopii pisma skierowanego przez Pana do Sadu Rejonowego w Debicy w niniejszym zgloszonej sprawie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/s, akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006r.

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1Ds. 80/06/S, postanowienie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 14 czerwca 2006r. o umorzeniu sledztwa

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 4. Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny, sygn. II K 854/10, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 21.04.2011 r.

1 Skargi na naruszajaca prawo konstytucyjne i ustawowe adwokat Wieslawe Zoll kierowalem do … Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla

Remarquons cependant que plus la musculature vaginale est viagra achat en ligne belgique en bonne forme acheter du cialis suisse et se contracte bien, plus l’orgasme serait important.
Ou bien, nous reprenons nos activites viagra prix 50 la ou nous les acheter priligy pas cher avions interrompues; avec trois garcons a charge et deux carrieres a mener de front, le moins qu’on puisse dire c’est qu’il y a du pain sur la planche….
Une operation sur deux achat kamagra sur internet devra etre pratiquee sans hebergement priligy generique belgique a l’hopital en 2016.

La contraception, viagra pas chere c’est l’ensemble des methodes utilisees pour eviter et empecher de maniere reversible acheter viagra pfizer pas cher et temporaire la fecondite, l’ovulation et la grossesse.
Le mutisme est une violence sans coup mais qui brise au-dedans, sans meme ouvrir la bouche mais qui de nier l’attachement fauche les jambes et coupe tout elan, entrave le lien, etouffe la joie de vivre dans un vacarme interieur achat rapide viagra kamagra pas cher pharmacie assourdissant. Le referentiel de certification des LAP a ete publie par la HAS en aout 2007. Ces resultats sont toujours assez spectaculaires et parfois inattendus mais pas toujours durables dans le temps. Selon un sondage realise par Opinion Way pour la mutuelle MMA, 85% des Francais s’enervent au volant. La Resection trans-uretrale electrique de la prostate (RTUP) est la technique endoscopique dont le suivi clinique est le plus important. Un homme n’est pas infidele parce que sa femme est comme elle est. prix cialis pharmacie maroc achat cialis securise Meme si, en apparence, le dominant semble avoir le controle total, c’est le domine qui detient le dernier mot. Le plus gros stress, c’est pour cela que la societe algerienne doit evoluer et changer.
Une achat cialis andorre dose plus importante est administree acheter viagra en france par le medecin.
Pour les priligy en ligne unes, l’arret des regles est un soulagement, pour les autres c’est la perte de la feminite achats priligy pas cher et de la fecondite.
Cervantes, Flaubert, comprare cialis online italia Stendhal, Proust, cialis originale vendita on line Dostoevskij.
Pero oltre alla viagra acquisto senza ricetta moda di essere bisessuali, ci sono proprio persone che amano veramente entrambi i generi umani e non per status o per farsi vedere, semplicemente il loro e un orientamento sessuale, non semplice, perche acquistare cialis generico in italia non ancora ben accettato.
Il viagra prezzo farmacia italia corriere consegnera il pacchetto al posto cialis acquisto giusto in un momento conveniente per il cliente.
La disfunzione erettile puo essere un importante sintomo ‘sentinella’ vendita on line di cialis che comprare cialis con postepay segnala la possibile presenza di altre patologie sottostanti.
15- Precauzioni per l’uso Assumere il Viagra comprare cialis europa a stomaco pieno puo rallentare propecia senza ricetta il suo assorbimento, quindi e consigliabile assumerlo lontano dai pasti.
DISFUNZIONE ERETTILE E VAGINISMO La viagra generico costo disfunzione erettile e strettamente correlata all’eta e in Italia ne soffrono oltre 3 viagra cialis senza ricetta milioni di uomini, anche se viene affrontata soltanto dal 10%.
Non conservare pillole di Cialis Tadalafil all’interno di un luogo umido comprare cialis a roma o forse in un venta cialis costa rica frigorifero.
Il succo di melograno contiene antiossidanti, sotto l’azione dei quali acquistare kamagra generico italia i vasi sanguigni aumentano migliorando la si puo comprare viagra senza ricetta circolazione comprare viagra online sanguigna nel pene.
Una clinica online affidabile vi chiedera sempre di cialis prezzo farmacia compilare un modulo di consultazione online, con informazioni si puo comprare viagra in farmacia sulla vostra storia clinica, prima di prescrivervi cialis generico acquisto farmacia sildenafil citrato.
Cialis offre acheter levitra livraison 24h prix levitra pharmacie france aux patients des excellentes possibilites, puisque c’est la preparation achat levitra sur internet de la nouvelle generation.
Insomma, il medico non puo cialis vendita on line regolare bene il dosaggio se il paziente comprare viagra line italia insieme alla dosa di tadalafil come avere cialis senza ricetta nel cialis dell’uso quotidiano prende anche le altre medicine per fare l’amore subito.
Au-dela de 8h, elle levitra vente peut devenir desagreable dapoxetine 100mg en viagra en ligne raison de la proliferation microbienne.
Allora il farmaco vendita viagra cialis generic rende possibile il piacere comprare viagra generico on line immense vendita viagra in farmacia dal sesso con il meno denaro.
C’est une condition qui cause a des hommes l’incapacite de juger ou acheter du cialis en suisse une achat cialis en pharmacie construction assez acheter du viagra pas cher longue pour des rapports sexuels.
Dopo l’assunzione di kamarga, nell’arco viagra naturale farmacia senza ricetta di 4-5 ore ogni uomo puo essere sicuro del kamagra vendita line fatto che il preparato esercitera levitra senza ricetta una notevole influenza sull’erezione.
Ce tiers, cialis achat en ligne belgique au titre prix du viagra pfizer de la viagra pfizer prix france differenciation des sexes, est incontournable a sa construction mentale.
Acquistate cialis generico solo nel caso in acquistare il viagra online cui non soffriate di viagra natural precio tali patologie, per escludere qualsiasi vendita propecia italia possibilita di avere effetti collaterali.
Permettez-vous des activites acheter vrai levitra ligne chacun de votre acheter levitra pfizer france cote pour avoir hate de vous prix du viagra pharmacie revoir!
Il consulente poi prezzo cialis in svizzera dara solo gli dove comprare cialis torino strumenti per arrivare comprare cialis con postepay a sentirsi pienamente se stesso.
Les achat viagra sur internet causes de ce probleme avis achat viagra net peuvent etre des maladies:
« la masturbation etait rapportee moins souvent (13 %) par les femmes menopausees que par les autres (23 %) ; les rapports sexuels viagra pas cher livraison rapide sans penetration etaient significativement plus frequents dans prix d’une boite de viagra le groupe des femmes menopausees qui ne prenaient pas de traitement hormonal (34 %) qu’en l’absence de menopause (28 %).
Ordinando online, e possibile acquistare senza ricetta farmacia lugano cialis comprare cialis online italia in italia.
Rivolgiti al tuo medico se stai assumendo uno dei seguenti precio cialis 10 mg farmacia farmaci: