20.03.2014 – Wyjaśnienie przez Zbigniewa Kękusia przewodniczącemu Rady Europejskiej Hermanowu Van Rompuyowi, dlaczego ponosi osobistą odpowiedzialność za kryzys na Ukrainie.

Krakow, dnia 20 marca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Mr. Herman Van Rompuy
President of the European Council
Rue de la Loi 175
B-1048 Brussels
Belgium

Copy/do wiadomosci:

 1. Pan Alexander Alekseev, Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa

 2. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 3. Pan prof. Markijan Malskyj, Ambasador Ukrainy w Polsce, Al. J.Ch. Szucha 7, 00-580 Warszawa

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 8. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 11. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 12. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 13. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 15. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 16. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 17. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 18. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 19. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 20. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 21. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 22. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 23. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 24. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 25. Prokurator Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 26. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 27. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 29. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 31. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 32. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 33. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 34. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 35. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 40. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 41. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „W SIECI”, Ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

 1. Wyjasnienie, dlaczego Adresat niniejszego pisma, Przewodniczacy Rady Europejskiej Herman van Rompuy ponosi osobista odpowiedzialnosc za obecny kryzys na Ukrainie.

 2. Przestrzeganie przez Adresata niniejszego pisma oraz przewodniczacego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso i przewodniczacego Parlamentu Europejskiego Martina Schulz tzw. „wartosci Unii Europejskiej”.

 

Wielce Szanowny Panie Przewodniczacy,

 

Od kilku tygodni na Ukrainie trwa kryzys polityczny o skutkach trudnych do przewidzenia nie tylko dla Ukrainy, ale takze dla Europy i swiata. Pan jest jego glownym sprawca.

To Pan, Przewodniczacy Rady Europejskiej swiadomie i celowo opoznial podpisanie umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukraina. Jako warunek jej podpisania stawial Pan uwolnienie przez wladze suwerennej Ukrainy, skazanej prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu za przestepstwo popelnione na szkode wlasnego panstwa bylej premier tego kraju Julii Tymoszenko Przypomne, ze gdy w maju 2012 r. uwazajaca sie za pokrzywdzona J. Tymoszenko rozpoczela protest glodowy w zakladzie karnym Pan informowal media:

 

UE: Van Rompuy krytykuje sposob traktowania Tymoszenko Spo­sob, w jaki wla­dze Ukra­iny trak­tu­ja byla pre­mier Ukra­iny Julie Ty­mo­szen­ko, jest “nie do przy­je­cia” – uznal w srode prze­wod­ni­cza­cy Rady Eu­ro­pej­skiej Her­man Van Rom­puy w wy­wia­dzie dla Eu­ro­news. Unia Eu­ro­pej­ska nie pod­pi­sa­la umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z Ukra­ina, “gdyz mo­wi­my, ze mo­ze­my ja pod­pi­sac je­dy­nie, gdy wy (Ukra­in­cy) do­sto­su­je­cie sie do na­szych war­to­sci” – pod­kre­slil.

Premier Ukrainy oglosil, ze przyjedzie do Brukseli, a my powiedzielismy mu, aby “pozostal w domu”. To jasny sygnal z naszej strony, ze Ukraina potrzebuje zmian. Ukraina byla modelem demokratycznym w 2004 roku i powinna do tego wrocicpodkreslil Van Rompuy. Skazanie na siedem lat wiezienia bylej ukrainskiej premier, rywalki prezydenta Wiktora Janukowycza, zdaniem Unii Europejskiej umotywowane politycznie, pogorszylo stosunki na linii UE-Ukraina i stalo sie powodem bojkotu Euro 2012 w tym kraju przez politykow UE.

UE uzaleznia dalsze rokowania ws. planowanego ukladu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unia, od jej podejscia do skazanej bylej szefowej rzadu Julii Tymoszenko.

Rowniez Polska wzmaga presje na Kijow.

Przewodniczacy Rady Europejskiej Herman van Rompuy podkreslil z naciskiem w wywiadzie telewizyjnym w Brukseli, ze UE “celowo zwleka z ratyfikacja projektu Ukladu oczekujac, ze Ukraina najpierw dostosuje sie ,do unijnych wartosci“.

Van Rompuy powiedzial, ze postepowanie wladz ukrainskich z opozycjonistka jest nie do przyjecia.”

zrodlo: http://www.dw.de/unia-europejska-dystansuje-si%C4%99-od-ukrainy/a-15940017

 

Gdy premier Ukrainy oglosil, ze przyjedzie do Brukseli, Przewodniczacy Rady Europejskiej warunkowal podpisanie przez Unie Europejska umowy Stowarzyszeniowej z Ukraina ochrona interesu przestepcy skazanej prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu suwerennego panstwa. Obywatelki panstwa nie nalezacego do Unii Europejskiej.

Powolywal sie Pan na tzw. „unijne wartosci”.

Mozna by takie zachowanie uznac za nieroztropne, ale szlachetne

Mozna by je za takowe uznac wtedy, gdyby Pan zawsze kierowal sie w Pana decyzjach „wartosciami Unii Europejskiej”.

Tymczasem, gdy w gre wchodzi interes obywatela panstwa czlonka Unii Europejskiej, ktorego prawa i wartosci sa razaco naruszane przez wladze tego panstwa, Pan, informowany o tym i proszony o udzielenie autentycznie krzywdzonemu pomocy, nie tylko odmawia jej udzielenia, ale czyni to powolujac sie na … prawo Unii Europejskiej.

Opisane wyzej dzialania majace na celu ochrone interesu Julii Tymoszenko realizowal Pan po tym, gdy ona, odbywajac kare pobytu w zakladzie karnym rozpoczela w maju 2012 r. protest glodowy.

Przypomne, ze rok pozniej, pismem z dnia 15 maja 2013 r. ja poinformowalem Pana o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 27 maja 2013 r. protestu glodowego przed Biurem rzecznika praw obywatelskich prof. Ireny Lipowicz w Warszawie.

Wyjasnilem, ze mnie byly rzecznik praw obywatelskich, okrutny Zyd ortodoks radykalny prof. Andrzej Zoll razem ze swoja malzonka adwokat Wieslawa Zoll i 15 sedziami z Krakowa obciazyli zeznaniami i uczynili przestepca za slowa o nich z pism umieszczanych w Internecie przez inne niz ja osoby.

Poinformowalem Pana, ze:

 1. z powodu przedstawionych mi zarzutow zostalem dwukrotnie wyrzucony z pracy, a sad, ktory wydal w grudniu 2007 r. skazujacy mnie wyrok wyegzekwowal ode mnie w 2008 r. tytulem grzywny kwote ponad 7.000,00 zl,

 2. we wrzesniu 2010 r. i styczniu 2012 r. skazujacy mnie wyrok zostal w calosci uchylony, w tym przez Sad Najwyzszy, z przyczyn lezacych wylacznie po stronie sedziego, ktory go wydal,

 3. w kwietniu 2012 r. sad zwrocil mi w calosci wyegzekwowana ode mnie w 2008 r. kwote 7.000,00 zl

 4. nie pracujac, ze zrujnowana opinia, zatem bez szans na podjecie pracy, kierowalem wnioski do sadu o wyplacenie mi odsetek od bezprawnie wyegzekwowanej ode mnie i przetrzymywanej przez kilka lat kwoty 7000,00 zl,

 5. sad odmowil mi wyplacenia odsetek, jak w pkt. 4,

 6. w zwiazku z odmowa – kilkukrotna – przez sad wyplacenia mi przez sad odsetek od kwoty, jak pkt. 1 prosilem o interwencje rzecznika praw obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej prof. Irene Lipowicz, uprzedzajac ja, ze jesli i w tym przypadku ta strazniczka interesow Zydow w Polsce naruszajacych prawo – jak np. prof. Andrzej Zoll, gdy byl rzecznikiem praw obywatelskich – rozpoczne w dniu 27 maja 2013 r. przed Biurem rzecznika w Warszawie protest glodowy.

 

Pomny moich jak najgorszych z rzecznik Irena Lipowicz doswiadczen, a takze informowany przez media o Pana i innych przywodcow instytucji Unii Europejskiej zaangazowaniu na rzecz ochrony praw czlowieka, skierowalem do Pana oraz przewodniczacego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso, przewodniczacego Parlamentu Europejskiego Martina Schulz i Komisarza UE ds. sprawiedliwosci Viviane Reding pisma, w ktorych zawiadomilem Panstwa o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 27.05.2013 r. protestu glodowego przed Biurem rzecznika praw obywatelskich w Warszawie, podalem przyczyny protestu oraz prosilem Panstwa o – tylko – skierowanie prosb do rzecznik Ireny Lipowicz o to, zeby ze wzgledu na moj zamiar prowadzenia slusznego protestu glodowego jak najszybciej rozpoznala sprawe, ktora jej zglosilem.
Podalem w pismach do Panstwa:

 1. Notification about my intention to conduct from 20 May 2013 hunger strike in front of the Republic of Poland Ombudsman Office in Warsaw, Al. Solidarnosci 77.

 2. Request for Addressees of this letter to ask the Ombudsman of the Republic of Poland Irena Lipowicz to respond as quickly as possible to my requests for her from the letter presenting reasons of my hunger protest.”

 

W odpowiedzi otrzymalem:

 1. Pismo anonimowego autora z Rady Europejskiej z dnia 14 czerwca 2013 r., o tresci – Zalacznik 1: “Brussels, 14 June 2013 Council of the European Union General Secretariat Mr. Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Our ref. 399 Dear Mr. Kekus On behalf of Mr. Van Rompuy, we wish to thank you for your letter postmarked 15 May 2013, and to sincerely apologise for the delay in sending you our reply.
  We are sorry to hear about your situation in Poland, but regret to inform you that Mr Van Rompuy, in his role as President of the European Council, is not competent to help you with your case.
  As the national authorities are responsible for the courts of the Member States, neither the European Council nor Council of the EU can intervene in the judificial functions or judgments of these courts.
  We are sorry that we cannot be of further assistance.
  Your sincerely
  /podpis nieczytelny – ZKE/
  Dowod: Council of the European Union, sygn. akt 399, pismo z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

 2. pismo Sally Sally Saastamoinen z Komisji Europejskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. o tresci – Zalacznik 2: „European Commission, Directorate-General Justice, Directorate C: Fundamental rights and Union citizenship Unit C.1: Fundamental rights and rights of the child. 26 Juin 2013 JUST/C-1/BVL/vh/2388785s Mr Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Dear Mr Kekus Thankyou very much for your letter addressed to the President Barroso and to Vice-President Reding. Your letter has been received in the Commission on 22 May 2013. In your letter you notify the Commisssion as well as other European institutions that you will start a Hunger strike as of 20 May 2013 because you would like to achieve that Ombudsman Irena Lipowicz recognizes as quickly as possible that you have not committed the acts for which you seem to be accused since 2006 and which has already resulted in various legal proceedings, including a judgment by the Supreme Court.
  Under the Treats on which the European Union is based
  1, the European Commission has no general powers to intervene with the Member States in the area of fundamental rights. It can only do so if an issues of the European law is involved.

On the basis of the information provided in your letter, i.e. that you are being accused of having insulted or defamed via internet different judges and other personalities and that you have been involved in legal proceedings since 2006, it does not appear that there is a link with EU la. In the absence of a link with EU la. It is not possible for the Commission to take action. Yours sincerely, Salla Saastamoinen”
Dowod: European Commission, Directorate-General Justice, sygn. akt JUST/C-1/BVL/vh/238875s, pismo

Sally Saastamoinen z dnia 26 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

 1. Pismo anonimowego autora z Parlamnetu Europejskiego z dnia 6 czerwca 2013 r. o tresci – Zalacznik 3: “Parlament Europejski, Citizens’Enquiry Service A (20130 4796 SM/MD/rf 106851 06.06.2013 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Dear Mr Kekus The President of the European Parliamnet (EP), Mr Martin Schulz, has received your message in which you notify him of your intention of conducting a hunger strike and ask him to intercede with the Ombudsman of the Republic of Poland.
  The Citizens’ Enquiry Service of the EP has been asked to reply.
  We inform you that the European Parliament and its President respect the independence of justice in the Member States of the UE. We therefore regret to inform you that the EP and its President are unable to intervene in this matter which is not of their competence and advice you to refer anew, if convenient, to the competent authority of the Republic of Poland. Your sincerely, Citizens’ Enquiry Service European Parliament
  /brak podpisu – ZKE/”
  Dowod: Parlament Europejski, sygn. akt A (2013) 4796 SM/MD/rf, pismo z dnia 6 czerwca 2013 r. –

Zalacznik 3

 

No i gdzie to Pana kierowanie sie „unijnymi wartosciami”?

Pan przewodniczacy Herman Van Rompuy nie posiada kompetencji …

W przypadku Julii Tymoszenko zadal Pan – tak samo, jak J. M. Barroso, M. Schulz – od wladz Ukrainy wzruszenia wyroku wydanego w jej sprawie przez niezawisly sad2.

Mnie odmowil Pan skierowania prosby do rzecznika praw obywatelskich, zeby ze wzgledu na moj zamiar prowadzenia protestu glodowego jak najszybciej rozpoznala sprawe, ktora jej zglosilem. Nie prosilem o wywieranie na nia presji co do meritum tej sprawy.

Okazal sie Pan takim samym obronca praw czlowieka „werbalista”, jak podobni Panu w Polsce, w tym miedzy innymi Irena Lipowicz, Ryszard Kalisz, Donald Tusk i Jerzy Buzek. „Werbalista”, bo Pan, jak Pana wyzej wymienione moralne „sobowtory” w Polsce duzo mowi o wartosciach, w tym tzw. „unijnych”, gdy to w interesie czlonkow Pana srodowiska, w istocie majac je w najwiekszej pogardzie. Jedyne, co niektorych – w tym Pana – rozni od hipokrytow w Polsce, to duzo wieksza od ich pensja, ktora Pan bierze za gadanie o wartosciach.

Nawiasem mowiac, opisany wyzej to nie jedyny dowod Panstwa, unijnych urzednikow i niektorych liderow panstw czlonkowskich UE obludy. Oto media podaja od wielu miesiecy, ze kanclerz Niemiec Angela Merkel chce wypchnac premiera Polski Donalda Tuska na przewodniczacego Komisji Europejskiej po J. M. Barroso. Slabosci charakteru Donalda Tuska latwo dostrzec, podobnie jak zdiagnozowac jego sposob na robienie kariery politycznej, stad dziennikarze z Niemiec w taki sposob komentuja zamiar jego promotorki:

 

Donald Tusk (56 l.) caly czas jest zainteresowany kandydowaniem na szefa Komisji Europejskiej – twierdzi niemiecki dziennik „Der Spiegel”. Inna niemiecka gazeta „Die Welt” idzie jeszcze dalej, twierdzac, ze Angela Merkel (63 l.) forsuje kandydature D. Tuska na to stanowisko, bo … moze nim sterowac.”
Zrodlo: Maro, „Merkel wypycha Donalda Tuska do Brukseli?” ; „Fakt”, 30.12.2013 r., s. 3

 

Wskazac zatem nalezy, ze ta sama Angela Merkel najglosniej chyba w Europie krzyczala w obronie J. Tymoszenko, gdy ta w maju 2012 r. rozpoczela protest glodowy.

A przeciez amoralny okrutny Zyd oszust i blazen Donald Tusk nie tylko ponosi odpowiedzialnosc za najwiekszy akt barbarzynstwa w Europie po II wojnie swiatowej, tj. zaglodzenie w 2008 r. na smierc w areszcie w Krakowie niewinnego przedstawionych mu zarzutow 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica, ale – najpewniej zatroskany o osobista kariere – zatuszowal sprawe, dajac barbarzyncom przyzwolenie na mordowanie ofiar ich pomylek.

Juz w 2012 informowalem o tym roku kanclerz Angele Merkel, w tym przesylajac fotografie C. Crulica z ostatnich dni jego zycia – Zalacznik 4.

I … nie tylko nie przeszkadza Donald Tusk pani kanclerz, nie bojkotuje go jak w 2012 r., gdy protest glodowy prowadzila J. Tymoszenko apelowala do przywodcow Unii Europejskiej i jej panstw czlonkowskich o bojkotowanie wladz Ukrainy, ale darzy lajdaka zauwazalna sympatia i chce go wypchnac na przewodniczacego Komisji Europejskiej.

Himalaje obludy.

Okazuje sie, ze w jej przypadku doskonale potwierdza sie slusznosc polskiego porzekadla, ze: „nie ta dobra krowa, ktora glosno ryczy ale ta, ktora mleko daje”.

Pasuje do Was Donald Tusk „jak ulal”.

 

Wielce Szanowny Panie Przewodniczacy,

 

Trzeba bylo rozmawiac w 2012 r. z premierem Ukrainy, gdy ten oglosil, ze przyjdzie do Brukseli i podpisac umowe stowarzyszeniowa z Ukraina. Pan mu wtedy powiedzial, aby „pozostal w domu”, bo Pana priorytetem, celem nadrzednym byla ochrona interesu skazanej prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu przestepcy Julii Tymoszenko, ktorej wprawdzie w sposob wielce groteskowy bronil takze uzywajac majestatu urzedu prezydenta Polski Bronislaw Komorowski3, ale o ktorej w mediach pozarzadowych w Polsce taka mozna znalezc informacje:

 

Salon glownosciekowymi telewizjami probuje lzawic oczy Polakow gehenna tej skazanej bidulki Tymoszenko, ani slowem nie napomykajac, ze owa pani (…) jako polityk byla antypolska nacjonalistka, jej sztab partyjny skladal sie z pogrobowcow UPA, a jej gwardie przyboczna stanowili nazibandyci, ktorych ulubiony sport stanowilo regularne dewastowania lwowskiego Cmentarza Orlat.”

Zrodlo: Waldemar Lysiak, „Ukrainski oksymoron”; „Do Rzeczy”, Nr 4, 20-26 stycznia 2014 r., s. 99

 

Macie zatem Panstwo, liderzy Unii Europejskiej i prezydent Polski Bronislaw Komorowski – a z nim jej inni w Polsce sympatycy i obroncy, w tym Donald Tusk, Radoslaw Sikorski, Jerzy Buzek – uwolniona nacjonalistke Julie Tymoszenko i … Europe na krawedzi wojny.

Nie jestem politykiem, nie musze bronic interesu zadnej ze stron, jak kazdy boje sie wojny, ale jesli do takowej – nie daj Boze – dojdzie, to nie tylko, i z cala pewnoscia nie przede wszystkim, prezydenta Rosji trzeba bedzie za nia winic, jak usilujecie teraz wmowic swiatu, caly czas plotac o unijnych wartosciach, realizujac interesy Waszych srodowisk.

Nie wiem, jak jest w tym przypadku, ale moim osobistym, bolesnym doswiadczeniem z kontaktow z Zydami jest, ze gdy oni popelnia, popelniaja, albo chca popelnic jakas nikczemnosc, niegodziwosc, to zawsze powoluja sie na wartosci, dobro ofiary, interes nadrzedny itp. Oni zawsze czynia dobro …

Co do przyczyn konfliktu na Ukrainie prawda jest taka, ze to Pan, Przewodniczacy Rady Europejskiej jest najbardziej winny.

Pana w maju 2012 roku krotkowzrocznosc, brak szacunku dla decyzji niezawislego sadu suwerennego panstwa, szantazowanie wladz Ukrainy, pycha, arogancja urzednika Unii Europejskiej, pragnienie ochrony interesu Pana protegowanej poswiadczone Pana zacytowanymi wyzej wypowiedziami z maja 2012 r. niepodwazalnymi sa dowodami slusznosci mojego stanowiska.

Zeby to przynajmniej Pan byl rzeczywiscie obronca tzw. „unijnych wartosci” …

Ale Pan, Panie Van Rompuy, ma je przeciez tak samo w dupie, jak w Polsce, na przyklad, amoralny blazen i oszust, ortodoksyjnie okrutny Zyd Donald Tusk.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Council of the European Union, sygn. akt 399, pismo z dnia 14 czerwca 2013 r.

 2. European Commission, Directorate-General Justice, sygn. akt JUST/C-1/BVL/vh/238875s, pismo Sally Saastamoinen z dnia 26 czerwca 2013 r.

 3. Parlament Europejski, sygn. akt A (2013) 4796 SM/MD/rf, pismo z dnia 6 czerwca 2013 r.

 4. Sp. Claudiu Crulic

1 Treaty on European Union and Treaty on the functioning of the European Union

2Media w Polsce podawaly w maju 2012 r.:

1. „Szef Komisji Europejskiej Jose Barroso w tym momencie nie zamierza uczestniczyc w wydarzeniach zwiazanych z Euro 2012 na Ukrainie – powiedziala jego rzeczniczka. Kolejny raz powtorzyla, ze KE jest bardzo zaniepokojona sytuacja na Ukrainie. -To jasne, ze w obecnym stanie rzeczy przewodniczacy nie ma w tym momencie zamiaru udac sie na Ukraine ani uczestniczyc w tych wydarzeniach na Ukrainie – powiedziala w poniedzialek jego rzeczniczka Pia Ahrenkilde Hansen, pytana, czy Barroso i inni komisarze wybieraja sie na mecze organizowane w ramach pilkarskich mistrzostw na Ukrainie. Dodala, ze KE bedzie sledzic rozwoj sytuacji. – Mamy nadzieje, ze zobaczymy poprawe sytuacji, ktora nas bardzo, bardzo teraz niepokoi – oswiadczyla. Odeslala do oswiadczenia wiceprzewodniczacej KE oraz szefowej unijnej dyplomacji Catherine Ashton, w ktorym krytykowano m.in. selektywnie stosowany system sprawiedliwosci na Ukrainie, zwlaszcza w stosunku do bylej premier Julii Tymoszenko.– zrodlo: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11645143,Barroso_bojkotuje_Euro_na_Ukrainie.html

2. „Przewodniczacy Parlamentu Europejskiego Martin Schulz powiedzial wloskiemu dziennikowi “Il Messaggero”, ze jesli sprawa uwiezionej bylej premier Ukrainy Julii Tymoszenko nie zostanie rozwiazana do rozpoczecia Euro 2012, nie pojedzie na mecze w tym kraju. “Najpierw jednak zrobie wszystko w mojej mocy, by rozwiazac ten problem” – zapewnil szef PE w opublikowanym w czwartek wywiadzie.” – zrodlo: Rzeczpospolita 3.05.2012 http://www.rp.pl/artykul/869403.html

3 W maju 2012 r. politycznie poprawny prezydent Polski Bronislaw Komorowski apelowal do wladz Ukrainy w obronie Julii Tymoszenko, proponujac zmiane – jak go nazwal – anachronicznego – prawa na Ukrainie. Nie popisal sie prezydent B. Komorowski i zostal mocno skarcony przez deputowanego ukrainskiego za nieznajomosc tak samo „anachronicznego” w Polsce obowiazujacego prawa: Prezydent Komorowski zwrocil sie w srode z prosba o zmiane “anachronicznego” prawa do wszystkich sil politycznych Ukrainy – i do ugrupowan rzadzacych, i do opozycji. Deputowany Wolodymyr Olijnyk jako pierwszy odniosl sie do apelu prezydenta Polski Bronislawa Komorowskiego. (…) Nasi koledzy w Europie powinni zrozumiec, ze Tymoszenko odpowiada za przekroczenie uprawnien sluzbowych, a nie za decyzje polityczne. (…) Podobne zapisy istnieja takze w kodeksie karnym Polski.Zrodlo: Polska Agencja Prasowa, 29-05-2012

 

Vous avez juste acheter cialis lyon besoin de changer votre attitude pour acheter viagra en ligne avis combattre ce probleme.
Il faut ensuite un certain temps, variable d’un acheter viagra en belgique homme a l’autre, et croissant avec l’age, pour que l’homme puisse obtenir une nouvelle erection apres propecia en ligne pas cher qu’une ejaculation soit survenue (c’est ce qu’on appelle la periode refractaire).
L`impotence empeche les gens d’atteindre ou de soutenir une commander priligy erection et levitra en ligne obtenir une satisfaction sexuelle.

Certes, ils arrivent vente viagra pfizer generalement a gagner 2 a 3 cm en longueur au repos, mais en erection viagra pfizer acheter la taille de la verge reste inchangee.
Psychologique, d’une part, et organique, d’autre part, en rapport avec l’uremie et les autres comorbidites inherentes a cette population [7,10,13]. Vous avez trop souvent surement entendu dire que si la femme s’offre a l’autre c’est une femme ‘facile’. Or, ces drogues se fixent sur les recepteurs de l’erection et empechent les neuromediateurs de s’y fixer et de permettre cialis original en ligne achat de viagra canada une physiologie normale de l’organe. Selon Tony Cassidy, « les s?urs entrainent visiblement davantage de communication et de cohesion dans les familles. Les points gachettes de la fibromyalgie sont bien definis, 18 possibles sont denombres acheter cialis sur le net kamagra vente libre france et les criteres diagnostiques retenus necessitent la presence de 11 d’entre eux au moins (Fig. L’etudiant doit donc choisir son cycle avant la fin de sa 4e annee d’etudes. Ainsi son pouvoir veritable se manifesterait, la ou l’ego aurait dit – tu es en train d’etre aneanti, c’est de la faiblesse, defend toi ! Cette interdependance est une cause de rapprochement ou au contraire d’eloignement des deux partenaires.
Une personne site officiel vente cialis jalouse ressent souvent le besoin d’etre rassuree et validee cialis prix par son amoureux(se) et par le fait meme se sentir aimee.
Un ejaculateur precoce qui ressent un besoin urgent de viagra et cialis pas cher trouver une solution a sa situation peut bien achat cialis avis se mefier de toute cette confusion deroutante.
Ha anche un effetto vendita cialis san marino cialis 20 mg prezzo in farmacia trappola” sul sangue nel pene che aiuta ad avere erezioni piu durature.
Anche ad una singola assunzione Priligy Dapoxetine e efficace e dopo ventiquattro ore acquistare cialis generico farmacia viene espulsa dall’organismo, per questo Priligy Dapoxetine e completamente propecia prezzo sicura per la salute.
Per poterne cialis a basso prezzo acquistare cialis generico farmacia sfruttare i benefici non e pero sufficiente assumerla per via orale:
Levitra e Kamagra come comprare cialis line sono se vende viagra en la farmacia dei prodotti molto richiesti dai pazienti, e hanno assolutamente ragione.
E necessario fare viagra e cialis senza ricetta attenzione dopo l’assunzione di questo farmaco in quanto prezzo del viagra 100 puo provocare un po ‘di vertigini.
Quando Viagra e apparso nella vendita, intorno a Viagra sono acquisto sicuro viagra generico priligy ricetta nati i dibattiti feroci:
La prescrizione del Viagra®, include cialis generico on line un certo numero di controindicazioni, in particolare per l’associazione con i derivati nitritici di qualsiasi forma, spesso usati nel trattamento dell’angina pectoris e nelle insufficienze epatico acquistare cialis 10 mg renali.
Questo cialis comprare on line assicura cialis farmacia italia viagra e viagra generico risultati migliori e piu veloci.
La produzione di acquistare priligy cialis comprare on line questo enzima dipende da diversi cialis farmacia senza ricetta fattori.
Ce n`est pas comme peut on acheter viagra sans ordonnance si vous obtenez acheter viagra le vrai une erection spontanee juste par avaler la vente viagra usa pilule.
Mentre i semi vendita cialis in svizzera di farmacias online kamagra coriandolo, avrebbero solo per le donne un viagra vendita europa effetto di tipo euforico.
Il vous faudra alors parcourir kamagra achat en ligne 7 cm a travers ou acheter du cialis paris le rectum pour stimuler la prostate.
Solamente quando una persona non riesce a trarre piacere o a raggiungere l’orgasmo come comprare cialis senza ricetta senza il acquistare propecia piede, si puo considerare il dove comprare viagra a roma feticismo un disturbo.
70 % des pharmacie viagra femmes ne connaissent pas l’orgasme vaginal avant vente viagra en ligne en france 35 ans viagra sans ordonance pourquoi :
Anche 10 mg levitra online analizzare la prestazione, domandare all’altro se e piaciuto ( se la donna ha raggiunto l’orgasmo) o fare paragoni e commenti sulla durata (se lui ha raggiunto l’orgasmo troppo venta cialis costa rica precocemente) sono da cialis 5 mg generico prezzo bandire.
Meme les jeunes se vente viagra pharmacie toulouse commander du kamagra posent assez souvent la question achat viagra en ligne quelle est l’influence du viagra generique sur les hommes sains.
Il viagra vendita on line nome levitra generico di questo kamagra acquisto on line preservativo femminile e femidom.
Apres avoir vue quelles sont les raisons qui poussent les hommes a simuler, achat cialis en belgique voici egalement un moyen viagra acheter sans ordonnance de se rendre prix viagra compte qu’un homme simule.
In questo se vende viagra generico en farmacias modo la pillola cialis il sangue puo prezzo del viagra in farmacia tornare ad affluire e la suddetta muscolatura distendersi.
En fait, il est essentiel de, viagra pharmacie justement, choisir un mot, aussi appele safeword qui sera prononce lorsque viagra pour femme vente ligne le domine considere qu’il en a assez.
La prostitution devient un moyen de viagra prix en pharmacie survie, ou une facon de se procurer de l’argent pharmacie en ligne viagra generique pour de la drogue.
A questo punto, il sangue viene come intrappolato all’interno dei corpi cavernosi, permettendo di farmacia online portugal cialis mantenere la rigidita per tutta la durata del rapporto cialis super active forum sessuale.
Poiche queste ultime non devono accollarsi le spese per la ricerca e i test sul farmaco, riescono a vendere il farmaco in modo cialis originale senza ricetta molto concorrenziale, con prezzi tra il 50 e l’80% inferiori al farmaco ordinazione cialis di marca.