2014.04.03. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej o wymierzenie kary dyscyplinarnej zastępcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Tomaszowi Waszczukowi za uchybienie godności urzędu prokurato

Krakow, dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani
Lidia Jaryczkowska
Prokurator Okregowy w Krakowie
ul. Mosieznicza 2
30-965 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Pracownicy Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia

 4. Pani Monika Jamborska, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 6. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 7. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 8. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 11. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 12. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 14. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 15. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 16. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 17. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 18. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 19. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 20. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 21. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 22. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 23. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 24. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 27. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 28. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 29. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 30. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 33. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 34. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 35. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 36. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „W SIECI”, Ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 37. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 38. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 39. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 40. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 41. Prokurator Tomasz Waszczuk, zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 69, art. 66.1, art. 67. 1 – o wymierzenie kary dyscyplinarnej zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Tomaszowi Waszczukowi za uchybienie godnosci urzedu prokuratorskiego.

 2. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo oraz odpowiedz na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Andrzej Seremet: „Jestem za tym, by prokuratorzy i sedziowie zarabiali wysmienicie.

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 69 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze:
  Przelozonym dyscyplinarnym jest w stosunku do prokuratorow powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Prokurator Generalny oraz prokurator apelacyjny w stosunku do prokuratorow prokuratury apelacyjnej, prokuratorow prokuratur okregowych i prokuratur rejonowych na obszarze dzialania prokuratury apelacyjnej, a takze prokurator okregowy w stosunku do prokuratorow prokuratury okregowej i prokuratorow prokuratur rejonowych na obszarze dzialania prokuratury okregowej.

 2. Artykul 66.1 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze:
  „Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia sluzbowe, w tym za oczywista i razaca obraze przepisow prawa i uchybienia godnosci urzedu prokuratorskiego.

 3. Artykul 66.1 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „1. Karami dyscyplinarnymi sa:
  1) upomnienie;
  2) nagana;
  3) usuniecie z zajmowanej funkcji;
  4) przeniesienie na inne miejsce sluzbowe;
  5) wydalenie ze sluzby prokuratorskiej.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

W dniu 31 stycznia 2014 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Magdalena Sikora wydala postanowienie o odmowie wszczecia sledztwa /sygn. 2 Ds. 48/14/, w ktorym podala miedzy innymi – Zalacznik 1.1: „Krakow, dnia 31 stycznia 2014 r. Magdalena Sikora – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod po rozpoznaniu sprawy z zawiadomienia Zbigniewa Kekusia datowanego na dzien 16 grudnia 2013 r. na podstawie art. 305 § 1 kpk, art. 17 § 1 pkt 1 kpk postanowil odmowic wszczecia sledztwa w sprawie: bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia tj. o przestepstwo z art. 267 § 2 kk wobec stwierdzenia iz brak jest danych dostatecznie uzasadniajacych podejrzenie popelnienia czynu /art. 17 § 1 pkt 1 kpk/.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14, postanowienie prokurator Magdaleny Sikory z dnia 31 stycznia 2014 r. – Zalacznik 1.1

 

Poniewaz ja nigdy, w zadnej formie – a zatem takze wspomnianym przez prokurator Magdalene Sikore pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. – nie zlozylem zawiadomienia, ktore rozpoznala i w sprawie ktorego prokurator Magdalena Sikora wydala postanowienie o odmowie wszczecia sledztwa, pismem z dnia 26 marca 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem – Zalacznik 1: Dotyczy:

 1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dyzur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 2 kwietnia 2014 r. /sroda/:

  1. kopii zlozonego przeze mnie, zdaniem prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod Magdaleny Sikory, zawiadomienia o przestepstwieZalacznik 1: „bezprawnego uzyskania w blizej nieustalonym dniu i miesiacu 2013 r. w nieustalonym miejscu, dostepu do calosci systemu informatycznego w postaci strony internetowej www.kekusz.pl na szkode Zbigniewa Kekusia”,

  2. wezwania dla mnie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod w sprawie, jak w pkt. I.1,

lub sporzadzenie w dniu 2 kwietnia 2014 r. Notatki urzedowej ze spotkania ze mna, ktorej autor poswiadczy, w zgodzie ze stanem faktycznym, ze ja nie zlozylem zawiadomienia o przestepstwie, w sprawie ktorego prokurator Magdalena Sikora wydala postanowienie w dniu 31 stycznia 2014 r. o odmowie wszczecia dochodzenia.

 1. Zawiadomienie, ze po odbior kopii zawiadomienia jak w pkt. I.1 i wezwania, jak w pkt. I.2,stawie sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w dniu 2 kwietnia 2014 r. /sroda/.

 2. Zadanie sporzadzenia Notatki urzedowej ze spotkania ze mna Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod podczas dyzuru w dniu 2 kwietnia 2014 r.

 3. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14 pismo Z. Kekusia z dnia 26 marca 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 

Zgodnie z zapowiedzia z pisma z dnia 26 marca 2014 r., w dniu 2 kwietnia 2014 r. stawilem sie, z towarzyszaca mi osoba, na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod.

Dyzur pelnil zastepca Prokuratora Rejonowego Tomasz Waszczuk.

Prokurator Tomasz Waszczuk zazadal od towarzyszacego mi mezczyzny wyjasniania, dlaczego mi towarzyszy.

Poinformowalem prokuratora, ze towarzyszacy mi mezczyzna jest moja osoba zaufania.

Prokurator Tomasz Waszczuk zazadal kategorycznie, by mezczyzna opuscil pokoj. Poprosilem, zeby prokurator Tomasz Waszczuk podal podstawe prawna jego zadania.

Prokurator odmowil i kolejny raz zazadal od towarzyszacego mi mezczyzny, zeby ten opuscil pokoj.

Ja po raz kolejny poprosilem prokuratora, zeby podal podstawe prawna jego zadania.

Prokurator powtorzyl jego zadanie, a gdy ja w reakcji po raz trzeci poprosilem – wyjasniajac, ze nasze spotkanie odbywa sie w Prokuraturze, instytucji wymiaru sprawiedliwosci – by podal prawo, na podstawie ktorego kieruje jego zadanie, prokurator Tomasz Waszczuk wyjasnil nam, tj. mnie i towarzyszacemu mi mezczyznie, ze … on nam nie musi podac tego prawa.

W zwiazku z takim stanowiskiem prokuratora Tomasza Waszczuka poinformowalem go, ze ja dobrze wiem, ze prokurator, nic nie musi i razem z towarzyszacym mi mezczyzna opuscilismy pokoj zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod.

Zenada.
Przede wszystkim wszak bezprawie.

Wskazac bowiem nalezy, ze tego samego dnia, gdy zgodnie z zapowiedzia z w.w. pisma z dnia 26.03.2014 r. /Zalacznik 1/ stawilem sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod, tj. 2 kwietnia 2014 r., chwile przed spotkaniem z pelniacym dyzur zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Tomaszem Waszczukiem stawilem sie – w zgodzie z wczesniejsza zapowiedzia – na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod.

Pelnila go zastepca Prokuratora Rejonowego Monika Jamborska. W spotkaniu z nia towarzyszyl mi ten sam mezczyzna, ktory uczestniczyl w moim pozniej spotkaniu z prokuratorem Tomaszem Waszczukiem.

Prokurator M. Jamborska spytala mnie, kim jest towarzyszacy mi mezczyzna, a gdy wyjasnilem, ze moja osoba zaufania, poprosila zebysmy usiedli i udzielila mi wyczerpujacych wyjasnien, w sprawie zgloszonej przeze mnie pismem z dnia 26 marca 2014 r. Prokuratorowi Rejonowemu Lucynie Czechowicz.

 

Jego opisanym wyzej zachowaniem – tj. kilkukrotna odmowa podania prawa, na podstawie ktorego wydawal towarzyszacemu mi mezczyznie polecenia opuszczenia pokoju zastepcy Prokuratora Rejonowego oraz ostatecznie wyjasnieniem, ze on nie musi podac nam tego prawa – zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Tomasz Waszczuk z cala pewnoscia uchybil godnosci urzedu prokuratorskiego.

 

Podkreslic nalezy, ze opisane wyzej zachowanie zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Tomasza Waszczuka jest tym bardziej naganne, ze jakkolwiek prokurator Magdalena Sikora wymyslila sprawe, w ktorej wydala w dniu 31 stycznia 2014 r. postanowienie o odmowie wszczecia sledztwa – ja nie zlozylem zawiadomienia, ktore rozpoznala prokurator Magdalena Sikora przypisujac mi jego zlozenie – to jednak ja uczestnicze w niej przeciez jako pokrzywdzony.

Przelozony prokurator Magdaleny Sikory, zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Tomasz Waszczuk nie powinien mnie zatem traktowac gorzej – duzo gorzej – niz potraktowala mnie tego samego dnia zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Monika Jamborska w zwiazku ze sprawa, w ktorej uczestnicze jako podejrzany /o popelnienie przestepstw znieslawienia i zniewazenia Wieslawy i Andrzeja Zoll, sygn. 4 Ds. 2561/3/.

Jako pokrzywdzonegonawet jesli w sprawie li tylko wymyslonej przez jego podwladna prokurator Magdalene Sikore – powinien mnie potraktowac zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Tomasz Waszczuk z naleznym pokrzywdzonemu szacunkiem. A on zachowal sie wobec mnie i towarzyszacej mi osoby jak butny, arogancki cham – „cham”: «czlowiek niekulturalny, grubianski»; Slownik Jezyka Polskiego – by nie rzec, jak buc nadety – „buc”: «o czlowieku zarozumialym i aroganckim», „nadety”«zarozumialy, pyszalkowaty; nienaturalny»; Slownik Jezyka Polskiego.

W zwiazku z opisanym wyzej zachowaniem w dniu 3 kwietnia 2014 r. prokuratora Tomasza Waszczuka oraz prawem okreslonym w art. 66.1 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia sluzbowe, w tym za oczywista i razaca obraze przepisow prawa i uchybienia godnosci urzedu prokuratorskiego.”, wnosze jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 2 Ds. 48/14 pismo Z. Kekusia z dnia 26 marca 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

Sans doute viagra achat en suisse le mutique n’a-t-il pas conscience qu’ils tuent et que de ne pas les mettre cialis generique montreal au debat, ils le rongent lui aussi.
Mais il ne faut pas avoir peur si l’erection disparait seulement achat kamagra france de prix du levitra 20mg temps en temps.
Chacun doit priligy pas cher en exprimer le desir, non pour faire achat securise de cialis soft plaisir a l’autre, mais bien pour vivre une nouvelle experience.

La totalite de la zone retrecie est retiree, puis le viagra naturel plante dapoxetine france canal urinaire est repare par rapprochement et suture des extremites sectionnees.
On sait en effet que Viagra est reconnu comme le meilleur medicament sur le globe terrestre, qui aide a regler les problemes sexuels chez les hommes et rend aux hommes le desir de conduire la vie sexuelle. Stoppez un moment la masturbation cerebrale ; Concentrez-vous et dirigez votre attention sur vos inspires et expires. Il s’agit d’une excellente alternative au Tadalafil. L’asperge est aussi un aliment repute aphrodisiaque. Le viagra aurait la capacite de transformer le tissu adipeux blanc, qui achat de pilule levitra prix viagra doctissimo stocke les lipides, en graisse ‘brune’, qui brule les lipides. Profitez du moment, mais evitez de trop en mettre, car cette declaration pourrait bien effrayer le principal interesse. Plusieurs femmes voient leur libido tomber en fleche au meme rythme que leur estime de tadalafil pas cher cialis france pharmacie soi. Le souvenir de la chaleur de sa peau, de la protection de ses bras, de son odeur presque aphrodisiaque, de ses caresses…
Grace a sa forme de gelee, Valif Oral Jelly produit son effet bien plus rapidement que les produits analogues en forme prix cialis ligne acheter viagra discount de comprimes – vous pourrez sentir l`effet de Valif Oral Jelly 15 minutes deja apres la dissolution du medicament.
On doit alors achat de cialis en suisse commencer a masser fortement le plafond du ou acheter du cialis a paris vagin.
Almeno per quanto acquistare levitra on line riguarda acquistare levitra originale gli abitanti del Lazio:
Viagra prezzo agisce inibendo cialis generico on line l’enzima responsabile della regolazione del flusso di sangue al prezzo priligy in farmacia pene.
Nell’opinione di acquistare viagra generico italia esperti, l’uso di Cialis aiutera a fare fronte a questo problema ed aggiustare una acquisto viagra con mastercard vita normale sessuale.
Tra la pillola viagra le tipologie di medicinali piu richiesti, viagra en la farmacia sin receta quelli che combattono la disfunzione erettile.
I farmaci possono contribuire a raggiungere sito sicuro dove comprare cialis come si acquista viagra in farmacia l’erezione, quando si verifica la stimolazione sessuale.
I risultati comprare cialis online italia sono stati raccolti dagli esperti del Policlinico universitario di Singapore e sono registrati nel cialis soft generico 20 mg Journal of Sexual Medicine.
Amenorrea (mancanza di mestruazione), metrorragie e stillicidi costo levitra originale (irregolarita levitra vendita line mestruali di grado grave o irregolare).
I punti di tali muscoli comprare cialis on line che alla digito pressione scatenano un forte dolore anche nelle zone contigue, ad comprare cialis generico con postepay esempio comprare cialis online in italia nell’ano, vengono denominati trigger points.
Puo darsi checomincera comprare levitra on line a comprare viagra online italia fare di tutto per far tornare il vostro amore), dove acquistare viagra line si avra un altro problema.
D’autres etudes montrent ou peut on acheter du cialis que ca peut aussi cialis en ligne en suisse etre acheter cialis ligne belgique vrai apres 60 ans.
Se prezzo viagra pfizer volete comunque provare, scegliete la fantasia da raccontare tra priligy vendita online quelle piu vendita viagra senza ricetta semplici e meno imbarazzanti.
Decouvrez propecia en propecia en ligne kamagra vente france sur notre prix du cialis pharmacie site!
L’effetto del farmaco comprare cialis originale italia nuovo viagra compra dura 36 costo viagra generico ore.
L’impuissance est le priligy acheter pharmacie probleme sexuel le plus irritant prix propecia france et le plus redoutable de tous les propecia achat hommes parce qu’il leur fait perdre la preuve de leur virilite.
Come nel vaginismo, anche nella dispareunia, il dolore da coito sarebbe un alibi, una strategia difensiva messa in atto da molte donne cialis generico farmacia italia per acquistare kamagra evitare contatti troppo intimi con levitra generico acquisto il partner non solo a livello fisico, ma anche e soprattutto a livello psichico.
La medecine moderne a beaucoup de medicaments qui site serieux pour achat viagra viagra naturel achat viagra ou cialis permettent de resoudre de tels problemes.
In genere, tutti questi sintomi possono essere ben compensati dall’uso di terapie ormonali sostitutive che si dove acquistare viagra on line sono cialis generico in farmacia in italia come acquistare viagra on line dimostrate utili anche a contrastare la sintomatologia psicologica e psichiatrica.
Puisque prix cialis pharmacie maroc vardenafil influence sur les ferments repondant kamagra on line a l’excitation acheter du cialis suisse sexuelle, il agit seulement, quand ces ferments assistent dans l’organisme.
Con priligy on line originale comprare viagra online e sicuro quale frequenza soffrite priligy ricetta di eiaculazione precoce?
Acheter kamagra en cialis en ligne en suisse france sans ordonnance commander tadalafil c’est possible.
Et achat de cialis sur internet malheureusement, ce probleme concerne des hommes de plus achat de cialis en pharmacie en plus jeunes.
Se il tono di base della muscolatura liscia del corpo cavernoso e acquistare levitra generico italia troppo elevato, il massimo livello di rilasciamento potra rivelarsi insufficiente a permettere l’aumento del flusso ematico esiste levitra generico richiesto per una normale erezione.
Con la dapoxetina l’uomo puo dimenticare i levitra senza ricetta suoi esiste levitra generico problemi a letto, e godere completamente dell’intimita!