22.04.2014 – Pismo Z. Kękusia do Sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój

Krakow, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt:

 1. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10,

 2. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Pracownicy Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod, Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 6. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 7. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 9. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 10. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 11. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 13. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 14. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 15. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 17. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 18. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 19. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 20. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 21. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 22. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 23. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 24. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 27. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 28. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 29. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 30. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 31. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddzialu Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Krakow

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. Pan Juliusz Braun, Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 38. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 39. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 40. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mozliwosci prowadzenia przeze mnie od dnia 8 maja 2014 r. protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod.

 2. Wniosek o:

  1. wyznaczenie terminu rozprawy w sprawie sygn. II K 407/13, podczas ktorej Sad wyda wyrok w sprawie czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, lub

  2. wydanie Policji nakazu zatrzymania mnie w dniu 8 maja 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod i doprowadzenia na badania psychiatryczne.

 3. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Skierowanym do sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj pismem z dnia 31.03.2014 r. zlozylem: „Dotyczy

 1. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 7 maja 2014 r., o godz. 11:00 na pelnionym cotygodniowo dyzurze Adresatki niniejszego pisma, prezesa Sadu Rejonowego w Debicy, referenta w sprawie sygn. II K 407/13.

 2. Wniosek o przygotowanie dla mnie do dnia 7 maja 2014 r. wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne, zgodnie z postanowieniem z dnia 24 stycznia 2014 r. – Zalacznik 15.

 3. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzien 7 maja 2014 r. do wgladu akt sprawy sygn. II K 407/13.

 4. Wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy glownej w sprawie sygn. II K 407/13 w celu wydania wyroku uniewinniajacego mnie od wszystkich czynow, przypisanych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

 5. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 14 maja 2014 r. /sroda/, od godz. 14:00, protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod z powodu scigania mnie przez Adresatke niniejszego pisma, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, za czyny przypisane mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

 6. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz relacja z mojego spotkania z Pania w dniu 7 maja 2014 r. zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.”

Dotyczy: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, pismo Z. Kekusia z dnia 31 marca 2014 r. do sedzi Beaty Stoj

 

Pragne poinformowac, ze zmienilem plany i zanim stawie sie na dyzurze prezesa Sadu Rejonowego w Debicy, a zarazem sedziego referenta w sprawie sygn. II K 407/13, sedzi Beaty Stoj, stawie sie w dniu 7 maja 2014 r. na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ktory uczestniczy w w.w. sprawie. Poinformowalem o tym pismem z dnia 22 kwietnia 2014 r. Prokuratora Rejonowego Krystyne Kowalczyk, skladajac nim – Zalacznik 1:„Dotyczy:

 1. Wniosek o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – na podstawie art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – w terminie do dnia 7 maja 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Wniosek o sporzadzenie do wniosku jak w pkt. I uzasadnienia, prezentujacego rzeczywiste ustalenia faktyczne i prawo, jak na str. 3 – 6 niniejszego pisma.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 7 maja 2014 r. na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt. I z uzasadnieniem jak na str. 3 – 6 niniejszego pisma.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia w dniu 8 maja 2014 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego – bede pil wode i soki – przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. I i wydania mi jego kopii,

  2. kontynuowania protestu jak w pkt. IV. 1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.

 1. Wniosek – w przypadku odmowy skierowania do Sadu Rejonowego w Debicy wniosku, jak w pkt. I – o wydanie polecenia zatrzymanie mnie w dniu 8 maja 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.

 2. Plan moich dzialan do dnia 7 maja 2014 r.

 3. Zawiadomienie, ze kopie wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj – przy udziale Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – sprawy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

 4. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 22 kwietnia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 

Sedzia referent w sprawie do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Beata Stoj, rozpoznajaca ja w nastepstwie uchylenia przez Sad Okregowy w Rzeszowie /wyrok z dnia 15.09.2010 r./ i Sad Najwyzszy /wyrok z dnia 26.01.2012 r./. prawomocnego skazujacego mnie wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. II K 451/06/ stwierdzila w dniu 15 marca 2011 r., ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. Z tego powodu kieruje mnie czwarty rok na badania psychiatryczne, grozi mi umieszczeniem mnie w areszcie celem poddania mnie badaniom oraz wydaje Policji kolejne nakazy zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania do szpitala psychiatrycznego.

Uwazam, ze prowadzony przeze mnie ewentualnie od dnia 8 maja 2014 r. calodobowo, przed Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod protest glodowy bedzie doskonala okazja dla Sadu Rejonowego w Debicy na realizacje postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym. Bede do dyspozycji Sadu. Jakkolwiek z przyczyn podanych w w.w. pismie do sedzi B. Stoj nie poddam sie badaniom. Sad moze zrezygnowac z – pozbawionego uzasadnienia – zamiaru poddania mnie badaniom i wyznaczyc termin rozprawy, podczas ktorej wyda wyrok konczacy postepowanie w sprawie do sygn. II K 407/13.

Wnosze jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 22 kwietnia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Tant achat viagra cialis france mieux que la presse s’en saisisse comparateur prix cialis et le denonce plus facilement aujourd’hui, et que le public en soit informe.
Le film cialis naturelle Gabrielle, dapoxetine france qui raconte l’histoire d’amour entre deux deficients intellectuels, a suscite l’attention des medias cet automne.
L’effet du viagra prix belgique medicament est a la base de viagra ou cialis ou levitra Dapoxetine.

Depuis, les generiqueurs se sont organises et des audits ont ete meilleur cialis en ligne mis en place pour controler la conformite des activites de pharmacovigilance des entreprises qui commercialisent les generiques en France avec la acheter cialis marseille reglementation europeenne.
Maintenant, je le fais parce qu’il le faut bien, mais j’ai souvent hate que ca finisse. vous savez quels morceaux vous deconnectent du monde reel et vous dispersent. Le plaisir (feminin) ca s’apprend A quand donc une « ecole du sexe », pour les femmes notamment, qui permette aux femmes d’apprendre leur corps, leur plaisir et leur sexualite ? Les consignes d’utilisation doivent etre patiemment expliquees au patient. En conclusion, le medicament, s’il est le representant par excellence des acquis et des progres de la acheter priligy france ligne acheter cialis 20mg science medicale, cristallise egalement autour de lui de nombreuses incertitudes. Dans cette position, essayez de tenir 10 secondes. Ceci provoquera le passage d’un flux plus important de sang dans le penis qui stimulera alors l’erection. « toute action dont l’intentionnalite est malveillante et porte atteinte, par sa repetition ou sa gravite, cialis commander acheter vrais viagra a la dignite ou a l’integrite psychique ou physique d’une personne.
Il cialis pas cher m’est arrive d’entendre des hommes me dire que leur conjointe ou du moins, leur partenaire sexuelle, ne priligy vente voulait rien d’autre que la penetration vaginale.
Dans ce cialis original en ligne cas, un homme obtient non seulement une meilleure erection ; Il peut egalement obtenir un penis plus epais et plus cialis achat grand.
Bisogna sempre consultare un dottore per avere un’idea chiara di quale possa essere la causa del problema dove acquistare cialis online e per comprendere se il farmaco sia comprare cialis originale senza ricetta realmente la soluzione corretta.
Oggi infatti e forse diventata un’abitudine come acquistare viagra o cialis comune comprare viagra, anche nel nostro Paese (inserendo in un motore di ricerca comprare kamagra generico le parole chiave ‘viagra Italy ‘, vi renderete conto di quanto il problema della disfunzione erettile incida in Italia).
Uno dei farmaci piu famosi contro costo cialis in farmacia la vendita cialis roma disfunzione erettile e il Cialis.La nostra online farmacia www.italyfarm.net propone di acquistare Cialis Original? online ad un prezzo basso in Italia.
L’acquisto di Kamagra e altri priligy dapoxetina generico e ampiamente acquisto viagra con mastercard accettata in quanto e molto facile, sicuro, discreto.
Il vendita cialis online italia sildenafil e il principio attivo del viagra, che non differisce in niente dal levitra vendita on line suo equivalente, conosciuto con il nome di.
E ‘solo quando un uomo e eccitato sessualmente che l’aumento del flusso kamagra vendita on line sanguigno nei risultati del aquisto levitra pene in erezione.
Tante volte cialis super active generico cosi fanno venire i sensi di comprare cialis online italia colpa alle proprie compagne che hanno una sessualita del tutto nella norma.
Per comprare cialis originale italia i francesci ad esempio la forza della potenza sessuale dove comprare cialis online sicuro e piu importante al acquistare cialis generico farmacia rispetto dei tedeschi.
I sintomi acquisto cialis generico online di kamagra acquisto on line impotenza ci sono male al petto, nausea durante atto costo del viagra in italia sessuale, erezione dura poco tempo oppure non ce nessuna erezione in generale.
Elle a concerne 200 gestantes qui ont accepte de repondre a viagra achat securise acheter viagra livraison 48h un acheter propecia en france questionnaire pre-teste, avec leur grossesse confirmee.
Cio dipende dove acquistare il cialis generico da dove siete in confronto al centro di spedizione viagra prezzo farmacia italia e quale metodo viagra senza ricetta di spedizione utilizzano.
Mais savez-vous achat viagra ligne france reellement vous situer en la matiere, et acheter kamagra belgique connaissez-vous bien les precautions a prendre en fonction des caracteristiques de votre priligy generique en ligne peau ?
Questo e molto cialis costo importante perche acquistare kamagra generico italia l’indice di aquisto propecia massa corporea influenzerebbe pesantemente i livelli di produzione del testosterone.
Les chercheurs ont etudie pourquoi la probabilite de quelques vente levitra priligy achat en ligne hommes de la rechute est plus grande que vente de cialis generique d’autres.
Un farmacia on line levitra esame dal medico puo determinase se una qualsiasi di queste priligy acquistare online dove comprare viagra a roma condizioni sia presente.
Elles ont explore d’une part les generique dapoxetine composantes de la sexualite meilleur cialis en ligne de la acheter viagra veritable femme enceinte (desir, plaisir, orgasme…) et d’autre part, les consequences des rapports sur la grossesse et le f?tus, nous permettant ainsi de disposer aujourd’hui de donnees objectives.
Convinciti che il costo priligy in farmacia pornpropills non viagra e cialis senza ricetta cialis farmacia ti deludera!
Avant que l’effet n’est pas completement disparu, si aucune acheter priligy france achat cialis pas cher vente viagra en ligne en france autre dose de vardenafil ou similaire pde 5 inhibiteurs a prendre.
Se questo prezzo cialis in italia e il caso, dovrebbe parlare col suo medico o farmaceutico, per farmaci cialis prendere precio cialis 10 mg farmacia le misure di precauzione necessarie.
Tous les medicaments sont intensivement levitra generique france examines et testes, avant qu`ils soient prix du levitra 25 mg vendus.
A chacun de savoir s’il vente vardenafil a envie acheter levitra paypal de regarder derriere.
Inoltre negli ultimi mesi dove acquistare viagra rosa di gravidanza vanno evitati atti profondi o violenti, prima ricercati durante le esperienze sessuali di coppia infine dopo il parto si riprendera comprare viagra generico farmacia l’attivita sessuale subito dopo la cicatrizzazione.
In generale, il farmaco deve essere assunto tra i pasti (o a stomaco vuoto), tenendo come acquistare viagra o cialis conto delle possibili interazioni con altri farmaci simili (integratori nitrati o altri vasodilatatori) e di prodotti come acquistare viagra pfizer contenenti pompelmo.