22.04.2014 – Wniosek Zbigniewa Kękusia do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika o dopełnienie ustawowego obowiązku denuncjacji przez złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez Andrzeja Zolla przestępstw z artykułu

Krakow, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Prokurator Dariusz Furdzik

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Prokurator Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa Pan Bronislaw Komorowski,

 6. Komitet Obrony Praw dr. Zbigniewa Kekusia przy Slaskim Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca, Zarzad Slaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ul. Sw. Jana 8/3c, 40- 012 Katowice

 7. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 8. Sedzia Aneta Mansfeld, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 12. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 13. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 14. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 15. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 16. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 17. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 18. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 19. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 20. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 21. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 22. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 23. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 24. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 25. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 26. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 27. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 28. Pracownicy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia; Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla w.w. instytucji.

 29. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 30. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 31. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 32. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 33. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 34. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 35. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 36. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 37. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 38. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 39. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 40. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 41. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 42. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 43. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 44. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o dopelnienie przez Adresata niniejszego pisma, ustawowego, okreslonego w art. 304 § 2 K.p.k. obowiazku denuncjacji – Instytucje panstwowe i samorzadowe, ktore w zwiazku ze swa dzialalnoscia dowiedzialy sie o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu, sa obowiazane niezwlocznie zawiadomic o tym prokuratora lub Policje oraz przedsiewziac niezbedne czynnosci do czasu przybycia organu powolanego do scigania przestepstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarzadzenia, aby nie dopuscic do zatarcia sladow i dowodow przestepstwa.” – przez zlozenie we wlasciwej miejscowo prokuraturze zawiadomienia o popelnieniu przez prof. Andrzeja Zolla /adres: (…)/ przestepstw z:

  1. artykulu 235 Kodeksu karnego,

  2. artykulu 236 § 1 Kodeksu karnego.

 2. Zawiadomienie, ze po kopie zawiadomienia jak w pkt. I stawie sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz w dniu 7 maja 2014 r.

 3. Zawiadomienie, ze prof. dr hab. Andrzej Zoll jest miedzy innymi:

  1. bylym prezesem Trybunalu Konstytucyjnego

  2. bylym Rzecznikiem Praw Obywatelskich

  3. bylym przewodniczacym Rzadowego Centrum Legislacji

  4. bylym – przez dwie czteroletnie kadencje, w tym do dnia 19 listopada 2013 r. – przewodniczacym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci

  5. bylym, przez wiele lat, kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie,

  6. czlonkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci.

 4. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia zawiadomienia, jak w pkt. I umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

 

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykul 14.1. ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 235 Kodeksu karnego:

Kto przez tworzenie falszywych dowodow lub inne podstepne zabiegi, kieruje przeciwko okreslonej osobie sciganie o przestepstwo, w tym i przestepstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postepowania zabiegi takie przedsiebierze, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 1. Artykul 236 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto zataja dowody niewinnosci osoby podejrzanej o popelnienie przestepstwa, w tym i przestepstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Sad Rejonowy w Debicy sciga mnie od dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ za czyn opisany w akcie oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S jako – Zalacznik 1: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) ojca dwojga dzieci w wieku 19 i 15 lat pozostajacych na jego utrzymaniu, z zawodu ekonomiste, zatrudnionego jako Dyrektor Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami Banku Zachodniego WBK SA (…) o to, ze: (…) XVII. w okresie od stycznia 2003r. do maja 2005r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.plzniewazyl Andrzeja Zolla piastujacego urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest.z art. 226 § 3 kki art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.”

Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

 

Prof. Andrzej Zoll obciazyl mnie zeznaniami w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokurator R. Ridan, co ta poswiadczyla podajac w akcie oskarzenia – Zalacznik 1: Akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o przest. z art. (…) 226 § 3 kki art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (…). Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego,a to zeznan swiadkow (…) Andrzeja Zolla (k:256-257) (…) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny (…)”

Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

 

Prof. Andrzej Zoll zlozyl takze obciazajace mnie zeznania przesluchiwany w dniu 17 lipca 2007 r. przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme – Zalacznik 2: Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie. Ja zapoznawalem sie z pismami, ktore byly do mnie adresowane. Dyrektor mojego biura przeslal do p. Kekusia pismo w ktorym sugerowal, ze zle sie stalo, ze pan Kekus nie poddal sie badaniom psychiatrycznym. To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorych p. Kekus mnie atakowal. Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie. Nic wiecej w tej sprawie nie moge powiedziec.

Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ protokol rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 2

 

Na podstawie zeznan zlozonych przez prof. Andrzeja Zolla;

 1. prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila w dniu 12.06.2006 r. akt oskarzenia,

 2. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym:

  1. przypisal mi popelnienie czynu z art. 226 § 3 K.k. wedlug opisu prokurator R. Ridan,

  2. skazal mnie na grzywne w kwocie 4.000,00 zl.

 

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie wyzej wymienionego czynu z pkt XVII aktu oskarzenia, zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

Po uchyleniu skazujacego mnie wyroku jestem ponownie scigany z art. 226 § 3 K.k. za czyn opisany jak wyzej przez prokurator Radoslawe Ridan. Postepowanie prowadzi do sygn. akt II K 407/13 sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk.

Tymczasem sam uwazajacy sie za pokrzywdzonego – obciazyl mnie dwukrotnie zeznaniami – i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan oraz przez sedziego Tomasza Kuczme, byly, przez prawie 6 lat /czerwiec 2000 r. do luty 2006 r./ Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w zakresie trybu scigania z art. 226 § 3 K.k.:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.
  Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zatem wedlug wskazania doktryny prawnej prezentowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Zolla jako sluszne konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.

Identyczne jak wyzej stanowisko w kwestii trybu scigania z art. 226 § 3 K.k. prof. Andrzej Zoll prezentowal we wczesniejszych wydaniach wydawanego pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeku karnego, w tym do wydania 3 z 2008 r.

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. Artykul 226 § 3 Kodeksu karnego stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

 2. Artykul 115 § 2 Kodeksu karnego stanowi: „Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach okreslonych w ustawie karnej.

 

Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej to czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. XVII aktu oskarzenia – i opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie prof. Andrzeja Zolla – nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Jesli § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow, to i z tej przyczyny czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. XVII aktu oskarzenia – i opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie prof. Andrzeja Zolla – nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

 

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 19 marca 2013 r. skierowanym do przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci prof. Andrzeja Zolla zlozylem – Zalacznik 3: Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, ze zgodnie z teoria prawa karnego, podawana w publikacjach wydawanych pod redakcja Adresata niniejszego pisma, Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wniosek o uzupelnienie przez prof. Andrzeja Zolla zeznan zlozonych w dniu 17 lipca 2007 r. w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 /Zalacznik 3/, przez skierowanie pisma – w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – do akt sprawy w.w. Sadu, sygn. II K 854/10 /adres: Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica/, zawierajacego zawiadomienie, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Zawiadomienie, ze:

  1. skladajac zeznania w sprawie, w ktorej scigano mnie – i skazano – za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla, Adresat niniejszego pisma popelnil przestepstwo z art. 235 k.k.,

  2. zatajajac przed Sadem Rejonowym w Debicy przed wydaniem wyroku w sprawie sygn. akt II K 854/10, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, Adresat niniejszego pisma, prof. Andrzej Zoll popelni przestepstwa z art. 235 k.k. i 236 § 1 k.k.

 4. Wniosek o doreczenie mi – w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – kopii pisma, jak w p. II, skierowanego do Sadu Rejonowego w Debicy.”

Dowod: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, pismo Z. Kekusia z dnia 19 marca 2013 r. do przewodniczacego Komisji prof. dr hab. Andrzeja Zolla – Zalacznik 3

W uzasadnieniu do wniosku z pkt. II wyzej wymienionego pisma z dnia 19 marca 2013 r. do prof. Andrzeja Zolla podalem miedzy innymi – Zalacznik 3: „Stanowisko, ze RPO nie jest konstytucyjnym organem RP jest dobrze znane – z Pana publikacji – nawet poczatkujacym w zawodach prawniczych asesorom, jak np. Maciejowi Gorskiemu z Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia, ktory w postanowieniu z dnia 30 lipca 2010 r. podal: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

W podsumowaniu przedstawionych wyzej faktow, majacych potwierdzenie w obowiazujacym prawie – w tym podawanym w publikacjach z zakresu teorii prawa wydawanych pod Pana redakcja – oraz w dokumentach, ktorych kopie zalaczylem do niniejszego pisma, Pan:

 1. obciazajac mnie, jako Rzecznik Praw Obywatelskich zeznaniami w sprawie, w ktorej scigano mnie – i skazano na podstawie zlozonych przez Pana dwukrotnie zeznan – za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w Pana, piastujacego ten urzad osobie, popelnil przestepstwo z art. 235 k.k.
  Zastosowal Pan podstepny zabieg, tj. ukryl Pan przed – niedouczonymi – prokurator Radoslawa Ridan i sedzia Tomaszem Kuczma, ze Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. zatajajac przed Sadem Rejonowym w Debicy, rozpoznajacym sprawe sygn. II K 854/10, w ktorej jestem oskarzony o zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w Pana, piastujacego ten urzad osobie, spowoduje Pan kontynuacje scigania mnie za czyn, ktory … nigdy nie byl i nie jest przestepstwem, tj. sam Pan popelni przestepstwo z art. 236 § 1 k.k.

(…) W zwiazku z powyzszym wnosze, jak na wstepie, tj. by zawiadomil Pan w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajacy ponownie sprawe do sygn. akt II K 854/10, w ktorej jestem oskarzony o popelnienie przestepstwa zniewazenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, w Pana, piastujacego ten urzad osobie /art. 226 § 3 k.k./, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Niech Pan juz, Panie profesorze, nie czyni podstepnych zabiegow, niech Pan nie zataja.

Nie tylko nie wypada, ale moze Pan popasc w konflikt z prawem, zostac przestepca.

Pragne wyjasnic, ze ujawniajac dowody mojej niewinnosci nie naraza Pan siebie ani najblizszych Panu osob na odpowiedzialnosc karna – art. 236 § 2 kk.

Zatajajac je natomiast przed Sadem, popelnia Pan – jako swiadek w sprawie, ktory dwukrotnie zlozyl obciazajace mnie zeznania – przestepstwo z art. 236 § 1 k.k.”

Dowod: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, pismo Z. Kekusia z dnia 19 marca 2013 r. do przewodniczacego Komisji prof. dr hab. Andrzeja Zolla – Zalacznik 3

 

Moje pismo z dnia 19 marca 2013 r. do przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci prof. Andrzeja Zolla zostalo doreczone w dniu 20 marca 2013 r.

Niestety, pouczony przeze mnie na podstawie prawa podawanego przez niego w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego prof. Andrzej Zoll nie uzupelnil zeznan zlozonych w sprawie do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

Skutkiem jego zaniechania, w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany przez sedzie Beate Stoj, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk za wyzej wymieniony czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., tj. z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 3 K.k.

Nie tylko ze wzgledu na pouczenie udzielone przeze mnie prof. Andrzejowi Zollowi pismem z dnia 19 marca 2013 r. /Zalacznik 4/, ale takze z powodu pelnionych przez niego w przeszlosci i obecnie funkcji – patrz: pkt xxx str. xxx – wskazac nalezy, ze prof. Andrzej Zoll swiadomie nie uzupelnil zeznan zlozonych przed Sadem Rejonowym w Debicy w dniu 17 lipca 2007 r., chcac uniknac wyeliminowania z aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan nieslusznie przypisanej mi w jego pkt. XVII kwalifikacji prawnej z art. 226 § 3 K.k.

Dzialanie prof. dr hab. Andrzej Zolla, tj.:

 1. tworzenie podstepnych zabiegow oraz ich kontynuacja w toku postepowania – art. 235 K.k. –przed Sadem Rejonowym w Debicy w sprawie do sygn. II K 407/13, polegajace na ukrywaniu, ze czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan, przypisany mi z art. 226 § 3 K.k., wedlug opisu prokurator nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego w tym artykule jako przestepstwo,

 2. zatajenie przed Sadem Rejonowym w Debicy dowodow mojej niewinnosci – art. 236 § 1 K.k. – tj. ze czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan, przypisany mi z art. 226 § 3 K.k., wedlug opisu prokurator nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego w tym artykule jako przestepstwo,

wyczerpuje znamiona czynow okreslonych jako przestepstwa w art. 235 K.k. i w art. 236 § 1 K.k.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ protokol rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 3. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, pismo Z. Kekusia z dnia 19 marca 2013 r. do przewodniczacego Komisji prof. dr hab. Andrzeja Zolla

Ce sont des vente cialis en france cialis moins cher exutoires, une facon de rever ou de se projeter.
Ce dernier est commercialise depuis 1998 comme traitement des dysfonctions levitra 20mg pfizer prix acheter prigily erectiles.
Finalement, il n’y a pas de mauvaise maniere de vivre sa sexualite, tant qu’elle procure la satisfaction et le plaisir recherches et qu’elle reste sans risques (de transmission de maladies kamagra generique en france par exemple), respectueuse et vente viagra pfizer librement consentie par les partenaires.

Aujourd’hui la quantite impressionnant des habitants parisiens, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, Grenoble, le commander du viagra en ligne Maroc, le Canada, la Belgique, l’Andorre, Klermon Ferrand, la priligy belgique Suisse, l’Autriche, Strasbourg, le Luxembourg, Toulouse, la France, Montpellier, Nice – les clients prives Kamagra Oral Jelly n’est pas chere.
Certes, les amoureux(ses) s’apportent des elements uniques a chacun, mais il est faux de croire que nous pouvons repondre a tous les besoins de notre partenaire et de se percevoir unique a leurs yeux dans tous les aspects de leur vie. Selon Kestemberg et al, il y a eu un surinvestissement du soi-fonctionnement au detriment des pulsions et de leur integration dans le cours du developpement libidinal. Le savon qui glisse sur les corps, c’est particulierement sensuel… Par ailleurs, des etudes ont montre que plusieurs hommes sedentaires ont des problemes d’impuissance alors que le nombre d’individus ayant une activite physique qui souffre d’impuissance est vente viagra pharmacie belgique levitra 20mg generique tres faible. Il peut s’agir d’une simple infection urinaire ou d’une irritation locale passagere achat cialis officiel viagra pour femme prix si une prothese a ete mise en place. Apres tout, rien ni personne autre que leur propre conscience ne les a pousses a faire ce choix. Elles ont fonde une famille, ne sont pas satisfaites de ce que la vie a fait sur leur corps et veulent recommencer a penser a elles et a leur image corporelle. Communiquer est la cle du couple, encore plus quand on vit loin de l’autre geographiquement…
Il sait meilleur site de vente de viagra qu’il ne compte plus pour l’autre quand ce dernier danse avec vente cialis italie elle.
On peut achete Viagra seulement sur ordonnance d’un cialis en ligne moins cher medecin a la pharmacie et les medicaments generiques sont disponibles dans de nombreuses pharmacies en ligne cialis et viagra en ligne sans ordonnance.
Per conservare in maniera corretta i farmaci anche con le basse temperature bisogna leggere attentamente che cosa riporta acquistare e cialis cialis soft tabs il foglietto illustrativo.
Il campione prelevato non viene osservato al microscopio, ma trattato in levitra serve ricetta laboratorio con tecniche di biologia molecolare che consentono di individuare il virus farmacia on line priligy con precisione.
Il medico sa che una vita sessuale sana e molto importante per il vostro benessere acquistare cialis generico in farmacia e magari vi chiedera se siete soddisfatti acquistare cialis generico europa della vostra vita sessuale ancor prima che siate voi a sollevare l’argomento.
Per cominciare, e necessario contare su una cialis generico costo mexico forte erezione, duro acquistare cialis milano e resistente.
Anche se state seguendo cure contro infezioni da AIDS o HIV non potrete utilizzare il Viagra perche i farmaci che state utilizzando non sono adatti all’interazione con i farmaci per curare i viagra generico vendita on line acquistare propecia generico problemi di erezione.
Lui puo comprare levitra provare intenso piacere anche senza eiaculare, cosi come la fuoriuscita di levitra 20 mg quanto costa liquido seminale non sempre si accompagna alla soddisfazione.
Non esiste nessun collegamento tra comprare cialis originale senza ricetta cialis vendita farmacia l’uso d’inibitore FDE5 e la diminuzione o la perdita dell’udito.
E marca di farmaco comprar viagra en farmacia cialis originale senza ricetta contenente sali di sildenafil che aquisto priligy mira ad aumentare il flusso di sangue nella zona del pene per darvi un un uomo duro che ha sperimentato la disfunzione erettile erezione.
5, 10 e 20 mg; la dose acquisto levitra on line iniziale consigliata e acquisto cialis online sicuro di 10 mg, non piu di costo kamagra in farmacia una compressa al giorno.
D’autres effets, comme, notamment, un changement de la vision et une sensibilite plus achat viagra pharmacie ligne accrue a la lumiere, avis achat viagra ligne achat viagra ligne canada ont parfois ete signales.
Lo sostiene l’83% degli italiani, uomini e donne di cialis originale senza ricetta eta superiore ai kamagra acquisto on line 18 anni, intervistati il mese vendita viagra in farmacia scorso dall’institut francais d’opinion publique per l’azienda farmaceutica mylan.
*le maca et le cialis vente zinc ont une valeur kamagra pharmacie acheter propecia en ligne nutritionelle forte.
Inoltre, gli come comprare viagra on line studi hanno dimostrato che il cialis puo cialis a poco prezzo essere assunto con alcool e cibo grasso con cui, di solito, dove comprare cialis a milano viene accompagnata una intima serata.
Evitez les aliments contenant un taux de cholesterol eleve comme kamagra acheter en pharmacie les aliments provenant d’animaux ou acheter kamagra oral jelly de produits achat viagra uk animaux.
La clinica non considera psicopatologicamente cialis in vendita malato chi entra nei night club per lo stesso motivo per cui non possono considerarsi malati, per altro senza una preventiva ed esaustiva valutazione clinica gli ospiti viagra generico dove acquistare di casino o chi frequenta abitudinariamente ambienti dove kamagra acquisto on line si assumono alcolici.
En comparaison avec d’autres medicaments par voie orale agissant dans l’estomac et les intestins kamagra generique pharmacie viagra reductil acheter propecia pas cher agit dans le cerveau.
Le organizzazioni dei produttori hanno realizzato il “progetto farmastampati”, un utile strumento per la gestione delle scorte dei medicinali che cialis a basso prezzo hanno subito modifiche al viagra o cialis senza ricetta medica proprio foglio illustrativo, sulla base di quanto stabilito come comprare viagra senza ricetta medica dalla suindicata determina aifa.
Acheter viagra vente en pharmacie viagra generique sur notre pharmacie en ligne en toute discretion, qui vous proposent des medicaments sans prescription medicale pour vous cialis sans ordonnance soulager de votre cialis pour homme achat impuissance masculine.
Quello dell’impotenza e acquisto viagra generico on line un problema piu diffuso di quanto si pensi, comprare cialis online italia un problema molto delicato che pero puo nella maggioranza dei casi essere curato, o comunque cialis costo svizzera trarre beneficio dalla giusta terapia.
Bien que les variables intimite et satisfaction sexuelle n’aient pas ete etudiees conjointement dans des etudes anterieures, de telles donnees levitra vente libre laissent supposer l’interrelation existant levitra 10mg prix entre celles-ci.
Lorsqu’un haut niveau de cgmp est super levitra atteint, les arteres acheter levitra pfizer france peniennes se relaxent et une erection naturellement rigide est assuree.
Pfizer vareniclina mercati con il marchio di chantix in usa viagra generico acquisto sicuro e chantix in europa e in altri viagra generico con pagamento contrassegno paesi.
Alli e vendita viagra in slovenia fatto di la stessa viagra generico dove acquistare struttura chimica come xenical.