22.04.2014 – Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk o możliwości rozpoczęcia przez Z. Kękusia w dniu 8 maja 2014 r. protestu głodowego przed siedzibą Prokuratury

Krakow, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10

 

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod, Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod

 2. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa Pan Bronislaw Komorowski,

 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 9. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 12. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 13. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 14. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 16. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 17. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 18. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 19. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 20. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 21. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 22. Mr Jose Manuel Barroso, President of the European Commission, 1049 Brussels, Belgium

 23. Ms Viviane Reding, European Commission Vice-President in charge of Justice, Fundamental Rights and Citizenship, BE-1049 Brussels, Belgium

 24. Mr Herman van Rompuy, President of the European Council, Rue de la Loi, 175, B-1048 Brussels, Belgium

 25. Mr Martin Schulz, President of the European Parliament, Rue Wiertz / Wiertzstraat, 60, BE-1047 Brussels, Belgium

 26. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 27. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska

 28. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 29. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 30. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 31. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 32. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 33. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 34. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 35. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 36. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 37. Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. akt II K 407/13

 38. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddzialu Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Krakow

 39. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 40. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 41. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 42. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 43. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 44. Pan Juliusz Braun, Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 45. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 46. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 47. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – na podstawie art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – w terminie do dnia 7 maja 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Wniosek o sporzadzenie do wniosku jak w pkt. I uzasadnienia, prezentujacego rzeczywiste ustalenia faktyczne i prawo, jak na str. 3 – 6 niniejszego pisma.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 7 maja 2014 r. na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt. I z uzasadnieniem jak na str. 3 – 6 niniejszego pisma.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia w dniu 8 maja 2014 r., od godz. 12:00 prowadzonego calodobowo protestu glodowego – bede pil wode i soki – przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. I i wydania mi jego kopii,

  2. kontynuowania protestu jak w pkt. IV. 1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.

 5. Wniosek – w przypadku odmowy skierowania do Sadu Rejonowego w Debicy wniosku, jak w pkt. I – o wydanie polecenia zatrzymanie mnie w dniu 8 maja 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod i umieszczenia – ze wzgledow humanitarnych – w szpitalu psychiatrycznym, celem poddania mnie leczeniu.

 6. Plan moich dzialan do dnia 7 maja 2014 r.

 7. Zawiadomienie, ze kopie wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj – przy udziale Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – sprawy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl

 8. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

 

Juz kazdy powiedzial, to co wiedzial

trzy razy wysluchal dobrze mnie

wszyscy zgadzaja sie ze soba,

a bedzie nadal tak, jak jest

i co ja robie tu /u-u/, co ty tutaj robisz

sa takie rzeczy, ze nikt nie zaprzeczy

po co tu sie glowic”

Co ty tutaj robisz”, Kuba Sienkiewicz, Elektryczne Gitary

 

Glupcy bywaja dla siebie nawzajem poblazliwi,

lecz gdy zjawi sie ktos o rzeczywistym talencie i rozumie natychmiast powstaja przeciwko niemu.”
Jonathan Swift

 

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze – Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

 2. Artykul 162 § 1 Kodeksu karnego: „Kto czlowiekowi znajdujacemu sie w polozeniu grozacym bezposrednim niebezpieczenstwem utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogac jej udzielic bez narazenia siebie lub innej osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

W dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow, tj.:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Raz juz w sprawie jak wyzej zapadl prawomocny wyrok. Wydal go – skazujac mnie za wszystkie w.w. czyny – w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma w sprawie do sygn. akt II K 451/06.

Wyrok ten uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w zakresie 16 sposrod wyzej wymienionych czynow, tj. I, III – XVII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – w zakresie pozostalych w czynow, tj. II i XVIII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

Po wydaniu wyzej wymienionych wyrokow wznowieniowych z dnia 15.09.2010 r. i 26.01.2012 r. po raz kolejny jestem scigany – czwarty rok po wydaniu wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. – za wszystkie wyzej wymienione czyny.

Postepowanie prowadzi – przy udziale Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

W zwiazku z licznymi wadami aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan, w tym miedzy innymi poswiadczonymi wyzej wymienionymi wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego, wnosze o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – na podstawie art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – w terminie do dnia 7 maja 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

Wnosze o podanie w uzasadnieniu do wniosku, jak wyzej, ze jestem scigany z razacym naruszeniem:

 1. prawa procesowego okreslonego w art. 2 § 2 k.p.k.1, art. 5 § 2 k.p.k2, art. 7 k.p.k.3 – operatorzy internetowi, tj. Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. dostarczyly Sadowi Rejonowemu w Debicy juz w 2007 r. dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan, tj.:

  1. Wirtualna Polska S.A. podala w pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r.: „Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa
   Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r., karty 3098, 3099

Pan Krzysztof Lapaj – Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – jeszcze zanim sedzia Tomasz Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r., a nawet zanim rozpoczal rozprawe glowna, informowal Sad Rejonowy w Debicy, ze nie ja bylem sprawca czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., tj. ze:

   1. nie ja zalozylem strony www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl,

   2. nie ja nimi administrowalem stronami www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl,

   3. ja nigdy nie mialem dostepu do stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

  1. Interia.PL S.A. podala w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
   Dane zwiazane z kontem:
   zkekus@interia.pl
   i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/
   Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23
   Numer IP zalozenia: 62.179.56.131
   Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23
   Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191
   Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15
   Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191
   Uzytkownik nie podal danych osobowych.
   Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”
   Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

pismo Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r., karta 3183

Interia.PL S.A. poinformowala zatem Sad, ze nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, bo:

   1. w okresie od dnia 13 wrzesnia do 30 wrzesnia 2005 r. – tj. do konca okresu objetego aktem oskarzenia – uzytkownik strony http://zkekus.w.interia.pl nie wykazywal aktywnosci,

   2. Interia.PL S.A. nie dysponowala juz w dniu sporzadzania pisma z dnia 1 pazdziernika 2007 r. logami z okresu wczesniejszego, tj. od dnia 26 pazdziernika 2006 r., gdy zalozono strone http://zkekus.w.interia.pl.

Komputery, ktorych numery IP Interia.PL S.A. podala Sadowi Rejonowemu w Debicy byly przez caly okres popelniania przypisanych mi czynow zlokalizowane w Warszawie.
Z powodu dowodow dostarczonych Sadowi Rejonowemu w Debicy przez Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A. sedzia referent w sprawie sygn. II K 407/13 Beata Stoj podala w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2013 r.: Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,

postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

 1. prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. /patrz: przypis 3/ – jesli strona http://zkekus.w.interia.pl zostala zalozona – jak podala Interia.PL S.A. – w dniu 26 pazdziernika 2004 r., to nikt nie mogl zamieszczac na niej zadnych materialow w okresie – jak podala prokurator R. Ridan i za co mnie Pani sciga razem z sedzia Beata Stoj – „od stycznia 2003 r.” . Scigacie mnie Panie wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania.
  Wskazac nalezy, ze te wade aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan wykazali:

  1. Prokurator Generalny w w.w. kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/1, podajac: „Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam (…) II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania (…).

Tak wiec ustalenia Sadu Rejonowego w Debicy, ze Zbigniew Kekus zniewazal w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. pod domena www.zkekus.w.interia.pl Wieslawe Zoll jak tez rozpowszechnil tamze materialy ze sprawy rozwodowej, prowadzonej z wylaczeniem jawnosci, nie moga byc uznane za ustalenia swobodne, a tylko dowolne, nie znajdujace oparcia w zadnym materiale dowodowym. Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.

  1. Sad Najwyzszy w w.w. wyroku wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IK KK 272/11, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011r.

Umieszczanie przez kogokolwiek materialow na stronie internetowej, ktora nie istniala, rzeczywiscie nie bylo mozliwe. A jednak:

  1. prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o to aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.,

  2. sedzia Tomasz Kuczma skazal mnie za to wyrokiem z dnia 18.12.2007 r.,

  3. po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego Tomasza Kuczmy przez Sad Najwyzszy w.w. wyrokiem z dnia 26.01.2012 r., wydanym na postawie w.w. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 r., sedzia Beata Stoj … od nowa sciga mnie za to, przy Pani, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod udziale.

 1. prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. i w art. 115 § 2 K.k. – prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi w pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia czyny z art. 226 § 1 K.k. opisujac je jako zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku – tj. za posrednictwem Internetu – z pelnieniem obowiazkow sluzbowych. W dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok /sygn. P 3/06/, ktorym orzekl, ze: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok TK z dnia 11.10.2006 r. wszedl w zycie w dniu jego ogloszenia, tj. 19 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/.
Od dnia 19 pazdziernika jest zatem niedopuszczalne sciganie za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

Skutkiem wejscia w dniu 19.10.2006 r. wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. ustawodawca dokonal nowelizacji art. 226 § 1 K.k. nadajac mu tresc: „Kto zniewaza funkcjonariusza publicznego lub osobe do pomocy mu przybrana,podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Artykul 115 § 2 stanowi: „Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach okreslonych w ustawie karnej.. Z tej przyczyny:

  1. czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. I, III – XVII aktu oskarzenia nie wypelniaja znamion czynow okreslanych jako przestepstwo w art. 226 § 1 K.k.,

  2. z powodu wyroku TK z dnia 19.10.2006 r., w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyzej wymieniony wyrok wznowieniowy, zarzucajac sedziemu Tomaszowi Kuczmie – a zarazem prokurator Radoslawie Ridan – razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.,

 1. prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 3 K.k. – prokurator R. Ridan opisala czyn XVII aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. jako: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII. w okresie od stycznia 2004 r. do maja 2005 r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.ww.interia.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Artykul 226 § 3 Kodesku karnego: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem sam uwazajacy sie za pokrzywdzonego – obciazyl mnie zeznaniami – i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje:

  1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prof. A. Zolla prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek4, Marek Mozgawa5.

  1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
   Stanowisko tozsame z tym zacytowanym wyzej prof. Andrzeja Zolla prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek6, M. Krolikowski i R. Zablocki7

Jak wspomnialem, art. 115 § 2 stanowi: „Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach okreslonych w ustawie karnej.
Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej to czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. 17 aktu oskarzenia nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Jesli § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow, to i z tej przyczyny czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. 17 aktu oskarzenia nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.
Przypomne, ze gdy w lipcu 2013 r. skierowalem wniosek do Pani o wyeliminowanie z przypisanej mi przez prokurator R. Ridan kwalifikacji prawnej zarzutu z art. 226 § 3 K.k., zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol poinformowala mnie pismem z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 1: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.(…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Zastepcy Prokuratora Rejonowego E. Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 1

Widac tylko dla przyjemnosci A. Zolla i prokurator R. Ridan jestem scigany za ten czyn … drugi raz. Niezawisly Sad juz raz przeciez dokonal weryfikacji … Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r.

Poza tym art. 5 K.p.k. stanowi:„Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

 1. prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k. – prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi popelnienie przestepstw znieslawienia z art. 212 § 2 K.k., tj.:

  1. w przypadku czynu II znieslawienie adw. Wieslawy Zoll,

  2. w przypadku czynow z pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia zarzuty z art. 212 § 2 K.k. w zbiegu z art. 226 § 1 K.k. /patrz: pkt III/,

  3. w przypadku czynu z pkt XVII aktu oskarzenia zarzut z art. 212 § 2 K.k. w zbiegu z art. 226 § 3 K.k. /patrz: pkt IV,

Artykul 212 § 4 Kodeksu karnego stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

Artykul 60 § 1 K.k. stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.

Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala w akcie oskarzenia – tzn. nic na ten temat nie napisala w akcie oskarzenia – ze interes spoleczny wymaga scigania mnie za znieslawienie 15 sedziow i adw. Wieslawy Zoll.
O Andrzeju Zollu nie ma co pisac, bo go prokurator R. Ridan blednie zakwalifikowala – i on sam tez siebie blednie zakwalifikowal – jako konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, co sprawia, ze czyn wedlug opisu prokurator R. Ridan nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo.

Sciganie z art. 212 § 2 kk odbywa sie z oskarzenia publicznego tylko wtedy, gdy znieslawienie godzi w dobro ogolne i/lub, gdy pokrzywdzony jest osoba niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu prowadzonego z oskarzenia prywatnego.

Sedziowie i adw. Wieslawa Zoll nie sa osobami niedoleznymi, zagubionymi, nie potrafiacymi zadbac o wlasne interesy. Sa z wyksztalcenia prawnikami czynnie pracuja w zawodach prawniczych, posiadaja rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym.

 1. prawa:

  1. materialnego okreslonego w art. 101 § 2 K.k.8 i art. 102 K.k.9,

  2. procesowego okreslonego w art. 17 § 1 k.p.k.

w pkt. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII aktu oskarzenia z dnia prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi czyny z art. 212 § 2 K.k., tj. znieslawienia. Samoistnie /adw. Wieslawa Zoll/ lub w zbiegu z art. 226 § 1 K.k. /sedziowie/. Jak wspomnialem pkt. V, o Andrzeju Zollu nie ma co pisac, bo go prokurator R. Ridan blednie zakwalifikowala – i on sam tez sie blednie zakwalifikowal – jako konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, co sprawia, ze czyn wedlug opisu prokurator R. Ridan nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo.

W akcie oskarzenia podala prokurator R. Ridan, ze przypisane mi przez nia czyny popelnialem:

  1. czyny: I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI – w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.

  2. czyny: II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII – w okresie od stycznia2003 r. do wrzesnia 2005 r.
   Jak wspomnialem w pkt. V, czyn z artykulu 212 § 2 K.k. jest scigany z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego.

Do czynow z oskarzenia prywatnego stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98)10.

Z analizy podanych wyzej dat oraz z tresci przepisow art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. – przypis 8 i 9 – wynika, ze karalnosc czynow z art. 212 § 2 K.k. ustala po 8 lacznie latach od czasu ich popelnienia:

  1. z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan ustala z dniem 1 czerwca 2013 r.,

  2. z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

W podsumowaniu wskazac nalezy, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj sciga mnie czwarty rok przy Pani, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod udziale, za 18 przypisanych mi jako popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stronwww.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl czynow:

 1. za ktore raz juz bylem skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy, uchylonym nastepnie wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego wydanymi z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego Tomasza Kuczme prawa materialnego i prawa procesowego,

 2. co do ktorych operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. doreczyli Sadowi Rejonowemu w Debicy w sierpniu 2007 r. i pazdzierniku 2007 r. dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem ich sprawca, oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie, z tego:

  1. z ktorych 15 przypisanych mi z art. 226 § 1 K.k. /czyny z pkt. I, III– XVI aktu oskarzenia/ wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie funkcjonariuszy publicznych /sedziow/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”, nie wypelnia od dnia 19 pazdziernika 2006 r. znamion czynu okreslonego w art. 226 § 1 K.k. jako przestepstwo,

  2. z ktorych czyn przypisany mi z art. 226 § 3 K.k. /pkt. XVII aktu oskarzenia/, wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla”, nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., bo nawet sam A. Zoll podaje, ze RPO nie jest konstytucyjnym organem RP, a § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

  3. z ktorych karalnosc siedemnastu – z art. 212 § 2 K.k. ustala, tj.:

   1. dziewieciu – czyny z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia – z dniem 1 czerwca 2013 r.

   2. osmiu – czyny z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia – z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

xxx

 

Informuje, ze w zwiazku z wnioskiem, jak w pkt. I str. 1 oraz mozliwoscia prowadzenia przeze mnie od dnia 8 maja 2014 r. protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod zamierzam zrealizowac nastepujace – miedzy innymi – dzialania:

 1. stawie sie w dniu 5 maja 2014 r. /poniedzialek/ na dyzurze Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony celem poinformowania go o mozliwosci prowadzenia przeze mnie protestu jak wyzej oraz o jego przyczynach,

 2. stawie sie w dniu 5 maja 2014 r. /poniedzialek/ na dyzurze Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej celem poinformowania jej o mozliwosci prowadzenia przeze mnie protestu jak wyzej oraz o jego przyczynach,

 3. stawie sie w dniu 7 maja 2014 r. /sroda/ na dyzurze Adresatki niniejszego pisma Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod celem poznania Pani stanowiska w niniejszym zgloszonej sprawie.

 

Informuje, ze kopie dokumentow poswiadczajacych slusznosc zarzutow przedstawionych przeze mnie w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

Jako pierwszy dokument na wyzej wymienionych stronach umieszczony jest akt oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2014 r. Zeby osoby zainteresowane sprawa przeciwko mnie mogly zweryfikowac:

 1. slusznosc moich wobec niego – a takze Sadu Okregowego w Rzeszowie, Prokuratora Generalnego i Sadu Najwyzszego – zarzutow,

 2. nieskazitelnosc charakteru Adresatki niniejszego pisma, wszak jak powszechnie wiadomo:

 

Prokuratorem moze byc tylko ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

 

Na stronach http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl zostaly takze umieszczone miedzy innymi;

 1. wyrok wznowieniowy Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r.,

 2. kasacja Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22 sierpnia 2011 r.,

 3. wyrok wznowieniowy Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r.,

 4. postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r., w uzasadnieniu do ktorego ta podala miedzy innymi: „(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.

 5. postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., ktorym – wydanym w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod – sedzia:

  1. poswiadczyla ze sciganie mnie za 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. /czyny z pkt. I, III – XVI/ opisanych przez prokurator Radoslawe Ridan jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

  2. podala prawo – art. 101 § 1 Kk. i art. 102 K.k. – z mocy ktorego karalnosc dziewieciu czynow przypisanych mi z art. 212 § 2 K.k. ustala z dniem 1 czerwca 2013 r., a osmiu z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

xxx

 

Ustawodawca postawil przed Pania – organem postepowania uczestniczacym jako oskarzyciel w postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny do sygn. I K 407/13 – wymogi:

 1. brania za podstawe wszelkich rozstrzygniec rzeczywiste ustalenia faktyczne,

 2. prawidlowego rozumowania:

 

Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.”

Artykul 2 § 2 Kodeksu postepowania karnego

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania

oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

Artykul 7 Kodeksu postepowania karnego

 

Prawidlowo zatem rozumujaca Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, musi sie Pani ze mna zgodzic, ze w niniejszym zgloszonej sprawie albo ja mam racje, albo jej nie mam. Jesli zatem ja:

 1. mam racje, jest Pani – prawidlowo rozumujacego prokuratora – obowiazkiem zlozyc wniosek, jak w pkt. I. str. 1 niniejszego pisma z uzasadnieniem, jak na str. 3 – 6,

 2. nie mam racji, to prowadzenie przeze mnie calodobowo protestu glodowego, na dworze, przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, bedzie niepodwazalnym dowodem mojej niepoczytalnosci, braku zdolnosci rozpoznania znaczenia swoich czynow i pokierowania swoim postepowaniem. Bede wszak bezpodstawnie narazal swoje zdrowie, a w miare trwania protestu, takze zycie. Jesli twierdzi Pani, ze w niniejszym zgloszonej sprawie nie mam racji, jest Pani – pod grozba konsekwencji okreslonych w art. 162 § 1 K.k.11 – obowiazkiem wydanie Policji polecenia zatrzymania mnie po ewentualnym rozpoczeciu przeze mnie protestu glodowego w dniu 8 maja 2014 r. i doprowadzenia pod przymusem do szpitala. Ewentualnie psychiatrycznego.

 

Uprzejmie prosze o Pani, nieskazitelnego przeciez charakteru, humanitarna wobec mnie postawe.

Przypomne:

 

Humanitaryzm”«postawa nacechowana poszanowaniem zycia

oraz pragnieniem oszczedzania cierpien»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 267

 

Niech sie Pani zatem prosze nie zneca nade mna, prowadzacym – ewentualnie – protest glodowy i:

 1. niewinnym czynow, za ktore sciga mnie Pani – jako zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod nadzorowala Pani w 2006 roku postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, a obecnie Prokurator Rejonowy – razem z autorka aktu oskarzenia prokurator Radoslawa Ridan od czerwca 2006 r., w tym z sedzia Beata Stoj od 15 wrzesnia 2010 r. , lub

 2. niepoczytalnym, bo prowadzacym protest glodowy, nie tylko stanowiacy zagrozenie dla mojego zdrowia i zycia, ale takze szkodzacy – bo Pani, ewentualnie, zdaniem niesluszny – wizerunkowi kierowanej przez Pani Prokuratury i z cala pewnoscia godzacy w dobro wymiaru sprawiedliwosci.

 

Nie musze – bo Pani przeciez prawidlowo rozumuje – dodawac, ze:

 1. jesli Pani nie zapobiegnie w jeden z dwoch przedstawionych przeze mnie wyzej sposobow prowadzeniu przeze mnie od dnia 8 maja 2014 r. protestu glodowego przed siedziba kierowanej przez Pania, uczestniczke jako oskarzyciela w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13, osobiscie dostarczy Pani wszystkim Adresatom kopii niniejszego pisma oraz internautom odwiedzajacym strony http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl, ze Pani albo nie jest nieskazitelnego charakteru, albo jest nie tyle pozbawiona zdolnosci do prawidlowego rozumowania, co wrecz niepoczytalna, ze nie potrafi Pani rozpoznac znaczenia swoich czynow i pokierowania swoim postepowaniem,

 2. jesli skorzysta Pani z pozoru korzystnego dla Pani – oraz dla innych funkcjonariuszy publicznych, tj. prokuratorow, sedziow w rozny sposob zaangazowanych od 2 lipca 2004 r., gdy zarejestrowano sprawe przeciwko mnie w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod – wariantu wydania Policji nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia do szpitala, ewentualnie psychiatrycznego, to wobec okolicznosci scigania mnie przez sedzie Beate Stoj przy udziale Pani, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod, takze udowodni Pani, ze jest nie tyle pozbawiona zdolnosci do prawidlowego rozumowania, co wrecz niepoczytalna, ze nie potrafi Pani rozpoznac znaczenia swoich czynow i pokierowania swoim postepowaniem,

 

W takim przypadku adresat kopii niniejszego pisma, Prokurator Andrzej Seremet bedzie musial – jak wielkim by nie byl sympatykiem, sprzymierzencem i obronca prokuratorskiej patologii i jak sam nie bylby patologiczna postacia12 – wydalic Pania ze sluzby prokuratorskiej /art. 67, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze/.

A bedzie czego zalowac. Wedlug informacji przekazanej mi przez Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidie Jaryczkowska pismem z dnia 27 marca 2014 r. /sygn. I IP 16/14/ otrzymuje Pani wynagrodzenie miesieczne wedlug stawki 2,36 podstawy ustalenia /przecietne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 r. – 3612,51 zl/ plus dodatek funkcyjny /0,47/ i dodatek stazowy /18%/, tj. lacznie ponad 14.000,00 /slownie: czternascie tysiecy/ zl.

Niech nam – mnie oraz Adresatom kopii niniejszego pisma – Pani udowodni, ze jest Pani tej kwoty miesiecznego wynagrodzenia warta.

 

W nadziei, ze nie schowa sie Pani po raz kolejny za zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyte Fraczek-Padol – ktora z Pani polecania, w odpowiedzi na kierowane przeze mnie do Pani pisma informuje mnie w okolo tuzinie pism doreczonych mi od lipca 2013 r., ze Prokurator Rejonowy sporzadzi wnioski Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w sprawie rozpoznawanej przez Sad Rejonowy w Debicy sygn. II K 407/13 wtedy, gdy … uzna to za zasadne lub … w mowach koncowych – i nie tylko osobiscie sporzadzi Pani wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy, jak w pkt. I, str. 1, ale takze osobiscie wreczy mi w dniu 7 maja 2014 r. jego kopie, wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego E. Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

1 Artykul 2 § 2 Kodeksu postepowania karnego: „Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.

2 Artykul 5 § 2 Kodeksu postepowania karnego: „Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

3 Artykul 7 Kodeksu postepowania karnego: „Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

4 Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

5 Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

6 Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

7 M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

8 Artykul 101 Kodeksu karnego: 㤠1. Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat:1) 30 Рgdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 Рgdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 Рgdy chodzi o pozostale wystepki, 5) (uchylony).

§ 2. Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa,nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

9 Artykul 102 Kodeksu karnego – „Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

10 Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

11 Artykul 162 § 1 Kodeksu karnego: „Kto czlowiekowi znajdujacemu sie w polozeniu grozacym bezposrednim niebezpieczenstwem utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogac jej udzielic bez narazenia siebie lub innej osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

12 Prokurator Generalny Andrzej Seremet potrzebowal az 9 dni prowadzonego przeze mnie od dnia 30 maja 2011 r. przed siedziba Prokuratury Generalnej calodobowo protestu glodowego, zeby zlecic swoim podwladnym przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego w sprawie slusznosci mojego wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

Zupelnie inaczej – tj. entuzjastycznie, dynamicznie, spontanicznie, by nie rzec nadgorliwie – Andrzej Seremet reaguje w kwestiach zydowskich. W wydaniu z dnia 30 grudnia 2010 r. „Gazeta Wyborcza” podala: „Radoslaw Sikorski domaga sie od prokuratora generalnegoscigania antysemickich wpisow w internecie i hasel na stadionach. Chodzi – jak pisze – o wizerunek Polski.” – Zrodlo: Ewa Siedlecka, „MSZ: Wstyd na stadionach”; „Gazeta Wyborcza”, 30 grudnia 2010 r.

Nastepnego dnia, 31 grudnia 2010 r. „Gazeta Wyborcza” podala: „Prokurator Generalny Andrzej Seremet sprawdzi, czy slusznie prokuratura w Rzeszowie umorzyla watek sledztwa w sprawie antysemickich hasel na stadionie.

(…) W czwartek/30 grudnia 2010 r. – ZKE/prokurator generalny polecil pilne zbadanie przez Prokurature Apelacyjna w Rzeszowie zasadnosci decyzji o umorzeniu. I przeslanie wnioskow wraz z aktami do Prokuratury Generalnej – powiedzial „Gazecie” rzecznik prokuratora generalnego Mateusz Martyniuk. Prokuratura Generalna ma dostac akta z opinia do 10 stycznia.”
Zrodlo: Ewa Siedlecka, „Antysemityzm stadionowy do kontroli”; „Gazeta Wyborcza”, 31 grudnia – 2 stycznia 2011 r.

Na wniosek ministra Radoslawa Sikorskiego w sprawie napisow dotyczacych Zydow Prokurator Generalny nie tylko podjal dzialania natychmiast, w dniu zgloszenia sprawy, ale wyznaczyl takze swoim podwladnym ekspresowy, 10-dniowy termin na sformulowanie wnioskow. Mnie przygladal sie przez 9 dni prowadzacemu protest glodowy, zanim wydal polecenie przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego. Wczesniej oszukiwal mnie w tej samej sprawie przez ponad rok, tj. od dnia 12 maja 2010 r. Dlatego zdecydowalem o prowadzeniu protestu glodowego. Jak sie okazalo slusznego. W dniu 15 czerwca 2011 r., tj. w 16-ym, dniu prowadzonego przeze mnie calodobowo protestu – w dniu 10 czerwca 2011 r. przerwalem protest glodowy i kontynuowalem pikiete – wreczono mi pismo informujace mnie, ze Prokurator Generalny rasista, polonofob i filosemita nadgorliwy Andrzej Seremet wniesie – jednak! – kasacje.

 

La question n’est pas de savoir qui peut gagner, parce que achat de viagra canada chacun peut gagner s’il ne craint pas de le faire au prix de viagra en ligne france l’amour et du respect.
Or, on sait que l’apnee du sommeil peut egalement cialis prix officiel etre facteur de troubles de l’erection ou encore d’une diminution de la levitra medicament libido.
Pour le Viagra®, le Cialis® et le Levitra®, les prix peuvent varier acheter viagra pas cher du simple propecia achat au triple.

La bisexualite feminine est souvent mieux acceptee viagra achat securise que la bisexualite masculine.
Tout d’abord, le fait de parler de densite ou de presence s’oppose immediatement a l’idee du vide, de l’inconsistance et de l’absence. Les doses d’alprostadil-alfadex etaient comprises entre 5 et 20 ¬µg maximum [5]. Ce sex toy appele « Sex counter » permet de vous donner une idee sur vos performances sexuelles en vous indiquant le nombre de coup de reins qu’a eu votre partenaire pendant l’acte sexuel, mais aussi le nombre de calories depensees. Ces precautions etant prises, et au-dela des effets de mode et achat vrai kamagra acheter du kamagra pour femme des opportunites commerciales, on peut malgre tout acheter cialis en ligne france levitra prix en pharmacie souligner l’interet potentiel du recours au coaching pour au moins deux raisons. Le preparateur en pharmacie travaille sous la responsabilite du pharmacien. Il faut tout de meme les manipuler avec precaution et utiliser un lubrifiant afin d’eviter les fissures. En revanche, il a ete demontre que le tacrolimus modifiait le metabolisme du sildenafil [30]. Il faut savoir que l’excision est illegale dans la plupart des pays du monde, au nom du respect des Droits de l’homme, de la personne humaine et de la protection de l’enfance notamment.
IMS adopte ainsi une achat viagra generique definition plus large du generique que celle qui est admise en cialis prix belgique pharmacie France.
Elle doit etre cialis acheter en ligne adaptee a la demande du couple en matiere de acheter du cialis ligne sexualite.
Per aumentare il vostro livello di eccitazione vendita cialis in svizzera sessuale dovete imparare a giocare con il partner anche con le parole e a comprar cialis generico en valencia pensare voi stesse in modo erotico.
Inibizione dell’enzima PDE-5, permettendo un corretto afflusso sanguigno all’interno dei corpi cavernosi, garantendoti erezioni impareggiabili comprare viagra online senza ricetta gia dopo 30-45 minuti dal momento dell’assunzione e per un periodo complessivo di 4-6 ore, nelle quali potrai avere rapporti sessuali multipli (ovviamente in viagra generico acquisto online presenza di un naturale stato di eccitamento).
Tutto cio e quello che riporta viagra in farmacia prezzo il foglietto illustrativo, ma prima di assumere il comprare viagra generico online farmaco bisogna sempre consultare il medico.
Allora guarderemo cosa sia la verginita, i vantaggi e gli viagra cialis senza ricetta svantaggi della dove comprare il viagra presenza ed assenza di essa.
La posizione e un altro fattore critico per scatenare l’orgasmo, ma in questo caso non esiste una regola che vada bene per tutte, ogni donna ha le sue preferenze che variano levitra 20 mg sia in funzione dell’anatomia acquistare levitra del corpo che del proprio immaginario erotico.
A 70 anni il problema passa da pressoche come acquistare il cialis on line assente a moderato, fino a raggiungere un picco acquistare cialis online sicuro del 70% degli uomini per cui e una malattia.
Con la giusta carica comprare cialis con postepay di entusiasmo e costanza, si riuscira kamagra in italia a rimodellare il corpo a qualsiasi eta, ma si acquisto viagra con mastercard avranno anche moltissimi altri vantaggi in termini di salute:
Infatti l’acquisto di viagra nella maniera “tradizionale” prevede che ci si rechi prezzo viagra originale dal comprare viagra online e sicuro medico per ottenere la prescrizione del farmaco e che successivamente ci si presenti in farmacia cialis si acquista in farmacia per l’acquisto.
L’impuissance est definie comme la cause majeure viagra pour femme achat achat viagra site serieux des conflits de acheter du viagra generique la vie conjugale et sociale.
Dal 1998 ad oggi nel mondo sono state consumate dove acquistare viagra online oltre 1,8 miliardi di pillole da circa acquisto pillole viagra 35 milioni viagra generico vendita on line di uomini, con l’italia sul terzo gradino nel podio in europa per consumo, dopo inghilterra e germania.
Si prix viagra en pharmacie france on est peu diplome en revanche, les rencontres se font plus dans les acheter cialis belgique lieux publics et les propecia generique en ligne lieux de danse.
La sensibilita, la carezza acquisto levitra senza ricetta viagra sin receta en farmacias e l’attenzione.
Ces pensees erotiques ne acheter viagra cialis france signifient en rien que dans leur conception du sexe est denuee de vente de viagra sans ordonnance pharmacie ligne vente cialis sentiments.
In tutte le come acquistare viagra via internet farmacie dove acquistare il cialis generico pubbliche italiane kamagra generico acquisto questo prodotto si vende solo con la prescrizione medica.
Rien ne vous empeche de laisser libre court a votre imagination, mais gardez une dose de cialis en ligne maroc cialis pas cher marseille jugement et vente viagra italie de logique.
A quanto pare la rilevazione di droghe levitra generico acquisto e difficile per l’attraversamento delle comprare viagra in europa frontiere a causa della origine della spedizione perche questo sta diventando un mittente diverso da societa madre in india, cina e altri paesi asiatici, che hanno pacchetti di rafforzare priligy prezzo il monitoraggio della provenienti da cittadini che provengono da paesi sospettati di traffico di stupefacenti, i farmaci piu spesso passano inosservati.
La commander du propecia routine achat viagra a paris tue le desir et sa mort rend la sexualite presque acheter vrai viagra ligne inexistante.
Dopo la stimolazione erotica ha levitra 10 mg costo cessato di essere meno eccitazione, la levitra originale stessa cgmp e degradato da parte dell’enzima pde-5 fosfodiesterasi, che si traduce nella riduzione dell’erezione farmacia on line kamagra del deflusso di sangue dalle vene genitali.
Bien evidement dans acheter levitra pfizer france notre pharmacie viagra generique est disponible pour achat.
Avec une prix levitra seule pilule levitra pas cher livraison rapide de cialis l’obtention d’une ferme erection est possible, de multiples rapports egalement.
Dopo il primo mese, alcuni dei pazienti che hanno ricevuto 10milligrams aumentato le dosi di 20milligrams a vendita viagra in slovenia seconda di come si reagisce, e dopo il secondo viagra pillola gialla mese e il processo si ripete dosi di puo essere esaminato nuovamente seconda del modo in cui gli uomini hanno risposto alle domande.
La disfunzione siti dove acquistare viagra erettile puo essere anche di natura psicologica, laddove esistono conflitti viagra generico con paypal profondi non superati: