24.04.2014 – Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów Katarzyny Kalinowskiej – Rinas o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie popełnienia przez naczelnego rabina Polski Mordechala Yosefa Schudricha

Krakow, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa

 

za posrednictwem

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotow

ul. Wiktorska 91a

02-582 Warszawa

 

Sygn. akt 5 Ds. 407/14/II

 

Do wiadomosci:

 1. Mordechal Yosef Schudrich, naczelny rabin Polski, Gmina Wyznaniowa Zydowska w Warszawie, ul. Twarda 6, 00-950 Warszawa

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 6. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 9. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 10. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 11. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 13. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 14. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 15. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 16. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 17. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 18. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 19. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 20. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 23. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 24. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 25. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 26. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 27. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddzialu Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Krakow

 28. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 31. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 32. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 33. Pan Juliusz Braun, Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 34. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 35. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 36. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Zazalenie na postanowienie prokurator Katarzyny Kalinowskiej – Rinas z dnia /jak podala/ 31.04.2013 r. o odmowie wszczecia dochodzenia w sprawie popelnienia przez naczelnego rabina Polski Mordechala Yosefa Schudricha przestepstwa zniewazenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Zalacznik 1.

 2. Wniosek o uchylenie postanowienia prokurator Katarzyny Kalinowskiej – Rinas, jak w pkt. I.

 3. Wniosek o zobowiazanie prokurator Katarzyny Kalinowskiej – Rinas do:

  1. dokonania oceny dowodow zgodnie z okreslona w art. 7 K.p.k. zasada prawidlowego rozumowania,

  2. wyjasnienia – art. 330 § 1 K.p.k. – dlaczego porownania przez naczelnego rabina Polski Mordechala Yosefa Schudricha decyzji Sejmu Rzeczypospolitej z decyzjami wladz Norwegii i Szwecji podjetych w latach 30 ubieglego wieku pod wplywem hitlerowskiej propagandy, nie uznala za zachowanie uwlaczajace godnosci Sejmu.

 4. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego zazalenie zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

 

W tej konkretnej sytuacji z takim wydzwiekiem nie mamy miejsca
Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotow, sygn. akt 5 Ds. 407/14/II postanowienie prokurator Katarzyny Kalinowskiej – Rinas

z dnia opisanego jako 31.04.2013 – Zalacznik 1

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodniez uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowaniaoraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.

Artykul 7 Kodeksu postepowania karnego

 

 

Uzasadnienie

 

W wydaniu z dnia 16 lipca 2013 r. gazeta codzienna „Fakt” zamiescila oswiadczenie naczelnego rabina Polski Mordechala Yosefa Schudricha w sprawie decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zakazie dopuszczalnosci rytualnego uboju zwierzat:

 

Wynik glosowania w Sejmu odnosnie dopuszczalnosci uboju rytualnego byl dla nas szokiem. Zwyciezyl calkowicie nieprawdziwy poglad, jakoby uboj taki byl okrutny, czy wrecz intencjonalnie okrutny. Poglad ten zyskal na popularnosci w Europie w latach 30. ubieglego wieku, kiedy to pod wplywem hitlerowskiej propagandy

zakaz uboju wprowadzily Norwegia i Szwecja.”

Zrodlo: „Oswiadczenie naczelnego rabina Polski”, „Fakt” 16.07.2013 r., s. 7

 

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 17 stycznia 2014 r. skierowanym do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta zlozylem:

Dotyczy: Zawiadomienie o popelnieniu przez naczelnego rabina Polski Mordechala Yosefa Schudricha przestepstwa zniewazenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – art. 226 § 3 Kodeksu karnego.

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 226 § 3 Kodeksu karnego: Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Czesc II. Uzasadnienie

Po tym, gdy w lipcu 2013 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podtrzymal decyzje o zakazie rytualnego uboju zwierzat naczelny rabin Polski Mordechal Yosef Schudrich przekazal mediom oswiadczenie, w ktorym podal:„Wynik glosowania w Sejmu odnosnie dopuszczalnosci uboju rytualnego byl dla nas szokiem. Zwyciezyl calkowicie nieprawdziwy poglad, jakoby uboj taki byl okrutny, czy wrecz intencjonalnie okrutny. Poglad ten zyskal na popularnosci w Europie w latach 30. ubieglego wieku, kiedy to pod wplywem hitlerowskiej propagandy zakaz uboju wprowadzily Norwegia i Szwecja.”

Zrodlo: „Oswiadczenie naczelnego rabina Polski”, „Fakt” 16.07.2013 r., s. 7

Porownanie przez naczelnego rabina Polski decyzji Sejmu, najwyzszego organu wladzy Rzeczypospolitej Polskiej, z decyzjami wladz panstw, ktore przed laty ulegly wplywom hitlerowskiej propagandy, jest dla kazdego, kto wie, kim byl Hitler i jakie byly skutki jego dzialan, najwyzsza z mozliwych zniewaga Sejmu.

Tym bardziej, ze:

 1. w Polsce zyje – wedlug danych podawanych od lat przez media – okolo 12.000 /slownie: dwanascie tysiecy/ Zydow, co stanowi okolo 0,03 proc. ludnosci,

 2. specjalna ustawa gwarantuje wspolnotom, ze moga dokonywac uboju rytualnego, jesli mieso sluzy kultywowaniu tradycji religijnych.

Malenka w Polsce spolecznosc zydowska posiada zatem prawo do dokonywania uboju rytualnego. Tym bardziej zatem nie zachodzila celem ochrony jej interesu potrzeba zniewazenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przez naczelnego rabina Polski.

Wskazac nalezy, ze Sejm jest organem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Oto stanowisko w tej sprawie ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w tym przez wielu uznawanego za najwybitniejszego prawnika karniste w Polsce, prof. dr hab. Andrzeja Zolla:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131

 2. Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedyniekonstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji. Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow).” – Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343,

 3. Glownym przedmiotem ochronysaorgany konstytucyjne RP– ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow.” – Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

Dzialanie naczelnego rabina Polski Mordechala Yosefa Schudricha, polegajace na porownaniu w sporzadzonym przez niego i przekazanym mediom do publicznego rozpowszechnienia oswiadczeniu, decyzji konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z decyzjami podejmowanymi kilkadziesiat lat temu przez wladze innych panstw pod wplywem hitlerowskiej propagandy, wyczerpuje znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 Kodeksu karnego. Zbigniew Kekus”
Dowod: Prokuratura Generalna, zawiadomienie Z. Kekusia z dnia 17 stycznia 2014 r.

 

Zlozone przeze mnie zawiadomienie rozpoznala prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa MokotowKatarzyna Kalinowska-Rinas, wydajac postanowienie o tresci – Zalacznik 1: „Warszawa, dnia 31.04.2013 Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotow /adres ZKE/ Sygn. akt 5 Ds. 407/14/II Postanowienie o odmowie wszczecia dochodzenia

Katarzyna Kalinowska-Rinas prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotow po rozpoznaniu zawiadomienia z dnia 17 stycznia 2014 roku pochodzacego od Zbigniewa Kekusia o czyn z art. 226 § 3 kk – na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk postanowil: odmowic wszczecia dochodzenia w sprawie zniewazenia publicznego zniewazenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej daty blizej nieustalonej w lipcu 2013 roku w miejscu blizej nieustalonym przez Naczelnego Rabina Polski, tj. o czyn z art. 226 § 1 kk, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, ze czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Uzasadnienie

W dniu 10.03.2014 roku za posrednictwem Prokuratury Okregowej w Warszawie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotow wplynelo zawiadomienie o podejrzeniu popelnienia przestepstwa z art. 226 § 3 kk pochodzace od Zbigniewa Kekusia.

Z powyzszego zawiadomienia wynika, iz Naczelny rabin Polski w odpowiedzi na wynik glosownia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie dopuszczalnosci na terenie RP uboju rytualnego zwierzat wyrazil opinie iz zakaz uboju rytualnego jako poglad zyskal na popularnosci w europie w latach 30 ubieglego wieku, kiedy to pod wplywem hitlerowskiej propagandy zakaz uboju wprowadzily Norwegia i Szwecja.

Zdaniem zawiadamiajacego, wypowiedz taka zniewaza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej jakim jest Sejm.

W przedmiotowej sprawie dokonano doglebnej analizy tresci prezentowanych przez zawiadamiajacego i dokonano ich oceny pod katem istnienia znamion przestepstwa z art. 226 § 3 kk.

Majac na uwadze powyzsze nalezy zauwazyc co nastepuje.

Analizujac tresc zawiadomienia o przestepstwie stwierdzic nalezy, iz brak jest podstaw do wszczecia i przeprowadzenia postepowania przygotowawczego w niniejszej sprawie. Nalezy wskazac, ze aby wszczac postepowanie karne musi istniec uzasadnione podejrzenie pelnienia przestepstwa sciganego z urzedu tzn. musza istniec dowody wskazujace prawdopodobienstwo zaistnienia przestepstwa. Ma sie ono odnosic zarowno do zaistnienia czynu jak i do tego, ze wyczerpuje on znamiona czynu zabronionego w konkretnym przepisie ustawy karnej. (tak: R.A. Stefanski w: kodeks postepowania karnego komentarz, pod red. Z. Gostynskiego, wydawnictwo ABC 2003, tom II, str. 34-35). W tej konkretnej sytuacji zawiadamiajacy wskazuje na mozliwosc istnienia znamion czynu penalizowanego w art. 226 § 3 kk.

Analiza zawiadomienia pod katem znamion czynu zabronionego przywolanego powyzej nie daje podstaw do wszczecia postepowania karnego w tej sprawie i nie pozwala na przyjecie, ze zachowanie sprawcy wypelnialo znamiona wystepku z art. 226 § 3 kk. Powolany przepis nie precyzuje sposobow zachowania sie sprawcy, uzywajac ogolnego okreslenia „zniewaza”. Niewatpliwie jednak przedmiotem ochrony w przypadku tego przestepstwa jest, oprocz zapewnienia prawidlowego funkcjonowania organow panstwowych, ich dobre imie. W zwiazku z tym za zniewage uwaza sie zachowanie uwlaczajace godnosci, wyrazajace lekcewazenie lub pogarde.

W tej konkretnej sytuacji z takim wydzwiekiem nie mamy miejsca. Przywolana wypowiedz stanowi jedynie polemike z niekorzystnym dla grupy wyznaniowej ustawodawstwem i przywoluje fakty historyczne nie dokonujac porownan ani ocen czy odniesien do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Majac powyzsze na uwadze, nalezalo postanowic jak na wstepie.”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotow, sygn. akt 5 Ds. 407/14/II postanowienie prokurator Katarzyny

Kalinowskiej – Rinas – Zalacznik 1

 

Po dokonaniu doglebnej – jak podala – analizy prezentowanych przeze mnie tresci oraz po zaprezentowaniu stanowiska Z. Gostynskiego w sprawie przeslanek uzasadniajacych wszczecie postepowania karnego, prokurator Katarzyna Kalinowska – Rinas stwierdzila, ze porownanie przez naczelnego rabina Polski Mordechala Yosefa Schudricha decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z decyzjami wladz Norwegii i Szwecji podjetymi w latach 30 ubieglego wieku pod wplywem hitlerowskiej propagandy, nie uwlacza godnosci Sejmu.

W uzasadnieniu dla tego stanowiska podala, ze – Zalacznik 1:

 

W tej konkretnej sytuacji z takim wydzwiekiem nie mamy miejsca
Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotow, sygn. akt 5 Ds. 407/14/II postanowienie prokurator Katarzyny Kalinowskiej – Rinas

z dnia opisanego jako 31.04.2013 – Zalacznik 1

 

Poniewaz ja uwazam, ze porownanie przez naczelnego rabina Polski Mordechala Yosefa Schudrichadecyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z decyzjami wladz Norwegii i Szwecji podjetymi w latach 30 ubieglego wieku pod wplywem hitlerowskiej propagandy uwlaczagodnosci konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Sejm, a uzasadnienie prokurator Katarzyny Kalinowskiej – Rinas dla jej stanowiska – cytat: „W tej konkretnej sytuacji z takim wydzwiekiem nie mamy miejsca jest osobiscie przez nia sporzadzonym dowodem poswiadczajacym, ze pani prokurator ma powazne problemy z prawidlowym rozumowaniem1, wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotow, sygn. akt 5 Ds. 407/14/II postanowienie prokurator Katarzyny Kalinowskiej – Rinas z dnia opisanego jako 31.04.2013

 

 

1 Ze wzgledu na oryginalnosc uzasadnienia – „(…) z takim wydzwiekiem nie mamy miejsca.” – sporzadzonego przez prokurator Katarzyne Kalinowska – Rinas w celu obrony naczelnego rabina Polski przed moim, uwazam slusznym, zarzutem, kopie niniejszego pisma dorecze jej protegowanemu, rabinowi Mordechalowi Yosefowi Schudrichowi oraz prokuratorowi generalnemu Andrzejowi Seremetowi.

Temu drugiemu zwracajac uwage, ze w korpusie prokuratorow nie powinno byc miejsca dla osob majacych problem – ogromny – z prawidlowym rozumowaniem.

 

D’autres fois, un dispositif propecia commander de mise sous vide de ou acheter du cialis en suisse la verge (vacuum) sera utilise.
En juillet 2009 (114), la ou acheter levitra prix Commission a ouvert une procedure formelle contre Les Laboratoires priligy dapoxetine Servier et plusieurs fabricants de generiques concernant des accords potentiellement restrictifs conclus entre chacun d’eux et Servier.
En effet, acheter kamagra livraison 48h cette apprehension au moment de l’enfiler et les aprioris sur les sensations neutralisees par le port du levitra pas chere preservatif peuvent finir par remettre en cause son usage systematique.

On invite levitra generique france le petit garcon a se creer une intimite, on acheter du viagra pas cher en france lui explique que « ces choses la ne se font pas en public ».
Il semble malgre tout que les effets indesirables serieux soient plutot rares si l’on en croit le peu de cas rapportes au Bureau des Erreurs cialis vente viagra pas cher pharmacie de l’ANSM. Elle se fait reperer par le photographe Terence Donovan et entame alors une carriere de Top Model internationale. L’homme subit beaucoup de pression pour se sentir a la hauteur de sa partenaire… Cialis generique donne les resultats excellents, l’acte sexuel dure plus prix cialis ligne vente de levitra paris longtemps et avec une petite doze. Les pays ou la penetration des medicaments generiques est la plus elevee sont en meme temps les pays les plus innovants. Le diabete est la cause principale de la dysfonction erectile chez les hommes selon les experts. Ou des grains de beaute places au coin de la bouche qui donneront envie a certains de nous embrasser. Gardez aussi en tete, que suivant la chose que vous devez faire, il peut s’agir d’une occasion unique.
Dans l’approche Sexocorporelle, on nomme ce concept corps-cerveau, ou tout changement corporel (mouvement, tension, gestuelle, vente de viagra sur le net posture, etc.) aura une influence agreable ou achat viagra livraison rapide desagreable sur notre cerveau (emotions, pensees, croyances, imaginaire sexuel, etc.).
L’accord-cadre definit un cadre de soutien au progres cialis prix boite therapeutique au service du patient, et donne une meilleure vente cialis sans ordonnance lisibilite a moyen terme a la politique du medicament.
I medici dicono che cialis costo un uomo che costo cialis in europa ha piu di 35 anni deve avere almeno 100 eiaculazioni all’anno, altrimenti rischia un infarto del miocardio.
Non precio cialis 20 mg farmacias bisogna considerare la perdita o l’indebolimento dell’erezione, comprare viagra online senza ricetta come una tragedia.
Il pane sano e quello di segale perche contiene la vitamina B necessario per l’erezione lungo dove comprare cialis online sicuro e stabile.
Cialis Once a Day (anche come acquistare viagra pfizer conosciuto come comprar viagra sin receta en farmacias Cialis 5mg):
La pressione polmonare sistolica cialis generico in farmacia in italia media e diminuita del 9%.
Lo zio, per tre mesi, cialis costo 5 mg gli somministra forti neurolettici; da allora dove comprare il viagra in svizzera li ha smessi solo dopo priligy farmacia l’infarto, per lasciar spazio alla terapia cardioprotettiva.
La disfunzione erettile (impotenza) – comprare cialis online italia l’impossibilita dell’uomo di ottenere e mentenere un viagra acquisto senza ricetta erezione adeguata per levitra vendita line un atto sessuale.
Il faut rappeler que meme si le viagra est disponible sur des sites specialises il est preferable de faire des commendes site officiel vente cialis sur achat cialis doctissimo des sites qui proposent des ordonnances gratuites qui sont delivrees pilule cialis pas cher par de veritables medecins.
Sempre acquisto cialis in farmacia secondo l’inchiesta, chi ha avuto propecia generico problemi un’unica volta risponde al ritratto di un giovane padre di famiglia di provincia, con due figli, che mette la famiglia e la kamagra acquistare online coppia in cima ai suoi obiettivi.
L’une des principales causes est le manque d’education mais surtout cialis prix pfizer le manque de acheter kamagra original reperes acheter viagra internet familiaux.
Naturalmente, il consumo regolare di cialis on line pharmacies questi alimenti kamagra prezzo farmacia viagra senza ricetta fa il corpo molto bello ma non e solo questo.
Certes ces moyens servent de bien lors des pannes sexuelles mais ils affaiblissent la confiance en soi achat tadalafil de l’homme propecia generique en ligne et acheter du viagra doctissimo augmentent sa dependance de ces moyens a chaque rapport sexuel.
La chiamano mentina dell’amore, ma si tratta di un farmaco innovativo contro la disfunzione erettile, prezzo del viagra in farmacia un cialis farmacia vaticana problema che kamagra prezzo farmacia affligge moltissimi uomini, anche in eta giovane.
Votre organe genital acheter viagra pour femme ligne le plus precieux la grosseur de l’organe sexuel est assez imposante pour les hommes car ceci leur acheter cialis livraison 24h apporte une site francais vente cialis complicite totale au lit et une aventure sexuelle ample.
La nutrition et le sport contribuent fortement prix du propecia en france acheter du cialis online cialis vente libre au bien-etre cardiovasculaire.
Le manovre, poi, che prevedono la produzione di dolore al dove acquistare viagra online pene per posticipare l’evento sono solo da provare viagra generico miglior prezzo cialis on line per credere quanto sono assurde, in pratica.
Cialis a cette achat propecia europe capacite propecia en ligne pas cher avec un seul comprime de nombreuses relations sont possibles.
« propecia prix quebec je suis www.propecia trop gros, je suis nul, je n’arriverai jamais a rien, je ne rencontrerai jamais personne, je ne sais rien faire de bien, etc.
I partecipanti sono stati anche chiesto la loro tolleranza al cialis e se soffrivano di eventuali vendita viagra italia line eventi avversi.
Noi spediamo in pacchi anonimi e viagra generico en farmacia siti sicuri dove acquistare viagra offriamo anche il servizio di corriere espresso tracciabile.