31.03.2014 – Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój o stawiennictwie na jej dyżurze w dniu 7 maja 2014 r.

Krakow, dnia 31 marca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Sedzia

Beata Stoj

Prezes Sadu Rejonowego w Debicy

Sad Rejonowy w Debicy

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan mec. Wiktor Mordarski, Kancelaria Adwokacka, ul. Mogilska 11, 31-542 Krakow

 2. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 3. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow, sygn. akt II Ca 1354/13

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 6. Pan lek. med. Mariusz Patla, biegly sadowy Sadu Okregowego w Krakowie, psychiatra, Zaklad Opieki Zdrowotnej Aresztu Sledczego w Krakowie – Szpital Oddzial Obserwacji Sadowo-Psychiatrycznej, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 7. Pan Ryszard Janczura, biegly sadowy Sadu Okregowego w Krakowie, psycholog, Areszt Sledczy Krakow, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 8. Pan plk mgr inz. Robert Bartyzel, Dyrektor Aresztu Sledczego, Areszt Sledczy, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 9. Pan plk mgr Krzysztof Trela, Dyrektor Okregowy Sluzby Wieziennej, Okregowy Inspektorat Sluzby Wieziennej, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 10. Pan Bartosz Pilitowski, Prezes zarzadu Fundacji Court Watch Polska, ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Torun

 11. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 12. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 13. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 14. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 15. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 17. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 18. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 19. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 20. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 21. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 22. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 23. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 24. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 25. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 26. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 27. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 28. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 29. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 30. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 31. Pan adw. Pawel Gieras, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 32. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 33. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 34. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 35. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 36. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 37. Pani Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 38. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 39. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 40. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 41. Pan Juliusz Braun, Prezes zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 42. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 43. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 44. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 45. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 46. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 47. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 7 maja 2014 r., o godz. 11:00 na pelnionym cotygodniowo dyzurze Adresatki niniejszego pisma, prezesa Sadu Rejonowego w Debicy, referenta w sprawie sygn. II K 407/13.

 2. Wniosek o przygotowanie dla mnie do dnia 7 maja 2014 r. wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne, zgodnie z postanowieniem z dnia 24 stycznia 2014 r. – Zalacznik 15.

 3. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzien 7 maja 2014 r. do wgladu akt sprawy sygn. II K 407/13.

 4. Wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy glownej w sprawie sygn. II K 407/13 w celu wydania wyroku uniewinniajacego mnie od wszystkich czynow, przypisanych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

 5. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 14 maja 2014 r. /sroda/, od godz. 14:00, protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod z powodu scigania mnie przez Adresatke niniejszego pisma, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, za czyny przypisane mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

 6. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz relacja z mojego spotkania z Pania w dniu 7 maja 2014 r. zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie,gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 12

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy

i doswiadczenia zyciowego.”

Artykul 7 Kodeksu postepowania karnego

 

Pragmatyzm” «kierowanie sie w zyciu zasadami praktycznosci»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 751

 

Wlasciwoscia czlowieka jest bladzic, glupiego – w bledzie trwac.”
Cyceron

 

Wielce Szanowna Pani Prezes,

 

Od lutego 2011 r. rozpoznaje Pani sprawe karna przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorym ta oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala prokurator – „zalozonej przez siebie” strony www.zkekus.w.interia.plZalacznik 1:

 1. Czyny I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S – Zalacznik 1

 

Raz juz w sprawie jak wyzej zostal wydany prawomocny skazujacy mnie wyrok. Wydal go w dniu 18 grudnia 2007 r. Pani kolega, sedzia Tomasz Kuczma1. Wyrok ten uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenia prawa materialne okreslonego w art. 226 § 1 K.k. – Zalacznik 2:
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 383/10/ – Zalacznik 2

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. – na podstawie kasacji prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22 sierpnia 2011 r. – zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i art. 366 § 1 K.k. – Zalacznik 3:
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2014 r., sygn. IV KK 272/11 – Zalacznik 3

Sad Okregowy w Rzeszowie zarzucil sedziemu T. Kuczmie, ze mnie skazal wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., a prokurator generalny Andrzej Seremet oraz Sad Najwyzszy – w skladzie SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski – zarzucili mu, ze skazal mnie za czyny, co do ktorych ani on sam, ani wczesniej prokurator Radoslawa Ridan w postepowaniu przygotowawczym nie zebrali zadnych dowodow, ze ja jestem ich sprawca.

Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wyzej wymienionymi wyrokami wznowieniowymi Pani, rozpoznajac sprawe przeciwko mnie po jej wznowieniu uznala w dniu 15 marca 2011 r., ze ja jestem niepoczytalny od … stycznia 2003 r. i z tego powodu kieruje mnie, czwarty juz rok, na badania psychiatryczne.

Przypomne, ze ustawodawca w taki sposob okreslil w art. 7 Kodeksu postepowania karnego Pani obowiazki w sprawie przeciwko mnie: „Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

Poniewaz odkad powierzono Pani prowadzenie sprawy przeciwko mnie, tj. od listopada 2010 r. dostarcza Pani kolejne dowody braku znajomosci prawa karnego materialnego i procesowego, a Pani ustawowym obowiazkiem jest dokonanie oceny dowodow na podstawie wskazan wiedzy, ponizej przedstawie prawo, ktore Pani naruszyla i narusza w sprawie do sygn. akt II K 407/13.

Rozpoczne od prezentacji uzasadnienia dla mojego wniosku, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma sciga mnie Pani z naruszeniem przepisow prawa materialnego i procesowego okreslonych w – miedzy innymi:

 1. art. 226 § 1 Kodeksu karnego

 2. art. 226 § 3 Kodeksu karnego

 3. art. 212 § 2 Kodeksu karnego i art. 60 § 1 Kodeksu postepowania karnego

 4. art. 101 § 2, art. 102 Kodeksu karnego i art. 17 § 1 pkt 1 ust. 6 Kodeksu postepowania karnego

 5. art. 7 Kodeksu postepowania karnego

 

Ad. I

Prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. o zniewazenie 15 wymienionych na stronie 2 niniejszego pisma sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, tj. za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Kilka miesiecy pozniej, w dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, sygn. akt P 3/06, ktorym orzekl, ze: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. Trybunal Konstytucyjny podal: „Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie z pelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. zostal ogloszony w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 r.

Artykul 190. 1. Konstytucji stanowi: „Orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne.”

Od dnia 19 pazdziernika 2006 r. jest zatem niedopuszczalne sciganie mnie za czyny wedlug opisow w pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r., tj. za zniewazenie sedziow: SSO Mai Rymar, SSO Ewy Handerek, SSO Teresy Dyrgi, SSR Agaty Wasilewskiej-Kawalek, SSO Agnieszki Oklejak, SSO Danuty Klosinskiej, SSR Izabeli Strozik, SSO Anny Karcz-Wojnickiej, SSO Jadwigi Osuch, SSO Malgorzaty Ferek, SSA Wlodzimierza Barana, SSA Jana Kremera, SSA Marii Kus-Trybek, SSA Anny Kowacz-Braun, SSA Krzysztofa Sobierajskiego w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych.

A Pani w dacie zlozenia niniejszego pisma, tj. ponad … 7 lat po ogloszeniu wyroku TK z dnia 11 pazdziernika 2006 r. sciga mnie za tak opisanych 15 czynow. Sciga mnie Pani za nie, mimo ze:

 1. sprawe do sygn. akt II K 407/13 rozpoznaje Pani po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w dniu 15 wrzesnia 2010 r. wyrok wznowieniowy /sygn. II Ko 283/10/, ktorym uchylil w zakresie w.w. 15 czynow /czyny opisane w pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia prokurator R. Ridan/, prawomocny skazujacy mnie wyrok Pani kolegi, sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. Jako przyczyne uchylenia tego wyroku Sad Okregowy podal razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie przez Pani kolege prawa materialnego okreslonego ww art. 226 § 1 K.k. – Zalacznik 2:
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 383/10/ – Zalacznik 2

 1. w osobiscie przez Pania sporzadzonym postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. poswiadczyla Pani, ze posiada Pani wiedze:

  1. o w.w. wyroku wznowieniowym Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. II Ko 283/10 /str. 7 postanowienia/,

  2. o w.w. wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /str. 7 postanowienia/,

  3. ze od dnia 19 pazdziernika 2006 r. jest niedopuszczalne sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /str. 7 postanowienia/,

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 4

 1. w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/ uchylajacym Pani w.w. postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie podal, tj. poswiadczyl – Zalacznik 5: „W dniu 11 pazdziernika 2006 roku Trybunal Konstytucyjny udzielajac odpowiedzi na pytanie prawne orzekl (wyrok o sygn. akt P 3/06), ze art. 226 § 1 KK ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok ten zostal opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 roku, zatem od tej daty wszedl w zycie i niedopuszczalne stalo sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Wyraz ustawowy tresc tego wyroku znalazla w zmianach dokonanych przez art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o zmianie ustawy – kodeks karny (Dz. U. z 2008 roku Nr 122 poz. 782). Przepis w nowym brzmieniu jest niewatpliwie przepisem wzgledniejszym dla sprawcy.Zmiana stanu prawnego skutkowala wznowieniem postepowania o czyny z pkt. I, III – XVII, uchyleniem wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. akt II K 451/06 w tej czesci i przekazaniem sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania (wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. akt II Ko 283/10, ktory zapadl na skutek wniosku o wznowienie postepowania zlozonego przez obronce Zbigniewa Kekusia /adw. Malgorzata Wassermann – ZKE/
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/ – Zalacznik 5

 

Po zmianie stanu prawnego ustawodawca nadal artykulowi 226 § 1 K.k. brzmienie:Kto zniewaza funkcjonariusza publicznego lub osobe do pomocy mu przybrana, podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.” A Pani sciga mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma za zniewazenie 15 sedziow wylacznie „w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”.

 

Ad. II

W pkt. XVII aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan przedstawiala mi – na podstawie zeznan bylego Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla – zarzut popelnienia czynu z art. 226 § 3 K.k. na szkode konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 14 czerwca 2013 r. Pani wydala postanowienie, w ktorym podala Pani – Zalacznik 4: POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne postanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze: 1. w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zollaslow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc gow opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik 4

 

Artykul 226 § 3 K.k. stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem uwazajacy sie za pokrzywdzonego i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan, byly, przez prawie 6 lat – od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 15 lutego 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach, wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest zatem konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Zoll wyjasnia dlaczego. Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek2, Marek Mozgawa3 i inni.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym Andrzeja Zolla, tj. ze art. 226 § 3 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek4, M. Krolikowski i R. Zablocki5

Organ” to – «urzad, instytucja pelniaca okreslone funkcje w dziedzinie zycia spolecznego»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 613.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll nie jest organem. Byl jego – Biura RPO – pracownikiem.

 

Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, a § 3 art. 226 K.k.„ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow”, to czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., opisany przez nia jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad Andrzeja Zolla i zakwalifikowany przez prokurator R. Ridan jako przestepstwo z art. 226 § 3 K.k.nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Z podanych wyzej przyczyn zlozylem wniosek do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk o skorzystanie z jej ustawowego prawa do zlozenia wniosku o wyeliminowanie z aktu oskarzenia przeciwko mnie czynu z pkt. XVII, tj. zarzutu z art. 226 § 3 K.k., opisanego jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad Andrzeja Zolla.

W odpowiedzi Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol poinformowala mnie pismem z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 6: Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 6

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. prokurator Radoslawa Ridan nie wskazala w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ze znane jej sa rozne wskazania doktryny prawnej i nie wyjasnila, dlaczego nie zgadza sie nie tylko z tym, ktore jako sluszne prezentuje miedzy innymi prof. A. Zoll, ale nawet z tym, ktore jako sluszne prezentuja wszyscy – w tym Andrzej Zoll – eksperci w dziedzinie prawa karnego,

 2. o ile wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej prezentuja nie wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego – ale „pokrzywdzony”, prof. A. Zoll tak – to wszyscy eksperci jako sluszne prezentuja wskazanie, wedlug ktorego § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie do organu nie zas jego pracownikow.

 

W podsumowaniu zarzutu z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan, za ktory sciga mnie Pani w dacie zlozenia niniejszego pisma wskazac nalezy, ze:

 1. skoro nawet byly, przez prawie 6 lat Rzecznik Praw Obywatelskich, uczestniczacy w sprawie rozpoznawanej przez Pania przeciwko mnie jako pokrzywdzony Andrzej Zoll prezentuje w wydawanym pod jego redakcja naukowa Komentarzu do kodeksu karnego jako sluszne wskazania doktryny, wedlug ktorych:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. § 3 art. 226 Kodeksu karnego ma zastosowanie do organu, nie zas jego pracownikow,

to czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan … nigdy nie byl i nie jest czynem zabronionym, tj. przestepstwem. Nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., opisanego przez ustawodawce jako: Kto publicznie zniewaza lub ponizakonstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

 1. jesli Pani – nie posiadajac wiedzy, ktora posiadamy, Andrzej Zoll i ja – uwaza, ze czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan wypelnia jednak znamiona czynu opisanego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., to wyjasnienie z w.w. pisma do mnie z dnia 12 lipca 2013 r. zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol – Zalacznik 6: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. takze jest potwierdzeniem, ze Pani sciga mnie za ten czyn z razacym naruszeniem prawa. Przeciez:

 

Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

Artykul 5 § 2 Kodeksu postepowania karnego

Tego prawa tez Pani – prezes Sadu Rejonowego w Debicy – nie zna.

I sciga mnie Pani … czwarty rok za czyn, ktory nie byl nigdy i nie jest przestepstwem

Lacznie jestem scigany za ten czyn … osmy rok.

 

Ad. III

W pkt. II aktu oskarzenia z dnia prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi czyn z art. 212 § 2 K.k., tj. znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll. Opisala go jako – Zalacznik 1: „Akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi (…) oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) o to, ze (…) II. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, zniewazyl publicznie uzywajac wobec niej slow obrazliwych – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl oraz strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl– Wieslawe Zoll i pomowil ja o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moa ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata, tj. przestepstwa z ar. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 1

 

Czyn z artykulu 212 § 2 K.k. jest scigany z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. – „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.” – z oskarzenia prywatnego.
W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny, podal miedzy innymi: „Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Ustawodawca dopuscil mozliwosc scigania z art. 212 § 2 K.k. z oskarzenia publicznego po spelnieniu przeslanki okreslonej w art. 60 § 1 Kodeksu postepowania karnego: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.

W zwiazku z powyzszym, byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly Rzecznik Praw Obywatelskich, byly przez dwie kadencje przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, byly przewodniczacy Rzadowego Centrum Legislacji, byly kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego, obecnie czlonek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, Andrzej Zoll podaje:Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.) – zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Tymczasem prokurator Radoslawa Ridan nie stwierdzila w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie z oskarzenia publicznego za scigane oskarzenia prywatnego znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ adw. Wieslawy Zoll.

To nie moje tylko, oparte na dokumentach sporzadzonych przez prokurator Radoslawe Ridan – postanowienie z dnia 5 listopada 2005 r. o przedstawieniu zarzutow, akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. – stanowisko.

Poswiadczyl je nawet Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski.

Po tym, gdy sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyzej wymieniony wyrok, ktorym skazal mnie za czyny z art. 212 § 2 K.k., pismem z dnia 6 listopada 2009 r. skierowalem wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji od tego wyroku na moja korzysc. W uzasadnieniu podalem, ze sedzia T. Kuczma skazujac mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll, razaco naruszyl prawo materialne okreslone w art. 212 § 4 K.k.

W odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich poinformowal mnie pismem z dnia 7 stycznia 2010 r. – Zalacznik 7: „Przestepstwo z art. 212 § 2 kk jest przestepstwem sciganym z oskarzenia prywatnego, jednakze art. 60 § 1 kpk zezwala prokuratorowi na wszczecie postepowania w tego rodzaju sprawach, jezeli wymaga tego interes spoleczny, a ocena w tym zakresie nalezy do prokuratora. Tak wiec wszczecie postepowania i przedstawienie Panu zarzutow oraz w nastepstwie tego, wniesienie aktu oskarzenia, ktorym zarzucono Panu popelnienie czynow nie tylko z art. 226 § 1 kk ale i w zbiegu z art. 212 § 2 kk (stanowiacym przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego) stanowi wyrazenie przez prokuratora swojej woli realizacji uprawnienia wynikajacego z art. 60 § 1 kpk. Fakt powolania przez oskarzyciela publicznego kwalifikacji prawnej czynu sciganego z oskarzenia prywatnego jest rownoznaczne ze sciganiem przez niego czynu w calej postaci, a wiec i w zakresie prywatnoskargowym (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 26 wrzesnia 2007 r. sygn. IV KK 251/07, OSN w SK 2007/1/2098). Tak wiec zaistniala skarga uprawnionego oskarzyciela, dopuscil sie Pan czynow z art. 212 § 2 kk, nie zaistnialy okolicznosci stanowiace o wylaczeniu odpowiedzialnosci, a zatem bledne przyjecie kumulatywnego zbiegu z art. 226 § 1 kk nie mialo istotnego wplywu na tresc wyroku skoro podstawe wymiaru kary stanowil przepis art. 212 § kk.”

Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/02/K.Ku, pismo dnia 7.01.2010 r. – Zalacznik 7

 

Rzecznik Praw Obywatelskich poswiadczyl, ze prokurator „wyrazil swa wole” realizacji uprawnienia wynikajacego z art. 60 § 1 K.k.

Prokurator Radoslawa Ridan nie stwierdzila – jak tego wymaga ustawodawca w art. 60 § 1 K.p.k. – ze interes spoleczny wymaga scigania mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Sytuacja opisana przez Rzecznika Praw Obywatelskich w pismie do mnie z dnia 7 stycznia 2010 r. /Zalacznik 1/ zachodzi wtedy, gdy oskarzonemu przedstawiono zarzut z art. 212 § 2 K.k. w zbiegu z innym, sciganym z oskarzenia publicznego czynem. W sprawie przeciwko mnie jest to w przypadku czynow z pkt. I, III – XVI art. 226 § 1 K.k.

W przypadku zarzutu z pkt. II aktu oskarzenia opisanego jako z art. 212 § 2 K.k. znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, jest to zarzut nie polaczony z jakimkolwiek innym, sciganym z oskarzenia publicznego czynem.

 

Ad. IV

W pkt. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII aktu oskarzenia z dnia prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi czyny z art. 212 § 2 K.k., tj. znieslawienia:

 1. 15 sedziow wymienionych na stronie 2 niniejszego pisma,

 2. konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla,

 3. adw. Wieslawy Zoll.

 

Jak wspomnialem powyzej /pkt. Ad. III/, czyn z artykulu 212 § 2 K.k. jest scigany z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. – „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.” – z oskarzenia prywatnego.

Przypomne, ze w dniu 14 czerwca 2013 r. wydala Pani postanowienie o umorzeniu postepowania przeciwko mnie w zakresie szesnastu z osiemnastu czynow, za ktore mnie Pani sciga, tj. czynow z pk. I – XVI aktu oskarzenia. W uzasadnieniu podala Pani – Zalacznik 4: „W ponownym postepowaniu sad nie moze, zgodnie z zakazem reformationis in peius, uzupelnic opisu czynow o wskazane wyzej znamie, co oznacza, ze Zbigniew Kekus moze odpowiadac w toku postepowania jedynie za przestepstwa z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sciganie takich czynow odbywa sie z oskarzenia prywatnego (art. 216 § 5 k.k. i art. 212 § 4 k.k.). Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/ od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu. Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu. (…) Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie /15 wrzesnia 2010 r. – ZKE/ i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzsz y/26 stycznia 2012 r. – ZKE/. W takim wypadku Sad umarza postepowanie karne (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.).’

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 4

 

Karalnosc przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan, sciganych z oskarzenia prywatnego czynow z art. 212 § 2 K.k. ustala – z mocy prawa okreslonego w podanych przez Pania w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2006 r. art. 101 § 2 K.k.6 i art. 102 K.k.7 po – lacznie – osmiu latach /5 + 3 = 8/ od czasu ich popelnienia.

W akcie oskarzenia podala prokurator R. Ridan, ze przypisane mi przez nia czyny popelniac mialem:

 1. czyny: I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI – w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.

 2. czyny: II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII – w okresie od stycznia do wrzesnia 2005 r.

 

A zatem karalnosc czynow z art. 212 § 2 K.k.:

 1. z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan ustala z dniem 1 czerwca 2013 r.

 2. z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Tymczasem Pani sciga mnie za te czyny w dacie zlozenia niniejszego pisma, tj. 9 i 5 miesiecy po ustaniu ich karalnosci.

Wskazac zatem nalezy, ze art. 17 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: (…) 6) nastapilo przedawnienie karalnosci,

 

Ad. V

Pani sciga mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorym ta oskarzyla mnie o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl 18 czynow, z tego:

 1. 15 czynow – pkt. I, III-XVI aktu oskarzeniaw kumulatywnym zbiegu art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k., tj. znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ pietnastu sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie,

 2. jednego czynu – pkt XVII aktu oskarzeniaw kumulatywnym zbiegu art. 226 § 3 K.k. i 212 § 2 K.k., tj. zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 3. jednego czynu – pkt II aktu oskarzeniaz art. 212 § 2 K.k., tj. znieslawienie adw. Wieslawy Zoll,

 4. jednego czynu – pkt. XVIII aktu oskarzeniaz art. 241 § 2 K.k., tj. rozpowszechnianie wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny w sprawie do sygn. XI CR 603/04.

Jak udowodnilem powyzej:

 1. sciganie mnie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie wedlug opisu prokurator Radoslawy Ridan – zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 2. karalnosc czynow przypisanych mi z art. 212 § 2 K.k. ustala 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r.,

 3. sciganie mnie z oskarzenia publicznego z art. 212 § 2 K.k. za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll stanowi – pomijajac, ze karalnosc tego czynu ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r. – razace naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k. i prawa procesowego okreslonego w art. 60 § 1 K.p.k.

 

Po wyeliminowaniu wyzej wymienionych 17 zarzutow z wyzej wymienionych przyczyn, sposrod 18 czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan pozostaje zatem tylko jeden czyn, opisany w pkt XVIII aktu oskarzenia jako rozpowszechnianie wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny w sprawie do sygn. XI CR 603/04 – art. 241 § 2 K.k.

Nikt jednak lepiej od Pani, rozpoznajacej od lutego 2011 r. sprawe do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 456/01, II K 854/10/ nie wie, ze i z tego tytulu nie wolno Pani mnie skazac.

Z tej samej przyczyny, ktora dotyczy wszystkich pozostalych 17 zarzutow.

Otoz jak Pani doskonale wie, prokurator Radoslawa Ridan w postepowaniu przygotowawczym, a nastepnie sedzia Tomasz Kuczma podczas prowadzonej przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan nie zebrali zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan.

To znaczy … prokurator Radoslawa Ridan nie zebrala zadnych dowodow.

Bo sedzia Tomasz Kuczma zebral – od operatorow internetowych – wylacznie dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem sprawca czynow, za ktore jestem scigany lacznie … osmy rok, oraz ze nie w Krakowie je popelniono, lecz ze zostaly popelnione w Warszawie przez osoby mieszkajace w Warszawie.

Jak Pani wiadomo, pierwszym postanowieniem, ktore wydal sedzia Tomasz Kuczma po doreczeniu w dniu 14 listopada 2006 r. akt sprawy przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy bylo postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 8: w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia postepowania przygotowawczego na podstawie art. 345 § 1 kpk. postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi Kekus Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na – braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 8

 

Sedzia Tomasz Kuczma slusznie zarzucil prokurator Radoslawie Ridan, ze ta naruszyla prawo okreslone w art. 297 § 1 K.k.8, tj. ze podczas prowadzonego przez nia od dnia 2 lipca 2004 r. postepowania przygotowawczego:

 1. nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe. /tj. przeze mnie – ZKE

 2. Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 

Prokurator Radoslawa Ridan zaskarzyla postanowienie sedziego T. Kluczmy, przyznajac jednak w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r., z tak zwana rozbrajajaca szczeroscia – Zalacznik 9:

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 /, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 9

 

Prokurator Radoslawa Ridan byla pewna, ze wykryla we mnie rzeczywistego sprawce czynow, ktore mi przypisala. W w.w. zazaleniu wyjasnila, dlaczego uznala, ze na potrzebe sporzadzenia aktu oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie 18 przestepstw za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl wystarczylo … li tylko drukowac– Zalacznik 9:

 

Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.

(…) Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa /prokurator Radoslawy Ridan – ZKE/, sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 9

Jakkolwiek ogromnie mylila sie w samoocenie swego profesjonalizmu prokurator R. Ridan, to okazala sie skuteczna w perswazji bo postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. Sad Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej uchylili postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30 listopada 2006r.

Skoro nie uczynila tego – razaco naruszajac prawo okreslone w art. 297 § 1 K.p.k. – prowadzac postepowanie przygotowawcze prokurator R. Ridan oraz zwolnili ja z obowiazku wykrycia sprawcy/ow czynow, ktore mnie przypisala wymienieni wyzej sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie, sedzia T. Kuczma sam musial zwrocic sie do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

Wirtualna Polska S.A. podala sedziemu T. Kuczmie pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowej www.webpark.plo identyfikatorze zgsopo Zalacznik 10: „Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj (…) Adres ul. (…) Miasto: Warszawa

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 10

 

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to z cala pewnoscia nie Zbigniew Kekus z Krakowa!

 

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 11: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 11

 

Interia.PL S.A. zlozyla do akt sprawy przeciwko mnie dokument, dowod, ktorym poinformowala Sad Rejonowy w Debicy, ze uzytkownik strony www.zkekus.w.interia.pl nie podal danych osobowych.

Wskazac takze nalezy, ze jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, to zawiadomila takze Sad, ze … nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od dnia jej zalozenia, 26 pazdziernika 2004 r. do wrzesnia 2005 r.

Poza tym numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie.

Skoro Interia.PL S.A. podala, ze strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., to nie tylko ja, ale nikt nie mogl zamieszczac na niej materialow … „od stycznia 2003 r., jak w opisach wszystkich 18 przypisanych mi czynow podala prokurator Radoslawa Ridan w akcie oskarzenia.

Bedac od dnia 8 pazdziernika 2007 r. w posiadaniu zacytowanego wyzej pisma Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r., w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia T. Kuczma wydal wyrok, ktorym przypisal mi popelnienie wszystkich czynow wedlug aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., w tym nawet, ze je popelnialem od stycznia 2003 r.

Z przyczyn podanych przez Interie.PL S.A. w w.w. pismie z dnia 01.10.2007 r. prokurator generalny Andrzej Seremet wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie czynow z pkt. II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – w zakresie czynow I, III – XVII wyrok ten uchylil wczesniej Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. /Zalacznik 2/ – a na jej podstawie Sad Najwyzszy wydal w dniu 26 stycznia 2012 r. wyrok, sygn. IV KK 272/11, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok i przekazal sprawe w zakresie czynow II i XVIII do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

 

Po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie i przez Sad Najwyzszy wyroku z dnia 18.12.2007 r. sedziego T. Kuczmy w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi nim czynow z powodu razacego naruszenia prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. i prawa procesowego okreslonego w art. 7 i art. 366 § 1 K.p.k., sprawe rozpoznaje Pani.

O ile sedzia T. Kuczma prowadzil rozprawe glowna przez 9 miesiecy – od dnia 27 marca 2007 r. do dnia 18 grudnia 2007 r., gdy wydal wyrok – to Pani prowadzi ja juz … czwarty rok, tj. od lutego 2011 r.

Co groteskowe, to sciga mnie Pani czwarty rok za popelnienie w.w. 18 czynow za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, mimo ze w osobiscie przez Pania sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podala Pani – Zalacznik 12:

 

Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie,gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 12

 

A przeciez wspomniany raz juz przeze mnie art. 5 § 2 K.p.k. stanowi: „Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

Wskazac zatem nalezy, ze art. 7 K.p.k. stanowi:

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy

i doswiadczenia zyciowego.”

 

Nie wiem, jakie Pani ma doswiadczenie zyciowe, ale wydaje sie, ze takie, iz wolno Pani dokonywac oceny dowodow wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania oraz bez znajomosci prawa karnego materialnego i procesowego.

Powyzej udowodnilem, ze sciga mnie z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art.

 1. art. 226 § 1 Kodeksu karnego

 2. art. 226 § 3 Kodeksu karnego

 3. art. 212 § 2 Kodeksu karnego i art. 60 § 1 Kodeksu postepowania karnego

 4. art. 101 § 2, art. 102 Kodeksu karnego i art. 17 § 1 pkt 1 ust. 6 Kodeksu postepowania karnego

 

Pani sama dostarczyla mi, tj. sporzadzila dowody poswiadczajace, ze oczywiscie i razaco narusza Pani prawo procesowe okreslone w art. 7 K.p.k., ze dokonuje Pani oceny dowodow wbrew posiadanej przez Pania wiedzy, w tym prawniczej, tj. wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania.

Na potrzebe dowiedzenia slusznosci mojej tezy, ze sciga mnie Pani z naruszeniem prawa okreslonego w art. 226 § 1 K.k., art. 212 § 2 K.k., art. 101 § 2 K.k., art. 102 K.k. i art. 17 § 1 pkt 1 ust. 6 K.p.k. posluzylem sie postanowieniem, ktore Pani sporzadzila w dniu 14 czerwca 2013 r.

Poswiadczywszy w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r.:

 1. Pani wiedze o tym, ze sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie wedlug opisow zarzutow z pkt. I, III-XVI aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. – tj. za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., Pani sciga mnie za tak opisane czyny w … 2014 roku.

 2. Pani wiedze o kasacji prokuratora generalnego z dnia 22.08.2011 r. oraz o wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r., ktorych autorzy zarzucili sedziemu T. Kuczmie miedzy innymi, ze na potrzebe wydania wyroku z dnia 18.12.2007 r. dokonal oceny dowodow wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania, bo uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich 18 przypisanych mi czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl w okresie „od stycznia 2003 r., mimo ze Interia.PL S.A. poinformowala Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1.10.2007 r., ze strona ta zostala zalozona prawie dwa lata pozniej, tj. w dniu 26 pazdziernika 2004 r., Pani w dalszym ciagu sciga mnie za popelnienie w okresie … „od stycznia 2003 r. wszystkich 18 czynow popelnionych za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl.
  Podkreslic nalezy, ze w pkt. II w.w. postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. postanowila Pani wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o czyny przypisane mi w pkt. XVII i XVIII aktu oskarzenia, podajac jako okres poczatkowy ich popelniania za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.plstyczen 2003 r.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 4

 1. znajomosc prawa okreslonego w art. 101 § 2 K.k., art. 102 K.k., art. 212 § 2 K.k., art. 212 § 4 K.k. oraz w art. 17 § 1 pkt 1 ust. 6 K.p.k., Pani sciga mnie w marcu 2014 r. za 17 czynow z art. 212 § 2 K.k., ktorych karalnosc ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. i z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

To nie jedyne dowody oceniania przez Pania dowodow wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania.

W postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podala Pani – Zalacznik 12:

 

Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie,gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, „
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 12

 

A jednak w dacie zlozenia niniejszego pisma, tj. 15 miesiecy po sporzadzeniu w.w. postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r. sciga Pani mnie za popelnienie w Krakowie 18 czynow za posrednictwem strony www.zgsopo.webpark.pl.

 

xxx

 

Powyzej dowiodlem – w tym posluzywszy postanowieniami sporzadzonymi przez Pania w dniu 11 grudnia 2012 r. i 14 czerwca 2013 r. – ze rozpoznajac sprawe przeciwko mnie Pani dokonuje oceny dowodow wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania.

A jednak to Pani mnie posadza o niepoczytalnosc.

W marcu 2011 r. uznala Pani, ze jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r.

Natychmiast po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynow I, III-XVII z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez niego prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. i zwrocil akta sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy, Pani uznala mnie za niepoczytalnego od stycznia 2003 r. i wydala w dniu 15 marca 2011 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym, ktorym postanowila Pani – Zalacznik 13: „zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej oraz mgr Magdaleny Palkij o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

 1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia/styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ (pkt I, III-XVII) mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

 2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 15 marca 2011 r. – Zalacznik 13

 

Odmowila mi Pani sporzadzenia uzasadnienia dla tego postanowienia.

 

Po tym, gdy Sad Najwyzszy wydal w.w. wyrok wznowieniowy z dnia 26.01.2012 r., ktorym na podstawie kasacji prokuratora generalnego z dnia 22.08.2011 r. uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie czynow II i XVIII z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez niego prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i art. 366 § 1 K.k., Pani … utwierdzila sie co do mojej, od stycznia 2003 r. niepoczytalnosci.

Po tym, gdy Sad Najwyzszy zwrocil Pani akta sprawy, Pani uznala, ze posiada uzasadnione watpliwosci co do mojej poczytalnosci i wydala w dniu 16 kwietnia 2012 r. zarzadzenie – Zalacznik 14: „Sygn. akt II.K.854/10 ZARZADZENIE Dnia 16 kwietnia 2012 r. Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w sprawie z urzedu w przedmiocie wyznaczenia obroncy z urzedu na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i art. 81 § 1 k.p.k. zarzadza wyznaczyc oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi obronce z urzedu w osobie adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej przy ulicy Kraszewskiego 5 w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie sedzi Beaty Stoj z dnia 16 kwietnia 2012 r. – Zalacznik 14

 

Artykul 79 § 1 pkt 3 kpk stanowi: „§ 1. W postepowaniu karnym oskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.

Odmowila mi Pani sporzadzenia uzasadnienia dla zarzadzenia z dnia 16.04.2012 r.

Nastepnie, w dniu 29 czerwca 2012 r. wydala Pani kolejne postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Postawila Pani przed bieglymi zadania, jak w w.w. postanowieniu z dnia 15 marca 2011 r.

Potem kilkukrotnie kierowala Pani do mnie wezwania do stawiennictwa na badania, wydawala Pani nakazy Policji zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania, a nawet grozila mi Pani dwukrotnie umieszczeniem mnie w areszcie celem poddania mnie tam badaniom sadowo-psychiatrycznym.

Ostatnie postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym wydala Pani w dniu 24 stycznia 2014 r., podajac – Zalacznik 15: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 24 stycznia 2014 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: st. sekr. sad. Magdalena Jedynak po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne z urzedu w przedmiocie dowodu z opinii bieglych na podstawie art. 196 § 3 k.p.k. i art. 202 § 1 i 2 k.p.k. postanawia zmienic postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 wrzesnia 2013 r. sygn. akt II K 407/13, w ten sposob, ze w miejsce bieglych sadowych Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej powoluje bieglych psychiatrow Mariusza Patle i Katarzyne Bilska-Zarembe oraz bieglego psychologa Ryszarda Janczura i zwraca sie do nich o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie, na podstawie dokumentow z akt sprawy i wynikow badania, opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na pytania zawarte w postanowieniu z dnia 19 wrzesnia 2013 r. albowiem czas oczekiwania na termin badania u poprzednio wyznaczonych bieglych sadowych jest zbyt dlugi. Na oryginale wlasciwe podpisy Za zgodnosc Starszy Sekretarz Katarzyna Cygan”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 24 stycznia 2014 r. – Zalacznik 15

 

Tak, jakby to biegli – a nie sad, czyli w sprawie sygn. II K 407/13 Pani – wyznaczali terminy badan …

 

W powolanym przez Pania postanowieniu z dnia 19 wrzesnia 2013 r. podala Pani – Zalacznik 16: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 wrzesnia 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne, na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
1.
Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia
/styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ stan zdrowia oskarzonego budzil watpliwosci, a jesli tak, to czy oskarzony mial zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
2.
Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 16

 

W niedziele 23 marca 2014 r. ok. godz. 20:00 w mieszkaniu mojej matki stawili sie dwa umundurowani funkcjonariusze Policji informujac ja, ze otrzymali nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne.

Pani zada od wybranych przez siebie bieglych sadowych, zeby na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w 2014 roku wydali opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

A przeciez sady odwolawcze, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy nie dlatego uchylily skazujacy mnie wyrok Pani kolegi, sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazaly sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy – a tam wskazano Pania jako sedziego referenta – do ponownego rozpoznania, ale z tej przeciez przyczyny, ze zarzucily sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego i prawa procesowego.

Jak Pani wiadomo, moj obecnie stan zdrowia psychicznego nie ma zadnego zwiazku ze sprawa, ktora Pani prowadzi.

Pani juz mnie w niej przesluchiwala – w dniu 15 marca 2011 r. w obecnosci prokuratora oraz mojego obroncy – i moze Pani wydac wyrok pod moja nieobecnosc.

Jak Pani wiadomo, Pani poprzednik w sprawie sygn. II K 407/13, sedzia Tomasz Kuczma nie przesluchal mnie ani raz przed wydaniem w dniu 18.12.2007 r. skazujacego mnie wyroku, a potem wyrok ten, wydany pod moja nieobecnosc i bez przesluchania mnie, za zgodny z prawem uznalo:

 1. trzech sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie, w tym obecny prezes tego Sadu sedzia Tomasz Wojciechowski oraz SSO Zdzislaw Kulpa, SSR del do SO Marcin Swierk

 2. dwoch Rzecznikow Praw Obywatelskich – Janusz Kochanowski, Irena Lipowicz,

 3. trzech Prokuratorow Generalnych – Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Seremet,

 4. przewodniczaca Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego w Debicy sedzia Anna Ziec.

 

Poniewaz Pani nie doreczyla mi od wielu miesiecy wezwania na badania psychiatryczne, a zamiast tego wydaje Pani Policji kolejne nakazy – ostatnio 6 grudnia 2013 r., 23 marca 2014 r. – zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania i funkcjonariusze Policji poszukuja mnie u mojej matki, wnosze o:

 1. doreczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania, lub

 2. przygotowania dla mnie na dzien 7 maja 2014 r. w Pani, Prezesa Sadu Sekretariacie, wezwania do stawiennictwa na badania. Odbiore je osobiscie.

 

Informuje, ze stawie sie w wyznaczonym przez Pania czasie i miejscu, lecz nie poddam sie badaniom. Wybranym przez Pania bieglym wyjasnie dlaczego, tj. ze z powodu podanych wyzej przyczyn.

Informuje, ze Pani nie moze wydac postanowienia w przedmiocie polaczenia mojego badania z obserwacja w zakladzie leczniczym poniewaz w dniu 10 lipca 2007 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, sygn. akt SK 50/06, ktorym orzekl: „- art. 203 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postepowania karnego w zakresie, w jakim nie stwarza wystarczajacych gwarancji procesowych zapewniajacych sadowa weryfikacje zgloszonej przez bieglych konicznosci polaczenia badania psychiatrycznego oskarzonego z obserwacja w zakladzie leczniczym, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zwiazku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji,

– art. 203 § 2 w zwiazku z art. 203 § 3 powyzszej ustawy w zakresie, w jakim nie wskazuje maksymalnego czasu trwania obserwacji psychiatrycznej w zakladzie leczniczym, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zwiazku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji.

Uzasadnienie

Trybunal Konstytucyjny stwierdzil, ze warunkiem do zastosowania kwestionowanego przepisu k.p.k. umozliwiajacego pozbawienie wolnosci na czas trwania obserwacji psychiatrycznej powinno byc ustalenie wysokiego prawdopodobienstwa popelnienia przez oskarzonego zarzucanego mu czynu.

 

A przeciez w sprawie, ktora Pani rozpoznaje przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan zachodzi nie tyle wysokie prawdopodobienstwo popelnienia przeze mnie, w Krakowie – jak podala prokurator R. Ridan – czynow, za ktore mnie Pani sciga, jako popelnionych za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, co pewnosc, ze nie ja je popelnilem oraz ze zostaly popelnione w Warszawie.

Na podstawie dowodow zlozonych do akt sprawy sygn. II K 407/13 Pani podala przeciez w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 12:

 

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 12

 

Wprawdzie Pani mnie informuje, ze mnie Pani podejrzewa o niepoczytalnosc – i to od stycznia 2003 r. – nie chcac mi wyjasnic dlaczego, ale to Pani zachowuje sie jakby miala Pani problemy – ogromne! – z rozpoznaniem znaczenia swoich czynow i kierowaniem swoim postepowaniem.

Na stronach 7 do 13 niniejszego pisma przeprowadzilem, korzystajac ze sporzadzonych osobiscie przez Pania postanowien w dniach 14.06.2013 r. i 11.12.2012 r., dowod na slusznosc mojej tezy, ze notorycznie dokonuje Pani oceny dowodow wbrew okreslonej w art. 7 K.p.k. zasadzie prawidlowego rozumowania.

Przypomne takze, ze w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. o umorzeniu postepowania przeciwko mnie w zakresie 16 sposrod 18 czynow, za ktore mnie Pani sciga od lutego 2011 r. – pierwsza rozprawe prowadzila Pani w dniu 15 marca 2011 r. – podala Pani, ze – Zalacznik 4:Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy. W takim wypadku Sad umarza postepowanie karne (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 4

 

Pomijajac fakt, ze takim wnioskiem w bardzo zlym swietle zaprezentowala Pani:

 1. sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie, SSO Piotra Moskwe, SSO Andrzeja Borka, SSR del. do SO Marcina Swierka,

 2. sedziow Sadu Najwyzszego, SSN Jerzego Grubbe, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego, SSN BarbareSkoczkowska,

 3. prokuratorow Prokuratury Generalnej, w tym Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, ktory wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., autora kasacji zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda i prokuratora Mieczyslawa Tabora, ktory bronil kasacji przed Sadem Najwyzszym podczas rozprawy kasacyjnej w dniu 26 stycznia 2012 r.,

bo zaprezentowala ich Pani jako ignorantow, ktorzy wzruszyli skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r., po ustaniu karalnosci 16 z 18 czynow, za ktore skazal mnie sedzia T. Kuczma, czyli po to, zeby mnie Sad Rejonowy w Debicy scigal za czyny, ktorych karalnosc ustala, to najgorzej zaprezentowala Pani … sama siebie.

Bo:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r.,

 2. Sad Najwyzszy wydal wyrok wznowieniom w dniu 26 stycznia 2012 r.

 3. Pani, scigajac mnie od lutego 2011 r. za 18 czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan:

  1. w dniu 15 marca 2011 r. wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

  2. w dniu 16 kwietnia 2012 r. wydala zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu, adw. Roberta Bryka, uznawszy, ze uzasadniona jest – jakkolwiek ukrywana przede mna, na czym polega – Pani watpliwosc co do mojej poczytalnosci,

  3. w dniu 29 czerwca 2012 r. wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

  4. w styczniu 2013 r. wydala nakaz Policji zatrzymania mnie w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala im dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie,

  5. pismem z dnia 25 marca 2013 r. zawiadomila mnie o zorganizowaniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. posiedzenia w przedmiocie zastosowania wobec mnie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Jak mi wyjasnila potem pismem z dnia 24 maja 2013 r., sygn. PG VII G 051/50/13, prokurator Prokuratury Generalnej Janina Szmuda-Wieckowska zamierzala mnie Pani umiescic w areszcie celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu,

  6. pismem z dnia 20 maja 2013 r. zawiadomila mnie o zorganizowaniu w dniu 14 czerwca 2013 r. posiedzenia w przedmiocie zastosowania wobec mnie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Jak mi wyjasnila potem pismem z dnia 24 maja 2013 r., sygn. PG VII G 051/50/13, prokurator Prokuratury Generalnej Janina Szmuda-Wieckowska zamierzala mnie Pani umiescic w areszcie celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu,

 4. podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. wydala Pani postanowienie o umorzeniu sprawy przeciwko mnie w zakresie 16 z 18 czynow podajac w uzasadnieniu, ze – Zalacznik 4: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie (…).”, to znaczy juz przed dniem … 15 wrzesnia 2010 r.

 

To znaczy, ze dopiero po dniu 20 maja 2013 r., gdy sporzadzono na Pani polecenie zawiadomienie o Pani zamiarze wydania postanowienia o umieszczeniu mnie w areszcie, Pani – wreszcie – zorientowala sie, ze karalnosc 16 z 18 czynow, za ktore mnie Pani sciga od lutego 2011 r. ustala kiedys – nie ustalila Pani dokladnie kiedy, co bylo przyczyna uchylenia przez Sad Okregowy w Rzeszowie Pani postanowienia z dnia 14.06.2013 r. – przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

 

Jaki jest stan Pani zdrowia psychicznego? Czy Pani ma zdolnosc rozpoznania znaczenia czynow i kierowania swoim postepowaniem?

Moze skorzystala by Pani – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – z porady mnie wyznaczonych przez Pania bieglych sadowych, tj. Panstwa lek. med. Katarzyny Bilskiej-Zaremby, lek. med. Mariusza Patli i psychologa Ryszarda Janczury?

 

Wielce Szanowna Pani Prezes,

 

Uwazam, ze czas po temu najwyzszy, zeby Pani wyznaczyla termin rozprawy w sprawie sygn. II K 407/13, podczas ktorej wyda Pani wyrok uniewinniajacy mnie od wszystkich czynow, za ktore mnie Pani sciga na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Jesli dokona Pani oceny dowodow znajdujacych sie w aktach sprawy z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy, nie bedzie Pani miala innego wyjscia, jak wydac uniewinniajacy mnie wyrok.

Gdyby Pani czytala pisma, ktore kieruje do Pani od poczatku 2011 r. nie narazala by Pani az tak bardzo swojego wizerunku. Ja informuje przeciez Pania w nich o faktach, dowodach, prawie przedstawionych takze w niniejszym pismie.

Poniewaz z Pani postepowania wniosek, ze Pani albo w ogole nie czyta moich pism, albo czyta je Pani bez zrozumienia, stawie sie w dniu 7 maja 2014 r. /sroda/, o godz. 11:00 na pelnionym przez Pania cotygodniowo dyzurze.

Osobiscie przedstawie Pani uzasadnienie dla mojego, z cala pewnoscia slusznego, stanowiska, ze powinna Pani jak najszybciej wydac – przez wzglad na dobro sprawiedliwosci, dla ktorego Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2007 r. sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy – wyrok uniewinniajacy mnie od wszystkich czynow, za ktore mnie Pani sciga, tj. tych … nie przeze mnie popelnionych, a wsrod nich, tych pietnastu z art. 226 § 1 K.k., z tytulu ktorych wedlug opisow prokurator Radoslawy Ridan sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., i tych siedemnastu z art. 212 § 2 K.k., ktorych karalnosc ustala w 2013 roku, no i tego z art. 226 § 3 K.k., ktory wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan nie jest ani nigdy nie byl przestepstwem, co klarownie wyjasnia Andrzej Zoll w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego

Mam w planie przedstawic Pani podczas spotkania w dniu 7 maja 2014 r. posiadane przeze mnie dowody – tj. kopie dokumentow znajdujacych sie w aktach rozpoznawanej przez Pania czwarty rok sprawy – oraz podzielic sie z Pania moja wiedza prawnicza.

Bede sie staral przekonac Pana adw. Wiktora Mordarskiego, ktorego zglosilem jako mojego obronce w rozpoznawanej przez Pania sprawie przeciwko mnie, zeby mi towarzyszyl podczas spotkania z Pania.

 

Uwazam, ze powinna Pani skorzystac z mojej rady, tj. wyznaczyc mozliwie jak najblizszy termin rozprawy w sprawie sygn. II K 407/13 i wydac podczas niej uniewinniajacy mnie wyrok.

Jesli z niej Pani skorzysta, wykaze sie Pani pragmatyzmem.

I tak bowiem, predzej, czy pozniej, bedzie Pani musiala wydac uniewinniajacy mnie wyrok.

Jesli podczas naszego spotkania w dniu 7 maja 2014 r. nie poinformuje mnie Pani o wyznaczonym przez Pania terminie rozprawy, ja w dniu 14 maja 2014 r. rozpoczne protest glodowy przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, zadajac od Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk, zeby skorzystawszy z posiadanych przez nia uprawnien skierowala wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, za ktore Pani mnie sciga – przy udziale Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan.

Jak Pani mysli, jak dlugo bedzie mnie trzymala Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk glodujacego przed kierowana przez nia Prokuratura? Posiadajac wiedze z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, a takze wiedze o przedstawionych przeze mnie w niniejszym pismie faktach i dowodach.
Jeden dzien? Dwa? Tydzien? Dwa tygodnie? Miesiac …?

To oczywiste, ze bedzie musiala ulec. Nie zaglodzi mnie przeciez na smierc Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk tylko dlatego, ze kiedys, tj. w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k.

Celem zapewnienia sobie skutecznosci mojego ewentualnego – jesli Pani nie wykaze sie pragmatyzmem – protestu, w najblizszych dniach poprosze o wszystkich poslow majacych biura poselskie w Krakowie o wyznaczenie terminow spotkan ze mna, podczas ktorych zaprezentuje im fakty, dowody i prawo przedstawione w niniejszym pismie oraz poprosze o skierowanie wnioskow do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk o skierowanie przez nia wniosku jak wyzej do Sadu Rejonowego w Debicy.

Nie watpie, ze jesli nawet nie wszyscy – mam za soba jak najgorsze doswiadczenia z sympatykiem i sprzymierzencem sedziowskiej sitwy poslem Jaroslawem Gowinem – to przynajmniej kilku poslow uczyni zadosc mojej prosbie.

Mysli Pani, ze Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk wiedzac, jakie posiadam dowody na uzasadnienie mojego slusznego stanowiska i na nim opartej prosby, bedzie szla „w zaparte”, narazajac moje, na poczatku zdrowie, a potem zycie?

Zeby w czerwcu 2011 roku przekonac Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta do slusznosci mojego stanowiska, ze powinien jednak – po tym, jak mnie wczesniej trzy razy oszukal – wniesc kasacje na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., prowadzilem protest glodowy przed Prokuratura Generalna przez 12 dni, a przez kolejne 4 pikiete. Dal mi sie przekonac Prokurator Generalny.

Zeby uratowac mieszkanie, w ktorym mieszkaja moje dzieci przed licytacja komornicza, bo mnie go chciala pozbawic, oszukujac mnie przez ponad rok, ze nie moze zlozyc wniosku do komornika o umorzenie nieslusznie prowadzonej z mieszkania egzekucji ode mnie kwoty 8.750,00 zl, prezes Sadu Okregowego w Krakowie sedzia Barbara Baran, prowadzilem na przelomie lipca i sierpnia 2012 r. przez 16 dni protest glodowy przed Sadem Okregowym w Krakowie.

Ostatecznie okazalo sie, ze ja mialem racje, a nie prezes Barbara Baran.

Wprawdzie mowia, ze „do trzech razy sztuka”, ale nie sadze, zeby Prokurator Krystyna Kowalczyk chciala sie ze mna oraz z ewentualnie udzielajacymi mi pomocy poslami „mocowac”.

Mam mocne, bardzo mocne argumenty poswiadczajace slusznosc mojego stanowiska, w tym Pani postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r., w ktorym podala Pani, raz jeszcze przypomne – Zalacznik 12: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/”

Innymi slowy … predzej, czy pozniej i tak bedzie Pani musiala wydac wyrok, ktorym uniewinni mnie Pani od wszystkich czynow, za ktore sciga mnie Pani rownie nieslusznie, jak mnie za nie nieslusznie skazal Pani kolega sedzia Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r.

Ja proponuje Pani, zeby go Pani wydala dobrowolnie.

Po tym, gdy Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk skieruje do Pani wniosek w tej sprawie, nie bedzie Pani miala innego wyjscia, jak uczynic mu zadosc – „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/”– a bedzie z ogromnym dla Pani wstydem, bo pod przymusem.

W zwiazku z powyzszym, zwracajac uwage w czwartym roku rozpoznawania przez Pania w opisanych w niniejszym pismie okolicznosciach sprawy przeciwko mnie, ze ustawodawca w taki sposob okreslil Pani obowiazki:

 

§ 1. Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby:

1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci,

2) przez trafne zastosowanie srodkow przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okolicznosci sprzyjajacych popelnieniu przestepstwa osiagniete zostaly zadania postepowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestepstw, lecz rowniez w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad wspolzycia spolecznego,

3) uwzglednione zostaly prawnie chronione interesy pokrzywdzonego,

4) rozstrzygniecie sprawy nastapilo w rozsadnym terminie.

§ 2. Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.”

Artykul 2 Kodeksu postepowania karnego

 

Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa”

Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

oraz moje prawa:

 

Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

Artykul 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

informuje i wnosze, jak na wstepie.

Jak zlego nie mialbym miec prawa o Pani zdania, podczas naszego spotkania w dniu 7 maja 2014 r. bede dla Pani mily, grzeczny i uprzejmy.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 383/10/

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2014 r., sygn. IV KK 272/11

 4. Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/

 6. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 7. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/02/K.Ku, pismo dnia 7.01.2010 r.

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 9. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 /, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 10. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 13. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 15 marca 2011 r.

 14. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie sedzi Beaty Stoj z dnia 16 kwietnia 2012 r.

 15. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 24 stycznia 2014 r.

 16. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 19 wrzesnia 2013 r.

1Gdy w pazdzierniku 2012 r. zlozylem wniosek o Pani wylaczenie, rozpoznajacy go Pani podwladny, wiceprezes Sadu Rejonowego w Debicy sedzia Artur Mielecki wydal postanowienie o oddaleniu mojego wniosku, podajac w uzasadnieniu: W pisemnym oswiadczeniu, SSR Beata Stoj wskazala, iz zarzuty Zbigniewa Kekusia sa calkowicie bezzasadne, gdyz co prawda zna i utrzymuje kolezenskie stosunki z Tomaszem Kuczma, lecz nie ma zadnego interesu w tym by sprawa ta byla rozpoznana w okreslony sposob, jak tez trudno wyobrazic sobie, by Tomasz Kuczma byl zainteresowany konkretnym rozstrzygnieciem sprawy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedziego Artura Mieleckiego z dnia 25 pazdziernika 2012 r. o oddaleniu wniosku o wylaczenie sedzi Beaty Stoj

2 zob.Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

3 zob.Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289

4 zob.Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

5zob.M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

6 Artykul 101 Kodeksu karnego: 㤠1. Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat:1) 30 Рgdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 Рgdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 Рgdy chodzi o pozostale wystepki, 5) (uchylony).

§ 2. Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa,nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

7 Artykul 102 Kodeksu karnego – Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, niepozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

 

 

8 Artykul 297 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „Zadania] § 1 Celem postepowania przygotowawczego jest: 1. Ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo. 2. Wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy (…) 5. Zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

 

Au repos, l’activation de ce reseau etait achat cialis uk plus importante chez les femmes que chez les hommes et la meme difference a acheter propecia en ligne ete remarquee avec le stimulus emotionnel negatif », explique la chercheuse.
« des millions d’etre frustres, ou pire nevroses propecia ou acheter », « une absence de traditions erotiques », « une absence de sens de cialis super active achat avis l’activite sexuelle ».
Il kamagra super active existe plusieurs produits pour apprivoiser cette achat viagra pfizer zone.

L’importance accordee a la sexualite varie selon les pays, que ce soit au niveau de son expression ou de la frequence des activites qui y sont reliees. Cela pourrait expliquer la achat viagra sans ordonnance pharmacie acheter viagra toulouse difference, dans notre etude, entre le pourcentage de patients qui repondaient consulter pour un trouble sexuel (14 %) et ceux reconnus par les urologues (8,2 %). Je pense que c’est un acte naturel que chaque homme peut experimenter sans avoir a apprendre. Soit on s’y prend mal parce que la quete de ce Graal sexuel nous met mal a l’aise – et la, on a bien tort -, soit on ne le trouve pas parce que c’est un grand timide qui ne se montre que quand on a besoin de lui. Nous sommes loin du 9 h a 17 h et a des kilometres d’un boulot pratique avec passion. ‘J’ai un gros probleme qui m’empeche d’avoir une vie sexuelle epanouie. Ces etudes consistent a comparer la concentration du principe actif, presente dans le plasma sanguin, apres absorption pilule cialis pas cher prix du kamagra 25 mg du generique et du princeps. Neanmoins, la combinaison du tadalafil et la pamplemousse peut causer de nombreux problemes.
Il est levitra prix pharmacie tres difficile d’etablir une meilleur vente cialis solution miracle a la dyspareunie puisque chaque cause a son traitement.
Le achat cialis en belgique cialis pas cher suisse seul facteur sur lequel on peut avoir une influence est le temps d’ischemie chaude.
Ha anche un effetto vendita cialis san marino cialis 20 mg prezzo in farmacia trappola” sul sangue nel pene che aiuta ad avere erezioni piu durature.
Il messaggio per la prevenzione che tocca comprare cialis a palermo da vicino anche l`attivita sessuale arriva da Mario Maggi, docente di endocrinologia dell’Universita di cialis a poco prezzo Firenze, durante il 33° Congresso della Societa italiana di endocrinologia (Sie) in corso a Sorrento.
Nella nostra cultura, il piede e la scarpa che lo avvolge, forniscono molte indicazioni sulla prezzo di cialis nostra personalita comprare viagra contrassegno e storia:
Incomincia a spingere il pene contro il vendita viagra e cialis corpo della donna immaginando vendita cialis roma di avere un rapporto sessuale.
La prescrizione del Viagra®, include cialis generico on line un certo numero di controindicazioni, in particolare per l’associazione con i derivati nitritici di qualsiasi forma, spesso usati nel trattamento dell’angina pectoris e nelle insufficienze epatico acquistare cialis 10 mg renali.
Viagra sildenafil, dunque, agisce in maniera periferica aumentando comprare cialis originale senza ricetta acquisto cialis san marino l’effetto rilassante dell’ossido di propecia in farmacia azoto (no) sulla muscolatura liscia del pene.
Il trattamento delle disfunzioni erettili dipende principalmente dalla acquistare viagra online reato causa di costo viagra in farmacia tale cialis on line problema:
Les experts sont tous d’accord achat cialis pour vente legale de cialis dire que les maladies cardiovasculaires en sont la principale cause s’ajoutent a cela les troubles psychologiques prix cialis montreal qui peuvent toucher l’homme lorsqu’il se met a douter de sa virilite.
Un rapido sguardo alla lista prezzo sara dimostrare che cialis farmacia venta sono piu convenienti generico de viagra en farmacias rispetto comprare viagra online e sicuro a quelli venduti in altri siti.
La fertilite et l’impossibilite kamagra prix de paternite apres traitement doivent priligy acheter pharmacie faire partie de l’information des patients ayant un cancer de prostate et acheter du cialis en suisse de leur partenaire.
La regola e quella di comprare cialis milano sollecitare l’ego armi comprar cialis generico en valencia di seduzionedell’altro lasciandolo parlare di se, sempre che non sia una persona timida, viagra generico vendita online ascoltare con interesse e cercare di impossessarsi del filo nascosto che c’e tra le sue parole, cogliendo le frasi non dette ma solo pensate.
Deuxiemement, l’absorption du medicament se passe beaucoup plus kamagra oral jelly generique rapidement vente de viagra en france grace au fait que la resorption sous la langue prend seulement quelques minutes, par opposition a une ou acheter du vrai viagra en ligne digestion d’un comprime dans l’estomac.
Questi medicinali si possono acquistare in farmacia, previa ricetta medica, oppure online, grazie priligy in italia a acquisto propecia in farmacia viagra pfizer vendita siti come viagracialis.it, affiliati a farmacie online.
Vous devriez kamagra 100 mg oral jelly au moins apprendre a controler leurs cialis original en ligne emotions, particulierement la colere, a achat priligy savoir que meme pardonner.
“la pillola acquistare viagra originale provoca tromboembolismo viagra acquisto senza ricetta vendita viagra in farmacia venoso (tev)”.
Sauter achat priligy le pas leur demande viagra generique 50mg souvent davantage de cheminement personnel qu’a leurs viagra achat en ligne homologues masculins, moins enclins a reflechir leurs actes » analyse anne-sophie duthion, porte-parole de gleeden.com.
Sia l’uomo che viene a sapere di non avere comprare viagra online sicuro spermatozoi sufficienti o abbastanza vitali, sia soprattutto la donna che non acquisto viagra generico online riesce a rimanere come acquistare cialis generico gravida.
Si le traitement s’avere inefficace, achat kamagra france pharmacie vous pourrez acheter kamagra en ligne essayer le dosage le plus fort, soit 60 mg.
Consultez votre medecin si tadalafil en ligne vous site de confiance achat cialis soft remarquez un symptome qui vous inquiete pendant que vous employez ce medicament.
Quando acquistare viagra online sicuro si utilizzano prodotti per il sesso disfunzione erettile e stressante per viagra vendita europa il cuore.
La tecnica del teatro povero di jerzy grotowski non sara probabilmente mai essere invocato per la prezzo del viagra 100 comprare viagra generico online realizzazione di un cialis commerciale.