05.01.2009 – Pozostawiony bez odpowiedzi wniosek Zbigniewa Kękusia do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada z grudnia 2008 r.

Krakow, 5 stycznia 2009r.

Zbigniew Kekus

Szanowny Pan

Bronislaw Komorowski

Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o zlecenie przez Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenia przez powolana w tym celu przez Marszalka komisje sejmowa postepowania, majacego na celu wyjasnienie przyczyn umieszczenia w opracowanym przez rzad premiera D. Tuska projekcie ustawy reprywatyzacyjnej zapisow, ktore wedlug informacji przekazanych mediom przez rzecznika Ministerstwa Skarbu, Macieja Wiewiora – Zalacznik 1 – skutkowac moga przymusem wyplacenia przez Polske odszkodowan w kwocie kilkukrotnie wiekszej niz dedykowana przez rzad premiera D. Tuska na wyplate pokrzywdzonym odszkodowan kwota 20 mld zl.

 2. Wniosek o spowodowanie usuniecia z projektu ustawy reprywatyzacyjnej nieprzewidywalnego w jego skutkach finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli zapisu o zwrocie pokrzywdzonym 20% wartosci ich skonfiskowanych przez wladze PRL majatkow, w tym takze majatkow zagrabionych przez III Rzesze na terenie Polski.

 3. Wniosek o zapewnienie przez Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, aby w ustawie reprywatyzacyjnej znalazly sie zapisy, ze calkowite, poniesione w zwiazku z jej egzekucja wydatki nie przekrocza dedykowanej na wyplate odszkodowan przez rzad premiera D. Tuska kwoty – ogromnej i zadeklarowanej w trudnym dla Polski i Polakow momencie poczatku kryzysu finansowego i zwiazanego z nim gospodarczego na swiecie, bez uzyskania szerokiego przyzwolenia spolecznego – 20 mld zl.

 4. Wniosek o wydanie polecenia Szefowi zespolu, ktory przygotowal projekt ustawy reprywatyzacyjnej, doreczenia mi – w terminie 14 dni od daty zlozenia przeze mnie niniejszego pisma – prezentacji modelu i danych, ktore do niego wprowadzono, na podstawie ktorych ustalono, ze maksymalna kwota roszczen pokrzywdzonych przez III Rzesze i wladze PRL nie przekroczy 100 mld zl.

 5. Wniosek o – celem umozliwienia mi sprawdzenia, czy nie doszlo do tzw. „konfliktu interesow” – wydania polecenia Szefowi zespolu, ktory przygotowal projekt ustawy reprywatyzacyjnej sporzadzenia i doreczenia mi – w terminie 14 dni od daty zlozenia przeze mnie niniejszego pisma – wykazu wszystkich osob – w tym wszystkich doradcow i konsultantow – ktore przygotowaly, gotowy juz wedlug informacji prasowych, projekt ustawy reprywatyzacyjnej, wraz z:

  1. Informacjami o zajmowanych przez te osoby stanowiskach oraz firmach, instytucjach, w ktorych w okresie pracy nad ustawa reprywatyzacyjna znajdowali zatrudnienie

  2. Pisemnymi oswiadczeniami tych osob, ze nie sa – ani ich malzonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, krewni boczni do czwartego stopnia i powinowaci boczni do drugiego stopnia – potomkami osob, ktore utracily majatki skonfiskowane przez wladze PRL, w tym takze majatki zagrabione przez III Rzesze oraz, ze nie beda w zaden sposob beneficjentami przygotowanej przez rzad premiera Donalda Tuska ustawy reprywatyzacyjnej.

 6. Wniosek o zlecenie przeprowadzenia postepowania – oraz poinformowanie mnie o jego wynikach w terminie do 14 dni od daty zlozenia przeze mnie niniejszego pisma – majacego na celu wyjasnienie, z jakich zrodel i kiedy Prezes Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, potomek grabarzy z Zywca, Jehuda Evron otrzymal w 2008r. informacje, ze Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjma ustawe reprywatyzacyjna w tresci, ktora senatorowie i poslowie Rzeczypospolitej Polskiej poznaja dopiero w 2009r. i ktora Rada Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej przyjac ma w styczniu 2009r.

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Lech Kaczynski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Pan Donald Tusk, Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 3. Panstwo: Bogdan Borusewicz, Krystyna Bochenek, Zbigniew Romaszewski, Marek Ziolkowski – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Pan Stanislaw Piotrowicz – Przewodniczacy Senackiej Komisji Praw Czlowieka i Praworzadnosci, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panowie: Jaroslaw Kalinowski, Stefan Niesiolowski, Krzysztof Putra, Jerzy Szmajdzinski –Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Panowie: Zbigniew Chlebowski – Przewodniczacy Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej; Przemyslaw Gosiewski – Przewodniczacy Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc; Wojciech Olejniczak – Przewodniczacy Klubu Parlamentarnego Lewicy; Stanislaw Zelichowski – Przewodniczacy Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Ryszard Kalisz, Przewodniczacy Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Lech Gardocki, Prezes Sadu Najwyzszego Rzeczypospolitej Polskiej, Pl. Krasinskich 2/4/6 , 00-951 Warszawa

 9. Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki, Plac Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa

 10. Pan Grzegorz Schetyna, Wicepremier, Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 11. Pan Jan Vincent-Rostowski, Minister Finansow, ul. Swietokrzyska 12, 00-916 Warszawa

 12. Pan Radoslaw Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

 13. Pan Jerzy Baczynski, Redaktor Naczelny, Polityka, ul. Slupecka 6, 02-309 Warszawa

 14. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 15. Pan Pawel Fonfara, Redaktor Naczelny „Polska” ul. Domaniewska 41 (budynek Saturn, II pietro)
  02-696 Warszawa

 16. Pan Jaroslaw Hendzel, Dyrektor Generalny “Radio Muzyka Fakty” sp. z o.o., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Krakow

 17. Pan Adam Hromiak, Przewodniczacy Rady Nadzorczej Polskie Radio SA , al. Niepodleglosci 77/85, 00-977 Warszawa

 18. Pan Stanislaw Janecki – Redaktor Naczelny, „Wprost”, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

 19. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 20. Pan Michal Kobosko – Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 21. Pan Robert Krasowski – Redaktor Naczelny, „Dziennik”, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

 22. Pan Robert Kozyra, Prezes, Redaktor Naczelny Radio ZET sp. z o.o, ul. Zurawia 8, 00-503 Warszawa

 23. Pan Pawel Lisicki – Redaktor Naczelny, „Rzeczpospolita”, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

 24. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 25. Pani Ewa Solowiej – Redaktor Naczelny, „Nasz Dziennik”, ul. Zeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa

 26. Pan Tomasz Sommer – Redaktor Naczelny, „Najwyzszy Czas”, ul. Mickiewicza 23/50, 01-552 Warszaw

 27. Pan Piotr Farfal – Prezes Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 28. Pan Piotr Walter – Prezes Zarzadu TVN, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa

 29. Internetowe strony Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.majewski.nazwa.pl/zgsopo, www.zgsopo.z.pl, www.zgsopo.pl, oraz strony: www.majewski.nazwa.pl/, zgsopo/kekus, www..zkekus.pl, www..aferyprawa.com

 

Rzad chce dzialac szybko. Juz na poczatku stycznia projekt /ustawy reprywatyzacyjnej – ZKE/ zostanie przyjety przez cala Rade Ministrow i trafi do Sejmu.”

Jedrzej Bielecki: „Panstwo zwroci 20 procent”, w: Dziennik Polska Europa Swiat, 23.12.2008r., s. 3, Zalacznik 1

 

Nie wszystko jest juz przesadzone. Ustawe moze zawetowac prezydent”

Z ustawy skorzysta 15 tys. Zydow” wywiad z Jehuda Evron’em, Prezesem Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, „Dziennik Polska Europa Swiat”, 23.12.2008r. s. 3 – Zalacznik 1

 

Pospiech jest wskazany przy lapaniu pchel”

Przyslowie ludowe

 

Wielce Szanowny Panie Marszalku,

 

Rzad premiera Donalda Tuska w zawrotnym – „Rzad chce dzialac szybko (…)” – z cala pewnoscia nietypowym dla jego zaangazowania w inne sprawy, jak np. zapewnienia podporzadkowania sie przepisom obowiazujacego prawa przez funkcjonariuszy publicznych, jak np. minister sprawiedliwosci, dr hab. prof. nadzw. UJ adw. Zbigniew Cwiakalski /patrz: strona www.zkekus.pl/ – tempie, rzec by mozna, ze w ogromnym wrecz pospiechu doprowadzic pragnie do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, na podstawie ktorej rzad wyplaci odszkodowania osobom, ktorych majatek po wojnie zabraly wladze PRL, w tym majatek zagrabiony na terenie Polski przez III Rzesze.

Na uwage zasluguje ogromne osobiste zaangazowanie premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Donalda Tuska w dzialania na rzecz wyplaty odszkodowan pokrzywdzonym przez III Rzesze i wladze PRL.
Jednym z pierwszych – a zatem ujawniajacym priorytety premiera – spotkan D. Tuska jako premiera Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju bylo w marcu 2008r., w Nowym Jorku, spotkanie z przedstawicielami organizacji zydowskich.

Zadeklarowal wtedy pan premier Zydom z wlasnej woli, ze w iscie ekspresowym tempie, tj. do wrzesnia 2008r. ustawa reprywatyzacyjna zostanie uchwalona i jeszcze w 2008 roku, wprowadzona w zycie.

Deklaracji zlozonej w Nowym Jorku premierowi niemal udalo sie – w przeciwienstwie do wielu innych, zlozonych Polakom w trzygodzinnym expose, wygloszonym w dniu 23 listopada 2007r. – dotrzymac.
W Dzienniku Polska Europa Swiat z dnia 23 grudnia 2008 r. podano:

Rzad chce dzialac szybko. Juz na poczatku stycznia projekt /ustawy reprywatyzacyjnej – ZKE/ zostanie przyjety przez cala Rade Ministrow i trafi do Sejmu”
J. Bielecki: „Panstwo zwroci 20 procent”, w: Dziennik Polska Europa Swiat, 23.12.2008r., s. 3, Zalacznik 1.

W tym samym wydaniu Dziennika przeprowadzono wywiad z Prezesem Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, Jehuda Evronem.
Zapytany przez dziennikarza:

Jedrzej Bielecki: „Rzad chce wyplacic odszkodowania tym, ktorym komunisci zabrali po wojnie majatki. O to walczyl Pan od lat. Chwila radosci?”

 

Prezes Holocaust Restitution Committee odpowiedzial:

 

Jehuda Evron: Nie wszystko jest juz przesadzone. Ustawe moze zawetowac prezydent. Slyszalem, ze on ostatnio wetuje wiele kluczowych ustaw. Dlatego rozwazamy wyslanie do niego apelu w imieniu tych polskich Zydow, ktorzy uratowali sie z Holocaustu.”

Zrodlo: „Z ustawy skorzysta 15 tys. Zydow” wywiad z Jehuda Evron’em, Prezesem Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, „Dziennik Polska Europa Swiat”, 23.12.2008r. s. 3 – Zalacznik 1

 

Jedyne, co nie jest przesadzone dla Prezesa Holocaust Restitution Committee, Jehudy Evrona to, czy prezydent nie zawetuje przygotowanej przez rzad premiera D. Tuska ustawy reprywatyzacyjnej.

Akceptacja Sejmu i Senatu dla ustawy rzadu D. Tuska sa dla J. Evron’a juz przesadzone.
Skad Prezes Holocaust Restituition Committee wiedzial w grudniu 2008r., ze Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjma ustawe, ktorej tresc bedzie poslom Rzeczypospolitej Polskiej znana dopiero w 2009 r., gdy jej projekt – w grudniu 2008r. nie przyjety jeszcze nawet przez Rade Ministrow – trafi do Sejmu, wyjasnic powinno przeprowadzone przez Pana Marszalka na moj wniosek postepowanie wyjasniajace.

Powinno wykazac, z jakich przyczyn Jehuda Evronma poslow i senatorow Rzeczypospolitej Polskiej za stado bezmyslnych „baranow”, ktorzy z cala pewnoscia, mimo ogarniajacego swiat kryzysu gospodarczego podporzadkuja sie woli, starajacego sie dotrzymac zlozonej w marcu 2008r. Zydom obietnicy, premiera Donalda Tuska i przyjma ustawe reprywatyzacyjna, ktorej niektore zapisy skutkowac moga dla Polski i Polakow ogromnymi, niemozliwymi obecnie do oszacowania obciazeniami, a w ich konsekwencji problemami finansowymi.

A moze Pan osobiscie oraz Marszalek Senatu, pan Bogdan Borusewicz poinformowaliscie go o tym, lub tez premier D. Tusk zapewnil Jehude Evron’a w grudniu 2008r., ze zmusi w 2009 roku wszystkich poslow i senatorow koalicji do zaakceptowania projektu ustawy, ktory oni sami poznaja – jak cala Rada Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej – w 2009 roku?

Istnieje jedno jeszcze wyjasnienie przyczyn „proroctwa” Jehudy Evron’a z grudnia 2008r., ale o nim strach nawet pomyslec … .

 

Wielce Szanowny Panie Marszalku,

 

Rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewior przekazal ostatnio mediom informacje na temat ustawy reprywatyzacyjnej.

Budza one ogromny niepokoj, co do jej ostatecznego, trudnego do przewidzenia i z cala pewnoscia nieznanego rzadowi D. Tuska wymiaru finansowego, ktorego dotkliwe skutki ponosic moga kolejne pokolenia Polakow.

Uspokajajace szacunki i opinie przedstawicieli rzadu oraz Zydow osobiscie zainteresowanych restytucja zagrabionych im majatkow, w tym wyzej wymienionego Prezesa Holocaust Restitution Committee Jehudy Evron’a trudno uznac za wiarygodne.

Dziennik Polska Europa Swiat z dnia 23 grudnia 2008r. podaje na 1-ej stronie: „Jest gotowy projekt ustawy reprywatyzacyjnej /„Rzad ma 20 mld na reprywatyzacje”, w: Dzienik Polska Europa Swiat, 23.12.2008r., s. 1.
W artykule zamieszczonym na s. 3 w.w. wydania Dziennik wyjasnia : „Co zaklada projekt /ustawy reprywatyzacyjnej – ZKE/? Rzad chce przeznaczyc na rekompensaty 20 mld zl. Tyle moze wygospodarowac, sprzedajac nalezace jeszcze do Skarbu Panstwa akcje przedsiebiorstw i nieruchomosci. Rzad spodziewa sie jednak, ze roszczenia moga wyniesc nawet 100 mld zl. Jesli tak sie stanie, pokrzywdzeni odzyskaja okolo 20 proc. majatku. Rzad nie chce dac wyzszych rekompensat, bo musialby zadluzyc panstwo albo podwyzszyc podatki. Z kolei mniejsza niz 20 proc. rekompensata tez jest raczej wykluczona, bo tyle otrzymali polscy obywatele, ktorzy utracili majatki za Bugiem.

Wnioski o rekompensaty bedzie mozna skladac przez 12 miesiecy od wejscia w zycie ustawy. Pozniej beda one wyplacane przez kilkanascie lat.

Kto bedzie mial do nich prawo? – Ci ktorzy w chwili utracenia majatku byli polskimi obywatelami, oraz ich potomkowie. Ci ostatni nie musza juz jednak miec polskiego obywatelstwa – zaznacza Maciej Wiewior /rzecznik Ministerstwa Skarbu – ZKE/. Nie jest tez konieczne, aby beneficjenci dzisiaj mieszkali w Polsce. Czy na rekompensaty moga tez liczyc polscy obywatele zydowskiego pochodzenia? Tak. Celem ustawy jest co prawda zrekompensowanie konfiskaty majatkow zabranych przez komunistow w latach 1944-1962. Jednak wladze PRL przejmowaly majatek zagrabiony przez III Rzesze na terenie Polski. Ustawa stawia pokrzywdzonych przed trudnym wyborem. Albo przyjma 20-procentowa rekompensate, albo beda starali sie w sadach o odzyskanie calosci swojej wlasnosci, ryzykujac, ze nie dostana nic.” – w: J. Bielecki: „Panstwo zwroci 20 procent”, Dziennik Polska Europa Swiat, 23.12.2008r., s. 3, Zalacznik 1/.

 

Zacytowane wyzej informacje zamieszczone w Dzienniku Polska Europa Swiat z dnia 23.12.2008r. dowodza, ze autorzy ustawy reprywatyzacyjnej z cala pewnoscia nie zdaja sobie sprawy z ogromu zagrozenia, jakie przygotowana przez nich ustawa tworzy dla Polski i Polakow.

Rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewior podaje, ze rzad chce przeznaczyc na rekompensaty kwote 20 mld zl.

Wyjasnia jednak zarazem, ze mniejsza niz 20-procentowa rekompensata jest wykluczona, bo tyle otrzymali polscy obywatele, ktorzy utracili majatki za Bugiem.

 

Rzad Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje, ze ma 20 mld zl na prywatyzacje, zapisami przygotowanej przezen ustawy reprywatyzacyjnej gwarantujac jednak, ze pokrzywdzeni otrzymaja 20-procentowa rekompensate.
Mniejsza, niz 20-procentowa rekompensata jest wykluczona, mowi M. Wiewior.

 

W tym miejscu wskazac nalezy na przyjeta przez autorow ustawy metode ustalania wartosci odebranych majatkow.
Prezentuje ja rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewior – „Jak bedzie wyceniana wartosc odebranej wlasnosci? Postanowilismy opierac sie na dzis obowiazujacych cenach. Jesli ktos stracil po wojnie np. dzialke w Piasecznie, ktora byla warta niewiele, ale dzis jest na wage zlota, to zyska. Ale jesli w ostatnich 50 lat zbudowano w okolicy jego gruntu halde smieci, to straci – tlumaczy rzecznik ministerstwa.” – w: J. Bielecki: „Panstwo zwroci 20 procent”, Dziennik Polska Europa Swiat, 23.12.2008r., s. 3, Zalacznik 1/.

20-procentowy, gwarantowany zapisami ustawy reprywatyzacyjnej odsetek obecnej rynkowej wartosci odebranych w przeszlosci majatkow ustalony zostal jako procentowy udzial kwoty przeznaczonej przez rzad D. Tuska na reprywatyzacje – „Rzad chce przeznaczyc na rekompensaty 20 mld zl” – w maksymalnej kwocie roszczen, oszacowanej przez autorow ustawy na podstawie zastosowanej przez nich metody oraz wybranych przez nich zmiennych – „Rzad spodziewa sie jednak, ze roszczenia moga wyniesc nawet 100 mld zl.”

 

Wielce Szanowny Panie Marszalku,

 

Nie wiem, czy Pan zauwazyl, ale rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewior sam sobie przeczy w przekazanych Dziennikowi Polska Europa Swiat informacjach.

Podal, ze: „Rzad chce przeznaczyc na rekompensaty 20 mld zl”, wyjasnil: „Postanowilismy opierac sie na dzis obowiazujacych cenach.”i podsumowal: „Z kolei mniejsza niz 20 proc. rekompensata tez jest raczej wykluczona, bo tyle otrzymali polscy obywatele, ktorzy utracili majatki za Bugiem.”

20 proc. biezacej rynkowej wartosci odebranych pokrzywdzonym majatkow z cala pewnoscia nie musi byc rowne 20 miliardom zlotych.

Moze to byc … 10, ale tez 40, 60, a moze nawet 100 miliardow zlotych.

Czyzby M. Wiewior nie byl tego swiadom … ?

Slaby w rachunkach M. Wiewior, czy swiadomie manipuluje opinia publiczna, celowo podajac rzekomo najwyzsza mozliwa do przewidzenia calkowita kwote roszczen, aby ukryc przewidywalne, grozne dla Polski i Polakow skutki ustawy reprywatyzacyjnej przygotowanej przez rzad premiera D. Tuska?

Zapoznawszy sie z informacjami przekazanymi przez M. Wiewiora niejeden pomysli … alez dobry dla Polakow i wrogi pokrzywdzonym przez III Rzesze i wladze PRL, w tym kilku milionom Zydow jest ten rzad D. Tuska, chce im zwrocic zaledwie 20% wartosci utraconych przez nich majatkow.
W rzeczywistosci jest dokladnie … a rebours.
Z przyczyn przedstawionych w dalszej czesci niniejszego pisma, pokrzywdzeni przez III Rzesze i wladze PRL otrzymac moga nawet … wiecej, niz 100 proc. biezacej, rzeczywistej rynkowej wartosci odebranych im kiedys majatkow, odszkodowania siegac moga krotnosci kwoty 20 mld zl, a Polacy, mieszkajacy w Polsce, z przyczyn zapisow ustawy reprywatyzacyjnej „pojda z torbami”.

Rzecznik Ministerstwa Skarbu wyjasnia: „Rzad nie chce dac wyzszych rekompensat, bo musialby zadluzyc panstwo albo podwyzszyc podatki.”

Jakakolwiek wyzsza – niz „rezerwa” w juz i tak ogromnej kwocie 20 mld zl – kwota nie jest mozliwa bez szkody dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatroskany w deklaracjach o finanse panstwa i dobrobyt jego obywateli ten sam rzad, lekkomyslnie, jakby nie swiadom, ze spowodowac moze przymus ogromnego zadluzenia panstwa i/lub podwyzszenia podatkow chce zapewnic zapisami ustawy reprywatyzacyjnej, ze pokrzywdzeni przez III Rzesze i wladze PRL otrzymaja 20 procent biezacej, rynkowej wartosci przed laty odebranych im majatkow.

Rzad D. Tuska najwyrazniej nie dosc oszacowal – wydaje sie, ze w ogole sie nad tym autorzy ustawy nie zastanawiali, lub celowo, z im znanych wzgledow pomineli ten aspekt przygotowanego przez nich projektu ustawy – ryzyko powodowane w.w. zapisem, jesli ten przyjety zostanie przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego skutki moga miec niewyobrazalny wrecz, negatywny na dziesiatki lat wplyw na finanse panstwa i status materialny obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie mozna wszak wykluczyc, ze rzad pomylil sie w jego szacunkach i ostateczna calkowita wartosc roszczen wynosic bedzie nie maksymalne, ustalone przez autorow projektu ustawy 100 mld zl, lecz … kilkaset miliardow zlotych.

Moje obawy tym bardziej sa uzasadnione, ze w rzadzie D. Tuska nie brak miejsca dla ignorantow, pozbawionych merytorycznych kwalifikacji do wykonywania powierzonym im przez premiera zadan, jak samozwanczy fachowiec, minister … sprawiedliwosci /?/, Zbigniew Cwiakalski, ktory dopuscil do uczynienia mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. przestepca z artykulu /226 § 1 kk – zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem przez niego obowiazkow sluzbowych/, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006r., wywolujacym skutki prawne od daty jego ogloszenia, tj. 19.10.2006r. i czyni, co w jego mocy, bym trwal w statusie przestepcy jak najdluzej.

 

Wedlug niektorych szacunkow – z cala pewnoscia rownie wiarygodnych jak te autorow ustawy reprywatyzacyjnej – calkowita wartosc roszczen wyniesc nawet wiecej, niz 200 miliardow dolarow, tj. ponad 600 miliardow zlotych.

Zalozmy, celem unikniecia zarzutu stronniczosci, ze bedzie to tylko kwota rowna 100 mld dol.

Gdyby ta kwota blizsza byla rzeczywistosci, niz oszacowanych przez ekspertow rzadowych 100 mld zl, a Sejm i Senat uchwala i Prezydent Rzeczypospolitej podpisze ustawe reprywatyzacyjna, gwarantujaca pokrzywdzonym rekompensate w kwotach rownych 20 proc. obecnej rynkowej wartosci odebranych im majatkow, rzad bedzie musial – zobowiaze sie wszak do tego wobec pokrzywdzonych ustawa uchwalona przez Sejm i podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wyplacic rekompensaty w kwocie bliskiej … 60 /slownie: szescdziesiat/ mld zl, wedlug sredniego kursu dolara amerykanskiego z dnia 29 grudnia 2008r.

Jesli calkowita kwota roszczen wyniosla by 200 mld dolarow, rzad – tj. Polacy – bedzie musial wyplacic rekompensaty w kwocie rownej 20 proc. kwoty 600 mld zl, tj. … 120 mld zl.
Rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewior twierdzi jednak, ze rzad moze przeznaczyc na reprywatyzacje kwote „tylko” 20 mld zl.

Skad zatem wezmie reszte?

Odpowiedzi udziela – posrednio – M. Wiewior … „Rzad nie chce dac wyzszych rekompensat, bo musialby zadluzyc panstwo albo podwyzszyc podatki.”

Jesli Sejm, Senat i prezydent przyjma proponowana przez rzad D. Tuska ustawe reprywatyzacyjna z zapisem, zapewniajacym pokrzywdzonym zwrot 20 proc. obecnej, rynkowej wartosci odebranych im majatkow, w rok po wejsciu w zycie ustawy premier D. Tusk powie ponad 38-o milionowemu narodowi … „Narodzie … Nie chce, ale musze, zadluzyc panstwo i/lub podniesc podatki.”

Albo … placic bedziemy karne odsetki, ponosic koszty przegranych w sadach spraw, itp. itd.

Ciekaw jestem jakie wtedy wymysli D. Tusk usprawiedliwienie dla dzisiejszej niekompetencji lub zlej woli autorow ustawy reprywatyzacyjnej.

Byc moze powie premier Donald Tusk, ze zbyt mocno zawierzyl, ze dal sie zwiesc Prezesowi Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, Jehudzie Evron’owi, ktory takie podaje w grudniu 2008r. szacunki polskim mediom w sprawie liczby osob pochodzenia zydowskiego, ktore jego zdaniem wystapia o rekompensaty:

Jedrzej Bielecki: „W Polsce przed wojna mieszkalo 3,5 mln obywateli zydowskiego pochodzenia. Ile ich i ich potomkow wystapi teraz o rekompensaty?”

Jehuda Evron: „Zaledwie od 10 do 15 tys. Ogromna wiekszosc zginela przeciez w Holocauscie! Inni nie chca sie tym zajmowac lub nie wiedza, co przodkowie mieli w Polsce.”

Zrodlo: „Z ustawy skorzysta 15 tys. Zydow” wywiad z Jehuda Evron’em, Prezesem Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, „Dziennik Polska Europa Swiat”, 23.12.2008r. s. 3 – Zalacznik 1

 

Maksymalna, podana przez J. Evron’a liczba 15 tys. osob pochodzenia zydowskiego, ktorzy jego, Prezesa Holocaust Restitution Committee zdaniem wystapia o rekompensaty to zaledwie … 0,43 proc. z 3,5 miliona obywateli zydowskiego pochodzenia mieszkajacych w Polsce przed wojna, ktorzy razem z ich potomkami, z mocy ustawy reprywatyzacyjnej przygotowywanej przez rzad D. Tuska nabiora prawa do odzyskania 20 proc. obecnej, rynkowej wartosci odebranego im przed kilkudziesiecioma laty majatku.

Trudno chyba te liczbe uznac za wiarygodna.
Jak podaje rzecznik Ministerstwa Skarbu, M. Wiewior prawo do rekompensat beda mieli „Ci ktorzy w chwili utracenia majatku byli polskimi obywatelami, oraz ich potomkowie. Ci ostatni nie musza juz jednak miec polskiego obywatelstwa – zaznacza Maciej Wiewior /rzecznik Ministerstwa Skarbu – ZKE/. Nie jest tez konieczne, aby beneficjenci dzisiaj mieszkali w Polsce.”

 

Wyjasnienie Prezesa Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, J. Evrona, ze: Inni nie chca sie tym /rekompensata odebranego majatku – ZKE/ zajmowac lub nie wiedza, co przodkowie mieli w Polsce.” trudno uznac za wiarygodne.

Albo jest J. Evron postacia rzadko infantylna, albo wyjatkowym obludnikiem i hipokryta manipulujacym opinia publiczna, celem ukrycia rzeczywistych skutkow ustawy reprywatyzacyjnej.

Malo jest takich, ktorzy majac cien chocby nadziei, na uzyskanie jakiejkolwiek kwoty, sami dobrowolnie z niej zrezygnuja.

Jesli nawet sa takowi, z cala pewnoscia odnajda ich dziesiatki, setki prawnikow polskich i zagranicznych, ktorzy natychmiast po uchwaleniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy reprywatyzacyjnej sami oferowac beda zidentyfikowanym przez nich beneficjentom ustawy ich uslugi odzyskania odebranego im mienia, za wynagrodzenie wyplacane w formie tzw. „success fee” /honorarium, wyplacone zleceniobiorcy przez zleceniodawce w kwocie rownej ustalonemu przez strony procentowi od calosci kwoty netto uzyskanej dla zleceniodawcy przez zleceniobiorce/.

Jesli Prezes Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, J. Evron usilowal bedzie wmowic obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, ze ktorykolwiek z beneficjentow ustawy reprywatyzacyjnej, odrzuci zlozona mu przez kancelarie prawna oferte uzyskania dla niego jakiejkolwiek kwoty, za ustalony przez strony odsetek tej kwoty, sam siebie zaprezentuje jako osobe zupelnie nie godna zaufania.

Ludzie, w ich zdecydowanej wiekszosci, w swej naturze, jakimi nie byli by powodowani pobudkami – pragnienie zapewnienia sobie finansowego bezpieczenstwa, stabilnosci, podniesienia statusu materialnego, itp. itd. – wola posiadac wiecej, niz mniej bogactwa.

Ten cel motywuje ich do podejmowania roznych dla jego osiagniecia dzialan.
Jehuda Evron, ktory chce wmowic Polakom, ze inna jest natura czlowieka, jego samego oswiadczeniem dowodzi przeciez, ze on sam nie zachowuje sie inaczej.

Zapytany przez dziennikarza:

Jedrzej Bielecki: „A Pan przyjmie rekompensate czy nadal bedzie walczyl o calosc w sadach?”

 

odpowiada:

 

Jehuda Evron: „Moja rodzina miala w Zywcu zaklad grabarski. Komunisci go zabrali, a pozniej oddali inwestorowi, ktory przeksztalcil go w centrum handlowe. Procesujemy sie o niego. Czy zadowolimy sie 20-proc. rekompensata? Poradze sie prawniczki w Polsce.”

Zrodlo: „Z ustawy skorzysta 15 tys. Zydow” wywiad z Jehuda Evron’em, Prezesem Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, „Dziennik Polska Europa Swiat”, 23.12.2008r. s. 3 – Zalacznik 1

 

Miala rodzina J. Evron’a zaklad grabarski w Zywcu. Obecnie znajduje sie na jego miejscu centrum handlowe.
Czy zadowoli sie Prezes Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, Jehuda Evron 20-oma procentami tego centrum obecnej, rynkowej wartosci?

Przeciez to najpewniej „kupa forsy”.
Jehuda Evron nie wie, poradzi sie prawniczki … .

A dziennikarzowi Dziennika i tej gazety czytelnikom usiluje wmowic, ze beda tacy wsrod Zydow, ktorzy „nie chca sie tym /rekompensata odebranego majatku – ZKE/ zajmowac”.

Tak sie tylko J. Evronowi wydaje.
Gdy ustawa reprywatyzacyjna zostanie przyjeta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ci ktorzy obecnie nie chca zajmowac sie odzyskaniem utraconego przez nich lub ich rodziny majatku, z cala pewnoscia … zechca, a ci ktorzy „nie wiedza, co przodkowie mieli w Polsce.” Polsce – z cala pewnoscia sie o tym – chocby za przyczyna kancelarii prawnych, ktore sie na nich, jako ich potencjalnych klientow „rzuca” dowiedza.

 

Wielce Szanowny Panie Marszalku,

Celem przedstawionego przeze mnie wyzej wywodu, w ktorym wykorzystalem wypowiedzi Prezesa Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, Jehudy Evron’a, bylo przekonanie Pana Marszalka do prezentowanego przeze mnie stanowiska, ze:

 1. autorzy projektu ustawy reprywatyzacyjnej popelnili blad metodologiczny ustalajac gwarantowany pokrzywdzonym przed laty procent zwracanego im majatku na podstawie udzialu kwoty dedykowanej przez rzad na rekompensaty, tj. 20 mld zl, w oszacowanej przez ekspertow rzadowych kwocie calkowitej roszczenia, tj. „bazie” dla autorow ustawy, 100 mld zl.

 2. skutki popelnionego przez autorow ustawy reprywatyzacyjnej bledu skutkowac moga w przyszlosci potrzeba zadluzenia – nie wykluczone, ze ogromnego – panstwa i/lub podwyzszenia – nie wykluczone, ze ogromnego – podatkow.

 3. Autorzy ustawy reprywatyzacyjnej nie ustalili wszystkich ryzyk zwiazanych z przygotowanym przez nich projektem ustawy reprywatyzacyjnej ani nie oszacowali ich, nietrudnych do przewidzenia, skutkow.

 

Jakiej nie przyjal by rzad D. Tuska metody ustalenia kwoty calkowitej roszczen, wobec obecnie posiadanej przezen wiedzy, zawsze obciazona bedzie ryzykiem bledu.
Co bedzie, jesli myli sie Prezes Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, Jehuda Evron i nie maksimum, jak podaje, 15.000 osob, tj. 0,43 procenta ogolu obywateli zydowskiego pochodzenia mieszkajacych w Polsce przed wojna i/lub ich potomkow wystapi o rekompensaty po uchwaleniu ustawy restytucyjnej, lecz – na przyklad … 10 proc., tj. 350.000, tzn. 23 razy wiecej?
A przeciez obok Zydow prawo do rekompensat uzyskaja takze Ukraincy, czy Bialorusini.

Jakich szacunkow nie prezentowal by osobiscie zainteresowany przyjeciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy reprywatyzacyjnej J. Evron, ostateczna liczba wnioskow o rekompensaty znana bedzie dopiero 12 miesiecy po wejsciu ustawy w zycie – „Wnioski o rekompensaty bedzie mozna skladac przez 12 miesiecy od wejscia w zycie ustawy.”

Liczba zlozonych wnioskow nie przesadza jeszcze oczywiscie o calkowitej kwocie odszkodowan.
Nie mniej istotna bedzie wartosc majatkow, ktore utracili beneficjenci ustawy i ktorej zwrot w kwocie rownej 20 proc. ich biezacej rynkowej wartosci zagwarantowac im chce rzad D. Tuska.

W tym miejscu pozwole sobie podzielic sie z Panem Marszalkiem moimi osobistymi, zawodowymi doswiadczeniami.

Od 2002 roku zarzadzam nieruchomosciami.

Prowadzilem i prowadze projekty sprzedazy nieruchomosci, bedacych wlasnoscia firm, moich pracodawcow.

Kazdy z tych projektow poprzedzony byl wycena przeznaczonej do sprzedazy nieruchomosci.
Zawsze dokonywaly jej wiecej, niz jedna firma.
Nigdy nie zdarzylo sie, aby wyceny dokonane przez dwie rozne firmy byly chocby sobie bliskie.
Nawet jesli firmy wyceniajace poslugiwaly sie tymi samymi metodami, wartosci nieruchomosci podawane jako rynkowe dzielily – bywalo ogromne – roznice.

W przypadku jednej z nieruchomosci zarzadzany przeze mnie Dzial Nieruchomosci mego pracodawcy zlecil wycene trzem firmom.

Pierwsza z nich wycenila te nieruchomosc na kwote x, druga na kwote niespelna 2x, a trzecia wiecej, niz 5x.

Zadna z ofert zakupu tej nieruchomosci, jakie otrzymal moj pracodawca nie przekroczyly kwoty … 0,9x.

Gdyby Pan Marszalek nie dawal wiary podanemu przeze mnie przykladowi informuje, ze ewentualnie poproszony przez Pana, zwrocic sie moge z prosba do Prezesa firmy, ktora realizowala opisany przeze mnie wyzej projekt o przekazanie Panu posiadanych przez niego dokumentow, towarzyszacych projektowi, w tym operatow szacunkowych, zawierajacych w.w. wyceny.

 

Wskazac nalezy, ze jesli przedstawiony wyzej przypadek odniesc do zapisow ustawy reprywatyzacyjnej i gwarantowanej przez nie jej beneficjentom rekompensaty w kwocie rownej 20 proc. biezacej wartosci rynkowej odebranych im kiedys nieruchomosci, okazac sie moze, ze ustawowych 20 proc. stanowic moze kwote przekraczajaca nawet 100 proc. rzeczywistej rynkowej wartosci nieruchomosci i beneficjent otrzymujac oficjalnie 20 proc. obecnej – wyliczonej przez wyceniajacego wedlug zastosowanej przez niego metody – wartosci rynkowej odebranej mu przed laty nieruchomosci, w rzeczywistosci otrzyma kwote wieksza, niz … 100 proc. rzeczywistej, rynkowej wartosci tej nieruchomosci, tj. … ceny, jaka gotowy jest zaplacic za nia „rynek”.
Wartosc ta zalezy bowiem od metody wyceny oraz wartosci zmiennych wprowadzonych przez wyceniajacego do modelu.

W przypadku wycen dokonywanych na potrzeby wyplacenia rekompensat ryzyko posluzenia sie przez wykonawce ustawy zawyzona wycena – by nie byla zanizona strzec bedzie sam beneficjent ustawy, najpewniej wsparty fachowa pomoca prawnikow – jest tym wieksze, ze najpewniej nikt nie bedzie weryfikowal wiarygodnosci pierwszej wyceny jesli ta satysfakcjonowala bedzie beneficjenta ustawy.

Czy wyobraza sobie Pan Marszalek, jakie to daje mozliwosci dla „przekretow”, przez elitarne towarzystwo zwanych subtelnie „kreceniem lodow”.

 

Ciekaw jestem – nie podal tej informacji M. Wiewior – z jakiego zrodla finansowane beda koszty sporzadzania wycen odebranych beneficjantom ustawy majatkow.

Jesli nie pokryja ich beneficjenci ustawy, a zamiarem autorow projektu ustawy nie jest, aby pokryte zostaly z przeznaczonych przez premiera D. Tuska 20 mld zl na wyplate odszkodowan, podatnik poniesc bedzie musial wydatki w kwocie lacznej kolejnych setek milionow zlotych.

 

Wielce Szanowny Panie Marszalku,

 

Ufam, ze zgodzi sie Pan ze mna, ze przedstawione przeze mnie wyzej argumenty, w tym fakty i liczby potwierdzaja slusznosc mej tezy, ze autorzy rzadowej ustawy reprywatyzacyjnej popelnili – w najlepszym razie – blad metodologiczny ustalajac odsetek, wedlug ktorego wyplacane beda rekompensaty, tj. 20 proc., jako procentowy udzial kwoty dedykowanej przez rzad D. Tuska na rekompensaty, tj. 20 mld zl w wzietej z „sufitu” chyba kwocie 100 mld zl, ktora uznali za calkowita, maksymalna kwote roszczen.

Mysle, ze zgodzi sie Pan ze mna, ze ustalone przez ekspertow rzadu D. Tuska 100 mld zl jest na chwile obecna tak samo wiarygodne, jak podawane przez inne zrodla ponad 200 mld dolarow, tj. ponad … 600 mld zl.

Ostateczna kwota zalezec bedzie od dwoch zmiennych, ktorych w ich wymiarze calkowitym nie jest obecnie w stanie podac nikt, tj.:

 1. ostatecznej liczby wnioskow o rekompensaty,

 2. wartosci wycen odebranych w przeszlosci majatkow.

 

Az dziw bierze, ze eksperci, ktorzy przygotowali projekt ustawy reprywatyzacyjnej nie zwrocili na to uwagi, umieszczajac w niej zapis, ze uprawnieni do otrzymania rekompensat otrzymaja minimum 20 proc. biezacej rynkowej wartosci odebranych im w przeszlosci majatkow, narazajac w ten sposob obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na przymus zadluzenia panstwa na byc moze ogromne nawet kwoty i/lub na przymus placenia wyzszych podatkow, lub tez na uciazliwosci zwiazane z potrzeba poniesienia innych, mozliwych do przewidzenia skutkow „rozsadzenia” finansow panstwa przez niedopracowana, nieprzemyslana, a przez to niebezpieczna dla Polski ustawe.

 

W tym miejscu wskazac nalezy, ze uzyty przez rzecznika Ministerstwa Skarbu, Macieja Wiewiora argument na obrone wyplat odszkodowan w kwotach rownych minimum 20 proc. biezacej rynkowej wartosci odebranych kiedys majatkow: „Z kolei mniejsza niz 20 proc. rekompensata tez jest raczej wykluczona, bo tyle otrzymali polscy obywatele, ktorzy utracili majatki za Bugiem.” kiepskim jest argumentem wobec ogromnej roznicy pomiedzy wartoscia majatkow utraconych przez Polakow za Bugiem i tych, jakie maja byc zwracane na podstawie ustawy reprywatyzacyjnej.

 

Nadmienic takze nalezy, ze wyplata w gotowce rekompensaty to nie jedyny dla Polski skutek decyzji o zwrocie pokrzywdzonym mienia zagrabionego im przez III Rzesze i wladze PRL.

Jak podaje Dziennik Polska Europa Swiat z dnia 23.12.2008r.:
„Ustawa nie obejmie takze majatkow na terenie Warszawy. W stolicy sytuacja jest specyficzna: calosc nieruchomosci zostala przejeta jednym dekretem Bieruta. Prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz przygotowuje projekt ustawy, ktory wkrotce ma byc przedstawiony w Sejmie. Zaklada on mozliwosc zwrotu duzej czesci wlasnosci w naturze. A wiec potencjalnie moze byc o wiele bardziej korzystny w naturze.” – w: J. Bielecki: „Panstwo zwroci 20 procent”, Dziennik Polska Europa Swiat, 23.12.2008r., s. 3, Zalacznik 1/.

 

Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nie tak dawno dowiodla jej ogromnej szczodrobliwosci, wspierajac wlascicieli grupy ITI kwota 500 mln zl, przeznaczona na budowe stadionu pilkarskiego w Warszawie.

Jesli szeroki gest i szczodrobliwosc ma pani prezydent w naturze i teraz nalezy oczekiwac po niej nie mniejszej wspanialomyslnosci.

Pan byc moze tego nie zauwaza, ale gdy z boku przygladac sie poczynaniom dzialaczy Platformy Obywatelskiej, dostrzec nalezy niezwykla „lekkosc” w dysponowaniu przez Panstwa srodkami publicznymi.

Haslo do takich dzialan dal sam pan premier, wybierajac sie z malzonka w podroz do Peru, a nastepnie bezwstydnie oglaszajac Narodowi, ze – na jego koszt – odbyl podroz zycia.

A czymze sobie zasluzyl pan Donald Tusk, by czynic Narod sponsorem jego „podrozy zycia?”

Szeroki dla panow Jana Wejcherta i Mariusza Waltera i zalozonej przez nich grupy ITI gest pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz tego kolejnym dowodem, a najbardziej dobitnym karygodna wrecz beztroska autorow projektu ustawy reprywatyzacyjnej, ktora z przyczyn jej obecnych, podanych przez rzecznika Ministerstwa Skarbu, Macieja Wiewiora zapisow uczynic moze Polske na dziesiatki lat dla setek tysiecy beneficjentow ustawy, pelna zlotowek „studnia bez dna”, a Narod Polski sila robocza, pomnazajaca ich bogactwo.

 

Wielce Szanowny Panie Marszalku,

Staralem sie jak najrzetelniej przedstawic uzasadnienie dla skierowanych przeze mnie do Pana wnioskow.

Nie zamierzam jednak ograniczyc sie wylacznie do recenzji podanych przez rzecznika Ministerstwa Skarbu M. Wiewiora zapisow projektu ustawy.

Pragne jednoczesnie poinformowac Wielce Szanownego Pana Marszalka, ze calkowicie zgadzam sie z inicjatywa premiera D. Tuska wyplacenia odszkodowan osobom pokrzywdzonym przez III Rzesze, a nastepnie wladze PRL.

Uwazam, ze krzywdy wyrzadzone obywatelom bezbronnym wobec patologii okazanej im przez funkcjonariuszy publicznych nalezy – chocby pieniedzmi – rekompensowac.

W przypadku inicjatywy premiera D. Tuska uwazam wszak, ze dzialaniami jej wykonawcow kierowac powinien zdrowy rozsadek, wyrazajacy sie – na przyklad – nie mniejsza, jak o pokrzywdzonych przez III Rzesze i komunistow, troska o przyszlosc ponad 38-o milionowego Narodu Polski, w tym mlodych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ktorym premier D. Tusk w dniu 23 listopada 2007r., w jego 3-y godzinnym expose obiecywal – najkrocej rzecz ujmujac – „swietlana przyszlosc”.

Nadto chyba entuzjastycznie nastawieni do realizacji inicjatywy D. Tuska jej egzekutorzy ujawniaja jego – tj. zdrowego rozsadku – calkowity brak, a ich niekontrolowany entuzjazm bolesnie przez wiele kolejnych lat /pokolen/ odczuwac moga obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mieszkajacy w Polsce i tutaj placacy podatki.

Proponowane przeze mnie zasady wyplaty odszkodowan, sprawia, ze – jak mowia – „wilk bedzie syty i owca cala”.

Najwyzszemu priorytetowi premiera Donalda Tuska stanie sie zadosc, a pan premier – a z nim Narod Polski – nie wyda ani grosza ponad kwote 20 mld zl, ktora pan premier zdecydowal przeznaczyc na rekompensaty.

Oto moja propozycja. … .

Rzad premiera D. Tuska chce przeznaczyc na wyplate odszkodowan 20 mld zl.

Wiecej nie moze dedykowac na ten cel premier D. Tusk, gdyz – jak wyjasnil rzecznik Ministerstwa Skarbu Maciej Wiewior – Rzad nie chce dac wyzszych rekompensat, bo musialby zadluzyc panstwo albo podwyzszyc podatki.

Maciej Wiewior poinformowal natomiast Dziennik Polska Europa Swiat, ze: Wnioski o rekompensaty bedzie mozna skladac przez 12 miesiecy od wejscia w zycie ustawy.

Po roku od wejscia w zycie ustawy reprywatyzacyjnej bedzie zatem juz z cala pewnoscia wiadomo maksymalnie kwota przypadac bedzie na jeden zlozony wniosek o rekompensate.

Proponuje w zwiazku z powyzszym, by rzad premiera D. Tuska wprowadzil do obecnie opracowywanego projektu ustawy reprywatyzacyjnej zapis o tresci – na przyklad „W okresie do jednego miesiaca po uplywie okreslonego w art. xxx ustawy reprywatyzacyjnej z dnia xxx okresu skladania wnioskow o rekompensaty, rzad Rzeczypospolitej Polskiej zlozy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy podajacej maksymalna kwote, jaka tytulem rekompensaty otrzyma obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ktorego majatek skonfiskowaly wladze PRL, w tym majatek zagrabiony przez III Rzesze na terenie Polski.”

Proponuje takze zapisy o tresci:

 1. Koszty wyceny majatku skonfiskowanego obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej przez wladze PRL, w tym majatku zagrabionego przez III Rzesze pokrywac bedzie kazdorazowo zglaszajacy wniosek o rekompensate”.

 2. Rzad Rzeczypospolitej Polskiej zachowuje dla siebie prawo do zmiany, w okresie nie dluzszym, niz 12 miesiecy od daty wejscia w zycie ustawy reprywatyzacyjnej z dnia xxx, kwoty 20 mld zl przeznaczonej w 2008 roku na reprywatyzacje.

 

Kwota nazwana przeze mnie „maksymalna” ustalona zostanie w wyniku bardzo prostego dzialania, polegajacego na podzieleniu kwoty dedykowanej przez rzad D. Tuska w 2008 roku na reprywatyzacje, tj. 20 mld zl przez liczbe zgloszonych w ustawowym okresie 12 miesiecy wnioskow o rekompensaty.

Pokrzywdzeni beda wiedzieli, jakiej maksymalnie – po dokonaniu wyceny odebranego kiedys majatku moze sie oczywiscie okazac, ze w indywidualnych przypadkach rzeczywiscie wyplacone odszkodowanie bedzie mniejsze od kwoty ustalonej jako maksymalna – spodziewac sie moga kwoty, a rzad Rzeczypospolitej Polskiej z cala pewnoscia nie wyda wiecej na odszkodowania ponad posiadanych przezen na ten cel 20 mld zl, lub nawet mniej, jesli odebrane pokrzywdzonym majatki wyceniane beda na kwoty nizsze od ustalonej jako maksymalna.

Rzad premiera D. Tuska bedzie mogl „zaoszczedzona” w ten sposob kwote przeznaczyc na jakis cel charytatywny.

Zanim D. Tusk zostanie – ewentualnie – w 2010 roku prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, bedzie mial w kwestii reprywatyzacji „wszystko pod kontrola”, a przygotowana z jego inicjatywy ustawa reprywatyzacyjna nie „rozsadzi” finansow panstwa.

Dlaczego?

Ze wzgledu na jedna minimalna roznice pomiedzy rzadowa i moja, zaprezentowana wyzej propozycja … .

Bezmyslni, albo osobiscie zainteresowani – czego takze wykluczyc nie mozna, wszak jak wiadomo Narodowi niektorzy funkcjonariusze publiczni … „kreca lody” – uzyskaniem korzysci z zapisow proponowanej przez nich ustawy, podwladni premiera D. Tuska, jakby nieswiadomi nieprzewidywalnych, z cala pewnoscia bardzo groznych dla kolejnych pokolen Polakow skutkow ich propozycji, powolujac sie – jak rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwosci, Maciej Wiewior – na balamutny argument, ze polscy obywatele, ktorzy utracili majatki za Bugiem otrzymali 20-procentowa rekompensate, proponuja zapisy ustawy reprywatyzacyjnej, ktore skutkowac moga przymusem wyplaty odszkodowan w kwocie lacznej wielokrotnie przekraczajacej – 20 procent biezacej rynkowej wartosci skonfiskowanych przed kilkudziesiecioma laty nieruchomosci – deklarowana przez rzad D. Tuska na reprywatyzacje kwote 20 miliardow zlotych.

Moja propozycja zaklada podanie przez rzad maksymalnej, nieprzekraczalnej w kazdym indywidualnym przypadku, kwoty rekompensaty.

Szczerze przyznaje, ze sam tego nie wymyslilem.
Wariant „kwotowy”, a nie obarczony ogromnym ryzykiem, proponowany przez rzad D. Tuska „procentowy”, zastosowal rzad Wegier, ktory zwracal majatki przez bony, ktorych maksymalna wartosc nie mogla przekroczyc 50 tys. dolarow.

 

Proponowane przeze mnie zapisy maja takze inne zalety … .

Jesli zainteresowani skorzystaniem z zapisow ustawy reprywatyzacyjnej wiedziec beda, ze otrzymac moga kwote okreslona jako maksymalna, a nie maksymalny procent kwoty zaleznej od obecnej wartosci rynkowej posiadanego przez nich w przeszlosci majatku, a przede wszystkim od modelu wyceny i wprowadzonych do niego wartosci parametrow, sami kontrolowac beda poprawnosc metod wyceny stosowanych przez ich „konkurentow” do rekompensat, zwalniajac z tego obowiazku panstwo polskie.

Mam nadzieje, ze zgodzi sie ze mna Pan Marszalek, ze nie mozna wykluczyc, ze przyjeta przez rzad D. Tuska opcja wyplaty odszkodowan w kwotach rownych 20-u procentom ich biezacej rynkowej wartosci, skutkowac moze – patrz: wariant … „krecenie lodow” – celowym zawyzaniem tych wartosci.

 

Proponowany przeze mnie zapis ustawy reprywatyzacyjnej o tresci: „Rzad Rzeczypospolitej Polskiej zachowuje dla siebie prawo do zmiany, w okresie nie dluzszym, niz 12 miesiecy od daty wejscia w zycie ustawy reprywatyzacyjnej z dnia xxx, kwoty 20 mld zl przeznaczonej w 2008 roku na reprywatyzacje” te ma z kolei zalete, ze gwarantuje rzadowi premiera D. Tuska komfort elastycznosci, daje premierowi mozliwosc dostosowania sie przez kolejnych 12 miesiecy od wejscia w zycie ustawy reprywatyzacyjnej do zmieniajacych sie warunkow otocznia gospodarczego.

Jesli gospodarka Polski rozwijac sie bedzie w tempie zapowiadanym przez pana premiera, Donald Tusk podwyzszyc bedzie mogl w okresie 12 miesiecy od wejscia w zycie ustawy reprywatyzacyjnej przeznaczona przez niego kwote na reprywatyzacje.

Jesli Polske dotknie ogarniajacy swiat kryzys, pan premier zmniejszy deklarowana przez jego rzad na rekompensaty kwote 20 mld zl, a pokrzywdzeni przez III Rzesze i wladze PRL byc moze ze zrozumieniem przyjma stanowisko pana premiera.

 

Tym, ktorzy sie z nim lub z innymi zapisami ustawy – w jakiej w ostatecznosci nie bylaby tresci – reprywatyzacyjnej proponowanej przez rzad D. Tuska nie zgodza pozostaja starania o zwrot ich majatkow przez sady.

Dziennik Polska Europa Swiat z dnia 23.12.2008r. podaje – Zalacznik 1: „Ustawa stawia pokrzywdzonych przed trudnym wyborem. Albo przyjma 20-procentowa rekompensate, albo beda starali sie w sadach o odzyskanie calosci swojej wlasnosci ryzykujac, ze nie dostana nic.”

 

W tym miejscu wskazac nalezy na calkowicie rozbiezne, wzajemnie wykluczajace sie stanowiska premiera D. Tuska i rzecznika Ministerstwa Skarbu w kwestii stanowiska sadow w Polsce w kwestii wyplat odszkodowan za odebrane przez III Rzesze i wladze PRL mienie.
Jakkolwiek kazdy z nich posluguje sie wyrokami sadow jako argumentem majacym sluzyc obronie stawianej przez nich tezy.

Premier D. Tusk natychmiast po spotkaniu w marcu 2008r. W Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji zydowskich, podczas ktorego zadeklarowal szybka restytucje mienia zydowskiego, bronil przed kamerami telewizji polskiej – tj. tlumaczyl Polakom – zlozonej Zydom obietnicy uchwalenia do wrzesnia 2008r. ustawy reprywatyzacyjnej i jej wprowadzenia w zycie do konca 2008r., tym, ze jesli sprawy wyplaty odszkodowan nie rozwiaze ustawodawca, istnieje realne, potwierdzone faktami zagrozenie, ze sady w Polsce wydawac beda korzystne dla pokrzywdzonych wyroki, w ich wymiarze finansowym, stanowiace obciazenie dla finansow panstwa, z ktorym panstwu trudno bedzie sobie poradzic.

Premier D. Tusk wykorzystal zatem sady w marcu 2008r. jako „straszaka” wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ktorzy kontestowac by mogli, albo sprzeciwiac sie obiecanej przez niego Zydom ustawie reprywatyzacyjnej.

Albo ustawa, albo zagrazajace finansom panstwa wyroki sadow.
Obecnie, gdy projekt ustawy jest juz gotowy i trzeba argumentow, by go bronic, rzecznik Ministerstwa Skarbu, usiluje przekonac Polakow do niego takze, jak w marcu 2008r. premier D. Tusk poslugujac sie argumentem wyrokow sadow, tym razem w zupelnie jednak innym kontekscie.

Uspokaja Polakow, ktorzy ponosic beda zwiazane z egzekucja ustawy reprywatyzacyjnej koszty, ze ustawa gwarantuje pokrzywdzonym …. „zaledwie” 20 proc. obecnej rynkowej wartosci odebranych im kiedys majatkow.

To „zaledwie” 20%, z ktorymi musimy sie zgodzic, bo tyle przeciez otrzymali Polacy zza Buga, a i Zydzi tych „zaledwie” 20% z cala pewnoscia beda akceptowac, bo przeciez … Albo przyjma 20-procentowa rekompensate, albo beda starali sie w sadach o odzyskanie calosci swojej wlasnosci ryzykujac, ze nie dostana nic.”

 

Rzecznikowi Ministerstwa Skarbu, M. Wiewiorowi chyba nie jest znane stanowisko, zaprezentowane Polakom przez premiera D. Tuska w sprawie wyrokow sadow w sprawach o odszkodowania, w ktorym premier powolywal sie na wydane juz, korzystne dla pokrzywdzonych wyroki … .

 

Gdy juz Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjma, a prezydent podpisze ustawe reprywatyzacyjna w jej obecnej, w niektorych zapisach – w tym najwazniejszym, tj. gwarantujacym 20-procentowa, liczona wedlug obecnej rynkowej wartosci kiedys odebranego mienia rekompensate – przedstawionych przez rzecznika Ministerstwa Skarbu, Macieja Wiewiora Dziennikowi Polska Europa Swiat i opublikowanych w wydaniu z dnia 23.12.2008r. wtedy dopiero ponad 38 milionow obecnie mieszkajacych w Polsce obywateli oraz kolejne pokolenia – chyba, ze ustawodawca nalozy na Polske obowiazek wyplaty calosci odszkodowan w ciagu np. 15 lat … – zrozumieja i doswiadcza, jaki jest – z przedstawionych przeze mnie wyzej przyczyn – rzeczywisty finansowy wymiar tych … 20 proc.

 

Jesli przyjac, ze straszac Polakow sadami, ktore mialyby wydawac nadto korzystne wyroki w sprawach o odszkodowania mylil sie premier D. Tusk i wieksze jest prawdopodobienstwo, ze sady pozbawiac beda pokrzywdzonych praw do otrzymania odszkodowan … „albo beda starali sie w sadach o odzyskanie calosci swojej wlasnosci ryzykujac, ze nie dostana nic.”,zaproponowany przeze mnie wyzej wariant „kwotowy”, zamiast proponowanego przez rzad premiera D. Tuska „procentowego” jest sprawiedliwy i bezpieczny dla finansow panstwa.

Rzad D. Tuska ma 20 miliardow zl na wyplate rekompensat i dzieki mej propozycji … nie wyplaci ani zlotowki wiecej, a moze nawet mniej.
Jesli pokrzywdzeni nie beda akceptowac zasad ustalonych przez Rzad, Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym proponowanej im kwoty maksymalnej – w ostatecznosci, tj. po dokonanej wedlug obecnej wartosci rynkowej wycenie odebranego kiedys majatku, rekompensata moze byc nizsza od ustalonej w przedstawiony wyzej sposob sredniej kwoty maksymalnej – skorzystaja z prawa do zlozenia pozwu w sadzie … „ryzykujac, ze nie dostana nic.”

 

Nie mozna oczywiscie wykluczyc, ze starajacy sie przed sadami o odzyskanie calosci – co by to obecnie nie znaczylo – wartosci odebranych im kiedys majatkow, dostana wszystko, czego zadali – a moze jeszcze wiecej – w zlozonych przez nich pozwach.

W sadownictwie, w wymiarze sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej tyle jest wszak patologii, miejsca na klamstwa, oszustwa, bezprawie.

Oszusci i klamcy kreowani sa na autorytety moralne, ktore – jak spoleczny doradca ministra sprawiedliwosci, adw. Zbigniewa Cwiakalskiego, a prywatnie jego od kilkudziesieciu lat kolega z pracy, prof. dr hab. Andrzej Zoll – czynia pokrzywdzonych przez nich obywateli przestepcami.

 

Po moich osobistych od kilku lat doswiadczeniach z odziana w sedziowskie togi patologia, jako jedyny srodek, ktory zapobiec moze wydawaniu szkodzacych Polsce i jej obywatelom wyrokow wydawanych przez – jakze czesto bywa – niedouczonych, pozbawionych jakichkolwiek zasad moralnych sedziow, w sprawach o zwrot przed laty utraconych majatkow, proponuje podjecie przez Pana Marszalka dzialan majacych na celu pozbawienie sedziow niezaleznosci i niezawislosci, ktore czynia z nich, czesto prymitywnych, pozbawionych moralnych i merytorycznych kwalifikacji do wykonywania zawodu sedziego lajdakow, niemal „bogow”.

A przynajmniej niektorym z nich, niemalemu odsetkowi w gronie kilkudziesieciu, ktorych od 1997 roku mialem okazje /czasem niefart/ poznac, wydaje sie, ze sa takowymi.

W tym celu wymienic by trzeba w pierwszej kolejnosci ministra sprawiedliwosci, adw. Zbigniewa Cwiakalskiego z jego spolecznym doradca, tj. kolega z pracy, prof. dr hab. Andrzejem Zollem.

 

Wielce Szanowny Panie Marszalku,

 

Szczerze mowiac nie wierze, by ujawniony przez rzecznika Ministerstwa Skarbu, Macieja Wiewiora, zapis w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej, gwarantujacy wszystkim, ktorzy zloza wnioski o odszkodowania rekompensaty w kwotach stanowiacych rownowartosc 20 proc. ich biezacej wartosci rynkowej byl wylacznie niedopatrzeniem autorow projektu ustawy, nieswiadomych skutkow, jakie moze wywolac dla kilku pokolen Polakow.
Uwazam, ze oni w pelni swiadomie zamierzaja mieszkajacych w Polsce Polakow oraz nasze wnuki, prawnuki, a byc moze i pra, prawnuki „puscic z torbami”, wieksza troske wykazujac o wiekowych Zydow i ich potomkow, w tym mieszkajacych poza granicami Polski, niz o Polakow.

 

Wiele wskazuje na to, ze za wieki tolerancji, zyczliwosci okazywanej im przez Narod Polski, niektorzy z nich, korzystajac ze wsparcia premiera D. Tuska Zydzi szykuja „skok na kase”, za glowny cel ich dzialan przyjmujac uczynienie Polski na dlugie lata zrodlem ich, tj. Zydow bogactwa.

 

Kase ogromna, w jej ostatecznej, calkowitej kwocie, niemozliwa – z przyczyn przedstawionych w niniejszym pismie – obecnie do oszacowania.

Jakby malo bylo obrazania Polakow przez Zydow, w tym m.in. Adama Michnika i Tomasza Grossa, ktorzy wmawiaja nam, manipulujac opinia publiczna i realizujac ich srodowiska cele, ze jestesmy jako nacja antysemitami /A. Michnik/ lub stawiaja Polakow w jednym rzedzie z Hitlerem /T. Gross/.

 

Takie sa fakty Panie Marszalku.

Ufam, ze zgodzi sie Pan ze mna, ze ustawa reprywatyzacyjna z zapisami ujawnionymi przez rzecznika Ministerstwa Skarbu, Macieja Wiewiora tym bedzie skutkowac, ze przez trudna do oszacowania przyszlosc dziesiatki lub setki tysiecy wiekowych Zydow i ich potomkow – w tym w wiekszosci mieszkajacych zagranica – rozliczac bedzie panstwo Polskie ze zobowiazan nalozonych nan ustawa rzadu D. Tuska, a starzejace sie spoleczenstwo polskie, w pocie czola pracowac bedzie, aby czynic zadosc roszczeniom wynikajacym z beztroski i ignorancji lub swiadomej nieodpowiedzialnosci autorow ustawy.

Ogromny siegajacy wielu miliardow zlotych wymiar finansowy ustawy reprywatyzacyjnej, ktorej glownymi beneficjentami beda Zydzi, liczne grono osob pochodzenia zydowskiego oraz Zydow lizusow otaczajacych premiera D. Tuska – jak np. wrog polskich chorych dzieci, prof. dr hab. Andrzej Zoll, czlonek Komitetu Honorowego D. Tuska w 2007r., obecnie spoleczny doradca ministra sprawiedliwosci, adw. Zbigniewa Cwiakalskiego –, premiera osobiste, ogromne zaangazowanie w dzialania na rzecz restytucji mienia zydowskiego, ogromny pospiech, w jakim prowadzone byly prace nad niebezpieczna dla Polakow mieszkajacych w Polsce ustawa reprywatyzacyjna, calkowicie sprzeczne, wykluczajace sie – w zaleznosci od okolicznosci, w jakich je prezentowali – stanowiska premiera D. Tuska i rzecznika Ministerstwa Skarbu w tej samej kwestii, tj. przewidywanych skutkow zaangazowania sadow w Polsce w sprawy rekompensat dla pokrzywdzonych, wiedza w grudniu 2008r. Zyda, Prezesa Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, Jehudy Evron’a, ze Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjma w 2009 roku ustawe reprywatyzacyjna w jej tresci nawet jeszcze nie przyjetej w 2008r. przez Rade Ministrow i nieznanej w 2008 roku poslom i senatorom, budza ogromne obawy co do tej ustawy zgodnosci z nadrzednym interesem Narodu Polskiego i na Pana, Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nakladaja obowiazek podjecia wszelkich mozliwych dzialan gwarantujacych transparentnosc prac nad ustawa oraz procesu jej wprowadzenia w zycie.

 

Wielce Szanowny Panie Marszalku,

 

Jesli nie pomylil sie rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewior w informacji przekazanej Dziennikowi Polska Europa Swiat i opublikowanej w wydaniu Dziennika z dnia 23.12.2008r., ze rzad premiera D. Tuska chce – szybko !!!; patrz: Zalacznik 1 – zapisami ustawy reprywatyzacyjnej zagwarantowac pokrzywdzonym przez III Rzesze i wladze PRL, odszkodowania w kwotach rownych 20% obecnej rynkowej wartosci odebranych im przed kilkudziesiecioma laty majatkow, nie majac wiedzy – a z cala pewnoscia takowej obecnie nie posiada z przedstawionych w niniejszym pismie przyczyn – o tym, jakie beda dla Polski ostateczne finansowe skutki takiej gwarancji, autorzy ustawy, gdyby w jej beztroskich, nieodpowiedzialnych zapisach zostala przyjeta przez Sejm Senat i podpisana przez prezydenta, powinni – a byc moze sam premier – zostac postawieni przed Trybunalem Stanu.

Jakkolwiek moge sie raczej czuc bezpiecznie ze wzgledu na poziom moralnych i merytorycznych kwalifikacji osob zajmujacych najwyzsze stanowiska w Trybunale Stanu Rzeczypospolitej Polskiej.

Oto Wiceprzewodniczacym Trybunalu Stanu uczyniono niedawno, z rekomendacji Platformy Obywatelskiej, adwokata przez cale jego zycie zawodowe, bylego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Stanislawa Rymara, kolejnego z otoczenia premiera D. Tuska, obok ministra sprawiedliwosci, dr hab. prof. nadzw. UJ adw. Zbigniewa Cwiakalskiego i jego spolecznego doradcy, prof. dr hab. Andrzeja Zolla, reprezentanta prawniczej „kuzni talentow”, tj. Wydzialu Prawa Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, osobe – jak Z. Cwiakalski i A. Zoll – za nic majaca przepisy obowiazujacego w Polsce prawa oraz etyczne normy postepowania, kierujacego sie w jego dzialaniach wylacznie interesem grupowym jego srodowiska.
Niewatpliwie najwiekszym sukcesem S. Rymara, jako Prezesa NRA bylo uchronienie adw. Wieslawy Zoll przed dyscyplinarnymi konsekwencjami jej postepowania.
Stanislaw Rymar przez 6 lat lekcewazyl moje do niego, jako Prezesa NRA wnioski w sprawie oczywiscie i razaco obrazajacej przepisy prawa ustawowego i konstytucyjnego, adw. W. Zoll chroniac ja w ten sposob przed dyscyplinarnymi konsekwencjami jej postepowania.

Jesli wziac pod uwage, ze Przewodniczacym Trybunalu Konstytucyjnego jest Prezes Sadu Najwyzszego, prof. dr hab. Lech Gardocki, ktorego 25 /slownie: dwadziescia piec/ podwladnych, tj. 3 sedziow Sadu Najwyzszego, 15-u sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, 6-u sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i sedzia Sadu Rejonowego w Debicy uczynilo mnie przestepca lub dopomoglo w uczynieniu mnie przestepca skazujacym mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r., sprzecznym z wywolujacym moc prawna z dniem 19.10.2006r. Wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r. i ja za wiedza Prezesa Sadu Najwyzszego, prof. dr hab. Lecha Gardockiego od ponad roku trwam w statusie przestepcy, Trybunal Stanu Rzeczypospolitej Polskiej jest zarzadzany przez funkcjonariuszy publicznych, prezentujacych raczej mierne merytoryczne i moralne kwalifikacje, za nic majacych nadrzedny interes Polski i jej obywateli.

 

Adresat kopii niniejszego pisma, premier Rzeczypospolitej Polskiej, Donald Tusk pewno sie ze mna nie zgodzi, ale fakty potwierdzaja, ze otoczony gronem osob pochodzenia zydowskiego – w tym byli TW Sluzby Bezpieczenstwa – oraz tzw. nieskazitelnymi charakterami i autorytetami moralnymi z Wydzialu Prawa Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie – w tym wychowankami jednego z najbardziej kiedys aktywnych kiedys w Krakowie TW Sluzby Bezpieczenstwa, pseudonim „Magister”, prof. K. Buchaly, tj. bylego czlonka PZPR, adw. Zbigniewa Cwiakalskiego oraz jego spolecznego doradcy, prof. dr hab. A. Zolla – premier Donald Tusk w jego dzialaniach koncentruje sie przede wszystkim na zaspokajaniu oczekiwan w.w. srodowisk.
W marcu 2008r., sam z wlasnej woli, najpewniej za przyczyna porad, a byc moze i nalegan ze strony otaczajacych go osob pochodzenia zydowskiego, premier D. Tusk spotkal sie w Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji zydowskich zapewniajac ich, ze – majaca ogromny wplyw na finanse Polski – ustawa reprywatyzacyjna, gwarantujaca restytucje majatku zydowskiego bedzie gotowa do wrzesnia 2008r. i wejdzie w zycie do konca 2008r.
Projekt ustawy jest gotowy, a Prezes Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, Jehuda Evron juz w 2008 roku wiedzial, ze ustawa wedlug tego projektu zostanie przyjeta przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Kilka miesiecy przed w.w. spotkaniem w Nowym Jorku, podczas expose wygloszonego w dniu 23 listopada 2007r. ten sam premier Donald Tusk obiecywal ponad 38-o milionowemu Narodowi – w tym mnie, trojce moich dzieci, mojej rodzinie i moim bliskim – miedzy innymi, ze uczyni Polske panstwem praworzadnym oraz, ze zdejmie rygory ograniczajace dostep do zawodow prawniczych.

I co?

I nic!
Minister Sprawiedliwosci, adwokat z Krakowa, Zbigniew Cwiakalski, wspolpracujac z jego spolecznym doradca, a prywatnie kolega z pracy, prof. dr hab. A.Zollem, nie czyni nic, by spelnic obietnice premiera D. Tuska.
Dostep do zawodow prawniczych jak byl trudny, takim pozostaje.
Za jego milczacym przyzwoleniem ministra … sprawiedliwosci /?/, adw. Zbigniewa Cwiakalskiego, grupa funkcjonariuszy publicznych z Krakowa, w tym jego od kilkudziesieciu lat kolega z pracy, A. Zoll, uczynila mnie wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. przestepca z art. 226 § 1 kk i inne, tj. za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem przez niego obowiazkow sluzbowych.

Sedzia T. Kuczma skazal mnie za sprawstwo czynow, ktore w rzeczywistosci popelnily inne osoby, a wydany przez niego wyrok jest sprzeczny z wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., czyniacym od daty jego ogloszenia w Dzienniku Ustaw z dnia 19.10.2006r. niedopuszczalne sciganie z tytulu art. 226 § 1 kk, tj. za … zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem przez niego obowiazkow sluzbowych

Co wiecej, sedzia Tomasz Kuczma nawet mnie nie – jako oskarzonego – nie przesluchal zanim wydal skazujacy mnie wyrok, pozbawiajac mnie moznosci skorzystania z mego prawa do obrony moich praw.
A i to nie wszystko … sedzia T. Kuczma polecil zapisac w protokole z prowadzonej przez niego rozprawy glownej w sprawie przeciwko mnie, ktora prowadzil w dniu 27 wrzesnia 2007r., ze on udzielil mnie jako oskarzonemu pouczenia o przyslugujacych mi prawach mimo, ze … ja nie uczestniczylem w tej rozprawie, przebywajac w dniu 27.09.2007r. w miescie odleglym od Sadu Rejonowego w Debicy o … kilkaset kilometrow.

Minister … sprawiedliwosci, nieskazitelnego charakteru adwokat z Krakowa, Zbigniew Cwiakalski robi, co w jego mocy, by ze mnie nie zdjac statusu przestepcy, nadanego mi wyrokiem z dnia 18.12.2007r. w wyzej przedstawionych okolicznosciach.

Od wielu miesiecy informuje o tym premiera D. Tuska, a ten – podczas expose wygloszonego w dniu 23 listopada 2007 roku obiecawszy mnie i trojce moich dzieci praworzadna Polske – prowadzi korespondencje ze mna za posrednictwem Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, Krystyny Kowalczyk, ktora, bedac w 2006r. Zastepca Prokuratora Rejonowego w.w. Prokuratury, pomogla prowadzacej postepowanie przygotowawcze w sprawie karnej przeciwko mnie, jako oskarzonemu o popelnienie przestepstwa z art.226 § 1 i inne, prokurator Radoslawie Ridan w uczynieniu mnie przestepca.,
Okazuje sie w realizowanej przez niego polityce powszechnej milosci, dla premiera D. Tuska wazniejsze sa – z jemu znanych powodow – finanse wiekowych Zydow i ich potomkow oraz interes prawnikow z Krakowa, niz prawa bezprawnie uczynionego przestepca ojca maloletniego, chorego, krzywdzonego przez kilka lat przez miedzy innymi czlonka Komitetu Honorowego Donalda Tuska w 2007 roku prof. dr hab. A.Zolla, obecnie spolecznego doradce ministra Z. Cwiakalskiego.

 

Takie sa fakty i nie ma powodow, by sie – ewentualnie – gniewac na mnie premier Rzeczypospolitej Polskiej, Donald Tusk za ich prezentacje.
Wszak, jak mowil Aldous Huxley:

„Fakty nie przestaja istniec z powodu ich ignorowania.”
Aldous Huxlej

 

Przygotowana przez rzad D.Tuska ustawa reprywatyzacyjna takze – jesli prawdziwe o jej gotowym juz projekcie informacje przekazal mediom rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewior – czynic bedzie Polske na dziesieciolecia kraina „mlekiem i miodem plynaca” dla kilkuset tysiecy tej ustawy beneficjentow, w tym przede wszystkim Zydow i ich potomkow oraz prawnikow, reszte ponad 38-o milionowego Narodu – tj. … 38 milionow obywateli RP – czyniac dostawcami dla nich „zywej” gotowki.

Prawda Panie Marszalku, ze Minister Z. Cwiakalski i jego spoleczny doradca, A. Zoll ograniczajac dostep do zawodow prawniczych wiedza, jak zadbac o interes ich srodowiska.
O moje, obywatela „niezyda” i „nieprawnika” dobro, tj. o zdjecie ze mnie bezprawnie nalozonego na mnie statusu przestepcy nie dba nikt.

Co wiecej, nawet bronic sie nie moge przed okazywana mi patologia, bo moj przelozony, Prezes PLL LOT S.A. Dariusz Nowak grozi mi i szantazuje mnie, pismem do mnie z dnia 31.10.2008r. – patrz: www.zkekus.pl – ze jesli nie zaprzestane korzystania z mych konstytucyjnych praw i swobod obywatelskich, tj. jesli nie zdejme strony internetowej – www.zkekus.pl – opisujacej sposob traktowania od lat moich dzieci i mnie przez Wieslawe i Andrzeja Zoll i sympatyzujacych, sprzymierzonych z nimi w ich pragnieniu uczynienia mnie przestepca funkcjonariuszy publicznych, Zarzad PLL LOT S.A. moje zachowanie bedzie rozumial jako naduzycie zaufania, ktorym obdarzyl mnie, zatrudniajac mnie z dniem 15 wrzesnia 2008r. na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury.

Wielce Szanowny Panie Marszalku,

 

Celem zapewnienia przez Pana Marszalka, ze skutkujaca z cala pewnoscia ogromnymi dla Polski, niemozliwymi obecnie w ich ostatecznych kwotach do ustalenia wydatkami, ustawa reprywatyzacyjna czynic bedzie zadosc nie tylko oczekiwaniom i roszczeniom jej beneficjentow, tj. nie tylko rekompensowac bedzie krzywdy wyrzadzone pokrzywdzonym przez III Rzesze i wladze PRL, ale zabezpieczac bedzie takze nadrzedny interes obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkajacych w Polsce, w tym eliminowac ryzyka wynikajace z jej obecnych zapisow ujawnionych przez rzecznika Ministerstwa Skarbu, Macieja Wiewiora – Zalacznik 1 – i przedstawionych przeze mnie w niniejszym pismie wnosze – jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ktory razem z trojgiem moich dzieci ponosil bede przez wiele lat skutki ustawy reprywatyzacyjnej, przygotowanej przez rzad premiera Donalda Tuska – jak na wstepie.

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

P.S. W ostatnim czasie poinformowano mnie – uczynil to moj przelozony, Prezes PLL LOT S.A., Dariusz Nowak, straszac mnie w pismie do mnie z dnia 6 listopada 2008r. ze nie zamkniecie przeze mnie strony internetowej www.zkekus.pl, Zarzad PLL LOT S.A. potraktuje jako naduzycie zaufania, jakim mnie obdarzyl zatrudniajac mnie w Firmie – ze sa tacy, ktorzy uwazaja mnie za antysemite.
Nie jestem takowym, szanuje uczciwych i prawych Zydow, tak samo jak uczciwych i prawych przedstawicieli wszystkich grup etnicznych i wyznaniowych.

Gdybym sam siebie mial ocenic, powiedzialbym raczej, ze jestem Polakiem, ktory pietnuje zachowania grupy osob pochodzenia zydowskiego, cwaniakow, obludnikow i hipokrytow, ktorzy skorzystawszy z poniesionych w przeszlosci ofiar – miedzy innymi – zycia i zdrowia Polakow, zrobili kariery polityczne oraz bezposrednio z nimi zwiazane zawodowe i finansowe, a obecnie chca nas, Polakow, kolokwialnie rzecz ujmujac … „wykiwac”, kazdemu, kto pietnuje ich nieetyczne lub grozne dla Polski i Polakow zachowania stawiajac zarzut antysemityzmu, faszyzmu, itp. itd., kreujac przy tym i promujac tzw. autorytety moralne, w tym najzwyklejszych nikczemnikow i lajdakow, jak majacy za nic prawo polskie i europejskie, w sprzecznosci z ktorym uczynil mnie przestepca, ktory go rzekomo zniewazyl i znieslawil, prof. dr hab. Andrzej Zoll.

W tym miejscu nie sposob nie nadmienic, ze z cala pewnoscia nigdy nie zainteresowalbym sie jakimkolwiek watkiem dotyczacym zachowan osob pochodzenia zydowskiego w Polsce, gdyby malzonka lizusa promujacych go osob pochodzenia zydowskiego, prof. dr hab. Andrzeja Zolla, adw. Wieslawa Zoll nie zapragnela dla kwoty niespelna 3.000,00 /slownie: trzy tysiace/ zl ryzykowac kalectwem mojego maloletniego chorego dziecka, gdyby sam prof. A. Zoll nie odeslal mnie do psychiatry, gdy prosilem go, jako Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej o dopomozenie mojemu dziecku, krzywdzonemu przez podporzadkowane jego malzonce sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie, oraz gdyby Wieslawa i Andrzej Zoll razem z grupa okolo 30-u podobnych im … „autorytetow moralnych” nie uczynili mnie przestepca w sprzecznosci z prawem polskim i europejskim – tj. za slowa – w dodatku za popelnienie czynow, ktorych sprawcami byly inne osoby i gdyby kolega z pracy A. Zolla, minister sprawiedliwosci, adwokat z Krakowa, Zbigniew Cwiakalski nie czynil, co w jego mocy, bym ja, w nadanym mi w przedstawionych wyzej okolicznosciach statusie przestepcy trwal juz … ponad rok.

 

Zalaczniki:

 1. J. Bielecki: „Panstwo zwroci 20 procent”, w: Dziennik Polska Europa Swiat, 23.12.2008r.,
  „Z ustawy skorzysta 15 tys. Zydow”
  wywiad z Jehuda Evron’em, Prezesem Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, „Dziennik Polska Europa Swiat”, 23.12.2008r. s. 3

 

 

 

 

 

C’est souvent ce que l’on vous conseille apres une rupture, site fiable pour achat cialis mais ce « passer a autre chose dapoxetine pas cher » semble irrealisable si on ne l’explicite pas.
La survenue repetee de douleur au moment des rapports cialis plus entraine une attitude d’evitement vis-a-vis des activites sexuelles, memes kamagra prix en france celles qui ne sont pas responsables de douleurs.
De nombreuses etudes ont souvent analyse le processus de seduction plutot achat propecia pas cher de acheter vrai cialis en ligne maniere psychologique que sous l’angle scientifique.

L’excision peut entrainer des achat cialis sans ordonnance nombreuses complications medicales, ainsi que comparatif vente viagra des douleurs chroniques.
Ayant peut-etre en tete la pandemie du Sida, Carie Muntifering, coauteur du rapport et responsables de travaux menes en Afrique noire, pense avoir trouve une piste expliquant ce comportement. Plusieurs specialistes se penchent presentement sur la question, mais leurs trouvailles ne se situent qu’au niveau du prototype. Quand les enfants comprennent qu’ils ne font meme pas vaciller le couple et qu’ils n’auront pas gain de cause, ils cessent leurs manigances. La naissance de l’enfant perturberait aussi la vie sexuelle des couples et l’impact serait plus grand pour les femmes que pour les hommes. Comme tout produit utilise en therapeutique, le miel doit etre soumis a des controles sanitaires. Si vous le souhaitez, il est possible de passer commande par telephone. La bioequivalence correspond au comportement identique dans l’organisme (absorption, distribution, metabolisme et elimination) du medicament generique par rapport au princeps. Les medecins recommandent d’acheter Viagra, en effet, achat cialis sans ordonnance acheter du propecia france ce propecia prix de vente quel prix viagra medicament est plus efficace et la plus celebre d’entre toutes les autres.
L’interieur des prix cialis en pharmacie cuisses En quoi acheter vrai viagra en ligne l’interieur des cuisses est-il une zone erogene ?
La radiofrequence entraine donc statistiquement une moindre morbidite et une meilleure preservation acheter levitra en suisse de la fonction renale que la nephrectomie quel prix pour viagra partielle de necessite.
Un plus long penis vous permet de penetrer des acheter vrai cialis en ligne secteurs sensibles d’une femme et d’atteindre des nerfs que ne sont JAMAIS touches vente cialis en pharmacie par la moyenne masculine.
Grazie al farmaco Levitra priligy senza ricetta medica Generico i problemi con la potenza sessuale non priligy senza ricetta sono piu globali.
Onlineocomprare senza prescrizione Compra precio cialis 10 mg farmacia Viagra – scelte che si possono fare con la nostra farmacia viagra vendita europa online!
Il periodo di tempo che si qualifica per PE e pero diventato un argomento molto discutibile a comprare viagra senza ricetta in farmacia comprare viagra croazia causa del fatto che gli uomini eiaculare in tempi diversi durante diversi incontri sessuali.
Queste informazioni Vi aiuteranno acquisto viagra generico online ad vendita viagra in farmacia evitare errori nella stilazione dell’ordine.
Solo il 9% degli uomini con come comprare cialis in farmacia Eiaculazione Precoce (EP) si rivolge vendita viagra in italia al medico.
Il Vardenafil va invece preso 20 minuti prima del rapporto comprare viagra senza ricetta italia e rimane in circolo per 4/8 ore; anche qui viagra acquisto senza ricetta c’e una versione orodispersibile (si scioglie in bocca) da usare 20 minuti prima.
In dove acquistare viagra online uno studio del 2011, quando le coppie hanno concentrato i loro sforzi su azioni – come baci, carezze, e commovente, viagra in farmacia senza ricetta medica e diminuito in modo significativo impatto della disfunzione dove acquistare viagra senza ricetta erettile sulla felicita di entrambi i partner. E ‘davvero un risultato incredibile per il Viagra d’ottenere l’approvazione dalla FDA come il trattamento del’ipertensione polmonare. Non applicare sul seno o su pelle arrossata, irritata o con tagli. Un altro metodo di ridurre stress e praticare esercizi di respirazione profonda. Dopo l’atto sessuale ritorna acquistare viagra a milano alla normale elemento rilassato. Il diabete e la causa d’impotenza sessuale piu frequente. Il generic Levitra venta de viagra en farmacias e disponibile in compesse da 10 mg e 20 mg. Infatti, la formulazione orodispersibile evita il coinvolgimento del tratto gastrointestinale e permette una piu rapida assimilazione da parte dell’organismo.
L’impatto sara diverso se la acquistare priligy dapoxetina malattia si manifesta quando si e all’inizio della vita adulta e si sono costo priligy in farmacia appena terminati gli studi, o si ha un lavoro e si ha la propria famiglia, rispetto a quando si sta per andare in pensione.
Gli come comprare cialis senza ricetta uomini che hanno usato vendita viagra italia il citrato viagra prezzo farmacia di sildenafil lo hanno trovato molto efficace nel trattamento della loro condizione e condiviso la loro esperienza con altri.
Produzione acquistare viagra e cialis tende ad aumentare la shelf e fino a 30 anni e viagra generico dove acquistare poi diminuisce gradualmente (1% all’anno), con una conseguente riduzione della struttura muscolare, ossea indebolendo la libido bassa priligy online e sessuale (oltre all’aumento altri rischi elencati sopra).
En aucun achat levitra en ligne france cas viagra vente levitra original pour femme n’est adapte aux levitra france pharmacie femmes enceintes ou allaitantes.
Con il giusto trattamento non c’e bisogno viagra prezzo online di lamentarsi di scarsa vita sessuale acquisto priligy senza ricetta per vendita viagra in francia motivi di salute.
Levitra acheter cialis par internet generique (le nom scientifique – vardenafil) vardenafil represente un remede oral pour le maintien de propecia pas cher la puissance chez les hommes et le traitement de la dysfunction cialis original en ligne erectrice.
Parlando di casi prezzo cialis da 10 mg farmaci priligy piu seri, anche alcuni traumi non superati come la perdita di una persona cara, un incidente o comunque un esperienza negativa passata possono portare a comprar cialis en farmacia soffrire di disfunzione erettile giovanile.
Changez de sac, de tenue, de coiffure et achat de viagra en pharmacie debarrassez-vous des objets priligy sans ordonnance qui vous suivent habituellement partout) et a trouver des solutions pour eviter dapoxetine acheter le maximum de corvees :
Ogni comprar kamagra en farmacia contatto fisico diventa piu sensibile, grazie a questo l’atto dove acquistare viagra on line viagra generico farmacia online sessuale potra portare all’orgasmo.
De plus, le corps est beaucoup plus cialis ou viagra prix leger dans l’eau alors nous pouvons nous adonner a des positions moins accessibles sur la terre achat levitra 10 mg ferme… et meme si nous avons tous deja entendu que nous pouvions rester pris sous l’eau, rassurez-vous, c’est impossible!
I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista dell’accademia americana delle scienze acquistare viagra generico italia cuanto vale levitra farmacia pnas (proceedings of national academy kamagra farmacia of sciences, marzo 2009).
C’est d’ailleurs pour cette raison que la methode vente viagra en pharmacie du calendrier viagra naturel pour femme n’est pas un moyen de contraception ideal viagra sans ordonance :
Possiamo proporre compra propecia anche viagra levitra prezzo un alternativa agli amatori del levitra 20 mg caffe.
Tout comme le viagra est il en vente libre en pharmacie en france le sildenafil, son principal metabolite circulant n- le viagra est t’il en vente libre demethyle, est lie d`environ 96% aux proteines plasmatiques.
Parler de l’impuissance reste difficile acheter un comprime de viagra car la majorite d’entre eux envisagent leur sexualite en termes de viagra en france prix « performances ».
Lo strumento a punta cava non lascia alcun come acquistare viagra contrassegno tipo di traccia, reinfoltendo viagra generico sicuro la zona desiderata con gli stessi capelli del donatore.
E ‘piu efficace comprare viagra con paypal negli uomini dove comprare viagra generico sicuro di 50 anni.