12.05.2014 Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu i doprowadzeniu na badania psychiatryczne

Krakow, dnia 12 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt: II K 407/13

 

Do wiadomosci:

 1. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla instytucji wymiaru sprawiedliwosci Krakowa, Pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwosci Krakowa

 3. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 5. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 6. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 7. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 8. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 11. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 12. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 14. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 15. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 16. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 17. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 18. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 19. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 20. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 21. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 22. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 23. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 24. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 25. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 28. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 30. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 31. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddzialu Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Krakow

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 38. Pan Juliusz Braun, Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 39. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 40. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 41. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Zazalenie do skladu rownoleglego Sadu Rejonowego w Debicy na postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie i doprowadzeniu pod przymusem w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne.

 2. Wniosek o zbadanie przez Sad zasadnosci i legalnosci zatrzymania mnie w dniu 5 maja 2014 r. na podstawie postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 28 kwietnia 2014 r.

 

Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

Artykul 5 § 2 Kodeksu postepowania karnego

Uzasadnienie

 

W dniu 5 maja 2014 r. o godz. 15:40 zostalem zatrzymany w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod przez funkcjonariuszy Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie.

Okazano mi postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r., godz. 12:00 na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego przy ul. Montelupich 7 w Krakowie, w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy do sygn. akt II K 407/13.

Zatrzymanie mnie w dniu 5 maja 2014 r. przez Policje na polecenie Sadu Rejonowego Debicy zostalo potwierdzone sporzadzonym w tym dniu przez Komisariat Policji IV w Krakowie Protokolem Zatrzymania Osoby, w ktorym podano miedzy innymi – Zalacznik 1: „JED 56155 K2-321/14 Protokol Zatrzymania Osoby Imie i nazwisko zatrzymanego Zbigniew Kekus, miejsce zatrzymania Prokuratura Rejonowa Krakow ul. Mosieznicza (…) Przyczny zatrzymania: „Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sad Rejonowy w Debicy zatrzymania na czas nieprzekarczajacy 48 godzin i doprowadzenia do bieglego lekarza sadowego w Krakowie przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r., godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13”

Dowod: Komisariat IV Policji w Krakowie, JED 56155 K2-321/14, Protokol zatrzymania osoby z dnia 5 maja 2014 r. – Zalacznik 1

 

Sedzia Beata Stoj rozpoznaje od listopada 2010 r. sprawe, w ktorej na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. jestem lacznie osmy rok scigany za to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow, tj.:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar, SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Raz juz bylem skazany za w.w. czyny, a skazujacy mnie wyrok wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/ sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma. Jego niesluszny wyrok uchylily nastepnie

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w zakresie 16 sposrod wyzej wymienionych czynow, tj. I, III – XVII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – wydanym na podstawie kasacji prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – w zakresie pozostalych w czynow, tj. II i XVIII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

 

Wskazac nalezy, ze w dacie wydania przez sedzie Beate Stoj postanowienia z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na badania psychiatryczne jego autorka, sedzia Beata Stoj sciga mnie z razacym naruszeniem:

 1. prawa procesowego okreslonego w art. 2 § 2 k.p.k.1, art. 5 § 2 k.p.k2, art. 7 k.p.k.3
  W osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 12 grudnia 2014 r. sedzia Beata Stoj podala: Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie z

dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

Wczesniej operatorzy internetowi, tj. Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. dostarczyli Sadowi Rejonowemu w Debicy juz w 2007 r. dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan, tj.:

  1. Wirtualna Polska S.A. podala w pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r.: „Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa
   Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

pismo Administratora Bezpieczenstwa Grupy Informacji Wirtualnej Polski S.A. Patryka P. Nowaka z dnia 6 sierpnia 2007 r., karty 3098, 3099

Pan Krzysztof Lapaj – Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – jeszcze zanim sedzia Tomasz Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r., a nawet zanim rozpoczal rozprawe glowna, informowal Sad Rejonowy w Debicy, ze nie ja bylem sprawca czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., tj. ze:

   1. nie ja zalozylem strony www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl,

   2. nie ja nimi administrowalem stronami www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl,

   3. ja nigdy nie mialem dostepu do stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

  1. Interia.PL S.A. podala w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
   Dane zwiazane z kontem:
   zkekus@interia.pl
   i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/
   Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23
   Numer IP zalozenia: 62.179.56.131
   Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23
   Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191
   Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15
   Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191
   Uzytkownik nie podal danych osobowych.
   Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”
   Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

pismo Dzialu Bezpieczenstwa Interii.PL S.A. /podpis nieczytelny/ z dnia 1 pazdziernika 2007 r., karta 3183

Interia.PL S.A. poinformowala zatem Sad, ze nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, bo:

   1. w okresie od dnia 13 wrzesnia do 30 wrzesnia 2005 r. – tj. do konca okresu objetego aktem oskarzenia – uzytkownik strony http://zkekus.w.interia.pl nie wykazywal aktywnosci,

   2. Interia.PL S.A. nie dysponowala juz w dniu sporzadzania pisma z dnia 1 pazdziernika 2007 r. logami z okresu wczesniejszego, tj. od dnia 26 pazdziernika 2006 r., gdy zalozono strone http://zkekus.w.interia.pl.

Komputery, ktorych numery IP Interia.PL S.A. podala Sadowi Rejonowemu w Debicy byly przez caly okres popelniania przypisanych mi czynow zlokalizowane w Warszawie.

 1. prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. /patrz: przypis 3/ – jesli strona http://zkekus.w.interia.pl zostala zalozona – jak podala Interia.PL S.A. – w dniu 26 pazdziernika 2004 r., to nikt nie mogl zamieszczac na niej zadnych materialow w okresie – jak podala prokurator R. Ridan i za co mnie Pani sciga razem z sedzia Beata Stoj – „od stycznia 2003 r.” . Scigacie mnie Panie wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania.
  Wskazac nalezy, ze te wade aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan wykazali:

  1. Prokurator Generalny w w.w. kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/1, podajac: „Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam (…) II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania (…).

Tak wiec ustalenia Sadu Rejonowego w Debicy, ze Zbigniew Kekus zniewazal w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. pod domena www.zkekus.w.interia.pl Wieslawe Zoll jak tez rozpowszechnil tamze materialy ze sprawy rozwodowej, prowadzonej z wylaczeniem jawnosci, nie moga byc uznane za ustalenia swobodne, a tylko dowolne, nie znajdujace oparcia w zadnym materiale dowodowym. Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.

  1. Sad Najwyzszy w w.w. wyroku wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IK KK 272/11, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011r.

Umieszczanie przez kogokolwiek materialow na stronie internetowej, ktora nie istniala, rzeczywiscie nie bylo mozliwe. A jednak:

  1. prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o to aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.,

  2. sedzia Tomasz Kuczma skazal mnie za to wyrokiem z dnia 18.12.2007 r.,

  3. po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego Tomasza Kuczmy przez Sad Najwyzszy w.w. wyrokiem z dnia 26.01.2012 r., wydanym na postawie w.w. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 r., sedzia Beata Stoj … od nowa sciga mnie za to, przy Pani, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod udziale.

 1. prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. i w art. 115 § 2 K.k. – prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi w pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia czyny z art. 226 § 1 K.k. opisujac je jako zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku – tj. za posrednictwem Internetu – z pelnieniem obowiazkow sluzbowych. W dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok /sygn. P 3/06/, ktorym orzekl, ze: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok TK z dnia 11.10.2006 r. wszedl w zycie w dniu jego ogloszenia, tj. 19 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/.
Od dnia 19 pazdziernika jest zatem niedopuszczalne sciganie za zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

Skutkiem wejscia w dniu 19.10.2006 r. wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. ustawodawca dokonal nowelizacji art. 226 § 1 K.k. nadajac mu tresc: „Kto zniewaza funkcjonariusza publicznego lub osobe do pomocy mu przybrana,podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Artykul 115 § 2 stanowi: „Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach okreslonych w ustawie karnej.. Z tej przyczyny:

  1. czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. I, III – XVII aktu oskarzenia nie wypelniaja znamion czynow okreslanych jako przestepstwo w art. 226 § 1 K.k.,

  2. z powodu wyroku TK z dnia 19.10.2006 r., w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyzej wymieniony wyrok wznowieniowy, zarzucajac sedziemu Tomaszowi Kuczmie – a zarazem prokurator Radoslawie Ridan – razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.,

 1. prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 3 K.k. – prokurator R. Ridan opisala czyn XVII aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. jako: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII. w okresie od stycznia 2004 r. do maja 2005 r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.ww.interia.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Artykul 226 § 3 Kodesku karnego: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem sam uwazajacy sie za pokrzywdzonego – obciazyl mnie zeznaniami – i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje:

  1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prof. A. Zolla prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek4, Marek Mozgawa5.

  1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
   Stanowisko tozsame z tym zacytowanym wyzej prof. Andrzeja Zolla prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek6, M. Krolikowski i R. Zablocki7

Jak wspomnialem, art. 115 § 2 stanowi: „Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach okreslonych w ustawie karnej.
Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej to czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. 17 aktu oskarzenia nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Jesli § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow, to i z tej przyczyny czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. 17 aktu oskarzenia nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.
Gdy w lipcu 2013 r. skierowalem wniosek do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o zlozenie wniosku o wyeliminowanie z przypisanej mi przez prokurator R. Ridan kwalifikacji prawnej zarzutu z art. 226 § 3 K.k., zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol poinformowala mnie pismem z dnia 12 lipca 2013 r.: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.(…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Zastepcy Prokuratora Rejonowego E. Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 1

Widac tylko dla przyjemnosci A. Zolla i prokurator R. Ridan jestem scigany za ten czyn drugi raz.
Niezawisly sad odwolawczy juz raz przeciez dokonal weryfikacji … Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r.

Poza tym art. 5 K.p.k. stanowi:„Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

 1. prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k. – prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi popelnienie przestepstw znieslawienia z art. 212 § 2 K.k., tj.:

  1. w przypadku czynu II znieslawienie adw. Wieslawy Zoll,

  2. w przypadku czynow z pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia zarzuty z art. 212 § 2 K.k. w zbiegu z art. 226 § 1 K.k. /patrz: pkt III/,

  3. w przypadku czynu z pkt XVII aktu oskarzenia zarzut z art. 212 § 2 K.k. w zbiegu z art. 226 § 3 K.k. /patrz: pkt IV,

Artykul 212 § 4 Kodeksu karnego stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

Artykul 60 § 1 K.k. stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.

Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala w akcie oskarzenia – tzn. nic na ten temat nie napisala w akcie oskarzenia – ze interes spoleczny wymaga scigania mnie za znieslawienie 15 sedziow i adw. Wieslawy Zoll.
O Andrzeju Zollu nie ma co pisac, bo go prokurator R. Ridan blednie zakwalifikowala – i on sam tez siebie blednie zakwalifikowal – jako konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, co sprawia, ze czyn wedlug opisu prokurator R. Ridan nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo.

Sciganie z art. 212 § 2 kk odbywa sie z oskarzenia publicznego tylko wtedy, gdy znieslawienie godzi w dobro ogolne i/lub, gdy pokrzywdzony jest osoba niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu prowadzonego z oskarzenia prywatnego.

Sedziowie i adw. Wieslawa Zoll nie sa osobami niedoleznymi, zagubionymi, nie potrafiacymi zadbac o wlasne interesy. Sa z wyksztalcenia prawnikami czynnie pracuja w zawodach prawniczych, posiadaja rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym.

 1. prawa:

  1. materialnego okreslonego w art. 101 § 2 K.k.8 i art. 102 K.k.9,

  2. procesowego okreslonego w art. 17 § 1 k.p.k.

w pkt. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII aktu oskarzenia z dnia prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi czyny z art. 212 § 2 K.k., tj. znieslawienia. Samoistnie /adw. Wieslawa Zoll/ lub w zbiegu z art. 226 § 1 K.k. /sedziowie/. Jak wspomnialem pkt. V, o Andrzeju Zollu nie ma co pisac, bo go prokurator R. Ridan blednie zakwalifikowala – i on sam tez sie blednie zakwalifikowal – jako konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, co sprawia, ze czyn wedlug opisu prokurator R. Ridan nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo.

W akcie oskarzenia podala prokurator R. Ridan, ze przypisane mi przez nia czyny popelnialem:

  1. czyny: I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI – w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.

  2. czyny: II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII – w okresie od stycznia2003 r. do wrzesnia 2005 r.
   Jak wspomnialem w pkt. V, czyn z artykulu 212 § 2 K.k. jest scigany z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego.

Do czynow z oskarzenia prywatnego stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98)10.

Z analizy podanych wyzej dat oraz z tresci przepisow art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. – przypis 8 i 9 – wynika, ze karalnosc czynow z art. 212 § 2 K.k. ustala po 8 lacznie latach od czasu ich popelnienia:

  1. z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan ustala z dniem 1 czerwca 2013 r.,

  2. z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

W podsumowaniu wskazac nalezy, ze w dniu 28 kwietnia 2014 r., gdy sedzia Beata Stoj wydala postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu mnie na badania psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Sledczego przy ul. Montelupich 7 w Krakowie sedzia Beata Stoj scigala mnie za 18 przypisanych mi jako popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stronwww.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl czynow:

 1. co do ktorych operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. doreczyli Sadowi Rejonowemu w Debicy w sierpniu 2007 r. i pazdzierniku 2007 r. dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem ich sprawca, oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie, z tego:

  1. z ktorych 15 przypisanych mi z art. 226 § 1 K.k. /czyny z pkt. I, III– XVI aktu oskarzenia/ wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie funkcjonariuszy publicznych /sedziow/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”, nie wypelnia od dnia 19 pazdziernika 2006 r. znamion czynu okreslonego w art. 226 § 1 K.k. jako przestepstwo,

  2. z ktorych czyn przypisany mi z art. 226 § 3 K.k. /pkt. XVII aktu oskarzenia/, wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla”, nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., bo nawet sam A. Zoll podaje, ze RPO nie jest konstytucyjnym organem RP, a § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

  3. z ktorych karalnosc siedemnastu – z art. 212 § 2 K.k. ustala, tj.:

   1. dziewieciu – czyny z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia – z dniem 1 czerwca 2013 r.

   2. osmiu – czyny z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia – z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Co wszak najwazniejsze, sedzia Beata Stoj w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. poswiadczyla jej wiedze o – poswiadczonym takze przez prokuratora generalnego w kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. oraz przez Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. – braku w aktach sprawy przeciwko mnie dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore mnie sciga, o tym, ze Sad Rejonowy w Debicy zebral /juz w 2007 roku/ wylacznie dowody poswiadczajace, ze popelnily je inne niz ja osoby oraz ze czyny te zostaly popelnione w Warszawie, a nie, jak prokurator Radoslawa Ridan podala w opisach w akcie oskarzenia w Krakowie. Podala:

 

(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,

postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

 

Poniewaz art. 5 § 2 k.p.k. stanowi: „Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

bylo obowiazkiem sedzi Beaty Stoj umorzyc prowadzone przeciwko mnie postepowanie w zakresie wszystkich przypisanych mi czynow natychmiast po zwroceniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

Wydajac w dniu 28 kwietnia 2014 r., w opisanych wyzej okolicznosciach – tj. wiedzac, ze Sad Rejonowy w Debicy zebral wylacznie dowody mojej niewinnosci – postanowienie o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na badania psychiatryczne, sedzia Beata Stoj naruszyla zasady:

 1. zasadnosci

 2. legalnosci

 

Podkreslic takze nalezy, ze od dnia 24 stycznia 2014 r., gdy sedzia Beata Stoj wydala postanowienie o zmianie postanowienia z dnia 19 wrzesnia 2013 r. o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym w ten sposob, ze zmienila sklad bieglych, nie doreczyla mi ani jednego wezwania do stawiennictwa na badania.

Dwukrotnie natomiast wydala Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na nadania.

W tym postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2014 r., co skutkowalo zatrzymaniem mnie przez Policje w dniu 5 maja 2014 r.

 

W zwiazku z podanymi wyzej faktami wnosze o zbadanie przez Sad zasadnosci i legalnosci zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne na podstawie postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 28 kwietnia 2014 r.

 

xxx

 

Pragne takze poinformowac, ze podczas wysiadania w dniu 5 maja 2014 r. z samochodu Policji przed Komisariatem IV Policji w Krakowie potknalem sie i upadlem na jednego z trzech eskortujacych mnie funkcjonariuszy Policji. Natychmiast rzucili sie na mnie wszyscy trzej eskortujacy mnie funkcjonariusze i przewrocili mnie na betonowy chodnik.

Nastepnego dnia, 6 maja 2014 r. doprowadzono mnie do Komisariatu Policji IV Krakowie, gdzie … zostal mi przedstawiony zarzut popelnienia przestepstwa z art. 13 k.k.

Za to zdarzenie takze ponosi wine sedzia Beata Stoj.

Gdyby nie wydane przez nia z naruszeniem zasady legalnosci, bezzasadne postanowienia z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie, nie doszlo by do niego.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Komisariat IV Policji w Krakowie, JED 56155 K2-321/14, Protokol zatrzymania osoby z dnia 5 maja 2014 r.

 

1 Artykul 2 § 2 Kodeksu postepowania karnego: „Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.

2 Artykul 5 § 2 Kodeksu postepowania karnego: „Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

3 Artykul 7 Kodeksu postepowania karnego: „Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

4 Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

5 Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

6 Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

7 M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

8 Artykul 101 Kodeksu karnego: 㤠1. Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat:1) 30 Рgdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 Рgdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 Рgdy chodzi o pozostale wystepki, 5) (uchylony).

§ 2. Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa,nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

9 Artykul 102 Kodeksu karnego – „Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

10 Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Pincez l’extremite du preservatif achat viagra a paris vrai viagra pas cher (le reservoir) afin d’en chasser l’air.
Celles pour qui l’abstinence kamagra acheter en belgique fait suite a une rupture douloureuse ou a une mauvaise experience sexuelle, avis achat levitra internet le retour a la sexualite peut s’accompagner d’une difficulte a s’abandonner entierement.
A la conception mecaniste et technicienne de la psychanalyse freudienne (les pulsions, le ca, etc.), Frankl oppose une vision « existentielle », ethique, centree sur l’existence d’un « ordonnance propecia levitra en france prix inconscient spirituel », dimension egalement cachee a la conscience.

Surtout en matiere de securite, un sujet majeur pour les femmes.
De plus l’etre une medecine generique c’est disponible sur les prix tres bon marche qui aident finalement ses utilisateurs obtenir le plaisir exige sans penser beaucoup de l’argent. on propecia en ligne acheter du viagra sur internet mate sans tabou Installer un poste de television dans sa chambre, ou acheter du viagra sur le net kamagra soft tabs pourquoi pas, si ce n’est pas pour visualiser en boucle l’historique de l’elevage des crapauds dans le Bas-Languedoc. La representation qu’il se fait de ce medicament s’accompagne donc des attributs qu’il accorde aux deux autres, comme le prestige, la confiance, la mefiance, etc. Les enfants ont un pere et une mere et leur droit d’avoir une belle relation avec l’un et l’autre doit etre preserve. Celui-ci est vecu pour chacun de maniere differente. Sinon, il n’engage a rien et represente simplement la liberte sexuelle. Nous voudrions encore informer nos clients que les prix de notre site baissent constamment, en consequence de quoi vous pouvez bien economiser sur la production acquise. Il est toujours difficile de faire la part entre la necessaire lutte contre les prejuges et le simple deni de realite, on le voit en tout domaine (que ce soit le climat, la politique, etc.).
Une equipe de acheter viagra paris achat de pilule cialis Boston (1819) a etudie les variations anatomiques renales et perirenales en position prone et supine.
Cette formule priligy acheter completement naturelle de renforcement masculin contient des ingredients de premiere qualite consistant des herbes exotiques, minerales viagra pas cher suisse et des aminoacides essentiels.
Qu’il soit classique ou a saveur, achat viagra cialis en ligne il est cialis en ligne maroc indispensable a l’utilisation des objets vibrants mentionnes plus haut et tres plaisant lors de la masturbation.
L’ansia da performance puo dove comprare cialis online sicuro essere affrontata e sconfitta se sei determinato, tutto quello di cui hai bisogno e la pillola cialis un po’ di positivita e un bel po’ di fiducia in te stesso.
La prima fase consiste nella riduzione mammaria (prima ormonale e poi chirurgica viagra on line con ricetta per dare l’aspetto di acquisto viagra italia un torace maschile).
Il problema e che la malattia, se diagnosticata vendita di viagra online in vendita viagra in slovenia tempo, continua ad evolversi in una sorta di guarigione, dove il dolore scompare e la curva si stabilizza.
Essa puo anche consigliare a decidere questa acquisto cialis generico online domanda psicoterapia attraverso dove acquistare viagra line la modifica dell’atteggiamento psicologico del sesso.
Lo fanno per passione, certo, ma e anche come acquistare viagra comprare cialis spagna il loro lavoro, e dietro c’e il piu delle volte un preciso ragionamento economico», avverte Pallanti.
Forse il farmaco che utilizzate per il seno e soddisfacente, ma manca il volume, o dove comprare viagra a roma viagra generico uk non e piu quello di una volta o come quello che volete che sia.
Nel XIX secolo, il fenomeno prezzo cialis da 10 mg dell’omosessualita iniziano a studiare le scienze come la sociologia e la psicologia. In alcuni casi acquisto cialis postepay pero, l’impotenza puo essere una delle cause dell’eiaculazione precoce. In pochi minuti potete effettuare gli acquisti nella farmacia online. La menopausa si verifica con la fine delle mestruazioni per un a diminuzione del livello di estrogeni e di progesterone e per un aumento degli ormoni ipofisari. Vietata interazione di Vardenafil con nitrati, perche puo portare alla ipotensione arteriosa. Il vice presidente di AssoGenerici e convinto che le chiavi per orientare l’allocazione delle comprare cialis con postepay risorse del Servizio sanitario comprare cialis a roma nazionale siano in mano al medico, il quale ha la possibilita di fare in modo di concentrare la spesa sui trattamenti acquistare cialis generico farmacia innovativi pur continuando a garantire i trattamenti consolidati, grazie al ricorso ai biosimilari. E un disturbo, quello della disfunzione erettile, che nel 95% dei casi puo essere affrontato: Se gia e abbastanza difficile trovarlo non pensiate che stimolarlo sia una cosa facile.
Si puo prendere una compressa di precio cialis 10 mg farmacia Viagra fino a una volta al giorno senza eventuali controindicazioni, dovrebbe prezzo di cialis essere preso 30 minuti prima di tua intenzione di avere rapporti sessuali.
Il diabete, e in particolare la acquistare viagra o cialis presenza nel propecia online sangue di una quantita eccessiva di glucosio, comprare propecia provoca danni ai piccoli vasi sanguigni.
I documenti del concilio vaticano ii, acquistare viagra on line viagra prezzo farmacia italia i discorsi di giovanni paolo ii farmacia on line viagra e l’enciclica di benedetto xvi “deus caritas est” sottolineano ampiamente questa nuova visione della sessualita.
Pour kamagra acheter pharmacie provoquer une erection avec le viagra, il kamagra oral jelly doit y kamagra acheter en pharmacie avoir un desir sexuel.
Prima di comprare cialis senza ricetta e necessario conoscere funziona bloccando questo enzima, consentendo in tal modo i vasi sanguigni del pene per un comprare viagra online certo periodo di soggiorno prolungato, in modo da preservare ed viagra generico uk estendere acquistare viagra pfizer l’erezione piu facile.
Si vous envisagez de monter dehors acheter viagra pfizer pas cher le cancer plutot que risquant une diminution de prix du viagra pfizer votre vie sexuelle, se viagra super active rappeler ceci :
Ci sono viagra prezzo online principalmente due tipi vendita priligy italia di cause acquisto viagra pfizer del vaginismo, la cause organiche e le cause psicologiche.
Dans l’industrie pharmaceutique, le acheter priligy pas cher cialis soft achat online pharmacien suit le medicament tout au long acheter levitra france de son elaboration :
Tale paura puo essere collegata come con la mancanza come comprare cialis line di kamagra generico acquisto on line fiducia del vostro partner prezzo di cialis o con l’insicurezza personale.
Le sildenafil traite la dysfonction erectile chez des hommes et on l’utilise meilleur site vente viagra aussi pour le traitement de l’hypertension arterielle pulmonaire ou pour les autres buts achat de cialis sur le net vente cialis en france medicaux.
Molti pazienti vendita cialis online italia usano il viagra da anni e lo reputano cosi efficace che non kamagra farmacia online acquistare viagra via internet hanno mai pensato di cambiare.
Avant, son acquisition achat priligy pas cher se generique kamagra faisait uniquement avec ordonnance viagra pharmacie medicale.
Per qualunque dubbio al vendita viagra a san marino acquistare kamagra farmacia riguardo si rimanda acquistare levitra farmacia alla consultazione del proprio medico.
Apres viagra a apparu cialis, comme cialis soft vente libre hollande un medicament contre prix cialis la dysfonction erectile.
Et sans excitation exterieure, aucun desir naturel cialis n’a cialis achat de cialis en ligne aucun effet.
Questo delicato equilibrio puo subire delle piccole variazioni cialis 5 mg precio en colombia che possono avere conseguenze importanti sul raggiungimento e mantenimento dell’erezione.
Questo prodotto sta diventando il trattamento piu popolare sul mercato in dove comprare cialis in italia quanto ha una duplice azione, si tratta sia eiaculazione precoce e disfunzione sessuale, due disturbi sessuali piu frequenti negli cialis da 20 mg quanto costa uomini di eta compresa tra i 18 ei 65 anni.