14.05.2014 pismo Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie judeofaszyzmu w Polsce, w tym pozaprawnych działań judeofaszysty Andrzeja Zolla

Krakow, dnia 14 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrow

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 3. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow,sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

 4. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. akt II K 407/13

 5. Pracownicy Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod, Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod

 6. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 7. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 8. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 11. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 12. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 14. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 15. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 16. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 17. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 18. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 19. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 20. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 21. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 22. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 23. Pan Stefan M. Dembowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja USA w Nowym Jorku

 24. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 25. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 26. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 27. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 29. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 30. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 31. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 32. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 33. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddzialu Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Krakow

 34. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 39. Pan Juliusz Braun, Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 40. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „wSieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 41. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 43. Pani Jadwiga Sztabinska, Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 44. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 61.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzialalnosci organow wladzy publicznej oraz osob pelniacych funkcje publiczne.” – o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, z jakich przyczyn Adresat niniejszego pisma, Prezes Rady Ministrow, zlozyl wniosek o wprowadzenie ustawy legalizujacej udzial formacji zbrojnych panstw trzecich we wspolnych operacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jesli prezydent Bronislaw Komorowski informuje, powolujac sie na wyniki badan opinii publicznej, ze 84 proc. Polakow uwaza sie za szczesliwych.

 2. Judeofaszyzm w Polsce i Unii Europejskiej – na przykladzie:

  1. Jerzego Buzka byly przewodniczacy Parlamentu Europejskiego

  2. Andrzeja Zolla byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly Rzecznik Praw Obywatelskich, byly

przewodniczacy Rzadowego Centrum Legislacji, byly przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, byly kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, obecnie
czlonek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci

  1. Donalda Tuska posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrow

  2. Ireny Lipowicz rzecznik praw obywatelskich

  3. Andrzeja Czumy prokurator generalny

  4. Krzysztof Kwiatkowski prokurator generalny

  5. Andrzeja Seremeta prokurator generalny

  6. Bronislawa Komorowskiego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Taktyki – w tym terror1, w tym psychiatryzowanie2 oraz oszustwa – stosowane przez judeoferajne, w tym przez:

  1. judeofaszyste Andrzeja Zolla w celu zniszczenia swojego przeciwnika i jego rodziny,

  2. Zydow i filosemitow-polonofobow w celu ochrony interesu Zydow naruszajacych prawa nie-Zydow i pozbawiajacych ich moznosci korzystania z ich praw i wolnosci obywatelskich.

 2. Dowody okrucienstwa Adresata niniejszego pisma Donalda Tuska, okazanego mojej matce i moim synom w celu ochrony interesu judeofaszysty Andrzeja Zolla.

 3. Jak poniemiecki3 Zyd ortodoks radykalny judeofaszysta, wrog chorych dzieci Andrzej Zoll podporzadkowal sobie wladze Rzeczypospolitej Polskiej, czyli jak prowadzac przez 12 dni protest glodowy przed siedziba Prokuratury Generalnej pokonalem „Judeopolonie”.

 4. Wniosek – w zwiazku z decyzja ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza o objeciu Katarzyny Tusk ochrona Biura Ochrony Rzadu – o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, jak chronic dzieci nie-Zydow przed patologia judeofaszystow.

 5. Wniosek o udzielenie odpowiedzi podczas konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrow w dniu 20 maja 2014 r. na pytania, jak na str. 29 niniejszego pisma.

 6. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 19 maja 2014 r. protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod /ul. Mosieznicza 2/.

 7. Wniosek o sprawdzenie do dnia 19 maja 2014 r. wiarygodnosci mojego stanowiska, ze czlonek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, judeofaszysta Andrzej Zoll prezentuje w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego jako sluszne wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

  1. rzecznik praw obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. § 3 art. 226 k.k. ma zastosowanie do organu, nie zas jego pracownika.

 8. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

  2. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

 

Zawdzieczam Jej zycie, wychowanie, zasady.”

Donald Tusk, w: Jerzy Kubrak, „Mama premiera nie zyje” , „Fakt”, 8 kwietnia 2009r., s. 5

 

Moja gdanska rodzina byla wielojezyczna. Polsko-kaszubsko-niemiecka. Spiewalismy koledy takze po niemiecku.”
Donald Tusk

 

Polskosc to nienormalnosc.”

Donald Tusk4

xxx

Najsilniejszy czlowiek, jakiego w zyciu spotkalam”

Zrodlo: Kasia Tusk o tacie; „Viva”, nr 18, 2009r.

 

Dziennik „Die Welt” napisal, ze Tusk nadaje sie – z punktu widzenia Berlina – na szefa KE,

bo „je z reki”, „jest oswojony” (w oryginale „Handzahm”). (…) „Der Spiegel” okreslil glowna ceche

Tuska mianem „pflegeleicht”, czyli „wytresowany”, „latwy w hodowli”.
Zrodlo: Slawomir Sieradzki, „Niemiecki Kompleks Tuska – stan podleglosci politycznej szefa polskiego rzadu wobec Berlina czesto osiaga stan krytyczny dla polskich interesow”; „w Sieci”, Nr 17/18 2014, 22 kwietnia – 4 maja, str. 27 – 29

 

Kiedy dzisiaj w Europie mowi sie, jak o czyms zupelnie naturalnym, ze Polak powinien byc szefem Komisji Europejskiej, to jest to jeden z czytelnych znakow, jak bardzo Polska zyskala na znaczeniu

i jaka droge przeszlismy.

Zrodlo: „Jestem troche socjaldemokrata”, wywiad z Donaldem Tuskiem, „POLITYKA” nr 23, 2.06-11.06.2013, s. 14-18

 

xxx

-Obywatele nie maja obowiazku wybaczac wladzy wtedy, kiedy ona przekracza pewne granice etyczne.

I tego pilnujcie najbardziej, bo ludzie wybacza nam wszystko, ale nieuczciwosci nie wybacza

mowil premier na zjezdzie pomorskiej Platformy.”
Zrodlo: Tusk apeluje o prawde, „Fakt”, 28.10.2013, s. 2

 

Powinnismy sie lekac nie amoralnosci wielkich ludzi,

Ale tego, ze to wlasnie ona czesto prowadzi do wielkosci.

Alexis de Tocqueville

 

xxx

 

PO domaga sie 2 lat wiezienia za MOWE NIENAWISCI.

Krzysztof Kwiatkowski z PO poinformowal wczoraj, ze jego partia zlozyla w Sejmie projekt ustawy w sprawie tzw. mowy nienawisci. Dotyczy on m.in. zmiany artykulu Kodeksu karnego mowiacego o nawolywaniu do nienawisci na tle roznic etnicznych czy rasowych.”

Krzysztof Kwiatkowski, kwiatkowski, PLATFORMA OBYWATELSKA PROJEKT, PO, PO MOWA NIENAWISCI, PO PROJEKT

 

Oprocz wstretu budzi jeszcze we mnie gniew, falszywy i nikczemny stosunek Zydow do zagadnien narodowych. Narod ten, narzekajacy na szowinizm innych ludow, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem swiata. Narod, ktory krzyczy o nienawisci, jaka budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzic.

Antoni Slonimski, w: Wiadomosci Literackie nr 35 z 31 sierpnia 1924 r.

 

xxx

 

Poki jestem liderem, ludzie musza rozumiec, ze to moje decyzje, czy intuicja sa trafne.
Zrodlo: Donald Tusk w: „Trace zaszczyt, zyrandol, Palac i weto” ; „Gazeta Wyborcza”, 30-31 stycznia 2010r., s. 1, s. 16

 

Czar Tuska oslabl na tyle, ze jako szefa rzadu widzi go tylko 17 proc. Polakow

– pisze “Newsweek” na swojej stronie internetowej.

http://wiadomosci.wp.pl25 maja 2013 r.

 

Nie oddam Polski bez walki

Donald Tusk, „Polityka”, Nr 23, 5-6 czerwca 2013, s. 1

 

Glupi i madrzy ludzie sa nieszkodliwi, tylko polglowki sa niebezpieczne

Johann Wolfgang Goethe

 

10 stycznia 2014 r. Sejm RP uchwalil ustawe /198 poslow Platformy Obywatelskiej – ZKE/ legalizujaca udzial formacji zbrojnych panstw trzecich „we wspolnych operacjach”, do ktorych zaliczone zostaly dzialania w celu ochrony porzadku, bezpieczenstwa i zapobiegania przestepczosci w zwiazku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi lub podobnymi wydarzeniami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioskodawca projektu jest premier Donald Tusk.”

http://futrzak.wordpress.com/2014/01/16/bo-polska-sama-bronic-sie-ani-porzadku-utrzymac-juz-nie-potrafi/

 

Raz sie skurwisz – kurwa zostaniesz”

George Orwell

 

xxx

 

Tuskizm”«sposob uprawiania polityki przez Donalda Tuska, na ktory skladaja sie:

barbarzynstwo, blazenada, faszyzm, ignorancja, nepotyzm, polonofobia, rasizm, serwilizm, szowinizm»

 

Miales, chamie, zloty rog, miales, chamie (…)”

Stanislaw Wyspianski, Wesele

 

 

 

 

Hey Jude!

 

Pozwolilem sobie zrobic uzytek z wykupionych przez Pana praw autorskich do korzystania z zawolania, ktore uczynil Pan okrzykiem euroentuzjastow w Polsce. Ja wprawdzie nie taka, jak Pan, prezydent Bronislaw Komorowski i minister Radoslaw Sikorski hurraoptymistycznie bezrefleksyjna, a w przypadku R. Sikorskiego oparta na prymitywnej manipulacji5, mam ocene minionych 10 lat w Polsce, ale korzystajac z tych samych, co Pan praw – obywatelskich i autorskich – zyczliwy wszystkim ludziom, a zatem i Panu, ktory w opisany w dalszej czesci niniejszego pisma sposob, tj. z wyjatkowym okrucienstwem, potraktowal moja matke i moje dzieci, gdy proszony przez nich o realizacje na nasza potrzebe dzialan wynikajacych ze sprawowanego przez Pana mandatu posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, postanowilem zrobic Panu przyjemnosc i zwrocic sie do Pana milym Pana sercu pozdrowieniem. Poniewaz zaplacil Pan za prawo do jego popularyzowania mozemy – wszyscy Polacy – czuc sie wrecz zobowiazani po kres Pana dni korzystac z wykupionych przez Pana praw autorskich i zwracac sie do Pana w sposob, ktory radosc ogromna maluje na Pana licach.

A zatem …

 

Hey Jude!

 

Jesli na potrzebe niniejszego pisma przyjac, ze faszyzm to kierunek polityczny o charakterze skrajnie nacjonalistycznym, antydemokratycznym, dyktatura nacjonalistyczna stosujaca terror wobec przeciwnikow, a judeofaszyzm to faszystowskie zachowania Zydow wobec nie-Zydow, lub nie-Zydow filosemitow realizowane w celu ochrony interesow Zydow, w tym kosztem nie-Zydow, to kazda z osob wymienionych w pkt. I niniejszego pisma, w tym Pan, zasluguje na miano judeofaszysty.

 

xxx

 

W dniu 18 stycznia 2008 r. skonal po prowadzonym od dnia 10 wrzesnia 2007 r. protescie glodowym w areszcie w Krakowie 33-letni obywatel Rumunii Cladudiu Crulic. W chwili smierci wazyl 28 kilogramow.

Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski mowil:

 

To straszne. (…) On /obywatel Rumunii Claudiu Crulic – ZKE/ umarl z glodu zupelnie tak jak

– przepraszam, za to co powiem – w Auschwitz.

Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, maj 2008 r.

 

C. Crulica zatrzymano wdniu 10 wrzesnia 2007 r., umieszczono w areszcie6 i przetrzymywano w nim – pod zarzutami kradziezy w dniu 10 lipca 2007 r. portfela znanemu sedziemu Sadu Okregowego w Krakowie, a nastepnie w dniach 11 i 12 lipca 2007 r. kwoty 22,5 tys. zl z wykorzystaniem kart bankomatowych znajdujacych sie w portfelu – do smierci w dniu 18 stycznia 2008 r.

Rumun twierdzil, ze nie popelnil kradziezy i natychmiast po umieszczeniu go w areszcie w dniu 10 wrzesnia 2007 r. rozpoczal protest glodowy. Po jego smierci okazalo sie, ze mowil prawde. Dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” Malgorzata Nocun ustalila – czego nie zrobili przed smiercia Rumuna prokuratorzy i sedziowie – ze w dniu 10 lipca 2007 r. C. Crulic wyjechal z Polski i w nastepnych dniach byl we Wloszech, w Mediolanie.

 

Prowadzacy sledztwo w sprawie smierci C. Crulica, jeden z najbardziej uzdolnionych – jesli brac pod uwage tempo robionej przez niego kariery zawodowej – prokuratorow w Polsce, Piotr Kosmaty oskarzyl w czerwcu 2009 r. troje lekarzy ze szpitala w areszcie przy ul. Montelupich w Krakowie o nieumyslne spowodowanie smierci Rumuna.

Jesli oni sa winni, to Pan, z mocy prawa konstytucyjnego zwierzchnik ministra sprawiedliwosci jest wspolwinny tej smierci.

Mord popelniony na mlodym Rumunie ze szczegolnym okrucienstwem to z cala pewnoscia jeden z najwiekszych – jesli wziac pod uwage, ze popelniony w warunkach pokojowych, przez funkcjonariuszy publicznych demokratycznego panstwa prawnego, wtedy od prawie czterech lat czlonka Unii Europejskiej – aktow barbarzynstwa w Europie po II wojnie swiatowej. Pan – z podanych wyzej przyczyn wspolwinny – „zamiotl sprawe pod dywan”. Gdy dokladnie rok po zamordowaniu w areszcie C. Crulica, samobojstwo popelnil w zakladzie karnym jeden z zabojcow K. Olewnika, Pan – choc smierci towarzyszyly po wielokroc mniej drastyczne okolicznosci, niz w przypadku zamordowania Rumuna – odwolal cale kierownictwo resortu sprawiedliwosci, z ministrem Zbigniewem Cwiakalskim wlacznie.

W zwiazku z zatuszowaniem przez wladze Polski mordu dokonanego ze szczegolnym okrucienstwem na niewinnym przedstawionych mu zarzutow C.Crulicu, pismem z dnia 14 czerwca 2011 r. skierowanym do przewodniczacego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka zlozylem:

 1. Wniosek o zlozenie przez Przewodniczacego Parlamentu Europejskiego wniosku w Europejskim Trybunale Praw Czlowieka o:

  1. wyjasnienie przez Trybunal okolicznosci zaglodzenia na smierc w 2008 roku w areszcie w Krakowie obywatela Rumunii Claudiu Crulica,

  2. ustalenie winnych meczenskiej smierci C. Crulica

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 8 sierpnia Barbary K. Vanmechelen o tresci – Zalacznik 17: „Parlament Europejski Dzial informacji dla obywateli A(2011)7997 BK/Pm Sz. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ 110006 08.08.2011 Szanowny Panie Przewodniczacy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek otrzymal Pana list z 14.06.2011 r. z wnioskiem o zlozenie przez Przewodniczacego Parlamentu Europejskiego skargi do Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka w celu wyjasnienia okolicznosci smierci sp. Claudiu Crulica i ustalenia winnych jej osob.

Przewodniczacy powierzyl obowiazek udzielenia odpowiedzi naszemu Dzialowi Informacji dla obywateli.

Jak wspomnielismy w udzielonej Panu poprzednio odpowiedzi z 30.06.2011 r. poruszona przez Pana kwestia nie wchodzi w zakres kompetencji Przewodniczacego Parlamentu Europejskiego, ktore sa scisle ograniczone przez przepisy prawa.

Odnosnie Panskiej prosby o osobista interwencje Przewodniczacego Jerzego Buzka przed Europejskim Trybunalem Praw Czlowieka w opisanej przez Pana sprawie, uprzejmie informuje, iz nie jest to mozliwe, poniewaz Przewodniczacy nie posiada uprawnien pozwalajacych mu ingerowac w przebieg procedur sadowych niezawislych sadow panstw czlonkowskich, jak i Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka w Strasburgu podlegajacemu Radzie Europy, ktora jest organizacja niezalezna od Unii Europejskiej.

Prosby o interwencje i uwagi w sprawie mozliwosci wniesienia skarg do Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka nalezy kierowac bezposrednio do Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka pod wskazany adres: (…)”
Dowod: Parlament Europejski Dzial informacji dla obywateli, sygn. A(2011) 7997 BK/Pm, pismo Barbary K.

Vanmechelen z dnia 8 sierpnia 2011 r. – Zalacznik 17

Ten sam Zyd Jerzy Buzek wystepowal w obronie Zydowki Julii Tymoszenko, gdy ja skazal prawomocnym wyrokiem niezawisly sad za dzialalnosc na szkode wlasnego panstwa. Buzek bronil zatem przestepcy – w dodatku antypolskiej nacjonalistki. Waldemar Lysiak podaje:

Salon glownosciekowymi telewizjami probuje lzawic oczy Polakow gehenna tej skazanej bidulki Tymoszenko,

ani slowem nie napomykajac, ze owa pani (…) jako polityk byla antypolska nacjonalistka, jej sztab partyjny skladal sie z pogrobowcow UPA, a jej gwardie przyboczna stanowili nazibandyci, ktorych ulubiony sport stanowilo regularne dewastowania lwowskiego Cmentarza Orlat.”

Zrodlo: Waldemar Lysiak, „Ukrainski oksymoron”; „Do Rzeczy”, Nr 4, 20-26 stycznia 2014 r., s. 99

 

Bronil jej, gdy poza tym, ze odbywala kare nalozona na nia wyrokiem niezawislego sadu nic sie jej nie dzialo. Prawo Unii Europejskiej mu na to pozwalalo. Unijne prawo nie pozwalalo natomiast Buzkowi zglosic do Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka w Strasburgu sprawy okrutnego mordu popelnionego na niewinnym czlowieku.

Mogl zlozyc wniosek. Ryzykowal wylacznie … jego nierozpoznaniem, jako zlozonym przez nieuprawnionego Przewodniczacego Parlamentu Europejskiego.

Buzek wiedzial jednak, ze wnioski zlozonego przez przewodniczacego Parlamentu Europejskiego nie osmielilby sie oddalic zaden urzednik Trybunalu. A ze wiedzial tez doskonale, ze zgloszenie sprawy mordu dokonanego przez Pana podwladnych i przez Pana zatuszowanego zaszkodziloby Pana karierze, wolal uznac, ze … prawo Unii Europejskiej nie zezwalalo mu na interwencje.

To nie koniec „osiagniec” Jerzego Buzka w dziedzinie ochrony praw czlowieka, czyli chronienia zachowujacych sie nieludzko czlonkow ferajny.

Z przyczyn podanych na str. 23 niniejszego pisma, zamierzalem rozpoczac w dniu 30 maja 2011 r. – ostatecznie skutecznie przeprowadzony – protest glodowy przed siedziba prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w Warszawie. Poinformowany przeze mnie z wyprzedzeniem o moim zamiarze prowadzenia w.w. protestu Przewodniczacy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek polecil swoim podwladnym poinformowac mnie, ze … to nie jego sprawa. Gdy natomiast 23 protest glodowy prowadzil Kubanczyk Guillermo Farinas, ten sam przewodniczacy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek skierowal w Dzien Praw Czlowieka list do prezydenta Kuby Raula Castro informujac go, ze G. Farinas „daje swiadectwo odwagi w obronie praw czlowieka i wolnosci slowa.”

A ja niby z tchorzostwa prowadzilem – sluszny, bo skuteczny jak sie okazalo – protest …

Skoro moj, skazanego nieslusznym wyrokiem za slowa, protest glodowy okazal sie sluszny, to tez dawalem nim swiadectwo odwagi, a zarazem … znajomosci prawa lepszej od lacznie kilku tuzinow sedziow, prokuratorow – w tym czterech generalnych: Z. Cwiakalski, A. Czuma, K. Kwiatkowski i A. Seremet – i rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz.

Poradzilem sobie bez pomocy obludnego Zyda, „eurocwaniaka” Buzka.

Celem ograniczenia objetosci niniejszego pisma, nie bede podawal innych przykladow zaangazowania Buzka hipokryty w obrone praw czlowieka.

W opisanych wyzej przypadkach nie interweniowal, bo jego interwencjami w pierwszym przypadku zaszkodzic by mogl Pana, Zyda, karierze politycznej, a w drugim sprzeciwil by sie interesowi zydowsko-funkcjionariuszowskiej ferajny – judeoferajny – ktora mnie uczynila przestepca i dobrze sie czula ze mna przez lata w statusie przestepcy.

Mottem swej strony intrenetowejbuzek.pl – uczynil Buzek obludnik slogan:„Nie ma „nas” i „was”. Mozemy mocno powiedziec: To jest nasza wspolna Europa”.

Bzdura. To jest coraz bardziej Wasza – w tym judeoferajny, jak Jerzy Buzek oraz aroganckich, amoralnych euroblaznow – Europa.

xxx

Wskazac nalezy, ze:

 1. Konstytucja w nastepujacy sposob okresla obowiazki wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedstawicieli wladzy:

Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa.
Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Kazdy ma obowiazek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej”
Artykul 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. w celu zapewnienia obywatelom ochrony przed naruszaniem przez wladze ich praw i wolnosci ustawodawca ustanowil w dniu 15 lipca 1987 r. rzecznika praw obywatelskich, okreslajac zapisami w Konstytucji jego obowiazki oraz prawo obywateli do korzystania z jego uslug:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na strazy wolnosci i praw czlowieka i obywatela

okreslonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.”
Artykul 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Kazdy ma prawo wystapienia, na zasadach okreslonych w ustawie,

do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolnosci lub praw

naruszonych przez organy wladzy publicznej.”
Artykul 80 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. przepisy prawa polskiego i europejskiego w taki sposob okreslaja obowiazki przedstawicieli wladz, wobec dzieci:

 

We wszystkich dzialaniach dotyczacych dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki spolecznej, sady, wladze administracyjne lub ciala ustawodawcze,

sprawa nadrzedna bedzie najlepsze zabezpieczenie interesow dziecka.

Artykul 3 Konwencji o Ochronie Praw Dziecka, Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 120, poz. 526

 

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochrone praw dziecka.

Kazdy ma prawo zadac od organow wladzy publicznej ochrony dziecka

przed przemoca, okrucienstwem, wyzyskiem i demoralizacja.”
Artykul 72.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Znajac prawo jak zacytowane wyzej, pismami z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2001 r. zglosilem Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawe okrucienstwa okazywanego przez sedziny Sadu Okregowego w Krakowie SSO Ewe Handerek i SSR del. Agate Wasilewska-Kawalek oraz sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Jana Kremera, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek mojemu wtedy 13-letniemu, choremu na skolioze, garb zebrowy i lordoze synowi. Prosilem Rzecznika Praw Obywatelskich o zapewnienie choremu dziecku moznosci korzystania z jego – przedstawionych wyzej – konstytucyjnych i ustawowych praw, w tym do ochrony zdrowia. Poinformowalem go, ze:

 1. dwie kolejno rozpoznajace sprawe o rozwod pomiedzy mna i moja zona wyzej sedziny Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny nie rozpoznawaly w okresie od 21 lutego 2001 r. do 17 grudnia 2001 r. – mimo 7 prowadzonych w tym czasie posiedzen – mojego wniosku, zebym mogl zabierac syna na jeden raz w tygodniu, nakazane dla niego i w jego obecnosci, przez lekarza specjaliste rehabilitacji-pediatre, 45-minutowe zajecia rehabilitacyjne na basenie,

 2. po tym, gdy w pismie z lipca 2001 r. nazwalem SSO Ewe Handerek i SSR del. Agate Wasilewska-Kawalek okrutnymi sedzinami, ta druga natychmiast nalozyla na mnie najwyzsza z mozliwych kare grzywny, tj. w kwocie 1.000,00 zl, ale … mimo potem dwoch prowadzonych posiedzen, mojego wniosku z lutego 2001 r. w dalszym ciagu nie rozpoznawala,

 3. po tym, gdy pismem z dnia 4 listopada 2001 r. zlozylem skarge na SSR del. A. Wasilewska-Kawalek do prezesa Sadu Okregowego w Krakowie za naruszanie praw mojego syna, ta podczas posiedzenia w dniu 17 grudnia 2001 r. zazadala ode mnie – nie podajac podstawy prawnej zadania, ani uzasadnienia dlan – zebym sie poddal badaniom psychiatrycznym,

 4. postanowieniem z dnia 19 grudnia 2001 r. sedzia A. Wasilewska-Kawalek oddalila moj wniosek z dnia 21.02.2001 r., podajac w uzasadnieniu, ze dla mojego syna bedzie znacznie korzystniej jesli bedzie uczestniczyl jeden raz w tygodniu w trwajacych 90 minut zajeciach na basenie, a nie – jak zalecil lekarz – kilka razy w 45-minutowych,

 5. rozpoznajacy sprawe 14-letniego dziecka sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie, W 2002 roku 47-letni Jan Kremer, 42-letnia Anna Kowacz-Braun i 52-letnia Maria Kus-Trybek postanowieniem z dnia 4 marca 2002 r. oddalili moje zazalenie na w.w. postanowienie sedzi A. Wasilewskiej-Kawalek, podajac w uzasadnieniu, ze: „Kwestia uregulowania kontaktow z dziecmi w okresie trwania postepowania o rozwod nie jest celem tegoz postepowania i dopiero jego zakonczenie pozwoli na pelna normalizacje stosunkow w tym zakresie z czego strony powinny sobie zdawac sprawe.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 marca 2002r.

 

Moj, w marcu 2002 r. 14-letni, syn musial zatem w dalszym ciagu czekac – po juz i tak roku oczekiwania, tj. od lutego 2001 r., gdy po raz pierwszy zlozylem wniosek – z zajeciami rehabilitacyjnymi do dnia … 10 kwietnia 2006 r. Wtedy – gdy on byl juz pelnoletni i dawno uksztaltowal mu sie uklad kostny – zakonczyla sie bowiem sprawa o rozwod jego rodzicow i nastapila … pelna normalizacja stosunkow. A przeciez prawo konstytucyjne stanowi, ze:

 

Nikt nie moze byc poddanytorturom aniokrutnemu, nieludzkiemulub ponizajacemutraktowaniui karaniu.”

Artykul 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Nikt, znaczy dziecko tez. Sedziowska ferajna rzadzi sie jednak swoimi prawami. To znaczy jedni jej czlonkowie sami tworza „prawo”, a ci z drugiej instancji wydawanymi przez nich orzeczeniami przekonuja ofiary … bezprawia, ze maja do czynienia z li tylko profesjonalistami. Kontestowac nie warto, bo kwestionujacych ferajna odsyla do psychiatrow.

Ale jest przeciez … rzecznik praw obywatelskich!

Do moich pism z 2002 roku do rzecznika zalaczylem dowody poswiadczajace choroby mojego syna, tj. zaswiadczenia lekarskie i wyniki przeswietlenia rtg kregoslupa:

 1. „Historia Choroby” Wojewodzkiego Osrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie, w ktorej podano miedzy innymi: „18.03.97 Skolioza piers. Prawoskretna z prawdopodob. garbu zebr.”

Dowod: „Historia Choroby” z dnia 18 marca 1997 r. Wojewodzkiego Osrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie – Zalacznik 1

 1. Karta Badania Radiologicznego z dnia 31 stycznia 2001 r., w ktorej podano – Zalacznik 2: „Nazwisko i imie /imie dziecka – ZKE/ Kekus lat 13 Wynik Badania Zdjecie boczne kregoslupa ledzwiowego wykazuje poglebienie fizjologicznej lordozy oraz prawie poziome ustawienie kosci krzyzowej.”
  Dowod: Lekarska Spoldzielnia Pracy Pracownia Rentgenowska, Krakow, Rynek Glowny 32, Karta Badania

Radiologicznego, wynik badania z dnia 31.01.2001 r. – Zalacznik 2

 

Informowalem rzecznika o skutkach skoliozy, gdy nierehabilitowana: Skolioza”«boczne, patologiczne wygiecie kregoslupa, wystepujace zawsze z torsja (skreceniem) wzdluz jego osi dlugiej. Dewiacje te pociagaja za soba znieksztalcenie klatki piersiowej, z uposledzeniem funkcji oddychania i krazenia, a czesto rowniez znieksztalcenie miednicy”. Wystepuje miedzy 5 i 8 oraz 11 a 14 rokiem zycia dziecka, prowadzi do powaznych znieksztalcen kregoslupa i miednicy; moze powodowac garb zebrowy. Jest odwracalna przez zastosowanie postepowania korygujacego».

Odpowiedzi na moje wnioski udzielila po kilku miesiacach – zdrowie mojego syna z cala pewnoscia nie bylo priorytetem rzecznika Andrzeja Zolla – Dyrektor Zespolu Prawa Rodzinnego Biura RPO Grazyna Rdzanek-Piwowar, podajac w pismie z dnia 20 sierpnia 2002r. – Zalacznik 3: „Warszawa 20 sierpnia 2002r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-398574-XI/02/MK Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Szanowny Panie Z upowaznienia Rzecznika Praw Obywatelskich /tj. prof. A. Zoll – ZKE/ w odpowiedzi na Pana pisma z dn. 21.01.2002r., 20.04.2002r., 29.04.2002r., 03.06.2002r., 19.06.2002r. i 18.07.2002r., opierajac sie o wyjasnienia Prezesa Sadu Okregowego w Krakowie dotyczace sprawy z Pana udzialem – sygn. I 1 C 1115/97/R /w 2004r. zmienione na XI CR 603/04 – ZKE/ uzyskane w dn. 15.04.2002r., uprzejmie wyjasniam, ze akta sprawy rozwodowej od dn.20.02.2002r. byly w dyspozycji Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ktoremu zostaly przekazane celem rozpoznania Pana zazalenia. W zwiazku z powyzszym Prezes Sadu Okregowego udzielil oczekiwanych informacji zadanych pismem z dn.06.03.2002r. dopiero w dn. 08.05.2002r. Do pisma zawierajacego wyjasnienia zalaczyl dokumentacje dotyczaca tej sprawy.

Uprzejmie informuje, ze ani Minister Sprawiedliwosci, ani Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Prezes Sadu Okregowego nie sa powolani do scigania sprawcow przestepstw. Doniesienia, czy skargi dotyczace zasadnosci wszczecia postepowania karnego nalezy zaadresowac do prokuratora wlasciwego ze wzgledu na miejsce zdarzenia, w opisanej sprawie – do Prokuratora Rejonowego, w okregu ktorego jest siedziba RODK.

Uprzejmie wyjasniam, ze zgodnie z art. 173 i nastepnymi Konstytucji RP sady sa wladza odrebna i niezalezna od innych wladz a sedziowie w sprawowaniu swojego urzedu podlegaja wylacznie ustawom. Orzecznicza dzialalnosc Sadu podlega wylacznie kontroli judykacyjnej, sprawowanej przez sad wyzszej instancji w trybie postepowania przewidzianym przepisami prawa. Jakakolwiek inna ingerencja w czynnosci orzecznicze sadu jest niedopuszczalna, albowiem stanowilaby naruszenie konstytucyjnych gwarancji niezaleznosci sadu i sedziowskiej niezawislosci.

Uprzejmie informuje, ze niezaleznie od zabezpieczonych kontaktow bezposrednich z synami konieczne jest utrzymywanie kontaktow posrednich, tj. telefonicznych. Ubolewac nalezy, ze w postanowieniu zabezpieczajacym Pana kontakty bezposrednie pominieto okres wakacji i swiat. Wszak oczywiste jest, ze synowie czesc wolnego od nauki czasu powinni spedzac z ojcem i krewnymi z ojca strony.

Zgodnie z art. 43 § 1 prawa o ustroju sadow powszechnych sad moze ukarac winnego „ciezkiego naruszenia powagi, spokoju lub porzadku czynnosci sadowych, albo ublizenia sadowi, innemu organowi panstwowemu lub osobom bioracym udzial w sprawie”, podobnie – za ublizenie sadowi w pismie lub uzycie wyrazow obrazliwych.

Uprzejmie informuje, ze wnioski o wylaczenie sedziego rowniez moga skutkowac ukaraniem grzywna. Zgodnie bowiem z art. 53 Kpc sad ukarze zglaszajacego w zlej wierze wniosek o wylacznie sedziego grzywna w wysokosci 500 zl.

Pismo z dn. 20.40.2002r. zawierajace krytyczne uwagi dotyczace wydanej opinii oraz sposobu przeprowadzenia badan i kompetencji bieglych powinno stanowic uzasadnienie ewentualnego wniosku Pana o dopuszczenie dowodu z opinii innego rodzinnego osrodka diagnostyczno-konsultacyjnego lub bieglych sadowych z listy Prezesa Sadu Okregowego.

Generalnie nadmienic nalezy, ze podniesione przez Pana twierdzenia i argumenty w istocie stanowia polemike z wnioskami zlozonymi przez pelnomocnika zony/adw. W. Zoll – ZKE/ Ocena zasadnosci wnioskow, jak i zebranego w sprawie materialu dowodowego – jak rowniez odmowy poddania sie przeprowadzenia dowodu – nalezy do niezawislego sadu. W tym miejscu ubolewac nalezy, ze cofnal Pan wczesniej wyrazona zgode na poddanie sie badaniom psychiatrycznym i tym samym uniemozliwil przeprowadzenie dowodu tak istotnego dla tej sprawy.

Zarzuty dotyczace rzekomych uchybien proceduralnych nalezy podniesc w ewentualnej apelacji od wyroku, zostana one ocenione przez Sad II instancji.

W zwiazku z zadaniem zawartym w pismie z dn. 18.07.2002r. wyjasniam, ze nie strona lub jej pelnomocnik, ale Sad dorecza stronie przeciwnej lub jej pelnomocnikowi odpisy zlozonych pisma procesowych i zalacznikow. Przepisy nie mowia nic o obowiazku doreczenia przez strone drugiej stronie odpisow pism, zwlaszcza pism, ktorych nie przedstawila Sadowi, a jedynie na tresc ktorych w pismie sie powoluje, nie odnosi sie to zwlaszcza do pism autorstwa drugiej strony, czy dokumentow doreczonych stronie wczesniej.

Reasumujac, nalezy wyrazic nadzieje po 17 terminach rozpraw wyznaczonych w tej sprawie, ze postepowanie wkrotce sie zakonczy przed Sadem I instancji i wszelkie zastrzezenia do postepowania tego Sadu bedzie mogl Pan przedstawic Sadowi Apelacyjnemu w ewentualnej apelacji. Uprzejmie informuje, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie oczekuje od Pana dalszej korespondencji w tej sprawie i ewentualne kolejne pisma pozostana bez odpowiedzi. Z powazaniem Dyrektor Zespolu Grazyna Rdzanek-Piwowar”

Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-3 98574-XI/02/MK, pismo Dyrektora Zespolu, Grazyny Rdzanek-Piwowar z 20.08.2002 r. – Zalacznik 3

 

Czyli … nie rozpoznal rzecznik Andrzej Zoll zgloszonej mu przeze mnie sprawy pozbawienia przez w.w. sedziow mojego syna moznosci korzystania z jego konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia.

Rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll nie spotkal sie zapewne nigdy z ta opinia laureatki Nagrody Nobla:

 

Na wiele potrzebnych nam rzeczy mozemy poczekac. Dziecko nie moze. Wlasnie teraz formuja sie jego kosci, tworzy krew, rozwija umysl. Nie mozemy powiedziec: JUTRO, jego imie brzmi DZISIAJ”

Gabriela Mistral, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1946 r.

 

Czy Pan slyszal kiedykolwiek o rehabilitowaniu jakiejkolwiek choroby za posrednictwem … telefonu?

Ja nie. A rzecznik-judeofaszysta Zoll najwyrazniej tak. Przypomne zatem:

 

Rzecznikiem moze byc obywatel polski wyrozniajacy sie wiedza prawnicza, doswiadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze wzgledu na swe walory moralne i wrazliwosc spoleczna.”

Artykul 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

A Andrzej Zoll nie dosc, ze judeofaszysta, to w dodatku nie znajacy prawa polskiego, w tym praw dziecka. Doskonale „za to”:

 1. znajacy prawa i przywileje … sedziow,

 2. „zollizujacy” – razem z jego ferajna – prawo7 w swoim i swojej malzonki, notorycznie uzalajacej sie nad soba, notorycznej oszustki, adw. Wieslawy Zoll interesie.

 

Potem mialem sie przekonac – i przekonuje sie do dnia zlozenia niniejszego pisma – ze jesli chodzi o wrazliwosc, to wielce … przewrazliwiony Andrzej Zoll na swoim punkcie.

W stanowisku, jak w pismie z dnia 20.08.2002 r., w tym: „Uprzejmie informuje, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie oczekuje od Pana dalszej korespondencji w tej sprawie i ewentualne kolejne pisma pozostana bez odpowiedzi., wytrwal rzecznik Zoll do konca kadencji RPO w lutym 2006 r.

To znaczy … gdy ja kierowalem kolejne pisma do rzecznika, to mi jego zastepca, z ktorym Andrzej Zoll wspolpracowal w atmosferze serdecznej przyjazni Stanislaw Trociuk8 wyjasnial, ze rzecznik nie bedzie na nie odpowiadal, bo … ich forma jest niedopuszczalna. A przeciez w pierwszym do mnie pismie, tj. zacytowanym wyzej z dnia 20.08.2002 r., gdy zamiast rozpoznac sprawe, ktora mu zglosilem rzecznik:

 1. rekomendowal mi poddanie sie badaniom psychiatrycznym, nie wyjasniajac, dlaczego mialbym sie poddac takowym,

 2. pouczal mnie o karach grzywny grozacych mi za zlozenie wniosku o wylaczenie sedziego i za obraze sedziego,

 3. pouczal mnie w sprzecznosci z prawem ustawowym – a zatem … klamal9 w interesie malzonki – ze nie bylo obowiazkiem adw. W. Zoll dostarczac sadowi i mnie dowodow, na ktore powolywala sie w jej pismach procesowych,

 4. wykorzystujac urzad RPO w celach prywatnych, zamiast rozpoznac zgloszona mu przeze mnie sprawe naruszania przez adw. Wieslawe Zoll prawa okreslonego w art. 3 K.p.c., art. 126 K.p.c. i art. 129 K.p.c. i pozbawienia mnie moznosci korzystania z prawa okreslonego w art. 51.4 Konstytucji: „Kazdy ma prawo do zadania sprostowania oraz usuniecia informacji nieprawdziwych, niepelnych lub zebranych w sposob sprzeczny z ustawa.”, nazwal zgloszona mu przeze mnie sprawe moja … polemika z adw. Wieslawa Zoll,

ani slowem nie skarzyl sie na forme moich pism do niego z dnia – Zalacznik 3: „21.01.2002r., 20.04.2002r., 29.04.2002r., 03.06.2002r., 19.06.2002r. i 18.07.2002r.”.

 

Rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll i przewodniczaca Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie SSO Agnieszka Oklejak nie dopuscili takze do rozpoznania przez rzecznika praw dziecka zgloszonej mu przeze mnie w kwietniu 2006 r. sprawy pozbawienia przez RPO Andrzeja Zolla i wyzej wymienionych sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie mojego maloletniego syna – przez lacznie … 4 lata – moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia. Przez ponad dwa lata odmawiali wydania rzecznikowi praw dziecka akt, ktorych udostepnienia mu do wgladu od nich zadal. Ostatecznie rzecznik praw dziecka zamknal sprawe … bez jej rozpoznania, informujac mnie pismem z dnia 16 sierpnia 2006 r. – Zalacznik 4: „Warszawa 16 sierpnia 2006r. Rzeczpospolita Polska Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich /adres – ZKE/ ZII-410-124/04/DK/MH/MK Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Szanowny Panie, Z upowaznienia Rzecznika Praw Dziecka pragne Pana powiadomic o zamknieciu przez Rzecznika sprawy ZII-410-124/04/DK/MH/MK. Zamkniecie sprawy Pana maloletnich synow, Michala i Tomasza, wynika z wyczerpania dostepnych Rzecznikowi na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia 2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 69), prawnych srodkow dzialania. (…) Z powazaniem p.o. Dyrektor Zespolu Informacyjno-Interwencyjnego Slawomir Rytych”

Zrodlo: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ZII-410-124/04/DK/MH/MK, pismo p.o. Dyrektora Zespolu Informacyjno-Interwencyjnego Slawomira Rytycha z dnia 16 sierpnia 2006r. – Zalacznik 4

 

Jak mnie poinformowali w rozmowie ze mna i towarzyszacym mi prezesem Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofem Lapajem w Biurze RPD, Radca Biura Elzbieta Kiela i jego pracownik Pawel Kruszynski, za wyjasnieniem: „Zamkniecie sprawy Pana maloletnich synow, Michala i Tomasza, wynika z wyczerpania dostepnych Rzecznikowi na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia 2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 69), prawnych srodkow dzialania.”, krylo sie, ze rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll i przewodniczaca Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie SSO Agnieszka Oklejak zlekcewazyli zadania rzecznika praw dziecka udostepnienia mu akt spraw prowadzonych przez Biuro RPO i Wydzial XI Cywilny-Rodzinny Sadu Okregowego w Krakowie.

 

A potem … rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll, razem z malzonka oszustka adw. Wieslawa Zoll i sedziami – w tym miedzy innymi SSO Agnieszka Oklejak oraz SSO Ewa Handerek i SSR del. Agata Wasilewska-Kawalek, SSA Janem Kremerem, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus-Trybek – ktorzy byli w rozny sposob zaangazowani w rozpoznawana w okresie od czerwca 1997 r. do kwietnia 2006 r. sprawe z mojego powodztwa o rozwod i naruszali moich maloletnich dzieci i moje prawa obywatelskie, uczynili mnie przestepca. To znaczy uczynili potem, ale zaplanowali … kilka lat wczesniej.

Juz w dniu 2 czerwca 2004 r., tj. niewiele ponad miesiac po tym, gdy ja w dniu 23 kwietnia 2004 r. zglosilem rzecznikowi praw dziecka sprawe naruszenia praw mojego syna przez RPO A. Zolla i sedziow SSO Ewe Handerek, SSR del. Agate Wasilewska-Kawalek, SSA Jana Kremera, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek, przelozony sedziow, owczesny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran zlozyl w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie za posrednictwem Internetu przestepstw zniewazenia i/lub znieslawienia RPO A. Zolla, adw. Wieslawy Zoll i pietnasciorga sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie.

Skladajac potem zeznania sedzia W. Baran wyjasnil, ze zlozyl zawiadomienie … przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci.

Sprawe przeciwko mnie zarejestrowano w w.w. Prokuraturze w dniu 2 lipca 2004 r. O tym, ze mi przedstawiono zarzuty poinformowano mnie w listopadzie 2005 r.

RPO Andrzej Zoll, adw. Wieslawa Zoll i sedziowie zlozyli obciazajace mnie zeznania.

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Sad Apelacyjny w Krakowie wydal wyrok, konczacy ostatecznie rozpoczeta w czerwcu 1997 r. sprawe o rozwod uznajac za zgodne z prawem wszystkie przypadki naruszenia prawa przez sedziow Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny – w tym nawet sprzeczne nie tylko z prawem ale wskazaniami … Sadu Apelacyjnego w Krakowie dzialanie sedzi Teresy Dyrgi.

Dwa miesiace pozniej, w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow, tj.:

 1. Czyny I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Na wniosek wladz Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Sad Najwyzszy przekazal sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy. Jak podano w uzasadnieniu do postanowienia, przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci. Rozpoznajacy sprawe sedzia w.w. Sadu Tomasz Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok /sygn. II K 451/06/, ktorym przypisal mi popelnienie wszystkich wyzej wymienionych czynow. Niesluszny wyrok sedziego Tomasza Kuczmy uchylily – po kilku latach moich oraz osob udzielajacych mi wsparcia staran – nastepnie

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w zakresie 16 sposrod wyzej wymienionych czynow, tj. I, III – XVII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – w zakresie pozostalych w czynow, tj. II i XVIII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

 

Po wydaniu wyzej wymienionych wyrokow wznowieniowych z dnia 15.09.2010 r. i 26.01.2012 r. po raz kolejny jestem scigany – czwarty rok po wydaniu wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. i trzeci po wydaniu wyroku z dnia 26.01.2012 r. – za wszystkie wyzej wymienione czyny. Postepowanie prowadzi – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

Mimo ze wyzej wymienione Sady odwolawcze jako przyczyny uchylenia skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy podaly razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego i prawa procesowego, sedzia Beata Stoj stwierdzila w dniu 15 marca 2011 r., ze posiada uzasadniona watpliwosc – ale od ponad trzech lat nie chce mi wyjasnic, na czym ona polega – co do mojej poczytalnosci od pierwszego dnia okresu popelniania czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan, tj. od stycznia 2003 r. i z tego powodu do dnia zlozenia niniejszego pisma miedzy innymi:

 1. wydala trzy postanowienia – 15.03.2011 r., 29.06.2012 r., 23.09.2013 r. – w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

 2. wydala cztery razy nakazy Policji zatrzymania mnie – Policja poszukiwala mnie w dniach 06.01.2013 r., 6.12.2013 r., 23.03.2014 r. – i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne.

 3. grozila mi dwukrotnie – zawiadomienia z dnia 25.03.2013 r. i 20 maja 2013 r. – umieszczeniem mnie w areszcie celem poddania mnie badaniom sadowo-psychiatrycznym,

 4. uznala, ze ma uzasadniona – jakkolwiek ukrywana przede mna, na czym polega – watpliwosc co do mojej poczytalnosci i z tej przyczyny, na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 K.p.k. wydala w dniu 16.04.2012 r. zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu.

 

W dniu 5 maja 2014 r. o godz. 15:40 podczas zapoznawania sie z aktami sprawy w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod zostalem zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie.

Okazano mi postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r., godz. 12:00 na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego przy ul. Montelupich 7 w Krakowie, w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy do sygn. akt II K 407/13.

Zatrzymanie mnie w dniu 5 maja 2014 r. przez Policje na polecenie Sadu Rejonowego Debicy zostalo potwierdzone sporzadzonym w tym dniu przez Komisariat Policji IV w Krakowie Protokolem Zatrzymania Osoby, w ktorym podano miedzy innymi: „JED 56155 K2-321/14 Protokol Zatrzymania Osoby Imie i nazwisko zatrzymanego Zbigniew Kekus, miejsce zatrzymania Prokuratura Rejonowa Krakow ul. Mosieznicza (…) Przyczny zatrzymania: „Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sad Rejonowy w Debicy zatrzymania na czas nieprzekarczajacy 48 godzin i doprowadzenia do bieglego lekarza sadowego w Krakowie przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r., godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13”

Dowod: Komisariat IV Policji w Krakowie, JED 56155 K2-321/14, Protokol zatrzymania osoby z dnia 5 maja 2014 r.

 

Przetrzymano mnie w policyjnej Izbie Zatrzyman do dnia 7 maja i tego dnia doprowadzono mnie do Aresztu Sledczego w Krakowie ul. Montelupich 7 na badania psychiatryczne.

Z podanych nizej przyczyn odmowilem poddania sie badaniom.

Zdrowa psychicznie, poczytalna i posiadajaca zdolnosc do rozpoznawania znaczenia swoich czynow sedzia Beata Stoj zada od wybranych przez siebie – i co jakis czas zmienianych przez nia, bo … mnie nie przebadali – bieglych, zeby na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w polowie 2014 r. wydali opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

To nie wszystko …

Otoz w dacie zlozenia niniejszego pisma sedzia Beata Stoj sciga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – za 18 przypisanych mi jako popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stronwww.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl czynow:

 1. za ktore raz juz bylem skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. jej kolegi10, sedziego Tomasza Kuczmy, uchylonym nastepnie wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego wydanymi z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego Tomasza Kuczme prawa materialnego i prawa procesowego,

 2. co do ktorych operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. doreczyli Sadowi Rejonowemu w Debicy w sierpniu 2007 r. i pazdzierniku 2007 r. dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem ich sprawca, oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie, z tego:

  1. z ktorych 15 przypisanych mi z art. 226 § 1 K.k. /czyny z pkt. I, III– XVI aktu oskarzenia/ wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie funkcjonariuszy publicznych /sedziow/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”, nie wypelnia od dnia 19 pazdziernika 2006 r. znamion czynu okreslonego w art. 226 § 1 K.k. jako przestepstwo,

  2. z ktorych czyn przypisany mi z art. 226 § 3 K.k. /pkt. XVII aktu oskarzenia/, wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla”, nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., bo nawet sam A. Zoll podaje, ze RPO bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem RP oraz ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

  3. z ktorych karalnosc siedemnastu – z art. 212 § 2 K.k. ustala, tj.:

   1. dziewieciu – czyny z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia – z dniem 1 czerwca 2013 r.

   2. osmiu – czyny z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia – z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Kopie dokumentow sprawie przeciwko rozpoznawanej przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, w tym najwazniejszych, tj.:

 1. aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. wyroku wznowienioweho Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r.

 3. kasacji prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r.

 4. wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r.

 5. postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 6. postanowienia sedzi z dnia 14 czerwca 2013 r.

sa umieszczone na stronach http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

Umieszczono je tam, zeby osoby ewentualnie watpiace w moja wiarygodnosc mogly ja same zweryfikowac.

 

Jak juz Pana informowalem, wszystkie osoby, ktore uczynily mnie przestepca nazywam „tumanami msciwymi”. Bo sa tumanami, a gdy im to udowodnilem to sie na mnie mszcza wykorzystujac tzw. system prawny – patrz: str. 12.

Sad odwolawczy w sprawie skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., tj. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem wznowieniowym z dnia 15 wrzesnia 2010 r., wydanym w zakresie szesnastu czynow czyny I, III – XVII; patrz: str. 9 niniejszego pisma – z powodu naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego, poswiadczyl, ze wszyscy sedziowie uwazajacy sie za pokrzywdzonego przeze mnie oraz Andrzej Zoll sa tumanami – „tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051.

Sedziowie obciazali mnie bowiem zeznaniami w okresie od dnia 7 maja 2007 r. do dnia 27 wrzesnia 2007 r. w sprawie, w ktorej z art. 226 § 1 K.k. scigano mnie za ich zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych. Za tak opisany czyn sciganie jest niedopuszczalne od dnia … 19 pazdziernika 2006 r., bo tak orzekl Trybunal Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r. Nr 190, poz. 1409/.

Tumany? Tak. Msciwe!

Jak patologicznymi postaciami nie bylyby wszystkie osoby, ktore obciazywszy mnie zeznaniami uczynily mnie przestepca, wyjatkowym na ich tle okrucienstwem, tepota umyslowa, msciwoscia i cwaniactwem wyroznia sie judeofaszysta Andrzej Zoll.

Otoz Andrzej Zoll byl w okresie od czerwca 2000 r. do lutego 2006 r., tj. przez prawie 6 lat rzecznikiem praw obywatelskich.

Powyzej opisalem, w jaki – nieludzki – sposob traktowal przez kilka lat mojego maloletniego syna, mnie rekomendujac, zebym sie poddal badaniom psychiatrycznym.

A potem – nie wiadomo, czy nie zaszkodziwszy z dzikusami w sedziowskich togach zdrowiu mojego syna – postanowil, ze mnie uczyni przestepca. Jest z cala pewnoscia Andrzej Zoll jedynym rzecznikiem praw obywatelskich, ktory uczynil obywatela przestepca za slowa o rzeczniku.

Gdyby wezwany przez prokurator Radoslawe Ridan podczas postepowania przygotowawczego oswiadczyl, ze nie stawi sie na wezwanie albowiem nie jest zainteresowany prowadzeniem postepowania odnosnie jego osoby i nie czujac sie pokrzywdzony moim dzialaniem, nie chce aby z jego udzialem byly prowadzone jakiekolwiek czynnosci procesowe, to by prokurator musiala – z mocy prawa okreslonego w art. 322 § 1 K.p.k.11 – umorzyc sledztwo.

Ale judeofaszysta Andrzej Zoll chcial mnie uczynic przestepca.

Zlozyl zatem dwukrotnie – bo takze podczas rozprawy glownej prowadzonej przez sedziego Tomasza Kuczme – zeznania, w tym zalac sie, ze ja go, Andrzeja Zolla, zniewazalem, w sprawie, w ktorej bylem – i wciaz jestem – scigany za czyn, ktoremu prokurator Radoslawa Ridan przypisala w akcie oskarzenia kwalifikacje prawna z art. 226 § 3 K.k. i opisala w nastepujacy sposob: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII. w okresie od stycznia 2004 r. do maja 2005 r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.ww.interia.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

 

Wskazac nalezy, ze artykul 226 § 3 Kodeksu karnego stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Artykul 115 § 2 K.k. stanowi: „Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach okreslonych w ustawie karnej.

Tymczasem sam Andrzej Zoll, byly przez prawie 6 lat rzecznik praw obywatelskich, prezentuje w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego jako sluszne wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

 1. rzecznik praw obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow.

 

Nie dosc, ze faszysta Andrzej Zoll wykorzystal darzony – nieslusznie, czego i Zydowka Irena Lipowicz dowodem – najwiekszym zaufaniem publicznym urzad demokratycznego panstwa prawnego, w interesie prywatnym, tj. w celu uczynienia mnie przestepca, to w dodatku uczynil to tuman msciwy z jego judeoferajna w sprzecznosci ze wskazaniami doktryny prawnej, ktore sam prezentuje jako sluszne.

 

Z podanych przez Andrzeja Zolla – oraz podzielanych w zakresie wskazania opisanego w pkt. 1 przez wielu ekspertow w dziedzinie prawa karnego, a w zakresie wskazania opisanego w pkt. 2 przez … wszystkich prawnikow – przyczyn, czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. XVII aktu oskarzenia i opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Poskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie Andrzeja Zolla … nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie w.w. czynu z pkt. XVII, slusznie zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

Jak wspomnialem, sedzia Beata Stoj uznala zaraz potem za niepoczytalnego od stycznia 2003 r. i wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Po tym, gdy w styczniu 2013 r. wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne /nie bylem w tym dniu u matki/, skierowalem do nieznajacego tresci publikacji z zakresu teorii prawa karnego, ale, wciaz mialem nadzieje, walorami moralnymi i wrazliwoscia spoleczna bylego rzecznika praw obywatelskich – a w 2013 roku z Pana z listopada 2009 r. powolania przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci – prof. dr hab. Andrzeja Zolla pismo z dnia 19 marca 2013 r., ktorym zlozylem: „Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, ze zgodnie z teoria prawa karnego, podawana w publikacjach wydawanych pod redakcja Adresata niniejszego pisma, Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wniosek o uzupelnienie przez prof. Andrzeja Zolla zeznan zlozonych w dniu 17 lipca 2007 r. w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 /Zalacznik 3/, przez skierowanie pisma – w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – do akt sprawy w.w. Sadu, sygn. II K 854/10 /adres: Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica/, zawierajacego zawiadomienie, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Zawiadomienie, ze:

  1. skladajac zeznania w sprawie, w ktorej scigano mnie – i skazano – za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla, Adresat niniejszego pisma popelnil przestepstwo z art. 235 k.k.,

  2. zatajajac przed Sadem Rejonowym w Debicy przed wydaniem wyroku w sprawie sygn. akt II K 854/10, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, Adresat niniejszego pisma, prof. Andrzej Zoll popelni przestepstwa z art. 235 k.k. i 236 § 1 k.k.

 4. Wniosek o doreczenie mi – w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – kopii pisma, jak w p. II, skierowanego do Sadu Rejonowego w Debicy.”

Zrodlo: Ministerstwo Sprawiedliwosci, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci,

pismo Z. Kekusia z dnia 19 marca 2013 r. do przewodniczacego Komisji, prof. dr hab. Andrzeja Zolla

 

Andrzej Zoll nie potrafi jednak pogodzic sie z kleska, ktora … sam sobie przeciez zadal, zupelnie niepotrzebnie skladajac obciazajace mnie zeznania.

Pouczony przeze mnie jak wyzej, na podstawie teorii prawa karnego, ktora sam od lat podaje do publicznej wiadomosci, zamiast wykazac sie autorytetem moralnym, wrazliwoscia spoleczna i uczciwoscia, pomny jego jak najlepszych od lat doswiadczen z prokuratorska i sedziowska ferajna … zlozyl w dniu 27 wrzesnia 2013 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie na jego szkode przestepstw z art. 190a § 1 K.k.12, 212 § 1 K.k.13 i 216 § 1 K.k.14

Tego samego dnia zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie na jej szkode przestepstw z art. 190a § 1 K.k., 212 § 1 K.k. i 216 § 1 K.k. zlozyla w w.w. Prokuraturze takze malzonka A. Zolla, adw. Wieslawa Zoll.

Sprawe powierzono do rozpoznania prokuratorowi Dariuszowi Furdzikowi.

W dniu 2 pazdziernika 2013 r. prokurator D. Furdzik wydal postanowienie o objeciu sciganiem z oskarzenia publicznego sciganych z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k.15 i w art. 216 § 5 K.k.16 z oskarzenia prywatnego wyzej wymienionych czynow z art. 212 § 1 K.k. i z art. 216 § 1 K.k.Zarzadzeniem z dnia 11 kwietnia 2014 r. odmowil mi wydania jego kserokopii. Przepisalem je zatem. Oto jego tresc: „Dnia 2 pazdziernika 2013 r. 4 Ds. 256/13 Krakow Postanowienie o objeciu sciganiem z urzedu czynu prywatnoskargowego – Dariusz Furdzik o prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie – Srodmiesciu Zachod po zapoznaniu sie z aktami w sprawie o sygn. 4 Ds. 256/13 o przest z art. 190a § 1 k.k. i inne ba podstawie art. 60 § 1 k.pk. postanowil czyny prywatnoskargowe z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. na szkode Wieslawy i prof. Andrzeja Zolla objac sciganiem z urzedu.

Uzasadnienie

Z materialow zebranych w sprawie, w tym zalaczonych do zawiadomienia dokumentow wynika, ze w odniesieniu do Wieslawy Zoll i prof. Andrzeja Zolla istnieje uzasadnione podejrzenie popelnienia przest. z art. 212 § 1 k.k. oraz 216 § 1 k.k .Zgodnie z art. 60 § 1 k.p.k. w sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokuratura wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny. Ujawnione okolicznosci w zawiadomieniu wskazuja na to, ze pisma wielokrotnie kierowane przez Zbigniewa Kekusia naruszaja powage zajmowanych stanowisk w przeszlosci oraz obecnie przez prof. Andrzeja Zolla i sa wyrazem nieakceptowanego braku szacunku dla systemu prawnego. W interesie spolecznym lezy bowiem budowanie autorytetu i powagi dla stanowisk zwiazanych z prawidlowym funkcjonowaniem systemu prawnego. Prokurator Dariusz Furdzik.

Zarzadzenie: O tresci postanowienia poinformowac pokrzywdzonych: Wieslawa Zoll k.1 Andrzej Zoll k.3 Dariusz Furdzik”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika z dnia 2 pazdziernika 2013 r.

 

Trudno lepszy przyklad/dowod … „zollizacji prawa” – patrz: str. 8.

Wreszcie sie dowiedzialem, co to jest tzw. „system prawny” oraz na czym polega jego „prawidlowe funkcjonowanie”. Od dawna sie domyslalem, ale teraz juz wiem na pewno. Prokurator Furdzik mi wyjasnil.

Chodzi o to, po prostu, ze byle „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.17skurwysyn18 moze nie tylko naruszac moje prawa i pozbawiac mnie moznosci korzystania z nich, ale nawet znecac sie nad moim dzieckiem, ale gdy jest funkcjonariuszem publicznym to mu wolno, bo to ofiar patologii skurwysyna obowiazkiem jest budowanie autorytetu i powagi dla stanowisk zwiazanych z … prawidlowym funkcjonowaniem systemu prawnego.

I mnie sie przed ta patologia nie tylko bronic nie wolno, ja ja musze szanowac.

Bo to … „system” jest.

Prawny (?!).

Napisawszy bzdury – nie majace nic wspolnego z Wytycznymi Prokuratora Generalnego z dnia 29 pazdziernika 2012 r. w sprawie udzialu prokuratora w sprawach o przestepstwa prywatnoskargowe, PG VII G 021/24/12 – jak wyzej, powazny i budujacy autorytet dla stanowisk zwiazanych z prawidlowym funkcjowaniem systemu prawnego, slugus Andrzeja i Wieslawy Zoll, prokurator Dariusz Furdzik nie napisal … ani slowa uzasadnienia, dlaczego postanowil mnie scigac z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie i zniewazenie adw. Wieslawy Zoll.

A jednak mnie scigal za nie.

Chyba tylko dlatego, ze ta notorycznie uzalajaca sie nad soba notoryczna oszustka jest zona prof. Andrzeja Zolla, ktory … zajmowal i zajmuje powazne stanowiska w systemie prawnym.

Ostatecznie prokurator Dariusz Furdzik zrezygnowal z przedstawienia zarzutow nekania – art. 190a § 1 K.k. – Andrzeja i Wieslawy Zol i wydal postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow popelnienia czynow:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla

 2. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll

 

Wzywal mnie potem dwa razy do stawiennictwa w Prokuraturze w charakterze podejrzanego o popelnienie w.w. czynow. Za kazdym razem sporzadzal jednak wezwania z naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 129 § 1 K.k.19 Pierwsze wezwanie dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze nie dosc, ze wystawil na termin przypadajacy po terminie dla mnie odbioru przesylki, ktora je do mnie wyslal, to podal bledna kwalifikacje prawna czynu, co jego przelozona, zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Monika Dziedzic-Jamborska usprawiedliwila obarczajac wina … pracownika sekretariatu.

Poniewaz drugie wezwanie dla mnie – do stawiennictwa w dniu 3 marca 2014 r. – sporzadzil prokurator Dariusz Furdzik takze z naruszeniem prawa okreslonego w art. 129 § 1 K.k., dwoma pismami z dnia 27 lutego 2014 r. skierowanymi do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz zlozylem wniosek o jego wylacznie oraz usprawiedliwienie niestawiennictwa w dniu 3 marca 2014 r.

Prokurator Dariusz Furdzik zademonstrowal mi – a takze mojej matce i moim dzieciom – jednak cala „potege” jego prokuratorskiej nade mna wladzy …

W dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 zostalem z jego nakazu zatrzymany w mieszkaniu mojej matki przez trzech funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W tym samym czasie inna grupa funkcjonariuszy w.w. Wydzialu poszukiwala mnie w mieszkaniu zamieszkiwanym przez moje dzieci razem z moja byla zona.

Po tym, gdy w obecnosci caly czas towarzyszacego mi policjanta dokonalem porannej toalety i przebralem, nalozono mi na rece kajdanki i przewieziono na przesluchanie do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Nastepnie ponownie nalozono mi na rece kajdanki i zawieziono do Poradni Zdrowia Psychicznego celem poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Nie poddalem sie badaniom informujac wyznaczonych przez prokuratora D. Furdzika bieglych, ze ten naruszyl zasade legalnosci.

Biegli odstapili od badania i zostalem zwolniony przez Policje.

Zatrzymujac mnie w dniu 6 marca 2014 r. i doprowadzajac pod przymusem do Komendy Miejskiej Policji, a nastepnie do Poradni Zdrowia Psychicznego funkcjonariusze Wydzialu Kryminalnego Komendy realizowali dwa postanowienia, ktore prokurator Dariusz Furdzik wydal w dniu 3 marca 2014 r. Byly to postanowienia „o powolaniu bieglych” oraz „o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego”.

 

Jak sie potem okazalo, tj. jak Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz poinformowala e-mailem z dnia 12 marca 2014 r. red. Krystyne Gorzynska, moj wniosek z pisma z dnia 3 marca 2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika rozpoznala prokurator Lucyna Czechowicz w dniu … 5 marca.

Na doreczonym mi egzemplarzu tego postanowienia, prokurator Lucyna Czechowicz nie wpisala … dnia jego sporzadzenia. Podala tylko miesiac i rok.

Skoro sporzadzila go w dniu 5 marca 2014 r. to prokuratorowi Dariuszowi Furdzikowi nie wolno bylo wydac w dniu 3 marca 2014 r. wyzej wymienionych postanowien egzekwowanych w opisany wyzej sposob przez Policje. Z mocy prawa okreslonego w art. 42 § 3 K.p.k.20 w zwiazku z art. 47 K.p.k.21, ustawowym obowiazkiem prokuratora Furdzika bylo do dnia rozpoznania mojego wniosku o jego wylaczenie powstrzymac sie od udzialu w sprawie i przedsiewziac czynnosci nie cierpiace zwloki.

W okresie od dnia 27 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r. bylo ustawowym obowiazkiem prokuratora Dariusza Furdzika wstrzymac sie od udzialu w sprawie i wykonywac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.

Za czynnosc nie cierpiaca zwloki prokurator Dariusz Furdzik uznal wydanie w dniu 3 marca postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym i natychmiast, tego samego dnia – bez wezwania mnie chocby raz do stawiennictwa na badania – wydanie postanowienia o zatrzymaniu mnie trzy dni pozniej, w dniu 6 marca 2014 r. i doprowadzeniu pod przymusem na badania.

Opisany wyzej terror – „terror”: «metoda walki polegajaca na stosowaniu przemocy w celu zastraszenia przeciwnika»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1026 – to nie jest opis niszczenia obywatela przez zydokomune z okresu stalinizmu.

To realizacja polecen judeo-terrorysty, funkcjonariusza demokratycznego panstwa prawnego na uslugach judeo-faszysty, poniemieckiego Zyda Andrzeja Zolla.

Z podanych wyzej powodow zlozylem zazalenia na obydwa postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r.

I sad … uznal opisany wyzej terror zastosowany wobec mnie oraz wobec mojej matki i moich dzieci za dzialania prokuratora Dariusza Furdzika zgodne z prawem. W dniu 17 kwietnia 2014 r. sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny Dariusz Stachurski wydal postanowienie o oddaleniu moich zazalen na w.w. postanowienia prokuratora D. Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. i uznaniu zatrzymania mnie za legalne, zasadne i prawidlowe. Slowem w nim nie wspomnial, ze prokurator D. Furdzik wydal postanowienie o zatrzymaniu mnie w dniu 3 marca 2014 r., mimo ze dopiero w dniu 5 marca 2014 r. zostal rozpoznany moj wniosek z dnia 27 lutego 2014 r. o jego wylaczenie, a zatem, ze byl w dniu 3 marca 2014 r. wylaczony – Zalacznik 15

Zrodlo: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny, sygn. akt II Kp 224/14/S, postanowienie sedziego Dariusza Stachurskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 15

 

A prokurator Dariusz Furdzik uznal mnie za niepoczytalnego. I to od … marca 2007 roku.

W dniu 6 marca 2014 r., tj. juz po tym, gdy tego dnia od godz. 06:20 funkcjonariusze Policji zrealizowali jego wobec mnie polecenia w opisany wyzej sposob, skierowal do prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia: „Wniosek o wyznaczenie obroncy z urzedu Dzialajac na zasadzie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i art. 81 § 1 k.p.k. wnosze o wyznaczenie dla Zbigniewa Kekusia (…) podejrzanego o popelnienie przestepstw z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk obroncy z urzedu albowiem zachodzi uzasadniona watpliwosc co do poczytalnosci podejrzanego w chwili popelnienia zarzuconego mu czynu, a nie ma obroncy z urzedu. Prokurator Dariusz Furdzik”
Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, wniosek prokuratora Dariusza

Furdzika z dnia 6 marca 2014 r. do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia

 

Prokurator Dariusz Furdzik nie uzasadnil oczywiscie, na czym polega jego „uzasadniona watpliwosc” co do mojej poczytalnosci, ale w dniu 13 marca 2014 r. przewodniczaca Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia sedzia Beata Donhoffner-Grodzickiej uczynila zadosc wnioskowi prokuratora Dariusza Furdzika i wyznaczyla mi obronce z urzedu.

A na zakonczenie, w dniu 24 kwietnia 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydal postanowienie o … umorzeniu dochodzenia w sprawie przeciwko mnie, jako podejrzanemu o popelnienie wyzej wymienionych czynowZalacznik 16: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Krakow, dnia 24 kietnia 2014 r. POSTANOWIENIE o umorzeniu dochodzenia Dariusz Furdzik – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Zachod Krakowie, po zapoznaniu sie z materialami dochodzenia sygn. 4 Ds. 256/13 w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowil: umorzyc dochodzenie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o to, z:e

I. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. dzialajac w krotkich odstepach czasu, w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osob publicznych i roznych instytucji uzywajac obrazliwych slow zniewazyl Andrzeja Zolla i pomowil go o postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly go ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu nauczyciela akademickiego i Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

– wobec stwierdzenia, iz czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego /art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k./

II. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. dzialajac w krotkich odstepach czasu, w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osob publicznych i roznych instytucji uzywajac obrazliwych slow zniewazyl Wieslawe Zoll i pomowil ja o postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu adwokata – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

– wobec stwierdzenia, iz czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego /art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k./

Podmiotowym warunkiem odpowiedzialnosci karnej za popelniony czyn jest zdolnosc osoby do rozpoznania znaczenia czynu, w zakresie wszystkich jego znamion, i pokierowania swoim postepowaniem. Sprawca czynu zabronionego nie popelnia przestepstwa, jezeli nie mozna mu przypisac winy w czasie czynu. Brak poczytalnosci tempore criminis stanowi okolicznosc wylaczajaca wine (art. 31 § 1 Kodeksu karnego). Znamiona przestepstwa to, zgodnie z okresleniem I. Andrzejewa (Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestepstw, Warszawa 1978, s. 69-70), m.in. „cechy zewnetrznego zachowania sie czlowieka, skutku i okolicznosci jego zachowania sie, jak rowniez stosunku psychicznego do tego zdarzenia”.

Niewatpliwie od strony przedmiotowej Zbigniew Kekus wypelnil wszystkie znamiona przepisow z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k.. Kierowane przez niego pisma mialy charakter zniewazajacy i znieslawiajacy prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawe Zoll. W niniejszej sprawie prawny brak mozliwosci skierowania podejrzanego na obserwacje psychiatryczna skutkuje jednak niemoznoscia wnioskowania co do jego stanu zdrowia psychicznego w czasie popelniania zarzuconych mu czynow. To z kolei uniemozliwia stwierdzenie, czy w czasie ich popelnienia Zbigniew Kekus mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia w zakresie wszystkich znamion i pokierowania swoim postepowaniem. Okolicznosci te nie daja sie ustalic w drodze innych dowodow, stad tez nie mozna kategorycznie stwierdzic, ze podejrzany byl poczytalny w chwili popelnienia zarzuconych mu wystepkow, a tym samy, iz mozna mu przypisac wine. Nie sposob wiec rozstrzygac bez zadnych watpliwosci o spelnieniu przez podejrzanego znamion strony podmiotowej zarzuconych mu czynow.

W zwiazku z tym postanowiono umorzyc dochodzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec stwierdzenia braku wszystkich znamion czynu zabronionego, ktore mozna by przypisac podejrzanemu. W tym przypadku obiektywnie zaistniale czyny, wobec braku prawnych mozliwosci, nie poddaja sie wartosciowaniu z punktu widzenia wszystkich znamion zarzuconych podejrzanemu wystepkow, w tym w zakresie okreslenia jego stosunku psychicznego do tych czynow. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 24 kwietnia 2014 r. o umorzeniu dochodzenia – Zalacznik 16

 

Czyli … uznal prokurator D. Furdzik, ze moglem byc niepoczytalny i tym przypuszczeniem uzasadnil umorzenie dochodzenie.

Jakby nie zwrocil uwagi, ze sprawa z zawiadomienia dwojga degeneratow w ogole nie powinna byc rozpoznawana z oskarzenia publicznego – tj. udzialem zyczliwego im prokuratora Furdzika – ale prywatnego.

Bo to, ze Andrzej Zoll zajmowal i zajmuje stanowiska w systemie prawnym nie jest uzasadnieniem, a dla scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll … nie sporzadzil ani slowa uzasadnienia – patrz: str. 12.

Czego by nie napisal prokurator Dariusz Furdzik, mamy do czynienia z falstartem Pana pupila judeofaszysty Andrzeja Zolla, jego malzonki oszustki adw. Wieslawy Zoll i zyczliwego im prokuratora.

Ciekaw jestem, co to bydlo wymysli nastepnego.

Moze jakies kolejne zawiadomienie.
I ja i moje dzieci znowu bedziemy budzeni przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, bo Furdzik, albo jakis jego osobowosciowy i zawodowy „klon” postanowia zrobic frajde najbardziej zdemoralizowanej parze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jak wiadomo minister spraw wewnetrznych Bartlomiej Sienkiewicz wydal decyzje o objeciu ochrona Biura Ochrony Rzadu Pana corke Katarzyne Tusk, bo jej wrogowie i amanci groza:

 

Podobno groza jej nieznani wrogowie i nekaja amanci. Katarzyna Tusk (27 l.) ma nowych opiekunow – roslych agentow rzadowej ochrony, ktorzy jezdza za nia cywilnym autem i nie spuszczaja jej z oczu. (…) – Ochrone przyznal minister spraw wewnetrznych /Bartlomiej Sienkiewicz- ZKE/. Powodem byly wysylane pogrozki oraz korespondencja od licznych wielbicieli, ktorzy zglaszaja Kasi matrymonialne propozycje – zdradzil nam nasz rozmowca z ministerstwa. Kasia nie jest jednak wozona limuzyna BOR – jezdzi wlasnym autem,

a za nia oficerowie w srebrnej skodzie.”

Zrodlo: Mar, „Corka premiera ma rzadowa ochrone”; „Fakt”, 30.01.2014 r., str. 6

 

Wprawdzie Pan wyjasnia, ze rzekome – nie powinno stanowic wielkiego problemu zidentyfikowanie grozacego/cych – grozby sa powiazane z katastrofa pod Smolenskiem, ale moze gdyby Katrzyna Tusk kiepsko przyodziana pupa nie kupczyla w Internecie – jak Pan „wytresowany”, „jedzacy z reki” Polska w swiecie – w celach komercyjnych czyniac sie osoba publiczna, a swa ledwo przyodziana pupe obiektem publicznej dyskusji:

 

Naga prawda o Kasi Tusk!” Goraca dyskusja w sieci o pupie corki premiera. Odwazna sesja zdjeciowa znanej blogerki” (…) Emocje w sieci wzbudzily odwazne zdjecia w polprzezroczystej, mocno przylegajacej do ciala sukience, ujawniajac w pelni wdzieki corki premiera. Zamieszczone na modowym blogu zdjecia tak rozgrzaly internautow, ze najpierw dlugo spierali sie, czy i jaka bielizne skrywa pod kreacja Kasia Tusk, potem zas stwierdzili, ze tak doskonalych ksztaltow nie posiada nikt nawet corka premiera. „Na wszystkich zdjeciach widac retusz” – napisal internauta. „Nie posiadam Photoshopa. Ale bardzo sie ciesze, ze zdjecia wygladaja na obrabiane, potraktuje to wiec jako naprawde mily komplement (…) „Dla jednych bede za chuda szkapa, dla innych Kasia, ktora ma kawal pupy, szerokie biodra i duze uda.”

Zrodlo: „Naga prawda o Kasi Tusk!” Goraca dyskusja w sieci o pupie corki premiera. Odwazna sesja zdjeciowa znanej blogerki”; „Fakt”, 18 czerwca 2012, s. 1i 8

nie byloby klopotu.

Skoro jednak Pana corka jest chroniona „z ziemi i powietrza /helikopter/”, jak podaja media, prosze, zeby mi Pan wyjasnil, w jaki sposob ja mam chronic moje dzieci przed patologia Pana pupila i protegowanego, judeofaszysty Andrzeja Zolla i jego judeoferajny.

xxx

 

Uczyniwszy mnie w grudniu 2007 r. przestepca wbrew wskazaniom doktryny prawnej, ktore prezentuje jako sluszne w publikacjach z zakresu teorii prawa karnego wydawanych pod jego redakcja naukowa, wzbraniajac sie po uchyleniu skazujacego mnie wyroku przed poinformowaniem sedzi Beaty Stoj, ze mnie w jego przypadku sciga z razacym naruszeniem prawa materialnego, Andrzej Zoll zlozyl we wrzesniu 2013 r. kolejne zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw na jego szkode.

Mimo ze to ja stracilem przez niego, przez jego malzonke adw. Wieslawe Zoll oraz przez zyczliwych im obojgu, a wrogo usposobionym wobec mnie i moich dzieci sedziow prace, mimo ze z ich winy nie pracuje od ponad 5 lat i mam calkowicie zrujnowana opinie na rynku pracy, Andrzej Zoll przy kazdej po temu okazji jojczy, labiedzi, uzala sie nad soba.

Tak sie skarzyl na mnie red. Dorocie Stec-Fus z „Dziennika Polskiego”, gdy go poprosila o rozmowe na moj temat.

 

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic,gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

A potem – nawet za posrednictwem „Dziennika Polskiego” udowodniwszy, ze nie odroznia osoby od urzedu, bo ja skargi na notoryczna oszustke notorycznie naruszajaca prawo adw. Wieslawe Zoll kierowalem do rzecznika praw obywatelskich, a nie do jej meza – mimo ze po uchyleniu skazujacego mnie wyroku jeszcze sie jedna sprawa przeciwko mnie z ich udzialem jako „pokrzywdzonych” nie zakonczyla, zlozyli oboje, tj. Andrzej i Wieslawa Zoll kolejne zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw na ich szkode.

Pozbawione ambicji, honoru tchorze, tumany msciwe.

Jak w pierwszej sprawie przysluge wyswiadczyli im w latach 2006 i 2007 prokurator Radoslawa Ridan, Prokurator Rejonowy w Debicy Jacek Zak i sedzia Tomasz Kuczma, a obecnie wyswiadcza sedzia Beata Stoj, tak w drugiej ich laskawca okazal sie – prowadzac postepowanie w opisany wyzej sposob – prokurator Dariusz Furdzik.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll twierdzi jednak, ze to ja jemu zatruwam zycie i ze to ja potrzebuje – jak mowi „z pewnoscia” – pomocy.

Co on sam by, chlopina, z jego kiepska znajomoscia prawa karnego – w tym tego nawet, ktore sam podaje do publicznej wiadomosci jako redaktor naukowy publikacji z zakresu teorii prawa karnego – poczal bez uslug swiadczonych mu przez w.w. prokuratorow i sedziow …?
Co by bez ich pomocy poczela notoryczna oszustka adw. Wieslawa Zoll?
Przeciez te dwa tumany msciwe nawet prywatnego aktu oskarzenia sporzadzic nie potrafia.

Radoslawa Ridan, Jacek Zak, Tomasz Kuczma, Beata Stoj, Dariusz Furdzik to jednak tylko sedziowsko-prokuratorski „plankton”.

Interesu tych dwojga degeneratow – a takze reszty nie mniejszych od nich tumanow msciwych, „sedziow” Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ktorzy mnie razem z nimi uczynili przestepca – przez lata cale strzegly takze „grube ryby”, ba, „najgrubsze” nawet, prokuratorzy generalni i rzecznicy praw obywatelskich.

Przypomne, ze w dniu 23 sierpnia 2011 r. prokurator generalny Andrzej Seremet wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie czynow II i XVIII /patrz: str. 9/ wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., a Sad Najwyzszy uznal te kasacje wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. za zasadna.

Rok wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uchylil wyrok sedziego Tomasza Kuczmy w zakresie 16 z 18 przypisanych mi nim czynow – czyny I, III-XVII, str. 9 niniejszego pisma. W uzasadnieniu Sad Okregowy w Rzeszowie podal: Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje narazace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 283/10/

 

Wskazac nalezy, ze art. 523 § 1 K.p.k. stanowi:

 1. Artykul 521 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

 2. Artykul 523 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia;”

 

Jesli prokurator generalny wniosl w dniu 22.08.2011 r. kasacje na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., a wczesniej, w uzasadnieniu do wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie poswiadczyl, ze w sprawie tego wyroku zachodzila okreslona w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanka do wniesienia kasacji, to znaczy, ze juz przed dniem 15 wrzesnia 2010 r. moglby ja wniesc Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Moglby, gdybym ja zlozyl wniosek w tej sprawie do ktoregos z nich.

Czy zatem takowy zlozylem?

Tak … siedem!

Skladalem je – lub funkcjonariusze publiczni udzielajacy mi wsparcia, jak Posel Zbigniew Wassermann – do:

 1. prokuratora generalnego Zbigniewa Cwiakalskiego w listopadzie 2008 roku

 2. prokuratora generalnego Andrzeja Czumy – we wrzesniu 2009 roku

 3. prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego – w lutym 2010 roku

 4. prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta – cztery razy, w marcu, wrzesniu i listopadzie 2010 oraz w maju 2011 roku

 5. rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz – w 2010 roku

 

Wszyscy sa nieskazitelnego charakteru, wszyscy sa autorytetami moralnymi …

Wszyscy tez sa Zydami.

Zbigniew Cwiakalski nie rozpoznal mojego wniosku przez ponad dwa miesiace, tj. do zdymisjonowania go w dniu 21 stycznia 2009 r. Moze dlatego tak byl bierny, ze swoim, ministra, doradca uczynil … Andrzeja Zolla.

W przypadku wszystkich pozostalych wymienionych wyzej prokuratorow generalnych w odpowiedzi na moje wnioski otrzymalem zapewnienia, ze dokonywali wnikliwych analiz lub wnikliwych badan akt sprawy sygn. II K 451/06 i te nie wykazywaly, ze w sprawie zachodzi okreslona w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanka do wniesienia kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

Zaden z wyzej wymienionych Prokuratorow Generalnych nie wiedzial – jak wczesniej, tj. przed wydaniem skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. prokurator Radoslawa Ridan, prokurator Jacek Zak, sedzia Tomasz Kuczma i … przez 6 lat Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll – ze Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Amoralne bydlo – „bydle” : «o czlowieku z podkresleniem jego cech ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75.

O tym, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej wiedzial w 2010 roku – dzieki publikacjom … Andrzeja Zollaasesor Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Marcin Gorski, ktory podal w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 30 lipca 2010 r.: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czymnie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

 

Asesor wiedzial, a prokuratorzy generalni na uslugach judeofaszysty Andrzeja Zolla, nie.

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz z kolei wnikliwie badala akta sprawy do sygn. II K 451/06 w styczniu 2011 r. i tez stwierdzila, ze nie zachodzila przeslanka do wniesienia kasacji przez rzecznika.

A w sierpniu 2011 roku prokurator generalny Andrzej Seremet jednak wniosl kasacje.

Zeby ja wniosl, musialem jednak prowadzic przez 12 dni protest glodowy przed siedziba Prokuratury Generalnej.

 

xxx

 

W rozny sposob oszukiwali mnie – i wciaz oszukuja – czlonkowie judeoferajny. Pana jednak w tej dziedzinie wyroznil sie szczegolnie. Chroniac interesu poniemieckiego judeofaszysty Andrzeja Zolla oszukal Pan nie tylko mnie, ale nawet moja matke i moich synow.

W dniu 26 maja 2009 r. w zwiazku z opisanymi wyzej zdarzeniami z moim i Andrzeja Zolla oraz sedziami Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie udzialem skierowalem pismo do Pana jako posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, skladajac nim wniosek – Zalacznik 6: „Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o spowodowanie przez Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska powolania Sejmowej Komisji Sledczej Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Sledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. – w sprawie:

1. Wyjasnienia przyczyn nierozpoznania do dnia zlozenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej /Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski/ zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 20 kwietnia 2002 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, ktorzy prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestepca, skazanym za ich zniewazenie i znieslawienie, tj. sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie: SSO Ewe Handerek i SSR (del.) Agate Wasilewska-Kawalek oraz sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek.

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009r. – Zalacznik 6

 

Zamiast Posla Donalda Tuska na moje pismo z dnia 25.05.2009r. odpowiedzial … pracownik administracji rzadowej /wladza wykonawcza/, tj. Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski, ktory pismem z dnia 25 czerwca 2009r. poinformowal mnie – Zalacznik 7: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II Warszawa, dnia 25 czerwca 2009r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow – Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow wyjasnia, co nastepuje.

Prezes Rady Ministrow nie posiada – zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa – uprawnien do rozpatrzenia opisanej sprawy zgodnie z Pana oczekiwaniem w sytuacji gdy jej stan prawny uregulowany jest powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

(…) Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 25 czerwca 2009r. – Zalacznik 7

 

Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski poswiadczyl nieprawde podajac w zacytowanym wyzej pismie do mnie z dnia 25 czerwca 2009r.: „Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow (…)”

Moje pismo z dnia 25 maja 2009r. skierowalem /zaadresowalem/ do Pana jako Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej /patrz: Zalacznik 6/, a nie jako – jak podal J. Izdebski – „Prezesa Rady Ministrow”.

Uczynilem tak z tej samej przyczyny, ktora J. Izdebski przedstawil w jego pismie do mnie z dnia 25 czerwca 2009r. /Zalacznik 7/, tj. swiadom, ze jako Prezes Rady Ministrow nie posiadal uprawnien do rozpoznania zgloszonej mu przeze mnie sprawy. Posiada je natomiast jako adresat mojego pisma, tj. posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Po kilku miesiacach nie rozpoznawania przez posla Donalda Tuska sprawy zgloszonej mu przeze mnie pismem z dnia 25.05.2009r., z prosba o jej rozpoznanie zwrocili sie do Pana, w roli posla Donalda Tusk pismem z dnia 7 wrzesnia 2009r. moja matka oraz moi synowieZalacznik 8: „Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,

 2. Biuro Poselskie, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk

 3. Biuro Poselskie, ul. Marszalkowska 87/85, 00-683 Warszawa

My, nizej podpisani, matka i synowie Zbigniewa Kekusia, uprzejmie prosimy o udzielenie przez Pana Posla odpowiedzi na wnioski z pisma naszego syna i ojca do Pana Posla z dnia 25 maja 2009r. /data wyslania do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej: 25 maja 2009r., data zlozenia w Biurze Poselskim w Gdansku: 8 czerwca 2009r. Zalacznik 1. (…) Wanda Kekus, Michal Kekus, Tomasz Kekus

Dowod: Pismo Wandy, Michala i Tomasza Kekus do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tusk z dnia 7 wrzesnia 2009r. – Zalacznik 8

 

Na pismo z dnia 7 wrzesnia 2009r. mojej matki oraz moich synow do Pana, Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzi udzielil pismem z dnia 24 wrzesnia 2009r. … kolejny funkcjonariusz publiczny administracji rzadowej zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, tj. Naczelnik Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Michal Holeksa, ktory poinformowal ich – Zalacznik 9: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Warszawa, dnia 24 wrzesnia 2009r. Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH Panstwo Wanda, Michal, Tomasz Kekus Szanowni Panstwo, w odpowiedzi na Panstwa skarge z dnia 7 wrzesnia 2009r. Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow informuje, ze pismo Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 25 maja 2009r. zostalo przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow do stosownego rozpatrzenia. W zwiazku z tym Departament w dniu 25 czerwca 2009 roku udzielil Panu Zbigniewowi Kekusiowi odpowiedzi (kopia w zalaczeniu).

(…) Z powazaniem Naczelnik Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michal Holeksa Zalacznik: 1 karta

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 24 wrzesnia 2009r. do Wandy, Michala i Tomasza Kekus – Zalacznik 9

 

Jestes Pan okrutnym, zydowskim ortodoksyjnie klamliwym bydlem.

Pan poniemiecki Zyd, chroniac ingresu poniemieckiego Zyda Andrzeja Zolla oszukal moja matke i moje dzieci.

Nawiasem mowiac, prosze o porownanie tresci pisma do mnie Radcy J. Izdebskiego z dnia 25 czerwca 2009r., w ktorym ten podal – Zalacznik 7: „Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow (…)” , z trescia pisma z dnia 24 wrzesnia 2009r. Naczelnika M. Holeksy do mojej matki i synow, w ktorym ten podal – Zalacznik 9: „Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow informuje, ze pismo Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 25 maja 2009r. zostalo przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow do stosownego rozpatrzenia.”

 

Poniewaz Pan, Posel, nie rozpoznawal wciaz moich wnioskow z pisma do Pana z dnia 25 maja 2009 r., pismem z dnia 23 pazdziernika 2009 r. skierowanym do Pana jako posla i zlozonym w Pana biurze poselskim w Warszawie zlozylem – Zalacznik 10: „23 pazdziernika 2009 r., Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Poselskie ul. Marszalkowska 87/85 00-683 Warszawa Dotyczy: Wniosek – na podstawie artykulu 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej22 – o ustalenie i podanie mi terminu spotkania Pana Posla ze mna, celem przedstawienia przeze mnie dokumentow uzasadniajacych moje wnioski z pisma z dnia 25 maja 2009 r. /Zalacznik 1/, nie rozpoznane przez Pana Posla do dnia zlozenia przeze mnie niniejszego pisma..”
Dowod: Biuro Poselskie w Warszawie posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, pismo Z. Kekusia z

dnia 23 pazdziernika 2009 r. – Zalacznik 10

 

Pan to pismo takze przeslal sobie samemu jako Prezesowi Rady Ministrow i odpowiedzi udzielil mi – tradycyjnie – Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski, informujac mnie pismem z dnia 16 listopada 2009 r. – Zalacznik 11: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(08)/09/JI Warszawa, dnia 16 listopada 2009 r. Pan Zbigniew Kekus (…) Potwierdzajac otrzymanie pism (data wplywu 29 pazdziernika 2009 r.) /kilka dni zajelo Panu w roli posla przekazanie mojego pisma sobie w roli premiera – ZKE/ skierowanych do Prezesa Rady Ministrow – Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow informuje, ze w odpowiedzi na Pana pismo z 25 maja 2009 r. Departamentu udzielil Panu odpowiedz pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. (…) Jednoczesnie Departament informuje, ze prosba Pana o osobiste spotkanie z Panem Premierem nie moze byc uwzgledniona. Ze wzgledu na liczne obowiazki panstwowe Prezes Rady Ministrow nie ma mozliwosci osobiscie przyjmowac obywateli pragnacych w bezposredniej rozmowie przedstawic swoje problemy. Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski”

Zrodlo: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(08)/09/JI, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego z dnia 16 listopada 2009 r. – Zalacznik 11

 

Pan ma zwyczaj wtedy, gdy ktos stawia Panu zarzuty zadac w obecnosci mediow okazania dowodow poswiadczajacych ich slusznosc.

Ja twierdze, ze z Pana bydle – „Bydle”: «przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75.
Zacytowane wyzej dokumenty w pelni poswiadczaja, ze mam racje.

Zeby Pan sie nie mogl wypierac, ze z Pana bydle, chroniace interesu judeofaszyty okrutnika, sadysty i rzadkiego tumana Andrzeja Zolla, w sposob kompromitujacy urzad Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i urzad Prezesa Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl

 

Dla mojej matki i moich dzieci oraz dla mnie okrutny, dla poniemieckiego Zyda Zolla zes Pan – Panie „Handzahm” i „pflegeleicht” – laskaw.

W tym samym dniu, gdy Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski sporzadzal odpowiedz na moje pismo do … posla Donalda Tuska, Pana pupil, Andrzej Zoll rozpoczynal – z Pana powolania – pelnienie funkcji przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej … Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci.

Tumana nie znajacego prawa karnego, ktore sam publicznie rozpowszechnia powolal Pan na przewodniczacego … Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Judeoferajna.

Wspomniane wyzej pismo z dnia 26 maja 2009 r. do Pana w roli Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie bylo jedynym, ktore do Pana skierowalem przed dniem 13 listopada 2009 r. informujac Pana o opisanych na str. 10 do 15 okolicznosciach, w jakich mnie rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll, wykorzystujac sprawowany urzad w celach prywatnych oraz laskawosc dlan jego ferajny uczynil przestepca.

A Pan w dniu 13 listopada 2009 r. powolal tego tumana msciwego, Zyda ortodoksa radykalnego na okres 4 lat na funkcje przewodniczacego … Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci Oto tresc aktu powolania – Zalacznik 12: Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 13 listopada 2009 r. Pan Andrzej ZOLL Na podstawie § 3 ust. 1 w zwiazku z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie utworzenia, organizacji i trybu dzialania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz. U. Nr 232, poz. 2319 z poz. zm.), powoluje Pana z dniem 16 listopada 2009 r. na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego na okres 4 lat Donald Tusk otrzymalem Andrzej Zoll 20.11.09
Dowod: Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, akt powolania z dnia 13 listopada 2009 r. Andrzeja

Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci – Zalacznik 12

 

Przed kilkoma miesiacami pouczal Pan, pierwszy „etyk” Platformy Obywatelskiej, jej czlonkow:

 

-Obywatele nie maja obowiazku wybaczac wladzy wtedy, kiedy ona przekracza pewne granice etyczne.

I tego pilnujcie najbardziej, bo ludzie wybacza nam wszystko, ale nieuczciwosci nie wybacza

mowil premier na zjezdzie pomorskiej Platformy.”
Zrodlo: Tusk apeluje o prawde, „Fakt”, 28.10.2013, s. 2

 

Rozumiem, ze sobie samemu daje Pan – jak kazdy ortodoksyjny Zyd – „rozgrzeszenie” z Pana opisanego wyzej, potwierdzonego dowodami, rzadko nieetycznego postepowania.

Z tego, co doswiadczam wiem, ze w zydowskiej ferajnie, im bardziej nieetyczne bydle, tym bardziej „w cenie”, tym wiekszy „autorytet moralny”, „bogactwo narodowe – ew. bezcenne bogactwo narodowe”, „pomnik”, „zywa legenda”, „ikona” itp.
Pana uwazam za takie wlasnie nieetyczne zydowskie, ortodoksyjne bydle „bydle” : «o czlowieku z podkresleniem jego cech ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75.

Dlaczego?
Bo w interesie judeofaszysty Andrzeja Zolla nie tylko oszukal Pan moja matke i moich synow – mnie oszukujac przez kilka lat – ale takze:

 1. jest Pan pasozytem spolecznym„pasozyt”: «darmozjad»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 645 – ktory pobiera z budzetu panstwa srodki na pokrycie kosztow funkcjonowania dwoch biur poselskich – w Gdansku i Warszawie – w opisany wyzej sposob, tj. poslugujac sie oszustwami, unikajac realizowania mandatu posla,

 2. demoralizuje Pan„demoralizacja”: «rozprzezenie zwlaszcza moralne, zepsucie; rozluznienie dyscypliny»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 130 – swoich podwladnych z Pana Biur Poselskich w Gdansku i Warszawie oraz z Kancelarii Prezesa Rady Ministrow zmuszajac ich do oszukiwania obywateli proszacych Pana o wypelnienie wobec nich mandatu posla.

 

Przede wszystkim wszak, zachowujac sie w sposob, jak opisano wyzej, jako czlowiek zaprezentowal sie Pan jako okrutny, amoralny blazen. „Blazen” : «czlowiek niepowazny, osmieszajacy sie, stajacy sie posmiewiskiem wskutek swego zachowania» – zrodlo: j.w. Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 57

 

Nie ma sie co dziwic, ze takie majac wsparcie z Pana – miedzy innymi – strony, judeofaszysta Andrzej Zoll, gdy sie skonczyla kompromitacja jego i jego judeoferajny pierwsza proba uczynienia mnie przestepca podjal, na zasadzie „ucieczki do przodu”, druga, skutkujaca dla mnie i mojej rodziny terrorem prokuratora Dariusza Furdzika opisanym na str. 12-14 niniejszego pisma.

Byc moze ten judeofaszysta wciaz mysli o kandydowaniu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zydzi z bylej Unii Wolnosci – sami kombatanci „opozycjonisci”, ktorzy po wyciagnieciu naszymi, Polakow rekami „kasztanow z ognia”, podpisali pakt z zydokomuna „o nieagresji i bratniej wspolpracy”, wmowiwszy nam, ze oni tak w naszym interesie – nie raz zglaszali kandydature Andrzeja Zolla na prezydenta Polski.

A ten megaloman informowal media, ze … nie mowi nie.

Poki co, po tym, gdy go Pan powolal w listopadzie 2009 r. na przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej przy Prezesie Rady Ministrow, przygotowal nam nowelizacje Kodeksu karnego i Kodeksu postepowania karnego.

Poniewaz nie jest celem niniejszego pisma ich recenzowanie, stwierdzic tylko nalezy, ze widac, ze zostaly przygotowane przez judeofaszyste i maja byc pomocne judeoferajnie w realizacji Waszych wobec nie-Zydow – oraz normalnych Zydow, ktorzy stawiac Wam beda opor i ktorych, jak pokazuje historia judeofaszysci niszcza z nie mniejsza zawzietoscia, jak nie-Zydow – celow.

Jesli zostana uchwalone przez Sejm bedzie to jego takim samym aktem jego, czyli Was, poslow, glownie Platformy Obywatelskiej „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” „skurwienia sie”, jak uchwalenie w dniu 10 stycznia 2014 r. ustawy – z Pana wniosku – legalizujacej dzialania formacji zbrojnych panstw trzecich na terytorium Polski.

xxx

 

Powyzej przedstawilem kilka dowodow poswiadczajacych sposob sprawowania wladzy w Polsce przez judeofaszystow, ktorzy zmajoryzowali instytucje wymiaru sprawiedliwosci, a gdy potrzeba korzystaja z ochrony swiadczonej im przez innych, jak Pan na przyklad, czlonkow antypolskiej judeoferajny.

Antypolskie, czesto tepe zydostwo oraz filosemici polonofoby zagniezdzili sie jednak nie tylko we wladzy sadowniczej, ale takze we wladzy ustawodawczej i wykonawczej.

Pan, z podanych wyzej przyczyn zaliczany przeze mnie do judeofaszystow, pasozyt spoleczny polonofob, chroni interesow judeoferajny jako przedstawiciel wladzy ustawodawczej i wykonawczej, tj. „posel” i Prezes Rady Ministrow.

Trzeba by odrebnego opracowania, zeby przedstawic wszystkie argumenty poswiadczajace slusznosc mojej tezy, ze jest Pan judofaszysta, a przy tym tzw. dupowlazem dupowlaz«ktos gorszy od lizusa23; lizus ortodoksyjny, na przyklad Donald Tusk»; autor: Zbigniew Kekus – Zydow i w ogole srodowisk malo zyczliwych, wrogich Polsce.

Nie Pan jeden.

Judeofaszystow objal takze ochrona prezydent Bronislaw Komorowski.

W maju 2010 r. tak go promowal Bronislawa Komorowskiego na urzad prezydenta szef jego tzw. komitetu honorowego tzw. profesor, Wladyslaw Bartoszewski:

 

Prof. Wladyslaw Bartoszewski: Lepszym prezydentem bedzie ktos, kto wychowal piecioro dzieci niz czlowiek z doswiadczeniem hodowli zwierzat futerkowych.”
Pawel Wronski,„Szalik zwyciestwa dla Komorowskiego”; „Gazeta Wyborcza”, 17 maja 2010r., s. 6

 

Bronislaw Komorowski pelnil juz wtedy – po katastrofie pod Smolenskiem, w ktore zginal prezydent Lech Kaczynski – obowiazki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tydzien przed zaprezentowaniem przez W. Bartoszewskiego zacytowany wyzej sposob jego kandydata na prezydenta, pismem z dnia 10 maja 2010 r. zlozylem wniosek do p.o. prezydenta Bronislawa Komorowskiego o ulaskawienie mnie od opisanego wyzej, skazujacego mnie wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. W uzasadnieniu podalem za jakie czyny zostalem skazany i w jakich – wskazanych na str. 5 do 10 niniejszego pisma – okolicznosciach sedzia T. Kuczma wydal wyrok.

Poinformowalem prezydenta, ojca pieciorga dzieci, ze jestem ojcem trojga dzieci, a ciazacy na mnie, nieslusznym wyrokiem nalozony status skazanego doskonale zrujnowal mi kariere osobista – nie pracowalem wtedy juz od lutego 2009 r.

Ojciec pieciorga dzieci, prezydent wszystkich Polakow upowaznil swoja podwladna do poinformowania mnie, ze … nie jest w stanie mi pomoc. Chcialby, ale nie moze.

Po roku, w maju 2011 r. rozpoczalem protest glodowy przed siedziba Prokuratury Generalnej.

Na stronie 23 przedstawilem, jak musialem – bo mnie przez rok oszukiwal – „wyglodowac” na prokuratorze generalnym Andrzeju Seremecie wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego Tomasza Kuczmy.

W siodmym dniu mojego protestu, 6 czerwca 2011 r. Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pan Krzysztof Lapaj zlozyl osobiscie w Kancelarii Prezydenta pismo do prezydenta B. Komorowskiego o tresci – Zalacznik 13: Szanowny Pan Bronislaw Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej/adres – ZKE/ Dotyczy:

 1. Prosba o wystapienie do zastepcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda z wnioskiem o mozliwie jak najszybsze rozpoznanie sprawy glodujacego od dnia 2011.05.30 od godz. 11:00 przez Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie Pana dr Zbigniewa Kekusia, skazanego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy (sygn. akt II K 451/06) za czyny, ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz Pan dr Zbigniew Kekus osoby.

 2. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty jego zlozenia.

Szanowny Panie, informuje, ze od dnia 2011.05.30 od godz. 11:00 Pan dr Zbigniew Kekus prowadzi przed Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie (ul. Barska 28) glodowke protestacyjna.

Pan dr Zbigniew Kekus nic nie je od tygodnia, wylacznie pije.

Przyczyny podjecia glodowki przez Pana dr Zbigniewa Kekusia prezentuje jego pismo z dnia 2011.06.03 do zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda – zalacznik 1.

W dniu 2011.06.02 dyrektor Biura Prokuratora Generalnego prokurator Ryszard Tluczkieiwcz poinformowal Pana dr Zbigniewa Kekusia w obecnosci prokurator Antoniny Suwala, ze w zglaszanej przez Pana dr Zbigniewa Kekusia (a takze przeze mnie) prokuratorowi generalnemu od dnia 2011.03.31 sprawie skazania Pana dr Zbigniewa Kekusia wyrokiem z dnia 2007.12.18 Sadu Rejonowego w Debicy zostanie przeprowadzone powtorne postepowanie wyjasniajace.

Przeprowadzic je ma zastepca prokuratora generalnego prokurator Robert Hernand.

Pan dr Zbigniew Kekus poinformowal mnie, ze bedzie kontynuowal glodowke do uniewinnienia go od bezpodstawnie przedstawionych mu zarzutow wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 2007.12.18. (sygn. akt II K 451/06).

Ze wzgledu na rosnace z kazdym dniem zagrozenie dla zdrowia glodujacego od tygodnia, w tym spiacego na wycieraczce przed glownym wejsciem do Prokuratury Generalnej Pana dr Zbigniewa Kekusia, wnosze jak na wstepie.

Gdyby Pan nie dawal wiary, ze Pan dr Zbigniew Kekus gloduje, uprzejmie informuje, ze zostalem przez niego upowazniony do zlozenia dla Pana do odwiedzenia go o kazdej porze dnia i nocy przed siedziba Biura Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28.

Zalaczniki: 1. Kopia pisma Pana dr Zbigniewa Kekusia z dnia 2011.06.03 do zastepcy prokuratora generalnego Prokuratora Roberta Hernanda.

Z powazaniem Krzysztof Lapaj Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca”

Dowod: Pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego – Zalacznik 13

 

Czy pamieta Pan moze, zeby media w Polsce – gazety, rozglosnie radiowe, stacje telewizyjne – informowaly o apelu prezydenta Bronislawa Komorowskiego do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, zeby humanitarnie potraktowal prowadzacego od tygodnia protest glodowy przed jego siedziba Zbigniewa Kekusia?

Prezydent Bronislaw Komorowski, nie wykazal najmniejszego zainteresowania moim protestem glodowym, a po kilku tygodniach urzedniczka Kancelarii Prezydenta poinformowala K. Lapaja, ze moj protest glodowy, to nie jest sprawa dla prezydenta Polski.

Minal rok i w maju 2012 roku protest glodowy rozpoczela w zakladzie karnym skazana prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu suwerennej Ukrainy na 7 lat pobytu w zakladzie karnym za dzialalnosc na szkode wlasnego panstwa byla premier Ukrainy Julia Tymoszenko. Jeszcze dobrze nie zaczela i jako jeden z pierwszych w hordzie jej obroncow pokazal sie calemu swiatu … prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronislaw Komorowski.

Polska Agencja Prasowa informowala, a za nia media na calym swiecie:

 

Prezydent Komorowski zwrocil sie w srode z prosba o zmiane “anachronicznego” prawa do wszystkich sil politycznych Ukrainy – i do ugrupowan rzadzacych, i do opozycji.

Deputowany Wolodymyr Olijnyk jako pierwszy odniosl sie do apelu prezydenta Polski Bronislawa Komorowskiego. (…) Nasi koledzy w Europie powinni zrozumiec, ze Tymoszenko odpowiada za przekroczenie uprawnien sluzbowych, a nie za decyzje polityczne. (…)

Podobne zapisy istnieja takze w kodeksie karnym Polski.

Zrodlo: Polska Agencja Prasowa, 29-05-2012

 

Prawda, ze nielojalny wobec swoich rodakow i nieuczciwy Bronislaw Komorowski.

A zarazem tuman, ktory skompromitowal nie tylko siebie samego ale, co po wielokroc gorsze, urzad Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ujawnil calemu swiatu, ze Prezydent Polski nie zna prawa obowiazujacego w … Polsce

Slusznie skarcil nadgorliwego gamonia – „gamon”: «gapa»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 221; „gapa”: «ten, kto cos przegapil»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 221- deputowany z Ukrainy.

Apelujac do wladz i opozycji Ukrainy o zmiane tam „anachronicznego prawa”, B. Komorowski przegapil, ze takie samo prawo obowiazuje w Polsce, tj. ze art. 231 ustawy Kodeks karny stanowi: „§ 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.”

Bronislaw Komorowski mogl nie wiedziec o tej obowiazujacej w Polsce od … „niepamietnych czasow” normie prawnej. To przeciez w Polsce „martwe” prawo. Tutaj najwiekszemu nawet bydlu, sprawcy czynow wypelniajacych znamiona czynow okreslanych w ustawie karnej jako przestepstwa, wszystko wolno, gdy w statusie „funkcjonariusza publicznego”.

Inni funkcjonariusze publiczni o to dbaja.

Ktos moze sie zastanawiac, dlaczego Bronislaw Komorowski uzyczyl majestatu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obrone skazanej za ciezkie przestepstwo obywatelce innego panstwa, gdy ta prowadzila watpliwie sluszny protest glodowy, a zbyl zgloszona mu przez prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca sprawe prowadzonego przeze mnie, skazanego w opisanych wyzej i znanych mu okolicznosciach, za slowa. Wyjasnieniem moze byc rasizm Bronislawa Komorowskiego oraz jego wyraznie zauwazalne sympatia dla polonofobow.

Julia Tymoszenko to, jak wiadomo, Zydowka. A takze … antypolska nacjonalistka – patrz: str. 5. A jednak protegowana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego.

 

Zeby zakonczyc wspomniany wyzej watek prosby, ktora skierowalem pismem z dnia 10 maja 2010 r. do prezydenta Bronislawa Komorowskiego, o ulaskawienie mnie od skazujacego mnie za zniewazenia i znieslawienia wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., a podwladna prezydenta poinformowala mnie, ze prezydent nie moze, wskazac nalezy, ze dwa lata pozniej, w sierpniu 2012 r. prezydent Bronislaw Komorowski … ulaskawil znanego dziennikarza Jerzego Jachowicza, ktory zostal skazany za – jak ja – slowa, tj. za znieslawienie. Jak podal portal wPolityce.pl:

Znany polski dziennikarz red. Jerzy Jachowicz odebral z sadu postanowienie prezydenta RP Bronislawa Komorowskiego, ktory “postanowil zastosowac wobec niego prawo laski” – donosi portal wPolityce.pl.
Sprawa dotyczy wyroku w procesie jaki wytoczyl dziennikarzowi byly funkcjonariusz SB plk. Ryszard Bieszynski z art.212 kodeksu karnego o naruszenie dobrego imienia. Chodzi o komentarz Jachowicza zamieszczony w 2007 roku w “Dzienniku”. Na wniosek plk. Bieszynskiego sad uznal Jachowicza winnym znieslawienia go i wymierzyl dziennikarzowi wysoka grzywne, przerastajaca jego finansowe mozliwosci. Ostatecznie kara urosla do ponad 18 tys. zl. „Wtedy naszemu koledze na pomoc przyszlo srodowisko zwiazane z portalem wPolityce.pl i dziesiatki ludzi dobrej woli, a takze Radio Wnet, w ktorym Jachowicz wowczas pracowal. Dzieki temu Jachowicz wybrnal z klopotow wypelnienia warunkow zasadzonej kary” – czytamy. Do rozwiazania pozostala jednak sprawa uznania Jachowicza za winnego z kodeksu karnego i wpisanie do rejestru skazanych, niczym kryminaliste. Ostatecznie prezydent RP Bronislaw Komorowski postanowil zastosowac wobec red. Jachowicza prawo laski. Jak czytamy, “ulaskawienie prezydenta obejmuje wlasnie kwestie zatarcia skazania, czyli uznania red. Jachowicza jako czlowieka nie karanego”.

Zrodlo: portal wPolityce.pl, 2012-08-03

Ulaskawienie red. J. Jachowicza niewatpliwie przysporzylo Bronislawowi Komorowskiemu popularnosci i sympatykow.

Gdyby ulaskawil mnie, popadlby w nielaske ferajny.

Wskazac takze nalezy, ze:

 1. prezydent Lech Walesa ulaskawil dwoch gangsterow o pseudonimach „Slowik” i „Ali”,

 2. prezydent Aleksander Kwasniewski w trybie nadzwyczajnym ulaskawil sprawce brutalnego morderstwa – zakatowal tepym narzedziem staruszke i podpalil cialo – Piotra Filipczynskiego.

 

Ja, skazany za slowa ojciec trojga dzieci nie zasluzylem na laske prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ojca pieciorga dzieci.

Gdyby mnie wtedy, w maju 2010 roku ulaskawil p.o. prezydenta Bronislaw Komorowski, dawno mialbym za soba problemy, ktorych do dzisiaj doswiadczam razem z moja rodzina. Ale Bronislaw Komorowski moglby wtedy, znajac Pana, lidera Platformy Obywatelskiej do mnie stosunek, nie zostac prezydentem. To znaczy nie otrzymac Pana „namaszczenia”.

Mam nadzieje, ze przekonal Bronislaw Komorowski opisanymi przeze mnie zdarzeniami, ze z niego – nie z prezydenta, lecz z czlowieka – swinia: „Swinia”«o czlowieku, ktory wyrzadzil komus krzywde»; «o czlowieku zachowujacym sie nieprzyzwoicie»Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., s. 1013.

Swiadom swoich, powszechnie znanych ograniczen, niedoskonalosci i slabosci – chwalil sie, na przyklad, hrabiowskimi korzeniami, az okazalo sie, ze z niego taki hrabia, jak „z koziej d … traba” – postanowil, ze bedzie wsadzal do wiezienia za slowa o nim. Media informuja wielce zaskoczone:

Do wiezienia za obraze prezydenta!

A miala byc zmiana prawa”

Z kodeksu karnego miala zniknac kara wiezienia za zniewazanie prezydenta. Ale rzad, na wyrazne zyczenie Bronislawa Komorowskiego (61 l.) wycofal sie z takich planow. (…) Obecny prezydent broni swojej osoby. Jego zdaniem zlagodzenie prawa przyczyniloby sie do brutalizacji zycia publicznego. W ocenie prezydenckich prawnikow, obowiazujace przepisy … nie ograniczaja swobody wypowiedzi.”
Zrodlo: Do wiezienia za obraze prezydenta! A miala byc zmiana prawa”; „Fakt”, 11.09.2013 r., s. 4

 

Kiepsko jak na „opozycjoniste”, kombatanta, ktory ponoc walczyl o prawa obywatelskie, w tym o prawo do wolnosci slowa. Moze o to chodzi, zeby mu nikt nie wytykal, ze zachowujac sie w opisany wyzej sposob, tj. chroniac interesu przestepcow w Polsce i broni, kompromitujac urzad Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przestepcow poza jej granicami, jest z jego kamaryla jednym z najdrozszych w utrzymaniu prezydentow w Europie:

 

Komorowski jednym z najdrozszych prezydentow Europy:

Jesli senat zatwierdzi nowelizacje budzetu, w tym roku na utrzymanie Bronislawa Komorowskiego wydamy 175 milionow zlotych. W odniesieniu do wielkosci gospodarki kraju najwiecej na utrzymanie prezydenta wydaja obywatele Malty, Wloch i Lotwy. Bronislaw Komorowski jest w tym zestawieniu czwartym najdrozszym prezydentem republik Unii Europejskiej – donosi “Dziennik Gazeta Prawna”.

Zrodlo: Komorowski jednym z najdrozszych prezydentow Europy: www.wprost.pl, 2013-09-4

 

Warto zatem przypomniec, co mowil Bronislaw Komorowski przed wyborami w 2010 roku w kontekscie jego rywalizacji z glownym rywalem:

Pan Jaroslaw Kaczynski pokazal moze nie nazbyt imponujacy komitet honorowy, ale jednak pokazal.

Wiec my tez chcemy pokazac, jakie srodowiska, jakie autorytety sa po mojej stronie

wspierajac moja wizje prezydentury.”

Bronislaw Komorowski

 

Co do autorytetow, szkoda kazdego slowa, „kon, jaki jest kazdy widzi” i wiadomo, na czym polegaja te Wasze autorytety.
Co sie tyczy wizji prezydentury Bronislawa Komorowskiego tez juz wiadomo, o co chodzilo.

Miedzy innymi … o bronienie przestepcow, gdy ci z judeoferajny, odmawianie pomocy ofiarom judeoferajny, wsadzanie do wiezienia na trzy lata za slowa o Komorowskim i … utrzymywanie jednego z najdrozszych „dworow” w Europie.

Czyz nie slusznie pyta felietonista „Faktu” Tomasz Kontek w kontekscie urzedu prezydenta sprawowanego przez B. Komorowskiego:

Po co nam taki urzad?

Prezydent cieszy sie nadzwyczajnym zaufaniem Polakow. Nie mam osobiscie nic przeciwko Bronislawowi Komorowskiemu, ale nie najlepiej to swiadczy o rodakach. Czymze zaskarbil sobie prezydent okolo 70-procentowa sympatie? No wlasnie … Niczym! Od czasow Aleksandra Kwasniewskiego wiadomo, ze im polityk mniej angazuje sie w biezace sprawy, tym dla niego lepiej. Wystarczy od czasu do czasu sie pokazac, usmiechnac, powiedziec kilka okraglych zdan, w czym prezydent Komorowski jest mistrzem … Na wiele wiecej konstytucja prezydentowi zreszta nie zezwala. Wroce wiec do pytania, ktore stawialem juz wiele miesiecy temu: po co nam taki urzad? Po co nam te „zyrandole”, o ktorych z pewnym lekcewazeniem – ale czy nie slusznie? – mowil kiedys premier Tusk? Bo majestat Rzeczypospolitej musi miec oblicze konkretnej osoby? Bo – taki argument tez slyszalem! – inni maja prezydentow, a wiec protokol dyplomatyczny wymaga, by – gdy przyjdzie im ochota odwiedzic nasz kraj – mieli sie z kim spotkac?”

Zrodlo: Tomasz Kontek, „Polityczny teatrzyk z konstytucja w tle”; „Fakt”, 21 grudnia 2012 r., s. 2 – Zalacznik 8

W pelni podzielajac poglad red. T. Kontka, ze swej strony zapytam … po co nam kosztujacy Polakow rocznie 175 mln zl urzad prezydenta, ktory obsadzic mozna, posiadajac po temu srodki sluzace skutecznemu manipulowania opinia publiczna:

 1. bucem – „buc”«o czlowieku zarozumialym i aroganckim» ; Slownik Jezyka Polskiego,

 2. chamem – „cham”«czlowiek niekulturalny, grubianski»; Slownik Jezyka Polskiego,

 3. pozerem – „pozer”«czlowiek pozujacy na kogos, chcacy wydawac sie innym niz jest»; Slownik Jezyka Polskiego,

 4. ignorantem.

Jak Bronislaw Komorowski.

 

Co sie tyczy uporczywej walki europejskiej ferajny o obrone bidulki Tymoszenko, wskazac trzeba, ze zakonczyla sie Waszym ogromnym sukcesem.
Antypolska nacjonalistka, w ktorej obrone praw Pan i czlonkowie Pana rzadu tez zescie sie angazowali wolna.

A Europa, z winy eurozblaznow ktorzy jej interes przedkladali nad ratyfikowanie umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE na krawedzi wojny.

Nie slychac, zeby winny calej sytuacji przewodniczacy Rady Europejskiej Herman Van Rompuy celebrowal sukcesi.

Media w Polsce tez milcza w sprawie Julii Tymoszenko. A przeciez jej uwolnienie to Wasz „Julioentuzjastow” z obiektow przy ul. Wiejskiej i Al. Ujazdowskich w Warszawie ogromny sukces.
Na bilbordach, ktorymi ostatnio zasypal Pan Polske, swoja buzie opatrzyl Pan haslem „Silna Polska w bezpiecznej Europie”.

Nie dosc, ze Polska pod Pana rzadami slabiutka – a Pan obiektem kpin dziennikarzy niemieckich – to Pan naraza nasze bezpieczenstwo raz za razem Pana nieodpowiedzialnymi, „wstrzasajacymi”, jak je recenzuja media wystapieniami.

Nie zauwazyl Pan, ze przywodcy innych panstw UE oraz jej instytucji wielce powsciagliwi w komentarzach do sytuacji na Ukrainie?

Co do bezpiecznej Europy …

Jaka ona bezpieczna, gdy szefem jednej z jej – tj. Unii Europejskiej – najwazniejszych instytucji jest arogancki, bezmyslny ignorant Herman Van Rompuy wykorzystujacy zajmowane stanowisko przewodniczacego Rady Europejskiej w celach prywatnych, tj. w celu uwolnienia z wiezienia obywatelki panstwa, ktore nawet czlonkiem Unii nie jest.

Jesli Polska mialaby byc narazona na jakiekolwiek koszty zwiazane z kryzysem ukrainskim – a Pan w Pana wystapieniach czesto o nich mowi – to z przyczyn wszystkie powinny zostac pokryte przez Unie Europejska, skoro daje zatrudnienie nieodpowiedzialnemu euroblaznowi Van Rompuyowi.

Pan z Pana potencjalem intelektualnym i postawa etyczna bardzo sie nadaje do tego towarzystwa nieodpowiedzialnych, kierujacych sie w ich dzialaniach prywata euroblaznow.

xxx

Co dla Was zydowskiej ferajny charakterystyczne, to ze zyczliwi dla antypolskiej nacjonalistki, ktora zostala skazana prawomocnym wyrokiem sadu za dzialalnosc ze szkode dla wlasnego panstwa, nas chcecie wsadzac do wiezienia za wymyslona przez Was mowe nienawisci.

Media informowaly:

PO domaga sie 2 lat wiezienia za MOWE NIENAWISCI.

Krzysztof Kwiatkowski z PO poinformowal wczoraj, ze jego partia zlozyla w Sejmie projekt ustawy w sprawie tzw. mowy nienawisci. Dotyczy on m.in. zmiany artykulu Kodeksu karnego mowiacego o nawolywaniu do nienawisci na tle roznic etnicznych czy rasowych.”

Krzysztof Kwiatkowski, kwiatkowski, PLATFORMA OBYWATELSKA PROJEKT, PO, PO MOWA NIENAWISCI, PO PROJEKT

 

Konsekwencja Pana idei sa Wytyczne z dnia 26 lutego 2014 r. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w zakresie prowadzenia postepowan o przestepstwa z nienawisci.”

To dowod Waszego, zydowskiego cwaniactwa. A zarazem bezradnosci.

Tepe zydostwo w sedziowskich i prokuratorskich togach bedzie nas – co czyni – moglo bezkarnie pozbawiac moznosci korzystania z naszych praw obywatelskich, bedzie moglo naruszac nasze prawa, okradac nas z dorobku zycia, znecac sie nad naszymi dziecmi, naruszac nasza godnosc, a gdy sie tej talmudycznej judeopatologii przeciwstawic, to okaze sie, ze ofiara chronionej przez prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich judeoferajny posluzyla sie mowa nienawisci i … do wiezienia z nia.

Malo Wam zniewazenia i znieslawienia, ktore wprawdzie scigane z oskarzenia prywatnego, ale gdy w gre wchodzi interes judeofaszysty jak Andrzej Zoll, to znajduja sie slugusy i scigaja z oskarzenia publicznego.

Czyzby to zatem milosci do mnie:

 1. Pan mnie oszukiwal, jak opisalem na str. 17 – 19, chroniac interesu judeofaszysty Andrzeja Zolla?

 2. Zyd – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysyn, zwolennik penalizowania za mowe nienawisci Krzysztof Kwiatkowski oszukal mnie i marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego, gdy ten skierowal do niego w lutym 2010 r. – gdy K. Kwiatkowski byl prokuratorem generalnym – wniosek o rozpoznanie zgloszonej mu przeze mnie sprawy skazania mnie przez sedziego Tomasza Kuczme za czyny, ktorych nie bylem sprawca? Gdyby mnie nie oszukal nie musialbym prowadzic protestu glodowego. Od kilku lat pracowalbym, a gehenna mojej rodziny bylaby o cztery lata krotsza.
  Gdyby „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” -skurwysyn nie oszukal marszalka Sejmu i mnie, ja juz w marcu 2010 r. zostalbym uniewinniony od wszystkich czynow, za ktore wciaz jestem scigany.
  To bydle, oszusta uczynil Pan prezesem … Najwyzszej Izby Kontroli, a Kwiatkowski uczynil mottem swej strony internetowej slogan: „Najwyzsza Izba Kontroli – Pomagamy w naprawianiu prawa.
  Kwiatkowski rzeczywiscie jest pomocny … ferajnie.

 3. Zyd – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysyn, prokurator generalny Andrzej Seremet:

  1. oszukal mnie trzy razy – pisma z dnia 12.05.2010 r., 21.09.2010 r., 2.12.2010 r. – informujac mnie, gdy go prosilem o wniesienie kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy, ze w zglaszanej mu przeze mnie sprawie nie zachodzi okreslona w art. 523 § 1 k.p.k. przeslanka do wniesienia kasacji,

  2. trzymal mnie prowadzacego protest glodowy pod oknami swojego gabinetu przez 9 dob zanim polecil wszczecie postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku. Sikorski „gwizdnal” na niego – jak ostatnio na funkcjonariuszy BOR, zeby mu pizze przywiezli – i posluszny prokurator generalny Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Seremet natychmiast, w dniu „gwizdniecia” polecil przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego w sprawie … napisow antysemickich. Nie zeby ktos prowadzil w zwiazku z nimi protest glodowy. Takie .. judeopriorytety w „Judeopolonii”,

  3. gdy okazalo sie, ze mialem racje, przyznal mi ja, wniosl kasacje, ale … nakazal scigac mnie jeszcze raz z oskarzenia publicznego za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, mimo ze prokurator R. Ridan ani slowem nie uzasadnila w akcie oskarzenia, dlaczego sciganie mnie z oskarzenia publicznego za jej – scigane z oskarzenia prywatnego – znieslawienie lezy w interesie spolecznym /art. 60 § 1 k.p.k./,

Gdyby mnie Zyd, slugus judeoferajny nie oszukal w maju 2010 r. … patrz: pkt. I.

Cywilizacja szwindla, oszustwa, lajdactwa … nienawisci do nie-Zyda.

 

Krasomowcy „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysyny.

 

xxx

 

Judeofaszysta-krasomowca Andrzej Zoll glosi:

 

Czynienie przestepstwa z mowienia prawdy nie ma zadnego uzasadnienia

i jest oczywistym lamaniem konstytucji.”
Andrzej Zoll, w: „Przestepstwo mowienia prawdy”,„Gazeta Wyborcza”,13 lutego 2008r., s. 7

 

Mnie uczynil zatem Andrzej Zoll wyjatkiem od „reguly Zolla”.

 

Jak Pan byc moze wie, w okresie miedzywojennym Zydzi planowali zorganizowanie na czesci terytorium Polski – bez Pomorza i Slaska – oraz zachodniej Ukrainy ich panstwa, Judeopolonii. Polakow mialoby zostac 15 mln.

II wojna swiatowa wprawdzie uniemozliwila realizacje pomyslu, ale … czyzby sie obecnie zaczynala realizacja idei sprzed dziesiecioleci …?
Jak bedzie potrzeba „zrobi sie” kilka prowokacji na Pomorzu i na Slasku, i moze byc „po sprawie”.

Grzegorz Braun mowi:

 

Henry Kissinger stwierdzil juz pare lat temu, ze w ciagu dziesieciu lat „Izrael” przestanie istniec”. Otoz przypuszczam, ze powazne i dalekowzroczne elity panstwa i diaspory zydowskiej nie zamierzaja spokojnie patrzec, jak ta prognoza sie spelnia. Przypuszczam, ze realizuja one wlasnie alternatywny projekt polityczny, plan ratunkowy.
Zrodlo: „Moment prawdy w stosunkach polsko-amerykanskich – z Grzegorzem Braunem rozmawia Aldona Zaorska”; „warszawska gazeta”, 9-15 maja 2014 r., str. 1, 20-21

Grzegorz Braun przypuszcza, a ja – obserwujac Pana, Bronislawa Komorowskiego i Wam podobnych – mocno sie obawiam … Wszak co dla jednych jest ratunkiem, dla innych moze stanowic ogromne zagrozenie.

Poki co obszar pomiedzy Baltykiem i Tatrami oraz Odra, Nysa i Bugiem jeszcze tak sie nie nazywa, ale co do stosunkow spolecznych juz tu jest „Judeopolonia”.

Rozkwita. Zyd, nawet gdy faszysta – tj. judeofaszysta – moze z nie-Zydem zrobic, co mu sie rzewnie podoba.

Co do sposobu sprawowania wladzy mamy z cala pewnoscia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czynienia z „Judeopolonia”.

Sluze przykladem, a raczej dowodem …

Na stronach 10-15 opisalem, z jakich przyczyn i w jakich okolicznosciach poniemiecki Zyd ortodoks radykalny Andrzej Zoll postanowil uczynic mnie przestepca. Udowodnilem, ze osiagnal cel wykorzystujac w tym celu sprawowany przez siebie urzad rzecznika praw obywatelskich.

On sam udowodnil, ze jest tumanem msciwym, bo mnie dwukrotnie obciazyl zeznaniami w sprawie, w ktorej jestem z art. 226 § 3 k.k. osmy rok scigany za czyn, ktory wedlug wskazan doktryny prawnej prezentowanych przez niego jako sluszne, nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 k.k.

Gdy uchylono skazujacy mnie wyrok i runal jego i podporzadkowanej mu judeoferajny autorytet … zlozyl – tuman msciwy – nastepne zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw jego zniewazenia i znieslawienia.

Nie zachowywal by sie Andrzej Zoll w taki sposob, gdyby nie jego pewnosc, ze ma przyzwolenie funkcjonariuszy „Judeopolonii”, tj. funkcjonariusznych publicznych Zydow oraz strzegacy interesow Zydow na kazda patologie, kazde naruszenie prawa.

Obecnie zaprezentuje funkcjonariuszy „Judeopolinii” chroniacych interesu tego talmudycznego, okrutnego, gardzacego ludzmi Zyda. Przedstawie ich w ujeciu chronologicznym swiadczenia mu uslug, bo ono najlepiej dowiedzie slusznosci mej tezy, ze jesli chodzi o stosunki spoleczne, Polska jest „Judeopolnia”, organizacja polityczna, obejmujaca ludzi na stale osiadlych na terytorium Polski, ktorej wladze strzega interesow czlonkow diaspory zydowskiej, nawet wtedy, gdy ci stanowia zagrozenie dla demokratycznego panstwa prawnego.

Zastosowana przeze mnie metoda, tj. prezentacja funkcjonariuszy publicznych zdefiniowanej jak wyzej „Judeopolonii” w ujeciu chronologicznym – tj. w miare, jak ujawniali sie jako straznicy interesu judeofaszysty Andrzeja Zolla – umozliwi dowiedzenia slusznosci mojej tezy, ze antypolskie, antyobywatelskie zydostwo ma swoich przedstawicieli we wszystkich trzech rodzajach wladzy, tj. ustawodawczej, wykonawczej i sadowniczej.

Zanim przystapie do prezentacji judeoferajny przypomne jeszcze tylko, ze:

 

1. Ustroj Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na podziale i rownowadze wladzy ustawodawczej, wladzy wykonawczej i wladzy sadowniczej. 2. Wladze ustawodawcza sprawuja Sejm i Senat, wladze wykonawcza

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrow, a wladze sadownicza sady i trybunaly.”
Artykul 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

A oto prezentacja judeoferajny judeofaszysty Andrzeja Zolla:

 1. Marek Borowski, gdy byl marszalkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Z przyczyn podanych na str. 5-14 niniejszego pisma, pismem z dnia 17 wrzesnia 2003 r. skierowanym do marszalka Sejmu Marka Borowskiego o zlozenie wniosku o odwolanie Andrzeja Zolla z urzedu RPO. Podalem takze prawo:

 

Sejm odwoluje Rzecznika przed uplywem okresu, na jaki zostal powolany,

rowniez jezeli Rzecznik sprzeniewierzyl sie zlozonemu slubowaniu.

Artykul 7.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o rzeczniku praw obywatelskich

„Sejm podejmuje uchwale w sprawie odwolania Rzecznika, w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2

oraz w ust. 2, na wniosek Marszalka Sejmu lub grupy co najmniej 35 poslow,

wiekszoscia co najmniej 3/5 glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowej liczby poslow.
Artykul 7.4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o rzeczniku praw obywatelskich

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 14 pazdziernika 2003 r., ktorym Glowny Specjalista w Kancelarii Sejmu RP, Katarzyna Pogodowska poinformowala mnie, ze Andrzej Zoll … sam moze zrezygnowac z zajmowanego stanowiska.
A. Zoll nie chcial … Moj wniosek do niego w tej sprawie skierowal, jak to tuman, do … Ministerstwa Sprawiedliwosci. Jakby to minister sprawiedliwosci powolywal i odwolywal rzecznika praw obywatelskich. Urzednicy z Ministerstwa przeslali go do … Sadu Apelacyjnego w Krakowie – zamiast do marszalka Sejmu – a jego prezes, sedzia Wlodzimierz Baran poinformowal mnie, ze on nie posiada uprawnien do rozpoznania wniosku o odwolanie rzecznika praw obywatelskich – co jest zgodne ze stanem faktycznym i o czym powinien wiedziec urzednik Ministerstwa, ktory mu przeslal wniosek, ktory ja skierowalem do RPO A. Zolla – a zaraz potem zlozyl zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw na szkode RPO A. Zolla.
Glowny Specjalista K. Pogonowska poinformowala mnie takze, ze: „Rozpatrywanie zarzutow dotyczacych przestepstw o charakterze karnym nie nalezy do wlasciwosci Marszalka Sejmu, a organow prokuratury”.

Ja nie skierowalem do marszalka Sejmu M. Borowskiego zawiadomienia o popelnieniu przez rzecznika praw obywatelskich Andrzeja Zolla przestepstwa. Jesli tak pracownicy Kancelarii Sejmu zinterpretowali uzasadnienie, ktore przedstawilem dla mojego wniosku o zlozenie wniosku o jego odwolanie z urzedu RPO, tym rzetelniej powinni byli rozpoznac moj wniosek i … spowodowac odwolanie sadysty wykorzystujacego urzad rzecznika praw obywatelskich w celach prywatnych.

 1. Tomasz Nalecz, gdy byl wicemarszalkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:
  W wywiadzie dla „Przekroju” opublikowanym w wydaniu z dnia 3.10.2004 r. Zyd Tomasz Nalecz powiedzial:

 

Zalezy nam na przecieciu wszelkich spekulacji,

ze ktos, kto jest na swieczniku, moze byc traktowany lagodniej.

Nie moze, a nawet powinien byc traktowany jeszcze surowiej

Tomasz Nalecz, Przekroj, nr 40/3093, 3 pazdziernik 2004 r. s. 22

Z podanych wyzej przyczyn, pismem z dnia 16 listopada 2004 r. skierowanym do wicemarszalka Sejmu T. Nalecza zlozylem: „Wniosek o spowodowanie rozpatrzenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zlozonego przeze mnie 20 lipca 2004 r. w Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o odwolanie przez Sejm Pana Profesora Andrzeja Zoll ze stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich w zwiazku ze sprzeniewierzeniem sie zlozonej przez niego przed Sejmem przysiedze – art. 7. 2 Ustawy o RPO z 15 lipca 1987 r.: „Sejm odwoluje Rzecznika przed uplywem okresu, na jaki zostal powolany, rowniez jezeli Rzecznik sprzeniewierzyl sie zlozonemu slubowaniu”

Nigdy nie otrzymalem odpowiedzi.

 1. Wlodzimierz Baran, gdy byl prezesem Sadu Apelacyjnego w Krakowie.
  W dniu 2 czerwca 2004 r. sedzia Wlodzimierz Baran zlozyl zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie wymienionych na stronie 9 przestepstw, w tym na szkode Andrzeja Zolla.

 2. Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod:

  1. Radoslawa Ridan, ktora prowadzila w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie, na podstawie w.w. zawiadomienia prezesa W. Barana,

  2. Lidia Jaryczkowska, Piotr Kosmaty, Krystyna Kowalczyk, Edyta Kusnierz, ktory nadzorowali postepowanie przygotowawcze, jak w pkt. IV.1,

Jak wspomnialem, w kolejnych wydawanych od wielu lat pod redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, Andrzej Zoll prezentuje jako sluszne wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

   1. rzecznik praw obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. § 3 art. 226 Kodeksu karnegoKto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”. – ma zastosowanie do urzedu nie zas do jego pracownikow.

Tozsame ze stanowiskiem zaprezentowanym w pkt. 1 prezentuje wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego.
Tozsame ze stanowiskiem zaprezentowanym w pkt. 2 prezentuja wszyscy prawnicy, tj. eksperci w dziedzinie prawa karnego i praktycy.

W dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan wydala – na podstawie zeznan A. Zolla i pod nadzorem prokuratorow: Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego, Krystyny Kowaczyk i Edyty Kusnierz – akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie z art. 226 § 3 K.k. przestepstwa opisanego jako: „Zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad Andrzeja Zolla.”

 1. Sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie, SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc SSR del. do SO Andrzej Borek i prokurator Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Renata Stopinska-Witkowska.
  W dniu 5 stycznia 2007 r. wydali postanowienie, ktorym uchylili postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy o zwroceniu sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wschod celem usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan. Zezwolili na sciganie mnie z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 3 K.k.

 2. Prokurator Rejonowy w Debicy Jacek Zak.
  Podczas rozprawy glownej w dniu 18.12.2007 r. prowadzonej przez sedziego T. Kuczme zazadal:

  1. uznanie mnie za winnego popelnienia z art. 226 § 3 k.k. czynu wedlug opisu prokurator Radoslawy Ridan, jak wyzej /pkt IV/,

  2. nalozenia na mnie kary grzywny w kwocie 4.000,00 zl za popelnienie tego czynu

  3. zobowiazania mnie do przeproszenia uznanego przez niego za pokrzywdzonego Andrzeja Zolla,

 3. Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma.
  W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia czynu z art. 226 § 3 K.k., wedlug opisu prokurator Radoslawy Ridan, jak w pkt. IV i skazal mnie na kare grzywny w kwocie 4.000,00 zl,

 4. Sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie, SSO Tomasz Wojciechowski, SSO Zdzislaw Kulpa, SSO del. do SO Marcin Swierk.
  W dniu 17 kwietnia 2008 r. wyzej wymienieni sedziowie wydali postanowienie, ktorym oddalili moj wniosek o przywrocenie mi terminu na zlozenie zazalenia na wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., utrzymujac go, w tym wyzej wymieniony czyn z art. 226 § 3 K.k., w mocy.

 5. Prokuratorzy generalni: Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Seremet.
  Po tym, gdy sedzia T. Kuczma wydal wyrok z dnia 18.12.2007 r., w tym skazujacy mnie za wyzej wymieniony czyn z art. 226 § 3 K.k., kierowalem wnioski – kierowali je takze poslowie udzielajacy mi wsparcia – do kolejnych prokuratorow generalnych o wniesienie kasacji na moja korzysc od niego.

  1. Prokurator generalny Andrzej Czuma pismem z dnia 12 lutego 2009 r. i odpowiedzia z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na interpelacje poselska zlozona przez Posla Zbigniewa Wassermanna,

  2. prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski pismem z dnia 24 marca 2010 r., tj. odpowiedzia na wniosek marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego,

  3. prokurator generalny Andrzej Seremet pismami z dnia 12.05.2010 r., 21.09.2010 r., 2.12.2010 r.,

informowali mnie, ze dokonywali wnikliwych badan – lub wnikliwych analiz – akt sprawy przeciwko mnie i te nie wykazywaly, zeby w sprawie przeciwko mnie istniala okreslona w art. 523 § 1 k.k. – Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia;” – przeslanka do wniesienia kasacji.
Trzej wyzej wymienieni prokuratorzy generalni uznali zatemlacznie szesc razy – ze sedzia Tomasz Kuczma slusznie skazal mnie z art. 226 § 3 k.k. za czyn opisany jako „Zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla”.
Wskazac zatem nalezy, ze … asesor Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Srodmiescia Marcin Gorski zaprezentowal w postanowieniu z dnia 30 lipca 2010 r. stanowisko calkowicie odmienne niz wyzej wymienieni trzej prokuratorzy generalni, podajac – slusznie – w postanowieniu z dnia 30 lipca 2010 r.: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3.
Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

Asesor Marcin Gorski wykazal sie lepsza znajomoscia prawa karnego w zakresie trybu scigania z art. 226 § 3 k.k., niz wszyscy sedziowie i prokuratorzy – w tym trzej generalni – wymienieni w pkt. I – IX.

 1. Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj.
  Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r., w zakresie w.w. czynu XVIII z art. 226 § 3 k.k., z powodu razacego naruszenia przez sedziego prawa materialnego, sprawe rozpoznaje … czwarty rok, sedzia Beata Stoj. Sedzia Beata Stoj sciga mnie zatem – w opisany wyzej sposob, w tym powodujac zatrzymanie mnie na prawie 48 godzin w policyjnej Izbie Zatrzyman, celem poddania mnie badaniom psychiatrycznym – za … „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad Andrzeja Zolla”, mimo ze nawet sam Andrzej Zoll prezentuje stanowisko w sprawie trybu scigania z art. 226 § 3 k.k. wykluczajace – jak slusznie zauwaza asesor Marcin Gorski /patrz: pkt IX/ – kwalifikowanie zniewazenia rzecznika praw obywatelskich z art. 226 § 3 k.k.

 2. Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk i zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol.
  Z podanych wyzej przyczyn, od czerwca 2013 r. kieruje kolejne wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, by zlozyla wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny o wyeliminowanie z przypisanej mi kwalifikacji czynow zarzutu z art. 226 § 3 k.k. Pismem z dnia 12 lipca 2013 r. poinformowala mnie prokurator E. Fraczek-Padol – Zalacznik 14: „(…) Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia/prokurator Radoslawa Ridan – ZKE/. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad/sedzia Beata Stoj – ZKE/ Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 12 lipca 2013 roku – Zalacznik 14

A przeciez:

  1. sam Andrzej Zoll podaje, jak w pkt. IV,

  2. prokurator R. Ridan nie wskazala w akcie oskarzenia, ze znane jej sa rozne poglady doktryny w zakresie kwalifikowania zniewazenia z art. 226 § 3 k.k. ani nie wyjasnila, dlaczego nie podziela pogladu w tej sprawie uznanego za sluszny przez, miedzy innymi, nieslusznie uznanego przez nia za pokrzywdzonego Andrzeja Zolla,

  3. ja raz juz bylem skazany za ten czyn i sad odwolawczy, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie … negatywnie zweryfikowal wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. uchylajac go w zakresie czynu XVIII z powodu razacego przez sedziego naruszenia prawa materialnego,

  4. art. 5 § 2 k.k. stanowi: „Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.

 1. Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz.
  Kilkoma pismami skierowanymi do rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r., informowalem rzecznika, ze jestem drugi raz scigany za czyn, za ktory raz juz bylem skazany prawomocnym wyrokiem sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. uchylonym z powodu razacego naruszenia przez niego prawa materialnego. Rzecznik Irena Lipowicz informuje mnie, ze …nic nie moze zrobic i musze czekac na wyrok.
  Wskazac zatem nalezy, ze zanim prokurator generalny Andrzej Seremet wniosl kasacje z dnia 22.08.2011 r. w zakresie czynow II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy, rzecznik Irena Lipowicz poinformowala mnie pismem z dnia 4 stycznia 2011 r., odpowiedzia na moj wniosek zeby rzecznik wniosl kasacje w zakresie tych czynow, ze … nie znajduje podstaw do wniesienia kasacji.
  Nie znajdziesz w Polsce lepszego rzecznika interesu judeoferajny niz rzecznik praw obywatelskich, Zydowka Irena Lipowicz, dla ktorej zawsze jest nie w pore. Albo jeszcze nie moze udzielic pomocy obywatelowi, ktorego prawa sa naruszane, bo jest za wczas, albo juz jej nie moze udzielic, bo jest za pozno.
  Pasozyt spoleczny na uslugach judeoferajny z wynagrodzeniem calkowitym brutto w 2011 r. 173.617,37 zl.

 2. Prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusz Furdzik.
  Prokurator Dariusz Furdzik dlatego sciga mnie na podstawie zawiadomienia z dnia 27.09.2013 r. Andrzeja Zolla od dnia 2 pazdziernika 2013 r. z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 k.k./ tego judeofaszysty – oraz za te same czyny w przypadku jego malzonki oszustki, pupilki tuzinow sedziow, prokuratorow i RPO Ireny Lipowicz – ze, jak wyjasnil w postanowieniu z dnia 2.10.2013 r.: „pisma wielokrotnie kierowane przez Zbigniewa Kekusia naruszaja powage zajmowanych stanowisk w przeszlosci oraz obecnie przez prof. Andrzeja Zolla i sa wyrazem nieakceptowanego braku szacunku dla systemu prawnego. W interesie spolecznym lezy bowiem budowanie autorytetu i powagi dla stanowisk zwiazanych z prawidlowym funkcjonowaniem systemu prawnego.”
  To niech je – autorytet i powage – buduje judeofaszysta Zoll.

 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronislaw Komorowski.
  W jaki sposob prezydent B. Komorowski chroni interesu judeoferajny – nie tylko w Polsce – opisalem na str. 19, 20.

 4. Adresat niniejszego pisma.
  Na str. 16 do 19 przedstawilem, w jaki sposob Pan zaprezentowal sie mojej matce i moim dzieciom jako wyjatkowy okrutnik chroniacy interesu zawzietego, przez 4 lata wroga mojego syna.

 

Wymienieni wyzej to wlasnie „Judeopolonia”.

Kilka tuzinow przedstawicieli wladz Rzeczypospolitej Polskiej, w tym najwyzszych ranga – prezydent, premier, prokuratorzy generalni, sedziowie – i rzecznik praw obywatelskich na uslugach tumana msciwego, polonofoba, judeofaszysty Andrzeja Zolla. Ten glupi – „glupi”: «niemadry, nierozsadny, bezmyslny»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 235 – msciwy Zyd podporzadkowal sobie cale panstwo polskie, najwyzszych ranga funkcjonariuszy instytucji reprezentujacych wszystkie trzy rodzaje wladzy.

Gdy to amoralne bydle traktowalo mojego syna zgodnie z zasada:

Wszystkie niezydowskie dzieci sa zwierzetami

Talmud, Yebamoth 98a

a mnie wedlug Waszej – Pana tez, Pan sie jej tez wiernie trzyma – wytycznej:

 

Tylko Zydzi sa ludzmi, goje nie sa ludzmi, tylko bydlem”

Talmud, Keritot 6b

jego interesu chronili Zydzi w Sejmie, marszalek Marek Borowski i wicemarszalek Tomasz Nalecz.

Gdy mnie postanowil uczynic przestepca, znalazl pomagierow w judeoferajnie, tuzinie sedziow i prokuratorow.

Gdy osiagnal cel, kompromitujac sie przy tym i poswiadczajac, ze tuman, bo dowiodl, ze nie zna prawa, ktore sam podaje w publikacjach z zakresu teorii prawa karnego wydawanych pod jego redakcja naukowa i na ktore powoluja sie nawet … asesorowie wykonujacy zawody prawnicze, dalej wspierala go i wspiera judeoferajna, murem stanal za nim nastepny tuzin sedziow i prokuratorow, w tym nawet trzech generalnych.

Gdy skierowalem wniosek do niego, jako przewodniczacego – z Pana, jego patrona powolania – Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, zeby zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy, ze ten sciga mnie w jego przypadku z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 3 k.k., zlozyl … nastepne zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie nastepnych przestepstw na jego szkode.

Zalosny, zenujacy, uzalajacy sie nad soba tchorz.

xxx

 

Powyzej przedstawilem, w jaki sposob rzadzi sie w Polsce pod Pana rzadami bezkarna, rozwydrzona judeoferajna.

Zaprezentowalem w jaki sposob Pan, Zyd, wnuk funkcjonariusza Wehrmachtu, potraktowal nie tylko mnie, ale takze moja matke i moje dzieci, w obronie interesu wedlug tych samych talmudycznych regul, co poniemiecki Zyd, wnuk czlonka hitlerowskiej Akademii Prawa Niemieckiego24 i z tego powodu protegowany gestapo, Andrzej Zoll.

Pana uleglosc wobec Zydow jest dla nie-Zydow Polakow katolikow, ofiar patologii tych pierwszych powszechnie zauwazalna.

Tak samo jak ulegly Niemcom, Zydom, a szczegolnie poniemieckim Zydom jest Pan wobec nas okrutny.

Swiat z kolei nie tylko zauwazyl, ale nawet kpi z Pana uleglosci wobec kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Uwazam, ze najlepszym, najbardziej wlasciwym okresleniem dla osoby, ktora – jak Pana – wielu postrzega, dzielac sie ich, jakze slusznymi, spostrzezeniami jako „jedzacego z reki”, „oswojonego”, „wytresowanego” jest, po prostu … dupowlaz.

Ja za takiego wlasnie mam prawo Pana uwazac. Ja uwazam Pana za dupowlaza Zydow, a dziennikarze niemieccy uwazaja Pana za dupowlaza kanclerz Angeli Merkel.

A nalezaloby sie spodziewac, ze kanclerz Niemiec stawiac bedzie na profesjonalizm.

Ech ta polityka …

Jak Pan wie, od 2008 roku uwazam Pana takze za zdrajce interesu narodowego. Uzasadnienie dla mojego stanowiska prezentuje umieszczona na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl oraz na stronie http://www.kekusz.pl prezentacja pt.: „„Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

 

Nieustannie prezentuje sie nam Pan, razem z Pana niektorymi ministrami jako niegodni zaufania manipulanci.

Minister spraw zagranicznych Radoslaw Sikorski powiedzial w zwiazku z uczestnictwem Polski od 10 lat w Unii Europejskiej:

 

Radoslaw Sikorski na konferencji podsumowujacej 10-lecie pobytu Polski w UE zachwalal polski postep.

Szef MSZ twierdzi tez, ze Polsce oplaca sie byc w UE poniewaz z unijnego budzetu dostajemy 3 razy wiecej niz do niego wplacamy.

Od wejscia do wspolnoty polskie PKB wzroslo o 49 proc., w tym o 20 proc. w trakcie kryzysu.
Zrodlo: „Euroentuzjasta Sikorski”; „Fakt”, 30.04.-1.05.2014, s. 8

 

Wielce byl zadowolony z siebie minister Sikorski …

Poniewaz niektorzy funkcjonariusze publiczni, w tym z bardzo Panu bliskich kregow uwazaja mnie za niezrownowazonego, niepoczytalnego, chorego psychicznie, zamiast mojego komentarza do posluzenia sie przez ministra w Pana rzadzie dynamika PKB jako wskaznikiem zmian w Polsce w okresie minionych 10 lat, zaprezentuje, co o Produkcie Krajowym Brutto jako wskazniku „rozwoju” napisal w autobiografii „ekonomista od brudnej roboty” John Perkins:

(…) W kazdym z tych przypadkow decydujace znaczenie odgrywa Produkt Krajowy Brutto (PKB). Zwycieza projekt, ktory zapewnia wyzszy przyrost PKB. Otwarcie omawialismy zwodniczy charakter PKB. Moze on na przyklad wykazywac wzrost nawet wtedy, jesli wynikajace z niego dobrodziejstwa sluza tylko jednej osobie – takiej jak wlasciciel przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej – podczas gdy wiekszosc mieszkancow ugina sie pod ciezarem zadluzenia. Bogaci sie bogaca, a biedni biednieja,

ale ze statystycznego punktu widzenia stanowi to gospodarczy postep.

Zrodlo: John Perkins, „HitMan Wyznania ekonomisty od brudnej roboty”, Wydawnictwo Studio EMKA,

Warszawa 2006, s. 43, 44

 

Znany z „holdu polskiego” zlozonego Niemcom25 – Radoslaw Sikorski posluzyl sie najgorsza z mozliwych miar wzrostu, celem przekonania nas do jego hurraeuroentuzjamu.

PKB bowiem moze rosnac, ba „szybowac” nawet, ale wspolnocie – jesli Pan wie, co, kogo ja mam na mysli – moze byc coraz gorzej … Bogaci sie bogaca, a biedni biednieja, ale ze statystycznego punktu widzenia stanowi to gospodarczy postep.”

O tych, ktorzy manipulujac wskaznikami, w tym poslugujac sie – ex ante lub ex post – dynamika PKB dla przekonania do swoich racji, „ekonomista od brudnej roboty” pisal:

 

Bandyci zrzucili skorzane kurtki, zalozyli garnitury i przybrali pozory przyzwoitosci. (…) wyruszyli we wszystkie strony swiata przekonywac skorumpowanych politykow, by oddali swoje kraje we wladanie korporacjokracji i naklonili zdesperowanych obywateli do niewolniczej pracy w fabrykach.

Zrodlo: John Perkins, „HitMan Wyznania ekonomisty od brudnej roboty”, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2006, s.180

 

Winien jestem Panu i Adresatom kopii niniejszego pisma wyjasnienie, kto to jest „ekonomista od brudnej Roboty” /ang. Hit Men/. Tak o swej przez 10 lat profesji pisze jeden z nich, w latach 1971-1981 Glowny Ekonomista miedzynarodowej firmy konsultingowej Chas. T. Main, J. Perkins: „Ekonomisci od Brudnej Roboty (EBR-owcy)? sa wysoko oplacanymi profesjonalistami, ktorzy wyduszaja z roznych krajow swiata miliardy dolarow. Przekazuja oni pieniadze pobierane z Banku Swiatowego oraz innych organizacji miedzynarodowej „pomocy ekonomicznej” do skarbcow wielkich korporacji i portfeli nielicznych bogatych rodzin dysponujacych zasobami naturalnymi swiata. Narzedziami ich pracy sa falszowane sprawozdania, oszustwa wyborcze, przekupstwa, wymuszenia, seks i morderstwa. (…) Stanowimy elitarna grupe ekspertow wykorzystujacych srodki miedzynarodowych organizacji finansowych do tworzenia warunkow, w ktorych inne narody zostaja podporzadkowane najwiekszym korporacjom, naszemu rzadowi i naszym bankom. Podobnie jak mafia, EBR-ocy oferuja swoim partnerom okreslone korzysci. Przybieraja one formy pozyczek na rozbudowe infrastruktury – elektrowni, autostrad, portow, zakladow przemyslowych, a przyznawane sa jedynie pod warunkiem, ze wszystkie finansowane z nich obiekty zostana zaprojektowane i wybudowane przez nasze firmy. (…). Pomimo tego, ze gotowka wraca niemal natychmiast do firm tworzacych korporacjokracje (kredytodawce), kraj otrzymujacy kredyt musi splacic go w calosci wraz z odsetkami. EBR-owiec odnosi pelny sukces, gdy kredyty sa tak duze, ze po kilku latach kredytobiorca nie jest zdolny splacac kolejnych rat. A wtedy my, jak mafia zglaszamy sie po nasz lup. (…) Oczywiscie kredytobiorca nadal pozostaje naszym dluznikiem, a kolejny kraj zostaje wchloniety przez nasze globalne imperium.” – Zrodlo: John Perkins, „HitMan Wyznania ekonomisty od brudnej roboty”, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2006, s. 11, 21.

 

Od takich EBR-owcow zapewne roilo sie w Polsce, gdy dokonywala sie „wielka wyprzedaz”, a my o niczym innym, nie slyszelismy, tylko o tym, jak to nam pomagaja.

Dodam jeszcze tylko, ze jako trzy filary korporacjokarcji J. Perkins wymienia: banki, korporacje oraz … skorumpowanych politykow.

Korupcja rozne moze miec wymiary … Na przyklad fajnej fuchy po zakonczeniu sluzby „publicznej”, wykorzystywanej jako trampolina do wspiecia sie na wyzszy etap … moralnej i fachowej niekompetencji.

Jesli ekonomisci od brudnej roboty jako najwazniejszego argumentu w przekonywaniu do swych racji uzywali PKB ze wzgledu na jego zwodniczy charakter, i tego wskaznika uzywa minister spaw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radoslaw Sikorski jako podstawowego argumentu do przekonania nas, jak nam dobrze w Unii Europejskiej, to jedyny z tego wniosek, ze Radoslaw Sikorski jest ministrem od „brudnej roboty”, sprawnym, aczkolwiek prymitywnym manipulantem.

Co wielce charakterystyczne dla hurraoptymistycznych komentarzy w mainstreamowych mediach w ciagu ostatnich kilku dni w zwiazku z 10-leciem uczestnictwa Polski w UE, to ze wszyscy – doslownie wszyscy – mowia o tym, jak bardzo przez tych 10 lat zmienila sie … Polska.

Milczeniem pomijaja media – nikt nie mowi – jak zmienily sie w tym czasie warunki zycia Polakow.

Skoro minister Radoslaw Sikorski celem przekonania nas do dzielenia z nim jego hurraeuroentuzjazmu posluzyl sie podstawowym narzedziem warsztatu „ekonomisty od brudnej roboty”, „czarujac” nas dynamika PKB, ja pozwole sobie przypomniec co o celu i podmiocie rozwoju ekonomicznego mowil Jan Pawel II:

 

Rozwoj ekonomiczny musi uwzgledniac wielkosc, godnosc i powolanie czlowieka. Nie moze dokonywac sie kosztem czlowieka, czlowiek jest podmiotem. Reformie gospodarczej powinien towarzyszyc wzrost zmyslu spolecznego, coraz bardziej powszechna troska o dobro wspolne. Wprowadzenie reform powinno byc z pozytkiem dla wszystkich, zwlaszcza dla najbiedniejszych, rodzin wielodzietnych, ludzi starych, chorych, by nikt w naszej ojczyznie nie czul sie samotny, pozostawiony bez opieki.”

Jan Pawel II

 

Mozemy tylko zalowac, ze premierem Polski zamiast Pana, „oswojonego”, „jedzacego z reki”, „wytresowanego” Donalda Tuska, nie jest ktos, jak na Wegrzech Viktor Orban.

„Fakt” podaje: „Premier Orban triumfuje. Wegierska gospodarka kwitnie”:

 

Premier Wegier Viktor Obran (51 l.) ma powody do radosci. Pod jego rzadami wegierski przemysl i handel zagraniczny bija kolejne rekordy, a bezrobocie spada. (…) – Sama Unia Europejska przyznaje, ze w ostatnim roku najwiekszy w UE spadek bezrobocia zanotowano na Wegrzech – ciesza sie wegierscy ministrowie. Bezrobocie na Wegrzech wynosi teraz 7.9 proc. i jest nizsze niz europejska srednia 10,5 proc.!”
Zrodlo: „Premier Orban triumfuje. Wegierska gospodarka kwitnie”; „Fakt”, 7.05.2014, s. 24

 

To jest Panie „Handzahm” i „pflegeleicht” powod do satysfakcji!

Moze stad tak ogromna roznica miedzy sukcesami premiera Wegier i Pana w roli premiera „osiagnieciami”, ze Victor Orban nie mowi, ze … „wegierskosc to nienormalnosc”.

Nie jest tez takim, jak Pan hiperoptymistycznym euroentuzjasta. Byc moze dlatego, ze nie mysli, jak Pan, o objeciu stanowiska przewodniczacego Komisji Europejskiej. Jak podaja media, w Unii Europejskiej nie jest nadto popularna postacia. Wrecz przeciwnie. Ma zamiar pogonic z Wegier wszelkiej masci instytucje „pomocowe”. Chyba nie jest przekonany do ich altruizmu. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Milton Friedman – slusznie – mowil:

 

There is no such thing as free lunch”

/Nie ma darmowych obiadow; Nic nie jest za darmo; Za wszystko trzeba placic/

Milton Friedman

 

Niewykluczone, ze niejedna kariera zawodowa uwazajacych sie, jak Pan za „bezpanstwowcow” /„polskosc to nienormalnosc”/ czlonkow polskiej judeoferajny, plynnie zmieniajacych stanowiska z administracji rzadowej do innych instytucji – w Polsce i za granica – lub zarzadow korporacji jest gratyfikacja dla lajdakow, „lunchem” za dzialania sprzeczne z polska racja stanu.

 

Co laczy Victora Orbana i Pana Rade Ministrow to, ze jedni i drudzy sie ciesza, maja powody do radosci …

Podwladni premiera Wegier z ich wspolnych sukcesow na rzecz ich Narodu.

U Pana ciesza sie …minister spraw zagranicznych Radoslaw Sikorski, ze Pan chroni jego interesu, gdy sie skompromitowal zamawiajac sobie u funkcjonariuszy BOR dostawe pizzy do domu26, 27. A minister pracy i polityki spolecznej Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ze … jest „jedynka” na swojej liscie w wyborach do Parlamentu Europejskiego28.
Zenada? Zeby tylko. Hanba!

Od korytka, do KORYTA.

 

Zeby rzetelna przedstawic ocene minionych dla Polakow 10 lat, w tym prawie siedmiu pod Pana rzadami, minister Radoslaw Sikorski powinien – zamiast sie cieszyc, ze „krzywa”, czyli PKB, rosnie i poslugiwac jego dynamika w prymitywny, dowodzacy ignorancji sposob – udzielic podczas konferencji w dniu 29 kwietnia 2014 r., w Pana obecnosci, odpowiedzi na pytania – na przyklad:

 1. Ilu Polakow wyjechalo z Polski?

 2. Jaka jest liczba bezrobotnych nie majacych stalego zatrudnienia /mimo opuszczenia Polski przez liczbe Polakow, jak w pytaniu 1/?

 3. Jaki odsetek maturzystow chce na stale wyjechac z Polski?

 4. Jaki odsetek mlodych Polakow nie chce miec dzieci i dlaczego /trzy glowne przyczyny/?

 5. O ile – w PLZ i w procentach – wzroslo zadluzenie Polski?

 6. Ilu Polakow nie reguluje zobowiazan finansowych wobec bankow?

 7. O ile wzrosl odsetek ludzi zyjacych w biedzie?

 8. Jak zmienily sie swiadczenia na rzecz najubozszych z budzetu panstwa?

 

Jak wiadomo, w kazdy wtorek organizuje Pan konferencje prasowa. Niech Pan, prosze, podczas konferencji prasowej w dniu 20 maja 2014 r., piec dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, nadrobi brak obiektywizmu ministra R. Sikorskiego, jego bardzo jednostronna, „jednowymiarowa” ocene i udzieli odpowiedzi na wyzej wymienione pytania.

Zebysmy nie przystepowali do wyborow pod wrazeniem li tylko reklamowanej przez R. Sikorskiego, ale jakze zwodniczej dynamiki PKB.

Prosze o podanie danych i informacji za okres od 1 grudnia 2007 roku.

Ciekawa – i jakze wymowna – bedzie ich konfrontacja z powszechnie znanymi Polakom faktami, ze Pana, rzadkiego bezklasia, zona kupuje sobie za partyjne – znaczy publiczne – pieniadze ciuchy i „dupe wozi” partyjnym samochodem na zajecia z tenisa. Orwell tak opisywal manipulacje swini krzykaczki – manipulant krasomowca – z folwarku swin:

Towarzysze!
Ufam, ze rozumiecie, iz my swinie, nie robimy tego dla wlasnej przyjemnosci. Tak naprawde wielu z nas nie lubi mleka i jablek. Lacznie ze mna. Jemy te produkty tylko po to, by zachowac w dobrym stanie nasze zdrowie. Mleko i jablka (co zostalo drodzy towarzysze, udowodnione przez nauke) zawieraja skladniki absolutnie niezbedne dla prawidlowego funkcjonowania swini. Naszym narzedziem pracy jest umysl.

To na naszych barkach spoczywa odpowiednia organizacja i zarzadzanie farma.

Dzien i noc dbamy o to, by zylo wam sie lepiej. To dla waszego dobra pijemy to mleko i jemy te jablka.”

George Orwell,„Folwark zwierzecy”, przemowa Krzykaczki (Squealer)

 

xxx

 

Uwazam, ze Polsce nie mogl sie przytrafic gorszy – a przy tym bardziej groteskowy – duet niz Pan i B. Komorowski.

Premier, prymitywny manipulant sprawnie wykorzystujacy podporzadkowane sobie media i … wiecznie szczesliwy prezydent.

Zeby tylko sam szczesliwy. Jezdzi po Polsce Bronislaw Komorowski i informacje rozpowszechnia, zesmy prawie wszyscy szczesliwi. 30 kwietnia br. podczas debaty w Wegrowie nt. „10 lat samorzadow polskich w Unii Europejskiej” powiedzial: „To nie jest przypadek, ze w badaniach opinii publicznej, w ciagu tych 10 lat /od wejscia do UE – ZKE/ poziom odpowiedzi, ze Polacy czuja sie szczesliwi wzrosl z 60 proc. do 84 proc. – zrodlo: http://www.gwio.pl/bronislaw-komorowski-z-wizyta-w-wegrowie/

Nie wiem, wedlug jakich kryteriow dobierano probe, ze badanie wykazalo, ze jest nas 84 proc. szczesliwych, skoro ten odsetek ma sie nijak do wszelkich innych danych i informacji ilustrujacych poziom zadowolenia z warunkow, w jakich zyjemy.

Rodzi sie pytanie … Jesli 84 proc. Polakow czuje sie szczesliwymi, to dlaczego:

 1. z Polski chce wyjechac na stale 80 proc. maturzystow,

 2. media podaja, ze:

Czar Tuska oslabl na tyle, ze jako szefa rzadu widzi go tylko 17 proc. Polakow

– pisze “Newsweek” na swojej stronie internetowej.

http://wiadomosci.wp.pl25 maja 2013 r.

84 proc. szczesliwych Polakow, to przeciez Pana, szefa rzadu, w ogromnej mierze zasluga.

 1. Pan grozi:

Nie oddam Polski bez walki

Donald Tusk, „Polityka”, Nr 23, 5-6 czerwca 2013, s. 1

Przeciez gdyby nas bylo 84 proc. szczesliwych, to my walczylibysmy o Pana. Zeby nas Pan nie opuscil. Obejmujac, przyklad, funkcjeprzewodniczacego Komisji Europejskiej.

 1. Prof. Marcin Krol sporzadzil, a „Gazeta Wyborcza” opublikowala w wydaniu z dnia 8-9 lutego 2014 r. najkrotsza z mozliwych ocene nastrojow spolecznych w Polsce i zwiazanych z nia zagrozen:

Musimy sie ruszyc, odzyskac idee rownosci. Inaczej przyjdzie to „cos” i bedziemy wisiec na latarniach

mowi Marcin Krol? w rozmowie z Grzegorzem Sroczynskim.”

Zrodlo: Prof. Marcin Krol, w: Bylismy glupi; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 12, 13

84 proc. szczesliwych mialoby sie dac zmajoryzowac garstce agresywnych nieszczesliwych i mialoby dopuscic do wieszania na latarniach … No wlasnie … Kogo? Sprawcow szczescia wiekszosci.
Albo prof. Marcin Krol jest paranoikiem cierpiacym na urojenia i w Polsce szczesliwych ludzi wietrzy rewolucje, albo prezydent Komorowski … rozpowszechnia publicznie nieprawdziwe dane.
Czy zauwazyl Pan zbieznosc oceny dokonanej przez z cala pewnoscia zdrowego na umysle bacznego obserwatora i badacza nastrojow oraz ich przyczyn prof. Marcina Krola, z informacja ministra R. Sikorskiego o dynamice PKB oraz ocena tego wskaznika jako miary zmiany poziomu dobrobytu dokonana przez „ekonomiste od brudnej roboty”?
Przypomne:

  1. Radoslaw Sikorski powiedzial podczas konferencji podsumowujacej 10-lecie Polski w UE: „Od wejscia do wspolnoty polskie PKB wzroslo o 49 proc., w tym o 20 proc. w trakcie kryzysu.”

  2. „ekonomista od brudnej roboty” John Perkins wyjasnia: „Otwarcie omawialismy zwodniczy charakter PKB. Moze on na przyklad wykazywac wzrost nawet wtedy, jesli wynikajace z niego dobrodziejstwa sluza tylko jednej osobie – takiej jak wlasciciel przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej – podczas gdy wiekszosc mieszkancow ugina sie pod ciezarem zadluzenia. Bogaci sie bogaca, a biedni biednieja, ale ze statystycznego punktu widzenia stanowi to gospodarczy postep.

  3. prof. Marcin Krol podsumowuje … „Bylismy glupi” i ostrzega: „Musimy sie ruszyc, odzyskac idee rownosci. Inaczej przyjdzie to „cos” i bedziemy wisiec na latarniach.

R. Sikorski musi manipulowac opinia publiczna i poslugiwac sie najmniej wiarygodnym wskaznikiem oceny zmiany poziomu zycia, zeby ukryc, ze pod Pana rzadami … nieliczni bogaci bardzo szybko sie bogaca, a reszta, ogromna wiekszosc, biednieje. Z jedyna dla biedakow atrakcyjna alternatywa w postaci wyjazdu z Polski. Jakze czesto na zmywak.

„Fakt” informuje: „W Polsce zabraknie pracownikow”:

„GUS bije na alarm. Za 6 lat bezrobocie w Polsce moze wynosic zaledwie 3 proc. Bynajmniej jednak nie z powodu utworzenia nowych miejsc pracy. Coraz wiecej specjalistow wyjezdza na Zachod, a rodzime firmy juz teraz maja powazne problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracownikow.

W najblizszych latach ma ich wyjechac z Polski nawet ok. 2 mln.”

Zrodlo: „W Polsce zabraknie pracownikow”; „Fakt”, 5.05.2014, s. 3

 

Jak wiadomo w ostatnich latach juz wyjechalo z Polski 2,7 mln ludzi. Jesli wyjada nastepne 2 mln i w Polsce zacznie brakowac sily roboczej, to … beda „uciekac” stad korporacje, ktorym poddajac nasza suwerennosc ekonomiczna wydal polska gospodarke zwany przez M. Marbota zdrajca swojego kraju /w pelni podzielam to stanowisko/ – „Dla mnie Bielecki jest zdrajca swojego kraju.” Zrodlo: „Oskarzam”, wywiad z Michlem Marbotem, „wSieci”, 22 kwietnia-4 maja 2014, s. 34-37 – Krzysztof Bielecki /Izaak Blumenfeld/, gdy byl przez 11 miesiecy 1991 r. „wyciagnietym z kapelusza przez Lecha Walese”, jak o nim mowi Leszek Balcerowicz, premierem i zanim zostal – mgr ekonomii specjalnosc ekonomika transportu morskiego – dyrektorem i przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie.

Ucieczka” korporacji skutkowac bedzie eskalacja emigracji zarobkowej.

Pan bedzie szczesliwym przewodniczacym Komisji Europejskiej, Pana szczesliwa zona bedzie wozic dupe unijnym samochodem na korty tenisowe w Brukseli – obecnie wozi partyjnym na korty w Sopocie – a dla Polakow zabraknie … zmywakow w Europie.

 

Prezydent B. Komorowski mowi: „To nie jest przypadek, ze w badaniach opinii publicznej, w ciagu tych 10 lat poziom odpowiedzi, ze Polacy czuja sie szczesliwi wzrosl z 60 proc. do 84 proc. To nie znaczy, ze nie mamy problemow, ale i z problemami czlowiek moze byc szczesliwy jesli ma nadzieje na przyszlosc. – zrodlo: http://www.gwio.pl/bronislaw-komorowski-z-wizyta-w-wegrowie/

To znaczy, ze te 2 mln, ktorzy chca wyjechac z Polski tez sa szczesliwi … Bo maja nadzieje na przyszlosc.

Poza granicami Polski.

Ja mysle, ze to jednak kilka milionow – wyjezdzajacy oraz rodziny skazanych na exodus – w najlepszym przypadku zatroskanych o byt swoich rodzin Polakow.

Pan jednak tez, jak B. Komorowski, hurraoptymista i wieszczy:

 

Ale z premiera kawalarz … Polska w 2022 r. bedzie w gronie 20 najbogatszych krajow swiata – powiedzial w srode premier Donald Tusk. – wedlug naszych, a takze miedzynarodowych obliczen jest to cel realny –

stwierdzil szef rzadu.”

Zrodlo: AKA, „Dogonimy Wielka Brytanie?”; „Fakt”, 9.01.2014 r., str. 4

 

Kto bedzie budowal ta potege? Emeryci?

Pamietam, jak przed wyborami w 2005 roku podczas debaty z Aleksandrem Kwasniewskim, zadal mu Pan pytanie, czy wie, co trzeba zrobic, zeby zalozyc firme w Polsce.

Kwasniewski nie wiedzial.

A Pan znal odpowiedz na tak, spontanicznie oczywiscie, zadane pytanie.

I cieszyl sie Pan, ze ja Pan zna, jak dzieciak prezentem od sw. Mikolaja.

Co nam Pan ma teraz do powiedzenia? Tym prawie trzem milionom, ktorzy juz wyjechali z Polski i tym nastepnym dwom, ktorzy mysla/marza o wyjezdzie?

Ze kryzys w Europie? A my gdzie uciekamy z Polski, tj. gdzie szukamy pracy? W Azji?

 

Emigracja zarobkowa to jedna tylko z przyczyn wyludniania sie Polski.

Inna prezentuja eksperci … nie, wcale nie opozycji, lecz trudnej do posadzenia o brak obiektywizmu Organizacji Narodow Zjednoczonych. „Fakt” opublikowal w wydaniu z dnia 30 pazdziernika 2013 r. artykul rektora Akademii Finansow i Biznesu Vistula w Warszawie, prof. dr hab. Krzysztofa Rybinskiego pod jakze wymownym tytulem Niszczymy narod szybciej niz gestapo, w ktorym autor podal miedzy innymi:

Niszczymy narod szybciej niz gestapo.

Szacuje sie, ze w czasie drugiej wojny swiatowej ubylo 10 milionow Polakow. (…)

Otoz wedlug ostrzegawczej prognozy ONZ, jezeli dzietnosc nie wzrosnie, pod koniec tego stulecia Polakow bedzie 16 milionow. Powtorzmy, wlasna glupota doprowadzimy do tego, ze liczebnosc narodu spadnie o 22 miliony (…) Czyli czeka nas w tym stuleciu katastrofa o skali dwukrotnie przekraczajacej skutki II wojny swiatowej. I co? I nic. Nie ma zadnej debaty w masowych mediach, nie ma powaznej polityki prorodzinnej, trwamy w tym szalenstwie. (…) Jezeli polityka gospodarcza i spoleczna sie nie zmienia, nasze wnuki beda z pogarda mowily o pokoleniu swoich dziadkow, ze trzy zabory, niemieccy i sowieccy okupanci nie dali nam rady, ale wykonczylismy sie sami, przez glupote i krotkowzrocznosc naszych politykow. I beda mowily po angielsku i niemiecku.”

Zrodlo: „Prof. Rybinski: Niszczymy narod szybciej niz gestapo”; „Fakt”, 30.10.2013 r., s. 8

To wcale nie jest szalenstwo. To sa prognozowane przez ekspertow ONZ skutki dla Polakow, Pana polityki.
Ona nie moze byc zaskoczeniem, bo dla Pana przeciez: „polskosc to nienormalnosc”.

Pan potwierdza, ze majac obywatelstwo polskie czuje sie „bezpanstwowcem”.

Niewykluczone, ze dokonujace sie w ekspresowym tempie wyludnianie Polski – i rownolegle do niego „starzenie” sie spoleczenstwa – taki ma cel, zeby zwolnione przez Polakow terytorium zasiedlic … przedstawicielami grupy docelowej Pana polityki.

Okazuje sie, ze nikt nie jest w Polsce tak bardzo swiadom skutkow Pana przez 7 minionych lat rzadow, jak … Pan sam. I nikt tak dobrze, jak Pan nie wie, komu moga grozic – cytujac prof. Marcina Krola – „latarnie”. W styczniu br. media podaly:

 

10 stycznia 2014 r. Sejm RP uchwalil ustawe /198 poslow Platformy Obywatelskiej – ZKE/ legalizujaca udzial formacji zbrojnych panstw trzecich „we wspolnych operacjach”, do ktorych zaliczone zostaly dzialania w celu ochrony porzadku, bezpieczenstwa i zapobiegania przestepczosci w zwiazku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi lub podobnymi wydarzeniami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioskodawca projektu jest premier Donald Tusk.”

http://futrzak.wordpress.com/2014/01/16/bo-polska-sama-bronic-sie-ani-porzadku-utrzymac-juz-nie-potrafi/

 

Trudno o lepszy dowod calkowicie rozbieznej oceny premiera i prezydenta Polski poziomu „szczesliwosci” Polakow, ergo … bajdurzenia zawsze szczesliwego prezydenta Komorowskiego.

Taka mu Pan wyznaczyl role. Ma pilnowac zyrandola, byc szczesliwy i informowac nas, ze tez jestesmy, jak on, szczesliwi. Daje mu Pan za to jeden z najdrozszych w Europie w utrzymaniu „dworow” patrz: str. 21.

Jesli 84 proc. Polakow jest szczesliwych w maju 2014 r., to dlaczego Pan cztery miesiace wczesniej zlozyl wniosek o uchwalenie ustawy, na podstawie ktorej bedzie Pan mogl wpuscic do Polski hordy uzbrojonych obcokrajowcow?

Dlatego, ze Pan, Panie „Handzahm” i „pflegeleicht” tchorzu sie nas, Polakow, boi.

Boi sie Pan, ze zolnierze i policjanci, w tym czlonkowie rodzin tych, ktorzy musieli z przyczyn ekonomicznych wyjechac z Polski i ktorzy sami „klepia coraz wieksza biede” – mimo ze PKB rosnie – odmowia Panu posluszenstwa, gdy szczesliwy pod Pana rzadami Narod Polski powie Panu: „sprawdzam”.

Jak Pana sam poznalem, jak doswiadczylem, jak okrutny z Pana czlowiek, gdy czytam, ze z moja Pana ocena, zes Pan „dupowlaz” kazdego od kogo zalezy Pana osobista kariera polityczna zgadzaja sie nawet dziennikarze zagraniczni, innych tylko zamiast dupowlaz uzywajac okreslen – „je z reki”, „jest oswojony”, „wytresowany”, „latwy w hodowli” – mam prawo nie mniej obawiac sie o los Polakow, jak prof. Marcin Krol o los Zydow.

Bo on przeciez Zydow ma na mysli, gdy mowi: „Musimy sie ruszyc, odzyskac idee rownosci. Inaczej przyjdzie to „cos” i bedziemy wisiec na latarniach. Spytany przez red. G. Sroczynskiego, kto to jest to „cos”, odpowiada: „Chocby nacjonalisci. Przeciez idzie ta fala.” – Zrodlo: Prof. Marcin Krol, w: Bylismy glupi; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 12, 13.

Nawiasem mowiac, za grozbe wiszaca nad Zydami „zawisniecia na latarniach” wylacznie Pan ponosi odpowiedzialnosc i jesli ona rzeczywiscie realna to z cala pewnoscia wylacznie dla polonofobow, jak Pan, jak Andrzej Zoll, jak Irena Lipowicz i Wam podobni.

To tepi, okrutni Zydzi polonofoby, ktorzy dzieki Panu macie swoich „5 minut” i pokazujecie, na co Was stac – tj. jak wielkie stanowicie zagrozenie dla demokratycznego panstwa prawnego, dla bytu uczciwych, prawych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, jak jestescie butni, aroganccy, jak nami, nie-Zydami gardzicie – rosnie w Polsce antysemityzm, a prokurator generalny Andrzej Seremet musi wymyslac „Wytyczne w zakresie prowadzenia postepowan o przestepstwa z nienawisci”.

To w ogromnej mierze Pana – i rozbuchanych ego polglowkow megalomanow – wina.

Bo tak Pana wytresowali, wyhodowali, ze „oswojony” „zre Pan z reki”.

Komu? Byle komu, byle „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysynowi, ktory moze sie okazac dla Pana uzyteczny.

Po tym, jak Pana poznalem oraz po tym, jak Pan ujawnil swe obawy i zamiary zglaszajac ustawe o mozliwej w Polsce interwencji sil zbrojnych panstw trzecich i w ten sposob „zabezpieczajac tyly”, a takze i z tej przyczyny, ze Pana wszyscy juz – to znaczy takze poza granicami Polski – rozpoznali jako „wytresowanego”, uwazam, ze Polacy powinni wykazac ogromna wstrzemiezliwosc przed ewentualnym daniem wyprowadzic sie na ulice. To moze byc przeciez … dla Pana „ostatnia deska ratunku” na unikniecie rozliczenia Pana ze skutkow Pana rzadow, nadzieja na usprawiedliwione zrealizowanie grozby:

 

Nie oddam Polski bez walki

Donald Tusk, „Polityka”, Nr 23, 05.06-11.06.2013, s. 1

 

Wladimir Putin to Pana wrog /fakt, on Pana nie zrobi przewodniczacym Komisji Europejskiej/, a Angela Merkel przyjaciolka, ktora sobie Pana „oswoila”, „wytresowala” i z ktorej reki Pan „je”, a zatem ewentualna pomoc – oczywiscie w celu ochrony porzadku, bezpieczenstwa i zapobiegania przestepczosci w Polsce – nadjedzie z Niemiec. Pamietam, jak nas tluklo polskie ZOMO. Nie sadze, zeby funkcjonariusze niemieckich sil zbrojnych byli dla tych, ktorzy pod Pana rzadami nie wyjechali jeszcze z Polski i nie zdaza wyjechac, bardziej od nich laskawi. Co do W. Putina, mam do Pana goraca prosbe … niech Pan przestanie na niego pohukiwac w swoim i Unii Europejskiej imieniu. Ogromnie Pan wyrywny, a przeciez media podaja:

 

Skandal! Francuskie wladze zaprosily Wladimira Putina na uroczystosci zwiazane z 70. rocznica D-Day, czyli ladowania aliantow w Normandii. Jesli pojawi sie w Normandii, zasiadzie obok niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, krolowej Wielkiej Brytanii Elzbiety II i Baracka Obamy. Tym samym wroci na swiatowe salony.”
Zrodlo: „Francuzi zaprosili Putina na D-Day”; „Fakt”, 7 maja 2014, s. 24

Od krzyczenia na W. Putina maja kanclerz Niemiec, krolowa Wielkiej Brytanii i prezydent Stanow Zjednoczonych … innych. Jak Pana. Doskonale i konsekwentnie psujacego nasze stosunki z Rosja z nietrudnymi tego, dla kazdego, kto nie polglowek lub polonofob mozliwymi do przewidzenia skutkami.

Pan – „oswojony” przez obcokrajowcow – „gra” wylacznie „pod siebie”. Eliminowanie przez Pana z polityki najblizszych nawet Panu osob nie moze budzic zadnych watpliwosci co do slusznosci mojego stanowiska.

Stanowi Pan – „jedzacy z reki” obcokrajowcom – dla nas, Narodu Polski, bez wzgledu na nasze pochodzenie, wyznanie itd. ogromne zagrozenie, w tym jakby rekompensujac sobie Pana „Handzahm” i „pflegeleicht” postawe wobec kanclerz Angeli Merkel nadgorliwa surowoscia wobec Wladimira Putina. Ja bym, na Pana miejscu, – w trosce o dobro Narodu Polski – az tak nie „podskakiwal”. Przyslowie mowi, ze „lepiej miec stu przyjaciol niz jednego wroga”, a Pan sobie tego szuka w akurat bardzo dla nas z wielu wzgledow waznym kraju i jego prezydencie.

 

xxx

 

Spot, ktory kosztowal nas ponoc 7 mln zl przypomina nam od dwoch tygodni, ze Polska jest od 10 lat w Unii Europejskiej, a Pana „bezcenne bogactwo narodowe” W. Bartoszewski informuje nas, ze jestesmy „europejczykami”.

I co z tego, ze Polska jest od 10 lat „w Europie”, skoro Pan zachowuje sie jak kacyk z bantustanu, dzikus barbarzynca. Zatuszowal Pan w 2008 roku mord popelniony przez zaglodzenie na niewinnym przedstawionych mu zarzutow C. Crulicu. Mnie Pan oszukiwal, jak opisalem wyzej celem ochrony interesu wrogiej choremu maloletniemu dziecku ferajny z jej najbardziej prominentna postacia, judeofaszysta-sadysta i tumanem msciwym Andrzejem Zollem.
Nawet Panu 100 razy dziennie emitowane przez wszystkie telewizje Hey Jude nie pomoze. Moze i garnitury kupowane za publiczne pieniadze maja cos wspolnego z „Europa”, ale glowa siedzisz Pan w ciemnogrodzie.

Malzonka wozaca dupe partyjnym samochodem na zajecia z tenisa i kupujaca ciuchy dla siebie za publiczne pieniadze tez jakby z … dalekich obrzezy cywilizacji.

Bezklasia. Dzikusy. Pasozyty spoleczne.

No i corka objeta ochrona BOR, bo minister Bartlomiej Sienkiewicz tez z tych, co … „latwy w hodowli”.

Przed kilkoma laty mowil Pan:

Poki jestem liderem, ludzie musza rozumiec, ze to moje decyzje, czy intuicja sa trafne.
Zrodlo: Donald Tusk w: „Trace zaszczyt, zyrandol, Palac i weto” ; „Gazeta Wyborcza”, 30-31 stycznia 2010r., s. 1, s. 16

 

Teraz juz wszyscy widza, co z Pana za „lider”, ze Pan „oswojony”, ze „je z reki” i dokonuje – o ile samodzielnie ich Pan dokonuje – jednego po drugim nietrafnych wyborow. W sprawie, ktora ja Panu zglosilem w maju 2009 roku wykazal sie Pan wyjatkowym brakiem wyczucia i krotkowzrocznoscia. Jakkolwiek pouczal Pan niedawno czlonkow Pana partii:

 

-Obywatele nie maja obowiazku wybaczac wladzy wtedy, kiedy ona przekracza pewne granice etyczne.

I tego pilnujcie najbardziej, bo ludzie wybacza nam wszystko, ale nieuczciwosci nie wybacza

mowil premier na zjezdzie pomorskiej Platformy.”
Zrodlo: Tusk apeluje o prawde, „Fakt”, 28.10.2013, s. 2

 

to sam wyrzekl sie Pan – „wladzo” – mandatu Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w celu ochrony interesu judeofaszysty Andrzeja Zolla, postawil Pan na wyjatkowego – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysyna.

Nie przekona mnie do zmiany o nim stanowiska nawet przyznany mu w kwietniu br. przez „Dziennik Gazete Prawna” tytul „Prawnika XX-lecia” oraz ze Pana podwladny minister sprawiedliwosci Marek Biernacki powiedzial na te okolicznosc:

 

„– Aby zrozumiec, dlaczego jest postacia szczegolna, nie wystarczy wymienienie tych zaslug i tytulow.

Konieczna jest chwila refleksji, aby zrozumiec, jak wazna dla rozwoju kraju byla

postawa i zestaw wartosci, ktore reprezentuje profesor Zoll

Zrodlo: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/791157,zlote-paragrafy-2014-andrzej-zoll-prawnikiem-xx-lecia.html

 

Zestaw wartosci prof. A. Zolla … bezwzgledne, bez skrupulow znecanie sie nad chorym dzieckiem razem z podporzadkowanymi jego malzonce sedziami, a potem uczynienie ojca tego dziecka przestepca.

Wazne ogniwo w systemie zniewalania Narodu.

Mnie dal sie poznac Andrzej Zoll jako „judeofaszysta 1000-lecia” , „tuman msciwy 8-lecia” i … rzadki okaz „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysyna.

Poniewaz bardzo sie stara Pana pupilek, byc moze zapracuje na jakis inny jeszcze tytul.

Nie rozumiem dlaczego w taki sam sposob jak pedofilii wsrod ksiezy nie pietnuje sie w Polsce skurwysynstwa wsrod Zydow. A ze sie nie pietnuje, to bydle moze zrobic z czlowiekiem, co mu sie podoba.

 

Zastanawialem sie, w jaki sposob zakonczyc niniejsze pismo do Pana.

Tak je zakoncze … Otoz w listopadzie 2007 roku:

Miales, chamie, Zloty Rog (…)”

Stanislaw Wyspianski, Wesele

Teraz, po ponad szesciu latach:

ostal ci sie ino sznur”

Stanislaw Wyspianski, Wesele

czyli … funkcja/fucha przewodniczacego Komisji Europejskiej.

 

W komentarzu do informacji, ze Pan jest faworytem kanclerz Angeli Merkel na przewodniczacego Komisji Europejskiej, Pan mowi:

Kiedy dzisiaj w Europie mowi sie, jak o czyms zupelnie naturalnym, ze Polak powinien byc szefem Komisji Europejskiej, to jest to jeden z czytelnych znakow, jak bardzo Polska zyskala na znaczeniu

i jaka droge przeszlismy.

Zrodlo: „Jestem troche socjaldemokrata”, wywiad z Donaldem Tuskiem, „POLITYKA” nr 23, 2.06-11.06.2013, s. 14-18

 

Juz wiemy, ze to nie Polska zyskala na znaczeniu, lecz ze to Pan, Panie „Handzahm” i „pflegeleicht”, znaczy slugus, ma znaczenie dla kanclerz Angeli Merkel. Tak przynajmniej podaja niemieckie media. Ma Pan znaczenie z powodu wyrozniajacych Pana cechy Pana osobowosci, tj. rzadko spotykanego serwilizmu, tego zes Pan, jako „oswojony” pozyteczny.

Nie wiemy natomiast, jaka droge Pan przeszedl. Niektore media podaja, ze … od OSCARA w sluzbie Stasi29. Inne, ze „startowe” otrzymal Pan od Niemcow. Moze to sa przyczyny bycia przez Pana „Handzahm” i „pflegeleicht”.

 

Po tym, jak Pana, okrutny, amoralny blaznie poznalem mam dla Pana rade … Niech Pan skorzysta z najblizszej po temu okazji i stad wyjedzie jak najszybciej do Brukseli.

Wszak jak wiadomo:

Wszyscy tyrani niewatpliwie pojda do piekla, ale trafia tam rowniez ich poddani, gdyz obok ciemiezenia ludu – druga najwieksza zbrodnia jest znoszenie tego stanu.”
Napoleon Bonaparte

 

I gdy sie dowiemy, jakie sa wszystkie dla 38 milionow Polakow skutki tego, zes Pan, dla ktorego „polskosc to nienormalnosc” „latwy w hodowli”, „wytresowany” i „oswojony” oraz tego, ze Pan „je z reki” obcokrajowcom – a takze judeofaszystom, poniemieckim Zydom, jak Andrzej Zoll – to i hufce uzbrojonych po zeby formacji zbrojnych panstw trzecich moga Pana, pierwszego w Polsce krzewiciela idei nierownosci nie uchronic przed dzialaniami, jak to, przed ktorym wszystkich krzewicieli idei nierownosci ostrzega prof. Marcin Krol.

 

Nie watpie, ze nie tylko ja ciekaw jestem, z jakich przyczyn Prezes Rady Ministrow, zlozyl wniosek o uchwalenie ustawy legalizujacej udzial formacji zbrojnych panstw trzecich we wspolnych operacjach – do ktorych zaliczone zostaly dzialania w celu ochrony porzadku, bezpieczenstwa i zapobiegania przestepczosci w zwiazku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi lub podobnymi wydarzeniami – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skoro prezydent Bronislaw Komorowski twierdzi, ze 84 proc. Polakow uwaza sie za szczesliwych /B. Komorowski informuje nas takze, ze czlonkostwo w UE popiera dzisiaj 89 proc. Polakow. Ciekaw jestem, jak zycie zweryfikuje wiarygodnosc danej prezydenta, tj. czy skutkiem tej Polakow euroeuforii frekwencja w dniu 25 maja wyniesie przynajmniej … polowe z tego/

Po co uzbrojeni „po zeby” funkcjonariusze innych panstw w kraju szczesliwych ludzi?

Ja mysle, ze to na wypadek, gdyby okazalo sie, zesmy nie, jak Pan … „Handzahm” i „pflegeleicht”, ale dumny Narod Polski, a dla Polakow, dla ktorych Pan nie jest wzorcem do nasladowania zacznie brakowac miejsca w szpitalach psychiatrycznych, policyjnych izbach zatrzyman, aresztach sledczych i zakladach karnych.

Niech nam Pan doradzi takze, uprzejmie prosze, jak chronic nasze dzieci – skoro Pana corke przed jej rzekomymi wrogami chronia „z ziemi i z powietrza” funkcjonariusze Biura Ochrony Rzadu – przed patologia judeofaszystow, jak Andrzej Zoll, korzystajacych ze wsparcia judeoferajny, ktorej Pan jest jednym z prominentnych czlonkow.

Zwracajac uwage, ze nikt, jak ja ma prawo, po tym, jak czyniac z siebie amoralnego blazna oszukal Pan moja matke i moje dzieci, w tym syna, ofiare patologii judeofaszysty Andrzeja Zolla, nazywac Pana„trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” skurwysynem, wnosze jak na wstepie.

 

Na zakonczenie pragne wyjasnic, ze nie jestem rasista, antysemita, ksenofobem itp.

Mam 56 lat i ludzie – w tym Zydzi oraz dziesiatki obywateli innych panstw, z ktorymi zajmujac kierownicze stanowiska w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm wspolpracowalem przez 16 lat, zanim mi prokurator Radoslawa Ridan z judeoferajna zakonczyli kariere zawodowa – ktorzy mnie poznali wiedza, ze nie jestem.

Jestem natomiast ofiara judeofaszysty Andrzeja Zolla, jego malzonki oszustki i judeoferjany.

Uwazam, ze Andrzej Zoll, Irena Lipowicz, Pan – wedlug „Die Welt” „Handzahm”, a wedlug „Der Spiegel” „pflegeleicht” – i Wam podobni Zydzi „okoloMichnikowi (okoloSzechterowi)” jestescie hanba Narodu zydowskiego, a moim, ofiary rodzacego sie w Polsce pod Pana rzadami judeofaszyzmu obywatelskim obowiazkiem jest pietnowac go i zapobiegac jego rozwojowi.

Takze – obawy prof. Marcina Krola wskazuja, ze byc moze przede wszystkim – w interesie normalnych Zydow. Planowane przez Pana skorzystanie z pomocy formacji zbrojnych panstw trzecich – gdyby Pan nie planowal ich uzycia, to by ich Pan sobie nie organizowal poslugujac sie Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej /bez PiS, Solidarnej Polski i posla S. Niesiolowskiego z Pana partii/ to jest dla wszystkich bardzo zle rozwiazanie … Pana narastajacych problemow.

 

W zalaczeniu przesylam kserokopie zamieszczonego w wydaniu tygodnika „warszawska gazeta” z 9-15 maja 2014, artykulu red. Krystyny Gorzynskiej o Pana pupilu, mojego syna zajadlym przez 4 lata wrogu, a moim od osmiu lat przesladowcy, pt. „Utracona czesc profesora Zolla”Zalacznik 18.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

Kopie wszystkich materialow wskazanych w niniejszym pismie jako zalaczniki sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl,

 1. Historia Choroby” z dnia 18 marca 1997 r. Wojewodzkiego Osrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie

 2. Lekarska Spoldzielnia Pracy Pracownia Rentgenowska, Karta Badania Radiologicznego, wynik badania z dnia 31.01.2001 r.

 3. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-3 98574-XI/02/MK, pismo z dnia 20 sierpnia 2002 r.

 4. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ZII-410-124/04/DK/MH/MK, pismo p.o. Dyrektora Zespolu Informacyjno-Interwencyjnego Slawomira Rytycha z dnia 16 sierpnia 2006r.

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, uzasadnienie z dnia 10 marca 2014 r. do postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika o przedstawieniu zarzutow

 6. Pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009r.

 7. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 25 czerwca 2009r.

 8. Pismo Wandy, Michala i Tomasza Kekus do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tusk z dnia 7 wrzesnia 2009r.

 9. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 24 wrzesnia 2009r. do Wandy, Michala i Tomasza Kekus

 10. Biuro Poselskie w Warszawie posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, pismo Z. Kekusia z dnia 23.10. 2009 r.

 11. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(08)/09/JI, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego z dnia 16 listopada 2009 r.

 12. Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, akt powolania z dnia 13 listopada 2009 r. Andrzeja Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci

 13. Pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego

 14. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 15. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny, sygn. akt II Kp 224/14/S, postanowienie sedziego Dariusza Stachurskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r.

 16. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika z dnia 24 kwietnia o umorzeniu dochodzenia

 17. Parlament Europejski Dzial informacji dla obywateli, sygn. A(2011) 7997 BK/Pm, pismo Barbary K. Vanmechelen z dnia 8 sierpnia 2011 r.

 18. Krystyna Gorzynska, „Utracona czesc profesora Zolla” ; „warszawska gazeta”, 9-15 maja 2014, s. 1, s. 22

 

1 „Terror”«metoda walki polegajaca na stosowaniu przemocy, gwaltu w celu zastraszenia przeciwnika» – Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 1026

2 „Psychiatryzowanie”«niszczenie obywatela przez wladze Rzeczypospolitej Polskiej przez uznanie go za chorego psychicznie, niepoczytalnego itp., po tym, gdy ten udowodni przedstawicielom wladz ich merytoryczna i/lub moralna niekompetencje»

3 Prof. Fryderyk Zoll („mlodszy” dla odroznienia od ojca, wybitnego znawcy prawa rzymskiego – prof. Fryderyka Zolla zwanego „starszym”), dziadek prof. dr. Andrzeja Zolla, obecnego rzecznika praw obywatelskich, urodzil sie 1 lutego 1865 r. w podkrakowskim wowczas Podgorzu. Ich przodkowie przybyli do Polski z niemieckiej Wirtembergii pod koniec XVIII stulecia i bardzo szybko, podobnie jak wiele innych rodzin cudzoziemskich, dzieki przyciagajacej sile polskiej kultury ulegli rychlej polonizacji.Zrodlo: Krzysztof Pol:„Fryderyk Zoll (mlodszy) (1865–1948) W 140. rocznice urodzin”, PALESTRA, Pismo Adwokatury Polskiej, Rok XLVIII, Adwokatura, Strony Adwokatury Polskiej

4 Zrodlo: Marek Pyza, „Pozory prawdy” ; „Uwazam Rze”, 10-16 IX 2012, numer 37(84) s. 15

5 patrz: str. 27 niniejszego pisma

6 Claudiu Crulic byl wczesniej skazany nieprawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia za drobna kradziez. Twierdzil, ze nie byl jej sprawca oraz ze posiada swiadkow, ktorzy poswiadcza jego niewinnosc. Zlozyl apelacje od skazujacego go wyroku. Sad Okregowy w Krakowie wyznaczyl termin rozprawy apelacyjnej na dzien 10 wrzesnia 2007 r. C. Crulic przyjechal do Polski, do Krakowa, specjalnie w tym dniu, na te rozprawe. Prokuratorzy i sedziowie nie dopuscili, zeby sie odbyla. Aresztowano Rumuna, pod zarzutami, jak wyzej, a po jego glodowej smierci w dniu 18.01.2008 r. umorzono obydwa postepowania przeciwko niemu.

 

7 „Zollizacja prawa” «konczone kryminalizacja przeciwnikow familii Zoll „naginanie” prawa, jego interpretacja w doraznym interesie prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll. Dzialania sadow, prokuratur, Rzecznika Praw Obywatelskich gwarantujace, aby we wszelkich decyzjach, ktore dotycza prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll podstawowa sprawa bylo zabezpieczenie ich interesu» Zbigniew Kekus

8„Drugim filarem podtrzymujacym dzialalnosc Biura RPO byl, juz przeze mnie wnioskowany na ten urzad zastepca rzecznika Stanislaw Trociuk. Malo jest prawnikow tak znakomicie potrafiacych czytac teksty prawne i wychwytywac problemy zwiazane z ich interpretacja. Stanislaw Trociuk byl autorem wiekszosci wnioskow do Trybunalu Konstytucyjnego. Takze z jego strony otrzymalem niezwykle merytoryczne wsparcie w atmosferze serdecznej przyjazni.– Zrodlo: Andrzej Zoll, „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 472

9

 1. Artykul 3. Kodeksu Postepowania Cywilnego: „ § 1. Strony i uczestnicy postepowania obowiazani sa dawac wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i bez zatajania czegokolwiek i przedstawiac dowody.

 2. Artykul129 Kodeksu Postepowania Cywilnego: Strona powolujaca sie w pismie na dokument obowiazana jest na zadanie przeciwnika zlozyc oryginal dokumentu w sadzie jeszcze przed rozprawa.

 3. Artykul 126 Kodeksu Postepowania Cywilnego: „Kazde pismo procesowe powinno zawierac (…) p. 3 (…) dowody na poparcie przytoczonych okolicznosci.”

10 Gdy w pazdzierniku 2012 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Beaty Stoj ze wzgledu na jej znajomosc z sedzia T. Kuczma, potwierdzona w osobiscie przez nia sporzadzonym oswiadczeniu, ktore zlozyla do akt sprawy sygn. II K 854/10 w dniu 4 listopada 2010 r., rozpoznajacy moj wniosek sedzia Artur Mielecki podal w postanowieniu z dnia 25 pazdziernika 2012 r.:„(…) W pisemnym oswiadczeniu, SSR Beata Stoj wskazala, iz zarzuty Zbigniewa Kekusia sa calkowicie bezzasadne, gdyz co prawda zna i utrzymuje kolezenskie stosunki z Tomaszem Kuczma, lecz nie ma zadnego interesu w tym by sprawa ta byla rozpoznana w okreslony sposob, jak tez trudno wyobrazic sobie, by Tomasz Kuczma byl zainteresowany konkretnym rozstrzygnieciem sprawy.”Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie SSR Artura Mieleckiego z dnia 25 pazdziernika 2012 r.

11 Artykul 322 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „Jezeli postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, a nie zachodza warunki okreslone w art. 324, umarza sie sledztwo bez koniecznosci uprzedniego zaznajomienia z materialami postepowania i jego zamkniecia.”

 

12 Artykul 190a § 1 Kodeksu karnego: „Kto przez uporczywe nekanie innej osoby lub osoby jej najblizszej wzbudza u niej uzasadnione okolicznosciami poczucie zagrozenia lub istotnie narusza jej prywatnosc, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

13 Artykul 212 § 1 Kodeksu karnego: „Kto pomawia inna osobe, grupe osob, instytucje, osobe prawna lub jednostke organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej o takie postepowanie lub wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.”

14 Artykul 216 § 1 Kodeksu karnego: „Kto zniewaza inna osobe w jej obecnosci albo chocby pod jej nieobecnosc, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarla, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.”

15 Artykul 212 § 4 Kodeksu karnego: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

16Artykul 216 § 5 Kodeksu karnego: „Sciganie odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

17 Zawsze uwazalem, ze uzywanie wulgaryzmow jest dowodem chamstwa. Musialem zmienic zdanie, bo gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./. Nie tylko chama nie wypierdolili z telewizji TVN, ale zyskal zastepcy obroncow, a Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem. Sporzadzil mowe obroncza, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Dawne elity ulegaja erozji i przestaja obowiazywac inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupelnie zaniklo poczucie jezykowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.

18 „Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

19 Artykul 129 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „W wezwaniu nalezy oznaczyc organ wysylajacy oraz podac, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma sie stawic adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiazkowe, a takze uprzedzic o skutkach niestawiennictwa.”

20 Artykul 42 § 3 Kodeksu postepowania karnego: „Sedzia, co do ktorego zgloszono wniosek o wylaczenie na podstawie art. 41, moze zlozyc do akt stosowne oswiadczenie na pismie i powstrzymuje sie od udzialu w sprawie; jest jednak obowiazany przedsiewziac czynnosci nie cierpiace zwloki.”

21 Artykul 47 Kodeksu postepowania karnegoi: Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje sie odpowiednio do prokuratora, innych osob prowadzacych postepowanie przygotowawcze oraz innych oskarzycieli publicznych.”

 

22Artykul 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:Przed rozpoczeciem sprawowania mandatu poslowie skladaja przed Sejmem nastepujace slubowanie:„Uroczyscie slubuje rzetelnie i sumiennie wykonywac obowiazki wobec Narodu, strzec suwerennosci i interesow Panstwa, czynic wszystko dla pomyslnosci Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegac Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” Slubowanie moze byc zlozone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomoz Bog.”

23 „Lizus”«czlowiek nadskakujacy komus dla pozyskania wzgledow, zwlaszcza osob wyzej od niego postawionych» – Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 416

 

24 Uwolniony przez gestapo – jako jedyny sposrod 183 zatrzymanych w dniu 6 listopada 1939 r. – nastepnego dnia po akcji Sonderaktion Krakau wspominal dziadek Andrzeja Zolla, prof. Fryderyk Zoll (ml.): „Kolo godziny 12-ej przyjechal oficer policyjny i zapytal sie o prof. Zolla. Kiedy koledzy mnie zawolali, dowiedzialem sie, ze mam byc wypuszczony na wolnosc ze wzgledu na to, ze jestem czlonkiem Akademii Niemieckiego Prawa, (zalozona przez Hansa Franka w 1933 r. w Monachium – ZKE) ale wpierw musi byc stwierdzona moja tozsamosc i w tym celu mam z tym oficerem pojechac do General-Government.

Pozegnalem sie z kolegami, przyjalem od nich kilka polecen i z oficerem, ktory byl dla mnie uprzedzajaco grzeczny, wyjechalem do budynku Akademii Gorniczej, gdzie Landesgerchtrast Merz (czy Morz) zobaczywszy mnie, powiedzial do oficera policyjnego, ktory mi dotad towarzyszyl, ze zna mnie z Jahrestagung (doroczne hitlerowskie konferencje i swieta prawnicze – ZKE), ze tozsamosc osoby jest zatem stwierdzona, a wiec moge byc wypuszczony na wolnosc.”
Zrodlo: Andrzej Zoll, „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 300

25 „Co, jako minister spraw zagranicznych Polski, uwazam za najwieksze zagrozenie dla bezpieczenstwa i dobrobytu Europy dzis, w dniu 28 listopada 2011 roku? Nie jest to terroryzm, nie sa to Talibowie, i juz na pewno nie sa to niemieckie czolgi. Nie sa to nawet rosyjskie rakiety, ktorymi grozil Prezydent Miedwiediew, mowiac, ze rozmiesci je na granicy Unii Europejskiej. Najwiekszym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i dobrobytu Polski bylby upadek strefy euro. I domagam sie od Niemiec tego, abyscie – dla dobra Waszego i naszego – pomogli tej strefie euro przetrwac i prosperowac. Dobrze wiecie, ze nikt inny nie jest w stanie tego zrobic. Zapewne jestem pierwszym w historii ministrem spraw zagranicznych Polski, ktory to powie: „Mniej zaczynam sie obawiac sie niemieckiej potegi niz niemieckiej bezczynnosci. Niemcy staly sie niezbednym narodem Europy. Nie mozecie sobie pozwolic na porazke przywodztwa. Nie mozecie dominowac, lecz macie przewodzic reformom.” – minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radoslaw Sikorski, Berlin, 28 listopada 2011

? W oryg. EHM – Ekonomic Hit Men (przyp. tlum)

26 „Pizza – skandal – Tusk klamie!; „Fakt”, 8 maja 2014, s. 1

27 Bartlomiej Leczek, „Premier idzie na wojne o pizze dla Sikorskiego”; „Fakt”, 7.05.2014, s. 7

28 Tomasz Kontek, „Nie glosujcie na jedynki”; „Fakt”, 5.05.2014, s. 2-3

29Strona bylych dzialaczy Wolnych Zwiazkow Zawodowych Wybrzeza podaje: „Nazwisko jakie pada w zwiazku z agentem STASI i SB to oczywiscie Donald Tusk, nikt nie jest w stanie przedstawic jakichkolwiek dowodow na pismie, ale kazdy pytany aparatczyk STASI z bylej NRD czy wysocy oficerowie SB z czasow PRL mowia wprost OSCAR to D. Tusk.”

Zrodlo: http://wzzw.wordpress.com/2013/05/10/merkel-ma-akta-oscara-vel-d-tuska-%E2%98%9A-przeczytaj/

Moze z tej przyczyny, ze to zrodla internetowe podaja informacje, jak wyzej Pan, liberal, tak ogromnie wyrywny – razem z Michalem Boni – w dzialaniach na rzecz „zakneblowania” Internetu, tj. pozbawienia nas moznosci korzystania z prawa do wolnosci slowa.

 

i Na dzisiaj sytuacja jest taka, ze maja ci wszyscy, ktorzy jako warunek wstepny ratyfikowania przez Unie Europejska umowy stowarzyszeniowej z Ukraina stawiali uwolnienie Julii Tymoszenko, wolna Julie i … Europe na krawedzi wojny.

Pogratulowac skutecznosci bedacej dowodem: „roztropnosci”, „przezornosci” i „madrosci”. Najkrocej rzecz ujmujac … ignorancji, buty, arogancji, krotkowzrocznosci i – po prostu – glupoty.

Nie wiem, czy Pan pamieta serial czechoslowacki sprzed kilkudziesieciu lat pt. „Szpital na peryferiach”. Jeden z jego bohaterow mowil o swej podwladnej, ze gdyby glupota umiala fruwac, to ta bylaby golebica. Gdyby glupota rzeczywiscie umiala fruwac, to nad Bruksela unosilo by sie nieprzerwanie stado drapieznych … eurogluptakow.

Najbardziej winnym obecnej sytuacji jest przewodniczacy Rady Unii Europejskiej Herman Van Rompuy.

Sam sie do tego przyznal. Awansem. W maju 2012 roku.

Przypomne, ze gdy w maju 2012 r. uwazajaca sie za pokrzywdzona Julia Tymoszenko rozpoczela protest glodowy w zakladzie karnym, a premier Ukrainy oglosil zamiar ratyfikowania Umowy Stowarzyszeniowej z UE, przewodniczacy Rady Unii Europejskiej Herman Van Rompuy odrzucil jego oferte, informujac media:„UE: Van Rompuy krytykuje sposob traktowania Tymoszenko Spo­sob, w jaki wla­dze Ukra­iny trak­tu­ja byla pre­mier Ukra­iny Julie Ty­mo­szen­ko, jest “nie do przy­je­cia” – uznal w srode prze­wod­ni­cza­cy Rady Eu­ro­pej­skiej Her­man Van Rom­puy w wy­wia­dzie dla Eu­ro­news. Unia Eu­ro­pej­ska nie pod­pi­sa­la umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z Ukra­ina, “gdyz mo­wi­my, ze mo­ze­my ja pod­pi­sac je­dy­nie, gdy wy (Ukra­in­cy) do­sto­su­je­cie sie do na­szych war­to­sci” – pod­kre­slil. – Premier Ukrainy oglosil, ze przyjedzie do Brukseli, a my powiedzielismy mu, aby “pozostal w domu”. To jasny sygnal z naszej strony, ze Ukraina potrzebuje zmian. Ukraina byla modelem demokratycznym w 2004 roku i powinna do tego wrocicpodkreslil Van Rompuy. Skazanie na siedem lat wiezienia bylej ukrainskiej premier, rywalki prezydenta Wiktora Janukowycza, zdaniem Unii Europejskiej umotywowane politycznie, pogorszylo stosunki na linii UE-Ukraina i stalo sie powodem bojkotu Euro 2012 w tym kraju przez politykow UE. UE uzaleznia dalsze rokowania ws. planowanego ukladu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unia, od jej podejscia do skazanej bylej szefowej rzadu Julii Tymoszenko. Rowniez Polska wzmaga presje na Kijow.

Przewodniczacy Rady Europejskiej Herman van Rompuy podkreslil z naciskiem w wywiadzie telewizyjnym w Brukseli, ze UE “celowo zwleka z ratyfikacja projektu Ukladu oczekujac, ze Ukraina najpierw dostosuje sie ,do unijnych wartosci“. Van Rompuy powiedzial, ze postepowanie wladz ukrainskich z opozycjonistka jest nie do przyjecia.”

Zrodlo: http://www.dw.de/unia-europejska-dystansuje-si%C4%99-od-ukrainy/a-15940017

Gdy premier Ukrainy oglosil, ze przyjedzie do Brukseli, zeby ratyfikowac umowe stowarzyszeniowa z UE, przewodniczacy Rady Unii Europejskiej Herman Van Rompuy warunkowal jej ratyfikowanie … ochrona interesu przestepcy skazanej prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu suwerennego panstwa. Powolywal sie przy tym na tzw. „unijne wartosci”. A przeciez gdyby wtedy, w 2012 roku, UE ratyfikowala umowe stowarzyszeniowa z Ukraina nie byloby poltora roku pozniej Majdanu, z jego obecnie skutkami. Nawiasem mowiac, nawet wtedy, gdy sie zaczal, ferajna z Unii Europejskiej wciaz szantazowala – w imie obrony praw czlowieka, tzw. wartosci unijnych itp. – wladze Ukrainy, ze nie wyrazi zgody na przystapienie Ukrainy do UE, dopoty dopoki Julia Tymoszenko nie zostanie uwolniona.

Z podanych wyzej przyczyn przypomnialem Hermanowi Van Rompuyowi o jego w maju 2012 r. reakcji na oferte premiera Ukrainy, pismem z dnia 20 marca 2014 r., zawierajacym: „Dotyczy:

 1. Wyjasnienie, dlaczego Adresat niniejszego pisma, Przewodniczacy Rady Europejskiej Herman van Rompuy ponosi osobista odpowiedzialnosc za obecny kryzys na Ukrainie.

 2. Przestrzeganie przez Adresata niniejszego pisma oraz przewodniczacego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso i przewodniczacego Parlamentu Europejskiego Martina Schulz tzw. „wartosci Unii Europejskiej”.

Zrodlo: Rada Unii Europejskiej, pismo Z. Kekusia z dnia 20 marca 2014 r. do przewodniczacego Rady Hermana Van Rompuya

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 14 kwietnia 2014 r. z Rady Unii Europejskiej o tresci: „Bruksela, 14.04.2014, Rada Unii Europejskiej, Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Nasz numer ref.: 260 Szanowny Panie! Potwierdzamy otrzymanie Pana listu z dnia 20.03.2014 r. adresowanego do Pana Van Rompuy oraz dziekujemy w Jego imieniu. Pan Van Rompuy nie jest w stanie odpowiedziec na wszystkie otrzymywane listy, jednakze dziekujemy w jego imieniu za wklad oraz zainteresowanie Unia Europejska. Z wyrazami szacunku Sekcja Informacji Publicznej Council of the European Union Information to the Public /podpis nieczytelny – ZKE/ ”

Zrodlo: Rada Unii Europejskiej, Sekretariat Generalny, pismo /numer ref. 260/ Sekcji Informacji Publicznej z dnia 14 kwietnia

2014 r.

Przekazal mi Van Rompuy podziekowania za wklad.

Nie polecil jednak anonimowemu autorowi odpowiedzi wyjasnic mi, w co wlozylem …

W dniu 29 kwietnia 2014 r. media podaly, ze w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej podano imiona i nazwiska dwoch politykow rosyjskich wpisanych na liste objetych przez Unie sankcjami. Z podanych wyzej – zaprezentowanych z duma osobiscie przez Van Rompuya – powodow, ja uwazam, ze pierwsza wsrod osob, ktore Unia Europejska powinna objac najpowazniejszymi z mozliwych sankcjami powinien byc … przewodniczacy Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Jako pierwszy wsrod winnych grozacej Ukrainie – z mozliwymi takze dla calej Europy, w tym Polski skutkami – wojny. Arogancki, butny, grozny dla milionow ludzi zamieszkujacych Europe, bardzo drogi w utrzymaniu przez podatnikow z krajow Unii Europejskiej blazen, euroblazen.
Nie wiem, jak w Unii Europejskiej, ale w Polsce takich, tj. aroganckich i zarozumialych nazywamy … buc.

?MARCIN KROL – ur. 1944., jest filozofem i historykiem idei. W marcu 1968 roku jako doktorant na UW bral udzial w studenckich protestach, zostal aresztowany. W latach 70. pracowal w PAN i redagowal podziemne czasopismo „Res Publica”, pisal tez do paryskiej „Kultury”. W czasie „Solidarnosci” doradca Regionu Mazowsze. W 1989 r. uczestniczyl w obradach Okraglego Stolu, potem zaangazowal sie w kampanie prezydencka Tadeusza Mazowieckiego, w koncu jednak zrezygnowal z polityki. Byl dziekanem na UW, zasiadal w zarzadzie Fundacji Batorego. Wyklada, pisze ksiazki – ostatnia to „Europa w obliczu konca”.

Toujours d’apres lui, l’augmentation viagra achat sans ordonnance des revenus des hommes a eu viagra pour homme un effet positif sur l’orgasme feminin.
Le prix du Cialis est un peu plus haut, mais ce fait est lie acheter du viagra sur paris aux depenses pour la viagra vente libre europe publicite et la progression.
Il peut arriver que votre relation soit sur une pente descendante, et bien souvent dans ce cas, prix du viagra 100mg c’est la qualite (et ou acheter priligy la frequence) de vos relations intimes qui sont le meilleur barometre.

Genevieve Quinty, du Projet Intervention Prostitution Quebec, et Pierre achat viagra ligne canada Pouliot, de acheter cialis ligne quebec la commission scolaire des Premieres-Seigneuries, y traiteront notamment de la prostitution juvenile.
Le phenomene se generalise et semble toucher toutes les categories de la population a des degres divers. Nombreuses sont les femmes qui ressentent des douleurs lors de rapports sexuelles, et cela affecte beaucoup leur relation couple. les hommes qui font l’amour au moins deux fois par semaine diminuent de moitie le risque d’attaque cardiaque par rapport a ceux qui font l’amour moins d’une fois par mois. La prevalence des troubles sexuels (DE et/ou autre trouble) etait de 77,7 % IC95 % (75,2 % ; 80,2 %) dans la population totale des patients. Une vingtaine de multinationales, en regroupements kamagra en belgique acheter du vrai viagra et fusions constantes, occupent aujourd’hui le terrain. Nous aimons tous garder une part de mystere sans tout devoiler d’un seul coup! Face au mutisme, le partenaire finit par douter de la reciprocite des sentiments d’amour. Aux USA, ou les proches du tueur ont indique aux medias qu’il etait atteint du syndrome d’Asperger, qui est un trouble evolutif du developpement viagra pharmacie france kamagra en ligne com se rapprochant legerement de l’autisme, des experts ont indique pour USA Today qu’« il n’y a pas de lien entre ce syndrome et la violence ».
Selon cette etude menee acheter viagra pfizer par les chercheurs de l’Universite du Nord de l’Illinois, aux Etats-Unis et publiee sur le site du Huffington Post, le sado-masochisme (c’est-a-dire les pratiques sexuelles basees sur le couple de pulsions sadique et masochiste) pourrait etre consideree comme une cialis original en ligne experience meditative.
– Ne pas se baser vente en ligne propecia uniquement sur meilleur cialis en ligne l’autodiagnostic du patient, qui peut etre errone ou imprecis.
Il donnerait, en tout cas, plus de acheter cialis en ligne temps a l’improvisation amoureuse grace a sa duree d’action, 24 heures en moyenne… cialis generique Une erection non-stop pendant 24 heures ?
I farmaci con effetti sul sistema serotoninergico puo comportare una negativa queste tre fasi, anche se hanno cialis generico in farmacia italiana descritto le possibili differenze tra cialis generico farmacia italia uomini e donne.
Bisogna sapere che una dieta ricca di fibra pulisce il corpo e aiuta a ridurre ordinazione cialis la placca e il colesterolo, viagra generico vendita on line cosi curando l’impotenza.
Una recente indagine ha stabilito che il 95% della popolazione italiana e a conoscenza dell’esistenza viagra vendita online italia dei dove posso comprare il viagra on line farmaci equivalenti e che la maggior parte delle persone considera la qualita dell’equivalente uguale a quella del brand.
Al centro dell’eiaculazione precoce viagra quanto costa in farmacia puo costo cialis in farmacia essere trovato un trauma psicologico.
Il pene, in levitra farmacia precio quanto parte integrante dell’essere umano, risponde agli equilibri dove acquistare levitra senza ricetta organici come a quelli psicologici.
La durata e di circa comprare cialis originale italia 9 giorni, ma priligy vendita online possono persistere in forma ridotta anche piu a lungo.
Comprare comprare cialis spagna Cialis senza ricetta e una sensazione per dove comprare cialis a milano molti uomini, perche nessuno aspettava che un giorno avranno la possibilita di ordinare il Cialis Originale senza ricetta e anche il Cialis Generico senza ricetta ed in questo modo superare il problema della disfunzione erettile. L’impotenza erettile e un disturbo sessuale che consiste nell’incapacita di raggiungere e/o mantenere l’erezione necessaria per il completamento di un rapporto sessuale soddisfacente. Fin dalla sua introduzione nel mercato il Viagra marchio acquistare cialis in svizzera originale e stato sinonimo di efficienza e qualita. Una bassa autostima, infatti, comprare cialis generico puo facilitare il rifugio nell’attivita sessuale. Alcuni pensano che chi soffre di disturbi al cuore non deve prenderne: Gli uomini non siano in grado di essere all’altezza della situazione sono sempre piu giovani. La schizofrenia, pero puo essere controllata e gestita, con una percentuale di successo piuttosto incoraggiante, grazie all’utilizzo di farmaci antipsicotici specifici, in grado di ridurre o eliminare i sintomi e, di conseguenza, di migliorare la qualita di vita. Viagra cialis soft tabs 25 mg si presenta sotto forma di piccola pillola blu a forma di diamante, riportante, da un lato, il marchio Pfizer, dall’altro, il dosaggio corrispondente che, nel caso di Viagra 25 mg e “VGR 25”.
Quindi, acquisto cialis farmacia italiana cari farmacia online viagra cialis uomini, non fatevi prendere dal panico.
Raccogliere bene la storia e un attento esame clinico sono passi comprare propecia online generalmente cialis a poco prezzo sufficienti per raggiungere una acquistare cialis generico in farmacia preliminare ma sicura diagnosi.
In puedo comprar viagra en farmacias casi acquistare viagra o cialis kamagra vendita on line di modesta disfunzione erettile vasculogenica agisce migliorando la microcircolazione peniena; e essenziale prima studiare il microcircolo penieno.
Malgre tous ces avantages, les viagra pas cher ligne specialistes de la sante conseillent aux hommes d’etre tres ou acheter du viagra en france vente viagra suisse prudent a l’heure d’acheter cialis tadalafil en ligne.
C’e un’organizzazione la fuori che dispone di un vaccino, anche se ha bisogno di essere come comprare cialis in farmacia preso in grandi come comprare viagra line dosi di due, un mese viagra sin receta en farmacias di distanza.
Questo trattamento non e raccomandato per le persone che hanno avuto una storia in termini acheter cialis fr di malattie cardiache, ictus, o priligy acheter prendere acheter levitra en france nitroglicerina, nitrati o alcuni antiaritmici.
Oggi questi farmaci sono piu spesso kamagra costo prescritti per la cialis senza ricetta online disfunzione erettile che per ipertensione asteriosa.
Avant de percer achat kamagra en ligne france la zone genitale, celle-ci devrait etre traitee acheter kamagra au moyen d’un antiseptique, comme acheter generique propecia france pour tout autre percage.
O che esistono donne gelose del viagra, tanto che per venire incontro al bisogno di discrezione maschile e stata messa a punto la dove comprare cialis torino cialis costo «mentina dell’amore», da sciogliere comprare kamagra on line all’istante sulla lingua.
Cependant, des prix viagra canada effets secondaires acheter cialis belgique qui ont ete mentionnes ci-dessus dans le achat de cialis en suisse discours peuvent se manifester chez certains hommes.
Dal raggiungimento del aquisto propecia peso ottimale (talvolta questo puo essere superiore all’obiettivo fissato in precedenza, ma rappresenta comunque un successo realistico); dal fatto che l’esercizio fisico abbia determinato un aumento della massa magra (a parita di viagra prezzo pfizer volume il cialis acquisto on line muscolo pesa piu del grasso, quindi guadagnando massa magra si puo pesare di piu ma nei fatti si sta meglio).
Dans kamagra achat ce dernier cas il faut commander du kamagra acheter cialis bordeaux consulter un specialiste.
Inoltre, farmaci levitra l’idea disfunzionale dell’esperienza sessuale vista riduttivamente come penetrazione, puo inibire all’uomo e alla donna un piacere integrato da condividere kamagra acquistare online costo viagra generico liberamente insieme.
Au debut du traitement il est preferable de commencer vente levitra en ligne avec un comprime acheter lasilix pharmacie france d’une dose 20mg.
Les tribus anciennes autour levitra 10mg prix pharmacie de la terre acheter levitra petite quantite reconnaissent les proprietes medicinales des plantes et s’en servent tout le temps.
Ha priligy dapoxetina in farmacia effetto gia dopo priligy on line originale 30 minuti dall’assunzione.
E in molti casi vendita priligy line la dimissione del paziente puo gia avvenire acquistare priligy generico in giornata successiva all’intervento.