14.05.2014 Prośba Zbigniewa Kękusia do Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Mateusza Morawieckiego

 

Krakow, dnia 14 maja 2014 r.

 

Zbigniew Kekus

 

Pan

 

Mateusz Morawiecki

 

Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A.

 

Bank Zachodni WBK S.A.

 

Rynek 9/11

 

50-950 Wroclaw

 

 

 

Do wiadomosci:

 

 1. Pracownicy Oddzialow Banku Zachodniego WBK S.A.

 2. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. akt II K 407/13

 3. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pracownicy Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod, Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod

 6. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 7. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 8. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 9. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 11. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 12. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 13. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 15. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 16. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 17. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 18. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 19. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 20. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 21. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 22. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 23. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 24. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 25. Pan Stefan M. Dembowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja USA w Nowym Jorku

 26. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 27. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 28. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 29. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 30. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 31. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 32. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 33. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 34. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 35. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 36. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddzialu Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Krakow

 37. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 40. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 41. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 42. Pan Juliusz Braun, Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 43. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „wSieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 44. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 45. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 46. Pani Jadwiga Sztabinska, Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 47. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

 

Dotyczy:

 

 1. Prosba o:

  1. skierowanie pisma do Sadu Rejonowego w Debicy, Wydzial II Karny, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica /do sygn. akt II K 407/13/ poswiadczajacego, ze w okresie od dnia 1 listopada 2002 r. do dnia 31 pazdziernika 2006 r. bylem zatrudniony na stanowisku dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami w centrali Banku Zachodniego WBK S.A.,

  2. doreczenie mi kopii pisma jak wyzej.

 2. Zawiadomienie o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie w dniu 20 maja 2014 r. /wtorek/ protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod.

 3. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

 

 

Mateusz,

 

 

 

Skierowanym do Ciebie pismem z dnia 18 czerwca 2012 r. zlozylem – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 

 1. Prosba o sporzadzenie opinii o mnie jako pracowniku i czlowieku za okres mojej pracy w okresie od dnia 1 listopada 2002 r. do dnia 31 pazdziernika 2006 r. w Banku Zachodnim WBK S.A. na stanowisku Dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami Nieruchomosciami i Kosztami oraz o jej przeslanie do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10 – adres: Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica.

 2. Prosba o doreczenie mi kopii opinii, jak w p. 1.”

 

 

Pismo jak wyzej skierowalem do Ciebie poniewaz w podanym wyzej okresie byles, jako dyrektor Pionu Wspierania Biznesu Banku Zachodniego WBK S.A. moim, wtedy dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami, bezposrednim przelozonym. Nie doreczyles mi odpowiedzi na moja prosbe.

 

Informowalem Ciebie, ze tym byla spowodowana, iz sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj stwierdzila w dniu 15 marca 2011 r., ze ja bylem niepoczytalny w okresie „od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.” i wydala postanowienie – odmawiajac mi sporzadzenia dlan uzasadnienia, tj. wyjasnienia, dlaczego uznala mnie za niepoczytalnego w w.w. okresie – o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

 

Sedzia Beata Stoj prowadzi – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – postepowanie karne przeciwko mnie jako oskarzonemu o to, ze w wyzej wymienionym okresie, w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl:

 

 1. zniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 K.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar, SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski,

 2. zniewazylem konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla /art. 226 § 3 K.k./,

 3. znieslawilem /art. 212 § 2 K.k./ adw. Wieslawe Zoll,

 4. rozpowszechnialem publicznie wiadomosci z postepowania o rozwod przed Sadem Okregowym w Krakowie /art. 241 § 2 K.k./.

 

 

Wyzej wymienione osoby nie mialy powodow, zeby czuc sie przeze mnie zniewazone i/lub znieslawione – akt oskarzenia przeciwko mnie jest umieszczony na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl – ale czynienie swoich przeciwnikow przestepcami, to jedna z taktyk obronnych ferajny, reprezentujacych „system prawny” demokratycznego panstwa prawnego.

 

Raz juz bylem skazany za wyzej wymienione czyny, a skazujacy mnie wyrok wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma. Wyrok ten uchylily nastepnie, po licznych z mej strony staraniach, w tym po prowadzeniu w okresie od dnia 30 maja 2011 r. do 10 czerwca 2011 r. protestu glodowego, a nastepnie do dnia 15 czerwca 2011 r. pikiety przed siedziba Prokuratury Generalnej w Warszawie:

 

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. w zakresie szesnastu z osiemnastu przypisanych mi czynow, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego,

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. – wydanym na podstawie „wyglodowanej” przeze mnie kasacji prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. – w zakresie pozostalych dwoch czynow, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego

 

 

Wtedy wlasnie, tj. po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15 wrzesnia 2010 r. i przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie szesnastu z osiemnastu przypisanych mi czynow, sedzia Beata Stoj, ktorej powierzono rozpoznanie sprawy uznala mnie za niepoczytalnego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – i potem – i wydala w dniu 15.03.2011 r. postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym, a nastepnie nakaz Policji doprowadzenia mnie pod przymusem na badania.

 

Wyrok wznowieniowy Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., ktorym ten zgodzil sie ze stanowiskiem prokuratora generalnego z „wyglodowanej” przeze mnie kasacji, ze sedzia T. Kuczma razaco naruszyl nie tylko prawo materialne, ale takze prawo procesowe, do tego stopnia utwierdzil jego kolezanke, sedzie Beate Stoj1 w przekonaniu, ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r., ze ta nie tylko zaraz potem wydala nastepne postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym, ale ze wzgledu na stwierdzona przez nia sama u mnie niepoczytalnosc wyznaczyla mi obronce z urzedu. Konsekwentnie od ponad trzech lat odmawia mi jednak sporzadzenia uzasadnienia, dlaczego uwaza mnie za niepoczytalnego od stycznia 2003 r.

 

Kierujac mnie na badania psychiatryczne, ktorych wyniki maja wykazac, czy bylem poczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. sedzia Beata Stoj spowodowala, miedzy innymi, zatrzymanie mnie przez Policje na 48 godzin, w okresie od dnia 5 maja do dnia 7 maja 2014 r. w Izbie Zatrzyman Aresztu Sledczego w Krakowie celem doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne.

 

 

 

W dacie zlozenia niniejszego pisma sedzia Beata Stoj sciga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – za wyzej wymienionych osiemnascie czynow:

 

 1. za ktore raz juz bylem skazany wyzej wymienionym wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. sedziego Tomasza Kuczmy, uchylonym nastepnie wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego,

 2. co do ktorych operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. doreczyli Sadowi Rejonowemu w Debicy w sierpniu 2007 r. i pazdzierniku 2007 r. dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem ich sprawca, oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie, z tego:

  1. z ktorych 15 przypisanych mi z art. 226 § 1 K.k. /czyny z pkt. I, III– XVI aktu oskarzenia/ wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie funkcjonariuszy publicznych /sedziow/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”, nie wypelnia od dnia 19 pazdziernika 2006 r. znamion czynu okreslonego w art. 226 § 1 K.k. jako przestepstwo,

  2. z ktorych czyn przypisany mi z art. 226 § 3 K.k. /pkt. XVII aktu oskarzenia/, wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla”, nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., bo nawet sam A. Zoll podaje, ze RPO bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem RP oraz ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

  3. z ktorych karalnosc siedemnastu – z art. 212 § 2 K.k. ustala, tj.:

   1. dziewieciu – czyny z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia – z dniem 1 czerwca 2013 r.

   2. osmiu – czyny z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia – z dniem 1 pazdziernika 2013 r

 

 

Poniewaz sedzia Beata Stoj to postac patologiczna, od czerwca 2013 r., gdy juz nawet karalnosc 9 z 18 czynow, za ktore jestem scigany ustala /kolejnych osmiu ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r./ – kieruje wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o skierowanie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, przypisanych mi nieslusznie, z powodu niedopelnienia obowiazkow przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia sprzed osmiu lat.

 

Poniewaz prokurator Krystyna Kowalczyk niedopelnila w 2006 roku obowiazkow prokuratora nadzorujacego postepowanie przygotowawcze prowadzone przez prokurator Radoslawe Ridan, informuje mnie od prawie roku, ze ona zlozy wniosek, o ktory prosze wtedy, gdy … uzna za zasadne. Na razie nie tylko nie uznala, ale nawet zradykalizowala postawe i zawiadomila mnie, ze jej stanowisko w sprawie przedstawi w … mowie koncowej.

 

A Andrzej Zoll nie ustaje, korzystajac z uslug swiadczonych mu przez funkcjonariuszowska ferajne, w przesladowaniu mnie i mojej rodziny. Jeszcze sie opisana wyzej sprawa nie zakonczyla, po tym, gdy uchylono skazujacy mnie wyrok – i sedzia B. Stoj sciga mnie w opisanych wyzej okolicznosciach – a ze mu udowodnilem, ze jest tumanem msciwym, bo mnie obciazyl dwukrotnie zeznaniami w sprawie, w ktorej jestem scigany w sprzecznosci ze wskazaniami doktryny prawnej, ktore on sam prezentuje jako sluszne w publikacjach z zakresu teorii prawa karnego wydawanych pod jego redakcja naukowa, zlozyl w dniu 27 wrzesnia 2013 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod nastepne zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw jego znieslawienia i zniewazenia. Tego samego dnia takie samo zawiadomienie, zlozyla jego malzonka notoryczna oszustka, adw. Wieslawa Zoll.

 

Mimo ze znieslawienie i zniewazenie scigane sa z oskarzenia prywatnego, zyczliwy im prokurator Dariusz Furdzik natychmiast objal je sciganiem z oskarzenia publicznego, bo uznal, ze ja nie okazuje szacunku dla stanowisk zajmowanych w przeszlosci i obecnie przez A. Zola, i … tradycyjne juz dla mnie, uznal mnie za niepoczytalnego – w okresie od marca 2007 r. – z tego powodu zlozyl, skutecznie, wniosek do sadu o wyznaczenie mi obroncy z urzedu, a w dniu 3 marca br. wydal postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym. Nawet mnie na nie ani raz wezwal i od razu, tego samego dnia tj. 3 marca br. wydal postanowienie o zatrzymaniu mnie przez Policje trzy dni pozniej, w dniu 6 marca 2014 r. i doprowadzeniu pod przymusem na badania psychiatryczne.

 

W dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 zatrzymalo mnie w mieszkaniu mojej matki trzech funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W tym samym czasie inna grupa interwencyjna Policji przeszukiwala w poszukiwaniu mnie mieszkanie zamieszkiwane przez moje dzieci razem z moja byla zona. Po tym, gdy odbylem poranna toalete w obecnosci towarzyszacego mi funkcjonariusza Policji i gdy sie ubralem, nalozono mi na rece kajdanki i doprowadzono do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Po przesluchaniu mnie tam, ponownie zalozono mi na rece kajdanki i doprowadzono na badania psychiatryczne. Poinformowawszy lekarza, ze prokurator Dariusz Furdzik naruszyl zasade legalnosci, odmowilem poddania sie badaniom. Lekarze uszanowali moje stanowisko. Odstapili od badan. Zostalem zwolniony przez Policje.

 

To nie jest opis zdarzen z okresu stalinizmu. To dzialo sie w dniu 6 marca 2014 r. A potem w okresie od 5 maja do 7 maja br. spedzilem prawie 48 godzin w policyjnej Izbie Zatrzyman, bo sedzia B. Stoj taki miala kaprys, tj. chce w maju 2014 r. sprawdzic, czy ja bylem poczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

 

 

 

xxx

 

 

 

Wedy, gdy prosilem Ciebie, zebys skierowal pismo, jak na str. 2 niniejszego pisma, byla przeciwko mnie prowadzona jedna tylko sprawa. Teraz sa juz dwie, a w minionym tygodniu spedzilem 48 godzin w Izbie Zatrzyman Aresztu Sledczego w Krakowie.

 

Doprowadzony pod przymusem przez Policje w dniu 7 maja na badania psychiatryczne, odmowilem poddania sie nim.

 

Nie watpie, ze sedzia Beata Stoj wyda w zwiazku z tym postanowienie o poddaniu mnie kilkutygodniowej obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.

 

Poniewaz sedzia Beata Stoj sciga mnie w niej w opisany wyzej sposob, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, a ta wciaz uznaje to sciganie mnie za zasadne, skierowanym do niej pismem z dnia 14 maja br. zlozylem kolejny wniosek o skierowanie przez nia do dnia 19 maja 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow nieslusznie przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan oraz zawiadomilem, ze jesli takowego nie zlozy, w dniu 20 maja 2014 r. rozpoczne protest glodowy przed siedziba kierowanej przez nia Prokuratury.

 

Uprzejmie prosze, w zwiazku z powyzszym, zebys skierowal – mozliwie jak najszybciej – pisma, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma. Przypomne, ze w ocenach rocznych – tzw. „performance review” – pisales o mnie miedzy innymi, ze jestem dla Ciebie „osoba zaufania”.

 

Rozumiem, ze uplyw czasu mogl zatrzec w Twojej pamieci, jak mnie sam przez cztery lata oceniales, jak mnie oceniali nasi wspolni podwladni – napisalem o tym troche w pismie do Ciebie z dnia 18.06.2012 r. /Zalacznik 1/.

 

Nie chcac sprawiac Ci nadto wielkiego klopotu tym razem prosze zatem o to tylko, zebys skierowal do wspomnianych wyzej adresatek pisma poswiadczajace, ze w okresie od dnia 1 listopada 2002 r. do dnia 31 pazdziernika 2006 r. bylem zatrudniony na stanowisku dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami Nieruchomosciami i Kosztami w Banku Zachodnim WBK S.A.

 

Moze panie, funkcjonariuszki publiczne, Beata Stoj i Krystyna Kowalczyk dadza sie przekonac, ze jeden z najwiekszych Bankow w Polsce nie zatrudnialby przez cztery lata w jego centrali na stanowisku dyrektora osoby niepoczytalnej, powierzajac jej kierowanie zespolem liczacym okolo 200 pracownikow, zarzadzanie infrastruktura Banku majacego okolo 300 oddzialow, jego logistyka kosztami operacyjnymi – przypomne, ze kierowalem projektem oszczednosci kosztow operacyjnych Banku – i nakladami inwestycyjnymi, negocjowanie warunkow zakupu wszystkich produktow i uslug, itp.

 

Uprzejmie informuje, ze jesli tym razem uczynisz – w sposob, ktory poza odrobina odwagi niczego innego od Ciebie nie wymaga – zadosc mojej prosbie, pomagajac mi, a ze mna mojej rodzinie, wyjsc z klopotow, w ktore wpedzila nas patologia Andrzeja i Wieslawy Zoll oraz ich osobowosciowych /moralne dna/ i zawodowych /ignoranci i tumany/ „klonow” w sadach i prokuraturach, ja zachowam sie – jesli pozyc pozwola oraz jesli mnie w szpitalu psychiatrycznym nie umieszcza funkcjonariusze demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej /art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej/ – rownie fair wobec Ciebie i Twojej Rodziny.

 

Jesli Twoj Tato, znany przed laty bojownik o prawa i wolnosci obywatelskie – obecnie kandydat tygodnika „warszawska gazeta” do tytulu „Prawego Polaka” /zrodlo: „warszawska gazeta”, 9-15 maja 2014, s. 37/ – ponownie zdecyduje sie kandydowac w wyborach na prezydenta Polski, udziele mu poparcia. Moze nie byc bez znaczenia.

 

Jesli zapoznasz sie z moja, umieszczona na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl oraz na stronie http://www.kekusz.pl prezentacja pt.: „„Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska” – jest o tym, jak Donald Tusk ze swoim ministrem Aleksandrem Gradem chcieli Polske z „murowanej” w „drewniana” zmienic – przekonasz sie, ze obejrzalo ja juz ponad 200.000 internautow. Zbiera generalnie pozytywne komentarze – trudno, zeby ktokolwiek poza niedoszlymi beneficjentami zdrady interesu narodowego przez Donalda Tuska i Aleksandra Grada ocenil ja negatywnie.

 

Jesli zatem spelnisz moja prosbe, ja obiecuje, ze gdy Twoj Tato wystartuje znowu w wyborach prezydenckich, ja udziele mu poparcia informujac zyczliwych mnie i ze zrozumieniem odnoszacych sie do mojej walki z amoralnymi tumanami msciwymi Internautow, ze zasluguje na to, zeby go darzyc zaufaniem, bo wychowal syna na rownie odwaznego i uczciwego czlowieka, jak on sam,

 

 

 

Mateusz,

 

 

 

W mojej klopotliwej, spowodowanej przez moich, tumanow msciwych – funkcjonariusze publiczni, ktorzy przede wszystkim sa tumanami, a gdy im to ofiara ich intelektualnej impotencji pozenionej z zawsze w przypadku takowych rozbuchanym ego uswiadomi i poinformuje o tym opinie publiczna, to sie mszcza, w tym czyniac ja przestepca i/lub kreujac jej wizerunek osoby niepoczytalnej, niezrownowazonej, chorej psychicznie, itp. – sytuacji, pomagaja mi nawet ludzie calkiem mi obcy. W zalaczeniu przesylam:

 

 1. majowe wydanie miesiecznika „Debesciak – niecodziennik optymistyczny dla demokracji bezposredniej” z zamieszczonym w nim artykule red. Piotra Madrego, pt. „Nie jest Pan sam, Panie doktorze!”

 2. kserokopie zamieszczonego wydaniu z 9-15 maja 2014 r. tygodnika „warszawska gazeta”, artykulu red. Krystyny Gorzynskiej pt. „Utracona czesc profesora Zolla”.

 

 

To o mnie i moich przeciwnikach nieudacznikach. Skoro ofiaruja mi pomoc ludzie calkiem mi obcy, nie miej mi prosze za zle, ze z podanych wyzej przyczyn zagrozony umieszczeniem mnie w szpitalu psychiatrycznym, po raz kolejny prosze o pomoc Ciebie, mojego w okresie od dnia 1 listopada 2002 r. do dnia 31 pazdziernika 2006 r. bezposredniego przelozonego, ktorego informacja o moim zatrudnieniu w okresie objetym aktem oskarzenia przeciwko mnie – „styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r.” – na stanowisku dyrektora Obszaru w centrali kierowanego obecnie przez Ciebie Banku skloni byc moze sedzie Beate Stoj do zweryfikowania jej od marca 2011 r. stanowiska, ze ja bylem niepoczytalny … 11, 10 i 9 lat temu, gdy … ktos inny popelnial przez pomylke – czyli z powodu niedopelnienia obowiazkow – prokurator Radoslawy Ridan mnie przypisane czyny, ktore wedlug opisow prokuratora nie sa przestepstwami i ktorych karalnosc, w ogromnej wiekszosci, ustala w 2013 roku.

 

Mam tez do Ciebie ogromna prosbe … Wiesz, co soba, jako pracownik i jako czlowiek prezentuje. Wiesz, jakie bylo moje wynagrodzenie w okresie, gdy byles moim przelozonym. Dzisiaj, dwukrotnie wyrzucony z pracy, nie pracujac od ponad 5 lat. jestem dziadem, bo mnie nim zrobil „system prawny”, z jego jedna z najbardziej prominentnych postaci, bylym RPO Andrzejem Zollem. Chodze w natarganych spodnich i potarganych butach. Nie mam pieniedzy na zakupy jedzenia. Dwukrotnie wyrzucony z pracy, ze zrujnowana opinia na rynku pracy nie mam szans na zatrudnienie. Ferajna skutecznie niszczy – stosujac metody jak za komuny – swoich przeciwnikow, pozbawiajac nas ekonomicznych podstaw bytu. Jesli to mozliwe, pozycz mi prosze 1.000,00 zl, wplacajac je na rachunek w ING Banku Slaskim S.A.: 21 1050 1445 1000 0091 4564 651. Oddam. Potrzebuje jeszcze kilku tygodni, zeby ostatecznie rozprawic sie z ferajna.

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

 

 

 

 

Zbigniew Kekus

 

 

 

Zalaczniki:

 

 1. Pismo z dnia 18 czerwca 2012 r.

 2. Piotr Madry, „Nie jest Pan sam, Panie doktorze!”; „Debesciak – niecodziennik optymistyczny dla demokracji bezposredniej”, maj 2014 r., s. 2-3

 3. Krystyna Gorzynska, „Utracona czesc profesora Zolla”, „warszawska gazeta”, s. 1, s. 22

1 Gdy w pazdzierniku 2012 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Beaty Stoj ze wzgledu na jej znajomosc z sedzia T. Kuczma, potwierdzona w osobiscie przez nia sporzadzonym oswiadczeniu, ktore zlozyla do akt sprawy sygn. II K 854/10 w dniu 4 listopada 2010 r., rozpoznajacy moj wniosek sedzia Artur Mielecki – podwladny prezes Beaty Stoj – podal w postanowieniu z dnia 25 pazdziernika 2012 r.:„(…) W pisemnym oswiadczeniu, SSR Beata Stoj wskazala, iz zarzuty Zbigniewa Kekusia sa calkowicie bezzasadne, gdyz co prawda zna i utrzymuje kolezenskie stosunki z Tomaszem Kuczma, lecz nie ma zadnego interesu w tym by sprawa ta byla rozpoznana w okreslony sposob, jak tez trudno wyobrazic sobie, by Tomasz Kuczma byl zainteresowany konkretnym rozstrzygnieciem sprawy.”Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie SSR Artura Mieleckiego z dnia 25 pazdziernika 2012 r.

 

La achat propecia pilule bouche, vente de viagra organe noble par excellence (car siege de la parole), ne pouvait pas servir a d’aussi ‘basses ?uvres’.
Mais la complexite de l’esprit humain fait qu’une description theorique et viagra france moyenne est rarement applicable a une propecia acheter personne donnee, avec toutes ses particularites et son histoire personnelle.
Si la stimulation sexuel n’est pas aussi adequate vente propecia generique on parle de la dysfonction erectile ou de achat viagra livraison rapide l’impuissance.

A preuve, les personnes qui «croient» boire de l’alcool, alors qu’elles n’en boivent pas, sont kamagra acheter aussi stimulees que celles qui en prix propecia en france absorbent reellement.
En revanche, les prix viagra tunisie prix du vrai viagra couples moins satisfaits ont tendance a prendre moins de poids ». Ainsi, viagra pfizer 100mg prix viagra generique achat votre partenaire sexuel aura meilleurs sentiments trop. C’est du moins ce qui ressort d’une etude realisee par le site de rencontre Smartdate aupres de 17 628 de ses abonnees feminines (voir ici). n’ont pas trouve de benefice a cette association [21] mais Ye et al., chez 105 patients, ont note une amelioration plus importante significativement dans le groupe de traitement combine compare aux monotherapies [22]. Bref, j’arrete d’afficher des soutiens-gorge aux elastiques deteints, des culottes depareillees, des collants… La dose usuelle chez le patient ayant une fonction renale normale est de 10 a 20mg, 30minutes a 12heures avant de debuter une activite sexuelle. La terre ne va pas s’arreter de tourner parce qu’on est en vacances. Si a l’ego dont on vient de voir les mecanismes de fonctionnement et de defensive, on y ajoute l’effet de toute notre education et conditionnement, (les croyances, les valeurs, les dogmes, les traditions obsolete et erronees, les experiences de souffrance, etc.), l’on comprend mieux pourquoi l’Homme apparait rigide depuis des millenaires.
Je le dis et je le repete, ce ou acheter du viagra qui cree le acheter viagra livraison 24h desir, c’est le manque.
Tous sont bien toleres, a condition propecia commander d’etre correctement prescrits, c’est-a-dire en propecia vente dehors de tout medicament a base de derives nitres (prescrit contre l’angine de poitrine ou apres un infarctus du myocarde).
Actuellement, les achat de cialis en pharmacie medicaments antiretroviraux sont utilises pour controler le virus de l’immunodeficience humaine ( VIH ).
Torna a vivere acquistare cialis 20 mg la sessualita come un giovane cialis costo 5 mg virgulto, senza doverti preoccupare di cilecca o flop amorosi:
Seguendo questi consigli sarete acquisto viagra generico on line in grado di prevenire e trattare l’impotenza viagra prezzo in farmacia o altri problemi sessuali.
Nitroprusside, il nitrato di mezcopolamina, i sito sicuro dove comprare cialis preparati contenenti il citrato di sildenafil, con i nitrati come amilnintrato, mononitrato viagra in farmacia senza ricetta medica di isosorbida, cisapride.
Cattolicesimo condanna il divorzio (apparte le prezzo del cialis da 10 mg rarissime eccezioni), acquisto levitra in farmacia cosi come la contraccezione.
Non possono influire sulla libido, se non comprare cialis a roma c’e cialis super active generico desiderio, non possono aiutare.
Ricorda che citrato di Sildenafil accelera il sangue, aumentando l’attivita fisica e l’usura, e questo porta a una maggiore vendita cialis in svizzera fame generico do viagra sem receita e quindi a mangiare.
Se il pene diventa turgido in assenza di una stimolazione sessuale e bene correre al pronto soccorso. Entrambi gli ordinazione cialis autori non solo hanno visto all’opera l’efficacia di questo processo ma ne hanno intuito pienamente gli effetti che la potenza metaforica ha sulla mente umana. Affitta una casa comprare cialis online in italia fuori citta per la moglie e i figli, in modo che possano fare due mesi di mare, impegnandosi a raggiungerli viagra e cialis senza ricetta nei fine settimana Viene in terapia da me per due motivi. Fintanto che il paziente usa il Finasteride il livello rimarra ridotto e la caduta dei vendita cialis roma capelli si fermera o non aumentera. Lascia stare il Viagra e prendi l’ormone dell’innamoramento. Non esiste alcun modo sicuro ed efficace per aumentare le dimensioni del pene, pero e possibile seguire questi consigli se si e preoccupati per le proprie dimensioni: Prendi l’iniziativa e dai l’aire alla tua virilita oggi. Questo ha dato un vendita cialis online enorme riconoscimento Pfizer di marketing e branding che porta a un sacco di vendite facili.
La latitanza vendita cialis in europa diagnostica ha come effetto collaterale immediato, dove acquistare cialis online la cronicizzazione della disfunzione, compromettendo e danneggiando singolo e coppia, talamo e tanti altri ambiti della vita di coppia.
Comunque, sia con il viagra che con il cialis, acquistare cialis online sicuro acquistare cialis 20 mg e necessaria una stimolazione sessuale priligy on line per arrivare all’erezione.
Pensate a quanto i vostri pensieri e le paure viagra in farmacia possono interrompere la vostra vita quotidiana, come comprare cialis su internet vendita cialis san marino affetare le prestazioni sul lavoro, interesse per hobby, e la capacita di essere un buon amico e partner.
Imitation viagra achetee qui viagra france comprenait un prix viagra 50 en pharmacie destin vente de viagra sans ordonnance en france de substance pour le traitement du diabete de type ii.
Pertanto, acquistando dove comprare il cialis on line cialis generico online dalla aquisto kamagra nostra farmacia virtuale, vi assicurerete un prodotto identico nella sostanza al piu farmacias online levitra blasonato omologo.
Au cours des dix dernieres annees la medecine sexuelle achat priligy en ligne s’est structuree afin acheter priligy pharmacie de permettre une approche de la sante sexuelle comme partie integrante de achat viagra sur internet la sante globale.
L’abitudine al fumo e una fattore di vendita cialis san marino rischio estremamente importante di disfunzione erettile; il numero di sigarette fumate al giorno e la durata dell’abitudine al fumo comprare viagra generico online sono direttamente correlate all’insorgenza di un cialis prezzo svizzera deficit erettile.
Parmi eux, il prix du viagra 100mg y a des hommes de tous les ages avec les acheter generique levitra manifestations de cialis moins cher troubles passagers ou permanents, ceux qui ont d’autres problemes de sante ou pas.
Ma per vendita viagra in farmacia altre persone, dove acquistare cialis in farmacia piu fragili e comprare cialis originale online predisposte a diverse forme di dipendenza, un tale autocontrollo e impossibile, perche il gusto per l’alea ha preso la mano.
Kamagra doit etre pris vente de viagra sans ordonnance en france uniquement en achat cialis pfizer conformite avec les exigences acheter levitra sans ordonnance et sous la supervision d’un medecin.
Nel caso di vaginismo acquisito, il disturbo vendita propecia puo verificarsi all’improvviso, dopo un periodo di adeguato funzionamento sessuale, in conseguenza di un trauma sessuale o di una condizione medica cialis soft generico 20 mg generale acquisto viagra generico online (apa, 2001).
Le citrate de sildenafil est applique vrai viagra pas cher vente de cialis generique pour le traitement prix du viagra generique de la dysfonction erectile (l’impuissance).
Una distinzione che purtroppo viene spesso comprar cialis en farmacia ignorata e che comprare cialis farmacia invece – come vedremo – acquisto kamagra senza ricetta e oltremodo significativa sia per comprendere che per superare la disfunzione erettile.
Pour acheter levitra non generique ceux qui aiment sortir des levitra sentiers battus.
Ainsi, ou acheter levitra prix les hommes levitra generique 50mg chauves seront bientot dans le passe.
Nei casi di vaginismo e importane conoscere i messaggi materni e paterni rispetto priligy si trova in farmacia alla sessualita, come si immagina come dolore, se si teme uno sfondamento, se il rapporto tra il pene del partner e lo spazio interno della vagina, appare acquistare priligy dapoxetina pericoloso.
E’vero pero che una dieta sana, ricca di antiossidanti naturali e povera di grassi, favorevole comprare priligy on line alla salute di cuore e vasi, e utile anche in questo caso.