14.05.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o realizację działania, jakie wykonał na rzecz antypolskiej nacjonalistki, obywatelki Ukrainy Julii Tymoszenko

Krakow, dnia 14 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Bronislaw Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-952 Warszawa

 

Sygn. akt:

 1. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

 2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 2. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 3. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. akt II K 407/13

 5. Pracownicy Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod, Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod

 6. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 7. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 8. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 11. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 12. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 14. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 15. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 16. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 17. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 18. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 19. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 20. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 21. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 22. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 23. Pan Stefan M. Dembowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja USA w Nowym Jorku

 24. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 25. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 26. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 27. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 29. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 30. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 31. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 32. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 33. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddzialu Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Krakow

 34. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 39. Pan Juliusz Braun, Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 40. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 41. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „wSieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. Pani Jadwiga Sztabinska, Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 45. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o skierowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – wniosku do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o rozpoznanie w zgodzie z przepisami obowiazujacego w Polsce prawa, mojego wniosku do niej o skierowanie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Wniosek o skierowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – wnioskow do:

  1. Prezesa Zarzadu Telewizja Polska S.A. Juliusza Brauna – adres: ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

  2. Prezesa Zarzadu, Dyrektora Generalnego Telewizja Polsat Sp. z o.o. Miroslawa Blaszczyka – adres: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

  3. Redaktora Naczelnego „Gazety Krakowskiej” Wojciecha Harpuli – adres: Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

  4. Redaktora Naczelnego „Faktu” Grzegorza Jankowskiego – adres: ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

  5. Redaktora Naczelnego „Dziennika Polskiego” Marka Keskrawca – adres: Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

  6. Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej” Adama Michnika – adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

  7. Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej – Gazeta w Krakowie” Jozefa Stachowa – adres: ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

  8. Czlonkow Zarzadu Polskiej Agencji Prasowej SA Lidie Sobanska i Arkadiusza Szymanka – adres: ul. Bracka 6/8 00-502 Warszawa

  9. Redaktora Naczelnego „Faktu – Krakow” Edyty Stanek – adres: ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

  10. Prezesa Zarzadu Dyrektora Generalnego Grupy TVN Markusa Tellenbacha – adres: ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

o podanie za posrednictwem kierowanych przez nich mediow do publicznej wiadomosci tresci wniosku Prezydenta do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, jak w pkt. I.

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, dlaczego Ekspert Danuta Posnik z Biura Listow i Opinii Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w pismie z dnia 7 maja 2014 r. nie udzielila odpowiedzi na moj wniosek z pisma do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r.: „o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia:

  1. z jakich przyczyn,

  2. w jakim celu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przylaczyl sie do m.in. przewodniczacego Rady Unii Europejskiej Hermana Van Rompuya i bronil interesu skazanej prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu suwerennej Ukrainy za dzialalnosc na szkode wlasnego panstwa, antypolskiej nacjonalistki Julii Tymoszenko.”

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, dlaczego Adresat niniejszego pisma, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie wystapil w mojej obronie, gdy zostal zawiadomiony o prowadzonym przeze mnie w okresie od dnia 30 maja 2011 r. do dnia 9 czerwca 2011 r. protescie glodowym przed siedziba Prokuratury Generalnej.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze prowadzenia od dnia 20 maja 2014 r. protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie, ul. Mosieznicza 2.

 3. Zawiadomienie, ze jestem ojcem trojga dzieci.

 4. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

  2. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

 

 

Prezydent Komorowski zwrocil sie w srode z prosba o zmiane “anachronicznego” prawa do wszystkich sil politycznych Ukrainy – i do ugrupowan rzadzacych, i do opozycji.

Deputowany Wolodymyr Olijnyk jako pierwszy odniosl sie do apelu prezydenta Polski Bronislawa Komorowskiego.

(…) Nasi koledzy w Europie powinni zrozumiec, ze Tymoszenko odpowiada za przekroczenie uprawnien sluzbowych,

a nie za decyzje polityczne. (…) Podobne zapisy istnieja takze w kodeksie karnym Polski.

Zrodlo: Polska Agencja Prasowa, 29 maja 2012

 

Pisma wielokrotnie kierowane przez Zbigniewa Kekusia naruszaja powage zajmowanych stanowisk w przeszlosci oraz obecnie przez prof. Andrzeja Zolla i sa wyrazem nieakceptowanego braku szacunku dla systemu prawnego.

W interesie spolecznym lezy bowiem budowanie autorytetu i powagi dla stanowisk zwiazanych z prawidlowym funkcjonowaniem systemu prawnego. Prokurator Dariusz Furdzik.”

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika z dnia 2 pazdziernika 2013 r. o objeciu sciganiem z urzedu, sciganego z oskarzenia prywatnego Andrzeja Zolla i Wieslawy Zoll

 

Szczegolne – o ile silniej uderzaja ludzi slowa niz fakty!

Maryla Wolska

 

Lepiej smiechem jest pisac niz lzami.

W smiechu jest cale bogactwo czlowieka”

Francois Rabelias

 

Wielcy ludzie sa dumni, mali zarozumiali

George Byron

 

System”«zbior jednostek tworzacych jakas zorganizowana calosc, sluzacych jednemu celowi; uklad»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 981

 

Prof. Wladyslaw Bartoszewski: Lepszym prezydentem bedzie ktos, kto wychowal piecioro dzieci niz czlowiek z doswiadczeniem hodowli zwierzat futerkowych.”
Zrodlo: Pawel Wronski,„Szalik zwyciestwa dla Komorowskiego”; „Gazeta Wyborcza”, 17 maja 2010r., s. 6

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

 

Niniejsze pismo kieruje do Pana w zwiazku ze sprawa, ktora po raz pierwszy zglosil Panu Pan Posel Zbigniew Wassermann we wrzesniu 2009 r.

Przypomne, ze gdy byl Pan marszalkiem Sejmu, Posel Zbigniew Wassermann skierowal za Pana posrednictwem interpelacje poselska z dnia 3 wrzesnia 2009 r. /nr 11505/ do ministra sprawiedliwosci – prokuratora generalnego Andrzeja Czumy w sprawie prawomocnego skazujacego mnie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/.

Posel Zbigniew Wassermann:

 1. zawiadomil ministra Andrzeja Czume, ze mnie sedzia T. Kuczma skazal wyzej wymienionym wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. z art. 226 § 1 k.k. za zniewazenie 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, tj. za posrednictwem Internetu,

 2. zlozyl wniosek o rozpoznanie mozliwosci wniesienia kasacji – na podstawie art. 521 § 1 k.p.k.: Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.” – na moja korzysc od wyroku, jak w pkt. 1.

 

W uzasadnieniu do interpelacji Posel Zbigniew Wassermann zaprezentowal Jego stanowisko w sprawie obowiazku przez wladze poszanowania zasady praworzadnosci,

 

Nalezy miec na uwadze przede wszystkim to, iz jedna z glownych regul postepowania karnego jest jego

rygoryzm, ktory nie dopuszcza zadnych odstepstw od scisle nakreslonych przez prawo zasad odpowiedzialnosci

i zasad postepowania karnego. (…) Z perspektywy przecietnego obywatela,

bezwzglednego poszanowania wymaga zasada praworzadnosci.

Prawo nie moze byc stosowane dowolnie, szczegolnie w tak wrazliwej sferze, jak prawo karne.

Zrodlo: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja poselska Posla Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna z dnia

3.09.2009 r. /nr 11505/, w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.,

sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13

 

Co do meritum sprawy zgloszonej marszalkowi Sejmu Posel Zbigniew Wassermann wyjasnil, ze:„(…) Najwazniejsza dla sprawy jest bowiem kwestia wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., ktorym to wyrokiem trybunal przesadzil, iz art. 226 § 1 K.k. jest niezgodny z konstytucja w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego dokonane wylacznie w zwiazku, a nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych. W uzasadnieniu trybunal wskazal ponadto, ze od momentu wejscia w zycie jego wyroku niedopuszczalne jest sciganie za zniewazenie funkcjonariusza publicznego, ktore nie jest dokonane w zwiazku i podczas pelnienia przez niego czynnosci sluzbowych. Tymczasem zainteresowany zostal oskarzony i skazany wlasnie za zniewazenie funkcjonariuszy publicznych, jednakze w znamionach jego czynu zabraklo tego drugiego elementu, tj. zniewazenia podczas wykonywania czynnosci sluzbowych.

Mam pelne przekonanie, iz sciganie pana Z.K. z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 K.k. bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. Sama konstytucja kaze traktowac orzeczenia trybunalu jako wiazace i zmusza wszelkie organy wladzy, w tym wladzy sadowniczej, do podporzadkowania sie ich tresci.

(…) Osobiscie uwazam, iz po wydaniu przez trybunal przedmiotowego wyroku nalezalo zmodyfikowac akt oskarzenia w stosunku do zainteresowanego, eliminujac z niego zarzuty z art. 226 § 1 K.k., i wowczas bylbym ostatnia osoba, ktora kwestionowalaby zasadnosc wydania wyroku skazujacego w tej sprawie.”

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja poselska Posla Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. /nr 11505/, w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/

 

W skierowanej do Pana, marszalka Sejmu, odpowiedzi minister Andrzej Czuma odmowil wniesienia kasacji podajac miedzy innymi: W mysl art. 523 § 1 K.k. kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 K.p.k. lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia. W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze doszlo do innego razacego naruszenia prawa materialnego, niespelniony jednak zostal drugi z wymienionych w art. 523 § 1 K.p.k. warunkow wniesienia kasacji, a mianowicie istotny wplyw owego innego naruszenia prawa na tresc orzeczenia.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz ministra sprawiedliwosci z dnia 9 pazdziernika 2009 r., sygn. PR V 861-1995/08 na interpelacje poselska Posla Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. /nr 11505/, w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/

 

Przywolany przez ministra sprawiedliwosci – prokuratora generalnego art. 523 § 1 k.p.k. stanowi: „Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia;”

Minister sprawiedliwosci – prokurator generalny Andrzej Czuma oszukal Pana, marszalka Sejmu, a takze Autora interpelacji Posla Zbigniewa Wassermanna i mnie, skazanego nieslusznym wyrokiem.

Informowalem Pana o tym i prosilem kilkukrotnie o wydanie polecenia zweryfikowania sprzecznego z prawem i orzecznictwem Sadu Najwyzszego stanowiska ministra.

Marszalek Sejmu nie odpowiadal na moje prosby.

Po smierci Posla Zbigniewa Wassermanna, Jego corka, adw. Malgorzata Wassermann skierowala – na moja prosbe – wniosek do Sadu Okregowego w Rzeszowie o uchylenie skazujacego mnie wyroku w zakresie wyzej wymienionych 15 czynow.

W uzasadnieniu podala – jak Posel Zbigniew Wassermann w w.w. interpelacji z 3.09.2009 r. – ze sedzia Tomasz Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 k.k., tj. w sprzecznosci z w.w. wyrokiem TK z dnia 11.10.2006 r., ktory wszedl w zycie w dniu 19.10.2006 r.

Sad Okregowy w Rzeszowie uznal wniosek ad. Malgorzaty Wassermann za sluszny i wydal w dniu 15 wrzesnia 2010 r. wyrok, ktorym orzeklSygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. Pieczec Okragla Sadu Okregowego w Rzeszowie.

UZASADNIENIE (…) Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

 

Mam nadzieje, ze przekonalem Pana – tj., ze Sad Okregowy w Rzeszowie Pana przekonal – ze minister A. Czuma oszukal Pana odpowiedzia z dnia 9.10.2009 r. na interpelacje Posla Zbigniewa Wassermanna z dnia 3.09.2010 r. /nr 11505/.

Gdy ja o oszustwie informowalem marszalka Sejmu, Pan mi nie wierzyl.

 

xxx

 

Sedzia Tomasz Kuczma skazal mnie wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. za lacznie 18 czynow przypisanych mi przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. jako popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem Internetu, tj. stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila obowiazkow – akt oskarzenia sporzadzila na podstawie … li tylko wydrukow z wyzej wymienionych stron – i oskarzyla mnie o czyny, ktore popelnily inne niz ja osoby w Krakowie.

Poniewaz sedzia T. Kuczma skazal mnie za te czyny wyrokiem z dnia 18.12.2007 r., po tym, gdy w opisany wyzej sposob – potwierdzony przez Sad Okregowy w Rzeszowie w.w. wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. – oszukal nas, tj. marszalka Sejmu, Posla Z. Wassermanna i mnie minister Andrzej Czuma, zglosilem Panu pismem z dnia 4 lutego 2010 r. i te wade nieslusznie skazujacego mnie wyroku, proszac o wniesienie w tej sprawie interpelacji poselskiej.

Pan skierowal wtedy pismo z dnia 23 lutego 2010 r. do ministra sprawiedliwosci – prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego o tresci: „Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bronislaw Komorowski MARSZALEK SEJMU Biuro Poselskie, ul. Krakowskie Przedmiescie 6, 00-325 Warszawa, Warszawa, dnia 23 lutego 2010r. Pan Krzysztof KWIATKOWSKI Minister Sprawiedliwosci /adres – ZKE/ Szanowny Panie Ministrze do mojego biura poselskiego wplynelo pismo Pana Zbigniewa Kekusia z Krakowa (pismo w zalaczeniu). Wyzej wymieniony, skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma utrzymuje, ze zostal skazany za sprawstwo czynow ktorych nie popelnil i domaga sie wzruszenia skazujacego go wyroku. Prosze Pana Ministra o zajecie stanowiska w tej sprawie. Z wyrazami szacunku. Bronislaw Komorowski W zalaczeniu 1. pismo Zbigniewa Kekus z dnia 4 lutego 2010r. Do wiadomosci: Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/.
Dowod:Biuro Poselskie Posla Bronislawa Komorowskiego, pismo Posla B. Komorowskiego z dnia 23

lutego 2010r. do ministra sprawiedliwosci Krzysztofa Kwiatkowskiego

 

Nie mielismy – ja i Pan, marszalek Sejmu – szczescia do kolejnych ministrow sprawiedliwosci-prokuratorow generalnych w rzadzie Donalda Tuska … Krzysztof Kwiatkowski takze nas oszukal. Oto odpowiedz z dnia 24 marca 2010 r. na Pana w.w. pismo do niego z dnia 23.02.2010 r. – Warszawa, dnia 24.03.2010r. Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Sprawiedliwosci Prokuratura Krajowa Biuro Postepowania Sadowego /adres – ZKE/ PR V 861-1995/08 Pan Zbigniew Kekus /adres: ZKE/ Odpowiadajac na – przekazane przy interwencji Marszalka Sejmu Pana Bronislawa Komorowskiego z dnia 23 lutego 2010r. – pismo Pana z dnia 4 lutego 2010r., w ktorym utrzymuje Pan, ze zostal skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. Sadu Rejonowego w Debicy za sprawstwo czynow, ktorych nie popelnil i domaga sie Pan spowodowania wzruszenia tegoz orzeczenie, uprzejmie informuje, ze akta sprawy sygn. II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy byly juz badane w Ministerstwie Sprawiedliwosci – Prokuraturze Krajowej pod katem istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wniesienia w tej sprawie przez Prokuratora Generalnego kasacji, w zwiazku z Pana wnioskami z dnia 3 i 5 listopada 2008r., 2 grudnia 2008r. oraz z dnia 9 lutego 2009r.

Pismem z dnia 12 lutego 2009r zostal Pan powiadomiony o wynikach badania akt oraz o zajetym stanowisku w przedmiocie braku podstaw do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzysc i spowodowania tym samym wzruszenia kwestionowanego orzeczenia. W korespondencji tej obszernie ustosunkowano sie do podniesionych w Pana pismach zarzutow i podano przyczyny, dla ktorych uznano, ze nie uzasadniaja one wniesienia nadzwyczajnego srodka zaskarzenia.

Wspomniec wypada, iz sprawa nieslusznego skazania Pana byla przedmiotem interpelacji Pana Posla Zbigniewa Wassermanna, na ktora udzielono odpowiedzi w dniu 9 pazdziernika 2009r., podtrzymujac stanowisko o braku podstaw prawnych do wniesienia na Pana korzysc kasacji.

Argumentacja zawarta w obecnym Pana pismie nie uzasadnia zmiany tego stanowiska, albowiem nie wskazuje zadnych nowych okolicznosci.

W pismie tym podnosi Pan zarzuty tozsame z zarzutami sformulowanymi w poprzednich wnioskach, a poniewaz do zarzutow tych odniesiono sie juz w udzielonej Panu odpowiedzi, to uznac nalezy, iz nie zachodzi potrzeba ponownego ustosunkowania sie do prezentowanych przez Pana argumentow.

Podkreslic jedynie trzeba, iz wprawdzie uzasadnienie wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r. nie zostalo sporzadzone, gdyz nie zlozyl Pan w tym zakresie stosownego wniosku,to jednak wnikliwa analiza akt sprawy wykazala, ze zebrany w postepowaniu przygotowawczym i ujawniony na rozprawie material dowodowy pozwalal sadowi orzekajacemu na przypisanie Pan odpowiedzialnosci karnej za popelnienie wystepkow z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i innych, tak w zakresie sprawstwa poszczegolnych czynow, jak i winy.

W tym stanie rzeczy, wobec braku podstaw z art. 523 § 1 kpk, ponowny wniosek Pana o wniesienie na jego rzecz kasacji, nie zostal uwzgledniony.”

Dowod: Ministerstwo Sprawiedliwosci Prokuratura Krajowa Biuro Postepowania Sadowego PR V 861-1995/08, pismo z dnia 24 marca 2010 r. – Zalacznik x

 

Po doreczeniu mi zacytowanego wyzej pisma/oszustwa informowalem Pana – podobnie, jak mialo to miejsce w przypadku oszustwa, ktorego dopuscil sie wobec Pana minister Andrzej Czuma – ze oszukal Pana i mnie minister Krzysztof Kwiatkowski.

Prosilem, zeby go Pan zobowiazal do przeprowadzenia jeszcze jednego postepowania wyjasniajacego.

Pan nie odpowiadal na moje pisma/prosby.

 

W dniu 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie pod Smolenskiem zginal prezydent Lech Kaczynski i Pan objal obowiazki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Skierowanym do Pana, p.o. prezydenta, pismem z dnia 10 maja 2010 r. zlozylem wniosek o zastosowanie wobec mnie prawa laski – art. 139 Konstytucji: „Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo laski.” – i ulaskawienie mnie od czynow nieslusznie przypisanych mi przez sedziego T. Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r.

Poinformowalem Pana Prezydenta, ze:

 1. mam troje dzieci na utrzymaniu,

 2. z powodu sporzadzonego przeciwko mnie aktu oskarzenia, a potem skazujacego mnie nieslusznie wyroku dwukrotnie wyrzucono mnie z pracy – z ING Banku Slaskiego S.A., w ktorego centrali bylem zatrudniony na stanowisku dyrektora Pionu Uslug oraz z PLL LOT S.A., w ktorej centrali bylem zatrudniony na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury,

 3. nie pracuje od lutego 2009 r., a ciazacy na mnie status skazanego skutecznie dyskwalifikuje mnie jako kandydata do zatrudnienia.

 

Ucieszylem sie, gdy kilka dni pozniej tak Pana rekomendowal szef Pana komitetu honorowego, Wladyslaw Bartoszewski na Prezydenta Polski:

 

Prof. Wladyslaw Bartoszewski: Lepszym prezydentem bedzie ktos, kto wychowal piecioro dzieci niz czlowiek z doswiadczeniem hodowli zwierzat futerkowych.”
Zrodlo: Pawel Wronski,„Szalik zwyciestwa dla Komorowskiego”; „Gazeta Wyborcza”, 17 maja 2010r., s. 6

 

Moglem oczekiwac, ze czuwajacy z mocy prawa okreslonego w art. 126.2 nad przestrzeganiem Konstytucji1, posiadajacy prawo do ulaskawienia mnie od nieslusznego wyroku sedziego T. Kuczmy, nie tylko Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ale i ojciec – pieciorga dzieci – skorzysta z przyslugujacego mu prawa, dajac szanse na powrot do normalnego zycia mnie i moim trojgu dzieciom.

Pana podwladna wyjasnila mi jednak, ze Pan Prezydent nie moze mnie ulaskawic, bo mu prawo nie pozwala.

To dziwne, bo dwa lata pozniej, w sierpniu 2012 r. Pan ulaskawil znanego dziennikarza Jerzego Jachowicza, ktory zostal skazany za – jak ja – slowa, tj. za znieslawienie bylego funkcjonariusza SB plk. Ryszarda Bieszynskiego2.

Wskazac takze nalezy, ze Pana poprzednicy na urzedzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zastosowali prawo laski wobec po wielokroc grozniejszych niz ja przestepcow, i tak:

 1. prezydent Lech Walesa ulaskawil dwoch gangsterow o pseudonimach „Slowik” i „Ali”,

 2. prezydent Aleksander Kwasniewski w trybie nadzwyczajnym ulaskawil sprawce brutalnego morderstwa – zakatowal mlotkiem staruszke i podpalil cialo – Petera V.

 

Ja wedlug Pana jestem jeszcze gorszy …

Wszystkich, tj. „Alego” – jeden z pierwszych szefow gangu pruszkowskiego – „Slowika” i Petera V ulaskawili Prezydenci Lech Walesa i Aleksander Kwasniewski mimo negatywnych opinii prokuratora generalnego.

Prezydent A. Kwasniewski ulaskawil takze … 6 zabojcow, 12 gwalcicieli, 179 sprawcow rozbojow, 15 lapowkarzy, 698 zlodziei i 197 osob znecajacych sie nad rodzina.

A ja zostalem skazany za slowa, o sedziach, rzeczniku praw obywatelskich Andrzeju Zollu i jego malzonce adw. Wieslawie Zoll oraz za umieszczanie w Internecie materialow ze sprawy o rozwod pomiedzy mna i moja zona.

Co wszak najbardziej odroznialo mnie od wyzej wymienionych skazanych, wobec ktorych Pana poprzednicy na urzedzie Prezydenta zastosowali prawo laski, to, ze … ja nie bylem sprawca zadnego z 18 czynow, ktore przypisal mi sedzia Tomasz Kuczma, a 16 z nich /z art. 226 § 1 k.k. i art. 226 § 3 k.k./ wedlug opisow sporzadzonych przez sedziego – przepisanych z aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan juz w dniu orzekania nie wyczerpywalo znamion czynow okreslonych jako przestepstwa wedlug przypisanych mi kwalifikacji prawnych.

Gdyby wtedy, w maju 2010 r. zastosowal Pan wobec mnie prawo laski, zachowalbym szanse powrotu na rynek pracy. Dzisiaj zapewne pracowalbym zamiast … doswiadczac problemow, o ktorych w dalszej czesci pisma.

Pan okazal sie jednak dla mnie bardziej srogi niz prezydenci L. Walesa i A. Kwasniewski dla wyzej wymienionych skazanych.

Ja natomiast wiedzac, ze nie jestem sprawca czynow, za ktore zostalem skazany – bo materialy, ktorych umieszczanie na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl mnie, w Krakowie, w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. przypisali prokurator Radoslawa Ridan, a po niej sedzia Tomasz Kuczma, w rzeczywistosci umieszczaly na tych stronach inne niz ja osoby, w Warszawie, a na stronie www.zgsopo.webpark.pl w innym okresie niz „ustalila” prokurator – podejmowalem kolejne dzialania na rzecz wzruszenia nieslusznie skazujacego mnie wyroku.

Poniewaz mnie prokurator generalny Andrzej Seremet oszukal trzykrotnie – informujac mnie pismami z dnia 12 maja 2010 r., 21 wrzesnia 2010 r. i 2 grudnia 2010 r. w odpowiedzi na kolejno kierowane przeze mnie do niego wnioski o wniesienie kasacji od nieslusznie skazujacego mnie wyroku, ze w zglaszanej mu sprawie nie zachodzi okreslona w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanka do wniesienia kasacji – zawiadomilem go pismem z dnia 24 maja 2011 r. o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 30 maja 2011 r. protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Generalnej w Warszawie.

W odpowiedzi na moje zawiadomienie sporzadzono w dniu 26 maja 2011 r. i doreczono mi pismo prokurator Janiny Serowik, ktorym ta uprzejmie potwierdzila, ze … przyjela do wiadomosci: „Warszawa, dnia 26.05.2011 r., Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego PG VII Ko2 739/11 Pan Zbigniew Kekus Uprzejmie potwierdzam wplyw pisma z dnia 24.05.2011 r. skierowanego do Prokuratora Generalnego, informujacego o rozpoczeciu protestu glodowego. Jednoczesnie informuje, iz powyzsze pismo dolaczono do numeru jak wyzej.”

Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII Ko2 739/11, pismo z dnia 26 maja 2011 r. prokurator Janiny Serowik

 

Zgodnie z zapowiedzia rozpoczalem zatem w dniu 30 maja 2011 r. protest glodowy przed siedziba Prokuratury Generalnej w Warszawie. W siodmym dniu mojego protestu, 6 czerwca 2011 r. Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pan Krzysztof Lapaj zlozyl osobiscie w Kancelarii Prezydenta pismo do Pana Prezydenta o tresci – Zalacznik 1: Szanowny Pan Bronislaw Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej/adres – ZKE/ Dotyczy:

 1. Prosba o wystapienie do zastepcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda z wnioskiem o mozliwie jak najszybsze rozpoznanie sprawy glodujacego od dnia 2011.05.30 od godz. 11:00 przez Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie Pana dr Zbigniewa Kekusia, skazanego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy (sygn. akt II K 451/06) za czyny, ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz Pan dr Zbigniew Kekus osoby.

 2. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty jego zlozenia.

Szanowny Panie, informuje, ze od dnia 2011.05.30 od godz. 11:00 Pan dr Zbigniew Kekus prowadzi przed Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie (ul. Barska 28) glodowke protestacyjna.

Pan dr Zbigniew Kekus nic nie je od tygodnia, wylacznie pije.

Przyczyny podjecia glodowki przez Pana dr Zbigniewa Kekusia prezentuje jego pismo z dnia 2011.06.03 do zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda – zalacznik 1.

W dniu 2011.06.02 dyrektor Biura Prokuratora Generalnego prokurator Ryszard Tluczkieiwcz poinformowal Pana dr Zbigniewa Kekusia w obecnosci prokurator Antoniny Suwala, ze w zglaszanej przez Pana dr Zbigniewa Kekusia (a takze przeze mnie) prokuratorowi generalnemu od dnia 2011.03.31 sprawie skazania Pana dr Zbigniewa Kekusia wyrokiem z dnia 2007.12.18 Sadu Rejonowego w Debicy zostanie przeprowadzone powtorne postepowanie wyjasniajace.

Przeprowadzic je ma zastepca prokuratora generalnego prokurator Robert Hernand.

Pan dr Zbigniew Kekus poinformowal mnie, ze bedzie kontynuowal glodowke do uniewinnienia go od bezpodstawnie przedstawionych mu zarzutow wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 2007.12.18. (sygn. akt II K 451/06).

Ze wzgledu na rosnace z kazdym dniem zagrozenie dla zdrowia glodujacego od tygodnia, w tym spiacego na wycieraczce przed glownym wejsciem do Prokuratury Generalnej Pana dr Zbigniewa Kekusia, wnosze jak na wstepie.

Gdyby Pan nie dawal wiary, ze Pan dr Zbigniew Kekus gloduje, uprzejmie informuje, ze zostalem przez niego upowazniony do zlozenia dla Pana do odwiedzenia go o kazdej porze dnia i nocy przed siedziba Biura Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28.

Zalaczniki: 1. Kopia pisma Pana dr Zbigniewa Kekusia z dnia 2011.06.03 do zastepcy prokuratora generalnego Prokuratora Roberta Hernanda.

Z powazaniem Krzysztof Lapaj Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca”

Dowod: Pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego – Zalacznik 1

 

Pan, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie podjal zadnych dzialan w zwiazku z moim, zgloszonym Panu protestem glodowym.

Protest okazal sie sluszny. Po prowadzeniu go przez 12 dni oraz po kolejnych czterech dniach prowadzonej przeze mnie takze calodobowo pikiety, w dniu 15 czerwca 2011 r. wreczono mi pismo potwierdzajace, ze prokurator generalny wniesie – jednak – kasacje.

Wniosl ja pismem z dnia 22 sierpnia 2011 r., a Sad Najwyzszy uznal ja za zasadna wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

Minal dokladnie rok …

W maju 2012 r. protest w zakladzie karnym w Charkowie rozpoczela odbywajaca kare siedmiu lat pozbawienia wolnosci za dzialania na szkode wlasnego panstwa byla premier Ukrainy Julia Tymoszenko. Pan sie za nia wstawil w taki sposob:

 

Prezydent Komorowski zwrocil sie w srode z prosba o zmiane “anachronicznego” prawa do wszystkich sil politycznych Ukrainy – i do ugrupowan rzadzacych, i do opozycji.

Deputowany Wolodymyr Olijnyk jako pierwszy odniosl sie do apelu prezydenta Polski Bronislawa Komorowskiego.

(…) Nasi koledzy w Europie powinni zrozumiec, ze Tymoszenko odpowiada za przekroczenie uprawnien sluzbowych,

a nie za decyzje polityczne. (…) Podobne zapisy istnieja takze w kodeksie karnym Polski.

Zrodlo: Polska Agencja Prasowa, 29 maja 2012

Julia Tymoszenko jest, jak wiadomo antypolska nacjonalistka. Tak o niej pisze – prawde – Waldemar Lysiak:

 

Salon glownosciekowymi telewizjami probuje lzawic oczy Polakow gehenna tej skazanej bidulki Tymoszenko,

ani slowem nie napomykajac, ze owa pani (…) jako polityk byla antypolska nacjonalistka, jej sztab partyjny skladal sie z pogrobowcow UPA, a jej gwardie przyboczna stanowili nazibandyci, ktorych ulubiony sport stanowilo regularne dewastowania lwowskiego Cmentarza Orlat.”

Zrodlo: Waldemar Lysiak, „Ukrainski oksymoron”; „Do Rzeczy”, Nr 4, 20-26 stycznia 2014 r., s. 99

 

Dlaczego Pan mnie nie lubi Panie Prezydencie?

A to mi Pan wyjasnia, ze jesli chodzi o mnie, to Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie moze skorzystac z prawa laski, a to moj protest glodowy nie wywiera na Panu najmniejszego wrazenia – bo prawo na to nie pozwala Prezydentowi.

W przypadku antypolskiej nacjonalistki, obywatelki innego panstwa … prawo natomiast pozwolilo Panu uzyczyc majestatu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

A ja przeciez z pewnoscia wiecej od Julii Tymoszenko zrobilem dla Polski.

O ile ona w ogole cokolwiek dla nas zrobila, a nie wylacznie wbrew nam.

Tymczasem ja, zaraz po tym, gdy pod koniec grudnia 2008 roku rzecznik Ministerstwa Skarbu Panstwa Maciej Wiewior ujawnil szczegoly projektu ustawy reprywatyzacyjnej ministra Aleksandra Grada, poswiecilem okres przerwy swiateczno-noworocznej na przygotowanie moich uwag i wnioskow do niego. Natychmiast po zakonczeniu przerwy, w dniu 5 stycznia 2009 r. zlozylem w Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej skierowane do Pana, wtedy marszalka Sejmu pismo zawierajace miedzy innymi – Zalacznik 2: „Dotyczy:

 1. Wniosek o zlecenie przez Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenia przez powolana w tym celu przez Marszalka komisje sejmowa postepowania, majacego na celu wyjasnienie przyczyn umieszczenia w opracowanym przez rzad premiera D. Tuska projekcie ustawy reprywatyzacyjnej zapisow, ktore wedlug informacji przekazanych mediom przez rzecznika Ministerstwa Skarbu, Macieja Wiewiora – Zalacznik 1 – skutkowac moga przymusem wyplacenia przez Polske odszkodowan w kwocie kilkukrotnie wiekszej niz dedykowana przez rzad premiera D. Tuska na wyplate pokrzywdzonym odszkodowan kwota 20 mld zl.

 2. Wniosek o spowodowanie usuniecia z projektu ustawy reprywatyzacyjnej nieprzewidywalnego w jego skutkach finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli zapisu o zwrocie pokrzywdzonym 20% wartosci ich skonfiskowanych przez wladze PRL majatkow, w tym takze majatkow zagrabionych przez III Rzesze na terenie Polski.

 3. Wniosek o wydanie polecenia Szefowi zespolu, ktory przygotowal projekt ustawy reprywatyzacyjnej, doreczenia mi – w terminie 14 dni od daty zlozenia przeze mnie niniejszego pisma – prezentacji modelu i danych, ktore do niego wprowadzono, na podstawie ktorych ustalono, ze maksymalna kwota roszczen pokrzywdzonych przez III Rzesze i wladze PRL nie przekroczy 100 mld zl.”

Zrodlo: Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismo Z. Kekusia z dnia 5 stycznia 2009 r. do marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego – Zalacznik 2

 

Aleksander Grad „pomylil” sie w jego szacunkach o najpewniej minimum … 1.000 proc. i po wprowadzeniu ustawy wedlug jego projektu w zycie Polska musialaby wyplacic jej beneficjentom nie 20 mld zl – ktore premier D. Tusk chcial uzyskac z wyprzedazy bogactwa narodowego – ale … ponad 200 mld zl.

Pismem z dnia 30 stycznia 2009 r. o tym, ze minister Aleksander Grad przygotowal dla finansow panstwa „bombe z opoznionym zaplonem” poinformowalem premiera Donalda Tuska.

Panom moja „recenzja” kilkumiesiecznej pracy A. Grada i jego „ekspertow” nie przypadla do gustu. Pan, marszalek Sejmu, nigdy nie udzielil odpowiedzi na moje wnioski z pisma dnia 5.01.2009 r., a poinformowanie przeze mnie premiera D. Tuska o zagrozeniu dla finansow panstwa zwiazanym z ewentualnym wprowadzeniem ustawy w zycie przyplacilem utrata pracy. Tydzien po tym, gdy skierowalem wyzej wymienione pismo do premiera D. Tuska … wyrzucono mnie trybie natychmiastowym z pracy w Spolce Skarbu Panstwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., w ktorej centrali w Warszawie bylem zatrudniony od 15 wrzesnia 2008 r. na podstawie Umowy menedzerskiej na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury i nad ktora nadzor wlascicielski sprawowal … minister Skarbu Panstwa Aleksander Grad.

 

Nie zebym sobie przypisywal wielka sile sprawcza i uwazal, ze tylko ja zapobieglem wprowadzeniu w zycie bubla autorstwa ministra Aleksandra Grada, ale … moje uwagi i wnioski okazaly sie sluszne. Wprawdzie premier Donald Tusk byl wielkim entuzjasta projektu swojego ministra i zwac go „sprawiedliwa i przyzwoita ustawa”, chcial go wprowadzic w zycie bardzo szybko, wczesna wiosna 2009 r.3 – zeby dotrzymac obietnicy, ktora w marcu 2008 r. zlozyl w Nowym Jorku przedstawicielom organizacji zydowskich: Komitet Zydow Amerykanskich /AJC/, Konferencja ds. Roszczen Zydowskich /JCC/, Liga Przeciw Znieslawieniom /ADL/ – ale projekt ten … nigdy nie zostal nawet przekazany do Sejmu.

Wiecej na temat „sprawiedliwej i przyzwoitej ustawy” Aleksandra Grada, w umieszczonej na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl oraz na stronie http://www.kekusz.pl prezentacji pt.: „„Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

 

A Pan mnie traktuje duzo gorzej, niz w podobnych okolicznosciach antypolska nacjonalistke.

Nawiasem mowiac, wielce niefortunny okazal sie akces Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do „Julioentuzjastow”, bo narazil sie Pan na sluszny zarzut ze strony parlamentarzysty ukrainskiego, ze chce Pan reformowac „anachroniczne” prawo na Ukrainie, nie znajac prawa polskiego. Media podaly:

 

Deputowany Wolodymyr Olijnyk jako pierwszy odniosl sie do apelu prezydenta Polski Bronislawa Komorowskiego. (…) Nasi koledzy w Europie powinni zrozumiec, ze Tymoszenko odpowiada za przekroczenie uprawnien sluzbowych, a nie za decyzje polityczne. (…) Podobne zapisy istnieja takze w kodeksie karnym Polski.

Zrodlo: Polska Agencja Prasowa, 29-05-2012

 

Deputowany W. Olijnyk slusznego udzielil Panu pouczenia. On wie, ze w obowiazujacej od … „zawsze” ustawie Kodeks karny funkcjonuje art. 231 penalizujacy za niedopelnienie obowiazkow lub przekroczenie uprawnien przez funkcjonariusza publicznego4.

 

Od wielce niefortunnego pod kazdym wzgledem, jakkolwiek doskonale ilustrujacego, z przedstawicielami jakich srodowisk Pan sympatyzuje, a i z cala pewnoscia uznanego przez srodowiska, na ktorych uznaniu Panu zalezy za poprawne politycznie wsparcia, ktore udzielil Pan Julii Tymoszenko, gdy zaczela prowadzic protest glodowy minely dwa lata.

Z przyczyn, ktore przedstawie ponizej, pismem z dnia 23 kwietnia 2014 r. skierowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zlozylem: „Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia:

  1. z jakich przyczyn,

  2. w jakim celu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, adresat niniejszego pisma, przylaczyl sie do m.in. przewodniczacego Rady Unii Europejskiej Hermana Van Rompuya i bronil interesu skazanej prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu suwerennej Ukrainy za dzialalnosc na szkode wlasnego panstwa, antypolskiej nacjonalistkiJulii Tymoszenko.

 1. Zawiadomienie o poinformowaniu przeze mnie pismem z dnia 22 kwietnia 2014 r. /Zalacznik 4/ Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o mozliwosci prowadzenia przeze mnie od dnia 8 maja 2014 r. protestu glodowego przed siedziba Prokuratury w zwiazku ze sprawa karna prowadzona przeciwko mnie przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod.

 2. Prosba o osobiste przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowanie pisma do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zawierajacego wniosek o humanitarne potraktowanie mnie w dniu 7 maja 2014 r., tj. o:

  1. uczynienie zadosc mojemu wnioskowi do niej z pkt. I pisma z dnia 22 kwietnia 2014 r. /Zalacznik 4/, lub

  2. wydanie Policji nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia do szpitala – ewentualnie psychiatrycznego – celem poddania mnie leczeniu.”

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 7 maja 2014 roku eksperta w Kancelarii Prezydenta Danuty Posnik – Zalacznik 3: „Warszawa, 7 maja 2014 roku Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Listow i Opinii Obywatelskich /adres – ZKE/ NR BLO-0600-3370(83)-2014-KM Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Szanowny Panie

Potwierdzamy wplyw Pana kolejnego listu – „wniosku” z dnia 23 kwietnia 2014 roku (data wplywu 28 kwietnia br.) skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego a przekazanego do Biura listow i Opinii obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej celem udzielenia odpowiedzi.

Odnoszac sie do jego tresci pragniemy ponownie podkreslic, ze Prezydent RP nie nadzoruje innych organow i instytucji, w tym organow prokuratury, oraz nie wplywa na sposob i tryb rozpatrywania spraw do nich kierowanych.

Pragniemy takze poinformowac, ze wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Jego stanowisko dotyczace aktualnych wydarzen, sytuacji panujacej w kraju i na swiecie itp. sa prezentowane w srodkach masowego przekazu przez Niego samego lub upowaznione przez Niego osoby. Kancelaria Prezydenta RP nie udziela szczegolowych informacji dotyczacych stanowiska i dzialan Glowy Panstwa poza oficjalnie prezentowanymi. Z powazaniem Ekspert Danuta Posnik

Zrodlo: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, NR BLO-0600-3370(83)-2014-KM, pismo eksperta Danuty Posnik z dnia 7 maja 2014 r. – Zalacznik 3

 

Gdy czytac takie wynurzenia, w tym o „Glowie”, az prosi sie zacytowac poetke:

 

Strus, gdy znajdzie sie w potrzasku

Zaraz chowa glowe w piasku.

– Panie strusiu, niech pan powie,

Czy to sluzy panskiej glowie?”
Malgorzata Gintowt, „Strus”, Wydawnictwo Liwona Sp. z o.o., 2008r., s. 2

 

 

Reprezentujaca majestat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ekspert D. Posnik nie udzielila odpowiedzi na pytania, ktore skierowalem do – cytat – Glowy Panstwa.

Wciaz nie wiem zatem, z jakich przyczyn dopominal sie Pan u przedstawicieli wladz i opozycji Ukrainy o zmiane tam „anachronicznego” – czyli takiego samego jak w Polsce – prawa, w interesie skazanej za dzialanie na szkode Ukrainy antypolskiej nacjonalistki.

Nie wiem, czy to Pana jako mezczyzny slabosc do niej jako kobiety, czy taki kierunek polityki zagranicznej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tradycyjnie dla Pana nie wykazal Pan najmniejszego zainteresowania zgloszonym przeze mnie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zamiarem prowadzenia protestu glodowego.

A sprawa nie jest blaha, bo w dacie zlozenia niniejszego pisma sedzia Beata Stoj sciga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – za 18 przypisanych mi jako popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stronwww.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl czynow:

 1. za ktore raz juz bylem skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. jej kolegi5, sedziego Tomasza Kuczmy, uchylonym nastepnie wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego wydanymi z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego Tomasza Kuczme prawa materialnego i prawa procesowego,

 2. co do ktorych operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. doreczyli Sadowi Rejonowemu w Debicy w sierpniu 2007 r. i pazdzierniku 2007 r. dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem ich sprawca, oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie, z tego:

  1. z ktorych 15 przypisanych mi z art. 226 § 1 K.k. /czyny z pkt. I, III– XVI aktu oskarzenia/ wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie funkcjonariuszy publicznych /sedziow/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”, nie wypelnia od dnia 19 pazdziernika 2006 r. znamion czynu okreslonego w art. 226 § 1 K.k. jako przestepstwo,

  2. z ktorych czyn przypisany mi z art. 226 § 3 K.k. /pkt. XVII aktu oskarzenia/, wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla”, nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., bo nawet sam A. Zoll podaje, ze RPO bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem RP oraz ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

  3. z ktorych karalnosc siedemnastu – z art. 212 § 2 K.k. ustala, tj.:

   1. dziewieciu – czyny z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia – z dniem 1 czerwca 2013 r.

   2. osmiu – czyny z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia – z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Jakby tego bylo malo, „cwicza” mnie dodatkowo i moje dzieci judeofaszysta Andrzej Zoll z malzonka oszustka adw. Wieslawa Zoll, korzystajac z uslug swiadczonych mu przez ferajne.

Gdy udowodnilem Andrzejowi Zollowi, ze z niego tuman msciwy, bo mnie obciazyl dwukrotnie zeznaniami i uczynil przestepca w sprawie, w ktorej bylem scigany wbrew wskazaniom doktryny prawnej, ktore on prezentuje jako sluszne w wydawanym od lat pod jego redakcja naukowa Komentarzu do kodeksu karnego, to w dniu 27 wrzesnia 2013 r. zlozyl – uznany ostatnio przez „DGP” za „Prawnika XX-lecia” nastepne zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw jego zniewazenia i znieslawienia. W tym samym dniu takie samo zawiadomienie zlozyla jego malzonka notoryczna oszustka adw. Wieslawa Zoll.

Zyczliwy im prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusz Furdzik ponekal sobie mnie, moja matke i moje dzieci, ponaruszal – pod ochrona przelozonych i sedziego Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny Dariusza Stachurskiego – prawo, a ostatecznie uznal, ze ja chyba jestem niepoczytalny od marca 2007 r. i … umorzyl dochodzenie.

Wiecej na temat stalinowskich metod dzialania funkcjonariusza demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej na uslugach judeofaszysty Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll, prokuratora Dariusza Furdzika, w moim pismie z dnia 14 maja 2014 r. do Prezesa Rady Ministrow Donalda TuskaZalacznik 4.

 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

 

W zalaczeniu przesylam pismo z dnia 14 maja 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zawierajace – Zalacznik 5:„Dotyczy:

 1. Wniosek o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – na podstawie art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – w terminie do dnia 19 maja 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Wniosek o sporzadzenie do wniosku jak w pkt. I uzasadnienia, prezentujacego rzeczywiste ustalenia faktyczne i prawo, jak na str. 3 niniejszego pisma.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia w dniu 20 maja 2014 r. /wtorek/ od godz. 13:00 prowadzonego calodobowo protestu glodowego – bede pil wode i soki – przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. I i wydania mi jego kopii,

  2. kontynuowania protestu jak w pkt. IV. 1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 14 maja 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 5

W zwiazku z powyzszym uprzejmie prosze o zrealizowanie przez Pana Prezydenta dzialan, jak w pkt. I, II, str. 1, 2 niniejszego pisma.

W podsumowaniu Pana dotychczas traktowania mnie wskazac nalezy, ze:

 1. nie moge Pana winic za to, ze jako marszalek Sejmu bardziej niz mnie ufal Pan ministrom sprawiedliwosci – prokuratorom generalnym Andrzejowi Czumie i Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Mnie tez trudno bylo uwierzyc, ze Donald Tusk powolal na ministrow sprawiedliwosci „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.6skurwysynow7

 2. zaprezentowal mi sie Pan jako swinia – „Swinia”«o czlowieku postepujacym nieetycznie, nieprzyzwoicie»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1013 – gdy nie interweniowal Pan, gdy prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Lapaj poinformowal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o prowadzonym przeze mnie protescie glodowym przed siedziba Prokuratury Generalnej,

 

Jesli jednak i tym razem zlekcewazy Pan prosby, ktore do Pana kieruje, zaprezentuje sie Pan nam, tj. mnie, Adresatom niniejszego pisma i Internautom, Glowo Panstwa, ojcze pieciorga dzieci, jako „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” skurwysyn.

Szczegolnie na tle spontanicznej zyczliwosci – chyba, ze Pan tez, jak Donald Tusk … „Handzahm” i „pflegeleicht” i ona nie byla zyczliwa, patrz: Zalacznik 5 – okazanej przez Pana antypolskiej nacjonalistce Julii Tymoszenko.

Nie zeby mnie to zaskoczylo.

Wsrod funkcjonariuszy publicznych demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej /art. 2 Konstytucji/ az roi sie od obludnych „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysynow.

Wyjatkowym jest Donald Tusk.

To bydle – „bydle” : «o czlowieku z podkresleniem jego cech ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75 – korespondowalo z samym soba w celu ochrony interesu swojego pupila, judeofaszysty Andrzeja Zolla.

To znaczy pisma, ktore ja kierowalem do niego jako posla przesylal sobie samemu jako premierowi, zeby mnie demoralizowany przez niego oszust z Kancelarii Prezesa Rady Ministrow radca szefa KPRM Jerzy Izdebski mogl informowac, ze … potwierdza otrzymanie mojego pisma skierowanego do … Prezesa Rady Ministrow i informuje mnie, ze Prezes Rady Ministrow nie posiada uprawnien do rozpoznania zgloszonej przeze mnie sprawy.

Gdy ja kierowalem wnioski do posla Donalda Tuska z prosba o wyznaczenie terminu spotkania ze mna, to mnie radca szefa KPRM Jerzy Izdebski informowal, ze … premier nadto zapracowany i nie spotyka sie z obywatelami, ktorzy maja problemy.

Prawda, ze – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysyn.

Donald Tusk. Nie radca Izdebski. Radca Izdebski oszust. Na uslugach – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysyna. Bedacego – „Handzahm” i „pflegeleicht” – na uslugach judeofaszysty Andrzeja Zolla. Wroga chorych dzieci.

Jakkolwiek „rznacy” pierwszego etyka w Platformie Obywatelskiej Donald Tusk wyroznia sie nieetycznym prowadzeniem sie, to w swej postawie nie jest odosobniony.

Taki, na przyklad, Buzek Jerzy.

Tez walczyl o prawa czlowieka … Na Kubie

Gdy 23 z kolei protest glodowy prowadzil Kubanczyk Guillermo Farinas przewodniczacy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek skierowal w Dzien Praw Czlowieka list do prezydenta Kuby Raula Castro informujac go, ze G. Farinas „daje swiadectwo odwagi w obronie praw czlowieka i wolnosci slowa.”

A gdy ja go poinformowalem, ze bede prowadzil protest glodowy od 30 maja 2011 r. przed siedziba Prokuratury Generalnej w Warszawie i prosilem o jego interwencje, to Przewodniczacy Buzek polecil swej podwladnej poinformowac mnie, ze mu … prawo Unii Europejskiej nie pozwala interweniowac.

Znaczy ja, w przeciwienstwie do G. Farinasa, moj protest prowadzilem z tchorzostwa.

Bo Buzek tylko za odwaznymi sie wstawia.

W. Bartoszewski informuje nas ostatnio ze spotu przedwyborczego, zesmy wszyscy „europejczycy”. No nie wiem …
Tusk i Buzek tez?

Przeciez to dzikusy wykorzystujacy sprawowane urzedy w celach osobistych, tj. dla siebie, zeby sie promowac, i dla swoich, zeby chronic ich interesow.

I byle bydle moze zrobic w tym coraz bardziej zniewalanym kraju, z czlowiekiem, co mu sie rzewnie podoba.

Takim bydlem jest – na przyklad – Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk.

W 2006 roku nadzorowala postepowanie przygotowawcze, ktore przeciwko mnie prowadzila rzadki tuman – „tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051-prokurator Radoslawa Ridan. Tuman, bo akt oskarzenia przeciwko mnie, ktorym mnie oskarzyla o popelnienie 18 przestepstw za posrednictwem www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl sporzadzila na podstawie – jak sama przyznala – li tylko wydrukow z tych stron.

Zanim sporzadzila akt oskarzenia, wydala postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow.

Gdy sie z nim zapoznalem, wiedzialem, ze nie jestem sprawca czynow, za ktore mnie sciga.

A poniewaz tak samo nekala moje dzieci, jak teraz Furdzik zwany prokuratorem, zlozylem w Prokuraturze Okregowej w Krakowie zawiadomienie o popelnieniu przez nia przestepstwa.

Ta przekazala go do Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod i tam rozpoznala go Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk, informujac mnie pismem z dnia 7 lutego 2006 r., ze potraktowala moje zawiadomienie jako skarge oraz ze: „Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.”

Prokurator generalny Andrzej Seremet, a po nim Sad Najwyzszy zweryfikowali negatywnie to stanowisko prokurator Krystyny Kowalczyk.

I teraz, gdy jest Prokuratorem Rejonowym nie chce sie nieskazitelnego charakteru8 kobicina przyznac do tego, ze w 2006 roku niedopelnila obowiazku nadzoru nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez tumana Ridan.

Kieruje wniosek do niej za wnioskiem, zeby skorzystawszy z posiadanych uprawnien skierowala wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy o uniewinnienie mnie od wszystkich czynow, ktore przypisala mi tuman Ridan, a w odpowiedzi Zastepca Prokuratora Rejonowego Lidia Fraczek-Padol odpowiada mi, ze Prokurator Rejonowy zlozy taki wniosek, gdy… uzna za zasadne.

Pani Kowalczyk zarabia 14.000,00 zl miesiecznie i nie ma problemow jak ja – oskarzony, skazany, znowu oskarzony.

A ja przez nia – i przez tumana Ridan, ktora dzisiaj zarabia 10.000,00 zl miesiecznie – stracilem w 2006 roku prace z wynagrodzeniem zasadniczym 35.000,00 zl miesiecznie.

Ja na tych 35.000,00 zl miesiecznie w 2006 roku z cala pewnoscia zaslugiwalem. Na tyle „wycenial” mnie wtedy rynek pracy.

Dzisiaj, przez tumanow, nie pracuje od ponad 5 lat.

A do tego „cwiczy” mnie i moja rodzine judeofaszysta Andrzej Zoll z ulegla mu ferajna.

 

Za kilka dni, od 20 maja, bede zdany na laske prokurator Krystyny Kowalczyk.

Z tego, w jaki sposob ze mna „proceduja” funkcjonariusze publiczni demokratycznego panstwa prawnego wniosek dla mnie oczywisty, ze ich celem jest umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym.

Zeby pokazac, udowodnic, ze z ferajna nikt nie wygra.

Jestem caly czas do dyspozycji.

Juz mnie nauczyly autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach, ze umieszczaja w szpitalach psychiatrycznych pod zarzutem, ze ofiara ich patologii nie posiada zdolnosci rozpoznania znaczenia swoich czynow.

Mam zatem prawo, raz za razem skuty w kajdanki doprowadzany na badania psychiatryczne, bo taki ma kaprys sedzia Stoj z Debicy, albo prokurator Furdzik z Krakowa, zadac pytanie … Czy byli poczytalni, czy posiadali zdolnosc rozpoznania znaczenia ich czynow:

 1. sedziowie, Ewa Handerek, Agata Wasilewska-Kawalek, Jan Kremer, Anna Kowacz-Braun, Maria Kus-Trybek, gdy mi nie zezwolili na zabieranie chorego na skolioze, lordoze i garb zebrowy syna na zajecia rehabilitacyjne,

 2. rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll, gdy przez ponad trzy lata nie rozpoznawal mojego wniosku o zapewnienie mojemu synowi moznosci korzystania z prawa do ochrony zdrowia,

 3. Donald Tusk, ktory korespondowal z samym soba, tj. pisma, ktore ja kierowalem do niego jako posla, przesylal sobie samemu jako premierowi, zeby nie musiec rozpoznac sprawy, ktora mu zglaszalem; to zachowanie typowe raczej dla … idioty,

 4. prokurator generalny Andrzej Seremet, ktory mnie trzymal prowadzacego przez 9 dob protest glodowy, zanim wydal polecenie rozpatrzenia sprawy, ktora mu zglosilem, i w ktorej mnie wczesniej przez rok oszukiwal.

Sami zdrowi psychicznie. Poczytalni. Europejczycy.

 

Czy sa poczytalne prokurator Krystyna Kowalczyk i sedzia Beata Stoj, ktore scigaja mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma za 18 czynow popelnionych za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, mimo ze nawet sama sedzia Beata Stoj poswiadczyla w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r.:Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty

Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 

Przeciez to duzo wiecej niz bezprawie, to patologia, degrengolada.

 

Jesli Panstwo sadzicie – Pan poki co tez sprzymierzeniec ferajny – ze mnie wykonczycie w taki sam sposob, jak ferajna niszczy innych ludzi w tym coraz bardziej zniewolonym przez lajdakow pod rzadami amoralnego okrutnego blazna Donalda Tuska kraju, tj. pozbawiwszy mnie wszystkiego, oglosicie, ze bylem niepoczytalny, to … jestem do dyspozycji

Od dnia 20 maja przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod.

Wczesniej zreszta tez. Funkcjonariusze Policji juz maja „wydeptana sciezke” do mnie dzieki nieskazitelnego charakteru funkcjonariuszom publicznym, sedzi Stoj i prokuratorowi Furdzikowi.

Zeby mnie pokonac, bedziecie mnie musieli Panstwo zaglodzic lub mocno pozbawic zdrowia, tj. doprowadzic mnie do stanu, o ktory mnie posadzaja sedzia B. Stoj i prokurator D. Furdzik, ze … rzeczywiscie nie bede w stanie rozpoznac znaczenia moich czynow.

Pragne wszak zauwazyc, ze mam 56 lat i ciesze sie doskonalym zdrowiem.

Jesli je utrace po 20 maja br. gdy rozpoczne protest glodowy, nikt juz nie bedzie mial watpliwosci, do czego jestescie zdolni.

Co to jest „system prawny”, czyli … „zbior funkcjonariuszy publicznych tworzacych zorganizowana calosc sluzaca jednemu celowi … ograbic, zniszczyc, pozbawic godnosci przeciwnika jednego chocby czlonka systemu”

 

Ciekaw jestem Pana decyzji w zgloszonej Panu przeze mnie sprawie.

Ciekaw jestem, czy ulaskawiajac najgrozniejszych nawet przestepcow, gangsterow, mnie dobijecie Panstwo … za slowa prawdy o judeofaszyscie Andrzeju Zollu, jego malzonce oszustce adw. Wieslawie Zoll i reszcie ferajny.
Jesli o Pana chodzi, poki co bardziej na Pana mogla liczyc antypolska nacjonalistka niz ja, Pana rodak, obywatel Panstwa, ktorego jest Pan Prezydentem.

Pragne wszak zauwazyc, ze poza tym, ze jest Pan Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej poki co chroniacym interesy czlonkow Pana srodowiska, to jest Pan tez ojcem pieciorga dzieci. Niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie. Moze je przeczytaja. Moga zadac Panu to samo pytanie, co ja …
Dlaczego ich ojcu blizszy jest los obywatelki innego panstwa, w dodatku antypolskiej nacjonalistki niz obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej jest Pan Prezydentem?

Innymi slowy … „o co chodzi?”

Od wtorku 20 maja br. moj i mojej rodziny los bedzie w rekach prokurator Krystyny Kowalczyk. A to bezwzgledne, pozbawione skrupulow, bydle jest – „bydle” : «o czlowieku z podkresleniem jego cech ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego. W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

W przypadku antypolskiej nacjonalistki Julii Tymoszenko apelowal Pan, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej do przedstawicieli wladz i opozycji Ukrainy o zmiane „anachronicznego” prawa. Ja prosze Pana o skierowanie wniosku do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o rozpoznanie mojego do niej wniosku zgodnie z polskim prawem.

To chyba latwiejsze zadanie do wykonania dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej …

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego

 2. Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismo Z. Kekusia z dnia 5 stycznia 2009 r. do marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego

 3. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, NR BLO-0600-3370(83)-2014-KM, pismo eksperta Danuty Posnik z dnia 7 maja 2014 r.

 4. Pismo z dnia 14 maja do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 14 maja 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

1 Artykul 126.2 Konstytucji: „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji (…)”

2 „Znany polski dziennikarz red. Jerzy Jachowicz odebral z sadu postanowienie prezydenta RP Bronislawa Komorowskiego, ktory “postanowil zastosowac wobec niego prawo laski” – donosi portal wPolityce.pl.
Sprawa dotyczy wyroku w procesie jaki wytoczyl dziennikarzowi byly funkcjonariusz SB plk. Ryszard Bieszynski z art.212 kodeksu karnego o naruszenie dobrego imienia. Chodzi o komentarz Jachowicza zamieszczony w 2007 roku w “Dzienniku”. Na wniosek plk. Bieszynskiego sad uznal Jachowicza winnym znieslawienia go i wymierzyl dziennikarzowi wysoka grzywne, przerastajaca jego finansowe mozliwosci. Ostatecznie kara urosla do ponad 18 tys. zl. „Wtedy naszemu koledze na pomoc przyszlo srodowisko zwiazane z portalem wPolityce.pl i dziesiatki ludzi dobrej woli, a takze Radio Wnet, w ktorym Jachowicz wowczas pracowal. Dzieki temu Jachowicz wybrnal z klopotow wypelnienia warunkow zasadzonej kary” – czytamy. Do rozwiazania pozostala jednak sprawa uznania Jachowicza za winnego z kodeksu karnego i wpisanie do rejestru skazanych, niczym kryminaliste. Ostatecznie prezydent RP Bronislaw Komorowski postanowil zastosowac wobec red. Jachowicza prawo laski. Jak czytamy, “ulaskawienie prezydenta obejmuje wlasnie kwestie zatarcia skazania, czyli uznania red. Jachowicza jako czlowieka nie karanego”.

Zrodlo: portal wPolityce.pl, 2012-08-03

 

3 Ustawa reprywatyzacyjna, dzieki ktorej pokrzywdzeni odzyskaja okolo jednej piatej wartosci tego, co utracili jest juz gotowa, w styczniu trafi do Sejmu. (…) Rzad chce dzialac szybko. Juz na poczatku stycznia projekt /ustawy reprywatyzacyjnej – ZKE/ zostanie przyjety przez cala Rade Ministrow i trafi do Sejmu. Ustawa powinna wejsc w zycie wczesna wiosna, o ile nie zawetuje jej prezydent – mowi „Dziennikowi” rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewior.”

Zrodlo: Jedrzej Bielecki:„Panstwo zwroci 20 procent”;Dziennik Polska Europa Swiat, 23.12.2008r., s. 3

4 㤠1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.”

 

5 Gdy w pazdzierniku 2012 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Beaty Stoj ze wzgledu na jej znajomosc z sedzia T. Kuczma, potwierdzona w osobiscie przez nia sporzadzonym oswiadczeniu, ktore zlozyla do akt sprawy sygn. II K 854/10 w dniu 4 listopada 2010 r., rozpoznajacy moj wniosek sedzia Artur Mielecki podal w postanowieniu z dnia 25 pazdziernika 2012 r.:„(…) W pisemnym oswiadczeniu, SSR Beata Stoj wskazala, iz zarzuty Zbigniewa Kekusia sa calkowicie bezzasadne, gdyz co prawda zna i utrzymuje kolezenskie stosunki z Tomaszem Kuczma, lecz nie ma zadnego interesu w tym by sprawa ta byla rozpoznana w okreslony sposob, jak tez trudno wyobrazic sobie, by Tomasz Kuczma byl zainteresowany konkretnym rozstrzygnieciem sprawy.”Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie SSR Artura Mieleckiego z dnia 25 pazdziernika 2012 r.

6 Zawsze uwazalem, ze uzywanie wulgaryzmow jest dowodem chamstwa. Musialem zmienic zdanie, bo gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./. Nie tylko chama nie wypierdolili z telewizji TVN, ale zyskal zastepcy obroncow, a Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem. Sporzadzil mowe obroncza, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Dawne elity ulegaja erozji i przestaja obowiazywac inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupelnie zaniklo poczucie jezykowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.

7 „Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

8Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.: „Prokuratorem moze byc powolany ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”

Il ne comprend d’ailleurs pas une phrase vente kamagra europe d’Erich Fromm a vente viagra au canada propos de l’amour accompli.
« Que d’energie gagnee, ecrivent les auteurs, quand acheter kamagra oral jelly on decouvre que l’on passe parfois des annees a vouloir viagra en france modifier (chez soi ou chez ses patients) un contenant dont les mecanismes sont profondement ancres dans les genes et les structures cerebrales.
Les gens, qui vente de kamagra ont de l`impotence, savent Viagra, vente de levitra paris qui est le meilleur moyen dans la decision de ce probleme.

Au cours du 16e kamagra acheter en belgique siecle, Gabriel Fallope inventa le premier preservatif a acheter generique propecia france base d’herbes pour se proteger de la syphilis.
Pour conclure, recomposer une famille n’est pas une mince affaire mais le jeu en vaut la chandelle tant les benefices pour tous sont nombreux. Elles achat cialis ligne suisse kamagra vente en france affirment vivre sereinement leur mariage, aimer leur mari. Para obtener resultados de forma rapida y eficaz es muy importante tomar la dosis adecuada al grado de disfuncion que se padece; de lo contario, se prolongara el tiempo de absorcion del medicamento por parte del organismo y los efectos secundarios achat viagra sans risque viagra en ligne france seran mucho mas severos. Evidemment, il ne faut pas passer sous le silence l’importance de se proteger. Elle est habituellement diagnostiquee par l’etude simultanee du debit urinaire et de la pression detrusorienne. Le candaulisme, pratique sexuelle nee dans l’Antiquite, gagne en popularite depuis quelques annees. Les hommes qui en souffrent possedent des penis tout a fait normaux. Il est claire qu`acheter la preparation comme Viagra en ligne presente decision tres importante..
Une equipe bresilienne (1315) a evalue la cialis commander ou acheter du viagra france longueur penienne apres prostatectomie radicale.
En basculant nos epaules vers l’avant et l’arriere ou en bougeant le cou dans diverses cialis pas cher suisse directions, site francais vente cialis on ressent davantage un lacher-prise et une augmentation du plaisir.
Tout comme la acheter cialis a lyon position cialis pour homme achat de la cuillere, la position du crabe est agreable pour son cote detente.
Il trattamento con acquisto cialis generico online Propecia e inteso come dove comprare cialis torino cura giornaliera e le pillole vanno prese ogni giorno finche non si decide di smettere.
Produttori di acquisto priligy generico generici solo bisogno di dimostrare l’identita del la pillola cialis principio attivo del farmaco.
Nel caso non si siano vendita cialis online italia presentati gli effetti desiderati, prima di comprare viagra pfizer aumentare il dosaggio, e consigliabile consultare un medico.
Il preparato Viagra levitra generico italia Super come acquistare viagra o cialis Active oltre ad essere assolutamente sicuro, aiuta ad acquisire una sana e potente erezione.
Acne, alterazione si puo comprare viagra on line del viagra in farmacia serve ricetta ciclo mestruale come assenza o irregolarita.
Spesso questi uomini sono comprar viagra sin receta en farmacias crudeli rispetto ad una donna durante il prezzo viagra pfizer sesso.
La pillola blu e diventata famosa a causa di ‘spamming’ acquisto viagra cialis su Internet, insieme con le altre due acquisto cialis generico online pillole – gialle (Cialis) e arancione (Levitra) – contro l’impotenza maschile, con cui condivide il mercato. Per fare un comprare cialis generico con postepay siti per acquistare cialis esempio, la scatola con 4 compresse da 25 mg si paghera 11 euro invece di 46 euro. Torni finalmente ad avere acquistare cialis generico in farmacia una vita sessuale normale e piena grazie a Levitra generico in Italia. Il sesso dovrebbe essere un atto intimo e portare sensazioni positive come amore e tenerezza e non negativita. Il cuore non riesce a pompare sangue ai parti del corpo. La campagna “Basta Scuse”, partita nel maggio dell’anno scorso, ha gia dato significativi risultati nella prevenzione di questa patologia”. Si potrebbe andare avanti cosi per anni, e la rinuncia ai rapporti fisici diventa una tappa obbligata nella vita dei coniugi se a mancare e il coraggio di presentarsi davanti al medico, ritenendo la faccenda difficilmente risolvibile. Emicrania, congestione, dispepsia, congestione nasale, infezione dell’apparato urinario, visione anormale (cambiamenti a colori, la percezione e la sensibilita della luce), diarrea, dizziness, eruzione.
Grazie al nostro negozio cialis soft tabs virtuale, gli come avere cialis senza ricetta uomini hanno la possibilita di evitare discussioni intime spiacevoli, delle quali hanno paura.
Hanno priligy generico trovato 11.327 uomini in oregon dove comprare viagra generico sicuro e washington iscritti nel piano di salute kaiser permanente che sono andati a visitare il loro medico lamentando di dolore alla schiena dove posso comprare il viagra on line nel 2004.
La differenza maggiore vendita levitra italia e che cialis e ancora efficace dopo 36 ore, mentre viagra acquisto priligy senza ricetta agisce per un arco di tempo viagra prezzo online di circa 4 ore.
Parmi les achat cialis ligne suisse causes principales de micropenis l’insuffisance cialis pas cher pharmacie de secretions en testosterone ou l’insensibilite de la prix vente viagra france verge a la testosterone.
E necessario precisare che la tabella sull’incidenza dell’impotenza erettile a seconda dell’eta e indicativa, in quanto vanno tenuti in conto aspetti importanti come il vendita kamagra italia vizio del fumo, l’abuso di alcol e droghe, l’impiego cialis generico costo mexico di acquistare viagra farmaci o psicofarmaci, l’ipertensione, i problemi cardiovascolari ed il diabete.
De acheter propecia ce fait, la qualite des rapports sexuels acheter viagra bon marche s’en trouve acheter kamagra lyon naturellement augmentee pour le plus grand epanouissement du couple.
In condizioni basali la cuffia, riempita di liquido, costringe l’uretra (come in condizioni normali) viagra prezzo farmacia e previene comprare viagra on line e reato la pillola viagra le perdite di urina.
Pour le docteur hutchinson, achat de viagra en ligne commander du kamagra en ligne la femme est responsable de acheter du cialis ligne son propre plaisir.
La vecchiaia e cialis compra spesso viagra generico farmacia milano un acquistare cialis in svizzera fattore che porta alla disfunzione erettile negli uomini.
Rester connecte a tout prix pourquoi pas, ou acheter du viagra france sauf durant les ebats viagra moins cher amoureux, quoi que… le fabricant de sextoys ohmibod a invente un sextoy vibrant prix du cialis pharmacie controlable d’un iphone ou d’un android.
«una moderata esposizione kamagra acquistare online al sole e benefica per lo sviluppo della vitamina d nelle ossa, come comprare viagra line ma comprare cialis milano ora sappiamo che c’e dell’altro.
Le viagra generique agit non seulement comme un traitement acheter cialis 10mg levitra generique en ligne cardiovasculaire, mais contient achat levitra en ligne france aussi des composants psychologiques qui declenchent l’activite du viagra quand vous etes psychologiquement pret a l’acte sexuel.
Le tecniche comprar levitra en farmacia impiegate per migliorare la kamagra generico acquisto acquistare kamagra comunicazione corporea all’interno della coppia sono diverse:
Le viagra, le levitra et le cialis, ces trois innovations dans le monde de la dysfonction erectile et vardenafil prix les solutions contre commander levitra les troubles de l’erection.
Procurez-vous du levitra generique en levitra en ligne ligne des maintenant acheter levitra pfizer en ligne et vos problemes d’impuissance masculine seront un mauvais souvenir.
Le pillole hanno una influenza negativa sulla salute sessuale della donna le pillole dove posso comprare priligy avendo Prezzo priligy in farmacia tanti effetti positivi, influisce sulla salute sessuale della donna.
Ora vedremo di chiarirci priligy buy online australia meglio le comprar priligy en farmacia idee in proposito.