14.05.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o realizację działań, jakie zrealizował w sprawie ministra Radosława Sikorskiego

Krakow, dnia 12 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26-30

02-528 Warszawa

 

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwosci Krakowa, funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla w.w. instytucji

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 9. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 12. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 13. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 14. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 16. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 17. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 18. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 19. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 20. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 21. Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 24. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. akt 4 Ds. 256/13

 25. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 26. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 27. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 29. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 31. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 32. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 33. Pan Bartosz Pilitowski, Prezes zarzadu Fundacji Court Watch Polska, ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Torun

 34. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 39. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 40. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „W SIECI”, Ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 41. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 43. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 44. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie wystapienia Adresata niniejszego pisma z dnia 7 lutego 2014 r. do prokuratury apelacyjnej w Warszawie w sprawie z udzialem, jak ja obywatela Rzeczypospolitej Polskiej Radoslawa Sikorskiego – o skierowanie pisma do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, zawierajacego rekomendacje (zalecenie) skierowania wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Wniosek o doreczenie mi kopii pisma, jak w pkt. I z pieczecia Prokuratury Generalnej poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron.

 3. Zawiadomienie:

  1. ze w zwiazku ze sciganiem mnie przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk w sprzecznosci ze stanowiskiem Adresata niniejszego pisma z kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ i wydanego na jej podstawie przez Sad Najwyzszy wyroku wznowieniowego z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. IV KK 272/11/, w dniu 5 maja 2014 r. zostalem:

   1. zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie, w Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Zachod, podczas zapoznawania sie z aktami sprawy,

   2. doprowadzony do Izby Zatrzyman Aresztu Sledczego przy ul. Mogilskiej w Krakowie, gdzie mnie zatrzymano do dnia 7 maja 2014 r., godz. 11:30,

   3. doprowadzony w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Sledczego przy ul. Montelupich w Krakowie, celem poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

  2. o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie protestu glodowego w dniu 20 maja 2014 r. /wtorek/ przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod z przyczyn podanych w pismie z dnia 12 maja 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 3.

 4. Zawiadomienie, ze kopie wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – sprawy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl

 5. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

 

 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym,

urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”

Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Jestes sterem, bialym zolnierzem, nosisz spodnie, wiec walcz.”
Beata Kozidrak, „Biala flaga” , wyk. „Bajm”

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze,

 

Jak podala „Gazeta Wyborcza” w opublikowanym wydaniu z dnia 8-9 lutego 2014 r. artykule Wojciecha Czuchniowskiego, pt. „Seremet ma dosc poblazania”, podjal Pan dzialania w interesie obrony praw Radoslawa Sikorskiego – Zalacznik 1: „Prokurator generalny chce, by prokuratura wznowila sledztwo w sprawie antysemickich wpisow pod adresem Radoslawa Sikorskiego. Umorzenie uwaza za blad.
Seremet wyslal wczoraj w tej sprawie pismo do warszawskiej prokuratury apelacyjnej. – Ma ono charakter rekomendacji, zalecenia – tlumaczy jego rzecznik Mateusz Martyniuk. I przypomina, ze prokurator generalny nie moze wprost nakazac zmiany decyzji. To juz zalezy do szefa prokuratury, w ktorej toczyla sie sprawa.

O swoim krytycznym stosunku do umorzenia sprawy Seremet mowil w rozmowie z „Gazeta Wyborcza”: -To umorzenie nie jest przykladem olsniewajacej mysli prawniczej, ani dowodem wybitnego warsztatu profesjonalnego prowadzacego te sprawe prokuratora. Mam wiele krytycznych uwag. Mysle, ze doprowadze do tego, ze sledztwo zostanie podjete. (…) Niedawno w Poznaniu umorzono sprawe antysemickich okrzykow podczas meczu pilkarskiego. Po interwencji Seremeta sledztwo wznowiono.”
Zrodlo: Wojciech Czuchniowski, „Seremet ma dosc poblazania”; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 3 –

Zalacznik 1

 

Pan nie poblaza … wybiorczo.

Srogi dla swych podwladnych w sprawach o zarzuty antysemityzmu, wielce jest Pan poblazliwy, gdy chronia interesow Zydow i filosemitow-polonofobow.

 

Uprzejmie prosze o takie samo, jak w opisanej wyzej sprawie Radoslawa Sikorskiego dzialanie prokuratora generalnego w doskonale Panu znanej sprawie przeciwko mnie.

Znanej Panu doskonale, bo przeciez w dniu 22 sierpnia 2011 r. wniosl Pan do Sadu Najwyzszego kasacje /sygn. PG IV KSK 699/11/ na moja korzysc w zakresie dwoch czynow sposrod osiemnastu, za ktore wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/ skazal mnie sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma. Sedzia T. Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan, ktorym ta oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow, tj.:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar, SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

W uzasadnieniu do wyzej wymienionej kasacji z dnia 22.08.2011 r. podal Pan miedzy innymi: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Genralnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pkt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia. Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…).

II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, (…).

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiow sprawy.”
Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu

Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 

Celem zrecenzowania aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. mozna sparafrazowac Pana komentarz dla „Gazety Wyborczej” do umorzenia sprawy R. Sikorskiego – patrz: str. 2, Zalacznik 1– i napisac: „Ten akt oskarzenia nie jest przykladem olsniewajacej mysli prawniczej, ani dowodem wybitnego warsztatu profesjonalnego prowadzacego te sprawe prokuratora.”

Krytyczne uwagi prokuratora generalnego do aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan zawarl Pan w kasacji z dnia 22.08.2011 r. od wydanego na jego podstawie wyroku.

Poza tym, jak Panu wiadomo, zastepca prokuratora generalnego Robert Hernand sporzadzil w dniu 22 czerwca 2011 r. pismo sluzbowe /sygn. PG IV KSK 699/11/ do prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony wskazujace na ujawnione przez niego nieprawidlowosci, w zakresie postepowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan.

 

Zarzuty prokuratora generalnego naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”, a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok, ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 – z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenie przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego – i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII.

Przypomne, ze zanim wniosl Pan w.w. kasacje z dnia 22.08.2011 r., w okresie od dnia 31 marca 2010 r. do dnia 30 maja 2011 r. kilkukrotnie kierowalem wnioski do Pana, prokuratora generalnego, o wniesienie kasacji na moja korzysc od wszystkich czynow przypisanych mi przez sedziego Tomasza Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. Prokurator generalny informowal mnie jednak, tj. oszukiwal, pismami z dnia 12 maja 2010 r., 21 wrzesnia 2010 r. i 2 grudnia 2011 r., ze wnikliwe badanie akt sprawy przeciwko mnie wykazywalo, ze nie zachodzila okreslona w art. 523 § 1 k.k. przeslanka do wniesienia kasacji.

W zwiazku z powyzszym, wiedzac, ze nie jestem sprawca przypisanych mi czynow, w dniu 30 maja 2011 r. rozpoczalem protest glodowy – nie jadlem, pilem wode i soki, a noce spedzalem w spiworze rozkladanym na wycieraczce przed glownym wejsciem do Prokuratury Generalnej – przed siedziba Prokuratury Generalnej w Warszawie.

W 9 dniu protestu Pan wydal jednemu z prokuratorow Prokuratury Generalnej udania sie do Sadu Okregowego w Rzeszowie i zapoznania sie ze znajdujacymi sie tam wtedy aktami sprawy przeciwko mnie. Po jego powrocie w dniu 10 czerwca 2011 r. zakonczylem protest glodowy. Kontynuowalem pikiete do dnia 15 czerwca 2011 r., gdy wreczono mi pismoinformujace, ze prokurator generalny jednak wniesie kasacje od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sygn. II K 451/06.

 

Wiecej – duzo wiecej – szczescia mial do Pana inny obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Radoslaw Sikorski.

W wydaniu z dnia 30 grudnia 2010 r. „Gazeta Wyborcza” podala:„Radoslaw Sikorski domaga sie od prokuratora generalnegoscigania antysemickich wpisow w internecie i hasel na stadionach. Chodzi – jak pisze – o wizerunek Polski.

Zrodlo: Ewa Siedlecka, „MSZ: Wstyd na stadionach”; „Gazeta Wyborcza”, 30 grudnia 2010 r.

 

Pana, Prokuratora Generalnego reakcja byla natychmiastowa. Mimo ze Radoslaw Sikorski nie prowadzil protestu glodowego i nie oszukiwal go prokurator generalny wczesniej, jak mnie, juz nastepnego dnia, 31 grudnia 2010 r. „Gazeta Wyborcza” podala: „Prokurator Generalny Andrzej Seremet sprawdzi, czy slusznie prokuratura w Rzeszowie umorzyla watek sledztwa w sprawie antysemickich hasel na stadionie. (…) Przytoczylismy dwa ostatnie przyklady. Jednym z nich bylo umorzenie przez rzeszowska prokurature sprawy wobec dwoch kibicow Resovii. W maju podczas meczu na trybunach pojawil sie transparent z napisem „Smierc garbatym nosom”. I. drugi – z karykatura Zyda w jarmulce. Wiceszef tamtejszej prokuratury tlumaczyl „Gazecie”, ze gdyby bylo haslo „Jude won” sprawa bylaby bardziej jednoznaczna. A to, ze podejrzani stali pod transparentem, nie dowodzi, ze solidaryzowali sie z jego trescia. (…) W czwartek/30 grudnia 2010 r. – ZKE/prokurator generalny polecil pilne zbadanie przez Prokurature Apelacyjna w Rzeszowie zasadnosci decyzji o umorzeniu. I przeslanie wnioskow wraz z aktami do Prokuratury Generalnej – powiedzial „Gazecie” rzecznik prokuratora generalnego Mateusz Martyniuk. Prokuratura Generalna ma dostac akta z opinia do 10 stycznia.” Zrodlo: Ewa Siedlecka, „Antysemityzm stadionowy do kontroli”; „Gazeta Wyborcza”, 31 grudnia – 2 stycznia

2011 r.

 

Interwencja Prokuratora Generalnego nastapila w dniu zgloszenia polecenie rozpoznania sprawy i dal Prokurator swoim podwladnym dziesiec dni na dostarczenie mu opinii.

A ja … 9 dob musialem prowadzic protest glodowy, spedzajac noce w spiworze rozkladanym na wycieraczce przed wejsciem do Prokuratury, zeby ten sam Prokurator Generalny wydal polecenie – po oszukaniu mnie wczesniej trzykrotnie w okresie od dnia 12 maja 2010 r. do dnia 2 grudnia 2010 r. – rozpoczecia postepowania.

Napisy o Zydach, to ujma dla wizerunku Polski, goj prowadzacy protest glodowy, to … betka.

Opisane wyzej dwa przypadki, tj. sposob, w jaki potraktowal – i traktuje – Pan mnie i Radoslawa Sikorskiego czynia w pelni uzasadnionym moj zarzut, ze prokurator generalny Rzeczypospolitej Polskiej dyskryminuje mnie.

Wiele wskazuje, ze jest to dyskryminacja o podlozu rasistowskim.

Antysemityzm dotykajacy rzekomo Radoslawa Sikorskiego spowodowal Pana po wielokroc szybsza i skuteczniejsza reakcje niz faktyczne, poswiadczone prawomocnym, aczkolwiek nieslusznym wyrokiem sedziego T. Kuczmy uczynienie mnie przez Zyda Andrzeja Zolla, jego malzonke adw. Wieslawe Zoll i sedziow, wsrod ktorych az roi sie od Zydow, przestepca, z razacym naruszeniem prawa materialnego i prawa procesowego.

Nawiasem mowiac wniesiona przez Pana kasacja wyswiadczyl Pan przysluge … adw. Wieslawie Zoll, bo mimo ze prokurator Radoslawa Ridan ani slowem nie uzasadnila w akcie oskarzenia, ze lezy w interesie spolecznym /art. 60 § 1 k.p.k./ sciganie mnie z oskarzenia publicznego za scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 k.k. z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 k.k. – czyn II skazujacego mnie wyroku/ Pan rekomendowal uchylenie skazujacego mnie za ten czyn wyroku i … powtorne sciganie mnie za jego popelnienie.

Nie mniej niz Pan zyczliwy adw. Wieslawie Zoll Sad Najwyzszy takie wlasnie wskazanie przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy w w.w. wyroku odwolawczym z dnia 26.01.2012 r.

I … konca nie widac, bo w dacie zlozenia niniejszego pisma wciaz jestem scigany za ten czyn, pomimo ze nawet jego karalnosc ustala z dniem 1 … pazdziernika 2013 r.

 

W zalaczonym do niniejszego pisma pismie z dnia 12 maja 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk /Zalacznik 3/ prezentuje pozostale – w tym poswiadczone przez Pana w w.w. kasacji z dnia 22.08.2011 r. – wady prawne aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

W dacie zlozenia niniejszego pisma sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj sciga mnie – czwarty rok po uchyleniu skazujacego mnie wyroku – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, za 18 przypisanych mi jako popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron: www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl czynow:

 1. za ktore raz juz bylem skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy, uchylonym nastepnie wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego wydanymi z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego Tomasza Kuczme prawa materialnego i prawa procesowego,

 2. co do ktorych operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. doreczyli Sadowi Rejonowemu w Debicy w sierpniu 2007 r. i pazdzierniku 2007 r. dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem ich sprawca, oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie, z tego:

  1. z ktorych 15 przypisanych mi z art. 226 § 1 K.k. /czyny z pkt. I, III– XVI aktu oskarzenia/ wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie funkcjonariuszy publicznych /sedziow/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”, nie wypelnia od dnia 19 pazdziernika 2006 r. znamion czynu okreslonego w art. 226 § 1 K.k. jako przestepstwo,

  2. z ktorych czyn przypisany mi z art. 226 § 3 K.k. /pkt. XVII aktu oskarzenia/, wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla”, nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., bo nawet sam A. Zoll podaje, ze RPO nie jest konstytucyjnym organem RP, a § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

  3. z ktorych karalnosc siedemnastu – z art. 212 § 2 K.k. ustala, tj.:

   1. dziewieciu – czyny z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia – z dniem 1 czerwca 2013 r.

   2. osmiu – czyny z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia – z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Scigaja mnie prezes Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj i Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Krystyna Kowalczyk za wyzej wymienione czyny, w opisanych wyzej okolicznosciach z takim zacieciem, ze sedzia Beata Stoj wydala Policji nakaz – czwarty z rzedu – w dniu 28 kwietnia 2014 r. zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Aresztu Sledczego przy ul. Montelupich w Krakowie na badania psychiatryczne, ktorych wyniki maja wykazac, czy bylem poczytalny w okresie popelniania przypisanych mi czynow, tj. „od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.”

A przeciez Sady odwolawcze, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy nie dlatego wzruszyly skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., ze uznaly, iz ja bylem niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., lecz dlatego, ze zarzucily sedziemu T. Kuczmie razace naruszenie prawa materialnego i prawa procesowego.

Co wiecej prokurator R. Ridan nie kierowala mnie przeciez na badania psychiatryczne, gdy prowadzila w okresie od 2 lipca 2004 r. do 12 czerwca 2006 r. postepowanie przygotowawcze, ani nie kierowal mnie na nie sedzia Tomasz Kuczma, gdy w okresie od dnia 27 marca 2007 r. do dnia 18 grudnia 2007 r. prowadzil pierwszy raz rozprawe glowna w sprawie przeciwko mnie.

To, ze bylem niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. wymyslila sedzia Beata Stoj w dniu 11 marca … 2011 roku.

Skutkiem jej, wyzej wymienionego nakazu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 7 maja 2014 r. zrealizowano wobec mnie dzialania, jak w pkt. III str. 1, 2 niniejszego pisma.

Zatrzymanie mnie w dniu 5 maja 2014 r. przez Policje na polecenie Sadu Rejonowego Debicy zostalo potwierdzone sporzadzonym w tym dniu przez Komisariat Policji IV w Krakowie Protokolem Zatrzymania Osoby, w ktorym podano miedzy innymi – Zalacznik 2: „JED 56155 K2-321/14 Protokol Zatrzymania Osoby Imie i nazwisko zatrzymanego Zbigniew Kekus, miejsce zatrzymania Prokuratura Rejonowa Krakow ul. Mosieznicza (…) Przyczny zatrzymania: „Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sad Rejonowy w Debicy zatrzymania na czas nieprzekarczajacy 48 godzin i doprowadzenia do bieglego lekarza sadowego w Krakowie przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r., godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13”

Dowod: Komisariat IV Policji w Krakowie, JED 56155 K2-321/14, Protokol zatrzymania osoby z dnia 5 maja 2014 r. – Zalacznik 2

xxx

 

Pragne poinformowac, ze z powodu scigania mnie osmy rok na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. w okolicznosciach, jak podano wyzej, od czerwca 2013 r., gdy juz nawet karalnosc polowy czynow, za ktore jestem scigany ustala, kierowalem wielokrotnie, wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o skierowanie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

Sporzadzajaca odpowiedzi na wnioski, ktore kieruje do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk, jej zastepca, prokurator Edyta Fraczek-Padol informuje mnie konsekwentnie – w …jedenastu doreczonych mi odpowiedziach – ze Prokurator Rejonowy zlozy wniosek, o ktory prosze, gdy … uzna to za zasadne, lub ze trzeba czekac do … mow koncowych.

Z powodu takiego stanowiska Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk oraz w zwiazku z potwierdzonym w sprawie, jak ja, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej Radoslawa Sikorskiego, prawem prokuratora generalnego do zgloszenia rekomendacji, zalecenia, podleglym mu prokuratorom wnosze jak na wstepie, tj. o skierowanie przez prokuratora generalnego pisma do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, zawierajacego rekomendacje, zalecenie skierowania wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze,

 

Z oczywistych juz dla obywateli calej Europy przyczyn, dziennikarze zagraniczni w taki sposob oceniaja kwalifikacje Donald Tuska do pelnienia funkcji przewodniczacego Komisji Europejskiej:

 

Dziennik „Die Welt” napisal, ze Tusk nadaje sie – z punktu widzenia Berlina – na szefa KE,

bo „je z reki”, „jest oswojony” (w oryginale „Handzahm”). (…) „Der Spiegel” okreslil glowna ceche

Tuska mianem „pflegeleicht”, czyli „wytresowany”, „latwy w hodowli”.
Zrodlo: Slawomir Sieradzki, „Niemiecki Kompleks Tuska – stan podleglosci politycznej szefa polskiego rzadu wobec Berlina czesto osiaga stan krytyczny dla polskich interesow”; „w Sieci”, Nr 17/18 2014, 22 kwietnia – 4 maja, str. 27 – 29

 

 

Poki co, nadskakujac Radoslawowi Sikorskiemu i traktujac mnie, tez przeciez, jak on, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, w sposob w skrocie opisany w niniejszym pismie, Pan prezentuje takie same – „je z reki”, „oswojony”, „wytresowany” – „kwalifikacje” jako Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas na zmiane postawy. Slubowal Pan wszak:

 

Przed przystapieniem do wykonywania obowiazkow Prokurator Generalny sklada przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej slubowanie nastepujacej tresci: Obejmujac stanowisko Prokuratora Generalnego, uroczyscie slubuje stac na strazy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawa, strzec praworzadnosci, a powierzone mi obowiazki wypelniac sumiennie.”. Slubowanie moze byc zlozone z dodaniem zwrotu: „Tak mi dopomoz Bog.”.

Artykul 10a 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

W zwiazku z powyzszym, uprzejmie proszac o respektowanie moich praw wnosze jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Wojciech Czuchniowski, „Seremet ma dosc poblazania”; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 3

 2. Komisariat IV Policji w Krakowie, JED 56155 K2-321/14, Protokol zatrzymania osoby z dnia 5 maja 2014 r.

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

 

 

 

La totalite de la prix du cialis 20 zone retrecie prix du viagra cialis levitra est retiree, puis le canal urinaire est repare par rapprochement et suture des extremites sectionnees.
Les structures anatomiques peniennes vasculo-tissulaires, impliquees acheter kamagra suisse dans la survenue de l’erection, sont parfaitement fonctionnelles chez ces patients avis achat viagra net le plus souvent tres jeunes.
La quantite de ce principe actif est identique achat cialis sur le net ; seuls les excipients (forme, couleur, kamagra acheter gout) peuvent varier.

Chaque annee, les entreprises du cialis prix pharmacie maroc medicament sont redevables d’une contribution sur leurs achat cialis net depenses de promotion ; le montant de cette taxe est de l’ordre de 180 millions d’euros.
Il etait bon de l’entendre dire qu’il etait redevenu un homme a part entiere, pret a affronter la vie. De nombreux sites Internet peuvent aider deux partenaires a comprendre la depression et la le prix du levitra viagra femme facon dont elle peut affecter leur relation. Il existe malgre tout des controverses a ce sujet [7,16,32,36]. Les scientifiques qui ont realise leurs experiences sur des rongeurs ont constate que la peur peut augmenter ou diminuer la capacite a discerner les sons en fonction de la gamme sonore concernee. vente levitra ordonnance viagra femme Lybrido, Lybridos, LibiGel, Flibanserin, Bremelanotide… De nombreuses molecules sont actuellement testees aux Etats-Unis avec une mise sur le marche envisagee en 2016. Avec ces methodes, il est frequent de retrouver sa libido. l’ANSM la date de commercialisation de la specialite generique. Pour que votre fantasme ne devienne pas un cauchemar, voici quelques conseils pour vivre au mieux vos ebats amoureux.
Toutefois, la Societe ICOS a introduit son nouveau produit « Cialis acheter cialis ligne canada » sur le marche et, depuis lors, il acheter viagra bordeaux a gagne une enorme popularite.
« J’aime partager ces chauds moments avec toi, mais pas jusqu’a te presenter vente cialis en pharmacie ma mere », le sexe levitra pas cher pharmacie sans attache est devenu tres populaire.
Deux etudes tres recentes1,2 se cialis prix officiel achat cialis uk sont penches sur ce bebe oublie.
La pillola e il metodo piu sicuro per evitare gravidanze, ma prezzo cialis da 10 mg cialis levitra prezzo il preservativo rimane l’unico contraccettivo in grado di proteggere dalle malattie sessuali.
Dopo un aborto cialis super active generico e possibile cominciare il giorno stesso senza acquistare kamagra farmacia ricorrere a misure supplementari.
Bisogna mangiare alimenti siti dove acquistare viagra che aumentano la produzione di ossido nitrico In realta non molti dove comprare cialis su internet uomini sono consapevoli di questo.
Per i piu piccoli comprare viagra in europa si cialis costo svizzera deve adottare una posologia ridotta.
Inoltre, come indicato questo specialista comprare cialis on line attualmente in Spagna non si puo prendere antidepressivi e secondo JAR una storia di priligy acquisto disturbo psichiatrico o depressione squalificare.
Cialis per uso al bisogno Tadalafil 10 mg e 20 mg dove acquistare viagra torino medicinale a prescrizione medica per l’impotenza maschile rimane in circolo dove comprare il viagra in svizzera fino a 36 ore.
La dose massima e di una pastiglia durante cialis generico on line l’arco di 48 ore. Se il vostro partner ha bisogno di gratificazione immediata, non si puo permettere per la pillola per mostrare effetto. Eventualmente, chiedi come comprare cialis on line consiglio a un adulto di tua fiducia cialis costo o al tuo medico. malattie del sangue, dove comprare cialis online sicuro problemi alle arterie, disturbi cerebrali, nervosi, ormonali, malattie cardiache, diabete, intervento chirurgico (ad esempio prostata, vescica, colon, ecc.), incidenti e lesioni. L’operativia della consegna dipende esclusivamnete dal metodo scelto. ViagraSildenafil.it oltre ad offrire garanzie e certezze sull’originalita del Viagra contro l’impotenza propone anche un servizio che si contraddistingue per rapidita, discrezione e trasparenza dei costi. L’effetto cialis 20 mg prezzo farmacia del Vardenafil puo durare fino a quasi cinque ore. Ogni uomo puo comprare Cialis Originale nel nostro negozio, evitando discussioni imbarazzanti con il dottore.
Il medico potra rivolgervi una serie di domande molto personali; come comprare cialis online probabilmente vorra anche coinvolgere la vostra partner.
Informazione presentata comprare cialis originale online su questo dove acquistare viagra torino sito web come comprare cialis su internet non puo essere usata per autoterapia e autodiagnostica.
Infatti cialis e stato cialis 5 mg generico prezzo sviluppato come un integratore e, quindi, non cialis vendita farmacia soggetto a sito per acquistare viagra prescrizione.
Viagra n’est pas mauvais, achat de cialis en ligne cialis prix maroc juste comme tout cialis generique pas cher a une limite.
Piu del 50% degli uomini levitra in italia la acquisto levitra on line cui impotenza e dovuta a danneggiementi cialis costo svizzera del midollo spinale od al diabete ha trovato nel viagra una soluzione per il suo problema.
L’objet de cette etude etait de prouver l’innocuite et non l’efficacite de ces injections, les achat cialis en ligne doses administrees ont globalement ete commander vardenafil inferieures a celles permettant d’obtenir un resultat cialis acheter online clinique.
Le levitra pour homme kamagra jelly presente de nouveaux avantages, parmi ceux kamagra oral jelly qui peuvent etre pris sous forme de comprimes, par voie orale et un autre avantage propecia achat en ligne tres important presente par kamagra jelly, c’est qu’il a beaucoup de saveurs qui sont exposes au gout de notre bien-aime le consommateur en notre .
Tutti pero hanno in comune come acquistare cialis generico il principio di funzionamento, ovvero potenziano viagra on line con ricetta l’azione dell’ossido nitrico, la sostanza acquistare levitra farmacia che provoca la dilatazione delle arterie del pene.
Une femme levitra generique en ligne peut acheter priligy france ligne etre atteinte d’une inappetence cialis pharmacie sexuelle, cela pouvant engendrer la perte de la libido.
Viagra, va da se, e diventato uno acquistare viagra farmacia propecia senza ricetta dei farmaci piu noti di tutti i tempi come ha aiutato milioni viagra on line con ricetta di uomini con problemi di disfunzione erettile.
Ceci inclut kamagra en ligne des medicaments, des appareils meilleur cialis generique mecaniques, des operations chirurgicales ou achete viagra une psychotherapie.
Creme e “tecniche” ritardanti hanno rappresentato fino priligy vendita online ad cialis 20 mg prezzo in farmacia oggi l’unico tentativo possibile per chi e affetto da questa problematica, cialis generico in farmacia italiana ma si e sempre trattato di mezzi scomodi, imbarazzanti e quasi sempre del tutto inefficaci.
En 1993, on a mene de vardenafil nombreuses etudes cliniques, qui ont prouve l’efficacite et la securite du viagra dans la lutte contre la dysfonction levitra en ligne erectile.
Or, cette humidification physiologique, qui n’est pas due qu’a l’excitation, est indispensable pour proteger le vagin et empecher la secheresse, l’inconfort et la multiplication des germes, donc les infections quel levitra generique acheter quelle site acheter levitra type mycoses a repetition, rappelle le gynecologue.
Interazione di tadalafil con generalmente metabolizza con cyp34a enzimatica, ketoconazolo, aumenta l’area sotto la priligy prezzo curva tempo-concentrazione acquistare priligy generico al 107%, e abbassato al 88% rifampicina.
Vietata interazione di vardenafil priligy generico online con nitrati, perche puo portare alla ipotensione priligy e in vendita in italia arteriosa.