14.05.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk o złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy o uniewinnienie Z. Kękusia od czynów przypisanych aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. pr

Krakow, dnia 14 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10

 

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Wschod, Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod

 2. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 9. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 12. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 13. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 14. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 16. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 17. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 18. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 19. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 20. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 21. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 22. Mr Jose Manuel Barroso, President of the European Commission, 1049 Brussels, Belgium

 23. Ms Viviane Reding, European Commission Vice-President in charge of Justice, Fundamental Rights and Citizenship, BE-1049 Brussels, Belgium

 24. Mr Herman van Rompuy, President of the European Council, Rue de la Loi, 175, B-1048 Brussels, Belgium

 25. Mr Martin Schulz, President of the European Parliament, Rue Wiertz / Wiertzstraat, 60, BE-1047 Brussels, Belgium

 26. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 27. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska

 28. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 29. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 30. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 31. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 32. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 33. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 34. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 35. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 36. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 37. Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. akt II K 407/13

 38. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddzialu Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Krakow

 39. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 40. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 41. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 42. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 43. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 44. Pan Juliusz Braun, Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 45. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 46. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 47. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – na podstawie art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – w terminie do dnia 19 maja 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Wniosek o sporzadzenie do wniosku jak w pkt. I uzasadnienia, prezentujacego rzeczywiste ustalenia faktyczne i prawo, jak na str. 3 niniejszego pisma.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia w dniu 20 maja 2014 r. /wtorek/ od godz. 13:00 prowadzonego calodobowo protestu glodowego – bede pil wode i soki – przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. I i wydania mi jego kopii,

  2. kontynuowania protestu jak w pkt. IV. 1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.

 4. Zawiadomienie, ze wniosek jak w pkt. I kieruje – wraz z uzasadnieniem – do adresatki niniejszego pisma od czerwca 2013 r., w tym ostatni raz pismem z dnia 22 kwietnia 2014 r. /Zalacznik 1/.

 5. Zawiadomienie, ze kopie wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj – przy udziale Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – sprawy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl

 6. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

 

 

Prokurator powinien w sluzbie i poza sluzba strzec powagi sprawowanego urzedu i unikac wszystkiego, co mogloby przyniesc ujme godnosci prokuratora lub oslabiac zaufanie do jego bezstronnosci.”

Artykul 44.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

 

Z perspektywy przecietnego obywatela, bezwzglednego poszanowania wymaga zasada praworzadnosci.

Prawo nie moze byc stosowane dowolnie, szczegolnie w tak wrazliwej sferze, jak prawo karne.

Jakkolwiek negatywnie nie ocenialibysmy samego zachowania sprawcy, dzialania organow wymiaru sprawiedliwosci nie moga wykraczac poza okreslone ramy. Aby postepowanie karne moglo realizowac jedna ze swoich kluczowych zasad umacniania poszanowania prawa, srodki przewidziane w prawie karnym

musza byc stosowane w sposob niebudzacy zadnych watpliwosci.

Zbigniew Wassermann – Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; interpelacja poselska z dnia 3 wrzesnia 2010 r., /nr 11505/, w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/

 

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze – Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

W dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow, tj.:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar, SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Raz juz w sprawie jak wyzej zapadl prawomocny wyrok. Wydal go – skazujac mnie za wszystkie w.w. czyny – w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma w sprawie do sygn. akt II K 451/06.

Wyrok ten uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w zakresie 16 sposrod wyzej wymienionych czynow, tj. I, III – XVII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – w zakresie pozostalych w czynow, tj. II i XVIII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

 

Po wydaniu wyzej wymienionych wyrokow wznowieniowych z dnia 15.09.2010 r. i 26.01.2012 r. po raz kolejny jestem scigany za wszystkie wyzej wymienione czyny. Postepowanie prowadzi – przy udziale Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

W dacie zlozenia niniejszego pisma sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj sciga mnie – czwarty rok po uchyleniu skazujacego mnie wyroku – przy Pani, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod udziale, za 18 przypisanych mi jako popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stronwww.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl czynow:

 1. za ktore raz juz bylem skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy, uchylonym nastepnie wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego wydanymi z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego Tomasza Kuczme prawa materialnego i prawa procesowego,

 2. co do ktorych operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. doreczyli Sadowi Rejonowemu w Debicy w sierpniu 2007 r. i pazdzierniku 2007 r. dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem ich sprawca, oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie, z tego:

  1. z ktorych 15 przypisanych mi z art. 226 § 1 K.k. /czyny z pkt. I, III– XVI aktu oskarzenia/ wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie funkcjonariuszy publicznych /sedziow/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”, nie wypelnia od dnia 19 pazdziernika 2006 r. znamion czynu okreslonego w art. 226 § 1 K.k. jako przestepstwo,

  2. z ktorych czyn przypisany mi z art. 226 § 3 K.k. /pkt. XVII aktu oskarzenia/, wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla”, nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., bo nawet sam A. Zoll podaje, ze RPO nie jest konstytucyjnym organem RP, a § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

  3. z ktorych karalnosc siedemnastu – z art. 212 § 2 K.k. ustala, tj.:

   1. dziewieciu – czyny z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia – z dniem 1 czerwca 2013 r.

   2. osmiu – czyny z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia – z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

W zwiazku z licznymi wadami aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan, w tym miedzy innymi poswiadczonymi wyzej wymienionymi wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego, wnosze o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – na podstawie art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – w terminie do dnia 14 maja 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

Wnosze o podanie w uzasadnieniu do wniosku, jak wyzej, ze jestem scigany z razacym naruszeniem:

 1. prawa procesowego okreslonego w art. 2 § 2 k.p.k.1, art. 5 § 2 k.p.k2, art. 7 k.p.k.3czyny I–XVIII,

 2. prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 k.k. – czyny I-XVIII,

 3. prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 3 k.k. – czyn XVII,

 4. prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 k.k. – czyny I-XVII,

 5. prawa materialnego okreslonego w art. 101 § 2 k.k.4, art. 102 k.k.5, art. 17 § 1 k.p.k. – czyny I-XVII.

 

Pelne uzasadnienie dla mojego stanowiska jak wyzej znajdzie Pani w wyzej wymienionych wyrokach wznowieniowych Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. i Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2010 r., w kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 r. oraz w postanowieniach sedzi Beaty Stoj z dnia 11.12.2012 r. i 14.06.2013 r.

 

Uprzejmie przypominam, ze:

 1. wniosek, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma kieruje do Pani juz od czerwca 2013 r., Pani jednak, sztywna wielce w mysleniu, wciaz informuje mnie za posrednictwem zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek-Padol, ze:

  1. nie uznaje za zasadne uczynienie mu zadosc,

  2. swoje stanowisko w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 407/13 /sygn. akt Prokuratury 1 Ds. 39/06/S/ Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod zaprezentuje w … mowach koncowych.

 2. ostatni raz wniosek jak w pkt. I skierowalem do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia pismem z dnia 22 kwietnia 2014 r., prezentujac w nim szczegolowe uzasadnienie dla mojego stanowiska.
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z

dnia 22 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 1

 

Oboje znamy przyczyne Pani niecheci do uczynienia zadosc mojemu wnioskowi. Otoz Pani, jako zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod, nadzorowala w 2006 roku postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, zakonczone wydaniem nieslusznego aktu oskarzenia.

Nie chce sie Pani przyznac do – potwierdzonego przez prokuratora generalnego w kasacji z dnia 22.08.2011 r. i przez Sad Najwyzszy w wyroku wznowieniom z dnia 26.01.2012 r. – niedopelnienia wtedy obowiazkow okreslonych w art. 326 Kodeksu postepowania karnego6. Czas juz chyba jednak po temu najwyzszy, zeby udowodnila Pani Adresatom kopii niniejszego pisma, w tym Pani przelozonym”

 1. Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi

 2. Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie Arturowi Wronie

 3. Prokuratorowi Okregowemu w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej

ze nie tylko posiada Pani zdolnosc do prawidlowego rozumowania, ale ze jest Pani takze nieskazitelnego charkteru.

Jesli Pani tego nie uczyni, jak wyzej wymienieni Panstwo nie byliby Pani zyczliwi, beda zmuszeni wydalic Pania – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – wydalic Pania ze sluzby prokuratorskiej7.

Nie moze wszak byc prokuratorem amoralny, pozbawiony zdolnosci do prawidlowego rozumowania, wykorzystujacy zajmowane stanowisko w celu osiagniecia korzysci osobistej8, bezmyslny, okrutny tuman9tuman, bo pismem do mnie z dnia 7 lutego 2006 r. potwierdzila Pani, ze uznala za zgodne z prawem postanowienie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow, ktore ta, przypisujac mi czyny popelnione za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl sporzadzila na podstawie li tylko … wydrukow z tych stron – jakim mi sie Pani prezentuje od dnia 7 lutego 2006 r.

Pragne nadmienic, ze w postanowieniu z dnia 2 pazdziernika 2013 r. wydanym w zwiazku z postepowaniem karnym prowadzonym przeciwko mnie na podstawie zawiadomienia z dnia 27 wrzesnia 2013 r. bylego prezesa Trybunalu Konstytucyjnego i bylego rzecznika praw obywatelskich Andrzeja Zolla i jego malzonki adw. Wieslawy Zoll, prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusz Furdzik podal:

 

W interesie spolecznym lezy bowiem budowanie autorytetu i powagi

dla stanowisk zwiazanych z prawidlowym funkcjonowaniem systemu prawnego.

Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13,

postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika z dnia 2 pazdziernika 2013 r.

 

W zwiazku z powyzszym, w pelni zgadzajac sie w zacytowanym wyzej stanowiskiem prokuratora Dariusza Furdzika w kwestii budowania autorytetu i powagi dla stanowisk zwiazanych z prawidlowym funkcjonowaniem systemu prawnego, wnosze – przez wzglad na interes spoleczny, w tym na dobro wymiaru sprawiedliwosci – jak na wstepie.

 

Uprzejmie informuje, ze w dniu 20 maja 2014 r. o godz. 13:00 rozpoczne protest glodowy – bede pil wode i soki – przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod. Na pelniony przez Prokuratora Rejonowego w kazda srode dyzur skargowy stawie sie – celem poznania Pani stanowiska w niniejszym zgloszonej sprawie – w dniu 21 maja 2014 r.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 22 kwietnia 2014 r.

1 Artykul 2 § 2 Kodeksu postepowania karnego: „Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.

2 Artykul 5 § 2 Kodeksu postepowania karnego: „Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

3 Artykul 7 Kodeksu postepowania karnego: „Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

4 Artykul 101 Kodeksu karnego: 㤠1. Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat:1) 30 Рgdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 Рgdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 Рgdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 Рgdy chodzi o pozostale wystepki, 5) (uchylony).

§ 2. Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa,nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

5 Artykul 102 Kodeksu karnego – „Karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego popelnienia.”

6 Artykul 326 Kodeksu postepowania karnego:

§ 1. Prokurator sprawuje nadzor nad postepowaniem przygotowawczym w zakresie, w jakim go sam nie prowadzi; prokurator moze takze objac nadzorem postepowanie, o ktorym mowa w art. 307.

§ 2. Prokurator jest obowiazany czuwac nad prawidlowym i sprawnym przebiegiem calego nadzorowanego przez siebie postepowania.

§ 3. Z tytulu sprawowanego nadzoru prokurator moze w szczegolnosci:

1) zaznajamiac sie z zamierzeniami prowadzacego postepowanie, wskazywac kierunki postepowania oraz wydawac co do tego zarzadzenia,

2) zadac przedstawienia sobie materialow zbieranych w toku postepowania,

3) uczestniczyc w czynnosciach dokonywanych przez prowadzacych postepowanie, osobiscie je przeprowadzac albo przejac sprawe do swego prowadzenia,

4) wydawac postanowienia, zarzadzenia lub polecenia oraz zmieniac i uchylac postanowienia i zarzadzenia wydane przez prowadzacego postepowanie.

7 Artykul 67.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „Karami dyscyplinarnymi sa: (…) 5) wydalenie ze sluzby prokuratorskiej.”

8 Artykul 115 § 4 Kodeksu karnego: „Korzyscia majatkowa lub osobista jest korzysc zarowno dla siebie, jak i dla kogo innego.”

9 „Tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,

s. 1051

Le viagra en ligne belgique priapisme est lie a des facteurs neurologiques et vasculaires complexes Son origine n’est pas encore prix cialis pharmacie paris tres connue.
Le peut acheter viagra internet client donne l’information necessaire a l’expedition et le levitra vente paiement du produit.
La decouverte acheter prigily d’une ou peut on acheter du viagra DE represente donc une excellente opportunite pour effectuer un bilan de sante plus global, s’inscrivant dans une demarche de prise en charge et de prevention.

Il existe aussi des cas ou l’erection ne vente viagra en france peut etre durablement maintenue.
Le viagra est disponible en doses prix boite viagra pharmacie vardenafil en ligne de 50 mg et 100 mg. Dans ce contexte de mondialisation, la cooperation europeenne et internationale est essentielle et l’ANSM s’y implique fortement. Telle doit etre votre devise si vous voulez echapper a l’angoisse de reprendre le travail. 1 ou 2 barres de chocolat noir (riche en cacao) le soir – 1,46 € la tablette de 100 g Lindt par exemple. Certaines cherchent juste du sexe facile alors que d’autres revent encore au grand amour. Donc, il y a encore une sorte de moyen pour resoudre ce probleme. Venez joindre les milliers de clients entierement satisfaits. levitra pas chere acheter du viagra generique les enfants, metro-boulot-dodo… Les hommes se voient comme des peres de famille et le romantique a foutu le camp.
Ce repertoire liste sous la forme de tableaux, pour viagra et cialis chaque medicament propecia generique achat de reference, les medicaments generiques associes.
Lorsque l’individu pose, au contraire, un regard critique sur ce qu’il voit et consomme, lorsqu’il sait que la pornographie ne dicte en rien une norme a atteindre, il peut ne pas ressentir d’effet sur sa vie sexuelle et s’en servir pour alimenter son imaginaire ou pour garder vivant son desir sexuel prix du propecia pharmacie envers achat cialis uk sa partenaire.
La prix cialis generique sexualite cialis naturelle etait decrite comme importante pour 57,9 % des femmes.
Ed e la capitale del Peru, acquistare cialis online sicuro l’azienda puo continuare a comprare o cialis giocare lo stesso comportamento prima alcuni speciali ammettere pubblicamente.
Talvolta il piacere non arriva subito ma con il comprare viagra generico line tempo e acquistare levitra on line l’esperienza e la soddisfazione puo arrivare indipendentemente dall’orgasmo, ma perche si e sperimentata un’intimita nuova.
Poiche questi viagra vendita online dove comprare viagra a milano farmaci non creano fattore fisiologico di impotenza.
Funziona bloccando l’enzima costo viagra generico fosfodiesterasi che normalmente riduce i livelli di una dove comprare cialis torino sostanza chiamata GMP ciclico (cGMP).
L’assoluta efficacia cialis online con paypal e sicurezza garantite da Cialis ne hanno fatto, assieme al Viagra, il farmaco da prescrizione contro se vende viagra generico en farmacias l’impotenza pi? usato al mondo.
Sildenafil puo essere usato anche per comprar cialis generico en valencia altre malatie non indicate dove acquistare viagra in italia in questa descrizione.
Questo acquistare viagra o cialis medicinale contiene il Finasteride il quale puo causare delle anomalie ai genitali di un feto maschio. La media europea e del 16%, a favore di uomini, naturalmente, ma in Italia solo 5,5% holding. Ma le spezie non sarebbero semplicemente la proverbiale ciliegina sula torta nella creazione di fantastiche preparazione culinarie, potendo rappresentare un vero e proprio prezzo del cialis generico alleato nella lotta ai chili di troppo. cialis lo trovo in farmacia I fattori piu gravi che portano all’erezione sono l’acolismo e l’uso dei stupefacenti, in questo caso prima c’e una erezione forte che dopo subito sparisce. Complessivamente, il 25 per cento dei pazienti non prendeva il farmaco in modo corretto (di rado cialis costo 5 mg o per niente dove comprare cialis torino per lunghi periodi), il 10 per cento non lo prendeva sistematicamente e il 15 lo aveva assunto correttamente solo per un breve periodo di tempo. Cio nonostante qualche effetto collaterale si puo sempre verificare: Tale dosaggio viene prescritto in caso di erezione debole. L’eccesso di peso porta ad alterazioni vascolari aterosclerotiche, l’alimentazione di sangue ai genitali.
E questa la ragione per cui e importante soffermarsi, non solo sull’oggetto da donare, ma viagra cialis senza ricetta anche sul significato vendita cialis roma che esso assume per grandi e piccoli.
Da sempre gli scienziati hanno farmacie online italiane cercato viagra generico costo una soluzione per problemi tabu come l’impotenza ed alla fine trovarono la loro risposta in un farmaco pensato per il trattamento di alcuni disturbi viagra prezzo farmacia cardiaci:
Par la disfunzione comprar priligy en farmacia kamagra prezzo erettile, alcune acquistare viagra generico italia domande di la base da tarif al tuo medico includono:
Et tres souvent, le cialis acheter online traitement des problemes erectiles des hommes provoque le fait que cialis en ligne fiable prix cialis son partenaire a aussi une aide psychologique, parce que le desir sexuel et l’estime de soi diminuent fortement.
E stato possibile levitra costi notare che i dove posso acquistare cialis online topi a cui e viagra prezzo farmacia stato somministrato sildenafil, sono sopravvissuti il doppio rispetto agli altri roditori non trattati.
Notre societe nous oblige trop souvent a voir tout prix cialis pharmacie quebec blanc ou tout noir et les nuances priligy dapoxetine de gris laissent acheter du viagra sur le net place a la perception d’une trop grande indecision.
Capita sempre piu spesso e a uomini anche costo levitra originale molto giovani, disorientati nei confronti della sessualita viagra farmacia e impauriti dal acquistare propecia farmacia confrontarsi con gli altri.
Des commander tadalafil gros plans propecia commander incroyables realizes avec des appareils photos numeriques de la plus prix boite viagra 50mg hautes qualite.
Encore une fois, cela ne reflete pas un arret complet de la vie sexuelle, il faut juste que cialis viagra en ligne l’homme s’adapte a ce nouvel cialis soft generique organe est la sienne, car il reagit generisk viagra online d’une maniere differente a partir de maintenant.
Compra levitra generico farmacia non e facile, comprare kamagra generico come le tavole levitra 20 mg precio generico della marca, dapoxetina prezzo ma e piu conveniente.
La plus courante est l’utilisation de 50 cialis france pharmacie mg de 30 minutes a 4 vente viagra net heures levitra en ligne avant le rapport sexuel.
A dove comprare cialis in italia puberta istituita comprare viagra on line compare il primo come acquistare viagra via internet flusso mestruale (menarca).
Avalez la prix levitra pilule levitra sans detruire et acheter levitra boire un peu d’eau.
Il ressort cependant levitra 10mg prix que l’exces d’autocritique sur levitra medicament leur physique engendre des difficultes quand il s’agit de donner du plaisir ou d’en recevoir par l’intermediaire du corps.
Auto-iniezione Prezzo del viagra farmacia acquisto priligy generico di alprostadil (caverject®).
Questo dosaggio e di norma la dose iniziale generico do viagra pfizer raccomandata per gli uomini che assumono per la prima volta la versione tradizionale di levitra, che a differenza di quella orosolubile e commercializzata in diversi priligy dapoxetina generico dosaggi (5mg, 10mg e 20mg).