15.05.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony

Krakow, dnia 15 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

 

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 3. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwosci Krakowa, funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla w.w. instytucji

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 9. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 12. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 13. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 14. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 16. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 17. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 18. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 19. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 20. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 21. Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 24. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. akt 4 Ds. 256/13

 25. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 26. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 27. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 29. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 31. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 32. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 38. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 39. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „W SIECI”, Ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 40. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie wystapienia prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 7 lutego 2014 r. do prokuratury apelacyjnej w Warszawie w sprawie z udzialem, jak ja obywatela Rzeczypospolitej Polskiej Radoslawa Sikorskiego – o skierowanie pisma do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, zawierajacego rekomendacje (zalecenie) skierowania wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Wniosek o doreczenie mi kopii pisma, jak w pkt. I z pieczecia Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron.

 3. Zawiadomienie:

  1. ze w zwiazku ze sciganiem mnie przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk w sprawie do sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 zostalem:

   1. zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie, w Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Zachod, podczas zapoznawania sie z aktami sprawy,

   2. doprowadzony do Izby Zatrzyman Aresztu Sledczego przy ul. Mogilskiej w Krakowie, gdzie mnie zatrzymano do dnia 7 maja 2014 r., godz. 11:30,

   3. doprowadzony w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Sledczego przy ul. Montelupich w Krakowie, celem poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

  2. o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie protestu glodowego w dniu 20 maja 2014 r. /wtorek/ przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod z przyczyn podanych w pismie z dnia 12 maja 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1.3.

 4. Zawiadomienie, ze kopie wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – sprawy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl

 5. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

 

Andrzej Seremet – „Niesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”, „niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie.

Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot, czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow.

Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okregowy w Krakowie. /obecnie Prokurator Apelacyjny w Krakowie, powolany w kwietniu 2010 r. przez Andrzeja Seremeta – ZKE/

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046 – Zalacznik 1

 

Jestes sterem, bialym zolnierzem, nosisz spodnie, wiec walcz.”
Beata Kozidrak, „Biala flaga” , wyk. „Bajm”

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze,

 

Jak podala „Gazeta Wyborcza” w opublikowanym wydaniu z dnia 8-9 lutego 2014 r. artykule Wojciecha Czuchniowskiego, pt. „Seremet ma dosc poblazania”, Pana przyjaciel, prokurator generalny Andrzej Seremet podjal dzialania w interesie obrony praw Radoslawa Sikorskiego – Zalacznik 1.1: „Prokurator generalny chce, by prokuratura wznowila sledztwo w sprawie antysemickich wpisow pod adresem Radoslawa Sikorskiego. Umorzenie uwaza za blad.
Seremet wyslal wczoraj w tej sprawie pismo do warszawskiej prokuratury apelacyjnej. – Ma ono charakter rekomendacji, zalecenia – tlumaczy jego rzecznik Mateusz Martyniuk. I przypomina, ze prokurator generalny nie moze wprost nakazac zmiany decyzji. To juz zalezy do szefa prokuratury, w ktorej toczyla sie sprawa.

O swoim krytycznym stosunku do umorzenia sprawy Seremet mowil w rozmowie z „Gazeta Wyborcza”: -To umorzenie nie jest przykladem olsniewajacej mysli prawniczej, ani dowodem wybitnego warsztatu profesjonalnego prowadzacego te sprawe prokuratora. Mam wiele krytycznych uwag. Mysle, ze doprowadze do tego, ze sledztwo zostanie podjete. (…) Niedawno w Poznaniu umorzono sprawe antysemickich okrzykow podczas meczu pilkarskiego. Po interwencji Seremeta sledztwo wznowiono.”
Zrodlo: Wojciech Czuchniowski, „Seremet ma dosc poblazania”; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 3 –

Zalacznik 1.1

 

W zalaczonym do niniejszego pisma pismie z dnia 12 maja 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk /Zalacznik 1.3/ prezentuje wady prawne aktu oskarzenia prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., na podstawie ktorego jestem lacznie osmy rok scigany za to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow, tj.:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar, SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Raz juz bylem skazany za w.w. czyny, a skazujacy mnie wyrok wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/ sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma. Jego niesluszny wyrok uchylily nastepnie

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w zakresie 16 sposrod wyzej wymienionych czynow, tj. I, III – XVII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – wydanym na podstawie kasacji prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – w zakresie pozostalych w czynow, tj. II i XVIII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

 

W dacie zlozenia niniejszego pisma sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj sciga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, za 18 przypisanych mi jako popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron: www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl czynow:

 1. za ktore raz juz bylem skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy, uchylonym nastepnie wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego wydanymi z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego Tomasza Kuczme prawa materialnego i prawa procesowego,

 2. co do ktorych operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. doreczyli Sadowi Rejonowemu w Debicy w sierpniu 2007 r. i pazdzierniku 2007 r. dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem ich sprawca, oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie, z tego:

  1. z ktorych 15 przypisanych mi z art. 226 § 1 K.k. /czyny z pkt. I, III– XVI aktu oskarzenia/ wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie funkcjonariuszy publicznych /sedziow/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”, nie wypelnia od dnia 19 pazdziernika 2006 r. znamion czynu okreslonego w art. 226 § 1 K.k. jako przestepstwo,

  2. z ktorych czyn przypisany mi z art. 226 § 3 K.k. /pkt. XVII aktu oskarzenia/, wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla”, nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., bo nawet sam A. Zoll podaje, ze RPO nie jest konstytucyjnym organem RP, a § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

  3. z ktorych karalnosc siedemnastu – z art. 212 § 2 K.k. ustala, tj.:

   1. dziewieciu – czyny z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia – z dniem 1 czerwca 2013 r.

   2. osmiu – czyny z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia – z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Scigaja mnie prezes Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj i Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Krystyna Kowalczyk za wyzej wymienione czyny, w opisanych wyzej okolicznosciach z takim zacieciem, ze sedzia Beata Stoj wydala Policji nakaz – czwarty z rzedu – w dniu 28 kwietnia 2014 r. zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Aresztu Sledczego przy ul. Montelupich w Krakowie na badania psychiatryczne, ktorych wyniki maja wykazac, czy bylem poczytalny w okresie popelniania przypisanych mi czynow, tj. „od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.”

A przeciez Sady odwolawcze, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy nie dlatego wzruszyly skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., ze uznaly, iz ja bylem niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., lecz dlatego, ze zarzucily sedziemu T. Kuczmie razace naruszenie prawa materialnego i prawa procesowego.

Co wiecej prokurator R. Ridan nie kierowala mnie przeciez na badania psychiatryczne, gdy prowadzila w okresie od 2 lipca 2004 r. do 12 czerwca 2006 r. postepowanie przygotowawcze, ani nie kierowal mnie na nie sedzia Tomasz Kuczma, gdy w okresie od dnia 27 marca 2007 r. do dnia 18 grudnia 2007 r. prowadzil pierwszy raz rozprawe glowna w sprawie przeciwko mnie.

To, ze bylem niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. wymyslila sedzia Beata Stoj w dniu 11 marca … 2011 roku.

Skutkiem jej, wyzej wymienionego nakazu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 7 maja 2014 r. zrealizowano wobec mnie dzialania, jak w pkt. III str. 1, 2 niniejszego pisma.

Zatrzymanie mnie w dniu 5 maja 2014 r. przez Policje na polecenie Sadu Rejonowego Debicy zostalo potwierdzone sporzadzonym w tym dniu przez Komisariat Policji IV w Krakowie Protokolem Zatrzymania Osoby, w ktorym podano miedzy innymi – Zalacznik 1.2: „JED 56155 K2-321/14 Protokol Zatrzymania Osoby Imie i nazwisko zatrzymanego Zbigniew Kekus, miejsce zatrzymania Prokuratura Rejonowa Krakow ul. Mosieznicza (…) Przyczny zatrzymania: „Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sad Rejonowy w Debicy zatrzymania na czas nieprzekarczajacy 48 godzin i doprowadzenia do bieglego lekarza sadowego w Krakowie przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r., godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13”

Dowod: Komisariat IV Policji w Krakowie, JED 56155 K2-321/14, Protokol zatrzymania osoby z dnia 5 maja 2014 r. – Zalacznik 1.2

xxx

 

Pragne poinformowac, ze z powodu scigania mnie osmy rok na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. w okolicznosciach, jak podano wyzej, od czerwca 2013 r., gdy juz nawet karalnosc polowy czynow, za ktore jestem scigany ustala, kierowalem wielokrotnie, wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o skierowanie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

Sporzadzajaca odpowiedzi na wnioski, ktore kieruje do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk, jej zastepca, prokurator Edyta Fraczek-Padol informuje mnie konsekwentnie – w …jedenastu doreczonych mi odpowiedziach – ze Prokurator Rejonowy zlozy wniosek, o ktory prosze, gdy … uzna to za zasadne, lub ze trzeba czekac do … mow koncowych.

Z powodu takiego stanowiska Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk oraz w zwiazku z potwierdzonym w sprawie, jak ja, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej Radoslawa Sikorskiego, prawem prokuratora nadrzednego do zgloszenia rekomendacji, zalecenia, podleglym mu prokuratorom wnosze jak na wstepie, tj. o skierowanie przez prokuratora apelacyjnego w Krakowie pisma do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, zawierajacego rekomendacje, zalecenie skierowania wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 12 maja 2014 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

  1. Wojciech Czuchniowski, „Seremet ma dosc poblazania”; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 3

  2. Komisariat IV Policji w Krakowie, JED 56155 K2-321/14, Protokol zatrzymania osoby z dnia 5 maja 2014 r.

  3. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

On ne focalise l’attention que sur achat viagra ligne france ses cotes positifs vardenafil tout en reniant les cotes negatifs ; et on a un besoin desespere d’etre aimee autant qu’on aime.
Les memes stimulations peuvent engendrer des reponses tres variables d’une femme a l’autre, mais aussi chez la meme, d’un jour, acheter kamagra livraison 24h d’une heure a l’autre, selon son etat d’esprit, son humeur, son cycle acheter levitra ordonnance hormonal.
Ils existent dans levitra internet la plupart des pays industrialises ou en voie de developpement, et ne peuvent etre commercialises qu’a partir du moment ou le medicament d’origine n’est plus protege par des brevets dapoxetine prix ou tout autre titre de propriete intellectuelle.

Elle touche tout acheter viagra vente libre le monde, a tout age, toutes pharmacie francaise en ligne viagra les origines, toutes les professions… Personne n’est a l’abri de vivre un moment de depression dans sa vie.
Laissez-lui savoir que vous voulez que cela fonctionne. Le fantasme, c’est bon pour le couple Meme si vous n’etes ni secretaire, ni infirmiere, vous avez heureusement aussi le pouvoir de faire fantasmer les hommes ! Elle est aussi tres preconisee chez les femmes enceintes, car elle ne necessite pas trop d’effort. N’hesitez pas a l’appeller pendant le travail afin de lui donner envie de vous ou envoyez lui des textos coquins. Certains s’inquietent de la connotation sexuelle que comportent leurs reves. On l’a trompe pour s’autoriser a le quitter, sinon on n’aurait jamais ose. Lorsqu’il est stimule, il gonfle pour atteindre approximativement la taille d’un dollar! Les symptomes du surdosage peuvent inclure des etourdissements severes, commander vardenafil achat viagra en pharmacie des ou acheter du viagra paris viagra jelly evanouissements ou une erection prolongee.
Mais n’oubliez pas qu’en realite ou acheter viagra a montreal votre sexe a toujours la meme taille, et que le plaisir ne depend pas de viagra naturel pas cher la taille.
Elle sert alors de plateau et chaque bouchee kamagra pas cher retiree de la surface priligy generique belgique devoile une partie, plus ou moins erotique, du corps feminin.
Apres l’orgasme et l’ejaculation, la detumescence survient generalement et suit une periode dite refractaire, liee a l’etat de achat cialis europe fatigue pilule de cialis pas cher ou a l’equilibre hormonal (la lutropine, commandant la fabrication de testosterone, et la folliculostimuline).
Innanzi tutto e cialis senza ricetta importante, prima di comprare il viagra, mettere come acquistare cialis senza ricetta a conoscenza il proprio medico di tutte le eventuali patologie da cui siete affetti, o anche di cui avete sofferto nel passato.
D’altra parte mangiando bene e con equilibrio, si fonderanno i migliori presupposti dove comprare cialis a milano per la salute dei nostri capelli oltre ad aumentare in maniera considerevole l’efficacia di vendita kamagra italia altre terapie piu mirate.
Chi soffre acquistare viagra generico italia di eiaculazione precoce sono tenuti ad farmacia online viagra cialis adottare Priligy, se necessario, 1-3 ore prima della prevista attivita sessuale.
Tali richieste perentorie cialis comprare on line provocano nel maschio, piu sensibile al prezzo del cialis generico giudizio femminile, la mancanza di erezione.
Cialis tadalafil, prodotto dalla casa farmaceutica Lilly Icos e anch’esso un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 e, come il Viagra sildenafil, impedisce alla proteina responsabile dove acquistare viagra in italia della disfunzione erettile di prezzo viagra pfizer agire negativamente sull’erezione.
L’ impotenza e una condizione acquistare viagra allestero in cui un uomo ha una costante incapacita di ottenere o mantenere il comprare viagra online sicuro pene in erezione abbastanza a lungo per completare il rapporto.
Quest’ultimo tipo di spirale viene utilizzato anche comprare kamagra generico a scopo terapeutico, oltre che anticoncezionale, perche riduce in modo significativo la quantita del flusso mestruale e puo quindi venire impiegata kamagra generico nelle donne con problemi dovuti ad un flusso mestruale troppo abbondante. Tra i essai che e possibile che vengano richiesti Ricordiamo: Gradito Gabriele, chicago ringrazio for each la sua postal mail il quale michigan fornisce los angeles mezzo che care una giudizio a new una quesito gna mi kamagra vendita line viene fermata ogni volta piu fitto. Inoltre, questo prodotto e in grado di acquistare kamagra aumentare la seconda lunghezza dell’erezione, ricevuta dopo la prima eiaculazione tramite l’azione del farmaco. Nell’Abruzzese-pensiero la buona politica ha il dovere di prendere spunto dalle esperienze positive degli altri enti non perdendo, tuttavia, di vista le necessita e le peculiarita del territorio che si e demandati ad amministrare. Talvolta pero il esso che si accerta kamagra generico acquisto con i cromosomi non corrisponde a quello fisico, come nel caso della sindrome di Morris, dove una persona e geneticamente maschio, ma non lo e nel corpo ne nella mente. Entrambi Cialis e Levitra si inibisce l’enzima chiamato PDE-5, al fine di rilassarsi muscoli intorno alla zona del pene. Quando la persona presenta al Tribunale di residenza domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, secondo la legge 164/82, il giudice istruttore puo disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato (art.
Applicate poco prima del prezzo cialis in svizzera rapporto, cialis farmacia senza ricetta vanno tolte appena si sente che il pene ha perso abbastanza sensibilita da poter ritardare l’eiaculazione.
Scopo del decreto edi ampliare lo spettro dei farmaci che possono essere dove e come acquistare il viagra distribuiti sul mercato italiano e le categorie acquistare cialis generico in italia dei pazienti che acquisto cialis senza ricetta possono accedere, con motivate documentazioni cliniche, al trattamento nell’ambito del sistema sanitario nazionale.
Puo capitare un non episodio di come si acquista viagra in farmacia insufficiente erezione, ma acquisto kamagra senza ricetta questo non deve tutti loin pensare un problemi piu gravi e sopratutto non e necessario ricorrere immediatamente all’uso di venta de viagra en farmacias farmaci par la disfunzione erettile.
Rappelez-vous que les filles qui s’activent a l’ecran ou qui posent pour acheter cialis paris son plaisir sont generalement choisies pour leur viagra plus cialis plastique, justement pour emoustiller le desir des hommes qui depenseront plusieurs achat cialis ligne france dollars, chaque mois, pour les admirer.
Problematiche che altrimenti non sarebbero emerse, vuoi per una cronica reticenza, da vendita cialis in europa viagra naturale vendita online parte del maschio italiano, a parlarne con il medico di levitra vardenafil prezzi famiglia.
En utilisant les lois du corps (espace, tonicite et rythme), on peut moduler son excitation sexuelle, site serieux vente cialis amplifier notre imaginaire sexuel, cialis prix pharmacie maroc changer nos perceptions priligy prix a paris et augmenter notre plaisir durant nos comportements sexuels (masturbations, sexe oral, sexe anal, penetration, etc.).
Essere travolti acquistare priligy farmacia da un improvviso scatto di passione e non diventare blu comprare viagra line italia per la rabbia di vendita viagra in italia dover aspettare.
Et dans ce cas de figure, viagra acheter sans ordonnance ce ou acheter du cialis a paris n’est pas achat cialis france pharmacie un cachet qui reglera le probleme.
Vardenafil in levitra farmacia precio generale quasi non ha effetti collaterali, per questo generico do viagra pfizer e molto viagra on line popolare sul mercato farmaceutico.
Levitra contre-indications sont en prix vente cialis grande partie ceux du viagra et cialis, qui appartiennent aussi a des levitra sans ordonance inhibiteurs de vente de levitra paris la pde-5.
Vi state chiedendo aquisto viagra come comprare cialis online prezzo del cialis generico curare l’impotenza?
En 2012 seulement, 319 victimes se sont ajoutees a la viagra acheter ligne liste viagra 25 mg achat des site officiel vente cialis victimes de cette maladie incurable.
Prepara una relazione (generalmente comprar kamagra en farmacia come acquistare cialis con postepay scritta) in cui riporta i risultati dove acquistare viagra in italia delle attivita svolte e risponde ai quesiti posti dal giudice.
En fait, faire de l’exercice, peu importe le type, diminue davantage les risques priligy pas cher d’impuissance que cesser de fumer, perdre du poids ou reduire sa consommation d’alcool.
Avez-vous generique dapoxetine vraiment besoin priligy pas cher de ce spectacle?
Questa e una delle cause d’impotenza maschile.
Con comprare viagra contrassegno il tempo il sesso ha assunto sempre piu come si acquista viagra in farmacia valore e sempre piu importanza, ma allo stesso tempo ha creato sempre piu problemi e difficolta.