15.05.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do prokuratora okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej

Krakow, dnia 15 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Lidia Jaryczkowska

Prokurator Okregowy w Krakowie

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwosci Krakowa, funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla w.w. instytucji

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 9. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 12. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 13. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 14. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 16. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 17. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 18. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 19. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 20. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 21. Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Pan insp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 24. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow, sygn. akt 4 Ds. 256/13

 25. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 26. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 27. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 29. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 31. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 32. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 38. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 39. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „W SIECI”, Ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 40. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny “Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie wystapienia prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 7 lutego 2014 r. do prokuratury apelacyjnej w Warszawie w sprawie z udzialem, jak ja obywatela Rzeczypospolitej Polskiej Radoslawa Sikorskiego – o skierowanie pisma do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, zawierajacego rekomendacje (zalecenie) skierowania wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Wniosek o doreczenie mi kopii pisma, jak w pkt. I z pieczecia Prokuratury Okregowej w Krakowie poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron.

 3. Zawiadomienie:

  1. ze w zwiazku ze sciganiem mnie przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj, przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk w sprawie do sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 zostalem:

   1. zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie, w Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Zachod, podczas zapoznawania sie z aktami sprawy,

   2. doprowadzony do Izby Zatrzyman Aresztu Sledczego przy ul. Mogilskiej w Krakowie, gdzie mnie zatrzymano do dnia 7 maja 2014 r., godz. 11:30,

   3. doprowadzony w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Sledczego przy ul. Montelupich w Krakowie, celem poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

  2. o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie protestu glodowego w dniu 20 maja 2014 r. /wtorek/ przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod z przyczyn podanych w pismie z dnia 12 maja 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1.3.

 4. Zawiadomienie, ze kopie wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – sprawy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl

 5. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.

 

 

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

 

Jak podala „Gazeta Wyborcza” w opublikowanym wydaniu z dnia 8-9 lutego 2014 r. artykule Wojciecha Czuchniowskiego, pt. „Seremet ma dosc poblazania”, prokurator generalny Andrzej Seremet podjal dzialania w interesie obrony praw Radoslawa Sikorskiego – Zalacznik 1.1: „Prokurator generalny chce, by prokuratura wznowila sledztwo w sprawie antysemickich wpisow pod adresem Radoslawa Sikorskiego. Umorzenie uwaza za blad.
Seremet wyslal wczoraj w tej sprawie pismo do warszawskiej prokuratury apelacyjnej. – Ma ono charakter rekomendacji, zalecenia – tlumaczy jego rzecznik Mateusz Martyniuk. I przypomina, ze prokurator generalny nie moze wprost nakazac zmiany decyzji. To juz zalezy do szefa prokuratury, w ktorej toczyla sie sprawa.

O swoim krytycznym stosunku do umorzenia sprawy Seremet mowil w rozmowie z „Gazeta Wyborcza”: -To umorzenie nie jest przykladem olsniewajacej mysli prawniczej, ani dowodem wybitnego warsztatu profesjonalnego prowadzacego te sprawe prokuratora. Mam wiele krytycznych uwag. Mysle, ze doprowadze do tego, ze sledztwo zostanie podjete. (…) Niedawno w Poznaniu umorzono sprawe antysemickich okrzykow podczas meczu pilkarskiego. Po interwencji Seremeta sledztwo wznowiono.”
Zrodlo: Wojciech Czuchniowski, „Seremet ma dosc poblazania”; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 3 –

Zalacznik 1.1

 

W zalaczonym do niniejszego pisma pismie z dnia 12 maja 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk /Zalacznik 1.3/ prezentuje wady prawne aktu oskarzenia prokuratora w.w. Prokuratury Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., na podstawie ktorego jestem lacznie osmy rok scigany za to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow, tj.:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar, SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Raz juz bylem skazany za w.w. czyny, a skazujacy mnie wyrok wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/ sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma. Jego niesluszny wyrok uchylily nastepnie

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w zakresie 16 sposrod wyzej wymienionych czynow, tj. I, III – XVII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – wydanym na podstawie kasacji prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – w zakresie pozostalych w czynow, tj. II i XVIII, z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sadu

Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

 

W dacie zlozenia niniejszego pisma sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj sciga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, za 18 przypisanych mi jako popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron: www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl czynow:

 1. za ktore raz juz bylem skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy, uchylonym nastepnie wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego wydanymi z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego Tomasza Kuczme prawa materialnego i prawa procesowego,

 2. co do ktorych operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. doreczyli Sadowi Rejonowemu w Debicy w sierpniu 2007 r. i pazdzierniku 2007 r. dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem ich sprawca, oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie, z tego:

  1. z ktorych 15 przypisanych mi z art. 226 § 1 K.k. /czyny z pkt. I, III– XVI aktu oskarzenia/ wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie funkcjonariuszy publicznych /sedziow/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”, nie wypelnia od dnia 19 pazdziernika 2006 r. znamion czynu okreslonego w art. 226 § 1 K.k. jako przestepstwo,

  2. z ktorych czyn przypisany mi z art. 226 § 3 K.k. /pkt. XVII aktu oskarzenia/, wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla”, nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., bo nawet sam A. Zoll podaje, ze RPO nie jest konstytucyjnym organem RP, a § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

  3. z ktorych karalnosc siedemnastu – z art. 212 § 2 K.k. ustala, tj.:

   1. dziewieciu – czyny z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia – z dniem 1 czerwca 2013 r.

   2. osmiu – czyny z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia – z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Scigaja mnie prezes Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj i Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Krystyna Kowalczyk za wyzej wymienione czyny, w opisanych wyzej okolicznosciach z takim zacieciem, ze sedzia Beata Stoj wydala Policji nakaz – czwarty z rzedu – w dniu 28 kwietnia 2014 r. zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Aresztu Sledczego przy ul. Montelupich w Krakowie na badania psychiatryczne, ktorych wyniki maja wykazac, czy bylem poczytalny w okresie popelniania przypisanych mi czynow, tj. „od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.”

A przeciez Sady odwolawcze, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy nie dlatego wzruszyly skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., ze uznaly, iz ja bylem niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., lecz dlatego, ze zarzucily sedziemu T. Kuczmie razace naruszenie prawa materialnego i prawa procesowego.

Co wiecej prokurator R. Ridan nie kierowala mnie przeciez na badania psychiatryczne, gdy prowadzila w okresie od 2 lipca 2004 r. do 12 czerwca 2006 r. postepowanie przygotowawcze, ani nie kierowal mnie na nie sedzia Tomasz Kuczma, gdy w okresie od dnia 27 marca 2007 r. do dnia 18 grudnia 2007 r. prowadzil pierwszy raz rozprawe glowna w sprawie przeciwko mnie.

To, ze bylem niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. wymyslila sedzia Beata Stoj w dniu 11 marca … 2011 roku.

Skutkiem jej, wyzej wymienionego nakazu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 7 maja 2014 r. zrealizowano wobec mnie dzialania, jak w pkt. III str. 1, 2 niniejszego pisma.

Zatrzymanie mnie w dniu 5 maja 2014 r. przez Policje na polecenie Sadu Rejonowego Debicy zostalo potwierdzone sporzadzonym w tym dniu przez Komisariat Policji IV w Krakowie Protokolem Zatrzymania Osoby, w ktorym podano miedzy innymi – Zalacznik 1.2: „JED 56155 K2-321/14 Protokol Zatrzymania Osoby Imie i nazwisko zatrzymanego Zbigniew Kekus, miejsce zatrzymania Prokuratura Rejonowa Krakow ul. Mosieznicza (…) Przyczny zatrzymania: „Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sad Rejonowy w Debicy zatrzymania na czas nieprzekarczajacy 48 godzin i doprowadzenia do bieglego lekarza sadowego w Krakowie przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r., godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13”

Dowod: Komisariat IV Policji w Krakowie, JED 56155 K2-321/14, Protokol zatrzymania osoby z dnia 5 maja 2014 r. – Zalacznik 1.2

xxx

 

Pragne poinformowac, ze z powodu scigania mnie osmy rok na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. w okolicznosciach, jak podano wyzej, od czerwca 2013 r., gdy juz nawet karalnosc polowy czynow, za ktore jestem scigany ustala, kierowalem wielokrotnie, wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o skierowanie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

Sporzadzajaca odpowiedzi na wnioski, ktore kieruje do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk, jej zastepca, prokurator Edyta Fraczek-Padol informuje mnie konsekwentnie – w …jedenastu doreczonych mi odpowiedziach – ze Prokurator Rejonowy zlozy wniosek, o ktory prosze, gdy … uzna to za zasadne, lub ze trzeba czekac do … mow koncowych.

Z powodu takiego stanowiska Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk oraz w zwiazku z potwierdzonym w sprawie, jak ja, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej Radoslawa Sikorskiego, prawem prokuratora nadrzednego do zgloszenia rekomendacji, zalecenia, podleglym mu prokuratorom wnosze jak na wstepie, tj. o skierowanie przez prokuratora okregowego w Krakowie pisma do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, zawierajacego rekomendacje, zalecenie skierowania wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 12 maja 2014 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

  1. Wojciech Czuchniowski, „Seremet ma dosc poblazania”; „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014 r., s. 3

  2. Komisariat IV Policji w Krakowie, JED 56155 K2-321/14, Protokol zatrzymania osoby z dnia 5 maja 2014 r.

  3. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit du Kama site serieux pour achat cialis sommeil -la science des bonnes postures pour vente propecia dormir- que les professionnels de la literie ont invente pour nous(2).
Ils peuvent apporter priligy generique de positif des changements dans votre vie sexuelle, ce cialis levitra ou viagra qui vous aidera a ameliorer la qualite de votre vie en general.
Dans le cas ou le laboratoire serait deboute, il devra verser levitra prix pharmacie a l’assurance maladie les economies perdues, sous acheter levitra en suisse la forme d’une remise 28.

Cela vous cialis viagra enerve car vous pensez que si vos enfants sont prix du kamagra en belgique capables de ranger, elle aussi et que ce n’est pas ainsi qu’elle apprendra.
Si l’affaire Strauss-Kahn l’a largement evoquee, des anonymes sont chaque annee de plus en plus nombreux, selon les psychanalystes, a franchir leurs portes pour essayer de mettre un nom autour d’un comportement compulsif des plus troublants. Que se passe t’il lors de l’examen chez votre sexologue au sujet de votre ejaculation precoce ? En injectant de l’acide hyaluronique prix propecia viagra generique en france dans la muqueuse, on cree levitra ou acheter viagra en ligne belgique une sorte de bosse qui augmenterait la sensibilite. Pas de panique, la pilule du lendemain vous sera d’une tres grande aide. C’est pour la femme surtout, mais aussi pour de nombreux couples, une liberation. Il faut comprendre que bien souvent, cette periode est temporaire. A part cela, il est important d’avoir une alimentation qui convient. Cette technique est surtout adaptee aux plaques longues et fines et a peu d’effet sur les plaques calcifiees.
En France, c’est l’ANSM qui a la achat cialis uk responsabilite de acheter viagra pharmacie les publier.
En lui devoilant votre desir, votre attrait pour son sexe, et lui expliquant le plaisir que vous avez envie de lui donner, en achat cialis europe prenant votre temps.
Differentes procedures prix cialis en pharmacie d’AMM cohabitent, selon le type de medicament concerne et en fonction du territoire sur lequel le medicament va etre acheter cialis 10 milligrams commercialise.
Sia uomo sia la donna si sentono esausti, sfiniti come comprare cialis senza ricetta quando verso sera, dopo una intensa giornata, raggiungono acquisto cialis con postepay il proprio partner nella abitazione condivisa.
Sappiamo tutti che dovreste considerare prima di un trattamento medico, gli ingredienti, i principi attivi e come acquistare il cialis on line gli effetti collaterali del farmaco con attenzione.
Il Viagra della Pfizer e una comprare viagra croazia delle tre cure orali per l’impotenza (disfunzione erettile maschile) attualmente cialis farmacia on line disponibile in Europa previa prescrizione.
Noi vi proponiamo questo cialis in vendita prodotto per il potenziamento sessuale ad un prezzo migliore, che potrete ordinare nella nostra online cialis a basso prezzo farmacia, cosi ogni uomo potra permettersi di avere erezioni vigorose.
Spesso il business della contraffazione, secondo l’Efpia, e gestito dalle dove comprare viagra generico sicuro priligy farmacia online stesse organizzazioni dedite al traffico di droga.
A differenza di tante altre cose piacevoli viagra generico dove comprare che danno gratificazione dove acquistare priligy l’eccitazione sessuale, anche in mancanza temporanea di un partner con cui interagire per uno scambio inesigente di piacere, puo essere cercata direttamente e gratuitamente sul proprio corpo in qualsiasi momento la si desideri.
Ai 20 anni, la disfunzione acquistare levitra erettile dell’uomo arriva al acquistare levitra senza ricetta suo punto massimo e dopo di cio diminuisce con il tempo. E sicuramente un metodo semplice, costo levitra da 20 mg alla portata di tutti che pero puo risultare sgradito e frustrante sia per l’uomo che per la donna perche interrompe bruscamente il rapporto, interferendo con il piacere e l’intensita dell’orgasmo. Sta a noi scoprire tutti questi semi, per sostenerli, curarli e farli crescere nel modo giusto. Carnes, noto studioso di tale disturbo, autore di numerose pubblicazioni e direttore del Sexual Disorder Service all’Istituto Meadows in Arizona (USA). Oltre di 65.000 uomini senza malattia di levitra generico acquisto cuore all’inizio dello studio ed oltre di 29.000 uomini con malattia cardiovascolare sono stati coinvolti nelle indagini. avere un rapporto in macchina regala l’illusione di fare un salto nel tempo, tornare giovani e levitra 20 mg prezzo forse piu innamorati; oppure di essere travolti da una passione che non lascia il tempo di arrivare in camera da letto. Nonostante il grande volume di siti che vendono la Cialis Tadalafil non tutti possono assicurare la qualita del prodotto a disposizione. Se ha dubbi deve consultare il medico o il farmacista.
A fronte della riduzione costante della spesa pubblica, diminuita in termini nominali in un solo anno dell’8%, come si diceva, nel Rapporto si osserva che la cialis si puo acquistare in farmacia cialis online con paypal spesa privata segue un andamento opposto di crescita costante, pari a +12,3% dal 2008 al 2012.
L’alprostadil e anche somministrabile per via viagra acquisto senza ricetta uretrale con apposito gel o supposta, ma l’efficacia e molto piu bassa e il fastidio spesso cialis in italia levitra costo molto piu alto.
Da acquisto pillole viagra seduto contrarre i dove posso comprare il viagra on line muscoli come per 3 secondi se si dovesse bloccare lo stimolo acquisto cialis postepay di andare alla toilette; poi rilassarli per 6 secondi.
Fertilite et cancer prostatique la diffusion de l’information et la achat cialis generique pratique plus cialis vente libre large depistage par le dosage du psa permettent aujourd’hui de vente cialis en pharmacie diagnostiquer des cancers de prostate chez des patients de moins de 60 ans.
Per questo, e viagra acquistare online necessario che levitra 20 mg sia un medico propecia vendita on line a prescrivere i farmaci.
Puis continuer en effleurant les seins propecia commander propecia en ligne france et enfin s’attarder sur les organes intimes (vulve, clitoris cialis generique 10mg puis vagin).
Le comprare cialis online italia 24 compresse vendita viagra italia contengono ormone attivo, mentre le altre 4 placebo (ovvero nessun farmaco), ma serve viagra vendita ricetta medica a mantenere la continuita ed evitare dimenticanze.
Depuis 2004, de generique viagra france nombreux patients font confiance peut acheter viagra internet a la reputation d’une euroclinix serieux, fiable et achat cialis doctissimo rapide.
La lamentela principale e ridotta a un indebolimento di erezione, eiaculazione viagra precio en farmacia e la comprar cialis generico en valencia priligy acquisto mancanza di orgasmo.
Certaines maladies comme le diabete, cialis france l’exces de propecia en ligne pas cher cholesterol dans le sang, dapoxetine priligy les maladies cardiovasculaires ou bien certains traumatismes neurologiques.
L’associazione dei due viagra generico farmacia milano test evita i casi di falsi negativi, ossia le acquisto cialis generico online acquistare priligy farmacia lesioni talvolta non rilevate dal pap test.
Ainsi l’usage kamagra en france du cialis achat de cialis sur le net ne comporte aucun risque acheter vrai cialis en ligne majeur d’accident cardio-vasculaire.
Quando vi acquistare viagra generico on line ecciterete, la pillola viagra i vasi sanguigni si dilateranno permettendo il sangue di fluire verso il vostro cialis costo pene causandone l’erezione.
Des conferences, ouvertes aux professionnels de sante, aux associations de patients acheter priligy dapoxetine et au grand public, avaient pour acheter priligy france but de favoriser les echanges entre professionnels et grand public.
Une consommation excessive d’alcool acheter priligy n’est pas vente dapoxetine conseillee pendant la prise du medicament.
Una consulenza sessuologia viagra e viagra generico e comunque preferibile sito per acquistare viagra in tali situazioni particolari.
Lesbismo era acquistare viagra o cialis il nome del safizm al poeta acquisto viagra con postepay greco, ha elogiato l’amore tra donne.