28.05.2014 r. Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – Szpital „Nowowiejski” – Andrzeja Mazura o możliwości doprowadzenia Z. Kękusia do Szpital

Krakow, dnia 28 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Andrzej Mazur

Dyrektor Samodzielnego Wojewodzkiego Zespolu Publicznych

Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27

00-665 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Malgorzata Kolakowska, Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 2. Brunon Bartkiewicz Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 3. Pracownicy Oddzialow ING Banku Slaskiego S.A. w Krakowie – ul. Balicka 14 a, Al. Bora Komorowskiego 37, ul. Grota Roweckiego 6, ul. Kalwaryjska 7, ul. Kamienskiego 11 (Galeria Handlowa Bonarka), ul. Krowoderskich Zuchow 2, ul. Krolewska 57, ul. Medweckiego 2, ul. Pawia 5 (Centrum Handlowe Galeria Krakowska), ul. Pilotow 6, Al. Pokoju 78, Al. Powstania Warszawskiego 12, ul. sw. Tomasza 20, Os. Teatralne 12, ul. Teligi 24, ul. Zwierzyniecka 29

 4. Panstwo: Miroslaw Boda Wiceprezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., Joanna Erdmann Wiceprezes Zarzadu, Justyna Kesler Wiceprezes Zarzadu, Oscar Swan Wiceprezes Zarzadu, Ignacjo Julia Vilar Wiceprezes Zarzadu; Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 5. Panstwo: Anna Fornalczyk Przewodniczaca RN, Wojciech Popiolek Sekretarz RN, Roland Boekhout Czlonek RN, Nicolaas Cornelius Jue Czlonek RN, Ad Kas Czlonek RN, Miroslaw Kosmider Czlonek RN; Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 6. Pan Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, ul. Szamocka 3, 01-748 Warszawa

 7. Nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 8. Pan Andrzej Mazur, Dyrektor Samodzielnego Wojewodzkiego Zespolu Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

 9. Pan insp. Slawomir Piekut, Komendant Rejonowy Policji, Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa

 10. Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zwiazku Bankow Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

 11. Sedzia Bozena Rzewuska, Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, ul. Plocka 9, 01-231 Warszawa, sygn. akt XXI P 68/12

 12. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 13. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 14. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 15. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 17. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 18. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 19. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 20. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 21. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 24. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 25. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 26. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 30. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 31. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 32. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 33. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 34. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 35. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krako

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 40. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mozliwosci doprowadzenia mnie w dniu 3 czerwca 2014 r. lub w dniach nastepnych do Samodzielnego Wojewodzkiego Zespolu Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

 2. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

 

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej zawierajacego – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Sprawa rozpoznawana przez sedzie Sadu Okregowego w Warszawie Wydzial XXI Pracy /sygn. akt XXI P 68/12/Bozene Rzewuskaz mojego powodztwa przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie w kwocie 60 mln zl za bezzasadne i bezprawne wyrzucenie mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug.

 2. Wniosek o sporzadzenie do dnia 3 czerwca br. wyjasnienia dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – prezentujacego pelna nazwe normy prawnej /ew. norm prawnych/, ktorej rzekome przeze mnie naruszenie bylo przyczyna wyrzucenia mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, co zarzad ING Banku Slaskiego S.A. poswiadczyl miedzy innymi w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na pozew w sprawie jak w pkt. I, podajac – Zalacznik 11: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakzew zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie. Radca Prawny Justyna Weglorz Kt 435”

 3. Wniosek o sporzadzenie do dnia 3 czerwca 2014 r. wyjasnienia dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – z jakich przyczyn odpowiedzialny z mocy § 29.3, ust. 3 Statutu ING Banku Slaskiego S.A. /uchwala nr 28/VII/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A./ prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., obecnie wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Banku Brunon Bartkiewicz:

  1. niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace,

  2. odmowil mi w lutym 2007 r. sporzadzenia wyjasnienia dla Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, z jakich przyczyn niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace, co skutkowalo prowadzeniem w okresie luty do lipiec 2007 r. przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w ING Banku Slaskim S.A. postepowan:

   1. wyjasniajacego – Zalacznik 5,

   2. kontrolnego – Zalacznik 6.

 1. Wniosek o przygotowanie na dzien 3 czerwca 2014 r. odpisu dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – „listu intencyjnego”, na ktory powolal sie w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2014 r. dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka podajac: „Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o pracena warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.Zalacznik 4.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze prowadzenia protestu glodowego przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 10-14, od dnia 3 czerwca 2014 r., godz. 13:00 do dnia uzgodnienia ze mna przez osobe reprezentujaca zarzad ING Banku Slaskiego S.A. warunkow zrekompensowania mi strat spowodowanych bezpodstawnym i bezprawnym wyrzuceniem mnie z pracy, w tym prowadzac protest:

  1. do dnia 4 czerwca 2014 r., do godz. 12:00 bede pil,

  2. od dnia 4 czerwca 2014 r. po godz. 12:00 przestane takze pic.

 1. Wniosek o spotkanie ze mna w dniu 3 czerwca 2014 r., po godz. 13:00, osoby reprezentujacej zarzad ING Banku Slaskiego S.A. celem uzgodnienia warunkow zrekompensowania mi przez ING Bank Slaski S.A. strat poniesionych przeze mnie z powodu bezzasadnego i bezprawnego wyrzucenia mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, a przez to zniszczenia mi kariery zawodowej i zycia.

 2. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl oraz ze jego kopie dorecze pracownikom Oddzialow ING Banku Slaskiego S.A. w Krakowie.”

 

Po moich dotychczasowych doswiadczeniach z bylym prezesem zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunonem Bartkiewiczem oraz z obecna prezes Malgorzata Kolakowska, w pelni uprawnione jest moje domniemanie, ze w zwiazku z protestem, jak wyzej zostane umieszczony – jak bylo w listopadzie 2011 r. /24.11.-29.11.2011 r./ – w kierowanym przez Pana Szpitalu.

W zwiazku z powyzszym, celem przedstawienia przyczyn mojego protestu – oraz ewentualnego umieszczenia mnie w szpitalu – przesylam kopie mojego w.w. pisma z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Pismo Z. Kekusia z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej

 

Du fait du manque d’entrainement, des conditions de la peut acheter viagra internet fin de votre relation precedente (rupture difficile, veuvage…), votre corps peut avoir besoin de temps pour fonctionner tout a fait commander viagra generique normalement.
Le CEPS a neanmoins decide de repousser l’application de cette recommandation a la fin de l’annee afin de laisser le temps a viagra vente en pharmacie la politique de relance viagra vente libre france des generiques de produire ces effets (generalisation du tiers payant contre generique et nouvelle convention pharmaceutique) (63).
Cela ne va pas dire qu’il faut attacher commander viagra pas cher votre homme et lui jeter un regard autoritaire (coquin ou oppressant, mmm), mais n’hesitez pas a aller vers lui, lui faire comprendre que vous avez envie de lui, lui montrer ce qui vous plait… ‘Redirigez sa viagra livraison express main si elle ne se balade pas comme vous le voulez.

Les specialistes ont longtemps hesite avant de definir la duree minimum avant l’ejaculation. Ils se trouvent aussi bien dans les princeps que les generiqu es et les precautions qu’ils appellent de la part des prescripteurs sont exactement les memes. Il est peu utilise en France a cause de ses effets comparateur de prix pour cialis viagra livraison rapide secondaires et de son absence d’efficacite prouvee. Le composant actif dapoxetine permet cela en inhibant le transmetteur corporel responsable des ejaculations. L’addiction aux substances aphrodisiaques peut entrainer des troubles de l’erection. peur du rejet, de l’abandon, perte de confiance en soi, avec le retentissement que cela provoque sur la vie du couple, familiale, professionnelle. Ne pas pouvoir realiser l’integralite du Kama-Sutra meilleur site vente viagra achat dapoxetine n’a donc rien d’exceptionnel ! Si le dominateur rencontre quelqu’un qui prend plaisir a se soumettre, il n’y a pas de probleme qui se pose.
Selon cette etude menee acheter viagra pfizer par les chercheurs de l’Universite du Nord de l’Illinois, aux Etats-Unis et publiee sur le site du Huffington Post, le sado-masochisme (c’est-a-dire les pratiques sexuelles basees sur le couple de pulsions sadique et masochiste) pourrait etre consideree comme une cialis original en ligne experience meditative.
Faites priligy pas cher donc attention si vous voulez atteindre des priligy ligne sommets himalayens.
Cialis e un farmaco da prescrizione medica prodotto dalla casa farmaceutica Lilly farmacie online propecia Icos usato per il trattamento della disfunzione erettile (impotenza).
Esiste pero una grande varieta dei cialis generico on line medicinali vendita viagra a san marino contro questa malattia.
A livello mondiale il mercato del sildenafil e degli altri farmaci contro la disfunzione erettile vale dove acquistare cialis online 5,5 miliardi priligy 30 mg di dollari.
E capita di scoprire che farmaci anticolesterolo siano efficaci anche contro cancro acquistare viagra milano alla prostata e farmacia online viagra cialis disfunzioni erettili.
Il fagotto comprare propecia online farmacie online propecia deve riguardarsi di luce, esposizione a luce solare presa diretto ed umidita.
Hanno priligy generico trovato 11.327 uomini in oregon dove comprare viagra generico sicuro e washington iscritti nel piano di salute kaiser permanente che sono andati a visitare il loro medico lamentando di dolore alla schiena dove posso comprare il viagra on line nel 2004.
La differenza maggiore vendita levitra italia e che cialis e ancora efficace dopo 36 ore, mentre viagra acquisto priligy senza ricetta agisce per un arco di tempo viagra prezzo online di circa 4 ore.
Les veines peripheriques de retour acheter cialis lilly en ligne du sang ne sont vente cialis en ligne pas alors suffisamment compressees et le sang repart.
Bisogna avere molta persistenza e determinazione, bisogna comprendere se si voglia veramente dimagrire o sia un semplice “sghiribizzo” per dove acquistare il viagra sentirsi meglio con se puedo comprar viagra en la farmacia comprare cialis on line stessi o con gli altri.
Et priligy en pharmacie existe t’il un vente cialis en ligne france second cialis pas cher marseille marche parallele ?
A volte gli uomini vengono colti impreparati da un ritardo comprare cialis con postepay dell’erezione psicogena, ovvero quella acquisto cialis in farmacia quota di eccitazione regolata da un centro, situato in sede toraco-lombare del midollo spinale, che riceve segnali dal cervello e produce eccitazione come risposta a acquistare propecia generico cio che abbiamo pensato, desiderato, visto, udito o toccato.
Le developpement erotique ne peut pas se faire sans investissement et ce, a travers sa site officiel vente cialis propre subjectivite, par cialis prix maroc une plus grande authenticite et la ferme intention levitra acheter de decouvrir toute la largeur de son erotisme et celui de l’autre.
In caso di eiaculazione precoce viagra senza ricetta comprare cialis acquisto cialis generico si possono dare farmaci in grado di aumentare i livelli cerebrali di cialis si puo acquistare in farmacia serotonina».
Cialis original lilly est donc ce produit achat de pilule viagra tres efficace tout comme viagra acheter cialis ligne belgique qui permet site pour acheter viagra de lutter efficacement contre le dysfonctionnement erectile.
Per prezzo cialis in italia visualizzare le farmacie di farmagalenica dove comprare viagra generico in grado di preparare preparazioni galeniche omeopatiche (granuli, globuli, gocce, ecc…), consultare il acquisto viagra line italia motore di ricerca cercagalenico.it (si aprira una nuova pagina).
Par nature, donc, le generique est suppose etre identique par la posologie, la vente cialis generique france force, la voie d’administration, la securite, etre efficace et utile au patient autant que le cialis tadalafil cialis generique 10mg medicament d’origine.
Questo farmaco ha ottenuto costo viagra in farmacia l’ottimo risultato nel campo vendita viagra su internet della farmacia e della cura dei viagra cialis levitra prezzo problemi praticamente soltanto maschili.
Selon statistiques canada, meilleur site de vente de viagra achat viagra en ligne canada pres d’un homme homosexuel sur cinq serait atteint du vih.
Commander levitra generique sans ordonnance le vrai prix du viagra dans viagra pas cher notre pharmacie.
Il desiderio di molti uomini, di avere vendita viagra cialis rapporti anali con la propria partner, non ha in se nulla di morboso o patologico, ma spesso ha diverse motivazioni di cui comprare cialis via internet lui stesso non sempre si rende conto.
Le cialis farmacia online dosi meno elevate normalmente sono efficaci in cialis farmacia san pablo pazienti con problemi neurologici.